ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE"

Transcriptie

1 ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE AFSTUDEEROPDRACHT Door: Harry Rasing School: TEC CADCollege Begeleid door: Dhr. R. Boeklagen CULEMBORG, 25 april 2014

2 ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

3 Titel: Door: Onderwerp: Docenten: Opleiding: Afstudeeropdracht erker in Autodesk Revit Architecture H. Rasing Het bouwen van een familie voor een erker. Dhr. M. Wouters en dhr. R. Boeklagen Autodesk Revit Architecture aan het TEC CAD College te Nijmegen ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

4 VOORWOORD Omdat het 3D digitaal tekenwerk ondanks de economische recessie ook in de bouwwereld nu in opkomst is en omdat ik mij ook zeer interesseer in deze materie heb ik begin 2013 het besluit genomen een opleiding Revit te gaan volgen. Na het volgen van deze opleiding Autodesk Revit Architecture basis en gevorderd heb ik aangaande de afstudeeropdracht gekozen voor de bouw van een familie waarmee het voor de gebruiker eenvoudiger wordt een erker met schuine zijkozijnen in een model te kunnen plaatsen. Het werken in BIM (Building Information Modelling) is in de bouwwereld na een lange aanloop nu daadwerkelijk in opkomst. Belangrijk voor deze ontwikkeling is onder andere het aantonen en vergroten van het gebruiksgemak van en de families binnen Revit. Hierbij blijkt het belang van de directe toegankelijkheid tot een zo groot mogelijke hoeveelheid toe te passen families. Mijn doel is in ieder geval met deze familie een bescheiden bijdrage te leveren aan de opkomst van Revit in de Nederlandse bouwwereld. Mijn dank gaat hierbij uit naar de personen die mij bij dit project met raad en daad hebben bijgestaan: Mevrouw Leonie Bergsma van TEC CAD College. De heer Ronald Boeklagen van TEC CAD College. De heer Maarten Wouters van TEC CAD College. Harry Rasing, 2013 / 2014 ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

5 INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding. Het bouwen van een familie voor een erker. Blz. 6. 2) Probleemstelling. Het ontbreken van een familie voor een erker. De keuze voor een kant-enklare familie. Blz. 8. 3) Plan van aanpak. Hoe moet het plan ten uitvoer worden gebracht. Blz ) Uitwerking. Verslag van de bouw van de familie. Blz ) Conclusies Wat is de ervaring en de toegevoegde waarde van de bouw van deze familie voor de ontwikkeling van de opkomst van Revit Architecture in Nederland Blz ) Nawoord. Blz. 23. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

6 1) Inleiding. Tijdens de opleiding Revit werd mij duidelijk hoezeer families het gebruiksgemak en de werksnelheid van werken met Revit vergroten. Omdat ik bij wijze van oefening een erker in een model wilde plaatsen, ben ik op zoek gegaan naar een geschikte familie hiervoor. Tenslotte is een niet onaanzienlijk deel van de woningen in Nederland voorzien van een erker al of niet met schuine zijkozijnen. Nergens was echter een dergelijke familie te vinden. Op dat moment besloot ik voor dit afstudeerproject zo n familie te maken. Zonder deze familie zou het tekenen van een erker in de praktijk anders veel te veel tijd kosten. In dit project omschrijf ik daarom het bouwen van deze familie in Revit voor een erker met schuine zijkozijnen. Deze familie moet voor het genoemde gebruiksgemak aangaande de breedtemaat, de hoogtemaat, de dieptemaat (met in achtneming van een zekere minimummaat en maximummaat) en de hoogtemaat uit Peil vrijwel onbeperkt aan te passen zijn. Zie figuur 1. fig. 1: uit Peil. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

7 Door onder andere aan deze doelstelling te voldoen moet deze familie door zijn eenvoudige toepasbaarheid voor mede-revitgebruikers van toegevoegde waarde zijn. figuur 2. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

8 2) Probleemstelling. In verband met het niet voorhanden zijn van een kant en klare erkerfamilie kost het tekenaars momenteel veel tijd om steeds weer voor elk project één of meerdere erkers volledig uit te tekenen. Dit kost steeds ongeveer 5 uur per erker. Om deze indirecte kosten terug te dringen moeten tekenaars dus kunnen beschikken over een makkelijk toe te passen erkerfamilie. Diverse werkmethoden zouden ervoor kunnen zorgen dat de tekenaars over een erkerkozijn kunnen beschikken. Dit zou bijvoorbeeld een instructiefilm kunnen zijn. In dat geval echter moet de tekenaar eerst een instructie bekijken en vervolgens dit stap voor stap na gaan doen. Ook zou het mogelijk zijn om een instructieboekje over de bouw van een erkerfamilie te maken, dat de tekenaar voor het tekenen van deze familie kan gebruiken. Beter zou het zijn wanneer de tekenaars over een kant-en-klare familie kunnen beschikken, die na het plaatsen in het model makkelijk aan te passen is. Daarom heb ik gekozen voor de laatste optie: een goed toepasbare familie. Mogelijk te verwachten problemen bij het tekenen van deze erkerfamilie. Een belangrijk verschil tussen dit erkerkozijn en een standaard kozijn betreft namelijk het feit dat dit kozijn op twee plaatsen tegen de wand (host) komt en tevens ver voor deze wand hangt (zie figuur 3). Het tekenen van een gewoon vlak kozijn is in vergelijking hiermee dan eenvoudiger. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

9 figuur 3. Ook heeft dit erkerkozijn in tegenstelling tot een gewoon kozijn door zijn vorm uiteraard een dak- en bodem(afwerking) nodig om compleet te zijn. Genoemde verschillen met een gewoon kozijn zijn echter tekentechnisch gesproken redelijk makkelijk in Revit op te lossen. Tijdens de opbouw van het kozijn met de schuine zijkozijnen deed zich echter het volgende probleem voor. Tijdens het tussentijds flexen bleek dat bij het aanpassen van de breedtemaat, de hoogtemaat en de hoogtemaat uit Peil van de erker alles zich prima aanpaste. Echter bij het aanpassen van de dieptemaat van de erker bleek dat de hoekstijlen op de voorhoeken (zie figuur 4) en de kozijnstijlen bij de wandaansluitingen niet met de vorm van de erker mee-vervormden. Door het veranderen van de dieptemaat verandert namelijk ook de schuinte van de zijkozijnen ten opzichte van het voorkozijn en de wand. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

10 figuur 4, een voorhoekstijl. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

11 3) Plan van aanpak. Hoe moet het plan ten uitvoer worden gebracht. Openen: Family > New (template: Metric Family). Te beginnen met het tekenen van de diverse benodigde Reference Planes in Floor Plane (zie figuur 5). Figuur 5 met de diverse verticale Reference Planes. De kruising tussen de eerste en tweede Reference Plane die als Defines Origin gemarkeerd worden (plaatsingslijn en het midden van deze plaatsingslijn), vormt het plaatsingpunt van de familie in de Floor plane. Op deze lijn komt alleen de Extrusion betreffende de muuropening, niet het kozijn zelf. De bedoeling is om vervolgens in de Floor plane nog drie Reference Planes te tekenen voor de voorzijde van de erker en de 2 zijkanten (500mm binnen de muuropening) van de erker. De voorste Ref plane betreft de binnenzijde het voorkozijn. De Ref planes aan de zijkant vormen door het kruisen met de voorste Ref plane de basis of hoekpunten voor de zijkozijnen. Voor de hoogtebepaling van de erker worden nog twee Reference Planes in het buitenaanzicht getekend. Deze als Defines Origin gemarkeerde lijnen bepalen de hoogtebepaling van de tussendorpel en de breedtebepaling van de erker in het aanzicht (zie figuur 6). ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

12 figuur 6. Langs de getekende en omschreven Reference Planes wil ik de kozijnstijlen en dorpels tekenen. Na het afbouwen van de kozijnen volgt de opbouw van het dak. Tot slot wordt de bodem of vloer getekend. Dit kan eventueel ook de fundering zijn als het kozijn aan Peil komt. Toe te passen Views in de familie: 1) Floorplan: vloerpeil = 0 2) Elevations: binnen- en buitenzijde, links en rechts 3) Sections: dwarsdoorsnede 4) Doorsnede: Links haaks op 900 mm erkerdiepte (figuur 12) 5) Aanzicht: Links op 900 mm (figuur 13) 6) Doorsnede: Rechts haaks op 900 mm erkerdiepte 7) Aanzicht: Rechts op 900 mm. De 900 mm diepte geeft aan dat deze views alleen kunnen worden gebruikt als de erkerdiepte op 900mm is ingesteld. Zie voor punt 3) t/m 7) figuur 5 op bladzijde 10. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

13 4) Uitwerking. Verslag van de bouw van de familie. Hoe dient de familie te worden opgebouwd en kan de vervorming van de voorhoekstijlen en de muuraansluitstijlen probleemloos verlopen? Een parameter Negge wordt niet toegepast en wordt dus buiten beschouwing gelaten (zie figuur 7). Het kozijn zal aansluiten tegen de buitenzijde van de wand. figuur 7: geen negge. Om te starten met de vorm van de erker worden de eerder genoemde en getekende Reference Planes gebruikt. Allereerst ter plaatsbepaling van de voorlijn van het voorkozijn en de voorhoekpunten. Uiteraard worden voor de horizontale denkbeeldige vlakken (o.a. bovenkant en onderkant erker en hoogte tussendorpel) ook eerst diverse Reference planes getekend (zie figuur 8). figuur 8. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

14 Alle Reference Planes worden voorzien van parameters. Vervolgens wordt door gebruikmaking van een Extrusion de body van de erker opgebouwd. In de plattegrond wordt (op Workplane onderkant erker) vanaf de zijkant muuropening, via de twee uitwendige kruisingen van de Reference Planes op 500mm met de Reference Plane van het voorkozijn naar de tweede zijkant muuropening de Boundary en dus de horizontale vorm van de Extrusion getekend. De laatste Boundary van de Loop loopt langs het plaatsingsvlak. Vervolgens wordt in het zijaanzicht het bovenste vlak van de Extrusion opgetild tot gelijk aan de bovenkant muuropening en gelocked. Deze Extrusion krijgt als materiaal mee: Erkerbody, en is volledig transparant (zie figuur 9). Figuur 9. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

15 Langs de buitenzijde deze Extrusion wordt een Sweep getekend, van 120mm dik. Deze Sweep bedekt de volledige voorkant en schuine zijkanten van de Extrusion en krijgt kozijnhout Oak red als materiaal mee. Dit is voorlopig nog een geheel dicht kozijn, van onder naar boven. De benodigde glas-/raamopeningen nu worden gevormd door Voidsweeps. Door het pad van deze Sweeps (6 stuks: 3 onder- en 3 bovenramen) parallel aan de Boundary (dus in een horizontaal vlak) van de erkerbody te laten lopen, wordt van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de sponningvorm van het kozijn aan de onder- en bovenkant van elke opening alvast vorm te kunnen geven. De sponningvorm van de vier stijlen zullen hierdoor moeten worden gevormd middels verticale Sweeps (kozijnhout) in de zijkanten van de Void-openingen. De hoogte van de bovendorpel (deel dat niet uit de kozijnsweep is gesneden) wordt instelbaar gemaakt middels een parameter. Door middel van Sweeps rondom in de bovenraamopeningen worden vervolgens de drie bovenramen ingetekend. De 6 ruiten worden opgebouwd middels Extrusions Glass. De drie bovenruiten vallen in de bovenraamsweeps. Voor de onderruiten worden daarom middels Sweeps glaslatten geplaatst. Materiaal als het kozijn. Bij het flexen beweegt alles nu prima mee. Indien voor de verticale stijlen gekozen was voor Sweeps, Extrusions of enig andere tekenvorm van Revit, kan slechts één van de twee schuine kanten in de bovenaanzichten van de stijlen worden gelocked. Zodra beide zijden werden gealligned aan de voorlijn en de schuine zijkozijnen, kwam de melding overconstrained. Eén zijde allignen leverde de situatie op waarin slechts één zijde aan de rechte of schuine lijn gelocked bleef. De andere schuinte draaide bij het flexen volledig weg. Door het opbouwen van het kozijn uit een Sweep met openingen van Voidsweeps blijven alle vormen met de Extrusionvervorming meebewegen. Het plafond en bodem van de erker. Het plafond van de erker wordt als een Extrusion van plaatmateriaal van plafonddikte precies bovenop de Erkerbody gelegd en gelocked. Deze mag niet ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

16 overkragen, want dan treedt verschil in schuinte tussen plafond en schuine kozijnen op wanneer de erkerdiepte wordt aangepast (zie figuur 10). figuur 10. Het dak van de erker wordt als een Extrusion met de dikte van een samengesteld geïsoleerd dak ook precies bovenop het erkerplafond gelegd en gelocked. Deze mag ook niet overkragen, want dan treedt verschil in schuinte tussen dak en schuine kozijnen op wanneer de erkerdiepte wordt aangepast. De dakrand wordt uit één stuk (boeideel en mastiekrand) opgebouwd uit een Sweep gelocked aan de bovenrand van de erkerbody-extrusion. Voor het materiaal wordt hout gekozen. De bovenafdekking van de erker bestaat dus uit twee Extrusions (plafond en dak) en een Sweep (dakrand). De onderafwerking van de erker (de brede vensterbank (zie figuur 11), wordt net als bij de bovenzijde als een Extrusion van plaatmateriaal van vensterbankdikte precies tegen de onderzijde van de Erkerbody getekend en gelocked. Deze mag niet uitsteken, want dan treedt verschil in schuinte tussen de vensterbank en schuine kozijnen op wanneer de erkerdiepte wordt aangepast. Wel loopt de vensterbank in tegenstelling tot de andere horizontale Extrusions door tot binnen de binnenzijde van de wand. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

17 figuur 11, vensterbank. De constructieve bodem van de erker wordt als een Extrusion met de dikte van een samengestelde geïsoleerde houtconstructie ook precies onder tegen de onderzijde van de erkerbody getekend en gelocked. Deze mag ook niet uitsteken, want dan treedt verschil in schuinte tussen bodem en schuine kozijnen op wanneer de erkerdiepte wordt aangepast. De onderrand wordt opgebouwd uit een Sweep gelocked aan de onderrand van de erkerbody-extrusion. Voor het materiaal wordt hout gekozen. Gekozen is voor een sponning bij de aansluiting met de onderdorpel als waterhol en is tevens in zijn vorm bedoeld voor eenvoudige bereikbaarheid bij schilderonderhoud. De gehele onderafwerking van de erker bestaat dus ook uit twee Extrusions (vensterbank en constructie) en een Sweep (onderrand onder het erkerkozijn). Als afwerking binnen wordt nog een Sweep van houtmateriaal tegen de rand van de vensterbank Extrusion getekend. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

18 Voorbeelden die het gebruiksgemak van de gebouwde familie tonen: Na het plaatsen van de erkerfamilie is het nu eenvoudig om middels de shape handles of middels het aanpassen van de parameters de breedte van de erker aan te passen. Ook is het nu eenvoudig om na het plaatsen van de familie middels deze shape handles of middels het aanpassen van de parameters de hoogte van de erker aan te passen. En tenslotte het aanpassen van de diepte van de erker door het aanpassen van de parameter: Erkerdiepte. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

19 Voor de gebruiker zijn in Family Types de parameters (zie onderstaand) bestaande uit diverse Dimensions en Constrains naar believen aan te passen: Dimensions: Kalfhoogte Height Width Erkerdiepte min/max 400/995mm Sill Height Constrains: Sponninghoogte Sponningdiepte Kozijndiepte Kalfdikte Hoogte onderdorpel en bovendorpel Voorts diverse erkerdelen waarvoor de materialen en de weergave hiervan kan worden aangepast. Figuur 12 doorsnede van één van de schuine zijkozijnen. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

20 Figuur 13 aanzicht van één van de schuine zijkozijnen. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

21 5) Conclusies Het is ondergetekende gelukt een familie te bouwen voor een erker met schuine zijkozijnen, waarbij hoogtematen, breedtemaat en erkerdiepte binnen zekere grenzen instelbaar zijn. Wel is hierbij gebleken dat voor het tekenen van de diverse onderdelen een voor Revit wat afwijkende manier van kozijn(of vorm-)tekenen nodig was. Dit in verband met het gewenste vervormen van de diverse onderdelen. Daarbij bleek overigens juist ook weer dat het programma Revit in ruime mate in tekenmogelijkheden hiervoor voorzag. Het tekenen en onderzoeken van de diverse mogelijkheden voor het realiseren van deze familie heeft mij ongeveer 10 werkdagen gekost. Het resultaat is nu wel een familie die middels de functie Load into Project snel in het Model is te plaatsen en aan te passen. Als het plaatsen en aanpassen van deze familie een 1/2 uur tijd kost, is de tijdwinst van het gebruik van deze familie 4,5 uur per toegepaste keer. Natuurlijk ook heeft de erkerfamilie van deze afstudeeropdracht ongeveer tien werkdagen (80 uur) gevergd. Indien echter de erker 18 keer (of zoveel vaker) wordt toegepast, is de gebruikte tijd voor de ontwikkeling van deze familie weer terugverdiend. ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

22 ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

23 6) Nawoord. Het was ondergetekende een genoegen om voor deze opdracht uitgebreid kennis te kunnen mogen maken van ook de extra en wat minder voor de hand liggende mogelijkheden binnen het programma Revit. Het spreekt voor zich dat ik vanwege de complexiteit van de familie met zijn gewenste vervormingen mevrouw Bergsma en de heren Boeklagen en Wouters hiervoor veelvuldig met vragen en voor advies heb moeten lastig vallen vooraleer ik de oplossing voor de goede werking van de erker ontdekt en toegepast had. Mijn dank voor hun voortdurende hulp. Ik hoop dat veel Revittekenaars gebruik zullen maken van deze familie. H. Rasing ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

24 . ERKERFAMILIE REVIT ARCHITECTURE

Basisbegrippen 3D-tekenen.

Basisbegrippen 3D-tekenen. Basisbegrippen 3D-tekenen. Vroeger was het begrip 3D-tekenen onbestaande en tekende men gewoon in perspectief wanneer er een dieptezicht nodig was. Normaal werd er enkel in 2D getekend, dus enkel de aanzichten.

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een dakkapel

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een dakkapel Cursus KeyCreator Oefening: tekenen van een dakkapel Tekenen van een dakkapel. Op een dak komen regelmatig dakkapellen voor die verschillende vormen kunnen hebben. In deze cursus ziet men hoe men een rechte

Nadere informatie

BK2070 - Families en Technisch Tekenen Technisch Ontwerp en Informatica

BK2070 - Families en Technisch Tekenen Technisch Ontwerp en Informatica BK2070 - Families en Technisch Tekenen Families Wat is een Family? Een family heeft eigenschappen, parameters genaamd bv: hoogte van een raam, materiaal van een kozijn, etc etc De waardes van deze parameters

Nadere informatie

Alu ceder tuinschuurtjes

Alu ceder tuinschuurtjes Alu ceder tuinschuurtjes OPBOUW INSTRUCTIE CEDER TUINHUISJE VOORWOORD Uw keuze voor dit tuinhuisje uit de ceder collectie is de juiste geweest. Een onderscheidend, onderhoudsvrij en eenvoudig op te bouwen

Nadere informatie

Meetinstructie Jaloezieën

Meetinstructie Jaloezieën enodigdheden pen en papier rolmaat Tips voor het inmeten Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. Meet twee keer om vergissingen te voorkomen. Houd rekening

Nadere informatie

P R O J E C T B U R E A U STOEL

P R O J E C T B U R E A U STOEL P R O J E C T B U R E A U STOEL EI NDOPDRACHT 3 D MOD E L LER EN Student: Nikki den Hollander Student nr.: 14071479 Datum: 27 januari 2015 Docent: Dhr. L.J.M. Koeleman Vak: 3D Modelleren Versie: 1 e 1

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

OV2 ModelStudie 2&3D. Informatica OV2 Week 3.5

OV2 ModelStudie 2&3D. Informatica OV2 Week 3.5 OV2 ModelStudie 2&3D Informatica OV2 Week 3.5 Technisch Ontwerp & Informatica Faculteit Bouwkunde BK2OV2/MS - 9 maart 2015 T. Welman toi-bk@tudelft.nl 1 Families Dé Bouwblokken van Revit 2 Hiërarchie van

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam Cursus KeyCreator Oefening 3D: éénvleugelraam Tekenen van een éénvleugel raam. Een eenvleugel raam tekenen kan via meerdere methodes. Een eerste methode is een constructie met de vleugel als een geheel,

Nadere informatie

bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2017 gedurende 875 minuten bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Meetinstructie Rolluik

Meetinstructie Rolluik Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een rolluik gaat bestellen. 1. oe wordt het rolluik geplaatst? U kunt kiezen voor: A Montage op de muur: kast en geleiders (TF) worden

Nadere informatie

Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier.

Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier. Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier. Sinds enige tijd vertegenwoordigen wij de producten van MKB Modelle uit Duitsland. Alle modellen zijn gemaakt van meerlaags papier en hebben hun

Nadere informatie

Fiber houten montagekozijnen. Technische informatie

Fiber houten montagekozijnen. Technische informatie Fiber houten montagekozijnen Technische informatie Fiber houten montagekozijnen deuren en kozijnen 22.5 * * * Muurdikte 18 Muurdikte 18 Muurdikte max 18mm met snoer met snoer brandwerend met snoer *uitschuifbaar

Nadere informatie

Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies

Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies Gegevens op tekening volgens NEN 3870 tekenwerk beton constructies Inhoudsopgave: pagina 1 Voorblad pagina 2 Inhoudsopgave pagina 3 Afwerktekens pagina 4 Receptbepaling prefab pagina 5 Hijsvoorschriften

Nadere informatie

Meetinstructie Rolluiken RV40 - RV41 ecoline - RV49 Safe

Meetinstructie Rolluiken RV40 - RV41 ecoline - RV49 Safe Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een rolluik gaat bestellen. 1. oe wordt het rolluik geplaatst? U kunt kiezen voor: A Montage op de muur: kast en geleiders (TF) worden

Nadere informatie

Meetinstructie Rolgordijnen

Meetinstructie Rolgordijnen enodigdheden pen en papier rolmaat Tips voor het inmeten Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. Meet twee keer om vergissingen te voorkomen. Houd rekening

Nadere informatie

3D opties calculeren en visualiseren. Most people just lay on their beds and dream Some of them stand up and make their dreams come true

3D opties calculeren en visualiseren. Most people just lay on their beds and dream Some of them stand up and make their dreams come true 3D opties calculeren en visualiseren Most people just lay on their beds and dream Some of them stand up and make their dreams come true Auteur: Kees de Bruin Opleiding: TEC / CAD College L. Wildschutstraat

Nadere informatie

Zinken kraal. Voorzijde gevelmetselwerk. Hardsteen neut tot 400+P. Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale kraaldelen binnenzijde paneel

Zinken kraal. Voorzijde gevelmetselwerk. Hardsteen neut tot 400+P. Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale kraaldelen binnenzijde paneel 200 120 100 114 46 2 Tussenkalf verlijmd Zinken kraal Neut Rode meranti 28x106 160 mm hoog Batanker Geprofileerde deklijst Rode meranti 26x102mm Eiken kozijn 90x114 Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale

Nadere informatie

Prijslijst 2014 BEZOEK DE WEBSITE EN ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN WWW.VOSKAMPGROEP.NL

Prijslijst 2014 BEZOEK DE WEBSITE EN ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN WWW.VOSKAMPGROEP.NL Prijslijst 2014 BEZOEK DE WEBSITE EN ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN WWW.VOSKAMPGROEP.NL w w w. v o s k a m p g r o e p. n l Waarschuwing Veranda Type 4 XXL Wij maken u erop attent dat de goot van daktype 4

Nadere informatie

Russisch huis. Materiaal: (vliegtuig)triplex en MDF

Russisch huis. Materiaal: (vliegtuig)triplex en MDF ussisch huis ateriaal: (vliegtuig)triplex en ast 2 x bak bodem/bovenkant 450 x 350 x 6 mm () 2 x bak zijwand 350 x 150 x 12 mm () 1 x bak achterwand 426 x 150 x 12 mm () 1 x lade bodem 420 x 326 x 5 mm

Nadere informatie

Meetinstructie Plissés

Meetinstructie Plissés enodigdheden pen en papier rolmaat Tips voor het inmeten Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. Meet twee keer om vergissingen te voorkomen. Houd rekening

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen Cursus KeyCreator Oefening 3D: klemspanner Deel 1: onderdelen tekenen Tekenen van een klemspanner. Het tekenen van de klemspanner is een oefening die in 3D gemaakt wordt met hulplijnen enz. in 2D De volledige

Nadere informatie

bouwtechniek-timmeren CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D

bouwtechniek-timmeren CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D bouwtechniek-timmeren SPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Meetinstructie. Rolluiken RV40 - RV41

Meetinstructie. Rolluiken RV40 - RV41 Meetinstructie Rolluiken RV40 - RV41 Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een rolluik gaat bestellen. 1. oe wordt het rolluik geplaatst? U kunt kiezen voor: A Montage

Nadere informatie

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK

HET LANDLEVEN-KIPPENHOK LANDLEVEN-KIPPENHOK BLAD 1 HET LANDLEVEN-KIPPENHOK VROEGER WERDEN KIPPEN IN DE MEEST WONDERLIJKE BOUWSELS ONDERGEBRACHT. SOMS ERG ROMANTISCH OM TE ZIEN, MAAR VAAK ONPRAKTISCH, ONHYGIËISCH EN WEINIG DIERVRIENDELIJK.

Nadere informatie

bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2016 gedurende 700 minuten bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen. Datum 10 januari 2014

Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen. Datum 10 januari 2014 Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen Datum 10 januari 2014 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Telefoon 023-530 1619 Uitgevoerd door Project Gevelisolatie

Nadere informatie

werkstukmap Houtopdracht

werkstukmap Houtopdracht werkstukmap Houtopdracht Henze mussennestkast Samengesteld door J. van wijk - 2012 1 Verklaring gebruikte symbolen: Lees deze tekst aandachtig door. Probeer er iets van te onthouden Dit teken geeft aan

Nadere informatie

Het inmeten van Basic shutters

Het inmeten van Basic shutters Voordat u BASIC shutters gaat inmeten U kiest ervoor om zelf de shutters in te meten en te plaatsen. Deze meetinstructies zijn met grote zorgvuldigheid en jarenlange kennis uit de praktijk opgesteld. Shutters

Nadere informatie

HANDLEIDING VIER-SEIZOENEN-PUI

HANDLEIDING VIER-SEIZOENEN-PUI HANDLEIDING VIER-SEIZOENEN-PUI Handleiding voor het monteren van een vier-seizoenen-pui Maximale openheid met de vier-seizoenen-pui. Een vier-seizoenen-pui vormt een veel grotere verbinding tussen huis

Nadere informatie

Meetinstructie Rolluiken RV40 - RV41 ecoline - RV49 Safe

Meetinstructie Rolluiken RV40 - RV41 ecoline - RV49 Safe Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een rolluik gaat bestellen. 1. oe wordt het rolluik geplaatst? U kunt kiezen voor: A Montage op de muur: kast en geleiders (TF) worden

Nadere informatie

MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS VIERKANTE ERKER

MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS VIERKANTE ERKER Met behulp van deze informatie kunt u uw shutters op de juiste manier opmeten. Druk dit document bij voorkeur in kleur af, zodat u goed kunt zien wat u moet opmeten. MEETHANDLEIDING VOOR SHUTTERS MEETHANDLEIDING

Nadere informatie

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Pagina 1 van 7 Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Dit heb je nodig voor jouw project! Materialen Gereedschap 360 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken kop 4 x 40 mm 70 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken

Nadere informatie

bouw-breed CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

bouw-breed CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2014 gedurende 680 minuten bouw-breed CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 126

Nadere informatie

Sketch-Up: Vogelhuisje (6)PACK versie 2.0

Sketch-Up: Vogelhuisje (6)PACK versie 2.0 PAGINA: 1 Opdracht 1 Sketch-Up VOGELHUISJE Vogelsoort Bodemmaat Hoogte invlieggat Doorsnede invlieggat t.o.v. bodem Huismus 150 x 150 mm 200 mm 32 mm Kauw 200 x 200 mm 400 mm 150 mm Boomkever 150 x 150

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven ing. M.A.P. (Marcel) van Aarle Datum : 12 maart 2013 Aantal pagina s : 27 Opdrachtgever : Haagdijk B.V.

Nadere informatie

Montagehandleiding Verasol (Tuinkamer-)kozijnen

Montagehandleiding Verasol (Tuinkamer-)kozijnen Montagehandleiding Verasol (Tuinkamer-)kozijnen Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Verasol Tuinkamer. Uw veranda is gemaakt van hoogwaardig gecoat aluminium. De kozijnen zijn gemaakt van hoogwaardig

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 920 minuten bouwtechniek-timmeren CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd MONTAGE MET PROSYS: P R O S Y S = TOTAALONTZORGING De montage, die wij u aanbieden, maakt onderdeel uit van een concept waarbij u op alle relevante aandachtsgebieden wordt ontzorgd. Naast het ontzorgen

Nadere informatie

Uw aanvraag is. Overzicht van aangeleverde tekeningen. Legenda Detail Tekeningen. Legenda Kozijn

Uw aanvraag is. Overzicht van aangeleverde tekeningen. Legenda Detail Tekeningen. Legenda Kozijn Uw aanvraag is Overzicht van aangeleverde tekeningen Legenda Detail Tekeningen hout plaatmateriaal buiten plaatmateriaal binnen isolatiemateriaal glas Legenda Kozijn kunststof aluminium Omschrijving: Overzicht

Nadere informatie

BROERSMA SYSTEEMBOUW B.V. OPPERKOATSTERWEI 6, 9288 GK. KOOTSTERTILLE, TEL. 0511-542698 FAX. 0511-542060

BROERSMA SYSTEEMBOUW B.V. OPPERKOATSTERWEI 6, 9288 GK. KOOTSTERTILLE, TEL. 0511-542698 FAX. 0511-542060 BROERSMA IJZERSTERK IN HOUTCONSTRUCTIE Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, door middel van fotokopie of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broersma Systeembouw

Nadere informatie

Opdracht: Geef bij iedere opdracht aan hoeveel uur je er voor nodig denkt te hebben en lever het lijstje in aan het einde van de 1 e week.

Opdracht: Geef bij iedere opdracht aan hoeveel uur je er voor nodig denkt te hebben en lever het lijstje in aan het einde van de 1 e week. Jaar 1, periode 3. Inleiding Hier vind je de benodigde informatie over de praktijkopdrachten in periode drie van de opleiding middenkaderfunctionaris bouw bol4. We hebben de beschikking over zeven weken

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming

VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming VN/ECE Reglement nr. 73 zijafscherming 2.1 2.2 2.3 2.4 R 2,5 min 25 max 150 max 250 min 30 max Buitenzijde laadeenheid 1.3 1.2 3.1 3.2 5.2 Zijaanzicht 2.1 2.2 2.3

Nadere informatie

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Rolgordijn

Montage- en bedieningsinstructie voor Luxaflex Rolgordijn voor www.luxaflex.com NL Algemene informatie Het is van belang dat u onderstaande montage- en bedienings-instructies nauwgezet uitvoert. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet of verkeerd

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

Stabiliteit met FERMACELL

Stabiliteit met FERMACELL Stabiliteit met FERMACELL STABILITEITSWANDEN Versie 2 VDH Konstruktieburo, Postbus 1, 7873 ZG Odoorn, Tel. (0591) 513 109 STABILITEITSWANDEN Versie 2 Overzicht: BEREKENINGSVOORBEELD WINDBELASTINGEN 4 Inleiding:

Nadere informatie

cætshage architectenbureau bna b.v onderdeel : foto oostgevel situatie (schaal 1 : 500) foto noordgevel

cætshage architectenbureau bna b.v onderdeel : foto oostgevel situatie (schaal 1 : 500) foto noordgevel 11 foto oostgevel 40-00 situatie en foto's fase : bouwaanvraag afm. : A3 schaal : 1 n.v.t. : 100 datum : 23-02-2011 kadastrale gemeente : Utrecht Sectie : H perceel : 1919 situatie (schaal 1 : 500) foto

Nadere informatie

Montagehandleiding Silence voor de wand

Montagehandleiding Silence voor de wand Montagehandleiding Silence voor de wand Modellenoverzicht SVW 1 SVW 2 SVW 10 SVW 6 SVW 14 2 Inhoudsopgave Silence Silence schuifdeur voor de wand Hoe gebruikt u deze handleiding? Voorbereidingen sparingen

Nadere informatie

doorsnede A-A' begane grond doorsnede B-B' Verbouwing gebouw 003 plattegrond en doorsneden bestaand dakrand

doorsnede A-A' begane grond doorsnede B-B' Verbouwing gebouw 003 plattegrond en doorsneden bestaand dakrand dakrand 11.650 + 3e verdieping 8.970 + speedgate stalen platen op drukvaste achterconstructie 2e verdieping 6.170 + stalen kozijn (bovenlicht) stalen kozijn met deur 1e verdieping 2.570 + 100 - doorsnede

Nadere informatie

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW 1. Project Omschrijving Het gaat om het gedeeltelijk vergroten van een bestaande hoekwoning. Naast een bijkeuken en uitbreiding van de bestaande woonkamer

Nadere informatie

Meetinstructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Meetinstructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Meetinstructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een screen gaat bestellen. 1. oe wordt het screen geplaatst? U kunt kiezen

Nadere informatie

tuindeuren balkondeuren

tuindeuren balkondeuren tuindeuren balkondeuren prijslijst 2012 (exclusief btw) De tuin- en balkondeuren van Java Deurenfabriek zijn van uitstekende kwaliteit en toch Voorraad deuren aantrekkelijk geprijsd. Het massieve merbau-

Nadere informatie

Zo bestelt en monteert u deuren

Zo bestelt en monteert u deuren deuren & kozijnen Zo bestelt en monteert u deuren Stappenplan bestellen deuren Montagewijzer Zo bestelt en monteert u deuren BOVENDORPEL STIJL GLASLATTEN TUSSENDORPEL BORSTWERING PANEEL BORSTWERING ONDERDORPEL

Nadere informatie

Houten jaloezieen meten van HOMEraamdecoratie.nl:

Houten jaloezieen meten van HOMEraamdecoratie.nl: Houten jaloezieen meten van HOMEraamdecoratie.nl: Meetinstructies Houten Jaloezieen Tip: Meet de producten pas in als alles klaar is en de maten van het kozijn niet meer kunnen veranderen. Moet er bijvoorbeeld

Nadere informatie

Montagehandleiding Bonny-Clyde

Montagehandleiding Bonny-Clyde Montagehandleiding Bonny-Clyde Wat hebt u nodig? - meter en potlood - stukje schuurpapier (verwijderen splinters indien nog aanwezig) - dopsleutel nr 13 - (accu)-schroevendraaier met kruisbit (PZ2) - (accu)

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

$%&$ 3/(40%0) ' ## ( ) 5-6 78 9 5 & /,:78 9 5 & 5 & 5 &

$%&$ 3/(40%0) ' ## ( ) 5-6 78 9 5 & /,:78 9 5 & 5 & 5 & !"# $%&$ ' ## ( ) * + $$, -&./0 2 /(40%0) - 6 7 & /,:7 & /,:7 & # & INHOUDSOPGAVE SERIE BU /67 - mm V. SPONNING - MET KADERGROEF - RAAM 6 mm - BINNEN BEGLAZING 7-0 - 6 mm V. SPONNING - MET KADERGROEF

Nadere informatie

Scheidingswanden. Nummer 21

Scheidingswanden. Nummer 21 Nummer 21 Art.nr. 910260 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als scheidingswanden gaat plaatsen. We geven eerst een beschrijving van scheidingswanden. Daarna

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een Gebint

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een Gebint Cursus KeyCreator Oefening: tekenen van een Gebint Tekenen van een dakgebint. Om een dakgebint te tekenen gaat men weer uit van het reeds getekende dak. Men tekent een kort stuk van de vloer, de muren

Nadere informatie

SketchUp L. 2.1 2D tekenen

SketchUp L. 2.1 2D tekenen 2.1 2D tekenen Inmiddels kunnen we ons zelf bewegen in SketchUp. De volgende stap is dat we wel iets in SketchUp moeten hebben om ons rond te bewegen. We moeten dus iets gaan tekenen. Voordat je ook maar

Nadere informatie

P 3x1200mm. 90 b.k dakbeschot P 16 boeidelen (douglas) 21x245mm. dampremmende laag. compriband. V00 = peil woning 50

P 3x1200mm. 90 b.k dakbeschot P 16 boeidelen (douglas) 21x245mm. dampremmende laag. compriband. V00 = peil woning 50 77 2651 +P 3x1200mm 18 mm underlayment 245 90 dampremmende laag Afschot Eps afschot plaat met 2 laags bituminieuze dakbedekking EPS te leveren door opdrachtgever 90 b.k dakbeschot 2561 +P 16 boeidelen

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Zelf Ramen en Deuren maken, algemeen

Tips & Trucs ArchiCAD : Zelf Ramen en Deuren maken, algemeen Tips & Trucs ArchiCAD 13 026: Zelf Ramen en Deuren maken, algemeen ArchiCAD bevat vele parametrische kozijnen. Mocht hier toch niet het gewenste kozijn tussen zitten, dan kunt u altijd nog uw eigen kozijn

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Meet-Instructie ritsscreen In de dag. Bestel-zonwering.nl Meetinstructie Ritsscreen in de dag versie 2013.2 1

Meet-Instructie ritsscreen In de dag. Bestel-zonwering.nl Meetinstructie Ritsscreen in de dag versie 2013.2 1 Meet-Instructie ritsscreen In de dag Bestel-zonwering.nl Meetinstructie Ritsscreen in de dag versie 2013.2 1 Goed meten is bepalend voor een passend resultaat. Het is niet moeilijk maar verreist wel een

Nadere informatie

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het werken aan niet of onvoldoend beveiligde vlakbanken vinden in Nederland jaarlijks vele ongevallen plaats door het in aanraking komen met de sneldraaiende beitels. Dit kan zich

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

60 minuten brandwerende deur-kozijncombinatie

60 minuten brandwerende deur-kozijncombinatie Een deur met het daarbij behorende kozijn, maakt onderdeel uit van de constructie waarin deze is verwerkt, de zogenaamde scheidingsconstructies. De mate van brandwerendheid is afhankelijk van de eisen

Nadere informatie

Meetinstructie Plissés

Meetinstructie Plissés enodigdheden pen en papier rolmaat Tips voor het inmeten Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. Meet twee keer om vergissingen te voorkomen. Houd rekening

Nadere informatie

Berdo, stalen montagekozijnen, opdek, RL (zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk)

Berdo, stalen montagekozijnen, opdek, RL (zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk) Document: TD Berdo Opdek RL.docx, pagina 1/9 Omschrijving Type: Uitvoering: Draairichting: Berdo stalen montagekozijnen. RL, kozijn zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk. Links of rechts. Materiaal: Sendzimirverzinkte

Nadere informatie

Keuzelijst meer- minderwerk opties

Keuzelijst meer- minderwerk opties 160014. Hofwoning, 6,0m1 hoekwoning Synchroon blok 5 Optienr: Omschrijving Prijs incl. BTW Ruwbouw opties 021201 Plaatsen dakraam, Velux type SK08, positie 1 1.225,00 Positie 1 voorkant trapzijde Één dakraam,

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: Zaagblad in 3D

Cursus KeyCreator. Oefening: Zaagblad in 3D Cursus KeyCreator Oefening: Zaagblad in 3D Afmetingen zaagblad Uitwerken zaagblad in 3D. Het uitwerken in 3D doet men in verschillende delen. Eerst het lichaam Dan de spaanholte Dan de tand. Als laatste

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

De bouwonderdelen bij dit nummer

De bouwonderdelen bij dit nummer De bouwonderdelen bij dit nummer Bij deze aflevering ontvangt u de onderdelen voor de pompen en nog meer vaten voor in het laadruim. Beslag 4 grote vaten 4 kleine vaten 2 onderstukken voor iepen pompen

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Horizontale schuiframen en -deuren

Horizontale schuiframen en -deuren Horizontale schuiframen en -deuren Horizontale schuiframen en -deuren 1 De Methermo schuifpuien zijn minimaal gedetailleerd. Het systeem is geschikt voor schuiframen, -deuren en schuifpuien waarmee een

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

Stalen montagekozijnen

Stalen montagekozijnen Deuren eigen engineerafdeling maatwerk deuren afzetmarkt toplaag zorgoplossingen export DE ENTREE NAAR ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN Stalen montagekozijnen productie mogelijkheden Woningbouw 46 db glas kozijnen

Nadere informatie

Bestaand gebouw modelleren in Revit

Bestaand gebouw modelleren in Revit Bestaand gebouw modelleren in Revit Examendatum: 10 juli 2015 Opleidingsinstituut: TEC / CAD College BV Opleiding: ACE Architectural Designer Auteur: E.H.J. Hemelt Samenvatting In dit verslag wordt onderzocht

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels

Terca keramische raamdorpels Terca keramische raamdorpels glas houten kozijn maat A raamdorpelclip min. 40 º vensterbank pleisterlaag Terca raamdorpel vochtkerend materiaal open stootvoeg isolatie Toepassing houten kozijn - kering

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

Meetinstructie Screen standaard - standaard XL V595

Meetinstructie Screen standaard - standaard XL V595 Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een screen gaat bestellen. 1. oe wordt de screen geplaatst? U kunt kiezen voor: A Montage op de dag : screenkast en geleiders worden

Nadere informatie

Meetinstructie Rolgordijnen

Meetinstructie Rolgordijnen enodigdheden pen en papier rolmaat Tips voor het inmeten Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen. Meet twee keer om vergissingen te voorkomen. Houd rekening

Nadere informatie

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 E-mail Internet info@polyplus.nl www.polyplus.nl UITVOERING DAKGOTEN Productomschrijving: Polyplus dakgoten worden precies op de

Nadere informatie

Stap 2 - De correcte breedtemaat op meten

Stap 2 - De correcte breedtemaat op meten Inmeet handleiding voor Rolluiken en Screens Deze handleiding helpt u stapsgewijs door het meetproces met welke u rekening dient te houden voordat u gaat bestellen. Stap 1 - Plaatsing van een rolluik Voor

Nadere informatie

Handleiding Revit-families voor Legrand kabel- en wandgootsystemen

Handleiding Revit-families voor Legrand kabel- en wandgootsystemen Handleiding Revit-families voor Legrand kabel- en wandgootsystemen Deze handleiding gaat over de Revit families van kabel- en wandgootsystemen uit het leveringsprogramma van Legrand Nederland. Deze families

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

plaats code toelichting code aantal afmetingen 2 ba12 kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip 1,25 * 1,07 m 0,72 * 1,07 m

plaats code toelichting code aantal afmetingen 2 ba12 kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip 1,25 * 1,07 m 0,72 * 1,07 m begane grond voorgevel zijgevel rechts zijgevel links achtergevel voorgevel Woonkamer zijgevel links 06 WC achtergevel 02 2 ba2 kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip 2,0 m2 0,72 *, m e() dubbel

Nadere informatie

Meer ruimte meer voordeel! Goed opbergen is ons vak

Meer ruimte meer voordeel! Goed opbergen is ons vak Meer ruimte meer voordeel! Goed opbergen is ons vak voorwoord Vraag het uw kastenspecialist, hij weet er echt alles van! Slim opbergen en het optimaal benutten van de berg ruimte kan met één van onze kastensystemen.

Nadere informatie

Goed opbergen is ons vak

Goed opbergen is ons vak ACCESSOIRES & VERLICHTING Model- en prijswijzigingen voorbehouden 2013/04. Aanbiedingen geldig tot 4 weken na verspreiding. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Keuzelijst meer- minderwerk opties

Keuzelijst meer- minderwerk opties 160014. Hofwoning, 6,0m1 puntgevel Synchroon blok 5 Optienr: Omschrijving Prijs incl. BTW Ruwbouw opties 021203 Plaatsen dakraam, Velux type SK08, positie 3 1.225,00 Positie 3 achterkant trapzijde Één

Nadere informatie

Montagehandleiding Speeldroom

Montagehandleiding Speeldroom Stap 1-2 balken van 4,5 x 9 x 180 cm - 2 balken van 4,5 x 9 x 111 cm - 8 schroeven van 6 x 100 mm 1. Leg de balken neer zoals op de tekening is aangegeven. 2. Teken met een potlood de balken van 180 cm

Nadere informatie

Inhoud. Gierzwaluwbescherming Nederland 1

Inhoud. Gierzwaluwbescherming Nederland 1 Inhoud Inhoudsopgave blz 1 Dakpannen blz 2 Aandachtspunten blz 2 Inregenen blz 2 Uitkruipen blz 3 Bevestiging blz 3 Op maat maken blz 3 Benodigdheden blz 3 Gereedschap blz 4 Werkwijze blz 4 Aftekenen en

Nadere informatie

Meetinstructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL

Meetinstructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL V540 Ritz Een goede voorbereiding! oud rekening met onderstaande punten voordat u een screen gaat bestellen. 1. oe wordt het screen geplaatst? U kunt kiezen voor:

Nadere informatie

HOE IK EEN BALG MAAK

HOE IK EEN BALG MAAK HOE IK EEN BALG MAAK Gespreid over verschillende jaren, bouwde ik houten camera s. De grootste uitdaging was het zelf maken van een balg. Om het geheim hiervan te achterhalen, ontlede ik enkele oude balgen.

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie