Integriteit staat nu hoog op de agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteit staat nu hoog op de agenda"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George Möller: Integriteit staat nu hoog op de agenda Kort na de Clickfonds-affaire lanceerde de toenmalige presidentdirecteur van Amsterdam Exchanges (AEX) het idee van een instituut dat werk moest maken van integriteit en deskundigheid in de Nederlandse effectenbranche. Vijf jaar later is George Möller net aangetreden als bestuursvoorzitter van Robeco, een DSI-deelnemer, en staat het Dutch Securities Institute (DSI) in de markt. Samen met DSI Info maakt hij in zijn werkkamer de balans op. De locatie op de hoogste verdieping van de Robeco-toren in Rotterdam biedt een weids uitzicht over de naaste omgeving. Een stimulerende plek voor een verkenning van de integriteit in de financiële wereld van vandaag. Oordeel risicovolle beleggingsmethode bekrachtigd Het Register Berisping voor dubbele vergoeding Tom Loonen: Beleggen in pensioen-bv vereist gedegen onderzoek Voorwaarden aan het gebruik van het DSI-logo DSI wordt als uw baby gezien.waarom heeft u dit idee destijds gelanceerd? In de jaren voor de vermeende beursfraude affaire, die overigens meer met belastingpraktijken te maken had, was ons bij de beurs al opgevallen dat bij klachten van beleggers over adviezen die zij kregen, telkens weer dezelfde namen opdoken. Het wettelijk toezicht was afgestemd op de financiële instellingen en hun bestuurders. De medewerkers, de effectenspecialisten, kwamen toen nauwelijks in beeld. Van iemand die over de schreef was gegaan, werd door zijn werkgever afscheid genomen, maar na verloop van tijd kon de persoon weer elders opduiken. Er waren nauwelijks mogelijkheden om personen die met hun gedrag de integriteit en deskundigheid structureel geweld aandeden in beeld te krijgen en mogelijk te sanctioneren. We zijn nu vijf jaar verder. Bent u tevreden over de opzet van DSI en de bereikte resultaten? Er is veel bereikt. Jammer genoeg zullen we het ideaal wel nooit bereiken. Het belangrijkste winstpunt is dat integriteit voor werkgevers en werknemers in de branche bovenaan de agenda is komen te staan. En voorts dat men bovendien de koppeling met deskundigheid en kwaliteit in de financiële dienstverlening heeft gelegd. Dat geld verdienen op de langere termijn alles te maken heeft met klantentevredenheid en vertrouwen. Met zijn registratie heeft DSI de effectenspecialisten in kaart gebracht. Een goed teken is ook dat steeds meer effectenspecialisten hun DSI-registratie uitdragen. Wel moet DSI zijn core business scherp zien. De kerntaken zijn verantwoordelijkheid nemen voor de toetsing van de integriteit van eigen deelnemers, de educatie en opvoeding van effectenspecialisten en voor de belegger een mogelijkheid om laagdrempelig klachten te deponeren en te laten behandelen. vervolg op pagina 2 Suggesties voor vernieuwing 50%-criterium beleggingsadviseurs Snelle veranderingen in het vak horen bij de financiële markten van vandaag. Dat geldt ook voor de functie van beleggingsadviseur. Hij of zij is tegenwoordig een vermogensstructureerder. Door de verlaging van de vermogensgrens voor individueel advies kan het ook een fondsenverkoper zijn. DSI wil daarom het 50%-criterium voor (senior-) beleggingsadviseurs aanpassen. Natuurlijk moet de essentie van de standaard functie-omschrijving overeind blijven, maar het is de vraag of hij dan alle taken dient uit te voeren. Graag wil DSI vernemen hoe de geregistreerden zelf hierover denken. Wilt u suggesties voor de vernieuwing van het 50%-criterium sturen naar: 1

2 George Möller: De nuchterheid is terug in de markt vervolg van pagina 1 2 Daarom moet het vooral een licht opgetuigd, slagvaardig opererend instituut blijven. Wat vindt u van de positionering van de Klachtencommissie (KC)? En van de kritiek van consumentenorganisaties op de onafhankelijkheid? De KC is in de DSI-structuur duidelijk neergezet en professioneel gefaciliteerd. Zij is voor beleggers en effectenspecialisten veel zichtbaarder geworden dan toen zij nog bij de beurs was ondergebracht. De pogingen van consumentenorganisaties om de onafhankelijkheid in twijfel te trekken vind ik zwak. Zij zijn zichzelf kennelijk niet bewust van het feit dat zij als belangenbehartiger van consumenten niet onafhankelijk is. Niemand dwingt je om naar de KC te komen, je kunt ook naar de rechter gaan. Dan duurt het meestal langer eer je duidelijkheid hebt. De rechtbank heeft op dit specifieke terrein minder deskundigheid en je bent beduidend duurder uit. Zijn de marktpartijen zich voldoende bewust van het belang van integriteitsverbetering of denken zij vooral aan zichzelf? Het bewustzijn van de consequenties van ongegeneerd commercieel handelen is duidelijk toegenomen. De effecteninstellingen weten drommels goed dat het blind jagen op commissies en het onjuist voorstellen van rendementen weerstanden oproept. Bovendien hebben zij aan den lijve ondervonden dat uitglijders en erger nog calamiteiten resulteren in moeilijk te herstellen deuken in het imago en tot zware financiële en maatschappelijke schade leiden. Het maatschappelijk ondernemen is doorgedrongen in het commerciële handelen, waardoor ethiek en integriteit nu veel beter tussen de oren zitten. Als beursbaas heeft u al in een vroeg stadium gewaarschuwd voor het gevaar van de aandelenleaseproducten. Hebben aanbieders en het toezicht daarop gefaald? Mijn brief aan de STE, de voorloper van AFM, is inderdaad niet binnenskamers gebleven. Bij mij was eveneens sprake van voortschrijdend inzicht. De aanbieders zijn doorgeschoten in de agressieve wijze waarop de aandelenlease aan de man is gebracht. Onduidelijk zal blijven of de toezichthouder de structuur en de nadelige consequenties van aandelenlease heeft doorzien. In ieder geval oordeelde men toen te veel op instellingsniveau en niet op product- en gedragsniveau. Wat we ons allemaal moeten aanrekenen is dat niemand stil heeft gestaan bij de mogelijkheid dat de markt zo ver zou dalen. De bemiddelingspoging van de commissie Oosting is gestrand. Er liggen nu een paar uitspraken van de rechter. De KC heeft haar oordeel gegeven in een paar kernzaken. Ondertussen zijn bij de verschillende instanties vele duizenden zaken aanhangig. Ziet u nog een redelijke uitweg uit de huidige impasse? Het is voor iedereen duidelijk dat zich hier een drama heeft voltrokken. Doodgewone mensen zijn op naïeve wijze ingestapt en in de kern van hun bestaan geraakt. Er zitten zelfs echte crepeergevallen tussen. Naar mijn overtuiging zou de politiek nog één keer moeten kijken of een compromis kan worden bereikt, zeker nu enkele gerechtelijke uitspraken zijn gedaan. Inmiddels is veel duidelijker hoe competente, onafhankelijke instanties de zaak inhoudelijk bekijken. Met deze wetenschap zou, dunkt mij, de politiek opnieuw zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Op de productaanbieders rust de zware verantwoordelijkheid om het ergste leed te verzachten. De afwikkeling van de lease transacties heeft te veel maatschappelijke repercussies om verder uitsluitend aan marktpartijen over te laten. Hier ligt een taak voor de overheid in het bieden van veiligheid. Het maatschappelijk ondernemen is doorgedrongen in het commerciële handelen, waardoor ethiek en integriteit nu veel beter tussen de oren zitten. Waar zitten in de huidige markt de grootste integriteitsrisico s? Wat zijn de toekomstige risicoproducten? We moeten zeer op onze hoede zijn voor producten waarin soms versluierd geleend geld wordt geconstrueerd. Verbieden, zoals na het beursechec van de jaren twintig, heeft geen zin, want financial futures bijvoorbeeld werken op dezelfde wijze en deze kun je toch niet uitsluiten. Dit geldt tevens voor het beleggen via Internet waar allerlei producten van velerlei herkomst worden aangeboden. De kleine belegger is via dit medium uitermate actief. Deze open route bevestigt dat je met een verbod op bepaalde producten niets bereikt. Ook het nodige historische besef kan geen kwaad. We moeten de fouten van het verleden zien te vermijden. En dan tenslotte, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, ga alleen in zee met vertrouwde partijen. Daar komen de DSI-geregistreerden om de hoek kijken. Zeker, ook daar kan iets fout gaan, maar je hebt dan wel een behoorlijk verhaal en staat niet met lege handen. Onlangs publiceerde Intermediair een artikel onder de titel 'Getild door de Beurs'.Wat zijn de kernpunten in de imagoverbetering van de financiële wereld? Laat zien dat je integer bent en treedt publiekelijk professioneel op als zich een uitglijder voordoet. We moeten niet vergeten dat nogal wat affaires van de laatste tijd aan de kant van de genoteerde ondernemingen lagen. Daar zijn de correctiemechanismen volop aan het werk. Er is enorm veel leergeld betaald voor de collectieve lichtzinnigheid in bedrijfsresultaten en toekomstverwachtingen. Ondanks alle beproevingen is het imago van de financiële wereld overeind gebleven. Nu overheerst bij de beleggers het gezonde wantrouwen; de nuchterheid is terug in de markt. We kampen met de hoge olieprijzen en de onzekerheid door de terrorismedreiging. Aan de andere kant blijft het rendement op aandelen naar verhouding hoog, waardoor zij een essentieel onderdeel van beleggingsportefeuilles blijft uitmaken. Als directeur van de Beurs heb ik altijd gewaarschuwd voor beleggen met geleend geld. Ik heb die paginagrote advertentie van Legio Lease gespeld en kwam tot de vervolg op pagina 8, onderste deel

3 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening door Kees Oosterholt, algemeen directeur DSI De uitdaging van de nieuwe Wet financiële dienstverlening (Wfd) schuilt in de juiste balans en maatvoering. Ik heb het dan over de balans tussen consumentenbescherming ik spreek trouwens liever van zuivere verhoudingen tussen partijen en het ondernemerschap dat niet gediend is met onnodige juridificering. Het is logisch dat de eigen verantwoordelijkheid van de inmiddels toch wel behoorlijk geëmancipeerde consument daarbij een rol hoort te spelen. Nog twee andere factoren zijn belangrijk. In de eerste plaats is de Wfd van toepassing op een grote en gemêleerde groep financiële dienstverleners: aanbieders, direct writers, intermediairs, hypotheekshops, verkopers van autofinancieringen, consumptief kredietverschaffers, zelfstandige effectenadviseurs etc. Wat voor de ene doelgroep nuttig is, is dat wellicht voor de andere helemaal niet. In de tweede plaats is onduidelijk in welke mate zich een integriteits- en/of deskundigheidsprobleem voordoet. De verleiding om in het toezichthoudend machtsvertoon alles aan te pakken zou op de loer kunnen liggen. Over die maatvoering wat is echt nodig, wat niet, wat kan de branche zelf doen wil ik twee observaties aan u voorleggen. De eerste is dat het wenselijk is om de onderdelen van de financiële dienstverlening met de allergrootste afbreukrisico s te identificeren en prioriteit in het preventief toezicht te geven. Dit zijn voor mij de beleggingshypotheek, de aanvullende oudedagsvoorziening gekoppeld aan een effectenportefeuille, producten die aan een restschuld kunnen eindigen, en sommige vormen van agressieve consumptieve geldverstrekking. Deze vier kunnen grote groepen Nederlanders in de kern van hun bestaan raken: hun huis, hun oudedagsvoorziening en een schuldpositie opleveren die redelijkerwijs nooit meer te repareren is. Mijn tweede observatie is of het woord zorgplicht alleen (al dan niet met een financiële bijsluiter ernaast) de toverformule is die zo veel preventieve kracht heeft dat de doelstelling die ik net noemde, kan worden gerealiseerd. Ik heb daar wel enige aarzeling over. Dat heeft te maken met het feit dat er iets gewrongens zit in de verhouding tussen financiële dienstverlener en zijn cliënt. Er is als het ware sprake van een economische dispariteit die Een consument wil doorgaans niet voor financieel advies betalen. Tegelijkertijd geldt: goed advies is duur, slecht advies is duurder. men met een juridische bezweringsformule tracht recht te trekken. Ik noem enkele aspecten daarvan. Een consument wil doorgaans niet voor financieel advies betalen. Tegelijkertijd geldt: goed advies is duur, slecht advies is duurder. Ten tweede, van een financiële dienstverlener die een eigen financieel belang heeft in het realiseren van omzet, wordt tevens een volledig objectieve adviseursrol verwacht. Is dat realistisch en kan daarop worden dichtgevaren als het gaat om de categorie producten waarover ik hier spreek. Een derde aspect is dat naarmate de juridische zorgplicht in de beleving van de consument krachtiger wordt aangezet, het risico toeneemt dat deze consument juist minder voorzichtig de financiële markten betreedt. Hier ligt een groot gezamenlijk belang van consument, financiële dienstverlener en toezichthouder en in dit verband ook de juridisch adviseur. De Wfd biedt een sterk aanknopingspunt op dit bijzondere gebied winst te boeken. Als wij het met elkaar eens zijn dat de wet en het recht geen ijzer met handen kunnen breken, maar dat er tegelijkertijd op een paar vitale terreinen een groot gezamenlijk belang bestaat, dan vind ik dat in het kader van de uitwerking van de Wfd ook een aantal andere aspecten een belangrijke rol moeten krijgen. Publiek-private samenwerking! Het welslagen van een juiste maatvoering vraagt om structureel overleg tussen toezichthouder en vertegenwoordigers van de branche. Daaraan wordt in het kader van de Wfd gewerkt. De branche zal naar alle waarschijnlijkheid een organisatie in het leven roepen die vergunninghouders ondersteunt bij het voldoen aan de eisen van de wet en op basis van het inzicht in de markt met de toezichthouder overlegt over risicogebieden, maatregelen en toezichtsprioriteiten. Het belangrijkste winstpunt is misschien wel dat een louter juridische top-downbenadering gecomplementeerd wordt met een bottom-upparticipatie waarin de industrie een aantoonbare eigen verantwoordelijkheid neemt en inspanning levert. Een minstens zo belangrijk effect is hopelijk dat de toezichtaandacht daar naar uitgaat waar zich materieel de grootste risico s voordoen. En dat signalen over dreigende misstanden van substantiële aard in de markt ook de directe follow-up krijgen die deze behoeven. Deskundigheid! De Wfd stelt terecht opleidingseisen aan vooral de feitelijk leidinggevenden bij de Wfd-vergunninghouders. Het is een goede zaak om voor het hogere echelon deskundigheidseisen te stellen. Maar bij DSI vinden wij dat niet voldoende. Voor ons gaan deskundigheid en betrouwbaarheid, integriteit zo u wil, hand in hand in de vorm van een persoonlijke registratie met vervolg op de volgende pagina 3

4 De persoonlijke registratie is een effectief middel voor zelfregulering vervolg van pagina 3 4 een tuchtinstrumentarium en repercussies voor wie de zorgplicht aan zijn laars lapt. En niet alleen voor het hogere echelon, maar voor alle financiële specialisten die met de belangen van het publiek in aanraking komen. Naleving van wet- en regelgeving, integer omgaan met de klant, zorgplicht, het oplossen van de ethische praktijkdilemma s kunnen op een hoger plan worden gebracht door individuele functionarissen daar in het kader van educatie en permanente educatie mee te confronteren. Wij doen dit bij DSI al een aantal jaren en hebben ervaren dat het bewustzijn en de discussie over deze onderwerpen op een hoger plan zijn gekomen. De persoonlijke registratie is een effectief middel van zelfregulering. Wie een probleem met zijn DSI-registratie heeft, stelt zijn werkkring in de financiële branche in de waagschaal. Ik begrijp dat de gedachte van zo n persoonlijke registratie nog niet op het brede terrein van de financiële dienstverlening wordt gedragen. DSI is wel voornemens om voor dienstverlening onder de Wfd een plaats in te ruimen in het DSIregistratie-instrumentarium. Compliance! Het onderwerp van compliance moet in de Wfd een plek krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat binnen iedere financiële dienstverlener een compliance-structuur en ten minste één met de functie van compliance officer belaste medewerker aanwezig moet zijn om de doelstelling van deskundige en integere dienstverlening te realiseren. Het is ook een logisch uitvloeisel van datgene wat in artikel (bedrijfsvoering) van de conceptwet staat. Namelijk dat de dienstverlener, kort gezegd, adequate maatregelen neemt, gericht op het voorkomen van betrokkenheid van de financiële dienstverlener en van zijn werknemers bij handelingen die anderszins in het maatschappelijke verkeer zodanig onaanvaardbaar zijn dat deze het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markt in het algemeen schaden. Nu zijn de begrippen compliance en compliance officer nog onderbelicht, maar in de komende jaren zullen zij een grote vlucht gaan nemen. De Wfd moet ervoor zorgen dat er bij iedere dienstverlener ten minste één persoon is die zich verantwoordelijk weet voor de compliance. En als het ware als een bok op de haverkist zit. Zijn prioriteit is te verifiëren of de hoge-risico-producten ook worden verkocht aan de klanten met het daarbij behorende profiel. Nu zijn de begrippen compliance en compliance officer nog onderbelicht, maar in de komende jaren zullen zij een grote vlucht gaan nemen. Consumentenvoorlichting! Ik ben er enigszins beducht voor dat het hameren op de zorgplicht wel eens tot het paradoxale effect kan leiden dat de consument minder voorzichtig wordt. Dat hij minder assertief is, zijn adviseur een grotere objectiviteit toedicht dan redelijkerwijs verwacht kan worden en dat hij het vertrouwen heeft dat de Wfd voor iedere tegenvaller wel een oplossing in petto heeft. En niet te vergeten dat de consument aan zijn eigen deskundigheid geen eisen stelt en documentatie ongelezen laat. Ik meen dat er uit preventief oogpunt veel voor te zeggen is om werk te maken van consumentenvoorlichting. En dat zal wat mij betreft meer gestructureerd mogen gebeuren. Ook voorlichting over de eigen verantwoordelijkheid van de consument zou daarin een plek moeten krijgen. Ik heb ook wel eens geopperd om ten minste één artikel in de Wfd (of Wft) aan de verantwoordelijkheden en plichten van de financiële consument te wijden. Het zou wat mij betreft vooral een signaalfunctie moeten vervullen, waaraan consumentenvoorlichting kan worden opgehangen. Tenslotte geschillen en klachten! De buitengerechtelijke geschillenbeslechting is een belangrijk correctief instrument, ook in het kader van de Wfd. Evenals dat andere correctieve instrument: tuchtrecht met betrekking tot individuele functionarissen. Het is een goede zaak dat een dekkend systeem van klachtencommissies en onderlinge procedurele afstemming er in het kader van de Wfd gaat komen. Ik maak echter wel een paar relativerende opmerkingen. Klachtenregeling, evenals het juridische begrip zorgplicht, is geen tovermiddel dat alle problemen zal oplossen. Als het die rol stilaan toegeschoven krijgt, kan een systeem van laagdrempelige, snelle buitengerechtelijke geschilbeslechting makkelijk onder zijn eigen gewicht bezwijken. Als de verwachtingen te hoog gespannen zijn, boet het fenomeen snel aan gezag in. Dan is het moeilijk om klanten er nog van te weerhouden bij het minste geringste naar een klachteninstituut te stappen. Ook bestaat de kans dat de in beginsel voor eenvoudiger zaken bedoelde klachtencommissies over zeer principiële zaken van gedragsmatige aard met grote precedentwerking moeten oordelen. Dit correctieve instrument dient een ultimum remedium te zijn en te blijven. Verder denk ik dat de financiële dienstverlening door het instellen van een goede interne klachtenprocedure een bijdrage kan leveren aan het vermijden van overbelasting van de klachtencommissies. Veel, althans te veel, klachten zijn terug te voeren op miscommunicatie tussen de financiële dienstverlener en de consument op het moment dat laatstgenoemde een probleem op tafel legt. Keulen en Aken zijn niet in één jaar (op één dag) gebouwd, en dat geldt voor de Wfd ook. We moeten realistisch zijn en de goede prioriteiten stellen. Op korte termijn betekent dat een gezamenlijke rol voor toezichthouder en branche bij de invulling van de Wfd, concentratie op het lijstje van vier (high-risk) producten met alle middelen (rechtens), zonder van het recht te veel te vragen en van andere instrumenten te weinig. Dit artikel is een samenvatting van de toespraak voor de Universiteit van Amsterdam. De volledige tekst is te vinden op en persberichten

5 Eerste certificaat DSI PIT 2004 voor Hans Frank U houdt kennelijk van opschieten. Waarom heeft u meteen ingeschreven? Destijds heb ik de workshop en de Integriteitsmodule te lang voor mij uitgeschoven. Dat gold niet alleen voor de aanmelding, maar ook voor het doornemen van het materiaal. De bestudering van de stof had ik wel goed aangepast aan het moment van examen doen. Het mag duidelijk zijn dat deze aanpak mij achteraf niet goed is bevallen. Toen stond voor mij vast om een eventueel vervolg niet nog eens op zo n manier te doen. De heer Frank uit Purmerend is als eerste geslaagd voor DSI PIT Al vroeg in april heeft hij de periodieke integriteitstoets doorlopen en met succes afgesloten. Hans Frank is als senior vermogensbeheerder werkzaam bij ING Asset Management in Den Haag. Inmiddels hebben ruim 200 DSI-effectenspecialisten zijn goede voorbeeld gevolgd. Het past ook niet bij mijn karakter om zaken vooruit te schuiven. Ik pak liever de koe bij de horens. Zo gezegd zo gedaan en daarom heb ik nu het materiaal van DSI PIT 2004 gelijk besteld, bekeken en afgehandeld. Zo doende kom je dus als eerste over de eindstreep! Is deze bijscholing via Internet goed bevallen? Wat waren voor u de pluspunten? Dit is mij stukken beter bevallen. Zowel kwalitatief als kwantitatief gezien. De studiestof was nu goed te lezen en wel binnen het opgegeven tijdsbestek. Meteen werd duidelijk dat het inderdaad het beste was om gelijk het examen af te leggen. Lekker thuis achter de computer met internet via de kabel. Makkelijk was het examen overigens weer niet. Eigenlijk moeilijker dan de voorgaande, maar dit werd voor een deel weer gecompenseerd. Zo vond ik het wel fijn om de klapper met het cursusmateriaal bij de hand hebben. Ook het ontbreken van tijdsdruk en de mogelijkheid om meteen te kunnen terugkoppelen of het antwoord goed of fout was en zo ja waarom waren voor mij pluspunten. Heeft de inhoud aan uw verwachtingen beantwoord? In welk opzicht het meest? Ja, met mijn ervaring is dat makkelijk te beantwoorden. Duidelijker is beschreven door DSI/NIBE wat wet- en regelgeving verlangen van de mensen op de werkvloer. In aanvulling hierop wordt op de werkvloer bij ING Investment Management actief gecommuniceerd over wat wel en niet kan aangaande die zaken waarbij integriteit een belangrijke rol speelt. De afdeling Compliance van ING Investment Management speelt hierin ook structureel een belangrijke rol. Is er voldoende aansluiting van het studiemateriaal met de dagelijkse praktijk? In mijn werk als Senior Investment Manager (Credits) kom ik in aanraking met zaken als het op juiste wijze omgaan met voorkennis en de gelijke behandeling van de verschillende klanten(groepen) waarvoor ING Investment Management de beleggingsportefeuilles beheert. Daarnaast zijn er vanuit Compliance strenge regels voor de privébeleggingen van de medewerkers. Vanzelfsprekend is verstrengeling van zakelijke en privébelangen uit den boze. In al deze onderwerpen zitten voor effectenspecialisten afbreukrisico s als het om integriteit gaat. Heeft u nog suggesties voor het vervolg van de Integriteitstoets? Vooral dichtbij de realiteit blijven. DSI/NIBE moet ervoor waken om relevante zaken niet onnodig zwaar te maken. Het gevaar bestaat dat goede initiatieven dan het doel voorbij schieten. Dat zou echt jammer zijn. Eerste tien geslaagden H. Frank Purmerend ING Asset Management A. Martens Arnhem Rabobank Nederland J. Klein Krarenbarg Ruurlo Rabobank Nederland P. de Wit Vlijmen ABN AMRO Bank F. Fischer Amsterdam Deutsche Bank AG A. Meyer Leiderdorp Rabobank Nederland J. Kon Giessenburg Rabobank Nederland J. Moeleker Kapelle F. van Lanschot Bankiers C. Estourgie Bussum Kempen & Co W. Riemersma Hilversum Intereffekt Commissionairs 5

6 Commissie van Beroep bekrachtigt oordeel over risicovolle beleggingsmethode De Klachtencommissie 6 Op 22 juni 2004 heeft de Commissie van Beroep DSI de uitspraak van de Klachtencommissie in een tweetal zaken over de uitvoering van een vermogensbeheerovereenkomst volgens een zeer risicovolle beleggingsmethode bekrachtigd. Het bindend advies van de Klachtencommissie hield in dat de beleggers recht hadden op een schadevergoeding, maar de betrokken instelling was het daar niet mee eens en ging in beroep. Volgens de gehanteerde factor van betekenis is, hadden beleggingsmethode wordt behalve beleggers volgens de Klachtencommissie op indringende wijze met het eigen vermogen van de belegger, ook belegd met geleend gewaarschuwd moeten worden. vermogen. In beginsel wordt een debetstand aangehouden van Dat is niet gebeurd, zodat 50%. Indien de debetstand lager begrijpelijk is dat de beleggers wordt dan 50%, is dit een signaal zich de consequenties in geval van voor het bijkopen van effecten. koersdaling onvoldoende hebben Als de debetstand hoger wordt gerealiseerd. Toch moet het de dan 50%, is dit een verkoopsignaal. beleggers op een gegeven Als richtlijn voor het opbouwen moment duidelijk zijn geworden en vormgeven van de portefeuille dat toepassing van de beleggingsmethode niet tot het gewenste geldt de volgende verhouding tussen de vermogensbestanddelen: beleggers het beheer desondanks resultaat zou leiden. Aangezien de 1 langlopende call opties: 15%, hebben gecontinueerd, is er naar 2 consolidatie (defensieve de mening van de Klachtencommissie DSI sprake van eigen fondsen, converteerbare obligaties): 35%, schuld aan de zijde van de 3 aandelen: 50%. beleggers, zodat de beleggers een deel van hun schade zelf In haar overwegingen stelt de dienen te dragen. Volgens de Klachtencommissie DSI dat de Commissie van Beroep kan in het beleggingsmethode van de midden blijven of de instelling betrokken instelling zeer risicovol destijds reeds verplicht was een is. Aan- en verkopen vinden niet schriftelijk risicoprofiel met plaats op grond van de verwachte betrekking tot de beleggers op marktontwikkelingen maar op te stellen en of het enkele feit basis van de hoogte van het dat zulks is nagelaten tot debetsaldo in verhouding tot de aansprakelijkheid van de instelling actuele waarde van de portefeuille. kan leiden. Een instelling die het Dit brengt bij een dalende markt beheer van een deel van een grote risico s mee, zeker als de vermogen op zich neemt, dient toepassing van de methode niet en diende ook destijds, informatie wordt aangepast aan de in te winnen betreffende de veranderde marktomstandigheden. financiële positie van de cliënt Voor deze risico s, die nog worden en diens ervaring met beleggen versterkt doordat spreiding van de in financiële instrumenten en zijn portefeuille over sectoren geen beleggingsdoelstellingen. Volgens de Commissie van Beroep is van grote risico s des te meer sprake indien de in beheer gegeven effectenportefeuille met geleend geld is gefinancierd. Dit laatste is hier het geval: het geld dat de beleggers hebben gestoken in de effectenportefeuille die zij aan de instelling in beheer hebben gegeven, was afkomstig van een (tweede) hypothecaire geldlening. Aan de gevolgde methode waren voor de beleggers extra risico s verbonden, te weten de kans dat de beleggingsresultaten onvoldoende waren om de rente op te brengen en de kans dat de waarde van de portefeuille zou dalen onder het nog openstaande bedrag van de hypotheek. De Commissie van Beroep is van oordeel dat de instelling de beleggers uitdrukkelijk had behoren te wijzen op de bijzondere risico s die de gevolgde beleggingsmethode in de onderhavige situatie voor de beleggers meebracht. De door de instelling in het foldermateriaal opgenomen verwijzingen naar de aan deze beleggingsmethode verbonden risico s waren niet voldoende specifiek om de beleggers zich bewust te doen zijn van de bijzondere risico s. De Commissie van Beroep komt net als de Klachtencommissie tot de conclusie dat de instelling aansprakelijk is voor de door de beleggers geleden schade. Ook de Commissie van Beroep is van mening dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de beleggers, aangezien de beleggers wisten dat er aan de methode risico s verbonden waren en toch zijn doorgegaan toen duidelijk werd dat toepassing van de methode niet tot het gewenste resultaat zou leiden. De beleggers dienen een deel van de geleden schade zelf te dragen. Uitspraak: KCHB en KCHB Zoeken in uitspraken > uitspraken KCHB 2004, nummers 70 en 71

7 Senior Effectenhandelaar krijgt berisping voor dubbele vergoeding Het Register De Tuchtcommissie DSI heeft een Senior Effectenhandelaar berispt omdat hij als agent en principaal zowel provisie als marge heeft berekend, terwijl dit niet is toegestaan. Vervolgens heeft hij onvoldoende medewerking verleend aan en weinig openheid betracht bij het daaropvolgende interne onderzoek. DSI heeft zich op het standpunt gesteld dat deze handelingen zijn te beschouwen als gedragingen in strijd met de heersende wet- en regelgeving. Zij stroken in elk geval niet met een integere handelswijze zoals neergelegd in de Gedragscode van DSI. De betrokken effectenhandelaar was Tuchtcommissie aangenomen dat hij als leidinggevende verantwoordelijk van de toepasselijke regels op de voor de afdeling waarop zich hoogte had moeten zijn. Verder heeft gedurende langere tijd onregelmatigheden voordeden met dat het voor een nieuwkomer op een de Tuchtcommissie zich gerealiseerd betrekking tot de wijze van provisie/ afdeling met een bestaande praktijk margeberekeningen. Dit gebeurde waarbinnen zich onregelmatigheden door het, al dan niet bewust, voordoen niet gemakkelijk is om in verwisselen van de rol van agent en te grijpen of hierin verandering te principaal. De geconstateerde brengen. Toch mag van een Senior onregelmatigheden deden zich op Effectenhandelaar in een vergelijkbare (eind)verantwoordelijke positie deze afdeling reeds voor nog voordat de betrokken Senior Effectenhandelaar daar de leiding kreeg. de onregelmatigheden rapporteert. verwacht worden dat deze minimaal Gelet op de ervaring van de effectenhandelaar op diverse posities binnen dat de functionaris ook in de De Tuchtcommissie is van oordeel de financiële wereld heeft de bestaande structuur zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt en als leidinggevende daarnaast ook een zekere mate van verantwoordelijkheid heeft voor de naleving van de regels door zijn medewerkers. Zij heeft geen gronden om aan te nemen dat de klacht van DSI ten aanzien van het handelen in strijd met de DSI-Gedragscode is, voor dit betrekking heeft op het feit dat de betrokkene als leidinggevende naleving van de gedragscode niet heeft bevorderd, of zelfs actief aan overtreding heeft medegewerkt, niet gegrond zou zijn. De Tuchtcommissie heeft geen inzage gekregen in de opgemaakte IAD-AFM rapporten. Mede hierdoor heeft de commissie niet kunnen beoordelen of de gebrekkige medewerking aan het onderzoek zich heeft voorgedaan in die mate dat dit als overtreding van de gedragsregels gekwalificeerd kan worden. De klacht betreffende 'nietmedewerking' aan het onderzoek acht de commissie dan ook onvoldoende bewezen. Bij de bepaling van de maatregel heeft de Tuchtcommissie rekening gehouden met de consequenties die de handelswijze van de Senior Effectenhandelaar reeds voor hem hebben gehad, in het bijzonder de opschorting van de DSI-registratie van een jaar gedurende het onderzoek. Uitspraak: TCD Actuele DSI-gegevens DSI-registraties Kengetallen Per DSI-effectenhandelaar DSI-senior effectenhandelaar DSI-beleggingsadviseur DSI-senior beleggingsadviseur DSI-vermogensbeheerder DSI-senior vermogensbeheerder DSI-beleggingsanalist DSI-senior beleggingsanalist Per Aantal medewerkers DSI Aantal deelnemers Aantal registraties Actief geregistreerd Latente registraties (wachtkamer) Registraties in behandeling 2 0 Aantal personen

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel

Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Vermogensbeheerder particulier Risicoprofiel Beschrijving Hier volgen vijf situaties binnen Centrox Bank waarin het risicoprofiel van de cliënt centraal staat. Stap 1: Toch langer doorwerken? Stap 2: Kinderen

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-075 d.d. 9 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, J.C. Buiter en G.J.P. Okkema, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor Samen werken aan integriteit deskundigheid professionalisering en zelfregulering in de financiële dienstverlening stelt zich voor werkt voor én door u. Maar wat kunnen we in de praktijk voor u betekenen?

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 232 d.d. 26 september 2011 (mr J. Wortel, voorzitter, prof. drs. A.D. Bac RA en G.J.P. Okkema leden) Samenvatting Daar er sprake is van een

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Beleggingsadviseur Informatievoorziening

Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beleggingsadviseur Informatievoorziening Beschrijving De Global Office Bank probeert zijn cliënten zo goed mogelijk van informatie te voorzien. De bank hanteert daarbij de regels zoals opgenomen in de

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Versie: december 2008 Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-84 d.d. 14 maart 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-249 d.d. 27 mei 2013 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heer drs. L.B. Lauwaars RA en de heer R.H.G. Mijné, leden en mevrouw mr.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-308 d.d. 31 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en J.C. Buiter, leden, en mevrouw mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijftak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Bovendien geeft de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen.

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen. De gedragsregels brengen hedendaagse maatschappelijke normen en waarden onder woorden die naar de heersende opvatting van ProAgent behoren te worden inachtgenomen bij de uitoefening van het beroep van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 141 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Inleiding Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de Bank.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te s-hertogenbosch, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-091d.d. 19 maart 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. drs. R. Knopper en prof. dr. A. Buijs, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris)

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-37 d.d. 3 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mevrouw mr. J.W.M. Lenting, leden en mr. P.E. Roodenburg,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

1.2 De Bank heeft een op 14 november 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De Bank heeft een op 14 november 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-009 d.d. 30 maart 2015 (mr. C.A. Joustra, voorzitter, mr. dr. S.B. van Baalen, drs. P.H.M. Kuijs, mr. F.P. Peijster en mr. A. Smeeïng-van Hees, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie