THE WHITE PEARL A TALE OF THE SEA DE WITTE PAREL EEN ZEE OM OVER TE VERTELLEN ONE SUMMER. A FAMILY. A WHITE SHELL HIDDEN IN A COCONUT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE WHITE PEARL A TALE OF THE SEA DE WITTE PAREL EEN ZEE OM OVER TE VERTELLEN ONE SUMMER. A FAMILY. A WHITE SHELL HIDDEN IN A COCONUT."

Transcriptie

1 A TALE OF THE SEA EEN ZEE OM OVER TE VERTELLEN THE WHITE PEARL ONE SUMMER. A FAMILY. A WHITE SHELL HIDDEN IN A COCONUT. DE WITTE PAREL EEN ZOMER. EEN FAMILIE. EEN SCHELP VERBORGEN IN EEN KOKOSNOOT.

2 Some places have something magical about them. Some places have something magical about them. emotions seem to be so vivid and sharp that not even time can fade them. We don t know why. But we know they belong to us. Bepaalde plaatsen hebben iets magisch. Bepaalde plaatsen hebben iets magisch. het is net alsof emoties helderdere kleuren hebben, die met de tijd niet kunnen verbleken. We hebben er geen verklaring voor, maar weten wel dat deze plaatsen ons toebehoren. 4

3 7 7 This wondrous peace and silence. Een schouwspel van rust en stilte. 8 The bungalow. Beautiful. De bungalow. Schitterend. 10 Alia had big blue eyes. Alia had grote blauwe ogen. 14 She was named after a mermaid. Ze had de naam van een zeemeermin. 18 Hours and hours spent looking at flowers. Urenlang de bloemen observeren. 20 Swimming, drinks on the pool-edge or jacuzzi. Zwemmen, een borrel aan de rand van het zwembad of hydromassage. 22 Off to a secret place. Ze waren naar een geheime plaats gegaan. 24 The music, the toasts, the flickering candles De muziek, de vele keren dat we toostten, de duizenden brandende kaarsen Accommodation. Accomodaties. 37 Amenities. Faciliteiten. 47 Venice and surroundings. Venetië en omgeving. 51 How to get here. Hoe kunt u ons bereiken. 45

4 I could feel the sea-breeze on my face and imagine its colours rocking there in the distance. The beach, the dunes, the rocks extending into the water. Above us the white clouds seemed to bump against our car windows. I had dwelt on this memory countless times during the winter. And now it seemed that everything out there was just as eager as I was. Kijk de zee. Ik voelde de zeewind en stelde me voor hoe de kleuren ervan in de verte heen en weer golfden. Het strand, de duinen en de rotsen die boven het water uitsteken. En boven ons witte wolken, die bijna tegen de raampjes van onze auto botsten. In de winter had ik deze herinnering duizenden keren gekoesterd. En nu leek het me net alsof de dingen buiten dezelfde onrust beleefden. 4

5 There s the sea!

6 SUMMER 2011 It was nearly sunset when we reached the camping-site. A scent of flowers and pine-needles wafted towards us on the cool breeze. At the entrance we got into an electric car taking us to our lodgings. Mark hugged the children close to him, especially Julian who continued to bounce up and down on his lap, whispering urgently in his ear. No, Mark hadn t forgotten. He had promised to take him to see the sea. Julian had asked him dozens of times, on the way. What s it like? How deep is it? Are there pirates? He was 5 years old and in that tiresome what, how and why phase. the smooth sea was tinged with the glow of the setting sun. Karin was far quieter. As we walked to the beach she held tightly onto my hand, clutching her teddy in the other. Maybe it was because it was almost evening and that wasn t exactly her favourite time of day At 7 she was still terrified of the dark. She disliked playing outside in the evening, and if we had to go out, she would spend the whole time clinging to me or her father. As for sleeping by herself at night there was no chance of that happening. We went down to the water s edge, taking off the children s sandals so that they could have fun running around barefoot. The smooth sea was tinged with the glow of the setting sun. The whisper of the lapping waves was the only sound to interrupt this wondrous peace and silence. It was almost evening when we reached the camping-site. A scent of flowers and pineneedles wafted towards us on the cool breeze. Het was bijna avond toen we eindelijk de Camping bereikten. De frisse lucht mengde zich met de geur van bloemen en zeedennen.

7 Een schouwspel van rust en stilte. Het was bijna avond toen we eindelijk de Camping bereikten. De frisse lucht mengde zich met de geur van bloemen en zeedennen. Een elektrische auto vangt ons aan de ingang op. We laden onze bagage, we stappen erin en bereiken zo onze verblijfsplaats. Mark omarmde de kinderen en met name Julian die continu opgewonden op zijn knieën sprong en hem in het oor fluisterde. Ja, Mark herinnerde het zich. Hij zou hem de zee laten zien. Dat had hij hem tijdens de reis tientallen keren gevraagd. Hoe ziet de zee eruit? Hoe diep is de zee? Zijn er ook piraten? Hij was 5 jaar oud en bevond zich in de vermoeiende fase van de vele vragen wat is dat?, hoe? en waarom?. Karin was echter een heel stuk rustiger. Terwijl we naar het strand liepen, hield ze met haar ene hand stevig mijn hand vast en met de andere hand sleepte ze haar knuffel voort. Het was bijna aan het schemeren en dit was nou niet bepaald haar favoriete moment van de dag... Ze was 7 jaar oud en was ontzettend bang voor het donker. Ze hield er niet van om s avonds buiten te spelen en als we uitgingen, klemde ze zich continu aan mij of aan haar vader vast. En s nachts wilde ze absoluut niet alleen slapen. We bereikten de branding en trokken de sandalen van de kinderen uit, zodat ze vrijuit deze emotie konden beleven. Het water was net een kalm laken dat door de kleuren van de zonsondergang rood kleurde. Een schouwspel van rust en stilte, dat uitsluitend door het gefluister van de golven onderbroken werd. This wondrous peace and silence

8 The bungalow. Beautiful. 8

9 The bungalow was just as I had imagined it. Beautiful. Mark and I had come here with a group of friends the summer after we got married but we had stayed in a camper while they stayed in their caravan. We were given a pitch in the eastern-most part of the site, right next to the beach. I remember being woken up by the warm morning sun flooding the room and for a moment not knowing where that feeling of calm and well-being came from. This time we chose a bungalow because it was more comfortable for the children. The bungalow was also light-filled. Its blue, orange and white furnishings evoked the I remember being woken up by the warm morning sun colours of the summer and the sea. Spacious comfortable rooms where every furnishing, from the lights to the wallpaper, had been chosen with care. The children settled in in no time at all. They would spend hours sitting in the shade of the trees, using shells to build houses and pebbles and pine-needles to mark out the paths, and scattering crumbs on the garden tables for the marsh birds. The three of them always together. Julian, Karin and Alia.

10 De bungalow. Schitterend. De bungalow was precies zoals ik met had voorgesteld. Schitterend. Ik was hier in de zomer na ons huwelijk geweest samen met Mark en een aantal vrienden. We hadden een camper en onze vrienden hadden hun caravan meegenomen en we stonden op een plaats aan de oostzijde van de camping, bijna op het strand. Ik herinner me dat ik vroeg gewekt werd door het lauwwarme zonlicht dat de omgeving verlichtte. We begrepen niet waar dat gevoel van rust en welzijn vandaan kwam als we onze ogen even opendeden. Deze keer hadden we echter voor een bungalow gekozen, aangezien dit voor de kin- deren handiger was. Ook de bungalow was vol licht. De blauwe, oranje en witte inrichting deed denken aan de kleuren van de zee en de zomer. Ruime en gezellige kamers waarin de meubels, lampen en stoffen met zorg gekozen waren. De kinderen voelden zich onmiddellijk thuis. Ze zaten urenlang buiten in de schaduw van de bomen, bouwden huizen van schelpen, maakten paden met steentjes en dennennaalden en legden voor de moerasvogels kruimels op de tuintafel. Altijd samen met zijn drieën. Julian, Karin en Alia. they would spend hours sitting in the shade of the trees 10

11 Alia had big blue eyes We would often all eat together in their bungalow. We would go to the camping-site store to buy pasta, bread and that delicious Italian coffee. We aten vaak met hun samen in hun bungalow. We kochten in de campingwinkel een aantal ingrediënten, pasta, brood, de heerlijke Italiaanse koffie. Alia was the oldest daughter of a couple staying near our bungalow. She had blue eyes and long blond hair. They were German too, from Lappersdorf, a small town near Regensburg in Bavaria; but Alia had been born in Italy, near here, in a small coastal town where her father had been transferred to work as a marine biologist. We would often all eat together in their bungalow. We would go to the camping-site store to buy pasta, bread and that delicious Italian coffee. Along with fresh fruit and seasonal vegetables. Salad, tomatoes and tender artichokes that were delivered here straight from the market gardens of Sant Erasmo, a small island near Venice. Now and again we would all go for a meal in the camping-site restaurant. There was a constantly changing menu and you

12 We would chat and laugh on the verandah would always be met by a mouthwatering smell of fish the moment you crossed the threshold: mussels, clams, scampi and prawns that they serve with polenta. Afterwards we would go back to our bungalows and chat and laugh on the verandah, or listen to the children s bizarre conversations. Alia had grote blauwe ogen Alia was de oudste dochter van een stel dat in een bungalow in de buurt verbleef. Ze had blauwe ogen en lange blonde haren. Ook zij kwamen uit Duitsland, uit Lappersdorf, een stadje in de buurt van Regensburg in Beieren. Alia was echter geboren in Italië, in een klein stadje aan de kust in de buurt van de camping, waar haar vader toentertijd als zeebioloog werkte. We aten vaak met hun samen in hun bungalow. We kochten in de campingwinkel een aantal ingrediënten, pasta, brood, de heerlijke Italiaanse koffie en verse groente en fruit. 12

13 De sla, tomaten en zachte artisjokken kwamen direct uit de groentetuinen van Sant Erasmo, een eilandje in de buurt van Venetië. En af en toe gingen we gezamenlijk naar het restaurant op de Camping. Het menu was telkens anders en in het restaurant hing een aantrekkelijke geur van vis die je op de drempel begroette: mosselen, kokkels, scampi en garnalen met polenta. Vervolgens keerden we naar de bungalows terug en zaten we urenlang voor de ingang te kletsen en te lachen, of naar de vreemde gesprekken van onze kinderen te luisteren. Large raised decking perfect for alfresco suppers and relaxing. From maritime pines to umbrella pines, from European black pines to Aleppo pines and tamarisks. The pine-wood embraces you with its rich vegetation, cool shade and peace. Het ruime verhoogde terras is ideaal om s avonds buiten te eten en in de buitenlucht te ontspannen. Van de zeeden tot de parasolden, van de zwarte den tot de Aleppo pijn en tamarisk. Het dennenbos omhult u met zijn weelderige vegetatie, koelte en rust.

14 She was named after a mermaid 14

15 Julian would describe his exploits in the swimming-pool, how many lengths he had done, how many points he had made playing water polo, as well as his career as an explorer. Crossing the rope bridge in the playground, the bows and arrows and tepees built with the entertainers in the evening. While Karin and Alia spent the whole time talking about mermaids. Because of Alia, because of her name and the strange tale she had told Karin. Alia means From the sea. It was the name of one of her forbears, a mermaid who, according to Alia, had lived in this very lagoon. One day a young man fell in love with Alia, saving her when the sea receded, exposing the sea-bed and leaving her homeless. Because once upon a time, said the girl, this world was entirely submerged, with trees, plants and flowers all growing on the bottom of the sea. Everyone lived down here. They were merfolk. By day the mermaids would weave skirts from marsh rushes, then swim to Venice crossing the rope bridge in the playground, the bows and arrows and tepees built

16 SUMMER 2011 to get a lace headdress which they would fix into place using hooks salvaged from the fishing boats. They would colour their cheeks pink with hibiscus flowers - just like those growing in the camping-site gardens said the little German girl. When night fell, they would open the coconut that they used as jewelry boxes and take out the white pearl. The white pearl was a lustrous pure white shell with a tapered shape of a kind seldom found on beaches. They would wear it around their necks because they believed it had the power to instil strength and courage. The mer- maids would use the shell to overcome their fear of the dark: it produced a path of light that guided them to the mainland where they would retire to sleep protected by the rocks. They would colour their cheeks pink with hibiscus flowers - just like those growing in the camping-site gardens. Het kleine Duitse meisje vertelde bovendien dat de zeemeerminnen met hibiscusbloemen, de bloemen die in de tuinen van de Camping groeien, hun wangen inwreven en roze kleurden. 16

17 Ze had de naam van een zeemeermin. Julian vertelde over zijn resultaten in het zwembad, hoeveel baantjes hij had gezwommen, of hoeveel punten hij met de bal had gescoord, of hij vertelde over zijn carrière als ontdekker. De beklimming van de Tibetaanse brug in de speeltuin, de pijlen en tipi s die hij s avond met de animateurs bouwde. Karin en Alia hadden het echter altijd over zeemeerminnen, vanwege Alia en haar naam en het vreemde verhaal dat ze Karin verteld had. Alia betekende namelijk gekomen uit de zee. Alia vertelde dat dit de naam van een van haar voorouders was, een zeemeermin die eens in deze lagune leefde. Een jonge man had haar gered toen de zee zich terugtrok en de droge zeebodem achterliet, waardoor ze niet langer een plek om te wonen had, en was verliefd op haar geworden. Er bestond een tijd, zo vertelde ze, waarin de hele wereld met water bedekt was. Alle bomen, planten en bloemen groeiden op Karin and Alia spent the whole time talking about mermaids. Because of Alia, because of her name de zeebodem. Ook de personen leefden onder water. Dit waren zeemeerminnen. Overdag weefden ze rokken van het riet dat groeide op het land dat regelmatig onderliep. Vervolgens zwommen ze naar Venetië, waar ze een kanten sluier lieten maken die ze ter hoogte van de schouders vastzetten met een vishaak, gevonden in de vissersboten. Het kleine Duitse meisje vertelde bovendien dat de zeemeerminnen met hibiscusbloemen, de bloemen die in de tuinen van de Camping groeien, hun wangen inwreven en roze kleurden. En wanneer het donker werd, openden ze kokosnoten waarin ze hun juwelen bewaarden en deden een witte parel om. Dit was een smalle, witte en glimmende schelp, die moeilijk op het strand te vinden is. Ze hingen de schelp om hun hals omdat deze de zeemeerminnen kracht en moed schonk. De zeemeerminnen gebruikten de schelp om hun angst voor het donker te overwinnen. De omhulling creëerde een licht dat ze naar het land leidde, zodat ze beschermd door de rotsen konden gaan slapen.

18 Hours and hours spent looking at the flowers 18

19 spending hours observing the brightly coloured flowers in the flowerbeds Karin and Julian were completely under Alia s spell. Karin in particular. She would spend all day with her, on the beach, playing ball or hide-and-seek. They would race up and down the village paths on their roller-skates, spending hours gazing at the brightly coloured flowers thronging the flowerbeds. Now and again they would join us grownups for an early morning jog on the beach. Karin had confided in us that she was sure that Alia was a mermaid. She said that the freckles scattered across Alia s cheeks put pay to any doubts. All mermaids had them, she said, because the pollen from all those hibiscus flowers that they rubbed onto their cheeks would gradually turn into tiny freckles. I don t know whether it was the unique hospitality, the carefree atmosphere of the camping site or the sunny temperament of her new friend, but we noticed that Karin was slowly changing. She had overcome her shyness and was becoming increasingly chirpy and outgoing. One day she came into our bedroom and announced that she was going to sleep by herself that night, in her own bed. And without her teddy bear, she added proudly. Urenlang de bloemen observeren Karin en Julian waren helemaal weg van Alia. Maar Karin het meest. Ze bracht de hele dag samen met haar door. Samen speelden ze in het water, met de bal of verstopten ze zich. Ze rolschaatsten over de paden van het vakantiedorp en observeerden urenlang de gekleurde bloemen in de bloemperken. Af en toe vergezelden ze ons als we s ochtends over het strand jogden. Karin vertelde ons dat ze ervan overtuigd was dat Alia een zeemeermin was. De sproeten op haar wangen waren volgens Karin een duidelijk teken. De zeemeerminnen hadden haar wangen traditiegetrouw met hibiscus ingewreven en het stuifmeel had de kleine sproetjes gevormd. Ik weet niet of het aan de speciale gastvriendelijkheid en de onbezorgde sfeer op de camping of aan het zonnige karakter van haar nieuwe vriendinnetje lag, maar Karin was zonder twijfel veranderd. Ze had haar verlegenheid overwonnen en was steeds vrolijker en extraverter. Een dag kwam ze onze kamer binnen en zei zelfs dat ze s avonds alleen in haar bed zou gaan slapen. En ook zonder beertje, verklaarde ze trots.

20 SUMMER 2011 Swimming, drinks by the pool-edge or jacuzzi 20 With the children taken care of Mark and I had the chance to have some quality time to ourselves. In the mornings we would usually do sports. Mark would spend a few hours in the gym or challenge Wolfram, Alia s dad, to a tennis match. I d try to work off the gourmet excesses of the night before in the gym or by doing exercises on the beach. The afternoon was dedicated to total relaxation. Swimming, drinks on the pool-edge or jacuzzi. I would lie back in the tub letting the water caress my chin then bubble up around to the back of my neck. I just loved not having to think about anything.

21 Zwemmen, een borrel aan de rand van het zwembad of hydromassage. De sereniteit van de kinderen bood Mark en mij de mogelijkheid een beetje tijd aan onszelf te schenken. s Ochtends sportten we. Mark ging een aantal uur naar de sportschool of daagde Wolfram, Alia s vader, uit om een wedstrijdje te tennissen. Ook ik probeerde de lekkernijen en geneugten van de vorige avond te compenseren met een paar uur in de sportzaal of met fitness op het strand. De middag was echter uitsluitend bestemd voor ontspanning. Zwemmen, een borrel aan de rand van het zwembad of hydromassage. Ik zal in het hydromassagebad en liet me door het water liefkozen. Ik vond het gewoonweg heerlijk om nergens aan te hoeven denken. the afternoon was dedicated to total relaxation

22 Lunghe ore... They had gone to a secret place When I think back to our final evening in the Camping Dei Fiori holiday park I can remember the music, the toasts, the flickering candles celebrating our good-bye meal. I can see Mark and Julian smiling happily. And then I see little Karin dancing and jumping around. Clenched tightly in her hand is the shell she found with Alia that day. And even now that we have come back home again she often wears it around her neck on a silk cord. When people ask her where it comes from, she tells them the story that she told me and Mark that night. The shell is the white pearl, the jewel that the mermaids would wear to swim across the sea by night. It is her gift from Alia s mermaid friend. They found it on the beach shortly after our arrival at the camping site. After wearing it on many occasions, Karin suddenly realised that she was no longer afraid of the dark. Before leaving, the mermaid decided to leave it to her as a gift. A smile springs to my lips at the memory. Yet again I linger over that final image. Me and Mark on the morning after the party. It is the day of our departu- re. We get up while the children are still sleeping to go and see the sun rise by the sea. Sitting on the sand, I push the damp sand around with my hand. Half a coconut shell rolls up to my hand, pushed there by a gust of wind.

23 she opened her hand to show me what she was clutching. A lustrous pure white shell. Ze waren naar een geheime plaats gegaan. Opeen avond keerde Julian zonder Karin naar de bungalow terug. Hij was duidelijk erg boos en vertelde dat hij niet met Alia en Karin mee had mogen gaan. Waarheen?, vroegen we bezorgd. Hij vertelde dat ze naar een geheime plek gegaan waren, want Alia had verteld dat iemand Karin wilde leren kennen en haar een geschenk wilde geven. We werden ongerust en gingen ze onmiddellijk zoeken in de speeltuin, tussen de bungalows, in het dennenbos, in het zwembad, in de bazaar en uiteindelijk op het strand. We vroegen aan Julia, de badmeesteres van de camping, of ze met de verrekijker het strand wilde controleren om ons gerust te stellen. Het was bijna zeven uur en de zon begon onder te gaan. Ik dacht dat Karin ondertussen wel bang zou zijn, ook al zei ze dat ze de avond, de nacht, de maan en de sterren nu wel mocht. Plotseling kwam in me op dat het een beetje vreemd was, dat een vakantie van een paar weken een dergelijke verandering in haar teweeg had kunnen brengen. Al lopend nam de ongerustheid toe. Plotseling zagen we ze. Ze zaten ineengedoken bij een strandstoel en reageerden amper toen ze ons zagen. Op ons aandringen toonde Karin me uiteindelijk wat ze in haar hand verborgen hield. Het was een witte en glanzende schelp.

24 The music, the toasts, the flickering candles for the dinner. When I think back to our final evening in the Camping Dei Fiori holiday park I can remember the music, the toasts, the flickering candles celebrating our good-bye meal. I can see Mark and Julian smiling happily. And then I see little Karin dancing and jumping around. Clenched tightly in her hand is the shell she found with Alia that day. And even now that we have come back home again she often wears it around her neck on a silk cord. When people ask her where it comes from, she tells them the story that she told me and Mark that night. The shell is the white pearl, the jewel that the mermaids would wear to swim across the sea by night. It is her gift from Alia s mermaid friend. They found it on the beach shortly after our arrival at the camping site. After wearing it on many occasions, Karin suddenly realised that she was no longer afraid of the dark. Before leaving, the mermaid decided to leave it to her as a gift. A smile springs to my lips at the memory. Yet again I linger over that final image. Me and Mark on the morning after the party. It is the day of our departure. We get up while the children are still sleeping to go and see the sun rise by the sea. Sitting on the sand, I push the damp sand around with my hand. Half a coconut shell rolls up to my hand, pushed there by a gust of wind. 24

25 The shell is the white pearl, the jewel that the mermaids would wear to swim across the sea by night. Deze schelp is een witte parel, het sieraad dat de zeemeerminnen dragen als ze s nachts de zee moeten oversteken. De muziek, de vele keren dat we toostten, de duizenden brandende kaarsen... Als ik aan de laatste avond op Camping dei Fiori terugdenk, herinner ik me de muziek, de vele keren dat we toostten en de duizenden kaarsen, die brandden voor ons afscheidsdiner. Ik zie Mark en Julian gelukkig lachen. En ik zie de kleine Karin vrolijk rondspringen. Ze houdt haar hand in een vuist en klemt hier de schelp in, die ze samen met Alia gevonden heeft. Ook nu we weer thuis zijn, hangt ze regelmatig de schelp aan een zijden koordje om haar hals. En aan iedereen die haar ernaar vraagt, vertelt ze het verhaal dat ze die avond aan Mark en mij vertelde. Deze schelp is een witte parel, het sieraad dat de zeemeerminnen dragen als ze s nachts de zee moeten oversteken. De schelp is een geschenk van een zeemeermin, die een vriendin van Alia is. Ze hadden de schelp vlak na onze aankomst op de camping gevonden. Karin had de schelp heel vaak gedragen tot ze op een dag ontdekte dat ze niet langer bang was voor het donker. En voor haar vertrek had de zeemeermin besloten haar de schelp te schenken. Ik moet er vaak om glimlachen. En dan herinner ik me wederom de laatste beelden. Mark en ik de ochtend na het feest. Het is de dag dat we vertrekken. We staan midden in de nacht op, terwijl de kinderen slapen, en gaan naar het strand om bij zonsopgang naar de zee te kijken. Zittend op het strand speel ik met het natte zand en verplaats het met de palm van mijn hand waar een kokosnoot, door de wind voortgerstuwd, tegenaan rolt. Fingern eine offene Kokosnuss im Sand. before leaving, the mermaid had decided to leave it to her as a gift

26 Chalets, bungalows and mobile homes. The pleasure of a holiday in complete freedom and with the comforts of a holiday park. Chalets, bungalows en stacaravans. Het genot van een vakantie in algehele vrijheid zonder dat u afstand hoeft te doen van het comfort van het Vakantiedorp. 26

27 accommodation

28 accommodation bungalow When a perfect location, a great architect and contemporary design meet. Designed by Gian Paolo Mar, the distinctive sail-like outlines of the bungalows emerge from the green heart of the holiday park. The dazzling Mediterranean interiors of these permanent structures are brightened by marine blue and sunny orange splashes. One of the most important features of this accommodation is the exclusive position just a stone s throw from the sea. Een ideale locatie, een beroemde architect, een hedendaags ontwerp. De gemetselde bungalows, ontworpen door Gian Paolo Mar, bevinden zich in het groene hart van het vakantiedorp en zijn herkenbaar aan hun originele zeilvorm. Tegen de witte interne ruimtes, typerend voor de Middellandse zee, steken het diepe blauw van de zee en het oranje van de zomerzon af. Tot de sterke punten van deze eenheden behoort onder meer de korte afstand tot de zee. 28 Layout plans are not drawn to scale / De plannen zijn niet op schaal TV NURSERY EQUIPMENT AND FACILITIES ACCESSOIRES EN DIENSTEN sleeps 6 / slaapplaatsen 650 x 650 cm Living room with sofa/small armchairs Woonkamer met bank/zitstoelen LCD TV with foreign channels LCD tv met buitenlandse zenders Fully equipped kitchen / Uitgeruste keuken Fridge with freezer compartment Koelkast met vriesvak Microwave oven / Magnetron Kettle / Waterkoker Italian coffee pot / Italiaans koffiepotje Crockery included / Servies Highchair available / Kinderstoel op aanvraag Bedroom with double bed 200x170 Slaapkamer met tweepersoonsbed 200x170 Small bedroom with 2 bunk beds 190x80 Kinderkamer met 2 stapelbedden 190x80 Cradle available / Wieg op aanvraag Bed linen weekly change upon request Beddengoed, op aanvraag wekelijkse verschoning Final cleaning / Schoonmaak aan het einde van het verblijf Bathroom with washbasin, shower, wc and bidet Badkamer met wastafel, douche, wc en bidet Hairdryer / Föhn Changing table / Nursury Clothes horse / Wasrek Air conditioning and heating unit Airconditioning warm/koud Mosquito nets / Hor Safe / Kluis Covered paved patio and open-air terrace Overdekt betegeld terras en onbedekt terras Garden table with chairs Tuintafel en -stoelen 2 garden loungers / 2 tuinligstoelen Private beach area with beach umbrella, sun lounger and deckchair / Gereserveerde strandplek met parasol, ligstoel en strandstoel Private parking space / Gereserveerde parkeerplaats Also available a version for people with disabilities / Er is ook een versie voor mindervalide personen beschikbaar

29 chalet natura An outstanding place to rediscover the rhythms of nature and experience unique holiday emotions. The Chalet Natura are elegant fully-equipped units with roomy open-plan interiors and sophisticated design with accent colours inspired by the natural surroundings. Spacious raised decking made from Brazilian teak adds an additional touch of distinction to these attractive buildings. Een bijzonder verblijf waar u het ritme van de natuur terugvindt, en die de unieke ervaringen van uw vakantie zal benadrukken. Dit is de belofte, die de Chalets Natura u bieden. Elegante, uitgeruste wooneenheden waarin het comfort van open en steeds ruimere ruimtes gecombineerd wordt met het genot van een geraffineerd ontwerp in de kleuren van de omgevende natuur. Het zeer ruime verhoogde terras van Braziliaans teakhout geeft deze prestigieuze structuren een bijzonder tintje. TV TV EQUIPMENT AND FACILITIES ACCESSOIRES EN DIENSTEN sleeps 4+2 / slaapplaatsen 1000 x 400 cm Living room with sofa bed Woonkamer met slaapbank 2 LCD televisions with foreign channels 2 LCD televisies met buitenlandse zenders Fully equipped kitchen / Uitgeruste keuken Fridge with freezer / Koelkast met vriezer Dishwasher / Afwasautomaat Microwave oven / Magnetron Kettle / Waterkoker Italian coffee pot / Italiaans koffiepotje Crockery included / Servies Highchair available / Kinderstoel op aanvraag Bedroom with double bed 190x165 Slaapkamer met tweepersoonsbed 190x165 Small bedroom with 2 single beds 200x80 Kinderkamer met 2 eenpersoonsbedden 200x80 Cradle available / Wieg op aanvraag Bed linen with weekly change upon request Beddengoed, wekelijkse verschoning op aanvraag Final cleaning / Schoonmaak aan het einde van het verblijf 2 bathrooms with washbasin, shower, wc and bidet 2 badkamers met wastafel, douche, wc en bidet Clothes horse / Wasrek Air conditioning and heating unit Airconditioning warm/koud Mosquito nets / Hor Safe / Kluis Large raised wooden decking with beach umbrella / Ruim verhoogd houten terras met grote parasol Garden table with chairs / Tuintafel en -stoelen 2 garden loungers / 2 tuinligstoelen Private beach area with beach umbrella, sun lounger and deckchair / Gereserveerde strandplek met parasol, ligstoel en strandstoel Private parking space / Gereserveerde parkeerplaats Also available a version with one bathroom and 3 beds in the small bedroom / Er is ook een versie met enkele badkamer en 3 slaapplaatsen in de kinderkamer beschikbaar Layout plans are not drawn to scale / De plannen zijn niet op schaal

30 accommodation chalet sole With their white clapboard exteriors, sage-green shutters and slate-grey sloping roofs, our Chalet Sole homes resemble lovely country cottages. Outside is a varied Mediterranean vegetation with bay laurels, holm oaks and aromatic plants. Inside a classic palette and finishings: Navy, for those who like the crisp contrast of marine tones; Vermont, for those who prefer relaxing earthy tones. Both types of accommodation feature two bathrooms. Onze Chalets Sole roepen de sfeer van plattelandswoningen op door de wanden van witte houten planken die elkaar overlappen, de saliegroene kozijnen en de antracietkleurige schuine daken. Geplaatst in een weelderige Middellandse zee vegetatie bestaande uit laurier, steekeiken en kruidenplanten. Intern klassieke afwerkingen en kleuren: Navy, voor de liefhebber van de contrasten van de kleuren van de zee; Vermont voor de liefhebber van rustgevende kleuren van de aarde. De dubbele badkamer, in beide soorten aanwezig, geven deze structuur iets extra s. TV EQUIPMENT AND FACILITIES ACCESSOIRES EN DIENSTEN sleeps / slaapplaatsen 860 x 400 cm Living room with sofa bed Woonkamer met slaapbank Television with foreign channels Televisie met buitenlandse zenders Fully equipped kitchen / Uitgeruste keuken Fridge with freezer Koelkast met vriezer Microwave oven / Magnetron Kettle / Waterkoker Italian coffee pot / Italiaans koffiepotje Crockery included / Servies Highchair available / Kinderstoel op aanvraag Bedroom with double bed 200x160 Slaapkamer met tweepersoonsbed 200x160 Small bedroom with 2 single beds 200x80 and a raised bed 200x65 / Kinderkamer met 2 eenpersoonsbedden 200x80 en hoogslaper 200x65 Cradle available / Wieg op aanvraag Bed linen with weekly change upon request Beddengoed, wekelijkse verschoning op aanvraag Final cleaning / Schoonmaak aan het einde van het verblijf 2 bathrooms with washbasin, shower and wc 2 badkamers met wastafel, douche, wc Clothes horse / Wasrek Air conditioning and heating unit Airconditioning warm/koud Mosquito nets / Hor Safe / Kluis Paved patio with awning Betegeld terras met zonnescherm Garden table with chairs Tuintafel en -stoelen Private beach area with beach umbrella, sun lounger and deckchair Gereserveerde strandplek met parasol, strandstoel en ligstoel Private parking space / Gereserveerde parkeerplaats 30 Layout plans are not drawn to scale / De plannen zijn niet op schaal Also available a version with one bathroom and 2 small bedrooms with 2 beds each / Er is ook een versie met enkele badkamer en 2 kinderkamers beschikbaar

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE

An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen / Paintings / 油 画 2010-2014 COVER: AN KUN My Pretty Bourgeois Friend Na 70 x 80 cm, 2011 1 2 An Kun PRETTY, BOURGEOIS FRIENDS & MORE Schilderijen /

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014

Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Vitality & Tourism Management Journal Nr.1 2014 Credits This feature report was published by the Research Centre for Coastal Tourism & Scaldis Academy. Copyright 2014, Research Centre for Coastal Tourism

Nadere informatie

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild

ECOKATHEDRAAL Having been out of the limelight for some time, Louis-The Wild Time-based architecture in Mildam De Ecokathedraal (ca. 1970-3000) van Louis leroy Piet Vollaard Foto's van I Photos by PeterWouda Time-Based Architecture in Mildam The Ecocathedral (ca. 1970-3000) by

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

ROULAR spapers I Free Press I Radio I Television I Internet sites and digital mag A MEDIA GROUP zines on P agazines I New a n M m o t u C e l i I p

ROULAR spapers I Free Press I Radio I Television I Internet sites and digital mag A MEDIA GROUP zines on P agazines I New a n M m o t u C e l i I p Magazines I Newspapers I Free Press I Radio I Television I Internet sites and digital magazines on PC, tablet and mobile phone I Services I Printing I Seminars I Events I Surveys I Research I Books I Custom

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie