Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks"

Transcriptie

1 Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede voorblad: Jan ten Hoeve Vormgever voorblad: Roelof Koster Cartoon: Berend Krekt Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Rekeningnr. Rabobank: t.n.v. Dorpskrant Mildamster Brêge Wilt u reageren? Dat kan per òf schriftelijk: Redactie Mildamster Brêge, p/a De Wissel 14, 8454 KT MILDAM Inleveren kopij: vóór 15 september 2013 (± één vel A4-formaat; lettertype Times New Roman; puntgrootte 12)

2 INHOUDSOPGAVE Colofon... 1 Contactpersoon Plaatselijk Belang... 3 Buurtcoördinatoren... 3 Van de voorzitter... 3 Nieuwe en vertrokken inwoners Mildam... 6 Samenleving... 6 Help Doarpshelp Ketlik/Mildaam!... 6 ATTENTIE buurtpreventie!... 7 Adopteer groente uit Martens moestuin... 8 Waar-o-waar Rommelmarkt zaterdag 8 juni a.s. van 9.30 uur in Mildam Cartoon Fietsenmaker Hennie van der Hoeff Plaatselijke Belangen stemmen in met plannen van De Frije Wiken U zorgt voor een ander, maar wie zorgt er voor u? Verhaal van Tine Feitsma Tjongerschool Mildam Oproep verlichting NachtSwalkerstocht Broer en zus Spijker, (Ald)-Mildamsters exposeren in It Alde Tsjerkje. 26 De Nederlandse taal heeft een dochter Bodyfit-mannen van start Promotietoernooi Jeu de Boules in Leeuwarden voor jong en oud Michiko Soos Mildam-Katlijk Oordelen Lokaal handelen via Koopplein.nl Spelen met woorden - Sietse D Kangoeroetraining in Nieuwehorne Gevraagd: enthousiaste gastouders in Mildam en Katlijk Mildam en rugby CONCEPT notulen ledenverg. PB Mildam d.d. 26 maart Mildamster Brêge 2

3 INFORMATIE Contactpersoon Plaatselijk Belang Anneke Zwanenburg (0513) adres: Website Mildam: Buurtcoördinatoren Janbart Brijker, Milhoes 6 Bruggelaantje/De Karn/Milhoes Janny Jongedijk, Schoterlandseweg 33 Schoterlandseweg (west) Rykele Hoekstra, Schoterlandseweg 85 Schoterlandseweg (oost) Piet Riemersma, Van Aylvalaan 22 Van Aylvalaan/De Wissel Sietse van Dijk, Molenlaan 22 Canadezenlaan, Molenlaan Bauke Visser, De Dobbe 52 De Dobbe Peter Dral, Weversbuurt 17 Yntzelaan/Weversbuurt Rjim de Jong, Verzetslaan 17 Verzetslaan Een nieuw bestuur VAN DE VOORZITTER Op de jaarvergadering van 26 maart 2013 heeft Plaatselijk Belang afscheid genomen van de voorzitter Bauke Visser. Na 4 jaar heeft Bauke besloten om zich niet nogmaals verkiesbaar te stellen. Ook is Piet Riemersma na 4 jaar teruggetreden als lid van het bestuur. Plaatselijk Belang wil Bauke en Piet bedanken voor de prettige samenwerking. Door het terugtreden van de voorzitter heeft René Noorman tijdelijk de taken als voorzitter overgenomen. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat die vanaf 1 april 2014 de taak van voorzitter op zich wil nemen. In de jaarvergadering zijn Ietje Miedema en Henco Jonker gekozen als nieuwe bestuursleden. Wie zijn zij? 3 Mildamster Brêge

4 Ietje Miedema: ik woon vanaf 2006 aan de Van Aylvalaan samen met Lammert, Jorn en Vince. Van oorsprong geboren en getogen op de Fryske klaai. Voordat wij in Mildam kwamen, hebben we 17 jaar in Hasselt gewoond. Nu dus al weer meer dan 6 jaar in Mildam waar het ons erg goed bevalt. Aan de ene kant het bos en aan de andere zijde van de Tjonger het polderlandschap. Een combinatie die mij zeer aanspreekt. Naast mijn baan als manager bij De Kraamvogel (wij verzorgen van veel jonge gezinnen de kraamtijd) wil ik me graag inzetten voor Plaatselijk Belang. Meedenken en meepraten t.a.v. onze directe woonomgeving vind ik belangrijk. Iedereen kan hieraan z n steentje bijdragen. Ik verwacht en hoop op veel interactie tussen Plaatselijk Belang en de inwoners van Mildam. Je doet het tenslotte mét elkaar. Henco Jonker: ik ben geboren en getogen in Terband (nabij het Rotondekerkje). Sinds 2008 woon ik aan de Verzetslaan samen met Hanneke, dochtertje Fenna en hond Pavlov. Naast veel wandelen in de bossen ben ik regelmatig op de squashbaan te vinden. De tijd die over is besteed ik aan mijn werk als groepsleider Patrol en Response Service bij G4S. Hier zorg ik voor de dagelijkse planning en aansturing van 19 mobiele surveillanten. Wat gebeurt er momenteel in het dorp? Nieuwbouw Molenlaan Accolade is bezig met de ontwikkeling van de Molenlaan. Op 7 mei jl. is er een informatiebijeenkomst voor aanwonenden geweest in het Hof van Schoterland. Accolade gaat de 4 blokken met 2-onder-1-kapwoningen slopen. Hier komt hetzelfde aantal huurwoningen voor terug, echter op een kleiner perceel. Accolade gaat een projectontwikkelaar de mogelijkheid bieden om 6 bescheiden 2-onder-1-kapwoningen te bouwen voor de verkoop. Er zullen in totaal 14 nieuwe woningen gerealiseerd worden. De bouw van de huurwoningen zal naar verwachting begin 2014 van start gaan. Zendmast Het is op dit moment stil rond de plaatsing van een zendmast in Mildam. De plannen om het parkeerterrein van de Wissel als locatie te kiezen zijn voorlopig stilgelegd. De gemeente Heerenveen verwacht binnenkort een nieuwe aanvraag voor de plaatsing van een zendmast bij de ijsbaan in behandeling te nemen. Mildamster Brêge 4

5 Wij hebben ons standpunt over de plaatsing van de zendmast eerder met de gemeente Heerenveen gedeeld, de betreffende brieven vindt u op onder het kopje Nieuws". Kortgezegd vinden wij het prima dat het bereik van mobiele telefoons verbetert, maar dat mag geen onnodige grote inbreuk maken op het aangezicht van ons dorp of woongenot van de inwoners. Naar onze mening biedt de locatie bij de ijsbaan slechts weinig voordeel ten opzichte van de locatie bij De Wissel. Er zijn alleen iets minder direct omwonenden. Voor Plaatselijk Belang is een mast van 37,5 meter hoog in of direct naast ons dorp geen wenselijke optie. Plaatsing schaadt het aangezicht van Mildam en levert bovendien onnodig veel onrust bij omwonenden op. Kortgezegd blijven wij pleiten voor meer afstand tot het dorp en/of een lagere mast. De vergunningsaanvraag voor de zendmast bij de ijsbaan is nog niet gepubliceerd. Zodra dit is gebeurd kan iedereen die daar reden voor heeft, bezwaarmaken. Houd de Heerenveense Courant (of de gemeentelijke website) dus goed in de gaten. Het bestuur van Plaatselijk Belang Op 10 maart jl. raakten wij - Peter en Bregt Dral - betrokken bij een ernstig verkeersongeval vlak bij Makkinga. Wij werden opgenomen in het UMCG in Groningen. Na een paar weken mocht Bregt weer naar huis en ik ging naar Lyndensteyn in Beetsterzwaag om te revalideren. In deze periode hebben wij ervaren wat een hechte gemeenschap Mildam vormt: we hebben vanuit onze buurt en het hele dorp ontzettend veel steun en blijken van medeleven mogen ontvangen. Daarvoor zijn we iedereen heel dankbaar. Het heeft ons op momenten dat we het even niet meer zagen zitten, er toch doorheen gesleept. Zoals het er nu naar uitziet, mag ik eind mei of begin juni naar huis om met wat fysiotherapie verder te revalideren. Ook Bregt gaat, hoewel nu nog zwak, goed vooruit. In de loop van deze zomer zal men ons weer samen fietsend in de omgeving kunnen tegenkomen. Peter en Bregt Dral (van de Weversbuurt) 5 Mildamster Brêge

6 NIEUWE EN VERTROKKEN INWONERS MILDAM Verzetslaan 12 Willem en Pé Rattink, hebben al eerder in Mildam gewoond op De Wissel 28. Molenlaan 42 De heer H. te Water Mulder is verhuisd naar Marijke Hiem te Heerenveen. SAMENLEVING Help Doarpshelp Ketlik/Mildaam! We willen mensen, die daar behoefte aan hebben, handvatten geven, waarmee ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. In december 2012 vertelden we over de werkgroep Doarpshelp Ketlik/Mildaam. Op de jaarvergaderingen van de Plaatselijke Belangen van Katlijk en van Mildam is besloten hiermee verder te gaan. Rjim, Grietje, Anneke, Henny, Janny, en Menno hebben intussen een flink aantal senioren in Katlijk en Mildam bezocht. Het waren plezierige bezoeken, de meeste mensen stelden het contact bijzonder op prijs. Velen hebben goede regelingen met familie, kennissen, buren, of met professionele hulpverleners om het wonen in onze omgeving zo prettig mogelijk te maken. Maar sommige mensen hebben dat netwerk niet; de familie woont ver weg. En soms zijn er een aantal praktische vragen. Het gaat bijvoorbeeld om incidentele hulp bij praktische klusjes in huis (lamp vervangen, cv bijvullen, enz.), vervoer en begeleiding naar arts, ziekenhuis of winkel, tijdelijke hulp bij tuinwerkzaamheden, assisteren bij onverwachte situaties. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers. We weten dat zij er zijn, want dat is al gemeld in de dorpsenquêtes. Maar zij zijn anoniem, dus weten we niet wie het zijn. Alle Katlijkers en Mildammers kunnen zich telefonisch of per aanmelden bij één van de leden van de werkgroep (zie hieronder). Mildamster Brêge 6

7 We zijn nog bezig met het afwerken van onze lijst eerste bezoeken. Maar misschien duurt dat u iets te lang. U kunt contact met ons opnemen, wanneer u nog geen bezoek heeft gehad en dat wel op prijs stelt. We maken dan een afspraak. We streven er naar per 1 oktober 2013 een functionerend netwerk te hebben. Werkgroep Doarpshelp Ketlik/Mildaam, naam Rjim de Jong Grietje Kooistra Anneke Zwanenburg Henny Bakker Janny Wierda Menno de Bruin A T T E N T I E buurtpreventie! Met een beetje hulp uit de buurt kan iedereen onbezorgd op vakantie. Ieder jaar zat er in het juninummer van de Brêge een invulformulier bij afwezigheid, waarop u uw vakantie in kon vullen. In de praktijk blijkt dat dit formulier eigenlijk niet meer wordt gebruikt. In overleg met de buurtcoördinatoren is besloten dit formulier te laten vervallen. Wij vragen u: - Laat de buren weten dat u afwezig bent, - Regel met hen iets over het legen van de brievenbus e.d., - Wissel mobiele telefoonnummers uit. Als wij op elkaar en op elkaars huis en haard letten voelt het in alle gevallen wat veiliger, toch? Alvast een fijne en veilige zomertijd gewenst! Plaatselijk Belang 7 Mildamster Brêge

8 Adopteer groente uit Martens moestuin Gezond en lekker voor de Voedselbank UIT EIGEN DORP HEERENVEEN - Dagbesteding Stukje bij Beetje en Hart voor Heerenveen hebben de handen ineengeslagen voor een goed doel: Gezond en lekker voor de Voedselbank. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen een groente adopteren. Deze adoptie draagt bij aan verantwoorde voeding voor de Voedselbank en een zinvolle dagbesteding. Eind 2009 heeft Marten in samenwerking met een werkcoach van de gemeente Heerenveen, een trajectbegeleider en Dagbesteding Stukje bij Beetje uit Mildam een start gemaakt met het kweken en verbouwen van groenten welke bestemd zijn voor de Voedselbank in Heerenveen. Een stuk grond in Mildam is intussen omgebouwd tot een mooie moestuin waar Marten elk jaar prachtige groenten oogst. De financiering werd gedragen door de gemeente Heerenveen. Helaas valt door bezuinigingen de subsidie van de gemeente weg en staat de toekomst van Martens moestuin op de tocht. Martens moestuin in Mildam Mildamster Brêge 8

9 Door symbolisch een groente te adopteren, draagt u bij aan het verbouwen en oogsten van verantwoorde en gezonde voeding voor de Voedselbank in Heerenveen. Tevens draagt dit bij aan een zinvolle dagbesteding waarin structuur, zelfrespect en het gevoel een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving een rol spelen. Steun dit mooie project en kies uw adoptiegroente! Voor 50,-- per seizoen wordt u vriend van Martens moestuin. U kunt o.a. kiezen uit de courgette, paksoi, boerenkool, pompoen of stokslabonen. Een adoptie is eenmalig. U zit dus nergens aan vast. Als de adoptie rond is, ontvangt u een mooi adoptiecertificaat. Een adoptie is leuk voor uzelf, maar ook om cadeau te geven! Alle donateurs ontvangen een uitnodiging voor de Open Tuin op een ochtend in de zomer. Bestel uw adoptiegroente via Debbie Driehuijs van Dagbesteding Stukje bij Beetje: of Renske Osenga van Hart voor Heerenveen: De moestuin is niet belangrijk voor mij, maar voor de ruim 160 gezinnen die gebruik moeten maken van de Voedselbank legt Marten uit. Het is niet voor jezelf, voegt Debbie toe. Het doet je iets dat mensen geen verse groenten kunnen kopen. Op deze manier doe je iets terug voor een ander. Dat is fijn! De heer Henk van der Leeuw van Voedselbank Heerenveen is enorm blij met deze aanvoer van verse groenten. Dankzij Marten was de Voedselbank in staat om cliënten een waardevol pakket aan te bieden waarin ook de nodige verse groenten zitten. Nu dit project dreigt te stoppen, willen wij iedereen oproepen om mee te doen aan het adoptieproject. Zo helpt u Marten zoveel mogelijk voedsel te verbouwen waar wij als Voedselbank dan weer zorg voor dragen dat dit bij de cliënten komt Hart voor Heerenveen zet zich in om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Heerenveen te stimuleren. Samenwerking tussen bedrijven en mooie maatschappelijke projecten. Door het wegvallen van subsidie staat de toekomst van deze moestuin op de tocht. Dat is echt jammer. Samen hebben we denk ik een leuk concept bedacht waar bedrijven en particulieren met een maatschappelijk hart best in willen investeren. Met steun uit de samenleving zit er weer toekomst in Martens moestuin!, aldus Renske Osenga. 9 Mildamster Brêge

10 PRIJSVRAAG Waar-o-waar De foto s van de vorige keer: Foto 1 is volgens Aly Klazema een beuk met bankje in De Overtuin te Oranjewoud. De foto is in beter tijden genomen want het bankje is kapot en ligt ondersteboven. Foto 2 een stukje van wat we maar Nieuw Pauwenburg zullen noemen. De woonboerderij ligt aan de Marijkemuoiwei vlakbij het begin van de Fuotpaden. De nieuwe ladder: Aly Klazema 4p Bauke Visser 2p Anneke en Lykele Zwanenburg 3p Froukje Bik 2p De nieuwe foto s Foto 1 Weet u waar deze kast staat? Foto 2 Waar bevindt zich dit dak? Mildamster Brêge 10

11 De nieuwe foto s zijn weer in of in de buurt van Mildam gemaakt. Herkent u de plekjes, mail dan het adres of een omschrijving van de plekjes waar uw fotograaf stond toen hij de foto s maakte, naar: Dorpskrant- Oplossingen kunt u ook schriftelijk inleveren bij: Sietse van Dijk, Molenlaan 22, Mildam. Inlevertermijn: tot uiterlijk 6 weken na het verschijnen van deze krant. Succes allemaal! Sietse van Dijk Rommelmarkt zaterdag 8 juni a.s. vanaf 9.30 uur in Mildam locatie: op het parkeerterrein aan de Wissel Op vrijdag 7 juni a.s. vanaf ongeveer uur halen we uw spullen op in Katlijk en Mildam. Zet ze langs de weg òf bij de voordeur; waardevolle dingen graag zo laat mogelijk omdat de ervaring ons geleerd heeft dat 'bezoekers' de wegen in Mildam en Katlijk langsgaan om alvast spullen mee te nemen voordat wij langs komen. Voor vragen bel: Ingrid van der Laan-Hoekstra of Sieta Hoekstra We zien u graag op 8 juni a.s.! Korfbalvereniging Heerenveen (vml. De Driehoek uit Mildam) 11 Mildamster Brêge

12 Mildamster Brêge 12 CARTOON

13 VROEGERE WINKELS EN WOONHUIZEN IN MILDAM Fietsenmaker Hennie van der Hoeff Thomas van der Hoeff (56) vertelt smakelijk en tapt uit een rijk geheugen. Zeker, heit was fietsenmaker in Mildam aan de Schoterlandseweg 52 en hijzelf is geboren op nr. 54. Maar heit was ook smid en maakte kiepkarren voor de Heidemij en hij besloeg paarden. Selfmade, was ie. Mem pakte mee aan met haar agentschap post-telegraaf-telefoon aan huis en ze hielp in de naastgelegen kroeg van Sipke Bouma, nu Hof van Schoterland. Thomas weet nog hoe hij en broertje Jan voor klandizie zorgden. Eins wiene it rotstreken. Dan hellen we de tank leech fan buormans brommer en goaiden d r sân yn. We ha der sels in kear yn pisse!! Thomas kan er nog smakelijk om lachen. Heit lapte de brommer weer op, maar mem was laaiend toen ze het begreep. Nee, heit was makkelijk. Te makkelijk volgens mem, als hij in de schaft zijn hengel greep om brasem te vangen in de Tjonger. Dat had pake ook altijd gedaan. Die liep het zandpad naast het huis af, en zo naar het water, klanten in de winkel of niet. Het was een andere tijd, peinst Thomas: Sneins foar it fuotbaljen eefkes lâns skuonmakker Ulke Stoelwinder drave om nije fiters. Sjuch, dat koe doe gewoan. Van kiepkarren en kroegtypes Thomas, zoon van Hennie van der Hoeff Hoe vader Hennie fietsenmaker werd? Rechtstreeks van de lagere school af aan de slag en alles zelf geleerd. De omkes vlogen uit: ze gingen bij de Marine of naar Halbertsma, Grou. Heit syn fietsen- en brommerbedrijf liep goed - tot in Katlijk jonge jongens een smederij begonnen en de kiepkarren voor de Heidemij hun langste tijd hadden gehad bij Van der Hoeff. 13 Mildamster Brêge

14 Het was misschien anders gelopen als Thomas en Jan wat ouder waren geweest en hadden doorgeleerd. Al met al had de zaak toch zo n 25 jaar gedraaid toen Hennie hem sloot. Thomas was 10 toen ze verhuisden naar Oudeschoot. Heit kon bij de PTT aan de slag en hij was nog 25 jaar lang postbode. Mem had bij feesten en partijen altijd al met frou Bouma in de kroeg gewerkt en toen deze stierf ging ze daar alleen mee door. Thomas: Ik bin sels ek in kroegtype hear, mar ja, wat sit der no noch yn Mildaam... Sa dea as in wjirm En dan komt de meer recente geschiedenis ter sprake. Hoe de middenstand is weggevaagd in Mildam, en het verenigingsleven. Ooit waren er bakkers, kruideniers, een schildersbedrijf, een gemeentehuis, een gymclub. En voetbal niet te vergeten, de bloeitijd van Mildam! Thomas: Een buurtvereniging? Over en uit, it doarp is no sa dea as in wjirm. In Mildam ging alles de grond in, letterlijk. Toen hij later met zijn Jantje huisnr. 61 kocht (voorheen stoffenzaak Van Kampen) lagen in de tuin op één spade diep oude fietsen en carbidlampen, en nog dieper ládingen bonken - van een vroegere slager. Thomas kent mensen die verderop een garage wilden bouwen en 600 paar kinderschoenen opfandelden! Door de schoenmaker begraven in de oorlog. Bodemvervuiling had nog geen naam. Sterker nog: er werd om geschreeuwd. Want op de gewraakte benzinepomp naast Schoterland zat een tamme kauw, die ze hadden leren praten. Benzine keapje? Benzine keapje? kraste die als er iemand langskwam. Maar dat was vroeger. Hennie verhandelde destijds fietsen van Batavus, Thomas klom daar later op van machinebankwerker tot kwaliteitscontroleur. Hij zat ondermeer 6 jaar in China, maar belde toen hij eens z n vlucht miste z n mem als eerste wat hij moest doen. Die bleef nuchter, grinnikt de man van de wereld: Ús mem feegde je gewoan troch de moster! Alie Rusch Mildamster Brêge 14

15 It âldershûs met uithangbord post-telegraaf-telefoon met Thomas in de zijdeur van de fietsenhandel Thomas geboortehuis is nog intact, de fietsenhandel is allang door een modern huis vervangen 15 Mildamster Brêge

16 SAMENLEVING Plaatselijke Belangen stemmen in met plannen van De Frije Wiken De Frije Wiken is een stichting die het toerisme en de recreatie in 14 dorpen, in het hart van de Friese Wouden, waaronder ook ons dorp, in de breedste zin van het woord promoot. Omdat het vakantieseizoen voor de deur staat, heeft het bestuur van de stichting verschillende activiteiten gepland. Op een bijeenkomst begin april stemden de Plaatselijke Belangen in met de geplande voorstellen. 1. Bebording In het totale gebied van de Friese Wouden, vijf gemeenten in de Zuidoosthoek van Fryslân, is in overleg met de andere deelgebieden - zoals De Deelen en de Rottige Meente - De Frije Wiken aangewezen als pilot voor het plaatsen van herkenningsmiddelen. Mildamster Brêge 16

17 Door middel van bebording zal de herkenbaarheid van De Frije Wiken zichtbaar worden gemaakt waarmee de eigen identiteit van de Friese Wouden en De Frije Wiken als deelgebied kan worden uitgedragen. Bebording wordt ook gezien als een promotiemiddel om de ondernemers in De Friese Wouden enthousiast te maken voor financiële middelen in het kader van pr. 2. Wandelknooppunten netwerk Naast het bebordingsproject zijn er vergevorderde plannen om de wandelroutes binnen De Frije Wiken aan te laten sluiten op het provinciaal wandelknooppuntennetwerk zoals dat nu al wordt aangelegd in Noord Fryslân en rond Oranjewoud. De gemeente Heerenveen heeft voor haar dorpen hiervoor inmiddels al een groot geldbedrag nl ,00 beschikbaar gesteld. Het wandelnetwerk is te vergelijken met het bekende fietsknooppuntennetwerk. 3. Freonen fan De Frije Wiken Het bestuur van De Frije Wiken heeft een club opgericht voor ondernemers die haar financieel wil steunen. Deze club heet: Freonen fan de Frije Wiken. Ondernemers, die direct en indirect iets met recreatie en toerisme te maken hebben kunnen hier lid van worden. Zij krijgen voor hun bijdrage o.a: - Nieuwsbrief van De Frije Wiken. - Voorrang bij deelname aan activiteiten en ondersteuning hierbij. - Promotie bedrijf tijdens beursbezoeken. - Twee keer per jaar een gezellige avond met actuele spreker. Wilt u meer weten over aanmelding, dan kunt u terecht bij Plaatselijk Belang. 4. Website Enkele weken geleden heeft De Frije Wiken haar geheel vernieuwde website gelanceerd. Deze heeft niet alleen veel meer uitstraling, maar is ook toegankelijker. Naast informatie over de dorpen is er een complete toeristische agenda. 17 Mildamster Brêge

18 Adverteerders kunnen zich bij Plaatselijk Belang aanmelden voor promotie van hun bedrijf of bij een van de contactpersonen op de website. Tevens kunt u inloggen op de nieuwsbrief, waarop de laatste toeristische informatie staat. 5. Voorjaarsfair Olderberkoop Tijdens het hemelvaartsweekend van 9 tot en met 12 mei stond De Frije Wiken met een stand op de voorjaarsfair te Oldeberkoop. Naast algehele informatie ontvingen de bezoekers een promotasje met daarin allerlei brochures over ons mooie gebied. Verder konden de bezoekers genieten van heerlijke streekproducten. 6. De wike van de Frije Wiken of De wike fan de Frije Wiken Plattelandsdagen in De Frije Wiken leuk voor jong en oud initiatief in het hart van de Friese Wouden opening door 2 e Kamerlid Lutz Jacobi ervaar het platteland, proef de streek! Van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 augustus organiseert Stichting De Frije Wiken de eerste editie van De wike fan de Frije Wiken met daarin opgenomen de tweede editie van Platteland Leeft! Deze plattelandsdagen staan volledig in het teken van al het leven op het platteland. In bovengenoemde week zijn er talloze activiteiten waaronder mooie fietstochten door het gebied, een nachtwandeling, een openluchtsamenkomst met concert, een mountainbikerit enz. Mildamster Brêge 18

19 Een groot deel van de activiteiten tijdens deze week staat in het teken van de tweede editie van Platteland Leeft! Op zaterdag 27 juli en zaterdag 3 augustus houden we open plattelandsdagen van al het bedrijfsleven in de Frije Wiken. Diverse streekbedrijven in de omgeving van de 14 dorpen van het gebied houden open huis. Voor jong en oud worden er allerlei soorten activiteiten georganiseerd. Zo kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen nemen van een aspergeteler, een bijzondere miniaturengalerie bezoeken, een stoeterij bezichtigen, paardrijden voor kinderen, een streekmuseum bezoeken, maar ook een bezoek brengen aan een echte woudimker enz. Verdere activiteiten zijn o.a. - Open Stal te Oldeberkoop (alle dagen open) - Open galerijen en streekmusea - Zorgboerderij - Kinderopvang - Wormenkwekerij - In de oude melkfabriek van Hemrik staan oude machines en tractoren. Alle deelnemende streekbedrijven liggen op fietsafstand van elkaar maar zijn tevens met de auto te bereiken. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om gratis een fiets te lenen! Het bezoeken van Platteland Leeft! is gratis. Diverse streekbedrijven kunnen voor het deelnemen van een activiteit een kleine bijdrage vragen. Bezoek Platteland Leeft!, proef de streek en ervaar het platteland. Kortom: Wat: Platteland Leeft! plattelandsweek U kunt zich met uw bedrijf gratis aanmelden voor één of twee zaterdagen. De kosten voor een herkenningsspandoek bedragen 50,--. Dit doek is elk jaar weer te gebruiken. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot Plaatselijk Belang. 19 Mildamster Brêge

20 SAMENLEVING U zorgt voor een ander, maar wie zorgt er voor u? Zonder het zelf te weten zijn veel mensen mantelzorger. Zij zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid of vriend. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. In die zin is mantelzorg dus geen keuze maar meer een gevolg van de omstandigheden. Iemand in uw eigen omgeving wordt ziek of hulpbehoevend en omdat u zich verbonden voelt met deze persoon neemt u een groot gedeelte van de verzorging voor uw rekening. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Bent u mantelzorger? Woont u in de gemeente Heerenveen en heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Of wilt u graag uw verhaal kwijt? Dan kunt u bellen met het VSP (Vrijwilligers Service Punt) (maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur) of een e- mail sturen met uw contactgegevens naar: Wij nemen dan contact met u op om uw vraag te beantwoorden of om een afspraak te maken voor een huisbezoek. De omtinker voor Oudeschoot, Mildam, Katlijk, Heerenveen Midden en de Akkers is Janneke de Jong; zij zal uw vraag beantwoorden. Mildamster Brêge 20

21 VERHAAL VAN TINE FEITSMA Útferkeap Wegens opheffing morgen vrijdag spectaculaire uitverkoop Dêr moast ik fansels by wêze! In rikeljuswinkel mei djoer guod en dat soe foar in bytsje de doar út. As my dat ûntkomme soe, wie ik Japik syn hûshâldjild net mear wurdich. Ik wie de jûns tefoaren betiid op bêd gien, mei in lyts beerenburchje. Sûnt ik wit dat dêr medisyn yn sit, is dát myn dokter. Japik prottelet wolris, mar dan sis ik: Man, hâld dochs op te sangerjen, it rinnen nei de dokter soest al oars yn dyn ponkje fernimme; in lyts slokje giet der sa by troch. Sa siet ik dan goed besliept op e fyts en doarst de reis nei It Fryske Haachje wol oan. Ja, want der is moed foar nedich en weagje jo yn in rigele froulju dy t oer de útferkeap gear sille. Japik hie my noch wat efternei raasd. Hy woe grif wer it lêste wurd ha. Wy hiene spul hân sjoch. De man woe my mei in pear tsjientsjes ôfsâltsje. Soest dochs foar heal jild, net? eamele hy. Ik bin der doe noch eefkes foar sitten gien om him yn te druien wêrom t ik sa betiid op e fyts moast: Om jild út te sparjen weagje ik myn libben yn e útferkeap!. Miskien foel de drokte ek noch wol ta, it wie op t lêst freed. De measte froulju wiene dan drok oan it wurk, tocht ik. Wat foel dat ôf, doe t ik by dy útferkeapwinkel kaam. Dêr stie my dochs in rigele! De ein wie net to sjen. Ik tocht by mysels: boarst foarút, Tryntsje, en mar oanslute. Och hearken, wat duorre dat lang. Ien frommeske die hieltiden de doar iepen en dan mochten der mar trije tagelyk yn. De rigele waard earder langer as koarter. Dêr gie de doar wer iepen, no troch in manspersoan. Foardat dy stumper sykhelje koe, stoden al sa n tsien froulju foar him del de winkel yn. Gelokkich foar him kaam itselde frommeske der oan. Se reage him út de gefarezône en klapte de doar mei in feninige slach ticht. Ik tocht: dat mantsje hoecht hjoed de doar net wer iepen te dwaan. Mar wa stie dêr?? Dy djoere mefrou Hoog-in-de-Boom! It moast net mâlder wurde; sa n minske hoechde hjir dochs net yn e rige te stean, wol? En fierderop, Durks Hil; no, dat earme sloof mei nedich wolris foar in dûbeltsje op de earste rang. 21 Mildamster Brêge

22 Dêr wurde ik op it skouder kloppe. In frou hâlde my in doaske mei pipermuntsjes foar; ik moast der mar ien útnimme en it doaske trochjaan. Dat wie om it op de fuotten te hâlden, sei se. It die my tinken oan myn bernejierren. As ik yn tsjerke net stil sitte koe en begûn te praten, treau Mem my in pipermuntsje yn e mûle. Ferduld, dêr stie dy djoere mefrou Hoog-in-de-Boom dochs te triuwen! Dy woe fansels de portyk yn; dan seagen se har sa goed net fan de dyk ôf. It minske moast har skamje; lit se de lytse man ek ris wat gunne. No kom ik altyd goed beslein op it iis; en sa hie ik doe ek myn rêding meinaam: in lyts stopnuddeltsje docht wûnders! Mefrou Hoog-in-de-Boom wie mei al har gewrot aardich nei foaren skarrrele; ik koe har berikke. Ien pripke en mefrou skeat mei in gjalp foarút, de doar yn dy t krekt iepen gie. No, dat hie myn bedoeling net west en sa tochten de oare froulju d r ek oer. Illustratie: Tynke Mulder Se begûnen allegearrre tagelyk te dûsten en te razen en mefrou Hooginde-Boom bedarre wer bûten de doar. It eintsjebeslút wie, dat iksels wer in knap stik efterút yn de rigele rekke. Doe t ik te lange lêsten yn de winkel stie, wie ik oan de ein fan myn latyn. Ik koe de jurkjes, bloeskes en mantels net mear útinoar hâlde, it dwile my foar de eagen. Mildamster Brêge 22

23 Doe t ik wer wat by myn sûp en stút wie, lei ik yn in moaie keamer op in kanapee. Gaat het weer een beetje, mevrouw? frege it frommeske; moet ik een dokter laten komen? Ik sil jim sizze dat ik doe gau oerein wie. In dokter hie k tocht. Ik wie dêr om jild út te sparjen, net om te fergrimen. Soene jo net in flaubyt foar my ha, frege ik; it skoft giet my wat oer de lea, sjoch. Ik krige in bakje kofje mei in timpke koeke. Minsken, wat smakke my dat skoan. En doe mar wer mei nije moed nei it striidtoaniel. Sjonge jonge, wat klauden dy froulju. Switterige luchtsjes kamen my yn e mjitte, fjoerreade hollen en mei de hillige gloede yn e eagen reagen se yn de jûpen en bloeskes om. Sjoch ris oan, Durks Hiltsje mei mefrou Hoog-in-de-Boom yn de slach. Fêsthâlde Hiltsje, rôp ik, wy ha hjir allegearre de selde rjuchten! No, Hil liet har ein net slûpe en kaam as winner út it striidperk. Mar ik fielde dat it my wer tefolle wurde; al dat geskuor en geheister hie ik de leeftyd net mear foar. Oppasse, oars kaam ik wer op de kanapee telâne en soe dat frommeske om in dokter skilje. Soks koe ik net oer my komme litte. It ferstân moat sokke tiden foarop, no? Dan mar sûnder nij jurkje nei hûs. De kofje hie gjin jild koste en ik wie der sûnder mankeminten ôfkaam. Mar it is my dochs noch soer opbrutsen. Dy nacht nei de útferkeap sille Japik en ik net licht ferjitte. Wat hat dy stumper in minne nacht hân. Ik ha him yn myn ûnrêstige sliep sa tatakele dat hy hie in noas as in reade ierdbei. Yn e ûnderbroek is er nei ûnderen stood om de dokter te skiljen. En dy kaam net foar niks: wykeintaryf! Japik hat sadwaande dochs noch it lêste wurd hân! Er is een eenmalige oplage van 50 stuks gemaakt van Snypsnaren, genummerd en gesigneerd. Zie ook Er zijn nog boeken beschikbaar voor 25,-. Heeft u interesse voor dit unieke boek (een stukje Fries erfgoed), bel of mail naar Tynke Mulder, , Het boek 'Snypsnaren' is reeds opgenomen in het archief van zowel Tresoar als het landelijk archief, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag! 23 Mildamster Brêge

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie