NV Thuis. Mensen motiverend begeleiden om wijzer met hun centen om te gaan. Alphonse Degryse, ADC commv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NV Thuis. Mensen motiverend begeleiden om wijzer met hun centen om te gaan. Alphonse Degryse, ADC commv"

Transcriptie

1 NV Thuis Mensen motiverend begeleiden om wijzer met hun centen om te gaan. Alphonse Degryse, ADC commv 12 22b nv Thuis PRO, ADC commv VEWA 2012 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs. Gebruik van de inhoud door derden is vrij mits volledige bronvermelding. 3

2 Je hebt een PRO-versie van de syllabus nv Thuis in handen. Het PRO-programma van nv Thuis is opgevat als een Train the trainer. Er is aandacht voor de inhoud van het budgeteringsproces, de materie die je bindt met de klant. Er is vooral veel aandacht voor het motiverend (bege)leiden van het proces. We geloven namelijk heel sterk dat de slaagkans op lange termijn van een budgetplan niet enkel, en misschien niet in de eerste plaats ligt in het vermogen van mensen om met geld om te gaan, dan wel in de competenties om dit zelfstandig en gemotiveerd te doen. Dit betekent dat mensen helpen bij hun budgetbeheersing op lange termijn er in bestaat hun zelfsturend vermogen en motivatie te ontwikkelen. Het doel van deze PRO-versie is je hiertoe instrumenten en inzichten aan te reiken. We richten ons hiermee tot professionelen die advies geven of eerste lijnshulp bieden aan particulieren die zich zorgen maken om hun budget. Het gaat om hulp in de eerste lijn: de particulieren tot wie je je richt zijn niet noodzakelijk mensen die financieel in nesten zitten. We zijn nog ver van de fase van schuldherschikking of schuldbemiddeling, gespecialiseerde domeinen waar de regels door de hoogdringendheid wel 's ànders kunnen zijn. Er is in onze situatie nog geen acute professionele hulp inzake budgetbeheer ingepland. Toch zullen ook in de meest kritieke en acute omstandigheden een aantal inzichten nuttig blijken voor het behalen van en beter en sneller resultaat. De eindgebruikers van dit programma zijn vrouwen en mannen die in het dagelijks leven een verantwoordelijkheid dragen voor het gezinsbudget, en het gevoel hebben dat er méér in zit. Het doel van het programma is geïnteresseerden inzicht en instrumenten aan te bieden om beter met het gezinsbudget om te gaan. Beter? Niet meteen een woord dat voor iedereen hetzelfde betekent. Laat zeggen dat beter voor ons betekent meer doen met evenveel, misschien zelfs met minder. In de Anglosaksische literatuur vind je wel 's de term Financial Literacy, letterlijk financiële geletterdheid. We geven de voorkeur aan Wise Money Choices, vrij vertaald wijs omgaan met je (gezins)budget. Achter deze wijs en gezond gaan een aantal competenties schuil die dit programma wil ontwikkelen en stimuleren. Het resultaat zou kunnen zijn dat mensen budgetvriendelijker beslissingen nemen op een (niet toevallig) milieubewuster manier. Niet toevallig, want de hele 4

3 heisa rond energie en mobiliteit heeft niet enkel een CO 2 effect (Kyoto) maar is meteen ook voelbaar in de geldbeugel. En wie kan er nu wat op tegen hebben wanneer we milieuzorg gebruiken om betere financiële keuzes te motiveren? Het programma wordt hierdoor wat meer ontspannen: het gaat niet langer alleen om geld (voor sommige klanten is openlijk hierover praten soms gênant), maar ook om milieu... Het programma krijgt hierdoor ook een speelser effect, en de link met milieuzorg laat toe oefeningen in een zeer praktisch kader te plaatsen en in een open sfeer te bespreken: energie in huis en onderweg... Om dezelfde redenen is ook de titel gekozen: nv Thuis. Hiermee willen we bevestigen dat zorg dragen voor een budget niet een gênante bedoening is, maar juist heel erg professioneel. We maken meteen van alle VVA Verantwoordelijken voor aankoop rond de tafel... Financieel directeurs van de nv Thuis! Waarin verschilt deze PRO-versie van de doelgroepversie? In de syllabus vind je vooreerst alle informatie terug die we nuttig achten om, aangepast aan de omstandigheden, te gebruiken bij klanten. Het gaat dan niet enkel over informatie en financiële inzichten. We geloven dat het creëren van een positief draagvlak voor spaarzaamheid leidt tot een groter engagement, en dus een grotere kans dan inspanningen worden gedaan en vol gehouden. Fierheid creëren over spaarzaam gedrag. In de PRO-versie is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen Motiverend (bege)leiding) geven. In de PRO-bijlage staan werkvormen vermeld die een spontane communicatie kunnen stimuleren. Ze kunnen helpen bij het losmaken van de discussie. Maar er is méér: de PRO-bibliografie bevat een aantal bronvermeldingen die toelaten extra documentatie op te halen of informatie in te winnen rond onderwerpen. tot slot verwijzen we naar de talrijke bijlagen waarmee je meteen aan de slag kan We wensen je heel veel succes bij je volgende budgetadvies! forget circumstances, create opportunities Carl Sandburg in de gedichtenbundel The People, Yes,

4 De nv Thuis Rondkomen met je maandelijks loon, je hele huishouden draaiende houden en toch eens iets extra voor jezelf kunnen kopen. Het lijkt mooi op papier en de succesverhalen in de magazines klinken aantrekkelijk. Probeer je het echter zelf, dan zie je gegarandeerd dat jij wel in het rood gaat, dat die extraatjes altijd duur uitvallen, en achteraf heb je niet dat goeie gevoel. Het lijkt soms onoverkomelijk. Een goed beheer van je geldzaken kan flink helpen. Het begint met een eerlijke kijk op wat je verdient, wat je elke maand móet uitgeven (vaste kosten) en wat je elke maand kán uitgeven. Als je alles op een rijtje durft zetten, zie je veel beter waar je echt kan op besparen, wat je als pure luxe kan inruilen voor iets goedkoper, enz. Wat zou je ervan denken als je morgen visitekaartjes krijgt met daarop M.... of Mevr.... Financieel Directeur van de naamloze vennootschap Thuis Welke functiebeschrijving zou er bij zo'n visitekaartje horen? Wat zouden jouw taken kunnen zijn in deze nv, naamloze vennootschap? We ontleenden de opsomming hierna aan een échte job beschrijving van een professionele financieel directeur. 6

5 de leiding over de financiële afdeling In nauw overleg met de Algemeen Directeur instaan voor de financiële opvolging en organisatie. Je bepaalt de financiële parameters en stemt die af op de behoeften en situaties Als financieel eindverantwoordelijke verzeker je de optimalisatie van administratieve processen en procedures, en de kwaliteit van de informatie inzake kosten, inkomsten en resultaten Als lid van het directiecomité werk je beleidsondersteunend en adviseert de Algemeen Directeur en de Raad van Bestuur voor het financieel beleid op korte en lange termijn Uiteraard is ook een belangrijke rol weggelegd in het kader van het volledig aankoopbeleid Je verzorgt de externe relaties met ondermeer de banken en overheidsinstanties Herken je hierin jouw dagelijkse rol? Als je naar de kern gaat van de zaak is er weinig écht verschil tussen het financieel leiden van een bedrijf en het financieel leiden van een gezin. Bedrijf en gezin willen beiden dingen doen, en hiervoor moeten ze geld uitgeven. Kosten bij beiden komt geld in het laatje uit verschillende bronnen. Inkomsten Beiden proberen ze op het einde van de rekening geld over te hebben voor uitbreiding en toekomstige plannen, als reserve of gewoon een appeltje voor de dorst. Positieve resultaten ze willen geen van beiden onprettige verrassingen die er zouden voor zorgen dat er plots geld te kort is of dat er drastisch moet worden ingegrepen. Er zal met visie moeten worden gepland. Hoe beter beiden zicht hebben op hun rekeningen, des te sterker ze in hun schoenen staan wanneer ze met financiers, zoals bankiers gaan praten, bv. over een lening of schuldherschikking In dit programma zullen we daarom het budgetplan structuur geven en in vraag stellen van de nv Thuis, Jouw nv Thuis! 7

6 Onnodig erbij te vermelden dat er geen twee gelijke nv Thuis zijn. Twee bedrijven zijn nooit gelijk aan elkaar. De gezinssamenstelling, de woonomstandigheden, de structuur van kosten en inkomsten... Het plan van je buurman gebruiken omdat je denkt dat hij zoveel slimmer is zal nooit lukken. Jouw plan of geen plan! INHOUD I. Aanpak in vijf stappen A. Plannen, budgeteren en vooruit plannen. Rituele dans? B. Een budget opmaken vraagt enige vaardigheid C. Aandacht voor sterke en verbeterpunten. SWOT II. Budgetplan en resultaatrekening? A. Kosten Indexkorf en inflatie Regelmatige (vaste) en variabele kosten. Een overzicht Leningen: investeringen en afschrijvingen. Schulden. Een overzicht

7 B. Inkomsten Inkomsten. Een overzicht Loon: van bruto naar netto besteedbaar C. Geblokkeerde reserves D. Persoonsbelastingen E. Jaaroverzicht resultaatrekening. Budget in evenwicht III. Dagelijks beheer van het budget A. Dagelijks inventariseren. Regelmatig opvolgen en snel bijsturen B. De verleiding van marketing. Gecreëerde verwachtingen C. De Bankier maakt het je gemakkelijk D. Leefbare zuinigheid in de nv Thuis. De Kyoto les E. Uit het leven gegrepen F. Budgetbegeleiding. Begeleid budgetbeheer en schuldbemiddeling IV. Motiverend (bege)leiding geven A. (Situationeel) leiderschap. Rekening houden met de omstandigheden van het moment B. Welk soort (bege)leider ben jij? C. Je mening geven zonder te chockeren: geweldloos communiceren D. Wat drijft mensen? Temperament en persoonlijkheid? De Keirsey Temperament Sorter Behoeften en gedrevenheid. De piramide van Maslov De hele wereld ziet het behalve jij. Het JOHARI venster Een waarderende benadering. De kernkwadranten van Ofman Sterkten van en misvattingen over zelfsturing E. Ontwikkelingsgericht coachen De wereld een dienst bewijzen. De vork van Vandamme Begeleiden volgens het 8-fasen model V. Bijlagen A. Overzicht sociale rechten: 123 B. Werkbladenset voedingsmiddelen en dranken tabak kleding en schoeisel

8 4. huisvesting, EGW stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud woning gezondheid vervoer communicatie recreatie en cultuur onderwijs HoReCa Diverse goederen en diensten lonen en vergoedingen extra variabel leningen, investeringen, afschrijvingen en schulden inkomsten jaaroverzicht kosten resultaatrekening C. Microsoft Gezinsbudget per maand D. Observatorium Krediet en Schuldenlast E. Spaarzaam omgaan met het milieu Fotogalerij Kyoto F. MBTI Myers-Briggs Type Indicator G. MBTI persoonlijkheidstest H. Vier typologieën van R. Williams I. DISC persoonlijkheidstest VI. Bibliografie en referenties VII. Aanverwante onderwerpen VIII. POP PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

9 I. Aanpak in vijf stappen Plannen en budgeteren is geen opeenstapeling van toevalstreffers en onoverwogen of ongecoördineerde acties. Er is te veel met centen gemoeid om dit niet ernstig en planmatig aan te pakken. We stellen voor het budgetplan op te stellen in 5 wel onderscheiden stappen Inventariseren: een volledig historisch beeld Doelen: feiten onder ogen zien en toch durven dromen Plannen: middelen toewijzen. Korte termijn/lange termijn. Simuleer het resultaat en stuur desgevallend het plan bij Implementatie Budgetopvolging & -bijsturing. Continu je inventaris bijwerken A. Plannen, budgeteren en vooruit plannen. Rituele dans? See also: Dagelijks beheer van het budget Het planningsproces en dan met name het budgetteren en forecasten (d.i. het voorspellen van inkomsten en uitgaven), is binnen de meeste organisaties een ondergeschoven kindje. Het is niet anders in een huisgezin. 11

10 In organisaties wordt het ervaren als ingewikkeld, tijdrovend en bovenal een verplicht nummer waarop je aan het eind van het jaar wordt afgerekend. Het lijkt ook allemaal zo benaderend en natte-vingerwerk. Maar zijn plannen dat niet altijd? Het enige wat je van een plan ongeveer zeker bent is dat het achterhaald is terwijl je het maakt. Is dat een voldoende reden om geen plannen meer te maken? Er wordt dan ook in verhouding meer aandacht besteed aan het rapporteren dan aan het plannen, dus meer aan het achteruit kijken dan aan het voorwaarts kijken. Achteruit kijken is in zoverre verstandig, dat het je beter leert vooruit te plannen. Enkel achteruit kijken is gevaarlijk! Planningmethode één: God schept de dag en moeder... Het zou zo eenvoudig kunnen zijn. Als we nu 's oneindig veel méér zouden verdienen dan we uitgeven, dan hoefden we niet te plannen... Dat denk je maar! Zelfs de grootsten der aarde hebben nooit geld genoeg wanneer ze aan alle grillen toegeven. In de recente popgeschiedenis is er het voor zich sprekend voorbeeld van Michael Jackson... Tijdens zijn leven is het vaak gezegd: Michael Jackson is een miljonair die geld 12

11 uitgeeft als een miljardair. De overleden King of Pop liet dan ook een enorme schuld na - schattingen van 500 miljoen dollar doen de ronde, zo meldde ooit The Times. De financiële problemen van Jackson dateren al van de jaren tachtig, toen hij zijn wildste fantasieën werkelijkheid liet worden en hij ieder jaar zo'n 20 tot 30 miljoen dollar meer uitgaf dan hij verdiende. Het was de tijd dat hij bijna 20 miljoen dollar neertelde voor zijn landgoed Neverland... Het is dus mogelijk 20 miljoen dollar per jaar méér uit te geven dan je verdient...? Michael Jackson liet aan de schuldeisers natuurlijk formidabele mogelijkheden, zowel tijdens zijn leven als nu na zijn dood om deze schulden te recupereren. Waarschijnlijk zouden de banken met jou en mij veel minder geduld hebben, en we hebben ook veel minder machtige vrienden, dus kunnen we maar beter zorgen dat de deurwaarder straks niet aan onze deur staat! Methode één heeft dezelfde waarde als niet plannen, en op je af laten komen wat komt: dit leidt ongetwijfeld tot catastrofes. Planningmethode twee: Nul-gebaseerd budget. Zero-based budgeting Je zou misschien de kraan van de uitgaven helemaal dicht kunnen draaien. Dat is wat volgens de legende Diogenes rond 350 voor Christus al deed. Volgens een populaire legende sliep hij buiten in een ton. Aangezien hij leefde als een hond, kreeg hij uiteindelijk ook de bijnaam hond. Zijn enige bezittingen waren een mantel, een kom om uit te eten en een nap om uit te drinken. Op klaarlichte dag zou hij op een marktplein met een lantaarn naar een mens gezocht hebben (waarmee hij een waarachtig oprecht persoon bedoelde). Nadat hij iemand een stuk brood zag gebruiken als bord en zijn handen als nap, ontdeed hij zich ook van kom en nap. Even terzijde: een brood als bord is niet uit de lucht gegrepen, denk aan een... Pizza. Volgens een ander populair verhaal was Alexander de Grote zeer geïnteresseerd in Diogenes. Hij maakte volgens dat verhaal een lange reis om hem te ontmoeten. Toen Alexander hem op een 13

12 zonnige dag aantrof vroeg hij aan hem wat hij wilde hebben. Hij kon alles krijgen. Diogenes zei toen half ontwijkend, waarschijnlijk beducht voor een conflict met de licht ontvlambare veroveraar: Als ik alles kan krijgen, wil je dan een stap opzij doen, want je staat voor de zon. Hierop zei Alexander: Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn. Diogenes zei daarop: Als ik Diogenes niet was, zou ik ook Diogenes willen zijn. Budgetplanning heeft niet de bedoeling je alle leuke en prettige dingen te ontzeggen, maar er juist voor te zorgen dat hiervoor centen voorzien zijn, en je ook weet hoeveel. Methode twee is er een van met weinig tevreden zijn, of van schraapzucht. Voor het eerste valt misschien nog wat te zeggen. De vraag is dan wel in hoeverre je dit ook aan de andere gezinsleden verkocht krijgt. Planningmethode drie: historisch budgeteren, Historical budgeting. Varianten: geïndexeerd budgeteren, Incremental budgeting. Je zou kunnen bedenken dat het resultaat van vorig jaar (inkomsten & uitgaven) eenvoudig kan gecopieerd worden als voorziening naar dit jaar. Dat is dan historisch budgeteren: verleden jaar EUR stookolie is ook dit jaar EUR stookolie. Dit heet historisch budgeteren. Of je kan bedenken dat de EUR van verleden jaar door een aantal omstandigheden dit jaar wel wat meer zal kosten. Je neemt EUR als basis en doet er... 10% bij: EUR. Geïndexeerd (historisch) budgeteren. Historisch budgeteren is geen goede methode: de kost van veel alledaagse dingen is niet onveranderlijk, je gezinsstructuur verandert, inkomsten kunnen wijzigen en zoveel andere factoren variëren in de tijd. Een pakje sigaretten kostte in Bfr (of 30 cent), hetzelfde pakje sigaretten kost vandaag meer dan 200Bfr (5.00 EUR). Dat wil zeggen dat je met 5.00 EUR in

13 pakjes sigaretten kon kopen, vandaag één. Koopkracht noemen we dat. Je budget van 1970 zal niet meer volstaan. In 1970 was er nog geen crisisplan Di Rupo I... Je kan je niet voorstellen hoe snel de wereld om ons heen verandert. Zaken waarvan we 20 of zelfs 10 jaar geleden nauwelijks het bestaan vermoedden (laat staan dat we zouden gedroomd hebben ze ooit zelf binnen handbereik te hebben) zijn nu gemeengoed. Andere voorwerpen of diensten die onbetaalbaar waren kosten nu nog een peulschil of zijn echte wegwerpartikelen geworden. PC, DVD, speculoospasta, de digitale wereld, www, , GSM, GPS, blue tooth, mobiliteit, EURO, de ganse 24/24 7/7 wereld, alternatieve verloning, microgolf, fastfood, inductie, broodautomaat, night shop, petrol shops, zonne centra, permanente opleiding,... Maar er verdwijnen natuurlijk ook spullen: het Polaroid foto apparaat, de diaprojector, de View Master, de overhead projector, VHS en SVHS bandjes om maar even in de wereld van de projectie en fotografie te blijven. En soms komen producten ook terug: de Solex en Vespa bromfiets, maar straks misschien ook de Zeppelin in plaats van het vliegtuig. Creatievelingen maken van de nood een deugd: een watergekoelde PC is meteen ook een bijverwarming op kantoor : 150Mhz processor, 2GB harde schijf en 24 MB RAM voor maar 3369 US dollar, een koopje! Besluit: methode 3 heeft de verdienste een inventaris te maken van je uitgaven en inkomsten in het verleden, en levert dus interessante basisinformatie. Maar inventariseren is nog niet hetzelfde als plannen. 15

14 Planningmethode vier: budget met visie Jouw nv Thuis heeft behoefte aan budget met visie en met zin voor haalbaarheid. stap 1 Heden een goed plan maken start op een onbeschreven vel papier, dus zonder vooroordelen. Niet dat kan ik toch niet, dat lukt me nooit, dat is niets voor ons. Start met het verzamelen van alle mogelijke informatie die van belang kan zijn. We zullen deze informatie indelen in soorten, we zullen er cijfers en data (wanneer, hoe dikwijls) op kleven. Maar ook: de naam van winkels, van leveranciers. We zullen informatie verzamelen over àndere aanbieders die iets gelijkaardig aanbieden: àndere winkels, àndere verzekeraars,... We starten met andere woorden met inventariseren wat de geldstromen en financiële posten (inkomsten, uitgaven) zijn geweest in het recente verleden. Je hebt hiervoor een soort checklist nodig (budgetsysteem, huishoudboekje,...) die ervoor zorgt dat je niets uit het oog verliest. We hebben het hierna uitgebreid over dit soort checklists. Je vindt ze ook in de bijlagen. Kosten en inkomsten komen niet steeds maandelijks terug: een verzekering kan één keer per jaar worden betaald een afrekening met de belastingen komt pas 2 jaar na het indienen ervan. De inkomsten van het inkomstenjaar 2010 worden belast in het aanslagjaar 2011 waarvan je de afrekening krijgt in 2012 een loon kan misschien wekelijks worden uitbetaald Hoe geraak je daar nog aan uit? We zullen alle EURO s uitgaven en inkomsten moeten herleiden naar eenzelfde periode. We stellen voor dit naar maandbasis te herleiden. 16

15 omrekeningsfactor naar maand wekelijks bedrag / 7 daarna * 30 maandelijks bedrag ongewijzigd 3 maandelijks bedrag /3 jaarlijks bedrag /12 Nog een tip om om te gaan met financiële cijfers: kosten altijd aanronden, dwz wordt inkomsten altijd afronden, dwz wordt In je rekeningen win je hiermee pijnloos enkele % marge... stap 2 Dromen en nadenken over de toekomst is een logische tweede of eventuele gelijktijdige stap. Dit vraagt visie van de betrokkenen, en het stellen van doelen. Het kan best dat de vervoerkost zal stijgen omdat je nu een grotere verplaatsing moet afleggen voor het werk, maar dat de kosten voor tabak dalen, want je bent gestopt met roken... Of de kosten voor de kinderen verlagen want eentje is de deur uit (opgelet, ook kindergeld daalt dan wellicht...). Twee invalshoeken komen naar voor: wat zijn de feiten, waar kom je niet onderuit (je moet de huishuur blijven betalen...)? waarvan droom je: waarvoor zou je inspanningen willen leveren? In een (budget)planning is dus een fase van overleg en creativiteit aanwezig. Je merkt het al, de inventaris van verleden jaar is wel een goede insteek, maar is waarschijnlijk niet vollédig en niet goed genoeg: nieuwe posten komen bij, andere vallen weg. En je dromen staan er al helemaal niet in. Een planning vertrekt uit een vollédige checklist, niet uit de verkorte versie van je inventaris. Plannen betekent dan met veel zin voor gezond verstand op basis van een volledige inventaris de middelen toewijzen aan de doelen. Op welke termijn maak je deze plannen? 17

16 De planning van je huishoudkosten is niet hetzelfde als het plannen van een groter project, zoals de aankoop van een auto of het plannen van een uitstap of feestje. Wees zeer voorzichtig met vooruitzichten, bv. zicht op een nieuwe baan, of zicht op een goedkopere lening. In budgetering is het woord waarschijnlijk een dodelijk gif: wat niet is blijft speculatie. Werk jezelf niet in nesten door al te beginnen plannen op basis van een rekening die nog niet rond is. Je mag natuurlijk wel een soort schaduwplanning maken hoe zou het resultaat er uit zien als... Maar blijf intussen met je voeten op de grond. Dit geldt in het bijzonder voor de vooruitzichten die anderen je geven. Ben je wel zo zeker dat de informatie over groeiende inkomsten en dalende of stijgende kosten betrouwbaar zijn? Vraag naar bronnen, bewijzen, het preciese tijdstip waarop de verandering verwacht wordt... Wees niet tevreden met eenvoudige vragen, niet voor jezelf, niet voor anderen. stap 3 Plannen en simuleren na het samenbrengen van inkomsten en uitgaven: we bootsen het resultaat na, en maken een simulatie van de resultaatrekening. Klopt het plaatje? Als we alle maandelijkse kosten vergelijken met alle maandelijkse inkomsten, zijn er dan genoeg inkomsten om de kosten te dekken? Met andere woorden: hebben we een positief resultaat? is dat niet zo, dan speel je maar beter geen blindemannetje, en ga je op zoek naar bijsturing: kosten verlagen? kosten spreiden? kosten uitstellen? inkomsten verhogen? Kosten heb je waarschijnlijk meer in de hand dan inkomsten. Start dus steeds eerst met een kostenanalyse wanneer het fout dreigt te gaan. stap 4, het in toepassing brengen, de implementatie, vraagt discipline en motivatie. Een (budget)plan uitvoeren doe je natuurlijk zelden alleen. Betrokkenheid van alle spelers, in dit geval de gezinsleden, maar misschien ook leveranciers, zoals de bankier, de verzekeraar, de huisbaas, de schuldeiser... moet ervoor zorgen dat er een draagvlak is, medewerking ontstaat en dus de kans op slagen wordt bevorderd. Uitvoeren betekent ook bijhouden van de gemaakte kosten. Dit komt eigenlijk overeen met constant bijwerken van je vroegere inventaris met recentere informatie. 18

17 stap 5 bewaking, opvolging en bijsturing in een wereld die in permanente beweging is, en waaraan ook de elementen van je budgetplan geen dag ontsnappen. Een budgetplan lééft: prijzen veranderen, inkomsten en kosten vallen weg of komen er plots bij, gezondheid is een kostbaar goed, wat als je dan 's ziek wordt,... Een budgetplan is dus niet iets wat je een keer maakt, en dan zonder aanpassing in de kast stopt. De rekeningen beheren als een goede huisvader (ook als dat een huismoeder is). Beheren is meer dan erover waken dat het plaatje klopt. Het is met een gezond gevoel voor argwaan steeds op vinkeslag liggen of er geen zaakjes kunnen worden gedaan. Waar kan ik snoeien in de kosten? Waar kan ik extra inkomsten halen? Ieder moet voor zich bepalen hoeveel inspanningen hij hiervoor wil doen. Je kan maar beter regelmatig nakijken of alles nog wel is zoals het voorzien was. Actieve budgetopvolging, niet enkel een rituele oefening die daarna in de kast verdwijnt. We noemen dit voortgangscontrole, en erbij horende bijsturing. De regering spreekt over budgetcontroles... B. Een budget opmaken vraagt enige vaardigheid. See also: Motiverend (bege)leiding geven Het opmaken en later uitvoeren van een budgetplan doet intens beroep op een aantal bekwaamheden (competenties). Zonder deze competenties is het nauwelijks denkbaar dat het budgetplan een kans op slagen heeft op langere of zelfs op korte termijn. 19

18 Daarom besteden we extra aandacht aan een aantal vaardigheden, andere dan rekenkundige. Waar haal je de wil om een goed plan op te stellen? Zonder persoonlijke motivatie geen discipline en regelmaat om je aan je plan te houden. De verleidingen om onderweg af te wijken kunnen groot zijn. Het is jouw plan, dus ook jouw verantwoordelijkheid om het tot een goed einde te brengen. In een gezin beperkt deze motivatie zich niet tot de budgetbeheerder: je moet ook op de medewerking kunnen rekenen van je nabije omgeving. Jouw plan treft waarschijnlijk niet enkel jezelf. Het treft ook je man of vrouw, je kinderen, misschien andere mensen. Zelfs al maak je een schitterend plan, als niemand om je heen begrijpt waarom je beslissingen neemt of dingen (niet) doet of (niet) toe staat is jouw plan gedoemd om genegeerd of gedwarsboomd te worden. Probeer zo ver als kan je directe omgeving te betrekken in je overwegingen en keuzes. Door hen inspraak te geven deel je ook verantwoordelijkheid met hen. Hierdoor zal je plan beter gedragen worden door iedereen. Beloon jezelf en je omgeving voor de geleverde inspanningen: waardeer hen, voorzie een extraatje, zeg ook wanneer het goéd is. Dat betekent dat je moet beschikken over, of werken aan je sociale vaardigheid en communicatievermogen. Een belangrijke sociale vaardigheid is het zich kunnen inleven in de behoeften en verwachtingen van anderen. Wat drijft hen? Wat houdt hen tegen? Wat is hun persoonlijk belang, en hoe kan je dit belang in lijn brengen met de planning. Dit gaat veel meer over de emotionele bekwaamheid om met elkaar om te gaan, dan het theoretische grote gelijk. Empathie, het lezen van gedrag, verleiden tot gedrag zijn belangrijke bekwaamheden die je kan leren, en die de kans dat je gedaan krijgt wat je wil bekomen beduidend verhogen. Afdwingen daarentegen is altijd een korte termijnstrategie. Meningen over budgetten zijn nog wel eens tegenstrijdig: de posities botsen tegen elkaar omdat elkeen vreest te kort gedaan te worden in zijn behoeften of verlangens. Geweldloos communiceren is een techniek van communiceren die conflicten voorkomt. Het is belangriijk, zowel voor de anderen als voor jezelf een visie te ontwikkelen. je moet nadenken over wat jij persoonlijk precies wil, op korte en op lange termijn. Wat heb ik vandaag, 20

19 van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), de RSZ bijdrage. Uit deze spaarpot worden dan vervangingsinkomens (zoals pensioenen) betaald of aanvullende inkomens (zoals uitkeringen bij ziekte of kindergeld). Uit praktische overwegingen werken we in dit programma uitsluitend met netto bedragen, dit is wat je op het einde van de maand echt op je rekening krijgt. We gaan er dus van uit dat er voldoende belastingen zijn betaald bij de voorheffing, en je geen onaangename verrassingen wacht bij de afrekening. Bediendenloon versus arbeidersloon (info Adecco) Een voorbeeld. Laten we even het nettoloon uitrekenen van iemand die EUR bruto verdient. Bediendencontract Arbeiderscontract Brutoloon RSZ-bijdrage (13.07%) berekend op 108% van het brutoloon Bruto vakantiegeld (15.34 %) RSZ op dubbel vakantiegeld (6.8 %) Belastbaar loon Bedrijfsvoorheffing (11.11 %) Nettoloon Vakantiegeld inbegrepen tegoed via de RJV Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 40

20 Van je brutoloon gaan uiteraard een aantal bijdragen af. Eerst de RSZ-bijdragen (13,07%) en daarna de forfaitaire bedrijfsvoorheffing die 11,11% bedraagt. De forfaitaire bedrijfsvoorheffing is het minimum dat door de wet vastgelegd wordt. Dit betekent dat je bij je latere belastingsaangifte bijna altijd zal moeten bijbetalen. Dit kan je voorkomen door vrijwillig voorafbetalingen te doen. Meer hierover in Persoonsbelastingen. Het statuut van arbeider versus bediende: alle verschillen op een rij bron: Wie is arbeider? Wie is bediende? En wat zijn precies de verschillen? Wij zetten ze allemaal op een rij, van proefperiode tot opzegtermijn, over vakantiegeld tot ontslag en gewaarborgd loon. Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden staat al een aantal jaren ter discussie, omdat het volgens sommigen archaïsch en discriminerend zou zijn. De arbeidsrechtbank van Brussel stelde hierover in 2010 nog een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Voorlopig is het evenwel nog wachten op een uitspraak. Zeker is alvast dat ook de sociale partners er zich bewust van zijn dat dit onderscheid op lange termijn moet verdwijnen. Het harmoniseren van beide statuten is echter niet gemakkelijk. Enerzijds willen de vakbonden het statuut van de arbeiders opwaarderen zonder te raken aan de verworvenheden van de bedienden. Anderzijds vinden de werkgevers dat het bediendenstatuut te duur is. Kortom: de af te leggen weg is lang en moeilijk. Wie is arbeider, wie is bediende? De arbeidsovereenkomstenwet geeft een definitie van wie als arbeider en wie als bediende beschouwd moet worden: Een arbeider is een werknemer die in hoofdzaak handenarbeid verricht. Een bediende is een werknemer die in hoofdzaak hoofdarbeid of intellectuele arbeid verricht. 41

NV Thuis. Wijzer met je centen omgaan. Wijzer met je centen omgaan. Alphonse Degryse, ADC commv. 14 22 nv Thuis Consumer, ADC commv VEWA 2014

NV Thuis. Wijzer met je centen omgaan. Wijzer met je centen omgaan. Alphonse Degryse, ADC commv. 14 22 nv Thuis Consumer, ADC commv VEWA 2014 NV Thuis Wijzer met je centen omgaan. Alphonse Degryse, ADC commv 14 22 nv Thuis Consumer, ADC commv VEWA 2014 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

In 10 jaar. binnen DEMO

In 10 jaar. binnen DEMO In 10 jaar binnen Onder het beschermlaagje op de achterkant van het boek vind je je persoonlijke en unieke toegangscode tot een handige elektronische vermogensplanner. Krab het beschermlaagje weg, surf

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt!

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Na het eerste deel van het educatieve pakket WWW (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.), stelt de Provincie West-Vlaanderen de handleiding

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie