Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van."

Transcriptie

1 Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor?

2 Een woord vooraf 2012 is een belangrijk jaar Nederland heeft een robuust pensioenstelsel. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen een basisuitkering van de overheid, de AOW (Algemene Ouderdomswet). Daarnaast bouwen veel werknemers via hun werkgever pensioen op. Dit is het pensioen dat u opbouwt bij Ahold Pensioenfonds. Ook kunnen mensen natuurlijk zelf sparen of andere voorzieningen treffen. Al met al wordt het Nederlandse pensioenstelsel wereldwijd beschouwd als een van de betere stelsels. Desondanks zijn er problemen op pensioengebied. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een daarvan is de onrust op de financiële markten. Pensioenfondsen moeten beleggen om voldoende geld te hebben om nu en in de toekomst pensioenen uit te keren. Maar de beleggingsresultaten zijn aan grote schommelingen onderhevig. Dit is een gevolg van de huidige recessie. Een ander probleem is de lage rente. Hierover leest u meer op pagina 10. Ten slotte hebben we te maken met de stijgende levensverwachting. We worden steeds ouder. Dat is goed nieuws, maar het betekent ook dat er steeds langer pensioen uitgekeerd moet worden. Hierdoor hebben pensioenfondsen méér geld nodig. Om ons pensioenstelsel in stand te houden, moeten we dingen veranderen. Daarom is er de laatste tijd veel overlegd over de werknemerspensioenen en de AOW, tussen werkgeversorganisaties, vakbonden en de politiek. Wat er precies gaat veranderen, zou in de loop van 2012 duidelijk moeten worden. Ook de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september spelen hierbij een rol. Aan het eind van dit jaar weten we hopelijk welke aanpassingen ertoe zullen leiden dat het pensioenstelsel robuust blijft. Zó robuust dat het overeind blijft als het stormt op de financiële markten en als we nóg ouder worden dan nu. Erik van den Heuvel Directeur Ahold Pensioenfonds Een woord vooraf 2 Kort nieuws 2 Bericht uit de praktijk 5 Drie generaties over hun pensioen 6 Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor in 8 Vier collega s over lage rente 10 Vraag&Antwoord 12 Colofon Vroeger of Later is een uitgave van Ahold Pensioenfonds, Postbus 3039, 1500 HA Zaandam, Realisatie Hemels Customer Media; onderdeel van Sanoma. Postbus 369, 1200 AJ Hilversum, Hoofdredactie Sjaak Duin, Karen Wikart Redactie Eveline Mulder, Cora Zalm Artdirection Xander Elink Schuurman Vormgeving Doriene Koot Aan dit nummer werkten mee De Beeldredaktie, Wilma van Hoeflaken, Ed Lonnee, Rob Marinissen Financieel crisisplan Ahold Pensioenfonds heeft op grond van een beleidsregel van De Nederlandsche Bank een financieel crisisplan opgesteld. In het plan worden (nood)maatregelen beschreven, die het Bestuur op korte termijn kan nemen als het pensioenfonds in een financiële crisis terechtkomt. Deze maat - regelen zijn onder andere het aanpassen van het beleggingsbeleid, het niet of gedeeltelijk indexeren van de pensioenen, het aanpassen van de pensioenbijdrage of pensioen regeling en als uiterste redmiddel het korten van de pensioenen. Op onze website kunt u het financieel crisisplan bekijken. Herbenoeming leden Bestuur en Verantwoordingsorgaan Ahold Pensioenfonds wordt bestuurd door het Bestuur. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds bestaat uit zes leden. Drie worden er benoemd door de werkgever, twee door de Centrale Ondernemingsraad (COR) en één wordt gekozen door de pensioengerechtigden. Per 1 juni zijn Frank Jansen (door de COR) en Wim Kokkedee (namens de werkgever) herbenoemd. De pensioengerechtigden hebben ingestemd met de herbenoeming van Mels Koster. Het Verantwoordingsorgaan telt eveneens zes leden. Twee worden er benoemd door de werkgever, twee door de COR en twee door de pensioengerechtigden. Per 1 juni zijn Luc de Baets (namens de werk gever) en Franz van Vlaanderen (door de COR) herbenoemd. Daan Rouw is herbenoemd na instemming van de pensioengerechtigden. Geldzorgen? Zorg voor overzicht Vrouwen maken zich veel veel slechter geïnformeerd meer zorgen over geld dan zijn over de hypotheek, het mannen. Ze vragen zich af pensioen en het verzekeringspakket dan mannen. hoelang de economische crisis nog zal duren en ze Dit bleek afgelopen voorjaar betwijfelen of er voldoende uit onderzoek van bureau inkomen is als hun man Intomart in opdracht van arbeidsongeschikt zou raken. Delta Lloyd. De meeste Ook eventuele werkloosheid vrouwen zijn niet economisch zelfstandig. Niek Hoek, van de partner is een bron van zorg. Van elke tien vrouwen zijn er zes bang voor de Delta Lloyd, wijst erop dat bestuursvoorzitter van financiële consequenties als vrouwen financieel kwetsbaar zijn. Hij pleit ervoor hun partner zijn baan kwijtraakt. Mannen staan hier dat zij zich beter informeren. veel minder vaak bij stil. Financiële zelfredzaamheid Opvallend is dat vrouwen, begint met overzicht, ondanks die bezorgdheid, aldus Hoek. Na mijn pensioen Straks draaien we de rollen om Gerhard Munniks (64) is assistent-bedrijfsleider bij Albert Heijn in Amsterdam. Hij ging in september 2009 voor 40 procent met de VUT. In september 2012 gaat hij volledig met pensioen. Ik wilde eigenlijk niet met de VUT. Maar iedereen zei: dat moet je wel doen. Achteraf ben ik blij dat ik het wel gedaan heb. Als ik van de ene op de andere dag van fulltime werk zou overstappen naar pensionering, zou ik in een gat vallen. Nu kon ik eraan wennen. Ik ben meer gaan zorgen voor onze zoon, die meervoudig gehandicapt is. Straks ga ik nog meer voor Dekkingsgraad laatste 4 kwartalen 2e 116,2 % 3e 101,6 % 4e 106,3 % 1e ,5 % 115% = vereiste dekkingsgraad 100% Aangepaste pensioenregeling De Centrale Ondernemingsraad en de directie van Ahold Nederland hebben in april overeenstemming bereikt over aanpassing van de Ahold Pensioenregeling. De huidige pensioenregeling voor medewerkers van 21 jaar en ouder met een Nederlands arbeidscontract blijft als basis in stand, maar er komen wijzigingen. Een deel van de wijzigingen gaat in per 1 januari De grootste wijzigingen gaan pas in per 1 januari 2014, of worden geleidelijk ingevoerd. Ahold zal eerst de medewerkers informeren over de wijzigingen. In het Pensioendossier kunt u meer lezen (zie In het najaar zullen de VUT- en pensioengerechtigden door Ahold Pensioenfonds worden geïnformeerd. Voor hen zijn de wijzigingen minimaal. 105% = minimale wettelijke dekkingsgraad hem zorgen en gaat mijn vrouw werken. Dan draaien we de rollen om. En ik doe aan langeafstandslopen. Drie keer per week loop ik zelf en drie keer per week train ik jongeren. Maar ik ga nog steeds met plezier naar mijn werk. Het contact met de collega s vind ik het leukst. Zij komen overal vandaan. De meesten uit Turkije, een paar uit Marokko, een uit India. We praten met elkaar en daar leren we allemaal van. Je ziet dat mensen uit andere culturen dingen anders doen en dan denk je: ja, zo kan het ook. Daarom heb ik tegen mijn chef gezegd dat ik nog een paar uur wil blijven werken. Een paar ochtenden, als mijn zoon naar school is. 2 Vroeger of later Vroeger of later 3

3 AOW gaat misschien in 2013 al later in Optimistische jongeren Jongeren van 12 tot 24 jaar besteden hebben dan hun hebben een rooskleurig ouders. Dit blijkt uit een toekomstbeeld. Bijna onderzoek van het Nibud Bericht uit de praktijk Een van de maatregelen uit de bezuinigingen voor 2013 is de tweederde verwacht en het Jongerenpanel van latere ingang van de AOW. Met ingang van 2013 zou de AOW gemakkelijk een baan te EenVandaag. Ook over hun op de leeftijd van 65 jaar en 1 maand starten. Dat sluit niet aan krijgen. Bovendien rekenen huidige financiële omstandig bij de VUT of vervroegde pensioenen die stoppen zodra iemand 65 jaar wordt. Dan gaat het pensioen in, waarbij tot voor kort ook AOW van de overheid hoorde. Zonder aanvullende maatregelen betekent dat dus één maand geen AOW-uitkering. De Meer rente? De rente is laag. Maar het vaak wel beperkingen aan ze op een topsalaris. Het merendeel van de jongeren denkt voor hun 35ste netto tussen de en heden zijn jongeren positief. Ruim tachtig procent van de jongeren had in evenveel of zelfs meer te besteden dan Als samenwoners een kind krijgen, checken ze vaak of alles goed zit ontwikkelingen in Den Haag moeten nu eerst worden afgewacht. loont de moeite om eens verbonden, bijvoorbeeld dat euro per maand te gaan in Slechts vijftien Laatst werd ik gebeld door een Ahold-medewerker die al te kijken of u een procentje u het geld niet tussentijds verdienen. Bijna de helft procent van de jongeren jaren samenwoont. Zijn vriendin was zwanger en hij vroeg meer kunt krijgen op uw boetevrij kunt opnemen. van de jongeren vertrouwt kreeg in minder geld zich af of zij een partnerpensioen van Ahold Pensioenfonds spaargeld. U vindt een Het is verstandig om alleen erop dat ze later meer te van de ouders dan in zou krijgen als hij zou overlijden. Dat soort telefoontjes actueel overzicht van rentes te sparen bij banken die krijg ik vaker. Als samenwoners een kind krijgen of een op allerlei spaarvormen op onder het depositogarantie- huis kopen, checken ze vaak of alles goed zit. sparen.startpagina.nl, zodat stelsel van De Nederlandsche Partnerpensioen bij overlijden is automatisch geregeld u in een oogopslag alle Bank (DNB) vallen, want dan als mensen trouwen of een geregistreerd partnerschap aanbieders kunt vergelijken. kunt u uw geld nooit kwijt- sluiten. Die informatie krijgen wij via de gemeentelijke U ziet bijvoorbeeld hoeveel raken. Het depositogarantie- basisadministratie (GBA). Als een deelnemer gaat samen rente u op een gewone stelsel geldt tot maximaal wonen, weten wij dat niet. Dus is er niets geregeld. Maar spaarrekening kunt krijgen, euro per bank samenwoners kunnen ook partnerpensioen krijgen. Ze of wat het oplevert als u uw geld vijf of tien jaar vastzet per rekeninghouder. Op vindt u hierover Extra sparen? moeten een officieel samenlevingscontract laten opstellen. Niet zomaar een A-viertje, maar een gewaarmerkt en door Oproep vrijwilligers De Museumwinkel van Albert Heijn op de Zaanse Schans in Zaandam is op zoek naar vrijwilligers. De taak van de vrijwilligers is om in de winkel bezoekers te ontvangen en de gang van zaken in de gaten te houden. In het zomerseizoen is de museumwinkel zes dagen per week geopend van dinsdag tot en met zondag. Een vrijwilliger wordt ingezet voor een dienst van vijf uur. Jaarlijks worden ongeveer bezoekers ontvangen. Voor de ontvangst van bezoekers in onze museumwinkel zoeken wij enthousiaste mensen die dit een leuke uitdaging vinden. Het is belangrijk dat u een aantal uren per week beschikbaar bent en beschikt over basiskennis Engels in verband met de vele buitenlandse bezoekers. Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Teun Roodenburg (tel en of Arendine Keijzer (tel en Stichting Albert Heijn Erfgoed of als u direct een groot bedrag inlegt. Daar zijn dan meer informatie, plus een overzicht van de banken. Meer pensioen voor vrouwen In 2000 had slechts vijftig procent van de vrouwen van 65 jaar en ouder een aanvullend pensioen naast de AOW. In 2010 was dit percentage gestegen naar 59 procent. Ook bij mannen was een stijging zichtbaar. Van de mannelijke 65-plussers had in procent een aanvullend pensioen en in procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het aantal vrouwen met een eigen pensioen neemt toe. Dit komt doordat vrouwen tegenwoordig bijna allemaal een baan hebben. In 2010 bedroeg het gemiddelde aanvullende pensioen van vrouwen in Nederland (AOW niet meegeteld) euro bruto. Sommige pensioenfondsen moeten de pensioenuitkeringen verlagen. Gaan mensen dan zelf extra sparen voor hun pensioen? Uit een poll van verzekeraar Aegon in april 2012 blijkt dat ruim zestig procent zich verantwoordelijk voelt voor het eigen pensioen en zelf extra gaat sparen. Twintig procent denkt dat het allemaal niet zo n vaart zal lopen en is niet van plan actie te ondernemen. De overige stemmers verwachten dat de overheid wel bijspringt. Grijs, grijzer, grijst 25,9% 25,0% 24,8% 23,7% 19,7% 15,5% 13,6% 12,8% 11,5% 10,1% 9,0% 7,7% Het percentage 65-plussers in Nederland neemt steeds verder toe. Naar verwachting ligt het hoogtepunt rond 2040, daarna neemt het aandeel weer af. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek de notaris ondertekend document. Wij willen een kopie van dat contract. Vervolgens controleren wij in de GBA of ze minstens een halfjaar ingeschreven staan op één adres. Als dat in orde is, is de partner verzekerd. Als de deelnemer overlijdt, krijgt de partner partnerpensioen. Als samenwoners uit elkaar gaan, moeten ze dat ook zelf doorgeven. De ex-partner houdt recht op partnerpensioen. Bij exen heet dat bijzonder partnerpensioen. Ze kunnen daar wel afstand van doen. Bijvoorbeeld door in het samenlevingscontract op te nemen dat ze hier bij het beëindigen van de samenwoning afstand van doen. Of door dit vast te leggen in een einde-samenlevingscontract, ook weer bij de notaris. Of met een afstandsverklaring. Als wij bericht krijgen van einde-samenwoning sturen wij beide partners een brief. Bij degene voor wie het bijzonder partnerpensioen bestemd is, zit daar ook een afstandsverklaring bij. Die moet door beiden ondertekend worden. Anneke Donkers (44) werkt Deze Ahold-medewerker en zijn bij de Servicedesk van Ahold partner hadden al jaren een officieel Pensioenfonds. Dagelijks samenlevingscontract, dus hij heeft ze twintig tot dertig hoefde alleen maar een kopietje mensen aan de telefoon op te sturen. Hij was blij dat het die iets willen weten over zo gemakkelijk ging. hun pensioen. 4 Vroeger of later Vroeger of later 5

4 Nancy de Fost-Vila Jutten (33): Als het moet, kun je altijd nog bezuinigen op je levensstijl het in 2003 fout ging. Gelukkig heeft Albert Heijn ons gecompenseerd. We hadden geen schuld, maar we hebben er ook geen cent aan verdiend, zegt Joke. Drie generaties over hun pensioen: Ons hoor je niet klagen Wie heeft het meest last van de onrust in pensioenenland? Pensioengerechtigden? Jongeren? Dat is lastig te vergelijken, want het leven van de ene generatie lijkt totaal niet op dat van de andere. Een dertiger, een vijftiger en een zeventiger aan tafel: Ons hoor je niet klagen. In 1959 begon Koert Dam (70) bij Albert Heijn. Hij leverde op de fiets bestellingen af. Hij heeft allerlei functies gehad in de winkel. Daar ontmoette hij ook zijn vrouw. Hij sneed groente, zij pakte in. Zijn laatste baan was Afroeper bij een distributiecentrum. Op zijn 60ste ging hij met vroegpensioen. Joke Langenberg (50) werkt sinds 1980 bij Ahold. Ze begon in het personeelsrestaurant, volgde cursussen en is nu Afdelingssecretaresse. Nancy de Fost-Vila Jutten (33) kreeg in 1997 een bijbaantje bij Albert Heijn, naast haar studie. Nu is ze Teamleider Verkoop afhandeling. Alle drie kwamen ze heel gemakkelijk aan een baan, vinden ze. Mensen die nu erg jong zijn, treffen het minder goed. Nancy: Je krijgt niet zomaar een fulltime aanstelling. Het is allemaal parttime en zo flexibel mogelijk. Dat is begrijpelijk, maar voor jongeren is het wel vervelend. Een keer naar de Chinees Nancy en haar man werken allebei en bouwen allebei pensioen op. Voor Joke geldt hetzelfde. In Koerts generatie komt het niet vaak voor dat beide partners pensioen hebben. Wij wel hoor, zegt hij. Lachend: We kunnen van het pensioen van mijn vrouw net een keertje de Chinees betalen. Zijn vrouw stopte met werken toen er kinderen kwamen. Later ging ze s zaterdags werken en kon ik in de winkel regelen dat ik thuis kon blijven. Als je kinderopvang nodig had, moest je dat zelf regelen. Tegenwoordig is kinderopvang vanzelfsprekend. Al heb ik de pech dat het opeens erg duur is geworden, merkt Nancy op. Ze heeft een baby en een peuter. Op de dagen dat ze naar de opvang gaan, verdien ik bijna niets. Maar als zij straks naar school gaan, heb ik mijn contract nog. Joke heeft geen kinderen. Ze heeft altijd gewerkt. Maar zo gewoon was dat niet. Toen wij ons huis kochten, keken ze voor de hypotheek alleen naar het inkomen van mijn man. Het inkomen van de vrouw telde niet mee. Als je alles van tevoren weet... Joke en haar man kochten hun huis in een goede tijd. In de guldentijd. Er zit overwaarde op, zegt ze tevreden. Nancy heeft minder geluk. Zij en haar man kochten hun huis in de dure tijd. Koert en zijn vrouw wonen in een huurhuis. Wij durfden niets te kopen. Andere generatie, hè? Bij ons aan de overkant stonden huizen die je voor gulden kon kopen. Ze staan er nog steeds en ze zijn zo mooi. Tja, verzucht Nancy. Als je alles van tevoren weet. Nou! Net als met die aandelen, zegt Koert. Hadden jullie ook personeelsaandelen? Nancy niet, maar Joke wel. We rekenden ons allemaal rijk, herinnert Koert zich. Tot Joke Langenberg (50): Straks moet ik werken tot mijn 67ste. Hoeveel jaar heb ik dan nog om leuke dingen te doen? Werken tot je 67ste Koert geniet van zijn vrije tijd. Langlaufen gaat niet meer, met twee kunstknieën. Maar s zomers gaan we twee weken met vakantie. En zo n drie keer per jaar een midweekje weg. Dat is heerlijk. Joke vraagt zich af of dat er voor haar later ook in zit. Koert kon op zijn 60ste al met pensioen. Op die leeftijd ben je meestal nog gezond, zegt Joke, Maar ik moet werken tot mijn 67ste. Hoeveel jaar heb ik dan nog om leuke dingen te doen? Bij de meeste mensen gaat de gezondheid na hun 70ste achteruit. Ze vraagt zich af of iedereen wel tot zijn 67ste kán werken. Ik red dat wel. Maar mijn man werkt in de transportbanden. Dat is fysiek zwaar. Voor Nancy duurt het nog bijna 35 jaar voor ze met pensioen kan. Lang, hè? Maar aan die gedachte wen ik vanzelf. Mijn generatie weet straks niet beter. Zelf sparen voor je pensioen Koert kan goed rondkomen van zijn pensioen. Maar als het zo doorgaat op Koert Dam (70): Wij durfden geen huis te kopen. Andere generatie hè? de beurzen, verwacht ik niet dat het omhooggaat. Krijgen Joke en Nancy straks voldoende pensioen? Ik hoop dat ik straks nog van een goed pensioen kan genieten, zegt Joke. En ik heb ook nog een eigen huis. Ik ga ervan uit dat er altijd een minimuminkomen zal zijn, zegt Nancy. Zowel Joke als Nancy vragen zich weleens af of ze zelf extra moeten sparen voor hun pensioen, ook al hebben ze dubbele inkomens en straks dubbele pensioenen. Maar ze doen het niet. We sparen wel, maar niet voor later, zegt Nancy. We zijn net verhuisd. Daar hebben we ons spaargeld voor gebruikt. Joke zegt: Ik heb een buffer, voor als de wasmachine kapotgaat. Maar ik leef nu. Ik ga liever nu met wintersport. Als het straks moet, kun je altijd nog bezuinigen op je levensstijl, vindt Nancy. Bij Albert Heijn kun je voor een euro een brood kopen en voor 55 cent een pak melk. n 6 Vroeger of later Vroeger of later 7

5 Hoe stond Ahold Pensio enfonds ervoor in? In mei verscheen het Jaarverslag van Ahold Pensioenfonds. Op deze pagina s lichten we een paar belangrijke onderwerpen toe. meer onder het kopje Renterisicio en -afdekking). De dekkingsgraad, de maatstaf voor de financiële er elke drie jaar een dergelijke studie uitgevoerd, die ,2% 105% van 112 procent naar 116 procent. Tegen de zomer ,2% 111% ,2% 122% daalde de dekkingsgraad. De rente, die voor de zomer ,3% 134% Het jaar was weer een turbulent jaar. Het stond nog 3,9 procent bedroeg, zakte terug naar 2,6 procent ,3% 154% aandelen ten gunste van de obligaties en de mogelijke in het teken van de eurocrisis en een afnemende eind. Omdat Ahold Pensioenfonds de gevolgen van een dalende rente grotendeels heeft afgedekt, werd ,3% 170% toevoeging van nieuwe beleggingscategorieën. economische groei over de hele wereld. Dit gaf onrust op de aandelenmarkten. In het begin van het voorkomen dat de dekkingsgraad in de gevarenzone ,2% 102% Herstelplan jaar waren de vooruitzichten nog rooskleurig, maar terechtkwam. Uiteindelijk sloot Ahold Pensioenfonds ,4% 116% Net als de meeste andere pensioenfondsen moest al in het eerste ging het mis. De aandelen het jaar af met een dekkingsgraad van 106 pro cent. Dat is hoger dan het minimum van 105 procent, ,3% 112% Ahold Pensioenfonds in 2009 een herstelplan indienen markten zakten in na de aardbeving en de tsunami in Japan. Na de zomer daalden de koersen nog verder. maar niet voldoende om te kunnen indexeren. 10,3% 106% beurskoersen en een sterke daling van de rente De financiële positie in Dit had vooral te maken met de onzekerheid over de vervolgens elk jaar wordt getoetst aan de werkelijke ontwikkelingen op financieel en economisch gebied. In werd zo n studie uitgevoerd. De uitkomst van deze studie heeft geleid tot aanpassing van het beleg gingsbeleid, zoals verlaging van het percentage in bij De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens dit plan zou Ahold Pensioenfonds eind een dekkings graad moeten hebben van 111,9 procent. De dek Griekse schulden en de toenemende angst voor een Renterisico en -afdekking bouwde pensioenaanspraken te indexeren en hoeveel kingsgraad bedroeg toen echter 106,3 procent. Het wereldwijde recessie. Vanaf november was er weer Een pensioenfonds loopt een renterisico. Wat is rente er geïndexeerd kan worden. In januari besloot herstelplan bevat maatregelen die genomen kunnen sprake van enig herstel op de aandelenmarkten. risico? Om dat te begrijpen moeten we niet alleen het Bestuur om, net als het jaar ervoor, 50 procent worden als het herstel onvoldoende is. Deze maat Dit kwam doordat de economische resultaten in de naar de bezittingen van een pensioenfonds kijken, van de indexering toe te kennen. Het Bestuur hield regelen zijn onder andere het niet of slechts gedeelte Verenigde Staten, Engeland en Duitsland gunstiger maar ook naar de verplichtingen. In de bezittingen rekening met de financiële positie van Ahold Pensioen lijk indexeren, wat in 2010 en het geval was. Uit waren dan men had verwacht. zitten leningen (obligaties). Als de rente daalt, worden fonds (de dekkingsgraad was op dat moment 112,2 een evaluatie blijkt dat de genoemde maatregelen in Net als in het jaar ervoor behaalde Ahold Pensioen obligaties die nog een hogere rente geven, meer waard. procent), met de onzekere economische situatie en het herstelplan voldoende herstelkracht hebben. fonds een rendement van 10,3 procent. Dit rendement Dat is gunstig. Maar tegelijk nemen de verplichtingen met de onrust op de financiële markten. De pensioen Daardoor heeft Ahold Pensioenfonds geen beroep is grotendeels te danken aan de opbrengsten uit toe. De verplichtingen zijn de pensioenen die nu en in uitkeringen stegen in met 0,79 p rocent (dit is de hoeven doen op het uiterste redmiddel: het verlagen de afdekking van het renterisico (hierover leest u de toekomst betaald moeten worden. Met een lage gemiddelde prijsstijging). De o pgebouwde aanspraken van pensioenen en pensioenaanspraken. n rente moet er op dit moment méér geld zijn om in de van de actieve deelnemers gingen gemiddeld met toekomst alle pensioenen te betalen. Omdat bij een 0,5 procent (dit is de gemiddelde loonstijging) omhoog. dalende rente de verplichtingen meer toenemen dan In 2012 zijn de pensioenuitkeringen en opgebouwde de waarde van de obligaties, is er een negatief effect: aanspraken niet geïndexeerd. Resultatenrekening (in miljoenen euro s) Baten Beleggingsopbrengsten Bijdragen van werkgever en werknemers Totaal baten Lasten Toename pensioenverplichtingen Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Totaal lasten 8 Vroeger of later voor het afdekken van de risico s. In principe wordt positie van Ahold Pensioenfonds, steeg aanvankelijk sloeg de stemming echter om. Door terugvallende Resultaat Rendement Dekkingsgraad de financiële positie verslechtert en de dekkings graad daalt. Met andere woorden: het pensioenfonds Beleggingen loopt een financieel risico als de rente wijzigt. Dat Ahold Pensioenfonds wil het liefst de pensioenen is het renterisico. Het is mogelijk dit renterisico af elk jaar verhogen (indexeren). Indexering moet te dekken. Dat heeft Ahold Pensioenfonds ook betaald worden uit het rendement op de beleggingen. grotendeels gedaan, onder andere door het aankopen Rendement is dus heel belangrijk. Tegelijkertijd wil van Europese staatsobligaties. Maar ook andere het pensioenfonds niet te veel beleggingsrisico lopen. financiële instrumenten worden hiervoor gebruikt. Voor een goede afweging tussen (een zo hoog moge Indexeren lijk) rendement en (een aanvaardbaar) risico rekent het pensioenfonds toekomstscenario s door. Deze zijn Elk jaar bekijkt het Bestuur van Ahold Pensioenfonds richtinggevend voor de beleggingscategorieën (zoals of het mogelijk is de pensioenuitkeringen en de opge de percentages aandelen, obligaties en vastgoed) en Balans (in miljoenen euro s) Activa Vastgoed Aandelen Vastrentende waarden Totaal beleggingen Overige bezittingen en schulden Pensioenvermogen Passiva Pensioenvoorzieningen Reserves Vroeger of later 9

6 Vier collega s over de lage rente Het is nu crisis, maar straks is het weer goed De lage rente heeft voor iedereen gevolgen. Wie nu een huis koopt of een persoonlijke lening afsluit, heeft er profijt van. Maar spaarders hebben er last van. Vier Ahold-medewerkers vertellen wat zij merken van de lage rente. Ik schuif veel heen en weer met geld Erwin Duquesnoy (41) werkt in konden wel over dat geld beschikken. het distributiecentrum in Pijnacker. Maar we gebruiken het geld niet voor Hij werkt 21 jaar bij Ahold. het huis, dus ik kan die rente niet Ik schuif ontzettend veel heen-en-weer aftrekken. Maar we gebruiken het wel. met geld. We zetten geld op een spaarrekening. Ietsje rente is beter dan niets. tegen 4,1 procent. Dat is verleidelijk, We kunnen vijftien jaar lang lenen Toen de rente nog hoog was, wilden dus je moet stevig in je schoenen we onze hypotheek oversluiten naar staan. We gebruiken het geld alleen een gunstiger aanbieder. Dat leverde in noodgevallen, bijvoorbeeld toen een boete op. Dat bedrag leenden we de cv-ketel kapotging. Daarna lossen bij onze nieuwe hypotheekbank. Zodra we weer snel af. Straks is dat krediet die lening rond was, daalde de rente een spaarpotje voor de studie van en ging de boete omlaag. Maar wij onze zoon. Dankzij de lage rente. Als je geld vastzet, krijg je meer rente Ineke Kemp-de Roode (49) is teamleider kassa bij Albert Heijn in Berkel en Rodenrijs. Ze werkt 32 jaar bij Ahold. De rente is laag, maar met internetsparen krijg je iets meer. Dat doe ik dus. Je krijgt nog meer rente als je je geld vastzet. Ik heb vijf jaar geleden een bedrag vastgezet voor tien jaar. Dan krijg je rente op rente, dat tikt lekker aan. Als dat geld vrijkomt, zet ik het misschien wel weer tien jaar vast. Van huis uit heb ik meegekregen dat je moet sparen. Daarom heb ik allemaal potjes: voor leuke uitjes, voor later, een lijfrentepolis en natuurlijk mijn pensioen. Ik wil straks op dezelfde manier kunnen leven als nu, met hetzelfde uitgavenpatroon. Over de lage rente en de problemen bij pensioenfondsen maak ik me geen zorgen. Het is nu crisis, maar over een paar jaar is alles weer goed. Zo gaat dat. Mijn moeder moet interen op haar spaargeld Marjan van Neure (54) is facilitymanager bij Ahold Coffee Company. Ze werkt 24 jaar bij Ahold. Omdat ik te kort bij Ahold heb gewerkt om een maximaal pensioen op te bouwen, heb ik twee lijfrentepolissen afgesloten. Door de lage rente leveren ze helaas weinig op. En op mijn spaargeld krijg ik ook weinig rente. Mijn moeder van 87 heeft nóg meer last van de rentestand. Dat zie ik, omdat ik sinds mijn vaders overlijden haar boekhouding doe. Mijn ouders waren niet rijk, maar door zuinig te leven konden ze hun hypotheek afbetalen en sparen. Nu de rente zo laag is, teert mijn moeder in op haar spaargeld. Bovendien is haar nabestaandenpensioen minder geworden. Mijn vader had pensioen bij het pensioenfonds van de Metalektro en zij hebben de uitkeringen verlaagd. Ook dat komt door de lage rente. Waar Ahold Pensioenfonds last van heeft, daar hebben wij zelf ook last van. Minder rente? Meer verplichtingen Ahold Pensioenfonds moet genoeg geld hebben om nu en straks pensioenen uit te keren. Het fonds heeft dus verplichtingen. Die (toekomstige) verplichtingen moeten berekend worden op basis van de rente van vandaag. En die is laag. Daardoor stijgen die verplichtingen. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Stel dat u volgend jaar 105 euro moet betalen aan uw buurvrouw. Als de rente nu 5 procent zou zijn, is het voldoende als u nu 100 euro hebt. Dat geld zet u op een spaarrekening en volgend jaar is het vanzelf 105 euro. Maar als de rente slechts 2 procent is, is diezelfde 100 euro volgend jaar 102 euro. Dat is niet genoeg om uw buurvrouw te betalen. Bij een rente van 2 procent hebt u nu 102,94 euro nodig om uw buurvrouw volgend jaar 105 Internationaal gezien is de rente al jaren te laag Roelof Jan Zilver (57) houdt zich als senior-projectleider op het hoofdkantoor van Ahold bezig met automatisering. Hij werkt 26 jaar bij Ahold. euro te kunnen betalen. Dus uw huidige verplichtingen stijgen. Dat is wat er momenteel bij pensioenfondsen gebeurt. Omdat de dekkingsgraad van pensioenfondsen de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen, gaat de dekkingsgraad omlaag zodra de verplichtingen stijgen. Als de rente stijgt, dalen de verplichtingen. Dan stijgt de dekkingsgraad weer. Op dit moment is de lage rente het grootste probleem van de pensioenfondsen. Omdat er tegelijkertijd ook weinig stabiliteit is op de financiële markten én omdat we steeds langer leven (dus langer pensioen krijgen) maken de pensioenfondsen moeilijke tijden door. Door de vergrijzing komen er ook steeds meer pensioengerechtigden. Internationaal gezien is de rente al jaren lager dan hij zou moeten zijn. Daar sta ik niet bij stil, want ik kan het toch niet beïnvloeden. Mijn pensioen staat nog ver van me af. We hebben vier kinderen tussen de 13 en de 21. Die zijn voorlopig niet zelfstandig. Ik kan me best voorstellen dat ik langer door blijf werken. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Mijn vrouw werkt ook. Met twee inkomens zijn de risico s gespreid. Bovendien hebben we ooit een koopsompolis afgesloten. Destijds konden we het geld missen en nu zijn we blij dat we het gedaan hebben. We zijn ook actief geweest op de beurs. Net op tijd hebben we onze aandelen verkocht en extra hypotheek afgelost. Ik maak me geen zorgen. n 10 Vroeger of later Vroeger of later 11

7 Vraag&Antwoord Bij de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds komen dagelijks tientallen vragen binnen. Op de achterpagina van Vroeger of Later beantwoorden we er steeds vijf. Ik wil vervroegd met pensioen. Hoe gaat dat? Een indicatieve berekening voor vervroegd pensioneren kunt u zelf maken in de Ahold Pensioenplanner. Nadat u bent ingelogd, geeft u uw keuzes aan. Daarna ziet u de hoogte van de pensioen uitkering. Van de gemaakte berekeningen kunt u een rapport afdrukken. Dit rapport hebt u nodig bij het aanvragen van uw pensionering. U kunt op de Pensioenplanner een aanvraagformulier downloaden. Stuur dit volledig ingevuld en ondertekend minimaal een halfjaar van tevoren naar Ahold Pensioenfonds, samen met het afgedrukte rapport. Uiterlijk drie maanden voor uw pensionering ontvangt u een bevestiging. verhuist, krijgt Ahold Pensioenfonds uw nieuwe adres via de gemeentelijke basisadministratie. Geef uw nieuwe adres wel aan uw leidinggevende. Waar vind ik voor mijn nieuwe hypotheek de verzekerde rente bij arbeidsongeschiktheid? Bij arbeidsongeschiktheid bent u ver zekerd tot 70 procent van uw laatstverdiende salaris. De premie voor deze collectieve verzekering wordt ingehouden op uw salaris als WGA Hiaat premie. Als u hier afstand van hebt gedaan, dan bent u voor minder dan 70 procent verzekerd. Bij een salaris hoger dan zorgt de Excedentverzekering ervoor dat u ook boven dit bedrag voor 70 procent verzekerd bent. Voor deze collectieve verzekeringen worden geen berekeningen gemaakt van de verzekerde rente (het verzekerde bedrag). Verwijs uw hypotheekadviseur naar de reglementen op onze website Als u bij Ahold Pensioenfonds een aanvullend arbeidsongeschiktheids pensioen hebt afgesloten, ziet u op het polisblad het verzekerde bedrag. Voor werknemers van Ahold Coffee Company gelden andere regelingen. n Ik ben met pensioen en ontvang geen medewerkersvoordeelkorting meer. Hoe kan dat? Vragen over de medewerkersvoordeelkorting kunt u stellen aan Ahold. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer: Is de informatie in de Pensioenplanner actueel? Eenmaal per jaar wordt de Pensioenplanner geactualiseerd met de laatste pensioengegevens. Dit gebeurt nadat het UPO van dat jaar is verstuurd. Moet ik mijn adreswijziging aan Ahold Pensioenfonds doorgeven? Verhuizingen buiten Nederland moet u doorgeven. Als u binnen Nederland Meer informatie vindt u op en in de diverse brochures van Ahold Pensioenfonds. Toch nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds: mail ons bel ons , fax ons , schrijf ons Ahold Pensioenfonds Postbus HA Zaandam Disclaimer: dit magazine bevat beknopte informatie over de regelingen van Ahold Pensioenfonds en kan in verband met de leesbaarheid niet volledig zijn. Voor sommige bedrijfsonderdelen, CAO-gebieden en soorten dienstverband gelden regelingen niet. U kunt aan de inhoud van dit magazine geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het reglement dat van toepassing is.

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie