THE WHITE PEARL A TALE OF THE SEA DE WITTE PAREL EEN ZEE OM OVER TE VERTELLEN ONE SUMMER. A FAMILY. A WHITE SHELL HIDDEN IN A COCONUT.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE WHITE PEARL A TALE OF THE SEA DE WITTE PAREL EEN ZEE OM OVER TE VERTELLEN ONE SUMMER. A FAMILY. A WHITE SHELL HIDDEN IN A COCONUT."

Transcriptie

1 A TALE OF THE SEA EEN ZEE OM OVER TE VERTELLEN THE WHITE PEARL ONE SUMMER. A FAMILY. A WHITE SHELL HIDDEN IN A COCONUT. DE WITTE PAREL EEN ZOMER. EEN FAMILIE. EEN SCHELP VERBORGEN IN EEN KOKOSNOOT.

2 Some places have something magical about them. Some places have something magical about them. emotions seem to be so vivid and sharp that not even time can fade them. We don t know why. But we know they belong to us. Bepaalde plaatsen hebben iets magisch. Bepaalde plaatsen hebben iets magisch. het is net alsof emoties helderdere kleuren hebben, die met de tijd niet kunnen verbleken. We hebben er geen verklaring voor, maar weten wel dat deze plaatsen ons toebehoren. 4

3 7 7 This wondrous peace and silence. Een schouwspel van rust en stilte. 8 The bungalow. Beautiful. De bungalow. Schitterend. 10 Alia had big blue eyes. Alia had grote blauwe ogen. 14 She was named after a mermaid. Ze had de naam van een zeemeermin. 18 Hours and hours spent looking at flowers. Urenlang de bloemen observeren. 20 Swimming, drinks on the pool-edge or jacuzzi. Zwemmen, een borrel aan de rand van het zwembad of hydromassage. 22 Off to a secret place. Ze waren naar een geheime plaats gegaan. 24 The music, the toasts, the flickering candles De muziek, de vele keren dat we toostten, de duizenden brandende kaarsen Accommodation. Accomodaties. 37 Amenities. Faciliteiten. 47 Venice and surroundings. Venetië en omgeving. 51 How to get here. Hoe kunt u ons bereiken. 45

4 I could feel the sea-breeze on my face and imagine its colours rocking there in the distance. The beach, the dunes, the rocks extending into the water. Above us the white clouds seemed to bump against our car windows. I had dwelt on this memory countless times during the winter. And now it seemed that everything out there was just as eager as I was. Kijk de zee. Ik voelde de zeewind en stelde me voor hoe de kleuren ervan in de verte heen en weer golfden. Het strand, de duinen en de rotsen die boven het water uitsteken. En boven ons witte wolken, die bijna tegen de raampjes van onze auto botsten. In de winter had ik deze herinnering duizenden keren gekoesterd. En nu leek het me net alsof de dingen buiten dezelfde onrust beleefden. 4

5 There s the sea!

6 SUMMER 2011 It was nearly sunset when we reached the camping-site. A scent of flowers and pine-needles wafted towards us on the cool breeze. At the entrance we got into an electric car taking us to our lodgings. Mark hugged the children close to him, especially Julian who continued to bounce up and down on his lap, whispering urgently in his ear. No, Mark hadn t forgotten. He had promised to take him to see the sea. Julian had asked him dozens of times, on the way. What s it like? How deep is it? Are there pirates? He was 5 years old and in that tiresome what, how and why phase. the smooth sea was tinged with the glow of the setting sun. Karin was far quieter. As we walked to the beach she held tightly onto my hand, clutching her teddy in the other. Maybe it was because it was almost evening and that wasn t exactly her favourite time of day At 7 she was still terrified of the dark. She disliked playing outside in the evening, and if we had to go out, she would spend the whole time clinging to me or her father. As for sleeping by herself at night there was no chance of that happening. We went down to the water s edge, taking off the children s sandals so that they could have fun running around barefoot. The smooth sea was tinged with the glow of the setting sun. The whisper of the lapping waves was the only sound to interrupt this wondrous peace and silence. It was almost evening when we reached the camping-site. A scent of flowers and pineneedles wafted towards us on the cool breeze. Het was bijna avond toen we eindelijk de Camping bereikten. De frisse lucht mengde zich met de geur van bloemen en zeedennen.

7 Een schouwspel van rust en stilte. Het was bijna avond toen we eindelijk de Camping bereikten. De frisse lucht mengde zich met de geur van bloemen en zeedennen. Een elektrische auto vangt ons aan de ingang op. We laden onze bagage, we stappen erin en bereiken zo onze verblijfsplaats. Mark omarmde de kinderen en met name Julian die continu opgewonden op zijn knieën sprong en hem in het oor fluisterde. Ja, Mark herinnerde het zich. Hij zou hem de zee laten zien. Dat had hij hem tijdens de reis tientallen keren gevraagd. Hoe ziet de zee eruit? Hoe diep is de zee? Zijn er ook piraten? Hij was 5 jaar oud en bevond zich in de vermoeiende fase van de vele vragen wat is dat?, hoe? en waarom?. Karin was echter een heel stuk rustiger. Terwijl we naar het strand liepen, hield ze met haar ene hand stevig mijn hand vast en met de andere hand sleepte ze haar knuffel voort. Het was bijna aan het schemeren en dit was nou niet bepaald haar favoriete moment van de dag... Ze was 7 jaar oud en was ontzettend bang voor het donker. Ze hield er niet van om s avonds buiten te spelen en als we uitgingen, klemde ze zich continu aan mij of aan haar vader vast. En s nachts wilde ze absoluut niet alleen slapen. We bereikten de branding en trokken de sandalen van de kinderen uit, zodat ze vrijuit deze emotie konden beleven. Het water was net een kalm laken dat door de kleuren van de zonsondergang rood kleurde. Een schouwspel van rust en stilte, dat uitsluitend door het gefluister van de golven onderbroken werd. This wondrous peace and silence

8 The bungalow. Beautiful. 8

9 The bungalow was just as I had imagined it. Beautiful. Mark and I had come here with a group of friends the summer after we got married but we had stayed in a camper while they stayed in their caravan. We were given a pitch in the eastern-most part of the site, right next to the beach. I remember being woken up by the warm morning sun flooding the room and for a moment not knowing where that feeling of calm and well-being came from. This time we chose a bungalow because it was more comfortable for the children. The bungalow was also light-filled. Its blue, orange and white furnishings evoked the I remember being woken up by the warm morning sun colours of the summer and the sea. Spacious comfortable rooms where every furnishing, from the lights to the wallpaper, had been chosen with care. The children settled in in no time at all. They would spend hours sitting in the shade of the trees, using shells to build houses and pebbles and pine-needles to mark out the paths, and scattering crumbs on the garden tables for the marsh birds. The three of them always together. Julian, Karin and Alia.

10 De bungalow. Schitterend. De bungalow was precies zoals ik met had voorgesteld. Schitterend. Ik was hier in de zomer na ons huwelijk geweest samen met Mark en een aantal vrienden. We hadden een camper en onze vrienden hadden hun caravan meegenomen en we stonden op een plaats aan de oostzijde van de camping, bijna op het strand. Ik herinner me dat ik vroeg gewekt werd door het lauwwarme zonlicht dat de omgeving verlichtte. We begrepen niet waar dat gevoel van rust en welzijn vandaan kwam als we onze ogen even opendeden. Deze keer hadden we echter voor een bungalow gekozen, aangezien dit voor de kin- deren handiger was. Ook de bungalow was vol licht. De blauwe, oranje en witte inrichting deed denken aan de kleuren van de zee en de zomer. Ruime en gezellige kamers waarin de meubels, lampen en stoffen met zorg gekozen waren. De kinderen voelden zich onmiddellijk thuis. Ze zaten urenlang buiten in de schaduw van de bomen, bouwden huizen van schelpen, maakten paden met steentjes en dennennaalden en legden voor de moerasvogels kruimels op de tuintafel. Altijd samen met zijn drieën. Julian, Karin en Alia. they would spend hours sitting in the shade of the trees 10

11 Alia had big blue eyes We would often all eat together in their bungalow. We would go to the camping-site store to buy pasta, bread and that delicious Italian coffee. We aten vaak met hun samen in hun bungalow. We kochten in de campingwinkel een aantal ingrediënten, pasta, brood, de heerlijke Italiaanse koffie. Alia was the oldest daughter of a couple staying near our bungalow. She had blue eyes and long blond hair. They were German too, from Lappersdorf, a small town near Regensburg in Bavaria; but Alia had been born in Italy, near here, in a small coastal town where her father had been transferred to work as a marine biologist. We would often all eat together in their bungalow. We would go to the camping-site store to buy pasta, bread and that delicious Italian coffee. Along with fresh fruit and seasonal vegetables. Salad, tomatoes and tender artichokes that were delivered here straight from the market gardens of Sant Erasmo, a small island near Venice. Now and again we would all go for a meal in the camping-site restaurant. There was a constantly changing menu and you

12 We would chat and laugh on the verandah would always be met by a mouthwatering smell of fish the moment you crossed the threshold: mussels, clams, scampi and prawns that they serve with polenta. Afterwards we would go back to our bungalows and chat and laugh on the verandah, or listen to the children s bizarre conversations. Alia had grote blauwe ogen Alia was de oudste dochter van een stel dat in een bungalow in de buurt verbleef. Ze had blauwe ogen en lange blonde haren. Ook zij kwamen uit Duitsland, uit Lappersdorf, een stadje in de buurt van Regensburg in Beieren. Alia was echter geboren in Italië, in een klein stadje aan de kust in de buurt van de camping, waar haar vader toentertijd als zeebioloog werkte. We aten vaak met hun samen in hun bungalow. We kochten in de campingwinkel een aantal ingrediënten, pasta, brood, de heerlijke Italiaanse koffie en verse groente en fruit. 12

13 De sla, tomaten en zachte artisjokken kwamen direct uit de groentetuinen van Sant Erasmo, een eilandje in de buurt van Venetië. En af en toe gingen we gezamenlijk naar het restaurant op de Camping. Het menu was telkens anders en in het restaurant hing een aantrekkelijke geur van vis die je op de drempel begroette: mosselen, kokkels, scampi en garnalen met polenta. Vervolgens keerden we naar de bungalows terug en zaten we urenlang voor de ingang te kletsen en te lachen, of naar de vreemde gesprekken van onze kinderen te luisteren. Large raised decking perfect for alfresco suppers and relaxing. From maritime pines to umbrella pines, from European black pines to Aleppo pines and tamarisks. The pine-wood embraces you with its rich vegetation, cool shade and peace. Het ruime verhoogde terras is ideaal om s avonds buiten te eten en in de buitenlucht te ontspannen. Van de zeeden tot de parasolden, van de zwarte den tot de Aleppo pijn en tamarisk. Het dennenbos omhult u met zijn weelderige vegetatie, koelte en rust.

14 She was named after a mermaid 14

15 Julian would describe his exploits in the swimming-pool, how many lengths he had done, how many points he had made playing water polo, as well as his career as an explorer. Crossing the rope bridge in the playground, the bows and arrows and tepees built with the entertainers in the evening. While Karin and Alia spent the whole time talking about mermaids. Because of Alia, because of her name and the strange tale she had told Karin. Alia means From the sea. It was the name of one of her forbears, a mermaid who, according to Alia, had lived in this very lagoon. One day a young man fell in love with Alia, saving her when the sea receded, exposing the sea-bed and leaving her homeless. Because once upon a time, said the girl, this world was entirely submerged, with trees, plants and flowers all growing on the bottom of the sea. Everyone lived down here. They were merfolk. By day the mermaids would weave skirts from marsh rushes, then swim to Venice crossing the rope bridge in the playground, the bows and arrows and tepees built

16 SUMMER 2011 to get a lace headdress which they would fix into place using hooks salvaged from the fishing boats. They would colour their cheeks pink with hibiscus flowers - just like those growing in the camping-site gardens said the little German girl. When night fell, they would open the coconut that they used as jewelry boxes and take out the white pearl. The white pearl was a lustrous pure white shell with a tapered shape of a kind seldom found on beaches. They would wear it around their necks because they believed it had the power to instil strength and courage. The mer- maids would use the shell to overcome their fear of the dark: it produced a path of light that guided them to the mainland where they would retire to sleep protected by the rocks. They would colour their cheeks pink with hibiscus flowers - just like those growing in the camping-site gardens. Het kleine Duitse meisje vertelde bovendien dat de zeemeerminnen met hibiscusbloemen, de bloemen die in de tuinen van de Camping groeien, hun wangen inwreven en roze kleurden. 16

17 Ze had de naam van een zeemeermin. Julian vertelde over zijn resultaten in het zwembad, hoeveel baantjes hij had gezwommen, of hoeveel punten hij met de bal had gescoord, of hij vertelde over zijn carrière als ontdekker. De beklimming van de Tibetaanse brug in de speeltuin, de pijlen en tipi s die hij s avond met de animateurs bouwde. Karin en Alia hadden het echter altijd over zeemeerminnen, vanwege Alia en haar naam en het vreemde verhaal dat ze Karin verteld had. Alia betekende namelijk gekomen uit de zee. Alia vertelde dat dit de naam van een van haar voorouders was, een zeemeermin die eens in deze lagune leefde. Een jonge man had haar gered toen de zee zich terugtrok en de droge zeebodem achterliet, waardoor ze niet langer een plek om te wonen had, en was verliefd op haar geworden. Er bestond een tijd, zo vertelde ze, waarin de hele wereld met water bedekt was. Alle bomen, planten en bloemen groeiden op Karin and Alia spent the whole time talking about mermaids. Because of Alia, because of her name de zeebodem. Ook de personen leefden onder water. Dit waren zeemeerminnen. Overdag weefden ze rokken van het riet dat groeide op het land dat regelmatig onderliep. Vervolgens zwommen ze naar Venetië, waar ze een kanten sluier lieten maken die ze ter hoogte van de schouders vastzetten met een vishaak, gevonden in de vissersboten. Het kleine Duitse meisje vertelde bovendien dat de zeemeerminnen met hibiscusbloemen, de bloemen die in de tuinen van de Camping groeien, hun wangen inwreven en roze kleurden. En wanneer het donker werd, openden ze kokosnoten waarin ze hun juwelen bewaarden en deden een witte parel om. Dit was een smalle, witte en glimmende schelp, die moeilijk op het strand te vinden is. Ze hingen de schelp om hun hals omdat deze de zeemeerminnen kracht en moed schonk. De zeemeerminnen gebruikten de schelp om hun angst voor het donker te overwinnen. De omhulling creëerde een licht dat ze naar het land leidde, zodat ze beschermd door de rotsen konden gaan slapen.

18 Hours and hours spent looking at the flowers 18

19 spending hours observing the brightly coloured flowers in the flowerbeds Karin and Julian were completely under Alia s spell. Karin in particular. She would spend all day with her, on the beach, playing ball or hide-and-seek. They would race up and down the village paths on their roller-skates, spending hours gazing at the brightly coloured flowers thronging the flowerbeds. Now and again they would join us grownups for an early morning jog on the beach. Karin had confided in us that she was sure that Alia was a mermaid. She said that the freckles scattered across Alia s cheeks put pay to any doubts. All mermaids had them, she said, because the pollen from all those hibiscus flowers that they rubbed onto their cheeks would gradually turn into tiny freckles. I don t know whether it was the unique hospitality, the carefree atmosphere of the camping site or the sunny temperament of her new friend, but we noticed that Karin was slowly changing. She had overcome her shyness and was becoming increasingly chirpy and outgoing. One day she came into our bedroom and announced that she was going to sleep by herself that night, in her own bed. And without her teddy bear, she added proudly. Urenlang de bloemen observeren Karin en Julian waren helemaal weg van Alia. Maar Karin het meest. Ze bracht de hele dag samen met haar door. Samen speelden ze in het water, met de bal of verstopten ze zich. Ze rolschaatsten over de paden van het vakantiedorp en observeerden urenlang de gekleurde bloemen in de bloemperken. Af en toe vergezelden ze ons als we s ochtends over het strand jogden. Karin vertelde ons dat ze ervan overtuigd was dat Alia een zeemeermin was. De sproeten op haar wangen waren volgens Karin een duidelijk teken. De zeemeerminnen hadden haar wangen traditiegetrouw met hibiscus ingewreven en het stuifmeel had de kleine sproetjes gevormd. Ik weet niet of het aan de speciale gastvriendelijkheid en de onbezorgde sfeer op de camping of aan het zonnige karakter van haar nieuwe vriendinnetje lag, maar Karin was zonder twijfel veranderd. Ze had haar verlegenheid overwonnen en was steeds vrolijker en extraverter. Een dag kwam ze onze kamer binnen en zei zelfs dat ze s avonds alleen in haar bed zou gaan slapen. En ook zonder beertje, verklaarde ze trots.

20 SUMMER 2011 Swimming, drinks by the pool-edge or jacuzzi 20 With the children taken care of Mark and I had the chance to have some quality time to ourselves. In the mornings we would usually do sports. Mark would spend a few hours in the gym or challenge Wolfram, Alia s dad, to a tennis match. I d try to work off the gourmet excesses of the night before in the gym or by doing exercises on the beach. The afternoon was dedicated to total relaxation. Swimming, drinks on the pool-edge or jacuzzi. I would lie back in the tub letting the water caress my chin then bubble up around to the back of my neck. I just loved not having to think about anything.

21 Zwemmen, een borrel aan de rand van het zwembad of hydromassage. De sereniteit van de kinderen bood Mark en mij de mogelijkheid een beetje tijd aan onszelf te schenken. s Ochtends sportten we. Mark ging een aantal uur naar de sportschool of daagde Wolfram, Alia s vader, uit om een wedstrijdje te tennissen. Ook ik probeerde de lekkernijen en geneugten van de vorige avond te compenseren met een paar uur in de sportzaal of met fitness op het strand. De middag was echter uitsluitend bestemd voor ontspanning. Zwemmen, een borrel aan de rand van het zwembad of hydromassage. Ik zal in het hydromassagebad en liet me door het water liefkozen. Ik vond het gewoonweg heerlijk om nergens aan te hoeven denken. the afternoon was dedicated to total relaxation

22 Lunghe ore... They had gone to a secret place When I think back to our final evening in the Camping Dei Fiori holiday park I can remember the music, the toasts, the flickering candles celebrating our good-bye meal. I can see Mark and Julian smiling happily. And then I see little Karin dancing and jumping around. Clenched tightly in her hand is the shell she found with Alia that day. And even now that we have come back home again she often wears it around her neck on a silk cord. When people ask her where it comes from, she tells them the story that she told me and Mark that night. The shell is the white pearl, the jewel that the mermaids would wear to swim across the sea by night. It is her gift from Alia s mermaid friend. They found it on the beach shortly after our arrival at the camping site. After wearing it on many occasions, Karin suddenly realised that she was no longer afraid of the dark. Before leaving, the mermaid decided to leave it to her as a gift. A smile springs to my lips at the memory. Yet again I linger over that final image. Me and Mark on the morning after the party. It is the day of our departu- re. We get up while the children are still sleeping to go and see the sun rise by the sea. Sitting on the sand, I push the damp sand around with my hand. Half a coconut shell rolls up to my hand, pushed there by a gust of wind.

23 she opened her hand to show me what she was clutching. A lustrous pure white shell. Ze waren naar een geheime plaats gegaan. Opeen avond keerde Julian zonder Karin naar de bungalow terug. Hij was duidelijk erg boos en vertelde dat hij niet met Alia en Karin mee had mogen gaan. Waarheen?, vroegen we bezorgd. Hij vertelde dat ze naar een geheime plek gegaan waren, want Alia had verteld dat iemand Karin wilde leren kennen en haar een geschenk wilde geven. We werden ongerust en gingen ze onmiddellijk zoeken in de speeltuin, tussen de bungalows, in het dennenbos, in het zwembad, in de bazaar en uiteindelijk op het strand. We vroegen aan Julia, de badmeesteres van de camping, of ze met de verrekijker het strand wilde controleren om ons gerust te stellen. Het was bijna zeven uur en de zon begon onder te gaan. Ik dacht dat Karin ondertussen wel bang zou zijn, ook al zei ze dat ze de avond, de nacht, de maan en de sterren nu wel mocht. Plotseling kwam in me op dat het een beetje vreemd was, dat een vakantie van een paar weken een dergelijke verandering in haar teweeg had kunnen brengen. Al lopend nam de ongerustheid toe. Plotseling zagen we ze. Ze zaten ineengedoken bij een strandstoel en reageerden amper toen ze ons zagen. Op ons aandringen toonde Karin me uiteindelijk wat ze in haar hand verborgen hield. Het was een witte en glanzende schelp.

24 The music, the toasts, the flickering candles for the dinner. When I think back to our final evening in the Camping Dei Fiori holiday park I can remember the music, the toasts, the flickering candles celebrating our good-bye meal. I can see Mark and Julian smiling happily. And then I see little Karin dancing and jumping around. Clenched tightly in her hand is the shell she found with Alia that day. And even now that we have come back home again she often wears it around her neck on a silk cord. When people ask her where it comes from, she tells them the story that she told me and Mark that night. The shell is the white pearl, the jewel that the mermaids would wear to swim across the sea by night. It is her gift from Alia s mermaid friend. They found it on the beach shortly after our arrival at the camping site. After wearing it on many occasions, Karin suddenly realised that she was no longer afraid of the dark. Before leaving, the mermaid decided to leave it to her as a gift. A smile springs to my lips at the memory. Yet again I linger over that final image. Me and Mark on the morning after the party. It is the day of our departure. We get up while the children are still sleeping to go and see the sun rise by the sea. Sitting on the sand, I push the damp sand around with my hand. Half a coconut shell rolls up to my hand, pushed there by a gust of wind. 24

25 The shell is the white pearl, the jewel that the mermaids would wear to swim across the sea by night. Deze schelp is een witte parel, het sieraad dat de zeemeerminnen dragen als ze s nachts de zee moeten oversteken. De muziek, de vele keren dat we toostten, de duizenden brandende kaarsen... Als ik aan de laatste avond op Camping dei Fiori terugdenk, herinner ik me de muziek, de vele keren dat we toostten en de duizenden kaarsen, die brandden voor ons afscheidsdiner. Ik zie Mark en Julian gelukkig lachen. En ik zie de kleine Karin vrolijk rondspringen. Ze houdt haar hand in een vuist en klemt hier de schelp in, die ze samen met Alia gevonden heeft. Ook nu we weer thuis zijn, hangt ze regelmatig de schelp aan een zijden koordje om haar hals. En aan iedereen die haar ernaar vraagt, vertelt ze het verhaal dat ze die avond aan Mark en mij vertelde. Deze schelp is een witte parel, het sieraad dat de zeemeerminnen dragen als ze s nachts de zee moeten oversteken. De schelp is een geschenk van een zeemeermin, die een vriendin van Alia is. Ze hadden de schelp vlak na onze aankomst op de camping gevonden. Karin had de schelp heel vaak gedragen tot ze op een dag ontdekte dat ze niet langer bang was voor het donker. En voor haar vertrek had de zeemeermin besloten haar de schelp te schenken. Ik moet er vaak om glimlachen. En dan herinner ik me wederom de laatste beelden. Mark en ik de ochtend na het feest. Het is de dag dat we vertrekken. We staan midden in de nacht op, terwijl de kinderen slapen, en gaan naar het strand om bij zonsopgang naar de zee te kijken. Zittend op het strand speel ik met het natte zand en verplaats het met de palm van mijn hand waar een kokosnoot, door de wind voortgerstuwd, tegenaan rolt. Fingern eine offene Kokosnuss im Sand. before leaving, the mermaid had decided to leave it to her as a gift

26 Chalets, bungalows and mobile homes. The pleasure of a holiday in complete freedom and with the comforts of a holiday park. Chalets, bungalows en stacaravans. Het genot van een vakantie in algehele vrijheid zonder dat u afstand hoeft te doen van het comfort van het Vakantiedorp. 26

27 accommodation

28 accommodation bungalow When a perfect location, a great architect and contemporary design meet. Designed by Gian Paolo Mar, the distinctive sail-like outlines of the bungalows emerge from the green heart of the holiday park. The dazzling Mediterranean interiors of these permanent structures are brightened by marine blue and sunny orange splashes. One of the most important features of this accommodation is the exclusive position just a stone s throw from the sea. Een ideale locatie, een beroemde architect, een hedendaags ontwerp. De gemetselde bungalows, ontworpen door Gian Paolo Mar, bevinden zich in het groene hart van het vakantiedorp en zijn herkenbaar aan hun originele zeilvorm. Tegen de witte interne ruimtes, typerend voor de Middellandse zee, steken het diepe blauw van de zee en het oranje van de zomerzon af. Tot de sterke punten van deze eenheden behoort onder meer de korte afstand tot de zee. 28 Layout plans are not drawn to scale / De plannen zijn niet op schaal TV NURSERY EQUIPMENT AND FACILITIES ACCESSOIRES EN DIENSTEN sleeps 6 / slaapplaatsen 650 x 650 cm Living room with sofa/small armchairs Woonkamer met bank/zitstoelen LCD TV with foreign channels LCD tv met buitenlandse zenders Fully equipped kitchen / Uitgeruste keuken Fridge with freezer compartment Koelkast met vriesvak Microwave oven / Magnetron Kettle / Waterkoker Italian coffee pot / Italiaans koffiepotje Crockery included / Servies Highchair available / Kinderstoel op aanvraag Bedroom with double bed 200x170 Slaapkamer met tweepersoonsbed 200x170 Small bedroom with 2 bunk beds 190x80 Kinderkamer met 2 stapelbedden 190x80 Cradle available / Wieg op aanvraag Bed linen weekly change upon request Beddengoed, op aanvraag wekelijkse verschoning Final cleaning / Schoonmaak aan het einde van het verblijf Bathroom with washbasin, shower, wc and bidet Badkamer met wastafel, douche, wc en bidet Hairdryer / Föhn Changing table / Nursury Clothes horse / Wasrek Air conditioning and heating unit Airconditioning warm/koud Mosquito nets / Hor Safe / Kluis Covered paved patio and open-air terrace Overdekt betegeld terras en onbedekt terras Garden table with chairs Tuintafel en -stoelen 2 garden loungers / 2 tuinligstoelen Private beach area with beach umbrella, sun lounger and deckchair / Gereserveerde strandplek met parasol, ligstoel en strandstoel Private parking space / Gereserveerde parkeerplaats Also available a version for people with disabilities / Er is ook een versie voor mindervalide personen beschikbaar

29 chalet natura An outstanding place to rediscover the rhythms of nature and experience unique holiday emotions. The Chalet Natura are elegant fully-equipped units with roomy open-plan interiors and sophisticated design with accent colours inspired by the natural surroundings. Spacious raised decking made from Brazilian teak adds an additional touch of distinction to these attractive buildings. Een bijzonder verblijf waar u het ritme van de natuur terugvindt, en die de unieke ervaringen van uw vakantie zal benadrukken. Dit is de belofte, die de Chalets Natura u bieden. Elegante, uitgeruste wooneenheden waarin het comfort van open en steeds ruimere ruimtes gecombineerd wordt met het genot van een geraffineerd ontwerp in de kleuren van de omgevende natuur. Het zeer ruime verhoogde terras van Braziliaans teakhout geeft deze prestigieuze structuren een bijzonder tintje. TV TV EQUIPMENT AND FACILITIES ACCESSOIRES EN DIENSTEN sleeps 4+2 / slaapplaatsen 1000 x 400 cm Living room with sofa bed Woonkamer met slaapbank 2 LCD televisions with foreign channels 2 LCD televisies met buitenlandse zenders Fully equipped kitchen / Uitgeruste keuken Fridge with freezer / Koelkast met vriezer Dishwasher / Afwasautomaat Microwave oven / Magnetron Kettle / Waterkoker Italian coffee pot / Italiaans koffiepotje Crockery included / Servies Highchair available / Kinderstoel op aanvraag Bedroom with double bed 190x165 Slaapkamer met tweepersoonsbed 190x165 Small bedroom with 2 single beds 200x80 Kinderkamer met 2 eenpersoonsbedden 200x80 Cradle available / Wieg op aanvraag Bed linen with weekly change upon request Beddengoed, wekelijkse verschoning op aanvraag Final cleaning / Schoonmaak aan het einde van het verblijf 2 bathrooms with washbasin, shower, wc and bidet 2 badkamers met wastafel, douche, wc en bidet Clothes horse / Wasrek Air conditioning and heating unit Airconditioning warm/koud Mosquito nets / Hor Safe / Kluis Large raised wooden decking with beach umbrella / Ruim verhoogd houten terras met grote parasol Garden table with chairs / Tuintafel en -stoelen 2 garden loungers / 2 tuinligstoelen Private beach area with beach umbrella, sun lounger and deckchair / Gereserveerde strandplek met parasol, ligstoel en strandstoel Private parking space / Gereserveerde parkeerplaats Also available a version with one bathroom and 3 beds in the small bedroom / Er is ook een versie met enkele badkamer en 3 slaapplaatsen in de kinderkamer beschikbaar Layout plans are not drawn to scale / De plannen zijn niet op schaal

30 accommodation chalet sole With their white clapboard exteriors, sage-green shutters and slate-grey sloping roofs, our Chalet Sole homes resemble lovely country cottages. Outside is a varied Mediterranean vegetation with bay laurels, holm oaks and aromatic plants. Inside a classic palette and finishings: Navy, for those who like the crisp contrast of marine tones; Vermont, for those who prefer relaxing earthy tones. Both types of accommodation feature two bathrooms. Onze Chalets Sole roepen de sfeer van plattelandswoningen op door de wanden van witte houten planken die elkaar overlappen, de saliegroene kozijnen en de antracietkleurige schuine daken. Geplaatst in een weelderige Middellandse zee vegetatie bestaande uit laurier, steekeiken en kruidenplanten. Intern klassieke afwerkingen en kleuren: Navy, voor de liefhebber van de contrasten van de kleuren van de zee; Vermont voor de liefhebber van rustgevende kleuren van de aarde. De dubbele badkamer, in beide soorten aanwezig, geven deze structuur iets extra s. TV EQUIPMENT AND FACILITIES ACCESSOIRES EN DIENSTEN sleeps / slaapplaatsen 860 x 400 cm Living room with sofa bed Woonkamer met slaapbank Television with foreign channels Televisie met buitenlandse zenders Fully equipped kitchen / Uitgeruste keuken Fridge with freezer Koelkast met vriezer Microwave oven / Magnetron Kettle / Waterkoker Italian coffee pot / Italiaans koffiepotje Crockery included / Servies Highchair available / Kinderstoel op aanvraag Bedroom with double bed 200x160 Slaapkamer met tweepersoonsbed 200x160 Small bedroom with 2 single beds 200x80 and a raised bed 200x65 / Kinderkamer met 2 eenpersoonsbedden 200x80 en hoogslaper 200x65 Cradle available / Wieg op aanvraag Bed linen with weekly change upon request Beddengoed, wekelijkse verschoning op aanvraag Final cleaning / Schoonmaak aan het einde van het verblijf 2 bathrooms with washbasin, shower and wc 2 badkamers met wastafel, douche, wc Clothes horse / Wasrek Air conditioning and heating unit Airconditioning warm/koud Mosquito nets / Hor Safe / Kluis Paved patio with awning Betegeld terras met zonnescherm Garden table with chairs Tuintafel en -stoelen Private beach area with beach umbrella, sun lounger and deckchair Gereserveerde strandplek met parasol, strandstoel en ligstoel Private parking space / Gereserveerde parkeerplaats 30 Layout plans are not drawn to scale / De plannen zijn niet op schaal Also available a version with one bathroom and 2 small bedrooms with 2 beds each / Er is ook een versie met enkele badkamer en 2 kinderkamers beschikbaar

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

MEDITERRANEO. THE COLOURS OF SUMMER. MEDITERRANEO. ALLE KLEUREN VAN DE ZOMER.

MEDITERRANEO. THE COLOURS OF SUMMER. MEDITERRANEO. ALLE KLEUREN VAN DE ZOMER. MEDITERRANEO. THE COLOURS OF SUMMER. MEDITERRANEO. ALLE KLEUREN VAN DE ZOMER. RELAXATION. ENERGY. FUN. A WORLD, A THOUSAND EMOTIONS. ONTSPANNING. ENERGIE. VERMAAK. ÉÉN WERELD, DUIZEND EMOTIES. 20 ORANGE.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Seafront Villa Tina, Coral Bay, Cyprus

Seafront Villa Tina, Coral Bay, Cyprus Seafront Villa Tina, Coral Bay, Cyprus Samenvatting prachtig gelegen huis, aan de zee. Zeer rustige locatie, maar slechts een paar 100 meter afstand van Coral Bay. Beschrijving Villa Tina is gelegen aan

Nadere informatie

Waterkant villa Alkiona, Kissonerga, Cyprus

Waterkant villa Alkiona, Kissonerga, Cyprus Waterkant villa Alkiona, Kissonerga, Cyprus Samenvatting prachtige villa aan de kust met prachtig uitzicht en grote tuin Beschrijving Alkiona villa is gelegen aan de zee in Kissonerga, tussen Paphos en

Nadere informatie

TE HUUR. Lage Zand GT 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Lage Zand GT 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Lage Zand 498 2511 GT 's-gravenhage 2.300 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.300 p.m. ex. Postcode 2511 GT Woningtype Bovenwoning Garage Garage, InpandigParkeerplaats Woonruimte 130m² Inhoud 338m³ Kamers

Nadere informatie

CAMPING/VILLAGGIO Pricelist 2015

CAMPING/VILLAGGIO Pricelist 2015 MPING/VILLGGIO Pricelist 2015 Your summer holiday at the beach in milia Romagna with your camper or roulotte or with your tent. 650 pitches (camper pitches, roulotte pitches and pitches for big or small

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

TE HUUR Zijl 8b 1.500,- p.m. 3011PX Rotterdam portiekflat

TE HUUR Zijl 8b 1.500,- p.m. 3011PX Rotterdam portiekflat TE HUUR Zijl 8b 3011PX Rotterdam 1.500,- p.m. portiekflat Completely furnished 2 bedroom two-layer apartment available on one of the most convenient and strategic spots in the city centre of Rotterdam.

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

TE KOOP. De Brink HH 's-gravenhage k.k.

TE KOOP. De Brink HH 's-gravenhage k.k. TE KOOP De Brink 426 2553 HH 's-gravenhage 149.000 k.k. KENMERKEN Prijs 149.000 k.k. Postcode 2553 HH Ligging Aan bosrand, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, In bosrijke omgeving Woningtype Portiekflat Garage

Nadere informatie

TE HUUR. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex.

TE HUUR. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex. TE HUUR Da Costalaan 118 2281 SL Rijswijk 1.100 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.100 p.m. ex. Postcode 2281 SL Woningtype Bovenwoning Woonruimte 93m² Inhoud 242m³ Kamers 3 Oplevering per direct Woontype Bestaande

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

You can safely leave your car in the underground

You can safely leave your car in the underground maart.qxd 7/06/2006 13:38 Page 1 PARKING U kan uw wagen met een gerust hart achterlaten in de ondergrondse parking van het Ladeuzeplein, op nauwelijks 100 m van het hotel, en een ticket nemen. Aan de receptie

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.

APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM. Huurprijs 1.700,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T 020-5736000. 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars. APPARTEMENT BREDERODESTRAAT 73 I AMSTERDAM Huurprijs 1.700,00 per maand Omschrijving Super 3 kamer appartement van ca. 70 m2 in Oud West! In een van de meest gewilde stukken van de populaire Helmersbuurt

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom. Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand

Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom. Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand Omschrijving In dit recent gebouwde appartementencomplex (bouwjaar 2007), genaamd Ambassador

Nadere informatie

TE HUUR. Oude Zijlvest VA Haarlem p.m. ex.

TE HUUR. Oude Zijlvest VA Haarlem p.m. ex. TE HUUR Oude Zijlvest 3 2019 VA Haarlem 1.500 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.500 p.m. ex. Postcode 2019 VA Woningtype Benedenwoning Tuin Ja, ENCLOSED_YARD, 200m² Garage Garage, Parkeerkelder Woonruimte 74m²

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Zuidwal 1 DEN HAAG Person in charge : Kim Bezemer Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Photo presentation Photo presentation Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Schaarbeekstraat 23 Amsterdam

Schaarbeekstraat 23 Amsterdam Schaarbeekstraat 23 1066 JW Amsterdam Vraagprijs: 475.000,- k.k. Van Woustraat 161-hs 1074 AK Amsterdam T: 020-672 70 74 www.smitenheinen.nl E-mail: info@smitenheinen.nl **ENGLISH TRANSLATION BELOW** Fantastisch

Nadere informatie

a Lees de vakantie-ideeën in een tijdschrift bij opdracht 1. Welke vakantie past het beste bij de mensen hieronder? Schrijf de vakantieplaats op.

a Lees de vakantie-ideeën in een tijdschrift bij opdracht 1. Welke vakantie past het beste bij de mensen hieronder? Schrijf de vakantieplaats op. 1 What s that? Lees de tekst en kruis de juiste beschrijving van de tekst aan. A In dit verslag vertelt iemand over de reizen die hij allemaal heeft gemaakt. B In deze quiz kun je uitzoeken welke vakantie

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TE HUUR: Tilanusstraat BK Amsterdam P/M. Moderne 3- kamer appartement

TE HUUR: Tilanusstraat BK Amsterdam P/M. Moderne 3- kamer appartement TE HUUR: Tilanusstraat 34 3 1091 BK Amsterdam 1.600 P/M Moderne 3- kamer appartement 2 onlinemakelaarsdiensten.nl INLEIDING Tilanusstraat 34-3 hoog, 1091 BK Amsterdam Gestoffeerde en gemeubileerd 3-kamerappartement

Nadere informatie

Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag

Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag Noordwijkselaan 8 2554 GC Den Haag 1.950,- p.m. ex. g/w/l Noordwijkselaan 8, Kijkduin Prachtig gelegen, goed onderhouden, romantische riet gedekte halfvrijstaande villa met bijzonder grote tuin aan

Nadere informatie

TE HUUR. Potgieterweg CS Bloemendaal p.m. ex.

TE HUUR. Potgieterweg CS Bloemendaal p.m. ex. TE HUUR Potgieterweg 19 2061 CS Bloemendaal 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2061 CS Woningtype Vrijstaande woning Tuin Ja, Voortuin, Zuid, 7 8cm Woonruimte 165m² Perceeloppervlakte

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010.

Entree;video bellentableu, hal met lift, gerenoveerd en nieuw per 2010. Te Huur Zeeruststraat 82 2584 BZ Den Haag (Scheveningen) (English text below) Omschrijving Direct aan het strand met uizicht op de zee, geheel nieuw gerenoveerd en gemeubileerd appartement (ca 90m2),hoog

Nadere informatie

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k.

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k. TE KOOP Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam 455.000 k.k. KENMERKEN Prijs 455.000 k.k. Postcode 1016 VL Ligging Aan rustige weg, In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 75m² Inhoud 225m³

Nadere informatie

TE KOOP. Gevers Deynootplein CR 's-gravenhage k.k.

TE KOOP. Gevers Deynootplein CR 's-gravenhage k.k. TE KOOP Gevers Deynootplein 137 2586 CR 's-gravenhage 475.000 k.k. KENMERKEN Prijs 475.000 k.k. Postcode 2586 CR Ligging Vrij uitzicht, Open ligging Woningtype Portiekflat Garage Garage, InpandigParkeerkelderParkeerplaats

Nadere informatie

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Omschrijving: Op een van de mooiste plekjes in Centrum Amsterdam treft men dit volledig en smaakvol gerenoveerde penthouse appartement aan van ruim 57m2 (exclusief

Nadere informatie

Villa Orlanda euros/week

Villa Orlanda euros/week Villa Orlanda In een inspirerende panoramische positie, van de eindeloze zee en dramatische heuvels, Villa Orlanda is een hoge standaard luxe en comfort prive-huis in het gebied van Chania en biedt een

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Accelerating success

Accelerating success Accelerating success OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 5.165 m² groot. BESCHIKBAARHEID Circa 1.208 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld: Circa 459 m² op de tweede verdieping Circa 290

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous 74 stay (ver)blijven Present Simple Present Continuous Future I stay I am staying I will stay you stay you are staying you will stay he/she/it stays he/she/it is staying he/she/it will stay we stay we

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Asion Lithos Griekenland Kreta Asites

Asion Lithos Griekenland Kreta Asites Asion Lithos Griekenland Kreta Asites 1. Algemene informatie Eliza was here - Asion Lithos - /griekenland/kreta/asites/asion_lithos.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Asion Lithos - (Griekenland Kreta

Nadere informatie

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k.

TE KOOP. Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage. 795.000 k.k. TE KOOP Bachmanstraat 1 2596JA 's-gravenhage 795.000 k.k. KENMERKEN Prijs 795.000 k.k. Postcode 2596JA Ligging Beschutte ligging, In bosrijke omgeving Woningtype Herenhuis Woonruimte 270m² Kamers 9 Oplevering

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

JUFFERSTRAAT XM ROTTERDAM

JUFFERSTRAAT XM ROTTERDAM JUFFERSTRAAT 410 3011 XM ROTTERDAM Huurprijs 4.150,00 per maand Rent 4.150,00 per month OMSCHRIJVING Jufferstraat 410, 3011 XM Rotterdam FOR RENT: Beautiful hotel apartments located in the center of Rotterdam

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant!

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Juli 2015 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Als ik door de school loop, hoor ik regelmatig uit de

Nadere informatie

TE HUUR: De Wittenkade 70 W 1051 AC Amsterdam P/M. Sfeervolle 4 kamer waterwoning

TE HUUR: De Wittenkade 70 W 1051 AC Amsterdam P/M. Sfeervolle 4 kamer waterwoning TE HUUR: De Wittenkade 70 W 1051 AC Amsterdam 1.695 P/M Sfeervolle 4 kamer waterwoning 2 onlinemakelaarsdiensten.nl Moderne inrichting 3 onlinemakelaarsdiensten.nl INLEIDING Schitterende woonboot in west/centrum

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

FOR SALE. Anna van Buerenplein DC 's-gravenhage k.k.

FOR SALE. Anna van Buerenplein DC 's-gravenhage k.k. FOR SALE Anna van Buerenplein 142 2595 DC 's-gravenhage 485.000 k.k. FEATURES Price 485.000 k.k. Zipcode 2595 DC Location Near edge of forest, In town center, Clear view, In forest Type Portico flat Garage

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s

ZOON VAN EROS. Wim Henderickx. Score. for soprano and piano poems by Hans Andreus. NORSK MUSIKFORLAG a/s Score Wim Henderickx ZOON VAN EROS for soprano and piano poems by Hans Andreus Part I: Het hart van de nacht Part II: Ik heb je liever Part III: Voor een dag van morgen 1 NORSK MUSIKFORLAG a/s ZOON VAN

Nadere informatie

Welkom in Utrecht Welcome to Utrecht

Welkom in Utrecht Welcome to Utrecht Welkom in Utrecht Hotel Mitland is een 4-sterrenhotel waar service en gastvrijheid de hoogste prioriteit hebben. Moderne comfortabele kamers, een sfeervol restaurant, prachtige terrassen aan het water

Nadere informatie

Saturday 28 June 2014

Saturday 28 June 2014 Saturday 28 June 2014 1 Sunday 29 June 2014 2 Kaart beschikbaar op: / Map is available at: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zc4sjmnorfue.kqxs2oziqrgu Kaart met locaties voor "Blazen aan Zee"/

Nadere informatie

APPARTEMENT VAN EEGHENSTRAAT 228 AMSTERDAM. Huurprijs 4.000,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T KG AMSTERDAM I

APPARTEMENT VAN EEGHENSTRAAT 228 AMSTERDAM. Huurprijs 4.000,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T KG AMSTERDAM I APPARTEMENT VAN EEGHENSTRAAT 228 AMSTERDAM Huurprijs 4.000,00 per maand MTH Makelaars B.V. T 020-5736000 Jacob Obrechtstraat 39 E info@mthmakelaars.nl 1071 KG AMSTERDAM I www.mthmakelaars.nl Omschrijving

Nadere informatie

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l

Yo u n g H o r e c a. w w w. y o u n g h o r e c a. n l Yo u n g H o r e c a Are you looking for an inspiring place to do business, a dynamic environment where ambitions and relationships are central? Inspire, communicate and motivate your team, create new

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE 3 Opgavenummer : EN3(05) Examenduur : 90 minuten Instructies Dit examen bevat 5 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Beantwoord de vragen

Nadere informatie

TE HUUR: Soetensteeg GR Rotterdam P/M. Gerenoveerde 3-kamer appartement

TE HUUR: Soetensteeg GR Rotterdam P/M. Gerenoveerde 3-kamer appartement TE HUUR: Soetensteeg 4 3011 GR Rotterdam 1.600 P/M Gerenoveerde 3-kamer appartement 2 onlinemakelaarsdiensten.nl INLEIDING GEMEUBULEERD APPARTEMENT TE HUUR! BESCHIKBAAR VANAF MEDIO JANUARY 2017! ****************************************************

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E

ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E ROUTEBESCHRIJVING H O W T O G E T H E R E NH Naarden Hotel is gemakkelijk bereikbaar per auto. (A1) Neem de afslag Gooimeer (afrit 6). Komt u vanuit Amsterdam dan gaat u onderaan de afslag naar links.

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich

Look ahead. Find out. Worksheet. BLT Sandwich 1 Look ahead Bekijk de tekst hieronder. Wat voor een tekst is dit? boodschappenlijst voor een feest menu voor een feestmaaltijd recept voor een bijzondere lunch BLT Sandwich Most people eat this sandwich

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

JUFFERSTRAAT XM ROTTERDAM

JUFFERSTRAAT XM ROTTERDAM JUFFERSTRAAT 366 3011 XM ROTTERDAM Huurprijs 1.900,00 per maand Rent 1.900,00 per month OMSCHRIJVING Jufferstraat 366, 3011 XM Rotterdam FOR RENT: Beautiful hotel apartments located in the center of Rotterdam

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

JUFFERSTRAAT XM ROTTERDAM

JUFFERSTRAAT XM ROTTERDAM JUFFERSTRAAT 396 3011 XM ROTTERDAM Huurprijs 2.050,00 per maand Rent 2.050,00 per month OMSCHRIJVING Jufferstraat 396, 3011 XM Rotterdam FOR RENT: Beautiful and exclusive fully furnished 2-room apartment

Nadere informatie

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 138 -K AMSTERDAM. Huurprijs 2.650,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 138 -K AMSTERDAM. Huurprijs 2.650,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 138 -K AMSTERDAM Huurprijs 2.650,00 per maand Omschrijving The Double Amsterdam Twee gebouwen, met eronder een parkeergarage en er tussenin een binnentuin met terrassen en

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Alexine Tinnepad 125#S/#M 2553 TS Den Haag

Alexine Tinnepad 125#S/#M 2553 TS Den Haag Alexine Tinnepad 125#S/#M 2553 TS Den Haag 2.950,- p.m. ex. g/w/l Op unieke locatie aan de zuidrand van Den Haag, met aan 3 zijden vrij uitzicht in het Villapark Ockenrode gelegen schitterende luxueuze

Nadere informatie

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,

For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, For us a child is born today Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN He, pas nu goed op, En huil niet zo dom, Pruilen is een flop, Ik zeg je waarom Hij maakt nu een lijst,

Nadere informatie