20 oktober 2011 Zeeweg HB IJmuiden Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20 oktober 2011 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.beverwijker.nl"

Transcriptie

1 20 oktober 2011 Zeeweg HB IJmuiden Tel Klant op beeldscherm bij afrekenen alcohol Namens gemeente Beverwijk verricht wethouder Erol de officiële ingebruikname door een Heemskerks ezelenbiertje af te rekenen (Foto: Leo Tillmans) Beverwijk - Bij Slijterij & wijnhuis Meerwijck in Beverwijk is een redelijk unieke manier van leeftijdscontrole in gebruik genomen. Zogenoemde Ageviewers (leeftijdkijkers) kijken op afstand mee als iemand een fles drank wil afrekenen. Doel is uiteraard om te zien of deze persoon de wettelijk toegestane leeftijd heeft om alcoholhoudende drank te mogen kopen. Het is gebleken dat bij de kassa van winkels niet altijd goed op de leeftijd gelet wordt. Met de aangescherpte nieuwe Dranken Horecawet die in de maak is, wordt een winkelier zelfs strafbaar als hij alcoholhoudende drank verkoopt aan personen, onder de 16 jaar en bij sterke drank onder de 18 jaar. Ageviewers is enigszins vergelijkbaar met het betalen met pin waarbij, eveneens op afstand, wordt gecontroleerd of voldoen- de saldo (vergelijk: leeftijd) aanwezig is. Met behulp van een terminal wordt met Ageviewers kortstondig een beeldverbinding tussen de klant bij de kassa en een extern controlecentrum tot stand gebracht. De klant dient hiervoor een touchscreen aan te raken. Een getrainde operator stelt in ongeveer 3 seconden vast of er zonder meer aan die klant verkocht mag worden. Met andere woorden, of deze onmiskenbaar volwassen is. Bij de geringste twijfel over de leeftijd verzoekt de operator via de terminal om het legitimatiebewijs op het apparaat te plaatsen. Zodoende kan op afstand de exacte leeftijd worden vastgesteld en alsnog een autorisatiesignaal worden afgegeven, of juist worden uitgesloten dat een aankoop plaatsvindt. De beeldverbinding bestaat alleen gedurende deze kortdurende controle en er kan, in tegenstelling tot vele andere controlesystemen, niets worden opgeslagen. De controle is bovendien volstrekt anoniem, de operator weet niet waar de klant zich bevindt. De drankwinkel in Beverwijk krijgt de apparatuur gratis. Dit is mogelijk door een goede samenwerking tussen de KSU (Koninklijke SlijtersUnie), de Hollandsche Exploitatie Maatschappij in Breda (producent en leverancier van Ageviewers ), gemeente Beverwijk en meerdere Frisprojecten. Deze zijn, evenals de GGD afdelingen in Nederland, zeer actief om het alcoholgebruik door jongeren/minderjarigen onder de aandacht te brengen en om dit structureel aan te pakken. Alle merken winterjassen 20% korting (tevens ontvangt u bij aankoop van een jas een ipod/pad mini speaker cadeau, zolang de voorraad strekt!) Actie geldig t/m 30 okt Breestraat 39a Beverwijk u kunt uw kabaaltje opgeven via ZONDAG 13 NOVEMBER kerst lifestyle event HOLIDAY INN Gratis waardebepaling? KunSTSTOF KOZIJnen Tel HaarleM Weer groep medewerkers Viva Zorggroep voor het blok gezet IJmond - Na de zorgwekkende signalen dat bij de Viva Thuiszorg nu ook de meer gespecialiseerde vorm van thuiszorg, geleverd door de thuiszorgmedewerkers B, C en de GHV-teams in de IJmond worden opgedoekt, is het actiecomité Wij zijn de Thuiszorg IJmond opnieuw bijeen gekomen. Andermaal dreigt de zorg in de IJmond een ernstige aderlating te ondergaan en worden toegewijde en bekwame thuiszorgmedewerkers aan de kant gezet. De keuzen die hen nu worden voorgelegd zijn voor de meeste betrokken medewerkers geen reële opties. Daarom rest hen genoegen te nemen met een verlaging van loonschaal 25 tot 30 naar 10, of ontslag. Ditmaal gaat het om ongeveer zestig medewerkers. Het zijn thuiszorgmedewerkers die de meer gespecialiseerde thuiszorg verrichten bij cliënten die zelf nauwelijks nog enige regie over hun leven kunnen voeren en/of lijden aan ernstige ouderdomskwalen, alcolhol en drugsproblematiek en psychiatrische patienten. De betrokken medewerkers hebben daartoe in de regel ook meer opleiding gevolgd, om adequaat op de problemen te kunnen reageren. Het comité in de IJmond werkt nauw samen met het comité met de zelfde naam uit Haarlem en de ABVA KABO FNV. En recentelijk zijn ook comités gevormd van verontruste thuiszorgmedewerksters in Breda, Utecht en Arnhem. Messen worden geslepen Ook in de IJmond worden de messen geslepen en laten de betrokken medewerkers niet met zich sollen. Zo zullen zij de OR van de Viva helpen herinneren aan haar verplichting om de reorganisatieplannen van de Viva-directie met de direct betrokken medewerkers te bespreken. Reorganiseren mag, maar daarover dient op een behoorlijke manier met het betrokken personeel worden overlegd en dienen waarborgen in acht te worden genomen om de belangen van de betrokken medewerkers recht te doen. Daarnaast zullen procedures worden ingezet om de (veranderde) functiewaardering en de beloning van het werk ter discussie te stellen. Daartoe zijn in de CAO duidelijke procedures en afspraken opgenomen. Het comité zal tevens een aantal indringende vragen voorleggen aan de raadsleden van de IJmondgemeenten. Weet men van de veranderingen die bij de Viva op het terrein van de thuiszorg worden doorgevoerd en hoe zijn die veranderingen te rijmen met de kwaliteitswaarborgen die de gemeenten over de thuiszorg hebben afgesproken en onlangs nog, zoals in Velsen, met een duidelijke motie hebben bekrachtigd. Waar nodig en effectief, zal het comité opnieuw in actie komen. Duidelijk is dat over het UWVbesluit, eerder dit jaar, tot instemming met de loonsverlaging van de driehonderd Thuiszorg A medewerkers nog niet het laatste woord is gezegd. Over enkele maanden zullen door de ABVA KABO FNV de volgende stappen op het juridische strijdterrein worden gezet. Ook is een klacht in de maak over de uitspraak voor de Nationale Ombudsman. Van die eerste groep, de medewerksters Thuiszorg A, heeft een aantal het nieuwe en lagere contract getekend. Er zijn er veel die dat niet hebben gedaan. Zij hebben elders werk gezocht of zitten nu in de WW. Het ging toen om ongeveer 650 medewerksters. Ruim driehonderd weigerden aanvankelijk om de loonsverlaging te accepteren. Inmiddels hebben, naar schatting, zo n 200 alsnog getekend.

2 pagina 2 20 oktober 2011 Beverwijk verleden Beverwijk heden COLOFON Verschijnt donderdag EDITIE 10: BEVErwIjk En wijk aan ZEE kantooradres: Zeeweg HB IJmuiden Tel Fax Openingstijden: ma. t/m do. van uur vrijdag van uur Akerendamlaan De Akerendamlaan is vernoemd naar de buitenplaats Akerendam waar de weg in feite tegenaan ligt. De linker foto is van rond Foto s: Stichting Prentenkabinet Van der Linden Netwerkavond Stichting Welzijn ZZP-ers ontmoeten elkaar in speciaal café Beverwijk - Speciaal voor de zelfstandige ondernemer/zzper in de Broekpolder houdt Stichting Welzijn Beverwijk op 8 november een netwerkavond, van tot uur in Wijkcentrum Citadel. De avond is kosteloos, wel betaalt men voor de koffie/thee of drankjes. In de wijk Broekpolder zijn circa 300 kleine en middelgrote bedrijven gevestigd. Deze avond is vooral bedoeld om andere ZZP-ers Jaicy is 1000ste baby te ontmoeten. Ook is er een Linkedin Group ZZP Café Broekpolder waarbij men u zich aan kunt melden. Het Wijkcentrum Citadel is gevestigd aan Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk (Broekpolder). Heeft u belangstelling? Of wilt u meer informatie? Of aanmelden, dan kan dit via telefoonnummer: of per karin. of astrid. Vlnr: Kraamverzorgster Suzanne Krom, Marianne Acampo, gynaecoloog Hans van Weering, Linda IJlstra, Jaicy, Paul Lakemond en verpleegkundige Monique Janssen (Foto: Leo Tillmans) Beverwijk - Het is inmiddels een goede traditie geworden om de 1000ste baby die in het Rode Kruis Ziekenhuis geboren wordt, in het zonnetje te zetten. In 2011 is het Jaicy Lakemond. Haar ouders Linda IJlstra en Paul Lakemond uit Velsen-Zuid werden in de bloemen gezet door Marianne Acampo, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis. Jaicy werd geboren via een keizersnede, op 12 oktober om uur. Het gaat goed met moeder en dochter. Vorig jaar werd de 1000ste baby in het RKZ twee dagen eerder geboren en laat een goed beeld van de straat zien vanaf de Vondellaan. Aan zowel de straat als aan de huizen is nauwelijks iets veranderd, alleen de weinige kastanjebomen die zijn blijven staan zijn veel groter geworden. Ook de villa s aan beide zijden van Oversteek Olieslagerslaan Beverwijk - Op de Olieslagerslaan wordt deze week een veilige oversteek gerealiseerd. De oversteek komt tussen de Bleriotlaan en de Zuiderkruisstraat, ter hoogte van het speelveld. Begin dit jaar boden de portiekportiers uit Meerestein een petitie aan de burgemeester aan waarin ze aandacht vroegen voor de onveilige verkeerssituatie op de Olieslagerslaan. De gemeente besloot hierop de weg ter plaatse van het speelveld te versmallen door zogenaamde neuzen. Dit zijn verhoogde plateaus die zorgen dat kinderen de weg beter kunnen overzien en de oversteek korter is. Bijkomend voordeel is dat de snelheid van het verkeer wordt geremd. Portiekportiers De portiekportiers zijn kinderen uit Meerestein in de basisschoolleeftijd, aangesteld door Pré Wonen. Zij doen bijvoorbeeld meldingen van zwerfvuil en spreken eventueel bewoners aan op hun gedrag. Zij organiseren verschillende projecten waarin de netheid in de buurt een rol speelt. Zij komen elke maandag bij elkaar in het gebouwtje van het Leger des Heils en lopen dan een rondje door de buurt. Stenengooier in flat Beverwijk - De politie kreeg woensdag de melding dat op het President Kennedyplein een auto vernield was. Het voertuig stond geparkeerd op de binnenplaats van het stadskantoor. Vanaf één van de flatwoningen in de directe omgeving van het stadskantoor is deze straat zijn nog in de oorspronkelijke staat. Bron: Boek Dit was Beverwijk, auteurs: J.M. Van der Linden/W. A. Spruit. Bewerking: Co Backer. een steen naar beneden gegooid en deze kwam op het dak van de auto terecht. De schade bestaat uit een gat in het dak. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden bij het politiebureau in Beverwijk via aanleveren advertenties: Dinsdag voor uur advertentieverkoop: Cees Beentjes Mobiel Jacqueline Honout Mobiel advertentietarieven: op aanvraag aanleveren van kopij: Woensdag voor uur redactie: Anneke Araya Linda Stals Correspondent: Raimond Bos Directie: Frits Raadsheer Mobiel Druk: Janssen/Pers Rotatiedruk Verspreiding en bezorgklachten: Tel Centrale administratie: Visserstraat GJ Aalsmeer Tel Fax Uitgave van: IJmond PERS BV OplaGE: Ingezonden brieven: Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of adres. De redactie behoudt het recht brieven in te korten of te weigeren. let op: Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per , fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

3 pagina 4 20 oktober 2011 Donderdag 20 oktober Computer Café voor volwassenen en senioren van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Gymles voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in Buurtcentrum d Evelaer, Luttik Cie 35, Heemskerk van tot uur. Kosten 6 euro. Inschrijven, tel of mail Algemene ledenvergadering van de Vereniging Huurdersplatform Woon op Maat vanaf uur in de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152 in Beverwijk. Open atelier speksteen, zelfstandig werken met speksteen. Er is geen les of begeleiding aanwezig. Elkaar stimuleren en motiveren door techniek en ervaring te delen. Gereedschap is aanwezig, zelf speksteen meenemen. Van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 5 euro (incl. 1x koffie/thee). Kienen in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Aanvang uur. Klaverjassen bij KJC Meerestein in speeltuingebouw Merwedestraat in Beverwijk. Aanvang: uur. Lezing over de duiksport om uur in Dierentuin Animal Farm op het Willem Alexanderplantsoen aan de Luxemburglaan in Beverwijk. Toegang is gratis. Lenette van Dongen (cabaret) om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: of Vrijdag 21 oktober Superlunch maken om groot, sterk en dapper te worden voor kinderen uit groep 5 t/m 8 in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Van tevoren opgeven in verband met het beperkte aantal plekken, tel Meedoen kost 1,50 euro. Inloop De Ontmoeting voor mensen met beginnende geheugenproblemen van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Klaverjasdrive in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 1 in Beverwijk van tot uur. Kosten 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. Klaverjassen in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Aanvang uur. Theatervoorstelling dames en heren van Martin Hofstra en Raymond Thiry om uur in Cultureel Centrum de Cirkel te Heemskerk. Toegang 10 euro. CJP, pas 65 en CC-pas 9 euro. Reserveren via of mail: decirkelheemskerk.nl The Alessi Brothers in Café Camille, Kerkstraat in Beverwijk. Aanvang uur. Zaterdag 22 oktober Oud papier inzameling van Sportvereniging TOSS in de wijk Breedweer te Heemskerk. Zet rond uur (niet te zware) bundels papier aan de weg en het wordt opgehaald. Heemskerk at Home fair van tot uur in de Jansheeren, Maltezerplein 1 te Heemskerk. Voorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus van Huub Stapel om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Voorstelling is reeds uitverkocht. Zondag 23 oktober Bokbierproeverij bij het KW- BG van tot uur in t Gildehuis (zoals het clubgebouw van KWBG heet), Adelaertlaan 3 in Heemskerk. Accordeon-in in het Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5 in Egmond aan Zee om uur. Toegang volwassenen 5 euro en kinderen tot 12 jaar 3,50 euro. Zondagmiddagpodium voor 55 plussers. Zanger en entertainer Harald Veenstra treedt op in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. In het liedjesprogramma laat Veenstra de sfeer, humor en liedjes van Toon Hermans, Dorus, Paul van Vliet, Conny Stuart en Wim Zonneveld herleven. Aanvang uur. Toegang 4,50 euro (incl. één kop koffie/thee). Informatie ; Brass-Time concert in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden in Beverwijk, aanvang uur. Toegang 5 euro. Met medewerking van Felison Brass, Alkmaar Brass en Backum Brass. Concert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het programma Hafabra-klanken bij Radio Heemskerk. Lezing over de Duitse verdedigingslinie de Ostwal en Berchtesgaden om uur in Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis, Genieweg 1 in Heemskerk. Toegang volwassenen 2,50 euro en kinderen 8 tot 12 jaar 1,50 euro. Kinderen jonger dan 8 en houders van een veteranenpas hebben gratis toegang. Dwarsfluitleerlingen van muziekschool Heemskerk treden op in Zorgcentrum Westerheem in Heemskerk. Optredens van tot uur en van tot uur. Film El secreto de sus ojos draait om uur in het filmhuis van Cultureel Centrum de Cirkel in Heemskerk. Reserveren: nl of bel Maandag 24 oktober Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30 tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Kosten 1,25 euro. Bridgen van tot uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 te Heemskerk. Onder begeleiding van twee enthousiaste vrijwilligers leren bridgen. Kosten 2 euro (incl. kopje koffie). Computer Café voor volwassenen van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Speel-o-theek De Glimworm van tot uur uitleen van speelgoed aan ouders en kinderen, scholen en andere instellingen. Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Dinsdag 25 oktober Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot) ouders van 9.30 tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 1,25 euro. Ontmoetingsochtend voor senioren met een niet aangeboren hersenletsel van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Kosten 2 euro. Ontmoetingsochtend voor senioren van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Kosten 2 euro. Computer Café voor volwassenen van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Spel-op-straat voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Een bolderkar vol met speelgoed op de Vlaskamp in de Broekpolder. Van tot uur. Meedoen is gratis. Inbreng kinderkleding van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. De eerste kledingbeurs vindt plaats op 28 september. Lezing door weerman Jan Visser om uur in de Bibliotheek vestiging Uitgeest. Toegang 7,50 euro, met bibliotheekpas 6 euro. Reserveren en kaartverkoop via klantenservice van een van de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek IJmond-Noord. Lezing over kasteel Oud Haerlem in de Mozaïek en Vondelloge van de Odd Fellows aan de Prinsesselaan in Beverwijk. Aanvang uur. Woensdag 26 oktober Tweedehands kinderkledingbeurs van 9.00 tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30 tot uur in Peuterspeelzaal Kleine Beer, Van der Hoopstraat 80 te Beverwijk. Kosten 1,25 euro. Kleutermiddag voor kinderen uit groep 1 en 2 van uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Knutselen, spelen, sporten, een gevarieerd programma. Kosten 1,50 euro. Spel-doemiddag voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van tot uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier Optreden Smartlappenkoor in Juttersoord Wijk aan Zee. Er wordt twee keer 30 minuten opgetreden, aanvang uur uur. Workshop assertiviteit in de bibliotheek, vestiging Uitgeest, van tot uur. Toegang 2,50 euro. Met bibl.pas 2 euro. Reserveren bij een van de bibliotheekvestigingen van bibliotheek IJmond-Noord. Zeepketting maken van tot uur in De Rel aan de Relweg 4 in Wijk aan Ze. Opgeven kan via live.nl Foto: Hester Doove Mike Boddé speelt voorstelling PIL om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: of Donderdag 27 oktober Volleyballen in Sporthal Beverwijk, Van Loenenlaan van 9.00 tot uur. Kosten worden per keer verrekend. Voor alle leeftijden. Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30 tot uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk. Kosten 1,25 euro. Wandeltocht (5 km) door Broekpolder. Start om uur bij Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk. Sportinstuif voor 55 plussers van tot uur in Sporthal de Waterakkers, Kerkweg in Heemskerk. Kosten 3,60 per keer. Computer Café voor volwassenen van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Open atelier speksteen In het atelier kunt u zelfstandig werken met speksteen. Er is geen les of begeleiding aanwezig. Elkaar stimuleren en motiveren door techniek en ervaring te delen. Gereedschap is aanwezig, zelf speksteen meenemen. Van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 5 euro (incl. 1x koffie/thee). Klaverjassen in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Aanvang uur. Klaverjassen bij KJC Meerestein in speeltuingebouw Merwedestraat in Beverwijk. Aanvang: uur. Let s Go Dutch om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: of Dichtersavond in Café Camille, Kerkstraat 37 te Beverwijk. Aanvang uur.

4 pagina 6 20 oktober 2011 Programma 20 okt t/m 26 okt 2011 woensdag & uur TinTin - 3D donderdag, vrijdag & zaterdag & uur zondag & woensdag uur Razend donderdag, vrijdag & zaterdag uur zondag, maandag, dinsdag & woensdag uur All Stars 2 Old Stars donderdag, vrijdag & zaterdag & uur zondag uur maandag uur dinsdag & uur Johnny English Reborn maandag uur dinsdag uur Tree of Life Filmhuis donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag & uur woensdag uur The Lion King (NL) - 3D donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag uur woensdag uur Bennie Stout donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag uur Sinterklaas en het raadsel van 5 december donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag uur De Smurfen (NL) 3D Dorpsstraat 70 Castricum Tel ZZP Café in Wijkcentrum Citadel in de Broekpolder 8 november a.s. Speciaal voor de zelfstandig ondernemer/zzp-er in de Broekpolder organiseert Stichting Welzijn Beverwijk op 8 november a.s. Een netwerkavond van uur in Wijkcentrum Citadel. In de wijk Broekpolder zijn circa 300 kleine en middelgrote bedrijven gevestigd. Deze avond is bedoeld om uw collega ZZP-er te ontmoeten, kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Ook is er een LinkedIn-groep ZZP Cafe Broekpolder, waarbij u zich kunt aanmelden. Het wijkcentrum is gevestigd aan het Steenhouwerskwartier 27 in de Broekpolder. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Aanmelden kan op het telefoonnummer of per of Telef oon Bennie Stout Benjamin Bennie Stout doet zijn naam eer aan. Samen met zijn zeepkist, een zelfgee maakte trapauto, zet hij de boel regelmatig op stelten. Bovenaan zijn verlanglijstje voor Sinterklaas staat de nieuwe glimmende trape auto, die hij in de etalage van de speelgoedwinkel heeft gezien. Maar het is crisistijd en Bene nie s vader besluit om voorlopig in Spanje te blijven om extra geld te verdienen. Bennie heeft nog maar een wens: hij vraagt Sine Razend, naar boek Carry Slee Sven (15) wil regisseur worden en is al volop bezig met filmen. Hij filmt vooral zijn vrienden en zet de filmpjes dan op Youtube. Hij vraagt Roosmarijn om mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij mag echter niet te weten koe men dat hij thuis af en toe een pak rammel krijgt. Het lukt hem zijn blauwe plekken voor iedere een verborgen te houden, maar Slagerij De Graaff bestaat 90 jaar Bij Slagerij De Graaff weet je wat je krijgt. Het is de enige slae ger in de wijde omtrek die nog zelf slacht. Een echte ambache telijke slager dus. Omdat er een terklaas ervoor te zorgen dat zijn vader snel thuis komt, zodat ze met de hele familie pakjesavond kunnen vieren. Al snel komt Bennie erachter dat het niet zo eenvoudig is. Hij bedenkt een list om zijn vader zelf op te halen. Hij schrijft stiekem zijn naam bij de stoute kinderen in Het Grote Boek van Sinterklaas. Want als stout jongetje moet je mee in de zak naar Spanje? En laat dat nu precies zijn waar Bennie het allerliefste naar toe wil. als het te erg wordt duikt hij bij zijn oma onder. Daardoor mist hij zijn verjaardag. Roosmarijn, die zo haar eigen problemen heeft, denkt dat hij haar niet meer leuk vindt en ook zijn vrienden zijn boos op hem. Hij besluit om voor eens en voor altijd met zijn vader af te rekenen, totdat hij ontdekt waarom zijn vader zulke lossen handen heeft. Gertjan de Graaff in zijn ambachtelijke slagerij aan de Hofdijkstraat in Beverwijk Beverwijk - Slagerij De Graaf aan de Hofdijkstraat in Beverwijk viert een respectabel jubileum. Het bedrijf dat in 1921 door de familie van de huidige slager Gertjan de Graaff werd gestart, bestaat 90 jaar. Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober kunnen de klanten gezellig koffie komen drinken met wat lekkers er bij. eigen slachtplaats is, wordt de tussenhandel geheel uitgeschae keld. Het gevolg is dat de proe ducten van de allerbeste kwalie teit zijn en tegen een betaalbae Eindelijk begrijpelijke computer Sim PC de makkelijkste computer van Nederland Heemskerk - In Nederland zijn er nog altijd zo n anderhalf miljoen mensen die geen of weinig ervaring hebben met computers en internet. Voor deze mensen biedt SimPC uitkomst. SimPC is een totaal oplossing voor gemakkelijk computergebruik, bestaande uit een gebruiksvriendelijke computer, alle benodigde programma s, onderhoud aan het systeem, beveiliging en uitgebreide ondersteuning. De SimPC met aanraakscherm is verkrijgbaar bij Expert Electron aan de Van Coevenhovenstraat 28 in Heemskerk.,,Voor veel mensen vormt de gee bruikelijke harde en software vaak een belemmering. Vooral ouderen willen niet graag aan de PC, maar hebben er wel steeds re prijs. Er worden geen kleure stoffen, suikerproducten, verbine dingsmiddelen of fosfaten toee gevoegd en alles wordt vers afe gesneden waar de klant bij staat. Ik durf de concurrentie met de supermarkten aan, zegt Gerte jan de Graaff.,,De mensen wee ten niet meer hoe vlees hoort te smaken. Neem nou een satee tje. Dat wordt tegenwoordig niet meer gebakken maar gestoomd. Ze denken dat je het toch niet meer proeft want er gaat saus overheen. Hoop heeft hij wel, want de kookcursussen e tegene woordig veel door mannen bee zocht e maken hun opmars. De Graaff verkoopt niet alleen vlees en vleeswaren, hij helpt zijn klanten ook op weg met uite leg over de wijze van bereiden.,,wie maakt er vandaag de dag nog een pan hachee? Veel mene sen vinden het allemaal te lang duren. Ik zeg dan: Zet die pan op het vuur, ga wat anders doen en de hachee is klaar. Ook weten hoe ambachtelijk vlees smaakt? Ga langs bij Slae gerij De Graaff aan de Hofe dijkstraat in Beverwijk en laat u verrassen. dringender een nodig voor one der andere hun dagelijkse banke zaken en het contact met zorge en overheidsinstanties en niet te vergeten met hun kinderen en kleinkinderen, licht de heer Boer van Expert in Heemskerk toe.,,de SimPC is voor hen de oplossing: een uiterst eenvoue dig te bedienen apparaat, waare mee je alles kunt wat je wilt, zone der dat je eigenlijk in de gaten hebt dat je met een PC werkt. Wij zijn daarom content over uitbreie ding van het assortiment met de SimPC. Die sluit helemaal aan bij onze doelgroep en visie op tope kwaliteit, beste service en dese kundig advies. Er is een PC verkrijgbaar die hee lemaal werkt door het aanraken van het beeldscherm. Een toete senbord of muis is niet nodig maar wordt er wel bij geleverd. Deze PC heet de Sim Touch en is een alleseine1 computer. Op de vrijdagen 28 oktober en 4 november van tot uur en van tot uur komt de heer F. Kwee bij Expert in Heemskerk om uitleg te geven aan iedereen die dat wil. Ga gewoon langs bij Expert Elece tron aan de Van Coevenhovene straat 28 in Heemskerk en laat u voorlichten.

5 pagina 8 20 oktober 2011 Voor de kerst kilo s en centimeters kwijt Heemskerk - Inmiddels weet iedereen wel dat als je wilt afvallen het verstandig is om daarnaast ook te gaan bewegen. Het is niet alleen goed voor het verliezen van centimeters, maar ook voor de vetverbranding, het verhogen van de stofwisseling, het verlagen van de bloeddruk en bewegen heeft een positief effect op hoe men zich voelt. Met beweging raakt men meer gemotiveerd om zijn doel te bereiken. Een andere motivator van het programma is dat men de beweging en het volgen van een voedingsprogramma in groepsverband doet. Zo kan men elkaar stimuleren en motiveren en kan men de problemen waar men tegenaan loopt met elkaar bespreken. Deze aspecten heeft Lifestyle Centrum IJmond samengevoegd in een programma van 8 weken. Klanten komen twee keer per week sporten en krijgen hiervoor een individueel trainingsschema. Daarnaast krijgen de klanten ook nog een individueel voedingsprogamma dat, afhankelijk van wat klanten willen verliezen aan gewicht en de wensen die de klanten heeft, met of zonder maaltijdvervangers wordt samengesteld. Daarnaast vindt er eens per twee weken een groepsgesprek plaats en kunnen klanten, indien ze dit willen, een afspraak maken voor een individueel gesprek. Nu zijn er natuurlijk wel meer van deze programma s dus waarom nu dit programma volgen? Het mooie van dit programma is dat de lessen in groepsverband worden gevolgd om elkaar te steunen, maar de beweging en voeding wordt individueel samengesteld. Dit is heel belangrijk als je een voeding en/of bewegingsprogramma gaat volgen en daar ligt dan ook het succes van dit programma. Niemand is namelijk hetzelfde en voor iedereen gelden dan ook weer andere regels als het gaat om beweging en voeding. Met andere woorden: wilt u verantwoord samen met anderen die hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk gewicht en kilo s verliezen, starten met het Finally Lifestyle Programma en voor de kerst 6 tot 8 kg kwijt zijn, strakker in je lijf zitten, een goede conditie hebben en je top voelen? Meld je dan nu aan om maandag 24 oktober te starten met dit 8-weekse programma. Dit kan via de website www. lcij.nl of via tel.nr Lifestyle Centrum IJmond, Europassage 3 in Heemskerk. Concert van Bellissimo Heemskerk - Het gemengd koor Bellissimo uit Heemskerk verzorgt vrijdag 28 oktober een najaarsconcert in de Laurentiuskerk in Heemskerk. Dit concert wordt uitgevoerd in samenwerking met Musica Nostalgia, een kwartet dat liederen uit o.a. de Oekraïne en Rusland vertolkt. Bellissimo brengt o.a. werken van Verdi, Bellini en Clara Schumann ten gehore. Het concert heeft de titel muziek uit vele landen. De muzikale leiding is in handen van Dennis van der Heijden en Wim Vlaar begeleidt het koor. De aanvangstijd van dit najaarsconcert is uur. De toegangsprijs bedraagt 15 euro incl. koffie of thee en voor donateurs 10 euro op vertoon van een donateurskaart. Voorverkoopprijs 12,50 euro. Voorverkoopadres: Boekhandel Stumpel, Van Coevenhovenstraat 35 in Heemskerk en op de avond zelf in de kerk. Voor meer informatie: Aty Hekster, tel Voorlichting Alzheimer in Turks Weten over vergeten IJmuiden - Op vrijdag 4 november is er in de Kuba Moskee een voorlichtingsbijeenkomst van Alzheimer Nederland met als thema Weten over vergeten. Deze bijeenkomst staat in teken van vergeetachtigheid en dementie. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men antwoord op vragen zoals: hoe herken ik dementie? Wat is er aan te doen? Welke hulp is er mogelijk en maakt dementie het voor oudere migranten extra moeilijk? Om deze ziekte extra onder de aandacht te brengen van de Turkse gemeenschap wordt de voorlichting in het Turks gegeven. De dames die de voorlichting verzorgen spreken ook goed Nederlands. Daardoor kan een ieder met vragen ook in het Nederlands antwoord krijgen. De voorlichting is gratis en iedereen is welkom. De informatiefolders zijn beschikbaar in meerdere talen. Het adres van de Kuba Moskee is Planetenweg 1 in IJmuiden. De bijeenkomst gaat om uur van start. Er is een gezamenlijke maaltijd en om uur is er een drankje en een hapje en een muzikaal optreden door Turkse Grup Ses van Ayden Kanber en zijn vrienden. De afsluiting is om uur. Aanmelding tot uiterlijk 1 november bij de Kuba Moskee, tel.: of via Voorkom schoorsteenbrand door onderhoud Firemaster Schoorsteenservice vakkundig, voordelig en veilig Beverwijk - De specialisten van Firemaster Schoorsteen Service weten als geen ander hoe belangrijk goed onderhoud is. Een schoorsteenkanaal moet elk jaar worden geveegd en bij veel stoken zelfs twee keer per jaar.,,bij degelijk onderhoud kan er geen brand ontstaan in de schoorsteen, weten Karel en Lou van Wanrooy.,,Er zijn particulieren die zelf de schoorsteen vegen. Deze mensen kunnen beter hun polis even goed nalezen, want de verzekering eist meestal dat er jaarlijks vakkundig wordt geveegd. Karel en Lou van Wanrooy hebben meer dan 20 jaar ervaring in het schoorsteenveegvak. Hun bedrijf is lid van de landelijke organisatie ASPB (Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond). Firemaster Schoorsteen Service is een verlengstuk van Firemaster Products. Met Firemaster Products zijn zij marktleider met de levering van schoorsteenmaterialen aan bedrijven in binnen- en buitenland. Geweldig vak De broers van Wanrooy legden zich in eerste instantie helemaal toe op Firemasters Products, maar er was zo veel vraag naar een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf dat zij hun ambachtelijke vak daarnaast ook weer opgepakt hebben. Karel van Wanrooy:,,Het is een geweldig vak dat we niet willen missen. Elke klant is anders en elke schoorsteen ook. We beleven steeds weer nieuwe avonturen. Een vogelnest in de schoorsteen, Lou (links) en Karel van Wanrooy aan het werk bij een open haard een verstopping, of het rookkanaal trekt niet goed. Wij zorgen ervoor dat alles het weer optimaal doet en er veilig gestookt kan worden. Tips De heren hebben ook nog wat tips.,,dat de kap goed trekt, is van groot belang. Daarmee houdt men vocht en vogels buiten. Stoken in een nat kanaal is overigens gevaarlijk. Het roet plakt dan aan de zijkanten en dat zet zich vast met verstopping als gevolg. Ook belangrijk is het om bijvoorbeeld in een open haard goed, en niet te nat, hout te stoken. Het mag geen dennenhout zijn. Daar zit hars in en dat plakt waarmee er kans op brand ontstaat. Gaskanalen dienen om de twee jaar te worden gereinigd om kans op koolmonoxide te voorkomen. Bewijs voor verzekering Wie de werkzaamheden door Firemaster Schoorsteenservice laat uitvoeren krijgt een bewijs voor de verzekering. Er wordt een kopie bewaard bij het bedrijf zodat het niet verloren kan gaan. Na een jaar krijgt de klant een telefoontje of om te melden dat het tijd is voor een volgende onderhoudsbeurt. De schoorsteen laten vegen kost 29,50 euro. Firemaster Schoorsteen Service reinigt ook dakgoten. Afspraak maken Bel voor een afspraak met of maak een afspraak via

Weer groep medewerkers Viva Zorggroep voor het blok gezet

Weer groep medewerkers Viva Zorggroep voor het blok gezet Gratis waardebepaling? 0251-218027 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.heemskerksecourant.nl 20 oktober 2011 11 Weer groep medewerkers Viva Zorggroep voor het blok gezet IJmond - Na de

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Locatie Kasteelhof / De Hof

Locatie Kasteelhof / De Hof Locatie Kasteelhof / Maandelijkse uitgave van - Augustus 2017 - Krant ook te bekijken via: https://www.zmw.nl/client/ Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Speciale aandacht voor senioren die nog nooit met een computer, tablet of internet hebben gewerkt Er zijn nog teveel digibeten

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht Over OMA OMA beekbergen ondersteunt werkende ouders om de balans tussen de eisen van het privéleven en die van het werk te behouden of te herstellen. Bij

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 IJMOND-NOORD IJmond Noord Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 Agenda Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 SeniorWeb en Bibliotheek IJmond Noord bieden u vanaf dit seizoen samen

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Slachtoffers maken van hun leed geen show.

Slachtoffers maken van hun leed geen show. Slachtoffers maken van hun leed geen show. UITNODIGING UNIEKE DINNERSHOW TEN BATE VAN FONDS SLACHTOFFERHULP Het Twentse bedrijfsleven beleeft de Top in culinair en muzikaal genieten! Maar de opbrengst

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum Oldersheem ligt nabij het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam en dat maakt de plek zeer levendig.

Woon- en Zorgcentrum Oldersheem ligt nabij het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam en dat maakt de plek zeer levendig. DEEL 2 Specifieke informatie over Oldersheem Woon- en Zorgcentrum Oldersheem ligt nabij het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam en dat maakt de plek zeer levendig. Wonen De zorginstelling heeft 57 zorgappartementen

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

WIJKCENTRUM PANORAMA

WIJKCENTRUM PANORAMA WIJKCENTRUM PANORAMA Activiteiten 2017 In wijkcentrum Panorama kunt u terecht voor leuke, gezellige en leerzame activiteiten. Voor volwassenen, ouderen én kinderen. Voor alle activiteiten geldt: Aanmelden

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012

Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Nieuwsbrief Mantelzorg Uitgave nr. 4 oktober 2012 Inhoud: Nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg Agenda oktober november - december Dag van de Mantelzorg 2012 Terugblik van het respijtweekend Nieuws vanuit

Nadere informatie

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet

SeniorWeb. januari t/m juni 2016. aan de Vliet SeniorWeb januari t/m juni 2016 aan de Vliet SeniorWeb Ook dit najaar verzorgt SeniorWeb opnieuw interessante computercursussen en workshops voor beginners en gevorderden in de locaties Leidschendam, Rijswijk

Nadere informatie

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Agenda: Do 13-03 Excursie groep 6,7,8, Rioolzuivering (op de fiets!!) Ma 17-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo 19-03 Verkiezingen in de school Ma 24-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13 e nieuwsbrief, vrijdag 7 maart 2014 Beste ouders, In deze nieuwsbrief kunt u ons nieuwe voetbalelftal zien, leest

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Zoek met je muis. er is meer dan je ziet

Zoek met je muis. er is meer dan je ziet Zoek met je muis. er is meer dan je ziet Klik hier en leer meer alle informatie op een punt benaderbaar via PC, touchscreen, ipad en Smartphone!! informatie vanaf elk gewenste plaats aan te passen en te

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin N o v e m b e r 2 0 1 2 J a a r g an g 1, n u m m e r 2 Week van de Opvoeding voor veel ouders eerste kennismaking met het CJG Inhoud Week van de Opvoeding, terugblik Bereikbaarheid

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016

Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt. NIEUWSFLITS September NIEUWSFLITS september 2016 Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde-Oldambt September 2016 september 2016 In deze editie: Hoi Ingeborg, dit is een test! Trefpunt Mantelzorg Wandelen Werkt! Wandelen met een wandelcoach door mooi Bellingwedde

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Lampionnenoptocht Wateringse Veld

Lampionnenoptocht Wateringse Veld rk basisschool De Fontein Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag tel. 070 3965050 fax 070 3964577 e-mail: info@fontein.nl http://www.fontein.nl Jaargang 18, nummer 14, 12 december 2014 Lampionnenoptocht

Nadere informatie

SERVICE THUIS PAKKET ARIËNSZORGPALET

SERVICE THUIS PAKKET ARIËNSZORGPALET SERVICE THUIS PAKKET ARIËNSZORGPALET 1 INHOUDSOPGAVE Service thuis: een compleet servicepakket 3 Welke diensten maken deel uit van het pakket? 4 Hoe werkt het Service Thuis pakket 7 Wie verrichten de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

Marijke, die elke week deze INFO verzorgt en verstuurt. OPENBARE BASISSCHOOL

Marijke, die elke week deze INFO verzorgt en verstuurt. OPENBARE BASISSCHOOL OPENBARE BASISSCHOOL PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: Een grote pluim voor. Marijke, die elke week deze INFO verzorgt en verstuurt. Luisteren en kijken naar klassieke muziek

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Gewoon heel bijzonder

Gewoon heel bijzonder De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/hogeveld Onder nr 1 - januari 2014 ons magazine voor cliënten van WZH hoge veld 1 Inhoud: 2 Berichten 3 Van de Cliëntenraad 3 Spelletjes! Doet u mee? 4 Mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

26 maart Stan Gebben 1 april Jeffrey Chi 29 maart Mathijs Langenhuijsen 1 april Tom Gevers 31 maart Yenthe Schaap 4 april Lily van Hout

26 maart Stan Gebben 1 april Jeffrey Chi 29 maart Mathijs Langenhuijsen 1 april Tom Gevers 31 maart Yenthe Schaap 4 april Lily van Hout 24 maart 2017 - nummer 13 Belangrijke data Dinsdag 28 maart *Afsluiting Week van de Lentekriebels *Kijkavond gr 1 t/m 8, van 18.00-19.00 uur Woensdag 29 maart OR-vergadering Donderdag en vrijdag 30 en

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN

WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF COUNTRY LIVING - A WAY OF LIVE CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN QUILTCURSUS VOOR BEGINNERS De eerste activiteit waarmee we

Nadere informatie

Uw persoonlijke dienstverlening op maat

Uw persoonlijke dienstverlening op maat Uw persoonlijke dienstverlening op maat Het beste van twee werelden Kemp & Van Egeraat Medioren Senioren Woon en Zorg Makelaardij, biedt alles wat u nodig heeft om tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig

Nadere informatie

Vraag: Vraag: Vraag: Vraag: Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes zijn er om:

Vraag: Vraag: Vraag: Vraag: Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes zijn er om: Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes zijn er om: 1) Je cosmetica en medicijnen op uit te proberen. Je wil toch geen prikkende ogen of risico lopen bij de dokter? 2) Niet voor proeven. 3) Ze moeten

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Impressies uit Apeldoorn

Impressies uit Apeldoorn Impressies uit Apeldoorn We beleefden afgelopen woensdag een avond met een ster. Twee mensen uit het Israëlische dorp Neve Shalom Wahat al-salam (oase van vrede) lieten ons in een adembenemende presentatie

Nadere informatie

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS Het Grotenhuis Binnenweg 2 7391 GP Twello TRIMENZO Hallo Allen, Voor u ligt weer een veelzijdig programma-overzicht. voor de maanden December 2016 en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0

Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016. Versie 3.0 Vragen en antwoorden Vrij reizen voor 65-plus Capelle aan den IJssel 2016 Versie 3.0 1. Hoe kan ik mij aanmelden voor het vrij reizen abonnement voor 65-plus? 2. Wie komen in aanmerking voor het vrij reizen

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - April Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - April Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - April 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2013

Nieuwsbrief zomer 2013 Nieuwsbrief zomer 2013 De vakantie is begonnen maar wij gaan deze zomer gewoon door met tal van activiteiten! Diverse bootcamps; er zijn nog enkele plaatsjes vrij! En onze zomerlessen die ook toegankelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn AK Nij Altoenae Tel:

Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn AK Nij Altoenae Tel: Informatiebulletin Uitgave van: C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518 402494 Jaargang 20 Extra nummer : 12 maart 2015 Peuterspeelzaal Sinds lange tijd is de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Weidstraat 16, IJsselstein Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Opgeven kan bij Riny de Ruijter 06-40322843

Opgeven kan bij Riny de Ruijter 06-40322843 April 2015 Nieuwsbrief 2 Koninklijke onderscheiding Wijnu leden Namens het bestuur en leden van Wijnu feliciteren wij: Mevr. Annie Waals-van Goch Dhr. Theo Bloemen Dhr. Dries Prak Onze felicitaties hebben

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs

Activiteitencommissie van de Ouder Vereniging Gratis licentie Office 365 ProPlus voor leerlingen (en hun ouders) in het basisonderwijs De school waar onze dromen werkelijkheid worden NIEUWSBRIEF Schooljaar 2014-2015 Donderdag 18 september Nummer 02 Vanuit de directie Informatieavonden In alle groepen is een informatieavond geweest en

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Ontmoetingsplein Activiteitenkalender

Ontmoetingsplein Activiteitenkalender Ontmoetingsplein Activiteitenkalender Oktober November December 2017 Ontmoetingspleinen Bent u ouder dan 65 jaar? Wilt u graag leeftijdsgenoten ontmoeten of samen met anderen activiteiten ondernemen? Brengt

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie