kostenmonitoring Copyright Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. toestemming van Beuvink Advies en Service.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kostenmonitoring Copyright 2001-2005 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. toestemming van Beuvink Advies en Service."

Transcriptie

1 kostenmonitoring Copyright Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beuvink Advies en Service. Versie :23 Pagina 1 van 1

2 Inrichting kostenmonitoring Algemeen Aannemersbedrijf Leemans is een onderneming welke naast de reguliere civieltechnische werkzaamheden ook veel transporten en minerale leveranties aanbied. Het grootste deel van deze projecten is zo kortlopend dat een kostenbewaking niet zinvol is. Daarom wordt in BasKostMon, naast de aanneemsom, alleen een beperkt aantal kostensoorten vastgelegd als een mini budget. Na het vastleggen van de kosten zijn, zonder verdere handelingen, direct de aanwezige overschrijdingen zichtbaar. Zowel op de aanneemsom alsmede op de vastgelegde kostensoorten. Inrichting stambestanden De volgende stambestanden moeten aanwezig zijn. - Kostensoorten (functies) - Middelen (eigen materieel en personeel) - Vrije tabellen Werking (hoofdlijnen) In hoofdlijnen is de werking als volgt: - Aanmaken project - Aanmaken monitoringskostensoorten (budget) - Boeken kosten - Raadplegen c.q. printen resultaten Versie :23 Pagina 2 van 2

3 Werking (diagram) Vastleggen kosten Project aanwezig? nee Aanmaken project ja Raadplegen en/of printen resultaten Monitoring gewenst? nee ja einde Aanmaken monitor Versie :23 Pagina 3 van 3

4 INHOUDSOPGAVE KOSTENMONITORING...1 INRICHTING KOSTENMONITORING ITORING...2 ALGEMEEN... 2 INRICHTING STAMBESTANDEN... 2 WERKING (HOOFDLIJNEN)... 2 WERKING (DIAGRAM)... 3 ALGEMEEN...6 DOEL... 6 HANDLEIDING... 6 HOOFDSUK 1, VOOR DE GEBRUIKER. R...7 INVOER...7 HET SCHERM... 7 Blauwe cellen...7 Witte cellen...8 Gele cellen...8 TOEVOEGEN REGELS... 8 TUSSENVOEGEN REGELS... 8 VERWIJDEREN REGELS... 8 TABELLEN... 8 SORTEREN... 9 FITEREN VAN GEGEVENS... 9 Aanzetten filter...9 Maken eenvoudige filterselecties...10 Maken complexe filterselecties...11 Uitzetten filter...11 RAPPORTAGES...12 GENEREREN VERVOLGRAPPORTAGES Algemeen...12 Starten vervolgrapportage...12 DOCUMENTNUMMERING...13 ALGEMEEN DEFINITIEF MAKEN VERVOLGRAPPORT MELDINGEN...14 PROGRAMMAMELDINGEN Licenties...14 Is geen dataregel...15 FOUTMELDINGEN HOOFDSTUK 2, VOOR DE SYSTEEMBEHEERDER...16 INSTALLATIE...16 DEMO-INSTALLATIE GELDIGE REGISTRATIE Aanvragen licentie...16 Doorgeven MachineId...16 Invoeren KeyCode...17 BIJLAGEN...20 Versie :23 Pagina 4 van 4

5 INSTELLEN BEVEILIGING OFFICE 2000 EN XP Beveiligingsniveau...20 Betrouwbare bronnen...21 AANMELDEN ALS INVOEGTOEPASSING HELPDESK TELEFONISCH Versie :23 Pagina 5 van 5

6 Algemeen Doel Het doel van BasData is om gegevens zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te registreren. Daarnaast biedt het de mogelijkheden om de gegevens verder te verwerken en om uitgebreide rapportages te genereren. De module is een geïntegreerd onderdeel van BasSoftWare en kan zowel stand-alone als in een netwerk draaien. Handleiding De handleiding bestaat uit drie gedeelten: - deel 1 behandelt de invoer van de gegevens - deel 2 behandelt de inrichting van een BasData systeem Versie :23 Pagina 6 van 6

7 Hoofdsuk 1, voor de gebruiker. Invoer Dit gedeelte van deze handleiding behandeld de wijze waarop de gebruiker gegevens vastlegt in een BasData scherm. Het scherm Onderstaand scherm is een voorbeeld. Het principe van gegevensvastlegging is hetzelfde voor alle schermen. Wat de gebruiker mag en wat niet mag wordt bepaald voor de schermkleuren. Blauwe cellen Blauwe cellen bevatten meer informatie dan men zou verwachten. Aan n blauwe cel is namelijk n tabel gekoppeld. Blauwe cellen moeten voldoen aan een bepaalde invoer. Lichtblauwe cellen In dit voorbeeld moet de kolom post een geldige waarde hebben. Geven we die in één keer goed in, dan kunnen er automatisch andere cellen gevuld worden. Geven we een ongeldige waarde in, n waarde die niet in de tabel bekend is, dan zal er een venster geopend worden. Uit dit venster kunnen we vervolgens n keuze maken. De tabel kan ook opgeroepen worden met de rechter muistoets. Kies vanuit dit snelmenu de optie Zoeken in tabel. Met de sneltoets ctrl-z wordt de tabel ook geopend. Voor meer informatie over tabellen, zie het relevante onderwerp. Donkerblauwe cellen Versie :23 Pagina 7 van 7

8 Op donkerblauwe cellen kan geen invoer worden gedaan. Er kunnen alleen gegevens uit de tabel worden opgehaald met het snelmenu of met de sneltoets ctrl-z. Witte cellen In de witte cellen kunnen, overeenkomstig de kop, de gevraagde gegevens worden ingevoerd. Indien een cel de waarde #WAARDE krijgt, is de invoer niet juist en dient deze hersteld te worden. Daar waar bijvoorbeeld getallen ingevoerd moeten worden, mag geen tekst worden ingebracht. Gele cellen Gele cellen kan men wel benaderen, doch er kan niets gewijzigd worden. De cellen zijn beveiligd. Indien men probeert een cel te wijzigen, zal hiervan een melding komen. Toevoegen regels Gegevens worden toegevoegd onder de laatste regel. Afhankelijk van de inrichting worden er automatisch gegevens op deze regel geplaatst. Hierdoor hoeft de gebruiker minimaal gegevens in te brengen. Tussenvoegen regels Met ctrl-i of via het snelmenu kunnen regels worden tussengevoegd. Afhankelijk van de inrichting worden er automatisch gegevens op deze regel geplaatst. Ook kunnen er gegevens van de bovenliggende regel worden overgenoen. Hierdoor hoeft de gebruiker minimaal gegevens in te brengen. Verwijderen regels Met ctrl-d of via het snelmenu kunnen regels worden verwijderd. Tabellen Onderstaande tabel is een voorbeeld. Versie :23 Pagina 8 van 8

9 Op de blauwe cellen kan met de sneltoes ctrl-z of via het snelmenu de tabel worden getoond. Met de toetsen Up, Down, PgUp en PgDown kan omhoog en omlaag gestuurd worden. Uiteraard kan dit ook met de muis. Uit de tabel kan de gewenst waarde worden gekozen met een dubbele muisklik of met de enter-toets. In de tabel kan naar waarden gezocht worden. TIP: Geef in de blauwe cel een gedeelte van de zoektekst in. De tabel zal direct starten met de zoekactie en het eerst gevonden item direct tonen. In het voorbeeld is de tekst tege ingebracht. Het item met postcode is nu geselecteerd en kan met de enter-toets direct overgenomen worden. Sorteren Gegevens kunnen in een willekeurige volgorde worden gesorteerd. Om een kolom te sorteren dient dubbelklikt te worden op een cel. De eerste dubbelklik sorteert van laag naar hoog, de volgende in de omgekeerde volgorde. Fiteren van gegevens Aanzetten filter Het filter wordt aangezet via het snelmenu. Wanneer het filter al aan staat, zorgt deze actie ervoor dat het filter weer wordt uitgeschakeld. Het is zogezegd een aan/uit schakelaar. Versie :23 Pagina 9 van 9

10 Op elke kolom kan een filterwaarde worden ingebracht, waardoor alleen die regels zichtbaar zijn, waarom gevraagd wordt. Bij het maken van een print zal, indien het filter aan staat, op de print de tekst data-filter aan worden afgedrukt. Maken eenvoudige filterselecties Voer de onderstaande stappen uit voor een eenvoudige selectie. 1. Selecteer de selectieknop van de gewenste kolom. 2. Kies vervolgens voor de gewenste selectie. In dit voorbeeld kozen we voor de optie Alle regels met de datum worden getoond. De overige regels niet meer, totdat we defiltermodus weer uitschakelen. TIP: De optie (Aangepast ) biedt de mogelijkheid tot het maken van complexe selecties. Deze wordt hierna behandeld. Versie :23 Pagina 10 van 10

11 Maken complexe filterselecties In het onderstaande voorbeeld filteren we alle kostensoorten waar de tekst pvc in voorkomt. Voer de onderstaande stappen uit deze gegevens te selecteren. 3. Selecteer de selectieknop van de gewenste kolom. Kies vervolgens voor de gewenste selectie. In dit voorbeeld kozen we voor de optie Aangepast Autofilter. 4. Kies de filterselectie bevat. 5. Voer de tekst pvc in en klik vervolgens op de knop OK In het scherm zullen vervolgens alleen de regels getoond worden die de tekst pvc in de gekozen kolom bevatten. Uitzetten filter Het filter wordt uitgezet via het snelmenu. Wanneer het filter al uit staat, zorgt deze actie ervoor dat het filter wordt ingeschakeld. Het is zogezegd een aan/uit schakelaar. Versie :23 Pagina 11 van 11

12 Rapportages Genereren vervolgrapportages Vanuit elk BasSoftWare product kunnen rapportages worden gemaakt. Algemeen Deze vervolgrapportages kunnen enkel informatief zijn, bijvoorbeeld een eenvoudig statistieken overzicht. Ook zeer complexe vervolgrapportages zijn mogelijk, bijvoorbeeld een complete kostenbewaking vanuit een calculatie, met de mogelijkheid van het vastleggen van productiestanden tot het vastleggen van de kosten. Vanuit de kosten kunnen weer vervolgrapportages worden gemaakt die de regieafrekening en de de facturering verzorgen. Maar ook orderontvangsten, voorraden, productieplanning, productie-uitvoering en facturering kunnen zo aangestuurd worden. Starten vervolgrapportage Met ctrl-m of via het snelmenu kunnen de rapportages worden opgeroepen. De beschikbare rapportages zijn afhankelijk van de inrichting. Indien er geen rapportages gedefinieerd zijn, zal hiervan melding worden gemaakt. Voer de onderstaande stappen uit om rapportages op te roepen: 1. Selecteer het snelmenu en kies voor de optie rapportage. 2. Kies verwolgens de gewenste rapportage. De gemaakte vervolgrapportage wordt geopend in een nieuwe document, of wordt toegevoegd als een nieuw tabblad binnen het bestaande document. Dit is afhankelijk van de inrichting. Versie :23 Pagina 12 van 12

13 Documentnummering Algemeen Een gegenereerde rapportage kan definitief worden gemaakt. Hierdoor verkrijgt de rapportage een uniek volgnummer. Dit volgnummer wordt ook genoteerd in het brondocument. Definitief maken vervolgrapport. Met ctrl-m of via het snelmenu kan een rapportage definitief worden gemaakt. Als de nummering niet is ingericht, is deze optie niet te kiezen. Versie :23 Pagina 13 van 13

14 Meldingen In BasSoftWare wordt onderscheidt gemaakt tussen programmameldingen en foutmeldingen. Programmameldingen zijn voorziene gebeurtenissen. Deze hebben een logische afhandeling. Echter, foutmeldingen zijn onvoorziene gebeurtenissen. In het geval van een foutmelding moet contact opgenomen worden met Beuvink Advies en Service. programmameldingen Onderstaand de programmameldingen binnen BasData.en de methode waarop deze afgehandeld kunnen worden. Licenties Binnen BasSoftWare programmatuur kan met een voorgedefinieerd aantal gebruikers worden gewerkt. Komt het aantal gebruikers boven het maximale aantal, dan zal hiervan melding worden gemaakt en dient de gebruiker deze overschreiding af te handelen. Teveel gebruikers In het geval er meer gebruikers dit BasSoftWare product hebben opgestart dan de licentie toestaat, verschijnt de melding x van de y licenties zijn in gebruik. Wilt u andere gebruikers uitloggen? Hierbij zijn de volgende keuzes mogelijk: 1. Ja, er wordt voor gekozen om collega s uit te loggen. Het scherm met alle ingelogde gebruikers verschijnt. 2. Nee, de gebruiker wordt niet ingelogd en kan het BasSoftWare product niet gebruiken. Collega s uitloggen Er is gekozen voor optie 1. Men wil één of meerdere collaega s uitloggen. Indien er voor wordt gekozen om collega s uit te loggen kan zelf met het BasSoftWare product gewerkt worden. Men moet zich echter realiseren dat het werk van de uitgelogde collega abrupt wordt afgebroken, zonder dat deze de kans krijgt het werk op te slaan. De systeembeheerder kan nazien welke gebruiker andere gebruikers uitlogd! Versie :23 Pagina 14 van 14

15 Het is ook mogelijk dat men zelf als ingelogde gebruiker is achtergebleven, nadat Microsoft Office Excel op een ongeldige manier is beëindigd. Wellicht heeft u de pc opnieuw gestart, nadat deze is blijven hangen. Ga op de volgende wijze te werk om collega s uit te loggen. 3. Klik op de naam van de persoon die uit wilt uitloggen. TIP: Kijk eerst of men daar zelf tussen staat en log jezelf eerst uit. 4. Klik op de knop Loguit. Herhaal dit vanaf stap 3 zovaak dit nodig is. 5. Klik op de knop Einde. Indien het aantal gebruikers overeenkomstig het aantal licenties is, wordt men direct ingelogd. Is het aantal gebruikers nog steeds te hoog, dan herhaald zich deze procedure automatisch vanaf stap 1. TIP: Komt het vaak voor dat de gebruikerslimiet is bereikt, overweeg dan de aanschaf van extra licenties. Is geen dataregel foutmeldingen Versie :23 Pagina 15 van 15

16 Hoofdstuk 2, voor de systeembeheerder. Installatie Demo-installatie De demo-installatie bevat drie stappen. 1. Start het bestand BASDATA.EXE waardoor alle benodigde bestanden in de map c:\basware\basdata worden geplaatst. 2. 1) De macro beveiliging en eventueel de betrouwbaarheid van Visual Basic projecten dient ingesteld te worden binnen Excel bij de menuoptie Extra - Macro - Beveiliging. Een en ander is afhankelijk van de gebruikte Excel versie. 3. 1) Meldt BASDATA.XLA aan als invoegtoepassing binnen Excel bij de menuoptie Extra - invoegtoepassingen óf dubbelklik op c:\basware\basreg\basdata.xla. 1) Zie de relevante bijlagen. Geldige registratie Zonder geldige registratie zal deze software blijven fungeren als demo. Bepaalde functies zijn dan uitgeschakeld of maar beperkt beschikbaar. Aanvragen licentie Voor het volledig laten functioneren van deze software, dient deze eerst bij Beuvink Advies en Service geregistreerd te worden. Per zal een bestand worden toegezonden. Om dit bestand te ontvangen dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: 1. Zend een naar 2. Vermeld in de de volgende gegevens: a. De exacte bedrijfsnaam b. Postadres met postcode en plaats c. Bezoekadres met postcode en plaats d. Telefoonnummer e. Faxnummer f. adres bedrijf/gebruiker g. Naam en adres gebruiker, t.b.v. toezending update informatie h. Naam en adres applicatiebeheerder, t.b.v. toezending te installeren updates. Doorgeven MachineId Nadat van Beuvink Advies en Service het licentiebestand ontvangen is, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: 1. Plaats het toegezonden bestand in de map waarin de software is geïnstalleerd. 2. Start de Microsoft invoegtoepaasing door er op te dubbelklikken. Versie :23 Pagina 16 van 16

17 Het bovenstaande scherm zal worden geopend. Voer de volgende handelingen uit: 1. Noteer het MachId. Dit kan eenvoudig en foutloos middels kopiëren (ctrt-c) en plakken (ctrl-v). U mag ook de gehele tekt van het blauwe scherm kopiëren. 2. Klik op de knop Annuleren. 3. ons het MachId toe. PASOP: Het registratiebestand mag inhoudelijk niet worden gewijzigd. Gebeurt dit wel, dan zal de software hiervan melding maken. De software zal echter niet meer functioneren. Invoeren KeyCode Wanneer aan Beuvink Advies en Service het MachId is doorgegeven, dan zenden wij de KeyCode toe. Deze dient in de volgende schermen ingevoerd te worden. Versie :23 Pagina 17 van 17

18 Start de Microsoft invoegtoepassing door er op te dubbelklikken. Het bovenstaande scherm verschijnt. Voer de volgende handelingen uit: 1. Klik op de knop Registreren. Het volgende venster zal zicht tonen: Voer de volgende handelingen uit: Versie :23 Pagina 18 van 18

19 1. Voer de KeyCode in. 2. Klik op de knop Maak licentie. Vervolgens zal de software, zonder demomelding, volledig functioneren. Wanneer dit niet zo is, herhaal dan deze procedure Invoeren KeyCode. Versie :23 Pagina 19 van 19

20 Bijlagen Instellen beveiliging Office 2000 en XP Binnen Excel (onderdeel van Office XP) dient het beveiligingsniveau en de betrouwbare bronnen ingesteld te worden. Beveiligingsniveau Stel het beveiligingsniveau in op Gemiddeld of Laag. Versie :23 Pagina 20 van 20

21 Betrouwbare bronnen Beide opties dienen aangevinkt te zijn. Versie :23 Pagina 21 van 21

22 Aanmelden als invoegtoepassing Bij de installatie van BasReg wordt deze automatisch aangemeld als invoegtoepassing binnen Excel. In de lijst met beschikbare invoegtoepassingen dient BasData aanwezig en aangevinkt te zijn. Indien BasReg niet de lijst aanwezig is, klikt men op de knop Bladeren en zoekt in de map c:\basware\basreg naar het bestand BASDATA.XLA. BasReg kan uitgeschakeld worden door het vinkje uit te schakelen: BasData. Versie :23 Pagina 22 van 22

23 Helpdesk De helpdesk van Beuvink Advies en Service is 24 uur per dag per bereikbaar. Het adres is Telefonisch De helpdesk van Beuvink Advies en Service is op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur per telefoon bereikbaar. Het telefoonnummer is Versie :23 Pagina 23 van 23

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie