Gemeentegids. maart t/m april 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentegids. maart t/m april 2014"

Transcriptie

1 Gemeentegids Grace Communion International Nederland en Vlaanderen maart t/m april 2014 Als de bloemen het met hun kleuren tonen, En met lentegeuren het leven bewijzen, Als de vogels de Heere loven, Dan kan mijn hart alleen maar prijzen En mijn ziel alleen geloven

2 Samen kerk zijn Zo willen we één blijven met allen Heer In Zijn lichaam met elkaar verbonden. In één Geest, tot ons gezonden. In één hoop, wetende wat ons wacht. In één Heer die ons leidt door elke nacht. In één genade, waardoor we met Hem begraven zijn. In één verlossing, waardoor wij leven, vrij en rein met één God, Die onze Vader is in de openbaring van Zijn geheimenis. 2

3 Inhoud Brief van de landelijk voorganger 4 Mededelingen 5 Interview 9 Nieuws uit de gemeenten 10 Doctrines en studie 13 Pastorale overwegingen 19 Uit de gemeenten 20 Contact lijst 24 3

4 Brief landelijk voorganger GCI Samen Kerk Zijn Geliefde broeders en zusters, In deze gemeentegids treffen jullie de plannen aan voor de komende 3 jaar, om toekomstige leiders te trainen voor Grace Communion Nederland en Vlaanderen. We willen dat gaan aanpakken door middel van lesmateriaal wat we in de plaatselijke gemeenten zullen geven, met tweemaal per jaar een landelijke bijeenkomst. Daarnaast gaan we de website van Grace Communion beter gebruiken, en zullen die ook een nieuwe naam geven: Bij al het plannen en nadenken voelen we ons geleid door de Heilige Geest. Tijdens een van mijn studies kwam ik de vermelding tegen hoezeer de Heilige Geest Jezus bediening leidde en beïnvloede. Zie maar eens in deze Schriftgedeelten: Lucas 4:14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. Lucas 10:21, Jezus dankzegging en zaligspreking 21 Terzelfder tijd verblijdde Hij Zich door de heilige Geest en zei: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U. In het Oude Testament zegt de Schrift ook dat het niet door macht of kracht, maar door de Geest des Heren is, dat wij zaken voor elkaar krijgen. Zacharia 4:66 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen. De Psalmen leren ons te vertrouwen op de Heer voor het bouwen van ons (geestelijk) huis, omdat we anders tevergeefs zwoegen, weinig slapen en vroeg opstaan. Wij (als alle leden van het Lichaam van Christus) mogen levende stenen zijn, bereid ingezet te worden voor de bouw van een geestelijk huis met als doel Zijn grote daden te verkondigen (1 Petrus 2). Wij houden ons oog dus op de leiding van de Heilige Geest gericht en op onze Hogepriester om hem getrouw te blijven volgen, waar Hij leidt. Psalm 127. Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 2 Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. We hopen dat u net zo enthousiast wordt van de plannen voor de training voor toekomstige leiders, met de naam van de cursus Samen Kerk Zijn! Wilt u bidden voor deze inspanningen? Heel hartelijk dank en Gods rijke zegen en rijke genade gewenst. Frans Danenberg, Landelijk voorganger Grace Communion Nederland en Vlaanderen N.B. Met toekomstige leiders bedoelen we leiders in verschillende bedieningen. 4

5 Mededelingen Overlijdensbericht Datum: vrijdag 25 april 14 Begrafenisdienst van Mevrouw Geertruida Sikke- Heeman Geboren overleden op de leeftijd van 95 jaar. Tijd aanvang dienst: 10:00 uur -10:45 uur. De dienst werd geleid door voorganger Frans Danenberg van Evangelische gemeente Het Kompas. Algemene Begraafplaats Noordsterweg 5-7,1521 JS Wormerveer Begrafenis Mw. Geertruida Sikke-Heeman vrijdag 25 april Vrijdag is mevrouw Sikke begraven bij haar geliefde man Jaap, na een kort lijden vanwege kanker, wat ze moedig heeft doorstaan. In een korte begraafdienst zijn er liederen gespeeld, woorden gesproken over de opstanding, over haar leven en gezin en woorden van dank aan haar omdat ze ook een (geestelijke) oma geworden was voor Helena en Stefan. Haar achterkleinkinderen speelden op de gitaar, terwijl één van hen een mooi ontroerend lied zong ter afscheid van hun overgrootmoeder. Het was een mooie, eenvoudige ceremonie bij de dorpsbegraafplaats te Wormerveer. Nadat we mevrouw G. Sikke naar haar laatste rustplaats bij haar geliefde man begeleidden, was er gelegenheid tot het condoleren van de familie in de koffiekamer. Correspondentie adres: Hr. F.J.M.Sikke Vinkenstraat XM Wormerveer 5

6 Website Grace Communion International Nederland en Vlaanderen Zoals bekend hebben we al geruime tijd een website van de kerk in Nederland en Vlaanderen. Het doel van de website is om informatie te verschaffen aan drie doelgroepen: 1. Als evangelisatie middel voor zoekers 2. Als wegwijzer naar onze kerken voor potentiële nieuwe kerkbezoekers 3. Als informatiebron voor onze eigen (plaatselijke) leden, waaronder verwijzingen (linken) naar de Internationale GCI- en andere christelijke sites. We willen in 2014 deze drie doelgroepen een bruikbaarder website geven door: op de home pagina te verwijzen naar evangelisatie: o Verwijzen naar korte, evangeliserende artikeltjes, die op een aparte pagina staan. o Verwijzen naar magazine Lifeline; alle Lifelines die we hebben uitgegeven staan op een aparte pagina en zijn te downloaden. o Verwijzingen naar contactmogelijkheden met GCI en met e-coaches uit GCI onze kerkleden aan te moedigen om artikelen van de website uit te printen en uit te delen, net zoals ze dat met Lifeline zouden doen. een nieuwsbrief met de naam Lifeline te sturen drietaligheid van (eventueel een gedeelte) van de website aan te bieden: Nederlands, Engels en Swahili. Omdat God duidelijk mensen uit Afrika in de GCI in Nederland aan het roepen is, is het goed daarop te reageren door onze website ook meertalig aan te bieden. Nieuwe potentiële kerkbezoekers kunnen dan in hun eigen taal informatie vinden, waardoor ze sneller en beter met de GCI in contact kunnen komen. artikelen uit de verschillende publicaties van de GCI, zoals Odyssey, Face to Face, Plain Truth Maleisië enzovoorts, met regelmaat vernieuwend op de website te plaatsen (bijvoorbeeld maandelijks een paar nieuwe artikelen). Het belang hiervan is dat de verbinding van onze leden met Grace Communion International duidelijk blijft wanneer Lifeline wegvalt, en er een duidelijke, altijd beschikbare bron van onderwijs is voor de leden. training voor toekomstige leidersinformatie op de website plaatsen plaatselijke websites te maken in navolging van gemeente de Hoeksteen, te beginnen voor Almere (www.gemeentehetkompas.nl) en later Leeuwarden (www.jesusvictorycenter.nl) doel is om plaatselijk bekender te worden, en actuele informatie zoals plaatselijke diensten daarin te vermelden. De websites zijn gelinkt aan de algemene website Communion.nl In 2014 of 2015 moeten we de huidige website vervangen. Veel werk aan de winkel dus, en we vragen uw gebeden hiervoor! Met vriendelijke groet, Frans Danenberg, Hans en Denise de Moei 6

7 Samen Kerk Zijn We zijn, als Grace Communion Nederland en Vlaanderen, een cursus aan het ontwikkelen die voor alle kerkleden openstaat. In september van dit jaar hopen we hiermee te starten. Het is een cursus om ons allemaal te helpen groeien in het opbouwen van onze plaatselijke kerken. Er zijn inmiddels veel jonge mensen in Grace Communion gekomen, en zij hebben ons gevraagd om training en informatie. Ook is het zo, dat veel van onze voorgangers, oudsten en leiders in de kerk, langzamerhand een dagje ouder aan het worden zijn. Het is goed, om onze kennis en ervaring door te gaan geven aan onze jongere generatie, zodat zij in de toekomst onze plaatselijke gemeenten kunnen leiden en samen opbouwen. Maar ook voor iedereen die al langer deel uitmaakt van Grace Communion, kan het nuttig en inspirerend zijn om mee te doen aan deze cursus. Er is een breed scala aan onderwerpen, en wie weet zit er iets tussen waar je graag meer over zou willen weten. Zo zijn er onderwerpen als kinder- en jongerenwerk, huisgroepen leiden, het starten van een Alfa cursus, contact met andere kerken, de geloofsbelijdenis, groeien in je relatie met God, omgaan met conflicten, je geestelijke gaven gebruiken, de Drie eenheid, pastoraat, en nog een heleboel meer. Er is materiaal voor 3 jaar, waarbij in het eerste jaar de nadruk ligt op de opbouw van de plaatselijke gemeente, in het tweede jaar op onderwerpen als evangelisatie en ons contact met onze omgeving, en in het derde jaar leiderschap in de kerk centraal staat, en dieper op zaken wordt ingegaan. We zullen de cursus voor elke plaatselijke gemeente beschikbaar maken, zodat je niet te ver hoeft te reizen, maar gewoon in je eigen gemeente met elkaar de onderwerpen kunt behandelen. Frans Danenberg en Hans de Moei zullen de cursus gaan geven in Leeuwarden, Almere en Tiel. Matendo Makoti zal de cursus ook in Leeuwarden geven. De Jesus Victory gemeente in Leeuwarden is nieuw en jong, en verder is Frans voorganger van Almere, en Hans van Tiel; zij geven de cursus tevens in hun eigen gemeente. De voorgangers/pastorale teams van Zwolle, Tilburg en Antwerpen zullen de cursus voor hun gemeenten beschikbaar krijgen, en kunnen met Frans overleggen in hoeverre zij er zelf mee aan de slag kunnen, en in hoeverre zij daar de ondersteuning van Frans bij zouden willen. Wie dat wil, kan zich daarnaast inschrijven voor een twee- of drietal landelijke cursusdagen per jaar. Op deze dagen gaan we met elkaar onze ervaringen met de cursus uitwisselen, en iets leuks samen ondernemen, om onze onderlinge banden te verstevigen. We zien uit naar inspirerende en productieve momenten, en vragen je om te bidden over deze nieuwe stap. Momenteel is de cursus nog in ontwikkeling, ook daar vragen we graag je gebed voor. Mocht je iets meer willen weten over deze cursus, neem dan gerust contact op met Frans Danenberg, of met Hans en Denise de Moei. Denise de Moei 7

8 Er wordt ons vaak gevraagd Veelgestelde vragen over Grace Communion International Hoe wordt uw denominatie bestuurd? Hoe wordt uw kerk gefinancierd? Wie kan deelnemen aan uw diensten? Heeft u een gemeente in mijn buurt? Wat onderwijst u over de evolutie? Wat onderwijst uw kerk over homoseksualiteit? Wat is uw standpunt over de distributie van condooms voor aids-preventie? Welke leidinggevende functies vervullen vrouwen in uw kerk? Wat onderwijst u over abortus? Wat onderwijst u over politiek? Wat onderwijst u over oorlog? Wat onderwijst u over de doodstraf? Hoe denkt uw kerk over raciale vooroordelen en discriminatie? Wat onderwijst u over echtscheiding en hertrouwen? Hoe lijkt u tegen klanktaal aan, of het spreken in tongen? Wat onderwijst u over de doop? Doopt u kleine kinderen? Wat onderwijst u over communie? Onderwijst u het universalisme? Gelooft u in wonderen? Wat zijn engelen? Wie is Satan? Hoe kan ik zeker weten dat ik gered ben? Worden christenen verondersteld het sabbatgebod te houden? Wat is rechtvaardiging? Wat is heiligmaking? Wat is aanbidding? Moet ik me zorgen maken over Bijbelse profetie? Wat is de hel? Wat is de hemel? Zijn de doden bewust of onbewust voor de wederkomst van Christus en de opstanding van het lichaam? Wat onderwijst u over het millennium? Wat is de erfenis van de gelovigen? Wat onderwijst u over het einde van de wereld? Dienen christenen tot een kerk te behoren en diensten te bezoeken? Naast de geloofsverklaring van Grace Communion zijn er ook een aantal onderwerpen waar vragen over zijn en waarover Grace Communion uitleg geeft. Op de website van GCI treffen we deze informatie : Door op de vraag te klikken verschijnt het antwoord op uw vraag. Heeft u verdere vragen over een specifiek onderwerp, dan zijn uw voorgangers /pastoraal coördinatoren bereid daarover uitleg te verschaffen. 8

9 Interview Luka Dalm Hoe heet jij? Luka Hoe oud ben jij? 5 Heb jij ook broertjes of zusjes? Ja, een broertje: Jesse. Hij is 3. Wie is de allerliefste van de hele wereld? Sammie, dat is onze kat. Katten zijn zo zacht en lief, daarom vind ik ze het allerliefste. Ga jij ook wel eens naar de kerk? Ja, op zondag altijd. Heb je daar ook vriendjes en vriendinnetjes? Ja, Leen en Reint, daar speel ik altijd mee. We gaan dan autootje rijden, tikkertje spelen of vadertje en moedertje. Wat doe je altijd als je in de kerk bent? Zingen en daarna gaan we knutselen en snoepjes eten. Daarna gaan we eten en nog even spelen en daarna naar huis. Wat vind je het allermooiste Bijbelverhaal? Dat Jezus geboren was. Dat was het kerstverhaal. Eerst zei een engel: Ik heb goed nieuws, jullie Redder is geboren. En toen gingen ze op stap. Toen waren ze er en gingen ze een cadeau geven aan Maria en dat was voor de baby. Maria ging op een ezeltje rijden. Wat is je lievelingsliedje over de Heere Jezus? Weet je dat de lente komt. Het liedje dat Jezus is opgestaan: Ja ik dank u voor uw genade, o Heer. Wat vind je het minst leuk in de kerk? Als we ruzie maken of als andere kinderen ruzie maken. En dat we met het zingen een klein beetje lang moeten wachten en stil moeten zitten. En wij kennen de liedjes niet zo vaak. Wat vind je het leukste in de kerk? Knutselen. En het leukste vind ik het als we een tekening met verf mogen verven. En als de kerk afgelopen is, ga je dan meteen naar huis? Nee, dan ga ik eerst nog eten en dan nog eventjes spelen en dan naar huis. 9

10 Nieuws uit de gemeenten Duitsland Plaats Burgerhaus van Gemünden: eerste dienst van nieuwe gemeente in opbouw Santiago Lange was erg blij met de cheque van Nederland van 250 euro en iedereen die aanwezig was gaf een applausje! Het was erg leuk om in het Burgerhaus van Gemünden aanwezig te zijn bij de start van een nieuwe gemeente. Er waren 17 mensen met verschillende nationaliteiten. Duits, Amerikaans, Colombiaans en een echtpaar waarvan de vrouw uit Nederland komt. Santiago sprak over de liefde van God en na de samenkomst hebben we thuis bij Santiago, Elke en Johanna de maaltijd gebruikt. Het was een inspirerende dag en volgende maand is er weer een lezing, maar daar ga ik niet heen! Verslagje van Hans de Moei die er even heen gegaan was! 10

11 Tiel Stefan Danenberg spreekt in Tiel en begeleidt het Avondmaal. Almere Haven-zendeling Theo van Zuilekom spreekt in Almere 11

12 12

13 Doctrines en Studie Hoe is Jezus Christus gestorven? In deze tijd van voorbereiding op de viering met brood en wijn, is het goed hierbij stil te staan. Medische experts, historici en archeologen hebben tot in details de executie onderzocht, die Jezus Christus vrijwillig onderging. Allen zijn het er over eens, dat Hij een van de gruwelijkste en pijnlijkste vormen van doodstraf kreeg, die ooit door mensen is bedacht. Hier volgt een korte opsomming van een paar zaken die we weten uit de geschiedenis, de archeologie en de medische wetenschap over zijn laatste uren. ERNSTIGE STRESS, AL VOOR DE MISHANDELING BEGON Jezus droeg het gewicht van de wereld op zijn schouders. Zelfs voor de kruisiging begon had hij fysieke symptomen, ontstaan door ernstige stress. Zijn discipelen delen ons mee, dat Jezus in de nacht voor de executie in doodsnood was op de Olijfberg. Niet alleen sliep Hij die hele nacht niet, maar Hij zweette ook overmatig. Zo groot was de stress, dat er kleine bloedvaten in zijn zweetkliertjes scheurden en er bloed naar buiten kwam, dat als grote rode druppels op de grond viel (zie Luk. 22:44). Dit symptoom van ernstige stress heet hematohidrosis. Jezus was fysisch uitgeput en liep het gevaar van in shock te raken, tenzij Hij vloeistof toegediend kreeg (wat Hij overduidelijk niet kreeg). Dit is de man die door de Romeinen werd gemarteld. GEMARTELD DOOR GESELING Nadat Hij flink geslagen was door de Joden, was het nu de beurt aan de Romeinen. De geselingen die toegediend werden door Romeinse soldaten stonden bekend als erg bloedig, zij lieten striemen achter over het gehele lichaam. De Romeinen hadden hun gesels speciaal ontworpen om het vlees uit het lichaam van het slachtoffer te scheuren. Deze slagen waren uitgedacht om de pijn tot het extreme op te voeren. Het veroorzaakte ook een vloeistoftoename rondom zijn longen. Daarbij kwam nog een doornenkroon, die in zijn hoofd gedrukt werd, zodat verscheidene hoofdzenuwen ernstig geïrriteerd werden, wat in toenemende mate martelende pijn veroorzaakte naar mate de tijd voortschreed. In de ernstig gestresste situatie waarin Christus zich bevond, zou deze geseling alleen al genoeg kunnen zijn geweest om Hem te doden. Zijn lichaam was ernstig gekneusd, gewond en bloedend. Jezus had al uren niets te eten gehad en vloeistof verloren door overmatig zweten en bloeden. Hij moet wel ernstig uitgedroogd zijn geweest. Deze gemene marteling moet Hem tot een wat de dokters noemen 'shocktoestand' gebracht hebben en shock is dodelijk. Daar kwam nog iets bij. Jezus werd gedwongen om de houten paal te dragen, waaraan hij zou worden gekruisigd. Stel u voor hoe het voelt om zo'n zwaar gewicht te moeten dragen in een dergelijke conditie. KRUISIGING Opgehangen, compleet naakt voor de massa. De pijn en de wonden van het kruisigen waren zo duivels intens, dat men naar de dood smachtte, maar het lijden duurde voort, soms dagenlang, zonder enige verlichting. Volgens Dr. Frederick Zugibe, kan het doorboren van de middelste zenuw van de hand met een spijker een pijn teweegbrengen, die zo hevig is, dat zelfs morfine niet zou helpen, "ernstige, martelende brandende pijnen, als bliksemschichten schieten van de arm naar de ruggengraat." Het verscheuren van de voetzenuw met een spijker zou eenzelfde gruwelijke effect hebben.verder is de positie van het lichaam aan het kruis zodanig, dat het de ademhaling vreselijk bemoeilijkt. Frederick Farrar beschrijft het beoogde martelende effect: "Werkelijk een dood door kruisiging heeft alle elementen, die pijn en dood maar kunnen inhouden-gruwelijke en afgrijselijke duizelingen, kramp, dorst, uitputting, 13

14 slapeloosheid, traumatische koorts, tetanus, schaamte, openbaar te schande worden gemaakt, lang aanhoudende marteling, een vreselijk vooruitzicht, het afsterven van onverzorgde wonden-en dit alles zo intens, dat de grens van wat men kan verdragen is bereikt, maar nog net niet zo erg, dat men enige verlichting krijgt in een diepe bewusteloosheid." Een dokter heeft het genoemd een symfonie van pijn die verergerde bij elke beweging, bij elke ademhaling; zelfs een zacht windje op zijn huid kon op zo'n moment een schreeuwende pijn veroorzaken.. Op de negende ure (de tijd waarop elke dag een offerlam werd gedood in de Joodse tempel), riep Jezus met een luide stem uit en zei: Eloi, Eloi, lama sabachthani? wat vertaald is, Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? en spoedig daarna stierf Hij, nadat Hij had geroepen Het is volbracht. Dit was hoogstwaarschijnlijk het moment, dat op die dag de priesterlijke ramshoorn in de tempel werd geblazen om aan te kondigen dat de priesters het offer hadden voltooid van het lam voor de zonde van Israël. Op dat moment gebeurde er iets met het grote dikke, voorhangsel, dat het Heilige der Heiligen verborg voor de mensen, het scheurde van boven naar beneden. Marc. 15:34 en Matt. 27:46 Wat ook de uiteindelijke doodsoorzaak was, het is buiten kijf, dat er geen woorden zijn om te beschrijven hoe pijnlijk Christus' dood was. Tegen het einde was er een crimineel die Hem bespotte: "Als U de Christus bent, red Uzelf en ons." De man was zich er niet van bewust, dat de man tegen Wie hij sprak, daar vrijwillig hing. Hij sprak tot onze Schepper, die in staat was om alle machten in het universum en daar buiten op te roepen, Die zichzelf best kon redden. Jezus bleef daar in zijn doodsangst en schaamte, niet omdat Hij krachteloos was, maar vanwege zijn ongelofelijke liefde voor de mensheid. Hij leed voor ons, om een weg te bereiden voor redding voor u en mij. De kruiswoorden in het christendom Hoewel de kruiswoorden in de verschillende evangeliën verschillen, worden ze in het christendom vaak als bij elkaar horend behandeld. Traditioneel worden de kruiswoorden gelezen in de vastentijd, de Goede Week (de week tussen Palmzondag en Pasen) en Goede Vrijdag. De volgorde die meestal gebruikt wordt is: 14

15 Matteüs Marcus Lucas Johannes Psalm Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. 23:34 Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. 23:43 Dat is uw zoon. en Dat is je moeder. 19:26-27 Eli, Eli, lema sabachtani? of Eloï, Eloï, lema sabachtani? 27:46 15:34 22:2 Ik heb dorst. 19:28 Het is volbracht. 19:30 Vader, in uw handen leg ik mijn geest. 23:46 31:6 Hebr 9:24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. Laten wij met grote dankbaarheid denken aan het Offer van onze heer en Heiland Jezus Christus, en Hem persoonlijk danken daarvoor, niet alleen in deze tijd, maar zelfs het gehele jaar door. Lezende dat hij Zichzelf éénmaal offerde, en beseffende hoe gruwelijk Zijn dood was, dat was wel meer dan genoeg zou je zeggen, en dat Hij stierf voor de zonden van de gehele wereld. Wat een geweldige liefdevolle God mogen wij dienen! Laten we beseffen hoe overweldigend de rijkdom is van Zijn genade(efeze2) en daaruit leven tot eer van Hem. Ik wens u een inspirerende viering van het brood en wijn toe, ter nagedachtenis aan Hem, aan Zijn dood, en God zij dank dat Hij daarna is opgestaan en leeft aan de rechterhand van God. Immers door Zijn dood zijn wij verzoend met God, en door Zijn leven mogen wij behouden zijn en worden. (Romeinen 5) Met hartelijke groet in Christus, Frans Danenberg, Landelijk voorganger Grace Communion Nederland en Vlaanderen 15

16 Genade & Gehoorzaamheid Deel 1 van 2 Richtlijnen voor prediking/onderwijs door Gary Deddo Genade & Gehoorzaamheid Na eeuwen van discussie lijkt het alsof christenen het er nog steeds niet over eens zijn hoe ze moeten spreken over de verbinding tussen genade (geloof in Gods genade in Jezus Christus) en gehoorzaamheid. Bijbels onderlegde christelijke leraren erkennen dat behoud Gods werk is en dat het ontvangen wordt door geloof. Ze erkennen ook dat het daaruit voortvloeiende leven met Christus gehoorzaamheid inhoudt. Het probleem is hoe het ene bevestigd kan worden zonder het andere te ontkennen (of ernstig te beperken). De uitdaging is om zowel wetteloosheid (antinomianisme) als rechtvaardiging op basis van werken, te vermijden. En-en? De meeste mensen erkennen de geldigheid van zowel genade als gehoorzaamheid (geloof en werken). In plaats van te gaan voor de hetzij-of route, kiezen de meesten voor een bepaalde vorm van de en-en benadering. Maar deze benadering heeft niet veel te zeggen over hoe genade en gehoorzaamheid eigenlijk verbonden zijn. Het gevolg is dat genade en gehoorzaamheid kunstmatig aan elkaar gelijmd worden of boven op elkaar gestapeld worden. Het is alsof ze samen in een kamer gezet worden met de opdracht: kom er samen uit. Pogingen om fouten op het ene gebied te corrigeren, leiden tot nadruk op het andere gebied. Als het probleem teveel werken is, dan wordt de nadruk gelegd op genade. Op deze manier leggen verschillende gemeentes de nadruk op het een of het ander, afhankelijk van wat zij denken dat gevaarlijker of belangrijker is. Het resultaat van deze benadering is een soort van schommel-theologie, waarbij de verbinding tussen wet (werken) en genade (geloof) vaag blijft of zelfs afwezig. 16

17 In tegenstelling tot deze opvatting, zie ik dat de Bijbel genade en gehoorzaamheid verbindt en integreert als fundamenten voor het christelijke geloof en leven. In Romeinen 1:5 en 16:26 bijvoorbeeld, zegt de apostel Paulus dat deze integratie het doel was van zijn bediening. In 14:23 zegt hij dat iedere gehoorzaamheid die niet uit geloof in genade voortkomt, zonde is! Hebreeën 11 laat voorbeelden zien van mensen die God gehoorzaamden door geloof. En in 1 Johannes 5 lezen we dat Gods geboden geen last zijn door de overwinning van geloof in Gods genade (vers 3-4). Jezus zelf herinnert ons eraan dat Zijn last licht is en Zijn juk zacht (Mattheus 11:29-30) en dat we Gods vrienden zijn, niet zijn slaven (zie Johannes 15:15). In Galaten zegt Paulus ons dat de liefde het geloof zijn kracht verleent (5:6). De aard van EN Er staan vele teksten in het Nieuwe Testament die deze verbinding tussen genade (geloof) EN gehoorzaamheid (liefde voor God en voor anderen) duidelijk vaststellen. Maar hoe gaat deze verbinding in zijn werk? Wat is de aard van het EN? Ligt dit in de persoon van Jezus die het karakter, geest, houding en doel van God volledig belichaamt? Het doel van ons geloof in Jezus Christus en de essentie van dat geloof is vertrouwen op Jezus als God in persoon om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Geloof is dus onze reactie op wie Jezus is in persoon, woord en daad. We stellen ons vertrouwen op God door wie Jezus Christus is. En Hij zelf is de genade van God naar ons toe. Jezus is het goede nieuws. Hij is onze redding. En we ontvangen al de goede dingen van wie Hij is als we Hem vertrouwen en afstand doen van (ons bekeren van) alle rivaliserende objecten waar we op vertrouwen. Dan genieten we van onze verbintenis en gemeenschap met Jezus als onze Heer en God. Onze levens zijn met Hem verbonden en we delen in zijn leven, nemen deel aan alles wat Hij doet en zal doen in onze relatie van vertrouwen (geloof). We ontlenen ons bestaan aan vriendschap en gemeenschap met Jezus, waarbij wij van Hem alles ontvangen wat Hij ons schenkt en Hij alles van ons aanneemt wat wij Hem geven. In die verbintenis en gemeenschap worden wij beetje bij beetje veranderd (2 Corinthiërs 3:18) om meer deel te hebben aan Christus eigen verheerlijkte menselijke natuur, zijn karakter. We kunnen rekenen op dit eeuwigdurende genadige werk van Christus door de Geest, zelfs als veel nog verborgen blijft (Colossenzen 3:3) en we slechts als aardse vaten overblijven (2 Corinthiërs 4:7). Ons beeld van Jezus Het probleem is dat mensen een beperkt beeld hebben van Jezus en daardoor een beperkt geloof in Hem. Hoewel ze op Hem vertrouwen voor toekomstige redding (naar de hemel gaan), blijft het daar wel zo n beetje bij. Maar als we de Bijbelteksten nader bekijken, zien we dat Jezus zowel Redder als Opdrachtgever is. Jezus redt ons door genade en draagt ons ook dingen op. We weten dat onze gehoorzaamheid aan zijn geboden ons geen redding brengt, dus waarom is gehoorzaamheid dan belangrijk? Misschien denken we dat we gewoon moeten gehoorzamen omdat de Opdrachtgever het zegt omdat Hij groot en machtig is en wij maar beter kunnen gehoorzamen of anders! Door er op deze manier mee om te gaan, wordt gehoorzaamheid een 17

18 daad van pure wilskracht als reactie op de macht en zogenaamde willekeur van God. Dit is de gehoorzaamheid van een slaaf. Het probleem met deze benadering tot gehoorzaamheid is dat het een bekrompen begrip weergeeft van Jezus en wat Hij biedt. We moeten alles zien van wie Jezus is en alles wat Hij biedt om te kunnen begrijpen waar we Hem allemaal in kunnen vertrouwen. We beginnen met begrijpen dat Jezus Heer is van de hele kosmos, het hele universum; Heer van de gehele werkelijkheid. En Hij heeft een goede en liefdevolle bedoeling met alles. Hij verlost alle dingen en zal hemel en aarde vernieuwen. Hij is Heer en Redder van elk aspect van het menselijke leven en heeft een doel voor elke dimensie van ons bestaan. Het is er allemaal om een kanaal te zijn van zijn zegen voor ons en door ons voor anderen. Alles, elke relatie, is bedoeld om naar het leven te leiden en wel leven in overvloed. Zelfs ons eten en drinken dient om de glorie van onze leven gevende God weer te geven (1 Corinthiërs 10:31). Elke relatie is bedoeld om een vruchtbare uitwisseling van geschenken te zijn die bijdraagt aan een volheid van leven en daarmee aan een volheid van liefde. Jezus autoriteit strekt zich uit tot elk aspect van het bestaan, in elke dimensie van het leven op elk niveau: wiskundig, fysiek, chemisch, biologisch, dierlijk, menselijk, sociaal, cultureel, taalkundig, artistiek, juridisch, economisch, psychologisch, religieus en geestelijk. En dit alles heeft zijn oorsprong in vriendschap en gemeenschap met God door Christus. Deze relatie met God door Christus strekt zich uit tot iedere aspect van het leven onder zijn verlossende heerschappij. Gods genade heeft te maken met alles. Dat is de basis van een christelijk wereldbeeld. Dus alles wat we ontvangen van God geven we door aan anderen om bij te dragen aan Gods universumwijde doelstellingen. Dit geldt in het bijzonder voor onze relaties. We ontvangen vergeving van zonde vernieuwende genade om met hoop opnieuw te beginnen. We ontvangen Gods vrijgevigheid die ons voorziet van de volle vrucht van de Geest. We ontvangen troost, liefde, transformerende kracht en een doel en richting in het leven om een teken en getuige te zijn van de genade en goedheid van God. We worden getuigen van de waarheid en het heilige liefdevolle karakter van God. En al deze dingen wijzen op eeuwig leven leven met God als zijn geliefde kinderen in heilige, liefdevolle eenheid. Grace Communion Nederland en Vlaanderen Tel Dit artikel van Gary Deddo is van de website gehaald. Volgende gemeentegids deel 2 18

19 Pastorale overwegingen Ter overdenking Twee eeuwige dingen De eerste prioriteit van je leven is niet je werk, maar je relatie met de Heere. Dat is het goede deel dat niet van jou kan worden weggenomen (Luk. 10:38-42). Alle andere dingen gaan niet verder dan het graf (2 Petr. 3:10-12). Je huis, je auto, je spaarrekening, je carrière, je maatschappelijke positie: er komt een eind aan. Wat stand zal houden en nooit zal vergaan, is het Woord van God (Matt. 24:35; 1 Petr. 1:24). Daarin moet je prioriteit als gelovige liggen. Het Woord is er niet voor de kennis of om opgeborgen te worden in een stoffig boekenrek. Het Woord is er om mensen te veranderen. Naast Gods Woord is er in de wereld immers nog iets dat voor eeuwig blijft: mensen. Het Woord wil mensen vernieuwen en herstellen tot bruikbaarheid voor het Koninkrijk van God (2 Tim. 3:16). Gezond geestelijk leven brengt het geïnspireerde Woord van God samen met de gebroken levens van mensen. Dat is een vaste en zekere investering met hoge rente voor de eeuwigheid. Ligt daar je schat? Even geduld Het is niet zo dat door Jezus als Heiland te aanvaarden alle problemen verdwijnen. Dat is de boodschap van het evangelie niet! Wel is het zo dat God onze draagkracht kent en er garant voor staat dat de moeilijkheden van het leven niet boven vermogen zijn. Hij zorgt voor een uitkomst die van zodanige aard is dat we niet onder de problematiek zullen bezwijken (1 Kor. 10:13). Dikwijls knelt hier het schoentje. Wij willen niet bestand worden tegen de problemen, wij willen er vanaf! Gods belofte van volkomen toerusting betekent niet noodzakelijkerwijs het verdwijnen van alle hinderlijke gevoelens, negatieve gedachten of relatieproblemen. Het betekent wel dat wij door de middelen die God ter beschikking stelt, kunnen leren om op zo n manier met die hindernissen om te gaan dat ze ons niet belemmeren om Hem te dienen. Wij zijn bevrijd van de schuld van de zonde. Wij zijn bezig bevrijd te worden van de macht van de zonde. En pas later zullen wij bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. Dan zullen alle tranen van onze ogen worden afgewist. Even geduld Jef De Vriese Centrum Pastorale counseling 19

20 Uit de gemeenten Bernard Boerdijk heeft met zorgvuldigheid en liefde spreuken verzameld en opgeschreven. Hij heeft in zijn lange en werkzame leven vele hobby s gehad en het opschrijven van interessante, opmerkelijke, tot nadenken stemmende en leerzame spreuken was daar één van. Wees nooit met twee tegelijk kwaad, wacht jij tot morgen. In vrede rusten is gemakkelijker dan in vrede leven. Vergeven kost meer dan geven. Dus:vergeef. De mooiste gave is vergiffenis; vergiffenis is de ontwapening van het hart. Of ik nooit moe wordt van het schrijven? Nee, ik kan er toch bij blijven zitten Uit deze verzameling de laatste bladzijde: Alles is grappig zolang het iemand anders overkomt Een balletje opgooien, de bal misslaan Het ontbijt scherpt het geheugen Koeien die het meest loeien geven de minste melk Voor geld en goede woorden is alles te kopen Ergens een sik van krijgen Hier lusten de honden geen brood van Tegen onverstand is geen kruid gewassen Een zieke koning is armer dan een gezonde bedelaar Ook een klein lek doet een groot schip zinken Een zak zout met iemand gegeten hebben Bij de glans van goud zien zelfs gekken er wijs uit Ik houd niet van werken, zelfs niet wanneer een ander het doet Een koekoek en een sijs zingen niet dezelfde wijs In het spel is niemand de broeder van de ander Met handen en voeten praten Iemand iets in de maag splitsen Het is verspilde energie, weerstand bieden Het is net zoveel waard als oude kranten 20

21 Ik had zo eens een gedachte... De Vader pakte mij op als een lappenpop. Met Zijn wijsvinger, veegde Hij over mijn voorhoofd en haalde mijn voorhoofdsholteontstekingen en hooikoorts weg. Met wijsvinger en middelvinger, veegde Hij even over mijn borst: m'n longen waren weer schoon. Met duim en wijsvinger pakte hij mijn te dikke buik beet beet en fatsoeneerde Hij die weer tot gezonde proporties. Hij draaide mij om en ging met Zijn wijsvinger langs mijn hele ruggengraat en vervolgens met wijs- en middelvinger over de spieren van mijn rug. Alle rugpijnen waren verdwenen. Toen raakte Hij nog even met Zijn vingertoppen mijn voetzolen aan. Ze waren weer als vanouds en steunzolen waren verleden tijd. Toen blies Hij met Zijn adem over mij heen, alle ander sluimerende ziekten, maar vooral alle donkere zaken in mijn hoofd, waren bij slag verdwenen, en Hij zette mij terug op mijn voeten. Ik was een nieuw mens, lichaam en geest! Ik weet dat Hij het zomaar even kan, maar soms moeten we wachten tot een andere tijd. Vooralsnog hoeven we echter niet meer vrezen voor de straf voor onze zonden! Die zijn al door de Zoon voor ons betaald. Wát een Liefde! Gedachten van een man van middelbare leeftijd 21

22 Een bezoek aan het Corrie ten Boomhuis Dat een bezoek aan het Corrie ten Boom Museum in Haarlem meer dan de moeite waard is, ongeacht of je weinig of veel over haar gelezen hebt, is een buitengewoon sterk understatement (zwak uitgedrukt). Het is b.v. niet te vergelijken met een bezoek aan het Anne Frank Huis in Amsterdam, waar de bezoeker geheel zelfstandig tussen de massa zijn eigen gang gaat. In het kleinere en knussere gedenkhuis in Haarlem gaat het er heel anders aan toe. Bij de bescheiden ingang licht de rondleidster de bezoekers toe dat het een Joods-christelijke aangelegenheid betreft en als je daar belangstelling voor hebt ben je van harte welkom. Ada en ik zijn op dat moment met nog een jongeman de drie enige bezoekers voor de volgende exclusieve - rondleiding. De uitleg welke een uur duurt en in de huiskamer wordt gegeven is van een treffende eenvoud. Wat ons zo raakt is de intense liefde van de rondleidster voor het Joodse volk. Zo krijgen we o.a. te horen dat de grootvader van Corrie al halverwege de 19e eeuw gebedsbijeenkomsten houdt voor de terugkeer van Gods volk naar het beloofde land en dat de de christelijke kerk in de loop der eeuwen de voornaamste vervolgers zijn geweest(!). Door het werk van de Ten Booms en hun vele vrienden werden tientallen Joden gered en werd een groot aantal leden van de Ondergrondse beschermd. Wat met de Frank familie in Amsterdam is gebeurd vond helaas ook plaats in Haarlem: de familie werd verraden en de Gestapo viel op 28 februari 1944 hun woning binnen. Die gebruikte daarna de plek als een val om iedereen die op bezoek kwam, aan te houden. Aan het eind van de avond waren er rond de dertig mensen vastgezet. Casper, Corrie en Betsie werden alle drie gearresteerd. Maar ook Corrie s broer Willem, haar zuster Nollie en neef Peter, die op die dag langs De huiskamer zoals die in kwamen, werden naar de gevangenis overgebracht. de jaren 40 eruit zag. Hoewel medewerkers van de Gestapo het huis grondig doorzochten, konden ze niet vinden waar ze het meest naar op zoek waren. Ze vermoedden nl. dat er Joden in het huis aanwezig waren, maar die verbleven veilig achter een extra muur in de slaapkamer van Corrie. In deze schuilplaats zaten twee Joodse mannen, twee Joodse vrouwen en twee leden van de Ondergrondse. Ze overleefden een angstige 47 uur durende opsluiting door zich muisstil te houden in deze zeer nauwe, donkere schuilplaats, zonder drinken en met slechts een beperkte hoeveelheid voedsel. De vier Joden werden naar andere veilige huizen overgebracht. Drie van hen overleefden de oorlog. Een van de twee leden van de Ondergrondse werd helaas later tijdens de bezetting omgebracht, maar de ander overleefde de oorlogsjaren wel. Betsie, Corrie s oudere zus, overleed op 59-jarige leeftijd in het vrouwen concentratiekamp Ravensbrück, maar Corrie overleefde dit kamp op wonderbaarlijke wijze. Christiaan (24 jaar), een neef van Corrie werd als straf Moeder ten Boom met v.l.n.r.: voor zijn ondergrondse activiteiten naar Bergen Belsen gestuurd en zou daarvan Betsy, Corrie en broer Willem. niet terugkeren. Corrie s broer Willem, eveneens ringleider in de Ondergrondse, werd gevangen gezet en liep er tuberculose aan zijn rugwervels op, waardoor hij kort na de oorlog op zestigjarige leeftijd kwam te overlijden. Vier Ten Booms gaven hun leven voor hun overtuiging, maar Corrie ( ) overleefde het dodenkamp. Zij was ervan overtuigd dat haar leven een geschenk was van God en zij voelde zich geroepen om aan iedereen te vertellen wat zij en Betsie in Ravensbrück hadden geleerd: Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog veel dieper en God zal ons de liefde geven om onze vijanden te vergeven. Toen ze 53 jaar oud was, begon ze een wereldwijde bediening die haar in de daaropvolgende 33 jaar naar meer dan 60 landen bracht. Ze getuigde daar van Gods liefde en bemoedigde iedereen die ze ontmoette met de boodschap: Jezus is Overwinnaar. Voor meer info: Berrie Hoes 22

23 Roos van Saron "Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen." Hoogl. 2:1 Saron is een naam die wij enkele keren tegenkomen in de Bijbel. In Jesaja 65:10 staat: Saron zal tot een weide voor schapen worden. Dat is een beeld van rust. Door de vlakte van Saron (Israël) liep echter ook de handelsroute van Syrië naar Egypte, een verbinding tussen twee werelden. Zo wil Saron ook geen eindstation zijn, maar een pleisterplaats op de levensweg waar men rust en voeding vindt, om daarna weer vernieuwd, verkwikt en weerbaar verder te trekken het volle leven tegemoet. Ook is de naam Saron een heenwijzing naar de heerlijkheid van Jezus Christus, de komende bruidegom, in Hooglied ook wel aangeduid als de Roos van Saron, de tweede keer dat deze prachtige bloem in de Bijbel vermeld wordt. In Hooglied komt de roos voor de eerste keer voor. Achter de Roos van Saron staat een komma. Deze komma in de Bijbel heeft vaak de betekenis van namelijk. En dat lijkt in dit geval ook zo te zijn. De Bijbel gebruikt vaak deze vorm van synoniemen, juist om de Bijbel beter te begrijpen. Want Saron is: een vlakte, een vlak landstreek dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee naar het gebergte ten westen van Jeruzalem, ongeveer 30 mijl lang en 8 tot 15 mijl breed, geroemd om haar schoonheid en vruchtbaarheid, aldus de Easton s Bible Dictionary. Maar dat zijn de dalen, waar de Lelie staat, natuurlijk ook. Het Hebreeuwse woord Chabatstseleth, dat wij naar het Nederlands vertaalt hebben met roos, is waarschijnlijk, volgens de Bijbelcommentaren, niet een roos maar een Saffraan. De roos die in Jes.35:1 bloeit, wordt toegepast op de woestijn. Deze Chabatstseleth, groeit niet in de woestijn, maar juist in vochtig gras, beemd of zoals we vast wel allemaal kennen: Ps.23:2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. (Bron: 23

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015

Good News HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP LENTE 2015 Good News LENTE 2015 HET WONDER - LEV KARPOV HET DOORBREKEN VAN DE CYCLUS - NATELLA SAFIR DE TWEE DOELEN VAN NA ALEH PREP Shalom Ik hoop dat deze update u en uw gezin in goede gezondheid mag aantreffen.

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 1 Voorjaar 2012 Jezus volgen is niet vrijblijvend Inhoudsopgave Van de

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie