COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg"

Transcriptie

1

2

3 COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk register staan. Mei/juni in één uitgave. Juli/augustus in één uitgave. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk de 16e van de maand voorafgaande aan de maand van verschijning. adres: Eén keer per jaar zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Richtlijn is 15 euro, extra gift altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL96 RABO t.n.v. Hervormde gemeente Stellendam o.v.v. 'Het Visnet'. Wilt u het Visnet ontvangen of niet meer ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de redactieleden. De redactie is als volgt samengesteld: Ds. D. Hoolwerf, hoofdredacteur Leo Blokland, correctie/contactpersoon Melissant Gert Korteland, correctie Annemarie Tanis, verspreiding/kinderpagina Joke Klepper Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

4 INHOUDSOPGAVE Blz. Colofon... 3 Inhoudsopgave... 4 Voorwoord... 5 Declamatie: Advent... 6 Meditatie: De Regenboog... 7 Gedicht: De Regenboog... 9 Visserslatijn Kerkenraad Van de kerk werkvloer Kerkrentmeesters God geeft een nieuwe Koning - Adventsproject Hij wil onze Koning zijn - Projectlied adventsproject We stoppen met de kerkdiensten Guppies KinderKERSTfeest Kerk zonder versieringen en opsmuk Kerstnachtdienst Gedicht: Vrede op aarde Vakantie Bijbel Klub Verslag gemeenteavond Het verhaal van de kerk in Nepal Column: Onder het vergrootglas Abseilen Gebedsbrief Familie van Heiningen De boekentuin In Gods werkplaats Kerkdiensten Jarigen Activiteiten Informatief Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

5 VOORWOORD Door Ds. D. Hoolwerf et laatste Visnet al weer voor dit jaar. Straks vieren we oud en nieuw. H Dan breekt het nieuwe jaar 2014 aan. In de kerk begint het nieuwe kerkelijk jaar met de adventsdagen en kerst. De kerk heeft altijd zijn eigen tijdrekening. In dit nummer veel aandacht voor de mooie ontmoetingen die er zijn rondom kerst. Neem er de tijd voor. De redactie wenst u Gezegende Kerstdagen en een heilzaam 2014! Het Visnet 5e jrg. nr dec

6 DECLAMATIE: ADVENT Door Joke Klepper Advent is wachten. Wachten en verlangen Totdat het eindelijk gebeuren gaat. Wat werd voorspeld in profetengezangen. Wachten, tot God het woord vervult in daad. Advent is luisteren. Luisteren en verlangen. Totdat de hemel lichtend opengaat. En je omspoeld wordt door de engelenzangen. Luisteren, totdat je hart meezingen gaat. Advent is komen. Komen met verlangen. Naar Bethlehem, waar God vlakbij ons staat. En onze mond vervult met nieuwe zangen. En waar geloof verandert in de daad. Advent is bidden. Bidden vol verlangen. Opdat Gods rijk van vrede komen gaat. En Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen. Waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 6 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

7 DE REGENBOOG Door Gert Korteland Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013 Genesis 9: God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. t Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind. oen wij een paar maanden geleden T hoorden dat mijn vrouw Paula ernstig ziek is, werd de grond onder onze voeten totaal weggeslagen. Je bent boos, verbijsterd! Zeer opmerkelijk is dan dat een kleindochter bij het zien van de regenboog zei: Zie je wel dat God er is en Hij laat je nooit in de steek. Ontroerend! En of het zo moet zijn: meerdere keren als wij op weg waren naar het ziekenhuis voor onderzoeken of chemokuren, dan was daar de regenboog aan de hemel die ons als het ware vertelde: Ik, Jahwé, ben met je en Ik ga met je mee! De Here houdt Zich aan Zijn woord, aan Zijn beloften. Telkens als mensen zich van Hem afkeren en vervallen in zonden is Hij het Die wel straft, maar bovenal de draad weer opneemt en Zijn verbond sluit met afvallige mensen. Het verbond is een belangrijk en steeds terugkerend thema in de Bijbel. God sluit Zijn verbond met Noach, met Abraham, met Mozes, met het gehele volk van Israël, met David, enz. Al die beloften lopen uit op het nieuwe verbond door de komst van de Here Jezus Christus, Gods Zoon. De regenboog Dit natuurverschijnsel kenmerkte het einde van de zondvloed en was een teken van de belofte van God, dat Hij door een dergelijke vloed nimmermeer al wat leeft zou verderven. Bij de doop heeft God ook een verbond met u, met jou gesloten. Zoals Noach met zijn gezin gered werd van de ondergang, zo wil God ook u en jou redden van de dood. Hij zegt bekeer je en leef! Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader betuigt en verzegelt God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Zoals al geschreven, al Gods beloften lopen uit op de allergrootste belofte. Hij belooft dat Hij Zijn Zoon zal zenden, Die alle aanvallen van satan zal weerstaan. Als Kind geboren in Bethlehem in een kribbe, armoediger kan het niet. Maar 7

8 MEDITATIE door de geboorte van het Kerstkind wordt ons perspectief geboden tot eeuwig leven. Dat Kerstkind gaat ook de weg naar het kruis, waar Hij sterft voor onze zonden. Bij Zijn sterven scheurt het voorhangsel in de tempel tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen. Dat teken geeft aan dat de weg tot God de Vader geopend is. Gode zij dank: het blijft niet bij dat sterven. Het is Pasen geworden: De Zoon van God staat op uit de dood als de grote Overwinnaar. Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden. En de Heilige Geest verzekert ons dat Hij in ons wonen wil en ons tot leden van Christus heiligen wil. Als teken van al die beloften zagen wij de regenboog verschijnen in moeilijke tijden. Dat betekent dat Hij ons, u en jou nooit los laat en dat Hij voor ons, u en jou zal zorgen tot in lengte van dagen. Boven de regenboog met zijn 7 kleuren is daar het witte Licht van Christus gekomen, Die alles is en in allen. Wie hem nederig valt te voet, Zal van Hem Zijn wegen leren. Ik wens u goede kerstdagen. 8 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

9 GEDICHT Door Gert Korteland DE REGENBOOG Wat is het een prachtig gezicht Wanneer de regenboog is verschenen Nadat de regen bijna is verdwenen Schitterende kleuren in het zonlicht. Rood, oranje, geel en groen Een wonder van de natuur Meestal van korte duur Tijdens het zomerseizoen. Blauw, indigo en violet Alle kleuren van de regenboog Het is een lust voor t oog Als men er goed op let. God heeft deze boog ingesteld Als teken van Zijn verbond gegeven Voor heel het aardse leven Zoals het in de Bijbel is verteld. Nooit zal er weer een zondvloed komen Zoals het ooit eens is geschied Over heel het aards gebied Nooit weer zal er zo veel water stromen. Kijk maar naar omhoog Geloof God op Zijn woord Hij draagt deze wereld voort En plaatst Zijn regenboog. Het Visnet 5e jrg. nr dec

10 VISSERSLATIJN PASTORIE Door D. Hoolwerf Verbi Divini Minister Licht e gaan de W donkere winterdagen in van Kerst en Oud en Nieuw. We maken het gezellig met verlichting en kaarsen. Licht in de duisternis. Het zou mooi en rijk zijn als elk lichtje en elke kaars die we aansteken onze gedachten brengt bij het evangelie van Jezus Die het Licht van de wereld genoemd wordt. Hij is het licht dat uit de kribbe schijnt. In deze weken gaat elke zondag Gods Woord voor ons open als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. Het licht wordt nog eens versterkt door het sacrament van het Heilig Avondmaal dat we 8 december houden. Zo mogen we kinderen van het licht zijn en wandelen in het licht van Jezus. Hij maakt ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen. U kiest deze dagen toch niet voor de duisternis? Laat het Licht van Jezus schijnen in uw hart! Beziningsuur Heilig Avondmaal 8 december wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Het bezinningsuur zal niet op donderdag 5 december plaats vinden maar op 3 december van uur. (Hierna gaat de Emmauscursus verder) Meeleven Br Blokland Bij Leo is de zwezerik operatief verwijderd. Dit is goed gegaan, maar na de operatie zijn er allerlei complicaties bij gekomen waardoor hij verschillende keren terug moest naar de IC. Het is zeer kritiek geweest. Op dit moment gaat het langzaam weer beter. Herstel zal langzaam gaan en lang duren, omdat er ook een stofwisselingsziekte is ontdekt die behandeld zal moeten worden. Hij zal eerst vanuit het MC Rotterdam verplaatst worden naar het ziekenhuis van Dirksland. God heeft hem tot nu wonderlijk gespaard, zo ervaart br Blokland het. Laat er gebed zijn voor hem en Annie dat er weer volledig herstel plaatsvindt. Daarvoor heeft hij veel geduld en vertrouwen nodig. Zr Korteland Paula is begonnen met de chemokuren. Een spannende en moeilijke weg moet ze gaan. Hopelijk werken de kuren uit wat ze ervan verwacht. Het gebed is voor haar en Gert dat ze een weg gaan van diep vertrouwen in God die hen niet loslaat. Br Van Oudenaarden Bij br van Oudenaarden is in het Daniël de Hoed ziekenhuis een tumor in de liesklier verwijderd. Hij is al weer thuis en wacht op de uitslag van het onderzoek. 10 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

11 VISSERSLATIJN PASTORIE Zijn vertrouwen is op God. We bidden hem en zijn vrouw Gods nabijheid toe en Zijn helende kracht. Op de VBK werd een mooi kinderlied gezongen dat ik graag meegeef aan de zieken en andere mensen met zorgen en verdriet in de gemeente: Voor de zieken - voor de armen voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen maar toch denkt: 'het lukt me niet'. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die Ene en die roept: "Kom maar aan boord!" Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Laat de hoop niet langer varen kom aan boord. Sta niet doelloos aan de kant, want er is een hart vol liefde pak die uitgestoken hand. Welkom De familie Blom kerkt al enige tijd bij ons en ze zijn overgekomen naar onze gemeente. Br en zr Blom en hun dochter Andrea (15 jaar) wonen in Hellevoetsluis (Legatostraat 14, 3223 PM). We heten ze van harte welkom en wensen dat ze zich meer en meer thuis voelen in de gemeente. Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013 Thailand Het is goed en mooi nieuws uit Thailand dat er 6 mensen zijn gedoopt. God gaat door met zijn werk en brengt mensen op het spoor van Jezus christus. Wat een zegen ook op het werk van onze zendelingen Reinout en Arenda van Heiningen. Op het moment van de doop zijn Barend en Nelly Keijzer vanuit onze gemeente twee weken in Thailand. Ze brengen van ons de groeten over aan deze jonge gemeente. Ze hebben voor de 6 nieuw gelovigen een schelp meegenomen uit Stellendam met een parel erin. Weet je dat je een parel bent in Gods hand! Deze mensen zijn nieuwe parels die God rijgt aan zijn ketting van verlossing en behoud. De kinderen hebben in de kinderdienst voor de mensen in Thailand een lied gezongen: Jezus is de goede Herder. Het is gefilmd en kon in Thailand worden getoond. Jongeren Voor de 17+ was er een avond op 17 november na de avonddienst. De dienst ging over het thema: I like mijn kerkdienst. Psalm 150 God loven in Zijn Heiligdom. Mijn vraag aan jongeren was: vertel mij of jij de kerkdienst die jij bijwoont zou 'Like'n'. En vooral waarom wel of waarom niet. Wat gebeurt er eigenlijk in onze kerkdiensten en wat beleef je eraan? Hoe belangrijk is een kerkdienst en hoe ga je daarmee om? Hoe kijken jongeren tegen de 11

12 VISSERSLATIJN PASTORIE kerkdiensten aan en wat vinden zij belangrijk? Iemand zei tegen mij: jongeren in onze gemeente voelen zich te gast bij een dienst die gericht is op ouderen zowel wat inhoud als wat vorm betreft. Is dat zo? We hadden een goed en open gesprek, na een lekkere frietmaaltijd. De 10 jongeren hebben serieus en eerlijk verteld hoe zij tegen de dingen aan kijken. Wat mij trof was hun verlangen om gehoord te worden en ruimte te krijgen in de diensten. En tegelijk hoe zij begrip toonden voor ouderen in de gemeente die hier misschien veel moeite mee zouden hebben. Maar stelde één: Oudere mensen willen soms afhaken als er dingen veranderen wat ze liever niet willen, maar ondertussen haken jongeren af omdat alles zo blijft en er geen ruimte is voor hun inbreng. Ze hebben ook aangegeven wat hun betrokkenheid zou vergroten bij de diensten. In ieder geval hoor ik niets over dat het evangelie te radicaal is en ze met de inhoud van de diensten niets kunnen. Wat aangedragen wordt is de liedkeus, de muzikale begeleiding, het over-formele, en de soms onbegrijpelijke wijze van preken. Concrete voorstellen werden gegeven van een jongerendienst organiseren, een eigentijds lied met piano in de dienst, concrete aandacht voor jongeren in de preek. Eerlijk luisteren naar de jongeren in de gemeente is best moeilijk. Ze raken soms tere dingen aan die ons lief en vertrouwd zijn. Hoe willen we hen liefdevol een plek geven in ons midden? Laten we ons niet uit angst terugtrekken op onze voor ingenomen stellingen, maar ga in gesprek met hen en hoor hoe ook zij verlangen en zoeken naar een weg met Jezus Christus. 8 december na de middagdienst hopen we dit gesprek voort te zetten. Jongeren en jongvolwassenen die hierbij betrokken willen zijn kunnen natuurlijk aanschuiven. Verjaardag 2 december ben ik jarig. Ik wil dit graag me u en jullie vieren. Gezien de thuisomstandigheden vier ik het op 1 december na de avonddienst in de Rank. Jullie en u zijn meer dan welkom en hierbij uitgenodigd voor koffie en gebak. Groet Na zes weken platliggen vanwege een val op de knie en verschillende onderzoeken blijkt gelukkig dat de knie niet gebroken of beschadigd is. De knie, die al verschillende operaties in het verleden heeft ondergaan, zal een lange tijd nodig hebben om weer te herstellen. De orthopeed gaf aan dat het een jaar kan duren. Dus dat betekent heel langzaam vooruitgang en veel geduld bij oefeningen. We zijn ontzettend blij met de goede hulp in de huishouding en met de lekkere maaltijden die we 12 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

13 VISSERSLATIJN PASTORIE ontvangen. Wat hebben we in onze gemeente goede koks! Iedereen daarvoor heel hartelijk bedankt. Ik heb van de IZB een paar weken zorgverlof gehad en ook heb ik enkele werkzaamheden in de gemeente even laten liggen om samen met de kinderen alles draaiende te houden. Dank ook voor al het meeleven en het gebed. Wij wensen u en jullie inspirerende en gezellige kerstdagen en Gods zegen voor het Nieuwjaar 2014 Kerstfeest Kerstmis, een tijd van warmte en sfeer. En van het kindeke, klein en teer. Moge er overal vrede zijn, voor alle mensen, groot en klein Nieuwjaar Het jaar is bijna weer voorbij. Straks past het in de lange rij, van snel vervlogen tijden. Al peinzend denk ik nu terug. Wat ging dit oude jaar weer vlug. Het Visnet 5e jrg. nr dec

14 KERKENRAAD 1. Opening (gebed en lied) Na een woord van welkom zingen we van psalm 48 vers 1. Daarna gaat br. Verhoeven voor in gebed. 2. Bezinning (Leven in het Woord, n.a.v. Lukas 10 1 t/m 11) Deze keer doen we dit aan de hand van de vraag : Wat betekent voor ons als lammeren tussen de wolven? Geeft dit de kwetsbaarheid van de discipelen aan of dat je als christen onderscheidend en herkenbaar dient te zijn? Ook het feit dat de lammeren in dit geval niet zonder hun Herder zullen gaan, spreekt aan. De opdracht om de zieken te genezen is, zeker in onze ogen, bijzonder. Ook blijkt dat de boodschap die men brengt niet vrijblijvend is en ook niet zonder gevolgen. 3. Agenda Rondvraag (geen discussiepunten): G. Keijzer: mutaties inzake verhuizing etc. in LRP. Graag door ledenadministratie laten verrichten. Dit is o.i. ook de juiste instantie. Dit zal door de ouderling/kerkrentmeesters verder opgepakt moeten worden. Br Kievit: Is het mogelijk de kinderen van de Ger. Kerk uit te nodigen voor de afsluitingsdienst van de VBK? Dit dan wel via de Door Bram Kievit kerkenraad van de Ger. Kerk en vergelijkbaar zoals nu ook gebeurt met de jongerendiensten die de Ger. Kerk organiseert. 4. College van Kerkrentmeesters Begroting 2014 Br. A. Tanis is aanwezig om de begroting toe te lichten. Er zijn een aantal zaken die opvallen. De opbrengst vanuit verenigingsgebouw de Rank is een stuk lager. Ook de rentelasten zijn lager, dit is veroorzaakt door de lage rentestand van spaarrekeningen. De begrote rente-inkomsten 2014 zullen aangepast worden naar 4.500,-. Wat de meeste baten betreft is voortgeborduurd op de voorgaande jaren. Ook is nieuwe Brim-subsidie aangevraagd. Hier is echter nog geen uitslag van ontvangen. Wat lasten betreft z ijn er d e d ivers e onderhoudswerken te verwachten. Ook aan de pastorie zal (intern) het nodige dienen te gebeuren. Ook voor komend jaar zal naar verwachting en op basis van de huidige gegevens sprake zijn van een negatief resultaat. Echter zal aan de hand van de eventueel toe te zeggen Brimsubsidie besloten worden wat in 2014 gedaan zal worden. Wel wordt heel duidelijk dat de huidige financiële situatie niet te handhaven is. Dit ondanks dat de bijdragen van 14 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

15 KERKENRAAD de gemeente ruimschoots boven het landelijke gemiddelde liggen. Hier zijn we dankbaar voor; het tekent de betrokkenheid. Info inzage kerkbalans nieuwe stijl. Recent is al info hierover gedeeld met de kerkenraadsleden. Er zullen drie brieven ontwikkeld worden die gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Hiermee zal geprobeerd worden om iedereen die vanuit de actie kerkbalans benaderd wordt een brief te sturen die aansluit op zijn of haar belevingswereld. 5. Ambtsdragerverkiezing Naast de genoemde personen die vorige keer aangaven een nieuwe periode beschikbaar te zijn is ook br. G. Keijzer aftredend en gelukkig ook herkiesbaar. Hij geeft wel aan een serieuze afweging gemaakt te hebben en zich afgevraagd te hebben of hij opnieuw beschikbaar is. Nu zal de gemeente geïnformeerd worden aangaande herverkiezing en verkiezing voor een vacature voor een diaken. De gemeente zal opgeroepen worden namen in te dienen. Br. Kievit zal dit in de afkondigingen melden en een stukje in de Zaaier schrijven. Algemeen: Gemeenteavond De predikanten van de gereformeerde en de hervormde kerk zullen deze voorbereiden. Liedkeuze eredienst. Afgesproken wordt dat in iedere dienst van de advent en in de lijdensperiode ds. Hoolwerf vooraf de liederen op een pagina zal vermelden. Gevraagd wordt naar b e k e n d e l i e d e r e n d i e m e n gemakkelijk mee kan zingen. 6. Pastoraat Jeugdwerk (Hoe betrekken we de jeugd bij de gemeente/kerkdiensten) Ds Hoolwerf ging heel voortvarend te werk maar het vele werk naast het jeugdwerk vergt ook aandacht. Samen met Ds. Hoolwerf en Gert Versluijs zal br. Verhoeven in november na de middagdienst preekbespreking houden. Verder ligt er de vraag nog: Hoe betrekken we de jeugd bij de kerk en de gemeente? En hoe betrekken wij hen bij het eventueel invullen van een kerkdienst waarin zij, maar ook de rest van de gemeente, zich thuis voelen. Duidelijk is dat het in gesprek gaan met elkaar hierin erg belangrijk is. A v o nd i nza k e alcohol- en drugsverslaving. Het Visnet 5e jrg. nr dec

16 KERKENRAAD Duidelijk werd dat de leeftijd, waarop begonnen wordt met het gebruik ervan, steeds jonger is. Ook het gedrag van ouders hierin is erg belangrijk. Vaak wordt door hen de kinderen niet of nauwelijks voorgelicht en/of voorgeleefd. Vanuit de organisatie is de mogelijkheid om voorlichting te komen geven. Dit kan door middel van parallelsessies voor jeugd en ouders. Gedacht wordt om dit onderwerp in een Follow me avond te bespreken. 7. Sluiting Br. Kievit verzorgt de sluiting. Na het zingen van lied 45 uit Op Toonhoogte gaat hij voor in gebed. VAN DE KERK WERKVLOER ram Kievit is in de kerk diaken en scriba van de kerkenraad. B Maar wat doet hij in zijn dagelijks leven. een kijkje bij hem op de werkvloer. Toen ik nog op school zat wilde ik eigenlijk sportleraar of leraar geschiedenis worden. Maar tegen de tijd dat ik stopte met school had het toenmalige kabinet Lubbers de knoop doorgehakt om drastisch te gaan bezuinigen in onder andere het onderwijs. Mede hierom ben ik na mijn diensttijd via via terecht gekomen in de financiële dienstverlening. Zo ben ik in 1988 begonnen als administratief medewerker bij een Rabobank. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en ben ik, na diverse overstapjes van bank, makelaarsland en weer bankwereld, al acht jaar werkzaam als financieel planner en kantoorleider bij een middelgroot kantoor in de financiële dienstverlening, Van Dijk Bijdevaate Verzekeringen in Middelharnis. Wat mij vooral aanspreekt is de veelzijdigheid van werk. De ene keer zijn verzekeringen (in de meest brede zin des woords) onderwerp van gesprek, de volgende keer hypothecaire leningen of adviseren in sparen, beleggin- Vervolg op blz Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

17 COMMISSIE VAN KERKRENTMEESTERS Door Bram Tanis (penningmeester) STAND VAN ZAKEN Stand Aktie kerkbalans per : ,40 Stand bijdrage voor Het Visnet: 801,-- BEGROTING 2014 Daar de begroting van 2014 een tekort laat zien van ,-- bij dezelfde inkomsten en uitgaven van het boekjaar 2012, is het meer dan ooit nodig, dat wij als College van Kerkrentmeesters ons bezinnen, samen met u als betrokken gemeente. Hoe kunnen wij dit toch wel ernstige tekort zoveel mogelijk beperken? VERJAARDAGSFONDS Dit fonds is in 1957 opgericht als restauratiefonds en is nog steeds belangrijk voor onze gemeente voor de instandhouding van de gebouwen. Dit jaar is dankzij dit fonds dubbel glas en nieuwe vitrage gerealiseerd in De Rank. Ook de buitenlampen van de kerk en het nieuwe hek rond het kerkplein worden uit dit fonds betaald. De dames die het fonds beheren en uiteraard de vele jarigen in onze gemeente die hun bijdragen gaven zeggen wij heel hartelijk dank. subsidie aangevraagd voor de instandhouding van onze kerk. Door ICT-problemen weten wij nog niet of wij hiervoor in aanmerking komen. Zodra de uitslag hiervan bekend is hoort u meer. ACTIE KERKBALANS 2014 Aan de voorbereidingen van deze Aktie wordt nu al gewerkt. Daar deze actie echt bedoeld is voor instandhouding van de predikantsplaats en uitbreiding van het evangelie, kunnen wij deze actie bij u van harte aanbevelen. Dankzij de trouw van de Heere, mochten alle kerkelijke activiteiten doorgang vinden. Ook uw gebed en medeleven geeft ons moed om verder te gaan. DANKDAGCOLLECTE Deze collecte heeft opgebracht 2.005,55, waarvan 275,10 was voor de diaconie. Voor het CvK was dit 1.730,45 euro. Gert Korteland BRIMSUBSIDIE Over bovengenoemde periode is weer Het Visnet 5e jrg. nr dec

18 ADVENTSPROJECT 2013 GOD GEEFT EEN NIEUWE KONING Door Ds. D. Hoolwerf Het thema van het Adventsproject 2013 is : God geeft een nieuwe Koning Deze Koning wil een koning zijn voor iedereen. In het projectlied komt dit terug: Hij wil onze koning zijn. Voor alle mensen op de wereld. Dit geeft verbondenheid. Jezus is geboren als de Koning van de wereld. Deze Koning brengt vrede en geluk. Deze woorden spelen een centrale rol in het project en zullen iedere week klinken. Samen kunnen we in vrede en geluk leven als God bij ons is. Door de geboorte van de Koning is dit werkelijkheid geworden. En bij zijn wederkomst zal dit voor eeuwig zijn. Centraal in de adventsdagen staat het Bijbelboekje Micha. Speciaal voor de kinderen is er telkens iets zichtbaars in de kerk wat te maken heeft met het thema. 1 e advent 1 december Koning van de vrede Micha 4:1-8 2 de advent 8 december Koning uit Bethlehem Micha 5:1-8 3 de advent 15 december Knielen voor de Koning Micha 2:12; 6:6-8 4 de advent 22 december De Koning verlost ons Micha 7: e Kerstdag 25 december De Koning wordt geboren Lukas 2: Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

19 ADVENTSPROJECT 2013 GOD GEEFT EEN NIEUWE KONING HIJ WIL ONZE KONING ZIJN (Projectlied) Als het mis gaat in je leven - je verkeerde dingen doet als je de soms de foute weg kiest en je weet dit is niet goed als het lijkt of je verdwaald bent in een groot en donker bos weet dan altijd dat er hoop is, want Hij laat je nimmer los Want Hij wil onze koning zijn ons helpen en bewaren er zijn in voor- en tegenspoed behoeden voor gevaren wij mogen leven met elkaar beschermd binnen de grenzen van God die onze Heer wil zijn als mens tussen de mensen Ruzies lopen uit op vechten en ook oorlogen ontstaan maar wie voor het zwaard zal kiezen, zal ook door het zwaard vergaan met geweld vind je geen vrede vrede is ook niet te koop maar je krijgt het door Gods liefde en die liefde geeft ons hoop Als je in zijn voetspoor meeloopt weet je zeker: het komt goed als je Hem als je kompas neemt bij de dingen die je doet Als je niet alleen jezelf ziet maar ook and ren om je heen Mag je er steeds op vertrouwen: ik ben nooit, nee nooit alleen Als je kijkt naar deze wereld vol van zorgen en verdriet zoveel pijn en zoveel tranen zoveel onrecht dat je ziet weet dan dat Hij ooit beloofd heeft aan de mensen groot en klein eens zal ik verlossing brengen en zal jullie koning zijn Nu het Kerstfeest is gekomen, worden alle dromen waar zetten Jozef en Maria vast een houten kribbe klaar terwijl engelen gaan zingen in het duister van de nacht wordt het wonder van Gods liefde naar de aarde toegebracht Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel Zimmer Het Visnet 5e jrg. nr dec

20 WE STOPPEN MET DE KERKDIENSTEN! Door ds D.Hoolwerf (Uitgesproken in de dienst over de kerkdienst 17 november. Met gebruik van column van Jean-Jacques Suurmond: We geven de kerk aan God terug) k heb een voorstel: laten we de kerkdiensten maar afschaffen. Want het I werkt gewoon niet. Zou het geen opluchting zijn als we elkaar ervan konden overtuigen dat het ook helemaal niet hoeft. Gewoon: op zondag is er geen kerkdienst meer. Doe zelf je Bijbelstudie, bidt tot God, leef in dankbaarheid, doe het goede voor de ander uit liefde. Om een goed christen te zijn is het toch geen plicht om elke zondag weer naar de kerk te gaan? Geen stress meer voor ouders met onwillige pubers op zaterdagavond. Geen geruzie meer om ze s morgens uit hun bed te krijgen en op tijd te zijn voor de dienst begint. We maken er een echte rustdag van. Slapen wat uit, gaan op bezoek bij onze ouders of opa en oma s. Niet steeds te hoeven aanhoren dat de kerkdiensten saai zijn, ouderwets en niet aansprekend. Ouders hoeven hun kleine kinderen niet meer zo lang stil te houden omdat de dienst zo lang duurt. Jongeren hoeven zich niet te vervelen en de tijd uit te zitten met oordopjes half-slapend op de achterste bank. Zonder kerkdiensten hoeven we geen tijd meer te besteden aan hoe we het willen of vinden dat het zou moeten: Alleen psalmen zingen of ook gezangen, wel of geen band, met of zonder hoedje. We maken ons niet meer druk over die persoon die weer eens niet in de kerk was. Op huisbezoek hoeft het gevoelige onderwerp soms niet meer besproken te worden: waarom komt u niet naar de kerkdiensten toe? Moet je één keer of twee keer gaan op de zondag? we gaan gewoon helemaal niet meer, want we stoppen gewoon helemaal met de diensten. Niemand hoeft zich te ergeren aan de dominee die een bepaalde stem opzet, te lang aanhoudt, of weer met iets komt voor de kinderen waar je helemaal niks mee hebt. Geen angst meer voor veranderingen of zuchten onder gestolde tradities. We hoeven de diensten niet meer na te bespreken bij de koffie en te vergelijken met andere diensten die veel beter, serieuzer, vrijer zijn. De preek hoeft niet meer gewogen te worden als zwaar of licht en ook niet geijkt te worden op voldoende bevinding, praktisch, eigentijds. Voor de samenwerking met de andere kerken is het ook goed, want op veel gebieden willen we samenwerken, maar onze liturgie willen we niet graag aanpassen aan de ander. Zonderdiensten hebben we daar geen last meer van. Er komt nog iets gunstigs bij, je bent ook af van mensen die wel zondags netjes naar de kerk gaan maar er verder toch niets mee doen in hun leven: het probleem van hypocrieten en huichelaars is in 1 keer opgelost. En wat dacht je van de tijd die in de voorbereiding gaat zitten van een dienst en de preek? Je betaalt een dominee die zo n 4 dagdelen bezig is hiermee, dat zijn welgeteld 16 kostbare uren per week die nu ingezet kunnen worden voor pastoraat en het opzoeken van mensen met echte problemen. Voor de kerkrentmeesters zo wie zo een snel uitgerekende zaak dat dit veel 20 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

21 WE STOPPEN MET DE KERKDIENSTEN! bespaart: geen stook- en elektriciteitskosten, geen uitbetaling gastpredikanten en geen groot gebouw meer te onderhouden. En zou je er nu echt een slechter mens van worden? Hoe diep zit het christenzijn dan? Zou dat echt niet zonder kerkdiensten kunnen? Vandaag de laatste kerkdienst. Ouderling Tanis belt de predikanten af. De koster hoeft niet meer vroeg de deuren te openen en de psalmborden klaar te maken. Deze week zeggen we tegen elkaar: heb je het al gehoord? volgende week geen kerkdienst meer. Laten we Christus volgen in woord en daad, alle dagen van de week. En die enkeling die volgende week toch komt omdat hij het niet gelooft, staat voor een gesloten deur We hebben opeens tijd en energie over, voelen ons bevrijd. De spanning is eraf, alsof God het gewoon niet erg vindt dat we de kerkdiensten hebben afgeschaft en Hij geniet van hoe wij als vrije mensen leven voor Zijn aangezicht. We trekken erop uit, krijgen voor het eerst echt oog voor de natuur; en een dankzegging borrelt in ons op. We zien op de tv de slachtoffers van de ramp op de Filippijnen; en een roep om ontferming begint in ons te zuchten. We gaan tennissen op de tennisbaan en een goed gesprek komt op gang over de zin van het leven. We worden geraakt door muziek gemaakt met zoveel passie. We horen van die man in onze straat waar we dagelijks langslopen die er zo slecht aan toe is; een oud verhaal over Heb je het al gehoord? volgende week geen kerkdienst meer! een Samaritaan schiet ons te binnen. We kijken naar een kindje in de wieg, en iets in ons wil neerknielen. We zoeken het niet op. Alles wat we doen is met open ogen en oren en hart door de wereld gaan. Misschien niet zo verstandig, want zonder voldoende zelfbescherming is een mens kwetsbaar. We vormen een chat groep met lotgenoten en na een tijdje beginnen we elkaar op te zoeken. Iemand heeft uit de bibliotheek een boekje gehaald met een onalledaags woord in de titel: liturgie. We zijn samen stil. we bidden om ontferming en voor de noden in deze wereld. We zingen een lofzang. We lezen een Bijbelverhaal. Iemand kan het uitleggen en we ervaren God in ons midden. We maken plannen om de eenzamen in het dorp op te zoeken. De taken worden verdeeld. Er wordt geld ingezameld. Al snel wordt de groep te groot voor een huiskamer. Wat nu? Iemand suggereert: in mijn straat staat een gebouw dat al een hele tijd leegstaat, tegenover het dierenwinkeltje. Dat dichtgetimmerde gevaarte? vraagt een ander. Ja, misschien kunnen we dat huren. We kunnen dan zelfs de kinderen meenemen, ruimte genoeg.' O, maar dat gebouw, kennen we dat niet van vroeger? Hangt er nog een klok in het torentje? We kijken elkaar dan aan. Zullen we die gaan luiden als we bij elkaar komen? Het Visnet 5e jrg. nr dec

22 GUPPIES Door Annemarie Tanis Hallo allemaal, Fijn dat je de Guppies-pagina weer gevonden hebt. Dit keer geen puzzel of opdrachtje om te maken, maar een spel dat je met het hele gezin kan spelen. Veel plezier! Gezamenlijke kerstmaaltijd voor gemeenteleden en gasten vrijdag 20 december 2013 in De Rank van 18:00-20:00 uur Opgeven bij Bram Kievit (491308) of Barend Keijzer (492570) 22 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

23

24

25

26 26 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

27 KINDERKERSTFEEST Door Ds. D. Hoolwerf e voorbereidingen voor het kinderkerstfeest zijn alweer volop aan de gang. D Thema is dit jaar: HET KERSTGESCHENK Kinderen gaan knutselen. Het jeugdorkest De Hoop is weer aanwezig voor de kerstmuziek. Er is altijd een gezellige kerstsfeer en mooie kerstliederen zingen we met elkaar. Het kerstverhaal wordt verteld op een aansprekende manier voor de kinderen. Elk jaar komen er meer kinderen en zo wordt het steeds meer een kinderkerstfeest voor heel het dorp. Tijdens de weken ervoor is er ook de adventspuzzeltocht. Door heel het dorp steeds een versierd raam erbij totdat het kerst is. Kinderen kunnen al die ramen bij elkaar zoeken en iets moois winnen bij inlevering op kinderkerstavond. Fijn dat zoveel mensen meewerken om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Zo gaan we het feest vieren van de geboorte van Jezus Christus. Hij is het grote geschenk van God voor een wereld verloren in schuld. Hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet! Voor Alle kinderen uit het dorp en daarbuiten Wanneer 24 december 2013 Tijd inloop vanaf 18:15 uur Plaats Pastorietuin/kerkplein (Bosschieterstraat 2/6) Info Jacqueline Kievit (491308) Het Visnet 5e jrg. nr dec

28 KERST ZONDER VERSIERINGEN EN OPSMUK. Wat blijft er dan nog over? Wat gaan jullie doen met kerst? Hoop jij op een witte kerst? Staat de kerstboom al in vol ornaat, in de woonkamer? Eerste of tweede kerstdag op stap? Beide misschien? Staat er iets bijzonders op het menu? Liggen er cadeautjes voor je onder de kerstboom? ls ik nadenk over alle activiteiten A waar ik aan deel kan nemen rondom en tijdens de kerstdagen, dan zie ik weinig terug van waar kerst mee begonnen is. Van de werkelijke reden, waarom we kerst vieren. Kerst heeft voor mij niets te maken met een kerstman, het versieren van de kerstboom, cadeaus of een uitgebreid diner op tafel. Kerst begon in een kribbe, in Bethlehem. Met kerst sta ik stil bij de geboorte van Jezus. En daarmee, sta ik stil bij de geboorte van redding. De geboorte van bevrijding. De geboorte van genezing, vergeving en verlossing. God stuurde uit liefde voor jou, 2000 jaar geleden, Zijn Zoon naar deze wereld. Als je in gedachten alle versieringen en opsmuk weghaalt, wat blijft er dan over? Waar gáát kerst dan over, in je hart? Waar kijk je werkelijk naar uit? Zijn het echt de cadeaus, of die verrukkelijke kip uit de oven, waar je je mee bezig wil houden de komende kerstdagen? Of je nu wel of niet in God gelooft; laat jouw kerst in het teken staan van naastenliefde. Laat het niet zozeer gaan over wat JIJ krijgt of eet, maar over wat een ander nodig heeft. Kijk eens oprecht naar je plannen voor kerst en stel jezelf de vraag: Zijn er mensen in mijn omgeving, die hun kerst niet zo kunnen vieren als ik? Ik moedig je aan, om je uit te strekken naar hen. Naastenliefde is de ultieme kerstgedachte, in mijn ogen. Mag deze kerst, een kerst zijn om te delen. Gods rijkelijke zegen toegewenst! bron: 28 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

29 KERSTNACHTDIENST 24 december uur in de gereformeerde kerk STELLENDAM voorgangers: Ds. D. Hoolwerf Dhr. J. Anninga medewerking: Gospelkoor Crossroads uit Spijkenisse o.l.v. Hans Buis Het Visnet 5e jrg. nr dec

30 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 'Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.' Lucas 2: 13, 14 GEDICHT Door Joke Klepper-Breeman VREDE OP AARDE Als je straks zingt over vrede op aarde, spreekt dat begrip je dan werkelijk aan? Of neem je eerlijk gezegd, niet de moeite om de bedoeling ervan te verstaan? Blijft het voor jou een wat wazig gegeven omdat het nauw'lijks de werk'lijkheid raakt? Geeft het je nooit het gevoel dat er daardoor innerlijk iets in je los wordt gemaakt? Vrede op aarde het is toch per saldo méér dan een juichende engelenzang, want bij het heil dat God daarin beloofde heb je ook zelf immers alle belang! Hij heeft in Christus daadwerk'lijk die vrede ondanks de chaos weer moog'lijk gemaakt. Maar daarbij rekent Hij wel op jouw inzet! Pas als die wetenschap in je ontwaakt ga je de zin van het Kerstfeest begrijpen en zal 't voor jou zelfs een uitdaging zijn, daaraan persoonlijk gestalte te geven. Door consequent op je eigen terrein 't engelenlied te vertalen in daden, zodat Gods liefde weer recht wordt gedaan. Vrede op aarde? Het wordt een ervaring, als je de weg van het Kind maar wilt gaat! Truus van der Roest 30 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

31 VAKANTIE BIJBEL KLUB 2013 Door Ina Verhoeven n de afgelopen herfstvakantie was er I weer Vakantie-Bijbel-Klub. Deze keer was het thema Té gek! En dat was het op de VBK ook! Het was weer een feest voor alle kinderen en trouwens ook voor de leiding. De Bijbelverhalen gingen over Noach, Petrus en een verlamde man die genezen werd. Allemaal kregen ze een (té) gekke opdracht: Noach om een ark te bouwen op het droge, Petrus om op het water te lopen en de verlamde man om zomaar op te staan. In geloof deden ze dat! Noach werd hierdoor gered. En zoals de ark de redding was voor Noach, zo is de Heere Jezus nu de Ark die ons redding geeft. Petrus ging door de storm over het water naar Jezus toe, maar toen hij zag hoe de storm te keer ging en hoe hoog de golven waren, kwam er twijfel op in zijn hart en begon hij te zinken. Maar Jezus stak hem Zijn hand toe en redde hem uit de golven. Zo kan het nu ook in ons leven zijn: als we het in ons leven stormt, dan kijken we vaak niet meer naar de Heere Jezus. En dan kan de twijfel toeslaan in ons hart. Maar Jezus steekt ook ons Zijn hand toe om ons te redden. De verlamde man werd door de kracht van Jezus genezen. Zo wil de Heere ons ook nu nog genezen. Bij Hem zijn we veilig! Naast de Bijbelverhalen was er iedere dag een leuke sketch, hebben we een heleboel liedjes gezongen, werd er door de kinderen lekker geknutseld en hebben we op donderdag een speurtocht met spelletjes gedaan. We hebben prachtig weer van de Heere God gekregen! Daar zijn we dankbaar voor. Het goede doel was dit jaar Mercy Ships, een schip dat ieder jaar gedurende 10 maanden voor anker ligt in de haven van een land om mensen die geen geld hebben voor medische hulp toch een helpende hand te bieden. Vanuit hun geloof zetten artsen, tandartsen, verplegend en technisch personeel zich gedurende een periode op vrijwillige basis in om de allerarmsten te helpen. De VBK 2013 was voor mij een hele bijzondere. Na 17 jaar in de stuurgroep te hebben gezeten besloot ik dat het tijd werd om hiermee te stoppen. Een beslissing die ik aan de ene kant heel moeilijk vond, maar waar ik al biddend wel rust op heb gekregen. Er zijn inmiddels ook andere dingen op mijn weg gekomen waarvoor ik me mag inzetten voor Zijn Koninkrijk. Ik kijk terug op een prachtige tijd. Iedere keer weer heb ik genoten van de VBK en van alle kinderen die er kwamen. Als ik denk aan hoe Jezus naar hen kijkt en aan de liefde die Hij voor hen heeft, dan kan het niet anders of mijn eigen hart loopt ook vol van liefde voor hen. Wat is het geweldig om juist aan hen Het Visnet 5e jrg. nr dec

32 VAKANTIE BIJBEL KLUB 2013 dat Goede Nieuws van Jezus bekend te maken! En wat zijn ze een voorbeeld voor ons! In gedachten zie ik de kinderen voor mijn ogen en Jezus in hun midden. Zijn armen zijn wijd uitgespreid en Hij zegent ze. En zonder terughoudendheid geloven ze in en vertrouwen ze onvoorwaardelijk op Hem. En daar gaat het om. De kinderen mogen mij als juf vergeten. Het gaat er om dat geen van hen ooit zal vergeten dat er Eén is die onpeilbaar diep van hen houdt. Zoveel dat Hij niet wil dat er ook maar één van hen verloren gaat. Nee, Hij is voor hen gestorven en opgestaan, Hij is ook hun Ark. Rest mij om de leiding die verder gaat natuurlijk heel veel zegen toe te wensen. In gebed ga ik nog steeds met jullie mee. Aan de gemeente wil ik de oproep doen om voor dit werk mee te bidden. En ook een uitnodiging om mee te helpen op de VBK. Echt: als volwassenen leer je er zoveel van om samen met de kinderen bezig te zijn met en te luisteren naar de Bijbel! Daarnaast heeft de Heere God ons als volwassenen allemaal de verantwoordelijkheid gegeven om in dit opzicht voor de kinderen en de jeugd te zorgen. Laten we Zijn opdracht serieus nemen. Hij zal ons daar doorheen zegenen, dat heb ik in de afgelopen jaren zelf ook mogen ervaren. En daarom: Hem alle eer en dank! 32 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

33 VERSLAG GEMEENTEAVOND Door Jurriën van Kooten p woensdagavond 13 november O 2013 hebben de hervormde gemeente en gereformeerde kerk van Stellendam een gezamenlijke gemeenteavond gehouden rond het thema ontmoeting, kennismaking en gesprek met elkaar als mensen van de gemeente van Christus. Geloven biedt houvast, vertrouwen dat je niet We hebben hierover gesproken met Mattheus 28:19 als uitgangspunt: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. Deze tekst wordt ook wel het Zendingsbevel genoemd. alleen bent. Om hiermee te kunnen beginnen is het belangrijk onder woorden te kunnen brengen wat het geloof voor jou betekent. We hebben gekeken naar een filmfragment. In dit fragment was een aantal mensen in gesprek met elkaar over hoe zij aan de buitenwereld duidelijk konden maken wat het geloof voor hen betekent. Vervolgens zijn we in tweetallen met elkaar in gesprek gegaan, het liefst uit verschillende kerken. Hieruit kwam naar voren: Geloven biedt houvast, vertrouwen dat je niet alleen bent. In vers 20 van Mattheus 28 staat: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Ook dat laatste woord is belangrijk! Het zal vast en zeker zijn. We hoeven ook aan dat Woord van God niet te twijfelen. Andere punten die genoemd werden: De zekerheid dat Jezus voor onze zonden gestorven is. Jezus woont in mij en daardoor ga ik steeds meer op Hem lijken. Het is een troost te weten dat Jezus alle macht heeft en dat het Hem niet uit de hand loopt (Mattheus 28:18b). We hebben het thema vervolgens meer in detail besproken aan de hand van deelvragen, die we op twee manieren moesten betrekken: Wat heeft het mij persoonlijk te zeggen en wat kunnen we hier als gemeente(n) aan bijdragen? Duidelijk is dat zending niet iets is wat alleen in verre landen plaats moet vinden, maar ook hier in Stellendam. Laat maar aan buren en collega s zien dat je Christen bent. Niet per se met woorden maar ook in heel praktische zaken. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor iemand die dat zelf niet kan. Of door te bidden voor het eten. Als je dat consequent doet geef je daarmee een duidelijk signaal aan de buitenwereld af. Het was mooi om te zien dat bij deze gesprekken kerkmuren als het ware weggevallen waren. Geloven en het uitdragen van het Evangelie staat voorop. Praktische suggesties voor de toe- Het Visnet 5e jrg. nr dec

34 VERSLAG GEMEENTEAVOND komst: Het houden van een themadienst over dit onderwerp in een al dan niet gezamenlijke dienst en deze vervolgens met beide kerkenraden evalueren. Op deze wijze betrek je ook de gemeenteleden erbij die niet aanwezig waren op de gemeenteavond. Evangeliseren is immers niet alleen een taak van een commissie of werkgroep maar van de hele gemeente. Dit laatste ook omdat communicatie zo ontzettend belangrijk is. Hierover ging een tweede filmfragment. We hebben vaak schroom of zelfs angst als we over het geloof willen praten, omdat we bang zijn voor de reactie van de buitenwereld. De werkelijkheid is dat die buitenwereld smacht naar een boodschap van verlossing en hoop. Deze hoop is alleen te vinden bij Jezus. Zelf heb ik deze avond als zeer waardevol ervaren. Het met elkaar nadenken over Evangeliseren verdiept ook het persoonlijke geloofsleven. Dit geldt ook voor andere geloofsonderwerpen en daarom wil ik de volgende gemeenteavonden ook van harte bij u en jullie aanbevelen! Vervolg van blz. 16: Van de kerk werkvloer gen, pensioenen enzovoorts. Om alle ontwikkelingen bij te houden en ook te voldoen aan alle regels die tegenwoordig gelden is het daarnaast verplicht om jaarlijks door middel van studiedagen bij de tijd te blijven. Verder is voor mij heel belangrijk dat je niet alleen over financiële producten praat maar ook over de reden waarom deze producten noodzakelijk zijn. En dan kom je vanzelf ook een laagje dieper want dan komt aan de orde wat iemand drijft of wat iemands toekomstplannen zijn. Dan komen regelmatig ook levensvragen aan bod, zeker omdat dan blijkt dat veel mensen direct of indirect (nog) een link hebben met God. Dan komen er soms gesprekken op gang die veel verder gaan dan het zakelijke gesprek. Het spreekt voor zich dat dit ook in de relatie een verdieping brengt. Al met al dus een heel afwisselende baan met fijne collega s, soms verrassende gesprekken maar ook behoorlijk wat verantwoording. 34 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

35 HET VERHAAL VAN DE KERK IN NEPAL Door Ds. D. Hoolwerf kwam het land zomaar binnen: geen buitenlander, maar ook geen andere godsdienst. Evangeliseren was streng verboden. it seizoen doen we mee met het project Leven met Lef. Op de gemeen- D teavond en in de diensten in januari zal daar aandacht voor zijn om jong en oud te betrekken bij dit diaconale project. In het project Leven met lef reizen we af naar Nepal: land van de hoogste bergen in de wereld, maar ook land waar het hindoeïsme het dagelijks leven kleurt. Jarenlang was het gesloten voor buitenlanders en andere godsdiensten. Maar juist in dit land is een christelijke kerk ontstaan die de laatste jaren explosief is gegroeid. Het verhaal van de kerk in Nepal is een verhaal dat bemoedigt en doorverteld wil worden. Dat doen we in het project Leven met lef. De HGJB is op reis geweest naar Nepal om met woorden en beelden jongeren en ouderen in Nederland kennis te laten maken met de kerk in Nepal. In het kort... Nepal is jarenlang een gesloten hindoe-koninkrijk geweest. Niemand Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013 Toen de grenzen in 1952 opengingen, werd de eerste kerk van het land opgericht door Nepalezen die op de theeplantages in India tot geloof gekomen waren. Een jaar later werden de eerste twaalf christenen van het land gedoopt. Met name sinds de jaren 90 toen het land geleidelijk aan een democratie werd is de kerk explosief gegroeid. Het aantal gelovigen wordt zeker op 1 miljoen geschat. Nog steeds worden overal in het land (kleine) kerken gesticht. Christenen die je ontmoet, zijn vaak de eerste gelovigen van hun dorp of familie. Velen van hen hebben een wonder meegemaakt. Ze hebben duidelijk ervaren wat bevrijding is en leven vanuit hun eerste liefde tot God. De kerk van Nepal is een jonge kerk en onderstreept dat God doorgaat met Zijn werk. Tegelijk heeft de kerk van Nepal ook vragen en zoekt ze naar verdieping. Opvallend is de missionaire levensstijl van christenen daar: op de plek waar ze zelf tot geloof zijn gekomen, gaan ze verder om anderen met het evangelie bekend te maken. 35

36 HET VERHAAL VAN DE KERK IN NEPAL We leren door van deze christenen meer te weten te komen, naar ons eigen leven kijken: wat is leven met lef? Het diaconaal project sluit aan bij ons jaarthema 2013/2014. Tijdens de opening van het winterwerk is al nagedacht over Leven met lef. Het project en de getuigenissen uit Nepal zijn extra mogelijkheden om verder na te denken over de vraag: hoe leven wij als christenen in deze wereld? Hoe leven wij met een hart voor God en liefde voor mensen? Samen komen we in actie voor een jonge kerk die explosief is gegroeid, maar ook veel vragen heeft. De HGJB werkt in dit project samen met de GZB; zij onderhouden de contacten met de projecten in Nepal en zorgen ervoor dat het geld op z n bestemming komt. Een deel van de opbrengst worden gebruikt om jongeren in Nederland te helpen in de navolging van Jezus Christus. De GZB onderstreept dit van harte, want (jonge) christenen in Nepal en Nederland zijn samen geroepen om de liefde van Christus door te geven en voor te leven. Landencoördinator Tim Verduijn: Ik zie er naar uit dat door het project Leven met lef een band ontstaat tussen jongeren in Nederland en jongeren in Nepal. Bestemming gelden Nepal (2/3) 1. Kerkstichting in de Himalaya 2. Bijbelonderwijs voor (jonge) gelovigen 3. Hulp bij goed kinderwerk 4. Zorg voor kwetsbare mensen 5. Bestemming gelden Nederland (1/3) 1. Ontwikkeling diaconaal project: bewustwording onder jongeren en hun gemeenten 2. Overige activiteiten en materialen om jongeren en hun gemeenten te helpen in de dagelijkse navolging van Christus. 36 Het Visnet 5e jrg. nr dec 2013

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie