Roadcam Duo. Gebruikershandleiding Mode d emploi. FrOnt2baCK mirror dvr-cam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roadcam Duo. Gebruikershandleiding Mode d emploi. www.syco.be. FrOnt2baCK mirror dvr-cam"

Transcriptie

1 FrOnt2baCK mirror dvr-cam Roadcam Duo Gebruikershandleiding Mode d emploi 1

2 nederlands 1. Springveren 2. USb 3. DC5V 4. Reset inch tft LCD 6. LED (laden) 7. LED (aan/uit) 8. Up/REC 9. MIC 10. MENU/REC 11. ON/OFF 12. MODE 13. DOwN 14. Infra rode lamp 15. Camera links 16. Camera rechts 17. SD kaart 18. HDMI 19. Luidspreker 2

3 inhoud PaKKet FunCties Van Het PrOduCt 3.5 inch TFT LCD high defi nition display Infrarood nachtzicht Videolus opname Duur videobestand kan ingesteld worden op basis van persoonlijke wensen Automatische video lus opname van zodra het toestel aan-gesloten wordt op de autolader HDMI output WerKing Van Het PrOduCt OpStARtEN EN AFSLUItEN U kan het toestel op 2 manieren opstarten: Druk op de ON/OFF toets wanneer het toestel uitgeschakeld is om het toestel aan te leggen. De DVR start automatisch op in video modus en begint op 3

4 te nemen, de groene indicatie LED knippert; Sluit de autolader aan op het toestel, wanneer het toestel uitgeschakeld is, De DVR zal automatisch opstarten in video modus en beginnen opnemen, de groene indicatie LED knippert. Na het ontkoppelen van de DVR blijft het toestel nog 5 seconden opnemen voordat het toestel automatisch uitgeschakeld wordt. Indien er geen SD kaart aanwezig is verschijnt Geen kaart op het scherm Afsluiten: druk gedurende 2 seconden op de ON/OFF knop om he toestel uit te schakelen. Indien het batterijniveau van het toestel laag is verschijnt een melding op het scherm, en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. De batterij opladen Het toestel kan op 2 manieren opgeladen worden, tijdens het laden wordt de indicatie LED rood, wanneer het toestel volledig opgeladen is stopt de LED met branden. 1) Via USB 2) Via de autolader Video Bij het opstarten schakelt het toestel automatisch over naar video modus, de indicatie LED wordt groen en begint te knipperen; druk op de MENU/REC knop om te stoppen met opnemen en het bestand op te slaan. Camera Druk op de MODE knop wanneer het toestel in stand-by is om over te gaan naar de camera modus, druk op de knop MENU/REC om foto s te nemen ; Druk op de knop MENU/REC, wanneer het toestel in camera modus staat om toegang te krijgen tot de instellingen en opties van de camera. Zie rubriek Instellingen. Foto s bekijken en verwijderen Druk tijdens stand-by modus 2 maal kort op de MODE knop, om 4

5 toegang te krijgen tot de foto galerij. Indien er geen afbeeldingen zijn wordt Geen afbeeldingens weergegeven op het scherm. Ieder map bevat 10 foto s. Gebruik de up en down toetsen om door de foto s te bladeren. Druk op de knop MENU/REC om de foto te bekijken. Indien u het bestand wenst te verwijderen klikt u op de MENU/REC knop om toegang te krijgen tot het snelmenu, kies delete en selecteer vervolgens met de up en down knoppen Delete of Delete all. Druk opnieuw op MENU/REC om te bevestigen. Indien u de schijf wenst te formatteren, selecteer Format en volg de instructies op. Druk op de MODE knop om terug te keren naar de foto galerij. Video s bekijken en verwijderen Druk tijdens video modus op de MODE knop, om toegang te krijgen tot de video galerij. Indien er geen video s zijn wordt geen video s weergegeven op het scherm. Ieder map bevat 10 foto s. Gebruik de up en down toetsen om door de video s te bladeren. Druk op de knop MENU/REC om de video af te spelen. Druk op MENU/REC om de video te pauzeren en gebruik de up en down toetsen om vooruit en achteruit te spoelen. Wanneer de video gepauzeerd is kunt u via de up en down toetsen naar het vorige of volgende videobestand gaan. Indien u het bestand wenst te verwijderen klikt u op de MENU/REC knop om toegang te krijgen tot het snelmenu, kies delete en selecteer vervolgens met de up en down knoppen Delete of Delete all. Druk opnieuw op MENU/REC om te bevestigen. Indien u de schijf wenst te formatteren, selecteer Format en volg de instructies op. Druk op de MODE knop om terug te keren naar de video galerij. Druk nogmaals op MODE om terug te keren naar de stand-by modus. Digitale Zoom functie Hou de up toets ingedrukt om digitaal in te zoomen. Hou de down toets ingedrukt om digitaal uit te zoomen (minimum 1:1). Camera standen Druk op de ON/OFF knop wanneer het toestel in stand-by of camera modus staat om te schakelen tussen de verschillende camera standen. Druk opnieuw op ON/OF om enkel de camera aan de voorkant aan te zetten druk opnieuw op ON/OFF om enkel de camera achteraan aan te zetten, druk nogmaals op On/OFF om beide camera s aan te 5

6 zetten (dual camera). Nachtzicht Om het opnemen in donkere omgevingen eenvoudiger te maken beschikt de DVR over nachtzicht. Hou de knop MODE ingedrukt wanneer het toestel in stand-by, video of camera modus staat om de nachtzicht lichten in te schakelen, hou opnieuw MODE ingedrukt om uit te schakelen. TV output en HDMI output Sluit het toestel via USB kabel of een HDMI kabel aan op een TV/ monitor om de beelden te bekijken op TV of monitor. Verbinden met PC Foto s en videobestanden downloaden Sluit het toestel via de USB kabel aan op uw PC. Selecteer de schijf, nu kunt u de verschillende bestanden beheren via uw PC. Selecteer de camera, het toestel kan gebruikt worden als Verwijder de USB kabel om het toestel uit te schakelen. Opmerking: Indien het toestel vastloopt of niet meer reageert gelieve een klein scherp voorwerp te gebruiken zoals een paperclip om op de reset knop te drukken. De software van de camera zal hierdoor rebooten. Opties en systeeminstellingen Druk op de MENU/REC knop in stand-by modus om toegang te krijgen tot het instellingen menu., gebruik de up of down knop om het item te kiezen waarvan u de instellingen wenst te wijzigen druk vervolgens op MENU/REC om uw keuze te bevestigen en te gaan naar de specifieke instellingen van het gekozen item. Gebruik opnieuw de up of down toetsen om de gewenste instellingen te kiezen en hou MENU/REC ingedrukt om deze te bevestigen en op te slaan. Druk opnieuw op MENU/REC om het menu te sluiten. Hou de knop MENU/REC ingedrukt om toegang te krijgen tot de systeeeminstellingen. 6

7 FranÇais 1. Ressorts de support 2. USb 3. DC5V 4. Reset inch tft LCD 6. Voyant de charge 7. Voyant (appareil allumé/ 8. Up/REC 9. MIC éteint) 10. MENU/REC 11. ON/OFF 12. MODE 13. DOwN 14. Lampe 15. Camera à gauche Infrarouge 16. Camera à droite 17. Carte SD 18. HDMI 19. Haut-parleur 7

8 COntenu de la boîte FOnCtiOns du PrOduit Ecran 3.5 pouces TFT LCD haute défi nition Vison de nuit infrarouge Enregistrement en boucle Confi guration de la durée du fi chier vidéo selon vos propres désires Enregistrement en boucle automatique lors de la connexion de la caméra à l allume-cigare dans la voiture Sortie HDMI FOnCtiOnnement du PrOduit DéMARRER Et ARRÊtER Vous pouvez démarrer l appareil de 2 manières différentes: Appuyez sur la touche ON/OFF quand l appareil est éteint pour l allumé. Le DVR démarre automatiquement en mode vidéo et commence à enregistrer, le voyant vert clignote. Connectez le chargeur de voiture 8

9 à votre appareil, quand l appareil est éteint. Le DVR démarre automatiquement en mode vidé et commence à enregistrer. Le voyant vert clignotte. Après avoir débranché le DVR, l appareil continu encore à enregistrer pendant 5 secondes avant qu il s éteint automatiquement. Si l appareil ne trouve pas de carte SD le message «Aucune carte s affiche sur l écran. Arrêter: appuyez pendant 2 secondes sur la touche ON/OFF pour éteindre l appareil. Si le niveau de batterie de l appareil est faible un message apparait sur l écran, et l appareil est automatiquement éteint. Chargement de la batterie L appareil peut être chargé de 2 façons. Pendant que l appareil charge, le voyant rouge s allume, une fois que l appareil est complètement chargé la lumière s éteint. 1) Via USB 2) Via le chargeur de voiture Vidéo Au démarrage, l appareil se met automatiquement en mode vidéo, le voyant devient vert et commence à clignoter; appuyez sur la touche MENU/REC pour arrêter l enregistrement et sauvegarder le fichier. Caméra Appuyez sur la touche MODE quand l appareil est en veille pour passer au mode caméra, appuyez sur la touche MENU/REC pour prendre des photos. Appuyez sur la touche MENU/REC, quand l appareil est en mode caméra pour accéder au paramètres et options de la caméra. Voir rubrique options et paramètres. Visualiser et supprimer les photos Appuyez 2 fois sur la touche MODE quand l appareil est en veille pour accéder à la galerie des photos. Si aucune image est trouvée le message Aucune image s affiche sur l écran. Chaque dossier contient 10 photos. Utilisez les touches up et down pour faire défiler les photos. Appuyez sur la touche MENU/REC pour regarder la photo. Si vous désirez supprimer le fichier appuyez sur la touche 9

10 MENU/REC sélectionnez avec les touches up et down, supprimer ou tout supprimer. Appuyez de nouveau sur MENU/REC pour confirmer. Si vous désirez formater les disque, sélectionnez Format et suivez les instructions. Appuyez sur la touche MODE pour retourner à la galerie de photo. Visualiser et supprimer les vidéos Appuyez sur la touche MODE quand l appareil est en mode caméra pour accéder à la galerie des vidéos. Si aucune vidéo est trouvée le message Aucune vidéo s affiche sur l écran. Chaque dossier contient 10 photos. Utilisez les touches up et down pour faire défiler les vidéos. Appuyez sur la touche MENU/REC pour regarder la vidéo. Appuyez sur MENU/REC pur pauser la vidéo et utilisez les touches up et down pour avancer ou rembobiner. Lorsque la vidéo est en pause vous pouvez utiliser les touches up et down pour naviguer vers la vidéo précédente ou suivante. Si vous désirez supprimer le fichier appuyez sur la touche MENU/REC sélectionnez avec les touches up et down, supprimer ou tout supprimer. Appuyez de nouveau sur MENU/REC pour confirmer. Si vous désirez formater les disque, sélectionnez Format et suivez les instructions. Appuyez sur la touche MODE pour retourner à la galerie des vidéos. Appuyez encore une fois sur MODE pour revenir au mode en veille. Zoom numérique Maintenez la touche up enfoncée pour zoomer. Maintenez la touche down enfoncée pour effectuer un zoom arrière (minimum 1:1). Modes Caméra Appuyez sur la touche ON/OFF quand l appareil est en veille ou en mode caméra pour basculer entre les différents modes de caméra. Appuyez de nouveau sur ON/OFF pour allumer uniquement la caméra frontale, appuyez encore une fois sur ON/OFF pour allumer seulement la caméra à l arrière, appuyez de nouveau sur ON/OFF pour allumer les deux caméras (dual caméra). Lumières vision de nuit Afin de faciliter les enregistrement dans les environnements sombres le DVR dispose de vision de nuit. Maintenez la touche MODE 10

11 enfoncée lorsque l appareil est en veille ou en mode vidéo ou caméra pour activer les lumières vision de nuit, maintenez à nouveau la touche MODE enfoncée pour éteindre. Sortie TV et HDMI Connecter l appareil via un câble USB ou HDMI à une télévision ou un moniteur pour regarder les images sur une TV ou un moniteur. Connecter à l ordinateur Télécharger les photos et fichiers vidéo Connectez l appareil via câble USB à votre ordinateur. Sélectionnez le disque, maintenant vous pouvez gérer les différents fichiers sur votre ordinateur. Enlever le câble USB pour éteindre l appareil. Remarque: Au cas où l appareil cesse de répondre veuillez insérez un objet pointu; comme un trombone, appuyez une fois sur la touche reset. Le logiciel redémarrera Options et paramètres de système Appuyez sur la touche MENU/REC lorsque l appareil est en veille pour accéder au menu des paramètres. En utilisant les touches up et down vous pouvez choisir l élément dont vous désirez modifier les paramètres appuyez en suite sur MENU/REC pour confirmer votre choix et aller vers les paramètres spécifiques de l élément choisi. Utilisez de nouveau les touches up ou down pour choisir les paramètres que vous souhaitez et maintenez la touche MENU/REC enfoncée pour confirmer et enregistrer. Appuyez sur MENU/REC pour quitter le menu. Maintener la touche MENU/REC enfoncé pour acceder au configurations systemé. 11

12 Image Settings Mode Menu Menu Settings Remarks Video Resolution Duail 920*720/1280*4o0/ single1440*108o/12 80*720/720*480 Greater Resolution More Pixels Loop Video Off/2 /5/10min Set Record Time Exposure Compensation +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3. -5/3, , +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3 White Balance Auto/daylight/cloudy/tungsten/fluorescent Recording On/off Video Mode A+b/a/b Shooting Mode Resolution Photograph White Balance Play System Settings Single 12 Seconds Timer / 5 Seconds Timer / 10 Second Timer /burst Dual:1920*72o/128o*40osingle : 5m/3m/1.3m Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent Automatically Set And Shooting Change Image Effect Video Mode A+b/a/b Change Camera Mode Iso Auto /100/200/400 Change Image Effect Exposure Compensation +0.0, -1/3.-2/ , -4/3, -5/3, , +5/3, +4/3, /3. +1/3 Change Image Effect Delete Delete The Current / Deleted In Its Entirety Format Sd Card Date / Time Mm/dd/yy.dd/mm/yy.yy/mm/dd Automatic Shutdown Off/2/5/10min Key Sound On/off English / German / French / Spanish / Language Settings Italian Portuguese / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Japanese / Russian Light Frequency 50hz/60hz Format Sdcard Fill Light Daytime Mode / Niqht Mode Date Label On/off The Default Settings Restore The Default Settings / Cancel / Confirm Tv Mode Ntsc/pal Version Bd60b

Een computer op een televisie aansluiten. Connexion de votre ordinateur à un téléviseur. Nederlands. Benodigde kabels. Op een televisie aansluiten

Een computer op een televisie aansluiten. Connexion de votre ordinateur à un téléviseur. Nederlands. Benodigde kabels. Op een televisie aansluiten Een computer op een televisie aansluiten Een computer op een televisie aansluiten Uw beschikt over de uitgang TV Out, wat betekent dat u de PC op een televisie kunt aansluiten om de computerweergave op

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Porte-clé avec cadre photo numérique. Dragen-Sleutel met numeriek fotokader

Porte-clé avec cadre photo numérique. Dragen-Sleutel met numeriek fotokader Réf / Item code : 475520 Porte-clé avec cadre photo numérique Dragen-Sleutel met numeriek fotokader FR NL MET840 SOMMAIRE FR 1 Généralités 2 Contenu de l emballage 3 Description du produit 4 Charger la

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Bedieningspaneel buiten Bedieningspaneel binnen

Bedieningspaneel buiten Bedieningspaneel binnen - 1-1211 Bedieningspaneel buiten Panneau extérieur Bedieningspaneel binnen Panneau intérieur - 2-2222 1. 1.ON/OFF: 1. ON/OFF : 2. Tijd toetsen (time): om de tijd inclusief verwarmingstijd bediening in

Nadere informatie

Product Garantie Dit product is goedgekeurd door ISO9001: 2000 International Quality Standard en gecertificeerd aan de FCC, CE en SGS.

Product Garantie Dit product is goedgekeurd door ISO9001: 2000 International Quality Standard en gecertificeerd aan de FCC, CE en SGS. Handleiding EP-HD001 Instructies voor gebruik In deze handleiding wordt het gebruik van dit product beschreven, inclusief het gebruik, de werking, installatie-instructies en specificatie, enz. Gelieve

Nadere informatie

HD VIDEO CAMCORDER CDC1350FD. Gebruikershandleiding

HD VIDEO CAMCORDER CDC1350FD. Gebruikershandleiding HD VIDEO CAMCORDER CDC1350FD Gebruikershandleiding Afbeelding Apparaat 1 1.Indicator Opstarten 2.Indicator Status 3.Indicator Aan/Uit 4.camera 5.luidspreker 6.OK toets 7.Omhoog toets 8.Omlaag toets 9.Menu

Nadere informatie

DASH CAM, HD Handleiding

DASH CAM, HD Handleiding DASH CAM, HD Handleiding 87231 Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u alle functies van deze Auto-DVR optimaal weet te gebruiken. Opgelet 1. Steek de geheugenkaart a.u.b.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

Lecteur MP4 8Go avec Casque DJ Style

Lecteur MP4 8Go avec Casque DJ Style ENVIVO Lecteur MP4 8Go avec Casque DJ Style MODE D EMPLOI SOMMAIRE APERÇU... 4 LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT INCLUS DANS LA BOÎTE... 4 CHARGEMENT... 4 TRANSFERT DE FICHIERS VERS UN LECTEUR MP4... 5 MENU

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Memorecorder Enregistreur Vocal numérique DVR-512 NL Introductie De Profoon DVR-512 is een memorecorder geschikt voor het opnemen van spraak. Deze kan gebruikt worden

Nadere informatie

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Wat zit er in de doos: Het apparaat Gebruikershandleiding USB Kabel Hoofdtelefoon Installatie CD 2 Locatie en gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Onboard auto camera Caméra embarquée

Onboard auto camera Caméra embarquée Onboard auto camera Caméra embarquée ONBOARD CAR CAMERA ONBOARD-KFZ-KAMERA up to 32GB Video format Movie 2.0 LCD Screen Low illumination for night operation High speed recording quick response for light

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Manuel d utilisation LECTEUR MP3/MP4 4GB

Manuel d utilisation LECTEUR MP3/MP4 4GB Manuel d utilisation LECTEUR MP3/MP4 4GB Pour les dernières mises a jour du logiciel allez sur www.teknihall.be REMARQUE IMPORTANTE! Pour une expérience utilisateur optimisée, il est suggéré d'utiliser

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Full HD Auto DVR Gebruikershandleiding *1080P Full HD * WDR Functie (Breed Dynamisch Bereik) * Toetsenbord dat oplicht * CPL&UV Lens beschikbaar Afbeelding apparaat en Functies a. Introductie van het

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

Full HD Action Video Camera

Full HD Action Video Camera ENVIVO Full HD Action Video Camera USER MANUAL ENVIVO Full HD Action Video Camera MODE D EMPLOI SOMMAIRE BIENVENUE... 6 DANS LA BOITE... 7 ACCESSOIRES DE MONTAGE... 8 Montage sur le vélo... 8 Montage

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DCAM GPS 01

Gebruiksaanwijzing DCAM GPS 01 Gebruiksaanwijzing DCAM GPS 01 LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DEZE HANDLEIDING EERST GOED DOOR. INTRODUCTIE Bedankt voor uw keuzevoor deze Gembird dashboard camera met GPS tracker. Deze handleiding

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

Montagehandleiding Timer SWK2070C

Montagehandleiding Timer SWK2070C Montagehandleiding Timer SWK2070C 459270.66.11 02/09/B Alleen voor verwarmingstoestellen VFMi 20C en VFMi 30C 1. Verwijder de bevestigingsschroef uit het rechterzijpaneel. 2. Plaats en bevestig de twee

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

720p Action video camera

720p Action video camera ENVIVO 720p Action video camera USER MANUAL ENVIVO 720p Action video camera MODE D EMPLOI SOMMAIRE BIENVENUE... 6 ACCESSOIRES DANS LA BOITE... 7 PRÉSENTATION DU PRODUIT... 8 COMMENCER... 9 Démarrage

Nadere informatie

Action Camera. User Manual

Action Camera. User Manual Action Camera User Manual Caméra Action Manuel d utilisation Maintenance en francais, tel.: 03 / 485.63.51 1 Maintenance en francais, tel.: 03 / 485.63.51 2 SOMMAIRE FONCTIONS... 5 ANNONCES... 6 PRESENTATION

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

KOBA VISION. SenseView P430. Handleiding

KOBA VISION. SenseView P430. Handleiding NL KOBA VISION SenseView P430 Handleiding 1. SenseView P430 Verpakking P430 AC adapter Handleiding Draagzakje Armstrap 2. Batterij gebruik / onderhoud De batterij moet ongeveer 3 uur volledig opgeladen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

Haut-Parleur Led Compact

Haut-Parleur Led Compact ENVIVO Haut-Parleur Led Compact GUIDE RAPIDE HAUT-PALEUR LED COMPACT Totalement sans fil - le haut-parleur EnVivo Bluetooth LED vous permet de diffuser votre musique préférée de n importe quel appareil.

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

KOBA VISION. 7 FULL HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 7 FULL HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 7 FULL HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 7 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Microvezel doekje voor het reinigen van het display.

Nadere informatie

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Taal Langue Français Sjaals, mutsen & handschoenen Jouw logo of tekst op een sjaal, muts of handschoenen. In de winter kun je daar natuurlijk slim

Nadere informatie

SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING

SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING Opbouw Als je de Snow voor je houdt; dan bevinden zich rechts naast het scherm de volgende toetsen of aanduidingen van boven naar onder: Batterij-indicator Zoom + Zoom - Aan

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

Ansichtkaarten Cartes postales

Ansichtkaarten Cartes postales Ansichtkaarten Cartes postales Taal Langue Ansichtkaarten Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

SONO PORTABLE AUTONOME 16cm / 50W

SONO PORTABLE AUTONOME 16cm / 50W SONO PORTABLE AUTONOME 16cm / 50W Réf. POWER6-PORT PRECAUTIONS D UTILISATION Utiliser uniquement à un endroit propre et sec, à l abri du soleil, de l humidité et de la chaleur. Ne pas introduire d objets

Nadere informatie

DASHBOARD CAMERA INSTRUCTIES

DASHBOARD CAMERA INSTRUCTIES DVRCAR25 DASHBOARD CAMERA INSTRUCTIES Inclusief Dashboard Camera (voor in de auto) Auto oplader USB kabel Zuignap voor bevestiging 14 15 1 7 2 8 3 9 10 11 4 6 5 12 5 1) Opladen A) Gebruik de ingebouwde

Nadere informatie

Gembird DCAM-005. Nederlands

Gembird DCAM-005. Nederlands Gembird DCAM-005 Nederlands 1: Productbeschrijving 1.1 Knoppen en functies 1) Pijltje omhoog 2) menuknop 3) Pijltje omlaag 4) USB ingang 5) Bevestiging zuignap 6) HDMI uitgang 7) aan/uit knop 8) microsd

Nadere informatie

Flyers Prospectus. Taal. Langue. Nederlands. Français

Flyers Prospectus. Taal. Langue. Nederlands. Français Flyers Prospectus Taal Langue Flyers Flyers zijn het best verkochte product uit ons assortiment. En met reden. Laat flyers drukken in 12 formaten, op 7 verschillende materialen en met diverse luxe afwerkingen.

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding 3.5 Zak DVB-T TV Model: TFT-370 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Afbeelding van de draagbare TV...2 2 Basis Bediening...2 2.1 Apparaat aan/uit...2 2.2 Kanaal veranderen...3 2.3 2.4 Volume...3 Programmalijst...3

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

Nederlands Gebruikshandleiding - Pagina 1 Français - Mode d emploi - Page 8

Nederlands Gebruikshandleiding - Pagina 1 Français - Mode d emploi - Page 8 5 HD Clover Nederlands Gebruikshandleiding - Pagina 1 Français - Mode d emploi - Page 8 KOBA Vision De Oude Hoeven 6 3971 LEOPOLDSBURG Belgium Tel +32 11 51 70 80 Fax +32 11 51 70 81 info@kobavision.be

Nadere informatie

1. Grafische weergave

1. Grafische weergave Bedank voor uw aankoop van deze G98C FullHD dashcam. Deze dashcam is speciaal ontworpen om alles te registreren wat u in het verkeer meemaakt. De beelden die u opneemt met deze camera kunnen worden gebruikt

Nadere informatie

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés

Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés Taal Langue Aanstekers Altijd handig om er eentje bij je te hebben. Aanstekers! Helemaal mooi als jouw eigen ontwerp erop staat. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Downloaded from

Downloaded from GARMIN DASH CAM 10 & 20 Aan de Slag WAARSCHUWING Bekijk ook de Veiligheids en Productinformatie Gids in de verpakking voor belangrijke bijkomende info. Een geheugenkaart plaatsen Het toestel ondersteunt

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Nederlandse versie 2

sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Nederlandse versie 2 sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 1 Index 2 1 sweex_jb000040_man_nl 21-09-2004 17:34 Page 2 Bovenkant van de Digitale Camera 1. Power Druk gedurende één seconde op de Power-knop om de digitale

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Kerstkaarten Cartes de Noël

Kerstkaarten Cartes de Noël Kerstkaarten Cartes de Noël Taal Langue Kerstkaarten Op zoek naar een hippe vintage kerstkaart? Of heb je liever een zakelijk klassiek ontwerp? We hebben ruim 300 sprankelende ontwerpen voor je klaarstaan

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van nieuwe SJ 5000 plus Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1

Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 Handleiding firmware-update voor Cyber-shot digitale fotocamera's van Sony- DSC-T1 De term "Firmware" verwijst naar de software in uw Cyber-shot camera. U kunt deze software bijwerken om problemen op te

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding Mercurius P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm 5 Ontvangen en lezen van de meldingen... 6 Een bericht op slot zetten 7 Een bericht

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DVR (Digital Video Recorder)

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DVR (Digital Video Recorder) GEBRUIKERSHANDLEIDING DVR (Digital Video Recorder) 1 1.Inhoud 1. Inhoud.. 2 2. Inleiding 3 3. Werkings gids 4 A. Opstarten 4 a.view mode B. Basis functies. 5 a.opnemen (Rec)... 5 b.afspelen.. 6 c.terugspoelen,

Nadere informatie

AUTO DVR IN FULL HD CDC1300FD. Gebruikershandleiding

AUTO DVR IN FULL HD CDC1300FD. Gebruikershandleiding AUTO DVR IN FULL HD CDC1300FD Gebruikershandleiding Voorwoord Wij danken u hartelijk voor het aankopen van één van onze producten, dit product is speciaal ontwikkeld om te dienen als hard bewijs voor ongelukken;

Nadere informatie

Voor Modelnr..: MP127. MP3 & Video speler Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Voor Modelnr..: MP127. MP3 & Video speler Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Voor Modelnr..: MP127 NL MP3 & Video speler Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Introductie Gefeliciteerd voor de aankoop van de MP4 Speler.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING PSC4K 1. Voorwoord Hartelijk voor uw aankoop van deze camera. Leest u, voor gebruik, deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor een optimale prestatie en een langere levensduur.

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Handleiding Approach S1

Handleiding Approach S1 Handleiding Approach S1 Introductie Waarschuwing Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en productinformatie brochure in de doos voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie. Wanneer het toestel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Sports DV PSC1331HD

Gebruikershandleiding. Sports DV PSC1331HD Gebruikershandleiding Sports DV PSC1331HD INFORMATIE Wij willen u hartelijk danken voor de aankoop van deze camera. Dankzij de ingebouwde hoogwaardige chip, levert deze camera high definition video met

Nadere informatie

RADIO/LECTEUR CD MODE D EMPLOI ENV-1513

RADIO/LECTEUR CD MODE D EMPLOI ENV-1513 RADIO/LECTEUR CD MODE D EMPLOI SOMMAIRE BIENVENUE... 4 INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ... 4 DANS LA BOÎTE... 4 PRÉSENTATION DU PRODUIT... 5 RADIO/LECTEUR CD... 5 TELECOMMANDE... 6 COMMENCER...

Nadere informatie

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 1.Sluiter 2.Luidspreker 3.AAN/UIT 4.USB-poort 5.Micro SD-kaartsleuf 6.Lens 7.Indicatielampje Opladen 8.Indicatielampje Bezig 9.Cover

Nadere informatie

MU_CBX HDDD_BeFrNl_0813. manuel d utilisation CABLEBOX HD disque dur. Harde schijf HD-CABLEBOX. Handleiding

MU_CBX HDDD_BeFrNl_0813. manuel d utilisation CABLEBOX HD disque dur. Harde schijf HD-CABLEBOX. Handleiding MU_CBX HDDD_BeFrNl_0813 FR manuel d utilisation CABLEBOX HD disque dur Handleiding HD-CABLEBOX Harde schijf NL SOMMAIRE Regarder la télévision Allumer votre CABLEBOX HD Disque dur................. 04 Changer

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Android 4.0 SCHOOLTAB

Gebruikershandleiding: Android 4.0 SCHOOLTAB Gebruikershandleiding: Android 4.0 SCHOOLTAB 1 2 Welkom 4 Belangrijke mededelingen 5 Knoppen en functies 6 I. Aan de slag 8 1.1 Aan-of uitzetten 1.1.1 Aanzetten 1.1.2 Uitzetten 1.2 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Nadere informatie

CCT-5001 MK2 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-5001 MK2 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-5001 MK2 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 Onderdelen van de camcorder Voorbereiding 1. HDMI-poort 6. Scherm 11. Beveiliging 16. OMHOO 2. Micro 7. Indicatielampje 12. Luidspreker

Nadere informatie

Mini Bluetooth Speaker

Mini Bluetooth Speaker Mini Bluetooth Speaker Maintenance en francais, tel.: 03 / 485.63.51 - envivo@teknihall.be - www.teknihall.be 2 Hautparleur Sans Fil Compact Maintenance en francais, tel.: 03 / 485.63.51 - envivo@teknihall.be

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Inhoudsopgave Introductie pagina 2 Snel starten pagina 2 t/m 4 Camera-menu pagina 4 en 5 Technische specificaties pagina 5 Introductie Snel starten Wat heeft u nodig

Nadere informatie

HAUT-PARLEUR KARAOKE SANS FIL

HAUT-PARLEUR KARAOKE SANS FIL HAUT-PARLEUR KARAOKE SANS FIL MODE D EMPLOI SOMMAIRE BIENVENUE... 4 CONTENU DE LA BOÎTE... 4 DESCRIPTION DU PANNEAU... 5 UTILISATION DU SYSTÈME KARAOKE... 6 ALLUMER... 6 CHARGE... 6 DÉCONNECTEZ LE BLUETOOTH...

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Gefeliciteerd met de aankoop van uw dashcam! U heeft hiermee een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u, mits u de dashcam verantwoord gebruikt, nog vele jaren

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

DIGITAL VOICE RECORDER

DIGITAL VOICE RECORDER DIGITAL VOICE RECORDER Schakel de recorder in middels de Power OFF-ON schakelaar aan de rechterzijkant. Instellen taal: - Druk een paar keer op >> of

Nadere informatie

4GB aluminium MP3 player

4GB aluminium MP3 player ENVIVO 4GB aluminium MP3 player USER MANUAL ENVIVO Lecteur MP3 4GB alu MODE D EMPLOI SOMMAIRE BIENVENUE...5 CONTENU DU COFFRET...5 APERÇU DU PRODUIT...6 FONCTIONNEMENT...6 RÔLE DES BOUTONS...6 CONNECTER

Nadere informatie

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Voormodel nr. BTC245 BTC245 Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies BTC245 is een MP3-speler met touchscreen, de gebruiker kan op het scherm om de speler te bedienen 2,4 inch 320*240 TFT-scherm

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie