Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les"

Transcriptie

1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Duits nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom

2 Nederlands Duits deel 1 les 01-1 het adres ben Duitse heet hoe ik in is je (= jij) jij (=je) jouw mijn de naam de nationaliteit het nummer de Stationsstraat het telefoonnummer waar wat woon Adresse bin Deutsche heisst wie ich in ist du du dein mein Name Nationalität Nummer Stationsstraße Telefonnummer wo was wohne deel 1 les 01-2 dag de Denemarken geen heb kom komt de meneer Nederland nee niet pas de stad de straat de telefoon u (Guten) Tag der/die/das; Hier: der Dänemark kein habe komme kommen (der) Herr Holland / Niederlande nein nicht erst Stadt Straße Telefon Sie

3 uit uw vlakbij welke woont aus Ihr in der Nähe von welche wohnen deel 1 les 01-3 haar het hij ook ihr die/der/das er auch van von zij (zij heet Anne) zijn (zijn adres) sie sein deel 1 les 02-1 achter de broer dat (dat ben ik) dit de dochter drie een één (= 1) en de familie de foto geleden hebben helemaal het (het is) jaar de jongen de jongens kijk de kinderen links het meisje mij de moeder naast oude de ouders rechts hinter Bruder das das Tochter drei ein ein(s) und Familie Foto zurück haben ganz der/die/das Jahr(e) Jungen Jungen guck mal, schau mal Kinder links Mädchen mir Mutter neben alt(es) Eltern rechts

4 staat tien twee de vader ziet zonen de zus steht zehn zwei Vater sehen Söhne Schwester deel 1 les 02-2 dan (ouder dan) jongste het kind ouder oudste wie als jüngste Kind älter älteste wer deel 1 les 02-3 dat (ik hoop dat) dus erg Frankrijk getrouwd heeft hier hoop je (je moeder) komen kort lieve lukt mag mis misschien naar de oom sinds de tante vorig de vrouw wonen ze (ze wonen) ze (ze komt) dass also sehr Frankreich geheiratet hat hier hoffe du kommen kurzem liebe glückt/gelingt darf vermisse vielleicht nach Onkel seit Tante letztes Frau wohnen sie sie deel 1 les 03-1

5 half hoe laat het kwart de minuten negen over het uur vijf voor (kwart voor acht) halb wie spät viertel Minuten neun nach Uhr fünf vor deel 1 les 03-2 acht afgelopen begint bel de boodschappen de bus het deel doe (doe boodschappen) drink eerder eet elf eten gaan de koffie de krant leer lees de les luister maak maak klaar (klaarmaken) de middag 's middags Nederlandse neem (neem de bus) nog de ochtend 's ochtends de oefening of om (om 7 uur) de pauze praat de school soms acht letzten beginnt anrufen einkaufen Bus Teil gehe (tun) trinke eher esse elf essen gehen Kaffee Zeitung lehrne lese (Unterrichts-) Stunde höre mache mache fertig Mittag mittags Niederländischen nehme noch Morgen morgens Übung oder um Pause spreche Schule manchmal

6 sta op (opstaan) de tekst thuis de TV twaalf vier de vriend de vriendin vroeg we weer (we gaan weer) zes zeven steh auf Text zu Haus Fernseher zwölf vier Freund Freundin früh wir wieder sechs sieben deel 1 les 03-3 de avond 's avonds het bed behalve bijna het café die (mensen die) donker ga het huis iedereen wordt licht (het wordt licht) de mensen moe de nacht 's nachts niemand nieuws slaap slaapt stil tot (tot zes uur) wakker werken worden Abend abends Bett ausser beinahe Café die dunkel gehe Haus jeder/alle wird hell Menschen müde Nacht nachts niemand Nachrichten schlafe schläft still bis wach arbeiten werden deel 1 les 04-1 al alweer april augustus schon schon wieder April August

7 de dagen dan (= op dat moment) december echt één (één jaar = 1 jaar) eerste het eind er (staat er) februari de herfst januari juli juni koud de lente de maand de maanden maart mei minder november oktober op (op vakantie) regent de scholen september sluiten steeds vaak de vakantie vanaf veel verdwijnt warmer de weken wel de wind de winter de zomer de zon Tage dann Dezember echt ein(s) erste Ende da Februar Herbst Januar Juli Juni kalt Frühling Monat Monate März Mai weniger November Oktober im regnet Schulen September schliessen stets oft Urlaub ab viel verschwinden wärmer Wochen schon Wind Winter Sommer Sonne deel 1 les 04-2 beginnen dinsdag donderdag duurt eindigen de keer laatste beginnen Dienstag Donnerstag dauert enden mal letzte

8 lang lang de lessen Stunden maandag Montag meestal meist morgen morgen noemen nennen op (op maandag) an telt zählt tweede zweite vandaag heute vrijdag Freitag de week Woche het weekend Wochenende de werkdagen Werktage/Arbeitstage woensdag Mittwoch zaterdag Samstag zondag Sonntag deel 1 les 04-3 als (hetzelfde als) wie bij bei binnen in elkaar einander geweest gewesen gisteren gestern hem ihn het laatst letzt hetzelfde das selbe het land Land maar aber maar (maar net) aber net gerade, soeben paar paar ver weit volgende nächste voor (voor het laatst) zu vorige letzten wanneer wann weet weiss zag sahst zien sehen deel 1 les 05-1 de aardappelen het avondeten het bier Kartoffeln Abendessen Bier

9 het brood daarna drinken eerst het glas de groenten de jam de kaas de kop de lunch de melk natuurlijk het ontbijt opnieuw de rijst de soep de suiker de thee tijdens de vis het vlees warm het water de wijn zonder Brot danach trinken erst Glas Gemüse Marmelade Käse Tasse Mittag Milch natürlich Frühstück wieder Reis Suppe Zucker Tee während Fisch Fleisch warm Wasser Wein ohne deel 1 les 05-2 het bord daar drinkt duur in plaats van de markt omdat per rond tenslotte vervolgens waarom zo (zo duur) Teller da trinken teuer anstatt Markt weil per um herum zum Schluss anschließend warum so deel 1 les 05-3 alle andere beetje de cafés alle andere bisschen Cafés

10 dat (dat is) dat (dat café) de dorst druk (het is druk) eigenlijk enige erbij de gesprekken iets ja jullie de kerk kun laten mogelijk o open praten de sport sterke tegenover de voetbal vooral de vrouwen waarover zijn (zij zijn) zullen zwart das das Durst voll eigentlich einige dabei Gespräche etwas ja ihr Kirche kann lassen möglich oh geöffnet unterhalten Sport starken gegenüber Fußball vor allem Frauen worüber sind sollen schwarz deel 1 les 06-1 aan (aan het eind) anders bedoel bedoelt dan (in dat geval) dank u wel deze die ( die straat) die (die vertrekt) elke graag gedaan de kant het kwartier langs liever loop loopt lopen de mevrouw an anders meine meinen dann Vielen Dank diese Hier: der Hier: der jede Gern (getan)/bitte sehr Seite Viertelstunde vorbei lieber laufen laufen laufen Dame

11 moet neemt om (om het kwartier) ongeveer rechtdoor het station vertrekt vijftien wachten de weg muss nehmen um ungefähr geradeaus Bahnhof fährt (ab) fünfzehn warten Weg deel 1 les 06-2 aan (vragen aan) (an) de buurt Nähe/Nachbarschaft de conducteur Schaffner/Fahrer gaat geht heen hin het beste am besten de hoek Ecke kunt können de lijn Linie nemen nehmen op (op de hoek) auf op (wacht op) auf (warten -) het raam Fenster staan stehen stap uit (uitstappen) steige aus stopt stoppt de tram Straßenbahn vóór vor vraagt fragen deel 1 les 06-3 de auto bezoek (op bezoek) daarop de hal de ingang de intercity nergens overal overstappen het perron de perrons te (te lang) de tijden Auto Besuch darauf Halle Eingang Intercity nirgends überall umsteigen Bahnsteig Bahnsteige zu Zeiten

12 toe de trein tussen de vrienden welk ze zu Zug zwischen Freunde welche sie; hier: ihnen deel 1 les 07-1 de baan doen geeft het geld de gemeente gevonden hebt hoeft leeft nodig probeer te (te werken) toch trouwens de uitkering vinden waarvan het werk werkt wilt zodra zoek Stelle tun gibt Geld Gemeinde gefunden haben braucht leben nötig probiere zu doch ausserdem, zudem Unterstützung finden wovon Arbeit arbeiten wollen sobald suche deel 1 les 07-2 de afdeling als (wanneer) de belasting het centrum dat wil zeggen door (door de belasting) de euro het fruit de groente hele hoeveel juiste krijg leg Abteilung wenn Steuer Zentrum das heisst durch Euro Obst Gemüse ganze wieviel richtige kriege lege

13 lekker leuk lijkt me meer netto om (om je heen) parttime de plaats (op de juiste plaats) de premie de supermarkt verdien verkoop (verkopen) volle vragen het ziekenfonds lecker nett scheint mir mehr Netto um Teilzeit Platz Praemie Supermarkt verdienst verkaufe volle fragen Krankenkasse deel 1 les 07-3 het aantal belangrijk bezig buiten daarom gemakkelijk het gesprek hard iedere in elk geval inderdaad ken kent klein leren de manier moeilijk moeten Nederlands nieuwe nu het ogenblik snel vind vindt voer (voer een gesprek) de woorden zeer zeker Anzahl wichtig beschäftigt ausserhalb darum einfach Gespräch hart jeden in jedem Fall in der Tat kenne kennt klein lernen Art, Weise, Manier schwer müssen niederländisch/holländisch neue #N/A Augenblick schnell finde findet führe (ein Gespräch) Wörter sehr sicher

14 deel 1 les 08-1 alstublieft het bedrag betaal betaald betaalt betalen drukken groene intoetsen ja hoor kan de knop kost krijgt mogen het momentje de ober oké de pincode pinnen de pinpas de portemonnee de prijs de rekening terug vergeten wij willen bitte schön Betrag bezahl bezahlt bezahlt bezahlen drücken grüne eingeben ja natürlich kann Knopf kostet kriegen dürften einen Moment bitte, Momentchen Ober OK Zifferncode mit Karte bezahlen Geldkarte Portemonnaie Preis Rechnung zurück vergessen wir wollen deel 1 les 08-2 de acceptgirokaart af gaat (afgaan) automatisch het bedrijf de betaling doet eens (eens per twee maanden) het energiebedrijf de envelop het gas gebeurt de handtekening de huur licht (gas en licht) de machtiging niets Acceptgirokarte geht ab automatisch Betrieb Bezahlung tut eins Energiebetrieb Briefumschlag Gas passiert Unterschrift Miete Licht Ermächtigung nichts

15 de post de telefoonrekening verstuurt vult in (invullen) zelf zet (zet je handtekening) Post Telefonrechnung verschickt einfüllen selbst setzen deel 1 les 08-3 alleen altijd bijvoorbeeld het biljet de biljetten contant de dingen de eurocent gepast heel kleine kleiner men de munten probeert teveel weinig zoekt allein immer Zum Beispiel Geldschein Geldscheine bar Dinge Eurocent passend sehr kleine kleiner man Münzen probiert zuviel wenig sucht deel 1 les 09-1 de bevolking bijzondere dichte er (daar) het gebied God grootste groter de helft de kilometer liggen ligt maakte de Nederlanders de Nederlandse Antillen noord het noorden oost Bevölkerung besondere dichte da Gebiet Gott größte größer Hälfte Kilometer liegen liegt machte Niederländer/Holländer Nederländische Antillen Norden Norden Osten

16 het oosten het paspoort de provincies sommigen de steden tenminste verdeeld vormden vroeger was de wereld het westen West-Europa wordt zee zuid het zuiden Osten (Reise-)Pass Provinzen manchen Städte zumindest verteilt formten, bildeten früher war Welt Westen Westeuropa werden Meer Süden Süden deel 1 les 09-2 bereiken de berg de bergen betekent dichtste gebruiken het gevolg hoger hoog kunnen makkelijk de meter o.a. (= onder andere) onder andere de plaats slechts vlak zoveel erreichen Berg Berge bedeutet dichteste benutzen Folge hoher hoch können einfach Meter u.a. unter anderem Ort nur flaches soviel deel 1 les 09-3 bang beschermen dezelfde de dijken het gebrek het gebruik het gevaar ängstlich beschützen derselben Deiche Mangel gebrauch Gefahr

17 de grond grote hoge de hoogte houden tegen (tegenhouden) laag lage lager liep (liep onder water) de meren om (om die reden) ontstaat de reden rijk aan de rivieren slecht de stukken toen het weer zelfs Grund grosse hohe Höhe halten gegen niedrig, tief niedrige, tiefe niedriger, tiefer lief Seen aus entsteht Grund reich an Flüsse schlecht Stücke damals Wetter selbst deel 1 les 10-1 de afspraak bent de dokter ervoor de huisarts maken om (om te gaan) het spreekuur telefonisch (per telefoon) tot (wacht tot) wacht ziek zorg (zorg ervoor) Termin bist Dokter dafür Hausarzt machen um Sprechstunde telefonisch bis warte krank sorgen deel 1 les 10-2 de apotheek de arm het been blijft de borst de buik gebeld de griep haalt Apotheke Arm Bein bleibt Brust Bauch angerufen Grippe holt

18 de hals de hand het hart helpt hiermee de keel kijkt de knie de koorts de man de/het medicijn de mond de nek de neus onderzoekt het oog het oor de pijn de pols het recept de rug de schouder de teen tegen de vinger voelt de voet voorlopig zal zegt Hals Hand Herz hilft hiermit Kehle guckt Knie Fieber man Medizin Mund Nacken Nase untersucht Auge Ohr Schmerz Handgelenk Rezept Rücken Schulter Zeh, Zehe gegen Finger fühlt Fuß vorläufig soll sagt deel 1 les 10-3 bekend doe aan fietst gezond hun de kans de last leef nou de oorzaken de problemen regelmatig sporten tegenwoordig verkeerd voldoende vreemd bekannt machst fährt Rad gesund ihrem Chance Ärger lebst nun Ursachen Probleme regelmäßig Sport heutzutage verkehrt genügend fremd

19 wél word ziekte zitten schon wirst Krankheit sitzen deel 1 les 11-1 alles goed hoewel koop de korting sluit terwijl want alles gut obwohl kaufe Rabatt, Ermässigung schliesst wärend weil deel 1 les 11-2 anderhalve betere de broden de eieren enz. (=enzovoort) de fles de frisdrank gekocht gele goede groot houden van de kilo de kleren de kleuren kopen de kwaliteit de lijst de olie het papier de paprika rode de schoenen schrijf het stuk vergeet verschillende voorkom het warenhuis witte anderthalb bessere Brot Eier usw. Fleisch Frischgetränke gekocht gelbe gute gross lieben Kilo Kleider Farben kaufen Qualität Liste Öl Papier Paprika rote Schuhe schreibe Stück vegesse verschiedene vorbeugen Warenhaus weisse

20 zulke solche deel 1 les 11-3 de appels duurder eens (een keer) genoeg goedkoper harde lekkerder ligt eraan de prijzen het soort liggen vast veranderen vergelijken verschillend voordeliger waren de winkel Äpfel teurer mal genug billiger harte leckerer hängt ab Preise Sorte liegen fest verändern vergleichen verschieden vorteilhafter waren Geschäft deel 1 les 12-1 het telegram de brief de cent daarvoor eigen express gewone krijgen opnemen overmaken het pakje de papieren het postkantoor de postzegel de postzegels storten de strippenkaart sturen terecht (kunnen terecht) versturen weegt wegen zware Telegramm Brief Cent dafür eigenen express normale bekommen aufnehmen, abheben überweisen Paket Papiere Postamt Briefmarke Briefmarken einzahlen Streifenkarte schicken zurecht versenden wiegt wiegen schwere

21 deel 1 les 12-2 aanvragen begrijp het berichtje het formulier helpen invullen klaar minimaal het moment openen het pakketje het salaris anfordern verstehe Berichtchen Formular helfen ausfüllen klar minimal Moment öffnen Päckchen Gehalt deel 1 les 12-3 de achternaam algemene de bankpas beantwoordt het bericht enkele even fijn de gegevens het geslacht gratis het huisnummer ingevuld kijken in orde de personen persoonlijke de postcode sparen speciale tot ziens uzelf via de voornamen de woonplaats zo n Nachname allgemeine Bankkarte beantworten Bericht einige eben fein Angaben Geschlecht gratis Hausnummer eingefüllt gucken Ordnung Personen persöhnliche PLZ sparen spezielle bis bald sie selbst über Vorname Wohnort so n deel 1 les 13-1

22 aardig de bakker draag de fiets lopend neem mee (meenemen) de slager de tas vol ziemlich Bäcker trage Fahrrad laufend mitnehmen Schlachter, Fleischer Tasche voll deel 1 les 13-2 de afstand het gedeelte de metro mooi nieuw rijden straks de wijk Abstand Teil U-Bahn schön, hübsch neu fahren gleich, bald Bezirk deel 1 les 13-3 aanwezig bovendien komen aan (aankomen) later nooit ons parkeren het probleem sneller vanuit het vertrek het vliegtuig anwesend ausserdem ankommen später nie uns parken Problem schneller aus, von Abflug Flugzeug deel 1 les 13-4 de automaat boven hoe... hoe het kaartje korte Automat über je je Karte kurze

23 het loket de reis reist de rit stapt stempel af (afstempelen) de stempelautomaat de strippen verder vertel als volgt de zonekaart Schalter Reise, Fahrt reist, fährst Fahrt steigst (ein) abstempeln Stempelautomat Streifen weiter erzähl wie folgt Zonenkarte deel 1 les 14-1 de flat het huurhuis de kamers de oma onze oud studeert de zoon Wohnung Miethaus Zimmer Oma unsere alt studiert Sohn deel 1 les 14-2 de badkamer het balkon derde de deur door (door de deur) de 3-kamerflat de 2-kamerflats de keuken de lift omhoog de slaapkamer de slaapkamers de verdiepingen de woning de woonkamer Badezimmer Balkon dritte Tür durch Dreizimmer-Wohnung Zweizimmer-Wohnungen Küche Lift hoch Schlafzimmer Schlafzimmer Etagen Wohnung Wohnzimmer deel 1 les 14-3 beneden unten

24 de eerste (1e) de etage huren de kamer net (net als ik) samen (wonen samen) de trap zij (die mensen) erste Etage mieten Zimmer genau zusammen Treppe sie deel 1 les 15-1 de basisschool brengt de crêche de groep halen kleinsten de leerlingen lezen oudere de oudsten rekenen schrijven spelen tekenen vrij woensdagmiddag zingen zit (zit op school) zitten (in groep 1 zitten) het zusje Grundschule bringt Kinderkrippe, Kindertagesstätte Gruppe holen kleinsten Schüler lesen ältere ältesten rechnen schreiben spielen zeichnen frei Mittwochmittag singen geht gehen Schwesterchen deel 1 les 15-2 algemeen de anderen bepaalt het beroep het beroepsonderwijs direkt de havo de keuze kiest kiezen de klas na het onderwijs opleiding allgemein andere bestimmt Beruf Berufsunterricht direkt höhere Schule Wahl wählt wählen Klasse nach Unterricht Ausbildung

25 de opleidingen de politieagent de politieschool het resultaat sommige de toets het vmbo volg het vwo Ausbildungen Polizist Polizeischule Resultat manche Test Vorbereitung Berufsunterricht besuche Gymnasium deel 1 les 16-1 allerlei bedoelen bepaald het bestuur het dorp de dorpen gekregen de huurwoning iemand de informatie de inwoners overleden trouwen waarvoor weten allerlei meinen bestimmtes Leitung, Verwaltung Dorf Dörfer bekommen Mietwohnung jemand Information Einwohner verstorben heiraten wofür wissen deel 1 les 16-2 het afval allemaal de belastingen bestuurt de brandweer de burgemeester de cultuur daarvan gemeentelijke de gemeenteraad het hoofd horen bij de hulp het parlement de politie de raad samen met de sportclubs Abfall alle Steuern verwaltet Feuerwehr Bürgermeister Kultur davon gemeinde Gemeinderat Haupt, Kopf gehören zu Hilfe Parlament Polizei Rat zusammen mit Sportvereine

26 de wethouders de woningen zorgt voor Stadtrat, Beigeordneter Wohnungen sorgt für deel 2 les 01-1 het antwoord beter de beurt (aan de beurt) bevalt durft gekomen geven kennen de leeftijd Antwort besser Reihe (an der) gefällt sich zutrauen gekommen geben kennen Alter deel 2 les 01-2 antworten Interesse widmet sich Kurs gelernt erinnert (sich) Hauptstadt hört meist- sich merken Regierung Sprache Zeit versteht erzählt sich de antwoorden de belangstelling besteedt de cursus geleerd herinnert (herinnert zich) de hoofdstad hoort meeste onthouden de regering de taal de tijd verstaat vertelt zich deel 2 les 01-3 de beelden begrijpen het begrip breiden (breiden uit) duizend gelukkig herhalen honderd Bilder verstehen Verständnis breitet aus tausend glücklich wiederholen hundert

27 inmiddels langzamer leert luistert minstens spreek spreekt spreken tamelijk versta vraag mittlerweile langsamer lernt hört zu mindestens spreche spricht sprechen ziemlich verstehe frage / Frage deel 2 les 02-1 Bahnen gehörte (zu) gehört (zu) bestimmt- besteht aus Bedeutung blau ober- sieht aus wie französisch- erkenne Farbe heller ähnelt Luxemburg mittler- unter- rot Unterschied Fahne Fahnen Nationalhymne weiß de banen behoorde behoort (behoort tot) bepaalde bestaat (bestaat uit) de betekenis blauw bovenste eruit (ziet eruit) Franse herken de kleur lichter lijken (lijken op) Luxemburg middelste onderste rood het verschil de vlag de vlaggen het volkslied wit deel 2 les 02-2 begon begann beroemde berühmtbestaat (is er) fünfzehnhundert siebzig / 1570 de bevrijdingsdag Befreiungstag denk denke dwingen zwingen de eeuw Jahrhundert de feestdagen Feiertage

28 de figuur Figur gaat (gaat over) handelt von de gebeurtenissen Ereignisse geduurd gedauert gemaakt geschmeckt de geschiedenis Geschichte gespeeld gespielt de godsdienst Gottesdienst halve halbde interland Länderspiel Katholiek katholisch de koning König koninginnedag Königinnentag het koninkrijk Königreich het lied Lied moest sollte onafhankelijke unabhängig de oorlog Krieg protestant protestantisch / evangelisch de protestanten Protestanten Spaanse spanisch- Spanje Spanien de staat (het land) Staat tachtig / 80 achtzig / 80 vierhonderd / 400 vierhundert / 400 vijftienhonderd zeventig / 1570 besteht vond fand de vrijheid Freiheit wilde wollte wist wusste zogenaamde so genanntdeel 2 les 03-1 achttien / 18 achtzehn / 18 als (zowel als) als auch / (sowohl) arme armbesturen verwalten de democratie Demokratie democratisch demokratisch de EU EU evenals wie evenveel genauso viel als geldt (geldt voor) gilt für de gevangenis Gefängnis de landen Länder de macht Macht de mannen Männer meent meint de Nederlander Niederländer

29 deel 2 les 03-2 Parteien reich- Stimme Stimmen erklären erzählen Volk bilden wert sowohl als auch de partijen rijke stem stemmen uitleggen vertellen het volk vormen waard zowel (zowel als) echte echtgekozen gewählt jou du/dir/dich klopt stimmt het lid Mitglied negenennegentig / 99 neunundneunzig / 99 oh Oh jeh de partij Partei politieke politischprocent / % Prozent / % ten derde drittens ten eerste erstens ten tweede zweitens tja Ach ja zoiets so in etwa deel 2 les 03-3 ach beantworten wichtigst- ernenne beschließen Ausland Bürgermeister Kontakte geregelt Unterhaltung Informateur Einfluss jawohl Königin leben Mal/Mahlzeit Meinung ach beantwoorden belangrijkste benoem de besluiten het buitenland de burgemeesters de contacten geregeld het gesprekje de informateur de invloed jawel de koningin het leven maal de mening

30 Ministerpräsident Minister kaum notwendig nützlich- öffentlich Presse Person Ministerpräsident Präsident Rolle schreibt spielt Rede halb so schlimm wundert Wahlen kleine Frage frei- wahrscheinlich Gesetze bestimme stellen de minister-president de ministers nauwelijks noodzakelijk nuttige openbaar de pers de persoon de premier de president de rol schrijft speelt de toespraak valt (valt mee) verbaast de verkiezingen het vraagje vrije waarschijnlijk de wetten wijs (wijs aan) zetten deel 2 les 04-1 ander anderbellen anrufen beslist bestimmt de burgers Bürger het document Urkunde geslagen geschlagen het identiteitsbewijs Ausweis de kindertelefoon Kindertelefon officieel offiziell de regels Regel het rijbewijs Führerschein slaan schlagen de taak Aufgabe totdat bis (zum) veertien / 14 vierzehn / 14 verboden verboten vervelend unangenehm de volwassenen Erwachsene zestien / 16 sechzehn deel 2 les 04-2

31 Steueramt Bücher Mietbeihilfe ja hört sich an Zettel macht Gesellschaft medizinisch- modern- empfängt ein Anrecht haben auf Hefte Spezialist stell (dir vor) verdient worauf / auf + lidw. Gegenstände Krankenhaus Fürsorge de belastingdienst de boeken de huurtoeslag immers klinkt het lijstje maakt de maatschappij medische moderne ontvangt recht (recht op) de schriften de specialist stel (stel je voor) verdient waarop zaken het ziekenhuis de zorg (de medische zorg) deel 2 les 05-1 existierte blieben bleiben außer Haus dadurch Fabrik gebunden im Durchschnitt Familie Eile hatten Jahre(n) jung jung- Büro konnte(n) kürzer bekam sollten/mussten unmöglich Ursache Betreuungsdienst Lage/Situation stellen (fest-) heiratete verändert Änderung bestond bleven blijven buitenshuis daardoor de fabriek gebonden gemiddeld het gezin haast hadden de jaren jong jonge het kantoor kon korter kreeg moesten onmogelijk de oorzaak de opvang de situatie stellen (vast stellen) trouwde veranderd de verandering

32 verdienen volledig werkten zorgen verdienen völlig arbeiteten sorgen für deel 2 les 05-2 Rechtsanwalt die allerklügsten separat- Assistent Mechaniker Berufe sich herausstellen Töchter Elektriker gingen hatte half Kopftuch Haushaltschule ideal- eingebürgert Ingenieur Jacke klug- kochen bekamen lernten Lehrer achte ließen Klempner marokkanisch- Medikamente meist- Mädchen Mühe schön-/hübsch- Lehrerin perfekt Gesellschaft Maler Sekretärin klug klug- sprach stand studieren Maurer de advocaat allerknapste aparte de assistent de automonteur de beroepen blijken de dochters de elektriciën gingen had hielp het hoofddoekje de huishoudschool ideale ingeburgerd de ingenieur de jas knappe koken kregen leerden de leraar let lieten de loodgieter Marokkaanse de medicijnen meesten de meisjes de moeite mooie de onderwijzeres perfect de samenleving de schilder de secretaresse slim slimme sprak stond studeren de timmerman

33 trouwden heirateten typische typischde uitzondering Ausnahme het vak Fach de verpleegster Krankenpflegerin verstaan verstehen het verstand Verstand vijftig / 50 fünfzig / 50 volgden folgten voorbij vorbei wassen wäschen werden wurden zestig / 60 sechzig / 60 zie siehe zin (zin hebben) Lust (- haben) deel 2 les 06-1 anziehungsvoll Angst Beschwerden blüht Brüder Ausländer Zentralheizung dank dunkel- gesagt grau- wächst heiß- Heirat ideal Immigration Integration Klima Kommen Kälte Kritik machten Pläne Gründe regelt Regen strikt Temperatur zufrieden abgefahren Zentralheizung folgen aantrekkelijk de angst bezwaar bloeit de broers de buitenlanders centrale dankzij donkere gezegd grijze groeit hete het huwelijk ideaal de immigratie de integratie het klimaat de komst de kou de kritiek maakten de plannen de redenen regelt de regen streng de temperatuur tevreden vertrokken de verwarming volgen

34 voortdurend vreesde de wolken zat zelden fortwährend furchtete mich Wolken saß seltsam/selten deel 2 les 06-2 biedt de bijdrage binnenkomen het contact eisen gesteld gevraagd integreren jezelf de kennis (wat iemand weet) leveren de moeders normaal de ouderavonden de sportclub de vaders verwachten zomaar bietet Beitrag hereinkommen Kontakt Forderungen gestellt gebeten/gefragt integrieren dich selbst Kenntnisse liefern Mütter normal Elternsprechtage Sportverein Väter erwarten einfach so deel 2 les 06-3 Absicht bekannt- betrachtet hinzuziehen Verwandtschaft toll- Onkel Tanten Ausdruck Väterlein Schwestern de bedoeling bekende beschouwt betrekken de familieleden leuke de ooms de tantes de uitdrukking het vadertje de zussen deel 2 les 07-1 bedacht beschikt erfunden verfügt über

35 deel 2 les 07-2 de baby bedoeld breng deed denkt feitelijk gehad ging haal (haal op) langskomen niks tijdelijk de uitkeringen vroegen wilden zei zocht Baby beabsichtigt bringe machte denkt faktisch gehabt handelte hole ab vorbeikommen nichts zeitlich begrenzt Sozialhilfe fragten wollten sagte suchte deel 2 les 08-1 abdecken wichtig- gleicher Gesicht Witz brauchen zu tun gerät Rechte bedekken belangrijke gelijker het gezicht het grapje hoeven raakt de rechten daran Sozialamt Elektrizität zusätzlich- gedacht ähnelt phantastisch kompliziert Kosten Gehalt lösen Mindestlohn ziemlich Lösung Sozialamt Arbeitgeber so dass daaraan de dienst de elektriciteit extra gedacht gelijk geweldig ingewikkeld de kosten het loon lossen (oplossen) het minimumloon nogal de oplossing sociale de werkgever zodat

36 scheiden het stuur het voorbeeld de wet sich scheiden lassen Lenkrad Beispiel Gesetz deel 2 les 08-2 beweisen behandelt sich befindet bauen Christ Dieb ist unerheblich ehrlich nur gleich- Gold Verfassung Jude lüge lügen lautet Meinungsäußerung Moscheen Muslem ausüben Synagogen fügt dem hinzu Art und Weise aantonen behandeld bevindt bouwen de christen de dief doet er niet toe eerlijk enkel gelijke het goud de grondwet de jood lieg liegen luidt de meningsuiting de moskeeën de moslim oefenen (uitoefenen) de synagogen voegt (voegt toe) wijze deel 2 les 08-3 arm (arm zijn) de bakkers de bisschop blij ervan gaat (gaat stelen) gek de kranten de leider de overheid de rechter spraken stelen de uitspraak veroordeeld arm Bäcker Bisschof froh davon stehlen (wird) verrückt Zeitungen Oberhaupt Obrigkeit Richter sprachen stehlen Urteil verurteilt

37 vonden hielten deel 2 les 09-1 deel 2 les 09-2 hinten Boot chinesisch Dach belebt- Erlebnis bald gebracht gegangen gegessen gegangen genommen gemütlich kennengelernt mitten Natur aufgeschrieben Oude Gracht (Alter Kanal) genau prima Restaurant gegenüber kleiner Garten zu zweit umgezogen Verkehr achterop de boot Chinees het dak drukke de ervaring gauw gebracht gegaan gegeten gelopen genomen gezellig kennis (kennis gemaakt) midden de natuur opgeschreven de Oude Gracht precies prima het restaurant t/o (tegenover) het tuintje tweeën (voor ons tweeën) verhuisd het verkeer daarin In dem geschikt geeignet goedkope billighet huurcontract Mietvertrag huurt mietet in totaal insgesamt het inkomen Einkommen de makelaar Makler de organisatie Verein particulier privat de plichten Pflichte ruim geräumigvierkante Quadrat(meter) vijfenzestig / 65 fünfundsechzig / 65 de woningbouwvereniging Wohnungkörperschaft

38 voorop het wonder de woonboot vorne Wunder Hausboot deel 2 les 09-3 begrijpt beheerst het belang de buren keek liepen nodigt ontmoette praktisch de vriendjes zagen versteht beherrscht Wichtigkeit Nachbarn sah an gingen laden. ein traf praktisch Klassenkameraden sahen deel 2 les 10-1 Aktivitäten Grundkurs Anfang Buch christliches mache aus Abschluss Fest radfahren in Schwung geraten komisch- gelacht geschlossen / zu gefeiert Gesellschaft gestern Abend Wiederholungen interessiert italienisch Weihnachten konnten hören Musik nehme Werbung ruhige Situationen Stück de activiteiten de basiscursus het begin het boek christelijk doe (doe uit) het einde het feest fietsen gang (op gang komen) gekke gelachen gesloten gevierd het gezelschap gisteravond de herhalingen interesseert Italiaans Kerstmis konden luisteren de muziek pak de reclame rustige de situaties het stukje

39 uitstekend vanavond het verhaal veroorzaakte vertelde verveelt voorstellen zet (zet aan) zit (zit te) hervorragend heute Abend Geschichte verursachte erzählte langweilt vorstellen anmachen bin ich dabei deel 2 les 10-2 de agenda het artikel beide bezoeken bleek brengen druk (het druk hebben) gehaald gevaarlijk hen het maakt niet uit de muziekles het onderzoek de titel vergeleken het vriendje Terminkalender Artikel beide besuchen stellte sich heraus bringen besonders beschäftigt sein abgeholt gefährlich sie es ist egal Musikunterricht Studie Titel im Vergleich zu Freund deel 2 les 10-3 als (als antwoord) beweegt de bezoekers de club de clubs het concert dikwijls de discotheek doen aan enzovoort eventjes het feestje de fietstochten de film fit de hobbyclubs het museum zur Antwort sich bewegt Besucher Klub Klubs Konzert häufig Diskothek treiben usw. kurz Party Fahrradtouren Film fit Hobbyvereine Museum

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

Lektionswortschatz LEKTION 1

Lektionswortschatz LEKTION 1 LEKTION 1 LEKTION 1 aangenaam angenehm allemaal alle de Amerikaan, Amerikaanse Amerikaner, Amerikanerin de beginner Anfänger de beginners Anfänger (Pl.) de Belg, Belgische [ˈ-ɣ iˑsə ] Belgier, Belgierin

Nadere informatie

Contrastief woordenboek. Oefeningen

Contrastief woordenboek. Oefeningen Contrastief woordenboek Nederlands Duits Siegfried Theissen Caroline Klein C.I.P.L., Liège, 2008, 212 blz. Oefeningen I. Valse vrienden... 1 II. Uitdrukkingen... 9 III. Spreekwoorden... 13 IV. Vormverschillen

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Nederlands en Duits De meeste gasten bij Sicking s Wirtshaus komen uit de Euregio en kunnen zich prima redden met zowel het Duits als het Nederlands. Zij

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS 16. LITERARISCHER SOMMER 16e LITERAIRE ZOMER AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS VOM 28.6.2015 BIS 9.9.2015 VAN 28-6-2015 TOT 9-9-2015 WWW.LITERARISCHER-SOMMER.EU

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak e 1 woensdag 26 mei 9.00 10.30 uur DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen.

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente 52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente Deze teaser hadden de NT2-collega s opgehangen in de cafetariahall om de nakende taartenweek van 19 maart aan te kondigen. Hij kon evengoed

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Zwart op wit. 10 jaar FOVIG-columns. Iris Stekelenburg-van Halem. Voor Nanda

Zwart op wit. 10 jaar FOVIG-columns. Iris Stekelenburg-van Halem. Voor Nanda Zwart op wit 10 jaar FOVIG-columns Stekelenburg-van Halem Voor Nanda Nanda Rief, voormalig hoofd van het FOVIG-bureau, heeft mij gestimuleerd voor elk FOVIG- Nieuws een column aan te leveren. Achteraf

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Antwoorden Grammatica De sprong

Antwoorden Grammatica De sprong Antwoorden Grammatica De sprong Oefening 1 1. Studeer jij aan de universiteit van Maastricht? 2. Ik vind dat ik een mooi beroep heb. 3. Simone geeft zaterdagavond een feestje. 4. De prijs voor een liter

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie