BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan"

Transcriptie

1 BEPS, Btw en Douane De mogelijke gevolgen voor de btw en douanepositie van multinationals als gevolg van het BEPS actie plan Mirko Marinc en Gooike van Slooten

2 Introductie BEPS

3 The BEPS Project COHERENCE SUBSTANCE TRANSPARENCY Hybrid Mismatches (2) Interest Deductions (4) CFC rules (3) Harmful Tax Practices (5) Preventing Tax Treaty Abuse (6) Avoidance of PE Status (7) TP Aspects of Intangibles (8) TP/Risk and Capital (9) TP/High Risk Transactions (10) Methodologies and Data Analysis (11) Disclosure Rules (12) TP Documentation (13) Dispute Resolution (14) Digital Economy (1) Multilateral Instrument (15) 3

4 Special measures Extend authority to use hindsight Contingent payments / profit split methods Limiting the return for the cash boxes Authorized OECD Approach (AOA) instead of Art. 9 OECD Model Convention in certain cases BEPS Action Plans: Update on Key Recent Developments Tuesday, October 28,

5 BEPS Action 1 Uitdagingen in de digital economy

6 action 1 Address the Tax Challenges of the Digital Economy Identify the main difficulties that the digital economy poses for the application of existing international tax rules and develop detailed options to address these difficulties, taking a holistic approach and considering both direct and indirect taxation. Issues to be examined include, but are not limited to, the ability of a company to have a significant digital presence in the economy of another country without being liable to taxation due to the lack of nexus under current international rules, the attribution of value created from the generation of marketable location relevant data through the use of digital products and services, the characterization of income derived from new business models, the application of related source rules, and how to ensure the effective collection of VAT/GST with respect to the cross-border supply of digital goods and services. Such work will require a thorough analysis of the various business models in this sector. 6

7 BEPS and 2015 VAT rules place of Supply of ESS BEPS: Bestemmingsland principe; 2015 btw regels ESS: ESS belast in land van ontvanger (B2B & B2C); B2C transacties MOSS: 1 btw aangifte voor EU Landen (excl. lidstaat vestiging); Use and Enjoyment; Compliance gevolgen? Btw registratie of MOSS? FE gevolgen? Btw aansprakelijkheid (bijv. meerdere aanslagen); Gevolgen voor online marktplaatsen en platforms. 7

8 OECD and Destination Principle Guidelines on Place of Taxation for Business-to-Consumer Supplies of Services and Intangibles Alle diensten? Gevolgen bestemmingslandprinipe voor dienstverlening m.b.t. intellectuele eigendom en vastgoed Compliance gevolgen? btw registraties btw aansprakelijkheid (bijv. meerdere aanslagen) 8

9 Impact on the economy Relatie Hardware Software Verdere integratie van software in hardware (bijvoorbeeld smartphones, tablets, cars with internet connection, medical devices, etc.) Waardeverschuiving van hardware naar software Gebundelde transacties en producten Cloud-based services Hosting diensten? Waardeverschuiving van producten (inclusief software) naar online applicaties Nexus problemen? 9

10 Future developments Virtueel geld 3D printen Sharing Economy (P2P) Integratie internet in medische producten E-Books Payment services Btw kwalificatie? Impact op supply chains? Impact op douanewaarde? Hoe belasten en hoe om te gaan met compliance? Btw gevolgen P2P? Gebundelde transacties Neutraliteit? Btw kwalificatie Gebundelde transacties 10

11 BEPS Action 2/4 Neutralize the effects of hybrid mismatch arrangements and limit base erosion via interest deductions and other financial payments

12 action 2 Neutralize the effects of hybrid mismatch arrangements Develop model treaty provisions and recommendations regarding the design of domestic rules to neutralize the effect (e.g. double non-taxation, double deduction, long-term deferral) of hybrid instruments and entities. This may include: 1) changes to the OECD Model Tax Convention to ensure that hybrid instruments and entities (as well as dual resident entities) are not used to obtain the benefits of treaties unduly; 2) domestic law provisions that prevent exemption or non-recognition for payments that are deductible by the payor; 3) domestic law provisions that deny a deduction for a payment that is not includible in income by the recipient (and is not subject to taxation under controlled foreign company (CFC) or similar rules); 4) domestic law provisions that deny a deduction for a payment that is also deductible in another jurisdiction; and 5) where necessary, guidance on co-ordination or tie-breaker rules if more than one country seeks to apply such rules to a transaction or structure. Special attention should be given to the interaction between possible changes to domestic law and the provisions of the OECD Model Tax Convention. This work will be co-ordinated with the work on interest expense deduction limitations, the work on CFC rules, and the work on treaty shopping. 12

13 action 4 Neutralize the effects of hybrid mismatch arrangements Develop recommendations regarding best practices in the design of rules to prevent base erosion through the use of interest expense, for example through the use of related-party and third-party debt to achieve excessive interest deductions or to finance the production of exempt or deferred income, and other financial payments that are economically equivalent to interest payments. The work will evaluate the effectiveness of different types of limitations. In connection with and in support of the foregoing work, transfer pricing guidance will also be developed regarding the pricing of related party financial transactions, including financial and performance guarantees, derivatives (including internal derivatives used in intra-bank dealings), and captive and other insurance arrangements. The work will be co-ordinated with the work on hybrids and CFC rules. 13

14 Hybrid mismatch (1) Hybrid financial instrument Company A Country A Non-assessable Deductible Co. B issues hybrid financial instrument to Co. A; country B treats instrument as debt and grants deduction for interest paid; country A treats instrument as equity and income qualifies as dividend; dividend is not taxed Company B Country B 14

15 Hybrid mismatch (2) Interest Company A Company B Subsidiary B Country A Loan Country B Co. A holds all shares in Co. B; Co. B is treated as transparent in country A; Co. B is an taxpayer in country B; Co. A borrows money to Co. B, which is disregarded from country A s tax perspective; Co. B is consolidated with Sub. B for tax purposes in country B, as a result of which the business profits of Sub B. can be offset against interest expenses of Co. B. in country B. 15

16 btw: rente en dividend versus winst/eigen vermogen Vrijstelling versus out of scope Het verschil tussen interest en dividend voor btw doeleinden? Overeenkomst, directe verbinding tussen verstrekte funding en ontvangen betalingen; andere? Achtergestelde leningen en winstafhankelijke betalingen/leningen? Economische realiteit : Ref. BEPS rapport en HvJ Ref. Duitse zaak waar een sale-lease-back werd geherkwalificeerd tot het verstrekken van een lening Aftrekrecht: Btw status Pro rata versus (pré-) pro rata Bijkomende financiële activiteiten invloed op pro rata 16

17 BEPS Action 7 Prevent the artificial avoidance of PE status

18 Permanent establishment vs fixed establishment Permanent establishment ( PE ) voor directe belastingen en fixed establishment ( FE ) voor btw-doeleinden zijn (in de EU) autonome begrippen met betrekking tot hun respectievelijke rechtsgebieden; Beide begrippen hebben gelijkwaardige functies: zowel de PE en de FE hebben tot doel de verdeling van heffingsrechten aan het desbetreffende land; Een PE is onderworpen aan de lokale belastingen voor zover winsten aan de PE kunnen worden toegerekend; Een FE beïnvloedt de plaats van dienst en dus het land waar de belastingplichtige de btw dient af te dragen; Er bestaat een aanzienlijke overlap tussen beide begrippen. In de praktijk brengt dit met zich mee dat: De aanwezigheid van een PE er toe kan leiden dat de Belastingdienst vindt dat er tevens een FE is en vice versa; In sommige landen wordt er automatisch een btw-nummer afgegeven indien er een PE is (HvJ Skandia).

19 Permanent establishment vs fixed establishment Op basis van het Douanewetboek van de Unie (DWU) gaat gelden: Art. 4, lid 31) "in het douanegebied van de Unie gevestigd persoon": ( ) b) indien het een rechtspersoon of een vereniging van personen betreft, elke persoon die zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of een vaste inrichting heeft in het douanegebied van de Unie; 32) "vaste inrichting": een vaste vestiging voor bedrijfsuitoefening waar de nodige menselijke en technische hulpbronnen permanent voorhanden zijn en waarmee de douanetransacties van een persoon volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd; Vraag: PE of FE?

20 Action 7 Wat is het? Er zijn twee belangrijke doelstellingen m.b.t. Action 7, waarvan het doel is aanpassing van OESO definitie van de PE, en zodoende misbruik te voorkomen. Het misbruik maken van commissionair- en verkoopstructuren met vergoedingen op basis van diensten i.p.v. buy-sell overeenkomsten Het manipuleren van lokale structuren om activiteiten aan te merken als voorbereidend of ondersteunend en zodoende de aanwezigheid van een PE te voorkomen. Het voorstel stelt ook regels voor om te voorkomen dat de 12-maanden regel buitenspel wordt gezet dankzij het splitsen van contracten, specifieke voorstellen voor het verzekeringssector en winstallocatie problematieken

21 Commissionairstructuren Door gebruik te maken van een commissionairstructuur wordt bereikt dat verkopen vanuit een bepaald land kunnen worden gedaan zonder dat er een PE ontstaat van de principaal en waarbij de lokale verkoopentiteit wordt vergoed op basis van de door haar te verrichten diensten; Commissionairstructuren worden voor btw-doeleinden aangemerkt als buy-sell. Art. 14 en art. 28 van de btw-richtlijn stellen dat wanneer een belastingplichtige op eigen naam, maar voor rekening van een ander handelt, deze belastingplichtige geacht wordt de levering of de dienst zelf te hebben afgenomen of te hebben verricht; De voorstellen behandelen de gelieerde commissionair als PE van de principaal; Kan of moet een commissionair (tevens) worden behandeld als een FE van de buitenlandse principaal? VK Commissionair Zwitserse Principaal

22 Btw gevolgen Wijzigingen in de definitie van de PE roept een aantal btw vragen op: Kan de commissionair twee belastingplichtige lichamen hebben? Welmory Gevolgen voor de fiscale eenheid - Skandia Wordt de buitenlandse principaal zodanig behandeld dat hij lokale leveringen maakt? d.w.z. wie is de leverancier? Moet de buitenlandse principaal zich registreren voor btw-doeleinden? Tussenkomst Btw-gevolgen voornamelijk in landen waar beide definities (nagenoeg) gelijk aan elkaar zijn. 22

23 Btw gevolgen Btw m.b.t goederen wordt minder beinvloed aangezien er al een dergelijk artikel bestaan m.b.t. de overbrenging van eigen goederen; Hoe wordt een levering van goederen door een PE aan zichzelf (d.w.z. buitenlandse principaal) behandeld; Dienstverlenende entiteiten kunnen ook geraakt worden: Is de lokale dochteronderneming een afhankelijke agent: DFDS; Wie registreert zich voor btw-doeleinden en wie betaalt de btw? Het overgaan naar een distributeurmodel heeft waarschijnlijk minder gevolgen voor de btw-positie. 23

24 Commissionairstructuren btw fiscale eenheid? Commissionair Zwitserse Principaal PE Tussenkomst? Huidige positie Toekomstige position?

25 BEPS en first sale Bij de douanewaarde geldt de transactiewaarde als uitgangspunt; De transactiewaarde is het werkelijk betaalde of te betalen bedrag voor de ingevoerde goederen die in een juridische verkooptranscatie worden verkocht voor uitvoer naar het land van invoer; Voor douanewaardedoeleinden wordt bij een transactie waar goederen door tussenkomst van commissionair worden geleverd, wordt uitsluitend de transactie tussen principaal en afnemer van de commissionair in ogenschouw genomen. Onder voorwaarden mag de commissie van de commissionair buiten beschouwing worden gelaten; Het (al dan niet bij fictie) vestigen van de principaal door middel van een PE in de EU behoeft hierin geen verandering te brengen. 25

26 BEPS, het DWU en de first sale Onder de vigeur van de DWU is de first sale niet meer mogelijk.. Echter, na BEPS:

27 Andere kwesties De voorstellen zijn erop gericht om te voorkomen dat contracten en functies worden gesplitst; Dit leidt tot een verandering van de supply chains, om de corporate en de supply chain structuur met business substance met elkaar in lijn te brengen. Dit zal leiden tot minder juridische versnippering van de activiteiten; De levering van goederen vanuit een warehouse kan leiden tot een PE. Is een warehouse een btw relevante vestiging? De specifieke aandacht voor verzekeringsbedrijven heeft waarschijnlijk geen impact voor de btw: de specifieke btw focus op de digitale markt omvat vergelijkbare kwesties. 27

28 BEPS, onshoring en douane BEPS kan leiden tot herijking van functies: onshoring van IP; IP kan een impact hebben op de douanewaarde: Bijtelling van de waarde van voor de goederen noodzakelijke R&D bij de douanewaarde; Bijtelling kan achterwege blijven bij invoer in het land in het land of de jurisdictie waar die R&D is gepleegd; Daardoor kan onshoring kan een rechtstreekse invloed hebben op de hoogte van de douanewaarde en daarmee op de hoogte van de verschuldigde douanerechten.

29 Voor Na? Financiering bedrijf (Lux) IP bedrijf (Singapore) Consument R&D bedrijf (VK) Commissionair (ES) PE(FR) Verkoop Commissionair (VK) Principaal (CH) Commissionair (Ire) PE(UK) Verkoop en R&D Principaal (CH) IP and Financiering PE (Ire) Verkoop Comissionair (FR) Commissionair (DE) Consument Consument PE(DE) Verkoop PE(ES) Verkoop consument Consument Consument 29

30 Conclusies Wijzigingen in de OESO definitie van de PE hebben alleen directe impact op de btw-behandeling van leveringen in landen die een enkele definitie hebben welke zowel geldt voor vennootschapsbelasting als btw of indien een belastingdienst beide definities aan elkaar (nagenoeg) gelijkstelt. Echter kunnen de wijzigingen van de regels m.b.t PE een dominoeffect hebben t.a.v. commissionair- en dienstenstructuren. Bovendien, wijzigingen in de "corporate" structuur om de "substance" van het bedrijf hiermee in overeenstemming te brengen zal invloed hebben op de btw supply chain.

31 BEPS Action 8-10 Verzekeren dat transfer pricing correcties in lijn zijn met de toegevoegde waarde.

32 Transfer pricing correcties A verkoopt goederen aan B; Levering van goederen Bedrijf A (Fabriek) Land A Betaling voor de goederen B betaalt voor de goederen; Daarna: Tranfer pricing correctie. Land B Bedrijf B (verkoop kantoor) 32

33 Btw gevolgen Hoe om te gaan met transfer pricing correcties voor douane en btw? Transfer pricing correcties kunnen in verband worden gebracht met: Eerder geleverde goederen? De afzonderlijke levering van diensten, en out of scope zijn? Invloed op de douanewaarde? Hoe om te gaan met compliance en facturering? 33

34 Bedankt!

35 Contact Mirko Marinc Legal Director Indirect Tax Gooike van Slooten Senior Associate Indirect Tax

36 Baker & McKenzie. All rights reserved. Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a partner means a person who is a partner, 36 or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an office means an office of any such law firm.

Tax lab 17 April 2014

Tax lab 17 April 2014 Responsible Tax Tax lab 17 April 2014 Agenda Introduction Treaty abuse Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances Hybrid mismatches Neutralise the Effects of Hybrid Mismatch

Nadere informatie

Over aandelen en btw en btw over aandelen

Over aandelen en btw en btw over aandelen Over aandelen en btw en btw over aandelen Een analyse van HvJ EG 29 oktober 2009, SKF, C29/08 Jan Sanders >>Ahead of Tax 2010 HvJ EG 29 oktober 2009, SKF, C-29/08 casus SKF is moeiende houdster beheer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes

B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes B2C telecom-, omroep- en elektronische diensten per 1-1-2015 Explanatory notes Webinar, 13 mei 2014 Agenda Centraal staan de explanatory notes gepubliceerd op 3 april 2014 1. Plaats van dienst per 2015

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Kwalificatie van een server als vaste inrichting

Kwalificatie van een server als vaste inrichting ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Kwalificatie van een server als vaste inrichting Naam student : A.J. van Dongen Studentnummer : 289175 Begeleider

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Samenvatting. GS Handelscontracten

Samenvatting. GS Handelscontracten Samenvatting GS Handelscontracten Jonathan Van Dooren 1 Deel I: Opstart in het handelsverkeer en contracten Prijsbewimpeling! Niet volledig koosjer iets kopen Overzicht deel I Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework

Tax Risk Control Framework Tax Risk Control Framework De houdbaarheid van Horizontaal Toezicht Hans de Jong, Florian Ruijten & Maarten Hoelen Hans de Jong Florian Ruijten Maarten Hoelen Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2013

IFRS informatiebrief Juli 2013 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence IFRS informatiebrief Juli Nummer 22 In deze editie : IASB IFRIC IFRS in Europa Deloitte Initiatieven Contacteer ons Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer

Nadere informatie

Our research differs from other approaches to consumer protection in that it:

Our research differs from other approaches to consumer protection in that it: Summary T h is th e s is is o n c yb e r c o n s ume r p ro te c tio n. It is b o th a s tud y o n c re atin g a g lo b al mark e tp lac e fo r c o n s ume r tran s ac tio n s an d a p ro p o s al o f

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework - In Practice -

Tax Risk Control Framework - In Practice - Baker & McKenzie Workshops Ahead of Tax Tax Risk Control Framework - In Practice - Hans de Jong Herman Huidink Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University Former Head of Tax MNC s Partner Baker

Nadere informatie

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat:

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat: Datum: 12 juni 2015 De ondergetekenden: Opdrachtgever:, kantoorhoudende aan Hardwareweg 11, 3821 BL te Amersfoort en alle tot haar behorende entiteiten, nu en in de toekomst, vertegenwoordigd door J. Van

Nadere informatie