kostenmonitoring Copyright Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. toestemming van Beuvink Advies en Service.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kostenmonitoring Copyright 2001-2005 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. toestemming van Beuvink Advies en Service."

Transcriptie

1 kostenmonitoring Copyright Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beuvink Advies en Service. Versie :23 Pagina 1 van 1

2 Inrichting kostenmonitoring Algemeen Aannemersbedrijf Leemans is een onderneming welke naast de reguliere civieltechnische werkzaamheden ook veel transporten en minerale leveranties aanbied. Het grootste deel van deze projecten is zo kortlopend dat een kostenbewaking niet zinvol is. Daarom wordt in BasKostMon, naast de aanneemsom, alleen een beperkt aantal kostensoorten vastgelegd als een mini budget. Na het vastleggen van de kosten zijn, zonder verdere handelingen, direct de aanwezige overschrijdingen zichtbaar. Zowel op de aanneemsom alsmede op de vastgelegde kostensoorten. Inrichting stambestanden De volgende stambestanden moeten aanwezig zijn. - Kostensoorten (functies) - Middelen (eigen materieel en personeel) - Vrije tabellen Werking (hoofdlijnen) In hoofdlijnen is de werking als volgt: - Aanmaken project - Aanmaken monitoringskostensoorten (budget) - Boeken kosten - Raadplegen c.q. printen resultaten Versie :23 Pagina 2 van 2

3 Werking (diagram) Vastleggen kosten Project aanwezig? nee Aanmaken project ja Raadplegen en/of printen resultaten Monitoring gewenst? nee ja einde Aanmaken monitor Versie :23 Pagina 3 van 3

4 INHOUDSOPGAVE KOSTENMONITORING...1 INRICHTING KOSTENMONITORING ITORING...2 ALGEMEEN... 2 INRICHTING STAMBESTANDEN... 2 WERKING (HOOFDLIJNEN)... 2 WERKING (DIAGRAM)... 3 ALGEMEEN...6 DOEL... 6 HANDLEIDING... 6 HOOFDSUK 1, VOOR DE GEBRUIKER. R...7 INVOER...7 HET SCHERM... 7 Blauwe cellen...7 Witte cellen...8 Gele cellen...8 TOEVOEGEN REGELS... 8 TUSSENVOEGEN REGELS... 8 VERWIJDEREN REGELS... 8 TABELLEN... 8 SORTEREN... 9 FITEREN VAN GEGEVENS... 9 Aanzetten filter...9 Maken eenvoudige filterselecties...10 Maken complexe filterselecties...11 Uitzetten filter...11 RAPPORTAGES...12 GENEREREN VERVOLGRAPPORTAGES Algemeen...12 Starten vervolgrapportage...12 DOCUMENTNUMMERING...13 ALGEMEEN DEFINITIEF MAKEN VERVOLGRAPPORT MELDINGEN...14 PROGRAMMAMELDINGEN Licenties...14 Is geen dataregel...15 FOUTMELDINGEN HOOFDSTUK 2, VOOR DE SYSTEEMBEHEERDER...16 INSTALLATIE...16 DEMO-INSTALLATIE GELDIGE REGISTRATIE Aanvragen licentie...16 Doorgeven MachineId...16 Invoeren KeyCode...17 BIJLAGEN...20 Versie :23 Pagina 4 van 4

5 INSTELLEN BEVEILIGING OFFICE 2000 EN XP Beveiligingsniveau...20 Betrouwbare bronnen...21 AANMELDEN ALS INVOEGTOEPASSING HELPDESK TELEFONISCH Versie :23 Pagina 5 van 5

6 Algemeen Doel Het doel van BasData is om gegevens zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te registreren. Daarnaast biedt het de mogelijkheden om de gegevens verder te verwerken en om uitgebreide rapportages te genereren. De module is een geïntegreerd onderdeel van BasSoftWare en kan zowel stand-alone als in een netwerk draaien. Handleiding De handleiding bestaat uit drie gedeelten: - deel 1 behandelt de invoer van de gegevens - deel 2 behandelt de inrichting van een BasData systeem Versie :23 Pagina 6 van 6

7 Hoofdsuk 1, voor de gebruiker. Invoer Dit gedeelte van deze handleiding behandeld de wijze waarop de gebruiker gegevens vastlegt in een BasData scherm. Het scherm Onderstaand scherm is een voorbeeld. Het principe van gegevensvastlegging is hetzelfde voor alle schermen. Wat de gebruiker mag en wat niet mag wordt bepaald voor de schermkleuren. Blauwe cellen Blauwe cellen bevatten meer informatie dan men zou verwachten. Aan n blauwe cel is namelijk n tabel gekoppeld. Blauwe cellen moeten voldoen aan een bepaalde invoer. Lichtblauwe cellen In dit voorbeeld moet de kolom post een geldige waarde hebben. Geven we die in één keer goed in, dan kunnen er automatisch andere cellen gevuld worden. Geven we een ongeldige waarde in, n waarde die niet in de tabel bekend is, dan zal er een venster geopend worden. Uit dit venster kunnen we vervolgens n keuze maken. De tabel kan ook opgeroepen worden met de rechter muistoets. Kies vanuit dit snelmenu de optie Zoeken in tabel. Met de sneltoets ctrl-z wordt de tabel ook geopend. Voor meer informatie over tabellen, zie het relevante onderwerp. Donkerblauwe cellen Versie :23 Pagina 7 van 7

8 Op donkerblauwe cellen kan geen invoer worden gedaan. Er kunnen alleen gegevens uit de tabel worden opgehaald met het snelmenu of met de sneltoets ctrl-z. Witte cellen In de witte cellen kunnen, overeenkomstig de kop, de gevraagde gegevens worden ingevoerd. Indien een cel de waarde #WAARDE krijgt, is de invoer niet juist en dient deze hersteld te worden. Daar waar bijvoorbeeld getallen ingevoerd moeten worden, mag geen tekst worden ingebracht. Gele cellen Gele cellen kan men wel benaderen, doch er kan niets gewijzigd worden. De cellen zijn beveiligd. Indien men probeert een cel te wijzigen, zal hiervan een melding komen. Toevoegen regels Gegevens worden toegevoegd onder de laatste regel. Afhankelijk van de inrichting worden er automatisch gegevens op deze regel geplaatst. Hierdoor hoeft de gebruiker minimaal gegevens in te brengen. Tussenvoegen regels Met ctrl-i of via het snelmenu kunnen regels worden tussengevoegd. Afhankelijk van de inrichting worden er automatisch gegevens op deze regel geplaatst. Ook kunnen er gegevens van de bovenliggende regel worden overgenoen. Hierdoor hoeft de gebruiker minimaal gegevens in te brengen. Verwijderen regels Met ctrl-d of via het snelmenu kunnen regels worden verwijderd. Tabellen Onderstaande tabel is een voorbeeld. Versie :23 Pagina 8 van 8

9 Op de blauwe cellen kan met de sneltoes ctrl-z of via het snelmenu de tabel worden getoond. Met de toetsen Up, Down, PgUp en PgDown kan omhoog en omlaag gestuurd worden. Uiteraard kan dit ook met de muis. Uit de tabel kan de gewenst waarde worden gekozen met een dubbele muisklik of met de enter-toets. In de tabel kan naar waarden gezocht worden. TIP: Geef in de blauwe cel een gedeelte van de zoektekst in. De tabel zal direct starten met de zoekactie en het eerst gevonden item direct tonen. In het voorbeeld is de tekst tege ingebracht. Het item met postcode is nu geselecteerd en kan met de enter-toets direct overgenomen worden. Sorteren Gegevens kunnen in een willekeurige volgorde worden gesorteerd. Om een kolom te sorteren dient dubbelklikt te worden op een cel. De eerste dubbelklik sorteert van laag naar hoog, de volgende in de omgekeerde volgorde. Fiteren van gegevens Aanzetten filter Het filter wordt aangezet via het snelmenu. Wanneer het filter al aan staat, zorgt deze actie ervoor dat het filter weer wordt uitgeschakeld. Het is zogezegd een aan/uit schakelaar. Versie :23 Pagina 9 van 9

10 Op elke kolom kan een filterwaarde worden ingebracht, waardoor alleen die regels zichtbaar zijn, waarom gevraagd wordt. Bij het maken van een print zal, indien het filter aan staat, op de print de tekst data-filter aan worden afgedrukt. Maken eenvoudige filterselecties Voer de onderstaande stappen uit voor een eenvoudige selectie. 1. Selecteer de selectieknop van de gewenste kolom. 2. Kies vervolgens voor de gewenste selectie. In dit voorbeeld kozen we voor de optie Alle regels met de datum worden getoond. De overige regels niet meer, totdat we defiltermodus weer uitschakelen. TIP: De optie (Aangepast ) biedt de mogelijkheid tot het maken van complexe selecties. Deze wordt hierna behandeld. Versie :23 Pagina 10 van 10

11 Maken complexe filterselecties In het onderstaande voorbeeld filteren we alle kostensoorten waar de tekst pvc in voorkomt. Voer de onderstaande stappen uit deze gegevens te selecteren. 3. Selecteer de selectieknop van de gewenste kolom. Kies vervolgens voor de gewenste selectie. In dit voorbeeld kozen we voor de optie Aangepast Autofilter. 4. Kies de filterselectie bevat. 5. Voer de tekst pvc in en klik vervolgens op de knop OK In het scherm zullen vervolgens alleen de regels getoond worden die de tekst pvc in de gekozen kolom bevatten. Uitzetten filter Het filter wordt uitgezet via het snelmenu. Wanneer het filter al uit staat, zorgt deze actie ervoor dat het filter wordt ingeschakeld. Het is zogezegd een aan/uit schakelaar. Versie :23 Pagina 11 van 11

12 Rapportages Genereren vervolgrapportages Vanuit elk BasSoftWare product kunnen rapportages worden gemaakt. Algemeen Deze vervolgrapportages kunnen enkel informatief zijn, bijvoorbeeld een eenvoudig statistieken overzicht. Ook zeer complexe vervolgrapportages zijn mogelijk, bijvoorbeeld een complete kostenbewaking vanuit een calculatie, met de mogelijkheid van het vastleggen van productiestanden tot het vastleggen van de kosten. Vanuit de kosten kunnen weer vervolgrapportages worden gemaakt die de regieafrekening en de de facturering verzorgen. Maar ook orderontvangsten, voorraden, productieplanning, productie-uitvoering en facturering kunnen zo aangestuurd worden. Starten vervolgrapportage Met ctrl-m of via het snelmenu kunnen de rapportages worden opgeroepen. De beschikbare rapportages zijn afhankelijk van de inrichting. Indien er geen rapportages gedefinieerd zijn, zal hiervan melding worden gemaakt. Voer de onderstaande stappen uit om rapportages op te roepen: 1. Selecteer het snelmenu en kies voor de optie rapportage. 2. Kies verwolgens de gewenste rapportage. De gemaakte vervolgrapportage wordt geopend in een nieuwe document, of wordt toegevoegd als een nieuw tabblad binnen het bestaande document. Dit is afhankelijk van de inrichting. Versie :23 Pagina 12 van 12

13 Documentnummering Algemeen Een gegenereerde rapportage kan definitief worden gemaakt. Hierdoor verkrijgt de rapportage een uniek volgnummer. Dit volgnummer wordt ook genoteerd in het brondocument. Definitief maken vervolgrapport. Met ctrl-m of via het snelmenu kan een rapportage definitief worden gemaakt. Als de nummering niet is ingericht, is deze optie niet te kiezen. Versie :23 Pagina 13 van 13

14 Meldingen In BasSoftWare wordt onderscheidt gemaakt tussen programmameldingen en foutmeldingen. Programmameldingen zijn voorziene gebeurtenissen. Deze hebben een logische afhandeling. Echter, foutmeldingen zijn onvoorziene gebeurtenissen. In het geval van een foutmelding moet contact opgenomen worden met Beuvink Advies en Service. programmameldingen Onderstaand de programmameldingen binnen BasData.en de methode waarop deze afgehandeld kunnen worden. Licenties Binnen BasSoftWare programmatuur kan met een voorgedefinieerd aantal gebruikers worden gewerkt. Komt het aantal gebruikers boven het maximale aantal, dan zal hiervan melding worden gemaakt en dient de gebruiker deze overschreiding af te handelen. Teveel gebruikers In het geval er meer gebruikers dit BasSoftWare product hebben opgestart dan de licentie toestaat, verschijnt de melding x van de y licenties zijn in gebruik. Wilt u andere gebruikers uitloggen? Hierbij zijn de volgende keuzes mogelijk: 1. Ja, er wordt voor gekozen om collega s uit te loggen. Het scherm met alle ingelogde gebruikers verschijnt. 2. Nee, de gebruiker wordt niet ingelogd en kan het BasSoftWare product niet gebruiken. Collega s uitloggen Er is gekozen voor optie 1. Men wil één of meerdere collaega s uitloggen. Indien er voor wordt gekozen om collega s uit te loggen kan zelf met het BasSoftWare product gewerkt worden. Men moet zich echter realiseren dat het werk van de uitgelogde collega abrupt wordt afgebroken, zonder dat deze de kans krijgt het werk op te slaan. De systeembeheerder kan nazien welke gebruiker andere gebruikers uitlogd! Versie :23 Pagina 14 van 14

15 Het is ook mogelijk dat men zelf als ingelogde gebruiker is achtergebleven, nadat Microsoft Office Excel op een ongeldige manier is beëindigd. Wellicht heeft u de pc opnieuw gestart, nadat deze is blijven hangen. Ga op de volgende wijze te werk om collega s uit te loggen. 3. Klik op de naam van de persoon die uit wilt uitloggen. TIP: Kijk eerst of men daar zelf tussen staat en log jezelf eerst uit. 4. Klik op de knop Loguit. Herhaal dit vanaf stap 3 zovaak dit nodig is. 5. Klik op de knop Einde. Indien het aantal gebruikers overeenkomstig het aantal licenties is, wordt men direct ingelogd. Is het aantal gebruikers nog steeds te hoog, dan herhaald zich deze procedure automatisch vanaf stap 1. TIP: Komt het vaak voor dat de gebruikerslimiet is bereikt, overweeg dan de aanschaf van extra licenties. Is geen dataregel foutmeldingen Versie :23 Pagina 15 van 15

16 Hoofdstuk 2, voor de systeembeheerder. Installatie Demo-installatie De demo-installatie bevat drie stappen. 1. Start het bestand BASDATA.EXE waardoor alle benodigde bestanden in de map c:\basware\basdata worden geplaatst. 2. 1) De macro beveiliging en eventueel de betrouwbaarheid van Visual Basic projecten dient ingesteld te worden binnen Excel bij de menuoptie Extra - Macro - Beveiliging. Een en ander is afhankelijk van de gebruikte Excel versie. 3. 1) Meldt BASDATA.XLA aan als invoegtoepassing binnen Excel bij de menuoptie Extra - invoegtoepassingen óf dubbelklik op c:\basware\basreg\basdata.xla. 1) Zie de relevante bijlagen. Geldige registratie Zonder geldige registratie zal deze software blijven fungeren als demo. Bepaalde functies zijn dan uitgeschakeld of maar beperkt beschikbaar. Aanvragen licentie Voor het volledig laten functioneren van deze software, dient deze eerst bij Beuvink Advies en Service geregistreerd te worden. Per zal een bestand worden toegezonden. Om dit bestand te ontvangen dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: 1. Zend een naar 2. Vermeld in de de volgende gegevens: a. De exacte bedrijfsnaam b. Postadres met postcode en plaats c. Bezoekadres met postcode en plaats d. Telefoonnummer e. Faxnummer f. adres bedrijf/gebruiker g. Naam en adres gebruiker, t.b.v. toezending update informatie h. Naam en adres applicatiebeheerder, t.b.v. toezending te installeren updates. Doorgeven MachineId Nadat van Beuvink Advies en Service het licentiebestand ontvangen is, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: 1. Plaats het toegezonden bestand in de map waarin de software is geïnstalleerd. 2. Start de Microsoft invoegtoepaasing door er op te dubbelklikken. Versie :23 Pagina 16 van 16

17 Het bovenstaande scherm zal worden geopend. Voer de volgende handelingen uit: 1. Noteer het MachId. Dit kan eenvoudig en foutloos middels kopiëren (ctrt-c) en plakken (ctrl-v). U mag ook de gehele tekt van het blauwe scherm kopiëren. 2. Klik op de knop Annuleren. 3. ons het MachId toe. PASOP: Het registratiebestand mag inhoudelijk niet worden gewijzigd. Gebeurt dit wel, dan zal de software hiervan melding maken. De software zal echter niet meer functioneren. Invoeren KeyCode Wanneer aan Beuvink Advies en Service het MachId is doorgegeven, dan zenden wij de KeyCode toe. Deze dient in de volgende schermen ingevoerd te worden. Versie :23 Pagina 17 van 17

18 Start de Microsoft invoegtoepassing door er op te dubbelklikken. Het bovenstaande scherm verschijnt. Voer de volgende handelingen uit: 1. Klik op de knop Registreren. Het volgende venster zal zicht tonen: Voer de volgende handelingen uit: Versie :23 Pagina 18 van 18

19 1. Voer de KeyCode in. 2. Klik op de knop Maak licentie. Vervolgens zal de software, zonder demomelding, volledig functioneren. Wanneer dit niet zo is, herhaal dan deze procedure Invoeren KeyCode. Versie :23 Pagina 19 van 19

20 Bijlagen Instellen beveiliging Office 2000 en XP Binnen Excel (onderdeel van Office XP) dient het beveiligingsniveau en de betrouwbare bronnen ingesteld te worden. Beveiligingsniveau Stel het beveiligingsniveau in op Gemiddeld of Laag. Versie :23 Pagina 20 van 20

21 Betrouwbare bronnen Beide opties dienen aangevinkt te zijn. Versie :23 Pagina 21 van 21

22 Aanmelden als invoegtoepassing Bij de installatie van BasReg wordt deze automatisch aangemeld als invoegtoepassing binnen Excel. In de lijst met beschikbare invoegtoepassingen dient BasData aanwezig en aangevinkt te zijn. Indien BasReg niet de lijst aanwezig is, klikt men op de knop Bladeren en zoekt in de map c:\basware\basreg naar het bestand BASDATA.XLA. BasReg kan uitgeschakeld worden door het vinkje uit te schakelen: BasData. Versie :23 Pagina 22 van 22

23 Helpdesk De helpdesk van Beuvink Advies en Service is 24 uur per dag per bereikbaar. Het adres is Telefonisch De helpdesk van Beuvink Advies en Service is op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur per telefoon bereikbaar. Het telefoonnummer is Versie :23 Pagina 23 van 23

H A N D L E I D I N G. Copyright Beuvink Advies en Service

H A N D L E I D I N G. Copyright Beuvink Advies en Service H A N D L E I D I N G - A L G E M E E N Copyright 1999-2007 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel

Nadere informatie

BasCalc Bouw. Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service. Beuvink Advies en Service. toestemming van Beuvink Advies en Service.

BasCalc Bouw. Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service. Beuvink Advies en Service. toestemming van Beuvink Advies en Service. BasCalc Bouw Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service R E L A T I E B E H E E R Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

CURSUS voor beginners inclusief rapportages en kostenbewaking

CURSUS voor beginners inclusief rapportages en kostenbewaking CURSUS voor beginners inclusief rapportages en kostenbewaking Copyright 1999-2011 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus Copyright 1999-2010 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G - R E G I S T R A T I E. Copyright Beuvink Advies en Service

H A N D L E I D I N G - R E G I S T R A T I E. Copyright Beuvink Advies en Service H A N D L E I D I N G - R E G I S T R A T I E Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding

Tool Calculeren voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Handleiding voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl V2011.03.1 Tool Calculeren Voor Bouwkosten.nl en BeheerEnOnderhoudkosten.nl Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem.

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Hoe moet ik rapporten configureren Overzicht Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, zoals een gebruiker die zijn/haar credential aanbiedt,

Nadere informatie

1. Installatie van Het RekenProgramma

1. Installatie van Het RekenProgramma 1. Installatie van Het RekenProgramma 1. Nadat u de software heeft gedownload kunt u de installatie als volgt starten: Voor Windows XP gebruikers: U dient als beheerder op uw computer te zijn aangemeld.

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word

Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word Installatie in Microsoft Word en gebruik van Microsoft Word macro voor het vertalen van tekst in Microsoft Word Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen voor een juiste installatie en gebruik. We raden

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen Gemaakt door : Marcel van Vuuren Bijgewerkt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 24072015_v3.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Plaatsen van een artikel...

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

UNIFORM-Pocket PC Handleiding

UNIFORM-Pocket PC Handleiding UNIFORM-Pocket PC Handleiding Inhoud 1. Installatie UNIFORM Pocket PC... 3 2. Handleiding UNIFORM Pocket PC... 5 2.1 Attentielijst... 5 2.2 Dierkaart... 7 2.3 Registraties... 10 2.4 Synchroniseren... 10

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Massabalans Autodemontagebedrijven

Massabalans Autodemontagebedrijven Massabalans Autodemontagebedrijven Een handleiding voor het importeren van de meldgegevens uit AMICE, het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Versie 1.4 Februari 2016 Inleiding Dit

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In V2.0 mei 2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP DE INSTALLATIE... 3 2. WAT IS MY CONFERENCING OUTLOOK ADD-IN?... 3 3. EISEN EN BEPERKINGEN... 3 4. WAT

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Handleiding BasTerm /basis. Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service

Handleiding BasTerm /basis. Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service /basis Copyright 1999-2016 Beuvink Advies en Service Versie 26-5-2016 13:10:00 Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN.... 4 DOEL.... 4 DE INTERFACE.... 4 HOOFDLIJNEN.... 6 RAW PROJECTEN.... 6 PROJECTGEGEVENS....

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Handleiding registreren coördinaten

Handleiding registreren coördinaten Handleiding registreren coördinaten 1. Open het gebruikersregister voor radiozendamateurs. 2. Kies voor Mijn gegevens. 3. Log in met uw DigiD. Op de pagina registreren radiozendamateurs van de website

Nadere informatie

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s

Bij Word 97 wordt geen gebruik gemaakt van de hier genoemde beveiligingsniveau s Installatie in Microsoft Word en het gebruik van de Microsoft Word macro voor schalen van foto s en toevoegen van een index in de RTF uitvoer van GensDataPro Leest u eerst de hierna volgende richtlijnen

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

VBA voor doe-het-zelvers

VBA voor doe-het-zelvers VBA voor doe-het-zelvers Handleiding van Auteur: Leofact December 2013 Inleiding VBA is de taal die Microsoft heeft ontwikkeld om taken voor het MS office pakket te automatiseren, of om er nieuwe functies

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Handleiding. Vanaf BFC Software Versie: MTD Hardware Versie: 5.2 Document Versie: van 16 Handleiding BFC Versie:

Handleiding. Vanaf BFC Software Versie: MTD Hardware Versie: 5.2 Document Versie: van 16 Handleiding BFC Versie: Handleiding Vanaf BFC Software Versie: 1.0.4.3 MTD Hardware Versie: 5.2 Document 1 van 16 Handleiding BFC Inhoudsopgave: Introductie... 3 Installeren van de benodigde software... 3 1. Installeren van Microsoft

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding

Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn Ordersysteem Voor Windows Handleiding Poeltuyn voor Windows V1.2.4 d.d. 1 November 2003 pagina 1 Inleiding Na vele jaren te hebben gewerkt met Poeltuyn voor Dos wordt nu met trots ons nieuwe Poeltuyn

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

INSTRUCTIE UPDATEN LENOVO TABLET

INSTRUCTIE UPDATEN LENOVO TABLET INSTRUCTIE UPDATEN LENOVO TABLET 1. Algemeen In deze instructie wordt uitgelegd hoe je een belangrijke update op je Lenovo tablet dient te installeren. Deze update zorgt er voor dat de verbindingsproblemen

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u:

Uitgebreide informatie over de inrichting en werking van RADAR Lite kunt u vinden op de Service portal. Daar vindt u: Snel aan de slag met RADAR Lite Dit stappenplan helpt u om met zo min mogelijk inspanning zo snel mogelijk aan de slag te gaan met RADAR Lite. De hieronder beschreven stappen zijn de minimale instellingen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Kilometerregistratie in Excel

Kilometerregistratie in Excel Kilometerregistratie in Excel 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

importeren leden uit sportlink club

importeren leden uit sportlink club Start Sportlink Club en het onderstaande scherm wordt zichtbaar. Selecteer vervolgens in het zoekscherm 'Ja' in het vak 'Spelend en sporttype' Mocht u nu leden missen, dan zijn deze of nog niet aangemeld

Nadere informatie