De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven."

Transcriptie

1

2 De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het doorbreken van nieuwe delen van het leven". En we spreken over vijf verschillende gebieden van ons leven welke we kunnen doorbreken tot een nieuwe hoogte. We hebben al gesproken over geloof, we hebben over vrijheid gesproken, eentje die begint met een f...ehm.. familie! He da's een goeie. We hebben over familie gepraat... Maar deze week gaan we over financiën spreken, doorbreken tot een nieuw niveau in financiën. Laat me je iets vragen: vinden jullie dat wel goed? Vinden jullie het goed om een nieuw niveau in financiën te gaan bereiken; elk persoon heeft dit nodig. Elk persoon heeft dit nodig, het maakt niet uit of je veel geld hebt of weinig. Iedereen moet zijn financiën behandelen volgens Bijbelse principes. En wanbeheer van financiën veroorzaakt meer problemen in onze levens dan je realiseert. Wanbeheer van financiën veroorzaakt huwelijksproblemen. Wanbeheer van financiën veroorzaakt gezondheidsproblemen. Wanbeheer van financiën veroorzaakt emotionele problemen. Dus moeten we onze financiën volgens Bijbelse standaarden aanpakken. Voordat ik drie punten ga behandelen die de Heer me vandaag gegeven heeft, wil ik je vertellen hoe ik hierop kwam. Ik schreef een aantal jaren geleden een boek, genaamd: "The Blessed life". Dat deelt alleen maar in vrijgevigheid. Ik schreef het boek omdat James Robertson Ministries naar me toe kwam en vroeg: wil je een les over vrijgevigheid voor ons doen, we voelen wel aan dat dit balans heeft, en je hebt een passie om mensen te helpen in dit gebied", en zo is het, en als je een boek zou willen schrijven, en ik zei, "dat ligt al een tijd op mijn hart", en dus schreef ik het boek "The Blessed Life". God heeft het gezegend, er zijn veel exemplaren verkocht, het helpt mensen, dit is het hoofddoel, trouwens, ik verdien hier geen geld aan, een persoon zei tegen mij: "Je hebt zoveel geld verdiend aan dit boek",de kerk deed dat trouwens, ik heb alle royalties aan de kerk gegeven. Dus de kerk heeft honderdduizenden dollars aan het boek verdiend, en daar ben ik dankbaar voor.maar de reden dat ik dit boek schreef is om mensen te helpen. Laat me je vertellen wat er gebeurd is: Nadat ik het boek had geschreven kreeg al die s en brieven, en dit is wat de meeste mensen zeggen: "Ik geef, maar ik zit nog steeds in de schulden". Laat me je iets uitleggen: ik snap die uitspraak niet. Mensen schijnen dit geven te zien als een soort magische spreuk die je kunt doen, en als je geeft maakt het niet uit of je boven je stand leeft, geld uitgeeft met creditcards, alles komt wel goed als je maar geeft. Dat is niet waar het boek over ging. Het boek ging niet over hoe je je financiën op orde krijgt, maar over God tot een specifiek deel van je hart, egoïsme, laten spreken, en omzetten naar vrijgevigheid en aanzetten tot geven. Wat ik me realiseerde was: je kunt niet geven als je geen geld hebt, en je je geld niet goed beheert. Achteraf ging ik naar George, en dacht hier nog eens over na, ik geef, maar ik ben nog steeds in schulden, nogmaals, het slaat nergens op. Geven is maar een gedeelte van het op orde krijgen van onze financiën. Het is alsof ik een boek geschreven heb over het kammen van je haar, en dan krijg ik s van mensen die zich niet gewassen hebben, en zeggen: ik kam mijn haar, maar toch stink ik nog steeds. Het kammen van je haar is maar een deel van je toilet, snap je, er zijn nog een aantal delen over. Dat is hetzelfde als met geven: geven is maar een gedeelte. Het is maar een gedeelte van het in orde maken van onze financiën. Als je niet geeft zijn je financiën niet op orde. Maar als je begint met geven, zal het het andere niet opheffen. Dus ik ging naar pastor George Grubs toen ik al die s kreeg, en zei tegen hem: "Ik zou graag willen dat je samen met mij een boek schrijft en het "voordat je het gezegende leven kunt leven" of zoiets. Ik weet even niet hoe het te noemen, maar ik wil praten over het in orde maken van je financiën. Wat ik dacht was dat het normaal was, dat als je ergens geen geld voor hebt, dan kun je het niet kopen. Ik dacht dat iedereen dat wel wist, want dat heb ik zelf voor jaren gedaan. Als je het geld hebt, koop het als het Gods wil is. Als je het geld niet hebt, koop het niet, je leeft niet op onnodige uitgaven of schulden. Ik ging er van uit dat iedereen dat wel wist, dat het fout is om op geleend geld te leven, en wat ik uitvond: ze weten het dus

3 niet. Niemand heeft het ze verteld, deze financiële principes, en ze staan in het Woord. Dus ik ging naar George en zei:"begin te denken en te bidden erover, en een boek mee te schrijven, over hoe je financiën op orde te krijgen, maar ik weet niet hoe het te noemen. We begonnen te bidden, en ik geloof dat God hem de structuur voor het boek gaf. Hij de het een jaar geleden aan mij, en wat God hem gaf waren de tien financiële geboden. En ik nam wat George al gedaan had en begon ermee te werken en er voor te bidden. We bidden ervoor, en werken er samen nu ongeveer een jaar aan, en we gaan een boek uitgeven met de titel: "De Tien Financiële Geboden", met als ondertitel:"voordat je het gezegende leven begint". Zoiets. Maar het punt is God gaat wat waarheid onthullen, en je geweldig helpen, dus dat ga ik de volgende weken met je delen. De Tien Financiële Geboden; ik zal er elke week een aantal met je doornemen. 1. Nu, hier is het eerste financiële gebod: Nummer een: U zal de Here boven alles eren. U zal de Here boven alles eren. Dit is de eerste die George schreef, en toen ik er naar keek, deed het me denken aan het Eerste Gebod. Dus wat ik dacht was, kijkende naar de Tien Geboden, en ik nam de tien financiële geboden die George geschreven had en veranderden ze een beetje vanaf die tijd, combineerden een aantal, voegden er wat aan toe, en ik keek naar de Tien Geboden en ze verwezen naar de Tien Geboden. Bijvoorbeeld, in Exodus 20;3 staat: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben". Dat is het Eerste Gebod. het eerste gebod is: Je moet god op de eerste plaats zetten. Dat is ook het eerste financiële gebod. Als je je financiën op orde wilt hebben, zul je God bovenaan moeten hebben. Dit wordt ook wel het principe van tienden genoemd, en het is het principe van tienden geven, maar het is meer dan dat alleen.ik wil dat je dit begrijpt. Het is het principe van wie het eerst komt in je leven. Het principe van God op de eerste plaats. Laat me teruggaan en je iets zeggen: dit worden geen afleveringen over geven. Maar het eerste punt gaat wel over geven. Dit is de reden. Dit is niet het enige financiële principe, maar wel het eerste. Als je dit niet doet wanneer je in problemen bent, en dit is verbazingwekkend: God gaf Tien Geboden; en er zijn er tien; en God vraagt ons om tien procent, dit is wat ik wil zeggen: God is geïnteresseerd in de tien procent, maar ook in wat je doet met de 90 procent. En wat je doet met de 90 procent gaat ook een effect hebben op je leven. Het gaat je huwelijk, je leven en je emoties beïnvloeden. Dus moeten we op de plaats komen dat we begrijpen dat God eerst komt. Hier is een vraag: Waarom zou God je vragen om tien procent van je geld te geven? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom zou God, Die alles bezit, en jij maakt net die per jaar, of wat het ook mag zijn, waarom zou God dat doen? Luister hier goed naar: het is niet voor Hem. Het is een test in een heel moeilijk gebied van ons leven, en God weet dat, omdat het in ons hart zit, omdat waar je schat is, daar je hart zult zijn, en God weet dat, en wat Hij wil weten: komt Hij eerst in je hart? Het is simpel een test. En wanneer we de test doorstaan, en God als eerste plaatsen, begint God ons te zegenen. We moeten dit begrijpen: God vraagt altijd voor de eersteling. Hij vraagt om de eerstgeborene, voor de eerste vruchten, en voor het eerste inkomen, de eerste tien procent daarvan. Spreuken 3;9 zegt "Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, nu, je hebt allerlei leerstellingen hierin: als je het boek "The Blessed Life"hebt gelezen of preektapes hebt gehoord, met al de redenen; waarom God Abel zijn offer accepteerde, omdat het eerstgeboren was, en de reden waarom Kains offer niet werd geaccepteerd was omdat het de eerstelingen niet waren; dat is een heel eind voor de wet, de reden waarom Hij om Jericho vroeg omdat het de eerste stad was, de reden waarom Hij om Isaak vroeg was omdat het de eerstgeborene was, de belofte; al die illustraties uit de Bijbel van God die om de eersteling vraagt. Ik dacht: "Ik zou wel een nieuwe illustratie willen". Ik zou een nieuwe plek in de Bijbel willen vinden die dit illustreert. Een tijdje geleden zitten George en ik in een vliegtuig, en ik zeg tegen hem: "ik heb God gevraagd om mij een nieuw voorbeeld te geven nu we bezig zijn met de tien financiële geboden, die ik kan delen met de mensen hoe God als eerste te plaatsen. En ik sluit mijn ogen voor een paar minuten om te rusten in dat vliegtuig, we zijn onderweg om ergens te preken, en ik had ervoor

4 gebeden, en de Heer zei tegen mij: "herinner je je het verhaal van Elia en de weduwe"? "Ja, dat weet ik, 1 Koningen 17, ik ken dat verhaal erg goed". Hij zei:"ik wil dat je terug gaat en leest". Dus ik sloeg open naar 1 Koningen 17; laat me het verhaal met je delen: 1 Koningen 17, vers 8 en 9": "Toen kwam het woord des HEREN tot hem: "Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen". 10 Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide: Haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinke. 11 Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide: Breng mij ook een bete broods mee. 12 Daarop zeide zij: Zo waar de HERE, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot, denk aan dat handvol, een handvol maar, en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. 13 Doch Elia zeide tot haar:, kijk hier goed naar, dit is wat een aantal weken duidelijk van het papier af kwam, Vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek, "Wat? Eerst!" en breng mij die hier; voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. 14 Want zo zegt de HERE, de God van Israel: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal. Weet je hoelang het duurde tot de Heer regen gaf? Drie jaar en zes maanden. Drie jaar en zes maanden. Voor zes maanden lang was er meel en de olie raakte niet op. Waarom? Omdat ze eerst aan God gaf! Dat is het principe hier! Denk hier eens aan: Dit vereist geloof. Stel je voor jij bent die weduwe, en je hebt een maaltijd over, en de man van God zegt tegen jou: "geef het eerst aan mij, en je zult genoeg hebben". Dat vereist geloof; toen ze terugliep naar haar huis, waren er vast gedachten in haar hoofd, en ze zagen er ongeveer zo uit: "Weet je, die man is geschift. Totaal gestoord. En ze kon toch geloven. Dit is wat ik denk: Soms, als ik preek over het geven van tien procent aan God, en er zitten mensen daar die niet eens hun eigen rekeningen kunnen betalen, en komen elke maand tekort, volgens mij denken ze dan: "die kerel is hartstikke gek". Ik kan je vertellen: ik ben niet gek, maar ik geloof het Woord van God. Ik geloof het woord van God! Denk hier een aan! Als God naar jou persoonlijk toe zou komen God nu verschijnt aan jou, en tegen jou zegt, onder vier ogen, "als jij Mij tien procent geeft van je inkomen, zal ik op wacht staan aan de deur van jouw huis, en ik zal de duivel geen toegang geven tot jouw huis, ik laat de duivel niet toe in je huwelijk, ik laat de duivel niet toe in de tienerlevens, ik laat de duivel niet toe in je gezondheid, ik laat de duivel op geen enkele manier toe in je huis, en dat zal ik niet alleen doen, dat is het eerste; er zijn twee dingen voor je; het tweede wat ik ga doen; ik zal je financieel zegenen zodat je meer gaat krijgen als je geeft. Nu, denk hier eens over na. Als God dit tegen jou persoonlijk zou zeggen: als jij mij tien procent geeft zal ik je huis bewaken tegen de duivel en je financieel zegenen zodat je meer gaat krijgen dan hetgeen je geeft. Als God dat tegen je zou zeggen, zou je het dan doen? Laat me even hierheen gaan en het deze mensen vragen. Zij slapen nog steeds. Als God dit persoonlijk aan je zou vragen, zou je het dan doen? "Ja!"- Ja. Ok, raad eens: Hij deed het. En Hij zal het doen. Het staat in Zijn Woord. Hij heeft het gezegd: ik citeer bijna letterlijk uit Maleachi dat Hij gezegd heeft: als jij me de tienden geeft, zal ik de afvreter dreigen ten goede. Niet voor Mijn goed. Voor jouw goed. Ik zal de afvreter dreigen ten uwen gunste en Ik zal de vensters van de hemel openen en zoveel over je uitgieten dat je het niet eens kunt bevatten. Dit is Bijbels! Kun je je voorstellen hoezeer de duivel niet wil dat je dit volgt? Omdat, als je dit gaat doen, zal het je niet alleen financieel gaan helpen, het gaat je huwelijk, je gezondheid, emoties, geestelijk leven, en geestelijk, omdat God als eerste in je leven komt. Kan ik je iets anders vertellen? Het heeft niet alleen effect op je financiën. Dat moet je gaan begrijpen omtrent tienden. Het beïnvloed je kinderen. Het zal je kinderen beïnvloeden. Ik beloof het je. Tienden geven of niet, zal beïnvloeden of je kinderen God gaan dienen of niet. Het zal je kinderen beïnvloeden. Laat me je het bewijzen: Als je verder gaat en de rest van het verhaal hoort in 1 Koningen niet nu. Wanneer je deze week de rest van het verhaal gaat lezen, weet je waar je achter zult komen? Die weduwe haar zoon werd ziek en stierf. En Elia liet hem opstaan uit de dood.

5 Er zijn een aantal dingen die ik hier uit wil halen. Luister goed naar me. Ten eerste: God stuurde Elia niet naar de weduwe om voor Elia te zorgen. Luister naar me. God zond Elia naar de weduwe om voor de weduwe te zorgen. Zij zou sterven. Zij en haar zoon. Ze hadden maar een maaltijd over. Denk je nou niet dat er geen rijke man was waar Elia terecht kon? Of, wat denk je hier van: God had kunnen voorzien in raven om eten te brengen voor Elia. Want dat deed Hij op een ander moment. Hij had een engel naar de aarde kunnen sturen en voor Elia een cake laten bakken, wat dan de eerste Engel-fruit-cake zou zijn... Toch? God doet dat. God zond Elia niet naar de weduwe om voor Elia te zorgen. Luister naar me. God zond Elia om voor haar te zorgen. Luister goed naar me. Tienden dragen niet bij aan Gods voordeel. Het is voor de jouwe. Hij vraagt je om tien procent, zodat Hij voor jou kan zorgen. Zodat Hij jou kan zegenen. Maar niet alleen financieel, toen haar zoon stierf, liet Elia hem uit de dood opstaan. Denk je dat God wist dat haar zoon zou sterven? Natuurlijk wel. God kent de toekomst; Hij weet alles. Hij weet het. En dus zend Hij Elia tot haar, niet alleen om haar financieel te zegenen, en ze is haar man reeds kwijt, heeft maar een zoon, en zend Elia tot haar, ook om haar te zegenen met haar nageslacht. Zie je dit? God vraagt je niet om eerst aan Hem te geven omdat Hij het nodig heeft; Hij vraagt je om Hem eerst te geven, zodat Hij op de eerste plaats in je leven kan zijn, kan meewerken en je kan zegenen. God kan je niet zegenen als Hij niet op de eerste plaats staat in je leven. Dus hier is het eerste financiële gebod; dit is niet het enige financiële gebod, het enige financiële principe, het is het eerste. En de meest belangrijke. U zult de Heer boven alles eren. 2. Dit is de tweede: U zult geen geluk willen vinden in materiele goederen. Als we terug gaan naar Exodus 20 vers 4 is het Tweede Gebod: " Gij zult u geen gesneden beeld maken". Hier zegt Hij: maak je geen enkel beeld van wat op deze aarde is wat een afgod voor je zou kunnen worden. Het tweede gebod heeft te maken met afgoden en afgoderij. Ik vertel je wat materiele goederen met je kunnen doen, als we niet oppassen gaan we naar iets materieels kijken om blijdschap en geluk te brengen in ons leven; dat ding is nu een afgod geworden. Dat is afgoderij. Er is maar een ding wat geluk en blijdschap in je leven kan geven en dat is een voortdurende, levende, gepassioneerde relatie met Jezus. Dat is het enige. Het enige. En allemaal zeggen we: " O, ja dat weet ik wel". " Ik weet wel dat materiaal ons geen geluk kan geven, maar dat kan me wel heel erg blij maken". "Als ik nou zoiets zou kunnen krijgen, brengt dat wel wat geluk in het leven". Tijdelijk. Tijdelijk, maar iedereen, als we ons hart ergens op hebben gezet, en we hebben alles geprobeerd, geprobeerd te lenen, smeken, stelen, alles wat we maar kunnen om het te krijgen, en als we het dan hebben, binnen 24 uur hebben we er spijt van. En we hebben wat we willen, en het heeft geen geluk gebracht. We doen dit de hele tijd. Continu denken we: als ik dit nou maar heb, zou mijn leven zoveel beter zijn. Als ik een nieuwe barbecue zou hebben, dat is alles, Heer. Als ik een nieuwe barbecue zou hebben zou ik blij zijn, en we krijgen dat ding, en we lopen naar buiten, en denken: "nu heb ik tuinmeubels nodig". De barbecue heeft het niet gemaakt, maar een paar extra stoelen om op te zitten bij de barbecue zouden het wel doen, en zo snel als we die kopen, zijn we nog niet gelukkig. In de Bijbel hadden ze manna in de wildernis, en ze zeiden: " we willen dit niet, we willen vlees". Weet je wat er staat? God gaf hen wat ze wilden. Ik gaf ze gewoon wat ze wilden. En terwijl het vlees nog in hun mond was, begonnen ze te klagen over iets anders. Omdat er niets op deze aarde is wat ons zal bevredigen. Spreuken 27 vers 20: "Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk; even onverzadelijk zijn de ogen des mensen". De ogen des mensen zijn onverzadelijk. De Bijbel noemt dit de lust der ogen. En je zult je financiën nooit op orde krijgen, totdat je de lust der ogen onder controle kunt houden. Je hebt geen groter huis nodig, geen betere auto, mooiere kleding, je waarde komt niet uit materiele zaken, blijdschap en geluk komen niet uit materiele dingen. Ik heb een leuk verhaal uit ons gezin: Een van onze zoons zei: Pap, als je dit nou maar voor me koopt...", "zal ik je nooit meer iets vragen... voor de rest van mijn leven". Deb en ik baden erover en we dachten dat het goed was om te doen en we zeiden: "Okee, we kopen het, maar wachten twee maanden. We moeten financieel wat dingen plannen, en even wachten nog, maar over twee maanden gaan we dit voor je kopen. En toen we dit vertelden, weet je wat hij zei: Hij zei: " weet je, als je dit gaat kopen, heb ik ook dit, dit en dat nodig". Dus we herinnerden hem eraan, "we dachten dat je nooit meer iets anders zou vragen". Zo

6 dat is al een tijdje ons grappige verhaal uit het gezin; als je hier om vraagt, vraag jij nooit meer om iets anders; we vragen echter allemaal wel om iets anders. Als je je financiën op orde krijgt, moet je gaan begrijpen dat niets, geen materieel ding je geluk zal brengen. Dit is het derde financiële gebod: Je zult niet ondankbaar zijn voor welke levensstandaard God jou heeft gegeven. Je zult niet ondankbaar zijn voor welke levensstandaard God jou heeft gegeven. Exodus 20 vers 7: "Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt". Jij vraagt, wat heeft dat met ondankbaarheid te maken met als mensen Gods naam ijdel gebruiken? Ten eerste, ongelovigen gebruiken Gods naam als een vloekwoord. Waarom gebruiken ongelovigen Gods naam als een vloek? Woede. Daarom. Ze misbruiken Gods naam wanneer ze kwaad zijn en overstuur ergens over zijn. Waarom zijn mensen kwaad en overstuur? Omdat ze niet dankbaar zijn. Waarom misbruiken gelovigen Gods naam? En jij zegt: o, ik zal nooit Gods naam ijdel gebruiken. Wel, laat me je iets vragen. Is het mogelijk, als je er over nadenkt: u zult Gods naam niet ijdel gebruiken. Denk er eens over na: voor ijdele doeleinden... voor ijdele redenen, is het misschien zo dat gelovigen Gods naam ijdel gebruiken wanneer we zeggen in Jezus naam, in Jezus naam, in Jezus naam bid ik gewoon voor die nieuwe auto. Geef me die nieuwe auto, in Jezus naam, geef me die nieuwe auto. En we gebruiken Jezus naam om een auto te krijgen. Begrijp je dit? Dat vier/vijfde van de wereld armer is dan wij? Begrijp je dat de standaard die we hier in Amerika hebben vreselijk afsteekt tegen vier vijfde, de rest van de wereld? En de rest van de wereld bidt voor een maaltijd, en ze bidden voor eten, en denk hier aan: hier gebruik jij Jezus' naam voor: "In Jezus naam, ik bid voor mijn huwelijk, in Jezus naam, ik bid voor mijn kinderen, in Jezus naam bid ik voor deze persoon, die de Heer niet kent, zodat deze gered wordt. En we nemen Jezus naam, en we bidden voor materiele zaken. En dit is wat het betekent: dit is wat Hij zei: " maak je over deze dingen geen zorgen". Omdat je hemelse Vader het al weet. Al je noden. En Hij zegt: Ik weet niet waarom je je zorgen maakt over deze dingen. De heidenen maken zich zorgen over wat te eten, wat te drinken, waar te slapen, waar te overnachten, wat voor kleding, en dit is wat Hij zei: Jij hoeft je hier geen zorgen over te maken. Mijn hemelse Vader zal hier voor zorgen. En hier gaan we: In Jezus naam, Jezus naam, Jezus naam... Jezus naam gebruiken om een groter huis te krijgen. En dit is wat me irriteert: wij denken dat" in Jezus' naam een magische formule is. "Als ik "Jezus naam" zeg, krijg ik dit". Dit zouden we moeten zeggen: "In Jezus naam wil ik U dienen, "In Jezus naam wil ik Uw wil doen". "In Jezus' naam wil ik dicht bij U wandelen". Zie je, ondankbaar zijn opent de deur naar allerlei soorten van kwaad in ons leven. Laat me je een aantal teksten laten zien. Romeinen 1 vers 21: " Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt; niet gedankt; maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart". Luister, wanneer het zegt: het is duister geworden in hun hart" betekent dat ze misleid werden; deze mensen kenden God, maar omdat ze niet dankbaar waren openden ze zich voor misleiding. Ondankbaar zijn opent ons, zelfs mensen die God kennen, voor misleiding. 2 Timotheus 3;1: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, kijk wat er in deze lijst staat: ondankbaar, onheilig,3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig(zonder zelfcontrole), da's de reden waarom er zovelen in schulden leven, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God". Ondankbaarheid opent ons voor een hele berg geestelijke problemen. Ik zei daarnet, het niet onder controle hebben van onze financiën veroorzaakt huwelijksproblemen, jazeker, veel, vele problemen worden veroorzaakt vanwege slecht financieel beheer. Het veroorzaakt gezondheidsproblemen, emotionele problemen. Laat me je vertellen wat voor problemen het nog meer veroorzaakt: dit is een hele grote: het veroorzaakt spirituele problemen. Want als God niet op de eerste plaats komt in je leven, en je begrijpt dat niet, en je gebruikt je financiën niet om God te eren, open je jezelf voor allerlei geestelijke problemen. En hier het probleem: Als je ondankbaar bent, drijft je dat tot extreem onverstandige financiële beslissingen. Want we zijn niet dankbaar voor de auto die we hebben: en we kopen een ander en we steken ons voor vijf, zes zeven jaar in de schulden. Omdat we niet dankbaar zijn voor het huis, kopen we er een die we ons beslist niet kunnen veroorloven. Omdat we niet dankbaar zijn voor hetgeen we hebben.

7 Er is niets mis met het kopen van een nieuwe auto of een nieuw huis, zolang we het maar niet doen uit ondankbaarheid voor de levensstandaard die God ons gegeven heeft. We moeten begrijpen dat ondankbaarheid en onwijs met financiën omgaan volgens Bijbelse principes ons openstelt voor allerlei soorten problemen en hier is er een van: dit is wat mij verbaast: Er zijn vele gelovigen die kwaad zijn op God omdat God niet voorziet voor hen. En ze denken dat Hij niet voorziet omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Laat me je zeggen wat God mij vertelde toen ik in een soortgelijke situatie zat. Ik was overstuur omdat ik mijn rekeningen niet kon betalen en ik had een hoop schulden in die tijd; dit was wat God tegen mij zei: " Zoon, ik ben niet verantwoordelijk voor schulden die ik niet veroorzaakt heb". " Ik ben niet verantwoordelijk voor aankopen die jij doet zonder dat je er voor bidt". "Jij kunt ze zelf gaan bekostigen". Debbie en ik; onze financiën waren een rommeltje. Wij begrepen deze principes niet, en onze financiën lagen overhoop. We begonnen het Woord te lezen. En een ieder van ons heeft het Woord wel gelezen. We hebben die financiële principes wel gezien. En het eerste wat we dan zeggen is " het eerste wat we doen is uit de schulden komen". En we baden er voor, en we meenden de Heer te horen zeggen" op alles behalve je huis, omdat we vonden dat het huis waarde had, en we vonden het beter om te bezitten dan te huren, en al onze huizen hebben geld opgeleverd. We hebben ons niet in financiële gebondenheid gebracht om het te doen, we hebben niet boven ons hoofd uit laten groeien, we hebben het op langere hypotheken gezet, extra afbetaald, en God heeft ons toegestaan om meer winst te maken van onze huizen, maar Hij zei: "Kom uit de schulden". Dus we keken rond en het eerste wat we tegenkwamen was de auto. We hadden een bijna nieuwe auto, en luister naar me, we waren nog niet zolang getrouwd. We hadden een auto, van welke de betaling hoger was dan die van onze hypotheek. Want wij wilden een mooie auto, zoals iedereen van onze leeftijd, waarom konden wij dan geen mooie auto hebben? God zei: "Ik wil dat je die auto verkoopt". Ik herinner me dat ik tegen de Heer zei: "Heer, ik ben er ondersteboven van". Heb je hem dat wel eens verteld? Hij zei: "Natuurlijk ben je dat". "In meerdere opzichten is het een puinhoop". Toen zei ik: "Maar, Heer, als ik de auto verkoop, leid ik verlies". Denk hier eens over na. De auto was verkeerd, ik had het niet moeten kopen, het was afgoderij, dus het is fout, en dit zeg ik tegen God: "Heer, als ik deze afgod verkoop, verlies ik geld". Wat denk je wat God dan zegt: "nou, houd je afgod dan maar"? " want ik wil niet dat je geld verliest..." " Ik wil dat je je financiën op orde krijgt zodat ik je kan zegenen!" Zodoende zei ik:" we gaan de auto verkopen". We verkochten de auto, we hadden een klein beetje geld toen, begonnen een beetje te sparen, namen dat en betaalden dat af, en hadden 750 dollar over. En de Heer zei: "Nu koop je een auto voor contant geld". En we keken rond, en er waren niet veel auto's voor 750 dollar. En een vriend van ons had een auto, en die wilde het wel voor 750 dollar verkopen. Het was een Ford station uit 1973 met kilometer op de teller. En we kochten het voor 750 dollar. En die vriend van ons deed er nieuwe banden onder omdat het echt nodig was. Zo erg was het. Kan ik je iets zeggen? We hielden van die auto. Weet je waarom? Omdat we in Gods wil stonden. En we hadden er voor gebeden. We hebben het gezalfd met olie, ongeveer een kwart liter per week. We reden die auto. En het duurde jaren om onze financiën op orde te krijgen. Luister goed: Je financiën waren niet over een nacht ijs een puinhoop geworden. Je zult ze ook niet in een dag tijd op orde krijgen. Laat me je vertellen wat er wel op een dag gebeurt: vrede en blijdschap. We hadden meer vrede en meer blijdschap omdat we leefden volgens Gods... Gedurende die tijd dat we zeiden: "we kopen even heemaal niets meer", dat is echt noodzakelijk. Al het extra geld wordt gebruikt om de schulden af te betalen. Als je serieus wordt om Gods wil te gaan doen, wordt God serieus om jou te zegenen. En onze föhn ging kapot gedurende die tijd. Onze föhn. En Debbie zei tegen mij: " dit is noodzakelijk". En ik zei tegen haar: " Prima, maar ik wil er eerst over bidden". Het was een zaterdag, ik zei:"ik wil gewoon even bidden". "Ik wil dit eerst aan God vragen". En ze zei: "Dat is goed". Ik bad en zei, " dit gaat heel vreemd overkomen, maar ik denk dat we een dag moeten wachten". Ze zei:"ok, ik doe mee". Dit was op een zaterdag, op zondagmorgen, toen we naar de kerk gingen, en een dame liep naar ons toen en zei;" Ik was gisteren in de Wallmart, en God vertelde me om voor jullie een föhn te kopen". Luister, dit is leuk: Het is geweldig om te weten dat je financiën samengaan met Gods plan voor je leven. En sommigen van jullie zitten diep in de financiële problemen... Want je financiën zijn een puinhoop. Ik ga je de volgende weken helpen. Maar het is in dit gebied waarover we spraken, als je een doorbraak wilt, herinner je de eerste boodschap die ik in de series gesproken heb, er zijn twee dingen voor een doorbraak nodig: Geloof, en

8 werken. En wanneer je deze preken hoort moet je gaan geloven dat God je gaat zegenen als je deze dingen doet, maar je moet ook wat dingen gaan veranderen. En als je gaat handelen en gaat bidden, over 5, 10 jaar ga je me danken dat God je hele leven heeft veranderd omdat Hij je financiën heeft veranderd. Ik wil dat je twee gedeelten uit de Bijbel openslaat: Exodus hoofdstuk 20 en Lukas hoofdstuk 16. Exodus 20 en lukas hoofdstuk 16. We zijn bezig met de serie genaamd "financiën Verheffen". Doorbreken tot nieuwe niveaus in het leven. We hebben gesproken over gaan naar een nieuw niveau in geloof, familie, vrijheid, en nu gaan we het hebben over een nieuw niveau bereiken in financiën. Ik vertelde je verleden week, toen ik het boek "The Blessed Life" schreef, dat ik al die s kreeg van mensen die zeiden: "Ik geef, maar heb nog steeds schulden". En ik snap die uitspraak niet, omdat geven als een magische formule wordt gezien, welke wij preken in het lichaam van Christus, alsof er een geldboom in de achtertuin staat, wat niet waar is. Er zijn andere financiële principes in het Woord van God waar we naar moeten leven. Dus heb ik George Grubbs gevraagd me te helpen een boek te schrijven welke "The Blessed Life"moet gaan opvolgen, en hij kwam op het idee van de Tien Financiële Geboden. En afgelopen week spraken we over de eerste drie, in Financiële Geboden deel 1, dus dit wordt deel 2, en we gaan het hebben over de vierde, vijfde en zesde financiële gebod. 4. Dus hier is het vierde financiële gebod: "U zult een goede rentmeester zijn". "U zult een goede rentmeester zijn". Als je afgelopen week hier bent geweest zie je dat de tien financiële geboden gelijk lopen met de Tien Geboden, en als je naar vers 4 kijkt, het vierde gebod in Exodus 20: "8Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt". Een goede rentmeester zijn staat in verband net het vierde gebod om de sabbat te gedenken, want dat heeft alles te maken met het zijn van een goede rentmeester. De reden dat je de sabbat gedenkt is omdat je een rentmeester bent over de tijd die God je op deze aarde gegeven heeft. Je hebt zeven dagen in de week, en om een goede rentmeester te zijn over die zeven dagen moet je een dag rust nemen. En ik ga hierover delen in het kader van het hebben van plezier, gaan naar een nieuw niveau in plezier, en ik ga leren over het rusten gedurende een dag in de week omdat dat er een deel van is. Je moet begrijpen dat er drie hoofdgebieden zijn gegeven waarover we rentmeesterschap hebben. 1. Je tijd 2. je schat 3. je talenten. Je tijd, je schat, en je talenten. Hoe ga je een rentmeester zijn in deze drie hoofdgebieden in je leven? Als je op deze aarde een voorspoedig of gezegend leven wil leiden, zul; je moeten leren om je tijd te beheren, dat is je familie, werk, al deze dingen. Je zult je schat moeten beheren, je geld. En je moet leren je talenten te beheren, iedereen heeft een talent wat God je gegeven heeft; niemand anders kan doen wat jij doet. Niemand kan datgene doen wat jij doet. Maar jij kan iets doen voor het Koninkrijk van God waar God jou voor geroepen heeft en waarvoor God jou de gave voor gegeven heeft en je moet daar een rentmeester over zijn. In Mattheus 25, je hoeft die nu niet open te slaan, maar iedereen kent de gelijkenis van de talenten. En het zegt: Jezus geeft vijf talenten aan de een, twee talenten aan de ander en een talent aan nog een ander. En na een tijd komt Hij terug en vraagt: " Wat heb je er mee gedaan?" En de man die vijf talenten had, verdiende er vijf talenten bij. De man met twee talenten verdiende er twee bij. De man met de ene begroef het in de grond, en gaf het terug aan de Heer, en de Heer heeft behoorlijk de pest in. Als je het gelezen hebt, Hij wordt witheet op die vent, geeft hem op zijn donder. Toen ik dit afgelopen week aan het lezen was, dacht ik: "Heer, weet U, U had hem toch ook kunnen bevelen om het niet te verliezen, U had hem ook kunnen bevelen het niet in de aandelenmarkt te stoppen gedurende 1999 tot Op zijn minst, omdat hij het verloren had, als hij zoiets had gedaan. Handhaven is voor de Heer geen getrouwheid. Laat me dit herhalen: Wanneer je naar de gelijkenis van de talenten kijkt; een man vermeerdert, een ander

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

LES 37 [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3

LES 37 [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3 LES 37 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit de

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Naar de Hel en terug

Naar de Hel en terug Naar de Hel en terug door Dr. Rawlings Documentatie (Mattheus 7:14-14) Video script van TBN Films Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot verderf leidt, en velen

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL Een kritische kijk op een onbekritiseerde doctrine Vertaald door Anke Pronk-Waterlander M A R T I N Z E N D E R 1 Martin Zender gaat naar de hel (oorspronkelijke titel: Martin

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Look Great, Feel Great Subtitel: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now Copyright 2006 door Joyce Meyer Uitgegeven

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Delta Cursus-plus. studie

Delta Cursus-plus. studie Delta Cursus-plus Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16) HOE ONTWIKKELT EEN CHRISTEN EEN EENVOUDIGE LEVENSSTIJL? studie A.

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen?

Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Hugo Bouter Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Bijbelstudies over 1 Koningen 17 tot 19 Boeken om de Bijbel Gouda Het gebed

Nadere informatie