CAMT.053 versie Formaatbeschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving"

Transcriptie

1 CAMT.053 versie Formaatbeschrijving Oktober 2015

2 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT CAMT.053 beschrijving CAMT.053 structuur Technische indeling Tekenset Berichtstructuur 4 2. SEGMENT BESCHRIJVING Group header Statement Segment Entry segment Entry details CAMT.053 SCENARIO S SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s SEPA Direct Debit en non-sepa incasso scenario s 22 BIJLAGE 1: TRANSACTIE CODES 24 BIJLAGE 2: SEPA RETURNCODES 25 BIJLAGE 3: TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN 26 BIJLAGE 4: CHANGE LOG 27 Formaatbeschrijving CAMT.053 versie

3 1. CAMT.053 Export formaat Het formaat is gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor afschriften. De richtlijn is hier 1 beschikbaar. 1.1 CAMT.053 beschrijving Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over transacties en saldo op een rekening. Het bericht kan afschriften bevatten voor meerdere rekeningen en over meerdere boekdagen. Het bevat alleen transacties geboekt op de rekening. Vanaf november 2015 is het mogelijk om naast rekening-courant rekeningen ook de CAMT053 van spaarrekeningen op te vragen. Deze formaatbeschrijving is alleen van toepassing op de export van CAMT.053 via Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. 1.2 CAMT.053 structuur De modellen van het CAMT.053 document in ML worden beschreven in schema s. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (SD) in het schema. Aan de hand van de schema s kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) evenals de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplichte of facultatief karakter van bepaalde gegevens. De SD voor camt is hier 2 beschikbaar. 1.3 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden. Berichtelementen die ontbreken in hoofdstuk 2 zijn niet beschikbaar in het CAMT.053 exportformaat zoals beschikbaar gesteld door Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct. De beschrijving van elk berichtelement bevat: Kolom ISO-referentie Niveau Omschrijving Nummering volgens de ISO standaard. Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het CAMT.053 bericht zoals beschikbaar gesteld via RDC en SWIFT FileAct. Niveau van het element binnen het CAMT.053 bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> Formaatbeschrijving CAMT.053 versie

4 Naam ML-tag <Enz.></Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Naam van het element binnen het CAMT.053 bericht. Verkorte naam die een element identificeert in een ML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Bedrag>. Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Formaat Lengte Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie Tekenset) bevatten Datum: EEJJ-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 9 cijfers voor het scheidingsteken en 2 cijfers na het scheidingsteken bevatten. Uitzondering hierop is de control sum. Booleaans: veld met twee opties: true of false. Maximaal aantal karakters van het veld. Bevat de definitie van het berichtsegment of element. Aanvullende informatie over het gebruik van dit element. Alleen tag geeft aan dit element altijd wordt gevolgd door een volgende tag. 1.1 Tekenset In UNIFI berichten wordt de UTF8 tekenset gebruikt: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z / -? : ( )., ' + spatie 1.2 Berichtstructuur Het CAMT.053 bericht bevat altijd twee segmenten, een Group Header en in ieder geval één Statement (afschrift). Elk Statement bevat in ieder geval een begin- en eindsaldo en kan één of meer Entries (transacties) bevatten. Elke Entry kan één of meer Entry Details (transactiedetails) bevatten. De opbouw van een CAMT.053 bericht wordt hieronder weergegeven. Meer informatie over de berichtstructuur is hier beschikbaar. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie

5 Formaatbeschrijving CAMT.053 versie

6 2. Segment beschrijving 2.1 Group header De volgende elementen zijn aanwezig in de Group Header van CAMT.053 berichten. Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Top Document <Document> [1..1] Wordt altijd gevuld met <Document xmlns:xsi= xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt ">. Top Message root <BkToCstmrStmt> [1..1] 1.0 Top GroupHeader <GrpHdr> [1..1] Alleen tag MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><HHV><12-cijferig volgnummer>. Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Bijvoorbeeld: CAMT053HH CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en Tijd Datum en tijd waarop de CAMT.053 is gegenereerd. Bijvoorbeeld: T05:20:45+01: Statement Segment Het Statement Segment rapporteert eerst algemene afschrift informatie: de rekening waarover gerapporteerd wordt en de balans details voor de betreffende boekdatum. Het Entry segment dat begint bij ISO-referentie 2.76 bevat details van de transacties geboekt op de rekening. Voor batches zijn specificaties beschikbaar in Entry Details (vanaf ISO-referentie 2.135). Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Statement <Stmt> [1..n] Tag only 6

7 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 <CAMT053><12-cijferig volgnummer><5-cijferig subvolgnummer> Het 12-cijferig nummer is uniek en random. Het 5- cijferig subvolgnummer is uniek binnen het bericht en rekeningnummer onafhankelijk. Het eerste afschrift krijgt toegekend, het tweede afschrift krijgt toegekend, etc Electronic SequenceNumber Bijvoorbeeld: 3 afschriften van 3 verschillende rekeningen in 1 CAMT bericht Afschrift 1: <CAMT053>< ><00001> Afschrift 2: <CAMT053>< ><00002> Afschrift 3: <CAMT053>< ><00003> <ElctrncSeqNb> [0..1] Numeriek Vaste lengte 5 <JaarJaar><boekdagnummer> Elke boekdag is genummerd en wordt voorafgegaan met <JaarJaar>. Het boekdagnummer wordt elk jaar gereset en het jaartal wordt elk jaar opgehoogd. Bijvoorbeeld: 2 januari 2015: <15001> 5 januari 2015: <15002> 19 januari 2015: <15012> 4 januari 2016: <16001> 5 januari 2016: <16002> 19 januari 2016: <16012> CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd Datum en tijd waarop de statement is gegenereerd, bijvoorbeeld: T11:20:45+01: Account <Acct> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer in elektronisch formaat (zonder spaties), bijvoorbeeld NL96RABO , NL68RABO Currency <Ccy> [0..1] Code Vaste lengte 3 Muntsoort van de rekening in ISO 4217 muntsoort code. 7

8 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Balance <Bal> [1..n] Alleen tag Type <Tp> [1..1] Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Alleen de volgende codes worden gebruikt door Rabo Direct Connect: OPBD = Beginsaldo CLBD = Eindsaldo Amount <Amt> [1..1] Muntsoort code Bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als het saldo nul of positief is, DBIT als het saldo negatief is Datum <Dt> [1..1] Alleen tag Datum <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Datum van de balans in de format: EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] Alleen tag TotalEntries <TtlNtries> [0..1] Alleen tag. Voorbeeld: voor December 16, NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Numeriek Max. lengte 15 Aantal Entries aanwezig op het Statement Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimals De som van alle Entries, ongeacht plus of min. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100, dan is de som = 200. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 8

9 Index Level Naam <ML Tag> TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Bedrag Max. lengte 18, max. 17 decimalen Formaat Lengte Omschrijving De netto som van alle Entries. Bijvoorbeeld, als 2 transacties gerapporteerd worden van +100 en -100, dan is de netto som 0. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal transacties aanwezig op het Statement Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen De som van alle transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.) TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal transacties aanwezig op het Statement Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalEntriesPerBank TransactionCode <TtlNtries- PerBkTxCd> [0..n] De som van alle transacties. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Alleen tag. Tag is niet aanwezig indien het Statement geen transacties bevat NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 15 Aantal Entries met dezelfde transactiesoortcode Sum <Sum> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen TotalNetEntryAmount <TtlNetNtryAmt> [0..1] Numeriek Max. lengte 18, max. 17 decimalen Som van alle Entries met dezelfde transactiesoortcode ongeacht plus of min. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Netto som van alle Entries met dezelfde transactiesoortcode. Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 9

10 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiecode wordt gevuld met een 3- of 4- alfanumerieke code. De 4-alfanumerieke code is voor toekomstig gebruik, zie bijlage Entry segment Het Entry segment rapporteert de intradag boekingen op de rekening. Deze boekingen zijn enkelvoudig. Enkelvoudig betreft een niet gecomprimeerde individuele boeking waar detailinformatie voor beschikbaar is in sectie TransactionDetails (2.142). Uitgaande SEPA batches ingestuurd met BatchBooking true of zonder BatchBooking indicatie worden geboekt als enkelvoudige transactie. Derhalve zijn details van de transacties binnen de SEPA batch niet beschikbaar, alleen details van de SEPA batch zijn dan beschikbaar. Als uw uitgaande SEPA batch ingestuurd is met BatchBooking false, dan wordt elke transactie uit de SEPA batch als een enkelvoudige transactie geboekt. Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Entry <Ntry> [0..n] Alleen tag Amount <Amt> [1..1] Muntsoort code Bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Code is CRDT als de waarde nul of positief is, DBIT als de waarde negatief is ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] Code Waarde true of false Status <Sts> [1..1] Code Bevat altijd code BOOK, geeft aan dat de transactie geboekt is op de rekening. Reserveringen worden 10

11 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving BookingDate <BookgDt> [0..1] Alleen tag. niet gerapporteerd in de CAMT Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Boekdatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld: voor December 16, ValueDate <ValDt> [0..1] Alleen tag Date <Dt> [1..1] Datum Vaste lengte 10 Valutadatum in formaat EEJJ-MM-DD E = Eeuw J = Jaar M = Maand D = Dag Voorbeeld voor December 16, BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiecode wordt gevuld met een 3- of 4- alfanumerieke code. De 4-alfanumerieke code is voor toekomstig gebruik, zie bijlage 1. 11

12 2.4 Entry details Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving EntryDetails <NtryDtls> [0..n] Alleen tag Batch <Btch> [0..1] Alleen tag PaymentInformationIdentification <PmtInfId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Referentie van batch (Payment Information Block) waar transactie onderdeel van is TransactionDetails <TxDtls> [0..n] Alleen tag References <Refs> [0..1] Alleen tag EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Uniek betalingskenmerk, toegekend door de initiator van een SEPA transfer (Eurobetaling), dat ook meegegeven wordt naar de begunstigde. Met betrekking tot CAMT053 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaaroverboekingen. Het leveren van deze tag staat opgenomen als toekomstige wijziging, zie bijlage MandateIdentification <MndtId> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Kenmerk machtiging, door de incassant meegegeven machtigingskenmerk bij een SEPA direct debit (Euroincasso) AmountDetails <AmtDtls> [0..1] Alleen tag. Met betrekking tot CAMT053 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaaroverboekingen. Het leveren van deze tag staat opgenomen als toekomstige wijziging, zie bijlage InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] Alleen tag. Alleen aanwezig indien de muntsoort van de Entry anders is dan de muntsoort van de rekening Amount <Amt> [1..1] Munstoort code Bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen Decimaal scheidingsteken is een punt (.). Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt> 12

13 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving <Amt Ccy="KWD">1.000</Amt> <Amt Ccy="JPY">100</Amt> CurrencyExchange <Ccychg> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar voor RI-rekeningen SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] Muntsoort Vaste lengte 3 Originele muntsoort van de transacties in ISO 4217 muntsoort code ExchangeRate <chgrate> [1..1] Bedrag Max. lengte 11, max. 10 decimalen BankTransactionCode <BkTxCd> [0..1] Alleen tag Proprietary <Prtry> [0..1] Alleen tag. Indien beschikbaar, de valutakoers toegepast voor de conversie Code <Cd> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 De transactiecode wordt gevuld met een 3- of 4- alfanumerieke code. De 4-alfanumerieke code is voor toekomstig gebruik, zie bijlage Charges <Chrgs> [0..n] Alleen tag. Alleen beschikbaar voor RI-rekeningen Amount <Amt> [1..1] Muntsoort Bedrag Max. lengte 18, max. 5 decimalen CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code Vaste lengte 4 Waarde CRDT of DBIT Bearer <Br> [0..1] Code RelatedParties <RltdPties> [0..1] Alleen tag. Kosten opgenomen in het Entry Amount (2.78). Kosten die de zendende bank heeft ingehouden op het originele bedrag Debtor <Dbtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Alleen tag. Indien beschikbaar, naam van de tegenpartij AddressType <AdrTp> [0..1] Code Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. 13

14 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters) AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Tegenpartij identificatiecode DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij debiteur is Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer Other <Othr> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer UltimateDebtor <UltmtDbtr> [0..1] Alleen tag Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte Creditor <Cdtr> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de eur is Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Naam of tegenpartij. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de eur is PostalAddress <PstlAdr> [0..1] Postadres van de tegenpartij. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de eur is AddressType <AdrTp> [0..1] Code Indien beschikbaar, gevuld met ADDR. 14

15 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Country <Ctry> [0..1] Code Vaste lengte 2 Land in ISO 3166 landcode (2 letters) AddressLine <AdrLine> [0..7] Alfanumeriek Max. lengte 70 Adres van de tegenpartij Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 70 Tegenpartij identificatiecode CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de eur is Identification <Id> [1..1] Alleen tag IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 IBAN rekeningnummer Other <Othr> [1..1] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte 34 Indien IBAN niet beschikbaar is, wordt het gevuld met het non-iban rekeningnummer UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] Alleen tag Name <Nm> [0..1] Code Max. lengte Identification <Id> [0..1] Alleen tag OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] Alleen tag Other <Othr> [0..n] Alleen tag Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. lengte RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] Alleen tag DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] Alleen tag. Alleen beschikbaar als de tegenpartij de debiteur is FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] Alleen tag. 15

16 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij debiteur is, BIC van de financiële instelling van de debiteur CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] Alleen tag FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] Alleen tag BIC <BIC> [0..1] Alfanumeriek Lengte 8 or 11 Indien tegenpartij eur is, BIC van de financiële instelling van de eur Purpose <Purp> [0..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Lijst met codes beschikbaar op RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] Alleen tag. Het kan voorkomen dat zowel Unstructured als Structured Remittance Information aanwezig is Unstructured <Ustrd> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte 140 Niet gestructureerde omschrijvingsregels Structured <Strd> [0..n] Alleen tag. Deze tag is alleen gevuld indien de Referentie (index 2.262) aanwezig is CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] Alleen tag Type <Tp> [0..1] Alleen tag CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] Alleen tag Code <Cd> [1..1] Code Vaste lengte 4 Indien aanwezig gevuld met code SCOR Issuer <Issr> [0..1] Code Max. lengte 35 Voor Rabobank rekeningen wordt alleen het Currence betalingskenmerk ondersteund, waarde CURR Reference <Ref> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 35 Bevat, indien beschikbaar, het Acceptgiro kenmerk (Currence betalingskenmerk) ReturnInformation <RtrInf> [0..1] Alleen tag Reason <Rsn> [0..1] Alleen tag. 16

17 Index Level Naam <ML Tag> Formaat Lengte Omschrijving Code <Cd> [1..1] Code Max. lengte 4 Voor een lijst, zie Bijlage AdditionalInformation < AddtlInf> [0..n] Alfanumeriek Max. lengte AdditionalTransactionInformation <AddtlTxInf> [0..1] Alfanumeriek Max. lengte 500 Vertaling van de retour reden code indien beschikbaar. Wordt gevuld met het SEPA Direct Debit Incassant ID alleen in geval van SDD of SDD-R, indien beschikbaar. Met betrekking tot CAMT053 van spaarrekeningen: deze tag is afwezig bij spaartransacties en spaaroverboekingen. Het leveren van deze tag staat opgenomen als toekomstige wijziging, zie bijlage 3. 17

18 3. CAMT.053 scenario s Deze sectie beschrijft voor onderstaande scenario s, welke elementen verantwoord kunnen worden in de CAMT a Verantwoording van een SEPA 1b afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Scenario U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking TRUE). 2 Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. 3 Een eerder bijgeschreven SEPA ering geretourneerd is. 4 Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van een SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. 6 U hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking TRUE). 7 Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. 9a Verantwoording van een niet- 9b SEPA afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: 10a Verantwoording van een niet- 10b SEPA bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. Een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. U hebt geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso.

19 3.1 SEPA Credit Transfer en non-sepa overboeking scenario s Voor SEPA en non-sepa transfers en voor returns, rejects en recalls van SEPA transfers, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Index Naam Gebruiksregel Rabobank 1a Single 1b Batch 3 Return 5 7 Return 9 non- SEPA overboekin 11 non- SEPA overboeking 2.78 Amount 2.79 CreditDebitIndicator 2.81 Status DBIT DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode PaymentInformation Identification Waarde uit pain EndToEndIdentification Waarde uit pain.001. Waarde uit pain.001 van originele transactie AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening BankTransactionCode Charges Debtor Details van de initiator van de ontvangen transactie. Details van de begunstigde van de originele DebtorAccount Details van het rekeningnummer van de initiator van de ontvangen transactie. 3 Voor een recall, om ingehouden kosten te rapporteren.

20 Index Naam Gebruiksregel Rabobank 1a Single 1b Batch 3 Return 5 7 Return 9 non- SEPA overboekin 11 non- SEPA overboeking Details van het rekeningnummer van de begunstigde van de originele UltimateDebtor Details van de uiteindelijke initiator van de. Details van de uiteindelijke initiator van de originele Details van de uiteindelijke initiator van de ontvangen Creditor Details van de begunstigde. Details van de initiator van de originele CreditorAccount Details van de begunstigde rekening. Details van de rekening van de initiator van de originele UltimateCreditor Details van uiteindelijke begunstigde van. Details van uiteindelijke begunstigde van originele DebtorAgent Details van de bank van de initiator van de transactie. Details van de begunstigde bank van de originele CreditorAgent Details van de begunstigde bank van de. Details van de bank van de initiator van de originele Purpose Waarde uit pain.001 Waarde uit pain.001 van de originele. Aanwezig op afschrift van begunstigde.

21 Index Naam Gebruiksregel Rabobank 1a Single 1b Batch 3 Return 5 7 Return 9 non- SEPA overboekin 11 non- SEPA overboeking RemittanceInformation Omschrijving van transactie. Waarde uit pain.001 van originele. Aanwezig op afschrift van begunstigde ReturnInformation Reason Returncode

22 3.2 SEPA Direct Debit en non-sepa incasso scenario s Voor SEPA en non-sepa direct debits en voor returns, rejects en recalls van SEPA direct debits, geeft onderstaande tabel aan welke elementen, indien beschikbaar, aanwezig kunnen zijn in het CAMT.053 exportformaat. De aanwezigheid wordt aangegeven door een of door de gerapporteerde waarde te tonen. Index Naam Gebruiksregel Rabobank Amount SDD 4 Return SDD 6 SDD Batch 8 Return SDD 10 non- SEPA incasso 12 non- SEPA incasso 2.79 CreditDebitIndicator 2.81 Status 2.82 BookingDate 2.83 ValueDate 2.91 BankTransactionCode DBIT DBIT CRDT CRDT DBIT CRDT BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK PaymentInformationIdentification Waarde uit pain.008 van originele SDD EndToEndIdentification Waarde uit pain.008 van originele SDD Aanwezig op afschrift van geïncasseerde MandateIdentification Waarde uit pain.008 van originele SDD. Aanwezig op afschrift van geïncasseerde AmountDetails Indien muntsoort van transactie anders is dan muntsoort van rekening Debtor Details van geïncasseerde. Details van incassant van originele SDD DebtorAccount Details van rekening van geïncasseerde. Details van rekening van incassant van originele SDD UltimateDebtor Details van de uiteindelijke incassant van de SDD.

23 Index Naam Gebruiksregel Rabobank 2 SDD 4 Return SDD 6 SDD Batch 8 Return SDD 10 non- SEPA incasso 12 non- SEPA incasso Details van uiteindelijk geïncasseerde van originele SDD Creditor Details van incassant. Details van geïncasseerde van originele SDD CreditorAccount Details van rekeningnummer van incassant. Details van rekeningnummer van geïncasseerde van originele SDD UltimateCreditor Details van uiteindelijke incassant. Details van uiteindelijk geïncasseerde van originele SDD RemittanceInformation Omschrijvingsregels van SDD. PaymentInformationId referentie uit pain.008 van de originele SDD. Waarde uit pain.008 van originele SDD. Aanwezig op afschrift geïncasseerde ReturnInformation Reason Reasoncode AdditionalTransactionInformation Details van incassant.

24 Bijlage 1: Transactie codes De Bank Transactie Code worden gerapporteerd in indexnummers 2.68, 2.98 en Een overzicht van deze transactie codes zijn te vinden op de download pagina s van: RDC: SWIFT FileAct: Let op: de transactie codes zijn codes die door de Rabobank wordt gebruikt. Rabobank is bevoegd om te allen tijde deze transactie codes en omschrijvingen aan te passen zonder voorafgaande communicatie.

25 Bijlage 2: SEPA returncodes Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving. Reden retour code Omschrijving Reden retour code Omschrijving AC01 Rekeningnummer onjuist R002 Opdracht te vroeg of te laat AC04 Rekeningnummer gesloten R003 Rekeningnummer niet gevonden AC06 Euro-incasso blokkade R004 Niet toegestaan op G-rekening AC13 AG01 AG02 AGNT Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening Administratieve reden Fout bestandsformaat Onjuist BIC bank begunstigde SL01 TECH TM01 UPAY Administratieve reden Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip Opdracht niet toegestaan AM04 Administratieve reden AM05 Duplicaat opdracht BE04 Adres begunstigde ontbreekt BE05 Opdrachtgever onbekend CURR Incorrecte muntsoort CUST Weigering debiteur CUTA Afgekeurd DUPL Duplicaat opdracht FF01 Fout bestandsformaat FF05 Incasso type is onjuist FOCR Annuleringsverzoek MD01 Geen machtiging MD02 Onjuiste machtiging MD06 Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten MD07 Administratieve reden MS02 Geweigerd door debiteur MS03 Geweigerd door bank PC01 Technische reden PC02 Technische reden PC03 Technische reden RC01 BIC onjuist RR01 Administratieve reden RR02 NAW debiteur ontbreekt RR03 NAW eur ontbreekt RR04 Administratieve reden R001 Opdracht niet toegestaan

26 Bijlage 3: Toekomstige wijzigingen Onderstaande tabel bevat verwachte/gewenste toekomstige wijzigingen van de CAMT053 te leveren via Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct: Index Naam/ML tag Opmerking Verwachte implementatie End To End Identification Mandate Identification Additional Transaction Information Debtor Name Creditor Name Voor CAMT053 van spaarrekeningen: het verantwoorden van SEPA referenties. Voor CAMT053 van spaarrekeningen: het verantwoorden van de naam van de tegenrekeninghouder bij non-sepa spaaroverboekingen. De naam is opgenomen in de tag Unstructured Remittance Information. Onbekend Onbekend

27 Bijlage 4: Change log Titel: Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie: Datum: Namens: Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct Contact: Rabobank Nederland, Zakelijke Klantkanalen Leidseveer 35, 3511 SB Utrecht Postbus HG Utrecht Datum Versie Type wijziging Reden wijziging Nieuw formaat Algemene layout wijzigingen. Layout wijziging Hoofdstuk 2: tags verwijderd die niet nog geleverd konden worden, inclusief de toekomstige te leveren tags. Layout wijziging Verwijdering van kolommen RIB en RCM. Layout wijziging Verwijderd Bijlage Party Identifier en Bijlage Calculating the Creditor Identifier. Layout change Index 1.1 Message identification gewijzigd Wijziging Index 2.1 Statement identification gewijzigd Wijziging Index 2.2: Electronic Sequence Number: toegevoegd Wijziging Index 2.49 and 2.52 Transactions Summary - Total Credit/Debit Entries: conditie toegevoegd Index 2.68, 2.98 and Bank Transaction Code gewijzigd in 3 or 4 positions alfanumeriek transactie code. Wijziging Wijziging Index Instructed Amount: conditie toegevoegd. Verduidelijking Index Currency Exchange, Source Currency en Exchange rate zijn toegevoegd Index 2.172, 2.174, Charges Amount zijn toegevoegd. Wijziging Wijziging Index and Address type is toegevoegd. Wijziging Index Unstructured remittance information: verwijderd een extra spatie na elk aangeleverde omschrijvingsregel Index AdditionalTransactionInformation: conditie toegevoegd. Wijziging Verduidelijking Bijlage 1 Transactie codes toegevoegd. Verbetering Bijlage 2 SEPA returncodes toegevoegd. Verbetering De formaatbeschrijving versie is ook van toepassing op de CAMT053 die geleverd wordt via SWIFT FileAct Hoofdstuk 1.1: de CAMT053 is vanaf november 2015 beschikbaar voor spaarrekeningen. Tekstuele wijziging Wijziging

28 Datum Versie Type wijziging Reden wijziging Index 1.1 MessageIdentification: <RDC> gewijzigd in <HHV> Index 2.1 Identification: toegevoegd rekeningnummer onafhankelijk Index 2.10: toegevoegd voorbeeld van een IBAN spaarrekeningnummer Index 2.56, 2.98, BankTransactionCode: drie en vier gewijzigd maar 3 en Index 2.55 TotalEntriesPerBank TransactionCode: conditie toegevoegd Toegevoegd aan index Debtor/Creditor Name. Uitsluitend van toepassing op spaarrekeningen: de naam ontbreekt in geval van non-sepa spaaroverboekingen/transacties. Verwijzing naar Toekomstige wijzigingen. Verwijziging waar de informatie te vinden is Toegevoegd aan index 2.148, 2.150, Uitsluitend van toepassing op spaarrekeningen: SEPA referenties zijn afwezig en staan opgenomen als toekomstige wijzigingen Hoofdstuk 3, 3.1 en 3.2: gewijzigd de titel van het hoofdstuk, scenario nummering aangepast en de tabellen Bijlage 3 Toekomstige wijzigingen : toegevoegd verwachte wijzigingen voor CAMT052 van spaarrekeningen tbv spaartransacties en spaaroverboekingen. Tekstuele wijziging Verduidelijking Verduidelijking Tekstuele wijziging Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking Verbetering Verduidelijking Change log gewijzigd naar Bijlage 4. Layout wijziging

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

ISO Formaat Beschrijving CAMT.053. SNS Bank

ISO Formaat Beschrijving CAMT.053. SNS Bank ISO 20022 Formaat Beschrijving CAMT.053 SNS Bank Version 2.0 Publicatie datum februari 2014 1. Wat is CAMT.053? CAMT.053 (Bank to Customer Statement) bericht is het XML bericht formaat uit de ISO20022

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.052 versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.052 versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 CAMT.052 Exportformaat 3 1.1 CAMT.052 Beschrijving 3 1.2 CAMT.052 Structuur 3 1.2.1 Introductie 3 1.2.2 Technische

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 5 1.1 Beschrijving 5 1.2 Algemene kenmerken 5 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 6 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 7 9 9 10 16 25 27 28 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren van Euro-incasso s in het

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Cash Management (RCM)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Cash Management (RCM) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Cash Management (RCM) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.1.2 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie, datum 1.1, maart 2013 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Standard-CreditTransfer-v2-NL.docx version 2 DW 04/01/2012 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 2.0 Belgische Federatie van de financiële sector Aarlenstraat 82 B-1040

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052

Formaatbeschrijving CAMT.052 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.01, februari 2015 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2015 Niets uit dit werk mag

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.1 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA CT STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Cash Management (RCM) 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.1.1 Algemene kenmerken...3 1.1.2 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...3

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvings-opdracht

XML-bericht voor overschrijvings-opdracht XML-bericht voor overschrijvings-opdracht Implementatierichtlijnen Versie 1.3 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht 2 Inhoudstafel 1 Inleiding...4 1.1 Toepassingsgebied...5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen...6

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA DD - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA DD STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht standard - SDD - initiation - v1 2 - NL.doc version 1.2.a DW 13/08/2010 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijn voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 1.2.a Belgian

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Direct Connect (RDC)

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabo Direct Connect (RDC) Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Direct Connect (RDC) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA DD STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2 Technische

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabobank Cash Management (RCM)

Formaatbeschrijving XML SEPA DD. Rabobank Cash Management (RCM) Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabobank Cash Management (RCM) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.2 ALGEMENE KENMERKEN... 3 1.3 VERSCHIL TUSSEN IMPORTEREN OPDRACHTEN EN IMPORTEREN BATCHES...

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Standard-XML-SDD-Initiation- v2c-nl.doc versie 2.0.c DW 08/06/2012 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 2.0.c Belgian Finance

Nadere informatie

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5 Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese overschrijvingen SEPA (SCT) Versie april 2013 ing.be/sepa https://www.ing.be/nl/business/pages/sepa.aspx?wt. xmenusource=language_nl&wt.xmenusource

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving CT-XML importformaat 2 oktober 2017 Versie 2.2 1 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Beschrijving... 3 1.2 Algemene kenmerken...

Nadere informatie

Aanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0

Aanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0 Aanleveren SEPA-overboeking Checklist 11 december 2013 Versie 1.0 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 CreditTransferTransactionInformation (transactie)

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan Inleiding Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij van hun Nederlandse bank de (nieuwe) SEPA reasoncodes ontvangen Dit wordt met

Nadere informatie

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31. Rabo Direct Connect

Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31. Rabo Direct Connect Formaatbeschrijving Generic Payment File importformaat v1.31 Rabo Direct Connect Contents 1 Algemeen... 4 1.1 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Aanleveren SEPA-incassobatch Checklist. SEPA Expert Desk 28 november 2013 Versie 1.1

Aanleveren SEPA-incassobatch Checklist. SEPA Expert Desk 28 november 2013 Versie 1.1 Checklist 28 november 2013 Versie 1.1 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 DirectDebitTransactionInformation (transactie) niveau 8 5 Bijlage pain.008 voorbeeldbestand

Nadere informatie

SEPA testen bij Rabobank

SEPA testen bij Rabobank SEPA testen bij Rabobank SEPA testevent 25 september 2012 Agenda Stand van zaken Rabobank Lessons learned Planning Rabobank formaten Online SEPA testtool Domeinen voor klanten Bankproducten Begeleiding

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Wat moet ik aanpassen? 2 Waar moet ik op letten? 3 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 4 Bij

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar. Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen

Nadere informatie

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Rabo Cash Management. Colofon

UNIFI Formatenboek. Rabo Cash Management. Colofon UNIFI Formatenboek Rabo Cash Management Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.03, januari 2015 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer

Nadere informatie