20 oktober 2011 Zeeweg HB IJmuiden Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20 oktober 2011 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.beverwijker.nl"

Transcriptie

1 20 oktober 2011 Zeeweg HB IJmuiden Tel Klant op beeldscherm bij afrekenen alcohol Namens gemeente Beverwijk verricht wethouder Erol de officiële ingebruikname door een Heemskerks ezelenbiertje af te rekenen (Foto: Leo Tillmans) Beverwijk - Bij Slijterij & wijnhuis Meerwijck in Beverwijk is een redelijk unieke manier van leeftijdscontrole in gebruik genomen. Zogenoemde Ageviewers (leeftijdkijkers) kijken op afstand mee als iemand een fles drank wil afrekenen. Doel is uiteraard om te zien of deze persoon de wettelijk toegestane leeftijd heeft om alcoholhoudende drank te mogen kopen. Het is gebleken dat bij de kassa van winkels niet altijd goed op de leeftijd gelet wordt. Met de aangescherpte nieuwe Dranken Horecawet die in de maak is, wordt een winkelier zelfs strafbaar als hij alcoholhoudende drank verkoopt aan personen, onder de 16 jaar en bij sterke drank onder de 18 jaar. Ageviewers is enigszins vergelijkbaar met het betalen met pin waarbij, eveneens op afstand, wordt gecontroleerd of voldoen- de saldo (vergelijk: leeftijd) aanwezig is. Met behulp van een terminal wordt met Ageviewers kortstondig een beeldverbinding tussen de klant bij de kassa en een extern controlecentrum tot stand gebracht. De klant dient hiervoor een touchscreen aan te raken. Een getrainde operator stelt in ongeveer 3 seconden vast of er zonder meer aan die klant verkocht mag worden. Met andere woorden, of deze onmiskenbaar volwassen is. Bij de geringste twijfel over de leeftijd verzoekt de operator via de terminal om het legitimatiebewijs op het apparaat te plaatsen. Zodoende kan op afstand de exacte leeftijd worden vastgesteld en alsnog een autorisatiesignaal worden afgegeven, of juist worden uitgesloten dat een aankoop plaatsvindt. De beeldverbinding bestaat alleen gedurende deze kortdurende controle en er kan, in tegenstelling tot vele andere controlesystemen, niets worden opgeslagen. De controle is bovendien volstrekt anoniem, de operator weet niet waar de klant zich bevindt. De drankwinkel in Beverwijk krijgt de apparatuur gratis. Dit is mogelijk door een goede samenwerking tussen de KSU (Koninklijke SlijtersUnie), de Hollandsche Exploitatie Maatschappij in Breda (producent en leverancier van Ageviewers ), gemeente Beverwijk en meerdere Frisprojecten. Deze zijn, evenals de GGD afdelingen in Nederland, zeer actief om het alcoholgebruik door jongeren/minderjarigen onder de aandacht te brengen en om dit structureel aan te pakken. Alle merken winterjassen 20% korting (tevens ontvangt u bij aankoop van een jas een ipod/pad mini speaker cadeau, zolang de voorraad strekt!) Actie geldig t/m 30 okt Breestraat 39a Beverwijk u kunt uw kabaaltje opgeven via ZONDAG 13 NOVEMBER kerst lifestyle event HOLIDAY INN Gratis waardebepaling? KunSTSTOF KOZIJnen Tel HaarleM Weer groep medewerkers Viva Zorggroep voor het blok gezet IJmond - Na de zorgwekkende signalen dat bij de Viva Thuiszorg nu ook de meer gespecialiseerde vorm van thuiszorg, geleverd door de thuiszorgmedewerkers B, C en de GHV-teams in de IJmond worden opgedoekt, is het actiecomité Wij zijn de Thuiszorg IJmond opnieuw bijeen gekomen. Andermaal dreigt de zorg in de IJmond een ernstige aderlating te ondergaan en worden toegewijde en bekwame thuiszorgmedewerkers aan de kant gezet. De keuzen die hen nu worden voorgelegd zijn voor de meeste betrokken medewerkers geen reële opties. Daarom rest hen genoegen te nemen met een verlaging van loonschaal 25 tot 30 naar 10, of ontslag. Ditmaal gaat het om ongeveer zestig medewerkers. Het zijn thuiszorgmedewerkers die de meer gespecialiseerde thuiszorg verrichten bij cliënten die zelf nauwelijks nog enige regie over hun leven kunnen voeren en/of lijden aan ernstige ouderdomskwalen, alcolhol en drugsproblematiek en psychiatrische patienten. De betrokken medewerkers hebben daartoe in de regel ook meer opleiding gevolgd, om adequaat op de problemen te kunnen reageren. Het comité in de IJmond werkt nauw samen met het comité met de zelfde naam uit Haarlem en de ABVA KABO FNV. En recentelijk zijn ook comités gevormd van verontruste thuiszorgmedewerksters in Breda, Utecht en Arnhem. Messen worden geslepen Ook in de IJmond worden de messen geslepen en laten de betrokken medewerkers niet met zich sollen. Zo zullen zij de OR van de Viva helpen herinneren aan haar verplichting om de reorganisatieplannen van de Viva-directie met de direct betrokken medewerkers te bespreken. Reorganiseren mag, maar daarover dient op een behoorlijke manier met het betrokken personeel worden overlegd en dienen waarborgen in acht te worden genomen om de belangen van de betrokken medewerkers recht te doen. Daarnaast zullen procedures worden ingezet om de (veranderde) functiewaardering en de beloning van het werk ter discussie te stellen. Daartoe zijn in de CAO duidelijke procedures en afspraken opgenomen. Het comité zal tevens een aantal indringende vragen voorleggen aan de raadsleden van de IJmondgemeenten. Weet men van de veranderingen die bij de Viva op het terrein van de thuiszorg worden doorgevoerd en hoe zijn die veranderingen te rijmen met de kwaliteitswaarborgen die de gemeenten over de thuiszorg hebben afgesproken en onlangs nog, zoals in Velsen, met een duidelijke motie hebben bekrachtigd. Waar nodig en effectief, zal het comité opnieuw in actie komen. Duidelijk is dat over het UWVbesluit, eerder dit jaar, tot instemming met de loonsverlaging van de driehonderd Thuiszorg A medewerkers nog niet het laatste woord is gezegd. Over enkele maanden zullen door de ABVA KABO FNV de volgende stappen op het juridische strijdterrein worden gezet. Ook is een klacht in de maak over de uitspraak voor de Nationale Ombudsman. Van die eerste groep, de medewerksters Thuiszorg A, heeft een aantal het nieuwe en lagere contract getekend. Er zijn er veel die dat niet hebben gedaan. Zij hebben elders werk gezocht of zitten nu in de WW. Het ging toen om ongeveer 650 medewerksters. Ruim driehonderd weigerden aanvankelijk om de loonsverlaging te accepteren. Inmiddels hebben, naar schatting, zo n 200 alsnog getekend.

2 pagina 2 20 oktober 2011 Beverwijk verleden Beverwijk heden COLOFON Verschijnt donderdag EDITIE 10: BEVErwIjk En wijk aan ZEE kantooradres: Zeeweg HB IJmuiden Tel Fax Openingstijden: ma. t/m do. van uur vrijdag van uur Akerendamlaan De Akerendamlaan is vernoemd naar de buitenplaats Akerendam waar de weg in feite tegenaan ligt. De linker foto is van rond Foto s: Stichting Prentenkabinet Van der Linden Netwerkavond Stichting Welzijn ZZP-ers ontmoeten elkaar in speciaal café Beverwijk - Speciaal voor de zelfstandige ondernemer/zzper in de Broekpolder houdt Stichting Welzijn Beverwijk op 8 november een netwerkavond, van tot uur in Wijkcentrum Citadel. De avond is kosteloos, wel betaalt men voor de koffie/thee of drankjes. In de wijk Broekpolder zijn circa 300 kleine en middelgrote bedrijven gevestigd. Deze avond is vooral bedoeld om andere ZZP-ers Jaicy is 1000ste baby te ontmoeten. Ook is er een Linkedin Group ZZP Café Broekpolder waarbij men u zich aan kunt melden. Het Wijkcentrum Citadel is gevestigd aan Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk (Broekpolder). Heeft u belangstelling? Of wilt u meer informatie? Of aanmelden, dan kan dit via telefoonnummer: of per karin. of astrid. Vlnr: Kraamverzorgster Suzanne Krom, Marianne Acampo, gynaecoloog Hans van Weering, Linda IJlstra, Jaicy, Paul Lakemond en verpleegkundige Monique Janssen (Foto: Leo Tillmans) Beverwijk - Het is inmiddels een goede traditie geworden om de 1000ste baby die in het Rode Kruis Ziekenhuis geboren wordt, in het zonnetje te zetten. In 2011 is het Jaicy Lakemond. Haar ouders Linda IJlstra en Paul Lakemond uit Velsen-Zuid werden in de bloemen gezet door Marianne Acampo, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis. Jaicy werd geboren via een keizersnede, op 12 oktober om uur. Het gaat goed met moeder en dochter. Vorig jaar werd de 1000ste baby in het RKZ twee dagen eerder geboren en laat een goed beeld van de straat zien vanaf de Vondellaan. Aan zowel de straat als aan de huizen is nauwelijks iets veranderd, alleen de weinige kastanjebomen die zijn blijven staan zijn veel groter geworden. Ook de villa s aan beide zijden van Oversteek Olieslagerslaan Beverwijk - Op de Olieslagerslaan wordt deze week een veilige oversteek gerealiseerd. De oversteek komt tussen de Bleriotlaan en de Zuiderkruisstraat, ter hoogte van het speelveld. Begin dit jaar boden de portiekportiers uit Meerestein een petitie aan de burgemeester aan waarin ze aandacht vroegen voor de onveilige verkeerssituatie op de Olieslagerslaan. De gemeente besloot hierop de weg ter plaatse van het speelveld te versmallen door zogenaamde neuzen. Dit zijn verhoogde plateaus die zorgen dat kinderen de weg beter kunnen overzien en de oversteek korter is. Bijkomend voordeel is dat de snelheid van het verkeer wordt geremd. Portiekportiers De portiekportiers zijn kinderen uit Meerestein in de basisschoolleeftijd, aangesteld door Pré Wonen. Zij doen bijvoorbeeld meldingen van zwerfvuil en spreken eventueel bewoners aan op hun gedrag. Zij organiseren verschillende projecten waarin de netheid in de buurt een rol speelt. Zij komen elke maandag bij elkaar in het gebouwtje van het Leger des Heils en lopen dan een rondje door de buurt. Stenengooier in flat Beverwijk - De politie kreeg woensdag de melding dat op het President Kennedyplein een auto vernield was. Het voertuig stond geparkeerd op de binnenplaats van het stadskantoor. Vanaf één van de flatwoningen in de directe omgeving van het stadskantoor is deze straat zijn nog in de oorspronkelijke staat. Bron: Boek Dit was Beverwijk, auteurs: J.M. Van der Linden/W. A. Spruit. Bewerking: Co Backer. een steen naar beneden gegooid en deze kwam op het dak van de auto terecht. De schade bestaat uit een gat in het dak. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden bij het politiebureau in Beverwijk via aanleveren advertenties: Dinsdag voor uur advertentieverkoop: Cees Beentjes Mobiel Jacqueline Honout Mobiel advertentietarieven: op aanvraag aanleveren van kopij: Woensdag voor uur redactie: Anneke Araya Linda Stals Correspondent: Raimond Bos Directie: Frits Raadsheer Mobiel Druk: Janssen/Pers Rotatiedruk Verspreiding en bezorgklachten: Tel Centrale administratie: Visserstraat GJ Aalsmeer Tel Fax Uitgave van: IJmond PERS BV OplaGE: Ingezonden brieven: Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of adres. De redactie behoudt het recht brieven in te korten of te weigeren. let op: Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per , fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

3 pagina 4 20 oktober 2011 Donderdag 20 oktober Computer Café voor volwassenen en senioren van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Gymles voor kinderen van 7 t/m 12 jaar in Buurtcentrum d Evelaer, Luttik Cie 35, Heemskerk van tot uur. Kosten 6 euro. Inschrijven, tel of mail Algemene ledenvergadering van de Vereniging Huurdersplatform Woon op Maat vanaf uur in de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 152 in Beverwijk. Open atelier speksteen, zelfstandig werken met speksteen. Er is geen les of begeleiding aanwezig. Elkaar stimuleren en motiveren door techniek en ervaring te delen. Gereedschap is aanwezig, zelf speksteen meenemen. Van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 5 euro (incl. 1x koffie/thee). Kienen in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Aanvang uur. Klaverjassen bij KJC Meerestein in speeltuingebouw Merwedestraat in Beverwijk. Aanvang: uur. Lezing over de duiksport om uur in Dierentuin Animal Farm op het Willem Alexanderplantsoen aan de Luxemburglaan in Beverwijk. Toegang is gratis. Lenette van Dongen (cabaret) om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: of Vrijdag 21 oktober Superlunch maken om groot, sterk en dapper te worden voor kinderen uit groep 5 t/m 8 in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Van tevoren opgeven in verband met het beperkte aantal plekken, tel Meedoen kost 1,50 euro. Inloop De Ontmoeting voor mensen met beginnende geheugenproblemen van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Klaverjasdrive in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 1 in Beverwijk van tot uur. Kosten 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. Klaverjassen in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Aanvang uur. Theatervoorstelling dames en heren van Martin Hofstra en Raymond Thiry om uur in Cultureel Centrum de Cirkel te Heemskerk. Toegang 10 euro. CJP, pas 65 en CC-pas 9 euro. Reserveren via of mail: decirkelheemskerk.nl The Alessi Brothers in Café Camille, Kerkstraat in Beverwijk. Aanvang uur. Zaterdag 22 oktober Oud papier inzameling van Sportvereniging TOSS in de wijk Breedweer te Heemskerk. Zet rond uur (niet te zware) bundels papier aan de weg en het wordt opgehaald. Heemskerk at Home fair van tot uur in de Jansheeren, Maltezerplein 1 te Heemskerk. Voorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus van Huub Stapel om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Voorstelling is reeds uitverkocht. Zondag 23 oktober Bokbierproeverij bij het KW- BG van tot uur in t Gildehuis (zoals het clubgebouw van KWBG heet), Adelaertlaan 3 in Heemskerk. Accordeon-in in het Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5 in Egmond aan Zee om uur. Toegang volwassenen 5 euro en kinderen tot 12 jaar 3,50 euro. Zondagmiddagpodium voor 55 plussers. Zanger en entertainer Harald Veenstra treedt op in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. In het liedjesprogramma laat Veenstra de sfeer, humor en liedjes van Toon Hermans, Dorus, Paul van Vliet, Conny Stuart en Wim Zonneveld herleven. Aanvang uur. Toegang 4,50 euro (incl. één kop koffie/thee). Informatie ; Brass-Time concert in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden in Beverwijk, aanvang uur. Toegang 5 euro. Met medewerking van Felison Brass, Alkmaar Brass en Backum Brass. Concert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het programma Hafabra-klanken bij Radio Heemskerk. Lezing over de Duitse verdedigingslinie de Ostwal en Berchtesgaden om uur in Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis, Genieweg 1 in Heemskerk. Toegang volwassenen 2,50 euro en kinderen 8 tot 12 jaar 1,50 euro. Kinderen jonger dan 8 en houders van een veteranenpas hebben gratis toegang. Dwarsfluitleerlingen van muziekschool Heemskerk treden op in Zorgcentrum Westerheem in Heemskerk. Optredens van tot uur en van tot uur. Film El secreto de sus ojos draait om uur in het filmhuis van Cultureel Centrum de Cirkel in Heemskerk. Reserveren: nl of bel Maandag 24 oktober Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30 tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Kosten 1,25 euro. Bridgen van tot uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 te Heemskerk. Onder begeleiding van twee enthousiaste vrijwilligers leren bridgen. Kosten 2 euro (incl. kopje koffie). Computer Café voor volwassenen van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Speel-o-theek De Glimworm van tot uur uitleen van speelgoed aan ouders en kinderen, scholen en andere instellingen. Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Dinsdag 25 oktober Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot) ouders van 9.30 tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 1,25 euro. Ontmoetingsochtend voor senioren met een niet aangeboren hersenletsel van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Kosten 2 euro. Ontmoetingsochtend voor senioren van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Kosten 2 euro. Computer Café voor volwassenen van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Spel-op-straat voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Een bolderkar vol met speelgoed op de Vlaskamp in de Broekpolder. Van tot uur. Meedoen is gratis. Inbreng kinderkleding van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. De eerste kledingbeurs vindt plaats op 28 september. Lezing door weerman Jan Visser om uur in de Bibliotheek vestiging Uitgeest. Toegang 7,50 euro, met bibliotheekpas 6 euro. Reserveren en kaartverkoop via klantenservice van een van de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek IJmond-Noord. Lezing over kasteel Oud Haerlem in de Mozaïek en Vondelloge van de Odd Fellows aan de Prinsesselaan in Beverwijk. Aanvang uur. Woensdag 26 oktober Tweedehands kinderkledingbeurs van 9.00 tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30 tot uur in Peuterspeelzaal Kleine Beer, Van der Hoopstraat 80 te Beverwijk. Kosten 1,25 euro. Kleutermiddag voor kinderen uit groep 1 en 2 van uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk. Knutselen, spelen, sporten, een gevarieerd programma. Kosten 1,50 euro. Spel-doemiddag voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van tot uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier Optreden Smartlappenkoor in Juttersoord Wijk aan Zee. Er wordt twee keer 30 minuten opgetreden, aanvang uur uur. Workshop assertiviteit in de bibliotheek, vestiging Uitgeest, van tot uur. Toegang 2,50 euro. Met bibl.pas 2 euro. Reserveren bij een van de bibliotheekvestigingen van bibliotheek IJmond-Noord. Zeepketting maken van tot uur in De Rel aan de Relweg 4 in Wijk aan Ze. Opgeven kan via live.nl Foto: Hester Doove Mike Boddé speelt voorstelling PIL om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: of Donderdag 27 oktober Volleyballen in Sporthal Beverwijk, Van Loenenlaan van 9.00 tot uur. Kosten worden per keer verrekend. Voor alle leeftijden. Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30 tot uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk. Kosten 1,25 euro. Wandeltocht (5 km) door Broekpolder. Start om uur bij Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 in Heemskerk. Sportinstuif voor 55 plussers van tot uur in Sporthal de Waterakkers, Kerkweg in Heemskerk. Kosten 3,60 per keer. Computer Café voor volwassenen van tot uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffie/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding gevraagd. Open atelier speksteen In het atelier kunt u zelfstandig werken met speksteen. Er is geen les of begeleiding aanwezig. Elkaar stimuleren en motiveren door techniek en ervaring te delen. Gereedschap is aanwezig, zelf speksteen meenemen. Van tot uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 5 euro (incl. 1x koffie/thee). Klaverjassen in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c te Beverwijk. Aanvang uur. Klaverjassen bij KJC Meerestein in speeltuingebouw Merwedestraat in Beverwijk. Aanvang: uur. Let s Go Dutch om uur in het Kennemer Theater te Beverwijk. Reserveren: of Dichtersavond in Café Camille, Kerkstraat 37 te Beverwijk. Aanvang uur.

4 pagina 6 20 oktober 2011 Programma 20 okt t/m 26 okt 2011 woensdag & uur TinTin - 3D donderdag, vrijdag & zaterdag & uur zondag & woensdag uur Razend donderdag, vrijdag & zaterdag uur zondag, maandag, dinsdag & woensdag uur All Stars 2 Old Stars donderdag, vrijdag & zaterdag & uur zondag uur maandag uur dinsdag & uur Johnny English Reborn maandag uur dinsdag uur Tree of Life Filmhuis donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag & uur woensdag uur The Lion King (NL) - 3D donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag uur woensdag uur Bennie Stout donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag uur Sinterklaas en het raadsel van 5 december donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag uur De Smurfen (NL) 3D Dorpsstraat 70 Castricum Tel ZZP Café in Wijkcentrum Citadel in de Broekpolder 8 november a.s. Speciaal voor de zelfstandig ondernemer/zzp-er in de Broekpolder organiseert Stichting Welzijn Beverwijk op 8 november a.s. Een netwerkavond van uur in Wijkcentrum Citadel. In de wijk Broekpolder zijn circa 300 kleine en middelgrote bedrijven gevestigd. Deze avond is bedoeld om uw collega ZZP-er te ontmoeten, kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Ook is er een LinkedIn-groep ZZP Cafe Broekpolder, waarbij u zich kunt aanmelden. Het wijkcentrum is gevestigd aan het Steenhouwerskwartier 27 in de Broekpolder. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Aanmelden kan op het telefoonnummer of per of Telef oon Bennie Stout Benjamin Bennie Stout doet zijn naam eer aan. Samen met zijn zeepkist, een zelfgee maakte trapauto, zet hij de boel regelmatig op stelten. Bovenaan zijn verlanglijstje voor Sinterklaas staat de nieuwe glimmende trape auto, die hij in de etalage van de speelgoedwinkel heeft gezien. Maar het is crisistijd en Bene nie s vader besluit om voorlopig in Spanje te blijven om extra geld te verdienen. Bennie heeft nog maar een wens: hij vraagt Sine Razend, naar boek Carry Slee Sven (15) wil regisseur worden en is al volop bezig met filmen. Hij filmt vooral zijn vrienden en zet de filmpjes dan op Youtube. Hij vraagt Roosmarijn om mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij mag echter niet te weten koe men dat hij thuis af en toe een pak rammel krijgt. Het lukt hem zijn blauwe plekken voor iedere een verborgen te houden, maar Slagerij De Graaff bestaat 90 jaar Bij Slagerij De Graaff weet je wat je krijgt. Het is de enige slae ger in de wijde omtrek die nog zelf slacht. Een echte ambache telijke slager dus. Omdat er een terklaas ervoor te zorgen dat zijn vader snel thuis komt, zodat ze met de hele familie pakjesavond kunnen vieren. Al snel komt Bennie erachter dat het niet zo eenvoudig is. Hij bedenkt een list om zijn vader zelf op te halen. Hij schrijft stiekem zijn naam bij de stoute kinderen in Het Grote Boek van Sinterklaas. Want als stout jongetje moet je mee in de zak naar Spanje? En laat dat nu precies zijn waar Bennie het allerliefste naar toe wil. als het te erg wordt duikt hij bij zijn oma onder. Daardoor mist hij zijn verjaardag. Roosmarijn, die zo haar eigen problemen heeft, denkt dat hij haar niet meer leuk vindt en ook zijn vrienden zijn boos op hem. Hij besluit om voor eens en voor altijd met zijn vader af te rekenen, totdat hij ontdekt waarom zijn vader zulke lossen handen heeft. Gertjan de Graaff in zijn ambachtelijke slagerij aan de Hofdijkstraat in Beverwijk Beverwijk - Slagerij De Graaf aan de Hofdijkstraat in Beverwijk viert een respectabel jubileum. Het bedrijf dat in 1921 door de familie van de huidige slager Gertjan de Graaff werd gestart, bestaat 90 jaar. Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober kunnen de klanten gezellig koffie komen drinken met wat lekkers er bij. eigen slachtplaats is, wordt de tussenhandel geheel uitgeschae keld. Het gevolg is dat de proe ducten van de allerbeste kwalie teit zijn en tegen een betaalbae Eindelijk begrijpelijke computer Sim PC de makkelijkste computer van Nederland Heemskerk - In Nederland zijn er nog altijd zo n anderhalf miljoen mensen die geen of weinig ervaring hebben met computers en internet. Voor deze mensen biedt SimPC uitkomst. SimPC is een totaal oplossing voor gemakkelijk computergebruik, bestaande uit een gebruiksvriendelijke computer, alle benodigde programma s, onderhoud aan het systeem, beveiliging en uitgebreide ondersteuning. De SimPC met aanraakscherm is verkrijgbaar bij Expert Electron aan de Van Coevenhovenstraat 28 in Heemskerk.,,Voor veel mensen vormt de gee bruikelijke harde en software vaak een belemmering. Vooral ouderen willen niet graag aan de PC, maar hebben er wel steeds re prijs. Er worden geen kleure stoffen, suikerproducten, verbine dingsmiddelen of fosfaten toee gevoegd en alles wordt vers afe gesneden waar de klant bij staat. Ik durf de concurrentie met de supermarkten aan, zegt Gerte jan de Graaff.,,De mensen wee ten niet meer hoe vlees hoort te smaken. Neem nou een satee tje. Dat wordt tegenwoordig niet meer gebakken maar gestoomd. Ze denken dat je het toch niet meer proeft want er gaat saus overheen. Hoop heeft hij wel, want de kookcursussen e tegene woordig veel door mannen bee zocht e maken hun opmars. De Graaff verkoopt niet alleen vlees en vleeswaren, hij helpt zijn klanten ook op weg met uite leg over de wijze van bereiden.,,wie maakt er vandaag de dag nog een pan hachee? Veel mene sen vinden het allemaal te lang duren. Ik zeg dan: Zet die pan op het vuur, ga wat anders doen en de hachee is klaar. Ook weten hoe ambachtelijk vlees smaakt? Ga langs bij Slae gerij De Graaff aan de Hofe dijkstraat in Beverwijk en laat u verrassen. dringender een nodig voor one der andere hun dagelijkse banke zaken en het contact met zorge en overheidsinstanties en niet te vergeten met hun kinderen en kleinkinderen, licht de heer Boer van Expert in Heemskerk toe.,,de SimPC is voor hen de oplossing: een uiterst eenvoue dig te bedienen apparaat, waare mee je alles kunt wat je wilt, zone der dat je eigenlijk in de gaten hebt dat je met een PC werkt. Wij zijn daarom content over uitbreie ding van het assortiment met de SimPC. Die sluit helemaal aan bij onze doelgroep en visie op tope kwaliteit, beste service en dese kundig advies. Er is een PC verkrijgbaar die hee lemaal werkt door het aanraken van het beeldscherm. Een toete senbord of muis is niet nodig maar wordt er wel bij geleverd. Deze PC heet de Sim Touch en is een alleseine1 computer. Op de vrijdagen 28 oktober en 4 november van tot uur en van tot uur komt de heer F. Kwee bij Expert in Heemskerk om uitleg te geven aan iedereen die dat wil. Ga gewoon langs bij Expert Elece tron aan de Van Coevenhovene straat 28 in Heemskerk en laat u voorlichten.

5 pagina 8 20 oktober 2011 Voor de kerst kilo s en centimeters kwijt Heemskerk - Inmiddels weet iedereen wel dat als je wilt afvallen het verstandig is om daarnaast ook te gaan bewegen. Het is niet alleen goed voor het verliezen van centimeters, maar ook voor de vetverbranding, het verhogen van de stofwisseling, het verlagen van de bloeddruk en bewegen heeft een positief effect op hoe men zich voelt. Met beweging raakt men meer gemotiveerd om zijn doel te bereiken. Een andere motivator van het programma is dat men de beweging en het volgen van een voedingsprogramma in groepsverband doet. Zo kan men elkaar stimuleren en motiveren en kan men de problemen waar men tegenaan loopt met elkaar bespreken. Deze aspecten heeft Lifestyle Centrum IJmond samengevoegd in een programma van 8 weken. Klanten komen twee keer per week sporten en krijgen hiervoor een individueel trainingsschema. Daarnaast krijgen de klanten ook nog een individueel voedingsprogamma dat, afhankelijk van wat klanten willen verliezen aan gewicht en de wensen die de klanten heeft, met of zonder maaltijdvervangers wordt samengesteld. Daarnaast vindt er eens per twee weken een groepsgesprek plaats en kunnen klanten, indien ze dit willen, een afspraak maken voor een individueel gesprek. Nu zijn er natuurlijk wel meer van deze programma s dus waarom nu dit programma volgen? Het mooie van dit programma is dat de lessen in groepsverband worden gevolgd om elkaar te steunen, maar de beweging en voeding wordt individueel samengesteld. Dit is heel belangrijk als je een voeding en/of bewegingsprogramma gaat volgen en daar ligt dan ook het succes van dit programma. Niemand is namelijk hetzelfde en voor iedereen gelden dan ook weer andere regels als het gaat om beweging en voeding. Met andere woorden: wilt u verantwoord samen met anderen die hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk gewicht en kilo s verliezen, starten met het Finally Lifestyle Programma en voor de kerst 6 tot 8 kg kwijt zijn, strakker in je lijf zitten, een goede conditie hebben en je top voelen? Meld je dan nu aan om maandag 24 oktober te starten met dit 8-weekse programma. Dit kan via de website www. lcij.nl of via tel.nr Lifestyle Centrum IJmond, Europassage 3 in Heemskerk. Concert van Bellissimo Heemskerk - Het gemengd koor Bellissimo uit Heemskerk verzorgt vrijdag 28 oktober een najaarsconcert in de Laurentiuskerk in Heemskerk. Dit concert wordt uitgevoerd in samenwerking met Musica Nostalgia, een kwartet dat liederen uit o.a. de Oekraïne en Rusland vertolkt. Bellissimo brengt o.a. werken van Verdi, Bellini en Clara Schumann ten gehore. Het concert heeft de titel muziek uit vele landen. De muzikale leiding is in handen van Dennis van der Heijden en Wim Vlaar begeleidt het koor. De aanvangstijd van dit najaarsconcert is uur. De toegangsprijs bedraagt 15 euro incl. koffie of thee en voor donateurs 10 euro op vertoon van een donateurskaart. Voorverkoopprijs 12,50 euro. Voorverkoopadres: Boekhandel Stumpel, Van Coevenhovenstraat 35 in Heemskerk en op de avond zelf in de kerk. Voor meer informatie: Aty Hekster, tel Voorlichting Alzheimer in Turks Weten over vergeten IJmuiden - Op vrijdag 4 november is er in de Kuba Moskee een voorlichtingsbijeenkomst van Alzheimer Nederland met als thema Weten over vergeten. Deze bijeenkomst staat in teken van vergeetachtigheid en dementie. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men antwoord op vragen zoals: hoe herken ik dementie? Wat is er aan te doen? Welke hulp is er mogelijk en maakt dementie het voor oudere migranten extra moeilijk? Om deze ziekte extra onder de aandacht te brengen van de Turkse gemeenschap wordt de voorlichting in het Turks gegeven. De dames die de voorlichting verzorgen spreken ook goed Nederlands. Daardoor kan een ieder met vragen ook in het Nederlands antwoord krijgen. De voorlichting is gratis en iedereen is welkom. De informatiefolders zijn beschikbaar in meerdere talen. Het adres van de Kuba Moskee is Planetenweg 1 in IJmuiden. De bijeenkomst gaat om uur van start. Er is een gezamenlijke maaltijd en om uur is er een drankje en een hapje en een muzikaal optreden door Turkse Grup Ses van Ayden Kanber en zijn vrienden. De afsluiting is om uur. Aanmelding tot uiterlijk 1 november bij de Kuba Moskee, tel.: of via Voorkom schoorsteenbrand door onderhoud Firemaster Schoorsteenservice vakkundig, voordelig en veilig Beverwijk - De specialisten van Firemaster Schoorsteen Service weten als geen ander hoe belangrijk goed onderhoud is. Een schoorsteenkanaal moet elk jaar worden geveegd en bij veel stoken zelfs twee keer per jaar.,,bij degelijk onderhoud kan er geen brand ontstaan in de schoorsteen, weten Karel en Lou van Wanrooy.,,Er zijn particulieren die zelf de schoorsteen vegen. Deze mensen kunnen beter hun polis even goed nalezen, want de verzekering eist meestal dat er jaarlijks vakkundig wordt geveegd. Karel en Lou van Wanrooy hebben meer dan 20 jaar ervaring in het schoorsteenveegvak. Hun bedrijf is lid van de landelijke organisatie ASPB (Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond). Firemaster Schoorsteen Service is een verlengstuk van Firemaster Products. Met Firemaster Products zijn zij marktleider met de levering van schoorsteenmaterialen aan bedrijven in binnen- en buitenland. Geweldig vak De broers van Wanrooy legden zich in eerste instantie helemaal toe op Firemasters Products, maar er was zo veel vraag naar een betrouwbaar schoorsteenveegbedrijf dat zij hun ambachtelijke vak daarnaast ook weer opgepakt hebben. Karel van Wanrooy:,,Het is een geweldig vak dat we niet willen missen. Elke klant is anders en elke schoorsteen ook. We beleven steeds weer nieuwe avonturen. Een vogelnest in de schoorsteen, Lou (links) en Karel van Wanrooy aan het werk bij een open haard een verstopping, of het rookkanaal trekt niet goed. Wij zorgen ervoor dat alles het weer optimaal doet en er veilig gestookt kan worden. Tips De heren hebben ook nog wat tips.,,dat de kap goed trekt, is van groot belang. Daarmee houdt men vocht en vogels buiten. Stoken in een nat kanaal is overigens gevaarlijk. Het roet plakt dan aan de zijkanten en dat zet zich vast met verstopping als gevolg. Ook belangrijk is het om bijvoorbeeld in een open haard goed, en niet te nat, hout te stoken. Het mag geen dennenhout zijn. Daar zit hars in en dat plakt waarmee er kans op brand ontstaat. Gaskanalen dienen om de twee jaar te worden gereinigd om kans op koolmonoxide te voorkomen. Bewijs voor verzekering Wie de werkzaamheden door Firemaster Schoorsteenservice laat uitvoeren krijgt een bewijs voor de verzekering. Er wordt een kopie bewaard bij het bedrijf zodat het niet verloren kan gaan. Na een jaar krijgt de klant een telefoontje of om te melden dat het tijd is voor een volgende onderhoudsbeurt. De schoorsteen laten vegen kost 29,50 euro. Firemaster Schoorsteen Service reinigt ook dakgoten. Afspraak maken Bel voor een afspraak met of maak een afspraak via

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 14 november 2012 Tel. 0297-368671 www.heemsteder.nl 5 Mária Ballendux Ridder in de Orde van Oranje Nassau Heemstede/Boedapest - Totaal onwetend trad zij vorige week de Nederlandse ambassade in Boedapest

Nadere informatie

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Zie pagina 2 overdekt winkelhart castricum 24 september 2008 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 Fax 0255-518875 12 Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Castricum - Ze zijn de

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

bunker voor de eerste keer in te vertelt Prins die als eerste de muurschilderingen ontdekte. Tenminste, later bleek dat de

bunker voor de eerste keer in te vertelt Prins die als eerste de muurschilderingen ontdekte. Tenminste, later bleek dat de WEEKBLAD VOOR Castricum Bakkum Akersloot Limmen Tel. 0255-520456 10 december 2014 www.castricummer.nl 12 ZONNEPANELEN? Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00-18.00 uur. bunker voor de eerste keer

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Onze gastvrouw helpt u graag!

Onze gastvrouw helpt u graag! thuis in de IJmond nummer 2 najaar 2014 Onze gastvrouw helpt u graag! Pieter Breughelstraat opgeleverd Te koop: Kerkstraat, Beverwijk Kunst in de IJmond Chocolademousse Receptie nieu 2 Inhoud 2 Receptie

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede. Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? De Gouden Eeuw was helemaal zo gek nog niet

Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede. Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? De Gouden Eeuw was helemaal zo gek nog niet maart 2013 iedere maand gratis www.mugweb.nl GRATIS VOOR: MUG MAGAZine 25 jaar Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? Thrillerschrijver Arjen Lubach

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5.

thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5. thuis in de IJmond nummer 3 winter 2013 een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Wij wensen u fijne feestdagen! Te koop met 5.000 woonvoordeel Het succes van

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong

It s lonely. at the top. het ONDERNEMERS. on line NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G. SEAT Bakker 75 jaar jong het ONDERNEMERS NOORDWEST VELUWE EN EEMLAND B E L A N G SEAT Bakker 75 jaar jong NR. 3-2005 Het gaat goed met de Bedrijvenkring Ermelo Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter It s lonely

Nadere informatie

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij West Twente Wonen en leven Kopen of verbouwen? Rabobank ambassadeurs Een nadere kennismaking Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo evisie Online shoppen brengt mensen terug

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Woestijnervaring Naar aanleiding van het artikel Identiteit katholieke scholen in het geding

Woestijnervaring Naar aanleiding van het artikel Identiteit katholieke scholen in het geding Nr. 15 06.10.2012 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 De leukste krant van heemstede! 6 juni 2012 Tel. 023-8200170 WWW.HEEMSTEDER.NL 5 Het grootste schilderij van Heemstede Heemstede - Als speciale activiteit tijdens de Engelse Country Fair die zondag 10

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden!

De wijkkrant zoekt nieuwe redactieleden! archipel willemspark & november 2013 Een uitgave van Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Oplage 5000. nieuws mensen samenleving Vieze lucht happen www.archipelwillemspark.nl en de Javastraat voor

Nadere informatie