Jubileum Moerstee Glasspecialist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jubileum Moerstee Glasspecialist"

Transcriptie

1 Jubilumuitgv tr glghid v ht 30-jrig bst v Glshdl Morst Jubilum Morst Glsspcilist Trds i glsitriurs Gls ls mbcht Gvol voor gls covr voorstl_df.idd :52:56

2 V hrt gflicitrd mt d opig v ht iuw bdrijfspd! w w w. d j o g p r k t. l Gossstrtwg 1b 4421 AD Kpll T F E 02.dv.morst.idd :54:01

3 Ihoud 4 Commrcil Mgr Rold v dr Hrt: Wij zij mbitius durv t ivstr 7 Trds i gls: Dur, wllss glsspcils 8 Hoofd slijprij Arud d Grf: W zij mr volwss gword Voorwoord Voor u ligt ht Morst Gls Mgzi, ls bkroig op os 30-jrig bst é d vrhuizig r os iuw pd d Kloostrwg. Er is vl gburd i di drtig jr. Morst is opgricht door mij vdr modr, d bdrijfsm is otst door d smvogig v mij vdrs chtrm mij modrs misjsm; V dr Mor Stvs. V voudig glshdl to zij w u imiddls zo ggroid dt w zklijk voor zvtig proct buit Zld wrk. Dit jubilum, di mij oudrs hls it mr mog mmk, d uitstkd bdrijfsrsultt zij ll moglijk gword door d izt v d grop ftstisch ms di ik i d loop dr jr om mij h hb mog vrzml. W blijv vooruit kijk mt ivstrig di os i stt stll om og grotr mrkt t ku bdi. Os strv is om sriuz splr i d glsbrch i hl Ndrld t word. Md voor dit dol, zl ht woord glshdl voor oz m vrdwij zull wij os i d tokomst, kort mr krchtig, ls Morst profi lr. Odks oz groi, vrlooch wij oz fkomst it. 11 Elz Ertik Ptr Gsm v immorgio: Stds mr ms kiz voor totlsrvic 14 Ht tm v Morst glsspcilist: Bijzodr projct grdr vlzijdig job 16 Jro Brs, Slbbkoor itriurbouw: Smwrkig mt Morst grdrt uik tchik gcombird mt vkkis 21 Lrt Stkt v Dgo BV: Bij Morst hl w r ll tvrdhid l os isoltigls 25 Jp Ol, l 27 llroud mdwrkr Morst: Ht is hir iglijk wl btj fmilibdrijf 26 Trds i gls: Mt rm, dur kozij v gls odr éé dk tot lux jcht dubblgls Howl w vl vrdrd zij og zull vrdr zij wij og stds ht bdrijf wr idr trcht k, ook voor ht klist glspltj. Dt is ltijd zo gwst dt zl ltijd zo blijv. Oz blik is op d tokomst gricht mt trots gvol r os vrld. Mrcl v dr Mor Morst 30 jr - 3 D uitgift vrvrdigig v ht Morst glsspcilist mgzi is vrzorgd door Uitgvrij Esto B.V., tlfoo (010) voorwoord_df.idd :56:37

4 Rold v dr Hrt, commrcil mgr Morst Wij zij mbitius durv t ivstr Als commrcil mgr is Rold v dr Hrt vrtwoordlijk voor ll commrciël ctivitit v ht bdrijf d vrtgwoordigr v Morst i d ld. Morst is bdrijf dt mbitius is, w kijk god r d mrkt w durv t ivstr. Dt gburd l i ht vrld dt do w og stds. Morst bgo ls voudig glshdl mr wist door vooruitstrvd visi gstg t groi. Er wrd slijprij opgricht zodt ht gls bwrkt ko word dz ivstrig wirp zij vrucht f. Door stds op d vrg vuit d mrkt i t spl is Morst ht bdrijf wt ht vdg is, ldus Rold v dr Hrt. D vl uitbridig, r wrk u bijvoorbld ook 23 ms bij ht bdrijf, zorgd r voor dt Morst i d Niuw Krkstrt uit zij jsj ggroid ws. D vrhuizig is i tw fs uitgvord; i 2006 hbb w d slijprij vrhuisd r d iuw locti op bdrijvtrri D Smokklhok i Kpll. Dit jr zij d mtl- houtbwrkig, ht ktoor d showroom vrhuisd. Ht bdrijf vormt u wr ghl, wt d wrkwijz tuurlijk t god komt. D lij zij bij os hl kort, wij zij mr dors d dkrs omdt w dr bovop ook og hl flxibl zij ku wij hl sl producr lvr. Morst hft brd kltgrop di zich uitstrkt vf d lij Amstrdm tot Hlmod, ht bdrijf lvrt imiddls mr d 70 proct buit Zld. Tot oz klt bhor odr mr woigstichtig, d bouwsctor, mrs, (itriur)rchitct, projctotwikklrs, dr glsbdrijv, itriurbouwrs, kozijfbrik, jchtbouwrs it t vrgt d prticulir. Oz wrkzmhd dist zij hl divrs, i pricip hbb w ll vorm v glsbwrkig i huis ku w bij lls uitvor. Morst 30 jr - 4 Rold.v.h.Hrtidd :55:35

5 Vlk voor d vrhuizig hbb wij sijmchi gschft wrm w glsbld v 6 mtr bij 3.21 mtr, d grootst di r zij, u zlf ku sijd. Wij zij drm v d ig di dit formt gls ku bwrk. I d slijprij mk w bijvoorbld spigls bi- douchdur i oz CNC-fdlig ku w zlf idr gwst uitsprig mk. Drst hbb w ig hout- mtlfdlig di bid ku isprig op ht momt dt ht odig is. Bijvoorbld ls wij bij ht iztt v dubblgls mrk dt d odrdorpl v ht rm rot is, d mkt oz houtfdlig zlf iuw dorpl zodt ht wrk og dzlfd dg fgmkt k word. Htzlfd gldt voor d mtlfdlig ls r topssig v stl of RVS odig zij. Dk hirbij trpluig of blkofschidig. Bid fdlig zij blgrijk togvogd wrd op oz glsproduct. Zij d wrkstukk vrvolgs klr d vrzorg wij zlf ht trsport r oz klt. Juist omdt w dit lls i ig bhr hbb, ku w flxibl zr sl wrk. rijd. Als wij zlf ku hrd d btkt dit dt w ht ghl bwrkigsprocs i ig bhr hbb. W ku d og sllr zlfs idr dg lvr wt orm cpcititvrgrotig tot gvolg hft. Door ll ivstrig i oz iuw locti zij w hir hlml klr voor. Odks dt Morst i d loop dr jr groot gword is, is ht i pricip og stds ht bdrijf v vrogr. Wi glspltj odig hft k og stds gwoo bilop. Wij zij blij mt idr ordr, groot of kli. Voor d klt zij w htzlfd bdrijf ls vrogr, w zij ll grotr gword vrhuisd r mooi pd v wruit w h og btr v dist ku zij. Ht bdrijf hft ook voor d tokomst og vl pl. Eé v d ws is bijvoorbld ht schff v hrdigsov, wrdoor ook ht hrd v gls i ig bhr uitgvord k word. Als w will blijv groi, zull w iuw ctivitit mot otplooi. Ht schff v drglijk hrdigsov is iuw stp i di richtig. Nu wordt ht hrd v odr mr oz bi- douchdur og uitbstd, wrbij w zo driml pr wk vrchtwg mot lt Morst 30 jr -5 Rold.v.h.Hrtidd :57:08

6 wrkbld wd BEGLAZINGS ARTIKELEN AFDICHTINGS PRODUCTEN AFBOUW SPECIALITEITEN vlor xtriur NtuurstHuis Gos Stlywg 16 Tl NtuurstHuis Middlburg Arstiwg 40 Tl Probouw Trdig B.V. Mldrij LZ Niuwrkrk /d IJssl Tl. vrkoop: Fx: mil: itrt: Rbobk Kpll-Wmldig Rbobk Bvld flicitrt wst u vl succs op d D D Crmbowl mt mt d d opig! iuw locti. Ht is tijd voor d Rbobk. Morst 30 jr dv.morst.idd :57:53

7 Trds Mk kis mt ht gvol v gls v d mstrs v Morst Gls Spcils D moglijkhd v gls zij bij idloos. Zo kut u logo of motif lt zdstrl i hldr of listrl gls. Wij do dt i oz ig slijprij op vrschilld formt slijpmthod, zols fctslijp, ovl rod slijp gt bor. Er is mt gls vl mr moglijk d u dkt omdt w hrt voor gls hbb lt w u grg prsoolijk rvr wt w llml ku. i gls mtl Wllss D bdkmr is i dz huidig hctisch mtschppij blgrijk plk gword om tot rust t kom. E mt smk igricht bdkmr mt mooi douchcbi is misschi kostbr ivstrig, mr is ht gld dubbl dwrs wrd. Voor optiml rsultt lt u zich dvisr door d vkbkwm srvicgricht mdwrkrs v Morst. Morst k uw idividul ws rlisr, wrdoor u uw ig smk i uw ig douchcbi tot uitig kut lt kom. Wij bwrk ht gls i ig bhr op divrs mir, door middl v ig slijpsystm. I d showroom vidt u voorbld v kli tot groot, v vijfhokig tot rchthokig v vouw- tot sloodur. Uw douchcbi wordt stdrd fglvrd mt spcil cotigslg tg klkslg. Glz wstfls i idr vorm bdspigls mt vrlichtig gv hl ig ccht uw bdkmr. Morst glsspcilist hlpt u grg bij ht vrwzlijk v uw bd- sitirws. Dur Ook d glz dur word i d ig glsslijprij gmkt. Oz glsdur ku word fghg i bstd kozij, bouwkudig pssig zij dus it odig. Ht bslg is lvrbr i tl v uitvorig klur, chtr vll wordt gkoz voor ht stdrd durbslg i chroom, mt chroom of RVS look. D dur ku i vl glssoort word uitgvord. Hldr gls, stijgls, figuurgls of hldr gls wt gzdstrld wordt. D moglijkhd v zdstrl zij obprkt. Logo s, tkst, blokk of b, lls k op d dur gbrcht word. Morst 30 jr rd. trds_df.idd :40:18

8 Arud d Grf, hoofd fdlig glsbwrkig Morst W zij mr volwss gword Arud d Grf wrkt imiddls ruim ti jr bij Morst. Hij is bgo ls sijdr-mgzijmdwrkr dot dit wrk og stds, mr i d loop dr jr zij r stds mr wrkzmhd bijgkom. Als hoofd fdlig glsbwrkig hft hij u d vrtwoordig voor ht ghl productiprocs d xpditi. Arud is blij mt d vrhuizig r ht iuw pd. W wr cht uit oz vog ggroid i d Niuw Krkstrt. All fdlig zt dr sm hdd w it voldod ruimt om optiml t ku wrk. Nu hbb w i d hl ht sijwrk i d dr d glsbwrkig mt voor bid prim idlig divrs hijsmiddl. D mrkt is ht vrdr, lls lijkt tgwoordig grotr, zwrdr dikkr t mot word uitgvord. Door ll middl di os u tr bschikkig st ku w dz is moitloos voldo. Nit ll ovr d wrkomstdighd, ook ovr ht tm mdwrkrs i d wrkplts is hij rg lovd. W hbb ftstisch tm vkms i huis dt god mt lkr smwrkt. Oz wrkzmhd bst uit ht op mt sijd v gls of spigls, dr wordt d plt bwrkt (gvlkt of fct gbrcht) i d slijploods voor dur word r vrvolgs uitsprig gmkt voor schrirput durkrukk. Ht gls wordt dsgwst ghrd vrvolgs gt ht op trsport. Wij wrk hl rg sl, bwrkt glsplt stt d ook ooit lg i d wrkplts. Morst 30 jr - 8 strmi_pgi.idd :02:40

9 D groi di w doorgmkt hbb dd w i d Niuw Krkstrt i ht kli u i ht groot. Ht is mr cpcititsuitbridig i fit. Als w vrvolgs ook og s ku uitbrid mt hrdigsov, d hbb w d hl productilij i ig bhr. Nr ghrd gls of vilighidsgls komt stds mr vrg, mt m uit d kt v itriurbouwrs. Als bdrijf spl j drop i g j m mt d vrg uit d mrkt. Ik vid i hoofdzk dt w ls bdrijf mr volwss zij gword d vrhuizig. Ht ws voorh toch moizmr wrk i di bprkt ruimt. Ht gt u llml mr gstroomlijd mr profssiolr wrdoor ht wrk stuk prttigr is gword. Odks d drukt brgt dt stuk rust i ht wrk dt rflctrt wr i ht wrkplzir. Morst 30 jr - 9 strmi_pgi.idd :07:48

10 Wij hbb kuz uit mr d 100 iuwbouwwoig d o g t s s v r l mk Bikort strt d vrkoop v 9 strtrs woig Wilhlmistrt BB Wmldig Tl ouw gt b w u i m o rtr ls ht p w u io g r o u t uwmrkt of h o imm b w u i d p Wilhlmistrt BB Wmldig odr g t dk o it mr w ijstd of tw OFO 8BUFSSJKL XP FWFMBOE JO EF UVJO WBO # BB B O #FWFMBOE FO JO EF UVJO WB 8BUFSSJKL XPO UZQFT XPOJOHFO JO T TDIJUUFSFOEF TMBBQLBNFS UF JN GSV WFFM MFF ELBNFS PQ CB FO Q BB TM PPL NFU E CFHBOF HSPO O IFU CJKOB BMMF BB SVJNF LBWFMT TUBBOEF BBU VJU WSJK FTFMJOHIF CFTU #J F % DU KF VTTFO SP XPPOQ BUFS )FU MJHU U )FU FYDMVTJFWF HSPPU CJOOFOX FO F OE SP O (PFT EF XPOJOHF F BGTUBOE WBO FO HFTDIBLFM FMJOHF PQ LPSU JF[ O # WB OE EFO BBO EF SB EF CPPNHBBS FFMBOE EF IBSU WBO ; JO IFU CMPFJFO D1 E1 D2 D3 D4 D5 D6 B1 A2/A4 E2 A1/A3 A1/A3 BST,SBNFS.BLFMB BLFMBBST *NNPSFHJP N PVXIVJT.",&-"" 34 )FU /JFVXC C2 C4 C3 C5 C6 C1 N PPQ FMF UF L PH FOL C7 C8 A2/A4 B1 B2 E2 B2 7FSLPPQGBTF IF %F #JFTFMJOH F #JF[FMJOHF O %F $BJTTPO U BSJ VVS J KBOV XFFEF GBTF [B 4UBSU WFSLPPQ U.DEVRIESCOM.NL WWW immo.idd 1 morgio rit vr Imiddls is im r woig, io s f o, rs strt gt om. g kp woi 8FMLPNt F rs 11:45:53 Bouw Q E P WFS dspq rlp 4UBfSUs F TF g GB t SJ stor B V KB O 'BTF MJOHIF OM XXX EFCJFTF XBUFS JFG H FO LXBMJUBU LMFJOTDIBMJ EJH BS XB PH IP BTU JOHFO JO EF OB BMMF WPPS[JFO QFMMF,B SO LF FO HFMFH UBUJPO WMBLCJK " FO /4 T kp tw odr r lb t b plig d vrkoop v ig i d o ll sw p zi K g i r rt wr u rw Bikort st r ook st r kvl k M. zo p g o i u wo ku ok. Bt 9 strtrs. Ook dri d Zuidh w g u o ri b i rt t v l O t l voor zow s op ku r uw ig w g i o w. rt. Dz wij u voorzi oig gst w ld k h sc ridigspl v 6 royl g t ltst uitb p o h o rk v v d d r Imiddls is uwd d word gbo ll zu g i wo. drikskidr i 's-hr H mldig t BB W r st i m l Wilh.l io g r o m im. w ww immorgio.idd :12:59

11 Stds mr ms kiz voor totlsrvic Sommig zij huivrig om i dz tijd woig t kop of vrkop. Dz rzlig is chtr it odig, mits r i z wordt gg mt mklr mt brd kis v d mrkt di uitgbrid srvic bidt. Volgs Elz Ertik Ptr Gsm v immorgio, d rkd VBO-mklr i Wmldig, is d tijd dt ms i z g mt mklr di hu woig voor d hoogst prijs i vrkoop mt, glukkig voorbij. Wij juich dz otwikklig to, immrs, woig di t hoog i d mrkt zij gzt, blijk moilijkr vrkoopbr t zij mt bijstllig v d vrkoopprijs orustig woigmrkt tot gvolg. Zkr i dz tijd is kis v d mrkt d rgio v oschtbr wrd. Mr ook ht bglid bij zowl vrkoop ls koop is xtr srvic wrv d cosumt stds vkr d mrwrd v izit. Juist di totlsrvic, gdg kis rvrig gkoppld bglidig v tot z, dus v bzichtigig tot d otris zlfs dr, is u grot bhoft. D wrkwijz v immorgio sluit hir dloos op. Nst bmiddlig bij - vrkoop is immorgio gspcilisrd i d huur vrhuur v woig i d rcrtiv prmt sctor, tvs otwikkl, bglid vrkop wij iuwbouwwoig -projct. Zo word r op d locti v ht oud pd v Glshdl Morst d Niuw Krkstrt i Bizlig iuw woig grlisrd. E uik ruim bouwlocti mt vl moglijkhd. Wi mr wil wt ovr oz wrkwijz, d projct, dist bod k kijkj m op oz wbsit of bll mt immorgio, Wilhlmistrt 9 i Wmldig D - of vrkoop v woig is motiol glghid wrbij blgrijk bslissig gom mot word. Wij bid profssiol bglidig odrstuig wr d klt optiml v k profitr. Nit ll bij d vrkoop v d woig mr zkr ook bij koop. Stds mr ms bsff dt mklr bij d koop doorslggvd rol k spl. Door oz rvrig xprtis ku wij kopr bhod voor t hog koopprijs of vrborg gbrk mr ook uitzok ho ht zit mt bijvoorbld bstmmigspl of juridisch zk. D bricht i d mdi hov g bltsl t zij om woig t kop of t vrkop. Voorwrd is dt r i z wordt gg mt btrouwbr srvicgricht mklr di rlijk god voorlichtig gft. Morst 30 jr - 11 immorgio.idd :39:26

12 ARIE ROMIJN B.V. GLASLATTEN VOORZETRAMEN VENTILATIEROOSTERS ALUMINIUM PROFIELEN BEGLAZINGSMATERIALEN GEREEDSCHAPPEN KITTEN Zld Assurtië Als u kist voor zkrhid ARIE ROMIJN B.V. HEFT HET GLAS OP DE OPENING VAN HET NIEUWE PAND VAN GLASHANDEL MOERSTEE Voor ofhklijk dvis voor l uw: * Schdvrzkrig * Hypothk * Lvsvrzkrig * Psio * Ficirig * Spr Zld Assurtië Dorpsstrt BB Hikszd tl: (0113) fx: (0113) Emil: Wbsit: I T F Hoodrt Stlbouw is rgiol oprrd bdrijf mt circ 35 wrkmrs. Ht bdrijf is gspcilisrd i ht bouw v bdrijfspd, ktor grrisch projct lsmd ht rovr v dk gvl. Hoodrt Stlbouw bschikt ovr mtlzttrij profi lrt zlf stl dk- gvlbpltig. Hoodrt hft ook hdlstk, t wt Hoodrt Bouwproduct B.V. Hoodrt Bouwproduct vrhdlt d dk- gvlbpltig tvs bij bdrijv prticulir. Ht bdrijf is sids 1987 ctif rlisrt projct v otwrp tot slutlklr. Morst 30 jr dv.morst.idd :14:18

13 Gls vrrijkt ht itriur Om j thuis t blijv vol i j ig huis, mot r zo u d its vriuwd of gpst word. D tijd vrdrt, smk vrdrt, dus huis vrdrt m. E complt mk-ovr is vk it odig. E pssig v d kuk, wookmr of bdkmr k orm vrschil gv. Vrg ti ms r hu fvorit plk i huis cht zull twoord: d kuk. D modr kuk kmrkt zich door doordcht vormgvig vl dcht voor gbruiksgmk. T bgi bij ht dsig v d kuk. Nst d flgklurd kukkst zi w stds mr ruimt voor d zwrt-wit kuk. Dz klssik bsisklur vorm wr ispirtibro voor ht modr itriur. Zwrt wit l zich prt god ls bsisklur, of crër sm krchtig cotrst dt k word gvuld mt cct. E mooi glz chtrwd, RVS lmt, ruimtlijk glzfzuigkp, ht zij lmt di gvol v ruimtlijkhid dsig gv. Ht rchtbld is v d blikvgrs v d kuk. E ook hir siglr w iuw trd: ht glz kukbld. E mt gls bdol w d 'ghrd vilighidsgls'. Gls is slijtvst blikt ook uit i prktisch gmk. Z zij krsbstdig poriëvrij drdoor hygiëisch voudig t riig. Ht gls k i divrs klur word bstld voor ht opprvlk k word gkoz uit mt, glzd, of stij. Sids kort zij r zlfs glz wrkbld vrkrijgbr mt blomstructuur. Mr bhlv d 'looks' hft ook d tchik d odig vrdrig doorgmkt. Zkr ls ht gt om kooktchik. D stoomov blijft i rp tmpo d mrkt vrovr. Stoomovs pss hlml bij d gzod kooktrd v u. Door t stom blijv vodigsstoff vitmis, mr ook klur vorm, god bwrd. Wt midr bkd is, is dt i stoomov grcht hl gmkklijk opgwrmd ku word. E d smkt ht og t zo god ls d rst dg. Dt is groot voordl i vrglijkig mt dr opwrmtchik: smk, vodigswrd structuur vrdr it. Dt is tuurlijk rg hdig i dz hctisch tijd, wrbij r it idr dg tijd is om uitgbrid t kok. Nog zo iovti di kok stuk voudigr mkt: kookuits di r ws word igdld. Loss lmt vorm sm ht idl kooksttio. E uit om t wokk, uit om t fritur, iducti-uit, gsbrdr. Ht is mr voorbld. Wi wil k lk vorm v kok, op lk gwst bro, vrig i éé totlcocpt. Morst 30 jr -13 Gls i gls.idd :15:48

14 D tmspirit v Morst glsspcilist Morst 30 jr - 14 prsol.idd :17:02

15 Akdots: Spd To Sit Gobi voor d rst kr prtij glsplt v suprformt (6 x 3.21 mtr!) kwm flvr ws dt bst uitdgig. Ht loss v dz prtij ws rg spd. Dit zij d grootst glsplt di gmkt word. Morst glsspcilist k dz gigt tgwoordig zlf mt d iuw mchis vrdr vrwrk. Wrk bij Morst Ht wrk bij Morst glsspcilist wordt ls fwissld luk rvr. D odrwrp v opdrcht zij brd, v woohuiz tot lux jcht, v glz dur tot complt douchhok. Omdt ht cht fmilibdrijf is zij d commuictilij v wrkgvr r mdwrkrs lkkr kort vol d mdwrkrs zich prsoolijk btrokk. Tmgvol Ht tmgvol bij Morst glsspcilist wordt zr blgrijk gvod. Sm mot d klus immrs gklrd word. Dz hid wordt it ll op d wrkvlor bvordrd mr ook mt prsolsuitjs, zols ht dgj rodlidig Amstrdm mt dir i Crré. Bijzodr D opdrcht bij Morst glsspcilist zij vlzijdig. Soms zit r chtr cht bijzodr opdrcht bij. Bijvoorbld ht wrk bij crmtorium i Brg op Zoom. Tijds dit wrk wrd door d mdwrkrs v ht crmtorium mt vl rspct uitglgd ho crmti vrlip. Zo zij opdrcht soms op brdr vlk lrzm. Morst 30 jr -15 prsol.idd :17:19

16 Slbbkoor Itriurbouw i Gos Uik projct tchisch hoogstdj Projct zols bij V Wst Mswr i Gos kom it zo vk voor, mr vorm wl ht usj v d zlm voor d mdwrkrs v Slbbkoor Itriurbouw. Ht otwrp vormd voor h grot uitdgig di sm mt glsspcilist Morst wrd gg. Ht otwrp voor ht itriur omvtt spcil glsproduct zols glz kst di ozichtbr vrlijmt most word. Volgs Jro Brs v Slbbkoor Itriurbouw ws hirvoor vrij uik tchik voor odig gcombird mt vkkis. Omdt wij vkr smwrk mt glsspcilist Morst ws di combiti sl gmkt. Sm mt d rchitct ws itriur otworp di d odig uitdgig vormd, sm mt d vkms v Morst hbb wij dit tot ht gwst ftstisch rsultt ku uitvor. D opdrcht ws igtijds modblvig di brd publik most sprk mt wrm uitstrlig. Ht pd is vrij groot mr it l t brd. Door zovl moglijk trsprt t wrk mt hl turll uitstrlig hbb wij itriur grlisrd dt ruimt lux uitstrlt. D bg grod mt voormlijk csul wr, hft modr d bovvrdipig mt odr mr kostuums, hft mr klssik uitstrlig gkrg. Vi spcifik vorm, zols d cirkls op d grod i ht plfod, divrs mtril trug t lt kom door ht hl pd, is hid otst. Door ht gbruik v d orm grot glz, hlvmvormig, lgschpp v zo zs tot zv mtr lgt, is ht ruimtlijk ffct vrstrkt. Wij hbb hirbij it ll gbruik ku mk v d xprtis v Morst, mr ook v hu flxibilitit. E kli misclculti zorgd r mlijk voor dt wij glz schpp t kort kwm, mr door ht mdk ht sl isprig v Morst ko éé dg voor d opig lls gpltst word. Jro Brs omt d rlisti v ht itriur v V Wst Mswr i Gos ht prdprdj v dit jr. Sm mt d twitig vkms i oz productihl hbb wij ftstisch itriur grlisrd dt ls visitkrtj k fugr voor os vkmschp. Wij hbb r sttmt rgzt wr wij trots op zij, iglijk ht blgrijkst, wr d klt suprtvrd ovr is. Morst 30 jr - 16 slbbkoor.idd :19:10

17 bulthup Ht iuw kuksystm b1 is jog v uitrlijk, jog wt btrft voordl jog i prijs. D tijd is rijp om kis t mk mt bulthup b1. W odig u v hrt uit om bulthup b1 bij os t lr k: Slbbkoor Itriurbouw BV Livigstowg GL Gos. Tl Morst 30 jr -17 slbbkoor.idd :19:35

18 Uw prtr i l uw tchisch odrhoud. * Timmrwrk * Rsturti * Tglwrk * Rovti * Schildrwrk * Abouw / vrbouw * Loodgitrwrk * Sloopwrk * Elktrtchik * Tuiodrhoud * Stukdoorswrk * Kli groot Grodvrzt Gspcilisrd i Mrcds-Bz prsowgs licht bdrijfswgs Autobdrijf Strdom BV, Scottwg 43, 4462 GS Gos Tl , fx , Octrooiwg PJ Vlissig Tl.: Fx.: Morst 30 jr dv.morst.idd :20:31

19 Idustriël utomtisrig T F E Tlcom & Utilitit T F E Srvic & Odrhoud T F E Gos Columbuswg Truz Axlsstrt Prtr v Corport Exprss Rust, lgti comfort Sids kort hft Licht Kuks ig vstigig i Zld. Licht is grot m, di itrtiol l jr stt voor gdg combiti v fucti lgti. Mortirboulvrd (Oost) A58 Licht richt zich drukklijk op kwlitit. E kwlitit bstt, ls ht om kuks gt, om gbruiksgmk, moglijkhd dsig. Strkk lij, rlijk mtril d combiti v wrmt modr otwrp. Dt is Licht Kuks. Wlkom i wrld v xclusif comfort. Wlkom bij Licht Kuks Middlburg. Morst 30 jr dv.morst.idd :20:55

20 bidt u btr é comfortblr oplossig i: Kuststof kozij Alumiium kozij Srrs Rolluik Dkkpll Gvlbkldig Scrs Zowrig Dgo stt voor dglijk vkwrk i kuststof lumiium, vrvrdigd mt modr pprtuur i d hoofdvstigig i Roosdl. Dglijks zij ig dskudig rvr motgplog odrwg i Ndrld om oz product t plts. Bosstrt 46 (Id.tr. Borchwrf), 4704 RL Roosdl tl Krft 9 A (Id.tr. Olzdpoldr), 4401 NZ Yrsk dv.morst.idd :21:30

21 Fotogrfi: i&out rklm-yrsk Dgo BV i Roosdl Yrsk Odrhoudsvridlijk gvllmt gcombird mt vkmschp, kwlitit srvic Dgo BV is hét bdrijf voor kuststof lumiium kozij, grgdur, dkkpll, rolluik zowrig. Dgo BV stt voor kwlitit gkoppld uitstkd srvic door middl v ruim rvrig ht vkmschp v ll mdwrkrs. Evls glsspcilist Morst bstt Dgo 30 jr, ht bdrijf is imiddls bgrip i Brbt hft zij wrkzmhd uitgbrid r ht oostlijk dl v Zld. D kuststofproduct word glvrd zowl prticulir ls d zklijk mrkt. Vi bvrid rlti zij wij trcht gkom bij glsspcilist Morst wr wij l os isoltigls vd hl. Dz smwrkig vrloopt uitstkd wij zij r d ook bijzodr tvrd ovr, ldus Lrt Stkt v Dgo BV. Juist omdt wij st voor kwlitit zij oz zkprtrs blgrijk voor os. glsspcilist Morst btwoordt volldig dz filosofi. D otwikklig v kuststof d topssig st it stil. Voorl op ht gbid v uitstrlig, klurmoglijkhd isolti is sids d ltst jr vl vrdrd. Door d hddgs tchik is vrschil mt cht hout uwlijks t zi, op d klurchthid gv wij ti jr grti, bijvoorbld rood blijft dus ook cht rood. Drst bidt ht vijf-kmrsystm hogr isolrd igschp tuurlijk wordt r gls vrwrkt mt d hoogst isoltiorm. Oz Dgo-kozij zij iclusif KOMO-crtifict mt grtis di oplop tot wl vijfti jr. Om ht pltj complt t mk vrzorg oz ig moturs ht mtwrk d motg. Kortom, mt d product v Dgo wordt stuk vkmschp bighld tg uitstkd prijs-kwlititvrhoudig. Dgo is blgrijk splr op d kuststof kozij mrkt di og stds gstg groit. Oz tokomstvisi is r op gricht om ht ldlijk twrk v dlrs uit t brid tglijkrtijd strk wzig t blijv voor prticulir. Oz krcht ligt i kwlitit srvic, w zi d tokomst d ook mt vrtrouw tgmot. I Roosdl op idustritrri Borchwrf is st d producti ook d grot showroom v Dgo t vid. Doordt Dgo ook i Zld stds mr klt krijgt is i Yrsk sids kort showroom gopd d Krft 9. Morst 30 jr dgo.morst.idd :23:08

22 rclmstudio fotostudio rclmstudio fotostudio Vrtrouw op gzod id! Hovirsbdrijf Ridijk k u v dist zij mt lls op ht gbid v d tui. Oz vkms crër vf ht otwrp tot rlisti door vkwrk crtivitit, voor u tui wr kwlitit, xclusivitit oog voor dtil d trfwoord zij. ook voor ht odrhoud v uw tui of bdrijfstrri bt u bij os ht juist drs. Bizligsstrt BM Kpll Tl Glz dur - DORMA bslg dt stáát! Ruimt voor vrbldig Ht DORMA RSP 80 schuifdursystm itgrrt prfct i d omgvig. All zichtbr odrdl zij i lumiium uitgvord. D loopril is bov voorzi v rubbr loopwg di voor vloid gruisloz loop v d glswd zorgt. Kijk voor mr iformti op: of op irichtrs v projct wikls Kpll Tl Morst 30 jr dv.morst.idd :23:48

23 Mmmm... t komt v Ks Schrijvr! Wij flicitr Morst v hrt mt d opig v hu iuw pd ht 30-jrig jubilum Vlsspcilitit Prtysrvic Chrcutri Culiir Als vullig op d product v Morst glsspcilist kut u bij os trcht voor: - uitgbrid pkkt buit- bivrv, wrodr schittrd lij KALK- KRIJTVERF. - Rostvststl product ls trpp, kpstokk, tfls: r uw spcificti vrvrdigd. ikoopdvis - tchisch hdlsodrmig stl / RVS - bouwmtril vrf Kort Krkstrt 3, 4461 JE Gos Tl J Livsl 22, 4401 SJ Yrsk Tlfoo +31 (0) otdk d orm kuz topmrk sitir! Bzok d showroom v d grootst sitirspcilist uit d rgio! bovdi hbb wij groot ssortimt kuks, bouwmtril, tgls hout vlor * Bij Imbo LOGUS vidt u wrklijk lls op ht gbid v ruw- fbouw. Wij gv grg dskudig dvis bdrijv mr ook prticulir vrzorg dsgwst d complt motg. Uitsluitd toogvd topmrk grtis bzorgig! LOGUS Vlissig Gos-Noord Gos-Zuid Brg op Zoom Roosdl Rottrdm * kijk op d sit wlk product word vrkocht i d vrschilld vstigig. Morst 30 jr dv.morst.idd :24:13

24 Vlzijdig dubblgls D otwikklig i dubblgls hft it stil gst. Fbrikt Sit Gobi lvrt divrs vrit op dit fri product mt ll ig uik igschpp. Glgd gls is gls dt is smgstld uit tw of mr glsplt wrtuss mrdr trsprt PVB-folis zij gbrcht. Bij bruk blijft d bglzig op hr plts blijv d glsschrv op d plstic foli klv. Bij islg wordt ht bidrig bmoilijkt vrtrgd. Mt bglzig voor vrbtrd thrmisch isolti of hoogrdmtsbglzig kut u ht woocomfort i d witr vrbtr bsprt u op vrwrmigskost. Tvs voorkomt u dt d tmprtuur i d zomr l t strk oploopt. U bsprt op vrwrmigskost é op kost voor ircoditioig! Mt dsiggls crërt u d lfomgvig v uw drom! Gls bidt tl v moglijkhd ls ht gt om itriuririchtig. Dkzij d divrsitit i vorm, txtuur motiv zij sthtisch oplossig voor ll topssig moglijk. Sommig bglzig ku word gcombird mt topssig di gricht zij op mr comfort i witr zomr, kostisch isolti vrbtrd vilighid. Op klssik wijz gblz gls, figuurgls of gmttrd gls u kist wt bij u pst om gm lfomgvig t crër. Ht pricip v zlfriigd gls brust op d gcombird wrkig v tw tuurlijk ivlod: zolicht rg. Odr ivlod v UV-strlig word - zlfs op bwolkt dg - vuilrst op ht glsopprvlk fgbrok wordt ht gls wtrtrkkd. Door d rg word vrvolgs ll vuilrst wggspold zodr dt zich drupplspor vorm. Morst 30 jr dv.mtwrk.morst.idd :24:35

25 Jp Ol, llroud mdwrkr Morst W hdd iglijk 10 jr gld l mot vrhuiz Jp Ol kwm i 1982 bij ht bdrijf v Govrt Li v dr Mor, d oprichtrs v Glshdl Morst. Bigkom ls timmrm hft Jp i d loop dr jr op ll fdlig gwrkt zo ht hl procs v uitbridig groi mgmkt. Ht ws g bst tijd to voor mij, ik ws timmrm kwm zodr wrk t zitt. V dr Mor hoord dt ik wrkloos ws vrog m om bij hm t kom wrk. D glshdl stod to og i d kidrscho, ik wt og god dt mij rst krwitj ht iztt v iuw glspltj i d dur v d pstori ws. Omdt ik timmrm v brop ws, zij w ook rmwrk kozij g do. W gig op pd mt d lux uto v V dr Mor mt drchtr d hgwg, mr ls ht hrd wid d kod w it rijd omdt d hgr t vl zwbbrd. Ht bdrijf groid, w krg mr klt, r kwm mr mdwrkrs, r wrd loods gbouwd glsuto gschft. W kwm op ggv momt op put dt w r ook slijpwrk rbij wild g do. I Zuws-Vldr wrd slijpmchi wggd, w hbb d mchi dr uit lkr ghld i d loods wr i lkr gzt. Mr iglijk ws ht pprt t groot om t gbruik wr ht voor bstmd ws, mlijk horizotl slijp. Hij wrd omgbouwd om vrticl t ku slijp. Tj, ht wrkt wl, mr ht ws vrr v optiml dus uitidlijk wrd r god mchi gschft. Ht mchiprk wrd i d loop dr jr vrdr uitgbrid mt odr mr CNC-gstuurd mchis. Ook Jp s vrouw Hl wrkt bij Morst. Hl wrkt hir imiddls ook l wr ruim 12 jr. Ht is hir iglijk wl btj fmilibdrijf, i d brdst zi v ht woord. Hl hilp idrtijd bij d V dr Mors thuis, gig dr d rkig do op ktoor m ltr d bokhoudig ovr. Voor os wrkt ht prim, zo sm op ktoor. Als w thuis zij, zij w thuis prt w it mr ovr os wrk. Dt do w l jr zo. I d tijd di ik bij Morst wrk, hb ik ooit mr hov izitt ovr mij b of ik og wl wrk zou hbb. W hbb i d glshdl ltijd wrk ghd, soms zlfs tvl, dt is og zo. Wt god bschouwd hdd w ti jr gld l mot vrhuiz, zkr ls w zi ho groot w zij gword ho mkklijk wrk ht u is. D ws ht d Niuw Krkstrt iglijk mr bhlp. Morst 30 jr Jp.Ol.idd :46:52

26 All mbcht odr éé dk Trds Mk kis mt ht gvol v gls v d mstrs v Morst Rm, dur kozij zij blgrijk odrdl v uw huis. Z gv togg, houd ht cotct mt d buitwrld zorg voor lichtivl. Bij vkkudig topssig gv z d juist uitstrlig mrwrd uw huis. Morst glsspcilist hft uitgbrid kuz i dur kozij, zowl i hout ls i kuststof. U vidt bij os dur kozij di bij uw huis pss, r uw ig smk v klssik tot modr. Omdt w ovr ig wrkplts voor houtbwrkig bschikk, mk w hrdhout dur kozij og op d oudrwts mir. Op idr gwst mt v lk gwst mtril! Kuststof vidt u i om ht huis; dur, rm, gvls, z. Dit mtril kut u ovrl voor gbruik. Ht is t vrkrijg i vl klur, mt vorm. E kmrk v kuststof is dt ht odrhoudsrm i gbruik is. Dit houdt i dt ht gmkklijk t riig, t odrhoud t plts is. Drst is kuststof wrbstdig hft ht lg lvsduur. i gls mtl Wtrgls Nst ht gbruiklijk glsztwrk, dubbl gls kozij lvrt Morst ook gls spciltis voor d itriurs v lux jcht. Dz ctivitit is kl jr gld otst to voor itriurbouwr voor d bouw v lux jcht i Vlissig lokl prtr wrd gzocht voor d lvrig v op d millimtr uwkurig gslp gls voor spigls, wdpl glz dur. Ivstrig i iuw pprtuur zols horizotl computrgstuurd slijpmchis zdstrlutomt hbb rto glid dt Morst u ook opdrcht uitvort voor dr wrv, o.. i Frisld voor collg glshdlr i Ndrld Blgië. JACOB BOER GROOTHANDEL VOOR DE BOUW Hg- sluitwrk Bvstigigsmtril Grdschp Vrrij Sturtwg GE Gos Tl Fx Schittrd slijp I oz iuw slijphl ku w lk dkbr glsbwrkig voor u uitvor. Mt d iuwst computrgstuurd glsbwrkigspprtuur ku w rod ovl glsplt bwrk. Ht wrkbld v d mchi is 3.20 bij 2.30 mtr k glsplt mt dikt v 4 t/m 80 millimtr bwrk. Dz spcilitit wordt ook vl voor dr bdrijv buit Zld vrzorgd. Wij mk lls v mt gls vrzorg ook glsproduct di mt dr mtril word gcombird. Zo bhoort odr mr glz tfl mt gitijzr odrstl of mt hout pot tot d moglijkhd. Wij vrzorg zlfs d producti v uw glz douch- of bdcbi. Mt d slijpmchi ku uitsprig uit d glz wd word gfrsd. Ook hir is mtwrk ht tovrwoord. Morst 30 jr rd. trds_df.idd :26:14

27 Adv. Climplus1 A5 liggd.idd :10:58 t Is mooi, mr ook btj moilijk Mrj v dr Mor, d vrouw v Mrcl, is op ktoor vrtwoordlijk voor ht bhr v ht dubbl gls. Sids 1991 is zij i d zk gkom hft vf di tijd v lls wt gd. Vrogr hdd mij schoooudrs ktoortj huis. Door d vl drukk wrkzmhd wrd ik door h gvrgd om t kom hlp, mr drvoor most r wl rst iuw ktoor gbouwd word. Eml op ktoor hb ik v lls gd, v bokhoudig tot plig, Ik hb zlfs lr glssijd v mij schoovdr. Dt ws hdig ls ht druk ws r klt i d zk kwm. D vrdrig mt d vrhuizig is voor mij twldig, rzijds hoort ht bij d vooruitgg, mr drzijds vid ik dt r tijdprk is fgslot di it mr trugkomt. Voor mij gvol hbb w its chtrglt i d Niuw Krkstrt. Alls wt dr door mij schoooudrs is opgbouwd, vrdwijt strks dt vid ik toch wl moilijk. Ntuurlijk vid ik d iuw locti ftstisch, w hbb prchtig showroom, mooi ktoorruimt ftstisch wrkplts. Mr toch b ik btj wmodig, j wt dt j vooruit mot, mr j gvol zgt wl s its drs. Mrj v dr Mor, bhr dubblgls Morst 30 jr - 27 Notboom Afbouw f w r k s y s t m, m o t g, t i m m r w r k d v i s gspcilisrd i: Kwlitit i fbo uw... Systmplfods Systmwd Lux schidigswd Kst (custom md) Lmit, prkt ikhout vlor Vrlichtig (stkkrklr) Kozij i xtriur (hout, stl kustof) Afhg v bi buitdur Timmrwrkzmhd o.. kov, vrdipigsvlor, plit ll dr voorkomd wrkzmhd Plts gls i xtriur. Gvlbkldig zowl hout ls trsp plstic. Vrkoop lvrig fbouwmtril. Grl Sijdrsstrt BC Niuw-Tog T l. : ( ) F x : ( ) l www. otboom-fbouw. l 27.dv.morst.idd :26:58

28 28.dv.morst.idd :27:20

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

Aan de slag met participatie

Aan de slag met participatie A d slg mt prtiipti Dz libr pdf is ht bst t (prttyp) gbrui vuit Adb Rdr mt lptp f dstp. Op tlf f tblt Dz iirtigids t 4 ruts, di st vr d itrti tuss prtij i vir fs v mgvigrs. wrt d muisli-futi g it. Mmt

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd

5899.Kwaliteit supervoordelig geprijsd d r voo Tot k voord Uw Sijb zij ic. vr! Ibouwforui 90 cm Rugwdbkdig vrichtig tg mrprij. gr k p t op iuw L-k, frot i wit k mt xtr voorrdkt. Uitgvord mt mrkpprtuur i RVS v Sim (c. 285x305 cm). A gomd tutr

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport

Sport. retail. Special sportretail. Over sportparticipatie en sportpromotie. Samen Nederland laten sporten. Iets magisch! Sportwinkel steunt de sport Ovr sportprticipti sportpromoti Sport rtil Sm Ndrld lt sport Its mgisch! Sportwikl stut d sport Spcil sportrtil juri 2011 uitgv i.s.m. Adviscommissi MKB Sportdtilhdl Voorwoord Wist Voor d ruim 4.000 sportspcilzk

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten!

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten! ummr 15, pril 2015 Rvpost! Rvpost 2 Colum mstr Jochm Ev voorstll: mstr Joop 3 4 5 Kidr ht woord... Robi uit grop 7 Niuws uit d lrligrd Ntuurprojct & otbossig 7 8 9 10 Ik & mij fmili: Hugo uit grop 3 Bokkst:

Nadere informatie

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach

NAJAAR FASHION TIPS MADE WITH L VE. Milaan, München. Alles wat u wilt weten over de laatste trends door mode expert May-Britt Mobach OPTIEK VISIE Mil, Müch Prijs Itrtiol optibrz Uw bioritm mr i bls? Dt! NAJAAR 05 MADE WITH L VE Ht vrhl chtr ht motr NAJAAR FASHION TIPS Alls wt wilt wt ovr d ltst trds door mod xprt My-Britt Mobch Opti

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën Drimdlijks dossir v d BBRoW Afzdr: BBRoW, Hgouwki 29, 1080 Brussl rt. 23 Idr hft ht rcht mswrdig lv t lid. Dit rcht omvt ht rcht op bhoorlijk huisvstig. BlgiË PP 1000 Brussl 1 fgiftktoor: 1000 Brussl 1

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL * Bij lk f bv,- COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - VAN DER HEIJDEN Thu i j hu! DE MOOISTE WOONWINKEL Crr uw ig wstijl. Bk Mchsr zits + di. Lvrbr i stfkwliit, psllig, zits, klur. Di k zl liks ls rchts. Afig: 8789

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer

W elkom in een nieuwe editie van het Huygensbulletin, nummer W lkom i iuw diti v ht Huygsbullti, ummr tw lwr. W zij imiddls bld i 1672 hbb hl wt orustig bwog jr chtr d rug. Er is d ook vl om op trug t blikk i dit bullti. Vl lsplzir! Crtoo Christi Huygs, Bob Albrts

Nadere informatie

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag!

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag! omdt w smn één zijn op dz school. rop In Kuijprs, Gld Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 6 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str brugkls? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor

ov haaglanden Opwegnaar Deze tevreden reizigers gingen u voor ztrd 8 dcmbr 2012 www.d.l 4 PUZZELEN MET DE DIENSTREGELING 8 GEVONDEN VOORWERPEN 10 DE PSYCHOLOGIE VAN HET WACHTEN 12 KINDEREN ZIJN EEN BEETJE DRUK ov hld Opwr Dz tvrd rizirs i u voor Chir, 18 jr Mlvi,

Nadere informatie

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag!

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag! omdt j j r smn snl thuis volt. Flur Jnsn, Hz Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 5 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES Athnum - HA Gymnsium

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

Een moderne gelijkenis

Een moderne gelijkenis 4 Krkld v d Protstts Gmt t Jrgg 2, r. 4 pril 205 D stuurgrop pioir E modr glijkis Ps ws fst pgi 5 pgi pgi 2 Ht is fij om krkdist mt sgzid ms t lv V d rdcti Eé v d rm v d Vrlossrkrk AGENDA Dt r i ovr d

Nadere informatie

Gemeente en corporaties onderzoeken mogelijkheden sociale woningbouw

Gemeente en corporaties onderzoeken mogelijkheden sociale woningbouw Woovst Gmt corportis odrzok mogijkhd soci woigbouw Aidig Op 15 dcmbr 2015 hft d gmtrd bsot om d mogijkhd v soci woigbouw t odrzok op dri octis: Ovrgoo, d Str Rijd. Aidig hirvoor is d tomd vrg r soci huurwoig

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2 PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR Ms-Rijn Akn & d Eurgio nr.1 D 1 WINNAAR AKEN MEUBEL- & KEUKENDETAILHANDEL ENQUÊTE (FOCUS 39/15) s l m g o hft n! d g l r v n z j d pri voor www.dutschlndtst.d mnmprijs

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma..

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. http://wp.me/p2uhrb- 8T. Lees verder voor het programma.. Prgrmm hlpt juw lr- krcht zichtbr mk! Evt: Vrbi mt Lf 6 vmbr 2013 Vr bsisrwijs kirpvg Ir ms hft its mis wg t gv. E vrhl, tlt, btj cht f its t j it (mr)ig hbt. Vuit z gcht hb ik ht Evt: Vrbi mt Lf grgisr.

Nadere informatie

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s

eekhoorns Alles over 10 adopteer een kanjer! 12 reportage: blad voor jonge dierenbeschermers 1 interview met freek vonk tussen de dino s ummr 2: jui 2014 jrgg 35 6 itrviw mt frk vok tuss d dio s 10 doptr kjr! 12 rportg: ko + wi = blij lls ovr khoors kttrluk: riskwrttspl i miiformt! bld voor jog dirbschrmrs 1 t s o P r Ikki voo Hyy, ik ls

Nadere informatie

TOTAALLEVERANCIER VOOR BOUWERS EN DOE-HET-ZELVERS KEUKENS BADKAMERS EN TEGELS BOUWMATERIALEN TIMMERWERKPLAATS PELLETKACHELS DEUREN

TOTAALLEVERANCIER VOOR BOUWERS EN DOE-HET-ZELVERS KEUKENS BADKAMERS EN TEGELS BOUWMATERIALEN TIMMERWERKPLAATS PELLETKACHELS DEUREN TOTLLEVERNCIER VOOR BOUWERS EN DOE-HET-ZELVERS WIN EEN BDKMER OF EEN KEUKEN! Kijk op pgin 4 chtrpgin VOORTMN IS JRIG EN WIE JRIG IS TRKTEERT! LEES VERDER VOOR ONZE SPECILE CTIES! Voortmn Pss bstt 60 jr

Nadere informatie

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K Hutvipp 4/6-3 Pg. 2 / 3 6-3 VM Pg. 4 / 5 5/6/8-4 Pg. 6 / 7 4/6-3 EM & 5/6/8-4 EM Pg. 8 / 9 8/1-5 K & 14-8 K Pg. 1 / 11 1-5 KT & 14-8 KT Pg. 12 / 13 14-8 KL Pg. 14 / 15 Egi uit d tuulijk kiglp 2 Stmdimt

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

SNELWEG SNELWEG. assengroningenassengroningen. groningenassengroningenassen. assengroningenassengroningen DE FIETS. groningenassengroningenassen

SNELWEG SNELWEG. assengroningenassengroningen. groningenassengroningenassen. assengroningenassengroningen DE FIETS. groningenassengroningenassen ssroi ssroiss oiss PROGRAMMA Itroducti Plforum - Gdputrd Hk Brik - 5 burus Afrodi ssroi FIETS ASSEN GRONINGEN 30 km lt Grot pdl tuss Ass Groi Tusslid ldschpplijk bid mt kr ssroi DE AMBITIE! Mr ms op fits

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen

Brand Activation. Created by Marina Hoogeveen Brad Actvato. Cratd by Mara Hoogv Aadacht Om Dazzlg Styl odr d aadacht t brg mot allrrst vst kaartjs va d uw husstjl word otworp word gdrukt. Daaraast zal d tokomstg uw tractv wbst ht blagrjkst commucat

Nadere informatie

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen 11 Krkbld v d Protstts Gmt t Jrgg 25, r. 11 14 ovmbr 2014 CCIV-lzig ovr roms gotisch kust Expositi Cocky v Bur i Trfput Ndr kismkig mt iuw d pgi 3 pgi 5 pgi 13 Gdchtiszodg Dk dirbr dod V d rdcti Wilhlmrk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen

StickPraet. Week 21. Deze week: Held van de week. Wedstrijd- verslagen StickPrt Wk 21 Dz wk: Hld v d wk Wdstrijd- vrslg Ihoud Agd Liv ld, Alwr d llrltst StickPrt v dit sizo! Dt btkt ook dt ht hockysizo 2014-2015 t id is. D slctis zij wr bgo wij ku g bgi mt ht vorm v iuw tms

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen...

ZWANGER EN FIT waarom en op welke manier sporten goed is voor zwangere vrouwen... ZWANGER EN FIT wrm p wlk mir sprt gd is vr zwgr vruw Bkswg 21F 7031 AT Whl / 06-23 61 18 25 / if@fitwijzrcm / wwwfitwijzrcm ZWANGER EN FIT Dr: Cr v Hrd, fysithrput Bwg is blgrijk vr j lichm, k wr j zwgr

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011/2012

JAARVERSLAG 2011/2012 JAARVERSLAG NL 2011/2012 sm strk voorwoord 1 2 6. Bmbo plt voor pdcorridor i Qilig, Chi Bld: WWF-Chi 7. Turtl Cmp voor kidr, Mlisië Bld: WWF/Gvi Jolis succs bok do w sm 3 6 4 7 5 4. Nushoorvrhuizig, Zuid-Afrik

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen

Greentec boomknippers, -zagen en houttangen Grtc boomkipprs, -zag houttag Grtc 150 bom- takk kipschaar D Grtc bom,- takkkipschaar is otwikkld om ht arbidsitsiv gvaarlijk wrk voor d ms t vrmidr. E tvs om i kortr tijd mr bom t kapp. D kli kipschaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen?

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen? wyl.l/iy W w jij v yl? Bs yl-f, W luk d j d slg g m h Wyl Ciy Dbk. I di Dbk vid j puzzls llli ifmi v h yl v kli lkish pp splmp. D yl zij mid gdsff ui d uu dig. E ku wij blijv gi v z mbiljs, klks TV s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme!

Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 53 2014 Daor kunde meej vor d n dag komme! Krrvlskrt v t Aogj Jrgg 53 2014 Dor kud j vor d dg ko! D iuw Joffrs 5 Agguskbd wit Mottoot 7 Miistr v Plisi Zk gt strijd tg lui kopr 15 V d voorzittr t Aogs otto Bst crvlsvirdrs. Bij ht vrschij v dz gklurd

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor

Ingrijpende veranderingen zoals o.a. de Sloedam, de oorlog en de Delta- werken zorgden ervoor Dé adr (strad) vakati! Walchr is sfr charm Igrijpd vradrig zoals o.a. d Slodam, d oorlog d Dlta- wrk zorgd rvoor dat aa ht isolmt va Walchr dfiitif id kwam. Door d Dltawrk, ht atwoord op d watrsoodramp

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL CollctiKRANT voorjaar 2015 - MARCO MARKNESSE Thuis in j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL NIEUWE COLLECTIE! Zi pagina 6 BLIJMAKER Rlaxfautuil Bst Dsign Lvrbaar in 3 rgonomi matn. In divrs stof-, ldrkwalititn

Nadere informatie

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie