Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen"

Transcriptie

1 Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska Joyce de Ruiter Kremers Joost Geeraedts Eppe Scholtens Noordhoff Uitgevers bv 1

2 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand / Zo vertel je wat er aan de hand is How do you feel? I feel fine. I feel stupid. I feel miserable. How is life? I'm feeling great! I've never been better. Things could be worse. What's the matter? What's wrong with you? What's bothering you? I feel sick. We did something very stupid. I had a fight. You look cheerful. You sound excited. They seem upset. They seem worried. Hoe voel je je? Ik voel me goed. Ik voel me stom. Ik voel me ellendig. Hoe staat het leven? Ik voel me geweldig. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Het kan slechter. Wat is er aan de hand? Wat is er mis met je? Wat zit je dwars? Ik voel me ziek. We hebben iets stoms gedaan. Ik heb ruzie gehad. Je ziet er vrolijk uit. Je klinkt opgewonden. Zij lijken van streek. Zij lijken bezorgd. Zo leef je met iemand mee That's great! How wonderful! Cheer up! You'll be fine. It's not as bad as it seems. I feel sorry for you. I'm sorry to hear that. What a nightmare! Dat is te gek! Prachtig! Kop op! Het komt wel goed met je. Het is niet zo erg als het lijkt. Het spijt me voor je. Het spijt me dat te horen. Wat een nachtmerrie! Noordhoff Uitgevers bv 2

3 Stone 2 Zo vraag je naar iemands uiterlijk of karakter What is he wearing? What was she wearing? What does Brad look like? What did Abigail look like? What is Annie like? What was your sister like? Can you describe his mother? Can you describe Gavin? Wat heeft hij aan? Wat had zij aan? Hoe ziet Brad eruit? Hoe zag Abigail eruit? Wat voor persoon is Annie? Wat voor iemand was je zus? Kun je zijn moeder beschrijven? Kun je Gavin beschrijven? Zo beschrijf je iemand My brother is wearing an earring. His sister was wearing black jeans. His sister was wearing glasses and braces. Brad looks quiet and shy. Abigail looked like me. Brad looked rather boring. Annie is terribly clumsy. She was really stubborn. She was very jealous. His nephew has red hair and freckles. Gavin had a good sense of humour. Mijn broer draagt een oorbel. Zijn zus had een zwarte spijkerbroek aan. Zijn zus droeg een bril en beugel. Brad lijkt stil en verlegen. Abigail leek op mij. Brad leek nogal saai. Annie is verschrikkelijk onhandig. Zij was echt koppig. Zij was erg jaloers. Zijn neefje heeft rood haar en sproeten. Gavin had een goed gevoel voor humor. Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Stone 3 Zo zeg je hoe je je voelt I'm happy about my new look. I'm excited about my haircut. I'm so embarrassed about my school results. I feel somewhat sad because he didn't call yesterday. I am unhappy because I failed an important test. I am disappointed because my new bike was stolen. I felt very happy when I met you at the beach the day before yesterday. I was thrilled when I got a scooter for my birthday. I was over the moon when she asked me out on a date. Ik ben blij met mijn nieuwe uiterlijk. Ik ben opgewonden over mijn nieuwe kapsel. Ik schaam me zo voor mijn school resultaten. Ik voel me wat verdrietig omdat hij me gisteren niet heeft gebeld. Ik ben ongelukkig omdat ik een belangrijke toets niet gehaald heb. Ik ben teleurgesteld omdat mijn nieuwe fiets gestolen is. Ik voelde me erg gelukkig toen ik jou eergisteren op het strand ontmoette. Ik was opgetogen toen ik een scooter voor mijn verjaardag kreeg. Ik was in de zevende hemel toen ze me mee uitvroeg voor een afspraakje. Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Stone 4 Zo geef je advies You could drink more water. He should eat more fruit and vegetables. Carl should live a healthier life. If I were you, I would eat less junk food. If I were you, I would stop smoking. If I were you, I wouldn't give anyone your phone number. If I were you, I wouldn't put a tattoo on your arm. Why don't you take my advice? Why not eat 'good mood food'? Je zou meer water kunnen drinken. Hij zou meer fruit en groenten moeten eten. Carl zou een gezonder leven moeten leiden. Als ik jou was, zou ik minder 'junk food' eten. Als ik jou was, zou ik stoppen met roken. Als ik jou was, zou ik niemand je telefoonnummer geven. Als ik jou was, zou ik geen tatoeage op je arm zetten. Waarom volg je mijn advies niet op? Waarom eet je geen 'good mood food'? Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Chapter 2 Stone 5 Zo stel je vragen over producten / Zo geef je antwoord Is this machine made of steel? Yes, it is. Is this machine dangerous? No, it isn't. Are these products very expensive? Yes, they are. Are these products easy to use? No, they certainly aren't. Does this gadget really work? Yes, of course. Does this gadget come with a manual? No, it doesn't. Can I use the machine at school? Sure, you can. Can I buy this machine anywhere? No, you can't. What do you do if it doesn't work? What should I do if it doesn't work? If it doesn't work, check the manual. If it doesn't work, call the helpdesk. What happens when you press this button? What happens when you pull the handle? When you press the button, the machine starts. When you pull the handle, the machine starts. Is deze machine van staal gemaakt? Ja. Is deze machine gevaarlijk? Nee. Zijn deze producten erg duur? Ja. Zijn deze producten gemakkelijk te gebruiken? Nee, zeker niet. Werkt dit handige ding echt? Ja, natuurlijk. Is er ook een handleiding bij dit handige ding? Nee. Kan ik deze machine op school gebruiken? Natuurlijk. Kan ik deze machine ergens kopen? Nee. Wat doe je als het niet werkt? Wat moet ik doen als het niet werkt? Als het niet werkt, kijk dan in de handleiding. Als het niet werkt, bel je de helpdesk. Wat gebeurt er wanneer je op deze knop drukt? Wat gebeurt er wanneer je aan de hendel trekt? Wanneer je op de knop drukt, start de machine. Wanneer je aan de hendel trekt, start de machine. Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Stone 6 Zo geef je instructies First, make sure you have your phone's serial number. First, turn on the computer. First, charge your batteries. First, press the red button on the webcam. First, fill a large pan with boiling water. Then, complete the form at the police station. Then, log into your account. Then, put the batteries in the camera. Then, go and sit in front of the screen. Second, boil your eggs for five minutes. Next, block the SIM card. Next, type in your message. Next, zoom in on the object. Next, look at the webcam on top of your screen. Third, put your eggs in cold water and peel them. Finally, get a new phone. Finally, click on 'send'. Finally, press the button to take a photo. Finally, smile at the webcam. Finally, serve them with a pinch of salt. Wees er eerst zeker van dat je het serienummer van je telefoon hebt. Zet eerst de computer aan. Laad eerst je batterijen op. Druk eerst op de rode knop op de webcam. Als eerste vul je een grote pan met kokend water. Vul daarna het formulier in op het politiebureau. Log dan in op je account. Doe daarna de batterijen in de camera. Ga dan voor het scherm zitten. Ten tweede kook je eieren vijf minuten. Blokkeer vervolgens de SIM kaart. Type vervolgens je bericht. Zoom vervolgens in op het object. Kijk vervolgens naar de webcam bovenop het scherm. Ten derde doe je je eieren in koud water en pel je ze. Ten slotte neem je een nieuwe telefoon. Ten slotte klik je op 'versturen'. Ten slotte druk je op de knop om een foto te maken. Ten slotte lach je naar de webcam. Ten slotte serveer je ze met een snufje zout. Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Stone 7 Zo waarschuw je iemand Watch out! You might get hurt! Beware of the dogs. Don't touch the robot! You'll be in trouble if you touch the robot. You'll be in trouble if you push the emergency button. It's dangerous to put your fingers in a socket. It can be risky to download that programme. Pas op! Je kunt gewond raken! Pas op voor de honden. Raak de robot niet aan! Je komt in de problemen als je de robot aanraakt. Je komt in de problemen als je de noodknop indrukt. Het is gevaarlijk om je vingers in een stopcontact te steken. Het kan riskant zijn om dat programma te downloaden. Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Stone 8 Zo doe je voorspellingen One day I'm going to design a talking fridge. One day he's going to invent a time machine. One day we're going to use computerized cars. In the future I will fly to school by plane. Ten years from now we won't go on holiday to the moon. In 2025 they will never travel the world in one day. Eens ga ik een pratende koelkast ontwerpen. Eens gaat hij een tijdmachine uitvinden. Ooit gaan we computergestuurde auto's gebruiken. In de toekomst vlieg ik met het vliegtuig naar school. Over tien jaar gaan we niet op vakantie naar de maan. In 2025 zullen ze nooit in één dag de wereld rond reizen. Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Chapter 3 Stone 9 Zo stel je vragen in een interview What do you think of your job? What do you think of being a nurse? What is your opinion about jumping out of airplanes? What is your view on MSN? How many hours do you work? Why did you choose this job? When did you decide to be a stuntman? When did you decide to be a nurse? Which part of your job do you like best? Which part of your job do you like least? Wat vindt u van uw baan? Wat vindt u ervan verpleger te zijn? Wat is uw mening over het springen uit vliegtuigen? Wat is uw kijk op MSN? Hoeveel uren werkt u? Waarom hebt u deze baan gekozen? Wanneer besloot u stuntman te worden? Wanneer besloot u verpleger te worden? Welk deel van uw baan vindt u het leukst? Welk deel van uw baan vindt u het minst leuk? Zo reageer je I think it's an awesome job. I'd say this is the best job ever. I don't think jumping out of airplanes is dangerous. In my opinion it's a safe job. I often work more than twelve hours a day. I chose this job because I like the excitement. I decided to be a stuntman at the age of six. I like working with people best. I like the long working hours least. Ik vind het een te gekke baan. Ik zou zeggen dat dit de beste baan ooit is. Ik vind het springen uit vliegtuigen niet gevaarlijk. Naar mijn mening is het een veilige baan. Ik werk vaak meer dan twaalf uur per dag. Ik heb deze baan gekozen omdat ik de spanning leuk vind. Ik heb op zesjarige leeftijd besloten stuntman te worden. Ik vind het werken met mensen het leukst. Ik vind de lange werkuren het minst leuk. Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Stone 10 Zo stel je vragen over film, musicals en games What's the title of the song? What's the theme of the game? Who is your favourite character? Who plays the main character? Which actors are in it? Which is the best part of the film? Which is your favourite musical, We Will Rock You or Grease? Which do you like better, Hairspray or Joseph? When does the story take place? Where is the story set? Wat is de titel van het liedje? Wat is het thema van het spel? Wie is je favoriete personage? Wie speelt de hoofdpersoon? Welke acteurs zitten er in? Wat is het beste deel van de film? Wat is je favoriete musical, We Will Rock You of Grease? Welke vind je beter, Hairspray of Joseph? Wanneer vindt het verhaal plaats? Waar speelt het verhaal zich af? Zo reageer je The song is called Listen to your heart. The theme is love and crime. My favourite character is Scaramouche. Orlando Bloom plays the main character. Brad Pitt and Angelina Jolie are in it. The best part is the happy ending. My favourite musical is We Will Rock You. I like Hairspray better. It takes place in the 20th century. It's set at a school in New York. Het liedje heet Listen to your heart. Het thema is liefde en criminaliteit. Mijn favoriete personage is Scaramouche. Orlando Bloom speelt de hoofdpersoon. Brad Pitt en Angelina Jolie zitten erin. Het beste deel is het happy end. Mijn favoriete musical is We Will Rock You. Ik vind Hairspray beter. Het vindt plaats in de 20e eeuw. Het speelt zich af op een school in New York. Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Stone 11 Zo probeer je iemands interesse te wekken Are you looking for adventure? Are you interested in a good dance club? Are you looking for a family day out? Have you ever been to Disneyland Paris? Have you ever heard of Edinburgh Castle? Have you ever seen Deep Sea World? Ben je op zoek naar avontuur? Ben je geïnteresseerd in een goede dansclub? Ben je op zoek naar een dagje uit met het gezin? Ben je ooit naar Disneyland Parijs geweest? Heb je ooit van Edinburgh Castle gehoord? Heb je ooit Deep Sea World gezien? Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Stone 12 Zo vraag je naar meer bijzonderheden What kind of books are you interested in? What sort of DVDs is he fond of? Are there any seats available? Are there any tickets left? Can you tell me more about this game? Can you give me some examples? In wat voor boeken ben je geïnteresseerd? Wat voor soort dvd's is hij dol op? Zijn er plaatsen beschikbaar? Zijn er kaarten over? Kunt u mij meer over dit spel vertellen? Kunt u mij wat voorbeelden geven? Zo reageer je I am interested in exciting adventure books. He is fond of romantic DVDs. Yes, there are some seats available. Yes, there are still some tickets left. No, there aren't any free seats left. I'm sorry, there are no seats left. I'm sorry, you can't buy tickets anywhere. Yes, of course. It's a platform game. Yes, of course. It's a role playing game. Yes, sure. For example, comics and magazines. Yes, sure. For example, platform or role play games. Ik ben geïnteresseerd in spannende avonturenboeken. Hij is dol op romantische dvd's. Ja, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Ja, er zijn nog steeds een paar kaarten over. Nee, er zijn geen vrije plaatsen over. Het spijt me, er zijn geen plaatsen over. Het spijt me, je kunt nergens kaarten kopen. Ja, natuurlijk. Het is een platformspel. Ja, natuurlijk. Het is een rollenspel. Jazeker, bijvoorbeeld stripboeken en tijdschriften. Jazeker, bijvoorbeeld platformspellen of rollenspellen. Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Chapter 4 Stone 13 Zo vraag je om een mening What do you think of a smoking ban at schools? What do you think of people who throw litter on the streets? What do you think of killing whales? What is your opinion about this subject? What's your opinion about being a vegetarian? What's your opinion about using laptops at school? Do you agree with these protests? Do you agree with the new rules at your school? Don't you agree with John? Wat vind je van een rookverbod op scholen? Wat vind je van mensen die afval op straat gooien? Wat vind je van het doden van walvissen? Wat is je mening over dit onderwerp? Wat is je mening over vegetariër zijn? Wat is je mening over het gebruik van laptops op school? Ben je het eens met deze protesten? Ben je het eens met de nieuwe regels op school? Ben je het niet eens met John? Zo geef je je mening I think it's nonsense. In my opinion, people should throw litter in a dustbin. I think killing whales is cruel. I fully agree. They're absolutely right. You have a point there. I disagree, because these protests are useless. I don't agree, because those rules are silly. I don't think so, because those rules are silly. Perhaps, but it's our own responsibility. Maybe, but I don't really mind. Ik vind het onzin. Naar mijn mening moeten mensen afval in een afvalbak gooien. Ik vind het doden van walvissen wreed. Ik ben het er helemaal mee eens. Ze hebben helemaal gelijk. Daar heb je een punt. Ik ben het er niet mee eens, want deze protesten zijn zinloos. Ik ben het er niet mee eens, want die regels zijn stom. Ik denk het niet, want die regels zijn stom. Misschien, maar het is onze eigen verantwoordelijkheid. Misschien, maar het maakt mij niet zoveel uit. Noordhoff Uitgevers bv 14

15 Stone 14 Zo zeg je dat je geïnteresseerd bent I'd like to know a bit more about green gaming. I'd like to find out more about saving energy. I'd like to get some information about pollution. I'd like to hear some more about that person. Please, tell me more about that new computer game. I'm interested in this subject. I'm interested in protecting animals. Green gaming sounds great. Living in Australia sounds very interesting. Flying to the moon sounds good. Ik wil graag wat meer weten over milieuvriendelijk gamen. Ik wil graag meer uitzoeken over energiebesparing. Ik zou graag wat informatie willen krijgen over milieuvervuiling. Ik zou graag wat meer willen horen over die persoon. Vertel me alsjeblieft wat meer over dat nieuwe computerspel. Ik ben geïnteresseerd in dit onderwerp. Ik ben geïnteresseerd in dierenbescherming. Milieuvriendelijk gamen klinkt geweldig. In Australië wonen klinkt erg interessant. Naar de maan vliegen klinkt goed. Zo zeg je dat je niet geïnteresseerd bent I don't care about global warming. I am not interested in fast cars. I don't care about politics. Watching documentaries doesn't interest me. Watching documentaries sounds pretty boring. I couldn't care less. I couldn't be bothered. Ik geef niks om de opwarming van de aarde. Ik ben niet geïnteresseerd in snelle auto's. Ik geef niets om politiek. Naar documentaires kijken interesseert me niet. Naar documentaires kijken klinkt behoorlijk saai. Het kan me helemaal niets schelen. Ik kan me er niet druk om maken. Noordhoff Uitgevers bv 15

16 Stone 15 Zo zeg je hoe iets is gekomen I'm worried, because we haven't seen him for a while. I'm worried, because I've lost my laptop. I'm worried because Nessie has disappeared. He can't come to the party, because he has gone to London. He can't come to the party, because he hasn't received an invitation. He can't come to the party, because his dad has had an accident. I have missed the bus and that's why I'm late. She can't walk! She has broken her leg. The city is dirty, because people have dropped so much litter. Ik ben bezorgd, omdat we hem een poosje niet gezien hebben. Ik ben bezorgd, omdat ik mijn laptop verloren heb. Ik ben bezorgd, omdat Nessie verdwenen is. Hij kan niet naar het feestje komen, omdat hij naar Londen is gegaan. Hij kan niet naar het feestje komen, omdat hij geen uitnodiging heeft ontvangen. Hij kan niet naar het feestje komen, omdat zijn vader een ongeluk heeft gehad. Ik heb de bus gemist en daarom ben ik te laat. Ze kan niet lopen! Ze heeft haar been gebroken. De stad is smerig, omdat mensen er zoveel afval hebben neergegooid. Noordhoff Uitgevers bv 16

17 Stone 16 Zo zeg je dat je hulp nodig hebt I need your help. We could use some support. I could use some help from volunteers. We need a lot of money for our club. We could use a helping hand. I need the right tools for this job. Please help us. There's little money left. Please help us. We just need a few volunteers. Ik heb jouw hulp nodig. We zouden wat steun kunnen gebruiken. Ik zou wat hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken. We hebben veel geld nodig voor onze club. We zouden wel een helpende hand kunnen gebruiken. Ik heb het juiste gereedschap nodig voor dit werk. Help ons alsjeblieft. Er is weinig geld over. Help ons alsjeblieft. We hebben alleen maar een paar vrijwilligers nodig. Noordhoff Uitgevers bv 17

18 Chapter 5 Stone 17 Zo vergelijk je dingen His car is cheaper than mine. My mother's guitar was more expensive than yours. This laptop is the cheapest of all. Her bike was the most expensive one. These shoes are nicer than mine. Your jeans were less expensive than Phil's. These are as beautiful as hers. His MP3 player makes me think of yours. This mobile phone looks like the one I have. My sister's computer reminds me of that one over there. Coffee tastes as good as tea. Orange juice tastes very different from lemon juice. Milk tastes much better than water. Your piano sounds a lot better than your saxophone. His violin sounds a lot worse than my trumpet. Zijn auto is goedkoper dan die van mij. De gitaar van mijn moeder was duurder dan die van jou. Deze laptop is de goedkoopste van allemaal. Haar fiets was de duurste. Deze schoenen zijn mooier dan die van mij. Jouw spijkerbroek is minder duur dan die van Phil. Deze zijn net zo mooi als die van haar. Zijn mp3 speler doet me denken aan die van jou. Deze mobiele telefoon lijkt op diegene die ik heb. De computer van mijn zus doet me denken aan die daar. Koffie smaakt net zo goed als thee. Sinaasappelsap smaakt heel anders dan citroensap. Melk smaakt veel beter dan water. Jouw piano klinkt veel beter dan jouw saxofoon. Zijn viool klinkt veel slechter dan mijn trompet. Noordhoff Uitgevers bv 18

19 Stone 18 Zo zeg je dat je iets wel of niet belangrijk vindt It's important because we need money to buy things. That's necessary as we have to think about the future. It's relevant because it teaches us to be responsible. It's ridiculous because lots of food goes to waste. That's rubbish as there are more important things in life. It's unimportant because I don't think it's necessary. Saving money is important. Helping others is necessary. Caring for the environment is important. I think it would be wise to pass your exams. We think it's good to get a job. I don't think it would be sensible to spend all of your money. We don't think it's smart to get married at the age of eighteen. Het is belangrijk omdat we geld nodig hebben om dingen te kopen. Dat is nodig omdat we moeten nadenken over de toekomst. Het is zinvol omdat het ons leert verantwoordelijk te zijn. Het is belachelijk omdat veel voedsel verloren gaat. Dat is onzin aangezien er belangrijkere dingen in het leven zijn. Het is niet belangrijk omdat ik denk dat het niet nodig is. Geld sparen is belangrijk. Anderen helpen is nodig. Zorgen voor het milieu is belangrijk. Ik denk dat het verstandig zou zijn te slagen voor je examen. Wij denken dat het goed is om een baan te krijgen. Ik denk niet dat het verstandig zou zijn om al je geld uit te geven. Wij vinden het niet slim om te trouwen als je 18 bent. Noordhoff Uitgevers bv 19

20 Stone 19 Zo praat je over bezit en waarde John's father owns a fancy car. Kyle's sister has an enormous house. He owns an internet company. He has lots of money. I own many CDs. We have a fancy car. They own an enormous house. My brother's possessions are worth two hundred pounds. The total amount is three thousand euros. The price of yesterday's newspaper is two dollars and ten cents. These chocolate bars cost one pound and fifty pence. De vader van John bezit een blitse auto. De zus van Kyle heeft een enorm huis. Hij bezit een internetbedrijf. Hij heeft veel geld. Ik bezit veel cd's. Wij hebben een blitse auto. Zij bezitten een enorm huis. De bezittingen van mijn broer zijn tweehonderd pond waard. Het totaalbedrag is drieduizend euro. De prijs van de krant van gisteren is twee dollar en tien cent. Deze chocoladerepen kosten één pond en vijftig pence. Noordhoff Uitgevers bv 20

21 Stone 20 Zo zeg je dat je iets wel of niet kunt I can help poor people. We can't sell it for that price. He could lower the price. She couldn't save some cash. We will be able to register online. They won't be able to support them. It's possible to earn that much money. It's impossible to raise more than one million dollars. Ik kan arme mensen helpen. Wij kunnen het niet voor die prijs verkopen. Hij zou de prijs kunnen verlagen. Zij zou niet wat geld kunnen sparen. Wij zullen in staat zijn online te registeren. Zij zullen niet in staat zijn hen te steunen. Het is mogelijk om zoveel geld te verdienen. Het is onmogelijk om meer dan één miljoen dollar in te zamelen. Noordhoff Uitgevers bv 21

22 Chapter 6 Stone 21 Zo voer je een telefoongesprek Good morning, Auckland Zoo. This is John Adams speaking. Good afternoon, this is Sue Jones speaking. Can I help you? Good morning, this is Sue Jones speaking. What can I do for you? Can I speak to Ms Robson, please? Could I speak to the headmaster, please? Just a minute, please. I'll put you through. Could you hold the line, please? I'm sorry, Mrs Adams is not in today. I'm sorry, the headmaster is in a meeting right now. I'm sorry, the line is engaged. I'll call back later. I'll try again later. Can I leave a message? Could you tell him I've called? I'll leave a note on his desk. I'll tell him you've called. Thanks for your help. Goodbye. You're welcome. This is Colin's voic . Please leave a message after the beep. Goedemorgen, met de dierentuin van Auckland. U spreekt met John Adams. Goedemiddag, u spreekt met Sue Jones. Kan ik u helpen? Goedemorgen, u spreekt met Sue Jones. Wat kan ik voor u doen? Kan ik mevrouw Robson spreken, alstublieft? Zou ik de directeur van de school kunnen spreken, alstublieft? Een ogenblikje alstublieft. ik verbind u door. Kunt u aan de lijn blijven, alstublieft? Het spijt me, mevrouw Adams is niet aanwezig vandaag. Het spijt me, de directeur zit momenteel in een vergadering. Het spijt me, de lijn is bezet. Ik bel later terug. Ik probeer het later nog een keer. Kan ik een boodschap achterlaten? Zou u hem kunnen zeggen dat ik gebeld heb? Ik zal een bericht op zijn bureau achterlaten. Ik zal zeggen dat u gebeld hebt. Dank voor uw hulp. Goedendag. Geen dank. Dit is de voic van Colin. Laat een boodschap achter na de pieptoon alsjeblieft. Noordhoff Uitgevers bv 22

23 Stone 22 Zo praat je over gewoontes I always swim in the sea. We usually go to school by bike. They often do homework in the kitchen. I sometimes drink beer. We hardly ever swim in the sea. They never do homework in the kitchen. We read the paper every day. My dad walks to his office in the morning. My friend usually calls me after lunch. Ik zwem altijd in zee. Wij gaan gewoonlijk op de fiets naar school. Zij maken vaak huiswerk in de keuken. Ik drink soms bier. Wij zwemmen bijna nooit in zee. Zij maken nooit huiswerk in de keuken. Wij lezen elke dag de krant. Mijn vader loopt 's morgens naar zijn kantoor. Mijn vriend belt me gewoonlijk na de lunch. Noordhoff Uitgevers bv 23

24 Stone 23 Zo vertel je over dromen en plannen I hope to become a Formula-1 racer one day. I hope to emigrate to Australia in the future. I hope to live a happy family life when I'm older. I hope to be the head of the company one day. I dream of being a famous racing champion in the future. I dream of making a world trip when I'm older. I dream of winning the lottery one day. I dream of having lots of children in the future. Ik hoop ooit Formule-1 coureur te zijn. Ik hoop in de toekomst naar Australië te emigreren. Ik hoop een gelukkig familieleven te leiden als ik ouder ben. Ik hoop ooit de baas van het bedrijf te zijn. Ik droom ervan om in de toekomst een beroemd racekampioen te zijn. Ik droom ervan een wereldreis te maken als ik ouder ben. Ik droom ervan ooit de loterij te winnen. Ik droom ervan veel kinderen te hebben in de toekomst. Noordhoff Uitgevers bv 24

25 Stone 24 Zo vraag je naar iemands werk What kind of job do you have? What sort of work do you do? Can you tell me something about your job? Could you tell me a few things about the work you do? Could you tell me what the job involves? What do you like about being a racer? What do you dislike about working in a factory? Where do you work? When do you work? Do you work part-time or full-time? How much do you earn? What skills do you need for the job? Wat voor soort baan heb je? Wat voor soort werk doe je? Kun je me iets over je baan vertellen? Zou je me iets kunnen vertellen over het werk dat je doet? Zou je me kunnen vertellen wat de baan inhoudt? Wat vind je er leuk aan om coureur te zijn? Wat vind je niet leuk aan het werken in een fabriek? Waar werk je? Wanneer werk je? Werk je in deeltijd of volledig? Hoeveel verdien je? Welke vaardigheden heb je nodig voor de baan? Zo vertel je over je werk I am a factory worker. I work as an electrician. I like working with children. I love the challenge of the job. I dislike the long working hours. I hate getting up early. I work at the hospital in Park Street. I have a part-time job in a supermarket. I earn four pounds an hour. I travel ten miles to get to work. Ik ben fabrieksarbeider. Ik werk als elektricien. Ik vind het werken met kinderen leuk. Ik hou van de uitdaging van de baan. Ik vind de lange werktijden niet leuk. Ik haat het om vroeg op te staan. Ik werk in het ziekenhuis in Park Street. Ik heb een deeltijdbaan in een supermarkt. Ik verdien vier pond per uur. Ik reis tien mijl om op mijn werk te komen. Noordhoff Uitgevers bv 25

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board

UM op eerste plaats in Keuzegids Masters. NUM wants to work together with the Executive Board 3 THE UM is een van de snelst stijgende jonge universiteiten 3-6 Labradors UM had niet moeten zwichten voor dieractivisten 6 Opinion The NUM ideologues are only interested in one voice: their own 7 Refugees

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Hoe laat ik een schrijver schrijven zoals ik het wil?

Hoe laat ik een schrijver schrijven zoals ik het wil? Marijke Emeis Hoe laat ik een schrijver schrijven zoals ik het wil? Sommige vertalers zijn trotse autodidacten en een van hen is Marijke Emeis. In haar lange carrière vertaalde ze onder meer romans, toneel

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Foreword. Dear Volunteer,

Foreword. Dear Volunteer, Foreword Dear Volunteer, This brochure contains a list of Dutch-speaking Brussels-based organisations, that are looking for volunteers. Take your time to read through it! Once you have made your choice,

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015

jaargang 2, nr. 4, 10-04-2015 Beste ouders, Een nieuwe TTO nieuwsbrief. Zoals eerder vermeld kunt u de nieuwsbrieven ook terugvinden op de schoolsite onder TTO. Hier vindt u ook andere informatie! We kunnen weer terugkijken op een

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20

Vayak hel lheq.y:w: En hij bracht samen - Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Vayak hel lheq.y:w: And he assembled Shemot/Exodus 35:1-38:20 Pekudei ydewqp Numbered Shemot/Exodus 38:21-40:38 As the book of Shemot comes to an end, the construction of the Tabernacle and its vessels

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Vlaai Goes Spanish. Profielwerkstuk 2015 Jong Ondernemen Astrid Petit & Laury van Enckevort

Vlaai Goes Spanish. Profielwerkstuk 2015 Jong Ondernemen Astrid Petit & Laury van Enckevort Vlaai Goes Spanish Profielwerkstuk 2015 Jong Ondernemen Astrid Petit & Laury van Enckevort 1 Inhoudsopgave Voorwoord Werkbladen Jonge Ondernemers - Fase 1: Starten - Fase 2: Ondernemingsplan - Fase 3:

Nadere informatie