Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken van informatie uit deze uitgave, verzoeken we u eerst toestemming te vragen aan Microkrediet voor Moeders via

2 Het verhaal van: Mevrouw Gangema Ik kan door de lening een bestaan opbouwen en mijn kinderen een toekomst bieden. Gangema is 39 jaar oud, ze heeft 5 kinderen. Haar man is boer en verbouwt groenten. Van haar eerste lening van Indiase Roepia heeft Gangema een buffel gekocht. Deze is nog maar jong, maar geeft toch gemiddeld elke dag tussen de 12 en 14 liter melk, die ze verkoopt. Haar deelname aan de groep en de mogelijkheid om een lening af te sluiten heeft een grote verandering gebracht in haar leven: Gangema zou graag samenwerken met de andere vrouwen en een bedrijf opstarten. Samen staan we sterker, een groep is een sterk verband. Maar voor een groter bedrijf is kennis en kapitaal nodig. Inmiddels heeft Gangema ook een tweede lening gekregen, om haar activiteiten uit te breiden. Het verhaal van: Mevrouw Gangema 2

3 Woord vooraf IIn 2009 is er, gelukkig, weer veel gebeurd. Niet alleen hebben we in Indonesië een nieuwe partner gevonden waarmee we volgens de Grameen-methodiek microkredieten verstrekken aan een paar honderd vrouwen. Ook zijn we uitgebreid naar Nepal, waar we een groep vrouwen bereiken in erg afgelegen gebieden. In dit project ligt de nadruk niet op microkredietverstrekking, maar op gezondheidsvoorlichting op het gebied van moeder- en kindsterfte. En, last but not least, hebben we weer een betrouwbare partner in Cambodja gevonden, met wie we maar liefst een paar honderd gezinnen in Phnom Penh ondersteunen. Om dit allemaal mogelijk te maken, is er organisatorisch ook behoorlijk wat werk verzet. De organisatie is een stuk professioneler geworden. Het vrijwilligersteam is uitgebreid, procedures en standaarddocumenten zijn ontwikkeld, en er zijn nieuwe leden voor het bestuur aangetrokken. Op deze wijze wordt de organisatie steeds minder afhankelijk van de oprichters. Ook dit jaar zijn er weer veel mensen en bedrijven geweest die zich enorm hebben ingezet voor Microkrediet voor Moeders. Niet alleen zijn er oliebollen verkocht door Job en Jasper en is er een Fair for Women georganiseerd waarvan de opbrengst voor Microkrediet voor Moeders was. Er zijn ook best een aantal kleinere bedrijfjes die aangegeven hebben jaarlijks een deel van hun winst ten goede te laten komen aan de gezinnen van de vrouwelijke micro-ondernemers, zoals Bliid en Vintage Fashion. Samantha Rolefes & Erlijn Sie, oprichters Microkrediet voor Moeders Ten slotte zijn we behoorlijk trots op het seminar dat we zelf hebben georganiseerd: Onderneem (iets) tegen armoede. Inspirerende sprekers, zoals Cathalijne Lania van a Beautiful Story brachten het thema tot leven. Er zijn echt een aantal concrete resultaten uit voort gekomen: Agaath Schoon verliet vol inspiratie en contacten één van de workshops en startte met de verkoop van geboortemutsjes om zo iets te doen aan sterfte als gevolg van zwangerschap en geboorte. Met zo n jaar, zijn wij meer dan tevreden! Woord vooraf 3

4 Inhoudsopgave Het verhaal van: Mevrouw Gangema... 2 Woord vooraf... 3 Inhoudsopgave... 4 Hoofdstuk 01: Jaarverslag 1.1 Algemene informatie: missie, doelstellingen & werkwijze Activiteiten & financiële positie Bestuur Hoofdstuk 02: Jaarrekening Hoofdstuk 03: Microkredietproject en -voorlichting 3.1 Overzicht van alle lopende microkredietprojecten Het verhaal van: Rita Devi Humagain Details van een mooi microkredietproject Het verhaal van: Iris Feddes Seminar Onderneem (iets) tegen armoede Het verhaal van: Agaath Schoon Balans Staat van baten en lasten Toelichting op balans Financiele vast activa Liquide middelen Reserves en fondsen Toelichting op Staat van baten en lasten Baten Lastenverdeling en toerekening aan de doelstelling Colofon Inhoudsopgave 4

5 Hoofdstuk 01: In dit hoofdstuk worden in hoofdlijnen de beoogde en gerealiseerde activiteiten van Microkrediet voor Moeders beschreven. Jaarverslag 1.1 Algemene informatie: missie, doelstellingen & werkwijze Stichting Microkrediet voor Moeders is gevestigd in Utrecht, en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: In de statuten staan de volgende missie en doelstelling. Missie & doelstelling De missie van Microkrediet voor Moeders is de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Azië te verbeteren, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen met een menswaardig bestaan en zo aan de verdere ontwikkeling van hun land kunnen werken. De stichting heeft ten doel om met behulp van microkredieten de moeders van kansarme kinderen in Azië een kans te geven om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun gezinnen te verbeteren. Microkrediet voor Moeders tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de volgende activiteiten: fondsen inzamelen ten behoeve van de moeders van kansarme kinderen in Azië; zelfstandigheid stimuleren bij moeders van kansarme kinderen door hen te ondersteunen bij het aanleren van een ambacht; investeren in (de continuïteit van) de inkomstenbron van de doelgroep; adviseren over inkomsten genererende capaciteiten om zodoende de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken; mensen uit Azië en Nederland met elkaar in contact brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en succesvolle methoden van werken te delen. Strategische richtlijn De belangrijkste strategische richtlijn die Microkrediet voor Moeders hanteert, betreft het bereiken van de doelgroep. Microkrediet voor Moeders ziet het als haar taak om juist die gezinnen te bereiken, die: Hoofdstuk 01: Jaarverslag 5

6 buitengesloten zijn van andere microkredietverstrekkende instanties, of die tot de armste-van-de-armsten behoren. Microkrediet voor Moeders probeert deze vrouwen met behulp van een microkrediet, eventueel in combinatie met een andere dienst/product, op weg te helpen richting een beter bestaan. Werkwijze en aanpak Microkrediet voor Moeders werft fondsen in Nederland. Voor het verstrekken van de leningen in Azië werken we samen met (vaak kleine) lokale organisaties die reeds een vertrouwenspositie in de lokale gemeenschap hebben verworven. Daarnaast werken we ook samen met reguliere MFI s (Micro Finance Institutions) in Zuid- en Zuidoost Azië. Leningen die zijn afbetaald, worden opnieuw uitgeleend aan een (nieuwe) groep vrouwen. De vrouwen die een lening krijgen, hoeven geen onderpand te hebben.de allerarmsten die we willen bereiken, zijn daar meestal ook niet toe in staat. Wel vragen we vaak enkele andere vrouwen om garant te staan. Microkrediet voor Moeders vraagt zelf geen rente. Wel mogen lokale partnerorganisaties een bescheiden rente heffen, mits ze de opbrengsten daarvan gebruiken voor de organisatie van het microkredietprogramma. De vrouwen betalen hun lening gemiddeld met een tiende deel per maand af. We streven ernaar om elke vrouw binnen een jaar haar schuld te laten aflossen. Alle gelden worden lokaal geïnvesteerd, zodat de plaatselijke economie profiteert van de microkredietprogramma s. Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen onkostenvergoeding. De stichting maakt zo min mogelijk kosten. We willen dat zoveel mogelijk van het gedoneerde geld ten goede komt aan de gezinnen in Azië; De stichting streeft volledige openheid en traceerbaarheid na. We willen dat iedereen alles mag weten van Microkrediet voor Moeders. CBF-keur Microkrediet voor Moeders heeft geen CBF keurmerk aangevraagd. Dit keurmerk kost geld; jaarlijks kan dit oplopen tot enkele honderden euro s. We hebben besloten om deze kosten niet te maken, zodat we zoveel mogelijk van de gedoneerde gelden aan de vrouwen in Azië kunnen besteden. Om toch een garantie van betrouwbaarheid te geven, is alle informatie over acties, inkomsten en uitgaven voor iedereen toegankelijk en te volgen via Internet. De stichting publiceert haar resultaten in de vorm van cijfers, resultaten en jaarverslagen op haar website. Ook heeft Microkrediet voor Moeders een document opgesteld waarin beschreven staat op welke manier de stichting voldoet aan de criteria van het CBF. Dit overzicht is te downloaden via Microkrediet voor Moeders hanteert de volgende aanpak: De vrouwen die een lening krijgen, hoeven geen onderpand te hebben. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 6

7 onze website: org/nl/nlfaq/criteriacbf.pdf. ANBI status In 2009 is Microkrediet voor Moeders opnieuw door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent in de praktijk dat giften aan Microkrediet voor Moeders kunnen worden afgetrokken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. 1.2 Activiteiten & financiële positie Overzicht van microkredietverstrekking In 2009 zijn we actief in zeven landen. We zijn uitgebreid naar Nepal. In de andere landen waar we al actief waren, hebben we microkredietprogramma s opgezet met nieuwe partners, onder andere in Indonesië met een partner die werkt volgens de Grameen methodiek. Ook in Cambodja hebben we gelukkig weer een (nieuwe) betrouwbare partner gevonden. Totaal ondersteunden we in 2009 meer dan vrouwen! En daarmee ook meer dan kinderen. Totaal ondersteunden we in 2009 meer dan vrouwen! En daarmee ook meer dan kinderen. Het grootste project (in termen van revolving fonds) is in India, in samenwerking met Sanghamithra. In dit programma verlenen we microkredieten aan vrouwen die werkzaam zijn in de sex-industrie. Zij hebben vanwege de verhoogde kans op besmetting met HIV/ aids weinig tot geen kansen om te lenen bij ander microfinancieringsinstanties, laat staan bij reguliere banken. Vanwege de goede resultaten hebben we het fonds in 2009 uitgebreid met euro. Via deze partner verstrekken we inmiddels voor euro aan microkredieten. Ook in Cambodja hebben we een relatief groot revolving fonds uitgezet ( euro), in samenwerking met onze nieuw partner EDM. Dit fonds is gericht op vrouwen die hun eigen onderneming zijn begonnen in Phnom Penh. In deze organisatie beslissen de leden mee over wie er een microkrediet krijgt. Een heel bijzonder project, voor euro, zijn we begonnen in Nepal. Een innovatief programma waar vrouwen tijdens de terugbetalingssessies voor het microkrediet dat ze hebben gekregen, worden voorgelicht over moeder- en kindsterfte. Lees hierover meer in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 7

8 Bestedingen aan doelstelling In 2009 hebben we voor euro extra microkredieten verstrekt. Een deel hiervan is aan het eind van het jaar afgeschreven als oninbare vorderingen (739 euro), en een deel is afgeschreven als wisselkoersverschil (2.090 euro). De rest blijft in ons revolving fonds zitten. Dat wil dus zeggen dat ons revolving fonds in 2009 met euro is gegroeid tot euro. Ter vergelijking, ons revolving fonds was eind 2008: euro. Om deze groei te realiseren hebben we euro kosten gemaakt. In deze kosten zitten de oninbare leningen, het wisselkoersverlies en bijvoorbeeld reiskosten om de projecten te evalueren. Dit is iets minder dan in We hebben wat minder uitgegeven aan capaciteitsbouw en aan de coördinatie van de vrijwilligers, maar meer reiskosten gemaakt. We hebben ook een seminar georganiseerd, waarover meer in hoofdstuk 3, dat euro heeft gekost. Deze kosten worden volledig gedekt door de entreegelden en een subsidie (die pas in 2010 definitief is goedgekeurd en is uitgekeerd). Besteed aan doelstellingen 2009 ( ) 2008 ( ) Oninbare vorderingen Koersverschil Bijdrage organisatie ontwikkeling & capacitietsbouw Internationale overboekingen Coordinatie vrijwilligers (incl selectie & sessies) Reiskosten Verstrekken microkredieten Voorlichting over microkrediet Totale kosten besteed aan doelstelling Toename revolving fonds Revolving fonds Ons revolving fonds is in 2009 met euro gegroeid tot euro. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 8

9 Fondsenwerving De fondsenwerving overtrof in 2009 opnieuw onze verwachting. In totaal kwam er in ,- euro binnen. In 2008 was dat euro. Microkrediet voor Moeders ontvangt donaties van particulieren, bedrijven en verenigingen en stichtingen. Particulieren doneren online, via automatische overboekingen en organiseren acties waarvan de opbrengst aan de stichting wordt overgemaakt (zoals de Fair for Women). In totaal brachten deze particuliere donaties euro op. Dit was ongeveer gelijk aan de particuliere donaties van Ook bedrijven doneren aan van Microkrediet voor Moeders. Ze maken een deel van hun winst aan de stichting over (zoals Fresh! En Vintage Fashion). Sommige doen dit gedurende enkele jaren, anderen eenmalig, en weer anderen organiseren een actie waarvan de opbrengst naar Microkrediet voor Moeders gaat (zoals &Samhoud People). Ibs/Astrea is een van de donateurs die ons voor meerdere jaren financieel ondersteunt. De zakelijke donaties zijn in 2009 flink gestegen en zijn groter dan de particuliere donaties. Maar de toename in fondsenwerving is voornamelijk te danken aan een donatie van euro die we ontvangen hebben van een andere stichting die zijn activiteiten stopzette. Vrijwilligersbeleid manager. Daarnaast zijn er ondersteunende functies Microkrediet voor Moeders werkt inmiddels met een flink aantal vaste vrijwilligers die allemaal een tweejarig contract hebben. In 2009 is er een vrijwilliger aangesteld die het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid tot haar taak heeft. Elke vrijwilliger heeft een heldere taak en functie. Voor elk land waarin Microkrediet voor Moeders actief is, is er een programma zoals websitebeheer, fondsenwerving en communicatie. Het vrijwilligersteam komt elke twee maanden bij elkaar voor overleg. Al het overige werk wordt met behulp van telefoon, skype en gedaan. Elk project wordt minimaal eens in de twee jaar door de programma manager (of gedelegeerd verantwoordelijke) bezocht en geëvalueerd. Fondsenwerving 2009 ( ) 2008 ( ) Particuliere donaties Zakelijke donaties Donatie van verenigingen & stichtingen Subsidies Overige baten Women in Control actie Totale fondsenwerving Hoofdstuk 01: Jaarverslag 9

10 Financiële positie Percentages bestedingen aan doelstelling & fondsenwerving Vanaf dit jaar (2009) past de stichting Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen toe. De presentatie van de vergelijkende cijfers 2008 is hiervoor eveneens aangepast. Het resultaat (en reserves en fondsen) 2008 is echter ongewijzigd. De cijfers zijn dus niet één-op-één te vergelijken met die uit voorgaande jaren. De financiële positie van Microkrediet voor Moeders is goed. Het revolving fonds, dat is dus de daadwerkelijke hulpverlening die we hebben gerealiseerd, is met meer dan de helft gestegen ten opzichte van 2008, dat wil zeggen dat het aantal microkredieten dat we verstrekken is gestegen van euro in 2008 naar euro in De kosten die we hiervoor hebben gemaakt zijn minimaal en lager dan in De kosten voor beheer en administratie waren slechts enkele euro s, afgerond 0% dus. De fondsenwerving in 2009 is met bijna 40% gestegen vergeleken met 2008, terwijl de kosten voor fondsenwerving nog geen 250 euro bedroegen. In 2009 waren de baten euro en in 2008 was dit euro ( ) 2008 ( ) Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden Overige baten Totale baten Besteding aan de doelstelling Kosten werving van de baten Kosten voor administratie & beheer Totale lasten Toevoeging bestemmingsreserve revolving fonds Toevoeging bestemmingsreserve t.b.v projecten De kosten voor beheer en administratie waren slechts enkele euro s, 0% dus Hoofdstuk 01: Jaarverslag 10

11 Ad1. Percentage bestedingen aan doelstelling Besteding aan doelstelling / totale baten = / = 9,4% De bestedingen aan doelstelling zijn laag, omdat Microkrediet voor Moeders er tot nu toe naar streeft om zo min mogelijk kosten te maken. Vrijwel al het gedoneerde geld komt ten goede aan microkredietverstrekking. Ad2. Percentage kosten eigen fondsenwerving Besteding eigen fondsenwerving / baten uit eigen fondsenwerving = 246 / = 0,24% De totale kosten voor fondsenwerving bedragen 0,24% van de totale opbrengsten! Een van de redenen Percentage bestedingen aan doelstelling 9,4% 13% 2. Percentage kosten eigen fondsenwerving 0,24% 0,48% 3. Percentage bestedingen aan beheer & administratie 0,05% 0,10% 4. Percentage totale bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fonds 5. Percentage bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fund & bestemmingsreserve tbv projecten 52% 83% 89% 99% waarom deze kosten zo laag zijn, is dat we met vrijwilligers werken. Een andere reden is dat alle kosten die gemaakt worden voor fondsenwerving die door bedrijven en particulieren wordt gedaan ten behoeve van Microkrediet voor Moeders, door de bedrijven en particulieren zelf wordt gedragen. Ad3. Percentage bestedingen aan beheer & administratie Besteding aan beheer en administratie / totale baten = 63 / = 0,05% De totale kosten die worden besteed aan beheer en administratie zijn verwaarloosbaar: 0,05%. Een van de redenen waarom deze kosten zo laag zijn, is dat we met vrijwilligers werken. Alle tijd en kosten die de vrijwilligers van Microkrediet voor Moeders besteden aan beheer en administratie, worden door de vrijwilligers zelf bijgedragen. Ad4. Percentage tot. bestedingen aan doelstelling incl toevoeging rev. fonds Besteding aan doelstelling + toevoeging rev fonds / totale baten = ( ) / = 52% Aangezien Microkrediet voor Moeders vindt dat het eerste percentage in geval van microkredietverstrekking niet goed weergeeft wat er werkelijk wordt besteed aan de doelstelling, hanteren we tevens het percentage van de totale bestedingen aan de doelstelling. Dit geeft weer hoeveel er is besteed aan de doelstellingen inclusief de toevoeging aan het revolving fonds, want dat is tenslotte ook wat er ten goede komt aan de Aziatische ondernemende vrouwen die we ondersteunen; Namelijk in de vorm van microkredieten. Dit percentage geeft dus aan dat er dit jaar van elke euro die er is gedoneerd, 52 cent is besteed aan de gezinnen in Azië. Wat is er dan gebeurd met die ander 48 cent? Dat is een terechte vraag. Om die reden hebben we nog een percentage toegevoegd, namelijk het percentage totale bestedingen inclusief de reserves (bestemmingsreserve tbv projecten én continuïteitsreserve) die wordt aangehouden voor de komende jaren om te besteden aan de microkredietprojecten. Kortom: de andere 48 Hoofdstuk 01: Jaarverslag 11

12 cent van elke gedoneerde euro is dus gespaard om volgende jaren te besteden aan microkredietverstrekking. Ad5. Percentage tot. bestedingen aan doelstelling incl toevoeging rev. fonds & tbv projecten Besteding aan doelstelling + toevoeging rev fonds + reserve tbv projecten / totale baten = ( ) / = 89% Dit percentage geeft aan dat er dit jaar van elke euro die er is gedoneerd, 89 cent is besteed aan de microkredietverstrekking inclusief de toename van het revolving fonds en de reserve die wordt gehouden ten behoeve van microkredietverstrekking in de komende jaren. Het revolving fonds is dus met euro gegroeid, en dat is zichtbaar in de bestemmingsreserve revolving fonds. De bestemmingsreserve revolving fonds betreft het deel van het eigen vermogen dat al is besteed aan de doelstelling microkredieten verstrekken, dat is dus vastgelegd in kredietverstrekking (financiering). Doordat de fondsenwerving sterker groeide dan de toename van het fonds, is er euro toegevoegd aan de reserves die bestemd zijn voor microkredietverstrekking in de komende jaren (bestemmingsreserve ten behoeve van projecten). Tevens is er euro gereserveerd als continuïteitsreserve. Deze is bedoeld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en is gebaseerd op drie maanden vaste lasten op basis van de begroting voor Bestuur Het bestuur van Microkrediet voor Moeders bestond voor het grootste gedeelte van 2009 uit de volgende personen: ir. Erlijn Sie, MA, voorzitter en oprichter drs. Samantha Rolefes, secretaris en oprichter drs. Mijntje van Kemenade, penningmeester Per 31 december 2009 zijn Erlijn Sie en Mijntje van Kemenade uit het bestuur getreden, en vervangen door: Ilse Visser Ed Monchen Per 1 januari 2010 bestaat het bestuur dus uit de volgende personen: Reserves Toevoeging aan reserves 2009 Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve revolving fonds Bestemmingsreserve ten behoeve van projecten Aangezien we de jaarstukken in 2008 nog niet conform de Richtlijn 650 opstelden, zijn deze reserves niet in 2008 aangehouden (niet afzonderlijk benoemd). Samantha Rolefes Ilse Visser Ed Monchen Samantha is bedrijfskundige en is sinds 1996 werkzaam in de ICT-sector, eerst in Nederland, vervolgens in de Verenigde Staten en inmiddels weer in Nederland. Samantha werkt op dit moment als Director Product Operations bij Fiserv, een Amerikaanse organisatie die systemen en diensten levert aan financiële instellingen. Samantha is voorzitter van het bestuur Hoofdstuk 01: Jaarverslag 12

13 en één van de twee oprichters van Microkrediet voor Moeders. Ilse heeft een bedrijfsorganisatorische achtergrond. In 1997 richtte zij het uitzendbureau voor internationals, Undutchables op. Dit is uitgegroeid tot een bureau met zes vestigingen en goede naamsbekendheid. Ilse haar rol in het bestuur is met name gericht op de professionalisering van de interne organisatie en het jaarlijkse event van Microkrediet voor Moeders. Ed heeft een bedrijfskunde achtergrond en heeft 22 jaar ervaring in het (internationale) bedrijfsleven in marketing en management posities (o.a. HP, VODW en Aon). Momenteel is hij de OnePlanet Catalogue aan het opzetten. Dit is een overall duurzaamheidsrating die samen met het internationale WWF is ontwikkeld. Zijn rol in het bestuur is om de Website verder te ontwikkelen. Deze bestuurswisseling zorgt ervoor dat de organisatie minder afhankelijk wordt van de rol van de oprichters. Per 1 januari 2010 is er een directeur in dienst getreden, die als enige binnen de stichting een salaris ontvangt. Op deze wijze is de scheiding tussen management/uitvoering en bestuur beter gewaarborgd. Het bestuur komt tweemaandelijks bij elkaar. Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of onkostenvergoeding. Geen van de leden van het bestuur heeft een nevenfunctie die tot mogelijke belangenverstrengeling kan leiden. Verwachtingen komend jaar Niet alleen het bestuur is per januari 2010 anders, ook zal in 2010 een Raad van Advies actief worden. Hierin zullen zeker zitting hebben: Roger Peverelli, partner bij VODW Marketing Gert van Maanen, voormalig directeur van Oikocredit Per januari 2010 is er een directeur in dienst getreden. Hiervoor is een bedrag begroot van euro. Deze kosten worden gemaakt om de groei van de hulpverlening mogelijk te maken en de continuïteit van de stichting en de hulpverlening te garanderen. In 2010 wordt ernaar gestreefd om het revolving fonds bijna te verdubbelen (van euro in 2009 naar euro in 2010). Om dit mogelijk te maken moet de fondsenwerving groeien tot euro. De toename van de fondsenwerving verwachten we te kunnen bereiken door de extra pubiciteit die Microkrediet voor Moeders zal genereren in 2010 omtrent haar vijfjarig bestaan. Om dit te vieren wordt er een evenement in het najaar georganiseerd dat enerzijds tot doel heeft de naamsbekendheid van Microkrediet voor Moeders te vergroten en anderzijds is het doel van het evenement om de kracht van microkrediet als middel tegen armoedebestrijding onder de aandacht te brengen. We verwachten dat dit evenement resulteert in meer donaties. Het revolving fonds zal worden gebruikt voor uitbreidingen van het aantal partners en projecten in de landen waar we momenteel ook al actief zijn. En we zullen uitbreiden naar China in We verwachten hiermee meer dan gezinnen extra te ondersteunen met microkrediet in Dit is dus bovenop de meer dan gezinnen die we al ondersteunen met het revolving fonds eind Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of onkostenvergoeding. Hoofdstuk 01: Jaarverslag 13

14 Begroting (begroot) 2009 (werkelijk) Totale baten Besteding aan doelstelling Besteding aan fondsenwerving Besteding aan beheer & administratie Totale kosten Toevoeging revolving fonds Revolving fonds Aantal gezinnen ondersteund* Percentage bestedingen aan doelstelling 70% 9,4% 2. Percentage kosten eigen fondsenwerving 0,23% 0,21% De directeur zal voornamelijk bezig zijn om de microkredietverstrekking te continueren en uit te breiden. Vandaar dat het percentage bestedingen aan doelstelling aanzienlijk stijgt. Tevens blijkt uit het percentage totale bestedingen inclusief toevoeging revolving fonds dat er een groter bedrag aan microkredieten wordt uitgezet dan er aan fondsenwerving in 2010 wordt opgehaald. Dit kan omdat de reserve (bestemmingsreserve tbv projecten) die in voorgaande jaren is opgebouwd hiervoor wordt gebruikt. De kosten voor eigen fondsenwerving en die voor beheer en administratie zullen nog steeds verwaarloosbaar blijven. Utrecht, 14 juni Bestuur stichting Microkrediet voor Moeders, Samantha Rolefes, voorzitter Ed Monchen Ilse Visser * Deze cijfers voor 2010 zijn gebaseerd op een schatting die veronderstelt dat de geplande uitbreidingen ongeveer een even grote gemiddelde lening betreffen als in Percentage bestedingen aan beheer & administratie 0,06% 0,05% 4. Percentage totale bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fonds 5. Percentage bestedingen aan doelstelling, inclusief toevoeging aan bestemmingsreserve revolving fund & bestemmingsreserve tbv projecten 185% 52% 100% 89% Hoofdstuk 01: Jaarverslag 14

15 Hoofdstuk 02: Jaarrekening 2.1 Balans Activa 31 december december 2010 Financiële vaste activa (revolving fonds) Liquide middelen Totaal Passiva 31 december december 2010 Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve rev. fonds Bestemmingsreserve t.b.v. projecten Totaal Hoofdstuk 02: Jaarrekening 15

16 2.2 Staat van baten en lasten werkelijk 09 begroot 09 werkelijk 08 Baten Baten uit eigen fondsenwerving (donaties) Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Som der baten Lasten Verstrekken microkredieten Voorlichting microkrediet Besteed aan doelstellingen Besteed aan fondsenwerving Besteed aan beheer en administratie Som der lasten Resultaat Hoofdstuk 02: Jaarrekening 16

17 werkelijk 09 begroot 09 werkelijk 08 toevoeging/onttrekking reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve tbv rev fonds Overige reserves tbv projecten Hoofdstuk 02: Jaarrekening 17

18 2.3 Toelichting op balans Vreemde valuta Liquide middelen Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen Met ingang van 2009 is de jaarrekening opgesteld conform Richtlijn 650 (Richtlijn Fondsenwervende Instellingen). De jaarrekening is opgesteld in euro s en wordt vergeleken met de door het bestuur vastgestelde begroting 2009 en realisatie Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar Met ingang van 2009 is de jaarrekening opgesteld conform Richtlijn 650 (Richtlijn Fondsenwervende Instellingen). De presentatie van de vergelijkende cijfers 2008 is hiervoor eveneens aangepast. Het resultaat (en reserves en fondsen) 2008 is echter ongewijzigd. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. Financiële vaste activa (revolving fonds) Als financiële vaste activa zijn opgenomen verstrekte microkredieten. De looptijd van de kredieten aan individuele vrouwen is over het algemeen minder dan één jaar. De daadwerkelijke verstrekking van gelden vindt echter plaats aan de partnerorganisaties, die de gelden vervolgens (in nauw overleg met Microkrediet voor Moeders) uitzetten. De samenwerkingsverbanden met de partnerorganisatie worden over het algemeen aangegaan voor een periode langer dan één jaar, derhalve worden verstrekte microkredieten als langlopend gepresenteerd. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de uitstaande microkredieten. Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat Microkrediet voor Moeders ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur hanteert hiervoor drie maanden vaste lasten (uitgaande van het budget voor het volgende boekjaar). Bestemmingsreserve revolving fonds De bestemmingsreserve revolving fonds betreft het deel van het eigen vermogen dat al is besteed aan de doelstelling en dat is vastgelegd in kredietverstrekking (financiering). Bestemmingsreserve projecten De bestemmingsreserve projecten is het vermogen dat beschikbaar is voor besteding aan de doelstelling in de komende jaren. Hoofdstuk 02: Jaarrekening 18

19 Toelichting afzonderlijke posten van de balans Financiële vast activa (revolving fonds) Land Projectnaam Oninbare Vordering Revolving fund Waardeverschil agv koersverschil Capaciteits-bouw & organisatie ontwikkeling Bangladesh ASSAR 1 0, ,00-117,90* 0,00 ASSAR ,00 0,00 MANGO ,00-256,00 0,00 Saptadinga 4.292,50-282,50 0,00 Cambodja EDM 9.827,00-173,00 0,00 India MSFW 1 0, ,00-497,00 0,00 Manush ,00 25,00 0,00 Sangamitra ,03 762,03 0,00 Indonesië Kopdit Anna1 0,00 Kopdit Anna2 0,00 Kopdit Anna ,00 98,00 0,00 Rambutan 3.639,91 89,91 0,00 Yamida ,25 399,25 0,00 Sri Lanka BBSWI ,00 133,00 0,00 BBSWI4 0,00 Papaya ,50-435,50 0,00 JSK 2 263,30 0,00 * Dit koersverschil omvat voor de projecten die reeds voor 2009 van start zijn gegaan, ook het koersverschil van die jaren ervoor. Hoofdstuk 02: Jaarrekening 19

20 Land Projectnaam Oninbare Vordering Revolving fund Waardeverschil agv koersverschil Capaciteits-bouw & organisatie ontwikkeling JSK ,00-976,70 0,00 JK 1 359, ,47-142,50 0,00 JK ,50 ** 0,00 Guave 1.220,00-56,15 0,00 IRDO 2 115,89 0,00 IRDO 3 0,00 0,00 IRDO 4 0, ,10-217,29 0,00 MMSLS1 0,00 0,00 MMSLS ,00 0,00 VOVCOD ,00 0,00 Vietnam TDF ,00-177,28 0,00 Chi Em ,00-21,15 0,00 Nepal Dhulikhel 5.076,00-224,00 0,00 Totaal ** Deze telt niet mee in het revolving fonds, omdat die voorlopig nog dubbel is met JK1. Verloopoverzicht revolving fonds 2009 Revolving Fund Uitbreiding Revolving Fund (2009) Afschrijving ivm oninbare vorderingen (2009) 739 Afschrijving ivm koersverschil (2009) Revolving Fund Hoofdstuk 02: Jaarrekening 20

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2011

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2011 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2011 Geconsolideerd Jaarverslag 2011 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2012 Geconsolideerd Jaarverslag 2012 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest Foundation (LIF) gestart door oprichting

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2014 Geconsolideerd Jaarverslag 2014 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2015 Geconsolideerd Jaarverslag 2015 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2015

Financieel Verslag 2015 1 Balans per 2015 31 december 2015 31 december 2014 (na verdeling negatief saldo) ACTIVA Vlottende Activa Liquide Middelen 1 3.511 6.906 Overige vorderingen 2 2.412-5.923 6.906 PASSIVA Reserves en Fondsen

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7

INHOUD. Jaarrekening 2014 Stichting Foundation Care For All Pagina 1 van 7 INHOUD Algemeen... 2 Doel van de stichting... 2 Bestuur... 2 Bezoldiging bestuur... 2 ANBI Status... 2 Belastingplicht... 2 Balans per 31 december... 3 Winst- en verliesrekening... 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 16 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 4 Het bestuur 4

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

STICHTING "DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Jaarverslag 2014 1 / 14

STICHTING DRAAGT ELKANDERS LASTEN Jaarverslag 2014 1 / 14 * Jaarverslag 2014 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Projecten van Haagse Fondsen. Den Haag

Stichting Projecten van Haagse Fondsen. Den Haag Stichting Projecten van Haagse Fondsen Den Haag Jaarverslag 2016 Inhoud 1. Jaarverslag... 3 Voorwoord... 4 1.1 Algemene informatie... 5 1.2 Activiteiten en financiële positie... 5 1.3 Risico analyse...

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS

STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS STICHTING STEUNFONDS t.b.v. het KATHOLIEK HOGER ONDERWIJS FINANCIELE GEGEVENS 2014-2015 Inhoudsopgave Error! Reference source not found.. Algemeen 3 2. Jaarrekening 4 1. Algemeen De Stichting Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie