Publicatie voor professionele beleggers 13 november 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicatie voor professionele beleggers 13 november 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten"

Transcriptie

1 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Het klimaat voor risicovolle beleggingen was in jaren niet zo goed. De macro-fundamentals en bedrijfswinsten zijn robuust en de centrale banken blijven accommoderend. We zetten sterker in op groei door de weging van aandelen in onze asset allocatie uit te breiden. Zorgen moeten nu niet de overhand krijgen Strategie aanbevelingen Obligaties 10-jaars rente (3-maands prognose) VS 2,7% Eurozone 0,6% Japan 0,1% Investment Grade bedrijfsobligaties + High Yield bedrijfsobligaties = Obligaties van opkomende markten Harde valuta - Lokale valuta = Aandelen Energie + Basismaterialen + Industrie & Dienstverlening + Duurzame consumentengoederen = Dagelijkse consumentengoederen - Gezondheidszorg = Financiële dienstverlening + Technologie + Telecommunicatie - Nutsbedrijven - Regio's Verenigde Staten - Eurozone + Japan + Azië ex Japan = Opkomende markten + Verenigd Koninkrijk = positief (+), neutraal (=), negatief (-) Bron: NN Investment Partners, 11 november 2017 Het huidige marktklimaat is waarschijnlijk het beste in jaren. De macrocijfers wijzen op een solide groei en zijn beter dan verwacht. Dit geldt ook voor de bedrijfswinsten, vooral in de VS en Japan en onder aanvoering van IT en de financiële sector. Beleidsrentes gaan slechts zeer geleidelijk omhoog en dat zal met de benoeming van Jerome Powell als toekomstige Fed-voorzitter niet anders worden. Het politieke sentiment in de eurozone en de VS is verbeterd en het gedrag van beleggers is positief voor risicovolle beleggingen, ook al maken sommige beleggers zich zorgen over de hoge waarderingen. De economie is sterk en biedt de markten steun. Ondanks het goede nieuws over de onderliggende economie is niet iedereen positief over de marktvooruitzichten. Beleggers vrezen dat het nieuws al grotendeels is ingeprijsd, dat het monetaire beleid of de regelgeving de koersen zal verstoren of dat de waarderingen overdreven zijn. De vrees voor te hoge waarderingen of verstoring van de markt is begrijpelijk, maar je moet je nooit te veel door angst laten leiden. Je kunt dan kansen missen en je rendementspotentieel aantasten. Exposure naar risicovolle beleggingen vinden we daarom nog steeds interessant, ondanks de aanwezige angstfactoren. Emotie en gedrag op de markten zijn zeker nog niet negatief voor risicovolle beleggingen. We baseren dit op metingen van sentiment, beleggersemotie, kuddegedrag, liquiditeit en positionering. De beste onderbouwing is echter dat er nog geen duidelijke tekenen zijn van overdreven optimisme. We moeten ook de waarderingen niet uit het oog verliezen, maar uit ons onderzoek blijkt dat de toekomstige rendementen veel robuuster zijn als er meer gewicht wordt toegekend aan de richting van de conjunctuurcyclus, bedrijfswinsten of factoren met betrekking tot het sentiment en de kapitaalstromen. Al deze maatstaven zijn nu in feite positief en de politiek en het beleid zijn stabiel of trekken licht aan. Het lijkt dan ook niet gerechtvaardigd om de vrees voor te hoge waarderingen op dit moment de overhand te laten krijgen.

2 Economie: meer zicht op monetair beleid Minder onzekerheid door benoeming Fed-voorzitter Duiven bij ECB winnen de slag, maar nog niet de oorlog Verkiezingsuitslag verzekert voortzetting Abenomics Benoeming Fed-voorzitter neemt veel onzekerheid weg Met de benoeming van Jerome Powell als opvolger van Fedvoorzitter Janet Yellen nam President Trump veel onzekerheid weg. Powell zit al sinds 2012 in het Fed-bestuur en heeft telkens vóór de beleidsbeslissingen gestemd. Hij zal waarschijnlijk dus niet breken met de huidige beleidskoers en dus niet onvriendelijk zijn voor de financiële markten. Dit zou anders zijn geweest als Trump had gekozen voor John Taylor, Stanford-econoom en bedenker van de Taylor Rule. Hij is een zeer kritisch volger van de Fed en is van mening dat de huidige beleidskoers zal leiden tot hoge inflatie. te verspelen (de QE is gekoppeld aan de voortgang op het gebied van prijsstabiliteit). Dit zal vooral zo zijn als de ECB de vooruitzichten voor de rente ook meer afhankelijk van de situatie maakt. Zelfs als het momentum in de inflatie niet voldoende verbetert, kan de ECB tot in 2019 licht blijven versoepelen en vasthouden aan de koppeling tussen opkopen en prijsstabiliteit. In dat scenario valt echter te bezien of de duiven de slag opnieuw kunnen winnen. Wij verwachten dat de ECB tussen september en december 2018 geleidelijk zal afbouwen naar nul, en een eerste verhoging van de depositorente in de tweede helft van We verwachten een duidelijkere forward guidance voor de rente en een grotere nadruk op de wijze waarop de balans van de ECB zal worden gemanaged. Inflatie nog niet overtuigend, behalve in het VK De Fed hield de rente in oktober ongewijzigd. Ze wees op een solide groei in de VS en een aantrekkende arbeidsmarkt en lijkt de rente in december opnieuw te gaan verhogen. Wij verwachten voor volgend jaar nog twee renteverhogingen. De dot plot van de Fed, die de verwachte renteontwikkeling weergeeft, wijst op drie rentestappen in Duiven bij de ECB winnen de slag, maar nog niet de oorlog Het Fed-nieuws bevestigde de verwachte geleidelijke normalisatie van het monetaire beleid in ontwikkelde markten. De ECB kwam vorige maand weer wat dichter bij het einde van de kwantitatieve versoepeling (QE) door haar opkoopprogramma verder af te bouwen. De centrale bank gaat van EUR 60 miljard per maand nu naar EUR 30 miljard, vanaf januari 2018 tot in elk geval september De centrale bank houdt de optie open om het programma na september te verlengen en herhaalde dat ze de beleidsrente tot ruim na afloop van het QE-programma ongewijzigd zal laten. De uitkomsten waren aan de voorzichtige kant, want het totaal aan nieuwe opkopen lag iets boven de consensus. Dit leidde tot een daling van de EUR/USDwisselkoers en een lagere rente op Duitse Bunds. Binnen de ECB was men niet unaniem over het open einde van het QE-programma. De Duitse en Nederlandse centrale bankiers hadden graag gezien dat Draghi een einddatum zou geven en stemden tegen. Dit was een uiting van de al lang bestaande spanningen tussen Noord en Zuid in de Raad van Bestuur van de ECB. Deze komen grotendeels voort uit de politieke invloed op de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad. De politieke realiteit en de optimale monetaire maatregelen zijn voor de landen in het noorden van de eurozone heel anders dan voor die in het zuiden. Dit zal waarschijnlijk voor felle interne beleidsdiscussies bij de ECB blijven zorgen. De duiven hebben de slag nu gewonnen, maar de oorlog nog niet. Wel is de kans dat de duiven de oorlog winnen toegenomen. Netto zullen de obligatie-opkopen tot september 2018 niet veranderen, dus de ECB kan tot juli wachten met meer informatie over wat er daarna gaat gebeuren. Tegen die tijd kan het momentum in de kerninflatie en de loongroei verder zijn verbeterd. In dat geval kan de ECB een einddatum voor de opkopen noemen zonder veel geloofwaardigheid Japan gaat door met Abenomics De Bank of Japan kan gezien de verkiezingsoverwinning van premier Shinzo Abe doorgaan met haar monetaire experiment (controle van de rentecurve). Door de afgetekende winst van Abe lijken de voortzetting van Abenomics tot 2021 en de herbenoeming volgend jaar van Haruhiko Kuroda als president van de BoJ (of een net zo gematigde opvolger) vrij zeker. Japan kan de economie nu blijven aansporen via de begroting en een soepel monetair beleid. Bank of England maakt rentestap na de Brexit ongedaan De Bank of England heeft de rente verhoogd naar 0,5%. Daarmee is de rente weer terug op het niveau van voor de Brexit-stem. De markt had al op de rentestap gerekend, omdat leden van de BoE daar sterk op hadden gehint. Hiermee wisten zij de daling van het pond, die al sinds de Brexit-stem gaande was, een halt toe te roepen. Deze depreciatie was de belangrijkste aanjager van de stijging van de inflatie tot boven de doelstelling. Dit was weer een belangrijke factor voor de vertraging aan de consumentenkant. De reden is dat de loongroei in het VK behoorlijk beperkt blijft, zodat een hogere inflatie de koopkracht drukt. De rente werd dus waarschijnlijk vooral opgeschroefd om een verdere daling van het pond te voorkomen. De vooruitzichten voor de Britse economie worden nog steeds sterk beïnvloed door politieke onzekerheid in verband met de Brexit. We gaan ervan uit dat dit de belangrijkste bepalende factor zal zijn voor de reële economie en de markten. De monetaire beleidscyclus zal in het VK wellicht enigszins moeten loskomen van die in de VS en de eurozone. 2

3 Aandelen: een vrijwel ideale situatie Macrocijfers blijven gunstig We houden een voorkeur voor cyclische aandelen De financiële sector zal waarschijnlijk uitblinken Voorkeur voor Japan, eurozone, opkomende markten Klimaat per saldo gunstig voor onze cyclische voorkeur We hebben aandelen in onze tactische asset allocatie onlangs opgehoogd naar een middelgrote overweging. Het fundamentele plaatje is voor aandelen in jaren niet zo goed geweest. Belangrijk is de kracht van de macrocijfers. Die kwamen in de afgelopen maand hoger uit dan verwacht, vooral in ontwikkelde markten. Volgens de inkoopmanagersindex groeit de productiesector in de eurozone in het hoogste tempo in meer dan een decennium. Tegelijkertijd zullen de lage inflatiecijfers voorkomen dat het monetaire beleid snel wordt verkrapt. Beleggers zijn optimistisch, maar verre van euforisch, zoals blijkt uit indicatoren als de bull/bear-ratio. Gedragsindicatoren zijn over het algemeen ook gunstig voor aandelen. We houden een voorkeur voor cyclische sectoren, vanwege sterke en beter dan verwachte macrocijfers, hogere obligatierentes volgend op een geleidelijk krapper monetair beleid en stabiele tot hogere grondstoffenprijzen. We hebben een voorkeur voor de financiële sector vanwege de lage waarderingen, goede winstvooruitzichten en positieve correlatie met de obligatierentes. We denken dat de financiële sector het beter zal doen dan sectoren die profiteren van de search for yield. We blijven gemiddeld overwogen en licht onderwogen in de nutssector en telecom. Bij een cyclisch herstel zal dagelijkse consumentengoederen achterblijven en de bankensector zal profiteren van een hogere kredietgroei en lagere voorzieningen voor slechte leningen. De detailhandel heeft te maken met structurele veranderingen door de komst van e-commerce en nieuwe spelers als Amazon kunnen de bestaande bedrijfsmodellen onder druk zetten. We namen winst op technologie, waar we na de sterke performance van dit jaar naar een lichte overweging gingen. Aandelenrisicopremies in ontwikkelde markten Bronnen: Thomson Reuters Datastream, NN Investment Partners Energie is licht overwogen vanwege drie factoren. Ten eerste is de sector niet even sterk hersteld als de olieprijs. Nu de olieprijs weer boven de 55 dollar staat en bedrijven hun break-even olieprijs hebben weten te verlagen, is er daarnaast weer sprake van winst en vrije kasstromen. Dit is goed nieuws voor de mogelijkheden om dividend uit te keren. Dit is ook zichtbaar in de verbetering van het winstmomentum voor de sector. Dit is nog negatief, maar neemt wel fors toe na de sterke kwartaalwinsten. Ten derde is de positionering van beleggers in de energiesector beperkt. Om vergelijkbare redenen hebben we basismaterialen verhoogd naar licht overwogen. Japan verhoogd naar een overweging In onze regionale allocatie hebben we de VS teruggebracht naar een lichte onderweging. Bij een cyclisch herstel is het voor Amerikaanse aandelen moeilijker om beter te presteren dan de eurozone of Japan. Deze markten zijn meer cyclisch en hebben de meest aantrekkelijke aandelenrisicopremies (zie grafiek). We zijn absoluut gezien niet negatief over de VS; de relatieve winstgroei verbetert en de positionering in Amerikaanse aandelen is relatief beperkt. We blijven licht overwogen in Europa en hebben Japan verhoogd naar een middelgrote overweging. De autoriteiten willen de Japanse economie aanjagen via begrotingsuitgaven en een soepel monetair beleid, bij tekenen van een groeiend tekort aan arbeidskrachten en een positieve output gap. De overtuigende verkiezingsoverwinning van premier Shinzo Abe maakt een voortzetting van zijn economische programma tot 2021 mogelijk. Door de grote winst is ook de kans dat Haruhiko Kuroda opnieuw president van de Bank of Japan wordt, of wordt opgevolgd door iemand die soortgelijke monetaire doelen nastreeft, toegenomen. Het rentebeleid van de BoJ houdt de reële obligatierentes laag en dat is gunstig voor de waarderingen. Binnen ontwikkelde markten biedt Japan de hoogste risicopremie op aandelen. Ook zijn de rendementsverwachtingen voor de langere termijn beter dan die in de VS of zelfs de eurozone. Dit relatief duidelijke beleid, de groeivooruitzichten van het land en de aantrekkelijke risicopremie zijn allemaal belangrijke pluspunten voor de Japanse aandelenmarkt. Een punt van onzekerheid blijft de negatieve correlatie met de JPY/USD-wisselkoers. Positieve ontwikkelingen met betrekking tot het Amerikaanse belastingplan en monetaire beleidsverschillen kunnen echter leiden tot een verdere verzwakking van de yen versus de dollar. Opkomende aandelen blijven overwogen We zijn in dit klimaat van bredere groei en aantrekkelijke waarderingen ook positief over opkomende aandelen, hoewel we onze exposure onlangs wel hebben teruggeschroefd. Gezien de kracht van de ontwikkelde markten en het risico van externe druk van een sterkere dollar hebben we opkomende aandelen verlaagd van gemiddeld naar licht overwogen. Ook is de consensuspositionering in opkomende markten groot. We blijven overwogen gezien de sterke winstvooruitzichten en aantrekkelijke waardering. De regio biedt een aanzienlijke korting van 25% op basis van de 12-maands verwachte winst. De groei buiten China trekt nog steeds aan door een versnellende kredietgroei. De Chinese vertraging lijkt beheersbaar en wordt gecompenseerd door andere opkomende landen. De impact van een verbale oorlog tussen de VS en Noord-Korea kan een risico zijn. Het verloop is onvoorspelbaar, maar het kan ook met een sisser aflopen. De impact op de financiële markten neemt in elk geval af. 3

4 Obligaties: steun van centrale banken blijft Grote centrale banken zullen liquiditeit blijven toevoegen Voorkeur voor investment grade versus high yield Onderwogen in EMD local bonds Spreadmarkten profiteren van geleidelijke centrale banken Beleggers blijven investeren in spreadproducten. Belangrijk is het brede en gelijk opgaande economische herstel, zowel in opkomende als ontwikkelde markten. Dit wordt nog versterkt door de bevestiging dat de grote centrale banken accommoderend zullen blijven en dat het beleid van de Fed, de ECB en de Bank of Japan per saldo tot ver in 2018 zal zorgen voor meer liquiditeit. De ECB was op haar vergadering in oktober wat voorzichtiger dan verwacht. Ze kondigde een verlenging van de versoepeling aan, maar voor een lager maandbedrag van EUR 30 miljard voor in elk geval nog eens negen maanden. Een renteverhoging hoeft niet voor het tweede kwartaal van 2019 te worden verwacht. De Bank of Japan kan gezien de verkiezingsoverwinning van premier Abe doorgaan met haar rentecurvebeleid. Door de afgetekende winst lijken de voortzetting van Abenomics tot 2021 en de herbenoeming volgend jaar van Haruhiko Kuroda als president van de BoJ (of een net zo gematigde opvolger) vrij zeker. Een renteverhoging van de Fed in december is ingeprijsd en de inkrimping van de balans werd reeds aangekondigd. De benoeming van Jerome Powell als opvolger van Janet Yellen zal waarschijnlijk betekenen dat het huidige beleid wordt voortgezet. We verhoogden EUR investment grade naar overwogen We hebben een voorkeur voor investment grade (IG) versus high yield en zijn overwogen in EUR IG. ECB-voorzitter Mario Draghi suggereerde dat de ECB volgend jaar aanzienlijke hoeveelheden EUR IG-obligaties blijft opkopen. Het aandeel van bedrijfsobligaties in het verkleinde maandelijkse programma zal waarschijnlijk toenemen. Ook het sentiment en de kapitaalstromen naar EUR IG zijn verbeterd. Economische verrassingsindicatoren: opkomende versus ontwikkelde markten Bronnen: Thomson Reuters Datastream, NN Investment Partners Eerder verhoogden we USD IG al van neutraal naar overwogen. De meest recente vergaderingen van centrale banken bevestigden een geleidelijke beleidsnormalisatie en daarom richt de markt zich nu op de belastinghervormingen in de VS. Als het hier ook gaat om het terughalen van buitenlandse bedrijfsgelden en een beëindiging van de renteaftrek, dan zouden USD-bedrijfsobligaties weer de voorkeur krijgen. De verwachte schuldafname is gunstiger voor USD IG. De kapitaalstromen en het momentum voor USD IG zijn al verbeterd. EMD local bonds naar een onderweging In de afgelopen maand is ons kwantitatieve signaal gunstiger geworden voor IG bedrijfsobligaties. Dit is vooral ten koste gegaan van opkomende markten, waar onder meer de economische verrassingsindicatoren en het momentum voor de korte termijn wat zijn verzwakt (zie grafiek). We zijn nu onderwogen in EMD local bonds. Ook de iets hogere inflatie en de kapitaalstromen werken nu tegen opkomende markten. We brachten staatsobligaties uit de periferie (EPT) van onderwogen naar neutraal. De macrocijfers blijven in de periferie van de eurozone gunstig en de ECB toonde zich recent voorzichtig. De politieke risico s blijven voor de EPT-categorie het belangrijkste struikelblok, maar de zorgen om Catalonië lijken af te nemen. Verder is door de komst van de nieuwe kieswet het risico in Italië kleiner geworden. Vastgoed De vastgoedsector heeft last van structurele tegenwind en de resultaten over het derde kwartaal waren niet overtuigend. Wel zijn de cyclische vooruitzichten (arbeidsmarkt, bedrijfswinsten, detailhandelsverkopen en het vertrouwen) gunstig voor de sector. De verschuiving richting online retail is enigszins nadelig voor de categorie, want de benodigde opslagcapaciteit neemt hierdoor af en de retailers zien hun marges teruglopen. Daarnaast heeft de opkomst van het flexibele werken en kantoortuinen geleid tot een daling van de benodigde kantoorruimte per werknemer. Deze negatieve krachten hebben een rol gespeeld in de zwakke performance van Amerikaans vastgoed, maar er zijn ook nog steeds positieve krachten. De rente zal waarschijnlijk gaan stijgen, maar vastgoed heeft een veel aantrekkelijkere (dividend)yield dan staatsobligaties. Dit zou voor enige bescherming moeten zorgen. De problemen voor het retailsegment zijn bovendien wel bekend, de centrale banken blijven voorzichtig, beleggers hebben een beperkte exposure naar de categorie en de kapitaalstromen trekken aan. We zijn daarom licht overwogen. Grondstoffen Grondstoffen zijn neutraal. Het brede cyclische momentum blijft gunstig, terwijl de Chinese cijfers en de investeringen in vaste activa het toppunt lijken gepasseerd. Verkrapping in de vastgoedsector kan druk zetten op industriële metalen. Het Chinees Partijcongres is nog sterk gericht op milieubeleid, wat heeft geleid tot de sluiting van illegale aluminiumfabrieken en de aankondiging van minder aluminiumsmeltingen in de wintermaanden. Hierdoor daalt de Chinese productie, net als de export van ruwe aluminium(producten). De koersen van aluminiumaandelen op de LME zijn gedaald. Die in Shanghai gaan omhoog, dus de verlaging in de winter is waarschijnlijk al ingeprijsd. 4

5 Disclaimer Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 5

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 16 mei 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 16 mei 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Nu de grootste politieke onzekerheid voorbij is, kunnen beleggers zich weer richten op de economische en bedrijfsfundamentals.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken?

INVINCO BENELUX. Hoe ver gaat de Euro nog zakken? Hoe ver gaat de Euro nog zakken? 2 Soms zijn signalen zo duidelijk dat de uitkomst haast voorspelbaar is. Dat is wat de beleggers willen zien: goed tips! Wij hebben een zeer interessante optiestrategie

Nadere informatie

Uitsluitend voor professioneel gebruik 17 november 2015

Uitsluitend voor professioneel gebruik 17 november 2015 Uitsluitend voor professioneel gebruik 17 november 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de mondiale markten Dankzij bemoedigende economische cijfers en minder

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Waar liggen nu beleggingskansen

Waar liggen nu beleggingskansen Waar liggen nu beleggingskansen En wat zijn de risico s? Bob Homan Valentijn van Nieuwenhuijzen Bob Homan Hoofd ING Investment Office Valentijn van Nieuwenhuijzen Hoofd Multi-Asset NN Investment Partners

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 17 oktober 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 17 oktober 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Veel aandacht gaat uit naar nieuws over politiek, beleidsmakers en bedrijven. Dit pleit voor extra voorzichtigheid

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 18 juli 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 18 juli 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope De toevloed van liquiditeit tilt alle markten naar een hoger niveau. Twee factoren zijn hier verantwoordelijk voor:

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 5 oktober 2016, 13.00 uur September Oktober Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope 2017 heeft grotere geopolitieke risico s, zorgen over migratie, de dreigende versnippering in Europa en de opmars

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2016

Maandbericht Beleggen April 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 maart 2016 Maandbericht Beleggen April 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 februari 2017, 14.00 uur Januari Februari Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 23 augustus 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 23 augustus 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope De feedbackloop tussen financiële markten en de reële economie was deze zomer positief. De Brexit-stem van 23 juni

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen November 2015

Maandbericht Beleggen November 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 21 oktober 2015 Maandbericht Beleggen November 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 april 2017, 12.15 uur Ti Maart April Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 14 maart 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 14 maart 2017 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope In alle economische regio s zijn de economische verrassingsindicatoren aanzienlijk gestegen. Sinds het herstel van

Nadere informatie

Uitsluitend voor professioneel gebruik 23 september 2015

Uitsluitend voor professioneel gebruik 23 september 2015 Uitsluitend voor professioneel gebruik MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de mondiale markten De marktvooruitzichten zijn erg onzeker. Vanwege het beperkte zicht

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 22 december 2015 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 22 december 2015 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Na een volatiel jaar noteren aandelen licht hoger dan de koersen van begin 2015 en zijn de creditspreads en obligatierentes

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 maart 2017, 14.00 uur Februari Maart Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 24 maart 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 24 maart 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Na een krachtig commitment van de ECB om voor voldoende liquiditeit te zorgen, hebben we beleggingscategorieën opgewaardeerd

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht December 2015 MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht NN Europe Fund www.nnip.nl Visie 2016: Het jaar van de verschillen: eurozone biedt kansen We gaan 2016

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

MaandJournaal Special 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen

MaandJournaal Special 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen December 2016 MaandJournaal Special 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen www.nnip.nl 2017: Beleggingsvooruitzichten én kansen NN Investment Partners verwacht een verbetering van de wereldwijde economische

Nadere informatie

Uitsluitend voor professioneel gebruik 22 juli 2015

Uitsluitend voor professioneel gebruik 22 juli 2015 Uitsluitend voor professioneel gebruik MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de mondiale markten Door de toenemende onzekerheid rond Griekenland verlaagden we onze

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Rapportage vierde kwartaal 2016

Rapportage vierde kwartaal 2016 Rapportage vierde kwartaal 2016 12 januari 2017 1. Rendement financiële markten Rendementen vierde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het vierde kwartaal en

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 juni 2017, 12:40 uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 14 juni 2017, 12:40 uur ING Investment Office Publicatiedatum: 14 juni 2017, 12:40 uur Ti Mei Juni Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Februari 2016

Maandbericht Beleggen Februari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 20 januari 2016 Maandbericht Beleggen Februari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 november 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 15 november 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 15 november 2017, 13.50 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

MarketScope. Grillige markten, nieuwe kansen

MarketScope. Grillige markten, nieuwe kansen Een maandelijkse blik op de ontwikkelingen op de wereldwijde markten 18 augustus 2014 MarketScope Sommige beleggers vragen zich af of we te maken hebben met een tijdelijke marktcorrectie, die eens in de

Nadere informatie

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten

Publicatie voor professionele beleggers 19 januari 2016 Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de markten MarketScope Een zwakkere Chinese yuan, lagere olieprijzen en oplopende geopolitieke spanningen zorgden voor een zwak begin van

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds Februari 2016 MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht www.nnip.nl Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Door de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie