INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari"

Transcriptie

1 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª; Kinderoppas 3ª; Koffiedrinken 3ª BIJ DE DIENSTEN... 4ª Doop 6ª DIENSTEN DONIAHIEM... 7ª ALGEMENE INFORMATIE... 7ª 7ª; Zondagse ontmoeting 7ª VANUIT SCHARNEGOUTUM... 8ª LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR... 9ª VAN DE KERKENRAAD... 10ª Verslag Kerkenraadsvergadering 13 september ª; Uitnodiging gemeenteavond op 9 januari 11ª; Beleidscommisie 12ª VAN DE KERKRENTMEESTERS... 12ª Algemeen 12ª; Restauratie 12ª; Onderhoud - scenario's 13ª; Collecten 13ª; Eindejaarscollecte 13ª; Wat moet ik geven? 14ª; Herinnering Kerkbalans ª; Wijkkerkrentmeesters 14ª; Kerkbalans ª; Begroting ª VAN DE DIACONIE... 17ª Collectes 17ª; Kerstpakkettenactie 22 december a.s 17ª; Dankdag voor gewas en arbeid 17ª VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE... 18ª JEUGD... 19ª VANUIT DE GEMEENTE... 21ª Running dinner van 9 november 21ª; Optreden jongenskoor Dzvinchok groot succes! 22ª; Kerstconcert door Cantabile 22ª WINTERWERKACTIVITEITEN... 23ª Activiteitencommissie 23ª; Groothuisbezoek seizoen 2012 en ª VAN ONZE BUURGEMEENTE... 24ª 7 oktober 2012 Kerkendag 24ª; Hoe is het bij de buren? 25ª; Levend kerstspel kerstavond Langweer 26ª CLASSIS... 26ª De classicale vergadering bijeen 26ª; Interactief ZWO-Bolivia ª; Verslag van de Generale Synodevergadering 34ª ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN... 36ª Verjaardagen van 80-plussers uit onze gemeente 36ª; Bloemengroet 37ª; Bedankje 37ª; Bedankje 37ª; Ziekenhuisopnames 37ª; Gemeenteleden elders 38ª; Kennisgeving 39ª; Overleden 39ª IN MEMORIAM... 39ª In memoriam Jaring Boersma 39ª; In memoriam Janna Schotanus-Klompmaker 41ª; In Memoriam Geesje Weststrate-Pijlman 42ª; In Memoriam Sietske Margje Dijkstra-Osinga 42ª MUTATIES SEPTEMBER/OKTOBER ª Binnengekomen 44ª; Binnenverhuizing 44ª; Verhuisd naar elders 44ª; Overgeschreven vanuit 44ª; Uitgeschreven 44ª ADRESSEN PKN GEMEENTE OP E NOED... 45ª

2 MEDITATIE "Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken" (Lucas 2:19) Het bovenstaande vers komt uit het geboorteverhaal van Jezus Christus. Zijn geboorte wordt omgeven door bijzondere gebeurtenissen. Mensen krijgen een profetie, worden vervuld van de heilige Geest, volgen een stralende ster, of hebben een ontmoeting met een of meerdere engelen. Het zou heel gemakkelijk kunnen dat je door al die zaken wordt afgeleid van de geboorte zelf. Voor veel moderne mensen, die of niet meer in wonderen geloven, of daar juist heel sterk mee bezig zijn, is die kans nog veel groter dan voor onze voorouders. Als je goed leest, zal je echter opvallen dat de wonderen niet op zichzelf staan. Zij hebben een doel, om te wijzen op de geboorte van dit kind. Daar ligt de focus telkens op. De bijzondere gebeurtenissen zijn als verkeersborden aan de kant van de weg. Geen doel op zichzelf, maar bedoeld om ons ergens attent op te maken. Zacharias, Elisabeth, Maria, Jozef, de herders en de wijzen praten dan ook niet zoveel over wat ze hebben meegemaakt, maar meer over wat hun is verteld. Daar ligt de focus op. Van Maria in het bijzonder wordt verteld dat ze deze woorden in haar hart bewaarde. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Als je woorden in je hart bewaart, dan zitten ze op de plaats van het gevoel en het leven. Die woorden doen iets met haar, raken haar tot in het diepst van haar ziel. Ze laat de woorden niet afketsen op de buitenkant. Niet het ene oor in en het andere weer uit. De boodschap komt werkelijk bij haar binnen. Misschien herken je dat wel, dat je soms intens geraakt wordt door iets. Meestal duurt het echter niet zo lang, en gaan die gevoelens weer verflauwen. Bij Maria niet. Zij bewaart ze in haar hart, en bleef erover nadenken. Als iets alleen op gevoel is gebaseerd, loop je het risico dat het weer voorbijgaat, maar Maria gebruikt haar gevoel en haar verstand om de boodschap van Kerst met zich mee te dragen. Haar kleine zoon, Jezus, zal de wereld op zijn grondvesten doen schudden. God laat ons niet aan ons lot over, maar vervult Zijn beloften. Hij laat de wereld niet in de duisternis zitten. Ik hoop dat de woorden van Kerst ook in jouw hart landen, en dat ze niet aan de buitenkant blijven zitten. Vrede voor deze wereld begint met vrede in je hart. Je kunt de grote wereldproblemen niet alleen oplossen, maar in jouw omgeving kun jij het verschil maken. Zo zet je iets in beweging dat steeds groter kan worden. Die vrede halen we niet uit onszelf, maar die wordt ons geschonken. Is dat niet de hoopvolle boodschap van Kerst? Dat God naar ons omziet en ons niet aan ons lot overlaat! Ik hoop van harte dat je die woorden in je hart zult bewaren. Ds. Peter Elzinga 1ª meditatie KERKDIENSTEN zondag 2 december paars. 1 ste zondag advent. Koffiedrinken! 9.30 uur Tjerkgaast... ds. P. Elzinga collecte... Missionair werk, 2 de restauratiefonds 9.30 uur Idskenhuizen... Tienerdienst in het dorpshuis zondag 9 december paars. 2 de zondag advent. Heilig Avondmaal 9.30 uur St. Nicolaasga.. ds. P. Elzinga Collecte... 1 ste Avondmaalproject 2 de Onderhoud gebouwen zondag 16 december paars 3 de zondag advent 9.30 uur Tjerkgaast... ds. P. Elzinga Collecte... 1 ste Gez. diaconie/caritas 2 de kerk uur RK kerk... Kerstzangdienst m.m.v. "Spirit" collecte... 1 ste bepaald door commissie 2 de onkosten zondag 23 december paars 4 de zondag advent en doopdienst 9.30 uur Idskenhuizen... ds. S. Cnossen - Hoekzema Collecte... 1 ste Jeugdwerk eigen gemeente 2 de kerk maandag 24 december paars Kerstnachtdienst m.m.v. "Ut en Troch" uur St. Nicolaasga.. ds. S. Cnossen - Hoekzema Collecte... 1 ste kinderen in de knel 2 de Kerk dinsdag 25 december wit. 1 ste kerstdag m.m.v. "Spirit" 9.30 uur Tjerkgaast... ds. S. Cnossen - Hoekzema Collecte... 1 ste kinderen inde knel 2 de kerk zondag 30 december wit 9.30 uur Idskenhuizen... ds. P. Elzinga collecte... 1 ste diaconie 2 de jeugdwerk eigen gemeente maandag 31 december wit Oudejaarsdienst uur Tjerkgaast... ds. P. Elzinga collecte... 1 ste diaconie 2 de kerk dinsdag 1 januari... Nieuwjaarsdienst uur St Nicolaasga.. ds. P. Elzinga koffiedrinken in Unitas zondag 6 januari wit... zondag Epifanie uur Idskenhuizen... ds. P. Elzinga collecte... 1 ste gez. diaconie en caritas 2 de kerk 9.30 uur Idskenhuizen... tienerdienst in het dorpshuis zondag 13 januari groen 9.30 uur Tjerkgaast... ds. P. Elzinga collecte... 1 ste jeugdwerk eigen gemeente 2 de kerk uur St. Nicolaasga.. ds. P. Elzinga kerkdiensten 2ª

3 themadienst/week van het gebed. Thema: "Wandelen met God" collecte... 1 ste diaconie 2 de kerk zondag 20 januari groen.. Heilig Avondmaal 9.30 uur St. Nicolaasga.. ds. S. Cnossen - Hoekzema collecte... 1 ste Avondmaalproject 2 de onderhoud gebouwen uur RK Kerk... ds. P.E Elzinga Oecumenische jeugddienst m.m.v. Ichthus collecte... 1 ste bepaald door commissie 2 de onkosten zondag 27 januari groen.. School/gezinsdienst met KBS Sloten 9.30 uur Tjerkgaast... ds. S. Cnossen - Hoekzema collecte... 1 ste project school 2 de kerk 9.30 uur St. Nicolaasga.. ds. P. Elzinga collecte... 1 ste catechese en educatie 2 de kerk Kopij "Schakels" Inleveren kopij t/m 10 januari 2013 ds. S. Cnossen- Hoekzema, ds. P. Elzinga, Heemstrastraat 29, R. Sybesma, Heide 2, K erkelijke adressen In de Schakels staan elke keer de kerkelijke adressen vermeld. Als er veranderingen zijn of als er fouten in staan, wilt u dat dan doorgeven via de redactie van de "Schakels". A utodienst Wanneer u gebruik wilt maken van de autodienst voor de diensten in Tjerkgaast, St. Nicolaasga of Idskenhuizen graag bellen de avond voor de dienst tussen en met: Corrie van Es tel of Geertje de Jong, tel. (0513) Belt u gerust als u naar de kerk wilt. De autodienst is er voor u! K inderoppas Tijdens alle ochtenddiensten is er de mogelijkheid om Uw kind(eren) van 0-4 jaar bij de oppasdienst te brengen. Dit geldt voor alle drie locaties (Idskenhuizen, St. Nicolaasga, Tjerkgaast). De oppas is in dezelfde ruimte waar op dat moment de kindernevendienst ook is en wordt geleid door 1 volwassene en 1 jongere. Zou u uw kind drinken/koekje en zo nodig verschoning mee willen geven? Lijkt het u/je ook leuk om op de jongste kinderen te passen? Hebt u nog speelgoed/ trapfietsjes staan die u wel kwijt wilt? Bel of mail dan even met Wietske Wanschers: tel. (0513) mail: K offiedrinken Elke 1 ste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst van 9.30 uur. Omdat er op nieuwjaarsdag koffiedrinken is, slaan we 6 januari een keertje over. BIJ DE DIENSTEN De adventstijd is een tijd van verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest, het feest waarop we zullen vieren dat er licht komt in het donker. Dit jaar worden we in de adventstijd bij de hand genomen door vier profeten. Voor alle vier de profeten speelt verwachting een belangrijke rol. Ze kijken uit naar een tijd die komen gaat, een tijd waarin God zich nog duidelijker zal laten zien in de wereld. Op iedere zondag is steeds een voorwerp gekozen dat iets laat zien van wat de profeet vertelt. - De eerste profeet waar we op 2 december kennis meemaken is Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden over de hele aarde. Op die dag zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen: licht wordt donker en donker wordt licht. Er zal helder, fris water ontspringen in Jeruzalem. Het voorwerp voor deze zondag is een kroon. Als lezing luisteren we naar 1 Samuel 12, hoe koning David de fout in gaat, maar door God weer in genade wordt aangenomen. - De profeet Maleachi vertelt op 9 december over zijn verwachting. Hij vertelt over een bode, die de weg vrijmaakt voor de Heer. Het voorwerp is een veger. Ook vieren we in deze dienst het Heilig Avondmaal. Aangezien het voor de kindernevendienstleiding niet mogelijk is om zowel de betekenis van het avondmaal als het adventsproject te behandelen in de kindernevendienst, kiezen we deze keer voor het project. In de volgende Avondmaalsviering van 20 januari zal de betekenis van het Heilig Avondmaal weer behandeld worden tijdens de kindernevendienst december komt de profeet Sefanja aan het woord. Hij roept mensen op om te juichen en blij te zijn: 'Jubel, vrouwe Sion! Zing van vreugde, Israël! ' God zal midden tussen de mensen zijn. Dat maakt niet alleen de mensen vrolijk, maar ook God wordt er blij van. Het wordt feest. Het voorwerp is hoe kan het anders, een slinger. Op deze zondag organiseert de Raad van Kerken Doniawerstal weer haar jaarlijkse Kerstzangdienst in de R.K. kerk te St. Nicolaasga. De aanvang is M.m.v. voorganger Pastor Huiting en koor "Spirit" o.l.v. Hielke de Jong en met dhr. J. Kloosterman als organist december is de laatste adventszondag en dan komt Micha ons vertellen: 'Uit jou, Bethlehem, komt iemand voort ' Micha vertelt over een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Micha heeft een kinderschoentje bij zich als teken van de verwachting. Het is bijzonder dat we in deze dienst de kleine Sybren Hendrik Bouma, zoon van Johannes en Jannie Bouma, geboren op 19 oktober en broertje van Hidde, mogen dopen. Hij mag het teken van Gods liefde zichtbaar door de doop ontvangen. 3ª kerkdiensten 4ª

4 - 24 december mogen we in de Kerstnachtdienst, die om half negen begint in de kerk van St. Nyk, de geboorte van Jezus vieren. Na weken van opgebouwde verwachting, na eeuwen van toekomstverwachting bij de profeten gebeurt er iets bijzonders. Ergens aan de rand van het grote Romeinse Rijk wordt een baby geboren en in een voederbak neergelegd. Moeten we het daarvan hebben, van een onbeduidend kind, van onbeduidende ouders? Juist dit kind zal aan het licht brengen wie God is en wie wij zijn. Hij vervult niet alleen onze verlangens en verwachtingen, maar vormt ze om. God heeft in mensen een welbehagen en komt in zijn zoon Jezus onder ons wonen. Laat ons Zijn komst met elkaar vieren! Met muziek en zang zal Ut en Troch aan deze dienst een extra feestelijk tintje geven! - 25 december gaan we eigenlijk gewoon verder met feest vieren. Het koor Spirit o.l.v. Hielke de Jong heten we deze morgen welkom en zij zal een aantal kerstliederen zingen. Met de startzondag heb ik u beloofd dat we op de eerste kerstdag stil willen staan bij de woorden uit Johannes 1: 1-5 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Woorden waar me mee verder kunnen! Op maandag 31 december sluiten we het jaar af voor het aangezicht van God. Wat is er afgelopen jaar veel gebeurd, zowel in de wereld als in de levens van veel gemeenteleden. Dit alles leggen we voor God neer, in het geloof dat Hij uiteindelijk Heer is, ook over de tijd en over dit afgelopen jaar. - In het nieuwe jaar starten we op 1 januari met een korte viering, die het karakter heeft van een morgengebed. We beginnen een half uurtje later dan normaal. Terwijl de meeste mensen nog in diepe rust zijn, kiezen we ervoor om dit nieuwe jaar met God te willen beginnen. Aansluitend aan deze korte viering is er koffiedrinken in Unitas, waar we elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar kunnen geven. - Op 6 januari is er naast de reguliere viering ook een tienerdienst. We hopen dat er veel tieners komen, om met elkaar bezig te zijn met hun geloof. - Op 13 januari is er 's avonds een gebedsdienst in Sint Nyk. Deze is in het kader van de week van het gebed, die loopt van januari. Om praktische redenen houden we deze dienst een weekje eerder. Het thema van deze week van het gebed is "wandelen met God". Dit thema is gekozen aan de hand van Micha 6:8, waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Dit thema is aangedragen door de kerk in India. 80% van de christenen in India is Dalit. Deze bevolkingsgroep valt buiten het kastenstelsel, en zij hebben daarom te maken met vernedering, uitbuiting en onderdrukking. Er zullen ook weer gebedsfolders uitgedeeld worden, met aparte folders voor jong- 5ª eren en kinderen. Wij hopen dat u meedoet. In het gebed ligt het hart van ons geloof. Een levende gemeente is een biddende gemeente. 20 januari vieren we in St. Nicolaasga het Heilig Avondmaal. Het eerste wonder van Jezus op de bruiloft te Kana, waar hij water in wijn veranderde staat op het leesrooster. Tijdens de KND zal dit verhaal ook het uitgangspunt vormen om uitleg te geven over de betekenis van het Avondmaal. We hopen dat veel ouders naar de kerk komen en hun kinderen meenemen zodat het wat gemakkelijker wordt om over de betekenis van het avondmaal te praten en om met elkaar aan tafel te gaan. - Jeugddienst 20 januari 2013 Op 20 januari a.s. om uur is in de Rooms Katholieke Kerk de jaarlijkse oecumenische jeugddienst met muzikale medewerking van ICHTHUS uit Franeker!!Ds. Peter Elzinga gaat voor en het thema is:" LEKKER BELANGRIJK" Iedereen is van harte welkom! (deze dienst is ook heel leuk voor vrienden en vriendinnen die weinig of niet naar de kerk gaan). Tot dan! - Voor 27 januari kregen we het volgende bericht binnen: Verder is er ook op zondag 27 januari nog een andere ochtenddienst, om 9.30 in St. Nicolaasga. Die zal geleid worden door ds. Elzinga, en heeft een "normaal" karakter. D oop Op zondag 23 december is er in de kerk van Idskenhuizen gelegenheid om uw kindje te laten dopen. Neemt u hiervoor zo spoedig mogelijk contact op met ds. S. Cnossen-Hoekzema, die in deze dienst zal voorgaan. Voor 2013 zijn geen vaste doopzondagen gepland. U wordt vriendelijk verzocht om, als u uw kindje wilt laten dopen, contact op te nemen met uw wijkpredikant. In onderling overleg zal dan een doopdatum worden vastgesteld. 6ª

5 DIENSTEN DONIAHIEM De drie kerkelijke gemeenten t.w. Langweer, Scharsterbrug/Ouwsterhaule en Op 'e Noed verzorgen om de beurt om de veertien dagen een kerkdienst in Doniahiem op donderdagmorgen van half elf tot half twaalf. De diensten zijn bestemd voor de bewoners van Doniahiem en de aanleunwoningen, omdat zij vaak moeilijk ter been zijn en niet meer naar de kerkgebouwen kunnen komen. Nu in de Eendracht veel ouderen zijn komen wonen, wil ik deze diensten onder uw aandacht brengen. Het zijn diensten die qua liturgie en inhoud afgestemd zijn op ouderen. Het zijn officiële kerkdiensten, d.w.z. er is een ouderling, diaken en predikant aanwezig. Ook wordt er vier keer per jaar het heilig Avondmaal gevierd. Iedereen die tot de doelgroep behoord en 's zondags niet naar de dienst(en) kan komen, is van harte uitgenodigd om de diensten in de kapel van Doniahiem bij te wonen. Ds. Siena Cnossen datum Verzorgd door Predikant 6 december Scharsterbrug/Ouwsterhaule ds. A. Vriend 3 januari Scharsterbrug/Ouwsterhaule ds. A. Vriend 17 januari Op 'e Noed ds. P. Elzinga viering H.A. 31 januari Langweer ds. A. Vriend ALGEMENE INFORMATIE w ww.pkn-openoed.nl Dit is het web adres van onze gemeente. De website wordt vanaf nu aangepast geactualiseerd. Het kerkblad de Schakels is natuurlijk nog steeds on-line te lezen. Dat betekent dat u, wanneer u een computer met internet verbinding heeft de mogelijkheid bezit om het kerkblad op uw beeldscherm te lezen. Iedereen, bijvoorbeeld oud gemeenteleden die verhuisd zijn kunnen op deze manier toch nog op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen onze gemeente. U kunt het één en ander bekijken op de website van onze gemeente. Het adres is : klik dan op de knop [schakels] Zondagse ontmoeting U kunt mededelingen, berichten etc. doorgeven aan Alie Runia Het is mogelijk de' zondagse ontmoeting' digitaal aan gemeenteleden te verzenden. Hebt u hier belang bij? Geef dan uw adres door aan Alie Runia, Lytse Buorren 19, Idskenhuizen, tel VANUIT SCHARNEGOUTUM Op het moment dat ik dit schrijf is het 23 november. We zijn de afgelopen weken bezig geweest om de bijzondere dienst van 25 november voor te bereiden. Een dienst waarin we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden gedenken. Als u dit leest is de dienst achter de rug. Er hebben 16 namen geklonken, waarvan de jongste maar 43 jaar is geworden en de oudste 103 jaar mocht leven. We begrijpen niet waarom mensen in de kracht van hun leven moeten sterven, maar het is wel de realiteit waar we verder mee moeten. We hebben ook aan alle andere geliefden gedacht die ons door de dood ontvallen zijn. Voor al deze mensen hebben wij kaarsen aangestoken, als symbool van hoop en uitzicht. De eeuwige God houdt onze levens, en die van onze dierbaren, in de palm van zijn hand. In zijn liefde zijn wij voor eeuwig geborgen. Voor de mensen die nu voor het eerst zonder hun dierbare de decembermaand in gaan, zal er een leegte zijn die pijn doen en verdrietig maakt. En ik weet dat de maand december voor veel mensen een moeilijke maand is, omdat er heimwee is naar vroegere tijden. We denken ook aan de mensen met ziekte en zorgen. Ik hoop dat we er op de goede momenten voor elkaar mogen zijn, zodat het gemis en de pijn verzacht. Het is ook de week waarin de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra werd opgepakt. Friesland was dagelijks in het nieuws. Stel je eens voor dat het in een van onze dorpen was gebeurd, hoe zouden we reageren? Een dorpsgenoot die 13 jaar lang gewoon gefunctioneerd heeft, blijkt een moordenaar te zijn. Onvoorstelbaar. Hoe het verder zal gaan? Onvoorspelbaar. Ook onvoorspelbaar is de situatie in het Midden-Oosten. De roep om vrede is groot, maar het geweld lijkt maar moeilijk te stoppen. Toch zingen we in de kerstnacht van het Kind dat geboren werd om de wereld te redden: Stille nacht, heilige nacht, vrede en heil wordt gebracht, aan een wereld verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. We moeten het hebben van Gods beloften, van Gods liefde die ons vasthoudt in de duisternis, maar die ons ook leidt naar grazige weiden en ons leven zegent met vreugde en blijdschap. Johannes en Jannie Bouma mochten voor de tweede keer ervaren wat het betekent dat je een kindje krijgt dat mag leven. Het vervult je hart met dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik het afgelopen jaar de kracht en de gezondheid gekregen heb om samen met ds. Elzinga, de kerkenraad en alle vrijwilligers te mogen werken in onze gemeente. We hebben elkaar nodig, vandaag, morgen en al die dagen die nog komen. Het is nog wat aan de vroege kant, maar ik wil u allen, ook namens Jan alvast goede feestdagen toewensen. En voor het jaar 2013 zou ik voor u willen zingen: Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe. Moge God je behoeden, leef met zijn liefde, Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe, aandacht wens ik je toe, dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe. Ds. Siena Cnossen 7ª 8ª

6 LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR Op zondag 25 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze laatste zondag gedenken wij in de kerk elk jaar de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Daarnaast denken we ook aan alle andere geliefden die ons door de dood ontvallen zijn, ook als het langer geleden is. Voor al deze mensen staken wij een kaars aan, als symbool van hoop en uitzicht. De dood heeft niet het laatste woord, hoe sterk wij zijn macht nu ook nog kunnen ervaren. Uiteindelijk zal God de overwinnaar blijken. Hij, de eeuwige God houdt onze levens, en die van onze dierbaren, in de palm van zijn hand. Niemand kan ze daaruit verwijderen, zelfs de dood niet. Dat is het geloof dat ons hoop geeft, en onder meer verwoord wordt in Openbaringen 1:1-8. Dat was het bijbelgedeelte dat in deze dienst werd gelezen. In dat geloof hebben wij de namen van de volgende gemeenteleden voorgelezen. Burghard Kombrink overleden op 16 december jaar Jantje Hoekstra-Dijkstra overleden op 20 januari jaar Johannes Hoekstra overleden op 22 maart jaar Pieter-Jochum Simonides overleden op 24 maart jaar Arend ter Heide overleden op 4 april jaar Gerritje ten Klooster-Jaarsma overleden op 14 juni jaar Jacoba Sinnema-Oosterdijk overleden op 27 juli jaar Trijntje Vogel-de Jong overleden op 24 augustus jaar Tjalco Simon Korsman overleden op 13 september jaar Trijntje Stegenga-Dijkstra overleden op 16 september jaar Grietje Broersma overleden op 18 september jaar Evertje Hornstra-Stroband overleden op 28 september jaar Geesje Weststrate-Pijlman overleden op 16 oktober jaar Sietske Margje Dijkstra-Osinga overleden op 17 oktober jaar Jetske Boomsma-Smink overleden op 23 oktober jaar Jaring Boersma overleden op 4 november jaar Voor deze mensen staken wij een kaars aan. Daarna kreeg een ieder die aanwezig was de gelegenheid om zelf een waxinelichtje aan te steken.. Verdriet, mooie herinneringen, troost en hoop, kunnen soms dicht naast elkaar liggen, zeker in een dienst als deze. Met alle emoties, was het een goede en gezegende dienst ds. P. Elzinga Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. (Gez.293:4) VAN DE KERKENRAAD Verslag Kerkenraadsvergadering 13 september 2012 Voorzitter Jan de Jong heet iedereen welkom. Na lezing van Lucas 22:14-20 gaat hij ons voor in gebed. Naar aanleiding van vragen van de diaconie over vorm, praktische invulling en eenheid in de viering van het Heilig Avondmaal is dit onderwerp op de agenda gezet. Ds. Cnossen houdt een inleiding over diverse aspecten van het Heilig Avondmaal, o.a. : Geschiedenis sinds de reformatie Toegang voor belijdende leden Toegang voor doopleden Toegang voor kinderen - Lopend of zittend De vergadering wordt daarna in 4 groepen verdeeld, waarin levendig gediscussieerd wordt over dit onderwerp. De conclusies en suggesties zullen in een groepje nader uitgewerkt worden. De "opdracht ontwikkelen beleidsplan" wordt door de vergadering gewaardeerd als duidelijk en helder geformuleerd. Na toelichting gaat de vergadering unaniem akkoord met deze opdracht. De uitvoerende beleidscommissie wordt wijsheid en succes toegewenst. De vergadering geeft toestemming aan de commissie avonddiensten om verder te gaan en een definitief voorstel te presenteren voor 2013 en volgende jaren op de volgende kerkenraadsvergadering van 21 november Ds. Cnossen en Teake Bouma zullen onze gemeente vertegenwoordigen bij de School-en gezinsdienst in Sloten Het thema van de startzondag zal zijn: "De kracht van woorden". Beide predikanten zullen in deze dienst voorgaan. Het "Fries Mannen Ensemble" zal belangeloos meewerken. Een bijdrage aan hun project "Nobody Child "in Sri-Lanka wordt op prijs gesteld. De winterbrief is klaar voor verspreiding onder de wijkouderlingen. De naam brief mag wel veranderd worden in boekje, nu het een boekje in kleur is geworden. College van Kerkrentmeesters Na de jaarwisseling staat een financiële avond gepland. Jeugd- en jongerenwerk De kerkenraad neemt het principebesluit dat er nog een 2 de jeugdouderling bij komt. Zolang deze nog niet benoemd is, wordt wel assistentie gevraagd. Een ieder wordt opgeroepen hierin mee te denken en geschikte personen door te geven aan Wietske Wanschers of de scriba. 9ª 10ª

7 Voor de oppasdienst in St. Nicolaasga is het Groene Kruisgebouw gehuurd. De 1 ste keer zal zijn op zondag 7 oktober Voor de jeugd ligt het accent van het startweekend op zaterdag met 's middags spelletjes voor de jongere kinderen en 's avonds voor groep 8 spoken tocht. Er worden nog begeleiders en spoken gezocht. De leiding van de kindernevendienst werkt aan de hand van materiaal mee aan voorlichting over het Heilig Avondmaal voor kinderen. Predikanten Ds. Cnossen verzorgt op 28 oktober een Maykehiemdienst in de kerk in St. Nicolaasga. Op hun verzoek wordt gevraagd of de dienst om uur mag beginnen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Activiteitencommissie Gewezen wordt op de herfst- en boekenmarkt op zaterdag 13 oktober in "Unitas. Sluiting Ds. Elzinga spreekt een dankgebed uit. Uitnodiging gemeenteavond op 9 januari Wij willen u allen uitnodigen voor de gemeenteavond op 9 januari aanstaande om uur in de kerk in Idskenhuizen. Op deze avond zal de heer T. Trox, adviseur van de PKN, vier verschillende scenario's presenteren die mogelijk zijn in het kiezen met welke gebouwen wij als gemeente verder willen gaan. De presentatie zal neutraal zijn. Alle ruimte zal er zijn voor uw eerste reactie en het stellen van vragen. Het is niet de bedoeling dat er op die avond al een keuze gemaakt gaat worden. Gezamenlijk moeten wij tijd nemen om de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende consequenties op ons in te laten werken. Onderling, bijvoorbeeld op groothuisbezoek kan hier verder over gesproken worden. De leden van de kerkenraad zullen de meningen van de gemeenteleden uit die gesprekken verzamelen voor de besluitvorming. Op 19 maart zal de kerkenraad een voorgenomen besluit nemen over de keuze met welke gebouwen onze gemeente verder zal gaan. Dit voorgenomen besluit zal door de kerkenraad op een gemeenteavond aan de gemeenteleden gepresenteerd worden. U krijgt dan de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren. Naar gelang de reacties zal de kerkenraad bekijken of het voorgenomen besluit definitief vastgesteld kan worden. De gebruiksbehoefte en de beschikbare financiën maken het noodzakelijk dat er een keuze gemaakt wordt. Wij vertrouwen er op dat het ons als gemeente lukt om in wijsheid de juiste keuze te maken. Namens de kerkenraad, Jan de Jong B eleidscommisie Door de kerkenraad is een commissie ingesteld om een beleidsplan te schrijven voor onze gemeente. De opdracht van deze commissie is om een concept beleidsplan te presenteren welke -zoals dat zo mooi in de kerkorde omschreven isna de gemeente gehoord hebbende door de kerkenraad aangenomen kan worden. Wat is het belang van een beleidsplan?: "Beleid en planning zijn van groot belang bij de ontwikkeling van de gemeente. In onze gemeente wordt wel beleidsmatig gedacht en is er een jaarlijkse planning, maar het kenmerkt zich in ongeschreven regels en gedachten van betrokken gemeenteleden. Een beleidsplan is een middel dat in dienst staat van de ontwikkeling van onze gemeente. Het is een nuttig instrument om afspraken die in de gemeente worden gemaakt vast te leggen en als uitgangspunt te nemen voor nieuwe plannen en activiteiten". Hiermee wordt bedoeld dat we gaan vastleggen wat we nu al doen. We gaan ook kijken wat er verbeterd kan worden. We streven er naar om een plan te maken waarin staat wat de gemeente komende 5 jaar kan gaan doen. Één van de eerste zaken die de commissie zal gaan doen is het uitvoeren van een enquête onder alle gemeenteleden. Op die manier hopen we een schat aan informatie te vergaren over wat er allemaal leeft in de gemeente. Dit kan een belangrijke leidraad zijn voor de toekomst. Begin volgend jaar zal iedereen worden benaderd met de vraag om deze enquête in te vullen. Als het een beetje lukt zal dit ook digitaal kunnen gebeuren. Wij hopen dat u/jullie hier allemaal mee zal/zullen werken. Reitze Sybesma VAN DE KERKRENTMEESTERS A lgemeen In deze rubriek houden wij u op de hoogte van het werk van de kerkrentmeesters. Dit gaat over het geld en het goed van uw kerk. Het geld dat binnenkomt aan bijdragen e.d. én het geld dat er uit gaat aan onderhoud kerkgebouwen en de kosten van het houden van kerkdiensten. Ook proberen we in deze rubriek uw vragen te beantwoorden. Hebt u vragen, opmerkingen, kritische noten, enz. aarzel niet en trek een kerkrentmeester aan de mouw! R estauratie Hoe staat het met de uitvoering in Tjerkgaast? De gebrandschilderde ramen zijn teruggeplaatst. We kijken nu naar de binnenkant, en dan met name naar het pleisterwerk. Ook het gewone onderhoud heeft onze aandacht. Bij de trap en op de kreake moet geschilderd worden. Dit moet zoveel mogelijk met vrijwilligers gebeuren, dat is voordelig, en heel gezellig! U kunt binnenkort een oproep verwachten. De kerk in Sint Nicolaasga heeft ook "last" van vleermuizen. We moeten een 11ª 12ª

8 ontheffing van het ministerie hebben voordat we hier aan de slag kunnen met het dak. Hiervoor is een ecologisch rapport gemaakt. Zoiets kost veel tijd. Nu moet het nog door de ambtelijke molen. Wordt vervolgd. Verder zijn we bezig geweest met informatieborden van de ANWB die bij elk monument komen te staan. Die kunnen elk moment geleverd en geplaatst worden. Onderhoud - scenario's De onderhoudsplanning die in de meerjarenbegroting was opgenomen is inmiddels achterhaald. Hierin waren o.a. bedragen gereserveerd voor groot onderhoud van het gebouw in Idskenhuizen. Zoals u weet zijn de kerkrentmeesters aan de slag geweest met het uitwerken van diverse huisvestings-scenario's voor onze gemeente. De eerste resultaten van de uitgewerkte scenario's zijn voorgelegd aan de kerkenraad. Er moeten nog wat aanvullende cijfers bij. Dan zijn de plaatjes vrijwel compleet. Er is een gemeenteavond gepland in januari. Dan zullen de scenario's aan u worden gepresenteerd. Het is de bedoeling om informatie te brengen, zodat u alles nog eens rustig in u om kunt laten gaan. Wij zullen in de volgende Schakels een verslag van deze avond opnemen. Over de avond in januari kunt u verderop in deze Schakels meer lezen. C ollecten De collecten in de kerkdiensten voor de kerk hebben de volgende giften opgeleverd. datum Bedrag 14 okt en 21 okt 163,79 28 okt 64,53 7 nov 142,10 11 nov 123,04 De collecte van 11 november was speciaal bestemd voor onderhoud orgels. E indejaarscollecte Deze heeft als thema: OMZIEN NAAR ELKAAR. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, en ook in het pastoraat. Omzien naar bijvoorbeeld ouderen in de wijk, zieken, of mensen in een moeilijke situatie als echtscheiding of werkloosheid. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Gespreksgroepen, bijbelkringen, groothuisbezoek: leden van een gemeente gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen raken. Deze eindejaarscollecte is bestemd om het pastoraat mogelijk te maken. Omzien naar elkaar, daar maken we graag werk van. Geef daarom aan deze collecte. De eindejaarscollecte is een collecte buiten de kerkdiensten om. Met deze collecte willen we alle kerkleden bereiken. Wij zullen u in kerkblad de Schakels informeren wat deze collecte heeft opgebracht. U kunt gebruik maken van de acceptgiro voor uw gift aan uw kerk. Wat moet ik geven? Met enige regelmaat krijgen de kerkrentmeesters de vraag, of er ook een richtlijn is van de eigen bijdrage. Vroeger bestond daar een tabel voor, waarin inkomen gekoppeld was aan bijdrage. Dit was toen ook min of meer verplicht. Zo werkt het tegenwoordig niet meer. We kunnen en willen mensen niets verplichten. Ook bestond in het verleden de richtlijn dat je minimaal het quotum (bedrag dat aan de landelijke kerk afgedragen moest worden) als minimumbijdrage moest hanteren. Ook dat werkt tegenwoordig niet meer zo. De bijdrage aan de landelijke kerk is geen bijdrage per lid meer. Daarom hebben we zelf een minimumbijdrage van 75 vastgesteld. We vragen jou deze 75 als minimum aan te houden. We kunnen dit niet verplichten. Zodra je begint te werken en/ of meer gaat verdienen zou deze bijdrage omhoog moeten gaan. Dat wordt in het algemeen als redelijk ervaren. Wij hopen dat jij dit ook vindt. Ben je het hier niet mee eens, of wil je hier iets anders over vragen of opmerken: geef het aan ons door! Je mag het mailen naar Of bellen naar één van de kerkrentmeesters, zie achterkant Schakels of het wijkoverzicht. Herinnering Kerkbalans 2012 Heeft u uw bijdrage over 2012 al overgemaakt? Hartelijk dank! Heeft u uw toezegging nog niet overgemaakt? Dan bij deze het verzoek om dat voor het einde van het jaar nog te doen. Ons banknummer is t.n.v. prot. gem. Op 'e Noed. Weet u het niet meer? Vraag dan uw wijk-kerkrentmeester. Of bel naar Antje Zijlstra tel W ijkkerkrentmeesters wijk 1 Hemmo Kalteren en Sjoerd de Vries wijk 2 Johannes de Jong en Hayo Wind wijk 3 Ineke Bijl en Gea Schotanus wijk 4 Gea Schotanus en Ruud Zijlstra wijk 5 Pieter Dijkstra wijk 6 Dirk Qualm en Wico Koolstra wijk 7 Douwe Smit 13ª 14ª

9 Kerkbalans 2013 Eind januari komen de kerkrentmeesters bij u langs om de folders en de antwoordkaarten van de actie Kerkbalans te brengen. Wist u dat wij die folders zelf maken en drukken? En dat de antwoordkaarten, met alle financiële informatie over uw bijdrage 2012, uit onze eigen administratie wordt samengesteld? Een hele klus! Maar zó kunnen we u op maat bedienen. Zo kunnen we u precies vertellen wat u hebt toegezegd en gegeven in Dat vinden wij belangrijk. Daarmee kunt u meteen de stap maken naar uw bijdrage voor Die we heel hard nodig hebben om onze begroting rond te maken en naar een gezond huishoudboekje toe te groeien. Begroting 2013 De kerkenraad heeft de begroting voor 2013 goedgekeurd. Het is een begroting "zonder fratsen", zo zegt uw boekhouder. Een kale begroting, met minimale onderhoudsbudgetten. We gaan ervan uit dat we de kosten voor restauratie buiten de begroting op moeten lossen. Zoals u weet proberen we met brieven aan stichtingen enz. een flinke som geld aan giften binnen te halen. De kosten voor groot onderhoud kunnen we nu niet opnemen. Dit is afhankelijk van de keuzes bij onze huisvestingsscenario's. In de tabel staan ook de cijfers van Die kunt u niet 1 op 1 vergelijken met de begroting 2012 en In 2011 wordt het beeld erg vertekend door restauratie-uitgaven en inkomsten aan subsidies en giften. In de begroting 2012 ziet u uitschieters bij de kosten voor de kerkgebouwen. Dit komt doordat daar ramingen staan voor restauratie en groot onderhoud. Die hebben we er in 2013 dus uitgehaald. In het onderste deel van de begroting staan nog 2 bedragen: een kleine uit fondsen en voorzieningen (oftewel van de spaarrekening) en bijdrage van begraafplaatsen. Hiermee kunnen we het huishoudboekje in 2013 rond krijgen. Uit onze meerjarenraming weten we dat we ongeveer in 2015 wat lucht krijgen in de begroting. Dit heeft te maken met lagere kosten pastoraat, omdat ds Cnossen dan 65 jaar wordt. Maar of zij meteen met pensioen gaat, en wat de regels dan zijn, en wat de vraag aan pastorale ondersteuning dan zal zijn, daar kunnen we nu natuurlijk nog niets over zeggen. We gaan er wel van uit dat we rond die tijd weer wat beter bij kas zullen zijn. Hiervoor hebben we u heel hard nodig! U bepaalt wat u geeft aan uw kerk. U bepaalt zelf hoe hoog de inkomsten zullen zijn. Wij rekenen straks op u bij de actie Kerkbalans! baten begroting begroting rekening baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen totaal baten lasten 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten totaal lasten Saldo baten - lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten totaal Resultaat De complete begroting ligt ter inzage bij de beide boekhouders. Antje Zijlstra, de Bast 28 te Sint Nicolaasga. Tea Osinga, Hobbe van Baerdtstraat 20 te Joure. 15ª 16ª

10 VAN DE DIACONIE C ollectes De opbrengsten van de collectes in oktober waren: kerk en Israël werelddiaconaat wereldarmoededag maeykehiem Hartelijk dank voor uw goede gaven. Kerstpakkettenactie 22 december a.s Ook dit jaar organiseert de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân de kerstpakkettenactie. Ontvangt u dit jaar een kerstpakket en vindt u dat u deze niet echt nodig heeft, dan kunt u uw pakket beschikbaar stellen aan mensen in onze gemeente die het wél echt nodig hebben. Voor gezinnen met kinderen die ook rond de kerstdagen met minder dan weinig moeten rondkomen, en voor mensen die geen werkgever hebben die hen met de kerstdagen iets extra's geeft. U kunt uw kerstpakket inleveren op de volgende adressen: *Protestantse gemeente Joure, locatie De Oerdracht *Rooms Katholieke kerk Joure St. Nicolaasga *Doopsgezinde kerk Joure *Protestantse gemeente Terkaple, St Nicolaasga, Langweer, Idskenhuizen, Ouwsterhaule, Scharsterbrug, Tjerkgaast en Oudehaske Deze locaties zijn speciaal voor dit doel geopend op zaterdagmorgen 22 december van uur. Ontvangt u geen kerstpakket, dan kunt u zelf ook een pakket samenstellen en dit op 22 december a.s. inleveren. Ook kunt u financieel bijdragen en uw gift overmaken op bankrekeningnummer t.n.v. 'Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân' o.v.v. kerstpakketten. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen! Dankdag voor gewas en arbeid Voor deze dienst was u gevraagd houdbare levensmiddelen mee te brengen. Wel, dat heeft u gedaan. Heel de avondmaalstafel vol en op de grond nog een aantal dozen met van alles en nog wat. Een prachtige aanvulling voor de voedselbank. Geweldig!!! Diaconie in optima forma. VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE De Zendingscommissie bedankt u hartelijk voor de vele gespaarde postzegels en ansichtkaarten. Voor de duidelijkheid hieronder een beschrijving van de door Kerk in Actie gewenste kaarten: * Onbeschadigde kaarten met of zonder postzegel. * Enkelvoudige kaarten * Vooral oudere kaarten zijn welkom * Dubbele kaarten (wenskaarten en kerstkaarten) zijn niet bruikbaar, tenzij van: - Anton Piek - Rien Poortvliet - Rie Kramer - Jo Spier - Unicefkaarten - Marjolein Bastin - Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop) - Removos (mond en voetschilders) - Anne Geddes - Kon. Ned. Reddingsmaatschappij - Geboortekaartjes Groeten Linda 17ª 18ª

11 JEUGD 19ª 20ª

12 VANUIT DE GEMEENTE Running dinner van 9 november Wat een geweldig concept is dit! Maak van diverse gezinnen een groep mensen die met z`n allen een driegangen diner in drie fasen eten, rennend (maar meestal rijdend) van huis naar huis. Zo houd je de vaart erin: het is net alsof iedere ronde de kaarten opnieuw geschud worden en je in een iets andere setting de draad weer oppakt. En aan het eind van de avond ga je als familieleden uit elkaar. Zo verging het ons ook deze 9 november. Reitze Sybesma heeft een route voor de twaalf deelnemers bedacht en rondg d. De schemering is al een eind op weg als de gasten zich bij ons (familie Kraayenhagen)aandienen. Dan blijken namen een gezicht te krijgen en andersom. Jeltje heeft voor ieder "gastgezin" mooie roosjes meegenomen. Terwijl er druk gebabbeld wordt leggen Floris en ik de laatste hand aan de wraps. Jan van der Meer vraagt, als een soort familiehoofd, een zegen over het eten en de avond. Zoals iedere gastvrouw ben ik benieuwd of het eten in de smaak valt. Nu, ze vinden het heerlijk Dan vertrekken we naar Jan en Jikke in Idskenhuizen. Daar brandt de open haard al en een lief zwart poesje maakt dat ik mij er meteen thuis voel. In de hoek van de serre staat een beeldje: een keramieke kring van mensen, armen om elkaars schouders en het licht van een kaarsje in hun midden. Jikke heeft twee soorten stamppot die we via een lopend buffet (toepasselijk) opscheppen. Het smaakt best en er wordt heel wat opgeschept. Tot slot strijkt de groep neer in St. Nicolaasga. Hier passen we zowaar allemaal rond één keukentafel in het huis van Wico en Jetty. Dat heeft ook te maken met het feit dat Deborah, Hendriekje en Jikke inmiddels afgehaakt zijn. Ze hebben verrukkelijke toetjes voor ons klaar staan: flensjes met ijs, slagroom en chocoladesaus of een romige plak custardpudding (of allebei). We praten en lachen een heel eind heen. Jetty leest tot besluit een mooi gedicht voor "In de cirkel van verbondenheid" geschreven door Ina van der Welle. Ik citeer hieruit: Ik zie een mooie cirkel Met schakels groot en klein En jij mag van die mooie cirkel door Zijn liefde een schakel zijn. De schakels moeten glimmen Van medeleven en geduld Naast je, zie je dan geen schimmen, maar broeders/zusters door God zelf omhuld. Je hart zoekt zo de ander Al past die niet bij jou Maar God verbindt ons met elkander Zijn kinderen waar Hij van houdt Lisa Kraayenhagen 21ª Optreden jongenskoor Dzvinchok groot succes! Voordat dit optreden mogelijk was, moest er veel geregeld worden. In de eerste plaats moesten voldoende gastgezinnen gevonden worden om de koorleden uit de Oekraïne onderdak te bieden voor 2 nachten. Zo'n 25 gezinnen, uit onze gemeente, maar ook van de katholieke parochie, ja zelfs 2 gezinnen uit Joure, wilden hun huis open stellen. Ook moest er bekendheid gegeven worden aan dit bijzondere concert. Dit koor behoort tot de top van jongenskoren in Europa. Een bezoek meer dan waard. De is dan een geweldig middel om iets bekend te maken. Op 12 november kwam een grote dubbeldeks bus aan bij gebouw Unitas. Daar werden de koorleden verdeeld onder de gastgezinnen. 's Avonds werden er in veel gastgezinnen spelletjes gedaan, o.a. sjoelen e.d. En... het bleek dat de jongens behoorlijk goed Engels konden praten. De volgende dag dinsdag 13 november kon iedereen naar eigen goeddunken invullen. Er werd gewinkeld, gezwommen, een school bezocht en vooral uitgeslapen. 's Middags werd er door 22 jongens gevoetbald op het VVI terrein. En toen was er dan om uur het concert! De kerk stroomde vol, geweldig! Iedereen genoot van het prachtige optreden.. Dit koor staat onder leiding van Ruben Tolmachov, een zeer begaafde Oekraïense koorleider. Het eerste gedeelte van het programma bestond uit Oekraïense kerkmuziek met o.a. Vespers van Rachmaninov. De kristalheldere klank en de spirituele uitvoering zorgden voor een prachtig optreden. Na de pauze stond het koor, gekleed in vrolijk geborduurde blouses, klaar om het publiek volksmuziek te laten horen. Het publiek werd meegenomen in de vrolijke en temperamentvolle uitvoering van o.a. humoristische authentieke Oekraïense volksliedjes en Georgian songs. Na het dankwoord zong het koor, volgens Oekraïens gebruik, het publiek nog een zegenbede toe. Bij vertrek de volgende morgen, bedankte de dirigent alle gastgezinnen en vrijwilligers: "May God bless you all!" Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd concert en voor de gastgezinnen leuke contacten. Het was de drukte en inspanning meer dan waard... en iedereen die heeft meegeholpen om dit concert te doen plaatsvinden: hartelijk dank! Kerstconcert door Cantabile Het Vocaal Ensemble Cantabile, o.l.v. Rinny Pijpker, geeft op zondagmiddag 23 december een kerstconcert in de PKN kerk te Tjerkgaast. Er staan weer veel mooie en bekende liederen op het repertoire, in vele talen (waaronder zelfs Russisch). Medewerking wordt verleend door Myron de Wolff, dwarsfluit en Dorine Abbink, harp. Aan het orgel zit Balt de Vries. Zang en muziek zullen worden afgewisseld door stukjes tekst, die in dichtvorm het kerstverhaal vertellen. De aanvang is uur en de toegangsprijs bedraagt 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis. 22ª

13 WINTERWERKACTIVITEITEN A ctiviteitencommissie Traditionele Kerstmarkt in Idskenhuizen Op zaterdag 15 december wordt weer de traditionele Kerstmarkt gehouden. Zoals gebruikelijk zal deze gehouden worden rondom en in onze Kerk in Idskenhuizen. De markt gaat open om uur en zal duren tot uur. Met verlichting en muziek hopen we weer dat er een gezellige sfeer rond en in de kerk zal heersen. In diverse kraampjes zijn allerlei kerstartikelen te koop voor jong en oud : Kerstbomen, wenskaarten, kerststollen, kerststukjes, luxe bonbons, rollades, enz. Te veel om op te noemen. Achter de kerk kunt u tot rust komen. Daar kunt u de inwendige mens weer versterken met broodjes, erwtensoep, glühwein, koffie enz. Het bestelformulier voor de oliebollenactie kan ingeleverd (én betaald!) worden. In de kerk kunt u luisteren naar muziek en zang.buiten kunt u bij een levend schaap raden naar naam, gewicht enz. Een leuke prijs voor de winnaar!. Voor de echte snoepers is er dan nog een echte poffertjeskraam, waarbij een vuurkorf voor de gezellige warmte zorgt. Rest nog te vermelden dat iedereen van harte welkom is! Groothuisbezoek seizoen 2012 en 2013 Zoals u dat gewend bent van ons, zullen we in de tweede helft van januari en de maand februari een aantal groothuisbezoeken houden. Sommige zullen overdag plaatsvinden, andere op de avond. Degenen die zich op willen geven voor het groothuisbezoek, en dat nog niet via de winterbrief hebben gedaan, kunnen dat alsnog doen. Neemt u daarvoor contact op met uw wijkouderling of met een van de predikanten. We vinden het fijn, en belangrijk, dat zoveel mogelijk gemeenteleden hieraan meedoen. Op deze manier kunnen we met een aantal gemeenteleden de onderlinge band versterken, lief en leed met elkaar delen, en elkaar versterken in ons geloof. Ook helpt het ons om meer zicht te krijgen op wat er leeft in de gemeente. De kerkrentmeesters zullen binnenkort verschillende scenario's aan ons voorleggen over welke keuzes we naar de toekomst toe zouden kunnen maken, als het gaat om onze (kerk)gebouwen. Uiteraard zijn wij zeer geïnteresseerd in uw gevoelens op dit punt. Uiteindelijk zal de kerkenraad de beslissing moeten nemen, maar dat moet wel op een goede en verantwoorde manier gebeuren. Daarbij speelt uw gevoel op dit punt een belangrijke rol. We hopen dat u in uw afweging ook wilt kijken naar wat op langere termijn goed is voor onze gemeente, en niet alleen naar waar uw persoonlijke voorkeur naar uitgaat. Misschien is dat veel gevraagd, maar het is wel de reden dat de kerkrentmeesters zoveel tijd hebben gestoken in het uitzoeken van alle mogelijkheden. Er moet wat gebeuren, zodat onze gemeente op kortere of langere termijn financieel structureel uit de rode cijfers komt. We gaan er van uit dat u met ons mee wilt denken, en dat we in de gesprekken 23ª respectvol met elkaar om blijven gaan, ook als we soms vinden dat iemand anders het helemaal verkeerd ziet. Naast dit onderwerp, zullen we met elkaar praten over DE KRACHT VAN WOOR- DEN, ons jaarthema. Meer informatie hierover vindt u in de winterbrief, of in het voorbereidingspapier, dat u binnenkort krijgt als u zich hebt opgegeven voor het groothuisbezoek. We hopen op mooie, zinvolle en opbouwende bijeenkomsten. Ds. Peter Elzinga VAN ONZE BUURGEMEENTE 7oktober 2012 Kerkendag Het was een lange, moeizame dracht. Op 7 oktober 's middags om 1 uur was het dan zo ver. De Provinciale Kerkendag! Wat publiciteit betreft hadden er vast wel mensen kunnen komen. Iedereen die een beetje op de hoogte wil blijven heeft direct of indirect wel bericht gehad Posters en 5000 flyers waarvan het merendeel is verstuurd en rondgedeeld. Realistisch was deze verwachting niet en heeft als zodanig ook nooit bestaan. Toch was, wanneer elke deelnemer naar de start was gekomen in plaats van rechtstreeks naar bv. het Posthuistheater, Trinitas vol geweest. Trinitas was vol, vol verwachting. Het podium vol jongelui die met hun confronterend spel en oproep iedereen in beweging zetten. "Gaat heen en maak deel uit van de golfbeweging." We hebben meerdere bezoekers horen vertellen hoe de wandelingen inspirerend waren door de ontmoetingen en gesprekken met al die mensen met dezelfde blauwe boekjes. Gaat heen en laat u enthousiasmeren, waar en hoe dan ook. 't Grappige en ook bijzonder was, dat bij de ene presentatie werd opgeroepen de moslims te bekeren en er op het zelfde moment, een paar honderd meter verderop de kerkendag- gangers hartelijk werden ontvangen in de Turkse moskee. Betekent oecumene immers niet "de gehele bewoonde wereld" of beter nog "de gehele voor iedereen bewoonbare wereld" zoals ons bij de opening werd verteld? Net zo breed was het aanbod presentaties en workshops. Juist dit brede aanbod en de toegankelijkheid werd door ieder, die zijn of haar mening wilde delen, als bijzonder en rijk ervaren. Moge het zo zijn, dat deze kerkendag heeft mogen bijdragen aan tolerantie en begrip voor elkaars, vaak afwijkende, ideeën. Jezus had 12 leerlingen. Individuen van ongekend divers pluimage. Juist in deze wereld van opgelegde universaliteit is diversiteit een te koesteren rijkdom. De kerkendag van 7 oktober had één beperking en dat was onze eigen beperking en onmogelijkheid om in zo'n korte tijd alle aangeboden delicatessen te proeven. Laat deze kerkendag een proeverij zijn, die uitnodigt tot meer diepgaand onderzoek en een mentale beweging het Koninkrijk tegemoet. 24ª

14 Namens de stuurgroep kerkendag willen we iedereen (vrijwilliger en bezoeker) die er aan toe bijgedragen heeft om van deze dag een geslaagde dag te maken hartelijk bedanken! En om nog eens een indruk te krijgen van de dag kunt u meer dan 100 foto's bekijken op Janneke en Siep van der Zee Hoe is het bij de buren? Als kerken van het voormalige Doniawerstal laten we elkaar af en toe weten hoe het gaat. Het betreft de RK parochie in St. Nyk, de PKN gemeente Op 'e Noed (St. Nyk, Idskenhuizen en Tjerkgaast), de Hervormde kerk van Langweer en de PKN gemeente Ouwsterhaule - Scharsterbrug. Deze keer mogen wij weer iets laten horen; de kerk van Ouwsterhaule en Scharsterbrug. Het gaat ons materieel goed en organisatorisch zitten we in rustig vaarwater. Maar het schort ons af en toe aan mens-kracht. Bijna alles gebeurt in de kerk door vrijwilligers en er zijn altijd mensen bereid om dingen te doen. Dat is een belangrijk pluspunt van de kerken! Maar voor een langere termijn een bijzondere verantwoordelijkheid dragen als kerkenraadslid is vaak een (te) grote stap. Dat is voor meer kerken wel herkenbaar, denk ik. Tegelijk heb ik er vertrouwen in dat het goed komt. Binnenkort mogen we bijvoorbeeld weer een ouderling bevestigen en een diaken herbevestigen, voor het kosterswerk in beide kerkgebouwen zijn mensen gevonden, voor de zondagsschool zijn ook weer nieuwe medewerkers. De kerk is van grote waarde en samen kunnen we veel; ik denk dat we dat ook wel inzien. Het is mooi om je door activiteiten van de kerk te laten inspireren. We hebben bijvoorbeeld de startzondag in september als thema gegeven: 'een inspirerende gemeente'. In een openluchtdienst in een speeltuin hebben we met elkaar over inspiratie gesproken en ons in verschillende workshops ook laten inspireren. Onlangs hebben we een heel mooie avond gehad met schilder Jan Kooistra. Hij vertelde iets over zijn schilderijenserie over de Schepping. Zeven grote schilderijen, van elke scheppingsdag uit het scheppingsverhaal één. Die heeft hij niet gemaakt om te verkopen, maar als cadeau aan God. Een jaar werk, materiaal en creativiteit als cadeau aan God; dat is nog eens een 'sabbatical'! Zo vinden we ook wekelijks inspiratie in de erediensten. De ene week is er dienst in Scharsterbrug, de andere week in Ouwsterhaule. De ontmoeting met God en de ontmoeting met elkaar is daar centraal. Om elkaar wat vaker 'zomaar' te spreken, hebben we besloten om af en toe koffie te gaan drinken na de dienst. Ook de inzet van mensen voor het werk in 'Gods wijngaard' is inspirerend; bezoekwerk, schoonmaken, muziek maken, organiseren, noem maar op: prachtig om te zien, goed om mee te maken, inspirerend om mee te doen. Zo bouwen we door; het goede bewaren, soms iets anders proberen. Op zoek naar goede wegen om als gemeente te gaan. Zodat onze gemeente iets kan laten zien van Gods goede nieuws. Hartelijke groet, Ds. Arnold Vriend van de PKN gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug Levend kerstspel kerstavond Langweer Op Kerstavond zal in Langweer voor de 5 de keer het levend kerstspel gespeeld worden. Om uur zal er gestart worden vanaf de Hoekstien, naast de kerk. De tocht zal samen met Maria en Jozef al lopend door het centrum van Langweer gaan, waar op diverse locaties het kerstverhaal wordt verteld d.m.v muziek, zang en toneel. Voor de sfeer en veiligheid is het raadzaam om een lichtje in welke vorm dan ook mee te nemen. Dus, komt allen tezamen voor een sfeervolle en dynamische kerstvertelling op 24 december bij de Hoekstien, Oasingaleane 13 te Langweer. Start is om uur. vriendelijke groet namens de organisatie 'levend kerstspel'. Ilja Brouwer CLASSIS De classicale vergadering bijeen In de "Sionskerk"te Oudeschoot verwelkomt de protestantse gemeente van Terkaple op woensdag 21 november de afgevaardigden van de classis Heerenveen met een lekker kopje koffie of thee. De preses dr. E. van der Sluis opent de vergadering met het lezen uit Filippenzen 2 : 1 t/m 11. We zingen samen uit gezang 400. De agenda en de notulen worden onveranderd vastgesteld. Ds. M. Veenstra-Oving en diaken F. Pasveer, afgevaardigden naar de Generale Synode, doen verslag van de vergadering van 8, 9 en 10 november in Lunteren. Op de website zijn verslagen van deze vergaderingen terug te vinden en het verslag van onze beide afgevaardigen wordt met dit veslag meegestuurd naar de redacties van de kerkbladen. Omdat het aantal leden van de Generale Synode wordt gehalveerd, was dit de laatste synode vergadering waarbij ds. Veenstra-Oving aanwezig is geweest. Dat spijt haar want ze heeft dit werk met plezier gedaan. De Preses deelt mee dat ds. P.W. Hulshof consulent is geworden van de gemeente van Oude- en Nieuwehorne. Ds. J. van der Veen is nu consulent van de gemeente Eben Haëzer te Lemmer. De preses en de scriba vormen samen een kleine commissie "Permanente Educatie". Deze commissie heeft als doel de kerkordelijke afspraken die nodig zijn voor de scholing van de predikanten te toetsen. De Preses wenst ds. P. Rozeboom en de gemeente van Aldeboarn geluk met het aangenomen beroep naar deze gemeente. Het jaarplan classis voor 2012 wordt besproken. Een belangrijk punt is hierin de uitwisseling van informatie. Van tien gemeenten wordt het kerkblad op papier, digitaal of via de website van de kerk ontvangen. De classis wil graag alle kerkbladen ontvangen om zo op de hoogte te blijven van wat er in de gemeenten speelt. De website van de classis is in aanbouw. Daarin wordt ook de nieuwsflyer van de classis opgenomen. De classis wil graag ook uw succesvolle winter- 25ª 26ª

15 werk activiteiten in een soort winterwerk top 10 zetten. Zo kunnen we van elkaars ideeën profiteren. (U kunt deze sturen naar Onze quaestor (penningmeester) M. Andriessen legt de begroting voor het jaar 2013 uit. Deze wordt goedgekeurd. Ook geeft hij een overzicht van de eindafrekening van de Bolivia reis. Het blijkt dat er een overschot is van ruim 700 euro. (Er is één persoon minder mee op reis gegaan dan was begroot.) Dat betekent dat door de kerken te veel is afgedragen. De vergadering besluit dat dit geld naar het Bolivia project van "Kerk in Actie" gaat en bedankt, d.m.v. applaus, voor het werk van de quaestor. Na de pauze geven de deelnemers aan de Bolivia reis een enthousiaste presentatie van hun tocht. Vele foto's ondersteunen hun verhaal. De belangstelling vanuit het kleine Nederland werd bijzonder gewaardeerd en werkt stimulerend. Er is veel bewondering voor de professionele wijze waarmee de hulpverlening in Bolivia wordt verricht. (Het verslag van de reis is meegestuurd naar de kerkbladredacties.) De preses bedankt de Bolivia groep voor hun uitleg. De vergadering bekrachtigt dit met applaus. Een afgevaardigde van de gastgemeente Terkaple sluit de vergaderavond af met het lezen van het gedicht "Door de mazen van het sociale net " "Vertrouw op God zo zeiden ze toen lieten ze me staan en ik vertrouwde, maar ik wist niet hoe ik door moest gaan. God helpt je wel, beweerden ze, let op hij is getrouw ik speurde naar een teken en ik dacht "waar blijft hij nou". je moet veel bidden, zeiden ze want God is niet van steen ik bad, maar ze verlieten mij en lieten mij alleen. "Ik zal je helpen", zei een stem, "zo ga je nog kapot" ik zag een mens die bij me bleef en ik zag iets van God." Roel Kok, actuarius Interactief ZWO-Bolivia 2012 Een -ongeveer- chronologische opsomming van de bezoeken en ervaringen van de classicale ZWO-Heerenveense Bolivia-Interactief Reisgroep, van 26 april t/m 11 mei ª AANLEIDING: De meeste PKN-gemeenten in de classis Heerenveen hebben op aangeven van de classicale ZWO-commissie al een aantal jaren een vaste band met een drietal Kerk-in-Actie (KiA) projecten in Bolivia. Vanuit Bolivia is een paar jaar geleden 2 keer een projectdirecteur (n.l.: Abraham Colque van ISEAT en ook Guido Cortes van CER-DET) hier in Friesland op bezoek geweest. De nu georganiseerde reis is in feite een eerste -eerder uitgestelde- ZWO-Interactief reis van de classis Heerenveen naar KiA/ICCO projecten en partners in Bolivia, die in gezamenlijkheid worden ondersteund. De ZWO-classis Heerenveen besloot dit voorjaar om zeker nog een vervolg te geven aan de Interactieve invulling van de voorgaande jaren. De opdracht van de reisgroep was/is dan ook om ter plaatse in Bolivia indrukken op te doen, bij de projectprogramma's en de mensen op bezoek te zijn en tevens met inspirerende verhalen en situaties terug te komen naar Friesland, om daar dan weer bij de kerken over te rapporteren. VOORBEREIDING: De voorbereidingen begonnen al eind 2011, na de selectie door een ZWO-commissie. De deelnemers zijn: Riemke de Jong, Gerben de Vries (beide uit Joure), Siemie van der Schaaf (uit Oudehaske), Mieke & Gerrit van Heijkop en Dick Kleinhesselink (uit Heerenveen). De 7 de persoon Meine Oosting uit Oldelamer moest helaas al snel afhaken i.v.m. familie-omstandigheden. Ook bleek al snel dat er ook een reisgroep in Beilen was, die ongeveer dezelfde tijd het kinderbegeleidingsproject IRPANANI in La Paz wil bezoeken, zodat we, met Inge Landman en anderen van Kerk-in-Actie, sommige voorbereidingen konden combineren. Los van dit gegeven sloten Carla Ganzevoort en Rennie Bloemsma uit Heerenveen zich aan bij de Beilen-groep om met name IRPANA- NI te bezoeken. We vergaderden meestal in Heerenveen, op kosten van de ZWO-commissie. Maar ook belegden we kleinere bijeenkomsten wisselend bij een van de deelnemers thuis. We hadden veel verkeer. Samen met enkele beschikbare experts zochten we ook naar de beste reisroute, air-tickets en andere benodigdheden, zoals medische zaken. Met hulp van Rennie Bloemsma deden we wat Spaanse lessen. O.a. Inge landman, Door-Elske Cazemier, en ook Olga Peek en Paulien Matze en Hans Geerse gaven ruime informatie over de te bezoeken projecten, de situatie in Bolivia en de socio-theologische zaken. Daarnaast was het een hele geruststelling en ondersteuning om met een flink subsidie-bedrag van de classis Heerenveen op zak te kunnen vertrekken. DE REIS: Op donderdagmiddag 26 april 2012, vertrokken we vanaf het NS-station te Heerenveen, uitgezwaaid door familieleden en Bart Kok. De internationale vluchten, en ook de inlandse vluchten namen veel tijd in beslag, maar daar was vooraf meegerekend. Op 27 april om ongeveer 16:00 uur 28ª

16 (= lokale tijd / 6 uren tijdsverschil met NL) kwamen we in Santa Cruz aan, na te zijn overgestapt in Madrid en in Lima en met nog een tussenstop in La Paz. We hadden die eerste avond meteen al een korte ontmoeting met enkele stafleden van de ISEAT-dependance. Gelukkig hadden zij voor een tolk gezorgd. Het gehele reisprogramma was goed geregeld en de te bezoeken partner-organisaties hadden zich goed op onze komst voorbereid. Maar vooral gedurende de tweede week, in La Paz, moesten we enkele wijzigingen aanbrengen in onze plannen en konden enkele afspraken gewoon niet doorgaan omdat de hele stad door wegblokkades en stakingen was stilgelegd, wat een bekend fenomeen is in Bolivia. Ook het verblijf en het leven in La Paz en El Alto op ongeveer 3600 tot ruim 4000 meter boven de zeespiegel was voor een ieder een bijzondere ervaring! [Zie de bijlage(n) voor het werkelijke verloop van de bezoekdagen in Bolivia]. Op vrijdagavond 11 mei 2012 zijn we allemaal samen in goede gezondheid en met heel veel mooie ervaringen rijker uit Bolivia teruggekeerd. Onze impressies kunt u nog steeds vinden op: boliviareisclassisheerenveen.waarbenjij.nu, waar reisverhalen en foto's staan. Verderop in dit verslag vindt u een uitgebreidere weergave van de projectbezoeken in Bolivia! DE AANVULLENDE ZAKEN ZOALS VERVOER, HOTELS EN UITJES: De overnachtingen in de steden Santa Cruz, Sucre, Tarija en Villamontes waren voor ons geregeld. Daar waren voor ons steeds 3 kamers geboekt, die voor onze rekening kwamen. Een paar keer namen de gastheren ons mee uit eten en evenzoveel keren betaalden wij voor hen. De leiding van CER-DET in Tarija vroeg ons om de helft van de dieselkosten te betalen. Ook in en om de stad La Paz betaalden we voor het vervoer. In La Paz werden we gehuisvest in het ISEAT-guesthouse (= een oud nonnenklooster), waar we voor bed & breakfast betaalden en waar ook de Beilen-groep voor een deel van de tijd verbleef. In de aanloop naar de bezoekreis hadden we ook enkele uitjes gepland en ook vooraf aangegeven dat we wel graag een paar scholen, een gezondheidscentrum en bijvoorbeeld een grotere boerderij of ander agrarisch werk wilden zien. Het is echter maar ten dele gelukt om dat in te voegen, meestal door tijdgebrek. Ook planden we -voor de 2 de week- samen met de Beilen-groep een gezamenlijk bezoek aan Copacabana, een zeer aanbevolen toeristische streek bij het Titicaca-meer, een uitje van 2 dagen vanuit La Paz. Maar dat kon voor ons helemaal niet doorgaan door de verwachte -en uitgevoerde- stakingen en wegblokkades. Wel konden we nog een dagtocht maken naar de Tiwanaku-cultuur, archeologische opgravingen en museum. En ook besteedden we nog een halve morgen aan een wandeling in de z.g. Maanvallei, dicht bij La Paz. De belemmerende stakingen in La Paz hebben ons -als groep- wel geholpen aan wat extra rust, na een zeer volle eerste week. ALGEMENE INDRUKKEN: We hebben goede projecten en bevlogen medewerkers gezien en gesproken en hebben daarnaast ook nog heel veel prachtige mensen ontmoet. Het is goed dat Kerk-in-Actie dit werk steunt. Het was al met al wel veel reistijd, ook in het land Bolivia (22x NL) zelf kostte dat in verhouding veel tijd. En soms (té) lang en vermoeiend. Dat we daarom kozen voor inlandse vluchten voor onze verplaatsingen heeft ons minstens 2 dagen tijdwinst opgeleverd. We zijn 'rijker' en met een heleboel mooie ervaringen teruggekomen! We waren ook erg blij met onze Belgische tolk, Bart Delvaux, want anders hadden we maar de helft van alles wat we te horen kregen begrepen. We hebben het goed gehad, ook met elkaar, en heel veel indrukken opgedaan. Eigenlijk teveel om te verwoorden. Bolivia is een groot leeg land. Met veel multi-culturen, verschillende volken en grote verschillen. En nog hebben we maar een deel van het land bezocht! Tussendoor hebben we tijdens de inlandse vluchten veel van de machtige bergruggen kunnen zien. En tijdens de tochten en de paar uitjes zagen we hoe geweldig afwisselend en uitgestrekt het land is. Onze autotocht met CER-DET van Tarija naar Villamontes was 250 km, wat 9 uren duurde, over een onverharde bergweg met een oneindig aantal haarspeldbochten en wonderschone, maar soms ook angstaanjagende, afgronden. De Kerk-in-Actie partner-organisaties die we bezochten waren goed voorbereid en ze hebben ons geweldig ontvangen. Voorafgaand aan de reis lees je van papier wat het allemaal inhoudt, maar de werkelijkheid met eigen ogen te zien geeft een veel completer beeld. En daarom zijn we alle 6 ervan overtuigd dat het goed is dat de classis Heerenveen dit werk in Bolivia blijft ondersteunen. De projectleiders en de stafwerkers zijn stuk voor stuk capabele en gemotiveerde mensen die zich dag-in-dag-uit voor de volle 100% inzetten voor de verschillende doelgroepen. We zijn zeer onder de indruk gekomen van de bevlogenheid van deze werkers en van de mensen die ze bedienen! We zien aan die mensen dat het hun goed doet dat er aandacht voor hen is. Dat geeft hoop. We werden bewogen door glimmende ogen en lachende gezichten. We hebben vrienden, zusters en broeders ontmoet. Dat is een mooie ervaring die we het komende jaar graag breed willen delen met onze gemeenteleden en anderen in de classis Heerenveen, en breder! We willen hun verhalen graag doorvertellen! Dankbaar zijn we dat we deze reis mochten maken en dat de classicale kerken ons daarbij hebben gesteund. DE BEZOCHTE PROJECT-PROGRAMMA'S: De classis Heerenveen steunt al enkele jaren, via de plaatselijke ZWO-commissies, een drietal Kerk-in-Actie projecten in Bolivia, namelijk 1. CENTRO JUANA AZURDUY (= CJA) in Sucre, 2. ISEAT in La Paz, en 3. CER-DET in Tarija. Als reisgroep kozen we er voor om zo mogelijk nog enkele aanvullende Kerk-in-Actie/ICCO partners te bezoeken, zo was in La Paz / El Alto ook een eventueel bezoek aan een radioprogramma ECO JOVENES gedacht, maar de ge- 29ª 30ª

17 noemde wegblokkades noopten ons dat af te gelasten. Wel konden we ons bezoek aan het kinderbegeleidingsproject IRPANANI, in El Alto, verwezenlijken! We bezochten achtereenvolgend: 1) Het CENTRO JUANA AZURDUY (= CJA) in Sucre, op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012: De 'Juanas' is een rechtshulporganisatie voor gescheiden en geslagen vrouwen, meisjes en kinderen. De slachtoffers hebben/hadden te maken hebben met geweld, mishandeling, misbruik en dergelijke. Zij worden geholpen bij het doen van aangifte. Soms is intensieve counseling of gezinshereniging een optie. We bezochten ook de klassen van CETA, het Juanos-vakopleidingcentrum voor vrouwen en jongeren, zodat ze in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Ook wordt er door CJA voorlichting gegeven op scholen. We waren onder de indruk van de kwaliteit en de uitstraling van dit project! Later kregen we op het CJA-kantoor een uitgebreide en indrukwekkende uitleg over het brede scala van CJA-werkzaamheden. Verder hoorden we van een radioprogrammamaker dat hij veel reclame en voorlichting via die particuliere radiozender kan geven en dat hij organisaties als CJA van harte aanbeveelt. Die middag zagen we ook het CJA-atelier en winkel, waar eigen handnijverheidsartikelen en andere inkomsten genererende producten van zeer goede kwaliteit werden verkocht. De volgende dag bezochten Siemie, Riemke, Gerben en Dick, samen met CJA-medewerkers, het plaatsje Tarabuco (op ca. 1 uur afstand van Sucre) waar CJA-werk wordt uitgevoerd, o.a. samen met de lokale overheid. Wat ons opviel dat het kantoor open was op zondag, de dag waarop ook veel mensen naar de stadsmarkt komen voor inkopen en dus even voor een consultatie binnen kunnen lopen. Ons bezoek die dag was gedeeltelijk ook toeristisch. Tussendoor werden huisbezoeken gebracht aan enkele deelnemers van het CJA werk en inkomen-programma. Bij terugkomst in Sucre liepen we nog even bij een CJA-bijeenkomst van vrouwen die werden gemotiveerd om hun leven in eigen hand te nemen. De CJA-stafleden steken er zelf ook veel eigen tijd en geld in om slachtoffers verder te helpen. CJA is nu ook bezig om met de lokale overheden afspraken te maken en om ambtenaren te instrueren m.b.t. hun protocol en maatschappelijke opvang. Christelijke barmhartigheid wordt hier omgevormd tot gerechtigheid. 2) CER-DET in Tarija, van maandag 30 april t/m vrijdagmorgen 04 mei 2012: De niet-gouvernementele organisatie CER-DET is een project-centrum voor motivatie en ondersteuning bij verkrijging van grondrechten van o.a. de Weenhayek-stammen, omdat grote delen van de (landbouw-) grond van de inheemse (= indianen-) bevolking is ingenomen door de voortvarende mestizo-stammen, als afstammelingen van de Spanjaarden. Het eigendom van gezamenlijke gronden is niet beschreven en dat is dus een lang en ingewikkeld proces, dat nu pas kan beginnen nu de huidige Boliviaanse regering de achtergestelde minderheden heeft erkend. Stroomopwaarts aan de rivier worden bomen gekapt en daardoor verzandt de rivier. En door het wegvallen van de visvangst moet de lokale bevolking zich op andere middelen van bestaan richten, zoals nieuwe landbouw- en veeteeltmethoden. We zagen kleine akkertjes met maïs, maar ook een paar 31ª varkensstallen, een koeienhouderij en een geitenstal. Gezondheidszorg en basisonderwijs hebben ook aandacht, evenals inkomsten verwervende (thuis-)activiteiten van vrouwen. Zoals manden vlechten, die op de markt worden verkocht. We bezochten enkele christelijke Weenhayekdorpjes. Traditioneel leven ze van wat het bos hen oplevert, o.a. vruchten en jacht op wild. Tot voor kort waren ze niet gewend om zelf iets te produceren of te verbouwen. CER-DET helpt hierbij met voorlichting en juridische ondersteuning. De inheemse stammen zijn indertijd gemissioneerd door de Presbyterianen of door Pinkstergroepen, wat spanningen geeft met wat hun voorouders geloofden en praktiseerden. CER-DET is met lokale werkers aanwezig die de plaatselijke dialecten spreken en men werkt haast dag-en-nacht met deze lokale dorpsgroepen, over een breed (en tijdrovend) gebied langs de grensrivier met Paraquay/Argentinië. 3) ISEAT in La Paz, bezochten we van vrijdagavond 04 mei t/m donderdagmiddag 10 mei 2012 (waarvan niet steeds in gesprek met ISEAT, maar wel verblijvend in het Iseat-Guesthouse): ISEAT is een erkend en belangrijk oecumenisch theologisch opleidingscentrum, waar vooral ook oog is voor inheemse tradities. We kregen op zaterdag 05 mei 2012 van Dr. Victor Huacani Cocaure uitleg over de theologie van de Andes, die gericht is op de eigen historie van ver voor de Spaanse kolonisatie en waar met grote eerbied wordt omgegaan met de schepping en de lokale cultuur. We hadden daarna aansluitend een ontmoeting met enkele oudere parttime studenten van zeer verschillende kerken, die daarvoor zaterdags naar La Paz komen, vaak vanuit de verre omtrek. De trainingen en praktische-theologie cursussen zet hen zelf aan het denken en bevrijdt hen van het juk van 'kerkbazen en kerkelijke hiërarchie', werd er gezegd! Ter opluistering werd ons een lunch voorgezet, samen met de aanwezige ISEAT-staf en de studenten. (Nb: Lunches in Bolivia zijn uitgebreid, het avondeten daarentegen is sober). Ter aanvulling bezochten we later in de middag (05 mei) in het nabije El Alto in een kerk een Pinkstergroep, van ca. 25 leden, die daar de zogeheten Cebipas-cursus van ISEAT volgden. We vielen ongeveer halverwege in die bijbeltrainingscursus en waren daar getuige van een meer-evangelisch/vrij-traditionele invulling van de lessen. Wij brachten de groeten over en er werd voor ons gebeden. Enkele dagen later, op dinsdag 08 mei 2012, ontmoetten we Dr. Abraham Colque, de huidige directeur van ISEAT. Het ISEAT is o.a. voor de Methodisten en de Presbyterianen de officiële predikantenopleiding. We kregen een uitgebreide uitleg en informatie over de verschillende afdelingen, cursussen, bibliotheek en uitgeverij. Ook over de onderwijs-erkenning van ISEAT en de goede samenwerking met kerken en sociaal-maatschappelijke organisaties in Bolivia. ISEAT is druk bezig praktische en ecologische theologie toe te passen. En dat is waar behoefte aan is. We zouden daar in Nederland nog wel weer wat van kunnen leren. Aansluitend hieraan bezochten Gerben, Gerrit en Dick op woensdagmiddag 09 mei 2012 een zogeheten Intercultureel Bijbelleesgroep (de Parroquila Corazon-groep) in een buitenwijk van La Paz, die ons trakteerde op een mooie ont- 32ª

18 vangst met indrukwekkende nieuwe rituelen, met dans, gebed, zang, uitleg en uitwisseling was gedachten en ervaringen. De ZWO van Heerenveen onderhoudt contacten met deze groep. 4) IRPANANI, een voor- en naschoolse opvang voor sloppenwijkjeugd in het hoger gelegen El Alto stond zijdelings op ons programma. Siemie, Riemke en Mieke namen daar -samen met de Beilengroep- op woensdagmiddag 09 mei 2012 deel van de feestelijke opening van het 3 de centrum, op een afgelegen locatie in een nieuwe groeiwijk van El Alto. En 's avonds hadden we in het IRPANANI-centrum met alle deelnemers een bruisend en soms emotioneel afscheidsfeest. IRPANANI doet veel ondersteunend en motiveringswerk in de sloppenwijken van El-Alto. Ze begeleiden er ouders o.a. op pedagogisch gebied. Men werkt met betaalde krachten maar veelal ook met vrijwilligers per wijk. Het werk wordt o.a. ook gesteund door 'Op de Hoogte', een particuliere stichting die Paulien Matze na haar terugkeer uit Bolivia een paar jaar geleden heeft opgezet. Naast het wijk-werk van IRPANANI is er een muziekschool en worden er verkoopbare handnijverheidsproducten verkocht, o.a. in een winkel in het city-centrum van La Paz. 5) Op de dag van vertrek (do. 10 mei) spraken we op het regionale kantoor van Icco-KiA in een van de buitenwijken van La Paz, o.a. Conny Toornstra en enkelen van haar internationale LatijnsAmerikaanse stafleden, aan wie we konden vertellen wat we hadden gezien. En zij konden ons informeren over hun werk. Het was goed om ook dat mee te maken en om de communicatie over en weer tussen de verschillende LA-landen en disciplines te ervaren. Informatie over en weer en het koppelen van de verschillende projecten en programma's is van groot belang. Tot zo ver ons verslag aan de (ZWO-)classis. Er kan natuurlijk nog veel meer over worden gezegd en geschreven. En, nogmaals voor de goede orde: we willen natuurlijk gedurende het komende jaar graag meer vertellen over onze reis en de ontmoetingen. We zijn naast de classis ook veel dank verschuldigd aan Bart Kok, Otto de Vries, Inge Landman, Door-Elske Cazemier, Paulien Matze, Hans Geerse en Rennie Bloemsma voor hun enthousiaste ondersteuning. Met vriendelijke groet, de ZWO-classis Boliviagroep (Mieke van Heijkop-de Bijl, Gerrit van Heijkop, Riemke de Jong, Dick Kleinhesselink, Siemie van der Schaaf-Posthumus en Gerben de Vries) Verslag van de Generale Synodevergadering in Lunteren op 8, 9 en 10 november 2012 Vanwege file bij Staphorst en Joure waren vele afgevaardigden uit het noorden van het land niet op tijd aanwezig voor de opening van de generale synode op donderdag 8 november. Na de opening stroomden ze massaal binnen met een kop koffie in de hand. Als eerste stonden er enkele benoemingen op het programma. Onder andere voor de Generale Raad van Advies (deze Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Generale Synode over onderwerpen die door het moderamen worden aangedragen). Na deze benoemingen werd het woord gegeven aan Agnes Jongerius, voormalig voorzitter van de FNV. Zij leidde de bezinningsnota 'Wij en ons werk' in. Volgens Jongerius geeft werk waardigheid aan iemands leven en bepaalt voor een groot gedeelte hun identiteit. Naar aanleiding van deze inleiding volgende een panelgesprek m.m.v. "onze" ds. Martje Veenstra. Na de lunch spraken de synodeleden hun waardering uit over de ethische bezinningsnota die bedoeld is voor het gesprek in de gemeente. De bezinningsnota zal naar aanleiding van de opmerkingen uit de synode worden aangepast en worden toegezonden aan de gemeenten. Hierna volgde het beleidsplan Dienstenorganisatie. In de periode van zal de Dienstenorganisatie zich in de lijn van de visienota van de kerk, 'de Hartslag van het Leven', op drie beleidsthema's concentreren: - Stimuleren van nieuwe vormen van kerk-zijn, waarbij speerpunt zal zijn de vorming van 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven van nieuwe christelijke gemeenschappen. Doel is dat 'pionieren' een uitstraling krijgt naar alle gemeenten van de kerk. - Ontzorgen van gemeenten. Hiervoor zal een pool van predikanten worden gevormd, die landelijk inzetbaar zijn in gemeenten die bijvoorbeeld geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een beroepskracht willen inzetten. Daarnaast gaat het ook om gemeenten de zorg voor hun soms monumentale kerkgebouw uit handen te nemen. - Kerk in Actie als bondgenoot. Via kerk in Actie wil men een bijdrage leveren aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. In het buitenland wil men meer nadruk leggen op partnerschap en internationale solidariteit. Zo wil men ook het werk van Kerk in Actie in Nederland dichter bij de gemeenten brengen. 's Avonds na de warme maaltijd heeft de generale synode besloten om een brief aan staatssecretaris mr. F. Teeven te schrijven. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de grote aantallen niet toegelaten en in procedure zijnde mensen die zonder voorzieningen op straat worden gezet (b.v. Amsterdam, Den Haag en Ter Apel) Zo waren er ook twee partnerkerken uit Zuid-Afrika aanwezig op de synode. Van zowel de Verenigde Gereformeerde kerk als de Nederduitse Gereformeerde Kerk sprak een afgevaardigde de synode toe. Prof. Nelus Niemandt, voorzitter van de Nederduitse Gereformeerde Kerk las daarbij ook een verzoeningsdocument voor waarin de verbroken band met de toenmalige GKN in 1978 werd 33ª 34ª

19 hersteld. Een historisch gebeuren wat voor ons als synodeleden nog dichterbij kwam toen we donderdagavond samen het Avondmaal vierden en brood en wijn kregen aangereikt van onze Zuid-Afrikaanse broeders. De volgende ochtend stond het F. D. Roosevelthuis en seminarium Hydepark op de agenda. Hiervoor was zo'n twee uur uitgetrokken, maar de nieuwe plannen deden veel stof opwaaien en dus werden er veel vragen gesteld en vraagtekens geplaatst. Omdat het Roosevelthuis, maar ook het seminarium Hydepark toe zijn aan vernieuwing/renovatie zijn er enkele plannen bekeken. Het bestuur van de dienstenorganisatie en de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk kwamen tot de conclusie dat nieuwbouw in de vorm van een combinatie van het Roosevelthuis en seminarium Hydepark voor de toekomst het beste zou zijn. Er is een plan uitgewerkt waarin beide, zowel nieuwbouw als exploitatie in elkaar werden geschoven. Met deze brede opzet is sprake van een hoog maatschappelijk en diaconaal rendement. De discussie in de synode ging met name over de vraag of het plan in deze tijd niet te ambitieus was. Bijna alle synodeleden waren overtuigd van de noodzaak om het Roosevelthuis te vervangen. Zo zag men ook wel in dat een seminarium voor theologie en inhoudelijke bezinning nodig was om predikanten up to date te houden. Maar velen voelden zich ook een zwevende kiezer. Het moderamen heeft uiteindelijk verschillende amendementen of onderdelen hiervan overgenomen. Onder andere dat het nieuwe gebouw duurzaam moet worden uitgevoerd en dat er een commissie van deskundigen wordt benoemd die steeds rapporteert aan de Kleine Synode. Uiteindelijk stemde bijna de hele synode voor het plan om 'een huis van de kerk' te ontwikkelen op Hydepark. Verschillende rapporten volgden daarna voor bespreking en besluitvorming. Velen daarvan waren in een eerder stadium alreeds aan de orde geweest. Zo was er b.v. de eindrapportage 'Samenwerken werkt'. In de afgelopen twee jaar zijn er op vele plaatsen pilots (probeerplekken) geweest met het doel predikanten, kerkelijk werkers en kleine gemeenten te laten samenwerken in een regio. De conclusie is dat daar veel voordeel uit kan worden gehaald mits we niet te veel sturen en het echt van "onderop" laten gebeuren. Ook een flink aantal kerkordelijke wijzigingen werden besproken. Zes onderwerpen in eerste lezing (die gaan dus nu eerst naar de gemeenten) en acht in tweede en laatste lezing. Die liggen nu vast. Op zaterdagmorgen stond het gravamen Bokhout op de agenda. Dhr. Bokhout maakt tegen artikel 37 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis bezwaar. Met name het 'in zijn ogen angstaanjagende, huiveringwekkende' uitzicht van het laatste oordeel. Voor zijn gravamen beriep hij zich onder andere op Psalm 65: 1-4 en Johannes 2:2. De intentie van de indiener werd als positief gewaardeerd. Maar de voorbereidingscommissie adviseerde de synode het bezwaar als niet gegrond in de Bijbel af te wijzen. Met andere woorden: het gaat niet over uitspraken over het al of niet bestaan van de hel, want wij mogen juist getuigen zijn van Gods liefde. Het gaat om de vraag of het gravamen gegrond is in de Schrift. Bij de bespreking leidde dit tot veel persoonlijke getuigenissen van synodeleden. 35ª De generale synode nam na een goede bespreking het advies van de commissie over. Tot slot werd er afscheid genomen van meer dan 100 synodeleden (o.a. ds. Martje Veenstra), want met ingang van 1 januari 2013 bestaat de synode uit 75 in plaats van 150 leden (excl. 5 afgevaardigden van de Evangelisch Lutherse Synode, en de afgevaardigden van geassocieerde kerken). Uw rapporteurs ds. Martje Veenstra en diaken Frits Pasveer ELKAAR OP DE HOOGTE HOUDEN Verjaardagen van 80-plussers uit onze gemeente Mevr. A. Winia - Bosma Stationsstraat 27 St. Nicolaasga 3-dec Mevr. F. Hoogland - Vogel Groenendal 2 St. Nicolaasga 6-dec Dhr. H. Schreur De Spoarbyls 41 St. Nicolaasga 10-dec Mevr. G. de Jong De Trochreed 19 Tjerkgaast 11-dec Dhr. S. Hepkema Stationsstraat 49 St. Nicolaasga 12-dec Mevr. A. de Jong - Snijder Jhr. Van Eijsingastr. 20 St. Nicolaasga 15-dec Mevr. H. Portena - Fokkema Bouwen 2 St. Nicolaasga 26-dec Mevr. A. Schreur - de Boer De Spoarbyls 41 St. Nicolaasga 26-dec Mevr. R. ter Heide - de Weerd Langwarderdyk 4 St. Nicolaasga 28-dec Mevr. U. Jansma - Rinkema Stationsstraat 1 St. Nicolaasga 31-dec Dhr. H. Hoekstra Stationsstraat 1 St. Nicolaasga 31-dec Dhr. A. Mabelis Molewei 8 St. Nicolaasga 5-jan Mevr. A. Postma - Klompmaker Gaestdyk 14 Tjerkgaast 5-jan Mevr. J. de Haan - Bootsma Noed 8 St. Nicolaasga 8-jan Mevr. L. Hepkema - Bokma Stationsstraat 49 St. Nicolaasga 17-jan Dhr. P. Osinga De Greiden 2 Idskenhuizen 24-jan Mevr. J. Brouwer - de Groot Stationsstraat 1 St. Nicolaasga 26-jan Mevr. I.M.J. Bosma - Spapens Stationsstraat 47 St. Nicolaasga 27-jan Mevr. C.J. Jonkman - Mekke Dobbeleane 4 St. Nicolaasga 30-jan Namens onze Protestantse Gemeente Op 'e Noed van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 36ª

20 B loemengroet De bloemen vanuit de diensten gingen de afgelopen zondagen met een groet, als een blijk van medeleven of van verbondenheid namens de Protestantse Gemeente Op 'e Noed naar: 7 oktober: dhr. P. Heilijgers, Lytse Mar 8, Idskenhuizen 14 oktober: De bestemming voor de bloemen uit deze dienst werd geregeld door de jeugddienstcommissie. 21 oktober: mevr. S. Jaspers-Eliveld, Saturnusstraat 17, St. Nicolaasga 28 oktober: Jouke en Thea Vennik-Dijkstra, Dobbeleane 18A, St. Nicolaasga. 4 november: mevr. A. Eliveld, S. Hepkemastraat 9, St. Nicolaasga. 11 november: fam. J. Bouma, Kwekerijstrjitte 10, Joure 18 november: dhr. J. de Lang, Vegilinstraat 27, St. Nicolaasga. B edankje Der is in skeakel dy't sels troch de dea net ferbrutsen wurde kin, dat is de leafde. Wy wolle eltsenien betankje foar safolle meilibjen yn'e tiid fan it siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man, heit en pake Jaring Boersma. Al jimme kommen, tillefoantsjes, kaarten, brieven, safolle waarmte en leafde straalde dêr út. Tige tank dêrfoar. Froukje Boersma-Regeling (Henk Durk en pakesizzers). B edankje Zo ben je thuis, zo ben je in het ziekenhuis. Maar gelukkig ben ik nu weer thuis en bedank alle mensen die aan mij gedacht hebben door een kaart te sturen of een telefoontje. Hartelijke groeten, T.Brinksma-Jongstra Z iekenhuisopnames De afgelopen periode hebben heel wat gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen, voor onderzoeken of een operatie. Dan noemen we niet eens hun die voor dagbehandeling met regelmaat het ziekenhuis moeten bezoeken. De lijst is daarom misschien niet compleet, ook omdat niet altijd alles aan ons wordt doorgegeven. Toch willen we graag, hoe gebrekkig, lief en leed in de gemeente aan u door blijven geven, zodat ook u de mogelijkheid krijgt een kaartje te sturen of een andere blijk van medeleven te laten zien. In elk geval gaat het om de volgende personen: - Mevr. T.Hornstra-Overwijk mocht na een periode van revalidatie in de Flecke te Joure, terugkeren in Doniahiem. Het herstel gaat nog niet zo snel, mede vanwege wat nieuwe complicaties. - Mevr. S. Dijkstra-Osinga, Gaastweg 55, St. Nicolaasga, is, tijdens haar behandeling in de Antoni van Leeuwenkliniek in Amsterdam, toch onverwachts overleden. Elders in dit kerkblad vindt u een In Memoriam van haar leven. 37ª - Dhr. J. Boersma, Pontdyk 7, Langweer, is na een periode van steeds verder afnemende gezondheid en diverse ziekenhuisopnames overleden. Ook van hem treft u een In Memoriam aan elders in dit kerkblad. - Dhr. J. de lang, Vegilinstraat 27, St. Nicolaasga, heeft een aantal dagen in het ziekenhuis van Heerenveen gelegen, maar is nu weer thuis. Het herstel verloopt goed. - Dhr. F. Haanstra, Vegilinstraat 21, St. Nicolaasga, mocht ook weer thuis komen. In het ziekenhuis van Leeuwarden heeft hij een zware operatie moeten ondergaan, die echter goed geslaagd is. Hij heeft daar ongeveer twee weken gelegen. - Mevr. S. Jaspers-Eliveld, Saturnusstraat 17, St. Nicolaasga, is een paar keer naar het ziekenhuis geweest, voor onderzoeken, een kleine ingreep, en vervolgens nog een operatie. Zij is inmiddels thuis, en wacht op verdere uitslagen om te horen hoe de behandeling verder zal verlopen. - Mevr. J. Schotanus-Klompmaker, De Rijlst 51A, werd opgenomen in het ziekenhuis, en later in verpleeghuis Anna Schotanus te Heerenveen. Daar is zij de afgelopen maand overleden. Van haar staat een In Memoriam in dit kerkblad. - Mevr. T. Brinksma-Jongstra, it Perron 23, St. Nicolaasga, moest voor de zoveelste keer opgenomen worden in het ziekenhuis. Zij mocht na een paar dagen weer naar huis. - Jannie van de Hoop, de Spoarbyls 1, St. Nicolaasga, heeft ruim een week in het ziekenhuis van Heerenveen gelegen voor onderzoek en een operatie. De operatie is goed geslaagd, en zij is inmiddels thuis om te herstellen. - Mevr. E. v.d. Laan, Stationsstraat 31, St. Nicolaasga, heeft een paar weken in het Antoniusziekenhuis te Sneek gelegen, maar is inmiddels verhuisd naar zorginstelling de Ielânen, afd. Fjilden, k.4 te Sneek. - Dhr. H. Sybesma, it Boerein 8, Idskenhuizen, heeft een geslaagde heupoperatie ondergaan in het ziekenhuis van Sneek. Hij is weer thuis om verder te herstellen. - Mevr. A. Visser, Mercuriusstraat24, St. Nicolaasga, heeft korte tijd in het ziekenhuis gelegen, en is daar ook geopereerd. Zij is thuis, om te herstellen, en wachtend op verdere behandeling.. Ook alle andere zieken wensen we veel kracht toe, en we hopen dat jullie in een onzekere tijd zullen merken dat God er ook voor jullie is. Weet dat jullie nooit uit ons gebed zijn, wat er ook gebeuren mag. Gemeenteleden elders De volgende gemeenteleden verblijven / zijn opgenomen in een verpleeghuis. Hier volgen hun adressen: Mevr. A. Minkes-Bakker, Bloemkamp, afd. Balsemien K 24, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward Mw.S. Schotanus-de Jong, Anna Schotanus, Marktweg 104,8444 AC Heerenveen Mw.B. Fraterman-Beijert, Vegelin State, Harddraversweg 4, 8501 CM Joure 38ª

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring. Eerste kerstdag, Zondag 25 december 2016 Viering voor jong en oud

Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring. Eerste kerstdag, Zondag 25 december 2016 Viering voor jong en oud Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Eerste kerstdag, Zondag 25 december 2016 Viering voor jong en oud Ouderling van dienst is Aletta Keijzer Diaken is Lian van Uxem Het orgel wordt bespeeld

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie voor Kerstnachtdienst 24 december 2015

Liturgie voor Kerstnachtdienst 24 december 2015 Liturgie voor Kerstnachtdienst 24 december 2015 Voorganger: ds. H. W. Bouwman Ouderling van dienst: Dinie Kossink m.m.v. Koor Comt nu met Sangh o.l.v. Joke Franken organist: Paul Jalink Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Baalder kerstdienst Zaterdag 24 december Verder werken mee; - De nu-je-onderweg-band - Kinderen en volwassenen uit onze gemeente

Baalder kerstdienst Zaterdag 24 december Verder werken mee; - De nu-je-onderweg-band - Kinderen en volwassenen uit onze gemeente Baalder kerstdienst Zaterdag 24 december 2016 Voorganger: Organist: ds. Wim van der Wel Bert Slijkhuis Verder werken mee; - De nu-je-onderweg-band - Kinderen en volwassenen uit onze gemeente 1 Voor de

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen.

Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent kunt u het mee naar huis nemen. Boekje om te gebruiken in de diensten van de Protestantse Gemeente Heino tijdens de zondagen van Advent 2015 Hemelse Boodschappen Wilt u dit boekje in de kerk laten liggen? Na de vierde zondag van Advent

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg

ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg Anbi-status Kerk aan Zee ANBI publicatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Muiderberg A. Algemene gegevens. Naam ANBI RSIN Website adres E-mail adres Adres Beleidsplan Diaconie van de Protestantse

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C)

TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C) TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C) Velen besteden er veel tijd en energie aan om voor de kinderwoorddienst in de Advent een mooi Adventsproject te vinden en daarmee te werken.

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Ga je mee op zoek?

De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Ga je mee op zoek? De kinderen van groep 1 en 2 zingen: Ga je mee op zoek? Ga je mee op zoek naar het Koningskind? Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. Ga je mee op zoek naar het Koningskind? Want wie zoekt, die

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Zoeken naar liefde. Kerstmorgen 2016

Zoeken naar liefde. Kerstmorgen 2016 Zoeken naar liefde Kerstmorgen 2016 Aan deze dienst werken o.a. mee: Het Nicolauskerkkoor o.l.v. Henk den Haan Organist René Nijsse De jongste gemeenteleden Voorganger ds. Corine van Eck Orgelspel Samenzang

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster Hartelijk welkom Welkom en gebed Samenzang: UaM 26 1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Kerstviering met jong en oud

Kerstviering met jong en oud Kerstviering met jong en oud Orde van dienst voor 25 december 2016 aanvang 10.00 uur De Hoeksteen, Capelle aan den IJssel Rivierweg 15 Voorganger: Ds. Dora Hoekstra Olthof Organist: Wiebe Zeilstra Muzikale

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente verbindt!

Onze Hervormde Gemeente verbindt! Actie Kerkbalans 2017 Onze Hervormde Gemeente verbindt! Hervormde Gemeente Elburg Actie kerkbalans 2017 De kerk is van groot belang: - De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Kerstfeest. voor de Kinderen. 23 december 2014

Kerstfeest. voor de Kinderen. 23 december 2014 Kerstfeest voor de Kinderen 23 december 2014 De kinderen komen binnen en zingen: Luid klokje kling Luid klokje klingelingeling luid klokje kling Laat de boodschap horen Jezus is geboren Voor die blijde

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie