Motivatie verhogen door activerende leertaken en het vergroten van de leerlingbetrokkenheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motivatie verhogen door activerende leertaken en het vergroten van de leerlingbetrokkenheid"

Transcriptie

1 Motivatie verhogen door activerende leertaken en het vergroten van de leerlingbetrokkenheid Sleuteltermen: Motivatie, activerend, betrokkenheid, Ontwerponderzoek Paper maart 2015 Vakgebied Natuurkunde Onderwerp van de lessenserie: Radioactiviteit Doelgroep: 3 VWO S.H. Vlaar Studentnummer: Opleiding: ILO, UvA

2 Paper 1: Ontwerpplan Probleembeschrijving: Een van de belangrijkste uitdagingen in het onderwijs is om leerlingen te motiveren en die motivatie ook vast te houden. Volgens de zelfdeterminatietheorie wil de mens van nature ontdekken (vansteenkiste).motivatie is van grote invloed op de leeropbrengst (zie Ebbens en Ettekoven). Elke poging om de motivatie van leerlingen te vergroten is dan ook de moeite waard. Het probleem is dat leerlingen uit de 3 vwo klas die ik lesgeef weinig gemotiveerd lijken te zijn in de les. Het gebrek aan motivatie blijkt uit opmerkingen van leerlingen, storend gedrag in de les, slechte toetsresultaten, huiswerk dat niet af is. Ik vind dit een probleem omdat een gebrekkige motivatie leidt tot een mindere werkhouding en mindere resultaten. Daarnaast zijn leerlingen door dit gebrek aan motivatie afgeleid en druk, hetgeen het leerklimaat niet ten goede komt. Volgens Ebbens en Ettekoven is een goed leerklimaat de basis van leren. Probleemanalyse: Dit komt waarschijnlijk omdat het merendeel van de leerlingen van plan is een profiel te kiezen zonder natuurkunde. Dit blijkt onder andere uit reacties van leerlingen en uit een test die de mentor aan het begin van het jaar aan de leerlingen voorgelegd heeft. De klas interesseert zich over het algemeen meer voor bijvoorbeeld economie. Het kan zijn dat de groep die zich hier meer voor interesseert de rest van de klas beïnvloedt. Ook zijn veel leerlingen beter in de alfa-vakken en vinden natuurkunde moeilijk. De oorzaken van dat laatste kunnen zijn: hiaten in de kennis (bijvoorbeeld de wiskunde), gebrek aan zelfvertrouwen (niet oefenen, omdat het toch niet lukt). Verder kunnen leerlingen bij natuurkunde ook blokkeren omdat ze bepaalde misconcepten hebben. Bij het onderwerp bestaan veel misconcepten onder andere door (foutieve) berichtgeving in de media (1987) Bekende misconcept bij zijn het door elkaar halen van kernen en atomen en geen onderscheid kunnen maken tussen kernen en atomen. Ten slotte zouden leerlingen ook moeite kunnen hebben met het hoge tempo. Een andere mogelijke oorzaak is dat de leerstof te ver af staat van hun belevingswereld. Leerlingen kunnen de kennis bijvoorbeeld niet koppelen aan voorkennis of zien het nut er niet van in. Volgens Ebbens en Ettekoven is het belangrijk om de relevantie van de leerstof over te brengen. Verder kan het zijn dat de lessen te leerstofgericht en niet leerlinggericht zijn. Daarnaast geef ik deze klas op vrijdag laat in de middag les. Dat de leerlingen hier ongelukkig van worden blijkt uit herhaalde pogingen om de les verzet te

3 krijgen naar hun tussenuur. Verkenning van oplossingen: Een mogelijke oplossing is om de leerlingen meer practica of praktische opdrachten te laten doen zodat ze actiever bezig zijn met de leerstof. Volgens Marzano is dit belangrijk voor het leren. Ook zorgt dit voor afwisseling. Vooral op vrijdagmiddag is dit nodig om de sleur te doorbreken. Het inzetten van praktische opdrachten komt waarschijnlijk vooral ten goede van leerlingen met een actieve leerstijl, maar opdrachten kunnen de leerstof ook concreter maken en mogelijk kan ik met praktische opdrachten de leerstof koppelen aan toepassingen. Een andere mogelijkheid is om leerlingen te laten ervaren dat het ook als ze niet voor natuurkunde in hun vakkenpakket kiezen evengoed nuttig is om er iets over te leren.volgens Marzano is het immers belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij hun eigen leren. Belangrijk is wel dat de leerlingen dat zelf ontdekken en dat dit niet expliciet gezegd hoeft te worden. Ze zijn niet verplicht om het nuttig en belangrijk te vinden. Daarnaast is er de mogelijkheid om elke les iets geks te doen om de aandacht te trekken. Ook is het volgens Ebbens en Ettekoven belangrijk om de relevantie van de leerstof te laten zien. Deze relevantie kan bijvoorbeeld worden gegeven door opdrachten in een context te plaatsen. Het plaatsen van concepten in een context is in het natuurkunde-onderwijs heel belangrijk (2007) Ten slotte is er de mogelijkheid om leerlingen voor langere tijd aan een zelfgekozen project te laten werken om hun gevoel van autonomie en competentie te verhogen. Dit zijn volgens Ebbens en Ettekoven immers twee van de drie basisbehoeften van leerlingen. KEUZE VOOR OPLOSSING: Praktische opdrachten en onderzoekend leren gebruiken in de lessen in combinatie met het verbeteren van de betrokkenheid door aandacht voor hoe het onderwerp relevant is voor de leerlingen. Ontwerphypothese en regels: Als ik bij het onderwerp de leerlingen van klas 3A3 praktische opdrachten geef zodat ze actief met de leerstof bezig zijn, dan gaat de motivatie van de leerlingen voor dit onderwerp omhoog. Dat zou ik dan zien doordat de leerlingen meer gericht op de leerstof zijn (meer time-on task) en

4 meer betrokken zijn bij de les. Succescriterium: Ik vind het ontwerp een succes, als de leerlingen 'gemotiveerder' zijn en de leeropbrengst niet minder geworden is. Ontwerpregels: 1. De lessenserie bestaat uit 4 lessen over. 2. De gekozen werkvormen in de lessen moeten voldoende activerend zijn. Er zijn dus praktische opdrachten. 3. Lessen moeten erop gericht zijn dat leerlingen betrokken zijn bij de les. Het moet dus aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. 4. De lessen moeten voldoende gevarieerd zijn en er is ruimte voor eigen inbreng van leerlingen. 5. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van de SLO (2014). Onderzoeks- en Tijdsplan Onderzoeksregels: 1. Ik peil de motivatie met behulp van de time-on-task en met interviews aangevuld met een vragenlijst. 2. Ik peil de motivatie zowel voor de interventie als daarna. 3. Ik neem de klas een toets af na de lessenserie. De cijfers mogen niet teveel afwijken van het gemiddelde cijfer van de klas (niet meer dan 0,3 punt). 4. De voormetingen kunnen ook inzicht geven in de oorzaken van een gebrek aan motivatie en hoe leerlingen er zelf tegenaan kijken. Deze inzichten zijn een waardevol bijproduct van het onderzoek. Toelichting meetinstrumenten: Motivatie is moeilijk te meten. De manier waarop (een gebrek aan) motivatie zich laat zien kan verschillen. Daarnaast is motivatie volgens mij sterk afhankelijk van omstandigheden, zoals het moment van de dag, de moeilijkheidsgraad van de stof, persoonlijke voorkeuren, etc. Toch zijn er wel bepaalde gedragingen die duidelijk wijzen op ongemotiveerd gedrag. Ik heb dus gekozen voor time-on-task observatie (zowel voor als na de interventie), omdat ik aan de hand hiervan zou kunnen laten zien of de leerlingen langer gericht met de opdrachten bezig zijn en dit kan een maat zijn

5 voor de observatie. Daarnaast heb ik gekozen voor interviews (voor en na de interventie) met willekeurige leerlingen uit de klas. Interviews geven meer diepgang dan vragenlijsten en kunnen dus beter in kaart brengen of leerlingen echt gemotiveerder zijn. Tenslotte is er nog een toets om de leerresultaten te meten, zodat ik kan controleren of de interventie invloed heeft op de leerresultaten. Via mijn stageschool heb ik een vakbelevingstest gevonden die ook op de repository te vinden is ( deze ga ik ook inzetten om de motivatie te peilen. Tijd- en Evaluatieplan Week Data Lessen Onderzoek Inleveren t/m 27 maart maart t/m 3 april 15 6 april t/m 10 april april t/m 17 april april t/m 24 april Vrijdag: vakbelevingste st afnemen Geen lessen vanwege mini- PWS en studiemiddag geen les vanwege Pasen Vrijdag: Les opnemen voor time-on-task meting repetitie Kracht en Beweging Vrijdag: les over arbeid en energie SO arbeid en Weekend: Resultaten van de vakbelevingste st verwerken Feedback op paper verwerken. Criteria voor observatie time-on-task opstellen. Time-on-task bepalen aan de hand van opname en door tweede observator laten bekijken en time-ontask laten bepalen. Voorbereiden interviews Woensdag: OO1

6 energie Vrijdag: Eerste les 18 en 19 Meivakantie Geen les mei t/m 15 mei mei t/m 22 mei mei t/m 29 mei 23 1 juni t/m 5 juni 24 8 juni t/m 12 juni Tweede les over Vrijdag: Derde les over Vierde les over. Les opnemen voor time-ontask meting. Vrijdag: Toets afnemen over + vakbelevingste st opnieuw afnemen. Time-on-task bepalen aan de hand van video en door tweede observator laten bepalen. Vergelijken met oude time-on-task. Voorbereiden interviews. Werken aan papers 4+5 Interviews met leerlingen. Werken aan papers 4+5. Interviews verwerken/cod eren. Papers 4 en 5 schrijven. Afmaken paper 4 en juni: Paper 4+5 (uitvoering en evaluatie) Literatuur: Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2009). Effectief leren. Basisboek. Groningen: Wolters-Noordhoff. Eijkelhof, H.M.C. & Lijnse. P. Denkbeelden over in de

7 berichtgeving over Tsjernobyl (1987) Lijnse, P. (2007). NVOX. De nieuwe kleren van de conceptcontextbenadering. Op: referenceid=1&supportid=1913 Marzano, R. & Miedema, W. (2005). Leren in 5 dimensies.van Gorcum. Germeijs, V. (red.) (2010). Caleidoscoop in gesprek met VanSteenkiste. op: %20-%20interview.pdf Stichting Leerplan Ontwikkeling SLO (2014). Kennisbasis natuurkunde

Ontwerponderzoek: Paper 3

Ontwerponderzoek: Paper 3 Ontwerponderzoek: Paper 3 Naam auteur(s) Karoline Heidrich Vakgebied Duits Titel Duits + Film = plezier? Onderwerp Verhoging van motivatie voor het leren van Duits door middel van leeractiviteiten rondom

Nadere informatie

Laan, van der E.J.C. (2012), Nominaal en reëel? Dat is al snel teveel., Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Laan, van der E.J.C. (2012), Nominaal en reëel? Dat is al snel teveel., Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur E.J.C. van der Laan Vakgebied Algemene Economie Titel Nominaal en reëel? Dat is al snel teveel. Meer grip op abstracte economische begrippen met behulp van taalgericht vakonderwijs. Ontwerpen

Nadere informatie

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming PAPER 5 Evaluatie Naam: Luuk Schoenmakers Vakgebied: Management & Organisatie Titel: Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen

Nadere informatie

Grafieken, samenwerkend leren, hardop denken, stappenplan

Grafieken, samenwerkend leren, hardop denken, stappenplan PAPER 3 ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Marlinda van Rooijen Steltenpool, drs Economie Grafieken en betekenis Marktvraag

Nadere informatie

Probleembeschrijving

Probleembeschrijving Naam auteur(s) Ir. N.C.Veerman Vakgebied Wiskunde Titel Motivatieproblemen in het volwassenonderwijs Onderwerp Het verhogen van de motivatie van leerlingen door eigen materiaal in te zetten. Opleiding

Nadere informatie

Praktijkgericht onderwijs.

Praktijkgericht onderwijs. Praktijkgericht onderwijs. Paper 1 - Ontwerpplan Naam: Alexandra van Bon Studentnummer: 10409335 Vak: Management & Organisatie Titel: Praktijkgericht onderwijs. Onderwerp: Door contextgericht onderwijs

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Titel In drie fasen de inkomstenbelastingen berekenen: P2. Loon- en inkomstenbelasting. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Titel In drie fasen de inkomstenbelastingen berekenen: P2. Loon- en inkomstenbelasting. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Auteur: Hofstee, Rémon (R.H.) Vakgebied Algemene Economie Titel In drie fasen de inkomstenbelastingen berekenen: P2. Onderwerp Opleiding Loon- en inkomstenbelasting Doelgroep VMBO- GTL, leerjaar 4 Sleuteltermen

Nadere informatie

Paper 2: Ontwerp. Samenvatting paper 1: Ontwerphypothese:

Paper 2: Ontwerp. Samenvatting paper 1: Ontwerphypothese: Paper 2: Ontwerp Samenvatting paper 1: Ontwerphypothese: Als ik bij het onderwerp radioactiviteit de leerlingen van klas 3A3 praktische opdrachten geef zodat ze actief met de leerstof bezig zijn, dan gaat

Nadere informatie

Paper 4 Uitvoering. Samenvatting van paper 1. Ontwerphypothese:

Paper 4 Uitvoering. Samenvatting van paper 1. Ontwerphypothese: Paper 4 Uitvoering Samenvatting van paper 1 Ontwerphypothese: Als ik bij het onderwerp radioactiviteit de leerlingen van klas 3A3 praktische opdrachten geef zodat ze actief met de leerstof bezig zijn,

Nadere informatie

Titel Stap voor stap de inkomstenbelasting berekenen. P1. Loon- en inkomstenbelasting. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Titel Stap voor stap de inkomstenbelasting berekenen. P1. Loon- en inkomstenbelasting. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Auteur: Hofstee, Rémon (R.H.) Vakgebied Algemene Economie Titel Stap voor stap de inkomstenbelasting berekenen. P1. Onderwerp Opleiding Loon- en inkomstenbelasting Doelgroep VMBO- GTL, leerjaar 4 Sleuteltermen

Nadere informatie

Ontwerp onderzoek. Probleem beschrijving. Probleemanalyse. Karen Werter, Lesonderwerp: Sparen en lenen

Ontwerp onderzoek. Probleem beschrijving. Probleemanalyse. Karen Werter, Lesonderwerp: Sparen en lenen Ontwerp onderzoek Lesonderwerp: Sparen en lenen Probleem beschrijving In de eerste economie les die de leerlingen in de derde klas hadden heb ik het woord economie op het bord geschreven en door middel

Nadere informatie

Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Ronald Kuijper Vakgebied M&O Titel Rechtsvormen in context. Onderwerp Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Flipping the Classroom: een geflipt idee of geniale oplossing? Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Flipping the Classroom: een geflipt idee of geniale oplossing? Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Pinas 1 Flipping the Classroom: een geflipt idee of geniale oplossing? ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Cherish Pinas, MA Engels Flipping the Classroom:

Nadere informatie

Paper 1: Ontwerprapport. Management & Organisatie

Paper 1: Ontwerprapport. Management & Organisatie Paper 1: Ontwerprapport Naam auteur L. A. Molijn MSc. Vakgebied Management & Organisatie Titel Geld & Rente Onderwerp Enkelvoudige & Samengestelde interest Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming PAPER 1 - ONTWERPPLAN Naam: Luuk Schoenmakers Vakgebied: Management & Organisatie Titel: Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen

Nadere informatie

Literatuurgeschiedenis, middeleeuwen, belevingswereld, expertmethode, thematische benadering, integrale benadering

Literatuurgeschiedenis, middeleeuwen, belevingswereld, expertmethode, thematische benadering, integrale benadering Pagina 1 van 5 Paper 4 Ontwerprapport Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie Hees, W. van MA Nederlands Van dichten comt mi cleine bate:

Nadere informatie

UITVOERING ONTWERP PAPER 4

UITVOERING ONTWERP PAPER 4 UITVOERING ONTWERP PAPER 4 Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Marianne Rosenberg Frans Le cinéma: ça donne envie d apprendre le français Verhoging van motivatie door leeractiviteiten

Nadere informatie

Paper 4: Uitvoeringsfase. Management & Organisatie

Paper 4: Uitvoeringsfase. Management & Organisatie Paper 4: Uitvoeringsfase Naam auteur L. A. Molijn MSc. Vakgebied Management & Organisatie Titel Geld & Rente Onderwerp Enkelvoudige & Samengestelde interest Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam PAPER 1 Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Ontwerprapport Daniëlle Griep Algemene Economie Werken zal je! Context-concept Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Viens mon pote, on se casse! Le français oral en classe ONTWERPONDERZOEK

Viens mon pote, on se casse! Le français oral en classe ONTWERPONDERZOEK Viens mon pote, on se casse! Le français oral en classe ONTWERPONDERZOEK Naam auteur Elwira Skapska-Wellen Vakgebied Frans Titel Viens mon pote, on se casse! Onderwerp Gespreksvaardigheid Frans Opleiding

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. natuurkundeonderwijs, motivatie, differentiatie, flipping the classroom

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. natuurkundeonderwijs, motivatie, differentiatie, flipping the classroom ONTWERPONDERZOEK; PAPER 3 Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Drs. R.K.A.M. Mallant natuurkunde Flipping my Classroom Differentiatie ter bevordering van motivatie Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Tekstbegrip bij 4 havo. Interfacultaire Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam

Tekstbegrip bij 4 havo. Interfacultaire Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie Annette van Baalen Biologie Kun je lezen leren? Een onderzoek naar het effect van vraaggestuurd

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Nijenhuis, N Vakgebied Natuurkunde Titel Wiskunde bij Natuurkunde: de afgeleide Onderwerp Wiskunde natuurkunde transfer Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De sleutel tot actief leren in de lessen M&O

De sleutel tot actief leren in de lessen M&O Paper 1 Ontwerponderzoek De sleutel tot actief leren in de lessen M&O Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie Studentnummer 10587640

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Paper 1: definitiefase

Ontwerponderzoek Paper 1: definitiefase Denkstappen maken bij het werken met vergelijkingen Ontwerponderzoek Paper 1: definitiefase Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Dickens van der Werff, ir Wiskunde Denkstappen

Nadere informatie

Leren & Instructie 3 ONTWERPOPDRACHT: HERONTWERPEN

Leren & Instructie 3 ONTWERPOPDRACHT: HERONTWERPEN Leren & Instructie 3 ONTWERPOPDRACHT: HERONTWERPEN Context In L&I 1 en 2 heb je je bekwaamd in het model didactische analyse voor je lesvoorbereidingen; in de praktijk heb je flink wat ervaring opgedaan

Nadere informatie

Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Ontwerprapport Naam auteur(s) Ronald Kuijper Vakgebied M&O Titel Rechtsvormen in context. Onderwerp Contextgerichte aanpak bij het onderwerp rechtsvormen. Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

RESULTATEN ONTWERP PAPER 5

RESULTATEN ONTWERP PAPER 5 RESULTATEN ONTWERP PAPER 5 Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Marianne Rosenberg Frans Le cinéma: ça donne envie d apprendre le français Verhoging van motivatie door leeractiviteiten

Nadere informatie

Hart voor biologie Abstracte concepten bij het onderwerp het hart en de bloedsomloop Ontwerp Paper 1

Hart voor biologie Abstracte concepten bij het onderwerp het hart en de bloedsomloop Ontwerp Paper 1 Hart voor biologie Abstracte concepten bij het onderwerp het hart en de bloedsomloop Ontwerp Paper 1 Auteur Inger van der Meulen Vakgebied Biologie Titel Hart voor biologie Onderwerp Abstracte concepten

Nadere informatie

Aantal woorden (exclusief bijlage en referenties): Probleembeschrijving

Aantal woorden (exclusief bijlage en referenties): Probleembeschrijving Paper 1: Ontwerpplan Aantal woorden (exclusief bijlage en referenties): 2949 Jeffrey de Jonker Probleembeschrijving Zelf geef ik biologie aan een 4 havo klas op een daltonschool in Almere. Tijdens mijn

Nadere informatie

Havo 4, aan de slag! Differentiatie in de les Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Havo 4

Havo 4, aan de slag! Differentiatie in de les Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Havo 4 Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp F. Hartveld Aardrijkskunde Havo 4, aan de slag! Differentiatie in de les Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Havo

Nadere informatie

Vocabulaireverwerving Frans: motivatie en leerstrategieën Onderwerp Vocabulaireverwerving in Havo 3

Vocabulaireverwerving Frans: motivatie en leerstrategieën Onderwerp Vocabulaireverwerving in Havo 3 Naam auteur Vakgebied Marlieke Joanne Gevaerts Frans Titel Vocabulaireverwerving Frans: motivatie en leerstrategieën Onderwerp Vocabulaireverwerving in Havo 3 Opleiding Doelgroep Havo 3 Sleuteltermen Links

Nadere informatie

Paper 3: Uitvoeringsfase. Management & Organisatie

Paper 3: Uitvoeringsfase. Management & Organisatie Paper 3: Uitvoeringsfase Naam auteur L. A. Molijn MSc. Vakgebied Management & Organisatie Titel Geld & Rente Onderwerp Enkelvoudige & Samengestelde interest Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Natuurkunde, formules, omschrijven, stappenplan, grootheden

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Natuurkunde, formules, omschrijven, stappenplan, grootheden ONTWERPONDERZOEK 1 PAPER 1 Naam auteur(s) Roy Lagerburg, MSc Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Natuurkunde Geen trucs maar dieper inzicht Natuurkundige

Nadere informatie

Ontwerponderzoek: Paper 4

Ontwerponderzoek: Paper 4 Ontwerponderzoek: Paper 4 Naam auteur(s) Karoline Heidrich Vakgebied Duits Titel Duits + Film = plezier? Onderwerp Verhoging van motivatie voor het leren van Duits door middel van leeractiviteiten rondom

Nadere informatie

KPB Observeren en differentiëren

KPB Observeren en differentiëren 2014-2015 Cursuscode: Cohort 2012: LGWKOD40P2 Cohort 2013: LGWKOD40P2 Cohort 2014: LGWKOD40P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht observeren en differentiëren 3 Bijlage

Nadere informatie

Modelleren en visualiseren

Modelleren en visualiseren Modelleren en visualiseren Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Dr. W. Weymiens (Wolf) Natuurkunde Modelleren en visualiseren Modelleren en voorkennis Interfacultaire

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Nijenhuis, N Vakgebied Natuurkunde Titel Wiskunde bij Natuurkunde: de afgeleide Onderwerp Wiskunde natuurkunde transfer Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

ACTIEF LEREN DOOR SAMENWERKEN

ACTIEF LEREN DOOR SAMENWERKEN ACTIEF LEREN DOOR SAMENWERKEN Naam auteur C.H. de Vries van der Goot Vakgebied Management & Organisatie Titel Actief leren door samenwerken Onderwerp Hypothecaire lening en belastingvoordeel Opleiding

Nadere informatie

1. ONTWERPEN Duits spreken in een 4 VWO

1. ONTWERPEN Duits spreken in een 4 VWO 1. ONTWERPEN Duits spreken in een 4 VWO Uitgevoerd in: 4 VWO Schooljaar: 2006-2007 Uitvoeringstijd: Duits lessenserie als voorbereiding van een Voortgangstoets Spreken 1.1. Probleembeschrijving Spreken

Nadere informatie

Een probleem oplossen is ook een vaardigheid

Een probleem oplossen is ook een vaardigheid Ontwerpplan Paper 1 Ontwerponderzoek Een probleem oplossen is ook een vaardigheid Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie Hans Marcuse,

Nadere informatie

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten. Ontwerprapport Naam auteur(s) Karin Groen

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten. Ontwerprapport Naam auteur(s) Karin Groen Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Ontwerprapport Naam auteur(s) Karin Groen Vakgebied Nederlands Titel Historische letterkunde? Kapot saai! Onderwerp Motivatie bij historische letterkunde Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

ONTWERP ONDERZOEK PAPER 3

ONTWERP ONDERZOEK PAPER 3 ONTWERP ONDERZOEK PAPER 3 Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Gerwin Grolleman Algemene Economie Een eerste stap naar zelfstandig leren motivatie Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen M.J.D. van den Bosch- Knip, Ir RBA Wiskunde Beschrijvende statistiek in 4Havo beschrijvende statistiek Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

PROFIELPRODUCT - VERANTWOORDING

PROFIELPRODUCT - VERANTWOORDING PROFIELPRODUCT - VERANTWOORDING Naam auteur(s) Hofstee, R.H. MSc of Economics Vakgebied Algemene Economie Titel Vakgroepwerkplan Open Schoolgemeenschap Bijlmer Economie (3 H/V) Onderwerp Leerplan Profiel

Nadere informatie

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren Startbijeenkomst ptaak jaar 2 Ontwerpen en innoveren Wat is het doel? Hoe gaan we dat doel bereiken? Met extra aandacht voor Ontwerponderzoek Dataverzamelingsmethoden Interviewen Toetsen van leereffect

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid in vwo+ Een ontwerp voor uitdagende en tot samenwerking motiverende lessen voor excellente leerlingen

Schrijfvaardigheid in vwo+ Een ontwerp voor uitdagende en tot samenwerking motiverende lessen voor excellente leerlingen Schrijfvaardigheid in vwo+ Een ontwerp voor uitdagende en tot samenwerking motiverende lessen voor excellente leerlingen Nathalie Surup 613994 Ontwerponderzoek Paper 1 Vakgebied: Nederlands Leerjaar: brugklas

Nadere informatie

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Ontwerponderzoek Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Wil Baars Wiskunde Differentiëren naar niveau met behulp van ICT als oefenomgeving

Nadere informatie

Omschrijven, formules, natuurkunde, stappenplan, begripspracticum

Omschrijven, formules, natuurkunde, stappenplan, begripspracticum ONTWERP ONDERZOEK FORMULES OMSCHRIJVEN BIJ NATUURKUNDE IN 3 VWO Naam auteur Margriet van der Laan, Msc Vakgebied Natuurkunde Titel & onderwerp Formules omschrijven bij natuurkunde Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK

GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK Naam auteur(s) L. de Frutos Albert Vakgebied Spaans Titel Activerende werkvormen en verwerkingsopdrachten bij leesvaardigheid: motivatie en time- on- task omhoog! Onderwerp

Nadere informatie

Leerlingenuitstroom in de tweede klas op het Vossius Gymnasium

Leerlingenuitstroom in de tweede klas op het Vossius Gymnasium Leerlingenuitstroom in de op het Vossius Gymnasium Profielproduct abstract en verantwoording Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Profiel Opleiding Doelgroep Sleuteltermen B.V.M. Balrak, MA CKV/Kunstonderwijs

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Janneke Metselaar Vak: Aardrijkskunde ILO - Universiteit van Amsterdam 4 april 2013

Ontwerponderzoek Janneke Metselaar Vak: Aardrijkskunde ILO - Universiteit van Amsterdam 4 april 2013 Ontwerponderzoek Janneke Metselaar - 10367705 Paper 2 Vak: Aardrijkskunde ILO - Universiteit van Amsterdam 4 april 2013 Gebruik van de laptop tijdens de Aardrijkskundeles Inhoud pagina Inleiding... 1 Onderzoeksmethodiek:

Nadere informatie

Maar zo werkt het toch niet?! Verdieping bij het thema parlementaire democratie. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Maar zo werkt het toch niet?! Verdieping bij het thema parlementaire democratie. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Tessel Mentjox Maatschappijleer Maar zo werkt het toch niet?! Verdieping bij het thema parlementaire democratie Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Interfacultaire

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 1 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 1 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 1 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie ONTWERPRAPPORT Naam auteur Elles Lelieveld Vakgebied Economie Titel De juiste stappen, een onderzoek naar de problemen en oplossingen van opgaven over het boxenstelsel Onderwerp Het aanleren van een stappenplan

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Natuurkunde, formules, omschrijven, stappenplan, grootheden

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Natuurkunde, formules, omschrijven, stappenplan, grootheden ONTWERPONDERZOEK 1 PAPER 2 Naam auteur(s) Roy Lagerburg, MSc Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Natuurkunde Geen trucs maar dieper inzicht Natuurkundige

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

ONTWERPONDERZOEK PAPER 1: ONTWERPPLAN. Van "ik weet het niet" naar "Je ne sais pas" Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

ONTWERPONDERZOEK PAPER 1: ONTWERPPLAN. Van ik weet het niet naar Je ne sais pas Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPONDERZOEK PAPER 1: ONTWERPPLAN Naam auteur Femy Begeman Vakgebied Frans Titel Van "ik weet het niet" naar "Je ne sais pas" Onderwerp Gespreksvaardigheid Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Het leren van de uitspraak van onbekende klanken van Arabische letters. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Het leren van de uitspraak van onbekende klanken van Arabische letters. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPONDERZOEK - PAPER 3 ONDERZOEKSINSTRUMENTEN Naam auteur M.H.J. (Mariska) Verbeek-Keizer MA Vakgebied Arabisch Titel صوت العربية / Arabisch De klank van het Onderwerp Het leren van de uitspraak van

Nadere informatie

Praktijkgericht onderwijs.

Praktijkgericht onderwijs. Praktijkgericht onderwijs. Paper 5 - Evaluatie Naam: Alexandra van Bon Studentnummer: 10409335 Vak: Management & Organisatie Titel: Praktijkgericht onderwijs. Onderwerp: Door contextgericht onderwijs de

Nadere informatie

Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten. Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten. Leraren Opleiding. Management & Organisatie Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Procent rekenen

Nadere informatie

ACTIEF LEREN DOOR SAMENWERKEN

ACTIEF LEREN DOOR SAMENWERKEN ACTIEF LEREN DOOR SAMENWERKEN Naam auteur C.H. de Vries van der Goot Vakgebied Management & Organisatie Titel Actief leren door samenwerken Onderwerp Hypothecaire lening en belastingvoordeel Opleiding

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Paper 3: Onderzoeksplan

Ontwerponderzoek Paper 3: Onderzoeksplan Ontwerponderzoek Paper 3: Onderzoeksplan Naam auteur(s) Vakgebied Titel A. Sturm, drs. Management & Organisatie Stappenplan als oplossingsstrategie voor vraagstukken hypothecaire leningen Onderwerp Probleem

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Paper 1 Ontwerpplan

Ontwerponderzoek Paper 1 Ontwerpplan Ontwerponderzoek Paper 1 Ontwerpplan Student Graziella de Guytenaere (studentnummer: 0409170) Docenten Abdul A. Rezaei Vakdidacticus Jannet P. van Drie Onderwijskundige Femke Boesenkool - Onderwijskundige

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Literatuur, leeservaring, dialogisch leren, kwestie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Literatuur, leeservaring, dialogisch leren, kwestie Iris Hoogendoorn 5617596 Schoolvak Nederlands Ontwerponderzoek paper 3: onderzoeksopzet Ontwerprapport Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie

Nadere informatie

ONTWERPRAPPORT PAPER 3

ONTWERPRAPPORT PAPER 3 ONTWERPRAPPORT PAPER 3 VRAGEN BEANTWOORDEN AAN DE HAND VAN EEN STAPPENPLAN Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Anneloes Leijenhorst, MSc. M&O Vragen beantwoorden

Nadere informatie

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Differentiëren naar leerlingniveau met behulp van ICT als oefenomgeving. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Ontwerponderzoek Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Wil Baars Wiskunde Differentiëren naar niveau met behulp van ICT als oefenomgeving Differentiëren naar leerlingniveau

Nadere informatie

Levensbeschouwing in 3Gymnasium.'Wat kan ik over mijzelf leren van het Boeddhisme. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Levensbeschouwing in 3Gymnasium.'Wat kan ik over mijzelf leren van het Boeddhisme. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen A.C. Hutter Levensbeschouwing Levensbeschouwing in 3Gymnasium.'Wat kan ik over mijzelf leren van het Boeddhisme? Boeddhisme Interfacultaire

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Paper 5 (versie 2) Evaluatie

Ontwerponderzoek Paper 5 (versie 2) Evaluatie Hans Fischer (10420118) Ontwerponderzoek Paper 5 (versie 2) Evaluatie Elektronicapracticum: een realistische toepassing van complexe getallen Naam student Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep

Nadere informatie

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming

Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming Contextgericht leren: leren met behulp van je eigen onderneming PAPER 3 - ONDERZOEKSINSTRUMENTEN Naam: Luuk Schoenmakers Vakgebied: Management & Organisatie Titel: Contextgericht leren: leren met behulp

Nadere informatie

Titelblad Profielproduct 1 // Plan van aanpak

Titelblad Profielproduct 1 // Plan van aanpak Titelblad Profielproduct 1 // Plan van aanpak Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Profiel Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Susan Scholten, MA Kunst Algemeen, CKV, Kunstgeschiedenis Het verbeteren

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid in vwo+ Een ontwerp voor uitdagende en tot samenwerking motiverende lessen voor excellente leerlingen

Schrijfvaardigheid in vwo+ Een ontwerp voor uitdagende en tot samenwerking motiverende lessen voor excellente leerlingen Schrijfvaardigheid in vwo+ Een ontwerp voor uitdagende en tot samenwerking motiverende lessen voor excellente leerlingen Nathalie Surup 613994 Ontwerponderzoek Paper 1 Vakgebied: Nederlands Leerjaar: brugklas

Nadere informatie

Voorwoord In het kader van de eerstegraads lerarenopleiding Aardrijkskunde aan het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van

Voorwoord In het kader van de eerstegraads lerarenopleiding Aardrijkskunde aan het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van auteur(s) Laura Wiegant Vakgebied Aardrijkskunde Titel Weer dichterbij Onderwerp Abstracte stof concretiseren en betekenis geven met behulp van omgevingsonderwijs Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Paper 4: Uitvoering

Ontwerponderzoek Paper 4: Uitvoering Ontwerponderzoek Paper 4: Uitvoering Naam auteur: Eveline Schaaf Vakgebied: Wiskunde Titel: Differentiëren om vwo niveau te behouden Onderwerp Een tweefasen vwo klas met havisten Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

Het einde kroont het werk? Nut en noodzaak van nabespreken bij klaslokaalexperimenten. Paper 3.

Het einde kroont het werk? Nut en noodzaak van nabespreken bij klaslokaalexperimenten. Paper 3. ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Erwin Udo MSc. Vakgebied Economie Titel Het einde kroont het werk? Nut en noodzaak van nabespreken bij klaslokaalexperimenten. Paper 3. Onderwerp Experimenten Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. natuurkundeonderwijs, motivatie, differentiatie, flipping the classroom

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. natuurkundeonderwijs, motivatie, differentiatie, flipping the classroom ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Drs. R.K.A.M. Mallant Vakgebied natuurkunde Titel Flipping my Classroom Onderwerp Differentiatie ter bevordering van motivatie Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK

GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK Naam auteur(s) L. de Frutos Albert Vakgebied Spaans Titel Activerende werkvormen en verkingsopdrachten bij leesvaardigheid: motivatie en time- on- task omhoog! Onderwerp

Nadere informatie

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen B.M. Deben Biologie Apenkoppen Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren

Nadere informatie

ATLASVAARDIGHEDEN EN KAARTLEESVAARDIGHEDEN

ATLASVAARDIGHEDEN EN KAARTLEESVAARDIGHEDEN ATLASVAARDIGHEDEN EN KAARTLEESVAARDIGHEDEN ONTWERPRAPPORT Naam auteurs Dorinda Nieto Pazos Msc. drs. Paula van Wolfswinkel Vakgebied Aardrijkskunde Titel Atlasvaardigheden en kaartleesvaardigheden Onderwerp

Nadere informatie

GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK

GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK GEGEVENS VOORBLAD ONTWERPONDERZOEK Naam auteur(s) L. de Frutos Albert Vakgebied Spaans Titel Activerende werkvormen en verkingsopdrachten bij leesvaardigheid: motivatie en time- on- task omhoog! Onderwerp

Nadere informatie

Paradoxen in de Relativiteitstheorie

Paradoxen in de Relativiteitstheorie Paradoxen in de Relativiteitstheorie Ontwerponderzoek naar het aanleren van relativistisch redeneren Natuurkunde, 5 VWO Paper 3: Onderzoeksopzet Auteur: Erik Min (studentnummer 10795170) Begeleiders: Peter

Nadere informatie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie ONTWERPRAPPORT Naam auteur Elles Lelieveld Vakgebied Economie Titel De juiste stappen, een onderzoek naar de problemen en oplossingen van opgaven over het boxenstelsel Onderwerp Het aanleren van een stappenplan

Nadere informatie

Plan van aanpak. Naam auteur Woudi van der Molen

Plan van aanpak. Naam auteur Woudi van der Molen Plan van aanpak Paper 1 ONTWERPONDERZOEK Naam auteur Woudi van der Molen Vakgebied Algemene economie Titel Inkomen en belasting in concept-maps Onderwerp Inzicht en samenhang krijgen in een veelheid van

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam PROFIELPRODUCT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen K. van der Kleij, MA Engels Motivatie voor lezen. Lezen en motivatie. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit

Nadere informatie

DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen M.J.D. van den Bosch- Knip, Ir RBA Wiskunde DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO beschrijvende statistiek

Nadere informatie

Het begeleiden van nieuwe docenten bij het uitvoeren van practica. Paper 1: Plan van aanpak.

Het begeleiden van nieuwe docenten bij het uitvoeren van practica. Paper 1: Plan van aanpak. Profielproduct Naam auteur T. de Graaff Vakgebied Natuurkunde, scheikunde, biologie Titel Het begeleiden van nieuwe docenten bij het uitvoeren van practica. Paper 1: Plan van aanpak. Onderwerp Docentenbegeleiding

Nadere informatie

Ontwerponderzoek Paper 4 Uitvoering

Ontwerponderzoek Paper 4 Uitvoering Ontwerponderzoek Paper 4 Uitvoering Student Graziella de Guytenaere (studentnummer: 0409170) Docent Abdul A. Rezaei Vakdidacticus Datum: 05 juli 2012, Amsterdam 1 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 1. Samenvatting

Nadere informatie

Omschrijven, formules, natuurkunde, stappenplan, begripspracticum

Omschrijven, formules, natuurkunde, stappenplan, begripspracticum ONTWERP ONDERZOEK FORMULES OMSCHRIJVEN BIJ NATUURKUNDE IN 3 VWO Naam auteur Margriet van der Laan, Msc Vakgebied Natuurkunde Titel & onderwerp Formules omschrijven bij natuurkunde Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

De markt van vraag en aanbod Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

De markt van vraag en aanbod Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Uitvoeringsfase Naam auteur L. A. Molijn MSc. Vakgebied Algemeen Economie Titel Marktwerking Onderwerp De markt van vraag en aanbod Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van

Nadere informatie

We kunnen toch ook de film kijken?! Dialogisch leren ter bevordering van de leesmotivatie bij havo 4

We kunnen toch ook de film kijken?! Dialogisch leren ter bevordering van de leesmotivatie bij havo 4 We kunnen toch ook de film kijken?! Dialogisch leren ter bevordering van de leesmotivatie bij havo 4 Naam: Daantje van Reenen, MA. Vakgebied: Nederlands Titel: We kunnen toch ook de film kijken?! Dialogisch

Nadere informatie

Voorspellen van slagingskansen

Voorspellen van slagingskansen Voorspellen van slagingskansen Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Profiel Opleiding Vladislav Mamotsjov, Wil Baars Wiskunde Voorspellen van slagingskansen Voorspellen van slagingskansen Organisator

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1)

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1) Lesplan les 1 Seksualiteit: Grenzen en Wensen Tijd: 8:30 Klas: 3HVc Aantal lln: 15 Introductie van de lessenserie: grenzen en wensen Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad

Nadere informatie

Doelgerichte leestrainingen voor beter tekstbegrip Onderwerp Leesvaardigheid Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Doelgerichte leestrainingen voor beter tekstbegrip Onderwerp Leesvaardigheid Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur Margarita Gulian Vakgebied Spaans Titel Doelgerichte leestrainingen voor beter tekstbegrip Onderwerp Leesvaardigheid Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3

Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Taken Leren en Instructie (L&I) 1 t/m 3 Het hele eerste semester staat in het teken van het leren ontwerpen van lessen. Als kapstok gebruiken we het Model Didactische Analyse (MDA). De bouwstenen van dit

Nadere informatie

Ontwerp onderzoek Paper 3

Ontwerp onderzoek Paper 3 Ontwerp onderzoek Paper 3 Lesonderwerp: Sparen en lenen Samenvatting van paper 1 Hypothese: Als ik mijn lessenreeks van het derde hoofdstuk ga geven vanuit de actualiteiten en daarbij om de methode heen

Nadere informatie