Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen"

Transcriptie

1 Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska Joyce de Ruiter Kremers Joost Geeraedts Eppe Scholtens Noordhoff Uitgevers bv 1

2 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand / Zo vertel je wat er aan de hand is How do you feel? I feel fine. I feel stupid. I feel miserable. How is life? I'm feeling great! I've never been better. Things could be worse. What's the matter? What's wrong with you? What's bothering you? I feel sick. We did something very stupid. I had a fight. You look cheerful. You sound excited. They seem upset. They seem worried. Hoe voel je je? Ik voel me goed. Ik voel me stom. Ik voel me ellendig. Hoe staat het leven? Ik voel me geweldig. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Het kan slechter. Wat is er aan de hand? Wat is er mis met je? Wat zit je dwars? Ik voel me ziek. We hebben iets stoms gedaan. Ik heb ruzie gehad. Je ziet er vrolijk uit. Je klinkt opgewonden. Zij lijken van streek. Zij lijken bezorgd. Zo leef je met iemand mee That's great! How wonderful! Cheer up! You'll be fine. It's not as bad as it seems. I feel sorry for you. I'm sorry to hear that. What a nightmare! Dat is te gek! Prachtig! Kop op! Het komt wel goed met je. Het is niet zo erg als het lijkt. Het spijt me voor je. Het spijt me dat te horen. Wat een nachtmerrie! Noordhoff Uitgevers bv 2

3 Stone 2 Zo vraag je naar iemands uiterlijk of karakter What is he wearing? What was she wearing? What does Brad look like? What did Abigail look like? What is Annie like? What was your sister like? Can you describe his mother? Can you describe Gavin? Wat heeft hij aan? Wat had zij aan? Hoe ziet Brad eruit? Hoe zag Abigail eruit? Wat voor persoon is Annie? Wat voor iemand was je zus? Kun je zijn moeder beschrijven? Kun je Gavin beschrijven? Zo beschrijf je iemand My brother is wearing an earring. His sister was wearing black jeans. His sister was wearing glasses and braces. Brad looks quiet and shy. Abigail looked like me. Brad looked rather boring. Annie is terribly clumsy. She was really stubborn. She was very jealous. His nephew has red hair and freckles. Gavin had a good sense of humour. Mijn broer draagt een oorbel. Zijn zus had een zwarte spijkerbroek aan. Zijn zus droeg een bril en beugel. Brad lijkt stil en verlegen. Abigail leek op mij. Brad leek nogal saai. Annie is verschrikkelijk onhandig. Zij was echt koppig. Zij was erg jaloers. Zijn neefje heeft rood haar en sproeten. Gavin had een goed gevoel voor humor. Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Stone 3 Zo zeg je hoe je je voelt I'm happy about my new look. I'm excited about my haircut. I'm so embarrassed about my school results. I feel somewhat sad because he didn't call yesterday. I am unhappy because I failed an important test. I am disappointed because my new bike was stolen. I felt very happy when I met you at the beach the day before yesterday. I was thrilled when I got a scooter for my birthday. I was over the moon when she asked me out on a date. Ik ben blij met mijn nieuwe uiterlijk. Ik ben opgewonden over mijn nieuwe kapsel. Ik schaam me zo voor mijn school resultaten. Ik voel me wat verdrietig omdat hij me gisteren niet heeft gebeld. Ik ben ongelukkig omdat ik een belangrijke toets niet gehaald heb. Ik ben teleurgesteld omdat mijn nieuwe fiets gestolen is. Ik voelde me erg gelukkig toen ik jou eergisteren op het strand ontmoette. Ik was opgetogen toen ik een scooter voor mijn verjaardag kreeg. Ik was in de zevende hemel toen ze me mee uitvroeg voor een afspraakje. Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Stone 4 Zo geef je advies You could drink more water. He should eat more fruit and vegetables. Carl should live a healthier life. If I were you, I would eat less junk food. If I were you, I would stop smoking. If I were you, I wouldn't give anyone your phone number. If I were you, I wouldn't put a tattoo on your arm. Why don't you take my advice? Why not eat 'good mood food'? Je zou meer water kunnen drinken. Hij zou meer fruit en groenten moeten eten. Carl zou een gezonder leven moeten leiden. Als ik jou was, zou ik minder 'junk food' eten. Als ik jou was, zou ik stoppen met roken. Als ik jou was, zou ik niemand je telefoonnummer geven. Als ik jou was, zou ik geen tatoeage op je arm zetten. Waarom volg je mijn advies niet op? Waarom eet je geen 'good mood food'? Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Chapter 2 Stone 5 Zo stel je vragen over producten / Zo geef je antwoord Is this machine made of steel? Yes, it is. Is this machine dangerous? No, it isn't. Are these products very expensive? Yes, they are. Are these products easy to use? No, they certainly aren't. Does this gadget really work? Yes, of course. Does this gadget come with a manual? No, it doesn't. Can I use the machine at school? Sure, you can. Can I buy this machine anywhere? No, you can't. What do you do if it doesn't work? What should I do if it doesn't work? If it doesn't work, check the manual. If it doesn't work, call the helpdesk. What happens when you press this button? What happens when you pull the handle? When you press the button, the machine starts. When you pull the handle, the machine starts. Is deze machine van staal gemaakt? Ja. Is deze machine gevaarlijk? Nee. Zijn deze producten erg duur? Ja. Zijn deze producten gemakkelijk te gebruiken? Nee, zeker niet. Werkt dit handige ding echt? Ja, natuurlijk. Is er ook een handleiding bij dit handige ding? Nee. Kan ik deze machine op school gebruiken? Natuurlijk. Kan ik deze machine ergens kopen? Nee. Wat doe je als het niet werkt? Wat moet ik doen als het niet werkt? Als het niet werkt, kijk dan in de handleiding. Als het niet werkt, bel je de helpdesk. Wat gebeurt er wanneer je op deze knop drukt? Wat gebeurt er wanneer je aan de hendel trekt? Wanneer je op de knop drukt, start de machine. Wanneer je aan de hendel trekt, start de machine. Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Stone 6 Zo geef je instructies First, make sure you have your phone's serial number. First, turn on the computer. First, charge your batteries. First, press the red button on the webcam. First, fill a large pan with boiling water. Then, complete the form at the police station. Then, log into your account. Then, put the batteries in the camera. Then, go and sit in front of the screen. Second, boil your eggs for five minutes. Next, block the SIM card. Next, type in your message. Next, zoom in on the object. Next, look at the webcam on top of your screen. Third, put your eggs in cold water and peel them. Finally, get a new phone. Finally, click on 'send'. Finally, press the button to take a photo. Finally, smile at the webcam. Finally, serve them with a pinch of salt. Wees er eerst zeker van dat je het serienummer van je telefoon hebt. Zet eerst de computer aan. Laad eerst je batterijen op. Druk eerst op de rode knop op de webcam. Als eerste vul je een grote pan met kokend water. Vul daarna het formulier in op het politiebureau. Log dan in op je account. Doe daarna de batterijen in de camera. Ga dan voor het scherm zitten. Ten tweede kook je eieren vijf minuten. Blokkeer vervolgens de SIM kaart. Type vervolgens je bericht. Zoom vervolgens in op het object. Kijk vervolgens naar de webcam bovenop het scherm. Ten derde doe je je eieren in koud water en pel je ze. Ten slotte neem je een nieuwe telefoon. Ten slotte klik je op 'versturen'. Ten slotte druk je op de knop om een foto te maken. Ten slotte lach je naar de webcam. Ten slotte serveer je ze met een snufje zout. Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Stone 7 Zo waarschuw je iemand Watch out! You might get hurt! Beware of the dogs. Don't touch the robot! You'll be in trouble if you touch the robot. You'll be in trouble if you push the emergency button. It's dangerous to put your fingers in a socket. It can be risky to download that programme. Pas op! Je kunt gewond raken! Pas op voor de honden. Raak de robot niet aan! Je komt in de problemen als je de robot aanraakt. Je komt in de problemen als je de noodknop indrukt. Het is gevaarlijk om je vingers in een stopcontact te steken. Het kan riskant zijn om dat programma te downloaden. Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Stone 8 Zo doe je voorspellingen One day I'm going to design a talking fridge. One day he's going to invent a time machine. One day we're going to use computerized cars. In the future I will fly to school by plane. Ten years from now we won't go on holiday to the moon. In 2025 they will never travel the world in one day. Eens ga ik een pratende koelkast ontwerpen. Eens gaat hij een tijdmachine uitvinden. Ooit gaan we computergestuurde auto's gebruiken. In de toekomst vlieg ik met het vliegtuig naar school. Over tien jaar gaan we niet op vakantie naar de maan. In 2025 zullen ze nooit in één dag de wereld rond reizen. Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Chapter 3 Stone 9 Zo stel je vragen in een interview What do you think of your job? What do you think of being a nurse? What is your opinion about jumping out of airplanes? What is your view on MSN? How many hours do you work? Why did you choose this job? When did you decide to be a stuntman? When did you decide to be a nurse? Which part of your job do you like best? Which part of your job do you like least? Wat vindt u van uw baan? Wat vindt u ervan verpleger te zijn? Wat is uw mening over het springen uit vliegtuigen? Wat is uw kijk op MSN? Hoeveel uren werkt u? Waarom hebt u deze baan gekozen? Wanneer besloot u stuntman te worden? Wanneer besloot u verpleger te worden? Welk deel van uw baan vindt u het leukst? Welk deel van uw baan vindt u het minst leuk? Zo reageer je I think it's an awesome job. I'd say this is the best job ever. I don't think jumping out of airplanes is dangerous. In my opinion it's a safe job. I often work more than twelve hours a day. I chose this job because I like the excitement. I decided to be a stuntman at the age of six. I like working with people best. I like the long working hours least. Ik vind het een te gekke baan. Ik zou zeggen dat dit de beste baan ooit is. Ik vind het springen uit vliegtuigen niet gevaarlijk. Naar mijn mening is het een veilige baan. Ik werk vaak meer dan twaalf uur per dag. Ik heb deze baan gekozen omdat ik de spanning leuk vind. Ik heb op zesjarige leeftijd besloten stuntman te worden. Ik vind het werken met mensen het leukst. Ik vind de lange werkuren het minst leuk. Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Stone 10 Zo stel je vragen over film, musicals en games What's the title of the song? What's the theme of the game? Who is your favourite character? Who plays the main character? Which actors are in it? Which is the best part of the film? Which is your favourite musical, We Will Rock You or Grease? Which do you like better, Hairspray or Joseph? When does the story take place? Where is the story set? Wat is de titel van het liedje? Wat is het thema van het spel? Wie is je favoriete personage? Wie speelt de hoofdpersoon? Welke acteurs zitten er in? Wat is het beste deel van de film? Wat is je favoriete musical, We Will Rock You of Grease? Welke vind je beter, Hairspray of Joseph? Wanneer vindt het verhaal plaats? Waar speelt het verhaal zich af? Zo reageer je The song is called Listen to your heart. The theme is love and crime. My favourite character is Scaramouche. Orlando Bloom plays the main character. Brad Pitt and Angelina Jolie are in it. The best part is the happy ending. My favourite musical is We Will Rock You. I like Hairspray better. It takes place in the 20th century. It's set at a school in New York. Het liedje heet Listen to your heart. Het thema is liefde en criminaliteit. Mijn favoriete personage is Scaramouche. Orlando Bloom speelt de hoofdpersoon. Brad Pitt en Angelina Jolie zitten erin. Het beste deel is het happy end. Mijn favoriete musical is We Will Rock You. Ik vind Hairspray beter. Het vindt plaats in de 20e eeuw. Het speelt zich af op een school in New York. Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Stone 11 Zo probeer je iemands interesse te wekken Are you looking for adventure? Are you interested in a good dance club? Are you looking for a family day out? Have you ever been to Disneyland Paris? Have you ever heard of Edinburgh Castle? Have you ever seen Deep Sea World? Ben je op zoek naar avontuur? Ben je geïnteresseerd in een goede dansclub? Ben je op zoek naar een dagje uit met het gezin? Ben je ooit naar Disneyland Parijs geweest? Heb je ooit van Edinburgh Castle gehoord? Heb je ooit Deep Sea World gezien? Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Stone 12 Zo vraag je naar meer bijzonderheden What kind of books are you interested in? What sort of DVDs is he fond of? Are there any seats available? Are there any tickets left? Can you tell me more about this game? Can you give me some examples? In wat voor boeken ben je geïnteresseerd? Wat voor soort dvd's is hij dol op? Zijn er plaatsen beschikbaar? Zijn er kaarten over? Kunt u mij meer over dit spel vertellen? Kunt u mij wat voorbeelden geven? Zo reageer je I am interested in exciting adventure books. He is fond of romantic DVDs. Yes, there are some seats available. Yes, there are still some tickets left. No, there aren't any free seats left. I'm sorry, there are no seats left. I'm sorry, you can't buy tickets anywhere. Yes, of course. It's a platform game. Yes, of course. It's a role playing game. Yes, sure. For example, comics and magazines. Yes, sure. For example, platform or role play games. Ik ben geïnteresseerd in spannende avonturenboeken. Hij is dol op romantische dvd's. Ja, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Ja, er zijn nog steeds een paar kaarten over. Nee, er zijn geen vrije plaatsen over. Het spijt me, er zijn geen plaatsen over. Het spijt me, je kunt nergens kaarten kopen. Ja, natuurlijk. Het is een platformspel. Ja, natuurlijk. Het is een rollenspel. Jazeker, bijvoorbeeld stripboeken en tijdschriften. Jazeker, bijvoorbeeld platformspellen of rollenspellen. Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Chapter 4 Stone 13 Zo vraag je om een mening What do you think of a smoking ban at schools? What do you think of people who throw litter on the streets? What do you think of killing whales? What is your opinion about this subject? What's your opinion about being a vegetarian? What's your opinion about using laptops at school? Do you agree with these protests? Do you agree with the new rules at your school? Don't you agree with John? Wat vind je van een rookverbod op scholen? Wat vind je van mensen die afval op straat gooien? Wat vind je van het doden van walvissen? Wat is je mening over dit onderwerp? Wat is je mening over vegetariër zijn? Wat is je mening over het gebruik van laptops op school? Ben je het eens met deze protesten? Ben je het eens met de nieuwe regels op school? Ben je het niet eens met John? Zo geef je je mening I think it's nonsense. In my opinion, people should throw litter in a dustbin. I think killing whales is cruel. I fully agree. They're absolutely right. You have a point there. I disagree, because these protests are useless. I don't agree, because those rules are silly. I don't think so, because those rules are silly. Perhaps, but it's our own responsibility. Maybe, but I don't really mind. Ik vind het onzin. Naar mijn mening moeten mensen afval in een afvalbak gooien. Ik vind het doden van walvissen wreed. Ik ben het er helemaal mee eens. Ze hebben helemaal gelijk. Daar heb je een punt. Ik ben het er niet mee eens, want deze protesten zijn zinloos. Ik ben het er niet mee eens, want die regels zijn stom. Ik denk het niet, want die regels zijn stom. Misschien, maar het is onze eigen verantwoordelijkheid. Misschien, maar het maakt mij niet zoveel uit. Noordhoff Uitgevers bv 14

15 Stone 14 Zo zeg je dat je geïnteresseerd bent I'd like to know a bit more about green gaming. I'd like to find out more about saving energy. I'd like to get some information about pollution. I'd like to hear some more about that person. Please, tell me more about that new computer game. I'm interested in this subject. I'm interested in protecting animals. Green gaming sounds great. Living in Australia sounds very interesting. Flying to the moon sounds good. Ik wil graag wat meer weten over milieuvriendelijk gamen. Ik wil graag meer uitzoeken over energiebesparing. Ik zou graag wat informatie willen krijgen over milieuvervuiling. Ik zou graag wat meer willen horen over die persoon. Vertel me alsjeblieft wat meer over dat nieuwe computerspel. Ik ben geïnteresseerd in dit onderwerp. Ik ben geïnteresseerd in dierenbescherming. Milieuvriendelijk gamen klinkt geweldig. In Australië wonen klinkt erg interessant. Naar de maan vliegen klinkt goed. Zo zeg je dat je niet geïnteresseerd bent I don't care about global warming. I am not interested in fast cars. I don't care about politics. Watching documentaries doesn't interest me. Watching documentaries sounds pretty boring. I couldn't care less. I couldn't be bothered. Ik geef niks om de opwarming van de aarde. Ik ben niet geïnteresseerd in snelle auto's. Ik geef niets om politiek. Naar documentaires kijken interesseert me niet. Naar documentaires kijken klinkt behoorlijk saai. Het kan me helemaal niets schelen. Ik kan me er niet druk om maken. Noordhoff Uitgevers bv 15

16 Stone 15 Zo zeg je hoe iets is gekomen I'm worried, because we haven't seen him for a while. I'm worried, because I've lost my laptop. I'm worried because Nessie has disappeared. He can't come to the party, because he has gone to London. He can't come to the party, because he hasn't received an invitation. He can't come to the party, because his dad has had an accident. I have missed the bus and that's why I'm late. She can't walk! She has broken her leg. The city is dirty, because people have dropped so much litter. Ik ben bezorgd, omdat we hem een poosje niet gezien hebben. Ik ben bezorgd, omdat ik mijn laptop verloren heb. Ik ben bezorgd, omdat Nessie verdwenen is. Hij kan niet naar het feestje komen, omdat hij naar Londen is gegaan. Hij kan niet naar het feestje komen, omdat hij geen uitnodiging heeft ontvangen. Hij kan niet naar het feestje komen, omdat zijn vader een ongeluk heeft gehad. Ik heb de bus gemist en daarom ben ik te laat. Ze kan niet lopen! Ze heeft haar been gebroken. De stad is smerig, omdat mensen er zoveel afval hebben neergegooid. Noordhoff Uitgevers bv 16

17 Stone 16 Zo zeg je dat je hulp nodig hebt I need your help. We could use some support. I could use some help from volunteers. We need a lot of money for our club. We could use a helping hand. I need the right tools for this job. Please help us. There's little money left. Please help us. We just need a few volunteers. Ik heb jouw hulp nodig. We zouden wat steun kunnen gebruiken. Ik zou wat hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken. We hebben veel geld nodig voor onze club. We zouden wel een helpende hand kunnen gebruiken. Ik heb het juiste gereedschap nodig voor dit werk. Help ons alsjeblieft. Er is weinig geld over. Help ons alsjeblieft. We hebben alleen maar een paar vrijwilligers nodig. Noordhoff Uitgevers bv 17

18 Chapter 5 Stone 17 Zo vergelijk je dingen His car is cheaper than mine. My mother's guitar was more expensive than yours. This laptop is the cheapest of all. Her bike was the most expensive one. These shoes are nicer than mine. Your jeans were less expensive than Phil's. These are as beautiful as hers. His MP3 player makes me think of yours. This mobile phone looks like the one I have. My sister's computer reminds me of that one over there. Coffee tastes as good as tea. Orange juice tastes very different from lemon juice. Milk tastes much better than water. Your piano sounds a lot better than your saxophone. His violin sounds a lot worse than my trumpet. Zijn auto is goedkoper dan die van mij. De gitaar van mijn moeder was duurder dan die van jou. Deze laptop is de goedkoopste van allemaal. Haar fiets was de duurste. Deze schoenen zijn mooier dan die van mij. Jouw spijkerbroek is minder duur dan die van Phil. Deze zijn net zo mooi als die van haar. Zijn mp3 speler doet me denken aan die van jou. Deze mobiele telefoon lijkt op diegene die ik heb. De computer van mijn zus doet me denken aan die daar. Koffie smaakt net zo goed als thee. Sinaasappelsap smaakt heel anders dan citroensap. Melk smaakt veel beter dan water. Jouw piano klinkt veel beter dan jouw saxofoon. Zijn viool klinkt veel slechter dan mijn trompet. Noordhoff Uitgevers bv 18

19 Stone 18 Zo zeg je dat je iets wel of niet belangrijk vindt It's important because we need money to buy things. That's necessary as we have to think about the future. It's relevant because it teaches us to be responsible. It's ridiculous because lots of food goes to waste. That's rubbish as there are more important things in life. It's unimportant because I don't think it's necessary. Saving money is important. Helping others is necessary. Caring for the environment is important. I think it would be wise to pass your exams. We think it's good to get a job. I don't think it would be sensible to spend all of your money. We don't think it's smart to get married at the age of eighteen. Het is belangrijk omdat we geld nodig hebben om dingen te kopen. Dat is nodig omdat we moeten nadenken over de toekomst. Het is zinvol omdat het ons leert verantwoordelijk te zijn. Het is belachelijk omdat veel voedsel verloren gaat. Dat is onzin aangezien er belangrijkere dingen in het leven zijn. Het is niet belangrijk omdat ik denk dat het niet nodig is. Geld sparen is belangrijk. Anderen helpen is nodig. Zorgen voor het milieu is belangrijk. Ik denk dat het verstandig zou zijn te slagen voor je examen. Wij denken dat het goed is om een baan te krijgen. Ik denk niet dat het verstandig zou zijn om al je geld uit te geven. Wij vinden het niet slim om te trouwen als je 18 bent. Noordhoff Uitgevers bv 19

20 Stone 19 Zo praat je over bezit en waarde John's father owns a fancy car. Kyle's sister has an enormous house. He owns an internet company. He has lots of money. I own many CDs. We have a fancy car. They own an enormous house. My brother's possessions are worth two hundred pounds. The total amount is three thousand euros. The price of yesterday's newspaper is two dollars and ten cents. These chocolate bars cost one pound and fifty pence. De vader van John bezit een blitse auto. De zus van Kyle heeft een enorm huis. Hij bezit een internetbedrijf. Hij heeft veel geld. Ik bezit veel cd's. Wij hebben een blitse auto. Zij bezitten een enorm huis. De bezittingen van mijn broer zijn tweehonderd pond waard. Het totaalbedrag is drieduizend euro. De prijs van de krant van gisteren is twee dollar en tien cent. Deze chocoladerepen kosten één pond en vijftig pence. Noordhoff Uitgevers bv 20

21 Stone 20 Zo zeg je dat je iets wel of niet kunt I can help poor people. We can't sell it for that price. He could lower the price. She couldn't save some cash. We will be able to register online. They won't be able to support them. It's possible to earn that much money. It's impossible to raise more than one million dollars. Ik kan arme mensen helpen. Wij kunnen het niet voor die prijs verkopen. Hij zou de prijs kunnen verlagen. Zij zou niet wat geld kunnen sparen. Wij zullen in staat zijn online te registeren. Zij zullen niet in staat zijn hen te steunen. Het is mogelijk om zoveel geld te verdienen. Het is onmogelijk om meer dan één miljoen dollar in te zamelen. Noordhoff Uitgevers bv 21

22 Chapter 6 Stone 21 Zo voer je een telefoongesprek Good morning, Auckland Zoo. This is John Adams speaking. Good afternoon, this is Sue Jones speaking. Can I help you? Good morning, this is Sue Jones speaking. What can I do for you? Can I speak to Ms Robson, please? Could I speak to the headmaster, please? Just a minute, please. I'll put you through. Could you hold the line, please? I'm sorry, Mrs Adams is not in today. I'm sorry, the headmaster is in a meeting right now. I'm sorry, the line is engaged. I'll call back later. I'll try again later. Can I leave a message? Could you tell him I've called? I'll leave a note on his desk. I'll tell him you've called. Thanks for your help. Goodbye. You're welcome. This is Colin's voic . Please leave a message after the beep. Goedemorgen, met de dierentuin van Auckland. U spreekt met John Adams. Goedemiddag, u spreekt met Sue Jones. Kan ik u helpen? Goedemorgen, u spreekt met Sue Jones. Wat kan ik voor u doen? Kan ik mevrouw Robson spreken, alstublieft? Zou ik de directeur van de school kunnen spreken, alstublieft? Een ogenblikje alstublieft. ik verbind u door. Kunt u aan de lijn blijven, alstublieft? Het spijt me, mevrouw Adams is niet aanwezig vandaag. Het spijt me, de directeur zit momenteel in een vergadering. Het spijt me, de lijn is bezet. Ik bel later terug. Ik probeer het later nog een keer. Kan ik een boodschap achterlaten? Zou u hem kunnen zeggen dat ik gebeld heb? Ik zal een bericht op zijn bureau achterlaten. Ik zal zeggen dat u gebeld hebt. Dank voor uw hulp. Goedendag. Geen dank. Dit is de voic van Colin. Laat een boodschap achter na de pieptoon alsjeblieft. Noordhoff Uitgevers bv 22

23 Stone 22 Zo praat je over gewoontes I always swim in the sea. We usually go to school by bike. They often do homework in the kitchen. I sometimes drink beer. We hardly ever swim in the sea. They never do homework in the kitchen. We read the paper every day. My dad walks to his office in the morning. My friend usually calls me after lunch. Ik zwem altijd in zee. Wij gaan gewoonlijk op de fiets naar school. Zij maken vaak huiswerk in de keuken. Ik drink soms bier. Wij zwemmen bijna nooit in zee. Zij maken nooit huiswerk in de keuken. Wij lezen elke dag de krant. Mijn vader loopt 's morgens naar zijn kantoor. Mijn vriend belt me gewoonlijk na de lunch. Noordhoff Uitgevers bv 23

24 Stone 23 Zo vertel je over dromen en plannen I hope to become a Formula-1 racer one day. I hope to emigrate to Australia in the future. I hope to live a happy family life when I'm older. I hope to be the head of the company one day. I dream of being a famous racing champion in the future. I dream of making a world trip when I'm older. I dream of winning the lottery one day. I dream of having lots of children in the future. Ik hoop ooit Formule-1 coureur te zijn. Ik hoop in de toekomst naar Australië te emigreren. Ik hoop een gelukkig familieleven te leiden als ik ouder ben. Ik hoop ooit de baas van het bedrijf te zijn. Ik droom ervan om in de toekomst een beroemd racekampioen te zijn. Ik droom ervan een wereldreis te maken als ik ouder ben. Ik droom ervan ooit de loterij te winnen. Ik droom ervan veel kinderen te hebben in de toekomst. Noordhoff Uitgevers bv 24

25 Stone 24 Zo vraag je naar iemands werk What kind of job do you have? What sort of work do you do? Can you tell me something about your job? Could you tell me a few things about the work you do? Could you tell me what the job involves? What do you like about being a racer? What do you dislike about working in a factory? Where do you work? When do you work? Do you work part-time or full-time? How much do you earn? What skills do you need for the job? Wat voor soort baan heb je? Wat voor soort werk doe je? Kun je me iets over je baan vertellen? Zou je me iets kunnen vertellen over het werk dat je doet? Zou je me kunnen vertellen wat de baan inhoudt? Wat vind je er leuk aan om coureur te zijn? Wat vind je niet leuk aan het werken in een fabriek? Waar werk je? Wanneer werk je? Werk je in deeltijd of volledig? Hoeveel verdien je? Welke vaardigheden heb je nodig voor de baan? Zo vertel je over je werk I am a factory worker. I work as an electrician. I like working with children. I love the challenge of the job. I dislike the long working hours. I hate getting up early. I work at the hospital in Park Street. I have a part-time job in a supermarket. I earn four pounds an hour. I travel ten miles to get to work. Ik ben fabrieksarbeider. Ik werk als elektricien. Ik vind het werken met kinderen leuk. Ik hou van de uitdaging van de baan. Ik vind de lange werktijden niet leuk. Ik haat het om vroeg op te staan. Ik werk in het ziekenhuis in Park Street. Ik heb een deeltijdbaan in een supermarkt. Ik verdien vier pond per uur. Ik reis tien mijl om op mijn werk te komen. Noordhoff Uitgevers bv 25

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u? Vragen of iemand spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen _[taal]_. Duidelijk

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is.

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is. t;n'apter one 1= Ais is my life... This is my life! Comment Bij deze opdracht is geen. Je schrijft zelf op hoe jouw dag eruitziet. Vond je dit een moeilijke opdracht? Kijk dan nog eens naar de Stones uit

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry,

HELLO (ADELE) refrein: Hello from the other side I must've called a thousand times to tell you I'm sorry, Hello, it's me I was wondering if after all these years You'd like to meet, to go over everything They say that time's supposed to heal ya But I ain't done much healing Hello, can you hear me I'm in California

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info 1 Litter in your town read Lees de tekst. Bij wie ligt het minste zwerfafval op straat? Kruis aan. Amy Zoe Richard litter problem awful zwerfafval probleem vies afvalbak afschuwelijk Is litter messing

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE 3 Opgavenummer : EN3(05) Examenduur : 90 minuten Instructies Dit examen bevat 5 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Beantwoord de vragen

Nadere informatie