Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken van informatie uit deze uitgave, verzoeken we u eerst toestemming te vragen aan Microkrediet voor Moeders via

2 Het verhaal van: Mevrouw Gangema Ik kan door de lening een bestaan opbouwen en mijn kinderen een toekomst bieden. Gangema is 39 jaar oud, ze heeft 5 kinderen. Haar man is boer en verbouwt groenten. Van haar eerste lening van Indiase Roepia heeft Gangema een buffel gekocht. Deze is nog maar jong, maar geeft toch gemiddeld elke dag tussen de 12 en 14 liter melk, die ze verkoopt. Haar deelname aan de groep en de mogelijkheid om een lening af te sluiten heeft een grote verandering gebracht in haar leven: Gangema zou graag samenwerken met de andere vrouwen en een bedrijf opstarten. Samen staan we sterker, een groep is een sterk verband. Maar voor een groter bedrijf is kennis en kapitaal nodig. Inmiddels heeft Gangema ook een tweede lening gekregen, om haar activiteiten uit te breiden. Het verhaal van: Mevrouw Gangema 2

3 Woord vooraf IIn 2009 is er, gelukkig, weer veel gebeurd. Niet alleen hebben we in Indonesië een nieuwe partner gevonden waarmee we volgens de Grameen-methodiek microkredieten verstrekken aan een paar honderd vrouwen. Ook zijn we uitgebreid naar Nepal, waar we een groep vrouwen bereiken in erg afgelegen gebieden. In dit project ligt de nadruk niet op microkredietverstrekking, maar op gezondheidsvoorlichting op het gebied van moeder- en kindsterfte. En, last but not least, hebben we weer een betrouwbare partner in Cambodja gevonden, met wie we maar liefst een paar honderd gezinnen in Phnom Penh ondersteunen. Om dit allemaal mogelijk te maken, is er organisatorisch ook behoorlijk wat werk verzet. De organisatie is een stuk professioneler geworden. Het vrijwilligersteam is uitgebreid, procedures en standaarddocumenten zijn ontwikkeld, en er zijn nieuwe leden voor het bestuur aangetrokken. Op deze wijze wordt de organisatie steeds minder afhankelijk van de oprichters. Ook dit jaar zijn er weer veel mensen en bedrijven geweest die zich enorm hebben ingezet voor Microkrediet voor Moeders. Niet alleen zijn er oliebollen verkocht door Job en Jasper en is er een Fair for Women georganiseerd waarvan de opbrengst voor Microkrediet voor Moeders was. Er zijn ook best een aantal kleinere bedrijfjes die aangegeven hebben jaarlijks een deel van hun winst ten goede te laten komen aan de gezinnen van de vrouwelijke micro-ondernemers, zoals Bliid en Vintage Fashion. Samantha Rolefes & Erlijn Sie, oprichters Microkrediet voor Moeders Ten slotte zijn we behoorlijk trots op het seminar dat we zelf hebben georganiseerd: Onderneem (iets) tegen armoede. Inspirerende sprekers, zoals Cathalijne Lania van a Beautiful Story brachten het thema tot leven. Er zijn echt een aantal concrete resultaten uit voort gekomen: Agaath Schoon verliet vol inspiratie en contacten één van de workshops en startte met de verkoop van geboortemutsjes om zo iets te doen aan sterfte als gevolg van zwangerschap en geboorte. Met zo n jaar, zijn wij meer dan tevreden! Woord vooraf 3

4 Inhoudsopgave Het verhaal van: Mevrouw Gangema... 2 Woord vooraf... 3 Inhoudsopgave... 4 Hoofdstuk 01: Jaarverslag 1.1 Algemene informatie: missie, doelstellingen & werkwijze Activiteiten & financiële positie Bestuur Hoofdstuk 02: Jaarrekening Hoofdstuk 03: Microkredietproject en -voorlichting 3.1 Overzicht van alle lopende microkredietprojecten Het verhaal van: Rita Devi Humagain Details van een mooi microkredietproject Het verhaal van: Iris Feddes Seminar Onderneem (iets) tegen armoede Het verhaal van: Agaath Schoon Balans Staat van baten en lasten Toelichting op balans Financiele vast activa Liquide middelen Reserves en fondsen Toelichting op Staat van baten en lasten Baten Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling Colofon Inhoudsopgave 4

5 Hoofdstuk 01: In dit hoofdstuk worden in hoofdlijnen de beoogde en gerealiseerde activiteiten van Microkrediet voor Moeders beschreven. Jaarverslag 1.1 Algemene informatie: missie, doelstellingen & werkwijze Stichting Microkrediet voor Moeders is gevestigd in Utrecht, en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: In de statuten staan de volgende missie en doelstelling. Missie & doelstelling De missie van Microkrediet voor Moeders is de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Azië te verbeteren, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen met een menswaardig bestaan en zo aan de verdere ontwikkeling van hun land kunnen werken. De stichting heeft ten doel om met behulp van microkredieten de moeders van kansarme kinderen in Azië een kans te geven om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun gezinnen te verbeteren. Microkrediet voor Moeders tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende activiteiten: fondsen inzamelen ten behoeve van de moeders van kansarme kinderen in Azië; zelfstandigheid stimuleren bij moeders van kansarme kinderen door hen te ondersteunen bij het aanleren van een ambacht; investeren in (de continuïteit van) de inkomstenbron van de doelgroep; adviseren over inkomsten genererende capaciteiten om zodoende de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken; mensen uit Azië en Nederland met elkaar in contact brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en succesvolle methoden van werken te delen. Strategische richtlijn De belangrijkste strategische richtlijn die Microkrediet voor Moeders hanteert, betreft het bereiken van de doelgroep. Microkrediet voor Moeders ziet het als haar taak om juist die gezinnen te bereiken, die: Hoofdstuk 01: Jaarverslag 5

6 buitengesloten zijn van andere microkredietverstrekkende instanties, of die tot de armste-van-de-armsten behoren. Microkrediet voor Moeders probeert deze vrouwen met behulp van een microkrediet, eventueel in combinatie met een andere dienst/product, op weg te helpen richting een beter bestaan. Werkwijze en aanpak Microkrediet voor Moeders werft fondsen in Nederland. Voor het verstrekken van de leningen in Azië werken we samen met (vaak kleine) lokale organisaties die reeds een vertrouwenspositie in de lokale gemeenschap hebben verworven. Daarnaast werken we ook samen met reguliere MFI s (Micro Finance Institutions) in Zuid- en Zuidoost Azië. Leningen die zijn afbetaald, worden opnieuw uitgeleend aan een (nieuwe) groep vrouwen. De vrouwen die een lening krijgen, hoeven geen onderpand te hebben.de allerarmsten die we willen bereiken, zijn daar meestal ook niet toe in staat. Wel vragen we vaak enkele andere vrouwen om garant te staan. Microkrediet voor Moeders vraagt zelf geen rente. Wel mogen lokale partnerorganisaties een bescheiden rente heffen, mits ze de opbrengsten daarvan gebruiken voor de organisatie van het microkredietprogramma. De vrouwen betalen hun lening gemiddeld met een tiende deel per maand af. We streven ernaar om elke vrouw binnen een jaar haar schuld te laten aflossen. Alle gelden worden lokaal geïnvesteerd, zodat de plaatselijke economie profiteert van de microkredietprogramma s. Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen onkostenvergoeding. De stichting maakt zo min mogelijk kosten. We willen dat zoveel mogelijk van het gedoneerde geld ten goede komt aan de gezinnen in Azië; De stichting streeft volledige openheid en traceerbaarheid na. We willen dat iedereen alles mag weten van Microkrediet voor Moeders. CBF-keur Microkrediet voor Moeders heeft geen CBF keurmerk aangevraagd. Dit keurmerk kost geld; jaarlijks kan dit oplopen tot enkele honderden euro s. We hebben besloten om deze kosten niet te maken, zodat we zoveel mogelijk van de gedoneerde gelden aan de vrouwen in Azië kunnen besteden. Om toch een garantie van betrouwbaarheid te geven, is alle informatie over acties, inkomsten en uitgaven voor iedereen toegankelijk en te volgen via Internet. De stichting publiceert haar resultaten in de vorm van cijfers, resultaten en jaarverslagen op haar website. Ook heeft Microkrediet voor Moeders een document opgesteld waarin beschreven staat op welke manier de stichting voldoet aan de criteria van het CBF. Dit overzicht is te downloaden via Microkrediet voor Moeders hanteert de volgende aanpak: De vrouwen die een lening krijgen, hoeven geen onderpand te hebben. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 6

7 onze website: org/nl/nlfaq/criteriacbf.pdf. ANBI status In 2009 is Microkrediet voor Moeders opnieuw door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent in de praktijk dat giften aan Microkrediet voor Moeders kunnen worden afgetrokken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. 1.2 Activiteiten & financiële positie Overzicht van microkredietverstrekking In 2009 zijn we actief in zeven landen. We zijn uitgebreid naar Nepal. In de andere landen waar we al actief waren, hebben we microkredietprogramma s opgezet met nieuwe partners, onder andere in Indonesië met een partner die werkt volgens de Grameen methodiek. Ook in Cambodja hebben we gelukkig weer een (nieuwe) betrouwbare partner gevonden. Totaal ondersteunden we in 2009 meer dan vrouwen! En daarmee ook meer dan kinderen. Totaal ondersteunden we in 2009 meer dan vrouwen! En daarmee ook meer dan kinderen. Het grootste project (in termen van revolving fonds) is in India, in samenwerking met Sanghamithra. In dit programma verlenen we microkredieten aan vrouwen die werkzaam zijn in de sex-industrie. Zij hebben vanwege de verhoogde kans op besmetting met HIV/ aids weinig tot geen kansen om te lenen bij ander microfinancieringsinstanties, laat staan bij reguliere banken. Vanwege de goede resultaten hebben we het fonds in 2009 uitgebreid met euro. Via deze partner verstrekken we inmiddels voor euro aan microkredieten. Ook in Cambodja hebben we een relatief groot revolving fonds uitgezet ( euro), in samenwerking met onze nieuw partner EDM. Dit fonds is gericht op vrouwen die hun eigen onderneming zijn begonnen in Phnom Penh. In deze organisatie beslissen de leden mee over wie er een microkrediet krijgt. Een heel bijzonder project, voor euro, zijn we begonnen in Nepal. Een innovatief programma waar vrouwen tijdens de terugbetalingssessies voor het microkrediet dat ze hebben gekregen, worden voorgelicht over moeder- en kindsterfte. Lees hierover meer in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 7

8 Bestedingen aan doelstelling In 2009 hebben we voor euro extra microkredieten verstrekt. Een deel hiervan is aan het eind van het jaar afgeschreven als oninbare vorderingen (739 euro), en een deel is afgeschreven als wisselkoersverschil (2.090 euro). De rest blijft in ons revolving fonds zitten. Dat wil dus zeggen dat ons revolving fonds in 2009 met euro is gegroeid tot euro. Ter vergelijking, ons revolving fonds was eind 2008: euro. Om deze groei te realiseren hebben we euro kosten gemaakt. In deze kosten zitten de oninbare leningen, het wisselkoersverlies en bijvoorbeeld reiskosten om de projecten te evalueren. Dit is iets minder dan in We hebben wat minder uitgegeven aan capaciteitsbouw en aan de coördinatie van de vrijwilligers, maar meer reiskosten gemaakt. We hebben ook een seminar georganiseerd, waarover meer in hoofdstuk 3, dat euro heeft gekost. Deze kosten worden volledig gedekt door de entreegelden en een subsidie (die pas in 2010 definitief is goedgekeurd en is uitgekeerd). Besteed aan doelstellingen 2009 ( ) 2008 ( ) Oninbare vorderingen Koersverschil Bijdrage organisatie ontwikkeling & capacitietsbouw Internationale overboekingen Coordinatie vrijwilligers (incl selectie & sessies) Reiskosten Verstrekken microkredieten Voorlichting over microkrediet Totale kosten besteed aan doelstelling Toename revolving fonds Revolving fonds Ons revolving fonds is in 2009 met euro gegroeid tot euro. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 8

9 Fondsenwerving De fondsenwerving overtrof in 2009 opnieuw onze verwachting. In totaal kwam er in ,- euro binnen. In 2008 was dat euro. Microkrediet voor Moeders ontvangt donaties van particulieren, bedrijven en verenigingen en stichtingen. Particulieren doneren online, via automatische overboekingen en organiseren acties waarvan de opbrengst aan de stichting wordt overgemaakt (zoals de Fair for Women). In totaal brachten deze particuliere donaties euro op. Dit was ongeveer gelijk aan de particuliere donaties van Ook bedrijven doneren aan van Microkrediet voor Moeders. Ze maken een deel van hun winst aan de stichting over (zoals Fresh! En Vintage Fashion). Sommige doen dit gedurende enkele jaren, anderen eenmalig, en weer anderen organiseren een actie waarvan de opbrengst naar Microkrediet voor Moeders gaat (zoals &Samhoud People). Ibs/Astrea is een van de donateurs die ons voor meerdere jaren financieel ondersteunt. De zakelijke donaties zijn in 2009 flink gestegen en zijn groter dan de particuliere donaties. Maar de toename in fondsenwerving is voornamelijk te danken aan een donatie van euro die we ontvangen hebben van een andere stichting die zijn activiteiten stopzette. Vrijwilligersbeleid manager. Daarnaast zijn er ondersteunende functies Microkrediet voor Moeders werkt inmiddels met een flink aantal vaste vrijwilligers die allemaal een tweejarig contract hebben. In 2009 is er een vrijwilliger aangesteld die het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid tot haar taak heeft. Elke vrijwilliger heeft een heldere taak en functie. Voor elk land waarin Microkrediet voor Moeders actief is, is er een programma zoals websitebeheer, fondsenwerving en communicatie. Het vrijwilligersteam komt elke twee maanden bij elkaar voor overleg. Al het overige werk wordt met behulp van telefoon, skype en gedaan. Elk project wordt minimaal eens in de twee jaar door de programma manager (of gedelegeerd verantwoordelijke) bezocht en geëvalueerd. Fondsenwerving 2009 ( ) 2008 ( ) Particuliere donaties Zakelijke donaties Donatie van verenigingen & stichtingen Subsidies Overige baten Women in Control actie Totale fondsenwerving Hoofdstuk 01: Jaarverslag 9

10 Financiële positie Percentages bestedingen aan doelstelling & fondsenwerving Vanaf dit jaar (2009) past de stichting Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen toe. De presentatie van de vergelijkende cijfers 2008 is hiervoor eveneens aangepast. Het resultaat (en reserves en fondsen) 2008 is echter ongewijzigd. De cijfers zijn dus niet één-op-één te vergelijken met die uit voorgaande jaren. De financiële positie van Microkrediet voor Moeders is goed. Het revolving fonds, dat is dus de daadwerkelijke hulpverlening die we hebben gerealiseerd, is met meer dan de helft gestegen ten opzichte van 2008, dat wil zeggen dat het aantal microkredieten dat we verstrekken is gestegen van euro in 2008 naar euro in De kosten die we hiervoor hebben gemaakt zijn minimaal en lager dan in De kosten voor beheer en administratie waren slechts enkele euro s, afgerond 0% dus. De fondsenwerving in 2009 is met bijna 40% gestegen vergeleken met 2008, terwijl de kosten voor fondsenwerving nog geen 250 euro bedroegen. In 2009 waren de baten euro en in 2008 was dit euro ( ) 2008 ( ) Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden Overige baten Totale baten Besteding aan de doelstelling Kosten werving van de baten Kosten voor administratie & beheer Totale lasten Toevoeging bestemmingsreserve revolving fonds Toevoeging bestemmingsreserve t.b.v projecten De kosten voor beheer en administratie waren slechts enkele euro s, 0% dus Hoofdstuk 01: Jaarverslag 10

11 Ad1. Percentage bestedingen aan doelstelling Besteding aan doelstelling / totale baten = / = 9,4% De bestedingen aan doelstelling zijn laag, omdat Microkrediet voor Moeders er tot nu toe naar streeft om zo min mogelijk kosten te maken. Vrijwel al het gedoneerde geld komt ten goede aan microkredietverstrekking. Ad2. Percentage kosten eigen fondsenwerving Besteding eigen fondsenwerving / baten uit eigen fondsenwerving = 246 / = 0,24% De totale kosten voor fondsenwerving bedragen 0,24% van de totale opbrengsten! Een van de redenen Percentage bestedingen aan doelstelling 9,4% 13% 2. Percentage kosten eigen fondsenwerving 0,24% 0,48% 3. Percentage bestedingen aan beheer & administratie 0,05% 0,10% 4. Percentage totale bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fonds 5. Percentage bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fund & bestemmingsreserve tbv projecten 52% 83% 89% 99% waarom deze kosten zo laag zijn, is dat we met vrijwilligers werken. Een andere reden is dat alle kosten die gemaakt worden voor fondsenwerving die door bedrijven en particulieren wordt gedaan ten behoeve van Microkrediet voor Moeders, door de bedrijven en particulieren zelf wordt gedragen. Ad3. Percentage bestedingen aan beheer & administratie Besteding aan beheer en administratie / totale baten = 63 / = 0,05% De totale kosten die worden besteed aan beheer en administratie zijn verwaarloosbaar: 0,05%. Een van de redenen waarom deze kosten zo laag zijn, is dat we met vrijwilligers werken. Alle tijd en kosten die de vrijwilligers van Microkrediet voor Moeders besteden aan beheer en administratie, worden door de vrijwilligers zelf bijgedragen. Ad4. Percentage tot. bestedingen aan doelstelling incl toevoeging rev. fonds Besteding aan doelstelling + toevoeging rev fonds / totale baten = ( ) / = 52% Aangezien Microkrediet voor Moeders vindt dat het eerste percentage in geval van microkredietverstrekking niet goed weergeeft wat er werkelijk wordt besteed aan de doelstelling, hanteren we tevens het percentage van de totale bestedingen aan de doelstelling. Dit geeft weer hoeveel er is besteed aan de doelstellingen inclusief de toevoeging aan het revolving fonds, want dat is tenslotte ook wat er ten goede komt aan de Aziatische ondernemende vrouwen die we ondersteunen; Namelijk in de vorm van microkredieten. Dit percentage geeft dus aan dat er dit jaar van elke euro die er is gedoneerd, 52 cent is besteed aan de gezinnen in Azië. Wat is er dan gebeurd met die ander 48 cent? Dat is een terechte vraag. Om die reden hebben we nog een percentage toegevoegd, namelijk het percentage totale bestedingen inclusief de reserves (bestemmingsreserve tbv projecten én continuïteitsreserve) die wordt aangehouden voor de komende jaren om te besteden aan de microkredietprojecten. Kortom: de andere 48 Hoofdstuk 01: Jaarverslag 11

12 cent van elke gedoneerde euro is dus gespaard om volgende jaren te besteden aan microkredietverstrekking. Ad5. Percentage tot. bestedingen aan doelstelling incl toevoeging rev. fonds & tbv projecten Besteding aan doelstelling + toevoeging rev fonds + reserve tbv projecten / totale baten = ( ) / = 89% Dit percentage geeft aan dat er dit jaar van elke euro die er is gedoneerd, 89 cent is besteed aan de microkredietverstrekking inclusief de toename van het revolving fonds en de reserve die wordt gehouden ten behoeve van microkredietverstrekking in de komende jaren. Het revolving fonds is dus met euro gegroeid, en dat is zichtbaar in de bestemmingsreserve revolving fonds. De bestemmingsreserve revolving fonds betreft het deel van het eigen vermogen dat al is besteed aan de doelstelling microkredieten verstrekken, dat is dus vastgelegd in kredietverstrekking (financiering). Doordat de fondsenwerving sterker groeide dan de toename van het fonds, is er euro toegevoegd aan de reserves die bestemd zijn voor microkredietverstrekking in de komende jaren (bestemmingsreserve ten behoeve van projecten). Tevens is er euro gereserveerd als continuïteitsreserve. Deze is bedoeld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en is gebaseerd op drie maanden vaste lasten op basis van de begroting voor Bestuur Het bestuur van Microkrediet voor Moeders bestond voor het grootste gedeelte van 2009 uit de volgende personen: ir. Erlijn Sie, MA, voorzitter en oprichter drs. Samantha Rolefes, secretaris en oprichter drs. Mijntje van Kemenade, penningmeester Per 31 december 2009 zijn Erlijn Sie en Mijntje van Kemenade uit het bestuur getreden, en vervangen door: Ilse Visser Ed Monchen Per 1 januari 2010 bestaat het bestuur dus uit de volgende personen: Reserves Toevoeging aan reserves 2009 Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve revolving fonds Bestemmingsreserve ten behoeve van projecten Aangezien we de jaarstukken in 2008 nog niet conform de Richtlijn 650 opstelden, zijn deze reserves niet in 2008 aangehouden (niet afzonderlijk benoemd). Samantha Rolefes Ilse Visser Ed Monchen Samantha is bedrijfskundige en is sinds 1996 werkzaam in de ICT-sector, eerst in Nederland, vervolgens in de Verenigde Staten en inmiddels weer in Nederland. Samantha werkt op dit moment als Director Product Operations bij Fiserv, een Amerikaanse organisatie die systemen en diensten levert aan financiële instellingen. Samantha is voorzitter van het bestuur Hoofdstuk 01: Jaarverslag 12

13 en één van de twee oprichters van Microkrediet voor Moeders. Ilse heeft een bedrijfsorganisatorische achtergrond. In 1997 richtte zij het uitzendbureau voor internationals, Undutchables op. Dit is uitgegroeid tot een bureau met zes vestigingen en goede naamsbekendheid. Ilse haar rol in het bestuur is met name gericht op de professionalisering van de interne organisatie en het jaarlijkse event van Microkrediet voor Moeders. Ed heeft een bedrijfskunde achtergrond en heeft 22 jaar ervaring in het (internationale) bedrijfsleven in marketing en management posities (o.a. HP, VODW en Aon). Momenteel is hij de OnePlanet Catalogue aan het opzetten. Dit is een overall duurzaamheidsrating die samen met het internationale WWF is ontwikkeld. Zijn rol in het bestuur is om de Website verder te ontwikkelen. Deze bestuurswisseling zorgt ervoor dat de organisatie minder afhankelijk wordt van de rol van de oprichters. Per 1 januari 2010 is er een directeur in dienst getreden, die als enige binnen de stichting een salaris ontvangt. Op deze wijze is de scheiding tussen management/uitvoering en bestuur beter gewaarborgd. Het bestuur komt tweemaandelijks bij elkaar. Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of onkostenvergoeding. Geen van de leden van het bestuur heeft een nevenfunctie die tot mogelijke belangenverstrengeling kan leiden. Verwachtingen komend jaar Niet alleen het bestuur is per januari 2010 anders, ook zal in 2010 een Raad van Advies actief worden. Hierin zullen zeker zitting hebben: Roger Peverelli, partner bij VODW Marketing Gert van Maanen, voormalig directeur van Oikocredit Per januari 2010 is er een directeur in dienst getreden. Hiervoor is een bedrag begroot van euro. Deze kosten worden gemaakt om de groei van de hulpverlening mogelijk te maken en de continuïteit van de stichting en de hulpverlening te garanderen. In 2010 wordt ernaar gestreefd om het revolving fonds bijna te verdubbelen (van euro in 2009 naar euro in 2010). Om dit mogelijk te maken moet de fondsenwerving groeien tot euro. De toename van de fondsenwerving verwachten we te kunnen bereiken door de extra pubiciteit die Microkrediet voor Moeders zal genereren in 2010 omtrent haar vijfjarig bestaan. Om dit te vieren wordt er een evenement in het najaar georganiseerd dat enerzijds tot doel heeft de naamsbekendheid van Microkrediet voor Moeders te vergroten en anderzijds is het doel van het evenement om de kracht van microkrediet als middel tegen armoedebestrijding onder de aandacht te brengen. We verwachten dat dit evenement resulteert in meer donaties. Het revolving fonds zal worden gebruikt voor uitbreidingen van het aantal partners en projecten in de landen waar we momenteel ook al actief zijn. En we zullen uitbreiden naar China in We verwachten hiermee meer dan gezinnen extra te ondersteunen met microkrediet in Dit is dus bovenop de meer dan gezinnen die we al ondersteunen met het revolving fonds eind Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of onkostenvergoeding. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 13

14 Begroting (begroot) 2009 (werkelijk) Totale baten Besteding aan doelstelling Besteding aan fondsenwerving Besteding aan beheer & administratie Totale kosten Toevoeging revolving fonds Revolving fonds Aantal gezinnen ondersteund* Percentage bestedingen aan doelstelling 70% 9,4% 2. Percentage kosten eigen fondsenwerving 0,23% 0,21% De directeur zal voornamelijk bezig zijn om de microkredietverstrekking te continueren en uit te breiden. Vandaar dat het percentage bestedingen aan doelstelling aanzienlijk stijgt. Tevens blijkt uit het percentage totale bestedingen inclusief toevoeging revolving fonds dat er een groter bedrag aan microkredieten wordt uitgezet dan er aan fondsenwerving in 2010 wordt opgehaald. Dit kan omdat de reserve (bestemmingsreserve tbv projecten) die in voorgaande jaren is opgebouwd hiervoor wordt gebruikt. De kosten voor eigen fondsenwerving en die voor beheer en administratie zullen nog steeds verwaarloosbaar blijven. Utrecht, 14 juni Bestuur stichting Microkrediet voor Moeders, Samantha Rolefes, voorzitter Ed Monchen Ilse Visser * Deze cijfers voor 2010 zijn gebaseerd op een schatting die veronderstelt dat de geplande uitbreidingen ongeveer een even grote gemiddelde lening betreffen als in Percentage bestedingen aan beheer & administratie 0,06% 0,05% 4. Percentage totale bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fonds 5. Percentage bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fund & bestemmingsreserve tbv projecten 185% 52% 100% 89% Hoofdstuk 01: Jaarverslag 14

15 Hoofdstuk 02: Jaarrekening 2.1 Balans Activa 31 december december 2010 Financiële vaste activa (revolving fonds) Liquide middelen Totaal Passiva 31 december december 2010 Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve rev. fonds Bestemmingsreserve t.b.v. projecten Totaal Hoofdstuk 02: Jaarrekening 15

16 2.2 Staat van baten en lasten werkelijk 09 begroot 09 werkelijk 08 Baten Baten uit eigen fondsenwerving (donaties) Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Som der baten Lasten Verstrekken microkredieten Voorlichting microkrediet Besteed aan doelstellingen Besteed aan fondsenwerving Besteed aan beheer en administratie Som der lasten Resultaat Hoofdstuk 02: Jaarrekening 16

17 werkelijk 09 begroot 09 werkelijk 08 toevoeging/onttrekking reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve tbv rev fonds Overige reserves tbv projecten Hoofdstuk 02: Jaarrekening 17

18 2.3 Toelichting op balans Vreemde valuta Liquide middelen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Met ingang van 2009 is de jaarrekening opgesteld conform Richtlijn 650 (Richtlijn Fondsenwervende Instellingen). De jaarrekening is opgesteld in euro s en wordt vergeleken met de door het bestuur vastgestelde begroting 2009 en realisatie Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar Met ingang van 2009 is de jaarrekening opgesteld conform Richtlijn 650 (Richtlijn Fondsenwervende Instellingen). De presentatie van de vergelijkende cijfers 2008 is hiervoor eveneens aangepast. Het resultaat (en reserves en fondsen) 2008 is echter ongewijzigd. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. Financiële vaste activa (revolving fonds) Als financiële vaste activa zijn opgenomen verstrekte microkredieten. De looptijd van de kredieten aan individuele vrouwen is over het algemeen minder dan één jaar. De daadwerkelijke verstrekking van gelden vindt echter plaats aan de partnerorganisaties, die de gelden vervolgens (in nauw overleg met Microkrediet voor Moeders) uitzetten. De samenwerkingsverbanden met de partnerorganisatie worden over het algemeen aangegaan voor een periode langer dan één jaar, derhalve worden verstrekte microkredieten als langlopend gepresenteerd. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de uitstaande microkredieten. Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat Microkrediet voor Moeders ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur hanteert hiervoor drie maanden vaste lasten (uitgaande van het budget voor het volgende boekjaar). Bestemmingsreserve revolving fonds De bestemmingsreserve revolving fonds betreft het deel van het eigen vermogen dat al is besteed aan de doelstelling en dat is vastgelegd in kredietverstrekking (financiering). Bestemmingsreserve projecten De bestemmingsreserve projecten is het vermogen dat beschikbaar is voor besteding aan de doelstelling in de komende jaren. Hoofdstuk 02: Jaarrekening 18

19 Toelichting afzonderlijke posten van de balans Financiële vast activa (revolving fonds) Land Projectnaam Oninbare Vordering Revolving fund Waardeverschil agv koersverschil Capaciteits-bouw & organisatie ontwikkeling Bangladesh ASSAR 1 0, ,00-117,90* 0,00 ASSAR ,00 0,00 MANGO ,00-256,00 0,00 Saptadinga 4.292,50-282,50 0,00 Cambodja EDM 9.827,00-173,00 0,00 India MSFW 1 0, ,00-497,00 0,00 Manush ,00 25,00 0,00 Sangamitra ,03 762,03 0,00 Indonesië Kopdit Anna1 0,00 Kopdit Anna2 0,00 Kopdit Anna ,00 98,00 0,00 Rambutan 3.639,91 89,91 0,00 Yamida ,25 399,25 0,00 Sri Lanka BBSWI ,00 133,00 0,00 BBSWI4 0,00 Papaya ,50-435,50 0,00 JSK 2 263,30 0,00 * Dit koersverschil omvat voor de projecten die reeds voor 2009 van start zijn gegaan, ook het koersverschil van die jaren ervoor. Hoofdstuk 02: Jaarrekening 19

20 Land Projectnaam Oninbare Vordering Revolving fund Waardeverschil agv koersverschil Capaciteits-bouw & organisatie ontwikkeling JSK ,00-976,70 0,00 JK 1 359, ,47-142,50 0,00 JK ,50 ** 0,00 Guave 1.220,00-56,15 0,00 IRDO 2 115,89 0,00 IRDO 3 0,00 0,00 IRDO 4 0, ,10-217,29 0,00 MMSLS1 0,00 0,00 MMSLS ,00 0,00 VOVCOD ,00 0,00 Vietnam TDF ,00-177,28 0,00 Chi Em ,00-21,15 0,00 Nepal Dhulikhel 5.076,00-224,00 0,00 Totaal ** Deze telt niet mee in het revolving fonds, omdat die voorlopig nog dubbel is met JK1. Verloopoverzicht revolving fonds 2009 Revolving Fund Uitbreiding Revolving Fund (2009) Afschrijving ivm oninbare vorderingen (2009) 739 Afschrijving ivm koersverschil (2009) Revolving Fund Hoofdstuk 02: Jaarrekening 20

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie