Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering"

Transcriptie

1 Nr NL Augustus 2013 Studeren in de Verenigde Staten en de zorgverzekering De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 heeft belangrijke gevolgen gehad voor ieder die in de Verenigde Staten studeert of gaat studeren. In dit informatieblad worden de veranderingen beschreven. Dit informatieblad zal in de loop van 2013 worden herzien. Invoering zorgverzekering Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht. Er is nu één zorgverzekering voor iedereen. Het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering is komen te vervallen. Deze nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor Nederlanders die tijdelijk in de Verenigde Staten (gaan) studeren. De gevolgen zijn verschillend per situatie. Ben je ingezetene in Nederland en 18 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar, dan ben je automatisch verzekerd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Als je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor studie, dan word je als ingezetene beschouwd en blijf je dus verplicht verzekerd. Als je langer dan een jaar in de Verenigde Staten verblijft of naar de V.S. emigreert, dan wordt aangenomen dat je niet tijdelijk maar permanent in het buitenland verblijft. Je bent dan niet meer automatisch verzekerd voor de AWBZ en dus niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Zie voor een nadere toelichting pagina 5. Een belangrijk gegeven is dus of je al dan niet tijdelijk in het buitenland bent. Tijdelijk verblijf Of je tijdelijk in de V.S. verblijft, wordt niet alleen bepaald door de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie ( bevolkingsregister ), maar per geval bepaald op grond van de feitelijke omstandigheden. De zorgverzekeraar waar je vóór je vertrek was verzekerd, is de instantie die - na je terugkeer - moet bepalen of je al dan niet tijdelijk in het buitenland verbleef. Daarbij worden de volgende criteria toegepast: - De duur van je verblijf. Een verblijf van één jaar en dus ook een studiejaar van negen kalendermaanden of korter - wordt als tijdelijk aangemerkt. - De verblijfstatus in het buitenland, dus het visum dat is verleend voor de V.S. (bijvoorbeeld een J1- of F1-visum) - Eventuele aantekeningen in het paspoort over vertrek uit Nederland en verblijf in het buitenland (stempels van de douane, verblijfsvergunning e.d.) - Regelmatig Nederland bezoeken (bijvoorbeeld in de kerstvakantie of tijdens de zomer) - Antwoord op de vraag of het je bedoeling is terug te keren naar Nederland (dit is altijd het geval als je een visum hebt met een terugkeerverplichting, de zogenaamde two year home requirement zo n visum krijg je als de Nederlandse en/of de Amerikaanse overheid je verblijf direct of indirect medefinanciert, dus bijvoorbeeld als je een Fulbright-beurs ontvangt) - Het (blijven) beschikken over zelfstandige woonruimte in Nederland, met huisraad of eigendommen in Nederland - Het achterblijven van gezinsleden in Nederland. Indien je in het kader van je studie in de V.S. verblijft - of dat dit nu is voor studie, stage of het uitvoeren van zelfstandig onderzoek dan zul je vrijwel altijd aan één of meer van bovenstaande criteria voldoen, ook al verbleef je langer dan één jaar in de V.S. Daarom zal je verblijf in de regel als tijdelijk beschouwd worden en ben je dus verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Het heeft dus weinig zin om je uit te schrijven uit het bevolkingsregister of te beweren dat je van plan bent in de V.S. te verblijven, want je verblijfsvergunning voor de V.S. zal een einddatum geven en soms zelfs de verplichting bevatten na afloop terug te keren naar Nederland. Studeer je in de V.S. en ben je ouder dan 30 jaar, dan ben je weliswaar niet meer automatisch verzekerd voor de AWBZ, maar de bovenstaande criteria voor tijdelijk verblijf gelden wel. Ben je jonger dan 18 jaar, dan ben je kosteloos verzekerd op de polis van je ouder(s). In dat geval is het wel verstandig om te controleren of je (aanvullend) bent verzekerd gedurende je studieverblijf in de V.S. Zie hieronder voor een eventuele extra verzekering

2 Oude en nieuwe situatie Tot 1 januari 2006 diende je bij een studieverblijf in de Verenigde Staten zelf te zorgen voor een goede verzekering tegen ziektekosten. In veel gevallen voorzag de Amerikaanse gastuniversiteit daarin door middel van een verzekeringspakket, dat vaak verplicht werd gesteld. Als de gastinstelling geen verzekering aanbood of als je voor stage of zelfstandig onderzoek in de V.S. verbleef, dan moest je zelf een verzekering regelen. Bij verschillende Nederlandse verzekeraars kon je een verzekering afsluiten, die niet alleen dekking gaf tegen ziektekosten, maar ook enkele andere risico s afdekte, zoals repatriëring, wettelijke aansprakelijkheid e.d. Sinds 1 januari 2006 biedt de nieuwe Zorgverzekeringswet een basisdekking van ziektekosten, maar alleen zolang je tijdelijk in het buitenland verblijft. De dekking die de Zvw biedt, is echter beperkt, namelijk een vergoeding van kosten volgens de Nederlandse standaard. Voor de Verenigde Staten, waar de ziektekosten veel hoger liggen, is dit niet genoeg. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen om ook verzekerd te zijn tegen dit hogere risico. Kosten en baten Als je in de V.S. studeert en je bent ouder dan 18 jaar en je bent verplicht verzekerd onder de Zvw, dan hoef je in principe niet méér te betalen dan de zogenaamde nominale premie. Deze bedraagt ongeveer 95 per maand. In geval van ziekte krijg je dan gemaakte medische kosten terug op grond van de normen die in Nederland gelden volgens het zogenaamde basispakket. De gezondheidszorg in de V.S. is echter aanzienlijk duurder dan in Nederland. Dit betekent dat het erg onverstandig is om alleen de nominale premie te betalen. Kom je in het ziekenhuis terecht, dan worden alleen de kosten vergoed zoals die in Nederland voor een soortgelijk geval gemaakt zouden worden. Hetzelfde geldt voor doktersbezoek, specialistische hulp enzovoort. Daarom zal het vrijwel altijd nodig zijn om je aanvullend te verzekeren. Of en welke extra dekking voor verblijf in het buitenland wordt geboden, hangt af van de verzekeraar. Bovendien moet deze aanvulling ook voor de hele periode van je verblijf gelden, dus niet - zoals tot nu toe vaak gebruikelijk - voor drie of zes maanden en bij voorkeur ook voor 100% van de gemaakte kosten. Een andere mogelijkheid is om slechts de nominale maandpremie te betalen en een geheel andere verzekering af te sluiten om de kosten te dekken die uitgaan boven het Nederlandse standaardpakket, bijvoorbeeld een reisverzekering of een speciale verzekering voor studeren in het buitenland, zoals het Insurance Passport for Students van Lippmann of het ICS Start pakket van Aon. De kosten van zulke verzekeringen, die vaak ook nog andere risico s dekken zoals repatriëring, wettelijke aansprakelijkheid e.d. liggen tussen de 35 en de 40 euro per maand. Zie onder voor adressen. Zorgtoeslag Als je geen eigen inkomen hebt - en dit is over het algemeen het geval wanneer je studiefinanciering ontvangt en geld van je ouders krijgt en in de V.S. studeert - dan kom je vanaf je 18 e verjaardag in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit geldt ook als je tijdelijk in het buitenland studeert zonder dat je nog studiefinanciering krijgt. De zorgtoeslag levert je ongeveer 61 euro per maand op. Hieronder tref je een paar rekenvoorbeelden aan. Deze zijn slechts om een beeld te geven van de mogelijkheden, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Let erop dat deze voorbeelden zijn gebaseerd op wat per april 2010 bekend was. Gunstig scenario: Je sluit alleen de basisverzekering af en betaalt niet meer dan de nominale premie. Je verblijf duurt één studiejaar, daarna ga je nog een maand reizen in de V.S. Je doet geen beroep op de dekking: Zorgtoeslag, ongeveer 61 per maand: 610 Totale kosten: 340 Ongunstig scenario: Je sluit alleen de basisverzekering af en betaalt niet meer dan de nominale premie. Verblijf van tien maanden. Je gaat enkele keren naar de huisarts. Je breekt een pols en wordt behandeld in het ziekenhuis. De kosten van behandeling bedragen in totaal $ Kosten behandelingen (in euro s): Kosten verplicht eigen risico: 165 Vergoeding Nederlands niveau: Zorgtoeslag, ongeveer 61 / maand: Totale kosten: Extra verzekering Zoals het laatste rekenvoorbeeld laat zien, is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit kan voorkómen dat je geconfronteerd wordt met hoge kosten in geval van ziekte of ongeval, die ongedekt zijn door de zorgverzekering naar Nederlandse standaarden. Neem je zo n extra verzekering, dan zijn de kosten wel hoger, maar het risico aanzienlijk minder. Een ander voordeel van een extra verzekering is dat ook andere mogelijke kosten gedekt worden, bijvoorbeeld wettelijke aansprakelijkheid, juridische bijstand, repatriëringskosten en de kosten van verlies of diefstal van bagage. Let op dat de betreffende repatriëringskosten niet alleen betrekking hebben op ziektegerelateerde situaties. Let er daarnaast op dat in zulke extra verzekeringen vaak niet de risico s gedekt zijn van extra riskante activiteiten zoals parachutespringen, skiën en auto rijden. Hieronder volgen nog enkele rekenvoorbeelden voor het geval je besluit een extra verzekering te nemen. Gunstig scenario Je sluit de basisverzekering af en een aparte extra verzekering, bijvoorbeeld het International Insurance Passport. Je verblijf duurt één studiejaar, daarna ga je nog een maand reizen in de V.S. Je doet geen beroep op de dekking: Kosten IPS Primary, 10 maanden: 365 Zorgtoeslag, ongeveer 61 per maand: Totale kosten:

3 Ongunstig scenario Je sluit de basisverzekering af en een aparte extra verzekering, bijvoorbeeld het International Insurance Passport. Verblijf van tien maanden. Je gaat enkele keren naar de huisarts. Je breekt een pols en wordt behandeld in het ziekenhuis. De kosten bedragen in totaal $ Kosten primary IPS, 10 maanden: 365 Kosten verplicht eigen risico: 165 Kosten behandelingen: Vergoeding Nederlands niveau: Extra dekking IPS Zorgtoeslag, ongeveer 61 / maand: Totale kosten: 870 Bijverzekeren op je zorgverzekeringspolis is natuurlijk ook mogelijk. De kosten daarvan verschillen per aanbieder. Het loont in elk geval de moeite om verschillende aanbieders op dit gebied te vergelijken. Tot je 30 e jaar kun je overigens vaak nog verzekerd zijn via een collectief contract van (een van) je ouders. Dat zal vooral in de basispremie schelen. Bijverdienen en de Zvw Als je een bijbaantje hebt tijdens je studieperiode in de V.S. kan dit gevolgen hebben, zowel voor de zorgverzekering als voor de AWBZ en je pensioenrechten (AOW). In het geval je niet langer dan drie maanden wat bijverdient, dan blijf je onder de zorgverzekering vallen. Heb je langer dan drie maanden een bijbaantje of ben je al bij aanvang van je bijbaantje van plan dit de hele periode van je verblijf te houden, dan val je niet meer in de zorgverzekering. Je bent dan ook niet meer verzekerd voor de AWBZ en je bouwt over die periode geen AOW op. Dat kan gevolgen hebben als je AOW-gerechtigd wordt (dus op je 65 e jaar), omdat een korting wordt toegepast die wordt berekend over de periode dat je geen rechten hebt opgebouwd. Deze korting bedraagt 2% per jaar dat je niet in Nederland verblijft Let erop dat een bijbaantje méér moet zijn dan een vergoeding van kosten. Verblijf je bijvoorbeeld in de V.S. voor stage en ontvang je een onkostenvergoeding van je Amerikaanse stage-aanbieder, dan levert het werken volgens de normen van de Sociale Verzekeringsbank die hierop moet toezien geen economisch nut voor je op. Studeer je in de V.S. en heb je een baantje waarbij je salaris ontvangt, zoals meestal het geval is als je on campus werkt, dan levert dit wel economisch nut op. Dit geldt ook wanneer je maar weinig bijverdient, zolang er maar sprake van is dat het méér is dan een onkostenvergoeding. Afwassen in de keuken voor een paar uur per week, is dus al voldoende. Je moet bij terugkeer en inschrijving bij je zorgverzekeraar aan kunnen tonen dat je méér ontving dan een onkostenvergoeding. Neem dus altijd je loonstrookjes mee terug naar Nederland of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je méér dan drie maanden hebt gewerkt. Een en ander betekent dat je een bijbaantje kan gebruiken om onder betaling van de nominale premie uit te komen. Je moet je wel realiseren dat dit gevolgen kan hebben als je een beroep wilt doen op de AWBZ-verstrekkingen en als je pensioengerechtigd wordt. Zorg er in elk geval voor dat je voor de periode dat je niet onder de zorgverzekering valt, wel goed verzekerd bent tegen ziektekosten. Het beste is om, zodra je een baantje neemt, contact op te nemen met je verzekeraar. De aan het einde van deze brochure genoemde verzekeraars bieden in elk geval ook een pakket aan voor studenten die niet onder de zorgverzekering vallen. Boetes Hoewel het niet erg verstandig is, kun je ervoor kiezen simpelweg geen zorgverzekering af te sluiten en je verblijf voor te stellen als niet-tijdelijk. Je schrijft je dan uit bij het Bevolkingsregister, meld je af bij de IB-groep, schrijft je uit bij de universiteit e.d. en verklaart dat je Nederland permanent verlaat. In dat geval betaal je niet de nominale premie en verzeker je je tegen ziektekosten door alleen een studentenverzekering voor een buitenlands verblijf. De vraag is wat er gebeurt als je toch na een bepaalde periode van een half of een heel jaar terugkeert in Nederland. Om weer verzekerd te zijn na terugkeer, moet je immers verplicht een zorgverzekering nemen. Je meldt je bij een verzekeraar. Deze moet op dat moment laten beoordelen of je al dan niet terecht gedurende je verblijf buiten Nederland geen nominale premie hebt betaald. Meent de beoordelende instantie dat je ten onrechte geen premie hebt betaald, dan kan het zijn dat je verplicht wordt voor de maanden dat je niet in Nederland was, de nominale premie alsnog te betalen voor een maximum periode van vijf jaar plus een boete van maximaal 30%. Dat kan aardig oplopen. Acceptatieplicht Wel is het zo, dat de verzekeraar je moet accepteren voor de basisverzekering maar je kunt wel geweigerd worden voor aanvullende verzekeringen, zoals tandartskosten, fysiotherapie e.d. Dit risico is groter als je in het buitenland ziek bent geweest en terug in Nederland behandeling nodig hebt die niet in het basispakket zit. Of de verzekeraars in de praktijk zo zullen optreden, valt nog te bezien, maar in theorie is een boete en weigering van aanvullende verzekeringen niet denkbeeldig. Verplicht verzekerd in de V.S. Sommige Amerikaanse universiteiten stellen het afnemen van de eigen verzekering tegen ziektekosten verplicht. Ben je minder dan een jaar in de V.S. en heb je geen bijbaantje, dan loop je kans dubbel verzekerd te zijn. Je moet dan de premie voor de verzekering van je gastuniversiteit betalen EN de nominale premie voor de Nederlandse zorgverzekering. Dat is heel vervelend, maar als je de nominale premie niet betaalt, kan het zijn dat je deze bij herinschrijving in Nederland alsnog moet betalen, misschien zelfs wel verhoogd met een boete. Wellicht is het mogelijk om met het argument dat je Nederlandse verzekering sinds 1 januari 2006 eveneens verplicht is onder de verplichte universiteitsverzekering uit te komen, maar groot zal die kans niet zijn. Anderzijds zijn de kosten van de universiteitsverzekering niet bijzonder hoog. Langer verblijf in de V.S. Als je langer dan één studiejaar in de V.S. verblijft, bijvoorbeeld - 3 -

4 omdat je een Ph.D. programma volgt, wordt ervan uitgegaan dat je duurzaam in het buitenland verblijft. Je bent dan niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Maar let op: keer je na het behalen van je graad terug naar Nederland, dan kan het zijn dat achteraf alsnog wordt vastgesteld dat je verblijf tijdelijk was en wordt je een boete opgelegd die kan oplopen tot het aantal maanden dat je ten onrechte geen premie betaalde, eventueel verhoogd met 30%. Het is in elk geval verstandig om zwart op wit te hebben dat je niet verplicht was een zorgverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld omdat je de intentie had om in de V.S. te verblijven. Het ligt voor de hand het College van Zorgverzekeringen hierover te benaderen. Hieronder vind je de website van het CvZ. Extra verzekeringen Er zijn verschillende aanbieders van verzekeringspakketten bij studie in het buitenland. Hieronder worden twee specifieke aanbieders genoemd die een pakket aanbieden dat rekening houdt met de nieuwe zorgverzekering. Het loont de moeite om ook te informeren bij andere verzekeraars. Lippmann - IPS Lippmann heeft in samenwerking met de Nuffic, de organisatie die internationale samenwerking in het hoger onderwijs bevordert, een aantal jaren geleden het zogenaamde Insurance Passport for Students (IPS) ontwikkeld. Dit was een verzekering met een secundair karakter, dat wil zeggen dat de verzekeraar ervan uitging dat je al verzekerd was tegen ziektekosten en alleen een beroep zou doen op vergoeding van kosten die niet door deze eigen verzekering gedekt werden. Daarnaast bood het dekking tegen een aantal andere kosten zoals repatriëring, juridische bijstand e.d. In de praktijk zegden veel studenten hun eigen verzekering op of hadden geen eigen verzekering en hanteerden het IPS als primaire verzekering. Op die manier konden de kosten van verzekering bij buitenlands verblijf beperkt worden. De producten die Lippmann per 1 april 2010 aanbiedt zijn de volgende: IPS Primary Een primaire verzekering tegen ziektekosten. Als je niet verplicht bent premie te betalen voor de (basis)zorgverzekering, dan is dit de beste optie. Kosten 36,50 per maand. Verder biedt het pakket dekking tegen extra kosten, zoals WA-aansprakelijkheid, hulpverlening, ongevallen e.d. IPS Secondary Een secundaire verzekering in aanvulling op de zorgverzekering. Je hebt dus al een zorgverzekering, maar wilt extra dekking. Bedoeld voor reis en verblijf buiten de Eurozone. Kosten vanaf 25 per maand. Voordeel is dat spoedeisende tandheelkundige kosten ook zijn gedekt. En verder de bovengenoemde extra kosten. IPS Basic Een secundaire verzekering in aanvulling op een eigen zorgverzekering Je hebt dus al een zorgverzekering die alle ziektekosten in het buitenland dekt, en wilt alleen dekking tegen extra kosten, zoals WA-aansprakelijkheid, hulpverlening, ongevallen e.d. Kosten vanaf 16 per maand buiten de Eurozone. Aon - ICS Ook Aon biedt een verzekering aan voor buitenlands studie- of stageverblijf. Het basispakket van de ICS Start verzekering biedt dekking tegen de kosten van repatriëring, ongevallen, aansprakelijkheid, bagageverlies, rechtsbijstand en extra kosten, maar geen dekking van extra medische kosten. Voor deze verzekering betaal je 0,45 per dag. Alleen de duurdere pakketten ICS Start Plus en ICS Compleet bieden wel dekking tegen (aanvullende) medische kosten die niet onder je basiszorgverzekering vallen. De ICS Start Plus is geschikt in geval je al een basisverzekering hebt en kost 0,83 per dag (dus ongeveer 25 per maand). De ICS Compleet is geschikt als primaire verzekering voor het geval je geen basisverzekering hoeft af te sluiten. De kosten zijn 1,27 per dag (dus ongeveer 38 per maand). Daarnaast biedt AON ook een Basiszorgverzekering aan. Studenten betalen 93,77 per maand. Adressen W.B.D. Lippmann Groep B.V. Casuariestraat 5 Postbus GS Den Haag Tel Aon Consulting Postbus BA Rotterdam https://www.students-insurance.eu/ Nuttige websites De regelgeving over de nieuwe zorgverzekering is te vinden op: Dit is de website van het College van Zorgverzekeringen. Ook het bekende Postbus 51 geeft veel informatie, ga naar Op en kun je de verschillende aanbieders van polissen met elkaar vergelijken. Daar vind je ook de adressen van de verzekeraars. Tenslotte is veel informatie te vinden op de website Dit is de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dus officiëler kan het niet. Voor het aanvragen van de zorgtoeslag kun je terecht bij de belastingdienst Belangrijke deadline: Als je een offerte van je verzekeraar hebt gekregen, dan moet je deze accepteren vóór 1 februari

5 Checklist Check of je onder verplichte verzekering van je Amerikaanse universiteit uitkan en of dit een verlaging oplevert van de kosten. Vraag offertes aan voor een zorgverzekering als je die nog niet hebt afgesloten. Bepaal welke verzekering je wilt, let op buitenlanddekking (hoogte, duur e.d.). Sluit eventueel naast een basisverzekering een extra verzekering af, zoals het Insurance Passport for Students of het ICS van Aon. Meld bij je zorgverzekeraar dat je tijdelijk naar de Verenigde Staten toegaat. Hiertoe ben je verplicht! Vraag de zorgtoeslag aan en check of je in aanmerking komt voor extra studiebeurs of andere beurzen voor verblijf in de V.S. Ga je langer dan een jaar weg? Neem dan contact op met het CvZ om na te gaan of je al dan niet verplicht verzekerd bent. Disclaimer: deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op basis van openbare bronnen. Het Fulbright Center kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voorvloeiend uit het gebruik van deze informatie. Fulbright Center,

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering?

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Jeugd Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Hiervoor betaalt men ook geen eigen bijdrage.

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen?

1. Wanneer mag, of moet, je je zorgverzekering opzeggen? Kan of moet je je zorgverzekering stopzetten? Wil je niet dubbel betalen en niet (te) duur uit zijn bij het verzekeren van je ziektekosten? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties om boetes

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Lees meer over de meest gekozen verzekeringen: EUROPEESCHE DOORLOPENDE REISVERZEKERING JOHO SPECIAL ISIS Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Kennis & Keuzehulp - Waarom verzekeren

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Goed verzekerd zijn is heel belangrijk Goed verzekerd zijn

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com)

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw zoon of dochter wordt 18 jaar. Alle financiële zaken op een rijtje. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar Alle financiële zaken op een rijtje verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw zoon of dochter wordt 18 jaar en dat is toch een mijlpaal. Voor het eerst geheel zelfstandig

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126

ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft zorgverzekering gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801099 Lbr. 08/126 bijlage(n) datum 9 juli 2008

Nadere informatie

cz zorg-op-maatpolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorg-op-maatpolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorg-op-maatpolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorg-op-maatpolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorg-op-maatpolis: een prima zorgverzekering 1 Het grote gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013 Geld.nl Uitslag kennistest zorg 2013 In dit overzicht vind je alle vragen uit de Kennistest Zorg 2013 van Geld.nl en de antwoorden die de deelnemers hierop hebben gegeven. Wil je meer weten? Bekijk dan

Nadere informatie

De zin en onzin van reisverzekeringen

De zin en onzin van reisverzekeringen De zin en onzin van reisverzekeringen Gepubliceerd: 19 mei 2017 15:16 Voor een deel van Nederland is de zomervakantie weer begonnen. Bij het boeken van een hotel en vliegtickets, dringt die ene vraag zich

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit Doorlopende reisverzekering Altijd goed verzekerd erop uit 2 Uw reisverzekering goed geregeld Wel eens vergeten een reisverzekering af te sluiten voordat u wegging? Met een Doorlopende reisverzekering

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Kies de zorgverzekering die bij u past

Kies de zorgverzekering die bij u past CZ Zorgpolis 2012 1 2 Kies de zorgverzekering die bij u past Mensen die in Nederland wonen, zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Soms kan het zijn dat u geen recht hebt op de Nederlandse verplichte

Nadere informatie

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET

AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Afdeling Samenleving Richtlijn 560 AANVULLENDE (EXTRA) ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AVX EN TAND-G-PAKKET Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Nadere informatie

Inhoud verzekeringswijzer eenmalig naar het buitenland

Inhoud verzekeringswijzer eenmalig naar het buitenland Weekendje weg naar Parijs? Weekje naar de zon in Griekenland? Drie weken rondtrekken in Afrika? Ook voor "korte" reizen en vakanties is een reisverzekering essentieel. Op deze pagina lees je hoe jezelf

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012?

Geen centje pijn in 2012? Geen centje pijn in 2012? Medisch Centrum IBIS wil u graag informeren omtrent: Wijzigingen Zorgverzekering 2012. Het eind van het jaar is weer in zicht. Voor 19 november krijgt u een aanbod van uw huidige

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten Inhoud Voorwoord Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen 1 Wat verandert er in 2016? 2 Overstappen van zorgverzekeraar: hoe doet u dit, en tot welke datum kan dat precies? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel:

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017

Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Kosten voor ziekenhuiszorg in HMC en Nebo 2017 Komt u binnenkort naar HMC of Nebo of bent u al patiënt bij ons? In deze folder vindt u informatie over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Informeer vóór

Nadere informatie

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast

18 WORDEN. Wat u moet weten als uw kind 18 wordt. Studiefinanciering ontvangen. Sta even stil bij je inkomsten. Studeren zonder schuldenlast 18 WORDEN Wat u moet weten als uw kind 18 wordt Studiefinanciering ontvangen Sta even stil bij je inkomsten Studeren zonder schuldenlast Studeren en de Fiscus Meer informatie Je bijbaantje en de Belastingdienst

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in:

FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: FAQ inzake IZA Cura Natura Polis 2011, IZA Cura Zuid Limburg 2011 en diverse overige zaken. Onderverdeeld in: Hier vindt u o.a. de veel gestelde vragen over onze kantoorgegevens, bereikbaarheid, het doorgeven

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Informatie over verzekeringen Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Voorwoord Deze toelichting is bedoeld voor studenten, leerlingen, leerkrachten, stagebieders en ouders. Het doel is uitleg geven welke

Nadere informatie

Vakantiewerk 2009 x_151.indd :05:34

Vakantiewerk 2009 x_151.indd :05:34 Vakantiewerk 2009 Vakantiewerk 2009 (De bedragen in deze brochure gelden vanaf 1 juli 2009) Pas als je dertien jaar of ouder bent, mag je werken in je schoolvakantie. Wat voor vakantiewerk je mag doen

Nadere informatie

Welkom bij europeesche verzekeringen. Fijn dat u er bent video

Welkom bij europeesche verzekeringen. Fijn dat u er bent video Welkom bij europeesche verzekeringen Fijn dat u er bent video Business Travel & Mobility Conference 2016 Zijn zakenreizigers goed verzekerd vandaag de dag? Esther Molenaar & Ellis Klein Bog-Rigter Zakenreiziger

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo in 2015? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 februari 2015

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

Regeling voor wanbetalers

Regeling voor wanbetalers Regeling voor wanbetalers Wat gebeurt er als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt? Waarom ontvangt u deze folder? Uw zorgverzekeraar heeft u als wanbetaler aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont

Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont Het Studentenpakket alle verzekeringen voor de student die niet meer thuis woont NnL 1 Het Studentenpakket Na een avondje stappen zie je bij thuiskomst de deur van je flat openstaan. Er is ingebroken.

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

Betalen van ziekenhuiszorg

Betalen van ziekenhuiszorg Betalen van ziekenhuiszorg Bezoekt u binnenkort Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, of bent u al patiënt? In deze folder informeren wij u over het betalen van ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg kan voor u financiële

Nadere informatie

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016?

Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Wat betaalt u voor ziekenhuiszorg in MCH-Bronovo in 2016? Vergoeding door de zorgverzekering en kosten voor eigen rekening Informatie voor patiënten F1094-6011 januari 2016 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Nadere informatie