hv 1 Key for students Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hv 1 Key for students www.goforit-online.nl Engels voor de nieuwe onderbouw Jan van den Bos Marleen Cannegieter Ian Davies Anke Hulsker Aafke Moons"

Transcriptie

1 Engels voor de nieuwe onderouw hv 1 Key for students Jn vn den Bos Mrleen Cnnegieter In Dvies Anke Hulsker Afke Moons Tweede druk _w.indd :20:51

2 lwoo k gt (t)hv kls 4 - TB 4 vmo/ WB 4 vmo/ wesite ll-cd 4 vmo/ TB 4 vmo/k WB 4 vmo/k wesite ll-cd 4 vmo/k TB 4 vmo/gt WB 4 vmo/gt wesite ll-cd 4 vmo/gt - kls 3 - TB 3 vmo/ WB 3 vmo/ wesite ll-cd 3 vmo/ TB 3 vmo/k WB 3 vmo/k wesite ll-cd 3 vmo/k TB 3 vmo/gt WB 3 vmo/gt wesite ll-cd 3 vmo/gt TB 3 hv WB 3 hvo WB 3 vwo wesite ll-cd 3 hv kls 2 TB 2 vmo/k/(lwoo) WB 2 vmo/k WB 2 vmo//lwoo wesite ll-cd 2 vmo/(k) TB 2 vmo/kgt WB 2 vmo/kgt wesite ll-cd 2 vmo/kgt TB 2 thv WB 2 hv WB 2 th wesite ll-cd 2 thv kls 1 TB 1 vmo/k/(lwoo) WB 1 vmo/k WB 1 vmo//lwoo wesite ll-cd 1 vmo/(k)/lwoo TB 1 vmo/kgt WB 1 vmo/kgt wesite ll-cd 1 vmo/kgt TB 1 thv WB 1 hv WB 1 th wesite ll-cd 1 thv Go for it! 2nd edition ouwt voort op het werk vn de uteurs vn de eerste editie vn Go for it!: Peter Achten, Crolyn Bry, Jos Eus, Ktie Jones, Gerrd Koster, John Lmmerse, Eugène vn Leeuwen, Peter Mculy, Elon Mnders, Rens Oosthoek, Vivien Reid, Joop vn Rienderhof, Hugo Swelsen. Verntwoording Illustrties Bureuredctie Vormgeefconcept Vormgeving & opmk Iconen nvigtielk Zototl (technische tekeningen) Krin Spnjerserg LVere Vn Son Medi Roert Vulkers De uitgever heeft ernr gestreefd de uteursrechten te regelen volgens de wettelijke eplingen. Degenen die desondnks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich lsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primir Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwsseneneductie en Hoger Beroepsonderwijs. Voor meer informtie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht vn onze leermiddelen: ISBN Tweede druk, eerste editie ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2007 Alle rechten voorehouden. Niets uit deze uitgve mg worden verveelvoudigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensestnd, of openr gemkt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechnisch, door fotokopieën, opnmen, of enig ndere mnier, zonder voorfgnde schriftelijke toestemming vn de uitgever. Voorzover het mken vn kopieën uit deze uitgve is toegestn op grond vn rtikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit vn 20 juni 1974, St. 351, zols gewijzigd ij het Besluit vn 23 ugustus 1985, St. 471 en rtikel 17 Auteurswet 1912, dient men de drvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen n Stichting Pulictie- en Reproductierechten Orgnistie (PRO), Postus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedr.nl/pro). Voor het overnemen vn gedeelte(n) uit deze uitgve in loemlezingen, reders en ndere compiltiewerken (rtikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden _w.indd :20:51

3 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A Introduction Downing Street 1 In Londen 2 Tony Blir (2007) 3 Omdt er ltijd iemnd is om hem innen te lten. 4 A new house The sics 1 New neighours Nice to meet you Hello In empty lloons: Hi! How re you? My nme is How do you do? Plesed to meet you I m (enz.) 1 I 5 them 2 it 6 We 3 They 7 him 4 He 6 To e or not to e My nme is Helen Ford. I m mrried to John Ford nd we hve son clled Nigel. Our dog is clled Woofer. We re very hppy tht we moved to Blueerry Crescent lst summer. It s lovely street. We hve very lrge grden ut unfortuntely I m not very keen grdener. My husnd is lwys fixing his motorike in it! Our neighours re very nice people, ut they ren t very keen on our dog... But umm... I hve to go now, ecuse I m in rush! 1 m 4 re 7 re 2 is 5 is 8 is 3 re 6 is 9 m Dd tells his story c - f - g - - d - - e - h 3 Cn you rememer? ijvooreeld: A street - corner shop - post office - cr(s) - us(es) - txi - ike(s) - mn - (old) ldy / (old) womn - dog B fruit juice stll - people - church - ottle(s) - fruit - ornges - juice - nns - skteord - (sell) cp 4 Mke mtch 1 c 5 9 e 2-6 h 10 g 3 f d wife, rother, son re ll fmily / reltives / people 5 Getting personl I ik me mij you jij you je / jou / u he hij him hem she zij her hr it het it het we wij us ons you jullie / u you jullie / u they ze them ze Go for it! 2nd edition c 1 Are they our new neighours? 2 Is she nice to me? 3 Is it very messy? 4 Is it fond of pizz? 5 Are we / you in hurry? 7 Wht re they sying? ijvooreeld: 1 Nice to meet you. 2 Let me see. 3 I hve to go. 4 I cn t elieve it. 5 Let me introduce my fmily to you. 8 A quick cht Mr Ford 1 Hello! 3 I m fine, thnk you. 5 Tht s right, we re new here. 7 Yes, just cross the rod from the post office. 9 Yes, I hve wife nd son. 11 Sorry, I m in rush. I hve to go. 13 Er sorry! 15 Yes, see you! _w.indd :20:52

4 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A Mrs McPherson 2 Hello! How re you? 4 I hven t seen you efore? 6 Do you live round here? 8 We re lmost neighours! Do you live lone? Or re you mrried? 10 Do you like your new house? 12 I cn t elieve it! These young people lwys in hurry!! 14 It ws nice to meet you. 16 Bye ye, young mn! We ll meet gin! 9 Roleply 1: Hello. 2: Hi! Cn I help you / wht cn I get you? 1: Cn I hve pcket of chewing gum plese? 2: I m sorry, it s sold out / we ve sold out. I do hve peppermints. 1: Sorry, I don t like peppermint. 2: I hven t seen you efore. Do you live round here? 1: Yes, I live close to the shop. I m going to the locl school in Septemer. 2: Do you hve ny rothers or sisters? 1: I hve rother. He s fifteen. But I hve to go, I m in rush. 2: I see. It ws nice to meet you. 1: Yes, nice to meet you. See you! 2: Bye. 10 Street prizes 1 Ingrid who hnds out Postcode Lottery prizes. 2 Doreen Hrrison, winner. 3 Frnk Elgie, winner. 1 c c 11 A lrge fmily 1 n rticle from mgzine 2 The text is out lrge fmilies, so out children tht hve mny rothers nd sisters (or prents who hve mny children). 3 1 In Meth in Ierlnd. 2 Mensen zijn soms geschokt. Ze egrijpen het vk niet en vrgen dn wrom iemnd tien kinderen zou willen. 3 Veel mensen worden een eetje jloers ls ze het gezin smen zien en ls ze zien dt ze zoveel plezier heen. 4 Er is ltijd iemnd om mee te prten en het is nooit si. 5 Er is veel ruzie en je wordt ltijd vergeleken met nderen. 12 Who sys wht? 1 Dine 4 Mry 2 Jude 5 Siohn 3 Ben 6 Peter 13 Wht do the prents sy? 1 lrge 6 jelous 2 mrried 7 compre 3 oring 8 the sme 4 youngest 9 downsides 5 ttention 10 merrier 14 The odd one out 1 Jo hoort er niet ij omdt dt woord niet met leeftijd te mken heeft. 2 To move out hoort er niet ij omdt dt iets is wrij je eweegt. De ndere twee ctiviteiten vinden in je hoofd plts. 3 Mrried hoort er niet ij omdt dt geen fmilielid is. 4 Fmily hoort er niet ij omdt dt niet op één persoon slt, mr op meerdere personen. 5 Nice hoort er niet ij omdt dt woord een goede eigenschp ngeeft. De ndere woorden zijn negtief. 15 A, e, i, o, u 1 neighours 4 fmily 2 kitchen 5 school 3 cross 1 meet 5 pln 2 win 6 not 3 rin 7 cost 4 red 8 ht c ded, hed, def 16 Introduce yourself Hi Tom / Deirdre, I m Jnneke de Grooth. I m 12 yers old nd I live in Almere in the Netherlnds. 4 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:52

5 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A I think it is gret tht you hve so mny rothers nd sisters. I hve only two sisters. Helm is 15 yers old nd Susnne is 17. I like it tht we cn tlk out school nd tht I cn red the mgzines they uy. I don t like it tht we sometimes hve fight nd tht they cn go out t night nd I cn t. My prents re quite old: my fther is lredy 40 yers old! He is clled Peter, my mother s nme is Crl. My fther works t nk nd my mother is techer. Plese write ck soon! Bye, Jnneke 17 Wht re they doing? 1 Ze zijn een uto n het wssen. 2 ijvooreeld: ze moeten het voor strf doen, de uto is vn hun ouders / fmilie, ze proeren geld te verdienen 1 Flse 5 True 2 True 6 Flse 3 Flse 7 True 4 Flse 18 Der Diry... : yesterdy / in the end we hd thirty-two pounds c: more thn fifty pounds / quite esy / five pounds 19 Crossword R U S H M U D D Y T E I C L U N T I L F I E L D D A M O N E Y N I E G S M A L L N E X T R R A L K N O C K Y U E F I N I S H 20 Words, words, words //c ijvooreeld: 1 crs, trffic lights, trucks, ikes, trees, houses, people 2 rush, sponge, sop, ucket, cloth, shmpoo, wter 3 wsh crs, wsh windows, mow grss, sell tropicl drinks, do jos inside the house 21 You re not very positive 1 isn t 2 ( m) not 3 ren t 4 (re) not 1 I m not (I m not) sixteen yers old. 2 My sister is not (isn t) very good-looking 3 Our techer is not (isn t) old. 4 You re not (ren t) rising money for your school. 5 My prents re not (ren t) in London for holidy. 22 My, your, his, her 1 your cr 2 my cr 3 his cr 1 Tht s her horse. The horse is hers. 2 Tht s my (your) sop. The sop is mine (yours). 3 Tht s their dog. The dog is theirs. 4 Tht s our techer. The techer is ours. 23 Your fmily I hve two rothers nd I often wer their T-shirts. They re older thn me nd we often hve fights. Our dog is very old. My prents love it very much. My eldest rother nd his girlfriend live in Amsterdm. They love it there. 24 Do you rememer? 1 In het Engels zeg je eerst het tientl, dn de eenheid; in het Nederlnds is dt ndersom. In het Engels geruik je een koppelstreepje, in het Nederlnds schrijf je lles n elkr. 2 one - two - three - four - five - six - seven - eight - nine - ten - eleven - twelve - thirteen - fourteen - fifteen - sixteen - seventeen - eighteen - nineteen - twenty Go for it! 2nd edition _w.indd :20:52

6 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 25 Sounds 1 Onder ndere: je longen, je luchtpijp, je kk, je tong, je stemnden, je lippen, je tnden. 2 De /w/ vn wter, de /th/ vn thin, de // vn pn, de /g/ vn get. Dit zijn overigens nog niet lle nieuwe klnken! 3 In het Engels estn de klnken /ui/ en /eu/ niet. Drom heen Engelsen die Nederlnds leren hier vk moeite mee, net zols wij met de /th/. Serie 1 rmy pple out 1 Afric 2 fter 3 sleep 4 gin 5 wy 6 Americ 7 t Serie 2 ir ll le 1 eroplne 2 lwys 3 ngel 4 im 5 ll right 6 re 7 ge 26 Wht s the right rection? 1 It s completely covered in mud. 2 Tht isn t expensive t ll! 3 I cn t elieve it! 4 Tht s fntstic! 5 It s the tiny Smrt cr / It s the lue cr (cross the rod). 6 Don t worry. 27 Rising money for the scouts 1 Hi, I m Thoms nd this is Jmes. 2 Cn we wsh your windows? 3 It is expensive? 4 Tht s fntstic! 5 Yes, we only need two sponges nd some sop. 6 Thnks. 7 It s the lrge house cross the street. 8 The one with the green curtins? 28 Roleply Why not? py for tht. htes it too. (Nme)? I don t wnt to wsh crs. Becuse it s too cold outside. And it s too much work. Wht do you wnt to do then? I wnt to do jos inside people s houses. We cn sk people if we cn wsh their windows. Tht s not very good ide. I don t think people will Of course they will! My mother htes it. And my unt All right then. How much will it cost? Let s sk one euro per window. Isn t tht expensive? We cn lwys try. Tht s true. Where do you wnt to strt? Let s try numer 54. It s the smll house with the lue curtins cross the street. Fine. 29 The Gregson Community Centre 1 2 Diet World - Aeroics with Fion 3 Senior Citizens Bingo - Over 55 s Clu - Bridge Clu 4 t the Busy Bee s Crft Clu 5 to rise money for n Africn school This week s specil event: Hlloween Costume Prty Theme: Hlloween gmes, music, food & drink Specil guest: DJ Drcul Dy nd time: Sturdy 31th Octoer, 9 pm lte Entry fee: An nswering mchine 1 Flse 2 Flse 3 True 1 op weekdgen vn 8.30 tot en vn tot een eroicslerres 3 de receptie vn het Gregson Community Centre 4 op zterdgmorgen vn tot Go for it! 2nd edition _w.indd :20:53

7 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 31 Where re they from? 1 Nme Plce Country Lnd Dn Bth Englnd / Gret Britin / United Kingdom Engelnd / Groot-Brittnnië / Verenigd Koninkrijk Becki Kendll, Michign USA / United Sttes VS / Verenigde Stten Devki Jipur Indi Indi Erik Eydehvn Norwy Noorwegen 2 X X X X 32 Ticks Dn Becki Devki Erik Fmily House Prk School Crime Neighours Free time Homeless people Go for it! 2nd edition _w.indd :20:54

8 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 33 A, or c? 1 4 c 2 c 5 c 3 34 Opposites 1 dirty 5 violent 2 quiet 6 serious 3 suur 7 to lock 4 divorced 8 impressive 35 Word groups Group: city Group: nture Group: persons lirry cost rother uilding river fther pollution lke mother houses quiet twin prk fresh ir homeless crime wether younger centre wrm techer neighourhood re nice fctory prk divorced trucks ply quiet town tree neighours post office ird friendly school shed prents trffic swing usy trin rin importnt us sun elder trctor cloud frid cr se live flt grss ngry suur flower smell smell niml unt usy mountin uncle re cousin lock chemicl plnt 36 I m from... Nme: School: Plce: Country: (jouw nm) (jouw school) (woonplts) The Netherlnds My story: My nme is (nm). I live in flt with my prents nd my two little rothers. My rothers re clled Jn nd Hugo. I like (plts) ecuse it is city. There re shops nd we hve cinem too. I live close to my school nd I go there y ike. There is not much crime here. Sometimes people stel ikes, ut not often. Hi, my nme is (nm). I m twelve yers old nd I live in (plts). I live in flt with my prents nd my two little rothers. My rothers re clled Jn nd Hugo. I like (plts) ecuse it is city. There re shops nd we hve cinem too. I live close to my school nd I go there y ike. There is not much crime here. Sometimes people stel ikes, ut not often. Check Unit 1 A Mke mtch 1 h 5 i 9 e 2 g 6 10 c 3 d 7 f 4 8 j B Fill in 1 curtins 5 twin rother 2 understnd 6 mrried 3 introduce 7 dirty 4 until 8 cross C The right rection 1 I cn t elieve it! 2 Let me see. 3 Tht isn t expensive t ll! 4 Are you ll right? 5 This is esy! 6 Nice to meet you. D Complete the dilogue 1 How re things here? 2 Wht nightmre! 3 It s the lue cr cross the rod. 4 Don t worry. 5 Tht s fntstic! 6 I know. 8 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:54

9 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A E Fill in the right word 1 you 5 She 2 him 6 me 3 We 7 us 4 them 8 They F Whose thing is it? 1 It s his motorike. The motorike is his. 2 It s their crvn. The crvn is theirs. 3 It s her computer. The computer is hers. 4 It s our guine pig. The guine pig is ours. 5 It s my digitl cmer. The digitl cmer is mine. 6 It s your moile phone. The moile phone is yours. 7 It s his lue cr. The lue cr is his. 8 It s their y. The y is theirs. G Is it? No, it isn t. Yes, it is! 1 is / s 5 re / re 2 ren t 6 is not / isn t 3 m not / m not 7 Am 4 re Personl trining 1 Word snke 1 gordijn 5 jongste 2 lwi 6 trein 3 oudste 7 uren 4 proeren 8 schuurtje curtinoiseldestryoungestrineighourshed 2 Word serch N S Y B S Q A Q D W H S L U O R U L V H U E O P E I E O G O J L C A E I S A V S A E A T F S E R V E C M L N E C I U J Z W O I L I B R A R Y Y H jelous jloers juice sp homeless dkloos field weilnd locl pltselijk serve serveren quiet stil whose wiens re geied lirry iliotheek 3 Sy it! 1 It s the lrge house cross the street. 2 I cn t elieve it. 3 Are you enjoying your pple juice? 4 The shed is completely covered in mud. 5 This is esy! 4 Rections Let me introduce my son to you. Yes, I live t numer 12. Nice to meet you. Tht isn t expensive t ll! Yes, I hve to go nd do some shopping. It s the smll house with the ornge curtins. Wht nightmre!, ijvooreeld: wnneer er iets vervelends geeurt of wnneer je iets vervelends moet doen 5 Wht do you see? 1 No, there is shed in the grden. / No, there isn t swing in the grden. 2 Yes, there is post office in this villge. 3 Yes, they re mrried. Is the corner shop usy? Yes, the corner shop is usy. Is the cr expensive? Yes, the cr is expensive. Is there swing in the grden? No, there is shed in the grden. Is the dog dirty? Yes, the dog is dirty. 6 He s not sure 1 I 6 I 11 He 2 I 7 Our 12 his 3 my 8 My 13 She 4 it 9 they 14 her 5 My 10 We 15 you 7 Things they re not 1 My prents re not... They re not / They re not / They ren t... 2 My ct is not... It is not / It s not / It isn t... 3 My est friend is not... He/She is not / he/she s not / he/she isn t... 4 I m not / I m not... Go for it! 2nd edition _w.indd :20:54

10 Unit 1 Cowley Rod hv 1 workook A 8 Something to spry 1 Omdt grffiti veroden is en hij dn gerresteerd kn worden. 2 Hij vond school niet leuk en hd prolemen. Hij werd vn school gestuurd. 3 Door grffiti kreeg hij een eter gevoel over zichzelf. 4 Ergens een grote grffiti feelding mken terwijl dt veroden is. 5 In het verleden, mr de ltste pr jr niet. 6 Omdt hij dn herkend (en misschien gerresteerd) zou worden. 7 Ze weten niet dt hij een grffiti-kunstenr is. Ze denken dt hij een huisschilder is. 9 Choose the right summry summry 10 Descrie nd guess A rtiest, kunstenr ontspnnen idioot 11 Wht do you think? B wpens geprkeerd risknt 12 Cll the specilists 1 grffiti verwijderen 2 schdelijke stoffen / chemicliën 3 hours: uren 4 is het Engelse pond-teken 5 grtis telefoonnummer 10 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:55

11 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A Introduction Wht do you do? British schools Drie vn de volgende: 1 Leerlingen gn nr de middelre school ls ze elf jr zijn. 2 Britse middelre scholen heen geen stromingen zols vmo, hvo en vwo. / Iedereen heeft dezelfde lessen. 3 Britse schoolkinderen moeten vk een uniform n. 4 Britse schoolkinderen eten vk een wrme lunch op school. 5 De cijfers die op Britse scholen worden gegeven, lopen niet vn 1 t/m 10, mr vn F t/m A. Mrk yourself The sics 1 New school Where s the cnteen? Wht do you think of our form techer? Where re the toilets? Wht do you think of our form techer? Are the school dinners ny good? Where s the cnteen? c 1 c 4 2 e 5 d 3 Group 3: plces cnteen, school hll, corridor, computer room, plying field, lirry, stff room 4 Crossword M I S T O E L 4 D A A D C L E S S E T E S L E R A R E N K A M E R B I R A N A C L N L V R O E G I T E E N I R K G A N G A 5 The techer is n ctress 1 You need only one word: the. 2 You need two words: nd n E Bijvooreeld: girl, g, n pple, oy womn, n rm, nose, n er, n eye, leg (enz.), n ice crem, school (uilding), rod, tree, trffic light, horse, n niml, n lien, UFO, ike, dog, clock, flg. 6 This or tht? 1 This is the school hll. 2 Cn you tke these costumes? 3 Put them on those chirs. dichtij 2 A R ver weg 2 Where re you? science room d clssroom (history) stff room e toilets c computer room A 3 Sort it! Group 1: (school) sujects / clsses / lessons mths, geogrphy, history, Dutch, science, PE, Germn Group 2: people form techer, hedmster, pupil, secretry, drm techer, dinner ldy, clssmte Go for it! 2nd edition c enkelvoud this tht meervoud these those Mogelijke vrgen: Do you like these ooks? Do you like those ooks? Do you like this pen? Do you like this clcultor? Do you like these pupils / children? Do you like this / tht oy / girl? Do you like this / tht techer? Do you like those girls? Do you like tht ct? _w.indd :20:55

12 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 7 Fulous! 1 Mr Green is it md. 2 My clssmtes re fntstic. 3 Jeremy is very ossy. 4 Tht sounds good! 5 The drm techer seems nice. 8 Are you the new kid? 1 Hi. Are you the new kid? 2 Yes, I m new t this school. 3 Do you like it here? 4 It s OK here, ut the techers seem strict. 5 Yes, they re. But they re lso very funny. 6 Relly? Hey, where s the history clssroom? 7 It s up the corridor nd then you turn left. It s the third door on your right. 8 Thnks. Wht do you think of the history techer, Mr Howrds? 9 He s ll right. But he htes it when you re lte fter lunch. 10 Thnks for the tip. Which suject do you hve now? 11 I hve mths. 12 I don t tke mths. I hve French now. Tht s in room 105, isn t it? 13 Yes it is. It s just cross the corridor. See you lter in history clss! 9 The timetle 3: Hi, I m.... I m new t this school. I hve timetle, ut not ll the informtion is on it. Cn you help me? 4: Hello, I m.... I don t know if I cn help you. In which group re you? 3: I m in group 1d. 4: I m in group 1d, too! I hve my timetle here. Wht do you wnt to know? 3/4: (Questions nd nswers out the timetle.) 3: Cn you show me where the music room is? 4: I hve to go to the lirry first, so I cn t show you. But I ll explin how you get there. First, you go through the min entrnce. You turn right. It s the second clssroom on your left. 3: Thnks lot! 4: No other. I ll see you in music clss lter! 10 Fvourite sujects on ir Jmes: science, mths Srh: English Shun: PE, computer science Emm: rt Khlid: mths 1 Je kunt experimenten doen. De scheikundige recties zijn leuk om te zien. 2 Je moet veel woorden en grmmtic leren. 3 Hij heeft een wesite met ntwoorden ij een proefwerk rdrijkskunde gevonden. 4 Hij wil nkdirecteur worden en miljonir zijn ls hij dertig is. 11 School uniform This text ws found on n internet forum. eugh!!! They re soooooo not me! J L L L ut t lest they re MINE. c 1 een kledingzk 2 Je hoeft niet ng te zijn dt je er niet modieus uitziet, iedereen ziet er hetzelfde uit. 3 Stropdssen zijn stom. Alleen volwssenen zouden ze moeten drgen. 12 Who sys wht? Like it J Hte it L Don t know Scott Sidrh Kleigh Sophie Kelly Juli Elenor Steven Scott 3 Sidrh 8 Elenor 6 Kelly 4 Sophie 1 Juli 7 Kleigh 2 Steven 5 13 Positive nd negtive words positive words: negtive words: smrt uncomfortle cool old-fshioned nice stupid eutiful expensive fshionle scruffy ugly, ijvooreeld: positive words: good, gret, perfect negtive words: d, wrong, oring 12 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

13 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A c d 14 Fill in 1 mind 5 prefer 2 old-fshioned 6 smrt 3 properly 7 rther 4 fuss 8 expensive 15 Confusing words here her Betekenis: hier horen uy ye Betekenis: kopen dg, doei write right Betekenis: schrijven rechts / juist for four Betekenis: voor vier knows nose Betekenis: weten neus eight te Betekenis: cht t week wek Betekenis: week zwk 1 too 4 too 2 two 5 to 3 to 6 too 16 A letter to Mr Hos Der Mr Hos, My nme is Petr de Vries nd I m 12 yers old. I m in clss 1B. I relly don t like the ide of wering school uniform ecuse I think they re uncomfortle nd you hve to wer the sme thing every dy. OR I relly like the ide of wering school uniform ecuse they mke you look smrt nd they re good wy of showing which school you re t. My design looks like this: oys hve to wer nvy lue trousers with lue shirt nd red jumper, no tie. Girls hve to wer nvy lue skirt with lue shirt nd red jumper. This is gret uniform ecuse it s comfortle nd wrm in winter nd it mkes you look smrt. I hope you like my design. Yours sincerely, 17 Who sys wht? 1 De lerr is de mn rechts met de stpels ppieren en de schoolts nst zich. Hij heeft een in iedere hnd een vel ppier. De vder is de mn links met het moieltje in zijn hnd en de groene trui n. 2 3 Bijvooreeld: de cijfers vn de leerling, de werkhouding, houding in de kls, leerprolemen, mr ook positieve dingen die met de leerling te mken heen! 1 Mr Tims 5 Techer 2 Techer 6 Mr Tims 3 Mr Tims 7 Mr Tims 4 Mr Tims 8 Techer 18 Who s telling the truth? d They oth tell lies. The techer: Of course I knew from the strt tht this wsn t Roert s dd (not true) I sy: This is the first time this hppens to me, (not true) The dd: He lso sys tht he misses clsses! (not true) And he doesn t even sy sorry, (not true) 19 Word serch 1 science 5 mrk 2 note 6 rule 3 ge 7 tll 4 term s c i e n c e o m t t m e r u l e k l g e 20 Complete the sentences 1 troule 5 curly 2 meeting 6 pologise 3 mrk 7 chet 4 suject 8 mistke t r Petr de Vries Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

14 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 21 Fill in 1 hve 5 hs 2 hve 6 hs 3 hs 7 hve 4 hve 8 hve 22 Do you hve...? 1 Do you hve? 2 Does your rother / sister hve...? 3 Do your prents hve? 4 Does your friend hve? 5 Do your neighours hve? 1 Yes, he / she hs No, he / she doesn t hve 2 Yes, his / her rother / sister hs No, his / her rother / sister doesn t hve 3 Yes, his / her prents hve No, his / her prents don t hve 4 Yes, his / her friend hs No, his / her friend doesn t hve 5 Yes, his / her neighours hve No, his / her neighours don t hve 23 Do you rememer? gewone zin (+) vrgende zin (?) ontkennende zin (-) I m Am I? I m not / I m not You re Are you? You re not / You ren t He/she/it is Is he/she/it? He/she/it is not / He/she/it isn t We re Are we? We re not / We ren t You re Are you? You re not / You ren t They re Are they? They re not / They ren t. Who m I? Ply the gme /c 24 Sounds: English <-> Engels 1 Jpn 7 zone 2 motor 8 type 3 lind 9 win 4 pple 10 even 5 fruit 11 school 6 uniform 12 grss 25 Wht is your rection? 1 Why don t you sit down? 2 Hng on second. 3 You d etter do some studying. 4 Yes, hello, this is (nme). 5 Bye, ye. See you lter. 6 I m very keen on sports. 26 The techer wnts word Gvin 1 Hello! 3 Thnk you. 5 Yes, I relly like this school. 7 Well, I m lwys relly usy 9 Yes, I m very keen on sports. 11 I m good t sketll. 13 Well, I m lso very good t tennis. 15 Yes, Mr Anderson. Mr Anderson 2 Hello Gvin. Why don t you sit down? 4 Do you like school? 6 I m not very hppy with your results. 8 Busy in the sportsfield? 10 Wht re you good t? 12 Just sketll? 14 You d etter do some more studying now. 16 Off you go then! See you lter! 27 Roleply 5: Hi. 6: Hi, I m (your nme). 5: I m (your nme). Do you like this school? 6: Yes, I relly like this school. / No, I don t like this school. 5: I relly like this school too! / I don t like this school either. 6: Which clss re you in? 5: I m in clss... 6: I m in clss (too). 5: Which sujects re you good t? 6: I m good t (mths, science, English, French, geogrphy, history, rts, etc.) 5: I m good t (see ove) 6: Which sujects re you d t? 5: I m d t (see ove) 6: I m d t (see ove) 5: Wht re your hoies? 6: I m keen on (plying footll, tennis, listening to music, reding, wtching TV, etc.) 5: I m very keen on (see ove) 14 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

15 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 28 School menu 1 roodje hmurger 2 mïs 3 rdppelpuree 4 nns c chicken curry with sld from the sld r (or side sld) nd some yoghurt for dessert 29 I m strving! 1 2 c 3 c Nihd sys out Slly: silly Slly is going to hve: pudding, sld Slly sys out Nihd: pig, terrile Nihd is going to hve: doule portion of chips 30 Choose the right lterntive n interview c 1 gezonder 5 lle 2 kok 6 nooit 3 est leuk 7 rdppels 4 rommel 31 In English, plese 1 Feed Me Better 2 in the kitchen 3 corinder, courgettes, chillis, peppers, red nd white onions 4 ecuse they re getting in her wy 5 like ttlefield 6 ecuse the children just kept moning kids 8, ijvooreeld: vegetle cnnelloni / fish in cremy, curry coconut suce / lemon rosted chicken / susges with cremy msh nd grvy / cheesy pst with leeks / tortill wrps 32 Synonyms good for you helthy well known fmous to offer to give to chnge to mke different stupid silly grilled rosted rel proper cook chef 33 The rtist in you 34 An interview in the newspper Chnges t Kidrooke from our editor Kidrooke School in Greenwich. As most of you will know, this is the school where Jmie s School Dinners ws filmed. At this school ll junkfood is now replced y fresh nd helthy mels. But is everyone hppy with the chnges? Tody I spoke to Amy who is pupil t Kidrooke School. This is wht she sid: Before Jmie Oliver introduced his helthy mels, we lwys hd chips nd hmurgers. The menu ws not very helthy. Jmie nd his film crew were lwys very nice to us. I think the menu s it is now is etter thn the old menu. It s very helthy nd I enjoy the food. Wht I would like to see on the menu is lsgne, ecuse it s my fvourite food. At home I et helty food too, ut sometimes we hve chips or pizz. Check Unit 2 A Troule t school 1 geogrphy 6 rules 2 good t 7 troule 3 d t 8 mrk 4 chet 9 fils 5 techer 10 pologises B Mke mtch 1 d 5 g 2 h 6 3 e 7 f 4 8 c C Wht do you sy? c 3 c Go for it! 2nd edition _w.indd :20:56

16 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A D Rections 1 I think he s it md. 2 Yes, he htes it when you re lte for clss. 3 Yes, I herd he is very keen on sports. 4 Yes, he relly likes this school. 5 Sounds good. 6 Ok, see you lter. Why don t you sit down? Je kunt deze zin ijvooreeld geruiken ls iemnd ij je op ezoek komt. E Tick the oxes 1 n n 8 n n 10 n F Choices 1 this 4 tht 2 those 5 these 3 This 6 those G Yes, I hve... 1 Do you hve ig dog? 2 No, my sister doesn t hve friend clled Urm. 3 Does your rother hve cr? 4 No, Sm nd Judy / they don t hve the sme phone. 5 Do you hve fmous uncle? 6 Yes, my mum / she hs lck hir. Personl trining 1 Wht do you see? Bijvooreeld: I see pupils, school dinner, (tll) oy, trousers, lzer, tie, ( girl with) curly hir, ( girl with) short hir, skirt, chips, susge, grvy, (moile) phone, oy, girl, cnteen. 2 Word snke 1 dult 5 tll 2 term 6 lunchtime 3 mths 7 erly 4 suject 3 Just sk 1 Are the school dinners ny good? 2 Do you like it here, Jon? 3 Is she it md? 4 Why don t you sit down? 5 Is he good t history? 6 Does Rchel like school? 4 On the phone 1 It s me. 2 Sounds good. 3 They re fntstic. 4 Hng on second. 5 she s it md. 6 Bye, ye. See you lter. 5 Mke sentences 1 Roin hs d mnners. 2 Roert doesn t hve drk, curly hir. 3 Does Mr Owens hve the wrong notes? 4 We hve drm lessons in here. 5 I don t hve ny pizz left. 6 Do you hve mny friends? 7 I hve good mrk for French. 6 Pco s room 1 This 5 these 2 those 6 these 3 tht 7 tht 4 this 7 A or n? n plying field ctress lue lzer order rule hour unit dult stupid mistke clever pupil 1 n n 4 n Go for it! 2nd edition _w.indd :20:57

17 Unit 2 Crossury Comprehensive School hv 1 workook A 8 Bully or ullied? 1 rochure 2 to inform people Jy Proleem: Jy vond het leuk om een jongen in zijn kls, Crl, te pesten. Op een dg leek dt Crl zichzelf pijn hd gedn omdt hij zo leed onder het pesten. Oplossing: Jy heeft ChildLine geeld en met zijn oom geprt. Die heeft hem geholpen om zijn gedrg te vernderen. Nu helpt Jy mensen in plts vn ze te pesten. Hij heeft ook zijn excuses ngeoden n Crl. Sm Proleem: Sm ws nieuw op school. Een groepje meisjes zorgde ervoor dt niemnd meer met hr prtte toen ze hen geen geld wilde geven voor sigretten. Oplossing: Sm heeft ChildLine geeld en met een oudere leerling op school geprt. Die stuurt de meisjes nu weg in de lunchpuze en heeft ook met de lerren geprt. 11 Der Kelly Der Kelly, Wht terrile story! There re some things you cn do to stop ullying. I think you should tlk to someone, like your prents or techer. They cn think of wys to mke this stop. It s lso good ide to write down wht hppens to you. This wy you cn show others wht these girls do. Finlly, if I were you, I would stop giving them money. Sty in group if you don t feel sfe: there s nothing they cn do then. I hope this helps! Best wishes, (your nme) 9 Wht does it men? 1 L, pijn doen 4 J, dnkr 2 L, sukkel 5 L, terugpkken 3 L, voor gek zetten 10 Tell someone! 1 True 4 True 2 Flse 5 True 3 Flse Go for it! 2nd edition _w.indd :20:57

18 Unit 3 Willow House hv 1 workook A Introduction At your home c Der Gry, Thnks for your emil. I m going to tell you something out my house now. It s semi-detched house nd it hs living room, lrge kitchen, throom with shower nd three edrooms. Outside there is smll grden with shed. Wht I like out our house is tht it is close to school. And lso tht we hve nice neighours. You must come nd visit us sometime! Bye, (your nme) The Queen s home 1 in Londen 2 ongeveer 395 mensen 3 De hoofdkeuken is zo ver weg dt het eten opgewrmd moet worden. 4 flmingo s en prden The sics 1 Home computers 1 Mum 5 Dd 2 Dd 6 Dvid 3 Mum 7 Mum 4 Dvid 8 Dvid 2 A few questions 1 Becuse the computer doesn t work nd he hs to do his ccounts y tomorrow. 2 (Clm down nd) sk Dvid to help him. 3 Upstirs in the throom. 4 Becuse the CD isn t in the drive. 5 Becuse he doesn t know where the CD is. / Becuse he didn t know the CD wsn t in the drive. 6 Under his Sports Cr mgzine on the desk. 7 All you hve to do is sk. 3 Find the word n e e d c c o u n t s s w i t c h o n d r l i n g f r u s t r t e d i n s t r u c t i o n s c l m d o w n i n s t l l s u r e r i n s The word is: downstirs 4 Fill in the right words 1 clm down 5 rins 2 need 6 sure 3 crete 7 switch on 4 fult 8 instructions Extr words: mgzine tijdschrift, mush moes 5 More thn one How to keep sfe while chtting online Welcome to Chtdnger site ll out the possile dngers of interctive services online like cht, IM, online gmes, emil nd on moiles. Click on the icons elow to red true stories nd find out how to cht sfely. Moiles picture phones, meeting people, ullying nd how to look fter your mtes Cht find out wht cn hppen to you in chtrooms nd how to mke sure it doesn t hppen to you Emil see our tips out keeping sfe nd wht to do out ullying nd spm Messenger who re your uddy s uddies? How to protect yourself nd your friends on IM Gmes see true story out oy s close encounters nd lern how to sty sfe using online gmes... 1 pples 5 pencils 2 pupils 6 children 3 churches 7 oxes 4 countries 18 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:57

19 Unit 3 Willow House hv 1 workook A c 1 six houses 6 five children 2 three dogs 7 two icycles / ikes 3 two cts 8 four shirts 4 two women 9 seven irds 5 two ies 6 Interview questions, ijvooreeld: Who s your singing techer? Wht re your hoies? Where do you live? When will you mke new lum? Why do you like singing so much? How do you feel out your new lum? 7 The right rection 1 d 4 c e 8 Complete the dilogue 1 I don t hve time for this! 2 Wht s the prolem? 3 I m fed up. 4 I don t hve clue. 5 I don t know. 6 You re joking. 9 Roleply 7: Clm down. Wht s wrong? / Wht s the prolem? 8: I m fed up ecuse there s fult with the printer. It never seems to work! 7: Is your computer connected to the printer? 8: Tht s ovious! Yes, my computer is connected. 7: Is there enough pper in the printer? 8: Very good Einstein. Yes, there s enough pper in the printer. 7: Is the ink crtridge full? 8: Yes, it is full! I don t hve time for this! 7: Is there n error messge on your computer screen or on the printer? 8: No, there s no error messge. Tell me something new! 7: Well, is the printer switched on then? 8: Switched on? 7: I see the printer is not switched on. 8: It isn t switched on? You re joking! 7: Let me switch it on for you. 8: Thnks! 10 My pet goldfish 1 People sy tht Goldie is smll fish. 2 Goldie ets lot of fish food. 3 Goldie the Goldfish dies. 4 Mum sys tht goldfish don t feel ny pin. 5 The I in the poem uries Goldie. 6 The I in the poem hs to cry. c But we knew, Goldie nd I knew c 11 Are your prents FBI investigtors? n rticle from the Internet 12 Text questions 1 zusje (vn sister ) 2 Wr g je nrtoe? Wt g je doen? Met wie he je fgesproken? 3 Omdt kinderen steeds meer privcy willen ls ze wt ouder worden. 4, ijvooreeld: j, omdt ze mijn telefoongesprekken fluisteren, of: nee, omdt ze mijn kmer soms opruimen, mr nooit mijn dgoek lezen 5 Het licht moet om hlf negen uit. 6 De volgende dg op tijd thuiskomen en iets specils doen (fwssen) om te lten zien dt je dnkr ent / de vrijheid wrdeert. 13 Synonyms 1 d 4 e f 6 c 14 Word serch A P P R E C I A T E E P S W M Y T E L L L U C D O A C B S B U N R E H L A O T I D I E C E N L S R S E S A I O U U O D N H H M S T R R R F O C M A I T I I V E P S E O O S K A E N S R N M N E N F U T E S T E H T A E R B R The sentence is: My techer drives me nuts. Go for it! 2nd edition _w.indd :20:58

20 Unit 3 Willow House hv 1 workook A 15 Syllles One syllle: when, you, were, the, rules, now, tht, re, nd, mke, your, own, wht, is, fir, don t, they, mde, five, yers, like, lights, out, y, (hlf), (pst), eight, my, not, e. Two syllles: little, lmost, lwys, followed, older, wonder, prents, sometimes, go, (thirty). Three syllles: decisions, relise, nymore. Four syllles: resonle. 16 I m fed up! Der Elsie, How re you? I m fed up with my fmily ecuse we hd nother huge row yesterdy. They re ll nuts! My sister lwys reds my diry. My mum lwys tells me I should work hrder for school. And my fther never lets me wtch the TV progrmmes I like. I try to tlk with them nd discuss the rules, ut ll they do is mon. They sy tht I never do nything round the house nd tht I m never home in time. But tht s not true! Tell me, re your prents s d s mine? Tomorrow I m going to snek out to go to the movies / to see film with Jy. I hope I won t get usted! Bye, (nme) 17 Redecortion plns De juiste volgorde is: 1 - ehng en verf, 2 - TV, 3 - ed, 4 - plttegrond, 5 - fws. 18 True or flse? 1 Flse 5 Flse 2 True 6 True 3 Flse 7 Flse 4 True 8 Flse 19 Odd one out 1 To tlk hoort er niet ij omdt je geen pen en ppier nodig het om te prten, en om te tekenen of schrijven wel. 2 Kitchen hoort er niet ij omdt een keuken niet edoeld is om in te slpen. 3 TV set hoort er niet ij omdt een tv geen meuelstuk is / een stuk kleiner is dn een kst of een ureu. 4 To dmit hoort er niet ij omdt dit een werkwoord is (iets wt je doet) en de ndere twee niet. / omdt dit niets met klussen te mken heeft en de ndere twee wel. 5 To tke shower hoort er niet ij omdt dit geen huishoudelijk klusje is. / To tke out the ruish hoort er niet ij omdt je dr geen wter ij geruikt. 20 Wht s missing? shower - douche wrdroe - klerenkst desk - ureu ttic - zolder pln - plttegrond dog - hond guestroom - logeerkmer 21 Present simple 1 And I tell you lmost every dy tht... 2 I men things you relly need. 3 I never get wht I like efore Dd comes home. 5 Aunt Rnjit rrives tomorrow efore Dd comes home. 2 Aunt Rnjit rrives tomorrow. Explntion: deze persoonsvormen (werkwoorden) krijgen een s omdt het onderwerp dt erij hoort (Dd, Aunt Rnjit) steeds een derde persoon enkelvoud is (een hij, zij of het is). c 1 like 5 rrives 2 wnts 6 choose 3 need 7 show 4 discusses 8 kiss 22 Hits / 1 Does Sheil red the pper every dy? No, she doesn t red the pper every dy. 2 Does Sheil wsh the windows every dy? No, she doesn t wsh the windows every dy. 3 Does Sheil et rekfst every dy? Yes, she ets rekfst every dy. 20 Go for it! 2nd edition _w.indd :20:58

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015 Beste ouders, Een nieuwe TTO nieuwsbrief. Zoals eerder vermeld kunt u de nieuwsbrieven ook terugvinden op de schoolsite onder TTO. Hier vindt u ook andere informatie! We kunnen weer terugkijken op een

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

Foreword. Dear Volunteer,

Foreword. Dear Volunteer, Foreword Dear Volunteer, This brochure contains a list of Dutch-speaking Brussels-based organisations, that are looking for volunteers. Take your time to read through it! Once you have made your choice,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie