Handleiding voor extranetbeheerders van e-raden en e-raden gratis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor extranetbeheerders van e-raden en e-raden gratis"

Transcriptie

1 Handleiding voor extranetbeheerders van e-raden en e-raden gratis Inhoud Woord vooraf... 2 Lijst van begrippen... 2 Gebruikersbeheer... 3 De vaste organisatie van e-raden gratis... 3 e-raden beheer... 6 Inrichten van een raad... 6 Rechten instellen op een raad... 8 Regels instellen op een raad Instellen van een notificatieregel Instellen van een eenvoudige workflow Aaneengeschakelde regels Betekenis van andere regels Documenten beheren Opladen van documenten Documenten editeren Versiebeheer van documenten instellen Documenten raadplegen Verder bouwen op e-raden De soepelheid bij e-raden upgrade Tips voor gebruikersbeheer van e-raden

2 Woord vooraf e-raden en e-raden gratis gebruiken beide hetzelfde platform en beschikken dus over identiek dezelfde functionaliteiten. De hier beschreven functionaliteiten kunnen enkel uitgevoerd worden door personen (groepen) die de rol van coördinator hebben. Bij de activering heeft VERA een coördinator ingesteld, namelijk degene die de aanvraag voor e-raden gratis indiende. Enkel een coördinator kan deze rechten instellen, en bij e-raden gratis enkel op het niveau van de verschillende Raden, niet op het niveau van het hele extranet. Vandaar dat besturen met e-raden gratis zelf geen Raden kunnen bijmaken of projecten en werkgroepen kunnen activeren. Een tweede beperking schuilt op het niveau van het gebruikersbeheer. e-raden gratis kunnen geen e-raden groepen bijmaken. e-raden besturen kunnen dit wel. Voor de rest is er dus geen verschil. Merken we eveneens op dat het platform gedeeld wordt door verschillende besturen. Indien u bijvoorbeeld - als gemeentebestuur een samenwerking heeft met een OCMW dat ook gebruik maakt van e-raden, dan kunt u het platform gebruiken om documenten te verdelen voor beide organisaties. Lijst van begrippen - Ruimte = map of folder - Machtigingen = rechten instellen - = beheerdersinterface - = interface voor medewerkers - = bedoeld voor de eindgebruikers - Regels = set van acties die uitgevoerd worden op het niveau van een ruimte bij het toevoegen (of verwijderen) van een document. - Aspect = een metadata veld - Content model = een set van aspecten (type van document) 2

3 Gebruikersbeheer De vaste organisatie van e-raden gratis 1) Uw organisatie werd reeds geactiveerd door VERA als e-raden gratis via het gebruikersbeheer ( 2) Daardoor werden volgende groepen aangemaakt: (wijzig deze groepen niet) Voor een gemeentebestuur Met de volgende structuur die u niet mag wijzigen: E_Extranet met subgroepen - E_College - E_Extranetbeheerders - E_ManagementTeam - E_Raad 3

4 Voor een OCMW Met volgende structuur die u niet mag wijzigen E_Extranet met subgroepen - E_Extranetbeheerders - E_VastBureau - E_Raad Voor een Politiezone Met volgende structuur die u niet mag wijzigen E_Extranet met subgroepen - E_Extranetbeheerders - E_Raad 3) Ga nu naar beheer teams en groepen in het gebruikersbeheer 4) Selecteer de groep : extranetbeheerders 5) Voeg de extranetbeheerder (s) toe tot deze groep. VERA heeft reeds minstens een beheerder aangemaakt: de persoon die de aanvraag voor gratis e-raden indiende. Indien dat volstaat kunt u deze stap overslaan. 6) Voeg bij de andere groepen de juiste leden toe: wie toegang moet krijgen tot de documenten voor het Vast Bureau moet in de groep Vast Bureau worden geplaatst en zo verder. Voor meer info over het toevoegen van externe gebruikers (die geen deel uitmaken van uw bestuur en dus geen mailadres hebben waarin uw domein voorkomt, kunt u onze FAQ raadplegen. 4

5 ( Bij het aanmaken van een externe gebruiker, zult u een mail met een paswoord ontvangen voor deze gebruiker, zodat hij/zij daarmee kan aanloggen. U kunt ook interne gebruikers aan de groepen toevoegen en zij kunnen vanzelfsprekend met hun gewone VERA-paswoord inloggen. Wacht tot Alfresco en LDAP gesynchroniseerd zijn. Dit zal binnenkort maximaal 1 uur duren, maar gebeurt op het moment pas tijdens de nacht. U kunt dus de volgende dag gebruik maken van de nieuw toegevoegde leden. Hiermee heeft u de eerste stappen voltooid: u heeft aangegeven welke personen in welke groepen thuishoren. Wanneer deze personen aanloggen op e-raden gratis zullen zij de documenten zien in de ruimte die beschikbaar is voor hun groep. Merk op dat hun rechten (zij hebben de rol toeschouwer) beperkter zijn dan de rechten van de extranetbeheerder (die een coördinator is). Meer informatie over deze rollen vindt u hieronder. 5

6 e-raden beheer Inrichten van een raad Vanaf de map van een raad (Raad, Vast Bureau, College...) heeft de extranetbeheerder bij een e- Raden gratis bestuur de volledige rechten om deze map zelf verder in te richten. Sommige besturen kiezen ervoor om gebruik te maken van aparte submappen voor bijvoorbeeld de agenda s, notulen en bijlagen. Anderen maken mappen voor bv. de dagordes en de ontwerpbeslissingen. Besturen met de volledige versie gebruiken het systeem o.a. voor het beheer van het infoblad, de werking van de jeugdraad of het beheer van interne (ICT) en externe projecten. 6

7 Concreet komt het er veelal op neer dat men een eigen boomstructuur gaat uitwerken. Een principe dat goed gekend via de Windows Verkenner of de fileserver, maar met dit verschil dat we bij e-raden spreken van ruimtes in plaats van folders. Ruimtes zijn rijker dan traditionele folders op de fileserver. - Ze kunnen zeer flexible toegangsrechten hebben - Ze kunnen aangevuld worden met meta-data - Ze kunnen voorzien zijn van regels Een nieuwe ruimte aanmaken doe je als volgt : 1) Login op 2) Blader naar uw organisatie 3) Blader door tot de map van de Raad die u wil inrichten 4) Kies onder Nieuw : Nieuwe ruimte 7

8 5) Vul de naam in van de nieuwe ruimte Rechten instellen op een raad Rechten bij e-raden worden vastgelegd in rollen. Ze worden als volgt gedefinieerd : Naam van de Rol Toeschouwer Bijhorende Rechten Enkel leesrechten Deze rol wordt ook gebruikt om toegang te geven tot diepere niveau s in de boomstructuur. Men ziet alleen die mappen waar men minimum toeschouwer is! Redacteur Kan enkel reeds bestaande documenten aanpassen, geen nieuwe documenten toevoegen Wordt zelden gebruikt Bijdrager Kan ook nieuwe documenten toevoegen, maar enkel zijn eigen documenten wijzigen of verwijderen 8

9 Wordt zelden gebruikt Medewerker Lees- en schrijfrechten Kan documenten en mappen in een map verwijderen, wijzigen en toevoegen Frequent gebruik Coördinator Kan alles op niveau van documenten, kan tevens submappen aanmaken en regels en rechten installen Maakt iemand beheerder van een map Voor het instellen van de rechten moet u de volgende stappen doorlopen: 1) Blader naar de map waarvan u de rechten wil veranderen 2) Klik op meer acties en kies Machtingen 3) Vink af : de rechten van bovenliggende ruimte worden meegekregen er verschijnt een boodschap dat dit met succes verlopen is 4) Klik opnieuw op Machtingen 9

10 5) Selecteer groepen : zet nooit rechten op gebruikers, dit maakt het beheer nagenoeg onmogelijk 6) Vul de naam van uw gemeente in en klik op zoeken 7) Klik de juiste groep aan 8) Selecteer de rol voor deze groep 10

11 9) Klik op Toevoegen aan lijst 10) U kunt verschillende groepen in een enkele actie verschillende rollen toewijzen 11) Klik op Volgende 12) Kies of u een mail wil versturen om de wijziging te communiceren 13) Klik op Volgende 14) Klik op Klaar 15) Onder Acties kunt u rollen wijzigen, of verwijderen Regels instellen op een raad e-raden beschikt over een aantal standaard regels die geactiveerd kunnen worden op het niveau van een ruimte. Het basisbeginsel is als volgt: regels worden op de achtergrond uitgevoerd bij het toevoegen van een document. Handige regels zijn : - Het instellen van notificatieberichten - Het omzetten van een document naar een pdf, en het verplaatsen van een document - Het toekennen van een eenvoudige publicatieregel 11

12 Instellen van een notificatieregel 1) Blader naar de map waar deze regel ingesteld moet worden 2) Kies onder meer acties de optie Regels Beheren 3) Kies : Nieuwe Regel 4) Kies onder voorwaarden all items (u kunt ook regels instellen die slechts geldig zijn voor bepaalde type documenten (vb enkel pdf) of met bepaalde waarden in hun metadata(vb: indien datum = ouder dan...) U kunt zelfs meer voorwaarden definiëren 5) Klik op volgende en selecteer de actie : send an to specified users 12

13 6) Klik nu op Waarden instellen en toevoegen 7) Selecteer groepen, voer de naam van uw gemeente in en klik op zoeken. Stel nooit regels in op het niveau van gebruikers. Klik op Toevoegen. 8) Selecteer het sjabloon voor uw (e-raden_notificatie_ftl) of voer zelf tekst in 13

14 9) Klik op OK en klik op Volgende indien u niet meerdere acties wil instellen 10) Geef een titel aan de regel (VERPLICHT) en gebruik hierbij de naam van uw bestuur. Klik op volgende 11) Lees het volgende scherm en indien akkoord, klik op Klaar 14

15 12) De regel zal nu uitgevoerd worden als een nieuw document in de map wordt toegevoegd Instellen van een eenvoudige workflow 1) Blader naar de map waar deze regel ingesteld moet worden 2) Kies onder meer acties de optie Regels Beheren 3) Kies : Nieuwe Regel 15

16 4) Kies onder voorwaarden all items (u kan ook regels instellen die slechts geldig zijn voor bepaalde type documenten (vb enkel pdf) of met bepaalde waarden in hun metadata(vb: indien datum = ouder dan...) U Kunt zelfs meer voorwaarden definiëren. 5) Klik op volgende en selecteer de actie : Add simple Workflow to item 6) Het volgende scherm spreekt voor zich maar het is belangrijk om hier alles aandachtig te lezen. Je kiest er je naam voor goedkeuring en beslist welke actie (kopiëren of verplaatsen) ondernomen moet worden. Blader naar de map voor deze actie en klik op het groen plusteken om je keuze te bevestigen. Je beslist ook of er een actie bij niet-goedkeuren ondernomen moet worden. 16

17 7) Volg nu dezelfde stappen als bij notificatie regels om de regel een naam te geven en te activeren. 8) Voeg een bestand toe in de map 9) Klik op het pijltje naar het bestand, je kan hier de verschillende acties zien 10) Kies de gewenste actie (vb afgekeurd) en de actie wordt uitgevoerd zoals u hierboven heeft ingesteld. 17

18 Aaneengeschakelde regels Regels zijn van toepassing op een ruimte en zijn in staat om documenten te verplaatsen en te copiëren naar andere ruimtes. Op die manier is het mogelijk om eenvoudige processen op te stellen waarbij verschillende actoren betrokken zijn en verschillende acties ondernomen worden. Regels komen pas echt tot hun recht als ze in een aangeschakelde context bekeken worden. Voorbeeld : Ruimte Nieuw ontwerp van verslag Raad Agenda Raad Regel - Notificatie naar secretaris - Regel met goedkeuring naar Raad Agenda - Notificatie Raad - Toevoegen metadata (datum, status...) - Goedkeuring -maak pdf -maak kopie naar archief Betekenis van andere regels Naam van de Regel Add aspect Add simple workflow Blog Post Check in Copy item to specific space Extract metadata Execute a script Specialise the type of an item Korte uitleg Meta-data veld toevoegen Eenvoudige goedkeuringsprocedure instellen Publiceren naar een blog Document inchecken Kopieer documents naar andere map Bij office documenten worden metadata uit het document (titel, auteur) opgeslagen in metadata van e-raden zodat men er ook op kan zoeken Men kan Javascripts aanmaken en deze uitvoeren via een regel. Vb : aanleggen van een lijst van ontvangen document met titel en de tijd. Werken met content types die een verzameling van meta-data voorstellen. Vb : Melding - Naam van de melder - Adres - Datum van melding - Type (wegen, veiligheid..) - Status 18

19 Documenten beheren Opladen van documenten Iedereen met de rol vanaf medewerker kan documenten toevoegen aan een map. Er zijn verschillende manieren om dit te doen : 1) Via de beheerdersinterface : klik op bestand opladen en blader naar het document op de eigen harde schijf Voordelen Op deze manier kan men ook bijhorende meta-data invullen Nadelen Men kan slechts één document tegelijkertijd opladen 2) Via FTP e-raden is bereikbaar via FTP volgens de URL : ftp.veraweb.be Vul zelf gebruikersnaam en paswoord in, en de e-raden server presenteert zich als een typische fileserver. Let wel : regels blijven actief! Populaire FTP-clients bij VERA zijn Filezilla 19

20 Voordelen Men kan meerdere documenten tegelijkertijd opladen Nadelen Men heeft een client software nodig 3) Via WebDAV WebDAV is een protocol dat het mogelijk maakt e-raden te tonen binnen de omgeving van je eigen Windows Verkenner. De map moet dan als een network-drive toegevoegd worden via volgende adres : (let op de s) Voordelen Het is zeer gebruiksvriendelijk. Iemand die Windows Verkenner kent, kent ook e-raden Nadelen Microsoft heeft er alle moeite mee om dit protocol op een deftige manier te ondersteunen, soms werkt het wel, soms niet. VERA kan hier geen support op geven en het is afwachten of dit in de 20

21 toekomst beter of slechter zal worden. Het alternatief is de installatie van een eigen webdav client. (vb : anyclient) 4) VERAWEB Share omgeving Bij de upgrade van e-raden naar versie 3.2 r introduceerde VERA de mogelijkheden van Deze portaalomgeving staat nog niet helemaal op punt maar is reeds toegankelijk voor onze gebruikers. Het is een semi-gebruiksvriendelijke interface die alle functionaliteiten van documentbeheer in zich draagt en de meeste beheerdersfunctionaliteiten achterwege laat. Dit maakt het aantrekkelijk voor medewerkers, maar veelal toch nog te moeilijk voor eindgebruikers die slechts nu en dan gebruik moeten maken van e-raden (toeschouwers) Voordelen Men kan meerdere documenten tegelijkertijd opladen Men kan de meta-data beheren Men kan een preview van het document opvragen 21

22 Nadelen Deze interface is nog volop in ontwikkeling en durft hier en daar wel eens te haperen. 5) Andere oplossingen op de markt Er bestaan specifieke oplossingen op de markt om het gebruik van e-raden te verbeteren. VERA volgt deze ontwikkelingen wel en heeft sommige toepassingen in test of demo. Voordelen Men kan meerdere documenten tegelijkertijd opladen, meta-data beheren, mails beheren... Nadelen Ze zijn niet gratis. Documenten editeren e-raden is in eerste instantie bedoeld voor het verspreiden van documenten, maar aangezien het steunt op een volwaardig document beheersysteem is het natuurlijk ook mogelijk om deze documenten aan te passen, en de aanpassingen zelf te beheren in verschillende versies. (versiebeheer) 22

23 Dit is echter niet zo eenvoudig als op een fileserver. Het princiepe van check-in/check-out zorgt er veelal voor dat de procedure niet zo vlot verloopt. Aanpassen van documenten verloopt verschillend naargelang de gekozen interface : 1) Via Webdav : door dubbelklik op het document zal het document zich openen in de bijhorende applicatie. Opslaan, slaat de aanpassingen op. Let wel, indien er notificatie regels zijn ingesteld zal elke opslaan actie resulteren in het verzenden van een notificatie mail 2) Via de webclient op Blader naar het document en klik op het pijltje naast het document en kies check-out : edit offline Open het document en doe je aanpassingen. Sla het document op op je eigen PC. Ga terug naar e-raden en kies kopie gebruiken die geladen is vanaf mijn computer Kies check in 3) Via de e-raden share omgeving Blader naar het document, en klik op het document 23

24 Kies : edit offline in de rechterbalk Open het document Sla het op op je eigen PC Kies nu : upload New Version Bepaal of het een kleine of grote aanpassing is, voeg eventueel commentaar toe 24

25 Versiebeheer van documenten instellen 1) Op het niveau van een map Blader naar de map Kies regel toevoegen Kies all items Kies add aspect Selecteer waarde versionable Bij de document details zal je zien dat er versie-historie is toegevoegd 25

26 2) Op het niveau van een document Blader naar het document Kies document details Klik op versiebeheer inschakelen (onderaan op het scherm) Documenten raadplegen Voor eindgebruikers ontwikkelde VERA een zeer eenvoudige werkwijze om documenten te kunnen raadplegen. Surf naar : Login Klik door naar de gewenste map Klik op het document. 26

27 Verder bouwen op e-raden e-raden is een product gebouwd op de software van Alfresco ( Indien je meer wenst te weten over de mogelijkheden van ons product kan je dus terecht bij de documentatie van deze software leverancier. Een belangrijk gegeven hierbij is dat de software van Alfresco over een eigen laag van webservices beschikt (een API) die aangesproken kan worden door andere software. ( Op die manier kan je op een relatief eenvoudige manier documenten vanuit Alfresco opnemen in je eigen site. De site is hier een goed voorbeeld van. Vanuit het VERA content management systeem LIPS wordt een login gemaakt naar e-raden en tonen we vervolgens de documentenstructuur van e-raden. De eindgebruikers hebben niet het gevoel dat men de website verlaat, en inlogt op een ander systeem. Elke software leverancier kan hierbij helpen. De e-raden interface is bewust eenvoudig gehouden. Het is echter volstrekt mogelijk om ook andere acties via de API aan te spreken en te integreren in uw website. Het DSH ( kan hier als voorbeeld dienen. De soepelheid bij e-raden upgrade Besturen met de volledige versie van e-raden kunnen zelf nieuwe groepen aanmaken. Indien u enkel e-raden gratis gebruikt, kunt u dit deel van de handleiding overslaan. Vb: - Projectgroepen - Adviesraden - Werkgroepen - Intranetgroepen - Samenwerkingsverbanden met andere organisaties ) Via beheer teams en groepen in het gebruikersbeheer kunt u een nieuwe groep aanmaken. 27

28 2) Kies een naam en type van de groep (veelal zal het een Groep met externe gebruikers zijn) 3) Voeg personen toe, vul de gegevens in en vink bij producten e-raden aan 28

29 4) De groep zal nu gesynchroniseerd worden met e-raden. Tips voor gebruikersbeheer van e-raden 1) Denk goed na over de namen van uw groepen. U kunt ze niet meer wijzigen. 2) Denk goed na over de structuur van uw groepen en subgroepen. Het is een goed idee om hierbij een soort organogram aan te maken dat u later kan raadplegen. Zet desnoods de tekening in e-raden zelf. 3) VERA legt geen beperkingen op voor aanmaken van nieuwe groepen, maar probeer het aantal te herleiden tot een minimum, dat maakt het duidelijker voor u. 29

Handleiding voor extranetbeheerders van en e-raden gratis

Handleiding voor extranetbeheerders van en e-raden gratis Handleiding voor extranetbeheerders van en e-raden gratis Inhoud Woord vooraf... 2 Lijst van begrippen... 3 Overzicht van de componenten... 4 Gebruikersbeheer... 5 e-raden beheer... 5 Inrichten van een

Nadere informatie

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2)

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Inhoud Algemene instellingen... 2 Inloggen tot het systeem... 2 Uw gedelegeerde beheerders beheren... 2 Uw organisatie gegevens beheren... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Handleiding KNNV Intranet Versie: juni 2017

Handleiding KNNV Intranet Versie: juni 2017 Handleiding KNNV Intranet Versie: juni 2017 Inhoudsopgave 1. Functie van het intranet 1.1 Vragen en meer informatie 2. Inloggen in het intranet 2.1 Rechten en mogelijkheden 3. Mappen aanmaken en beheren

Nadere informatie

Algemene handleiding Gebruikersbeheer (v2.1)

Algemene handleiding Gebruikersbeheer (v2.1) Algemene handleiding Gebruikersbeheer (v2.1) Inhoud Verantwoording... 3 Algemene instellingen... 3 Inloggen tot het systeem... 3 Uw gedelegeerd beheerders beheren... 4 Uw organisatie gegevens beheren...

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding Document Management Systeem (DMS)

Handleiding Document Management Systeem (DMS) Handleiding Document Management Systeem (DMS) 1/16 INDEX: 1.Wat?... 3 2.URL + aanmelding... 3 3.Opladen van documenten*... 7 4.Link voor externen:... 9 Download url:... 12 Inleiding:... 12 Instellingen...

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop.

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Cursus DropBox Installeren Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Installatie Open het bestand Dropbox.exe Klik op Ja of Uitvoeren Klik op Install Ik ga er vanuit

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers

Handleiding. HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Handleiding HB-plus Samenwerken Handleiding voor gebruikers Versie 01.02 8/4/2015 09/09/2015 Inhoud Inhoud 1. Over dit document... 1 2. Starten met Samenwerken als een Service... 2 3.... 3 3.1. Starttegels

Nadere informatie

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017

WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 WERKEN MET GOOGLE ADMINISTRATIEF WERK MAART 2017 Agenda My Drive en Gedeeld met mij Favoriete mappen en bestanden - Met ster Kleur van een map wijzigen Kopie maken van een bestand in Google Drive Bestanden

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016 HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE Laatst bijgewerkt: January 18, 2016 Inhoudsopgave 1 Enterprise Drive installeren...3 2 Enterprise Drive voor de eerste maal opstarten...3 3 Deelnemen aan Spaces (Een uitnodiging

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Neem deze gelegenheid te baat om je persoonlijke map eerst op te ruimen. We denken hierbij aan:

Neem deze gelegenheid te baat om je persoonlijke map eerst op te ruimen. We denken hierbij aan: Handleiding migratie H-schijf naar OneDrive Inleiding In het kader van de hele beweging naar Office 365 hebben we al twee belangrijke stappen genomen: de mailmigratie en de installatie van Lync. De volgende

Nadere informatie

Viaa Online - OneDrive

Viaa Online - OneDrive Viaa Online - OneDrive Wat is OneDrive Onedrive maakt het mogelijk om je bestanden op te slaan in de cloud. Cloudopslag betekent dat je bestanden opgeslagen worden op het internet en je ze ook vanaf iedere

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem

Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem MEMO Korte uitleg gebruik Jira als bevindingregistratie systeem Aan : Jira gebruikers Datum : 26 juli 2010 Van : Sogeti Jira beheer Versie : 1.1 INLEIDING Deze verkorte uitleg van het gebruik van Jira

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers Wat is webdoc... 2 De site... 3 Toegang tot Webdoc... 4 Aanmelden.... 4 Hoe te gebruiken... 5 Documenten raadplegen... 5 Documenten met betrekking tot volgende

Nadere informatie

Business Sharepoint Inhoud

Business Sharepoint Inhoud Business Sharepoint Inhoud Hoe kan ik een BlackBerry-gebruiker toevoegen? (Business Sharepoint)... 2 Hoe aan de slag gaan met Business SharePoint?... 10 Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijke Business

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

MEDSPACE SYNCHRONISATIE

MEDSPACE SYNCHRONISATIE MEDSPACE SYNCHRONISATIE INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1-Synchroniseren met uw iphone... 5 2-Synchroniseren met uw Android toestel... 12 3-Synchroniseren met Outlook... 15 4-Synchroniseren met uw Windows

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Plaats de koppeling op de juiste locatie (zie 3.2) Activeer de outlook koppeling (zie 3.3)

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen.

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen. Een Jimdo website Pagina s opvullen Je hebt je navigatie aangepast. Nu moet je ervoor zorgen dat de inhoud van de pagina s ook overeen komen met het menu. Om te beginnen wis je de inhoud die reeds op de

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Portfolio Handleiding / faq

Portfolio Handleiding / faq Portfolio Handleiding / faq Wat is een portfolio? Waar vind ik het portfolio? Wat vind ik allemaal op mijn portfoliopagina? Hoe pas ik mijn introductietekst aan? Wat zijn portfoliomappen en portfolio-items?

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties WebDAV Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties Datum: November 2010 Aantal pagina's: 7 Versie: 1.30 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3 Web Handleiding semper vigilant Fall 2014 Functionaliteiten web-based 2 Inloggen 2 Home 3 Uploaden: 4 Opties: 6 Map Delen: 6 Beheer Links 8 Functionaliteiten App-based 12 Hoger niveau 16 Acties op bestanden

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

@ @ Machtigingen in Outlook en Outlook webmail. Windows XP SP 3. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT

@ @ Machtigingen in Outlook en Outlook webmail. Windows XP SP 3. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Windows XP SP 3 Machtigingen in Outlook en Outlook webmail Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Machtigingen in Outlook en Outlook webmail Machtigingen gebruiken op

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding Portfolio

Handleiding Portfolio Handleiding Portfolio Het maken van een Portfolio in Blackboard gaat in een 4 stappen 1. Content plaatsen (bijv. een Word document) 2. Portfolio maken 3. Leesrechten toekennen op jouw map(pen) 4. Portfolio

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple TeD Tekst en Design Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple Klant: ----- Auteur: TeD Tekst en Design Datum: Mei 2009 TeD Tekst en Design Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen in het CMS...4

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

- stappenplan - INLOGGEN op

- stappenplan - INLOGGEN op - stappenplan - INLOGGEN op Surf naar www.cobelguard-online.be Vul login en paswoord in. Op de e-mail die je ontvangen hebt vind je je paswoord. Als je inlogt op je site, zal je ook automatisch het site

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten.

Intranet. Handleiding voor redacteurs, nieuwsberichten. Dit document bevat een 15 stappenplan waarbij cursisten worden getraind om binnen de SharePoint omgeving (interne) berichten te kunnen plaatsen voorzien van een overzichtsafbeelding en afbeeldingen voor

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Stap 1 Achterhalen van de map OPSTARTEN

Stap 1 Achterhalen van de map OPSTARTEN SjablonenHulp uitproberen Om te ervaren hoe de SjablonenHulp werkt, moet u het document SjablonenHulp.doc downloaden en in uw map Mijn Documenten opslaan: 1. Kopieer het bestand SjablonenHulp.doc naar

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

REDACTEUREN HANDLEIDING

REDACTEUREN HANDLEIDING V1.2 8/5/2009 Vertaling: John Sim 2 Inhoudsopgave De inhoud van een document bewerken... 11 Een nieuwe document aanmaken... 12 Het aanmaken van een nieuwe document gaat als volgt:... 12 Een pagina publiceren...

Nadere informatie

DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET

DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET HANDLEIDING DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET Tina Van Straeten Handleiding dropbox Tina Van Straeten Handleiding: onderhoud van je pc VVOB/PROGRESS Pagina 2 van 15 COLOFON Deze handleiding Dropbox

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Handleiding gebruik photo-gallery

Handleiding gebruik photo-gallery Handleiding gebruik photo-gallery Nadat u uw photo-gallery admin wachtwoord heeft ingesteld kunt u op uw fotoboek inloggen op http://www.uwwebsite.nl/photo-gallery/ Mocht u ooit de instellingen en inhoud

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie