Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen"

Transcriptie

1 Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO:

2 Gezondgids Wilt u bewust en gezond leven? Laat de Gezondgids u daarbij helpen, met tests van voedsel en medicijnen, actueel gezondheidsnieuws en praktische adviezen hoe u kwalen voorkomt en uw conditie op peil houdt. U bepaalt zelf wat goed is voor uw gezondheid! De Gezondgids - 6x per jaar 52 pagina s onafhankelijk en advertentievrij advies plus als extraatje in december een special van 84 pagina s. 6x per jaar 33 plus special /webwinkel (070) Actueel Evert van Hardeveld hoofdredacteur Gezondgids AAN HET EIND van elk kalender jaar brengt de Consumentenbond steevast een minigids zorgverzekeringen uit. Misschien niet zo n sexy onderwerp, maar wel reuze actueel. Want in december is het belangrijk even stil te staan bij de zorg die u in het komende jaar nodig denkt te hebben en om te checken of u daarvoor de beste en goedkoopste zorgverzekering heeft. De zorgverzekering heeft namelijk grote invloed op de zorg die u kunt krijgen. Bij welke behandelaar kunt u terecht bijvoorbeeld; lang niet elke zorgverlener heeft (nog) een contract met elke zorgverzekeraar. Of welk merk medicijnen krijgt u; ook op dat vlak is de ene verzekering de andere niet. En mogelijk is door over te stappen naar een andere zorgverzekeraar een (flinke) besparing te realiseren. Over al deze onderwerpen vindt u de nodige informatie in deze minigids. Ook ik ga er dit jaar weer een avondje voor zitten. In mijn gezin verandert er van alles op het gebied van orthodontiekosten. Ik wil graag weten of mijn huidige verzekering die dekt, en of een andere verzekeraar dat niet beter of goedkoper kan. Eén ding wens ik u en mij voor volgend jaar alvast toe: dat we onze zorgverzekeringen maar zo min mogelijk nodig hebben. consumentenbond.nl/cbkiosk twitter.com/consumentenbond facebook.com/consumentenbond youtube.com/consumentenbond Inhoud Inhoud Nieuw in 2014 Veranderingen in de zorgverzekering 08 Een goede basis Basispakket Dure zorg Grip op het eigen risico 16 Puzzel Vergoedingsoverzichten vaak onvolledig X Besparen op de zorgkosten 22 ZORGVERGELIJKER 24 Actie premieverlaging Zorgverzekeraars potten onnodig op 26 Jonge ouders Tips voor een goede zorgverzekering Tips Overstappen van zorgverzekeraar 31 Fysiotherapie Vijf vragen over de vergoeding 34 Medicijnen Steeds een ander merk 35 BOEK Bewegen & fit blijven 36 Goed gepoetst? De tandartsverzerkering 38 Medische acceptatie

3 04 Zorgverzekering Nieuw in 2014 veranderingen in de zorgverzekering Wat verandert er voor de zorgverzekering in 2014 en waarop moet u letten als u zorg nodig heeft? Zorgverzekeraars maken tussen oktober en half november hun nieuwe polisvoorwaarden en premies bekend. Minister Schippers meldde op Prinsjesdag dat de jaarpremie voor 2014 omlaag kan met 24. Maar volgens onderzoek van de Consumentenbond kan de zorgpremie nog veel meer omlaag. Gemiddeld zelfs met 300. De bond is daarom de actie Premiejagen (zie artikel pagina 24) begonnen om de premie omlaag te krijgen. Wat verandert er nog meer in 2014? 1 VERANDERINGEN IN HET BASISPAKKET Er verdwijnt voor 2014 niets uit het basispakket. De vergoeding van psychologische zorg wordt binnen het basispakket uitgebreid. De limiet van 5 behandelingen voor eerstelijns psychologische zorg komt te vervallen. Ook de eigen bijdrage van 20 per consult vervalt. De vergoeding van een vacuümpomp en thuisdialyse wordt in 2014 niet meer vergoed als medisch hulpmiddel, maar als specialistische zorg waardoor de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis komt te liggen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor verzekerden. Twee nieuwe behandelingen worden als proef toegelaten aan het basispakket. Het gaat om innovatieve behandelingen voor patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose of met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. 2 WAAR KUNT U TERECHT? In 2014 gaan huisartsen en gezondheidscentra meer zorgbehandelingen zelf uitvoeren die eerder door ziekenhuizen werden gedaan. Ook worden de criteria om een behandeling te krijgen vanaf 2014 strenger toegepast. Tegelijkertijd wordt complexe zorg alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen gegeven, waardoor u soms verder moet reizen. Het blijft mogelijk om voor de basisverzekering te kiezen voor een natura- of een restitutiepolis. In het regeerakkoord was er sprake van dat de basisverzekering alleen nog als naturapolis zou blijven bestaan. Die maatregel is geschrapt. U mag zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Heeft u een naturapolis? Check dan vooraf of uw behandelaar een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar. Als dat niet zo is, krijgt u vaak niet de maximale vergoeding en moet u dus bijbetalen.. 3 FINANCIEEL Het verplichte eigen risico is voor 2014 verhoogd naar 360. Voor de meeste mensen gaat de zorgtoeslag omlaag. Vooral de middeninkomens gaan er hierdoor op achteruit.

4 06 Zorgverzekering 2014 ZorgAlert Wilt u op op de hoogte blijven van al het nieuws over de zorgverzekering voor 2014? Meld u dan nu aan voor de ZorgAlert. Wij houden u dan automatisch op de hoogte: /zorgalert. Vergelijk uw overlijdensrisicoverzekering en bespaar tot honderden euro s per jaar 07 Het Kabinetsplan om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken gaat definitief niet door. De belastingaftrek voor specifieke zorgkosten blijft. Let wel op de voorwaarden die hiervoor gelden. Vanaf 2014 krijgen chronisch zieken geen compensatie meer voor het eigen risico. Tot 2014 kregen chronisch zieken en gehandicapten een korting op de eigen bijdrage voor zorg uit de AWBZ of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor zorg uit de AWBZ blijft een gedeeltelijke compensatie voor de eigen bijdrage, maar deze compensatie vervalt voor zorg en/of hulpmiddelen uit de Wmo. Vanaf 2014 vervalt de algemene tegemoetkoming die chronisch zieken kregen via het CAK. Er gaan strenge regels gelden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunnen chronisch zieken zelf hun zorg regelen, maar nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb meer toegewezen. Voor chronisch zieken die nu al een pgb hebben verandert er niks. 4 PLANNEN Veel consumenten hebben als zorgverzekering een naturapolis. Dit houdt in dat zorg alleen maximaal vergoed wordt als u naar een zorgverlener gaat waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan is een vergoeding van ongeveer 60-80% nog gangbaar. Er ligt een wetsvoorstel klaar waarin zorgverzekeraars zelf mogen bepalen hoeveel ze nog willen vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars moeten dan wel voor 19 november duidelijk maken aan consumenten met welke behandelaars ze wel of geen contract afsluiten. In de media is ook veel gesproken over het verdwijnen van de werelddekking uit het basispakket. Minister Schippers heeft echter aangegeven dat deze maatregel niet geldt voor Gemeenten worden in 2014 nog niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp. De bezuiniging van 89 miljoen wordt doorgeschoven naar Start de vergelijker! Een overlijdensrisicoverzekering beschermt uw gezin tegen financiële problemen. Komt u plotseling te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Daarmee kunnen zij blijven doen wat u nu samen zo belangrijk vindt. Zo n verzekering hoeft niet duur te zijn. De premies zijn flink gedaald. Is uw verzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Grote kans dat u te veel betaalt. Met onze vergelijker kunt u eenvoudig geld besparen. Tot wel honderden euro s premie per jaar! Check wat voor u de beste verzekering is en sluit direct online af. /overlijdensrisicoverzekering

5 08 Basispakket De basis Op pagina 4 en 5 las u al over de veranderingen in de zorgverzekeringen voor Maar wat zit er nu eigenlijk in het basispakket? Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar hoeven hiervoor geen premie te betalen. Zij zijn altijd verzekerd op de polis van hun ouders. Iemand die 18 jaar wordt, moet betalen voor de zorgverzekering vanaf de eerstvolgende maand na de 18e verjaardag. Het basispakket Met de basisverzekering bent u in 2014 verzekerd voor: huisartsenzorg behandeling en verblijf in het ziekenhuis geneesmiddelen psychologische hulp verloskundige zorg kraamzorg tandheelkundige zorg tot 18 jaar In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet betalen. De overheid bepaalt per jaar wat in het basispakket is opgenomen. Eigen risico Wat moet u zelf betalen? Dat zijn het eigen risico ( 360 in 2014) en de eigen bijdrage. Als u zorg nodig heeft die onder de basisverzekering valt, moet u de kosten tot het bedrag van uw eigen risico zelf betalen. Dit geldt niet voor kosten die vallen onder: huisartsenzorg verloskundige zorg kraamzorg (tandheelkundige) zorg uit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar bruikleenartikelen gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker) de griepprik voor risicogroepen Wie halverwege het jaar overstapt naar een andere verzekeraar, hoeft gelukkig niet het verplichte eigen risico opnieuw te betalen. Dit geldt namelijk per jaar en niet per verzekeraar. Eigen bijdrage Verder kan het zijn dat u voor zorgkosten een eigen bijdrage moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, kraamzorg en een hoorapparaat. Voor de basisverzekering krijgt u niet te maken met medische selectie De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar namelijk gelijk, maar in de manier waarop u de zorg vergoed kan krijgen, zit een belangrijk verschil. Dit hangt af van de polis die u heeft: naturapolis of restitutiepolis. Bij een zogenaamde naturapolis krijgt u alleen de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat die een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als dat niet zo is, moet u vaak zelf een deel van de kosten betalen. Gangbaar is dat 75% wordt vergoed. Dat lijkt veel, maar in de praktijk kan het bedrag toch fors tegenvallen. Een heupoperatie bijvoorbeeld kost al gauw Moet u daarvan 20% zelf betalen, dan is dat Heeft u een naturaverzekering? Acceptatie voor basisverzekering In tegenstelling tot de aanvullende zorgverzekeringen, zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Voor de basisverzekering krijgt u dus niet te maken met een medische selectie. Informeer dan voordat u zorg afneemt altijd bij uw zorgverzekeraar of de behandelaar gecontracteerd is. Bij een restitutiepolis krijgt u bij iedere zorgverlener dezelfde vergoeding. Vaak is een restitutiepolis wat duurder dan een naturapolis.

6 10 Eigen risico zorgverzekering 11 Eigen risico grip op dure zorg Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat veel mensen verrast worden door rekeningen van hun zorgverzekeraar. Hier krijgt u antwoord op vragen over het eigen risico, plus tips om uw uitgaven te beperken.

7 12 Eigen risico zorgverzekeringp 13 Op de huisarts, verloskundige hulp en kraamzorg is het eigen risico niet van toepassing Uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 4000 consumenten blijkt dat 1 op de 5 dit jaar een nota ontving waar niet op was gerekend. Vaak voor een eigen bijdrage of eigen risico, maar ook omdat de geraadpleegde arts of therapeut geen contract had met de zorgverzekeraar. Tips om de kosten in de hand te houden. 1 Wat is het verplichte eigen risico? Via de basisverzekering heeft elke volwassene in 2014 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van 360. Dat betekent dat u de eerste 360 die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om het eigen risico in termijnen te betalen. 2 Maar het eigen risico kan ook worden vrijgesteld? Dat klopt. Zorgverzekeraars kunnen het verplicht eigen risico gedeeltelijk of helemaal niet in rekening te brengen. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u: Gebruikmaakt van geneesmiddelen of hulpmiddelen die de zorgverzekeraar aanraadt. Een preventieprogramma volgt tegen diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten. Of en in welke gevallen u vrijstelling of korting op het verplicht eigen risico krijgt, beslist elke zorgverzekeraar zelf. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 3 Ik verwacht eigenlijk weinig zorgkosten het komende jaar. Kan ik ook minder premie betalen? Dat kan. Als u het komend jaar inderdaad weinig zorgkosten verwacht, kunt u het verplichte eigen risico verhogen met een vrijwillig eigen risico. U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500. Dit is naast het verplichte eigen risico van 360. Uw totale eigen risico kan zo oplopen tot 860. In ruil voor het risico dat u loopt, betaalt u minder premie. Dat kan een besparing opleveren van enkele tientjes per maand. Sluit u een hoog vrijwillig eigen risico voor de zorgverzekering af, bedenk dan wel dat u dat bedrag in één keer moet kunnen betalen mocht het nodig zijn. Heeft u een vrijwillig eigen risico afgesloten, dan tellen de medische kosten die u maakt eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor het vrijwillig eigen risico. 4 Mijn verzekeraar incasseert naast mijn premie automatisch andere bedragen. Waarvoor is dat? En mag dat zomaar? Ja, dat mag. In de polisvoorwaarden staat vaak dat de toestemming voor automatische incasso geldt voor alle verschuldigde bedragen. In dat geval kan naast de premie het eigen risico of de eigen bijdrage afgeboekt worden van de rekening. In 2014 heeft iedereen een verplicht eigen risico van 360. Dit verplichte eigen risico geldt voor bijna alle zorg uit de basisverzekering, waaronder medicijnen, ziekenhuiszorg en hulpmiddelen. Op de huisarts, verloskundige hulp en kraamzorg is het eigen risico niet van toepassing. In een enkel geval betaalt u naast het eigen risico ook nog een eigen bijdrage. Bij een gehoorapparaat moet u bijvoorbeeld 25% van de aanschafprijs zelf betalen. Voor een apparaat van 850 betaalt u dan 212,50. Is het eigen risico nog niet aangesproken, dan komt daar nog eens 360 bij. Een eigen bijdrage is te verzekeren via een aanvullend pakket, het eigen risico niet.

8 14 Eigen risico zorgverzekering 15 5 Gaat er komende jaren nog iets veranderen? Ja, al blijft de stijging komend jaar beperkt, van 350 naar 360. Plannen voor 2015 zijn er genoeg, zoals het schrappen van de second opinion en spoedeisende zorg buiten Europa. De verwachting is dat de minister hierover in het voorjaar van 2014 een beslissing neemt. Een inkomensafhankelijk eigen risico is voorlopig van de baan. 6 Heeft het zin om de tandartsnota voor mijn kind in te dienen als het eigen risico nog niet op is? Ja, dat heeft zeker zin. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Ook is het basispakket voor kinderen een stuk uitgebreider. Zo zijn de meeste tandartsbehandelingen en de eerste 18 fysiotherapiebehandelingen gedekt. Een oude rekening kunt u meestal nog tot drie jaar na de behandeling indienen. Kosten van een vergeten afspraak (noshowrekeningen) worden niet vergoed én niet verrekend met het eigen risico. 7 Geldt het eigen risico ook bij medische kosten die ik tijdens mijn vakantie maak? De basisverzekering, eventueel aangevuld met een aanvullende dekking, vergoedt de kosten van zorg in Nederland, maar ook die in het buitenland. U mag dus naar het buitenland voor zorg. Het eigen risico geldt bij medische kosten op vakantie. Dit is minimaal 360, tot maximaal 860 bij een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico zorgkosten valt wel onder de dekking van de reisverzekering, mits de verzekering ook geneeskundige kosten dekt. Slechts enkele verzekeraars sluiten het eigen risico uit van vergoeding. Dit staat dan expliciet in de voorwaarden van de reisverzekering vermeld. Zet premiekortingen op een spaarrekening. Op die manier reserveert u geld voor zorguitgaven 8 Ik heb een nota gekregen van een verzekeraar waar ik al een tijdje weg ben. Moet ik die toch betalen? In de wet is vastgelegd dat een zorgverzekeraar maximaal vijf jaar na ontvangst van een rekening van de zorgverlener de tijd heeft om de kosten op de patiënt te verhalen. U zult de rekening dus moeten betalen. Waarschijnlijk gaat het om een verrekening van het eigen risico met een oude ziekenhuisnota. Ziekenhuizen en andere aanbieders van specialistische zorg, zoals privéklinieken, versturen hun rekeningen pas als het hele behandeltraject is afgelopen. Duurt een behandeling langer dan een jaar dan wordt de rekening precies na een jaar opgemaakt. De zorgverzekeraar verrekent dan de kosten met het eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart. Met een beetje pech zou u uw premie én uw eigen risico van twee jaar in één maand moeten betalen. 9 Ik gebruik al jaren medicijnen en moet elk jaar naar de specialist. Ik ben dus altijd mijn eigen risico kwijt. Kan ik een vergoeding krijgen? Chronisch zieken en gehandicapten hebben dit jaar nog recht op een tegemoetkoming via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Per 2014 komt deze regeling te vervallen. TIPS > Bent u al door uw eigen risico voor dit jaar heen en verwacht u volgend jaar zorg nodig te hebben, bijvoorbeeld medicijnen of een gehoorapparaat? Probeer dit dan nog dit jaar te regelen. U hoeft dan geen eigen risico te betalen. > Heeft u zorg nodig en is de situatie niet levensbedreigend? Ga dan naar de huisarts of huisartsenpost in plaats van het ziekenhuis. Voor de huisarts betaalt u geen eigen risico, voor spoedeisende hulp wel. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis. > Voor zorg uit de aanvullende zorgverzekering betaalt u geen eigen risico. Let dus goed op welk pakket de behandeling dekt. > Zet de premiekorting vanwege een hoger eigen risico op een spaarrekening. Op die manier reserveert u geld voor zorguitgaven. > Verzekeraars die onder Coöperatie VGZ vallen, bijvoorbeeld VGZ, Univé en Iza, vergoeden van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant. Voordeel hiervan is wel dat deze geneesmiddelen niet worden verrekend met het eigen risico. > Heeft u medische zorg nodig na een ongeluk dat niet uw schuld is? Dan kunt u het eigen risico dat u voor de behandeling kwijt bent, verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. > Bijna elke behandeling uit de basisverzekering wordt ooit verrekend met het eigen risico. Leg dit geld vast opzij. > Heeft u in het buitenland spoedeisende zorg nodig? Dien de rekening voor het eigen risico in bij uw reisverzekeraar. Grote kans dat deze die (deels) vergoedt.

9 16 Vergoedingsoverzichtenp 17 Puzzel Nogal een De vergoedingsoverzichten van zorgverzekeraars lijken handig en duidelijk. Maar na nadere studie blijken ze vaak onvolledig. Ons Adviescentrum krijgt regelmatig vragen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen. Op welke zorg en vergoedingen van de zorgverzekeraar u recht heeft, staat uitgebreid in de polisvoorwaarden. Voor wie dit even snel wil opzoeken hebben de zorgverzekeraars beknopte vergoedingsoverzichten opgesteld. Maar beknopt blijkt helaas vaak incompleet, zo wordt duidelijk als we de vergoedingsoverzichten nauwkeurig bekijken. Zonder de polisvoorwaarden erbij te pakken, is het nog steeds onduidelijk hoeveel vergoeding u krijgt. De polissoorten Voor de vergoedingenzoektocht kan beginnen, moet u weten wat voor soort polis u heeft. Zorgverzekeraars bieden natura-, restitutie- en combinatiepolissen aan. Op de sites van de verzekeraars staan onder het kopje vergoedingen, de bijbehorende voorwaarden en vergoedingsoverzichten. Bij De Amersfoortse moet u wat verder zoeken; daar staan ze onder Polisvoorwaarden en formulieren. Vergoedingsoverzichten zijn op twee manieren in te zien, als te downloaden pdf en als online-overzicht. DSW heeft alleen online een vergoedingsoverzicht en De Amersfoortse biedt het alleen als pdf aan. Beide krijgen daardoor een lagere score in de tabel op de volgende pagina. De onlinevariant van het vergoedingsoverzicht is uitgebreider, bij Menzis, CZ en Zilveren Kruis zelfs vrijwel volledig. Gecontracteerde zorg Bij een naturapolis betalen de zorgverzekeraars rechtstreeks de zorgkosten. Zij werken hiervoor samen met gecontracteerde zorgverleners. Bezoekt u een nietgecontracteerde zorgverlener, dan betaalt u een deel zelf. Bij een restitutiepolis krijgt u voor elke zorgverlener dezelfde vergoeding; dit geeft dus meer keuzevrijheid. Niet ieder vergoedingsoverzicht dat u kunt downloaden wijst duidelijk op de gecontracteerde zorg. Het staat wel in de introductietekst, maar meestal niet per zorgsoort. Het is iets waar u snel overheen kunt lezen. Positieve uitzonderingen zijn Hulp bij de puzzel Biedt de zorgverzekeraar het vergoedingsoverzicht online en in pdf-vorm aan, kies dan voor het uitgebreidere online-overzicht. Lees de algemene artikelen in de polisvoorwaarden; deze geven extra informatie. Volg ons stappenplan: Welke polis heeft u? Heeft u gecontracteerde zorg? Geldt er een eigen bijdrage of eigen risico? Is er toestemming nodig? Menzis, De Amersfoortse en Salland, waar het duidelijk per zorgsoort weergegeven is. Bij de andere zorgverzekeraars zult u de polisvoorwaarden moeten doorspitten. In de online vergoedingsoverzichten staat wel duidelijk wanneer er gecontracteerde zorg geldt. Zoek voorafgaand aan een behandeling altijd even de zorgverlener op. Eigen bijdrage Naast het eerder in deze gids genoemde eigen risico, geldt er soms ook een eigen bijdrage en moet u flink betalen. Dit komt onder andere door de berekening van de eigen bijdrage. Stel u krijgt vijf behandelingen à 85; daarvoor geldt steeds 20 eigen bijdrage. Slechts de overgebleven 65 wordt per keer met het eigen risico verrekend, waardoor u in totaal 425 (5x 20 en 5x 65) betaalt. Door de eigen bijdrage is het bedrag dat met het eigen risico verrekend wordt lager en in dit geval is deze zelfs nog niet volledig gebruikt. Hoe groot de eigen bijdrage is, staat in de vergoedingsoverzichten van de verzekeraars; Zorg en Zekerheid vermeldt dit alleen in het online-overzicht. De polisvoorwaarden zijn soms niet eenduidig over de eigen bijdrage. Zo geldt voor hulp bij stoppen met roken geen eigen

10 18 Vergoedingsoverzichten Bespaar honderden euro s op uw energierekening! VERGOEDINGSOVER- ZICHT BEOORDEELD Veel zorgverzekeraars vallen onder dezelfde moedermaatschappij. In dit Politiek onderzoek hebben we van de grootste Minister Schippers maakt zich hard voor meer duidelijkheid over gecontracteerde zorg. Door aanscherping van de wet is straks minimaal zes weken voor het nieuwe verzekeringsjaar duidelijk wie de gecontracteerde zorgverleners zijn. Zo kunt u nog overstappen, als een bepaalde zorgverlener niet meer vergoed wordt. zorgverzekeraars de vindbaarheid en de volledigheid van de vergoedingsoverzichten beoordeeld. Is het bedrag van de eigen bijdrage vermeld? Is er zowel een online als een te downloaden vergoedingsoverzicht? Staan alle vergoedingen in één vergoedingsoverzicht? bijdrage, maar schakelt u de hulp van een psycholoog in, dan wél. Dit soort uitzonderingen Wordt in het vergoedingsoverzicht naar specifieke polisvoorwaarden verwezen? Wordt naar de vergoedingsoverzichten verwezen op de homepagina? Is per zorgsoort uitgelegd of gecontracteerde zorg nodig is? De Consumentenbond raadt u aan om jaarlijks de prijzen van energieleveranciers te ervoor dat uw overstap soepel verloopt. Overstappen kan onder andere met ons staat vaak achteraan en onder een vergelijken en te kiezen voor een Energiecollectief, maar ook via onze nieuwe ander kopje, dus lees de voorwaarden echt VERZEKERAAR VERGOEDINGS- jaarcontract met vaste prijzen voor stroom Energievergelijker. In de Energievergelijker OVERZICHT helemaal door. En vraag bij twijfel over de en gas. U kunt zo profiteren van de gunstige is ook te zien hoe leveranciers scoren vergoedingen altijd aan de zorgverzekeraar Menzis tarieven en welkomstkortingen die door op het gebied van klanttevredenheid en hoe het precies zit. ONVZ energieleveranciers aan nieuwe klanten duurzaamheid. Zilveren Kruis Achmea worden berekend. Het voordeel dat u hiermee Toestemming kunnen behalen, loopt in de honderden euro s. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd met CZ Niet alle behandelingen worden vergoed, variabele tarieven? Dan loont het om uw soms moet u vooraf schriftelijk toestemming Zorg en Zekerheid De Consumentenbond adviseert om jaarlijks huidige tarieven te vergelijken via onze vragen. Dit staat dan expliciet in de De Friesland over te stappen. Overstappen is heel Energievergelijker of over te stappen via het polisvoorwaarden, bijvoorbeeld bij experimentele Salland eenvoudig. De Consumentenbond zorgt Energiecollectief. behandelingen of plastische VGZ chirurgie. Toestemming is niet vanzelfsprekend; DSW de aanvragen worden per patiënt en per ziektebeeld beoordeeld. De Amersfoortse Wilt u ook eenvoudig besparen op uw energierekening? Op 5 november heeft een nieuwe energieveiling plaatsgevonden. Ga naar de website en zie hoeveel u kunt besparen. Ga naar consumentenbond.nl/energie en stap over!

11 20 10 x besparen 10 x Besparen op de zorgkosten 1 Switch Overstappen bespaart u al snel tientallen euro s per jaar. De maandpremie voor de verplichte basisverzekering verschilt per verzekeraar, maar bij de aanvullende verzekeringen is het pas echt goed shoppen. Overstappen kan tot en met 31 januari 2014, maar vergeet dan niet uw oude verzekering voor 31 december op te zeggen. 2 Gebruik de Zorgvergelijker Switch met de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Wij helpen u met overstappen en het kan u honderden euro s per jaar opleveren. Zie ook pagina ZorgAlert Schrijf u in voor de ZorgAlert van de Consumentenbond. Wij sturen dan maximaal 8 maal per jaar een mail met het laatste zorgnieuws en momenten waarop het kan lonen over te stappen. Kinderen Kinderen liften gratis mee op de aanvullende verzekering van hun ouders. Heeft u een uitgebreide aanvullende verzekering en uw partner een beperkte, verzeker uw kroost dan bij u mee. 4 6 Check de dokter Zorgverzekeringen zijn er grofweg in twee typen: natura en restitutie. Bij een restitutiepolis mag u zelf uw dokter kiezen. Naturapolissen zijn goedkoper, maar u moet dan naar een zorgverlener met wie uw verzekeraar afspraken heeft anders moet u bijbetalen. Heeft u een naturapolis, check dan altijd of uw zorgverlener zo n contract heeft voordat u gaat. 8 Dubbel Verzeker u niet dubbel. Dat komt vaak voor wanneer een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten wordt afgesloten en een aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar. Bij FBTO bijvoorbeeld, kunt u checken of uw zorg- en reisverzekering op punten overlappen Kies de extra s Heeft u eigenlijk wel een aanvullende verzekering nodig? Vrijwel alle noodzakelijke operaties en behandelingen worden gedekt door de basisverzekering. Reken eens na: is de jaarpremie van de tandartsverzekering niet veel hoger dan wat u jaarlijks aan de tandarts kwijt bent? Wilt u wel een aanvullende verzekering, vergelijk dan goed waar een polis recht op geeft: de verschillen zijn groot. 9ZORGPOLIS VEILING Doe mee met de Zorgpolis Veiling van de Consumentenbond. Op 26 november wordt de eerste veiling gehouden. Tijdens de veiling bieden zorgverzekeraars tegen elkaar op om de laagste prijs te bieden voor een zorgverzekeringspakket. 5Neem risico s Bent u vrijwel nooit ziek, overweeg dan om een vrijwillig eigen risico te nemen boven op het verplichte eigen risico. U betaalt dan minder premie. Vindt u dat toch lastig? Speel dan zelf verzekeraar: Neem uw totale eigen risico van 860 en zet dat bedrag op een spaarrekening. Mocht u ziek worden, dan heeft u dat potje achter de hand. Blijft u gezond, dan houdt u het geld in eigen zak, in plaats van in die van de verzekeraar. 10 Goedkoopste zorgverzekering Wat de goedkoopste aanvullende zorgverzekering is, verschilt per persoon. Dat hangt af van welke dekking u wilt en van uw persoonlijke situatie. Wel kan de goedkoopste basisverzekering worden aangewezen. In 2013 was dat Univé ZEKUR. Let wel op dat Univé ZEKUR beperkende voorwaarden heeft wat betreft keuzevrijheid van bijvoorbeeld ziekenhuizen. De goedkoopste voor 2014 is te vinden op /zorgverzekering.

12 22 Zorgvergelijker Consumentenbond 23 Zorg die klopt De Zorgvergelijker van de Consumentenbond is een handige online tool waarmee iedereen, zowel leden als niet-leden, gratis antwoord krijgt op vragen over de zorg. Omdat het niet gemakkelijk is een polis te kiezen die echt bij u past, heeft de Consumentenbond de Zorgvergelijker ontwikkeld. Hiermee kunt u de verzekeringen vergelijken en direct zien wat voor u de beste en goedkoopste zorgverzekering is. Zowel leden als niet-leden kunnen bij het afsluiten van een zorgverzekering via de Zorgvergelijker een flinke korting krijgen. De tabel op de pagina hiernaast laat precies zien hoeveel korting de verzekeraars geven. Met het onderstaande stappenplan gebruikt u de Zorgvergelijker het gemakkelijkst: 1. Bepaal eerst welke zorg u minimaal gedekt wilt hebben. Vul in de Zorgvergelijker deze gegevens in bij Wat wil je verzekeren. 2. De polissen die aan deze voorwaarden voldoen worden geselecteerd. 3. Pak het aanbod van uw verzekeraar voor 2014 erbij. 4. Vergelijk wat de verschillen zijn in dekking en premie. 5. Bepaal welke dekkingen voor u de belangrijkste zijn. 6. Kies de polis met de beste prijs en/of kwaliteit die voor u alle belangrijke dekkingen heeft. 7. Vul vervolgens het aanvraagformulier in en sluit direct uw verzekering af. 8. De huidige polis moet voor 31 december 2013 worden opgezegd. Als u de overstapt via de Zorgvergelijker regelt, wordt dit automatisch gedaan. 9. Het is verstandig om hiermee te wachten tot u voor de aanvullende verzekeringen bent geaccepteerd bij de nieuwe zorgverzekeraar. 10. Indien de keus op een verlenging van uw huidige polis valt en u maakt geen gebruik van een collectiviteitskorting, kijk dan of er ergens lidmaatschappen zijn om hiervoor wel in aanmerking te komen. WELKE VERZEKERAARS GEVEN KORTING? VERZEKERAAR KORTING 2013 BASISVERZEKERING Agis 1 5% 10% Avero Achmea 7,5% 10% CZ 5% geen De Amersfoortse 2 10% 10% Delta Lloyd 3 7% 10% Energiek 7% 7% Nedasco 7,5% geen Ohra 4 8,8% 5% ONVZ 4% 7% PMA 7% 10% PNOzorg 8% 10% Pro Life 5% 8% Salland 5 7% 7% VGZ 6 7% 10% Zilveren Kruis 5% 10% Zorg en Zekerheid 7 5% 5% AANVULLENDE VERZEKERING 1 Agis Bij het afsluiten van een restitutiepolis krijgt u op de aanvullende verzekering 8% korting 2 De Amersfoortse Korting is niet van toepassing voor Tanden Jongerenpakketten 3 Delta Lloyd korting is niet van toepassing voor de pakketten Delta Lloyd Zilver en Klasse Buitenland 4 Ohra korting niet van toepassing voor de pakketten Ohra Sterk, Tand sterk en Semi i Private 5 Salland Korting niet van toepassing op alle pakketten 6 VGZ korting is niet van toepassing voor de tandpakketten en Alles-in-1 pakketten. Op de nieuwe basisverzekering Natura Selectief geldt een korting van 5%. 7 Zorg en Zekerheid korting is niet van toepassing voor de pakketten gemak en AV gemak

13 24 Actie premieverlaging 25 De Dank u! premies Ruim consumenten deden mee aan de actie zijn te hoog De premies zorgverzekeringen zijn hoog. Voor 2014 per betalende verzekerde 300. Is dat nodig? Nee. Volgens de Consumentenbond kunnen de zorgpremies fors worden verlaagd. Premiejagen en tekenden de petitie op onze website. Hiermee gaan wij aan de slag om de premies van zorgverzekeringen omlaag te krijgen. Wij onderzochten de financiële reserves van zorgverzekeraars. Wat blijkt? Over 2012 boekten de zorgverzekeraars een winst van ruim 1,4 miljard. Ruim twee keer zoveel als het jaar daarvoor, en precies evenveel als de bezuiniging die het kabinet in 2013 op de zorg hoopt te behalen. Voor 2013 is de verwachting dat dit minimaal hetzelfde is. Omdat winst maken geen doelstelling is voor zorgverzekeraars, vinden we dat dit bedrag terug moet naar consumenten. Schatkist De enorme winst van de verzekeraars is mede te danken aan de verhoging van het eigen risico, minder vergoeding vanuit de basisverzekering, lagere medicijnkosten en goed renderende beleggingen. Kortom: u Premiejagen Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekering in 2006 zijn de zorgkosten voor consumenten flink gestegen. Niet alleen de premie van de zorgverzekering ging omhoog, ook het eigen risico is flink gestegen terwijl de verzekeringspakketten zijn uitgekleed. Zeker, de werkelijke uitgaven in de zorgsector zijn gestegen. Maar dat een groot deel van de premie door verzekeraars onnodig wordt opgepot, vindt de Consumentenbond onnodig en onterecht. Premieverlaging Zorgpolis betaalt meer zelf en uw verzekeraar houdt geld over om te beleggen. De premiejagers van de Consumentenbond stellen voor dat de winst van de verzekeraars voortaan gewoon wordt gebruikt om de premies te verlagen. Uitgaande van de 1,4 miljard van vorig jaar betekent dat een gemiddelde verlaging van 100 per premiebetaler per jaar. Nog eens 200 Maar de zorgpremie kan nog verder omlaag. Zorgverzekeraars hadden in 2012 een eigen vermogen van maar liefst 9,1 miljard. Dat bedrag is veel hoger dan ze wettelijk verplicht zijn. Als verzekeraars niet meer reserves aanhouden dan de verplichte norm, kunnen de premies voor 2014 gemiddeld nog eens met 200 omlaag. De winst van verzekeraars moet worden gebruikt om de premies te verlagen Een andere manier om premieverlaging te realiseren is het aanpakken van fraude en verspilling in de zorg. Deze berekeningen hebben we nog niet eens meegenomen in onze eis. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie in Maastricht, en Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar economie aan de Amsterdamse UvA, analyseerden dat fraude zo n 3% tot 10% van de totale zorguitgaven bedraagt. Uitgaande van de minst pessimistische schatting is dat bij 80 miljard aan zorgkosten 2,4 miljard per jaar.

14 26 Zorgverzekering kinderen Het hoort bij de voorbereidingen op de bevalling: het regelen van een goede zorgverzekering. Tips voor JONGE OUDERS Hoe u ook verzekerd bent, belangrijk is dat u uw baby binnen vier maanden na de geboorte aanmeldt bij de verzekeraar. Als u dat vergeet, krijgt u de zorgkosten voor het kind niet vergoed. Zodra het kind is aangemeld, geldt de verzekering met terugwerkende kracht vanaf het moment van geboorte. Een aanvullende verzekering kan niet altijd worden afgesloten zodra u weet dat u zwanger bent. De meeste verzekeraars laten aanvullende verzekeringen alleen ingaan per 1 januari. De basisverzekering geeft recht op medische zorg rond de bevalling. Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen, net als de huisarts, dus niet onder het eigen risico van 360 per jaar. 27 Sinds 2013 zijn de tarieven voor kraamhotels gelijkgesteld aan die van de poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Bepaalde kosten, zoals die van een laboratoriumonderzoek, vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling of medische nazorg na de bevalling worden vergoed, maar vallen wel onder het eigen risico. BIJ KINDEREN GELDT NOOIT EEN EIGEN RISICO. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis verzekerd, ook voor zaken die voor volwassenen alleen gedekt zijn in een aanvullende verzekering. Denk daarbij aan de kosten voor fysiotherapie (maximaal 18 behandelingen) en tandarts. Sommige kosten zijn wel voor eigen rekening. Zo geeft de basisverzekering standaard recht op 49 uur kraamzorg vanaf de geboorte. U betaalt een eigen bijdrage van 4 per uur voor de kraamzorg thuis en 16 per dag in het ziekenhuis als de opname niet op basis van een medische indicatie is. Niet alle zorg rondom de bevalling zit in de basisverzekering. De kosten voor een zwangerschapscursus, een kraampakket of bevallen in het ziekenhuis zonder medische indicatie zitten er bijvoorbeeld niet in. U kunt zich aanvullend verzekeren voor dit soort kosten, maar de vraag is of dat een premie van 20 tot 50 per maand waard is.

15 28 Overstappen 29 10X Overstappen van zorgverzekeraar Er zitten nog steeds grote verschillen in premie tussen verzekeraars. Daarom is het belangrijk om zorgpolissen te vergelijken. Ziet u op tegen de rompslomp? Tien tips om u op weg te helpen Gebruik onze Zorgvergelijker Met de Zorgvergelijker 2014 van de Consumentenbond kunnen leden en niet-leden meer dan 1000 zorgpolissen vergelijken en met korting afsluiten. Naast de polisvoorwaarden zijn ook de acceptatiecriteria en specifieke vragen over medische acceptatie opgenomen per verzekeraar. Zo weet u meestal direct of u de gewenste aanvullende zorgpolis kunt afsluiten. Korting is niet per se voordelig Verschillen in premie, overstap- of collectiviteitskorting via de werkgever zijn vaak redenen om naar een andere zorgverzekering over te stappen. Toch betekenen kortingen niet automatisch dat een polis ook het voordeligst uitpakt. Het gaat er uiteraard om wat u uiteindelijk aan premie betaalt. Ineens n opslag Nog een addertje: als u de aanvullende polis afsluit bij een andere verzekeraar dan waar u de basispolis heeft lopen, rekenen sommige maatschappijen een administratieve opslag, die varieert van 20 tot 50% van de premie van de aanvullende verzekering of u krijgt ineens te maken met een medische acceptatie. Dit is niet altijd duidelijk terug te vinden op de websites en in de voorwaarden Check de voorwaarden Let niet alleen op de premie en het vergoedingenoverzicht, maar kijk ook naar de voorwaarden die verbonden zijn aan vergoeding. Als bijvoorbeeld een ooglidcorrectie vergoed wordt, kan het zijn dat dit alleen geldt voor een aangeboren afwijking aan de oogleden. Let daarnaast op wachttijden: soms is het pas twee jaar na het afsluiten van de polis mogelijk om bepaalde behandelingen te declareren. Ga ook na of de verzekeraar contracten heeft afgesloten met uw vertrouwde zorgverleners. Wacht op groen licht Verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor een basisverzekering, maar dat geldt niet voor aanvullende pakketten. Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en acceptatiecriteria vaststellen voor aanvullende polissen. Ook kunnen zij een hogere premie vragen als een verzekerde ouder of chronisch ziek is. Zeg dus nooit uw oude verzekering op voor de nieuwe verzekeraar groen licht heeft gegeven. Er zijn ook veel aanvullende pakketten zonder medische acceptatie. De medische acceptatie geldt over het algemeen voor de meest uitgebreide pakketten per verzekeraar en sommige verzekeraars hebben zelfs helemaal geen medische acceptatie. Tijdig opzeggen De basis- en aanvullende zorgpolis opzeggen kan tot en met 31 december, via onze Zorgvergelijker. Maar het is raadzaam zelf ook per of aangetekende brief op te zeggen om dubbelverzekering te voorkomen. Houd rekening met de kans op vertraging bij de oude verzekeraar of via de post, zeker met de feestdagen. Tussentijds overstappen Tussentijds overstappen kan bij een basisverzekering slechts bij uitzondering, bijvoorbeeld als de verzekeraar plots de voorwaarden wijzigt. Aanmelden voor een aanvullende zorgpolis kan soms wel tussentijds, maar dan geldt meestal een wachttijd tot het recht op vergoeding ontstaat.

16 30 Overstappen Fysiotherapie & verzekeren 31 8 Vóór 1 februari Een nieuwe polis afsluiten moet vóór 1 februari, anders loopt u het risico op een fikse boete van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Maar nog beter is het, om voor eind december de nieuwe polis af te sluiten in verband met de acceptatie. Medicijnen elders bestellen U stapt over omdat u dat jaarlijks geld scheelt of omdat u elders een betere dekking krijgt. Let dan ook op de beperkte keus in zorgverleners. Bent u bijvoorbeeld chronisch hartpatiënt en bestelt u regelmatig medicijnen via de plaatselijke apotheek, dan kan het zijn dat de nieuwe zorgpolis deze niet volledig vergoedt of dat u verplicht wordt deze elders te bestellen. Lekker lenig Vijf vragen over fysiotherapie 10 Lang Bespaartips Maak ieder jaar opnieuw een vergelijking. Vergelijken kost tijd; vanaf half november zijn de nieuwe polissen bekend, ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. Ga na of de verzekeraar een goedkopere internetpolis heeft. Bij digitaal afsluiten heeft u 14 dagen bedenktijd om de verzekering kosteloos op te zeggen. Zeg schriftelijk op en geef duidelijk aan om welke polis het gaat (basis- of aanvullend). Overstappen kan niet als er een betalingsachterstand is bij de huidige basisverzekering. Bespaar op uw huidige polis: verhoog het vrijwillige eigen risico voor een lagere premie en zet het bedrag op een spaarrekening voor onvoorziene medische uitgaven. Betaal als het kan uw premie per jaar. Dit levert ook al snel een paar % korting op. niet alle mensen weten hoe het zit met fysiotherapie en de zorgverzekering. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen.

17 32 Fysiotherapie & verzekeren 33 Ieder jaar gaan bijna drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut vanwege aandoeningen aan hun spieren of gewrichten. De fysiotherapeut helpt hen hiervan te herstellen, de klachten zoveel mogelijk te verminderen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Kosten waar u zich voor kunt verzekeren. Over de zorgverzekering en fysiotherapie leven heel wat vragen. Wanneer ben je bijvoorbeeld wel en wanneer niet voor fysiotherapie verzekerd? En betaal je het eigen risico als je naar de fysiotherapeut gaat? We geven u de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen. 1 WORDT FYSIOTHERAPIE VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING? Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen vergoed. Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen vergoed. Hebben deze niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar er maximaal 9 extra. Jongeren met een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen staat, krijgen alle behandelingen vergoed. De lijst is opgesteld door de overheid en terug te vinden op Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een aandoening die op de lijst chronische aandoeningen staat? Dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf en krijgt u de overige behandelingen die u nodig heeft vergoed. Vergoeding bekkenfysiotherapie Heeft u urine incontinentie? Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed. 2 HEB IK EEN AANVULLENDE VERZEKERING NODIG VOOR FYSIOTHERAPIE? Of u een aanvullende verzekering nodig heeft, hangt af van uw huidige zorgbehoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. Als u sport of intensief beweegt, loopt u het risico dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Heeft u geen klachten, leeft u gezond en beweegt u niet intensief, dan heeft u waarschijnlijk niet zo snel fysiotherapie nodig. Toch kan het altijd gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld na een ongelukje tijdens het klussen in huis of een ongelukkige val. U zult de volgende persoonlijke afweging moeten maken: wil ik fysiotherapie zelf betalen als er iets gebeurt of betaal ik liever een (maandelijkse) premie voor een aanvullend pakket met een dekking voor fysiotherapie? 3 WANNEER BETAAL IK HET EIGEN RISICO VOOR FYSIOTHERAPIE? In de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico voor fysiotherapie. Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn (zie vraag 1), maar ook voor andere zorg. Heeft u eenmaal uw totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota s door de zorgverzekeraar afgehandeld. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt geen eigen risico. WAT KOST FYSIOTHERAPIE? 4 Voor fysiotherapie gelden geen vaste tarieven. Het tarief voor reguliere fysiotherapie varieert tussen 29 en 35 per zitting. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld manuele therapie of kinderfysiotherapie kost tussen 37 en 45 per zitting. Elke fysiotherapeut is verplicht zijn of haar tarieven zichtbaar op te hangen in zijn praktijk. Ook als u sport of intensief beweegt, loopt u het risico op een blessure Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan worden de kosten volledig of deels door uw verzekeraar vergoed. De maandelijkse premie voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Check daarom altijd of uw fysiotherapeut gecontracteerd is. HEB IK EEN VERWIJZING 5 NODIG VOOR FYSIO- THERAPIE? U kunt zonder verwijsbriefje een afspraak maken bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. Wel is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar bepaalde voorwaarden stelt. Bekijk hiervoor dus eerst uw polisvoorwaarden. Meer informatie over de zorgverzekering en fysiotherapie vindt u op

18 cover gezond.indd :35 34 Vergoeding medicijnen Claimen 35 Steeds andere medicijnen Apotheken in Nederland verstrekten in 2011 voor ruim 5 miljard aan geneesmiddelen. Naar verwachting zal dat bedrag de komende jaren licht dalen. Dat komt onder andere doordat artsen steeds vaker goedkopere geneesmiddelen voorschrijven. Voor de meeste medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn, hoeft u niet extra te betalen. Ze worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Om de kosten van de zorg te drukken, dringt de overheid er bij huisartsen op aan om medicijnen zoveel mogelijk op werkzame stof voor te schrijven. Zo n stof wordt door verschillende fabrikanten gemaakt en geleverd. Hetzelfde middel is dus verkrijgbaar onder verschillende merken. Dit zijn de zogeheten generieke middelen. Omdat de veiligheid en werkzaamheid eerder al zijn aangetoond door de fabrikant van het merkmiddel, kan een generiek medicijn veel sneller en goedkoper op de markt worden gebracht. Bij Voor- de en Nederlandse nadelen Zorgautoriteit (NZa) kun je Veel terecht zorgverzekeraars voor hanteren vragen een over preferentiebeleid, waarbij ze het goedkoopste bijvoorbeeld de acceptatieplicht van zorgverzekeraars en de medicijn als voorkeursmiddel bestempelen. rechtmatigheid van polisvoorwaarden Patiënten moeten dan in principe overstappen op dit goedkopere medicijn. Preferentiebeleid heeft ertoe geleid dat de geneesmiddelenkosten de afgelopen jaren flink zijn gedaald. Op dit moment wordt zo al jaarlijks circa 500 miljoen bespaard. Ook de patiënt heeft hier baat bij want geneesmiddelen vallen onder het verplicht eigen risico. Als geneesmiddelen goedkoper worden, dan duurt het langer voordat het eigen risico op is. Maar er zijn ook nadelen. Sommige verzekeraars wisselen meer dan één keer per jaar van fabrikant. Daardoor kan het voorkomen dat u van de apotheek steeds een ander medicijn krijgt. Zeker voor patiënten BEWEGEN & FIT BLIJVEN Iedereen weet het wel: voldoende bewegen is heel belangrijk. Maar waarom eigenlijk? Hoeveel moeten we bewegen? En moet je dan je voeding aanpassen? In dit praktische boek vindt u antwoorden op bovenstaande vragen en veel meer informatie over bewegen en sporten. U krijgt hulp bij het kiezen van de beweging/sport die bij u past en leert hoe blessures te voorkomen zijn. Met veel handige tips en oefeningen. Genoeg brandstof om niet-actieven over de drempel te helpen, maar ook interessant voor wie al ontdekt heeft hoe plezierig bewegen is. die dagelijks meerdere medicijnen slikken kan het erg verwarrend zijn als potjes en pillen steeds veranderen. Eén keer per jaar De Consumentenbond heeft er bij zorgverzekeraars op aangedrongen hun voorkeursmiddelen maximaal één keer per jaar te veranderen en dit tegelijk met de nieuwe polisvoorwaarden bekend te maken, zodat consumenten er rekening mee kunnen houden bij hun keuze van een zorgverzekering. Medicijntips Op staat per middel welke vergoedingen zorgverzekeraars verstrekken. Wie benadeeld wordt door een zorgverzekeraar die in de loop van het jaar de voorkeursmedicijnen verandert, heeft het recht om over te stappen naar een andere verzekeraar. Stuit dit op problemen bij de eerste verzekeraar? Klagen kan bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Wisselt een apotheek steeds van leverancier? Overstappen kan, maar controleer of de nieuwe apotheek een contract heeft met de verzekeraar. BEWEGEN & FIT BLIJVEN GEORGIE DOM BEWEGEN & FIT BLIJVEN met handige oefeningen en tips Bewegen & fit blijven 160 pagina s paperback maart 2013 ISBN: ,50* (niet-leden 23,00*) Regelmatig bewegen helpt om allerlei kwalen te voorkomen. Bovendien is een goede conditie een heerlijk gevoel. Bewegen & fit blijven is bedoeld voor iedereen die serieus werk wil maken van bewegen, maar dankzij alle wetenswaardigheden is het ook waardevol voor mensen die al actief zijn. Bijvoorbeeld vanwege de informatie over het voorkomen van blessures. Wat vindt u in dit boek? Het kiezen van de juiste manier van bewegen. Hoe bouw ik conditie op? Voeding en bewegen. Ook verkrijgbaar als e-book 11,99 (niet-leden 14,99) Bestellen? /webwinkel *prijzen exclusief 2,50 verzendkosten

19 36 Tandartsverzekering 37 GOED GEPOETST? Een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij een gezond gebit is doorgaans onnodig. Specialistische zorg kan wel verzekerd worden, maar de verzekeraar mag patiënten weigeren. TIPS Sinds 1 januari 2011 vergoedt de basisverzekering alleen nog de kosten voor de meest voorkomende tandartsbehandelingen voor jongeren tot 18 jaar. Het gaat om behandelingen als het periodiek preventief onderzoek (één keer per jaar, tenzij meer nodig Aanvullen nodig? Veel mensen hebben helemaal geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Zeker bij een gezond gebit loont verzekeren bijna nooit. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de maximumtarieven vast die de tandarts Vragenlijst. Soms werken verzekeraars met vragenlijsten over de stand van zaken van het gebit. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs, die de zorgverzekeraar adviseren over het wel of niet accepteren van de nieuwe klant. Let op: Kijk in uw aanvullende verzekering of u verzekerd bent voor tandheelkundige hulp bij ongevallen. Dat kan anders aardig in de papieren lopen. Leg het geld dat u anders kwijt was aan de aanvullende tandartsverzekering apart. Mocht u voor onverwachte is), het verwijderen van tandsteen, de fluoridebehandeling, röntgenfoto s, vullingen en een wortelkanaalbehandeling. Niet in de basis De meeste tandzorg en mondzorg door in rekening mag brengen. Een aanvullende tandartsverzekering kost in de meeste gevallen meer. Acceptatie niet vanzelfsprekend Voor mensen met een slecht gebit kan het als een adviseur negatief adviseert en de zorgverzekeraar wijst u af als klant, dan bent u officieel verplicht dat te melden als u zich aanmeldt bij een andere verzekeraar. Wachttijd. Eén verzekeraar, FBTO, han- uitgaven komen te staan, dan heeft u wat achter de hand. Twijfelt u over de noodzaak van een aanvullende tandartsverzekering? Vraag dan aan uw tandarts welke kosten er komend jaar te verwachten zijn. specialisten (zoals kaakchirurgen) zit niet meer in het basispakket. Orthodontie afsluiten van een tandartsverzekering verstandig zijn. Een zorgverzekeraar mag u teert standaard een wachttijd voor een tandartsverzekering. Als consumenten Termijn (beugels) valt alleen bij zeer ernstige aan- weigeren voor een aanvullende (tandarts) bijvoorbeeld bij FBTO de module tand- Bij het afsluiten van een tandartsverze- doeningen onder het basispakket. Dit geldt verzekering en mag dus ook zelf de voor- heelkundige hulp volwassenen afsluiten, kering kan het even duren voor u geac- ook voor bijzondere tandheelkundige zorg waarden bepalen waarop u wordt toegela- hebben ze pas een half jaar na afsluiting cepteerd bent. Zeg de lopende verzekering die nodig is om te zorgen dat een gebit niet ten. Die voorwaarden kunnen zijn: van de verzekering recht op vergoeding daarom nog niet op totdat zeker is dat de verder achteruit gaat. Als er bijvoorbeeld Saneringsverklaring. Dat is een ver- van kronen, bruggen, zogeheten inlay s nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd. sprake is van een ernstige ontwikkelings- klaring van de tandarts die aangeeft dat (vulling voor een uitsparing van een tand), Er is geen wettelijke termijn waarbinnen stoornis, groeistoornis of verworven afwij- het gebit op een bepaalde datum is gesa- enkele implantaten en parodontische verzekeraars uitsluitsel moeten geven. In king van de mond of het gebit (tand-kaak- neerd ; alle gaatjes en eventueel achter- behandelingen. Dit geldt niet als u een een eerder onderzoek van de Consumenten- mondstelsel), dan kunnen de kosten wel vanuit het basispakket vergoed worden. stallig onderhoud aan een gebit worden daarbij weggewerkt. nieuwe verzekerde bent maar alleen als u de module als huidige verzekerde aanzet. bond was de langste verwerkingstermijn 10 dagen.

20 MEER INFO: minigids 10 zorg en verzekering2013.indd :41 38 Medische acceptatie Minigids 10 november ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen WELKOM Voor het afsluiten van een aanvullende verzekering stellen sommige verzekeraars dubieuze vragen. Anderen accepteren iedereen. Verzekeraars willen zo goed mogelijk bepalen wat ze kwijt zullen zijn aan uitkeringen bij aanvullende verzekeringen. Dus accepteren ze niet zomaar iedereen voor aanvullende verzekeringen en krijgt u te maken met medische vragen. Als daaruit blijkt dat er zeker kosten gaan komen die de aanvullende verzekering dekt, zal de verzekeraar uitrekenen of het kan. Hemd van t lijf Zorgverzekeraars vragen je soms het hemd van het lijf. Enkele verzekeraars stellen buitenproportionele vragen waar de Consumentenbond vraagtekens bij zet. Zo wil VGZ voor de tandarts- en de aanvullende verzekering weten of iemand van het gezin in de afgelopen acht jaar een strafrechtelijk feit heeft gepleegd. OF NIET? Welkom In 2013 stelden de meeste verzekeraars voor de aanvullende pakketten geen aanvullende vragen. Slechts enkele, waaronder Avéro Achmea, De Friesland, ONVZ en Zilveren Kruis Achmea doen dat wel, maar dan vaak alleen voor de meest uitgebreide pakketten. Dat is vooral goed nieuws voor ouderen en chronisch zieken, die hierdoor ook eenvoudig kunnen overstappen. Bij aanvullende tandartsverzekeringen is ongezien de verzekering afsluiten vaak iets moeilijker. Toch zijn er zorgverzekeraars die, ook voor de tandartsverzekeringen, iedereen accepteren. In 2013 waren dat bijvoorbeeld In de Zorgvergelijker van de Consumentenbond zijn dit jaar ook de acceptatievoorwaarden opgenomen. Ook de polisvoorwaarden zijn in te zien: / zorgvergelijker. TIP Gratis telefonisch advies Heeft u vragen, bijvoorbeeld of het verstandig is om uw eigen risico te verhogen? Bij de Consumentenbond kunt u terecht voor persoonlijk hulp. Sinds dit jaar heeft de bond speciaal voor zijn zorgdiensten een deskundig team klaarstaan dat al uw vragen kan beantwoorden. De service is gratis en voor iedereen, of u nu lid bent of niet. Bel naar (070) Ook als u hulp nodig heeft bij het invullen van de Zorgvergelijker kunt u bij ons terecht. Anderzorg, Azivo, DSW, Menzis, FBTO, StadHolland en Zorg & Zekerheid. Soms is er wel een wachttijd voor bepaalde behandelingen. Het kan zes maanden tot twee jaar duren voordat u bijvoorbeeld een ooglidcorrectie of orthodontie vergoed krijgt. Colofon De Minigids Zorgverzekeringen is een uitgave van de Consumentenbond (november 2013) redactie & samenstelling Consumentenbond: Evert van Hardeveld, Sandra Mul, Ramona de Jong marketing Consumentenbond: Rina Sanders, Maurice Ouwerkerk productie & vormgeving: PUUR Publishers b.v., Nanette van Mourik, Janita Sassen BNO, Marieke Halmos fotografie en illustraties: istock, PUUR Publishers b.v. drukker: Roto Smeets Contact service & advies: (070) internet: contactformulier: /contact Copyright 2013 Consumentenbond Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Minigids is een uitgave van de Consumentenbond. Hoewel de gegevens in deze gids met grote zorgvuldigheid zijn bijeengebracht, aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid over eventuele (zet)fouten of onvolledigheden. De Consumentenbond legt persoonsgegevens vast van leden, abonnees en anderen met wie contact is geweest. Deze gegevens worden gebruikt om de (abonnee)overeenkomst uit te voeren en/of u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van de Consumentenbond. Als u op deze informatie geen prijs stelt, of als u uw toestemming voor het gebruik van uw adres wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Consumentenbond, afdeling Service & Advies, Antwoordnummer 2259, 2502 XB Den Haag (geen postzegel nodig).

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen PrijsCheck.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Onderzoek aanvullende verzekeringen tandarts Onderzoek dekking zorgverzekering bij zwangerschap

Nadere informatie

Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. Hoe te kiezen uit het vele aanbod

Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. Hoe te kiezen uit het vele aanbod Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. en: Hoe te kiezen uit het vele aanbod Door: Mr. Drs. J.G.C. van Schaik Juridisch adviseur NVVR de Wervelkolom ====================== NVVR de Wervelkolom Zorgverzekeringsstelsel:

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Univé Zorgverzekering 2010

Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorgverzekering 2010 Meer weten? Onze website www.unive.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: (072) 527 75 95 Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot

Nadere informatie

Minigids. Bespaartips. Snelle & eenvoudige BESPAREN. Vergelijk, kies en bespaar direct met onze online vergelijkers WWW.CONSUMENTENBOND.

Minigids. Bespaartips. Snelle & eenvoudige BESPAREN. Vergelijk, kies en bespaar direct met onze online vergelijkers WWW.CONSUMENTENBOND. Minigids 6 augustus 2014 BESPAREN Snelle & eenvoudige Bespaartips Vergelijk, kies en bespaar direct met onze online vergelijkers WWW.CONSUMENTENBOND.NL/BESPAAR Tijdelijk 50% korting Probeer nú de Geldgids

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink Een Brandwondenfonds Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie