Jaarrekening Provincie: Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: Postnummer: 8450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014. Provincie: Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: Postnummer: 8450"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Provincie: WEST-VLAANDEREN Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: BREDENE Postnummer: 8450 Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen: iedere werkdag Tel.: Tel.: Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code 35002

2 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

3 Inhoudstabel Jaarrekening 2014 Omschrijving paginanr. I. Inleiding Nieuwe aanpak 7-8 II. Jaarrekening Beleidsnota Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening (schema J1) Financiële toestand Financiële nota Exploitatierekening (schema J2) Investeringsrekening (schema J3 en J4) Liquiditeitenrekening (schema J5) Samenvatting van de algemene rekeningen Balans (schema J6) Staat van de opbrengsten en kosten (schema J7) III. Toelichting bij de jaarrekening Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1 en TJ2) Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3, TJ4 en TJ5) Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) Overzicht per beleidsveld van verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans (schema TJ7) Overzicht waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Extra informatie IV. Bijlagen Proef- en saldibalans 2. Controletabel van de schuld 3. Staat 173x op 31/12/ Belastingsdienst Vlaanderen onroerende voorheffing 5. Belastingsdienst Vlaanderen motorrijtuigen 6. Vlaams Gemeentefonds 7. Staat van de deelnemingen 8. Brief Imewo i.h.k.v. exit Electrabel Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

4 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

5 Inleiding Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

6 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

7 1. Nieuwe aanpak De jaarrekening 2014 is opgebouwd volgens de nieuwe, opgelegde standaard voor alle lokale besturen, namelijk de beleids- en beheerscyclus (BBC). In tegenstelling tot vroeger, waar de jaarrekening vooral een zicht gaf op de financiële gevolgen van het gevoerde beleid met een verantwoording van het (financiële) beheer door de financieel beheerder, evalueert de jaarrekening in de eerste plaats de uitvoering van het gevoerde beleid. De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, de vorm en de inhoud van het budget. Op die manier wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd. Het laat een eenvoudige vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening). Door deze evaluatiefunctie dient de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan en het budget, niet financieel in evenwicht te zijn. De werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar wordt hier weergegeven. De overschotten of tekorten van de jaarrekening zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende budgetwijziging of het eerstvolgende budget. Tot slot heeft de jaarrekening een boekhoudkundige functie. Aan de hand van de jaarrekening krijgt u een vrij volledig beeld van de financiële situatie van het bestuur. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

8 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

9 Jaarrekening Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

10 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

11 1. Beleidsnota In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening is samengesteld uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze moet worden aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken uit de doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

12 1.1 Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. In deze evaluatie worden minstens volgende onderdelen opgenomen: - een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect per prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen in het budget; - de mate van realisatie van de actieplannen per prioritaire beleidsdoelstelling; - de mate van realisatie van de acties; - een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar. De BBC legt geen verplicht model op voor de doelstellingenrealisatie. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

13 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Actie: 1G : Realisatie eigen inbreidingsproject oud gemeentehuis. Geblokkeerd 2014: Project geblokkeerd omwille van budgettaire redenen (als gevolg van gewijzigde wetgeving inzake financiering sociale huisvestingsprojecten). Project zal toekomstig worden afgevoerd en gebouw zal worden verkocht (zie 1ste aanpassing meerjarenplan). Actie: 1G : Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen. Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of op onbewoonbare woningen, aan de hand van actief bijgehouden inventarissen op leegstand of niet-bebouwde gronden. Actie: 1G : Aanleg extra parkeerplaatsen ter hoogte van de Turkeyenlaan. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. Actie: 1G : Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek). Aanpassingswerken Noordzeestraat en doortrekking Hasseltstraat (o.a. in het kader van parkeerproblematiek). Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Jaarrekening Eindbudget Exploitatie Ontvangsten , ,00 Saldo , ,00 Heffen van belasting op leegstand, op onbebouwde grond of Ontvangsten , ,00 op onbewoonbare woningen. Saldo , ,00 29/05/ :56 13

14 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Actie: 1G : Gratis bedeelde rookmelders. Uitgevoerd op : Deze actie wordt voor het laatst uitgevoerd in De doelstelling van deze actie werd behaald, o.a. ook door een nieuwe regelgeving die rookmelders in nieuwbouw voortaan verplicht. Actie: 1G : Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen. 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.974, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Gratis bedeelde rookmelders. Uitgaven 0,00 0, ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0, ,00 Vellen van bomen omwille van veiligheidsoverwegingen. Uitgaven 1.974, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar. Actie: 1G : Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale) huisvestingsactoren. Binnen het lokaal woonoverleg wordt gewaakt over de afstemming tussen de diverse (sociale) huisvestingsactoren. Actie: 1G : Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting. Actie: 1G : Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans)armoede. Opzetten communicatiekanalen tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en mensen in (kans) armoede. (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 29/05/ :56 14

15 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 195,11 260,00 0,00 Saldo , , ,00 Het woonbureau helpt bezoekers bij uiteenlopende vragen omtrent huisvesting. Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 195,11 260,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.bredene Actie: 1G : Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Rikier. Actie: 1G : Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Jozef Molendorp. Actie: 1G : Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus. Financiële ondersteuning investeringswerken liturgische gebouwen parochie Sint-Thérésia van het kind Jezus. Actie: 1G : Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Uitgevoerd op Actie: 1G : Uitbreiding gebouw vrijzinnig centrum De Fakkel (bergingsruimte). Volgens plan 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.bredene Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 243, , ,00 Saldo -243, , ,00 Omgevingswerken Vrijzinnig Centrum De Fakkel. Uitgaven 243, , ,00 Saldo -243, , ,00 29/05/ :56 15

16 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven. Actie: 1G : Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven wijkvergaderingen). Actie: 1G : Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Actie: 1G : Gemeentelijke eindejaarsversiering. 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actie Eindejaarsverlichting (incl. andere kleine uitgaven Uitgaven 1.379, , ,00 wijkvergaderingen). Saldo , , ,00 Gemeentelijke eindejaarsversiering. Uitgaven , , ,00 Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Saldo , , ,00 Uitgaven 1.070, , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven 2.840, , ,00 Saldo , , ,00 Wijkbudgetten, concrete wijkinitiatieven en permanente Uitgaven 2.840, , ,00 vorming (in het kader van de hervorming wijkraden naar wijkvergaderingen). Saldo , , ,00 Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Actie: 1G : Aanleg geboortebos. Actie: 1G : Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%) Sjarelkot wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport)infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. De uitgaven voor jeugdhuis Sjarelkot worden vanwege de specifieke ligging en het specifieke publiek van het jeugdhuis 50% toegeschreven aan gewoon jeugdwerk en 50% aan jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (in overeenstemming met de vroeger ingediende jeugdbeleidsplannen). Reglement: zie 29/05/ :56 16

17 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene : Jaarlijkse subsidie werd voor 100% uitbetaald in dec Actie: 1G : Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk. Jaarlijks: EUR voor projecten voor en door jongeren door min. 5 jongeren en/of jeugdverenigingen. Reglement: zie : Geen aanvragen projectsubsidies ingediend in saldo werd in dec 2014 conform het subsidiereglement verdeeld over de erkende jeugdverenigingen. Actie: 1G : Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote schermen). Uitgevoerd op : eenmalige actie Actie: 1G : Openingsfeesten straten, pleinen,... Volgens plan 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanleg geboortebos. Uitgaven 2.454, , ,00 Saldo , , ,00 Evenement WK voetbal 2014 (o.a.plaatsen van grote Uitgaven 4.708, , ,00 schermen). Saldo , , ,00 Openingsfeesten straten, pleinen,... Uitgaven 754, , ,00 Saldo -754, , ,00 Projectsubsidie jongeren - jeugdwerk. Uitgaven 2.499, , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%) Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 17

18 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Actie: 1G : Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen). 2014: in mei 2014 verkeerslessen voor lln 4de leerjaar georganiseerd, in oktober lessen dodehoekspiegel voor 5de en 6de ljr. Actie: 1G : Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer schoolgaande jongeren. 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gedeeltelijke terugbetaling abonnementen openbaar vervoer Uitgaven , , ,00 schoolgaande jongeren. Opzetten verkeersveiligheidsprojecten in de Bredense scholen (in samenwerking met de scholen). Saldo , , ,00 Uitgaven 4.149, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West- Vlaanderen (brandweer). Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Actie: 1G : Bijdrage brandweerkosten. 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bijdrage brandweerkosten. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 18

19 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties. Actie: 1G : Inzetten gemeenschapswacht(en). Actie: 1G : Gemeentelijke administratieve boetes. 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Gemeentelijke administratieve boetes. Ontvangsten 2.625, , ,00 Saldo 2.625, , ,00 Inzetten gemeenschapswacht(en). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Actie: 1G : Graveren van auto's of fietsen (in het kader van criminaliteitspreventie). 2014: periodieke acties autograveren; geen eigen fietsgraveeracties meer (wel doorverwijzen naar politie Oostende, die ook fietsen van Bredenaars graveert) Actie: 1G : Opstellen en uitvoeren bijzondere nood-en interventieplannen. * Opstellen bijzondere nood- en interventieplannen (en ter beschikking stellen gemeentelijke expertise hierover aan derden). * Uitgaven die louter kaderen in de uitvoering van algemene en bijzondere nood- en interventieplannen (bv. aankoop materiaal en materieel in kader van het veiligheidsbeleid) Van elke evenementen met bijzondere risico's in de gemeente wordt voorafgaand een BNIP opgesteld in samenwerking met de veiligheidsdiensten en organisator : Nieuwjaarsduik, Foute Fuif, Horecabeurs, Jaarbeurs, triatlon, Twins Swell, Afro C, Nostalgie, Wild West Days, Manifiesta, Halloween, Versluyscyclocross. 29/05/ :56 19

20 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Sensibiliserende campagnes over specifieke veiligheidsrisico's internetgebruik. Niet gestart Actie: 1G : Bestrijden cyberhate op eigen sociale netwerksites. Actie: 1G : Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor redders, hulpdiensten,...) 2014: De actie werd in 2014 grotendeels uitgevoerd (o.a. aanleg toegang zon, zee, zorgeloos...), maar blijft in het meerjarenplan opgenomen voor de jaarlijkse vervanging van defecte platen 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 47, , ,00 Saldo -47, , ,00 Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor Uitgaven 0, , ,00 redders, hulpdiensten,...) Saldo 0, , ,00 Graveren van auto's of fietsen (in het kader van Uitgaven 47, ,00 0,00 criminaliteitspreventie). Saldo -47, ,00 0,00 Investering Uitgaven 5.429, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Aanleg betonnen oprijplaten aan strandtoegangen (voor Uitgaven 5.429, ,00 0,00 redders, hulpdiensten,...) Saldo , ,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Actie: 1G : Aanleggen van extra parkeerruimte te Bredene-Dorp. Werden grotendeels reeds extra parkeerruimtes gerealiseerd in Uitgevoerd op Actie: 1G : Uitbreiding parking sportsite Spuikomlaan. Volgens plan 29/05/ :56 20

21 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Verhogen van de kindvriendelijkheid van de parkings. Voorzien van brede parkeerplaatsen voor ouders die een autostoel voor baby's of peuters uit de auto moeten halen. Niet gestart Actie: 1G : Uitbreiding parking site Centrumplein. Geblokkeerd Actie: 1G : Gefaseerde vervanging parkeerautomaten. 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gefaseerde vervanging parkeerautomaten. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. Actie: 1G : Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan. 2014: In 2014 werd het beleidsplan en actieplan vastgesteld door de GBC als onderdeel van de te volgen procedure. Actie: 1G : Verkeerscirculatieplan Bredene-Sas opmaken en implementeren. (doorstroming en parkeergelegenheid) 2014: Verkeerscirculatieplan Bredene Sas uitgewerkt door Grontmij via Masterplan Sas, in 2015 start de (gefaseerde) uitvoering van de heraanleg. Actie: 1G : Doortrekking Zeelaan (met respect voor leefbaarheid nieuwe sociale woonzone). Vertraagd 2014: Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen 29/05/ :56 21

22 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Aanleg Ebbestraat. Nieuwe straat die het nog aan te leggen gedeelte van de Zeelaan verbindt met de rotonde in de Duinenstraat ter hoogte van Wackerbout. Vertraagd 2014: Deze actie hangt samen met de doortrekking van de Zeelaan. De doortrekking van de Zeelaan hangt dan weer samen met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen Actie: 1G : Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheen Noord-Ede. Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat (waarborgen vlot en veilig doorgaand verkeer richting Sluizenstraat of N9) (en gekoppeld aan rioleringswerken langs Noord- Ede). Vertraagd 2014: Deze werken zullen omwille van mobiliteitsnoden slechts kunnen worden aangevat na de afhandeling van de dringende renovatiewerken in de Duinenstraat. Actie: 1G : Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot containerpark) in functie van verkeersdoorstroming. Inrichtings- en verbredingswerken Noord-Edestraat (van Sluizenstraat tot containerpark) in functie van verkeersdoorstroming. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. Actie: 1G : Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg. Aanleggen van voorsorteerstroken op de Driftweg ter hoogte van de kruispunten met de Zeelaan en de Breeweg. In voorbereiding 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Afwerken inhoudelijke bijsturing mobiliteitsplan. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Herinrichting zone ter hoogte van de Blauwe Sluis - Sluizenstraat en uitvoeren rioleringswerken langsheen Noord-Ede. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 29/05/ :56 22

23 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Actie: 1G : Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling). Vertraagd Actie: 1G : Jaarlijks voetpadenprogramma's. 2014: Deze budgetten zijn in 2014 om dringende redenen verschoven naar de renovatie stookplaats technische dienst en opstarten project zon, zee zorgeloos strandpost : DAWINI, aanleg voetpaden sociale wijk 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 5.399, , ,00 Saldo , , ,00 Jaarlijks fietspadenprogramma (incl.fietsenstalling). Uitgaven 5.399, , ,00 Saldo , , ,00 Jaarlijks voetpadenprogramma's. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. Actie: 1G : Eigen busdienst marktbus. 2014: Marktbus in 2014 wekelijks operationeel, in december ook tijdens werken Duinenstraat/Oude Tramstraat. Actie: 1G : Overleg met vervoersmaatschappij De Lijn omtrent de betere ontsluiting van Bredene met de bus. 2014: in 2014 meerdere malen overleg n.a.v. mobiliteitsplan cfr. 6 februari, 14 maart en 5 december. Actie: 1G : Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar. Uitgevoerd op : laatste volle jaar financiële ondersteuning -> project wordt definitief stopgezet op 1/6/ /05/ :56 23

24 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang. 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Eigen busdienst marktbus. Uitgaven 2.201, , ,00 Saldo , , ,00 Schoolvervoer van en naar de buitenschoolse kinderopvang. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Tussenkomst in kosten openbaar vervoer voor Bredenaars tussen 60 en 65 jaar. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Actie: 1G : Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Actie: 1G : Schilderen van belijning. Actie: 1G : Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement). Hinder door de openbare werken zoveel mogelijk beperken voor handelszaken (uitvoeren Minder Hinder-engagement). 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 6.008, , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Uitgaven 5.521, , ,00 Saldo , , ,00 Schilderen van belijning. Uitgaven 486, , ,00 Saldo -486, , ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen en plaatsen van verkeerssignalisatie. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Schilderen van belijning. Uitgaven 3.062, , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 24

25 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Actie: 1G : Verfraaiingswerken winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat. Uitgevoerd op Actie: 1G : Project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme. Actie: 1G : Plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (prioritaire doelgroep tweede verblijvers). Volgens plan 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Project buurt- en nabijheidsdiensten toerisme. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Actie: 1G : Ondersteunen van economische acties. Actie: 1G : Subsidies aan economische verenigingen. Actie: 1G : Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI Afgevoerd 2014: Ondanks diverse onderhandelingspogingen met eigenaars van handelspanden, werd geen handelspand gevonden dat (binnen de grenzen van onze financiële mogelijkheden) geschikt werd geacht om te gebruiken voor het project "Commissie Leegstand" - JCI. 29/05/ :56 25

26 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 780, , ,00 Ontvangsten 2.675, ,00 0,00 Saldo 1.895, , ,00 Ondersteunen van economische acties. Uitgaven 30, , ,00 Ontvangsten 2.675, ,00 0,00 Saldo 2.645, , ,00 Prijzengeld project "Commissie Leegstand" - JCI Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Subsidies aan economische verenigingen. Uitgaven 750,00 750,00 750,00 Saldo -750,00-750,00-750,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Actie: 1G : Opstellen van een marketingplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene. Actie: 1G : Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Actie: 1G : Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes (o.a. via Westtoer). Actie: 1G : Drukwerk Logiegids. Volgens plan Actie: 1G : Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd. 29/05/ :56 26

27 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Opbouw databank met interessante filmlocaties in onze gemeente. Niet gestart Actie: 1G : Aanleg van nieuwe openbare verlichting watertoren. 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 5.219, , ,00 Saldo , , ,00 Drukwerk Logiegids. Uitgaven 4.450, , ,00 Ontvangsten 5.219, , ,00 Saldo 768, , ,00 Gardens of Bredene en bebloemingswedstrijd. Uitgaven 7.472, , ,00 Saldo , , ,00 Participatie in overkoepelende toeristische Uitgaven , , ,00 promotiecampagnes (o.a. via Westtoer). Uitwerken van eigen, afgewerkte arrangementen, die de toeristische mogelijkheden op een klantvriendelijke manier in de verf zetten. Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten. Actie: 1G : Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl) Sanitair en drankverkoop t.h.v. strandpost 4, zodat deze zone nuttiger inzetbaar wordt in een ruimer evenementenbeleid. (bv. MEC Staf Versl) Niet gestart Actie: 1G : Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Uitgevoerd op Actie: 1G : Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. 29/05/ :56 27

28 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Aanleg van nieuwe douchepalen aan de diverse strandposten. Niet gestart 2014: actie financieel niet in het meerjarenplan opgenomen 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanbod strandcabines via concessies aan private personen,(+ uitbreiding v dit aanbod) alsook via concessies voor verhuur van strandcabines. Verhogen vd kwaliteit vd infrastructuur en de uitbating vd strandposten via moderne, rendabele en aangepaste concessievoorschriften. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo 1.193, , ,00 Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren. Actie: 1G : Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen operationeel actieplan "toeristische zone" voor de gefaseerde renovatie en heraanleg van het openbaar domein in het toeristisch centrum. Niet gestart Actie: 1G : Herinrichting recreatiedomein "Paelsteenveld". Uitgevoerd op Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken Duinenwijk (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Niet gestart Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken wijk Maria-Duyne (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Niet gestart 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". 29/05/ :56 28

29 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Actie: 1G : Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden van eigen georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Ondersteunen van extern of privaat georganiseerde toeristische evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Actie: 1G : Aangaan PPS voor de uitbating van recreatiedomein "Grasduinen". Volgens plan Actie: 1G : Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein"grasduinen" vanuit de Duinenstraat. In voorbereiding Actie: 1G : Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen". Actie: 1G : Aanleg van infrastructuur en accommodatie in recreatiedomein "Grasduinen" die er de vrijetijdsbeleving versterkt. * Aanleg van infrastuctuur in recreatiedomein "Grasduinen" die uitnodigt om bijvoorbeeld te lopen, te wandelen of te fietsen. * Aanleg van ondersteunende facliteiten zoals bijvoorbeeld publiek sanitair of technische ruimtes voor verenigingen. 29/05/ :56 29

30 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen". Uitgevoerd op : looppiste van meter met aanduiding per 100 meter, met drainage en verlichting. Actie: 1G : Organiseren van evenementen in recreatiedomein "Grasduinen" 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.996, , ,00 Saldo , , ,00 Organiseren van evenementen in recreatiedomein Uitgaven 1.996, , ,00 "Grasduinen" Saldo , , ,00 Uitstippelen looppiste in het recreatiedomein "Grasduinen". Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investering Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Aanleg toegangsweg en parking nr recreatiedomein" Uitgaven 0, , ,00 Grasduinen" vanuit de Duinenstraat. Aanleg van voetpaden en fietspaden vanuit 4 windstreken naar recreatiedomein "Grasduinen". Saldo 0, , ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Actie: 1G : Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor senioren. Afgevoerd 2014: Actie wordt in meer gedetailleerde mate uitgevoerd onder actieplan 1G G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Organiseren van laagdrempelige sportinitiatiecursussen voor Ontvangsten 0,00 0,00 senioren. Saldo 0,00 0,00 29/05/ :56 30

31 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren. Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Volgens plan 2014: Geen bijkomende activiteiten. Het vooropgestelde programma, zie hieronder, werd afgewerkt. Actie: 1G : Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Niet gestart Actie: 1G : Sportkampen voor kinderen en jongeren. 2014: Sportieve kinderopvang tijdens de korte vakantieperiodes. Keuze tussen halve en volle dagen. In samenspraak met BKO. Actie: 1G : Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Volgens plan Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Turnen : Geen bijkomende activiteiten. Het vooropgestelde programma, zie hieronder, werd afgewerkt. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Yoga. Organisatie van sportinitiaties - Yoga. 2014: Wekelijks turnuur gebaseerd op kracht en lenigheid ihkv sport overdag en sportelen. 2014: Wekelijks initiatie Yoga ihkv sport overdag en sportelen. 29/05/ :56 31

32 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten. Organisatie van sportinitiaties - Basisconditie: sporttakken genre BBB, (New) Zumba, Calory Crush, Striding,... Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Line Dance. Organisatie van sportinitiaties - Line Dance. 2014: Wekelijks total work out programma gevolgd door uurtje "striding" ihkv sport overdag en sportelen. Oorspronkelijk zumba, BBB en calory crush onder één noemer. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi. 2014: Wekelijkse line dance sessies ihkv sport overdag en sportelen. Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi (lessen voor zowel beginners als gevorderden). Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike. 2014: Wekelijkse tai chi lessen ihkv sport overdag en sportelen (wisselende opkomst = dient aan grondige evaluatie onderworpen). Nieuwe initatie lessenreeks van 10 sessies, waarin gaandeweg wordt opgebouwd naar een fietsafstand van 50 km. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Badminton. Organisatie van sportinitiaties - Badminton. 2014: 10 weken durende intitiatie fietsen onder leiding van gebrevetteerd monitor. 2014: Wekelijkse badminton: vrij spel en wedstrijden ihkv sport overdag en sportelen. Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen. Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen. 2014: Leren zwemmen voor alle bredense jongeren van 7 jaar in 12 lessen. 29/05/ :56 32

33 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Organisatie van sportinitiaties - Start to Run. Organisatie van sportinitiaties - Start to Run. Actie: 1G : Scholengordel 2014: Jaarlijks terugkerende "start to run" sessie. 5 km lopen zonder ademnood in 12 weken. De Scholengordel is een gemeentelijk georganiseerde wandel- en fietstocht voor leerlingen van de Bredense basisscholen. De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar werken de Scholengordel te voet af, de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar met de fiets. Op verschillende locaties langs het traject zijn er opdrachten voorzien, zoals doe-proeven, vragenreeksen of gokvragen. Per leerjaar is er één kindje dat zo een prijs in de wacht kan slepen, namelijk een gratis zwemticket voor alle kinderen van de klas. 2014: Jaarlijkse organisatie van de "bredense" scholengordel met deelname van alle scholen en klassen. 29/05/ :56 33

34 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Organisatie van een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Organisatie van sportinitiaties (voor zover niet opgenomen Uitgaven 0,00 350,00 350,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 onder andere acties). Organisatie van sportinitiaties - Badminton. Uitgaven 712, ,00 700,00 Ontvangsten 499,50 700,00 700,00 Saldo -212,50-675,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Basisconditiesporten. Uitgaven 3.624, , ,00 Ontvangsten 3.928, , ,00 Saldo 304,20 0,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Line Dance. Uitgaven 396,00 500,00 500,00 Ontvangsten 857, , ,00 Saldo 461,25 700,00 700,00 Organisatie van sportinitiaties - Start to Bike. Uitgaven 362,00 650,00 350,00 Ontvangsten 180,00 300,00 300,00 Saldo -182,00-350,00-50,00 Organisatie van sportinitiaties - Start to Run. Uitgaven 1.069, , ,00 Ontvangsten 490, , ,00 Saldo -579,93-850,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Tai Chi. Uitgaven 780, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo -780,00 0,00 700,00 Organisatie van sportinitiaties - Turnen 50+. Uitgaven 701, , ,00 Ontvangsten 749, , ,00 Saldo 48,13-600,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Yoga. Uitgaven 904, , ,00 Ontvangsten 714, , ,00 Saldo -189,58 0,00 0,00 Organisatie van sportinitiaties - Zwemlessen 7-jarigen. Uitgaven 999, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -999, , ,00 Scholengordel Uitgaven 1.499, , ,00 Saldo , , ,00 Sportkampen voor kinderen en jongeren. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo 199, , ,00 Investering Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Creëren van volkstuintjes (na onderzoek van meest aangewezen aanpak hiervoor.) Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 29/05/ :56 34

35 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Actie: 1G : Bouw nieuw zwembad met wellness en speelelementen op "Grasduinen" (via PPS). Volgens plan Actie: 1G : Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder". Oprichting nieuwe sportinfrastructuur op de site vd voormalige werkhuizen, bij voorkeur via PPS (en eventueel in combinatie met woonproject) In voorbereiding Actie: 1G : Reconversie zwembad naar sporthal. Geblokkeerd 2014: Actie volgt chronologisch op actie 1G Actie: 1G : Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder. Bouw van twee bijkomende kleedkamers met douches en diverse technische ruimten ter hoogte van voetbalterreinen 1 en 2 (domein gemeentelijk sportcentrum "Ter Polder"). 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bouw buitenkleedkamers sportcentrum Ter Polder. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Oprichting nieuwe extra sportzaal op het domein van sportcentrum "Ter Polder". Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actie: 1G : Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Bijkomende toelichting: Deelname aan de Vlaamse Veldloopweek, in samenwerking met o.a. WVS, Bloso, SVV en de provinciale sportdienst. 2014: Deelname aan de jaarlijkse scholenveldloop een initiatief van SVS met deelname van alle scholen (tijdens schooluren op woensdagvoormiddag). 29/05/ :56 35

36 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop. Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg. Uitgevoerd op G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. 2014: Zie actie 1G voor de rest van de planperiode inzake de "Zomerloop" (technische correctie: deze actie werd bij de opmaak van het meerjarenplan per ongeluk aan het verkeerde actieplan gekoppeld). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.649, , ,00 Ontvangsten 765, , ,00 Saldo , , ,00 Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop. Organisatie van sportactiviteiten in het kader van (nationale) schoolsportcampagnes - Scholenveldloop. Uitgaven 2.968, , ,00 Ontvangsten 765, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 680,40 900,00 900,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -680,40-900,00-900,00 Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding. Actie: 1G : Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding. Reglement: zie 20sportverenigingen.pdf 2014: Uitvoering en uitbetaling van de impulssubsidies volgens reglement met puntensysteem aan alle jeugdverenigingen met een kwaliteitsvolle jeugdwerking. 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Impulssubsidie aan erkende sportclubs ter verhoging vd kwaliteit vd jeugdsportbegeleiding. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. 29/05/ :56 36

37 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..) De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..) NB: ingeschreven uitgaven zijn voor de organisatie van vergaderingen en representatiekosten. 2014: - Er werd een nieuw erkenningsbesluit genomen door de gemeenteraad in zitting van 20/10/2014 ( be/gemeenteraad/grn pdf) - Regelmatige bijeenkomsten van bestuur en algemene vergadering van de sportraad alsook werkvergaderingen verschillende activiteiten (triatlon, MTB races, cyclo cross, ). Actie: 1G : Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Actie: 1G : Subsidies aan sportverenigingen. 2014: Jaarlijkse gala avond ter ere van de geleverde sportprestaties van het afgelopen jaar. Gekoppeld aan een spotquiz in het MEC Staf Versluys. Reglement: zie 20sportverenigingen.pdf 2014: - Naar aanleiding van een opmerking door Bloso op het bestaande subsidiereglement werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemene sportsubsidie en subsidie voor wielerwedstrijden. Deze subsidies worden voortaan duidelijk van elkaar gesplitst via aparte actiecodes en aparte aanvraagformulieren. - Uitvoering en betaling van de jaarlijkse susidies voor sportverenigingen volgens bestaand regelment met puntensysteem. 29/05/ :56 37

38 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen. 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. 2014: Jaarlijkse vernieuwing van sportmateriaal nodig in het gemeentelijk sportcentrum( sporthallen, zwembad en buitenterreinen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum Uitgaven 1.298, , ,00 door sportverenigingen. De sportraad waakt over de integrale uitbouw van het sportieve activiteitenaanbod (samenwerking tussen actoren, afstemming,..) Saldo , , ,00 Uitgaven 1.079, , ,00 Saldo , , ,00 Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via de Uitgaven 3.151, , ,00 jaarlijkse uitreiking van de sportprijzen en de sportquiz. Saldo , , ,00 Subsidies aan sportverenigingen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven 7.260, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop divers sportmateriaal voor gebruik in sportcentrum door sportverenigingen. Uitgaven 7.260, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Handzame Classic. Inrichten (logistiek, sponsoring,...) startplaats elite wielerwedstrijd "Handzame Classic" via een 5- jarige medewerking en dit in samenwerking met "Krekedalvrienden" Handzame en het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. 2014: Financiele en logistieke medewerking aan de jaarlijkse wielerwedstrijd voor elite met contract - startplaats Handzame Classic. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Beachsoccer. Organisatie van een beachsoccer tornooi met randanimatie op het strand, in samenwerking met KBVB en Win Wave. Geblokkeerd 2014: Er kon na overleg uiteindelijk geen overeenkomst worden afgesloten met de organisatoren van dit evenement. 29/05/ :56 38

39 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon. Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de jeugd- en kwarttriatlon (een organisatie van sportraad Oostende). Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten ( triatlonbredeneoostende.be). 2014: Uitbreiding van de bestaande organisatie met een specifieke jeugdwedstrijd in Geslaagde editie (wordt herhaald). Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Eindejaarsloop. Een gemeentelijk georganiseerde loopwedstrijd op de openbare weg. 2014: Jaarlijkse eindejaars loopwedstrijd in en rond het sportcentrum - keuze tussen 6 en 9 km. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Zomerloop 2014: Jaarlijkse loopwedstrijd georganiseerd door de sportdienst ihkv het "loopcriterium van de kust" ism alle kustgemeenten tijdens de zomermaanden. Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic. Logistieke en financiële medewerking verlenen aan de organisatie van de mountainbike wedstrijd "MTB Duo Race" en/of "MTB Classic" (een organisatie van watersportclub Twins Bredene). Deze wedstrijden staan open voor alle deelnemers, inclusief recreanten ( be/#bike-events) 2014: Financiele en logistieke medewerking aan twee Mountainbike wedstrijden op het strand en in de duinen. In samenwerking met Watersportvereniging "Twins". 29/05/ :56 39

40 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen). Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen): * subsidies organisatie wielerwedstrijden * medewerking losse wielerwedstrijden, andere dan reeds uitdrukkelijk vernoemd 2014: - Naar aanleiding van een opmerking door Bloso op het bestaande subsidiereglement werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemene sportsubsidie en subsidie voor wielerwedstrijden. Deze subsidies worden voortaan duidelijk van elkaar gesplitst via aparte actiecodes en aparte aanvraagformulieren. - Uitvoering en betaling van de jaarlijkse susidies voor organisatie van wielerwedstrijden volgens bestaand regelment met puntensysteem. 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.108, , ,00 Ontvangsten 1.060, , ,00 Saldo , , ,00 Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Eindejaarsloop. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Handzame Classic. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - Jeugd- en kwarttriatlon. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - MTB Duo Race en/of MTB Classic. Organisatie van of medewerking verlenen aan sportwedstrijden - wielerwedstrijden (algemeen). Uitgaven 2.578, , ,00 Ontvangsten 1.060, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 2.530, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s. m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan. Actie: 1G : Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke kinderopvang) van BKO. 29/05/ :56 40

41 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Gespecialiseerde software BKO. Actie: 1G : Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..) Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..) Actie: 1G : Daguitstappen kinderen BKO. Actie: 1G : Project middagslapers voor peuters en kleuters. Uitgevoerd op : Project wordt voor het laatst aangeboden in het schooljaar De actie wordt niet hernomen vanaf het schooljaar , voornamelijk omdat de scholen ondertussen zelf beter inspelen op de doelgroep van dit project. Actie: 1G : Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, oudercontactdagen,... BKO. Actie: 1G : Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Actie: 1G : Aankoop minibus BKO (ter vervanging van huidige minibus). Volgens plan 29/05/ :56 41

42 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Algemene coördinatie en kernwerking (de eigenlijke Uitgaven , , ,00 kinderopvang) van BKO. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Daguitstappen kinderen BKO. Uitgaven 3.824, , ,00 Diverse aankopen in het kader van een aantrekkelijke en veilige BKO-werking (bv.knutselmater., speelgoed, EHBO, drankjes vr verkoop..) Diverse feesten, opendeurdagen, netwerkmomenten, Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 302,56 500,00 500,00 Saldo -302,56-500,00-500,00 oudercontactdagen,... BKO. Gespecialiseerde software BKO. Uitgaven 5.457, , ,00 Saldo , , ,00 Project middagslapers voor peuters en kleuters. Uitgaven 357, , ,00 Saldo -357, , ,00 Investering Uitgaven 5.189, , ,00 Saldo , , ,00 Diverse herinrichtings- en renovatiewerken BKO (i.k.v. veiligheid, conformiteit en/of uitbreiding van de dienstverlening). Uitgaven 5.189, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan. Actie: 1G : Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Actie: 1G : Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang). Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang). Vertraagd 2014: Kind en Gezin heeft het proefproject stopgezet. Nieuwe software voor de uitvoering van het lokaal loket is dus nog niet klaar. Project wordt later heropgestart (nog geen concrete timing van Kind en Gezin ontvangen). 29/05/ :56 42

43 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Actie: 1G : Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders. 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Algemene coördinatie van de gemeentelijke dienst Uitgaven , , ,00 onthaalgezinnen. Ontvangsten 212,55 200,00 0,00 Saldo , , ,00 Babybabbels - infoavonden kinderopvang jonge ouders. Uitgaven 439, , ,00 Saldo -439, , ,00 Gespecialiseerde software gemeentelijke dienst Uitgaven 1.101, , ,00 onthaalgezinnen (incl. software Lokaal Loket Kinderopvang). Onthaalouders aangesloten bij de gemeentelijke dienst onthaalgezinnen. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. Actie: 1G : Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders. Actie: 1G : Opleidingen onthaalouders. Actie: 1G : Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek. Actie: 1G : Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen. 2014: Locatiepremie wordt in 2015 verdubbeld naar een maximale premie van 200 EUR per OO ipv 100 EUR. 29/05/ :56 43

44 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Starterspremie onthaalgezinnen. 2014: Starterspremie wordt vanaf 2015 betaald door het gemeentebestuur ipv door Kind en Gezin. 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 9.362, , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen en uitlenen materiaal speel-o-theek. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gemeentelijke locatiepremie onthaalgezinnen. Uitgaven 2.035, , ,00 Saldo , , ,00 Opleidingen onthaalouders. Uitgaven 705, , ,00 Saldo -705, , ,00 Starterspremie onthaalgezinnen. Uitgaven 2.604, , ,00 Ontvangsten 3.038, , ,00 Saldo 434,05 0,00 0,00 Verzekeringspremies onthaalgezinnen en sociale bijdragen sociaal statuut onthaalouders. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 6.324, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken. Actie: 1G : Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Bijkomende toelichting: De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijk Sas-Nukker en in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien de speelpleinwerking zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de gebruikers te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar. Reglement: zie 29/05/ :56 44

45 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene : Subsidie Jokkebrok werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 voor aanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en godkeuring van het werkingsverslag. Actie: 1G : Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Bijkomende toelichting: De aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren situeert zich vooral in de wijk Sas-Nukker en in mindere mate Duinen (zie verantwoordingsnota jeugd 2008). Aangezien het jeugdhuis zich in deze wijk bevindt, is ook minstens 50% van de leden te beschouwen als maatschappelijk kwetsbaar. Reglement: zie : Jaarlijkse subsidie werd voor 100% uitbetaald in december G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch. kwetsbare situaties. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie aan jeugdhuis Sjarelkot (aandeel bereik Uitgaven 2.000, , ,00 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel bereik maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren -50%). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven. Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. Actie: 1G : Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking). Naast de Pretkamjonet en de reeds bestaande evenementen wordt ook voorzien in kleine, laagdrempelige en overwegend gratis evenementen tijdens vakantieperiodes. Deze sluiten aan op de vragen en de leefwereld van de kinderen en jongeren (kookworkshops, game-namiddagen, longboards maken enz) 2014: In de vakantieperiodes werd telkens een programma uitgewerkt op maat van de kinderen en jongeren. Per week waren er (Pretkamjonet inclusief) minstens 4 activiteiten. 29/05/ :56 45

46 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,...) Pretkamjonet. Mobiele speelpleinwerking op buurtspeelpleintjes, elke woensdag- en vrijdagnamiddag in vakantieperiodes (uitgezonderd Kerstvakantie). Kinderen en jongeren 6-16 jaar kunnen komen sporten, spelen, knutselen en plezier maken, in een ongedwongen en relaxte sfeer. 2014: Mobiele speelpleinwerking Pretkamjonet reed 25 keer uit in vakantieperiodes en dit naar 10 verschillende speelpleinen. 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.506, , ,00 Ontvangsten 0,00 500,00 500,00 Saldo , , ,00 Mobiele speelpleinwerking (op speelpleintjes, in wijken,...) Uitgaven 1.806, , ,00 Pretkamjonet. Saldo , , ,00 Vakantiewerking jeugd (speelpleintjes- en buurtwerking). Uitgaven 3.699, , ,00 Ontvangsten 0,00 500,00 500,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Actie: 1G : Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. 2014: Uitvoering van eerder gemeenteraadsbeslissing om de erkende sportverenigingen met jeugdwerking de gemeentelijke accommodatie gratis te laten gebruiken. Actie: 1G : Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten aan (voornamelijk) cliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis. 2014: Terugbetaling bij eigen activiteiten - gebeurt uitsluitend via het OCMW - sociale dienst. 29/05/ :56 46

47 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden (incl. lidgeld, verplichte uitrusting,...) voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs. Bijkomende toelichting: Terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor niet-gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten of sportaanbod via sportclubs aan cliënten van het OCMW, in nauw overleg met het OCMW en Sociaal Huis. Deze terugbetaling gebeurt volgens door het OCMW vooraf vastgelegde criteria. en slaat op onder meer lidgeld en voor deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen. 2014: Terugbetaling van onkosten voor sportdoeleinden aan kansarmen - uitsluitend via het OCMW ten belope van een voorafbepaald totaalbedrag. Actie: 1G : Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen. Aankoop van klein sportmateriaal (balle, petanque, volksspelen, spelen ter verbetering van de motoriek, tafeltennis, darts, biljart, fitness,...) voor: Lokaal Opvanginitiatief (asielzoekers), Serviceflats Bredene (senioren), opvangtehuis De Brugge (daklozen), Les Colombiers (mensen met psychische beperkingen), zorghotel residentie Ensor (vnl. revalidatie). 2014: Aankoop van noodzakelijk materiaal voor actie 1G en sportkamjonet. Actie: 1G : Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Bredene (pleinen, wijksportpleintjes,...). Uitgebreid sportaanbod voor jongeren tijdens de zomermaanden in samenwerking met jeugddienst en vzw Uit de Marge. Aanbod: bv. free running, initiatie baseball, initiatie basketbal, initiatie kajak, mountainbike, voetbaltornooi, duikinitiatie, initiatie boogschieten, verdedigingsporten,... Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren. 2014: Sportaanbod tijdens de zomermaanden geintegreerd in het totaalprogramma van de jeugddienst in nauwe samenwerking met de vzw "uit de marge" verspreid over de verschillende wijken in Bredene. 29/05/ :56 47

48 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge. Inleggen van een bus en voorzien van begeleiding van (kansarme) jongeren naar het Blosoevenement "Marktsport" te Brugge en dit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis, de jeugddienst en de vzw Uit de Marge. Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker en cliënten OCMW. Niet gestart Actie: 1G : Sportkamjonet op woensdagnamiddag. 2014: De geplande (jaarlijkse) activiteit werd niet uitgevoerd door het BLOSO. Voorzien van klein sportmateriaal en begeleiding op woensdagnamiddag op diverse buurtpleintjes. Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren. Actie: 1G : Sportinstuif voor kansengroepen. 2014: Zeer geslaagde wekelijkse bezoeken aan verschillende buurtpleintjes met de speciaalingerichte "sportkamjonet" onder begeleiding van gebrevetteerde monitoren. Sportinstuif voor kansarme jongeren in (en eventueel buiten) het gemeentelijk sportcentrum en dit in samenwerking met het OCMW, het Sociaal Huis en vzw Uit de Marge. Afgevoerd 2014: Geschrapt van het programma - voorziene budgetten werden overgeheveld naar actie 1G (terugbetalingen aan kansengroepen). Actie: 1G : Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren). Doelgroep: primaire contactpersonen jeugdwelzijnswerker: jongeren uit kansarmere buurten en niet-georganiseerde jongeren. 2014: Wekelijkse dansinitiaties voor en door maatschappelijk kwetsbare jongeren in het jeugdcentrum "Creatuur". Actie: 1G : Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers. Halfjaarlijkse vormingssessies voor jeugdtrainers. In deze vorming, die wordt verzorgd door vzw Uit de Marge, wordt praktisch advies gegeven aan jeugdtrainers over hoe op een correcte en efficiënte manier kan worden omgegaan met moeilijke jongeren. Er wordt hierbij gefocust op probleemgedrag dat kan ontstaan als gevolg van maatschappelijk kwetsbare situaties (bv. authoriteitsproblemen, agressie, pestgedrag, middelenmisbruik,...) of als gevolg van medische problemen (bv. adhd, autismestoornissen,...). Bedoeling van de vorming is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat jongeren die maatschappelijke moelijkheden ondervinden door thuissituatie of medische beperkingen, maar die toch de stap naar een sportclub hebben durven zetten, zo efficiënt mogelijk worden begeleid (terugdringen uitval door conflichtsituaties of onaangepaste begeleiding). 29/05/ :56 48

49 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Uitgevoerd op : Vormingsessie "hoe omgaan met moeilijke jongeren" door vzw "uit de marge" voor jeugdtrainers en bestuurders sportverenigingen. De sessie werd georganiseerd in het voorjaar en nogmaals herhaald in het najaar. Actie: 1G : Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. asielzoekers en daklozen). Wekelijks sportuur (zaalvoetbal, volleybal, basketbal, badminton, tafeltennis,...) in het gemeentelijk sportcentrum. Doelgroep: daklozen opgevangen in opvangtehuis "De Bruigge" en asielzoekers opgevangen in het Lokaal Opvanginitiatief. 2014: Wekelijks sportuurtje waarbij de accommodatie vrij wordt gehouden voor kansengroepen. Wisselende deelname doch zeer geapprecieerd. 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.356, , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden van gratis sportinfrastructuur voor Uitgaven 0,00 0,00 500,00 jeugdtrainingen door erkende sportclubs en schoolsport. Saldo 0,00 0,00-500,00 Aankoop van klein sportmateriaal voor kansengroepen. Uitgaven 1.396, , ,00 Saldo , , ,00 Dansinitiatie voor kansengroepen (vnl. kansarme jongeren). Uitgaven 1.560, ,00 600,00 Saldo , ,00-600,00 Deelname aan Marktsport (BLOSO) te Brugge. Uitgaven 0,00 0,00 520,00 Saldo 0,00 0,00-520,00 Gratis zomersport voor jongeren op diverse locaties in Uitgaven 400, , ,00 Bredene (pleinen, wijksportpleintjes,...). Saldo -400, , ,00 Sportinitiaties in het sportcentrum voor kansengroepen (vnl. Uitgaven 0,00 0,00 340,00 asielzoekers en daklozen). Saldo 0,00 0,00-340,00 Sportinstuif voor kansengroepen. Uitgaven 0,00 600,00 600,00 Saldo 0,00-600,00-600,00 Sportkamjonet op woensdagnamiddag. Uitgaven 0,00 0,00 860,00 Saldo 0,00 0,00-860,00 Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van deelnemingsgelden voor extern georganiseerde sportactiviteiten. Terugbetaling aan kansengroepen (vnl. cliënten OCMW) van inschrijvingsgelden voor gemeentelijk georganiseerde sportactiviteiten. Vorming "Omgaan met moeilijke jongeren" voor jeugdtrainers. Uitgaven 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0,00 400,00 Saldo 0,00 0,00-400,00 Uitgaven 0,00 300,00 200,00 Saldo 0,00-300,00-200,00 29/05/ :56 49

50 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Actie: 1G : Dagtrips voor senioren. Actie: 1G : Dansnamiddagen voor senioren. Volgens plan Actie: 1G : Seniorenshows. 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 3.185, , ,00 Saldo , , ,00 Dagtrips voor senioren. Uitgaven 4.339, , ,00 Ontvangsten 3.185, , ,00 Saldo , , ,00 Dansnamiddagen voor senioren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Seniorenshows. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen. Actie: 1G : Aankoop prijsboeken K.W. Ibis Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansengroepen. Door lesmateriaal en boeken ter beschikking te stellen van de leerlingen van K.W. Ibis kunnen de leerlingen gestimuleerd worden om aan cultuur te doen. Zo komen ze in contact met een aanbod dat hen soms moeilijk bereikt. Wanneer de leerlingen aangezet worden tot lezen kan hun algemene interesse worden aangewakkerd. 2014: Jaarlijks wordt hiervoor een budget voorzien. 29/05/ :56 50

51 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school". Door de organisatie van een kinderkunstwedstrijd komen alle Bredense kinderen in contact met kunst. Met de organisatie van een vernissage komen alle kunstenaartjes ook in contact met elkaar, en als ze zien hoe een vernissage en een tentoonstelling wordt georganiseerd en ontwikkeld kan hen dat stimuleren om zich verder creatief te ontplooien. Door voor heel wat deelnemers leuke prijzen te voorzien voelen de deelnemende kunstenaars ook de appreciatie voor hun werken. Actie: 1G : Jeugd- en schooltheater. 2014: Jaarlijkse organisatie van de kunstwedstrijd Bredense schoolkinderen maken beeldende kunst, voor alle leerlingen vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 2de middelbaar, die naar school gaan in een Bredense onderwijsinstelling. Met de werken wordt, op basis van de beoordeling van de jury, een tentoonstelling opgebouwd in het MEC Staf Versluys die loopt van 27/02/2014 tot en met 11/03/2014. Het is belangrijk dat alle Bredense leerlingen in contact kunnen komen met jeugd- en schooltheater. Daarom organiseert het gemeentebestuur voor alle klassen een voorstelling die op maat is gemaakt. Bovendien voorziet de gemeente transport tussen de theaterzaal en de scholen, zodat de financiele bijdragen van de scholen tot een minimum kan worden beperkt en ook dit geen drempel mag zijn waardoor de kinderen een voorstelling zouden moeten missen. Er worden steeds kwalitatieve en professionele gezelschappen geprogrammeerd met voorstellingen die aansluiten bij de leefwereld en interesses van de kinderen zelf. 2014: Jaarlijkse organisatie van schoolvoorstellingen in het MEC Staf Versluys in 2014: Peuter en 1e kleuter - Violala Drie op één wolk 2e en 3e kleuter - Morrend Volk Tariku 1e graad lager - Salibonani Fata Morgana 3e graad lager - Theater De kreet - O die C 2e graad lager - Ine van Baelen en Stijn Grupping Het kleinste familiecircus ter wereld 1e graad secundair - Frank Degruyter Ik jou ook 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop prijsboeken K.W. Ibis Uitgaven 509,10 560,00 560,00 Saldo -509,10-560,00-560,00 Jeugd- en schooltheater. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo , , ,00 Kunstwedstrijd voor kinderen "Kunst in school". Uitgaven 1.405, , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 51

52 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg. Actie: 1G : Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers) Periodiek organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers). Actie: 1G : Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter". Uitgevoerd op : éénmalige actie ism met derden ihkv gezondheid en gewichtscontrole. 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 4.764, , ,00 Saldo , , ,00 Organiseren van voorlichtingsacties i.h.k.v. preventieve gezondheidszorg (in samenwerking met artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers) Uitgaven 145, , ,00 Saldo -145, , ,00 Voorlichtings- en beweegactie "Iedereen Fit - 10 ton lichter". Uitgaven 4.619, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AEDtoestellen). Actie: 1G : Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen. 2014: Reeds vier AED's aangekocht (gemeentehuis, dienstencentrum, containerpark, sportcentrum), Verdere uitbreiding in 2015 naar marktplein en zwembad. 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 159, , ,00 Saldo -159, , ,00 Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke Uitgaven 159, , ,00 gebouwen. Saldo -159, , ,00 Investering Uitgaven 4.524, , ,00 Aankoop en onderhoud AED-toestellen voor gemeentelijke gebouwen. Saldo , , ,00 Uitgaven 4.524, , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 52

53 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Actie: 1G : Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening. 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 5.771, , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie voor Medische Dringende Hulpverlening. Uitgaven 5.771, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o.a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd. Actie: 1G : Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Vertraagd 2014: Deze actie hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonzone door een externe sociale huisvestingsmaatschappij. De ontwikkeling van de sociale woonzone heeft echter vertraging opgelopen 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Oprichten polyvalent inzetbaar buurthuis in de sociale Uitgaven 0,00 0,00 verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Saldo 0,00 0,00 29/05/ :56 53

54 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Actie: 1G : Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge). Doel van de opdracht is de versterking van de algemene maatschappelijke positie en participatie van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden door vertrouwenrelaties met hen op te bouwen en aansluitend bij hun noden en behoeften een vrijetijdswerking met hen uit te bouwen. Vanuit de vrije tijd slaat de jeugdopbouwwerker met de jongeren bruggen naar het bestaande mainstream vrijetijdsaanbod en stimuleert en ondersteunt hij de samenwerking tussen de bestaande actoren in functie van een geïntegreerd beleid ten behoeve van kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden. Tenslotte zal de jeugdopbouwwerker als vertrouwensfiguur namens de kinderen en jongeren die zich in maatschappelijk kwetsbare situaties bevinden, samen met Uit De Marge, een signaalfunctie opnemen ten aanzien van het beleid en de lokale maatschappelijke instellingen en voorzieningen. 2014: Jeugdopbouwwerker is nog steeds voltijds actief. 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Inzet jeugdopbouwwerker (via vzw Uit de Marge). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Actie: 1G : In kaart brengen van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Niet gestart 2014: Voorlopig geen (personeels)middelen beschikbaar. 29/05/ :56 54

55 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum. Het gemeentebestuur werkt actief mee aan de oprichting en uitbouw door het OCMW v/e lokaal sociaal overlegforum, dat het beleid inzake (kans)armoede in Bredene stroomlijnt (zowel denktank als adviesorgaan). Niet gestart Actie: 1G : Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Rechtshulp. 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 425,10 450,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieve sociale dienstverlening door de gemeentelijke sociale dienst (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 425,10 450,00 0,00 Saldo , , ,00 Rechtshulp. Uitgaven 400, ,00 650,00 Saldo -400, ,00-650,00 Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Actie: 1G : Laagdrempelige cursussen computergebruik en internetgebruik. Actie: 1G : Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Vertraagd 2014: Project werd uitgesteld. 29/05/ :56 55

56 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren. 2014: Cursus in voorjaar Actie: 1G : Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media. Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale kloof en/of het werken met nieuwe media en dit (1) ter bevordering van de e-inclusie van moeilijk bereikbare doelgroepen, (2) de algemene informatiegeletterdheid en (3) de algemene mediawijsheid. Bijkomende toelichting: E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sector bibliotheek. Aan de hand van korte cursussen wil de dienst bibliotheek snel en krachtig inspelen op de vraag van inwoners naar verrijking van de competenties op digitaal vlak, dit om alle bevolkingsgroepen de kans te geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Het voorziene budget dient om de benodigdheden voor de cursussen aan te schaffen. Om specifieke doelgroepen te bereiken, wordt samengewerkt met centra voor volwassenenonderwijs, basiseducatie, OCMW. 2014: In deze eerste fase werd ingezet op e-inclusie wat betreft bibliotheekproducten. Opendeurdag: demonstratie 'Mijn bibliotheek' (Online bib) en krantenkiosk (Gopress) op tablets. Inschrijving klanten: extra uitleg voor 'Mijn bibliotheek'. Dienstverlening: zelfredzaamheid klanten bevorderen door hen actief te begeleiden bij het doorzoeken van de catalogus, bij mislukte koppelingen aan 'Mijn bibliotheek'. Zowel tijdens de Digitale Week als op de Opendeurdag: organisatie pc-dokter. Deze toepassingen werden gepromoot via infokrant (en zo ook naar nietgebruikers) met vermelding dat de bibliotheekmedewerkers hen graag bijstaan. Verder werden er vier tablets in de bib geïnstalleerd waarop o.m. de krantenkiosk geraadpleegd kan worden. Uitgaven: aankoop beamer en hoezen tablets (de aankoop van de tablets gebeurde via een ander budget). De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in deze projecten. 29/05/ :56 56

57 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Theoretische rijlessen. Actie: 1G : Toelage voor kadervorming jeugdwerk. Jongeren die kadervorming volgen en in Bredene wonen en/of actief zijn in dhet Bredense jeugdwerk, kunnen tot max. 100 EUR terugvorderen. Reglement: zie : 39 aanvragen in 2014 voor een totaal bedrag van 1205,20 EUR. Actie: 1G : Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke thema's. Actie: 1G : Wegwijs voor Senioren. 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.429, , ,00 Ontvangsten 102,00 650,00 650,00 Saldo , , ,00 Korte cursussen gericht op het wegwerken van de digitale Uitgaven 977, , ,00 kloof en/of het werken met nieuwe media. Saldo -977, , ,00 Laagdrempelige cursussen computergebruik en Uitgaven 186,21 500,00 500,00 internetgebruik. Saldo -186,21-500,00-500,00 Opfrissingscursussen rijvaardigheid voor senioren. Uitgaven 50,00 400,00 400,00 Ontvangsten 0,00 400,00 400,00 Saldo -50,00 0,00 0,00 Opzetten educatief project (in samenwerking met de Bred. scholen) dat sensibiliseert tegen allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting. Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Theoretische rijlessen. Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 102,00 250,00 250,00 Saldo 102,00-750,00-750,00 Toelage voor kadervorming jeugdwerk. Uitgaven 1.215, , ,00 Saldo , , ,00 Voordrachten voor senioren rond diverse maatschappelijke Uitgaven 0,00 600,00 600,00 thema's. Saldo 0,00-600,00-600,00 Wegwijs voor Senioren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 29/05/ :56 57

58 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid). Actie: 1G : Oprichten en uitbouwen van een jeugdwelzijnsoverleg. Actie: 1G : In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen. In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen. 2014: Via jeugdwelzijnsoverleg. Actie: 1G : Ondersteuning van het "regionaal partnerschap inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven". Ondersteuning van het "regionaal partnerschap inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven". Actie: 1G : Opleiding "Jeugdadviseurs". 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 4.412, , ,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 In samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning ter versterking van kansarme gezinnen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteuning van het "regionaal partnerschap Uitgaven 3.762, , ,00 inzake leerling- en schoolondersteunende initiatieven". Saldo , , ,00 Opleiding "Jeugdadviseurs". Uitgaven 650,00 700,00 600,00 Saldo -650,00-700,00-600,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 58

59 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. Actie: 1G : Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgevoerd op G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.822, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgaven 3.822, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Investering Uitgaven 4.627, , ,00 Ontvangsten 7.039, , ,00 Saldo 2.412, , ,00 Aankoop strandrolstoelen voor personen met een handicap. Uitgaven 4.627, , ,00 Ontvangsten 7.039, , ,00 Saldo 2.412, , ,00 Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap. Actie: 1G : Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken. Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie voor personen met een handicap en langdurig zieken. Actie: 1G : Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel. Speelpleinwerking De Speelschommel wordt financieel (op basis van een nominatieve subsidie) en materieel (ter beschikking stellen van lokaal, gratis kopies, gratis gebruik van (sport) infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. Reglement: zie : Subsidie werd in 2014 voor 2/3 toegekend - vereniging voldeed niet aan alle subsidiëringsvoorwaarden waardoor de subsidie evenredig werd verminderd (cf. subsidiereglement). 29/05/ :56 59

60 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.490, , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden en verder uitbouwen van een vakantiepremie Uitgaven 1.875, , ,00 voor personen met een handicap en langdurig zieken. Subsidie aan speelpleinwerking ADHD en autisme vzw De Speelschommel. Saldo , , ,00 Uitgaven 1.615, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap. Actie: 1G : Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud). 2014: Proef met branders, opvoegen bestrating, groenonderhoud. Actie: 1G : Het milieuteam staat open voor tewerkstelling van personen met een handicap. 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap. 2014: Tewerkstelling van twee jobstudenten milieuteam met een handicap (sportdienst, containerpark). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Project Duinenwacht (gedeeltelijke groenonderhoud). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Actie: 1G : Taxibons. 29/05/ :56 60

61 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Actie: 1G : Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig. Actie: 1G : Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren actief op dit domein). In voorbereiding Actie: 1G : Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van goederen en diensten. Actie: 1G : Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale. Afgevoerd 2014: Doorverwijsfunctie gemeentebestuur vereist geen lidgeld meer. Dienstverlening wordt nu ondertussen reeds door meerdere mutualiteiten aangeboden. 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.168, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Uitgaven 7.476, , ,00 Saldo , , ,00 Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteuning mantelzorgers (in overleg met andere actoren Uitgaven 0,00 0,00 0,00 actief op dit domein). Saldo 0,00 0,00 0,00 Premie Thuiszorgen belonen voor aan huis leveren van Uitgaven 900, , ,00 goederen en diensten. Saldo -900, , ,00 Taxibons. Uitgaven 3.433, , ,00 Ontvangsten 2.168, , ,00 Saldo , , ,00 Vrijwilligerswerking Aan(d)tachtig. Uitgaven 89, , ,00 Saldo -89, , ,00 Investering Uitgaven 2.460, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop en verhuur van personenalarmtoestellen. Uitgaven 2.460, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 61

62 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Actie: 1G : Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas. Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas (voor zover niet opgenomen onder andere acties). In voorbereiding Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Europastraat. In voorbereiding Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bestratingswerken en rioleringswerken Nukkerwijkstraat en Uitgaven , , ,00 Europastraat. Saldo , , ,00 Bestratingswerken en rioleringswerken Toekomststraat, Uitgaven 0,00 0, ,00 Watervliegpleinstraat en Kruisnetstraat. Saldo 0,00 0, ,00 Diverse herinrichtingswerken in het kader van Masterplan Sas Uitgaven 0, , ,00 (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas. Saldo 0, , ,00 Uitgaven 7.719, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp. Actie: 1G : Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp. 29/05/ :56 62

63 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse herinrichtingswerken i.h.k.v. Masterplan Dorp (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan. Bestratingswerken en rioleringswerken Duinenstraat (van Vloedstraat tot Fritz Vinckelaan) en herinrichting kruispunt Duinenstraat - Fritz Vinckelaan. Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Guido Gezellestraat. Geblokkeerd 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Gedeeltelijke heraanleg Duinenstraat en herinrichting Uitgaven , , ,00 kruispunt Duinenstraat Fritz Vinckelaan. Inhoudelijk afwerken van opmaak project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond. Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen). Actie: 1G : Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o.a. boordstenen, voetpaden,...) Actie: 1G : Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan. Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan. 29/05/ :56 63

64 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan. Bestratingswerken en rioleringswerken Derbylaan, Duinhoevelaan, Zeepaadje, Duindoornstraat en Koerslaan. Geblokkeerd 2014: Werken afhankelijk van dossier Aquafin, Voorziene start van de werken in Actie: 1G : Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal rioleringsplan. Actie: 1G : Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht. Actie: 1G : Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Actie: 1G : Infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector). In voorbereiding 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 4.432, , ,00 Saldo 4.432,58 0,00 0,00 Uitvoeren van kleine werken in opdracht van particulieren (o. Uitgaven 0, , ,00 a. boordstenen, voetpaden,...) Ontvangsten 4.432, , ,00 Saldo 4.432,58 0,00 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Asfalterings- en aanpassingswerken aan diverse wegen (voor Uitgaven 3.025, , ,00 zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 Diverse rioleringswerken en vervangingen van riooldeksels Uitgaven 0, , ,00 (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo 0, , ,00 Het straatmeubilair wordt onderhouden (ev. vervangen) en Uitgaven , , ,00 aangevuld aan de hand van een duidelijk onderhoudsplan. Saldo , , ,00 Inventarisatie rioleringsnetwerk en opmaak totaal Uitgaven 6.890, , ,00 rioleringsplan. Rioleringswerken Rozenlaan ter hoogte van Camping 17 Duinzicht. Saldo , , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 29/05/ :56 64

65 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken. Actie: 1G : Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken (investeringen). Actie: 1G : De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat ze net en veilig zijn (gewoon onderhoud). Regelmatige controle door technische dienst van toestellen, valdempende ondergrond en omgeving van alle speelpleinen. 2014: Controle op regelmatige basis - regelmatig overleg technische dienst en jeugddienst om gebreken vast te stellen en waar nodig herstellingen uit te voeren. 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.104, , ,00 Saldo , , ,00 De speelpleinen en skateparken worden onderhouden zodat Uitgaven 7.104, , ,00 ze net en veilig zijn (gewoon onderhoud). Saldo , , ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Waar nodig aanleggen of volledig vernieuwen van speelpleinen en skateparken (investeringen). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. Actie: 1G : Voorzien in stockageruimte voor culturele verenigingen. Niet gestart Actie: 1G : Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen. De verenigingen zijn zeer belangrijk voor de bevolking. Ze zijn het bindmiddel van het sociale weefsel in de gemeente. Om voldoende zuurstof in de verenigingen te houden zijn nieuwe leden vaak noodzakelijk. Met de driejaarlijkse organsatie van een verenigingenbeurs krijgen alle Bredense verenigingen de kans om zich voor te stellen aan de bevolking en om informatie te verstrekken aan de geinteresseerden. Het is ook een middel om de verenigingen met elkaar in contact te brengen. Geblokkeerd 2014: Werd vervangen door de opmaak van een infofolder voor de socio- 29/05/ :56 65

66 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Subsidies aan socio-culturele verenigingen. culturele verenigingen in samenspraak met de Algemene Vergadering van de culturele raad (in voorbereiding). De erkende verenigingen krijgen een subsidie van het gemeentebestuur. Deze wordt bepaald aan de hand van het subsidiereglement, waardoor de subsidies die worden toegekend in verhouding zijn met het type en aantal activiteiten. Door de verenigingen te subsidieren kunnen zij zich verder ontwikkelen en desgevallend hun ledenbijdragen lager houden. De subsidies geven de verenigingen ademruimte op fiancieel vlak waardoor ze zich ook eventueel kunnen inzetten voor organisaties die zonder subsidies te risicovol of ontbetaalbaar zijn. Op die wijze blijven de verenigingen in de mogelijkheid om een dynamische werking te ontwikkelen. Reglement: zie 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. 2014: Jaarlijkse uitbetaling aan alle erkende verenigingen na ontvangt van het subsidiedossier van afgelopen werkingsjaar. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Subsidies aan socio-culturele verenigingen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Verenigingenbeurs voor socio-culturele verenigingen. Uitgaven 375, , ,00 Saldo -375, , ,00 Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...) Actie: 1G : De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit. Door met een inhoudelijk sterk team te werken kan het aanbod van cultuurdienst op diverse vlakken verder worden ontwikkeld, met aandacht voor alle ebvolkingsgroepen, rekening houdende met hun middelen. Er wordt een gevarieerd aanbod ontwikkeld en uitgewerkt samen met de verenigingen en de andere gemeentelijke diensten en externe actoren. Er is ook overleg met de nabije gemeentes om de verschillende programmas op elkaar af te stemmen. 2014: - Vrijetijdsoverleg - Wisselwerking tussen gemeente/agb - Informeel contact met alle kustgemeenten en specifiek met Oostende en De Haan 29/05/ :56 66

67 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...). De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...). Bijkomende toelichting: Algemene werkingskosten (activiteiten) culturele raad. 2014: - Vergaderingen bestuur culturele raad - Vergaderingen algemene culturele raad 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 407,66 465,00 0,00 Saldo , , ,00 De culturele raad waakt over de integrale uitbouw van het cultuurbeleid (samenwerking tussen actoren, afstemming, gezamenlijke promotie...). De cultuurdienst en de cultuurbeleidscoördinator bouwen een integraal cultuurbeleid uit. Uitgaven 565, , ,00 Saldo -565, , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 407,66 465,00 0,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet. Actie: 1G : Beheersovereenkomst gemeentebestuur - Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (AGB). Actie: 1G : Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Kleine aanpassingswerken culturele infrastructuur (waar nodig) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Verfraaiingswerken Creatuur 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet. 29/05/ :56 67

68 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. Actie: 1G : Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- en buurtfeesten. Buurt- en straatfeesten zijn absolute meerwaarden voor de diverse wijken. Inwoners kunnen zelf instaan voor de organsiatie van dergelijke feesten waardoor de buurtbewoners elkaar op een informele sfeer leren kennen, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. Door financiele middelen te voorzien voor de organisatoren worden ze gestimuleerd om organisaties op poten te zetten. 2014: Jaarlijkse subsidie tot 250 euro voor alle buurt- en straatfeesten + ter beschikking stellen van materiaal (stoelen, tafels, ). Actie: 1G : Bredene Feest. 2014: tweejaarlijks feest -> eerstkomende editie in 2015 Actie: 1G : Vaderlandse plechtigheden en feesten. Door het ondersteunen en organiseren van de verschillende vaderlands plechtigheden wordt ingezet op gemeenschapsvorming. Het biedt de kans om stil te staan bij diverse gebeurtenissen uit het verleden waardoor men tot reflectie kan komen. Door het organiseren van voor iedereen toegankelijke actvititeiten wordt een belangrijk deel van de bevolking betrokken. Actie: 1G : Ondersteuning paardenzegening. 2014: - Plechtigheid ter nagedachtenis van Z.M. Koning Albert I en de overleden leden van de koninklijke familie - Vlaanderen feest - Nationale feestag 'Te Deum' - Bezoek van The British Torch Delegation - 11 november 2014: Financiële ondersteuning (drukken affiches). Actie: 1G : Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal. 29/05/ :56 68

69 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten. Niet gestart 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. 2014: Gemeentelijke ondersteuning aan particuliere initiatieven zoals wijfeest Sas en 't Dorp Shaket Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bredene Feest. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Gemeentelijk georganiseerde wijkfeesten. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteunen van particulier georganiseerde wijk- en buurtfeesten. Uitgaven 2.983, , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Ondersteuning paardenzegening. Uitgaven 129,32 250,00 250,00 Saldo -129,32-250,00-250,00 Vaderlandse plechtigheden en feesten. Uitgaven 2.669, , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven 4.358, , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen en vernieuwen gemeentelijk (uitleenbaar) feestmateriaal. Uitgaven 4.358, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie. Actie: 1G : De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan, alsook div.tijdelijke kunstcursussen De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen, pottenbakken, boetseren) aan, alsook diverse tijdelijke kunstcursussen. Bijkomende toelichting: Met de kunstacademie Albert Claeys krijgen kinderen de kans om hun creatieve talenten te ontwikkelen onder leiding van hiervoor opgeleide leerkrachten. Zo worden ze begeleid en komen ze in contact met de diverse kunsttakken en technieken. Door de inschrijvingsgelden laag te houden wordt de drempel om in te schrijven ook minder groot. De leerlingen worden ook ingedeeld in groepen per niveau. 2014: Een deel van de lesactiviteiten wordt niet langer gemeentelijk, maar via een vereniging georganiseerd. - Cursus voor kinderen opnieuw opgestart via kunstacademie "Albert Claeys" zelf - Cursus pottenbakken opgestart via vereniging Bredense Keramiek 29/05/ :56 69

70 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee. Academie - Cursus tekenen en schilderen opgestart via vereniging Kunstatelier Bredene -> Beiden verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund Naar analogie met de kunstacademie wordt ook de mogelijkheid geboden aan de kinderen om zich te ontwikkelen op muzikaal vlak. Op een laagdrempelige manier krijgen kinderen de kans om in contact te komen met muziek, en met het zelf spelen van muziek. Door middel van een toelage aan Muziekateljee krijgt de vereniging de kans om zich dynamisch te ontwikkelen. Reglement: zie Actie: 1G : Open Monumentendag. 2014: Jaarlijkse uitbetaling van forfaitaire subsidie na ontvangst van het subsidiedossier over afgelopen werkingsjaar. Afgevoerd 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.564, , ,00 Saldo , , ,00 De gemeentelijke kunstacademie "Albert Claeys" biedt permanente cursussen (tekenen, schilderen,..) aan, alsook div.tijdelijke kunstcursussen Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 2.564, , ,00 Saldo , , ,00 Open Monumentendag. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Toelage aan jeugdmuziekschool Muziekateljee. Uitgaven 1.860, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Actie: 1G : Kunsttentoonstellingen. Dit betreft de kosten die gepaard gaan met het opzetten van een tentoonstelling. Het organiseren van kwalitatieve tentoonstellingen behoort tot de basiswerking van de cultuurdienst. 2014: Georganiseerde tentoonstellingen MEC Staf Versluys: Patrick Ramont 18/01/ /02/2014 Kinderkunstwedstrijd: 26/02/ /03/2014 Bregt De Boever: 15/03/ /04/ /05/ :56 70

71 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Miriam Maes: 26/04/ /05/2014 Zomertentoonstelling (Greenpeace) 13/06/ /09/2014 Chris Vanderschaeghe 28/11/ /01/2015 Jan Wellens 16/01/ /02/2015 Georganiseerde tentoonstellingen gemeentehuis: Veerle Van den Buys: 24/01/ /02/2014 Nicole Raats: 21/03/ /04/2014 Rosemarie Herzog: 18/07/ /08/2014 Natuurwerkgroep: 06/09/ /09/2014 Actie: 1G : Muzikale Ontmoetingen culturele raad. Binnen de culturele raad bestaat een werkgroep muzikale ontmoeting. Deze heeft als doel om een laagdrempelige actviteit te organiseren waar de Bredense muzikanten als rode draad kunnen bestempeld worden. Er wordt gepoogd om jaarlijks rond een bepaald thema te werken, en om de diverse groepen in contact te brengen met elkaar om zo een boeiend muzikaal programma samen te stellen. Door het karakter ervan draagt deze actviteit ook mee tot de gemeenschapsvorming binnen de gemeente. 2014: De werkgroep muzikale ontmoeting binnen de culturele raad organiseert elk jaar een muzikale namiddag. Voor 2014 werd rond het thema WO I een voorstelling georganiseerd met de titel 100 jaar Groote Oorlog. Dit evenement was gratis te bezoeken en lokte 250 personen. Actie: 1G : Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. kunstwedstrijd Arnoevoo). Actie: 1G : Verkoop cultuurkaart. 2014: Er werd beslist om de kunstwedstrijd Arnoevoo te verleggen naar het voorjaar. Editie 2013 liep van 16/12/2013 tot 11/01/2014 Volgende editie is voorzien van 30/03/2015 tot en met 19/04/ : Samenwerking tussen Oostende en Bredene voor opmaak Cultuurkaart 2014; toekennen van korting (20%) voor kaarthouders. 29/05/ :56 71

72 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. 2014: - Tentoonstelling rond kunstenaar André De Meulemeester (28/12/1894-7/3/1973 ), die in de eerste wereldoorlog een bekroond oorlogspiloot was. Na de oorlog was hij enorm productief als cartoonist en kunstschilder. - Theatervoorstelling De Tuin van de Eeuwigheid in de Sint-Rikierskerk met 170 bezoekers (voorstelling is een wandeling op een Duitse begraafplaats, waar vier soldaten elk hun verhaal doen over de eerste Wereldoorlog). 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.488, ,00 350,00 Saldo , , ,00 Diverse evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen in het kader van herdenking 100 jaar Wereldoorlog I. Uitgaven 7.793, , ,00 Ontvangsten 926,00 800,00 0,00 Saldo , , ,00 Diverse projecten ondersteuning jonge kunstenaars (bv. Uitgaven 0, , ,00 kunstwedstrijd Arnoevoo). Saldo 0, , ,00 Kunsttentoonstellingen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Muzikale Ontmoetingen culturele raad. Uitgaven 833, , ,00 Saldo -833, , ,00 Verkoop cultuurkaart. Ontvangsten 562,50 350,00 350,00 Saldo 562,50 350,00 350,00 Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Actie: 1G : Aankopen en plaatsen van kwalitatieve kunstwerken in het straatbeeld (bij bijzondere opportuniteit). Niet gestart Actie: 1G : Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities). Door deel te nemen aan het project Beaufort, georganiseerd door de provincie West Vlaanderen, krijgt de gemeente de kans om in te stappen in een internationaal kunstproject met zeer veel uitstraling. Bredene wordt meegenomen in een bijzonder utivoerig communicatieplan waardoor de gemeente ook als cultureel hoogstaande gemeente kan worden beschouwd. Draagt bij tot het aanbod van kwalitatieve kunst in het straatbeeld en de ontwikkeling als dynamische gemeente met kleur. Volgens plan 29/05/ :56 72

73 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene : Intentieverklaring tot deelname Beaufort G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Deelname triënnale hedendaagse kunst Beaufort (onder voorbehoud van organisatie bijkomende edities). Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Actie: 1G : Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen. Huur van een stockageplaats waar ook de jeugdverenigingen hun materiaal op een (brand)veilige manier kunnen stockeren. 2014: Huur loods Vicognelaan (contract onbepaalde duur). Actie: 1G : Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..). Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..). Bijkomende toelichting: Het gemeentebestuur ondersteunt de verenigingen financieel maar ook materieel op vlak van expertise: regelmatige controle lokalen door preventieadviseur op vraag van verenigingen, vorming op maat, Reglement: zie Volgens plan Actie: 1G : Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). De jeugdverenigingen wordt financieel (op basis van een subsidie met puntensysteem + kampsubsidie + subsidie voor kampvervoer) en materieel (gratis kopies, gratis gebruik van (sport) infrastructuur, ter beschikking stellen van materiaal enz.) ondersteund door de gemeente. Daarnaast kunnen de verenigingen te allen tijde beroep doen op de expertise van de diverse gemeentelijke diensten bij vragen of problemen. Reglement: zie 29/05/ :56 73

74 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene : Subsidies jeugdverenigingen (werkingssubsidies + kampsubsidie) werden in december 2014 uitbetaald voor een totaal bedrag van 12,500 EUR. Actie: 1G : Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon jeugdwerk - 50%). Een werkingstoelage voor speelpleinwerking Jokkebrok vzw wordt jaarlijks nominatief in het budget ingeschreven. Reglement: zie : Subsidie Jokkebrok werd in twee schijven uitbetaald, 2/3 voor aanvang van de zomerwerking en 1/3 na ontvangst en godkeuring van het werkingsverslag. Actie: 1G : Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus,..). Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus,..). Bijkomende toelichting: Jaarlijks wordt in het budget een bedrag voorzien voor toelage van individuele kadervorming. De jeugddienst biedt daarnaast voldoende informatie en waar nodig vorming aan de jeugdraad en de jeugdverenigingen over specifieke onderwerpen met betrekking tot subsidiëring. 2014: Zie ook 1G : 39 aanvragen voor een bedrag van 1205,20 EUR. 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Directe ondersteuning van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven (bv. vergoeding voor inrichten cursus,..). Financiële ondersteuning aanpassingswerken lokalen jeugdverenigingen (toelage infrastructuur jeugdwerk, aanpassing brandveiligheid,..). Uitgaven 0,00 100,00 100,00 Saldo 0,00-100,00-100,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Subsidie aan speelpleinwerking Jokkebrok (aandeel gewoon Uitgaven , , ,00 jeugdwerk - 50%). Saldo , , ,00 Subsidies aan jeugdverenigingen (voor zover niet opgenomen Uitgaven , , ,00 onder andere acties). Saldo , , ,00 Voorzien in stockageruimte voor jeugdverenigingen. Uitgaven 6.287, , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 74

75 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Actie: 1G : Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules. Project Jong Geweld in het gemeentehuis vervangt de vroegere kindergemeenteraad en geeft kinderen de mogelijkheid om concrete voorstellen te doen naar het bestuur toe. Na een haalbaarheidstoets worden een aantal voorstellen ook daadwerkelijk in de praktijk omgezet door het gemeentebestuur. 2014: Project Jong Geweld ging in 2014 door op zaterdag 27 september, met ene 50-tal deelnemende kinderen. Actie: 1G : Jongvolwassenen worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules. Er wordt gedacht aan een aantal specifieke projecten: klasreünies, inspraak bevorderen op specifieke evenementen waar veel jongeren komen (Sound of Summer, Latent Talent, fuiven, ) 2014: Jeugdopbouwwerker werd nauw betrokken bij de hervorming van de wijkraden in G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.554, , ,00 Saldo , , ,00 Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar worden bij het beleid betrokken via alternatieve inspraakformules. Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. Uitgaven 1.554, , ,00 Saldo , , ,00 Actie: 1G : Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Foute Fuif Junior Editie, Paasevenement, Buitenspeeldag, Bredene Kids, Summer Splash, Halloween, Sinterklaasfeest, Indoor Speeldorp, 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. 2014: Alle voorziene evenementen vonden plaats, uitgezonder Bredene Kids, dat omwille van buidgettaire beperkingen geschrapt werd. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.052, , ,00 Saldo , , ,00 Jeugdwerk evenementen (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 4.052, , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 75

76 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Actie: 1G : Latent Talent. Jaarlijks project waarbij aan lokale muziekgroepen een podiumkans wordt gegeven. Naast de mogelijkheid om zich aan een ruimer publiek voor te stellen, maken zijn ook nog kans op het winnen van studiotijd om een demo op te nemen. Volgens plan 2014: 1 editie op 15/11/2015. Actie: 1G : Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur. Diverse activiteiten m.b.t. de verschillende aspecten van jongerencultuur worden georganiseerd, o.m. game-namiddagen, wokshops longboard maken, graffitiprojecten, Actie: 1G : Sound of Summer. 2014: In de vakantieprogrammatie werd rekening gehouden met alle aspecten van jongerencultuur en werden een aantal specifieke activiteiten aangeboden rond graffiti, skaten, longboarden enz. Jaarlijks evenement voor jongeren aan het einde van de examenperiode. Naast een fuif/optredens ook workshops e.d. die aansluiten op de leefwereld van de jongeren (skaten, graffiti, ) en sensibiliseringsacties in het kader van de Kusttoer (i.s.m. Provincie en JAC) Actie: 1G : Evenementensubsidie jeugd. Vertraagd 2014: Omwille van diverse omstandigheden ging er in 2014 geen editie van de zomerfuif/festival door. Er is echter wel een stuurgroep, een grote groep jongeren die samen met de jeugddienst een festival voorbereidt voor de zomer van Erkende jeugdverenigingen kunnen jaarlijks 500 EUR subsidie aanvragen voor de organisatie van een fuif of evenement voor een ruim publiek. Reglement: zie : 3 subsidies toegekend voor een totaal van 1000 EUR - saldo ( /05/ :56 76

77 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 EUR) werd overgedragen aan de jeugdraad (cf. subsdiereglement). 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 8.998, , ,00 Ontvangsten 228, , ,00 Saldo , , ,00 Evenementensubsidie jeugd. Uitgaven 3.000, , ,00 Saldo , , ,00 Jongerenactiviteiten die uitgesproken aansluiten op jeugdcultuur. Uitgaven 4.026, ,00 0,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo ,70-500, ,00 Latent Talent. Uitgaven 1.972, , ,00 Ontvangsten 228, , ,00 Saldo , , ,00 Sound of Summer. Uitgaven 0,00 0, ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Actie: 1G : Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Bijkomende toelichting: Budget voor het verfraaien van het gebouw en haar inrichting: aankoop klein meubilair, bewegwijzeringspanelen, verf om het geheel fris en aangenaam te houden. 2014: In 2014 werd geïnvesteerd in de aankoop van twee extra modules om de collectie oefenboekjes (niveauleesboekjes) in op te bergen. Op deze manier zijn deze boekjes toegankelijker voor de doelgroep (laag, frontaal, speels). Om de nieuwe collectie games te presenteren werd een nieuw, mobiel meubel aangekocht. Om de nieuwe indeling van de prentenboeken aanschouwelijk voor te stellen, werd een overzichtspaneel besteld. De prentenboeken worden heringedeeld volgens de nieuwe standaard voor bibliotheken kleuterzizo. Er werd bewegwijzering aangebracht om de hoofdindeling van de bib te verduidelijken. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de inrichting van de bib. 29/05/ :56 77

78 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 856, , ,00 Saldo -856, , ,00 Kleine benodigdheden en meubilair inrichting bibliotheek (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven 856, , ,00 Saldo -856, , ,00 Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie). Actie: 1G : Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale doelgroepen). Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Het budget van de voorbije jaren werd opgesplitst in een budget gericht op ontspanning, één voor bijzondere doelgroepen, leesbevordering, netwerkversterking en een informatieaanbod. Het budget voor heraankopen werd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie. Deze actie omvat onder meer de collectie informatieve werken. Het budget hiervoor zal worden aangewend voor het actualiseren en evenwichtig uitbouwen van het onafhankelijk, pluriform informatieaanbod ter ondersteuning van een vraaggerichte dienstverlening. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe boeken /strips en in vervanging van beschadigde of niet-teruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de collectie actueel en aantrekkelijk te houden. Actie: 1G : Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin". Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Actie: 1G : Aanvullen collectie AVM (films en muziek). 2014: Het budget werd geïnvesteerd in het verder zetten van de bestaande abonnementen tijdschriften en kranten. Het juiste aantal zal terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in het aanbod tijdschriften/kranten. Met het voorziene budget kan de dienst de collectie evenwichtig uitbouwen en actueel houden, om zo blijvend aan de wensen van het klantenbestand te voldoen. Het budget voor heraankopen werd verdeeld over de verschillende budgetten voor de uitbouw van de collectie. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe cd's /films/series voor zowel jeugd als volwassenen en in vervanging van 29/05/ :56 78

79 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Bibliotheekcollectie games en nieuwe media. beschadigde of niet-teruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd naar behoefte van de klant. Met dit budget kan de dienst een collectie games opstarten en evenwichtig uitbouwen. De installatie van enkele game-consoles in de bib tijdens de zomermaanden, bleek jongeren aan te trekken en met elkaar in contact te brengen. Om die doelgroep verder aan te trekken en ook de kansengroepen de kans te geven om met dit medium in aanraking te komen, stelt de dienst voor een collectie op te starten. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de opstart van een collectie games voor zowel jeugd als volwassenen. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in het aanbod games. 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen collectie AVM (films en muziek). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen collectie boeken (andere dan voor speciale Uitgaven , , ,00 doelgroepen). Saldo , , ,00 Abonnementen tijdschriften bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 5.500, , ,00 Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie games en nieuwe media. Uitgaven 2.561, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Actie: 1G : Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen"). Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen", provinciaal bibliotheeksysteem, zelfuitleenbalie,...). Bijkomende toelichting: Deze actie omvat onder meer de participatie aan het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) en het Interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen". Het doel is om een verrijkte, tlaagdrempelige dienstverlening te kunnen aanbieden, die gedeeltelijk ook van thuis uit kan worden benut. NB: Deze actie verloopt in de praktijk grotendeels via een interbestuurlijk project (en dit via provincie West-Vlaanderen). Deelname aan het project Bibliotheekportalen is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het resultaat is een verrijkte catalogus geënt op zoeken.bibliotheek.be. 29/05/ :56 79

80 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene : Een overeenkomst werd (2/4/2014) afgesloten met het provinciebestuur West-Vlaanderen betreffende de voortzetting van aansluiting van de bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem, voor een periode van drie jaar. De engagementsverklaring over de instap van de bibliotheek in het project WINOB-digitaal met een dashboard voor bibliotheekmedewerkers, het bibliotheekportaal, een vraagregistratiemodule, werd (6/5/2014) afgesloten met de provincie West-Vlaanderen. Het portaal wordt nog verrijkt de komende jaren en aangevuld met actuele elementen. Voor de zelfuitleenbalies werd in 2013 een onderhoudscontract afgesloten met Aturis voor een periode van vijf jaar. Actie: 1G : Leesbevorderende activiteiten. De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De leesbevorderende activiteiten zijn concreet eerder gericht op kinderen en omvatten activiteiten zoals de Voorleesweek, Boekbaby s of de Kinder- en Jeugdjury. 2014: De engagementsverklaring betreffende de instap van de openbare bibliotheek in het project Boekbaby s West-Vlaanderen werd met het provinciebestuur afgesloten op 2/7/2014. Het project loopt al sinds oktober 2014 (uitdelen baby-pakketten), maar de eerste uitgaven voor de gemeente Bredene worden pas in 2015 gemaakt (uitdelen peuterpakketten). Wel werd er verder geïnvesteerd in de collectie in de bib. Voor de Jeugdboekenweek werd budget geïnvesteerd in benodigdheden voor een spel voor het derde en vierde leerjaar, attenties voor de deelnemers en twee workshops striptekenen voor het vijfde leerjaar. De uitgaven voor de organisatie van de kinder- en jeugdjury (leesgroep voor kinderen) bestonden uit drankjes en andere benodigdheden voor bijeenkomsten, drank en hapjes voor de receptie van het afsluitfeestje, aankoop collectie geselecteerde boeken, boekenbonnen voor de vrijwillige begeleiders. De rondleidingen voor klassen werden verder herwerkt en bijgestuurd. Hiervoor waren enkele aankopen nodig. In kader van het voorleesproject werden er vijf voorlees- en knutselmomenten georganiseerd op zaterdag en tien voorleesuurtjes voor 29/05/ :56 80

81 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 klassen (uitgaven i.v.m. knutselbenodigdheden, attenties vrijwilligers, uitbreiding collectie o.m. kamishibai-theater + -platen). De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in leesbevorderende projecten. Actie: 1G : Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) E-inclusie bevorderen bij moeilijk bereikbare doelgroepen, verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid is één van de beleidsaccenten bij de Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid sectorbibliotheek. Het aanbieden van digitale content (E-boeken bv.) is één van de middelen daartoe. In voorbereiding 2014: Zoals voorheen gepland, werden hiervoor in 2014 nog geen acties ondernomen. Wel worden de verschillende opties opgevolgd. 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Inzetten van specifieke (interbestuurlijke) dienstverlening en Uitgaven 9.346, , ,00 software (o.a. interbestuurlijk project "Bibliotheekportalen"). Saldo , , ,00 Leesbevorderende activiteiten. Uitgaven 4.192, , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven 3.357, , ,00 Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie digitale content (o.a. e-boeken) Uitgaven 3.357, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin". Actie: 1G : Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin". 2014: In schooljaar werd een stageplaats aangeboden aan Giovanni Vanmassenhove, in schooljaar aan Michiel Wylleman (uitgaven geschenkbon). Ook de komende jaren blijft de bib stageplaatsen aanbieden om jonge mensen de kans te geven ervaring op te doen. Actie: 1G : Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin". De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De netwerkversterkende activiteiten zijn concreet gericht op zowel volwassenen als kinderen en omvatten activiteiten zoals de Bibliotheekweek, klasrondleidingen of de Jeugdboekenweek. Hun doel is in de eerste plaats om de banden tussen de (potentiële) klanten en de bibliotheek warm 29/05/ :56 81

82 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 te houden en om idealiter samenwerkingen aan te gaan met externe organisaties (bv. scholen, verenigingen,...). 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin". 2014: In 2014 werd grondig geïnvesteerd in de aankoop van themagerichte collecties om op de vraag van scholen in te gaan (aanvragen themakoffers snipperkoffers ). Deze materialen kunnen aangewend worden ter ondersteuning van de lessen. Verder werd grondig geïnvesteerd in niveauleesboekjes om de verhoogde klasuitleningen op te vangen (effect na vernieuwde rondleidingen) en in kamishibai (vertelplaten) voor klasgebruik. Ook de komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in netwerkversterkende projecten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.356, , ,00 Saldo , , ,00 Aanbieden van stageplaatsen in bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 60,00 100,00 100,00 Saldo -60,00-100,00-100,00 Netwerkversterkende of gemeenschapsvormende activiteiten in bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 1.296, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Actie: 1G : Gratis internet in de bibliotheek. 2014: De bib blijft verder gratis internet en WIFI aanbieden. Actie: 1G : Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus bibliotheek). De inhoud van de digitale databanken is raadpleegbaar op de internetpc s in de bibliotheek en verrijkt de inhoud van de webcatalogus. De informatie is steeds zo actueel mogelijk (krantenarchief, auteursinfo, boekeninfo ). 2014: De bib investeert in een abonnement op de online databanken Biblion en Gopress. Beide databanken zijn via het interbestuurlijk project Winob Digitaal verbonden aan het portaal en de publiekscatalogus. 29/05/ :56 82

83 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Personeel bibliotheek "De Leestuin". De bibliotheek sluit vanaf 2014 volwaardig aan op het Delphi-netwerk, een netwerk van bibliotheken dat vraaggerichte dienstverlening als norm hanteert. In de periode werd hiervoor reeds een voortraject afgewerkt. In de praktijk zullen het de personeelsleden van de bibliotheek zijn die via vorming, gebruik van werkinstrumenten of attitude de vraaggerichte werking hard moeten maken. Actie: 1G : Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin". 2014: Er werden verschillende opleidingen gevolgd ter ondersteuning van de vraaggerichte werking. De opgedane kennis dient nog verder te worden toegepast in de praktijk. Hier wordt de komende jaren verder aangewerkt. Het bestaande personeelsbestand werd behouden. Aankopen en plaatsen van een digitaal informatiesysteem voor de leeszaal van bibliotheek "De Leestuin", waarmee snel en efficiënt aankondigingen kunnen worden gedaan aan de bibliotheekbezoekers. Afgevoerd 2014: Actie afgevoerd wegens financieel onhaalbaar. Actie: 1G : Bibliotheekcollectie informatieve boeken. 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe informatieve boeken en in vervanging van beschadigde of nietteruggebrachte werken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de collectie actueel en aantrekkelijk te houden. 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.254, ,00 0,00 Saldo , , ,00 Abonnement digitale databanken (uitbreiding webcatalogus Uitgaven 3.412, , ,00 bibliotheek). Saldo , , ,00 Bibliotheekcollectie informatieve boeken. Uitgaven 4.046, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Gratis internet in de bibliotheek. Uitgaven 544,52 550,00 550,00 Saldo -544,52-550,00-550,00 Personeel bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.254, ,00 0,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Digitaal infoscherm bibliotheek "De Leestuin". Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 29/05/ :56 83

84 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Actie: 1G : Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken,...). Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken,...). Bijkomende toelichting: Actualiseren en evenwichtig uitbouwen van de collectie boeken voor moeilijk bereikbare doelgroepen (bv. anderstalig) en personen met fysieke en/ of mentale beperkingen (bv. grootletter, eenvoudige taal, luisterboeken,...) 2014: Het budget werd geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe grootletterboeken, boeken in eenvoudige taal (gemakkelijk lezen), anderstalige boeken en luisterboeken. De juiste aantallen zullen terug te vinden zijn in de rapporteringsmodule Bios. De volgende jaren wordt er verder geïnvesteerd in deze collecties. 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.343, , ,00 Saldo , , ,00 Aanvullen collectie boeken voor bijzondere doelgroepen (bv. grootletter, eenvoudige taal, anderstalig, luisterboeken,...). Uitgaven 1.343, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Actie: 1G : Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse,...). De bibliotheek zal de komende jaren inzetten op drie soorten activiteiten: - leebevorderende activiteiten - netwerkversterkende activiteiten - promotie-activiteiten Het doel is om hiermee in globaliteit een breed publiek in de verschillende fasen van het leven te bereiken, met bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het budget dat gekoppeld is aan een bepaalde categorie van activiteiten dient voor o.a. sprekers, lezingen en de uitbouw van de bijhorende speciale collecties. De promotie-activiteiten zijn concreet gericht op zowel kinderen als volwassenen en omvatten activiteiten zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, de verwendag,... Hun doel is in de eerste plaats om de bibliotheek in de kijker te zetten (en niet zozeer de collectie). In 2014 wordt bovendien extra aandacht besteed aan 15 jaar bibliotheek "De Leestuin". 29/05/ :56 84

85 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene : Voor 2014 werd er geïnvesteerd o.m. in de organisatie van een verwendag op 11/10 (benodigdheden ontbijt, kinderworkshop). Deze editie stond in teken van Passie in de bib waarbij bezoekers konden kennismaken met de hobby s van streekgenoten. Er werd een opendeurdag georganiseerd naar aanleiding van de 15de verjaardag van de bib (uitgaven i.v.m. promotionele activiteiten als een piñata, eetfestijn, poëtisch kapsalon, knutselworkshop/voorleesuurtje, demonstraties dienstverlening). Verder werd er geïnvesteerd in promotie collecties/diensten via benodigdheden themastanden, o.m. ook rond oorlogsherdenking (lezing, tentoonstelling, themastand). Voor de Schatten van Vlieg bestonden de uitgaven in: prijzenpakketten, campagnemateriaal en spelbenodigdheden. Ook de komende jaren wordt verder geïnvesteerd in promotie-activiteiten. 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.705, , ,00 Saldo , , ,00 Promotie-activiteiten bibliotheek (lezingen, tentoonstellingen, diverse,...). Uitgaven 3.705, , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Actie: 1G : Publicaties RUP of BPA. Volgens plan Actie: 1G : Algemene werking gecoro. Actie: 1G : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk. Niet gestart 29/05/ :56 85

86 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zeelaan. Niet gestart Actie: 1G : Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agrarisch gebied. Niet gestart 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 750, , ,00 Saldo -750, , ,00 Algemene werking gecoro. Uitgaven 750, , ,00 Saldo -750, , ,00 Publicaties RUP of BPA. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Investering Uitgaven 2.499, , ,00 Saldo , , ,00 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groenendijk. Uitgaven 2.499, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Actie: 1G : Inwinnen stedenbouwkundige adviezen. Actie: 1G : Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening. 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 244, , ,00 Saldo -244, , ,00 Aankoop vakliteratuur ruimtelijke ordening. Uitgaven 244,20 250,00 250,00 Saldo -244,20-250,00-250,00 Inwinnen stedenbouwkundige adviezen. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 86

87 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Actie: 1G : Gratis bedeelde spaarlampen. Afgevoerd 2014: Actie niet meer actueel relevant. Actie: 1G : Gratis bedeelde spaardouchekoppen. Afgevoerd 2014: Actie niet meer actueel relevant. 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Actie: 1G : Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijk containerpark. Aanleg van beplanting die een goede biotoop vormt voor lokale insecten als vlinders of bijen in het gemeentelijk containerpark. Actie: 1G : Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of hemelwaterton. 2014: Aanpassing subsidiereglement. Behandelen van 24 aanvragen voor subsidie. Actie: 1G : Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine landschapselementen. 2014: Aanpassing subsidiereglement. Geen subsidiedossiers aangevraagd. 29/05/ :56 87

88 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten. 2014: Aanpassing subsidiereglement. Behandelen van 6 subsidiedossiers in G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.185, , ,00 Saldo , , ,00 Subsidie voor installatie van hemelwaterput, infiltratiebed of Uitgaven 900, , ,00 hemelwaterton. Saldo -900, , ,00 Subsidie voor instandhouding of aanleg kleine Uitgaven 0, , ,00 landschapselementen. Saldo 0, , ,00 Subsidie voor instandhouding zwaluwnesten. Uitgaven 285, , ,00 Saldo -285, , ,00 Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Actie: 1G : Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame organisatie van evenementen Niet gestart Actie: 1G : Aankopen, gebruiken en uitlenen van herbruikbare kleine feestbenodigdheden. Actie: 1G : Milieuteam. Niet gestart Actie: 1G : Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: 2014 : Organisatie van Composteringscursus, Opentuinen, Dag van de Natuur, Zwerfvuilopruimactie, Strandafvalactie, installatie afvaleilanden strandzone. 29/05/ :56 88

89 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten,..). 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Milieuteam. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Opzetten van sensibiliserende acties omtrent de duurzame Uitgaven 0,00 500,00 500,00 organisatie van evenementen Organisatie diverse sensibiliseringsacties milieu. (bv. Dag van het Park, Dag van de Natuur, actie milieuvriendelijk winkelen,...) Subsidie beheersovereenkomst VLM en landbouwers (knotten wilgen, aanplanting inheemse soorten,..). Saldo 0,00-500,00-500,00 Uitgaven 1.201, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 600,00 600,00 Saldo 0,00-600,00-600,00 Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Actie: 1G : Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand. Er worden educatieve panelen geplaatst langs leerpaden in bv. parken of op het strand, waardoor (jonge) Bredenaars de streekeigen fauna en flora beter leren kennen. Niet gestart Actie: 1G : Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee. Jaarlijkse medewerking van de lokale gidsen bij Week van de Zee via dienst Toerisme. Actie: 1G : Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust. Organisatie van evenementen en workshops in samenwerking met MiNaraad. 29/05/ :56 89

90 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Milieuzorg op School (MOS). Niet gestart 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.800, , ,00 Saldo , , ,00 Gidsenwerking in het kader van de Week van de Zee. Uitgaven 2.800, , ,00 Saldo , , ,00 Milieuzorg op School (MOS). Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel. Actie: 1G : Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van rioleringen (voor particulieren). 2014: Opdracht De Watergroep Actie: 1G : Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin). Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin). In voorbereiding Actie: 1G : Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitvoeringsprojecten gekoppeld aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). In voorbereiding Actie: 1G : Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan). Aankoop IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater (uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan). Niet gestart 2014: Financieel (nog) niet gebudgetteerd in meerjarenplan. 29/05/ :56 90

91 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg drukrioleringsleidingen (RioAct). Uitgevoerd op G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, , ,00 Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitvoeren van werken ten behoeve van de aansluiting van Uitgaven 0, , ,00 rioleringen (voor particulieren). Ontvangsten 0, , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Afkoppelen riolering strandposten 2 en 6 en aanleg Uitgaven , , ,00 drukrioleringsleidingen (RioAct). Opmaak afkoppelingsplan campings en begeleiding aansluiting op gescheiden rioleringsnet (Rioact / Aquafin). Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete. Actie: 1G : Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS. Gemelde milieuklachten worden stelselmatig opgevolgd via het Vlaamse milieuklachten registratie- en opvolgingsysteem MKROS. Jaarlijkse input van de ontvangen klachten in MKROSS door de milieuambtenaar. 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief met een GAS-boete. Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Actie: 1G : Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor elektrische fietsen. 2014: Aankoop mogelijk in MEC Staf Versluys (dienst toerisme) 29/05/ :56 91

92 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen. 2014: Laadeiland voor elektrische voertuigen is operationeel 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.500, ,00 Ontvangsten 1.500, ,00 Saldo 0,00 0,00 Aanbieden gemeentelijk verkooppunt voor laadkaarten voor Uitgaven 1.500, ,00 elektrische fietsen. Ontvangsten 1.500, ,00 Deelname aan EVA-project ter promotie van elektrische voertuigen. Saldo 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Actie: 1G : Inhoudelijk uitwerken beleidsplan interne milieuzorg. Niet gestart Actie: 1G : Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten. Opzetten van korte leveringsketens, door Bredense bedrijven te sensibiliseren over en te betrekken bij (de wetg. op de) overheidsopdrachten. Niet gestart Actie: 1G : Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG). Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG) in gemeentelijke gebouwen of op openbaar domein (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Totaal renovatie van stookplaats technische dienst voorzien voor Aanpassingen worden uitgevoerd na het stookseizoen. Vervangen van heteluchtverhitters in ateliers, vernieuwen verwarmingskringen en sturingen. 29/05/ :56 92

93 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Er wordt rekening gehouden met de hele levenscycluskost bij het voeren van overheidsopdrachten. Niet gestart Actie: 1G : Bestekken voor openbare aanbestedingen eisen consequent milieuverantwoord productgebruik. 2014: Opname van aspect milieuverantwoord productgebruik in openbare aanbestedingen zoals COPRO-keuring, FFC-label, Actie: 1G : (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei. (Her)inrichting van openbare ruimte en/of beplanting in functie van de efficiënte niet-chemische bestrijding van kruidgroei (voor zover niet opgenomen onder andere acties). In voorbereiding Actie: 1G : Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Niet gestart 2014: Budget gebruikt voor dringende aankoop grasmaaier sportcentrum. 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Het gemeentebestuur blijft via jaarlijkse investeringen verder werk maken van rationeel energieverbruik (REG). Plaatsen van een boorput (voor aanwending in situ van hemelwater) ter hoogte van de sportterreinen van het sportcentrum Ter Polder. Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 0,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 93

94 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers. Actie: 1G : Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Actie: 1G : Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park). Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park). Actie: 1G : Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 2014: Brandhaspels geplaatst, belijning in uitvoering, naar noodzaak gewijzigde situatie. Actie: 1G : Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk containerpark. Vertraagd 2014: Actie uitgesteld omwille van de recente betere fysieke beveiliging van het containerpark. Wordt zo nodig op een later tijdstip nog hernomen. Actie: 1G : Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk containerpark (slijtage, uitbreiding dienstverlening,...). Diverse vervangingen en/of uitbreidingen van de containers op het gemeentelijk containerpark (slijtage, uitbreiding dienstverlening,...). Vertraagd 2014: Verschoven naar /05/ :56 94

95 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park). Diverse kleine herinrichtingen containerpark (bv. belijning, brandhaspels,...) (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop camera voor camerabewaking gemeentelijk Uitgaven 0,00 0, ,00 containerpark. Saldo 0,00 0, ,00 Aankopen en plaatsen van nieuwe bewegwijzering in het Uitgaven 3.017, , ,00 containerpark (aansluitend op een herinrichting van het park). Saldo , , ,00 Herinrichting v/h containerpark moet ervoor zorgen dat we op een vlotte en correcte manier tegemoetkomen a/d nieuwe bepalingen in Vlarema Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren. Actie: 1G : Permanent demonstratieveld composteren in het containerpark. Volgens plan Actie: 1G : Aanbieden van cursussen composteren. Actie: 1G : Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen). 2014: Verkoop van 55 compostvaten via technische dienst. Organisatie van 2 verkoopweekend in juni 2014 op containerpark. 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het containerpark om er te leren composteren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.421, , ,00 Ontvangsten 1.509, , ,00 Saldo 87,70 500,00 500,00 Compostvaten (aankoop en doorverkoop of schenkingen). Uitgaven 1.421, , ,00 Ontvangsten 1.509, , ,00 Saldo 87,70 500,00 500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 95

96 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Actie: 1G : Plaatsen van zandvangers op het strand. Actie: 1G : Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand. 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Plaatsen van zandvangers op het strand. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Zandaanvoer voor herstelling en nivellering strand. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde. Actie: 1G : Grondverwerving voor de aanleg van het Parkbos. 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde. Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen. Actie: 1G : Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder). Actie: 1G : Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties). 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.255, , ,00 Saldo , , ,00 Reit-, maai- en ruimingswerken grachten (Nieuwe Polder). Uitgaven 7.255, , ,00 Saldo , , ,00 Reiten en ruimen van grachten (voor zover niet opgenomen in andere acties). Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 29/05/ :56 96

97 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties. Actie: 1G : Project zwerfkatten (sterillisatie). Actie: 1G : Verdelging ratten (excl. personeelskosten). Actie: 1G : Bestrijding wespenplagen of ongedierte. Actie: 1G : Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke dierenasielopdrachten). 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 6.744, , ,00 Saldo , , ,00 Bestrijding wespenplagen of ongedierte. Uitgaven 104,06 500,00 500,00 Saldo -104,06-500,00-500,00 Bijdrage Blauw Kruis (in het kader van wettelijke Uitgaven 4.238, , ,00 dierenasielopdrachten). Saldo , , ,00 Project zwerfkatten (sterillisatie). Uitgaven 2.389, , ,00 Saldo , , ,00 Verdelging ratten (excl. personeelskosten). Uitgaven 13, , ,00 Saldo -13, , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. Actie: 1G : Verspreiden van eigen (live) filmpjes over Bredene via internet. Niet gestart Actie: 1G : Digitaal loket gemeentelijke website. In voorbereiding 29/05/ :56 97

98 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (e-commerce). Niet gestart Actie: 1G : Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene). Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene). 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. 2014: Er werd een overeenkomst afgesloten met POM West-Vlaanderen om in te stappen in dit project. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.636, , ,00 Saldo , , ,00 Digitaal loket gemeentelijke website. Uitgaven 1.470, , ,00 Saldo , , ,00 Er wordt ingestapt in het provinciaal project lokale economische kaart (interactieve website met alle bedrijven van Bredene). Invoeren webshop gemeentelijke producten en diensten (ecommerce). Uitgaven 166, , ,00 Saldo -166, , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Actie: 1G : Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms. Geblokkeerd 2014: wordt voorlopig niet uitgevoerd wegens budgettaire redenen (cfr. jaarlijkse kosten <-> 6 maanden betalend parkeren op beperkt aantal terreinen). 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.000, ,00 Saldo , ,00 Invoeren van mogelijkheid tot betalen parkeerticket via sms. Uitgaven 7.000, ,00 Saldo , ,00 Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen. 29/05/ :56 98

99 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de gemeentelijke huisstijl uit. Uitgevoerd op Actie: 1G : Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.385, , ,00 Saldo , , ,00 De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de Uitgaven 1.643, , ,00 gemeentelijke huisstijl uit. Saldo , , ,00 Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Uitgaven 5.742, , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 De gemeentelijke gebouwen stralen zichtbaar de Uitgaven 0,00 0, ,00 gemeentelijke huisstijl uit. Saldo 0,00 0, ,00 Huisstijl en P.R. (voor klassieke en digitale media). Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Actie: 1G : Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen. Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen. Actie: 1G : Ondernemers worden stelselmatig betrokken bij het mobiliteitsbeleid. Niet gestart 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 111, , ,00 Ontvangsten 0,00 100, ,00 Saldo -111,30-900, ,00 Via de raad voor lokale economie de communicatie tussen gemeentebestuur en de Bredense ondernemingen verder uitbouwen. Uitgaven 111, , ,00 Ontvangsten 0,00 100, ,00 Saldo -111,30-900, ,00 29/05/ :56 99

100 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie. Actie: 1G : De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen. Uitgevoerd Actie: 1G : Voorafgaand aan elk groot project wordt op maat een aangepast participatietraject opgezet. Actie: 1G : Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan. Opzetten van participatietrajecten in het kader van de Masterplannen Sas en Dorp en hde verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan. 2014: Voor mobiliteitsplan reeds participatietraject gevolgd, na goedkeuring RMC kan informatieluik worden afgewerkt. Ontwerp Masterplan Sas 2x voorgelegd aan inwoners. 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.108, , ,00 Saldo , , ,00 De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen. Uitgaven 1.108, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt. Actie: 1G : Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht op de inspraakorganen. In voorbereiding Actie: 1G : Intervisie verantwoordelijken gemeentelijke adviesorganen. In voorbereiding Actie: 1G : Overkoepelende huisstijl participatieorganen. In voorbereiding 2014: afronding project voorzien in /05/ :56 100

101 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Bewaken en waar mogelijk verhogen van de deskundigheid van de verkeerscommissie. 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Er wordt een opleidingsprogramma uitgewerkt dat is gericht Uitgaven 0,00 0,00 op de inspraakorganen. Saldo 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk. Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen. De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening Actie: 1G : Aankopen van elektrische bakfietsen. Actie: 1G : Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen van elektrische bakfietsen. Uitgaven 9.999, , ,00 Saldo , , ,00 Uitbreiding of vervanging ICT-infrastructuur (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot. Actie: 1G : De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. 29/05/ :56 101

102 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding door EDPB). 2014: Gewijzigde wetgeving psychosociaal welzijn d.d. 28/02/2014. KB treedt in werking 01/09/2014. Acties opgenomen in JAP Actie: 1G : Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid aanvullen of vernieuwen. * Technische uitrusting en noodkoffers veiligheidscel aanvullen of vernieuwen. * Algemene risicoanalyses * Algemene aankopen intern welzijns- en preventiebeleid Naar aanleiding van periodieke rondgangen, risicoanalyses en keuringen worden prioritaire veiligheidsproblemen aangepakt en de benodige middelen aangekocht : Aankoop nieuwe module stofafzuiging schrijnwerkerij, amputatiekits groendienst. Actie: 1G : Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskledij. Actie: 1G : Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel. Volgens plan Actie: 1G : Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 1.225, , ,00 Saldo , , ,00 Aankopen van persoonlijke beschermingsmiddelen en Uitgaven , , ,00 veiligheidskledij. Saldo , , ,00 De cohesie tussen de gemeentelijke diensten wordt versterkt Uitgaven 8.665, , ,00 door een jaarlijks teambuildingsmoment of bedrijfsfeest. Ontvangsten 1.225, , ,00 Saldo , , ,00 Huldigingsfeesten en pensioneringsfeesten personeel. Uitgaven 843, , ,00 Saldo -843, , ,00 Technische uitrusting in het kader van intern preventiebeleid Uitgaven 0,00 0,00 0,00 aanvullen of vernieuwen. Saldo 0,00 0,00 0,00 Vergaderingen rond pesten op het werk (met begeleiding Uitgaven 0,00 250,00 250,00 door EDPB). Saldo 0,00-250,00-250,00 Investering Uitgaven 7.008, , ,00 Saldo , , ,00 Aanpassingswerken in gebouwen i.h.k.v. de veiligheid of de Uitgaven 7.008, , ,00 ergonomie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 29/05/ :56 102

103 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand. Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben. Actie: 1G : Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen. Examencommissies voor aanwervingen moeten een open aanwervingsbeleid garanderen, zodat we steeds de kandidaten met de best geschikte persoonlijke vaardigheden kunnen aanwerven. Actie: 1G : Opleidingen voor personeelsleden. Actie: 1G : Uitvoeren van HRM-audits. 2014: In zitting van 16/12/2013 besliste het college van burgemeester en schepenen om de firma Alpheios Belgium nv uit Antwerpen aan te stellen om een onderzoek uit te voeren naar de efficiëntie van de gemeentelijke schoonmaakploeg. Dit onderzoek is uitgevoerd in G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Examencommissies voor aanwervingen moeten een open Uitgaven 2.515, , ,00 aanwervingsbeleid garanderen. Saldo , , ,00 Opleidingen voor personeelsleden. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitvoeren van HRM-audits. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten. 29/05/ :56 103

104 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Het managementteam maakt regelmatig gerichte strategische oefeningen. bv. in het kader van zelfevaluatie, intern controlesysteem, integrale kwaliteitszorg,... Actie: 1G : Het managementteam bewaakt mee de eenheid van werking van het gemeentebestuur. Actie: 1G : Het wekelijkse diensthoofdenoverleg wordt functioneler en meer thematisch ingezet als denktank. In voorbereiding Actie: 1G : Grote projecten worden stelselmatig getrokken door een projectverantwoordelijke. Actie: 1G : Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door alle gemeentediensten. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een overkoepelend kwaliteitsniveau dat dient te worden nagestreefd door alle gemeentediensten. Actie: 1G : Charter voor klantvriendelijkheid. Niet gestart 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Actie: 1G : Deelnemingen Imewo E-aandelen (participatieverhoging). Volgens plan 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken. Uitvoeringsstatus: Onbepaald 29/05/ :56 104

105 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente. Actie: 1G : Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie). 2014: eerstkomende editie voorzien in G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Commercieel stratenplan (tweejaarlijkse nieuwe editie). Uitgaven 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Actie: 1G : Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een digitaliseringsplan. Actie: 1G : Digitale bouwvergunningen. Actie: 1G : Digitalisering oude notulen. In voorbereiding In voorbereiding Uitgevoerd op Actie: 1G : Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand. Actie: 1G : Verifieer (digitale ondertekening) In voorbereiding 29/05/ :56 105

106 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Digitale notulering. In voorbereiding 2014: Implementatie voorzien in 2015 Actie: 1G : CRM Midoffice bestuur. Niet gestart 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 CRM Midoffice bestuur. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Digitale bouwvergunningen. Uitgaven 0,00 650,00 650,00 Saldo 0,00-650,00-650,00 Digitale notulering. Uitgaven 9.770, , ,00 Saldo , , ,00 Digitalisering en restauratie oude bevolkingsregisters en Uitgaven 3.000, , ,00 akten van de burgerlijke stand. Saldo , , ,00 Digitalisering oude notulen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 6.900, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Opmaak en uitvoering (voor zover niet opgenomen onder andere acties) van een digitaliseringsplan. Verifieer (digitale ondertekening) Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. Actie: 1G : Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland). Actie: 1G : Saneren van de gesloten begraafplaatsen. Actie: 1G : Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium. In voorbereiding 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Bijdrage werkingskosten intergemeentelijke crematorium. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Saneren van de gesloten begraafplaatsen. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitbreiden van de begraafplaats Priorij (zoals reeds voorafgaand gepland). Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 29/05/ :56 106

107 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen. Actie: 1G : In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteiten worden voorzien. In alle voor het publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen moeten baby- en kindvriendelijke sanitaire faciliteiten worden voorzien. Niet gestart Actie: 1G : Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen. Er wordt een snelloket ingevoerd in het gemeentehuis, waar burgers diverse documenten vlot kunnen afhalen. Vertraagd 2014: Er is een snelloket voor bepaalde producten en een snelle interne doorstroom van informatie, maar de belangrijke producten van de dienst burgerzaken (bv. identiteitskaart, rijbewijs,...) kunnen nog niet aan het snelloket worden afgehaald. De reden is de verhoogde complexiteit van deze producten, die heel vaak wat extra uitleg behoeft op het aflevermoment. Actie: 1G : Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis. Er wordt een verkoopsloket voor alle gemeentelijke producten ingevoerd aan het onthaal van het gemeentehuis. Niet gestart 2014: Enkele producten kunnen geclusterd worden aangekocht aan loketten als bv. het vrijetijdsloket, maar een algemeen verkoopsloket werd vooralsnog niet opgestart. 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen. Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen Actie: 1G : Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 29/05/ :56 107

108 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeentebestuur Bredene 2014 Actie: 1G : Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 6.000,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Aankoop dienstwagens (voor zover niet opgenomen onder Uitgaven , , ,00 andere acties). Aankoop van voertuigen met een specifieke functie (voor zover niet opgenomen onder andere acties). Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Ontvangsten 6.000,00 0,00 0,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen). Uitvoeringsstatus: Niet gestart 29/05/ :56 108

109 1.2 Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat per beleidsdomein en voor het financiële boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de ontvangsten en de uitgaven voor het overig beleid. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

110 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0, , ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en , , , , , , , , ,00 participatie Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , ,00 0, , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,62 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0, , ,31 0, , , , ,00 0,00 02: Openbare infrastructuur en , , , , , , , , ,00 mobiliteit Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,09 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 03: Parken en begraafplaatsen , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,60 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie ,75 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investering ,85 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,35 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 04: Natuur en milieubeheer , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 29/05/ :58 110

111 Doelstellingenrekening (J1) Gemeentebestuur Bredene 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investering ,32 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 05: Veiligheid en preventie , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 06: Economie en toerisme , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 07: Ruimtelijke ordening , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.494,06 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie 994,20 0,00-994, ,00 0, , ,00 0, ,00 Investering 2.499,86 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 08: Cultuur en bibliotheek , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,44 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0, , ,56 0, , ,00 0, , ,00 09: Jeugd , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,80 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 10: Sport , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,47 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 29/05/ :58 111

112 Doelstellingenrekening (J1) Gemeentebestuur Bredene 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering 5.747,50 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 11: Sociale dienstverlening , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12: Kinderopvang , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering 8.481,24 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 29/05/ :58 112

113 1.3 Financiële toestand In de financiële toestand wordt de werkelijke financiële toestand van het bestuur op 31 december vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. Resultaat op kasbasis Om een zo realistisch mogelijk budget op te maken, wordt er voor sommige ontvangsten ingeschreven zoals doorgegeven door diverse instanties en overheden. Op basis van hun aangeven worden de ontvangen budgetten genoteerd. Dit jaar kunnen we meer ontvangsten boeken voor het gemeentefonds, hebben we meer opbrengsten gegenereerd uit opcentiemen op de onroerende voorheffing en werd er een index op de lonen verwacht volgens het planbureau op 1 juli 2014, maar is er geen overschrijding geweest. Met de technische dienst wordt er overlegd bij de opmaak van het budget wanneer de investeringswerken effectief zullen opstarten en over welke periode een werk zal lopen. Bij langlopende investeringsprojecten is het moeilijk na te gaan wanneer het transactiemoment zal plaats vinden. In 2014 zijn er enkele transactiemomenten uitgesteld naar De aangekondigde meer uitgaven voor de afrekening van de brandweerkosten en bijdrage heeft ervoor gezorgd dat de uitgaven voor goederen en diensten beperkt gebleven zijn tot het strikt noodzakelijke. Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat we dit jaar een positief resultaat op kasbasis hebben. Een positief kasresultaat is niet alleen budgettair verplicht maar is ook noodzakelijk omdat dit anders zou leiden tot een negatieve kastoestand. Kasoverschotten kunnen gereserveerd worden via bestemde gelden en kunnen dan later mogelijks aangewend worden om geplande projecten uit te voeren. Autofinancieringsmarge Dit jaar eindigen we met een negatieve autofinancieringsmarge. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van de rekening 2013 werd via budgetwijziging 2014 aangewend voor de brandweerkosten. Hierdoor was het aangewezen om voor de financiering van het investeringsprogramma te lenen waar dit in tegenstelling tot voorgaande boekjaren kon gereduceerd worden. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

114 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 a. Belastingen en boetes , , ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0, ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0, ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0, ,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,00 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 29/05/ :03 114

115 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

116 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

117 2. Financiële nota De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Hun inhoudelijke betekenis stemt perfect overeen met de componenten exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget in de financiële nota bij het budget. Alleen wordt nu de werkelijke situatie voor het afgesloten financiële dienstjaar vermeld. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

118 2.1 Exploitatierekening (schema J2) In de exploitatierekening werd er in totaal ,13 euro uitgegeven en ,69 euro ontvangen. Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele uitgaven en opbrengsten weer: Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

119 Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Algemeen bestuur, , , , , , , , , ,00 organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en , , , , , , , , ,00 mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen , , , , , , , , ,00 04: Natuur en milieubeheer , , , , , , , , ,00 05: Veiligheid en preventie , , , , , , , , ,00 06: Economie en toerisme , , , , , , , , ,00 07: Ruimtelijke ordening , , , , , , , , ,00 08: Cultuur en bibliotheek , , , , , , , , ,00 09: Jeugd , , , , , , , , ,00 10: Sport , , , , , , , , ,00 11: Sociale dienstverlening , , , , , , , , ,00 12: Kinderopvang , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 29/05/ :06 119

120 2.2 Investeringsrekening (schema J3 en J4) De investeringsrekening bestaat uit twee delen: - overzicht per beleidsdomein van alle investeringsuitgaven en ontvangsten = verantwoording van het investeringsbudget (schema J3); - rekeningen van de afgesloten investeringsenveloppes = verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppes die definitief zijn afgesloten (schema J4). Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

121 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 01: Algemeen bestuur, , , , ,00 0, , , , ,00 organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen ,20 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 04: Natuur en milieubeheer ,32 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 07: Ruimtelijke ordening 2.499,86 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 08: Cultuur en bibliotheek ,44 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 09: Jeugd ,80 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10: Sport ,97 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 11: Sociale dienstverlening , , , , , , , , ,00 12: Kinderopvang 8.481,24 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 29/05/ :07 121

122 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Secr.: Yannick Wittevrongel Centrumplein Bredene Fin. beheerder: Fabienne Devriendt I.E.KPTL Kapitaal fluctuatie Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen I. Investeringen in financiële vaste activa ,06 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa ,06 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,06 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen I. Verkoop van financiële vaste activa 68,17 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 68,17 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 68,17 0,00 0,00 29/05/ :08 122

123 2.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft op overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het boekjaar weer. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

124 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

125 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0, ,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,00 29/05/ :09 125

126 Liquiditeitenrekening (J5) Gemeentebestuur Bredene 2014 Bestemde gelden Mutatie Bedrag op 31/12 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitie , , , ,00 BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen , , , ,00 II. Investering , , , ,00 BST2-ZWEMB: Zwembad , , , ,00 III. Andere 0, ,00 0,00 0,00 1GBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Totalen , , , ,00 29/05/ :09 126

127 3. Samenvatting van de algemene rekeningen De organieke decreten bepalen dat de rekeningen samengevat opgenomen moeten worden in het ontwerp van de jaarrekening nadat ze in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat enerzijds uit een balans en anderzijds uit een staat van opbrengsten en kosten. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

128 3.1 Balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen op het einde van het boekjaar en het vorig boekjaar. De balans bestaat uit een actief en een passiefzijde. De activa zijn de middelen waarover een bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen van de activa. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

129 Schema J6: Balans Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Periode: 2014 Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt ACTIVA I. Vlottende activa ,13 0,00 A. Liquide middelen en geldbeleggingen ,53 0,00 B. Vorderingen op korte termijn ,31 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties ,87 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ,44 0,00 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,29 0,00 II. Vaste activa ,79 0,00 A. Vorderingen op lange termijn ,40 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties ,40 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa ,50 0,00 1. Extern verzelfstandigde agentschappen ,00 0,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en ,76 0,00 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa ,74 0,00 C. Materiële vaste activa ,44 0,00 1. Gemeenschapsgoederen ,44 0,00 a. Terreinen en gebouwen ,11 0,00 b. Wegen en overige infrastructuur ,52 0,00 c. Installaties, machines en uitrusting ,19 0,00 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel ,62 0,00 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed 79,00 0,00 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa ,45 0,00 III. TOTAAL ACTIVA ,92 0,00 29/05/ :59 129

130 Schema J6: Balans Gemeentebestuur Bredene 2014 PASSIVA I. Schulden ,24 0,00 A. Schulden op korte termijn ,11 0,00 1. Schulden uit ruiltransacties ,17 0,00 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,00 0,00 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties ,17 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties ,16 0,00 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,78 0,00 B. Schulden op lange termijn ,13 0,00 1. Schulden uit ruiltransacties ,13 0,00 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,02 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,02 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden ,11 0,00 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief ,68 0,00 III. TOTAAL PASSIVA ,92 0,00 29/05/ :59 130

131 3.2 Staat van de opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van de opbrengsten en kosten geeft het overzicht van de kosten en de opbrengsten. Een kost is een transactie die tijdens het financiële boekjaar een afname van de economische voordelen of dienstverleningspotentieel tot gevolg heeft. Concreet gaat het om het verbruik van activa of het ontstaan van schuld. Een opbrengst is precies het tegenovergestelde en resulteert in een toename van de economische voordelen of het dienstverleningspotentieel. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

132 132

133 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

134 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

135 Toelichting bij de jaarrekening Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

136 1. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 1.1 Toelichting bij de exploitatierekening (schema TJ1 en TJ2) De toelichting bij de exploitatierekening bestaande uit: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1); - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2). Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

137 Verklaring van de materiële verschillen exploitatie tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven volgens de laatste budgetwijziging Voor 2014 werden de exploitatie-uitgaven gebudgetteerd voor een totaal bedrag van euro waarvan er effectief euro gespendeerd werd. Dit houdt in dat er 9,24% niet gebruikt werd. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

138 1. Bezoldigingen BW 2014 Bezoldigingen JR ,39% We stellen vast dat er in 2014 voor euro personeelsuitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor euro uitgaven geboekt. Dit betekent dat er voor 7,39% niet gebruikte kredieten zijn. Algemeen (alle beleidsvelden) Het loonbudget 2014 werd manueel opgemaakt. Het conversiebudget van de NGB 2013 naar de BBC 2014 was niet altijd gemakkelijk over te brengen en te ramen. Bij de opmaak van het budget e AMJP(*) werd er door ons softwarehuis Schaubroeck een automatische loonimport voorgesteld voor de meeste budgetsleutels om de efficiëntie van de ramingen te verhogen. (*) 1e AMJP : eerste aanpassing meerjarenplan Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

139 Verantwoording personeelsuitgaven (lager dan geraamd) : Loonkost statutairen te hoog geraamd + statutaire aanstelling later dan voorzien ingevuld Loonkost contractuelen te laag geraamd + contractuele aanstelling langer dan voorzien diverse onvoorziene afwezigheden zijn niet / niet volledig / niet onmiddellijk vervangen 2-jaarlijkse weddenverhogingen Overgang naar een volgende weddeschaal (ingevolge voldoende anciënniteit/positieve evaluatie) Er werd een index verwacht (cfr. planbureau) per 01/07/2014 maar uiteindelijk is er in 2014 geen overschrijding van de spilindex geweest die aanleiding heeft tot loonsverhoging Specifiek per beleidsveld Overige vermindering van milieuverontreiniging minder milieuteams effectief aangesteld dan voorzien (er wordt steeds een maximum-bezetting begroot) Ruimtelijke planning geen uitbetaling van niet-opgenomen uren Kunstacademie aanstelling lesgevers is teruggeschroefd vanaf academiejaar Algemeen sportbeleid slechts heel beperkte uitbetaling niet-tijdig opgenomen overuren en/of verstoringstoelage onvoorziene afwezigheden zijn niet vervangen door geco- maar wel door gewoon contractueel personeel Strandrecreatie en beheer minder gewoon contractueel personeel aangesteld dan voorzien (maar wel meer jobstudenten) Overig woonbeleid onvoorziene afwezigheid statutair is vervangen door contractueel op beleidsveld 'sociale bijstand' BKO tijdens schoolvakanties zijn meer jobstudenten aangesteld i.p.v. gewoon contractueel personeel Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

140 2. Goederen en diensten BW 2014 JR 2014 Goederen en diensten ,92% We stellen vast dat er in 2014 voor euro uitgaven geraamd waren. Daarvan zijn er voor euro uitgaven geboekt. Dit betekent dat er een kleine 22 % niet gebruikt zijn. Algemene verschillen : Algemeen valt er op dat de reis- en verblijfskosten minder zijn dan voorzien, diverse projecten uitgesteld werden naar 2015 en minder gebruik gemaakt werd van deskundige adviezen. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,58 De ex-site bouwwerf werd niet verkocht zoals in 2014 voorzien, maar de afbraak werd uitgesteld naar eind Algemeen bestuur, organisatie en participatie: ,03 Minder erelonen (consultancy, selectie personeel) dan voorzien; digitalisering loonfiches werd uitgesteld naar 2015; minder advies ondersteuning nodig van studiebureaus; minder gas en elektriciteit verbruikt; meer huur technisch materiaal; mobiel parkeren pas in 2015; nieuw logo bracht meer kosten drukwerk met zich mee; nog geen jaarlijkse kosten voor Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

141 vreemdelingenmodule; digitale bouwvergunningen, digitalisering akten en webshop e- commerce werden niet gestart; digitale notulering uitgesteld naar 2015; meer overige informaticakosten wegens aankoop 5 bancontacttoestellen voor dienst bevolking; meer kosten rijbewijzen wegens overschakeling naar nieuw formaat(cfr gelinkte ontvangsten); minder aanmaakkosten reispassen alsook de verwachte prijsstijging aanmaakkosten IDkaarten pas vanaf 2015; verwachte prijsstijging drukwerk en bedeling minder dan aangekondigd. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: ,49 Geen prestaties van derden voor wegen en waterlopen (iov particulieren, riolen); geen kosten sneeuwopruiming: geen sneeuw in 2014 en zoutvoorraad werd aangelegd in 2013; meerkost openbare verlichting -> andere leverancier in 2015; bewust minder eindejaarsverlichting door aangekondigde black-out. - Parken en begraafplaatsen: ,92 Groenonderhoud op afroep: minkost; minder prestaties van derden voor saneren van begraafplaatsen aanleg begraafplaats via investeringen SERU. - Natuur en milieubeheer: ,59 Minder restafval-, PMD-, bedrijfsafvalzakken laten maken (cfr gelinkte uitgaven)(cfr gelinkte ontvangsten); de ophalingskost van afval door derden is verminderd; containerpark in aanleg: nog geen onderhoudskosten computermaterieel toegangscontrolesysteem CP; geen erelonen voor consultancy (RioAct); geen erelonen voor hydraulisch advies + opvolging verkavelingen; maaien van bermen, reiten van grachten (Nieuwe Polder): 1 beurt i.p.v. 2; geen participatie in Natuur- en Milieueducatie Middenkust; minder kosten sensibiliseringsacties milieu en rattenbestrijding. - Veiligheid en preventie: ,72 Weinig aankopen voor criminaliteitspreventie. - Economie en toerisme: ,87 Ondersteuning economische acties: nominatieve subsidie i.p.v. operationele uitgave; minder toeristische folders aangekocht; meer waterverbruik Paelsteenveld-Duinenplein; meer vertaalwerk (persmap De Kust en logiesgids); minder kosten drukwerk (logiesgidsen, toeristische activeiten); meer kosten organisatie Gardens of Bredene; geen deelname voor Participatie in overkoepelende toeristische promotiecampagnes; geen aankoop kledij voor cultuur-overige evenementen; meer uitgaven buurtfeesten en andere feestelijkheden; creditnota ontvangen vorige dienstjaren m.b.t. elektriciteitsverbruik foorkasten; geen huur containers t.b.v. grote activiteiten. - Ruimtelijke ordening (RO): ,76 Geen erelonen stedenbouwkundige adviezen en diverse; weinig diverse kosten RO (bodemattesten, drukwerk, inbinden akten, ); geen drukwerk RO; geen publicaties (RUP s 2014/diverse aankondigingen. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

142 - Cultuur en bibliotheek: ,34 Bib : hoger elektriciteitsverbruik; lagere kosten gasverbruik wegens creditnota; hogere kosten kopiemachine wegens afrekening kopies buiten leasing; meerkost onderhoud hardware; minder informatieve boeken aangekocht; Cultuur : Weinig kosten organisatie actie(cfr gelinkte ontvangsten); geen PWAcheques voor suppoosten tentoonstellingen; meer uitgaven diverse evenementen i.h.k.v. 100 jaar WOI; geen kosten publiciteit evenementen : in eigen regie (plotter TD); minder kosten verenigingenbeurs (valt weg in 2015); minder kosten cultuurraad algemeen; project jonge kunstenaars: geen kosten; minder materiaal organisatie cursussen academie; minder herstellingen culturele gebouwen; weinig waterverbruik culturele gebouwen. - Jeugd: ,78 Geen aankoop rijlesboeken; Organisatie Latent Talent: 1 editie i.p.v. 2 (cfr gelinkte ontvangsten); minder kosten organisatie MKKJ (cfr gelinkte ontvangsten); geen sensibilisering discriminatie en uitsluiting. - Sport: ,10 Weinig kosten sportkampen voor kinderen en jongeren; minder vergoedingen verenigingen zomeraanbod jeugd; geen organisatie van sportinstuif en dansinitiatie voor kansengroepen: valt weg in 2015; geen vorming jeugdtrainers: valt weg in 2015; aankoop betonnen oprijplaten strandtoegang via investeringsbudget, minder herstellingen strandreddingsposten; elektriciteit: lagere kosten wegens creditnota strandpost 6; hoger waterverbruik reddingsposten (o.a. douches); geen zandvangers aangekocht in 2014; geen organisatiekosten nieuwjaarsduik; minder gasverbruik zwembad en sporthal; meer waterverbruik zwembad; minder uitgaven herstellingen gebouwen sporthal; minder aankoop belijningsverf. - Sociale dienstverlening: ,71 Lagere kosten waterverbruik wegens creditnota oud gemeentehuis. - Kinderopvang: ,65 Export facturen naar Alfa pas opgestart in januari 2015; Onthaalmoeders : Jaarlijks stijgende trend tussen 2,50% en 3,50% : 2014 t.o.v geen stijging minder tussenkomst onthaalouders dan gepland; BKO : alle PWA-cheques in specifieke acties BKO opgedeeld geen boekingen op het gelijkblijvend beleid; minder aankopen werkingsmateriaal BKO. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

143 3. Subsidies en andere operationele uitgaven BW 2014 Subsidies en andere operationele uitgaven JR ,51% Bij de werkingssubsidies en andere operationele uitgaven werd slechts een 1,51 % van het geraamd budget niet gebruikt. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,43 Gezien de dalende inkomsten op spaarrekeningen (wegens steeds lagere rentevergoedingen) werd er minder roerende voorheffing betaald dan gebudgetteerd; er waren minder regularisaties oude dossiers onwaarden; geen terugbetalingen van onwaarden op geinde vastgestelde rechten GD. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: Minder tussenkomsten schoolabonnementen ,44 - Parken en begraafplaatsen: Subsidie crematorium werd niet opgevraagd (OVCO) ,63 - Cultuur en bibliotheek: ,46 Concessie grond SVC feestweide + vergoeding/evenement voorzien maar niet doorgegaan(cfr gelinkte ontvangsten) enkel concessievergoeding AGB voor parasol en Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

144 evenementenplein budge air was voorzien dat er per evenement een extra concessievergoeding zou moeten betaald worden, later werd deze beslissing herzien. 4. Financiële uitgaven BW 2014 Financiële uitgaven JR ,71% Voor de financiële uitgaven werd euro geraamd, waarvan euro werd opgebruikt. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,41 Er werden minder intresten betaald ten gevolge van de dalende intrestvoeten n.a.v. rentevoetherzieningen van leningen. - Natuur en milieubeheer: ,48 De bijdrage daalt in het exploitatieverlies van de intercommunale verenigingen (I.V.O.O.), die instaat voor de verwerking van alle afvalfracties (restafval, tuinafval en grof vuil). Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

145 Verklaring van de materiële verschillen exploitatie tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging Voor 2014 werden de exploitatie-ontvangsten gebudgetteerd voor een totaal bedrag van euro waarvan er effectief euro gerealiseerd werd. Dit houdt in dat er 0,01% meer ontvangen werd. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

146 1. Ontvangsten uit werking BW 2014 Ontvangsten uit werking JR ,84% De ontvangsten uit de werking werden geraamd op euro. Er werd euro effectief ontvangen, oftewel een kleine 11 % minder dan voorzien. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,03 Minder vuilniszakken verkocht dan geraamd (cfr gelinkte uitgaven), bijgevolg werd ook minder hoeveelheidskorting toegekend op verkoop van huisvuilzakken. - Algemeen bestuur, organisatie en participatie: ,22 Minder schoonmaakprestaties gemeentepersoneel bij politiezone dan geraamd; minder terugvorderingen GSM-kosten : persoonlijk gebruik wordt persoonlijk gefactureerd; minder opbrengsten E-ID, kids-id en reispassen (cfr gelinkte uitgaven); meer ontvangsten rijbewijzen (cfr gelinkte uitgaven); meer ontvangsten verstrekken bevolkingsregisters. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: ,60 Meer terugvorderingen werken i.o.v. particulieren, minder terugvorderingen in eigen regie; geen verkoop laadkaarten mobiliteit en verkeer; minder takelen wagens; meer opbrengsten parkeerplaats Albert Heijn in 2014 inkomsten van 12 maanden en in 2013 voor 7 maanden (opening 29/05/2013). Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

147 - Parken en begraafplaatsen: ,18 Minder verkoop naamplaatjes, sluitsteen; meer opbrengsten onderhoud grafzerken; minder opbrengsten begrafenisconcessies. - Natuur en milieubeheer: ,26 Minder verkoop compostvaten; meer opbrengsten containerpark; minder ontvangsten selectieve ophaling; geen terugvorderingen werken aansluiting rioleringen i.o.v. particulieren en in eigen regie; geen milieuvergunningen afgeleverd; project volkstuintjes nog niet opgestart; meer opbrengsten uit transport afvalwater; - Veiligheid en preventie: ,00 Geen opbrengsten WK-voetbal geboekt (inkomsten via AGB/KSV Bredene) - Economie en toerisme: ,97 Minder opbrengsten drank uit eigen activiteiten; meer opbrengsten logiesgids; minder inkomsten gidsbeurten. - Ruimtelijke ordening: ,27 Minder opbrengsten uit stedenbouwkundige inlichtingen. - Cultuur en bibliotheek: ,17 Bib : meer opbrengsten reserveringen en kopiekaarten. Cultuur : Minder ontvangsten + geen terugvordering portkosten actie (cfr gelinkte uitgaven); geen toegangsgeld voor schooltheater: geen facturatie doorgegeven door de dienst in 2014 opgevraagd door de financiële dienst : regularisatie in 2015; meer opbrengsten toegangsgelden 100 jaar WOI; meer opbrengsten uit verkoop cultuurkaarten; meer opbrengsten uit organisatie vernissages; minder ontvangsten inschrijvingsgeld kunstacademie; concessie grond SVC feestweide + vergoeding/evenement voorzien maar niet doorgegaan (cfr gelinkte uitgaven) enkel concessievergoeding AGB voor parasol en evenementenplein budge air was voorzien dat er per evenement een extra concessievergoeding zou moeten betaald worden, later werd deze beslissing herzien. - Jeugd: ,38 Geen opbrengsten MKKJ (cfr gelinkte uitgaven); organisatie Latent Talent: 1 editie i.p.v. 2(cfr gelinkte uitgaven); geen opbrengsten uit workshops (cfr gelinkte uitgaven): enkel gratis activiteiten georganiseerd. - Kinderopvang: ,03 Minder ontvangsten kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang; Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

148 2. Fiscale ontvangsten BW 2014 Fiscale ontvangsten JR ,09% Er werd euro ontvangen, terwijl er euro geraamd werd. Dit houdt een meeropbrengst in van 3,09%. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,70 Er vielen meeropbrengsten te noteren in de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de belastingen andere inname openbaar domein. Er was een lichte stijging in de opbrengsten tweede verblijven. Daartegenover werden minder ontvangsten geboekt dan geraamd bij de belasting reclameborden, belasting ontbreken van parkeerplaatsen en de opbrengsten uit adresaanvragen, vergunningen, Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

149 3. Subsidies en andere operationele ontvangsten BW 2014 Subsidies en andere operationele ontvangsten JR ,68% Bij de subsidies en andere operationele ontvangsten viel een meeropbrengst te noteren van 1,68%. Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,73 Meer ontvangsten gemeentefonds dan geraamd (2,03%) ; verhoogde opbrengst energiezuinige woningen; meer ontvangst weerwerkpersoneel gesco s: afrekening 2013 gestort in Bestuur, organisatie en participatie: ,70 Schadevergoedingen verzekeringsmaatschappijen: minder vergoedingen wegens minder arbeidsongevallen. - Parken en begraafplaatsen: ,04 RVA-tegemoetkomingen : niet gebudgetteerde activa uitkering m.i.v. 01/09/2014: 350 EUR/maand (t.e.m. 28/02/2015); meeropbrengst VOP-subsidie: extra werknemer vanaf 4e kwartaal. Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

150 - Cultuur en bibliotheek: Meer ontvangst werkingssubsidie cultuur (verwerking saldo 2013) ,61 - Sport: Meer ontvangsten werkingssubsidie sport dan geraamd ,93 - Kinderopvang: ,24 Herziening subsidieregeling m.i.v. 01/04/2014 Kind & Gezin (omvat plus-, basissubsidie en subsidie voor inkomenstarief) gebudgetteerd op oude subsidieregeling in 2014 over het algemeen minder opbrengsten 4. Financiële ontvangsten BW 2014 Financiële ontvangsten JR ,29% Er werd euro ontvangen, terwijl er euro gebudgetteerd is. Gemeentebestuur Bredene Centrumplein Bredene NIS-code Jaarrekening 2014 versie G.R. 22/06/

151 Voornaamste verschillen per beleidsdomein : - Algemene financiering: ,01 Wegens de steeds lagere rentevoeten op spaarrekeningen, werden minder creditintresten ontvangen dan geraamd. - Openbare infrastructuur en mobiliteit: ,60 De opbrengsten uit dividenden voor elektriciteitsaandelen lagen hoger dan geraamd, terwijl er minder inkomsten waren uit gasaandelen. Naar aanleiding van de fusie tussen Eigen Haard en Eigen Huis werd een kapitaalverhoging doorgevoerd. De gemeente boekt BBC-technisch een dividenduitkering in. Deze operatie zuivert de openstaande schuld die er gekomen is bij de intekening van de nieuwe aandelen (via investeringsbudget). Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

152 De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

153 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer I. Uitgaven , , , , , ,53 A. Operationele uitgaven , , , , , ,01 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,41 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,97 0, , , , ,52 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,10 74, , ,00 0, ,50 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , , , , ,58 B. Financiële uitgaven , , ,76 10,88 0, ,52 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , , ,21 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,21 1. Ontvangsten uit de werking , , , , , ,26 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , , , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,10 0, , , , ,95 B. Financiële ontvangsten , , , ,60 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,32 Code 05: Veiligheid en 06: Economie en 07: Ruimtelijke 08: Cultuur en 09: Jeugd 10: Sport preventie toerisme ordening bibliotheek I. Uitgaven , , , , , ,61 A. Operationele uitgaven , , , , , ,61 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,90 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , , ,90 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , ,40 0, , , ,31 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0,00 0, ,30 0, ,50 29/05/ :17 153

154 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Gemeentebestuur Bredene 2014 Code 05: Veiligheid en 06: Economie en 07: Ruimtelijke 08: Cultuur en 09: Jeugd 10: Sport preventie toerisme ordening bibliotheek B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , , ,35 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,35 1. Ontvangsten uit de werking 70 0, , , , , ,42 2. Fiscale ontvangsten en boetes 2.625,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies ,30 765, , , , ,22 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , ,43 644, ,25 412, ,71 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,26 Code 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Uitgaven , ,91 A. Operationele uitgaven , ,91 1. Goederen en diensten 60/ , ,35 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,05 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , ,25 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 405,26 B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 II. Ontvangsten , ,73 A. Operationele ontvangsten , ,73 1. Ontvangsten uit de werking , ,97 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 2.675, ,73 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , ,03 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 III. Saldo , ,18 29/05/ :17 154

155 De evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2) Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

156 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven ,13 0,00 0,00 A. Operationele uitgaven ,38 0,00 0,00 1. Goederen en diensten 60/ ,46 0,00 0,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,97 0,00 0,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,10 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ ,85 0,00 0,00 B. Financiële uitgaven ,75 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten ,69 0,00 0,00 A. Operationele ontvangsten ,14 0,00 0,00 1. Ontvangsten uit de werking ,11 0,00 0,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes ,30 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen ,86 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,33 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,90 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ ,63 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/ ,44 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies ,63 0,00 0,00 a. Algemene werkingssubsidies ,82 0,00 0,00 1. Gemeente- of provinciefonds ,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ ,82 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ ,81 0,00 0,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,10 0,00 0,00 B. Financiële ontvangsten ,55 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo ,56 0,00 0,00 29/05/ :21 156

157 1.2 Toelichting bij de investeringsrekening (schema TJ3, TJ4 en TJ5) De toelichting bij de investeringsrekening bestaande uit: - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; - de investeringsverrichtingen per beleidsdomein, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3); - de evolutie van de investeringsverrichtingen, namelijk het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4); - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5). Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

158 Verklaring van de materiële verschillen investeringen tussen de gerealiseerde en de geraamde uitgaven volgens de laatste budgetwijziging De transactiekredieten voor de uitgaven 2014 werden gebudgetteerd voor een totaal bedrag van euro waarvan er ,04 euro aangerekend werd. Louter rekenkundig zou je kunnen stellen dat er 25,59 % teveel gespendeerd werd. De invloed van de overname van de Electrabel-aandelen Door de overname van de participatie van Electrabel neemt de deelneming van de gemeenten toe. De gemeente boekt de overname van de aandelen van Electrabel in het boekjaar 2014 als een aankoop van financiële vaste activa. Hoewel deze transactie in boekjaar 2014 budgettair als een uitgave van de gemeente wordt beschouwd, moet de gemeente geen effectieve betaling doen. Eandis zorgt voor de nodige overbruggingskredieten. In de boekhouding van de gemeente staat op balansdatum van 31 december 2014 wel een openstaande schuld tegenover Eandis. Begin 2015 voert Eandis een kapitaalvermindering door ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De gemeente boekt de vermindering van de waarde van de aandelen in het boekjaar 2015 als een verkoop van financiële vaste activa. Deze operatie zuivert de openstaande schuld van de gemeenten tegenover Eandis en saldeert deze in de boekhouding. Invloed op het budget De aankoop en verkoop van financiële vaste activa wordt geautoriseerd vanuit het investeringsbudget voor hogervermelde transactie werden er geen uitgavenkredieten opgenomen in het investeringsbudget voor het boekjaar De transacties die uitgevoerd worden, hebben geen invloed op de autofinancieringsmarge. De operatie beïnvloedt tijdelijk wel het resultaat op kasbasis, maar ze heeft geen invloed op de thesauriepositie van de gemeente en over de boekjaren 2014 en 2015 heen is ze budgetneutraal. BBC-technisch dienen investeringen geboekt te worden via investeringsenveloppes ten behoeve van de realisatie van de kapitaaltransactie werd een extra investeringsenveloppe gecreëerd kapitaalfluctuaties die niet voorzien was in het budget. Indien we geen rekening houden met de investeringsenveloppe kapitaalfluctuaties werd van het transactiekrediet 2014 effectief ,02 euro gespendeerd. Dit houdt in dat er 44,30% niet uitgegeven werd. Dit heeft voornamelijk te maken met langlopende projecten die doorlopen over de komende jaren zoals o.a. bestrating- en rioleringswerken. In het kader van de BBC kan men via investeringsenveloppes de langlopende projecten spreiden over de komende jaren. Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van het financieel boekjaar nog aanrekeningen kunnen gebeuren, worden overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe. Via budgetwijziging wordt het saldo van het transactiekrediet 2014 van de langlopende projecten geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Voor de jaarlijkse projecten wordt het transactiekrediet 2014 afgesloten. Doordat de budgettering gebeurt op transactiebasis, volgens het transactiemoment in het jaar waarin de levering heeft plaatsgevonden of het jaar waarin de prestatie is verricht. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

159 Niet uitgevoerde investeringswerken : Algemene werking : elektronisch infoscherm gemeentehuis Natuur en milieubeleid : portiershuisje slagboom 2 containerpark Bibliotheek : elektronisch infoscherm EUR EUR EUR Werden geboekt in kredietoverschrijding t.o.v. de budgetsleutel : Verklaring verschillen : 1. Geld voorzien op ander budgetsleutel : volstorting deelneming De Lijn -jaarlijkse annuïteit : geboekt als nog te volstorten aandeel AR 284 ipv 281 Herinrichtingswerken BKO sanitair bovenverdieping : geboekt op AR administratieve gebouwen ipv AR gebouwen algemeen 2. Meerprijs project (definitieve oplevering in 2015): afkoppelen strandpost 6 (drukriolering) - (RioAct) : meerwerken inzake onvoorziene omstandigheden Het volledig investeringsprogramma 2014 m.b.t. de uitgaven met overzicht verbinteniskrediet MJP en vergelijking ingeschreven transactiekredieten 2014 t.o.v. aanrekeningen 2014 hierna bijgevoegd. Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

160 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Oostende Gemeente Bredene INVESTERINGSPROGRAMMA 2014 : BUDGET REKENING 2014 Overzicht Verbinteniskrediet (VK-krediet) MJP en vergelijking ingeschreven transactiekredieten (TA-krediet) 2014 t.o.v. aanrekeningen (AK) Beleidsdomein jr I.E. Actie Beleidsveld AR Omschrijving VK-krediet MJP TA-krediet 2014 AK Niet gebruikte kredieten 01 ALGEMEEN BESTUUR, ORGANISATIE EN PARTICIPATIE G02 1G VC 'De Fakkel'-omgevingswerken 5.000, ,00 243, , G02 1G VC 'De Fakkel'-uitbreiding gebouw (berging) ,00 0,00 0,00 0, G02 1G geluidsinstallatie (PA) 5.200, , , , G03 1G noodstroomgenerator op aanhangwagen ,00 0,00 0,00 0, G22 1G feestmateriaal - (nadars/tafels/stoelen/vlaggemasten/tenten enz.) , , ,42 641, G33 1G diverse investeringen R.E.G. alle gebouwen (o.a. ketels, lampen, ) , ,00 880,35 119, G33 1G renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen) 9.400, , ,15 39, G33 1G renovatie stookplaats T.D. uitvoering (verwarmingsketel + leidingen) ,00 0,00 0,00 0, G33 1G renovatie verwarmingsinstallatie GH ,00 0,00 0,00 0, G36 1G Infoborden 'externe communicatie' 5.200,00 0,00 0,00 0, G41 1G aankoop elektrische bakfietsen , , , , G41 1G plotter technische dienst uitvoering ,00 0,00 0,00 0, G41 1G vernieuwen PC's / laptops , , , , G41 1G elektronisch infoscherm (niet uitgevoerd) 4.500, ,00 0, , G41 1G vernieuwen monitors , , , , G41 1G tablets diensthoofden , , ,05 682, G41 1G netwerkoptimalisatie , , , , G41 1G Informatica - 'algemeen' ,00 0,00 0,00 0, G41 1G diverse investeringen preventie alle gebouwen , , , , G46 1G aankoop nieuwe (lichte bestel)wagens technische dienst uitvoering , , , , G46 1G aanhangwagen 'vervoer nadars' , , ,00 215, G46 1G aanhangwagen met hoogtewerker ,00 0,00 0,00 0, G46 1G wiellader (grondverzetmachine) ,00 0,00 0,00 0, G46 1G minigraafmachine ,00 0,00 0,00 0, G46 1G bobcat ,00 0,00 0,00 0,00 160

161 G46 1G frontlader , , ,47 158, G46 1G grote heftruck 'festiviteiten op gras' ,00 0,00 0,00 0, G46 1G straatveegmachine ,00 0,00 0,00 0, OVER 1G.GBB materiaal gemeentelijke werkhuizen , , , , OVER 1G.GBB aanpassingswerken gebouwen 'algemeen' - WIU , , , , OVER 1G.GBB materiaal tbv poetsploeg - jrl. programma , , ,52 69, OVER 1G.GBB bureaumeubilair gemeentegebouwen 'algemeen' , , , ,36 02 OPENBARE INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT G04 1G uitbreiding parking + omgevingswerken sportsite ,00 0,00 0,00 0, G04 1G parkeerautomaten - gefaseerde uitvoering , , , , G04 1G Mobiliteitsplan , , , , G04 1G riol.werken Noord-Ede+aanp.werken verkeerssituatie Bl.Sluis + Sluizenstr ,00 0,00 0,00 0, G04 1G OV aanpassingswerken Noord-Ede/Blauwe Sluis/Sluizenstraat ,00 0,00 0,00 0, G04 1G asfaltering herinrichting Kruispunt Driftweg - Zeelaan (voorsorteerstrook) ,00 0,00 0,00 0, G04 1G asfaltering herinrichting Kruispunt Driftweg - Breeweg (voorsorteerstrook) ,00 0,00 0,00 0, G04 1G aanleggen en vernieuwen fietspaden - jrl. programma ,00 0,00 0,00 0, G04 1G straatmeubilair (fietsstallingen) , , ,02 100, G04 1G aanleggen en vernieuwen voetpaden - jrl. programma , ,00 0, , G04 1G verkeerssignalisatie , , , , G04 1G straatbelijning , , , , G06 1G OV verfraaiingswerken Duinenstraat (winkel-wandelgedeelte) ,00 0,00 0,00 0, G07 1G OV Watertoren ,00 0,00 0,00 0, G07 1G OV toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting ,00 0,00 0,00 0, G21 1G project- en uitvoeringsplannen Masterplan Sas , , , , G21 1G bestrating/riolering Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/ Coupurestr. (fase1) MP Sas , ,00 0, , G21 1G OV Spaarzaamh./ged.H.Zwanepoel/Nieuw/Steenoven/ Coupurestraat (fase1) MP Sas ,00 0,00 0,00 0, G21 1G bestrating/riolering Nukkerwijkstraat + Europastraat (MP Sas) , , , , G21 1G OV Nukkerwijkstraat + Europastraat (MP Sas) ,00 0,00 0,00 0, G21 1G project- en uitvoeringsplannen Masterplan Dorp , , , , G21 1G bestrating/riolering Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt (MP Dorp) , , , , G21 1G OV Duinenstr.Vloedstr.tot Fr.Vinckeln + kruispunt (MP Dorp) ,00 0,00 0,00 0, G21 1G OV infrastructuurwerken omgeving Koers-,Ruiter-&Derbylaan (Collector) ,00 0,00 0,00 0, G21 1G straatmeubilair (banken/afvalbakken/hondenpoepbuizen) , , ,56 926, G21 1G asfaltering- en aanpassingswerken aan diverse wegen - jrl. Programma- WIU , , , ,42 161

162 G21 1G infrastructuurwerken omgeving Koerslaan/Ruiterlaan/Derbylaan (Collector) ,00 0,00 0,00 0, KPTL 1G.GBB Overname electrabelaandelen - A1c- Finewo 0,00 0, , , KPTL 1G.GBB Overname electrabelaandelen - A1g-Imewo 0,00 0, , , KPTL 1G.GBB Intekening aandelen woonkrediet 0,00 0, , , OVER 1G.GBB volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit (budget verkeerde AR) 300,00 50,00 0,00 50, OVER 1G.GBB volstorting deelneming 'De Lijn' - jaarlijkse annuïteit (AR zonder krediet) 0,00 0,00 25,88-25, OVER 1G.GBB OV (algemeen) , , , , OVER 1G.GBB OV - vervangen lichtmasten nav betonrot , , ,84 973, OVER 1G.GBB OV Prinses Elisabethlaan (gedeelte ts Gewestweg en Ibis) ,00 0,00 0,00 0, VORI 1G.GBB omgevingswerken sociale verkaveling. Noord-Ede (fases 1B & 1C) - afr , , , , VORI 1G.GBB bestrating/riolering Prinses Elisabethlaan (MP Sas) - afrekening aann.+ontw , , , , VORI 1G.GBB bestrating/riolering Staessenstraat (MP Sas) - afrekening aann.+ontw , ,00 888, , VORI 1G.GBB bestrating/riolering wijk 'N.-Ede fase 1 C' (i.s.m. VMSW - gem.aand.) - afrek , , , , VORI 1G.GBB bestrating/riolering Staessenstr.2e fase (MP Sas) - afrekening aann.+ontw , , , , VORI 1G.GBB aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening , ,00 0, , VORI 1G.GBB aanleggen en vernieuwen voetpaden - afrekening , , , , VORI 1G.GBB parkings Oude Tramstraat - afrekening aannemer + ontwerper - afrekening 8.500, ,00 0, , VORI 1G.GBB OV Verenigingstraat (vervanging paal) - afrekening 500,00 500,00 319,64 180, VORI 1G.GBB OV Fazantenlaan/Driftweg - afrekening 500,00 500,00 497,67 2, VORI 1G.GBB OV Schoonheidsleerlaan (vervanging paal) - afrekening , , , ,97 03 PARKEN EN BEGRAAFPLAATSEN G07 1G studie toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' , ,00 0, , G07 1G grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting ,00 0,00 0,00 0, G07 1G grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting , ,00 0, , G07 1G toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - west-ontsluiting ,00 0,00 0,00 0, G07 1G grond toegangswegen gemeenschapszone 'Grasduinen' - noord-ontsluiting ,00 0,00 0,00 0, G07 1G sanitair blok 'Grasduinen' ,00 0,00 0,00 0, G07 1G speel- en recreatiepleinen domein 'Grasduinen' ,00 0,00 0,00 0, G46 1G heraanleg begraafplaats Priorij - 2e fase , , ,00 0, G46 1G heraanleg begraafplaats Priorij - 3e fase (incl. gebouw) , , , , G46 1G aanhangwagen 'groendienst' ,00 0,00 0,00 0, G46 1G grasmachine (zitmaaier) 8.000,00 0,00 0,00 0, OVER 1G.GBB materiaal gemeentelijke werkhuizen - groendienst , , , ,65 04 NATUUR EN MILIEUBEHEER G06 1G ondergrondse afvalcontainer t.b.v. 2e verblijvers ,00 0,00 0,00 0,00 162

163 G08 1G Creeëren volkstuintjes - (startbudget??) ,00 0,00 0,00 0, G21 1G inventarisatie rioleringsnetwerk , , , , G21 1G studie en opmaak totaal rioleringsplan ,00 0,00 0,00 0, G21 1G rioleringswerken Rozenlaan t.h.v. camping Decoster , ,00 0, , G21 1G aanpassingswerken riolering (incl. vervanging riooldeksels) , ,00 0, , G32 1G opmaak afkoppelingsplan campings - (RioAct/Aquafin) ,00 0,00 0,00 0, G32 1G uitvoeringsproject gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) - IBA's ,00 0,00 0,00 0, G32 1G afkoppelen strandpost 6 (drukriolering) - (RioAct) (meerprijs project) , , , , G32 1G afkoppelen strandpost 2 (drukriolering) , , , , G34 1G uitbreiding containerpark d.m.v. aanleg extra betonplaat (tbv bet.fracties) , , , , G34 1G extra elektr.toegangszuil ontdubb.toegangsweg (tbv bet.fracties + afspl.grnafv.) , , , , G34 1G modulair oprijplatform ,00 0,00 0,00 0, G34 1G herstelling of vervanging omheining , , ,07 802, G34 1G renovatie terreinverlichting 6.000, ,00 0, , G34 1G regenputten en pomp 2.500, , ,22 280, G34 1G portiershuisje slagboom 2 (niet uitgevoerd) 5.500, ,00 0, , G34 1G modulaire scheidingswanden (jerseyblokken) 4.500, , , , G34 1G renovatie buitenzijde bureelunit CP ,00 0,00 0,00 0, G34 1G beveiliging (camerabewaking) 8.500,00 0,00 0,00 0, G34 1G aankoop afvalcontainers (vervanging) (2) ,00 0,00 0,00 0, G34 1G perscontainer ,00 0,00 0,00 0, G34 1G geïntegreerde hakselaar met verhakselcontainer ,00 0,00 0,00 0,00 07 RUIMTELIJKE ORDENING G31 1G R.U.P. Groenendijk , , ,86 0, G31 1G R.U.P. Zeelaan ,00 0,00 0,00 0, G31 1G R.U.P. Agrarisch Gebied ,00 0,00 0,00 0, VORI 1G.GBB R.U.P. Polderstraat ,00 0,00 0,00 0, VORI 1G.GBB R.U.P. Duinen - Koningin Astridlaan ,00 0,00 0,00 0,00 08 CULTUUR EN BIBLIOTHEEK G25 1G tablets + standaard tbv publiek in leeszaal 3.500, , ,92 142, G25 1G elektronisch infoscherm (niet uitgevoerd) 3.500, ,00 0, , G41 1G vernieuwen PC's + monitors publiek 8.000, , , , G41 1G vernieuwen PC's administratie 6.000, , , , G41 1G vernieuwen monitors administratie 1.850, , ,90 251, OVER 1G.GBB investeringstoelage AGB , , ,00 0,00 163

164 09 JEUGD G21 1G speel- en recreatiepleinen / skatetoestellen , , ,80 607,20 10 SPORT G03 1G Oprijplaten strandtoegangen tbv toegankelijkheid 6.000, , ,27 570, G07 1G Subsidie Twins - uitbreiding strandaccomodatie ,00 0,00 0,00 0, G08 1G oprichting bijkomende sportaccommodatie , ,00 0, , G08 1G bijk.buitenkleedkamers/douches/opbergruimte sportverenigingen , , , , G08 1G sportmateriaal - algemeen , , ,00 240, G33 1G aanpassen veldverlichting voetbalterrein ihkv REG 8.000, , , , OVER 1G.GBB vernieuwen dak sporthalle (roofing) ,00 0,00 0, OVER 1G.GBB waterstofzuiger 5.800, , ,50 52,50 11 SOCIALE DIENSTVERLENING G12 1G aankoop AED-toestel - automatische externe defibrilator (2) , , ,19 475, G14 1G aankoop strandrolwagen (2) 'strandjutter' t.b.v. personen met een handicap 6.000, , , , G15 1G personenalarmtoestellen , , , , OVER 1G.GBB investeringstoelage OCMW , , ,00 0, OVER 1G.GBB investeringstoelage OCMW (m.b.t. aankoop Pastorie Bredene Sas 'LOI') ,00 0,00 0,00 0,00 12 KINDEROPVANG G09 1G herinrichting BKO - sanitair bovenverdieping (2 extra WC) (budget verkeerde AR) 4.500, ,00 0, , G09 1G herinrichting BKO - sanitair bovenverdieping (2 extra WC) (AR zonder krediet) 0,00 0,00 700,29-700, G09 1G herinrichtingswerken BKO - plaatsen CV bovenverdieping ,00 0,00 0,00 0, G09 1G herinrichtingswerken BKO - plaatsen antisliptegel ihkv veiligheid ,00 0,00 0,00 0, G09 1G vervanging kunstgras (slijtage) ,00 0,00 0,00 0, G09 1G vervanging speeltoestellen speelplein vooraan 5.000,00 0,00 0,00 0, G09 1G vervanging/herstelling speelplein achterzijde 5.000,00 0,00 0,00 0, G09 1G herstellen en/of vernieuwen zandbak - ihkv veiligheid 4.500, , ,10 10, G09 1G vervanging tuinhok door uitgebreider model ,00 0,00 0,00 0, G09 1G aankoop minibus - vervanging ,00 0,00 0,00 0, G41 1G vernieuwen PC's administratie 4.900, , , , G41 1G vernieuwen monitors administratie 1.300, ,00 959,99 340,01 Totaal : , , , ,04 164

165 Verklaring van de materiële verschillen investeringen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten volgens de laatste budgetwijziging De transactiekredieten voor de ontvangsten 2014 werden gebudgetteerd voor een totaal bedrag van euro waarvan er ,85 euro ontvangen werd. Er werd aanzienlijk meer ontvangen dan geraamd. Gerealiseerde ontvangsten en niet gebudgetteerd : Aanleg voetpaden Fritz Vinckelaan (provisie eigenaars) Verkoop wrak - tractor fiat met aanhangwagen - YCR715 Kapitaalvermindering F2 Finiwo Gerealiseerde ontvangsten en gebudgetteerd : Subsidie Prov.West-Vlaanderen - aankoop strandrolwagen (2) ,95 EUR 6.000,00 EUR 68,17 EUR 7.039,73 EUR Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

166 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3) Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

167 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer 07: Ruimtelijke ordening I. Investeringen in financiële vaste activa ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , , , ,32 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , ,32 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,98 0, , ,73 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,33 0, ,74 0, ,59 0,00 3. Roerende goederen 23/ , ,79 0, ,35 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,94 0, ,08 0, , ,86 IV. Toegestane investeringssubsidies ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , ,86 Deel 1: UITGAVEN Code 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/05/ :28 167

168 Deel 1: UITGAVEN Code 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , , , ,24 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , ,24 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,20 0,00 700,29 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ ,44 0, , , ,95 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies ,00 0,00 0, ,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , ,24 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer 07: Ruimtelijke ordening I. Verkoop van financiële vaste activa 28 68,17 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 68,17 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/05/ :28 168

169 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en milieubeheer 07: Ruimtelijke ordening 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,68 0, ,95 0,00 0,00 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,12 0,00 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0,00 0, ,73 0, /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0, ,73 0,00 29/05/ :28 169

170 Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4) Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

171 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek I. Investeringen in financiële vaste activa ,94 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,94 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,16 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ,16 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,85 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,33 3. Roerende goederen 23/ ,98 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,94 IV. Toegestane investeringssubsidies ,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,04 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek I. Verkoop van financiële vaste activa 28 68,17 E. Andere financiële vaste activa 284/8 68,17 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.000,00 3. Roerende goederen 23/ ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,85 29/05/ :32 171

172 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (schema TJ5) Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

173 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Vastleggingen UITGAVEN Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt ONTVANGSTEN Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen I.E.1G01: Uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in Bredene I.E.1G02: Het sociaal weefsel wordt versterkt , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 I.E.1G03: Uitbouw van een integraal veiligheidsbeleid , , , , ,73 0,00 0,00 0,00 I.E.1G04: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve , , , , , ,00 0, ,00 verkeersafwikkeling. I.E.1G06: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 handelskernen. I.E.1G07: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 uitgebouwd. I.E.1G08: Laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aanbod voor , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Bredenaars om te sporten. I.E.1G09: Kwalitatieve gemeentelijke kinderopvang , , , , ,61 0,00 0,00 0,00 I.E.1G12: Preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg via concrete , , , , ,81 0,00 0,00 0,00 initiatieven. I.E.1G14: Minder drempels voor personen met een handicap in het 6.000, , , , , , , ,73 openbaar leven. I.E.1G15: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 vergrijzing van de bevolking. I.E.1G21: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is , , , , , ,00 0, ,00 functioneel in gebruik. I.E.1G22: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 cultuurbeleid. I.E.1G25: Bib wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en 7.000, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 moderne bibliotheek. I.E.1G31: Een evenwichtig ruimtegebruik voor de verdere duurzame , , , , ,14 0,00 0,00 0,00 ontwikkeling van Bredene. I.E.1G32: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 I.E.1G33: Dankzij een beleid interne milieuzorg is er een duurzame ontwikkeling , , , , ,30 0,00 0,00 0,00 29/05/ :33 173

174 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Gemeentebestuur Bredene 2014 Vastleggingen UITGAVEN Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min vastleggingen ONTVANGSTEN Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen I.E.1G34: Afvalreductie door preventie en nuttig hergebruik van , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 materialen. I.E.1G35: Bescherming en aanleg van de natuurlijke biotopen in de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gemeente. I.E.1G36: Optimalisatie van de communicatiekanalen van het 5.200,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 gemeentebestuur. I.E.1G41: Optimalisatie van efficiëntie en effectiviteit van het , , , , ,96 0,00 0,00 0,00 gemeentebestuur. I.E.1G46: Investeren in beleidsinstrumenten die de aangeboden , , , , ,18 0, , ,00 dienstverlening uitbreiden. I.E.ALGF: Algemene financiering. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 I.E.KPTL: Kapitaal fluctuatie 0, , , , ,06 0,00 68,17-68,17 I.E.OVER: Overig beleid , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 I.E.VORI: Overig beleid-overgenomen vorige dienstjaren , , , , , , , ,05 29/05/ :33 174

175 1.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) 1. Liquiditeiten en speciale uitgaven BW 2014 JR 2014 Liquiditeiten en speciale uitgaven ,83% - Algemene financiering: Bij de aangegane leningen werd er meer kapitaal afgelost dan voorzien. De rentevoetherzieningen bij leningen met vaste annuïteiten deden de maandelijks terug te betalen intrest dalen. Aangezien het maandelijks af te lossen deel steeds constant blijft bij dergelijke leningen, houdt dit in dat de kapitaalaflossing hierdoor verhoogd per maand. 2. Liquiditeiten ontvangsten BW 2014 JR 2014 Liquiditeiten en speciale ontvangsten ,00% Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

176 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2014 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Code Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,56 A. Uitgaven 60/ ,13 B. Ontvangsten 70/ ,69 1.a. Belastingen en boetes ,30 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 2. Overige /9-742/ ,39 II. Investeringsbudget (B-A) ,19 A. Uitgaven 21/ ,04 B. Ontvangsten / / ,85 III. Andere (B-A) ,06 A. Uitgaven ,81 1. Aflossing financiële schulden ,81 a. Periodieke aflossingen 421/ ,81 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 3. Overige transacties 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 B. Ontvangsten ,87 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden ,87 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ ,87 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 3. Overige transacties 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,57 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,08 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,51 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,51 Bestemde gelden 2014 I. Exploitie ,00 BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen ,00 II. Investering ,00 BST2-ZWEMB: Zwembad ,00 III. Andere 0,00 BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 Totalen ,00 29/05/ :35 176

177 1.4 Overzicht per beleidsveld van verstrekte werkings- en investeringssubsidies Werkingssubsidies Brandweer Politiediensten Sociale bijstand Erediensten Openbaar vervoer Jeugd Sport Overige culturele instellingen Toerisme - Onthaal en promotie Niet-confessionele levensbeschouwlijke gemeenschappen Kinderopvang Overige algemene diensten Dienst Dierenbescherming Hulp aan het buitenland Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Handel en middenstand Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig waterbeheer Openbare bibliotheken Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Wegen Overige evenementen Overige hulpdiensten Overige algemene financiering Welzijn op het werk Overig woonbeleid Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 47 Investeringssubsidies Overige culturele instellingen Sociale bijstand Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

178 Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

179 2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 2.1 Toelichting bij de balans (schema TJ7) Gemeentebestuur Bredene Jaarrekening 2014 Centrumplein 1 versie G.R. 22/06/ Bredene NIS-code

180 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Gemeentebestuur Bredene Ondernemingsnr.: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0, ,76 0,00 0, ,76 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa , , ,93 0,00 0, ,74 Totaal financiële vaste activa , ,94 68,17 0,00 0, ,50 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen , , , ,19 0, ,44 A. Terreinen en gebouwen , , , ,42 0, ,11 B. Wegen en overige infrastructuur , , , ,83 0, ,52 C. Installaties, machines en uitrusting , ,64 0, ,95 0, ,19 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , , , ,99 0, ,62 E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Erfgoed 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa , , ,51 0, ,19 0, ,44 29/05/2015, 13:38:53 180

JAARREKENING Provincie: Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: Postnummer: 8450

JAARREKENING Provincie: Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: Postnummer: 8450 JAARREKENING 2015 Provincie: WEST-VLAANDEREN Arrondissement: OOSTENDE Gemeente: BREDENE Postnummer: 8450 Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag

Nadere informatie

bredene Budget 2015 zee s rand duinen Gemeenteraad 18 december 2014 Gemeentebestuur Bredene Centrumplein l 8450 Bredene NIS-code 35002

bredene Budget 2015 zee s rand duinen Gemeenteraad 18 december 2014 Gemeentebestuur Bredene Centrumplein l 8450 Bredene NIS-code 35002 bredene zee s rand duinen Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Gemeentebestuur Bredene Centrumplein l 8450 Bredene NIS-code 35002 Budget 2015 versie G.R. 18/12/2014 1. Inleiding Het budget concretiseert

Nadere informatie

Budget 2016. Gemeenteraad 14 december 2015. Gemeentebestuur Bredene Budget 2016 Centrumplein 1 versie G.R. 14/12/2015 8450 Bredene NIS-code 35002

Budget 2016. Gemeenteraad 14 december 2015. Gemeentebestuur Bredene Budget 2016 Centrumplein 1 versie G.R. 14/12/2015 8450 Bredene NIS-code 35002 Budget 2016 Gemeenteraad 14 december 2015 Gemeentebestuur Bredene Budget 2016 Centrumplein 1 versie G.R. 14/12/2015 8450 Bredene NIS-code 35002 Gemeentebestuur Bredene Budget 2016 Centrumplein 1 versie

Nadere informatie

lef:, STRAND, DU!NEN Budget 2014 Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeentebestuur Bn:!dene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002

lef:, STRAND, DU!NEN Budget 2014 Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeentebestuur Bn:!dene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002 lef:, STRAND, DU!NEN Budget 2014 Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeentebestuur Bn:!dene Centrumplein 1 8450 Bredene NIS-code 35002 Budget 2014 versie G.R. 19/12/2013 Inleiding Op 25 juni 2010 keurde de

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

BUDGET Provincie: Arrondissement: Gemeente: Postnummer: 8450

BUDGET Provincie: Arrondissement: Gemeente: Postnummer: 8450 BUDGET 2017 Provincie: Arrondissement: Gemeente: Postnummer: 8450 WEST-VLAANDEREN OOSTENDE BREDENE Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen:

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen.

Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Artikel 1 Gemeentelijk erkennings- en subsidiereglement Bredense sportverenigingen. Dit reglement bepaalt de gemeentelijke erkenningsvoorwaarden voor sportverenigingen en de voorwaarden voor toekenning

Nadere informatie

2 e BUDGETWIJZIGING 2016

2 e BUDGETWIJZIGING 2016 2 e BUDGETWIJZIGING 2016 Provincie: Arrondissement: Gemeente: Postnummer: 8450 WEST-VLAANDEREN OOSTENDE BREDENE Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, G. Evens, secretaris, R. Witters, P. Vandersanden,, L. Swinnen,, C. Rabijns, leden, D. ten Haaf,

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD 23 APRIL 2015

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD 23 APRIL 2015 ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD 23 APRIL 2015 OPENING VERGADERING Voorzitter Erwin Jönsson I. VERWELKOMING Schepen van Sport Koen Helsen II. OVERZICHT ADVIEZEN GEGEVEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad dient kennis te nemen van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE

Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE Gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE 2017_GR_00329 - Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV 2014-2020 en Budget 2018 - Goedkeuren Auteur

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

Meerjarenplan

Meerjarenplan ZEE, STRAND, DUNEN Meerjarenplan 2014-2019 Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bn'!dene NS-code 35002 Meerjarenplan 2014-2019 versie G.R. 19/12/2013 nleiding Op 25

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016 * Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed Ingelmunster : 10810 inwoners Als kleine gemeente groot aanbod op het vlak van vrije tijdsmogelijkheden 46

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

BELEIDSPROGRAMMA 2013-2019 GEMEENTE BREDENE DOELSTELLINGEN

BELEIDSPROGRAMMA 2013-2019 GEMEENTE BREDENE DOELSTELLINGEN BELEIDSPROGRAMMA 2013-2019 GEMEENTE BREDENE DOELSTELLINGEN Gemeentebestuur Bredene Centrumplein 1 8450 Bredene 059/33.91.91 gemeentebestuur@bredene.be 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Een leefbare gemeente...6

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 BUDGETWIJZIGING 2014-1 MJP 2014-2019 AANPASSING 1 BUDGET 2015 GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014 INHOUD FINANCIËLE NOTA Staat van het financieel evenwicht (M2) Exploitatiebudget Investeringsbudget

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep Jaarprogramma 2015 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 17.07.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 7 (overleg 8) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking Legende: S.D. = Strategische Doelstelling O.D. = Operationele Doelstelling Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking S.D. Uitbouw sportdienst zodat

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda agenda sportraad 2008 verwelkoming voorzitter en schepen goedkeuring jaarverslag en financieel verslag 2007 Sportbeleidsplan 2008-2013: actie 2008 Voorstelling volleybalclub VOC Malle vzw Erkenning- en

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Subsidiereglement Sportverenigingen

Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities Sportvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie