hv 1 Key for students Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons"

Transcriptie

1 Engels voor de nieuwe onderouw hv 1 Key for students Jn vn den Bos Mrleen Cnnegieter In Dvies Anke Hulsker Afke Moons Tweede druk _w.indd :20:51

2 lwoo k gt (t)hv kls 4 - TB 4 vmo/ WB 4 vmo/ wesite ll-cd 4 vmo/ TB 4 vmo/k WB 4 vmo/k wesite ll-cd 4 vmo/k TB 4 vmo/gt WB 4 vmo/gt wesite ll-cd 4 vmo/gt - kls 3 - TB 3 vmo/ WB 3 vmo/ wesite ll-cd 3 vmo/ TB 3 vmo/k WB 3 vmo/k wesite ll-cd 3 vmo/k TB 3 vmo/gt WB 3 vmo/gt wesite ll-cd 3 vmo/gt TB 3 hv WB 3 hvo WB 3 vwo wesite ll-cd 3 hv kls 2 TB 2 vmo/k/(lwoo) WB 2 vmo/k WB 2 vmo//lwoo wesite ll-cd 2 vmo/(k) TB 2 vmo/kgt WB 2 vmo/kgt wesite ll-cd 2 vmo/kgt TB 2 thv WB 2 hv WB 2 th wesite ll-cd 2 thv kls 1 TB 1 vmo/k/(lwoo) WB 1 vmo/k WB 1 vmo//lwoo wesite ll-cd 1 vmo/(k)/lwoo TB 1 vmo/kgt WB 1 vmo/kgt wesite ll-cd 1 vmo/kgt TB 1 thv WB 1 hv WB 1 th wesite ll-cd 1 thv Go for it! 2nd edition ouwt voort op het werk vn de uteurs vn de eerste editie vn Go for it!: Peter Achten, Crolyn Bry, Jos Eus, Ktie Jones, Gerrd Koster, John Lmmerse, Eugène vn Leeuwen, Peter Mculy, Elon Mnders, Rens Oosthoek, Vivien Reid, Joop vn Rienderhof, Hugo Swelsen. Verntwoording Illustrties Bureuredctie Vormgeefconcept Vormgeving & opmk Iconen nvigtielk Zototl (technische tekeningen) Krin Spnjerserg LVere Vn Son Medi Roert Vulkers De uitgever heeft ernr gestreefd de uteursrechten te regelen volgens de wettelijke eplingen. Degenen die desondnks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich lsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primir Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwsseneneductie en Hoger Beroepsonderwijs. Voor meer informtie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht vn onze leermiddelen: ISBN Tweede druk, eerste editie ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2007 Alle rechten voorehouden. Niets uit deze uitgve mg worden verveelvoudigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensestnd, of openr gemkt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechnisch, door fotokopieën, opnmen, of enig ndere mnier, zonder voorfgnde schriftelijke toestemming vn de uitgever. Voorzover het mken vn kopieën uit deze uitgve is toegestn op grond vn rtikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit vn 20 juni 1974, St. 351, zols gewijzigd ij het Besluit vn 23 ugustus 1985, St. 471 en rtikel 17 Auteurswet 1912, dient men de drvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen n Stichting Pulictie- en Reproductierechten Orgnistie (PRO), Postus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedr.nl/pro). Voor het overnemen vn gedeelte(n) uit deze uitgve in loemlezingen, reders en ndere compiltiewerken (rtikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden _w.indd :20:51

3 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A Introduction Downing Street 1 In Londen 2 Tony Blir (2007) 3 Omdt er ltijd iemnd is om hem innen te lten. 4 A new house The sics 1 New neighours Nice to meet you Hello In empty lloons: Hi! How re you? My nme is How do you do? Plesed to meet you I m (enz.) 1 I 5 them 2 it 6 We 3 They 7 him 4 He 6 To e or not to e My nme is Helen Ford. I m mrried to John Ford nd we hve son clled Nigel. Our dog is clled Woofer. We re very hppy tht we moved to Blueerry Crescent lst summer. It s lovely street. We hve very lrge grden ut unfortuntely I m not very keen grdener. My husnd is lwys fixing his motorike in it! Our neighours re very nice people, ut they ren t very keen on our dog... But umm... I hve to go now, ecuse I m in rush! 1 m 4 re 7 re 2 is 5 is 8 is 3 re 6 is 9 m Dd tells his story c - f - g - - d - - e - h 3 Cn you rememer? ijvooreeld: A street - corner shop - post office - cr(s) - us(es) - txi - ike(s) - mn - (old) ldy / (old) womn - dog B fruit juice stll - people - church - ottle(s) - fruit - ornges - juice - nns - skteord - (sell) cp 4 Mke mtch 1 c 5 9 e 2-6 h 10 g 3 f d wife, rother, son re ll fmily / reltives / people 5 Getting personl I ik me mij you jij you je / jou / u he hij him hem she zij her hr it het it het we wij us ons you jullie / u you jullie / u they ze them ze Go for it! 2nd edition c 1 Are they our new neighours? 2 Is she nice to me? 3 Is it very messy? 4 Is it fond of pizz? 5 Are we / you in hurry? 7 Wht re they sying? ijvooreeld: 1 Nice to meet you. 2 Let me see. 3 I hve to go. 4 I cn t elieve it. 5 Let me introduce my fmily to you. 8 A quick cht Mr Ford 1 Hello! 3 I m fine, thnk you. 5 Tht s right, we re new here. 7 Yes, just cross the rod from the post office. 9 Yes, I hve wife nd son. 11 Sorry, I m in rush. I hve to go. 13 Er sorry! 15 Yes, see you! _w.indd :20:52

4 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A Mrs McPherson 2 Hello! How re you? 4 I hven t seen you efore? 6 Do you live round here? 8 We re lmost neighours! Do you live lone? Or re you mrried? 10 Do you like your new house? 12 I cn t elieve it! These young people lwys in hurry!! 14 It ws nice to meet you. 16 Bye ye, young mn! We ll meet gin! 9 Roleply 1: Hello. 2: Hi! Cn I help you / wht cn I get you? 1: Cn I hve pcket of chewing gum plese? 2: I m sorry, it s sold out / we ve sold out. I do hve peppermints. 1: Sorry, I don t like peppermint. 2: I hven t seen you efore. Do you live round here? 1: Yes, I live close to the shop. I m going to the locl school in Septemer. 2: Do you hve ny rothers or sisters? 1: I hve rother. He s fifteen. But I hve to go, I m in rush. 2: I see. It ws nice to meet you. 1: Yes, nice to meet you. See you! 2: Bye. 10 Street prizes 1 Ingrid who hnds out Postcode Lottery prizes. 2 Doreen Hrrison, winner. 3 Frnk Elgie, winner. 1 c c 11 A lrge fmily 1 n rticle from mgzine 2 The text is out lrge fmilies, so out children tht hve mny rothers nd sisters (or prents who hve mny children). 3 1 In Meth in Ierlnd. 2 Mensen zijn soms geschokt. Ze egrijpen het vk niet en vrgen dn wrom iemnd tien kinderen zou willen. 3 Veel mensen worden een eetje jloers ls ze het gezin smen zien en ls ze zien dt ze zoveel plezier heen. 4 Er is ltijd iemnd om mee te prten en het is nooit si. 5 Er is veel ruzie en je wordt ltijd vergeleken met nderen. 12 Who sys wht? 1 Dine 4 Mry 2 Jude 5 Siohn 3 Ben 6 Peter 13 Wht do the prents sy? 1 lrge 6 jelous 2 mrried 7 compre 3 oring 8 the sme 4 youngest 9 downsides 5 ttention 10 merrier 14 The odd one out 1 Jo hoort er niet ij omdt dt woord niet met leeftijd te mken heeft. 2 To move out hoort er niet ij omdt dt iets is wrij je eweegt. De ndere twee ctiviteiten vinden in je hoofd plts. 3 Mrried hoort er niet ij omdt dt geen fmilielid is. 4 Fmily hoort er niet ij omdt dt niet op één persoon slt, mr op meerdere personen. 5 Nice hoort er niet ij omdt dt woord een goede eigenschp ngeeft. De ndere woorden zijn negtief. 15 A, e, i, o, u 1 neighours 4 fmily 2 kitchen 5 school 3 cross 1 meet 5 pln 2 win 6 not 3 rin 7 cost 4 red 8 ht c ded, hed, def 16 Introduce yourself Hi Tom / Deirdre, I m Jnneke de Grooth. I m 12 yers old nd I live in Almere in the Netherlnds. 4 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:52

5 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A I think it is gret tht you hve so mny rothers nd sisters. I hve only two sisters. Helm is 15 yers old nd Susnne is 17. I like it tht we cn tlk out school nd tht I cn red the mgzines they uy. I don t like it tht we sometimes hve fight nd tht they cn go out t night nd I cn t. My prents re quite old: my fther is lredy 40 yers old! He is clled Peter, my mother s nme is Crl. My fther works t nk nd my mother is techer. Plese write ck soon! Bye, Jnneke 17 Wht re they doing? 1 Ze zijn een uto n het wssen. 2 ijvooreeld: ze moeten het voor strf doen, de uto is vn hun ouders / fmilie, ze proeren geld te verdienen 1 Flse 5 True 2 True 6 Flse 3 Flse 7 True 4 Flse 18 Der Diry... : yesterdy / in the end we hd thirty-two pounds c: more thn fifty pounds / quite esy / five pounds 19 Crossword R U S H M U D D Y T E I C L U N T I L F I E L D D A M O N E Y N I E G S M A L L N E X T R R A L K N O C K Y U E F I N I S H 20 Words, words, words //c ijvooreeld: 1 crs, trffic lights, trucks, ikes, trees, houses, people 2 rush, sponge, sop, ucket, cloth, shmpoo, wter 3 wsh crs, wsh windows, mow grss, sell tropicl drinks, do jos inside the house 21 You re not very positive 1 isn t 2 ( m) not 3 ren t 4 (re) not 1 I m not (I m not) sixteen yers old. 2 My sister is not (isn t) very good-looking 3 Our techer is not (isn t) old. 4 You re not (ren t) rising money for your school. 5 My prents re not (ren t) in London for holidy. 22 My, your, his, her 1 your cr 2 my cr 3 his cr 1 Tht s her horse. The horse is hers. 2 Tht s my (your) sop. The sop is mine (yours). 3 Tht s their dog. The dog is theirs. 4 Tht s our techer. The techer is ours. 23 Your fmily I hve two rothers nd I often wer their T-shirts. They re older thn me nd we often hve fights. Our dog is very old. My prents love it very much. My eldest rother nd his girlfriend live in Amsterdm. They love it there. 24 Do you rememer? 1 In het Engels zeg je eerst het tientl, dn de eenheid; in het Nederlnds is dt ndersom. In het Engels geruik je een koppelstreepje, in het Nederlnds schrijf je lles n elkr. 2 one - two - three - four - five - six - seven - eight - nine - ten - eleven - twelve - thirteen - fourteen - fifteen - sixteen - seventeen - eighteen - nineteen - twenty Go for it! 2nd edition _w.indd :20:52

6 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 25 Sounds 1 Onder ndere: je longen, je luchtpijp, je kk, je tong, je stemnden, je lippen, je tnden. 2 De /w/ vn wter, de /th/ vn thin, de // vn pn, de /g/ vn get. Dit zijn overigens nog niet lle nieuwe klnken! 3 In het Engels estn de klnken /ui/ en /eu/ niet. Drom heen Engelsen die Nederlnds leren hier vk moeite mee, net zols wij met de /th/. Serie 1 rmy pple out 1 Afric 2 fter 3 sleep 4 gin 5 wy 6 Americ 7 t Serie 2 ir ll le 1 eroplne 2 lwys 3 ngel 4 im 5 ll right 6 re 7 ge 26 Wht s the right rection? 1 It s completely covered in mud. 2 Tht isn t expensive t ll! 3 I cn t elieve it! 4 Tht s fntstic! 5 It s the tiny Smrt cr / It s the lue cr (cross the rod). 6 Don t worry. 27 Rising money for the scouts 1 Hi, I m Thoms nd this is Jmes. 2 Cn we wsh your windows? 3 It is expensive? 4 Tht s fntstic! 5 Yes, we only need two sponges nd some sop. 6 Thnks. 7 It s the lrge house cross the street. 8 The one with the green curtins? 28 Roleply Why not? py for tht. htes it too. (Nme)? I don t wnt to wsh crs. Becuse it s too cold outside. And it s too much work. Wht do you wnt to do then? I wnt to do jos inside people s houses. We cn sk people if we cn wsh their windows. Tht s not very good ide. I don t think people will Of course they will! My mother htes it. And my unt All right then. How much will it cost? Let s sk one euro per window. Isn t tht expensive? We cn lwys try. Tht s true. Where do you wnt to strt? Let s try numer 54. It s the smll house with the lue curtins cross the street. Fine. 29 The Gregson Community Centre 1 2 Diet World - Aeroics with Fion 3 Senior Citizens Bingo - Over 55 s Clu - Bridge Clu 4 t the Busy Bee s Crft Clu 5 to rise money for n Africn school This week s specil event: Hlloween Costume Prty Theme: Hlloween gmes, music, food & drink Specil guest: DJ Drcul Dy nd time: Sturdy 31th Octoer, 9 pm lte Entry fee: An nswering mchine 1 Flse 2 Flse 3 True 1 op weekdgen vn 8.30 tot en vn tot een eroicslerres 3 de receptie vn het Gregson Community Centre 4 op zterdgmorgen vn tot Go for it! 2nd edition _w.indd :20:53

7 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 31 Where re they from? 1 Nme Plce Country Lnd Dn Bth Englnd / Gret Britin / United Kingdom Engelnd / Groot-Brittnnië / Verenigd Koninkrijk Becki Kendll, Michign USA / United Sttes VS / Verenigde Stten Devki Jipur Indi Indi Erik Eydehvn Norwy Noorwegen 2 X X X X 32 Ticks Dn Becki Devki Erik Fmily House Prk School Crime Neighours Free time Homeless people Go for it! 2nd edition _w.indd :20:54

8 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 33 A, or c? 1 4 c 2 c 5 c 3 34 Opposites 1 dirty 5 violent 2 quiet 6 serious 3 suur 7 to lock 4 divorced 8 impressive 35 Word groups Group: city Group: nture Group: persons lirry cost rother uilding river fther pollution lke mother houses quiet twin prk fresh ir homeless crime wether younger centre wrm techer neighourhood re nice fctory prk divorced trucks ply quiet town tree neighours post office ird friendly school shed prents trffic swing usy trin rin importnt us sun elder trctor cloud frid cr se live flt grss ngry suur flower smell smell niml unt usy mountin uncle re cousin lock chemicl plnt 36 I m from... Nme: School: Plce: Country: (jouw nm) (jouw school) (woonplts) The Netherlnds My story: My nme is (nm). I live in flt with my prents nd my two little rothers. My rothers re clled Jn nd Hugo. I like (plts) ecuse it is city. There re shops nd we hve cinem too. I live close to my school nd I go there y ike. There is not much crime here. Sometimes people stel ikes, ut not often. Hi, my nme is (nm). I m twelve yers old nd I live in (plts). I live in flt with my prents nd my two little rothers. My rothers re clled Jn nd Hugo. I like (plts) ecuse it is city. There re shops nd we hve cinem too. I live close to my school nd I go there y ike. There is not much crime here. Sometimes people stel ikes, ut not often. Check Unit 1 A Mke mtch 1 h 5 i 9 e 2 g 6 10 c 3 d 7 f 4 8 j B Fill in 1 curtins 5 twin rother 2 understnd 6 mrried 3 introduce 7 dirty 4 until 8 cross C The right rection 1 I cn t elieve it! 2 Let me see. 3 Tht isn t expensive t ll! 4 Are you ll right? 5 This is esy! 6 Nice to meet you. D Complete the dilogue 1 How re things here? 2 Wht nightmre! 3 It s the lue cr cross the rod. 4 Don t worry. 5 Tht s fntstic! 6 I know. 8 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:54

9 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A E Fill in the right word 1 you 5 She 2 him 6 me 3 We 7 us 4 them 8 They F Whose thing is it? 1 It s his motorike. The motorike is his. 2 It s their crvn. The crvn is theirs. 3 It s her computer. The computer is hers. 4 It s our guine pig. The guine pig is ours. 5 It s my digitl cmer. The digitl cmer is mine. 6 It s your moile phone. The moile phone is yours. 7 It s his lue cr. The lue cr is his. 8 It s their y. The y is theirs. G Is it? No, it isn t. Yes, it is! 1 is / s 5 re / re 2 ren t 6 is not / isn t 3 m not / m not 7 Am 4 re Personl trining 1 Word snke 1 gordijn 5 jongste 2 lwi 6 trein 3 oudste 7 uren 4 proeren 8 schuurtje curtinoiseldestryoungestrineighourshed 2 Word serch N S Y B S Q A Q D W H S L U O R U L V H U E O P E I E O G O J L C A E I S A V S A E A T F S E R V E C M L N E C I U J Z W O I L I B R A R Y Y H jelous jloers juice sp homeless dkloos field weilnd locl pltselijk serve serveren quiet stil whose wiens re geied lirry iliotheek 3 Sy it! 1 It s the lrge house cross the street. 2 I cn t elieve it. 3 Are you enjoying your pple juice? 4 The shed is completely covered in mud. 5 This is esy! 4 Rections Let me introduce my son to you. Yes, I live t numer 12. Nice to meet you. Tht isn t expensive t ll! Yes, I hve to go nd do some shopping. It s the smll house with the ornge curtins. Wht nightmre!, ijvooreeld: wnneer er iets vervelends geeurt of wnneer je iets vervelends moet doen 5 Wht do you see? 1 No, there is shed in the grden. / No, there isn t swing in the grden. 2 Yes, there is post office in this villge. 3 Yes, they re mrried. Is the corner shop usy? Yes, the corner shop is usy. Is the cr expensive? Yes, the cr is expensive. Is there swing in the grden? No, there is shed in the grden. Is the dog dirty? Yes, the dog is dirty. 6 He s not sure 1 I 6 I 11 He 2 I 7 Our 12 his 3 my 8 My 13 She 4 it 9 they 14 her 5 My 10 We 15 you 7 Things they re not 1 My prents re not... They re not / They re not / They ren t... 2 My ct is not... It is not / It s not / It isn t... 3 My est friend is not... He/She is not / he/she s not / he/she isn t... 4 I m not / I m not... Go for it! 2nd edition _w.indd :20:54

10 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 8 Something to spry 1 Omdt grffiti veroden is en hij dn gerresteerd kn worden. 2 Hij vond school niet leuk en hd prolemen. Hij werd vn school gestuurd. 3 Door grffiti kreeg hij een eter gevoel over zichzelf. 4 Ergens een grote grffiti feelding mken terwijl dt veroden is. 5 In het verleden, mr de ltste pr jr niet. 6 Omdt hij dn herkend (en misschien gerresteerd) zou worden. 7 Ze weten niet dt hij een grffiti-kunstenr is. Ze denken dt hij een huisschilder is. 9 Choose the right summry summry 10 Descrie nd guess A rtiest, kunstenr ontspnnen idioot 11 Wht do you think? B wpens geprkeerd risknt 12 Cll the specilists 1 grffiti verwijderen 2 schdelijke stoffen / chemicliën 3 hours: uren 4 is het Engelse pond-teken 5 grtis telefoonnummer 10 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:55

11 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A Introduction Wht do you do? British schools Drie vn de volgende: 1 Leerlingen gn nr de middelre school ls ze elf jr zijn. 2 Britse middelre scholen heen geen stromingen zols vmo, hvo en vwo. / Iedereen heeft dezelfde lessen. 3 Britse schoolkinderen moeten vk een uniform n. 4 Britse schoolkinderen eten vk een wrme lunch op school. 5 De cijfers die op Britse scholen worden gegeven, lopen niet vn 1 t/m 10, mr vn F t/m A. Mrk yourself The sics 1 New school Where s the cnteen? Wht do you think of our form techer? Where re the toilets? Wht do you think of our form techer? Are the school dinners ny good? Where s the cnteen? c 1 c 4 2 e 5 d 3 Group 3: plces cnteen, school hll, corridor, computer room, plying field, lirry, stff room 4 Crossword M I S T O E L 4 D A A D C L E S S E T E S L E R A R E N K A M E R B I R A N A C L N L V R O E G I T E E N I R K G A N G A 5 The techer is n ctress 1 You need only one word: the. 2 You need two words: nd n E Bijvooreeld: girl, g, n pple, oy womn, n rm, nose, n er, n eye, leg (enz.), n ice crem, school (uilding), rod, tree, trffic light, horse, n niml, n lien, UFO, ike, dog, clock, flg. 6 This or tht? 1 This is the school hll. 2 Cn you tke these costumes? 3 Put them on those chirs. dichtij 2 A R ver weg 2 Where re you? science room d clssroom (history) stff room e toilets c computer room A 3 Sort it! Group 1: (school) sujects / clsses / lessons mths, geogrphy, history, Dutch, science, PE, Germn Group 2: people form techer, hedmster, pupil, secretry, drm techer, dinner ldy, clssmte Go for it! 2nd edition c enkelvoud this tht meervoud these those Mogelijke vrgen: Do you like these ooks? Do you like those ooks? Do you like this pen? Do you like this clcultor? Do you like these pupils / children? Do you like this / tht oy / girl? Do you like this / tht techer? Do you like those girls? Do you like tht ct? _w.indd :20:55

12 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 7 Fulous! 1 Mr Green is it md. 2 My clssmtes re fntstic. 3 Jeremy is very ossy. 4 Tht sounds good! 5 The drm techer seems nice. 8 Are you the new kid? 1 Hi. Are you the new kid? 2 Yes, I m new t this school. 3 Do you like it here? 4 It s OK here, ut the techers seem strict. 5 Yes, they re. But they re lso very funny. 6 Relly? Hey, where s the history clssroom? 7 It s up the corridor nd then you turn left. It s the third door on your right. 8 Thnks. Wht do you think of the history techer, Mr Howrds? 9 He s ll right. But he htes it when you re lte fter lunch. 10 Thnks for the tip. Which suject do you hve now? 11 I hve mths. 12 I don t tke mths. I hve French now. Tht s in room 105, isn t it? 13 Yes it is. It s just cross the corridor. See you lter in history clss! 9 The timetle 3: Hi, I m.... I m new t this school. I hve timetle, ut not ll the informtion is on it. Cn you help me? 4: Hello, I m.... I don t know if I cn help you. In which group re you? 3: I m in group 1d. 4: I m in group 1d, too! I hve my timetle here. Wht do you wnt to know? 3/4: (Questions nd nswers out the timetle.) 3: Cn you show me where the music room is? 4: I hve to go to the lirry first, so I cn t show you. But I ll explin how you get there. First, you go through the min entrnce. You turn right. It s the second clssroom on your left. 3: Thnks lot! 4: No other. I ll see you in music clss lter! 10 Fvourite sujects on ir Jmes: science, mths Srh: English Shun: PE, computer science Emm: rt Khlid: mths 1 Je kunt experimenten doen. De scheikundige recties zijn leuk om te zien. 2 Je moet veel woorden en grmmtic leren. 3 Hij heeft een wesite met ntwoorden ij een proefwerk rdrijkskunde gevonden. 4 Hij wil nkdirecteur worden en miljonir zijn ls hij dertig is. 11 School uniform This text ws found on n internet forum. eugh!!! They re soooooo not me! J L L L ut t lest they re MINE. c 1 een kledingzk 2 Je hoeft niet ng te zijn dt je er niet modieus uitziet, iedereen ziet er hetzelfde uit. 3 Stropdssen zijn stom. Alleen volwssenen zouden ze moeten drgen. 12 Who sys wht? Like it J Hte it L Don t know Scott Sidrh Kleigh Sophie Kelly Juli Elenor Steven Scott 3 Sidrh 8 Elenor 6 Kelly 4 Sophie 1 Juli 7 Kleigh 2 Steven 5 13 Positive nd negtive words positive words: negtive words: smrt uncomfortle cool old-fshioned nice stupid eutiful expensive fshionle scruffy ugly, ijvooreeld: positive words: good, gret, perfect negtive words: d, wrong, oring 12 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

13 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A c d 14 Fill in 1 mind 5 prefer 2 old-fshioned 6 smrt 3 properly 7 rther 4 fuss 8 expensive 15 Confusing words here her Betekenis: hier horen uy ye Betekenis: kopen dg, doei write right Betekenis: schrijven rechts / juist for four Betekenis: voor vier knows nose Betekenis: weten neus eight te Betekenis: cht t week wek Betekenis: week zwk 1 too 4 too 2 two 5 to 3 to 6 too 16 A letter to Mr Hos Der Mr Hos, My nme is Petr de Vries nd I m 12 yers old. I m in clss 1B. I relly don t like the ide of wering school uniform ecuse I think they re uncomfortle nd you hve to wer the sme thing every dy. OR I relly like the ide of wering school uniform ecuse they mke you look smrt nd they re good wy of showing which school you re t. My design looks like this: oys hve to wer nvy lue trousers with lue shirt nd red jumper, no tie. Girls hve to wer nvy lue skirt with lue shirt nd red jumper. This is gret uniform ecuse it s comfortle nd wrm in winter nd it mkes you look smrt. I hope you like my design. Yours sincerely, 17 Who sys wht? 1 De lerr is de mn rechts met de stpels ppieren en de schoolts nst zich. Hij heeft een in iedere hnd een vel ppier. De vder is de mn links met het moieltje in zijn hnd en de groene trui n. 2 3 Bijvooreeld: de cijfers vn de leerling, de werkhouding, houding in de kls, leerprolemen, mr ook positieve dingen die met de leerling te mken heen! 1 Mr Tims 5 Techer 2 Techer 6 Mr Tims 3 Mr Tims 7 Mr Tims 4 Mr Tims 8 Techer 18 Who s telling the truth? d They oth tell lies. The techer: Of course I knew from the strt tht this wsn t Roert s dd (not true) I sy: This is the first time this hppens to me, (not true) The dd: He lso sys tht he misses clsses! (not true) And he doesn t even sy sorry, (not true) 19 Word serch 1 science 5 mrk 2 note 6 rule 3 ge 7 tll 4 term s c i e n c e o m t t m e r u l e k l g e 20 Complete the sentences 1 troule 5 curly 2 meeting 6 pologise 3 mrk 7 chet 4 suject 8 mistke t r Petr de Vries Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

14 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 21 Fill in 1 hve 5 hs 2 hve 6 hs 3 hs 7 hve 4 hve 8 hve 22 Do you hve...? 1 Do you hve? 2 Does your rother / sister hve...? 3 Do your prents hve? 4 Does your friend hve? 5 Do your neighours hve? 1 Yes, he / she hs No, he / she doesn t hve 2 Yes, his / her rother / sister hs No, his / her rother / sister doesn t hve 3 Yes, his / her prents hve No, his / her prents don t hve 4 Yes, his / her friend hs No, his / her friend doesn t hve 5 Yes, his / her neighours hve No, his / her neighours don t hve 23 Do you rememer? gewone zin (+) vrgende zin (?) ontkennende zin (-) I m Am I? I m not / I m not You re Are you? You re not / You ren t He/she/it is Is he/she/it? He/she/it is not / He/she/it isn t We re Are we? We re not / We ren t You re Are you? You re not / You ren t They re Are they? They re not / They ren t. Who m I? Ply the gme /c 24 Sounds: English <-> Engels 1 Jpn 7 zone 2 motor 8 type 3 lind 9 win 4 pple 10 even 5 fruit 11 school 6 uniform 12 grss 25 Wht is your rection? 1 Why don t you sit down? 2 Hng on second. 3 You d etter do some studying. 4 Yes, hello, this is (nme). 5 Bye, ye. See you lter. 6 I m very keen on sports. 26 The techer wnts word Gvin 1 Hello! 3 Thnk you. 5 Yes, I relly like this school. 7 Well, I m lwys relly usy 9 Yes, I m very keen on sports. 11 I m good t sketll. 13 Well, I m lso very good t tennis. 15 Yes, Mr Anderson. Mr Anderson 2 Hello Gvin. Why don t you sit down? 4 Do you like school? 6 I m not very hppy with your results. 8 Busy in the sportsfield? 10 Wht re you good t? 12 Just sketll? 14 You d etter do some more studying now. 16 Off you go then! See you lter! 27 Roleply 5: Hi. 6: Hi, I m (your nme). 5: I m (your nme). Do you like this school? 6: Yes, I relly like this school. / No, I don t like this school. 5: I relly like this school too! / I don t like this school either. 6: Which clss re you in? 5: I m in clss... 6: I m in clss (too). 5: Which sujects re you good t? 6: I m good t (mths, science, English, French, geogrphy, history, rts, etc.) 5: I m good t (see ove) 6: Which sujects re you d t? 5: I m d t (see ove) 6: I m d t (see ove) 5: Wht re your hoies? 6: I m keen on (plying footll, tennis, listening to music, reding, wtching TV, etc.) 5: I m very keen on (see ove) 14 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

15 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 28 School menu 1 roodje hmurger 2 mïs 3 rdppelpuree 4 nns c chicken curry with sld from the sld r (or side sld) nd some yoghurt for dessert 29 I m strving! 1 2 c 3 c Nihd sys out Slly: silly Slly is going to hve: pudding, sld Slly sys out Nihd: pig, terrile Nihd is going to hve: doule portion of chips 30 Choose the right lterntive n interview c 1 gezonder 5 lle 2 kok 6 nooit 3 est leuk 7 rdppels 4 rommel 31 In English, plese 1 Feed Me Better 2 in the kitchen 3 corinder, courgettes, chillis, peppers, red nd white onions 4 ecuse they re getting in her wy 5 like ttlefield 6 ecuse the children just kept moning kids 8, ijvooreeld: vegetle cnnelloni / fish in cremy, curry coconut suce / lemon rosted chicken / susges with cremy msh nd grvy / cheesy pst with leeks / tortill wrps 32 Synonyms good for you helthy well known fmous to offer to give to chnge to mke different stupid silly grilled rosted rel proper cook chef 33 The rtist in you 34 An interview in the newspper Chnges t Kidrooke from our editor Kidrooke School in Greenwich. As most of you will know, this is the school where Jmie s School Dinners ws filmed. At this school ll junkfood is now replced y fresh nd helthy mels. But is everyone hppy with the chnges? Tody I spoke to Amy who is pupil t Kidrooke School. This is wht she sid: Before Jmie Oliver introduced his helthy mels, we lwys hd chips nd hmurgers. The menu ws not very helthy. Jmie nd his film crew were lwys very nice to us. I think the menu s it is now is etter thn the old menu. It s very helthy nd I enjoy the food. Wht I would like to see on the menu is lsgne, ecuse it s my fvourite food. At home I et helty food too, ut sometimes we hve chips or pizz. Check Unit 2 A Troule t school 1 geogrphy 6 rules 2 good t 7 troule 3 d t 8 mrk 4 chet 9 fils 5 techer 10 pologises B Mke mtch 1 d 5 g 2 h 6 3 e 7 f 4 8 c C Wht do you sy? c 3 c Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

16 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A D Rections 1 I think he s it md. 2 Yes, he htes it when you re lte for clss. 3 Yes, I herd he is very keen on sports. 4 Yes, he relly likes this school. 5 Sounds good. 6 Ok, see you lter. Why don t you sit down? Je kunt deze zin ijvooreeld geruiken ls iemnd ij je op ezoek komt. E Tick the oxes 1 n n 8 n n 10 n F Choices 1 this 4 tht 2 those 5 these 3 This 6 those G Yes, I hve... 1 Do you hve ig dog? 2 No, my sister doesn t hve friend clled Urm. 3 Does your rother hve cr? 4 No, Sm nd Judy / they don t hve the sme phone. 5 Do you hve fmous uncle? 6 Yes, my mum / she hs lck hir. Personl trining 1 Wht do you see? Bijvooreeld: I see pupils, school dinner, (tll) oy, trousers, lzer, tie, ( girl with) curly hir, ( girl with) short hir, skirt, chips, susge, grvy, (moile) phone, oy, girl, cnteen. 2 Word snke 1 dult 5 tll 2 term 6 lunchtime 3 mths 7 erly 4 suject 3 Just sk 1 Are the school dinners ny good? 2 Do you like it here, Jon? 3 Is she it md? 4 Why don t you sit down? 5 Is he good t history? 6 Does Rchel like school? 4 On the phone 1 It s me. 2 Sounds good. 3 They re fntstic. 4 Hng on second. 5 she s it md. 6 Bye, ye. See you lter. 5 Mke sentences 1 Roin hs d mnners. 2 Roert doesn t hve drk, curly hir. 3 Does Mr Owens hve the wrong notes? 4 We hve drm lessons in here. 5 I don t hve ny pizz left. 6 Do you hve mny friends? 7 I hve good mrk for French. 6 Pco s room 1 This 5 these 2 those 6 these 3 tht 7 tht 4 this 7 A or n? n plying field ctress lue lzer order rule hour unit dult stupid mistke clever pupil 1 n n 4 n Go for it! 2nd edition _w.indd :20:57

17 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 8 Bully or ullied? 1 rochure 2 to inform people Jy Proleem: Jy vond het leuk om een jongen in zijn kls, Crl, te pesten. Op een dg leek dt Crl zichzelf pijn hd gedn omdt hij zo leed onder het pesten. Oplossing: Jy heeft ChildLine geeld en met zijn oom geprt. Die heeft hem geholpen om zijn gedrg te vernderen. Nu helpt Jy mensen in plts vn ze te pesten. Hij heeft ook zijn excuses ngeoden n Crl. Sm Proleem: Sm ws nieuw op school. Een groepje meisjes zorgde ervoor dt niemnd meer met hr prtte toen ze hen geen geld wilde geven voor sigretten. Oplossing: Sm heeft ChildLine geeld en met een oudere leerling op school geprt. Die stuurt de meisjes nu weg in de lunchpuze en heeft ook met de lerren geprt. 11 Der Kelly Der Kelly, Wht terrile story! There re some things you cn do to stop ullying. I think you should tlk to someone, like your prents or techer. They cn think of wys to mke this stop. It s lso good ide to write down wht hppens to you. This wy you cn show others wht these girls do. Finlly, if I were you, I would stop giving them money. Sty in group if you don t feel sfe: there s nothing they cn do then. I hope this helps! Best wishes, (your nme) 9 Wht does it men? 1 L, pijn doen 4 J, dnkr 2 L, sukkel 5 L, terugpkken 3 L, voor gek zetten 10 Tell someone! 1 True 4 True 2 Flse 5 True 3 Flse Go for it! 2nd edition _w.indd :20:57

18 Unit 3 Willow House hv 1 workook A Introduction At your home c Der Gry, Thnks for your emil. I m going to tell you something out my house now. It s semi-detched house nd it hs living room, lrge kitchen, throom with shower nd three edrooms. Outside there is smll grden with shed. Wht I like out our house is tht it is close to school. And lso tht we hve nice neighours. You must come nd visit us sometime! Bye, (your nme) The Queen s home 1 in Londen 2 ongeveer 395 mensen 3 De hoofdkeuken is zo ver weg dt het eten opgewrmd moet worden. 4 flmingo s en prden The sics 1 Home computers 1 Mum 5 Dd 2 Dd 6 Dvid 3 Mum 7 Mum 4 Dvid 8 Dvid 2 A few questions 1 Becuse the computer doesn t work nd he hs to do his ccounts y tomorrow. 2 (Clm down nd) sk Dvid to help him. 3 Upstirs in the throom. 4 Becuse the CD isn t in the drive. 5 Becuse he doesn t know where the CD is. / Becuse he didn t know the CD wsn t in the drive. 6 Under his Sports Cr mgzine on the desk. 7 All you hve to do is sk. 3 Find the word n e e d c c o u n t s s w i t c h o n d r l i n g f r u s t r t e d i n s t r u c t i o n s c l m d o w n i n s t l l s u r e r i n s The word is: downstirs 4 Fill in the right words 1 clm down 5 rins 2 need 6 sure 3 crete 7 switch on 4 fult 8 instructions Extr words: mgzine tijdschrift, mush moes 5 More thn one How to keep sfe while chtting online Welcome to Chtdnger site ll out the possile dngers of interctive services online like cht, IM, online gmes, emil nd on moiles. Click on the icons elow to red true stories nd find out how to cht sfely. Moiles picture phones, meeting people, ullying nd how to look fter your mtes Cht find out wht cn hppen to you in chtrooms nd how to mke sure it doesn t hppen to you Emil see our tips out keeping sfe nd wht to do out ullying nd spm Messenger who re your uddy s uddies? How to protect yourself nd your friends on IM Gmes see true story out oy s close encounters nd lern how to sty sfe using online gmes... 1 pples 5 pencils 2 pupils 6 children 3 churches 7 oxes 4 countries 18 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:57

19 Unit 3 Willow House hv 1 workook A c 1 six houses 6 five children 2 three dogs 7 two icycles / ikes 3 two cts 8 four shirts 4 two women 9 seven irds 5 two ies 6 Interview questions, ijvooreeld: Who s your singing techer? Wht re your hoies? Where do you live? When will you mke new lum? Why do you like singing so much? How do you feel out your new lum? 7 The right rection 1 d 4 c e 8 Complete the dilogue 1 I don t hve time for this! 2 Wht s the prolem? 3 I m fed up. 4 I don t hve clue. 5 I don t know. 6 You re joking. 9 Roleply 7: Clm down. Wht s wrong? / Wht s the prolem? 8: I m fed up ecuse there s fult with the printer. It never seems to work! 7: Is your computer connected to the printer? 8: Tht s ovious! Yes, my computer is connected. 7: Is there enough pper in the printer? 8: Very good Einstein. Yes, there s enough pper in the printer. 7: Is the ink crtridge full? 8: Yes, it is full! I don t hve time for this! 7: Is there n error messge on your computer screen or on the printer? 8: No, there s no error messge. Tell me something new! 7: Well, is the printer switched on then? 8: Switched on? 7: I see the printer is not switched on. 8: It isn t switched on? You re joking! 7: Let me switch it on for you. 8: Thnks! 10 My pet goldfish 1 People sy tht Goldie is smll fish. 2 Goldie ets lot of fish food. 3 Goldie the Goldfish dies. 4 Mum sys tht goldfish don t feel ny pin. 5 The I in the poem uries Goldie. 6 The I in the poem hs to cry. c But we knew, Goldie nd I knew c 11 Are your prents FBI investigtors? n rticle from the Internet 12 Text questions 1 zusje (vn sister ) 2 Wr g je nrtoe? Wt g je doen? Met wie he je fgesproken? 3 Omdt kinderen steeds meer privcy willen ls ze wt ouder worden. 4, ijvooreeld: j, omdt ze mijn telefoongesprekken fluisteren, of: nee, omdt ze mijn kmer soms opruimen, mr nooit mijn dgoek lezen 5 Het licht moet om hlf negen uit. 6 De volgende dg op tijd thuiskomen en iets specils doen (fwssen) om te lten zien dt je dnkr ent / de vrijheid wrdeert. 13 Synonyms 1 d 4 e f 6 c 14 Word serch A P P R E C I A T E E P S W M Y T E L L L U C D O A C B S B U N R E H L A O T I D I E C E N L S R S E S A I O U U O D N H H M S T R R R F O C M A I T I I V E P S E O O S K A E N S R N M N E N F U T E S T E H T A E R B R The sentence is: My techer drives me nuts. Go for it! 2nd edition _w.indd :20:58

20 Unit 3 Willow House hv 1 workook A 15 Syllles One syllle: when, you, were, the, rules, now, tht, re, nd, mke, your, own, wht, is, fir, don t, they, mde, five, yers, like, lights, out, y, (hlf), (pst), eight, my, not, e. Two syllles: little, lmost, lwys, followed, older, wonder, prents, sometimes, go, (thirty). Three syllles: decisions, relise, nymore. Four syllles: resonle. 16 I m fed up! Der Elsie, How re you? I m fed up with my fmily ecuse we hd nother huge row yesterdy. They re ll nuts! My sister lwys reds my diry. My mum lwys tells me I should work hrder for school. And my fther never lets me wtch the TV progrmmes I like. I try to tlk with them nd discuss the rules, ut ll they do is mon. They sy tht I never do nything round the house nd tht I m never home in time. But tht s not true! Tell me, re your prents s d s mine? Tomorrow I m going to snek out to go to the movies / to see film with Jy. I hope I won t get usted! Bye, (nme) 17 Redecortion plns De juiste volgorde is: 1 - ehng en verf, 2 - TV, 3 - ed, 4 - plttegrond, 5 - fws. 18 True or flse? 1 Flse 5 Flse 2 True 6 True 3 Flse 7 Flse 4 True 8 Flse 19 Odd one out 1 To tlk hoort er niet ij omdt je geen pen en ppier nodig het om te prten, en om te tekenen of schrijven wel. 2 Kitchen hoort er niet ij omdt een keuken niet edoeld is om in te slpen. 3 TV set hoort er niet ij omdt een tv geen meuelstuk is / een stuk kleiner is dn een kst of een ureu. 4 To dmit hoort er niet ij omdt dit een werkwoord is (iets wt je doet) en de ndere twee niet. / omdt dit niets met klussen te mken heeft en de ndere twee wel. 5 To tke shower hoort er niet ij omdt dit geen huishoudelijk klusje is. / To tke out the ruish hoort er niet ij omdt je dr geen wter ij geruikt. 20 Wht s missing? shower - douche wrdroe - klerenkst desk - ureu ttic - zolder pln - plttegrond dog - hond guestroom - logeerkmer 21 Present simple 1 And I tell you lmost every dy tht... 2 I men things you relly need. 3 I never get wht I like efore Dd comes home. 5 Aunt Rnjit rrives tomorrow efore Dd comes home. 2 Aunt Rnjit rrives tomorrow. Explntion: deze persoonsvormen (werkwoorden) krijgen een s omdt het onderwerp dt erij hoort (Dd, Aunt Rnjit) steeds een derde persoon enkelvoud is (een hij, zij of het is). c 1 like 5 rrives 2 wnts 6 choose 3 need 7 show 4 discusses 8 kiss 22 Hits / 1 Does Sheil red the pper every dy? No, she doesn t red the pper every dy. 2 Does Sheil wsh the windows every dy? No, she doesn t wsh the windows every dy. 3 Does Sheil et rekfst every dy? Yes, she ets rekfst every dy. 20 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:58

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

th 1 Key for students Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons

th 1 Key for students  Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons Engels voor de nieuwe onderouw th 1 Key for students www.goforit-online.nl Jn vn den Bos Mrleen Cnnegieter In Dvies Anke Hulsker Afke Moons Tweede druk 9006144567_w.indd 1 20-01-2009 13:43:03 lwoo k gt

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Grammar Book 1KGT. Name: Class:

Grammar Book 1KGT. Name: Class: Grammar Book 1KGT Name: Class: Persoonlijke voornaamwoorden (1)... 2 Persoonlijke voornaamwoorden (2)... 2 Bezittelijke voornaamwoorden... 2 Het werkwoord zijn (be)... 2 Het werkwoord kunnen (can)... 2

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info 1 Litter in your town read Lees de tekst. Bij wie ligt het minste zwerfafval op straat? Kruis aan. Amy Zoe Richard litter problem awful zwerfafval probleem vies afvalbak afschuwelijk Is litter messing

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5 Zelfstndig werken Tijd Ajodkt Rekenen Groep Antwoorden Colofon Auteurs Wim Sweers Henk vn Wieringen Redtie Hnn Molenr Vormgeving Mur vn Wermeskerken, Apeldoorn Zinder, Utreht omslg Rekenen Tijd groep Over

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Hoofdrekenen Tot Hoofdrekenen groep 6 Optellen en aftrekken tot Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden.

Ajodakt. Rekenen. Hoofdrekenen Tot Hoofdrekenen groep 6 Optellen en aftrekken tot Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Ajodkt Hoofdrekenen Tot 0.000 Rekenen Hoofdrekenen groep Optellen en ftrekken tot 0.000 Colofon Vormgeving Lsso CS, s Hertogenosch omslg Vn Wermeskerken, Apeldoorn innenwerk Antwoorden ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

WORDS 1 (8 punten) WORDS 2 (9 punten) sharp smell spicy thirsty. LANGUAGE TEST 1 vmbo-t/havo/vwo UNIT 5 FOOD KEYS

WORDS 1 (8 punten) WORDS 2 (9 punten) sharp smell spicy thirsty. LANGUAGE TEST 1 vmbo-t/havo/vwo UNIT 5 FOOD KEYS A WORDS 1 (8 punten) Write down the English translation of the following words: 1 voorzichtig - careful 2 gevaarlijk - dangerous Write down the English translation of the words in brackets. 3 My coffee

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden.

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. 1 read 1 Welke feestartikelen kun je in deze webshop kopen? prijsjes voor spelletjes op een feest kleine cadeautjes voor

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Hoofdrekenen. Tot Hoofdrekenen groep 5 Optellen en aftrekken tot Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden.

Ajodakt. Rekenen. Hoofdrekenen. Tot Hoofdrekenen groep 5 Optellen en aftrekken tot Colofon. Zelfstandig werken. Antwoorden. Ajodkt Hoofdrekenen Tot 000 Rekenen Hoofdrekenen groep Optellen en ftrekken tot 000 Colofon Vormgeving Lsso CS, s Hertogenosch omslg Vn Wermeskerken, Apeldoorn innenwerk Antwoorden ThiemeMeulenhoff ontwikkelt

Nadere informatie

The 10 funniest apologies

The 10 funniest apologies 1 The 10 funniest apologies read Lees de lijst met tien beste, grappigste, gekste smoesjes. Wanneer kun je deze smoesjes gebruiken? I m really sorry I m late, but... 1 the bus driver got lost! 2 my bike

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Animal friends. Animal friends

Animal friends. Animal friends 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends Momi the African elephant and Otto the Labrador both live at the Greenwood Animal Park in California. They are very good friends

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit?

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Engelse zinnen Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Schrijven in het Engels begint met het vormen van een zin. Op deze pagina bespreken we eerst de 4 soorten Engelse zinnen, nadien komt de zinsstructuur

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Tafels t/m 10 en hoger. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 5-6. Tafels t/m 10 en hoger. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Tafels t/m 10 en hoger. Hoofdrekenen. Hoofdrekenen groep 5-6. Tafels t/m 10 en hoger. Colofon. Zelfstandig werken Hoofdrekenen groep - Tfels t/m 0 en hoger Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ dśŝğŵğdğƶůğŷśžī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ Ϳ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394 elsbethhornemn e44 grfisch / interctief ontwerper Luriergrcht 116 1016 RR Amsterdm M. 06 53518394 mil@elsbethhornemn.nl www.elsbethhornemn.nl NL 0734.87.983 B01 beste bezoeker, omdt de website nog in ontwikkeling

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9).

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9). OPZOEKGRAMMATICA In deze Opzoekgrammatica komt een aantal grammaticale woorden en uitdrukkingen aan bod in alfabetische volgorde. Voorbeelden worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

2 b) CD 1 / 5 Listen again. Luister nogmaals naar de dialogen. Wie hoort bij welk hotel? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor.

2 b) CD 1 / 5 Listen again. Luister nogmaals naar de dialogen. Wie hoort bij welk hotel? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor. 1At a hotel Part A When s breakfast? 1 Revision. Introduce yourself. Stel uzelf voor. Hi, I m / Hello, I m 2 a) CD 1 / 5 Listen to the dialogues. Luister naar de dialogen. Nummer de begroetingen in de

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen. Hoofdrekenen Tot 100.000. Hoofdrekenen groep 7 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken

Ajodakt. Rekenen. Hoofdrekenen Tot 100.000. Hoofdrekenen groep 7 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Colofon. Zelfstandig werken Ajodkt Hoofdrekenen Tot 00.000 Rekenen Hoofdrekenen groep 7 Optellen, ftrekken, vermenigvuldigen en delen Colofon Vormgeving Lsso CS, s Hertogenosh omslg Vn Wermeskerken, Apeldoorn innenwerk Antwoorden

Nadere informatie

married getrouwd divorced gescheiden wife vrouw, echtgenote child ev / children mv kind / kinderen signature handtekening

married getrouwd divorced gescheiden wife vrouw, echtgenote child ev / children mv kind / kinderen signature handtekening Persoonlijke gegevens Dag 1 Woordenschat form formulier parents ouders place of birth geboorteplaats date of birth geboortedatum marital status burgerlijke staat married getrouwd divorced gescheiden wife

Nadere informatie

C 1 C 2 C 3. C 4 Vul aan tot 1 l. les 1 en 2. 32 blok 4. Hoeveel heb je nodig van elk gewicht? Kijk goed naar het voorbeeld.

C 1 C 2 C 3. C 4 Vul aan tot 1 l. les 1 en 2. 32 blok 4. Hoeveel heb je nodig van elk gewicht? Kijk goed naar het voorbeeld. 32 lok 4 les 1 en 2 C 1 Hoeveel he je nodig vn elk gewicht? Kijk goed nr het vooreeld. Je weegt: 160 grm / / / 130 grm 180 grm 230 grm 270 grm C 2 Vul n tot 1 kg. 900 g + 100 g 500 g + g c 800 g + g 700

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FOUR Beste leerling! Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning. Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: Doe nooit twee talen achter elkaar!

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Speaking 1 SPEAKING 1 PART A KGT 3. Excuse me! Could you help me out? I m looking for a cardigan.

Speaking 1 SPEAKING 1 PART A KGT 3. Excuse me! Could you help me out? I m looking for a cardigan. Speaking 1 SPEAKING 1 PART A KGT 3 Excuse me! Could you help me out? I m looking for a cardigan. Is it clear to you what this person wants from you? Could you answer immediately? Could you answer these

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie