De route naar een duurzame woningmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De route naar een duurzame woningmarkt"

Transcriptie

1 de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1

2 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen decennia een enorme stimulans gebleken voor het eigen woningbezit in Nederland. Een uniek systeem van Hollandse bodem. Dankzij deze fiscale faciliteit en een aantal andere bijzondere marktvondsten (NHG, de ontwikkeling van het intermediair en het ruimhartige hypotheekverstrekkingbeleid van banken) nam het percentage eigen woningbezit in Nederland toe. Van circa 25 procent in 1950 tot bijna 60 procent in De keerzijde van de grote vraag naar koopwoningen is een enorme stijging van het prijsniveau, met name vanaf de jaren negentig. Lange tijd werden de hoge prijzen van koopwoningen niet als probleem ervaren. De banken waren bereid tot volledige financiering en de rente was fiscaal aftrekbaar, op deze manier waren de lasten voor de woningbezitters op te brengen. Bovendien bestond er geen volledige aflossingsverplichting (aflossingsvrije hypotheek). De regering heeft een aantal hervormingsvoorstellen voor de woningmarkt in gang gezet. Onder andere de verplichte aflossing op hypotheken, de geleidelijke verlaging van het fiscale aftrekpercentage van de hypotheekrente en de verlaging van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (loan-to-value, LtV). Ook ten aanzien van de woningcorporaties zijn enkele maatregelen genomen. SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) is van mening dat veel van deze maatregelen te volgen zijn, maar onvoldoende antwoord geven op de omvangrijke problemen op de woningmarkt. We zien enorme hypotheekschulden van huishoudens, waardoor de doorstroming nog vele jaren zal worden belemmerd en restschuldproblematiek een rol van betekenis speelt. We zien problemen van starters om de woningmarkt te betreden en de scheefwoonproblematiek. Schulden Nederlandse huishoudens (x mld) jaar Bron: CBS Hypotheekschuld Overige schulden De problemen raken niet alleen de consument. In de bouw zijn veel bedrijven failliet gegaan en heeft een nog groter aantal bouwvakkers zijn baan verloren. Dat gebeurt terwijl de schaarste aan woningen juist groeit, de woningvoorraad veroudert, de verduurzaming van woningen achterloopt en er nog een enorme inhaalslag te maken is met betrekking tot de vergrijzingsgolf die eraan komt. De echte hervorming van de Nederlandse woningmarkt vereist een cultuuromslag, een verandering van denken en doen van alle betrokkenen. Sparen voor een eigen woning (inclusief verbouwing, verbetering, verduurzaming en versnelde aflossing van de schuld) moet een belangrijk spaarmotief worden, net als in andere Europese landen. De tijd van het kopen van een huis zonder een cent gespaard te hebben, is naar onze mening voorgoed voorbij. In Bouwsparen zien wij de oplossing bij uitstek om de benodigde gedragsverandering te realiseren. Sparen voor een woning 2 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 3

3 Onder toezicht van AFM en DNB Bouwsparen: wat bedoelen wij dan? SNS Bank N.V. is overtuigd dat Bouwsparen (zoals de bewezen Duitse vorm) voor de Nederlandse markt grote voordelen biedt. In dit gesloten en afgescheiden systeem kan de woonconsument zowel vermogen opbouwen als tegen een vooraf bekende lage rente lenen. Hoe werkt het? Zoals wij naar Bouwsparen kijken, is Bouwsparen een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze gescheiden omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel. Niets meer en niets minder. Door het onderlinge karakter (voor en door de deelnemers) is deze wijze van financiering beperkt gevoelig voor de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en economische cycli. Dit systeem heeft zich bewezen in een reeks andere Europese landen, waaronder Duitsland. De Bouwspaaromgeving is wettelijk beschermd en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Deze voorwaarden geven deelnemers de zekerheid die nodig is voor de bescherming van hun spaartegoeden en de uiteindelijke financiering van hun woning. Voorbeeld optimale financieringsmix creëert hiermee voor zichzelf de mogelijkheid een aanzienlijk bedrag in te brengen bij de aanschaf van de eigen woning, zodat de hypothecaire lening ten opzichte van de woningwaarde (loan-to-value) beperkt blijft. Dit verlaagt het risico van de geldverstrekker, waardoor de consument in veel gevallen ook nog eens in aanmerking komt voor een lager hypotheekrentetarief. Bouwsparen: waarom niet een gewone spaarrekening? Een eenvoudige doelspaarrekening, eventueel met een subsidie, is weliswaar aantrekkelijk, maar zal niet wezenlijk bijdragen tot een attitudeverandering van de consument. Dit laatste verwachten wij juist wel van Bouwsparen. Bouwsparen is namelijk een ideale mix van sparen en lenen, die precies de juiste impulsen geeft: De Bouwspaarder spaart vooraf; Het gespaarde bedrag, inclusief opgebouwde rente, gebruikt hij uitsluitend voor de aankoop, verbouwing of verbetering van de woning waardoor hij een minder hoge hypotheek hoeft aan te gaan; In veel gevallen betaalt hij daardoor ook een lagere hypotheekrente; Door vooraf te sparen heeft hij het recht opgebouwd op een Bouwspaarlening tegen een lage rente; Deze lost hij verplicht versneld af; Daardoor neemt zijn schuld opnieuw af en daarmee ook zijn lasten; Zijn schuldpositie is gedurende de gehele looptijd aanmerkelijk gunstiger; Hierdoor is hij bovendien in staat veel sneller door te stromen naar een volgende woning. Bedrag uitsluitend bestemd voor een woning Bouwspaarlening 20-30% 100% Hypotheek SNS Bank N.V. ziet Bouwsparen nadrukkelijk niet als een spaarproduct, maar als een andere, voor Nederland nieuwe, manier van het financieren van een woning, die gekenmerkt wordt door vooraf sparen, minder lenen en versneld aflossen. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk die al decennia in het teken staat van maximaal lenen en zo weinig mogelijk aflossen. Bouwsparen 20-30% 60-50% Bouwsparen is geen spaarproduct, maar een duurzame manier van woningfinancieren Maandelijks spaarbedrag Maandelijks aflossingsbedrag Sparen en lenen We onderscheiden een spaar- en een leenfase. Bij het aangaan van een Bouwspaarcontract start de spaarfase. De consument spaart in beginsel maandelijks een afgesproken bedrag tegen een vooraf vastgestelde rente. Subsidie Sparen Hefboom -functie Zodra de Bouwspaarder voldoende heeft gespaard en een woning koopt, heeft deze de mogelijkheid een gelijk bedrag als zijn opgebouwde spaarbedrag te lenen van de gesloten Bouwspaargemeenschap. De rente die hiervoor betaald moet worden, is bij het aangaan van het Bouwspaarcontract bekend. De rente is relatief laag. Dat komt omdat de lening versneld wordt afgelost en de financiering in het gesloten systeem van spaarders en leners plaatsvindt. Spaarfase Lenen Aflossingsfase De Bouwspaaromgeving werkt voor de consument als een hefboom. De consument Toewijzing 4 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 5

4 Bouwspaarders beschermen door goede wet- en regelgeving Daarbij komt dat Bouwsparen de consument veel zekerheid biedt. Bij het afsluiten van het Bouwspaarcontract is namelijk zowel de hoogte van de spaarrente als de leenrente voor de gehele duur van het contract bekend. Door de samenhang van sparen en lenen, is het Bouwspaarsysteem ook uiterst flexibel. Tussentijdse beëindiging in de spaarfase, aanpassing van de termijnbedragen, verlenging of verkorting van looptijden et cetera, kunnen simpelweg worden gerealiseerd. Extra aflossing op de Bouwspaarlening kan altijd zonder boete. Sneller aflossen levert zelfs rentevoordeel op! In dit verband mag ook de extra zekerheid van de afgescheiden omgeving, beschermd door extra wettelijke regelgeving, niet onvermeld blijven. Het risico van belangenvermenging van de Bouwspaarder met andere belangen binnen een financiële instelling is daardoor uitgesloten. Bouwsparen: wat is er voor nodig? Deze vorm van financiering is nieuw voor Nederland. Het vereist een zorgvuldige wet- en regelgeving om een solide afgescheiden omgeving te creëren, waarin Bouwspaarders een lange termijn zekerheid hebben over hun tegoeden, maar ook over de rentes waartegen kan worden gespaard en later geleend. SNS Bank N.V. kan dat niet alleen. De Rijksoverheid (en wellicht ook gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars) zal de consument in beweging moeten krijgen. De LtV wordt verlaagd, echter daar dient wel iets tegenover te staan voor de consument. Door het sparen voor een woning te stimuleren, kan de benodigde gedragsverandering worden bereikt. Naarmate dit signaal krachtiger is, zal naar onze mening de budgettaire last van de fiscale hypotheekrenteaftrek vanzelf worden teruggedrongen. Bouwspaarders lenen immers minder en tegen een lagere rente. Situatie: Jeroen en Famke hebben een financiering nodig van Met Bouwsparen: sparen in 6 jaar en 9 maanden (0,25% rente, bonus over inleg 10%) lenen in 9 jaar en 5 maanden (2,5% rente) annuïteitenhypotheek (4,5% rente) Zonder Bouwsparen: annuïteitenhypotheek (4,5% rente) Zij kopen een woning waarvoor zij nodig hebben. Omdat zij al hebben gespaard, hebben ze nog een lening nodig van En omdat zij binnen de Bouwspaarkas hebben gespaard, hebben ze het recht opgebouwd op een voordelige Bouwspaarlening, eveneens van Deze lening wordt afgelost in 9 jaar en 5 maanden. Voor het restant ( ) sluiten zij een annuïteitenhypotheek af. Het alternatief is de traditionele manier van financieren. De kopers kopen een woning en sluiten een volledige annuïteitenhypotheek van af. De verschillen tussen beide methoden van financieren zijn groot. De Bouwspaarders zijn veel eerder gestart met het verwerven van een woning. Zij bouwen vooraf een vermogen op en hoeven daardoor minder te lenen. Bovendien lenen zij deels tegen een lager tarief. Gedurende de gehele looptijd hebben zij daardoor tienduizenden euro s minder schuld. Dit maakt het kopen van een woning minder risicovol. Bovendien wordt het makkelijker om door te stromen naar een volgende woning 1. Jeroen en Famke Tienduizenden euro s minder schuld Juridisch raamwerk nodig als waarborg Wetgeving Het belangrijkste element van een juridisch raamwerk dat noodzakelijk is voor Bouwsparen is de waarborg van een afgescheiden omgeving. In deze omgeving staat alles in het teken van de financiering van woningen van de deelnemers. Hiervoor zijn zekerheidswaarborgen noodzakelijk. De financiering dient een plaats te krijgen in het fiscaal-juridische regime voor de eigen woning. SNS Bank N.V. biedt graag haar expertise aan om het noodzakelijke juridische regime tot stand te laten komen Voorbeeld schuldpositie bij financiering (spaarbedrag Bouwsparen: ) jaar Bouwsparen in concrete situaties Door middel van een voorbeeld laten we zien hoe Bouwsparen uitpakt in een concrete situatie. Daarbij vergelijken we het lastenverloop van een volledige annuïteitenhypotheek met een oplossing waarin Bouwsparen een belangrijke rol speelt. In de vergelijking gaan we uit van actuele termijnen en tarieven. Schuldverloop Bouwsparen Schuldverloop annuïteitenhypotheek Verschil In de ene situatie (met Bouwsparen) sparen Jeroen en Famke maandelijks gedurende 6 jaar en 9 maanden 245 via een Bouwspaarcontract. Van de overheid ontvangen zij over elke ingelegde euro een rentebonus van 10%. Aan het einde van de spaarfase hebben zij gespaard. 1. Dit voorbeeld is gebaseerd op actuele Bouwspaartarieven en looptijden die thans in Duitsland worden gehanteerd. 6 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 7

5 Restschulden Door de hoge hypotheekschulden in Nederland wordt de doorstroming naar een volgende woning belemmerd. Naar schatting staan meer dan één miljoen woningen onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Bouwspaarcontract: Hij sluit een Bouwspaarcontract van Het spaargeld van wordt gebruikt als eerste storting. Twee jaar lang spaart hij maandelijks nog 116 euro. Na twee jaar kan hij de gewenste verduurzaming uitvoeren. Daarna betaalt hij 7 jaar en 9 maanden een maandelijks termijn van 89 (bruto) voor de lening. Eén miljoen woningen onder water Veel woningbezitters zijn in de problemen gekomen doordat ze moesten verhuizen (bijvoorbeeld wegens werk of echtscheiding). Zij houden na de verkoop van hun oude woning een restschuld over. Het betekent in veel gevallen dat zij geen hypotheek kunnen krijgen voor de nieuwe woning. De problematiek kan in veel gevallen worden voorkomen, door de restschuld te separeren van de overige hypotheekschuld. Bouwsparen kan de oplossing bieden. De schuld, die na de verkoop van de woning overblijft, wordt ondergebracht in een Bouwspaarkas en via een Bouwspaarcontract uiteindelijk afgelost. Uiteraard speelt het inkomen van een deelnemer een rol: het moet wel kunnen. Voordeel is dat de woningbezitter na verkoop van zijn onder water staande woning kan verhuizen naar een volgende koopwoning. Conclusie: Met Bouwsparen kan de gewenste investering al op korte termijn worden gedaan. De verwachte besparing op de energierekening is hoger dan de financieringskosten. Starters op de koopwoningmarkt Starters hebben momenteel grote moeite om de woningmarkt te betreden. De woningprijzen zijn hoog. Bovendien moet in de komende jaren voor het kopen van een eigen woning steeds meer eigen geld worden meegenomen, omdat de loan-to-value geleidelijk wordt verlaagd naar 100% in Alle bijkomende kosten moeten door de koper dan uit eigen middelen worden betaald. Dat gaat al snel om meer dan Verduurzamen de besparing is hoger dan de financieringskosten Situatie: Richard en Chantal kopen in 2008 hun eerste woning voor Deze wordt gefinancierd met een hypotheek van In 2013 willen zij verhuizen. Hun woning is in waarde gedaald. De waarde is nog slechts Er is nog niets afgelost. De restschuld is Jongeren moeten daarom nu worden gestimuleerd om te gaan sparen voor de eigen woning. Bouwsparen is de perfecte manier. Op het moment van het kopen van de woning hebben ze een mooi bedrag gespaard, waardoor ze minder hoeven te lenen. Een belangrijk voordeel van Bouwsparen is bovendien dat deze jongeren door vooraf te sparen het recht hebben opgebouwd op een voordelige Bouwspaarlening. Richard en Chantal Restschuld aflossen met een Bouwspaarcontract Totale schuld: Deze wordt gesplitst in twee delen. De restschuld van wordt afgesplitst en ondergebracht in een Bouwspaarcontract. De overige hypotheekschuld van wordt afgelost met de verkoopopbrengst van de woning. Schuld aan Bouwspaarkas: De eerste 5 jaar maandelijks 331 sparen (+ 150 bruto rente over de lening). Daarna 5 jaar lang een maandelijkse termijn van 357 (bruto). Verduurzamen Veel woningen in Nederland zijn nog niet erg milieuvriendelijk. De woningbezitter betaalt daardoor maandelijks een onnodig hoge energierekening. Bouwsparen kan een oplossing bieden voor degenen die energiebesparende maatregelen willen doorvoeren, maar daarvoor nog onvoldoende middelen hebben. Situatie: Een woningbezitter wil energiebesparende maatregelen doorvoeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen, dubbele beglazing en verdere isolatie. Hij denkt daarmee zeker 100 per maand te besparen op zijn energierekening. De woningbezitter wil de maatregelen over 2 jaar uitvoeren. De totale investering is Hij heeft ruim spaargeld. In het voorbeeld is duidelijk te zien dat de totale lasten bij Bouwsparen voordeliger uitpakken. Dit komt doordat de Bouwspaarder minder leent en tegen een lager tarief. Daarnaast is een gunstiger schuldverloop te zien, wat als voordeel heeft dat sneller kan worden doorgestroomd naar een volgende woning Voorbeeld schuldpositie starter (spaarbedrag Bouwsparen: ) Schuldverloop Bouwsparen bij financiering jaar Schuldverloop annuïteitenhypotheek Verschil 1. Dit voorbeeld is gebaseerd op actuele Bouwspaartarieven en looptijden die thans in Duitsland worden gehanteerd. Starters Minder schuld en lagere lasten 8 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 9

6 Kopen aantrekkelijker voor scheefwoners Scheefwonen In Nederland wonen honderdduizenden huishoudens in een sociale huurwoning, terwijl het inkomen daar te hoog voor is; de zogenaamde scheefwoners. Deze huishoudens worden de komende jaren geconfronteerd met forse extra huurverhogingen. Voor scheefwoners is het doorgaans financieel gezien aantrekkelijker om een woning te kopen. Het is belangrijk dat sociale huurwoningen vrij komen voor mensen voor wie ze bedoeld zijn. Het zou een goede gedachte zijn als woningbouwcorporaties scheefwoners belonen als zij de overstap naar een koopwoning maken. Bouwsparen kan hierin een belangrijke rol spelen. Woningcorporaties zouden de extra huurverhoging bijvoorbeeld kunnen overmaken naar een Bouwspaarrekening op naam van de huurder die heeft aangegeven de overstap naar een koopwoning te gaan maken. Bouwsparen bevordert vermogensoverdracht tussen generaties Met Bouwsparen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Ouders kunnen direct een Bouwspaarrekening openen voor hun pasgeboren baby. Daarop kunnen ze periodiek de kinderbijslag storten, mits zij dit kunnen missen. Natuurlijk kunnen ook grootouders een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door een jaarlijkse schenking te storten op een Bouwspaarrekening van hun kleinkind. inbrengen en daardoor de financiering niet rond kunnen krijgen. SNS Bank N.V. is van mening dat de overheid de consument moet helpen om de omslag te maken van maximaal lenen naar eerst sparen, dan lenen. De methode van Bouwsparen, de financieringsmethode die sparen en lenen combineert, is hiervoor de meest voor de hand liggende oplossing. De Rijksoverheid kan Bouwsparen op verschillende manieren stimuleren. De methode die in de meeste Bouwspaarlanden wordt gehanteerd, is de methode waarin de overheid een rentepremie geeft over de ingelegde spaarbedragen. Dit wordt ook wel de klassieke methode genoemd. Jaarlijks kost de stimulering de overheid een bedrag aan rentesubsidie, maar daar staat een flinke besparing tegenover vanaf het moment dat de Bouwspaarder een woning gaat kopen. De Bouwspaarder die een woning gaat kopen, leent immers minder en ook nog tegen lagere rentetarieven. Daardoor zal hij minder gebruik maken van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Uitgaven en besparingen voor de Rijksoverheid Subsidie Minder belasting aftrek Verschil Een Bouwspaarcontract voor je kleinkind Zo wordt er een serieus bedrag bijeen gespaard. Heeft het (klein)kind later een flinke studieschuld opgebouwd en kan het om die reden geen hypotheek krijgen, dan is het mogelijk om het opgebouwde spaarbedrag te gebruiken voor aflossing van deze schuld. Het (klein)kind behoudt evengoed het recht op een voordelige Bouwspaarlening, zodat het kopen van een woning aantrekkelijk blijft. Financieringsmethoden jaar Stimuleringsbeleid voor specifieke doelgroepen In Nederland zijn we eraan gewend geraakt om voor het kopen van een woning een zo hoog mogelijke hypotheek af te sluiten. Zoveel mogelijk lenen is fiscaal aantrekkelijk als gevolg van de hypotheekrenteaftrek, zo wordt ook vandaag nog geadviseerd. Om dezelfde reden wordt het advies gegeven zo weinig mogelijk af te lossen. Door het stimuleringsbeleid van de overheid, dat is gericht op het aantrekkelijk maken van lenen, hebben Nederlandse huishoudens de hoogste schulden van Europa. Ook bij noodzakelijk geachte verhuizing door bijvoorbeeld een veranderende arbeidssituatie zorgt de hoge schuld voor problemen. De fiscale hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks zo n 12 miljard. Om de oplopende schulden van de huishoudens een halt toe te roepen, is besloten de loan-to-value stapsgewijs te verlagen, waardoor de huizenkoper minder hoge leningen kan aangaan. Het gevolg van deze verlaging is dat de huizenkoper alleen nog een woning kan kopen als hij eerst flink heeft gespaard. Helaas zijn velen zich hiervan nog niet bewust, zo blijkt uit onderzoek. Het gevolg is dat starters, die een huis willen kopen, steeds vaker onvoldoende eigen geld kunnen Voorbeeld op basis van afgesloten Bouwspaarcontracten per jaar en een overheidsstimulering van 10% over de ingelegde spaarbedragen. Cumulatief (jaar 1 t/m 17) jaar Een stimuleringsmaatregel van de overheid die zichzelf ruimschoots terugverdient. 10 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 11

7 Hervorming op de woningmarkt is noodzakelijk Budgettaire impact voor de overheid Bouwsparen is in de ogen van SNS Bank N.V. de oplossing bij uitstek om een werkelijke hervorming van de woningmarkt te realiseren. Deze hervorming zal leiden tot een veel minder volatiele, meer duurzame woningmarkt. Hiervoor is een attitudeverandering van alle betrokkenen op de woningmarkt noodzakelijk. SNS Bank N.V. kan dat niet alleen. De Rijksoverheid (en wellicht ook lagere overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars) zal de cultuuromslag van maximaal lenen en niet aflossen naar eerst sparen, dan lenen en versneld aflossen moeten begeleiden. Investeren in Bouwsparen verdient zichzelf ruimschoots terug, omdat dankzij Bouwsparen veel minder gebruik zal worden gemaakt van andere stimuleringsinstrumenten, zoals de fiscale hypotheekrenteaftrek, startersleningen en NHG. Echter: Gezien de verwachte doorlooptijd tussen het moment van besluitvorming en het feitelijk in werking treden, zal Bouwsparen geen budgettaire consequenties hebben in de huidige kabinetsperiode. Wel kan nu de steen in de rivier worden verlegd, waardoor de stroming zal veranderen argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen 1. Bouwsparen leidt tot lagere hypotheeklasten, minder hypotheekschuld en meer rentezekerheid voor de consument; 2. Met Bouwsparen krijgen starters weer een kans op de koopwoningmarkt, ondanks de aangescherpte normen voor het verkrijgen van een hypotheek (verlaging LtV); 3. Bouwsparen biedt een oplossing voor woningbezitters, die willen doorstromen naar een volgende koopwoning, zelfs als hun schuld hoger is dan de waarde van de woning (restschuldproblematiek); 4. Bouwsparen bevordert de verlaging van de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens (de hoogste schuld van Europa; circa 1 miljoen huishoudens onder water); 5. Bouwsparen zorgt ervoor dat woningbezitters ook op de langere termijn hun woonlasten kunnen blijven opbrengen; Doorstroming huizenkopers Investeren in Bouwsparen verdient zichzelf ruimschoots terug de route naar een duurzame woningmarkt 6. Bouwsparen zorgt voor een stabiele vraag naar woningen. Dit geeft zekerheid aan bouwbedrijven en een duurzame impuls voor de bouwsector. Positief gevolg is dat er meer woningen kunnen worden gebouwd, gemoderniseerd, verduurzaamd en aangepast aan de komende vergrijzing; 7. Bouwsparen stimuleert huishoudens met hogere inkomens hun sociale huurwoning te verruilen voor een koopwoning, waardoor de sociale huurwoning vrij komt voor mensen die daarop zijn aangewezen; Stimulans voor bouwsector 8. Met Bouwsparen wordt minder gebruik gemaakt van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Dit is een budgettaire meevaller voor de Rijksoverheid. De Bouwspaarder leent namelijk minder, tegen lagere rentetarieven en lost versneld af; 9. Bouwsparen zorgt ervoor dat consumenten lagere hypotheken nodig hebben, wat gunstig is voor de risicospreiding bij banken en de funding gap; 10. Met Bouwsparen sluit de Nederlandse woningmarkt beter aan op die van andere Europese landen. Aansluiting bij Europese situatie Bouwsparen biedt extra kansen voor starters op de woningmarkt Gerard van Olphen CEO SNS REAAL en voorzitter RvB 12 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 13

8 SNS Bank N.V.: uitzonderlijke fit met Bouwsparen Al tweehonderd jaar helpt het SNS-gedachtegoed consumenten hun financiële zelfstandigheid te vergroten. Dat doen we dicht bij mensen en op een verantwoorde en duurzame wijze Een goede en betrouwbare financiële dienstverlener word je niet zomaar. Wij zijn daar met de rechtsvoorgangers van SNS Bank N.V. tweehonderd jaar geleden al mee begonnen. Door te starten met een destijds baanbrekend particulier initiatief van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen: een spaarbank om mensen te behoeden voor armoede. In 1817 werd hiermee in Haarlem en Workum gestart. Herbezinning op onze rol in de samenleving Gemeenschappelijk uitgangspunt was dat mensen individuele verantwoordelijkheid in de samenleving (hebben te) dragen en dat zij voor die zelfverheffing soms ondersteuning nodig hebben: scholing en solidariteit (S&S) waren de kernbegrippen bij onze rechtsvoorgangers. Begrippen die we nu, in een nieuwe tijd die zich laat kenmerken door herbezinning op onze rol in de samenleving, opnieuw inhoud geven. In het Manifest van SNS Bank N.V. hebben wij opgenomen dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de verantwoordelijkheid nemen om het vak van bankieren vorm te geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Het betekent dat onze financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van rendement. Over waarde in plaats van geld. Het betekent vooral dat we oprecht de belangen van onze klanten vooropstellen, zodat fundamentele elementen in het leven zoals wonen, educatie en een buffer voor onverwachte uitgaven nu en in de toekomst geborgd zijn. Zelfredzaamheid is één van de peilers van Bouwsparen Met eenvoudige en eenvoudig te begrijpen financiële producten en diensten geven wij hier invulling aan. Los van de zakelijke producten en diensten helpen wij mensen met het bestrijden van laaggeletterdheid, het geven van financieel getint onderwijs en een bijdrage leveren aan ander vrijwilligerswerk. Vooral met oplossingen in de spaarsfeer willen wij excelleren. Dat is onze herkomst én onze toekomst. De Zilvervloot is een goed voorbeeld om de spaarzin van de jeugd te vergroten. Bouwsparen is onze oplossing voor een gezonde, duurzame woningmarkt. Hoe fraai Bouwsparen in deze context past, is verbluffend. Juist de zelfredzaamheid die ons zo na aan het hart ligt is, is één van de pijlers waarop Bouwsparen is gebaseerd. Met Bouwsparen bouwt de consument aan zijn vermogen, financiële toekomst en zelfstandigheid. Een andere pijler van Bouwsparen is de gemeenschapszin. Ook op dit punt is er een opmerkelijke overeenkomst met onze roots, die vooral van sociaal maatschappelijke oorsprong zijn. Bouwspaarders vormen een Bouwspaargemeenschap, waarin ieder gelijke rechten en plichten heeft. Bouwsparen kent bijna ultieme zekerheid. De consument weet van tevoren precies tegen welke rente hij spaart en straks kan lenen. Onverwachte opslagen of andere prijsaanpassingen zijn niet aan de orde. Bovendien staat Bouwsparen zo vast als een huis. Bouwsparen zal door wetgeving beschermd worden en mag daarom uitsluitend worden gevoerd in de speciale Bouwspaaromgeving. 14 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 15

9 de route naar een duurzame woningmarkt Contactpersoon: Alienke Ramaker Postbus 8444 / 3503 RK Utrecht Een maatschappelijk initiatief van Meer informatie? / Januari Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 2 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt De Volksbank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS Bank) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen

Sparen. Voor de actuele spaarrentes verwijzen wij u naar snsregiobank.nl. Snelsparen Sparen Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Christian Oestreich Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 8 maart 2017 Den Haag

Christian Oestreich Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 8 maart 2017 Den Haag Bouwsparen, een Europees succesmodel Christian Oestreich Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 8 maart 2017 Den Haag 1 Agenda I. Hoe functioneert Bouwsparen? II. III. Bouwsparen een internationaal succesverhaal

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Bouwsparen in Nederland en opties voor fiscale stimulering

Bouwsparen in Nederland en opties voor fiscale stimulering Inbreng Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) bij rondetafelgesprek Bouwsparen van de Tweede Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst op 25 september 2014 in Den Haag, door AFNL-voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 149 Initiatiefnota van het lid Knops over Bouwsparen Nr. 2 INITIATIEFNOTA Inhousopgave 1. Inleiding 1 2. Recente ontwikkelingen 2 3. Huizencrisis

Nadere informatie

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops Bouwsparen Initiatiefnota Raymond Knops Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Recente ontwikkelingen 3. Huizencrisis 4. Financiering toen en nu 5. Tijdelijke commissie huizenprijzen 6. Bouwsparen in het kort 7.

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

SNS Budget Hypotheek

SNS Budget Hypotheek Productwijzer Hypotheken SNS Budget Hypotheek De eerste hypotheek zonder onnodige extra s Wat voor huis u ook koopt, u wilt nooit teveel geld uitgeven. Dus waarom moet u bij de meeste hypotheken betalen

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hoe meer, hoe beter 2

Hoe meer, hoe beter 2 Sparen 2 Hoe meer, hoe beter Sparen Statistieken tonen elke keer weer aan dat Nederlanders voorop lopen in de wereld als het gaat om de hoogte van hun spaargeld. En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS).

Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Hieronder alle reacties van Achmea, Delta Lloyd, ING, Obvion en Volksbank (SNS). Reactie Achmea dat hypotheken aanbiedt onder de labels Centraal Beheer en Woonfonds: Centraal Beheer en Woonfonds beraden

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z14592

Nadere informatie

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen!

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen! [FA 01-26 stenen] huis & hypotheek Help, mijn geld zit in de stenen! Als uw spaargeld vooral in de stenen van uw huis zit, is het niet altijd even gemakkelijk om het er weer uit te halen. Maar met wat

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016

55+ groep in de lift. whitepaper wonen mei 2016 55+ groep in de lift whitepaper wonen mei 216 55+ groep in de lift De helft van de Nederlandse huishoudens bestaat uit mensen van 55 jaar en ouder. Een groot deel zijn zogeheten empty nesters (geen thuiswonende

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 2012/br/8031/ASIJL. 6 november Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 2012/br/8031/ASIJL. 6 november Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onze referentie 2012/br/8031/ASIJL Uw referentie Den Haag 6 november 2012 Betreft Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Datum 25 mei 2012 Betreft Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek (reactie motie Kuiper c.s.)

Datum 25 mei 2012 Betreft Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek (reactie motie Kuiper c.s.) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Datum 25 mei 2012 Betreft Visie toekomstbestendigheid hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Nout Wellink President van de Nederlandsche Bank

Voorwoord. Nout Wellink President van de Nederlandsche Bank Voorwoord Sinds begin jaren negentig domineren koopwoningen de Nederlandse woningmarkt. Er worden stelselmatig meer koop- dan huurwoningen opgeleverd en het aantal koopwoningen is inmiddels groter dan

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Geschreven door Simone Kamberg Bijna alle Nederlanders blijven, nadat ze een hypotheek hebben afgesloten, bij dezelfde hypotheekverstrekker. Op dit moment, met het huidige extreem

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Betalen? Wij zijn uw bank.

Betalen? Wij zijn uw bank. Betalen? Wij zijn uw bank. U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Wij hebben een betaalpakket zonder onnodige extra s. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Gewoon om te kunnen pinnen,

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl

20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl De sleutel naar uw 20% mede mogelijk gemaakt door... www.startersrenteregeling.nl 2 eerste koophuis Mooi, maar hoe betaalt u dat? 20% toegevoegde waarde Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Marktwaarde op moment oversluiten 300.000,- Oversluitkosten + kosten nieuwe lening 25.000,- Verbouwing 40.000,- + Totaal te financieren 360.

Marktwaarde op moment oversluiten 300.000,- Oversluitkosten + kosten nieuwe lening 25.000,- Verbouwing 40.000,- + Totaal te financieren 360. Rekenvoorbeelden Hieronder bespreken wij de consequenties van veranderingen in de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF, ingangsdatum 1 augustus 2011) in veelvoorkomende situaties, aangevuld met rekenvoorbeelden.

Nadere informatie