De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Keyzer Zakelijk Pakket. Zekerheid voor de ondernemer"

Transcriptie

1 De Keyzer Zakelijk Pakket Zekerheid voor de ondernemer

2 2

3 Loopt uw bedrijf onnodige risico s? Schade zakelijke markt 3 Risico s horen bij het ondernemerschap. Elke ondernemer die op zoek is naar nieuwe afzetmogelijkheden, omzetverhogingen en winstuitbouw neemt nu eenmaal risico s. Maar ook uw bezittingen kunnen gevaar lopen. U neemt hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen, maar het risico blijft bestaan. Brand, waterschade, vandalisme, u wordt ergens voor aansprakelijk gesteld. De materiële en financiële gevolgen van schade en andere calamiteiten kunt u bij <Volmacht> De Keyzer Zekerheid op maat op verzekeren. maat verzekeren. Wij bieden u een uitgebreid assortiment schadeverzekeringen die u helpt de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Bovendien hebben wij ook een aantrekkelijk pakket voor u nagenoeg waarmee u alle zich risico s: in één keer Het Zakelijk verzekert Pakket tegen van De nagenoeg Keyzer. alle Kortom, risico s: u kunt <Het zich Bedrijven compleet verzekeren Totaalplan>. tegen Kortom, bedrijfsrisico s u kunt zich met compleet de schadeverzekeringen verzekeren tegen bedrijfsrisico s van De Keyzer met Zekerheid. de schadeverzekeringen van <Volmacht>.

4 4 Schade Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Inleiding 3 (Volmacht> De Keyzer Zekerheid kent de volgende kent volgende bedrijfsmatige schadeverzekeringen 5 Uw risico s op een rijtje 5 Bezit Gebouwenverzekering 6 Milieuschadeverzekering 6 Inventaris-/goederenverzekering 6 Bedrijfsschadeverzekering 7 Extra kosten-/reconstructiekostenverzekering 9 Machinebreukverzekering 9 Technische Bedrijfsschadeverzekering 9 Winkelgeldverzekering 9 Geld-/fraudeverzekering 9 Glasverzekering 10 Eltron Pakket 10 Hoofdstuk Bladzijde Mobiliteit Personenauto- en bestelautoverzekering 13 Business Edition 13 Topcarverzekering 14 Vrachtautoverzekering 14 Ongevallen Inzittendenverzekering 14 Schadeverzekering Inzittenden 14 Motorrijtuigenrechtsbijstand 14 Transport Werkmaterieel/tractoren 15 Land(bouw)materieel 15 Transportverzekering eigen vervoer 15 Container/trailerverzekering 16 Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering 16 Goederentransport 16 Pakket <naam De Keyzer pakket> Zakelijk Pakket 17 Bescherming Aansprakelijkheid 11 Rechtsbijstand 12 Zakenreis 13 Meer informatie 17

5 5 <Volmacht> De Keyzer Zekerheid kent de volgende kent volgende bedrijfsmatige schadeverzekeringen Bezit Gebouwenverzekering. Milieuschadeverzekering. Inventaris-/goederenverzekering. Bedrijfsschadeverzekering. Extra kosten-/reconstructiekostenverzekering. Machinebreukverzekering. Technische Bedrijfsschadeverzekering. Glasverzekering. Winkelgeldverzekering. Geld/fraudeverzekering. Eltron Pakket. Bescherming Aansprakelijkheidsverzekering. Rechtsbijstandsverzekering. Zakenreis. Uw risico s op een rijtje Elke onderneming heeft z n eigen bedrijfsrisico s. Uw verzekeringspakket moet goed op die specifieke risico s afgestemd worden. Het in kaart brengen en analyseren daarvan doet uw financieel adviseur graag met en voor u. Pas als de risico s keurig op een rijtje staan, stelt <Volmacht> De Keyzer Zekerheid - in overleg - in met overleg u uiteraard met u uiteraard - uw verzekeringspakket - uw verzekeringspakket samen zodat samen niet zodat alleen niet de alleen directe, de directe, maar ook maar de ook indirecte de indirecte gevolgen gevolgen van een van schadegeval een gedekt schadegeval zijn. gedekt zijn. Mobiliteit Personenautoverzekering. Topcarverzekering. Business Edition. Bestelautoverzekering. Vrachtautoverzekering. Schadeverzekering inzittenden. Ongevallenverzekering inzittenden en/of opzittenden. Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen. Transport Werkmaterieelverzekering. Landbouwmateriaalverzekering. Eigen vervoerverzekering. Container/trailerverzekering. Goederentransportverzekering. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

6 6 Bezit Gebouwenverzekering Met de Gebouwenverzekering kunt u zich verzekeren tegen financiële gevolgen van schade aan uw pand(en). De Gebouwenverzekering heeft een standaard zeer uitgebreide dekking. Er wordt bijvoorbeeld vergoeding uitgekeerd bij schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, ontploffing en waterschade. De kosten van experts en deskundigen zijn behoorlijke kostenposten naast de ontstane schade aan het gebouw. Maar denkt u ook eens aan bijvoorbeeld huurderving of de extra kosten die gemaakt moeten worden vanuit overheidsmaatregelen. De Gebouwenverzekering kent een tweetal dekkingen: Uitgebreid en plotselinge- en onvoorziene gebeurtenissen. In overleg met uw financieel adviseur kiest u de dekking die het beste bij u past. Keuzemogelijkheid voor een uitgebreide dekking of een dekking tegen een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Deze laatste dekkingsmogelijkheid dekt ook materiële schade aan of verlies van de verzekerde zaak direct veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Vergoeding voor vervanging van sloten en/of cilinders bij diefstal van sleutels tot maximaal e 500. Een standaard eigen risico van e 500 of e (afhankelijk van het risico). Dit geldt eveneens voor stormschaden. Boven de verzekerde som met een maximum van 10% van deze verzekerde som, per onderdeel afzonderlijk, zijn de volgende kosten gedekt: huurderving; opruimingskosten; tuinaanleg en beplanting (tot maximaal e ) en lichtreclame (tot maximaal e 5.000). Milieuschadeverzekering Niet alleen binnen de maatschappij, maar ook in het economisch verkeer wordt milieubescherming steeds belangrijker. Aantasting van het milieu moet worden voorkomen. En treedt er vervuiling op, dan moet die zo snel mogelijk worden opgeruimd. De wetgeving wordt wat dat betreft steeds strenger. Tal van milieuorganisaties houden het opereren en functioneren van het bedrijfsleven in het oog. Fouten en verkeerde handelingen met daaropvolgende schade voor het milieu kunnen grote financiële gevolgen hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking tegen milieuschade. Voor dit soort schadeclaims bieden wij u een uitstekende extra verzekering aan: de Milieuschadeverzekering. De <Volmacht> Keyzer Zekerheid biedt de biedt Milieuschadeverzekering aan als aan als aanvullende verzekering, bij brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater. Inventaris/goederenverzekering (inclusief computer en elektronica) Naast schade aan het pand kan ook schade ontstaan aan de inventaris en goederen die in het gebouw aanwezig zijn. Deze schade kunt u verzekeren op de Inventaris-/goederenverzekering. De schade aan de inventaris en goederen kan ontstaan door onder andere brand, ontploffing, inbraak of vandalisme. Maar ook door bijvoorbeeld verhuizing (binnen Nederland) of beroving. De Inventaris-/goederenverzekering kent een drietal dekkingen: uitgebreid-, extra uitgebreid en de plotselinge en onvoorziene gebeurtenissendekking. Uw financieel adviseur kan u helpen bij het kiezen van de best passende dekking.

7 Schade zakelijke markt 7 Keuzemogelijkheid voor een uitgebreide dekking of een dekking tegen een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Vergoeding voor vervanging van sloten en/of cilinders bij diefstal van sleutels tot maximaal e 500. Lichtreclame is standaard meegedekt tot e Schade aan de inhoud van de koel- en/of vriesinrichting als gevolg van bederf veroorzaakt door een materieel defect aan de apparatuur of door onvoorziene stroomuitval, is tot maximaal e gedekt. Inductieschade is standaard meeverzekerd. Geld en geldswaardige papieren zijn tot maximaal e gedekt. Eigendommen van derden, zoals bijvoorbeeld reparatiegoederen, zijn meeverzekerd, mits deze niet of niet voldoende elders verzekerd zijn. Doorlopend transport van specifieke elektronica, bijvoorbeeld laptops, kan worden meeverzekerd met een Nederland-, Europa- of werelddekking. Diefstal uit motorrijtuigen is niet gedekt. Bedrijfsschadeverzekering Onmisbaar voor uw continuïteit Bij verzekeren denken de meeste ondernemers aan de bekende risico s van brand, diefstal of wateroverlast. De directe materiële schade daarvan is dan meestal ook wel gedekt. Maar een flinke brand betekent meer dan alleen materiële schade. Die kan namelijk zo ernstig zijn dat u uw bedrijf letterlijk weer van de grond moet opbouwen. Dat kost tijd, u heeft niet alleen een nieuw gebouw nodig, maar ook een nieuwe inventaris, nieuwe machines, nieuwe voorraden. Ook uw administratie moet weer van voren af aan opgebouwd worden. En uw klanten en andere zakelijke relaties. Wachten die gewoon af tot u weer kunt leveren of gaan ze ondertussen eens bij de concurrent kijken? Kortom, ook de indirecte schade - als gevolg van het stilvallen van uw bedrijf - kan behoorlijk oplopen. Dat betekent minder of zelfs helemaal geen inkomsten, terwijl de vaste kosten gewoon doorgaan. Zo kan zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komen. Met de Bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op een uitkering die de continuïteit van uw bedrijf veilig stelt en waarmee u uw vaste kosten kunt blijven betalen. Materiële schade bij een ander: bedrijfsschade voor u Bedrijfsschade kan ook ontstaan door de situatie bij een ander. Bijvoorbeeld als er iets gebeurt bij een bedrijf dat hetzelfde gebouw gebruikt waarin u ook gevestigd bent. Denkt u maar aan een winkelcentrum, waar diverse winkels vaak één gebouw delen. Bij calamiteiten als brand of wateroverlast bij een aangrenzend bedrijf, kan uw bedrijf voor het publiek onbereikbaar worden wanneer bijvoorbeeld de straat wordt afgezet. Uw onderneming valt dan stil, uw omzet eveneens.

8 8 Toelevering verzekerd bij winkel Soms kan een leverancier u plotseling door bijvoorbeeld een brand niet meer leveren en u daardoor ook niet meer aan uw klanten. Bent u, als detaillist, dus afhankelijk van derden voor toelevering, onderhoud, reparatie of opslag dan kunt u dat óók onder de te vergoeden kosten laten vallen. Hetzelfde geldt als u afhankelijk bent van een centraal magazijn (bijvoorbeeld in een winkelcentrum) en de toelevering daaruit stagneert. Ook deze bedrijfsafhankelijkheid kunt u meeverzekeren. Vaste en variabele kosten Het verzekerde bedrag voor de bedrijfsschadeverzekering is de brutowinst voor één of meer jaren. Dat is dus de nettowinst plus vaste kosten. Vaste kosten zijn onder meer de kosten voor gas, water, elektriciteit, afschrijvingen, onderhoudskosten, belastingen en huren. Ook de lonen en salarissen worden gerekend tot de vaste kosten. Stagneert de productie dan dalen de variabele kosten (de inkoop van grondstoffen bijvoorbeeld) evenredig. Om die reden worden de variabele kosten niet in het verzekerde bedrag opgenomen. Overdekking en restitutie Vooral bij grotere bedrijven kan de brutowinst per jaar fors variëren. De overdekkings- en restitutieclausule kan dan een uitermate nuttige aanvulling zijn. Daarmee beperkt u de kans dat u onder- of oververzekerd bent. Dus dat u te weinig uitgekeerd krijgt bij calamiteiten of teveel premie betaalt. De teveel (overdekking) of de te weinig betaalde premie (restitutie) wordt achteraf verrekend. Aan de hand van de accountantsverklaring wordt achteraf het werkelijke jaarbelang vastgesteld. Deze clausule is standaard opgenomen binnen de voorwaarden. Uw medewerkers, het fundament van uw onderneming Bij een calamiteit waardoor uw bedrijf stil komt te liggen, vragen uw medewerkers zich logischerwijs onmiddellijk af of de betaling van hun salarissen zal doorgaan. En zonder vakbekwaam personeel kunt u niet verder. Daarom vallen niet alleen lonen en salarissen - inclusief de daaraan gekoppelde sociale lasten - onder de te verzekeren kosten, maar ook provisie, winstdeling en dergelijke. Zo weet u zeker dat u op uw medewerkers kunt blijven rekenen, ook in moeilijke tijden. Uitkeringstermijn De uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering gaat in op het moment dat er daadwerkelijk bedrijfsschade is. Dat kan bijvoorbeeld op het moment van een brand zijn. De uitkeringstermijn loopt ook door als het bedrijfspand weer herbouwd is. Immers, een nieuw of hersteld gebouw betekent niet meteen omzetherstel. Pas wanneer de omzet weer terug is op het oude niveau stopt de uitkering. Of eerder, op het einde van de afgesproken uitkeringstermijn. Geen omzetverlies met de extra kostendekking Bedrijfsstilstand kan klantenverlies betekenen. Bij langere duur is dat fataal voor elke onderneming. Daarom kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn tijdelijk een bedrijfsruimte te huren, een noodgebouw neer te zetten, werk uit te besteden, nieuwe machines te installeren of om overuren te maken. Om uw bedrijf weer snel op gang te helpen worden extra kosten vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Vaststelling verzekerd bedrag Als u het verzekerde bedrag afstemt op de brutowinst van één jaar, dan verzekert u het jaarbedrag. Dit jaarbedrag moet in samenhang met de uitkeringstermijn vastgesteld worden. Laat u goed begeleiden door uw tussenpersoon. Samen met hem kunt u alle risico s in kaart brengen en bepalen voor welke risico s u een verzekering sluit en waarvoor niet. 30% in- en decrease is standaard meeverzekerd. Vergoeding van extra kosten ter beperking van bedrijfsschade zoals versnellingskosten bij levering van machines of apparaten, is gedekt. Reconstructiekosten zijn standaard meeverzekerd (tot 10% van de verzekerde som met een maximum van e ).

9 9 Extra kosten/reconstructieverzekering Wanneer uw bedrijfsvoering vooral afhankelijk is van administratie of geautomatiseerde bestanden, kan de Reconstructieverzekering een goede aanvulling zijn. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de extra kosten en lonen voor het herstellen van vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden, archiefstukken, tekeningen, ontwerpen, modellen of maquettes. Machinebreukverzekering De machinebreukverzekering vergoedt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines. Waarom de machinebreukverzekering Verzekerde som is de nieuwwaarde. Hulpstukken en te bewerken materiaal kunnen worden meeverzekerd. Ook dekking bij schade als gevolg van slijtage, materiaalbreuk en constructiefouten. Plotseling en onvoorziene materiële schade in principe gedekt. Ook meeverzekerd: gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening). Technische Bedrijfsschadeverzekering De techniek schrijdt razendsnel voort. In de hedendaagse bedrijfsprocessen speelt techniek een cruciale rol. De gebruiksintensiteit neemt toe, waardoor de apparatuur in toenemende mate schadegevoelig wordt. En dat terwijl schade en uitval rampzalig kan zijn; de continuïteit van veel bedrijven kan er door op het spel komen te staan. Wat zijn de pluspunten? 10% overdekking voor uitbreidingen en vervangingen. Verzekerde is niet verplicht jaarlijks opgave te doen van de verzekerde som. Eigen gebrek risico meeverzekerd voor personal computers, printers, faxen, kopieermachines tot een maximum van e per unit. Conversiekosten en implementatiekosten meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som en een maximum van e Winkelgeldverzekering Als ondernemer loopt u risico s als het gaat om geld. Ondanks de mogelijkheid van het elektronische geldverkeer wordt er toch nog gebruik gemaakt van contant geld. Een bedrijf krijgt elke dag te maken met grote bedragen die ontvangen, bewaard, vervoerd en/of afgedragen moeten worden. Deze handelingen zijn niet zonder risico, zeker gezien de toenemende criminaliteit. De Winkelgeldverzekering is een aanvullende verzekering bij de Inventaris-/goederenverzekering. De verzekering dekt het verloren gaan van verzekerde waarden tot maximaal het in de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis per bedrijf tijdens vervoer en tijdens verblijf. Dekking voor het in ontvangst nemen van vals geld. Dekking geldt ook na openingsuren. Dekking voor gelden van derden die verloren zijn gegaan door afpersing. Dekking voor verlies van opbrengsten die via chipkaarten verkregen zijn. Geld/Fraudeverzekering In elk bedrijf gaat geld om. Ondanks de toename in het gebruik van plastic geld kunnen we vooralsnog niet zonder contant geld en geldswaardig papier, zoals cheques. Het ontvangen, bewaren, vervoeren en over- of afdragen ervan maakt deel uit van de werkzaamheden van alledag. Werkzaamheden die niet geheel zonder risico zijn, zeker gezien de toename van de criminaliteit. Vanwege dit risico én omdat geld in veel opzichten de ruggengraat van een bedrijf vormt, is het mogelijk een geld/fraudeverzekering af te sluiten. De geld/ fraudeverzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor fraude door personeelsleden.

10 10 Glasverzekering Veel moderne bedrijfspanden maken gebruik van kostbare glasconstructies. U kunt ervoor kiezen om al het aanwezige glas in het bedrijf mee te verzekeren. Niet alleen glas is gedekt, maar ook de kosten van de te treffen noodvoorzieningen. De Glasverzekering is een aanvullende dekking die u in combinatie met de Inventaris/goederen- of Gebouwenverzekering kunt verzekeren. ruiten kleiner dan 0,5 m 2 ; inventarisglas; specifieke glaszaken, zoals glas in windschermen, balkon of terreinafscheidingen, alsmede versieringen of belettering, zijn tegen meerpremie mee te verzekeren. Deze zijn gedekt met de Inventaris-/goederenverzekering of Gebouwenverzekering. De geld/fraudeverzekering geeft standaard dekking voor: accountantskosten in verband met een, na ontdekking van een door de polis gedekte schade, door de accountant van verzekeringnemer ingesteld onderzoek tot maximaal e 2.500; het verloren gaan van de dagopbrengst van bedragen afgeschreven van zogenaamde chipkaarten tot maximaal het voor verblijf verzekerde bedrag; het verloren gaan van de inhoud van de chipperkast als gevolg van diefstal na braak van de chipperkast tot maximaal e 5.000; geld en waardepapieren van derden bij gewelddadige beroving als onderdeel van het verzekerde bedrag; kosten vervanging sleutel en slot tot maximaal e 1.000; schade aan roerende zaken die toebehoren aan de verzekeringnemer bij gewelddadige beroving als onderdeel van het verzekerde bedrag; vals geld tot maximaal e 2.500; fraude door personeelsleden mee te verzekeren. inlooprisico mee te verzekeren. oplichting meeverzekerd. preventietips. Er kan ook gekozen worden voor verschillende dekkingscombinaties en verzekerde bedragen. Eltron Pakket Het Eltron Pakket verzekert risico s die samenhangen met het bedrijfsmatige gebruik van computers en elektronica. De dekking varieert van materiële beschadiging van computer en aanverwante hardware tot schade aan databestanden. Waarom het Eltron Pakket? Standaard een overdekking van 10% zonder verrekening. Geen eigen risico bij herstel met datarecovery. Eigen risico voor hardware tot e maar e 100. Eigen risico voor extra kosten en data tot e is e 150 en daarboven e 300. Vaste bedragen voor data en extra kosten. Eigen gebrek-risico standaard gedekt bij aanwezigheid onderhoudscontract. Ook dekking voor schade ontstaan door diefstal, brand en blikseminslag. Mogelijkheid om schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapes) apart mee te verzekeren. Minicombinatie: extra kosten en data samen tot 50% van het hardwarebedrag gedekt. Maxicombinatie: extra kosten en data samen tot 100% van het hardwarebedrag gedekt. Verdeeld in negen tariefgroepen van e tot en met e met tussenstappen van e

11 Schade zakelijke markt 11 Bescherming Aansprakelijkheidsverzekering Bescherm uw bedrijfsvermogen Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. Als verantwoordelijke kunt u door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat. Behalve uw tastbare bedrijfseigendommen heeft ook uw bedrijfsvermogen bescherming nodig. Fouten die schade aan anderen toebrengen en waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden kan u verhalen op de Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw bedrijfsvermogen niet hoeft te worden aangesproken als dergelijke fouten plaatsvinden. Verzekerd zijn onder andere: u als ondernemer en verzekeringnemer; uw medewerkers. (ook stagiair(e)s en uitzendkrachten, evenals familieleden en huisgenoten, voorzover zij werkzaam zijn in uw bedrijf); het pensioenfonds en de personeelsvereniging. Onder de Aansprakelijkheidsverzekering valt eveneens uw aansprakelijkheid als werkgever ten opzichte van uw werknemers. De verzekering geldt standaard binnen Europa. Buitenlandse vestigingen vallen niet onder de dekking. Aansprakelijkheid in de wet De wet kent twee soorten aansprakelijkheid: wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. Het ziet er overzichtelijk uit, maar realiseert u zich dat u volgens de wet in sommige gevallen aansprakelijk kunt worden gesteld zonder dat u schuld heeft aan de schade? Wettelijke aansprakelijkheid Volgens de wet komt elke schade die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de veroorzaker ervan ook voor diens rekening. In het algemeen kan dus gezegd worden dat een bedrijf, een instelling of een persoon door een samenloop van omstandigheden ineens moet opdraaien voor financiële schade bij een ander. Contractuele aansprakelijkheid Een bedrijf sluit vrijwel altijd overeenkomsten. Op papier of ongeschreven, met andere bedrijven, of met particulieren. Lopen die bedrijven of particulieren schade op, omdat u deze overeenkomst(en) niet goed nakomt, dan is er in principe sprake van een tekortkoming. U bent dan als bedrijf aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Tot zover de wet, nu de verzekering van uw aansprakelijkheid. Opzicht meeverzekerd Doorgaans vallen zaken van derden, die u duurzaam onder uw beheer heeft, niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. U heeft deze zaken onder opzicht. Gaat het echter om zaken die u voor bewerking, behandeling of reparatie voor uw cliënten onder uw beheer heeft, dan zijn die voor de meeste detailhandel- en ambachtsbedrijven tot een maximum van e per gebeurtenis meeverzekerd. Uw financieel adviseur kan u uitgebreid over deze opzicht dekking informeren. Tot e verzekerd Vaak wordt bij een aansprakelijkheidsverzekering voor een te laag verzekerd bedrag gekozen. Terwijl het verhaalsrecht van sociale instanties en werkgevers snel toeneemt, de kosten in de gezondheidszorg stijgen, de eisen tot schadevergoeding bij beschadiging of verlies van goederen forser worden en smartengeldclaims steeds hoger uitvallen. Vandaar dat u bij ons standaard bent verzekerd tot een bedrag van e Uiteraard is een lager of hoger verzekerd bedrag ook mogelijk. Wat is er verzekerd? Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf. De <Volmacht> Keyzer Zekerheid heeft voor heeft elke voor bedrijfscategorie elke bedrijfscategorie een speciaal een speciaal daarop afgestemde daarop afgestemde verzekering. verzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering stelt u schadeloos verzekering bij stelt schade u schadeloos aan personen bij schade (letsel aan of Deze aansprakelijkheids personen overlijden) (letsel en zaken of overlijden) (verlies, beschadiging en zaken (verlies, of vernietiging). beschadiging Ook of vernietiging). de gevolgschade Ook is de verzekerd. gevolgschade is verzekerd.

12 12 Stabiel premieniveau De premie voor de Aansprakelijkheidsverzekering wordt voor het MKB elke drie jaar vastgesteld. Daardoor wordt u achteraf nooit met een hogere premie geconfronteerd. Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Als ondernemer kunt u te maken krijgen met rechtsgeschillen op diverse gebieden. U heeft met veel partijen te maken, zoals de gemeente, leveranciers, afnemers en uw personeel. De kans bestaat dat u met deze partijen in conflict komt. Als u het conflict niet onderling kan oplossen, zal soms een rechter uitspraak moeten doen. Gespecialiseerde juristen staan voor u klaar om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. De Rechtsbijstandverzekering heeft als doel het beschermen van uw vermogen wanneer u betrokken raakt bij een juridisch geschil. Hiertoe biedt de Rechtsbijstandverzekering naast het verlenen van rechtsbijstand ook recht op het vergoeden van proces- en gerechtskosten, kosten van getuigen en deskundigen. De Rechtsbijstandverzekering biedt naast het verlenen van rechtsbijstand ook recht op vergoeding van proces- en gerechtskosten, kosten van deskundigen en getuigen en zelfs de proceskosten van de tegenpartij als de rechter hiertoe oordeelt. Is er sprake van hoger beroep of verplichte aanwezigheid van een advocaat dan worden ook deze kosten vergoed. Deze verzekering waarborgt de continuïteit van de onderneming in geval van een conflictsituatie tussen u (de verzekerde) en een derde partij. De <Volmacht> Keyzer Zekerheid zal uw belangen zal uw belangen behartigen behartigen door verweer door te verweer voeren, te wanneer voeren, er wanneer een kans er een op kans aansprakelijkheid op aansprakelijkheid is. is. Uitgangspunt van deze verzekering is een claimsmade polis waarbij het inlooprisico is uitgesloten. Na beëindiging van de verzekering is het in bepaalde gevallen mogelijk het uitlooprisico voor één jaar mee te verzekeren. Wanneer de verzekering eindigt door beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, kan het uitlooprisico voor maximaal drie jaar meeverzekerd worden. Modulaire opbouw (algemene en werkgeversaansprakelijkheid). Europadekking. Voor zakenreizen is het geldigheidsgebied de gehele wereld. De dekking van deze verzekering wordt wel omschreven met de term Alles is gedekt, behalve. De verzekering dekt in principe namelijk alle juridische problemen, uitgezonderd een aantal duidelijk omschreven uitsluitingen. Om u een indruk te geven van de ruime dekking volgt hieronder een aantal voorbeelden: een geschil met één van uw werknemers; het weigeren van een vergunning door de overheid; problemen met de leverancier van uw bedrijfsinventaris; een conflict rond de huur of aankoop van uw bedrijfspand; vrijwel alle ondernemersactiviteiten zijn verzekerd; complete professionele juridische ondersteuning; speciale tarieven voor detaillisten en startende ondernemers; modulaire opbouw met diverse aanvullende dekkingen. Bovendien kunt u ook een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering om een dreigend conflict te voorkomen. Er kunnen diverse rechtsbijstandverzekeringen binnen het pakket gesloten worden. Vraag uw financieel adviseur naar de mogelijkheden.

13 Schade zakelijke markt 13 Zakenreisverzekering De doorlopende zakenreisverzekering is een reisverzekering voor de zakenman en/of zakenvrouw. De dekking gaat in op het moment dat de zakenreiziger zijn huis verlaat om een (zaken)reis te ondernemen. Voordelen Maatwerk door een pakket naar keuze. Veel aanvullende dekkingen. Geld en cheques tot e 250 gratis meeverzekerd. Molestdekking mogelijk. 24 uur bereikbaarheid via hulpcentrale. Extra s bij Individuele zakenreisverzekering Vakantiereis meeverzekerd. Wintersport en onderwatersport standaard gedekt. Mogelijkheid om gezinsleden mee te verzekeren. Annulering mee te verzekeren. Mobiliteit Personen- en bestelautoverzekering Het wagenpark van een bedrijf telt al snel vijf tot tien auto s of zelfs meer. Voor deze auto s is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Als werkgever kunt u een collectieve autoverzekering sluiten als u tenminste elf auto s op de polis onderbrengt. Bij een gunstig schadeverloop kunt u rekenen op een aanzienlijke premiekorting. Personenauto s en bestel- en vrachtauto s worden bedrijfsmatig verzekerd indien u als onderneming bent ingeschreven in de Kamer van Koophandel of wanneer u een vrije beroepsbeoefenaar bent. Naast de verplichte WA-dekking kunt u zich ook verzekeren tegen de materiële schade aan de auto. U kunt kiezen uit drie dekkingsvarianten: WA, WA-casco en WA-beperkt casco. Kenmerken Gedifferentieerd tarief, dus altijd op maat. Vergoeding van nieuwe sloten bij diefstal van de autosleutels. No-blame no-claim regeling (schade zonder schuld heeft geen effect op de opgebouwde no-claim korting). Korting bij Schadegarantreparatie van e 136 op het eigen risico en vervangend vervoer tijdens de reparatieduur. Een vast eigen risico van e 68 bij ruitvervanging, indien verzekerde gebruikmaakt van de service van Glas Garant. Bij reparatie van uw ruit door middel van een kunstharsinjectie door één van de genoemde bedrijven hebt u helemaal geen eigen risico. Geen verlies van bonuskorting bij minicascoschaden. Autoverzekeringen zijn aan te vullen met een ongevallen inzittendenverzekering, een schade verzekering inzittenden en een rechtsbijstandverzekering. Een nieuwwaarderegeling voor personenauto s tot e Gratis hulpverlening in binnen- en buitenland door SOS Internationaal. Meesleepregeling voor ZZP ers. Wanneer ook de personenauto bij De <Volmacht> Keyzer Zekerheid verzekerd verzekerd is, hanteren is, hanteren wij dezelfde wij dezelfde bonuskorting voor de bestelauto. Business Edition De Business Edition is de zakelijke autoverzekering met een vast tarief. Toelichting op het tarief Een beperkt aantal factoren zijn bepalend voor de premie, namelijk: cataloguswaarde; postcode/regio; leeftijd bestuurder; wel of geen vaste bestuurder; meer of minder dan zes schadevrije jaren. De kenmerken van de Business Edition zijn: zakelijk personenautoverzekering met vast tarief; premietoeslagen voor: wisselende, jonge of onervaren bestuurders en voor bepaalde beroepen en/of functies; WA en/of (beperkt) casco uit te breiden met ongevallen inzittenden- en/of schade inzittendenverzekering, rechtsbijstandverzekering en verhaalsbijstand.

14 14 Schade Topcarverzekering De topcarverzekering van <Volmacht> De Keyzer Zekerheid is een autoverzekering is een voor auto s autoverzekering boven de e voor , auto s voor boven zowel de particulier e , voor als zakelijk zowel gebruik. particulier als zakelijk gebruik. Waarom de topcarverzekering <Volmacht?> van De Keyzer Zekerheid? Twee jaar lang verzekerd tegen nieuwwaarde. Accessoires tot e meeverzekerd. Audiovisuele apparatuur tot e meeverzekerd. Gelijkwaardige leenauto bij reparatie. Vakkundige en snelle schadeafhandeling door gerenommeerde bedrijven. Met hulpverlening over de grenzen door SOS International. Extra mee te verzekeren Ongevallen inzittendenverzekering: een verzekering voor bestuurder en inzittenden. Schade inzittendenverzekering: vergoedt na een ongeval de werkelijke schade, materieel en immaterieel, van bestuurder en passagiers tot maximaal e Motorrijtuigenrechtsbijstand: geeft hulp van deskundigen in de vorm van juridische bijstand bij schade. Vrachtautoverzekering Waarborgsom gedekt tot e Een vast eigen risico bij ruitvervanging van e 68 indien verzekerde gebruikmaakt van de service van Glas Garant. Bij reparatie van uw ruit door middel van een kunstharsinjectie door één van de genoemde bedrijven hebt u helemaal geen eigen risico. Maximale bonuskorting van 75%. Ongevallen Inzittendenverzekering De <Volmacht> Keyzer Zekerheid kent verschillende kent verschillende combinaties combinaties voor een voor ongevallen een ongevallen inzittendenverzekering. inzittendenverzekering. De De verzekering geeft recht op geeft een recht op een schadevergoeding bij overlijden bij overlijden of of invaliditeit van de van bestuurder bestuurder of passagier(s) of de passagier(s) als de verzekerde als bij verzekerde een ongeval bij een betrokken ongeval betrokken raakt. raakt. Schadeverzekering inzittenden (SVI) Vergoedt de werkelijk geleden schade door een verkeersongeval ongeacht wie daarvoor aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt e 100 bij zaakschaden. Motorrijtuigenrechtsbijstand Motorrijtuigenrechtsbijstand geeft recht op bijstand door gespecialiseerde juristen, bij een groot aantal aan verkeersdeelname gerelateerde voorvallen: het verhalen van materiële en immateriële schade. strafrechtsbijstand. zekerheidsstelling. inname rijbewijs. inbeslagname motorrijtuig. revindicatie. contractrechtsbijstand voortvloeiend uit een verhaalsactie.

15 Schade zakelijke markt 15 Transport Werkmaterieel/tractoren Voor het aanwezige werkmateriaal zoals vorkheftrucks, kooiapen, hijsobjecten enzovoorts, bent u verplicht de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Daarnaast kunt u ook het casco verzekeren. Dan is bijvoorbeeld de schade veroorzaakt door botsen of omslaan, brand of diefstal gedekt. Deze verzekering is van toepassing op aanhangwagens, handpallettrucks, grasmaaimachines, kooiapen, laadkranen, veegmachines, vorkheftrucks en dergelijke. Standaarddekking is Benelux met een maximum van honderd kilometer van de grens met de Benelux voor niet-beneluxlanden. Land(bouw)materieel De land(bouw)materieelverzekering dekt zowel de schade aan het object zelf, als de aansprakelijkheid voor schade die door het verzekerde object aan derden wordt toegebracht. Waarom de land(bouw)materieelverzekering Standaard dekkingsgebied Benelux en honderd kilometer Duitsland (uitbreiding in overleg mogelijk). Dekking voor wettelijke aansprakelijkheid tot e (letsel aan personen tot e ). Schade aan andere zaken van verzekerde gedekt tot e Schade aan kabels en leidingen standaard meeverzekerd (standaard eigen risico e 750). Ook meeverzekerd: vervangend materieel. Dekking aan te passen aan uw specifieke wensen. Kosten van vervoer en bewaking inbegrepen. Transportverzekering eigen vervoer Bijna elke ondernemer heeft te maken met het vervoer van goederen. U kunt dit zelf doen, maar u kan het transport van goederen ook uitbesteden. Een goederentransportverzekering is noodzakelijk als u niet met de (rest) schade wilt blijven zitten. De aansprakelijkheid van de vervoerder is namelijk beperkt tot het maximumbedrag per kilo. De Transportverzekering eigen vervoer is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven die hun goederen met eigen vervoermiddel vervoeren. De verzekering biedt dekking voor transporten die u zelf uitvoert. Uitbesteed vervoer valt hier dus niet onder. De goederenverzekering verzekert het transport van goederen over land binnen de Benelux en Duitsland. Maximaal verzekerd bedrag per vervoermiddel is e per gelegenheid. Naverrekeningspolis Voor vervoer van goederen over land (inclusief ferry) binnen Europa, voor risico van verzekeringnemer, bij een vervoerde omzet hoger dan e met eigen vervoermiddelen of bij vervoer door derden kan een goederentransportverzekering worden gesloten op basis van de totale waarde van de verzonden goederen. Zowel de inkomende goederen als de uitgaande goederen kunnen worden verzekerd. Losse posten binnen Nederland Voor verhuizingen, beurzen of andere kortdurende transporten bestaan eveneens mogelijkheden om het transportrisico te verzekeren, eventueel aangevuld met het verblijfsrisico. All risks dekking. Geschikt voor bedrijven die zelf de door hen verhandelde zaken vervoeren.

16 16 De container/trailerverzekering Wat verzekert u? De container/trailerverzekering dekt schade aan container/trailer ontstaan tijdens transport (eigendom én huur) voor klanten. Schade aan gehuurde trailers en containers (ook op basis van een interchange agreement) is gedekt. Dekking voor eigen containers en trailers Casco Beperkt: beperkte dekking voor schade door brand of ontploffing, blikseminslag, diefstal of vermissing en storm. Geldt voor heel Europa. Casco Standaard: dekking voor alle van buiten komende onheilen. Ook dekking bij brand of ontploffing, botsing of slippen, omslaan of van de weg raken als gevolg van eigen gebrek. Geldt voor heel Europa. Vervangend materieel is standaard meeverzekerd. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid in geval van schade aan goederen van derden tijdens transport. Dekkingsmogelijkheden Vervoerdersaansprakelijkheid voor wegvervoerders: verzekerd is aansprakelijkheid voor binnenlandsvervoer (AVC) en grensoverschrijdend vervoer (CMR). Aansprakelijkheid als expediteurs voor vervoer over de weg als men uitsluitend als expediteur optreedt. Dit houdt in dat men zich alleen toelegt op het bemiddelen in een vervoersmogelijkheid. Vervoerdersaansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg: deze dekking is gemaximeerd tot e per gebeurtenis en speciaal toegesneden op de pakketvervoerders die onder de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten of onder AVC dan wel CMR vervoeren. De dekking is gemaximeerd tot e per gebeurtenis. Chauffeursverzekering: met deze dekkingsvorm kunnen de persoonlijke zaken van de chauffeur worden verzekerd. Vervoerdersaansprakelijkheid van verhuizingen over de weg: voor die gevallen waarbij sprake is van verhuizingen. Physical Distribution: als de vervoerder naast het vervoer ook de vervoerde zaken opslaat, kan met deze dekkingsvorm de aansprakelijkheid worden verzekerd. Vertragingskosten: deze dekking is voor het geval dat een vrachtwagen door wegblokkades meer dan één dag wordt opgehouden, terwijl de kosten doorlopen en men geen inkomsten kan verwerven. Goederentransport De goederentransportverzekering dekt schade door verlies of beschadiging tijdens transport van de lading. Dekkingsmogelijkheden Beperkt: een basisdekking voor schade door brand en ontploffing, ongelukken met transportmiddel, vallen tijdens laden en lossen en diefstal, vermissing en zoekraken. Van buitenkomende onheilen: verschil met de uitgebreide dekking is dat men hier moet aantonen dat de geclaimde schade het gevolg is van een van buiten komend onheil. Standaard meeverzekerd zijn opruimingskosten averij grosse en bereddingskosten. Uitgebreid: een complete dekking voor alle verliezen en materiële schade aan de lading en verpakking. Opruimingskosten zijn tot e standaard meeverzekerd, evenals bijdragen in averij grosse en bereddingskosten. Bederfelijke goederen: bedoeld voor vervoer van bederfelijke goederen zoals vlees, groenten en bloemen. Gedekt is schade ontstaan aan de goederen door bijvoorbeeld een defecte koelinstallatie tijdens zeetransport (tenminste 48 uur geen koeling).

17 Schade zakelijke markt 17 Pakket <naam De Keyzer pakket> Zakelijk Pakket Het is verstandig dat u zich passend verzekert tegen allerlei risico s. Natuurlijk wilt u daar zo weinig mogelijk administratieve rompslomp van hebben. Om het u makkelijk te maken heeft <Volmacht> De Keyzer Zekerheid het <naam het pakket> De Keyzer ontwikkeld. Zakelijk Pakket Een handig pakket verzekeringen ontwikkeld. Een dat handig u precies pakket naar verzekeringen eigen wens kunt dat samenstellen. u precies naar Slim, eigen voordelig wens kunt en samenstellen. overzichtelijk. Slim, In het voordelig pakket combineert en overzichtelijk. u twee verzekeringen In het pakket combineert of meer. Daarbij u twee heeft verzekeringen u keus uit alle of meer. belangrijke Daarbij bedrijfsmatige heeft u keus uit schade alle belangrijke verzekeringen. bedrijfsmatige Dus hoe meer schadeverzekeringen. het pakket, hoe Dus gemakkelijker hoe meer u onderbrengt en voordeliger. in het pakket, hoe u onderbrengt gemakkelijker en voordeliger. De voordelen voor u op een rij De voordelen Alle bedrijfsmatige op een rij schadeverzekeringen op één polis. Geen Alle bedrijfsmatige polis- en/of mutatiekosten schadeverzekeringen (behalve op bij één motorrijtuigen/ polis. WAM). Geen polis- en/of mutatiekosten (behalve bij motorrijtuigen/ Geen WAM). toeslag voor termijnbetaling. Geen minimum toeslag voor premie termijnbetaling. bij termijnbetaling. Instappen Geen minimum het premie pakket bij al vanaf termijnbetaling. twee verzekeringen. Korting Instappen tot in maximaal het pakket 8%, al ook vanaf op twee de autoverzekering. verzekeringen. Extra Korting voordelen tot maximaal voor categorie 8%, ook op motorrijtuigen. de autoverzekering. Voor Extra bestuurders voordelen voor van categorie 24 jaar of motorrijtuigen. ouder wordt één extra trede verleend. Voor bestuurders van 24 jaar of ouder wordt één extra Voor trede bestel- verleend. en vrachtauto s: indien tevens een volledig cascodekking Voor bestel- en wordt vrachtauto s: afgesloten, indien wordt tevens bij één een tot volledig drie aantoonbare cascodekking schadevrije wordt afgesloten, jaren nog wordt eens bij één extra tot drie trede verleend. aantoonbare Is het schadevrije aantal schade jaren vrije nog jaren eens één meer extra dan trede drie, dan worden verleend. twee Is het extra aantal treden schade verleend. vrije jaren meer dan drie, dan Voor worden personenauto s: twee extra treden één verleend. trede boven de standaardinschaling. Voor personenauto s: één trede boven de standaard. inschaling. Ik wil meer informatie Het aantal benodigde verzekeringen en bijbehorende premies van het <naam De Keyzer pakket> Zakelijk is afhankelijk Pakket is afhankelijk van uw persoonlijke van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. wensen en omstandigheden. Uw adviseur Uw kan adviseur u uitgebreid kan u informeren uitgebreid en voor informeren u een persoonlijke en voor u een berekening persoonlijke op berekening maat maken. op maat maken. Wilt u meer weten over het <naam pakket>? Kijkt u dan op Wilt u meer weten over of neem het De contact Keyzer op Zakelijk met <naam Pakket? volmacht>. Kijk dan op of neem contact op met De Keyzer Zekerheid.

18 18 Schade Aantekeningen

19 Schade zakelijke markt 19

20 WV De Keyzer Zekerheid Wilhelminapark 25, 4818 SL, Postbus 4670, 4803 ER Breda Telefoon ,

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Bestelauto CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren

Alles in één keer goed verzekerd. Met het ZekerheidsPakket Particulieren Alles in één keer goed verzekerd Met het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoudsopgave Het ZekerheidsPakket Particulieren 3 Wat wilt u verzekeren? 4 Het gemak van één pakket 5 Financieel voordeel door pakketkorting

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis bieden

Nadere informatie

Alles rond Van financiering tot verzekering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen.

Alles rond Van financiering tot verzekering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Alles rond Van financiering tot verzekering. In één keer alles rond, met de eenvoud en kwaliteit van Volkswagen. Particulier Volkswagen rijden Financieren. Leasen. Verzekeren. Alles rond In een keer alles

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden PP 8300-01 Voorwaarden Autoverzekering Algemene voorwaarden (PP 8300-01) In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook als u niet rijdt met uw auto.

Nadere informatie

PARTICULIER ŠKODA RIJDEN: ŠKODA PRIVÉ PLAN. ŠKODA VERZEKERING. ŠKODA ZEKERHEIDSPOLIS. ŠKODA ABONNEMENT.

PARTICULIER ŠKODA RIJDEN: ŠKODA PRIVÉ PLAN. ŠKODA VERZEKERING. ŠKODA ZEKERHEIDSPOLIS. ŠKODA ABONNEMENT. PARTICULIER ŠKODA RIJDEN: ŠKODA PRIVÉ PLAN. ŠKODA VERZEKERING. ŠKODA ZEKERHEIDSPOLIS. ŠKODA ABONNEMENT. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. Kiezen voor ŠKODA is een keuze voor kwaliteit.

Nadere informatie

Privé Pakket Online Klassieke auto

Privé Pakket Online Klassieke auto Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Klassieke Auto vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315

Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 Voorwaarden Bestelautoverzekering Bedrijven nr. 1315 INDELING I. INLEIDING II. III. IV. ALGEMENE BEPALINGEN BIJZONDERE BEPALINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING BIJZONDERE BEPALINGEN BEPERKTE EN UITGEBREIDE

Nadere informatie

Voorwaarden Bestelautoverzekering M 03.5.09 C

Voorwaarden Bestelautoverzekering M 03.5.09 C Voorwaarden Bestelautoverzekering M 03.5.09 C Inleiding Belangrijk om vooraf te weten Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op van schade die het gevolg

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13)

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13) DSM Insurances BV Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden (MR 02 13) Mijn verplichting en bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2012

Woongarant. Verzekeringen 2012 Woongarant Verzekeringen 2012 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van cliënten van De Hypotheker. De opgebouwde expertise stelt

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Financieren. Leasen. Verzekeren. SEAT regelt de rest ENJOYNEERING

Financieren. Leasen. Verzekeren. SEAT regelt de rest ENJOYNEERING Financieren. Leasen. Verzekeren. Eindeloos rijplezier SEAT regelt de rest ENJOYNEERING 2 Alles in een keer goed geregeld SEAT-rijders hebben sowieso al weinig reden om zich zorgen te maken. Met de financiële

Nadere informatie

Polisvoorwaarden STE 0613

Polisvoorwaarden STE 0613 Polisvoorwaarden STE 0613 1. Beschrijving van begrippen 2 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 2 2.1 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 2.2 Beperkt casco 3 2.3 Volledig

Nadere informatie

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN

DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN DSM ASSURANTIËN HET AANSPREEKPUNT VOOR PARTICULIERE VERZEKERINGEN INLEIDING Beste Collega, Misschien wist je het al maar DSM heeft sinds jaar en dag een eigen verzekeringsafdeling. Wij verzekeren niet

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie