De route naar een duurzame woningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De route naar een duurzame woningmarkt"

Transcriptie

1 de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1

2 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen decennia een enorme stimulans gebleken voor het eigen woningbezit in Nederland. Een uniek systeem van Hollandse bodem. Dankzij deze fiscale faciliteit en een aantal andere bijzondere marktvondsten (NHG, de ontwikkeling van het intermediair en het ruimhartige hypotheekverstrekkingbeleid van banken) nam het percentage eigen woningbezit in Nederland toe. Van circa 25 procent in 1950 tot bijna 60 procent in De keerzijde van de grote vraag naar koopwoningen is een enorme stijging van het prijsniveau, met name vanaf de jaren negentig. Lange tijd werden de hoge prijzen van koopwoningen niet als probleem ervaren. De banken waren bereid tot volledige financiering en de rente was fiscaal aftrekbaar, op deze manier waren de lasten voor de woningbezitters op te brengen. Bovendien bestond er geen volledige aflossingsverplichting (aflossingsvrije hypotheek). De regering heeft een aantal hervormingsvoorstellen voor de woningmarkt in gang gezet. Onder andere de verplichte aflossing op hypotheken, de geleidelijke verlaging van het fiscale aftrekpercentage van de hypotheekrente en de verlaging van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (loan-to-value, LtV). Ook ten aanzien van de woningcorporaties zijn enkele maatregelen genomen. SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) is van mening dat veel van deze maatregelen te volgen zijn, maar onvoldoende antwoord geven op de omvangrijke problemen op de woningmarkt. We zien enorme hypotheekschulden van huishoudens, waardoor de doorstroming nog vele jaren zal worden belemmerd en restschuldproblematiek een rol van betekenis speelt. We zien problemen van starters om de woningmarkt te betreden en de scheefwoonproblematiek. Schulden Nederlandse huishoudens (x mld) jaar Bron: CBS Hypotheekschuld Overige schulden De problemen raken niet alleen de consument. In de bouw zijn veel bedrijven failliet gegaan en heeft een nog groter aantal bouwvakkers zijn baan verloren. Dat gebeurt terwijl de schaarste aan woningen juist groeit, de woningvoorraad veroudert, de verduurzaming van woningen achterloopt en er nog een enorme inhaalslag te maken is met betrekking tot de vergrijzingsgolf die eraan komt. De echte hervorming van de Nederlandse woningmarkt vereist een cultuuromslag, een verandering van denken en doen van alle betrokkenen. Sparen voor een eigen woning (inclusief verbouwing, verbetering, verduurzaming en versnelde aflossing van de schuld) moet een belangrijk spaarmotief worden, net als in andere Europese landen. De tijd van het kopen van een huis zonder een cent gespaard te hebben, is naar onze mening voorgoed voorbij. In Bouwsparen zien wij de oplossing bij uitstek om de benodigde gedragsverandering te realiseren. Sparen voor een woning 2 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 3

3 Onder toezicht van AFM en DNB Bouwsparen: wat bedoelen wij dan? SNS Bank N.V. is overtuigd dat Bouwsparen (zoals de bewezen Duitse vorm) voor de Nederlandse markt grote voordelen biedt. In dit gesloten en afgescheiden systeem kan de woonconsument zowel vermogen opbouwen als tegen een vooraf bekende lage rente lenen. Hoe werkt het? Zoals wij naar Bouwsparen kijken, is Bouwsparen een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze gescheiden omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel. Niets meer en niets minder. Door het onderlinge karakter (voor en door de deelnemers) is deze wijze van financiering beperkt gevoelig voor de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en economische cycli. Dit systeem heeft zich bewezen in een reeks andere Europese landen, waaronder Duitsland. De Bouwspaaromgeving is wettelijk beschermd en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Deze voorwaarden geven deelnemers de zekerheid die nodig is voor de bescherming van hun spaartegoeden en de uiteindelijke financiering van hun woning. Voorbeeld optimale financieringsmix creëert hiermee voor zichzelf de mogelijkheid een aanzienlijk bedrag in te brengen bij de aanschaf van de eigen woning, zodat de hypothecaire lening ten opzichte van de woningwaarde (loan-to-value) beperkt blijft. Dit verlaagt het risico van de geldverstrekker, waardoor de consument in veel gevallen ook nog eens in aanmerking komt voor een lager hypotheekrentetarief. Bouwsparen: waarom niet een gewone spaarrekening? Een eenvoudige doelspaarrekening, eventueel met een subsidie, is weliswaar aantrekkelijk, maar zal niet wezenlijk bijdragen tot een attitudeverandering van de consument. Dit laatste verwachten wij juist wel van Bouwsparen. Bouwsparen is namelijk een ideale mix van sparen en lenen, die precies de juiste impulsen geeft: De Bouwspaarder spaart vooraf; Het gespaarde bedrag, inclusief opgebouwde rente, gebruikt hij uitsluitend voor de aankoop, verbouwing of verbetering van de woning waardoor hij een minder hoge hypotheek hoeft aan te gaan; In veel gevallen betaalt hij daardoor ook een lagere hypotheekrente; Door vooraf te sparen heeft hij het recht opgebouwd op een Bouwspaarlening tegen een lage rente; Deze lost hij verplicht versneld af; Daardoor neemt zijn schuld opnieuw af en daarmee ook zijn lasten; Zijn schuldpositie is gedurende de gehele looptijd aanmerkelijk gunstiger; Hierdoor is hij bovendien in staat veel sneller door te stromen naar een volgende woning. Bedrag uitsluitend bestemd voor een woning Bouwspaarlening 20-30% 100% Hypotheek SNS Bank N.V. ziet Bouwsparen nadrukkelijk niet als een spaarproduct, maar als een andere, voor Nederland nieuwe, manier van het financieren van een woning, die gekenmerkt wordt door vooraf sparen, minder lenen en versneld aflossen. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk die al decennia in het teken staat van maximaal lenen en zo weinig mogelijk aflossen. Bouwsparen 20-30% 60-50% Bouwsparen is geen spaarproduct, maar een duurzame manier van woningfinancieren Maandelijks spaarbedrag Maandelijks aflossingsbedrag Sparen en lenen We onderscheiden een spaar- en een leenfase. Bij het aangaan van een Bouwspaarcontract start de spaarfase. De consument spaart in beginsel maandelijks een afgesproken bedrag tegen een vooraf vastgestelde rente. Subsidie Sparen Hefboom -functie Zodra de Bouwspaarder voldoende heeft gespaard en een woning koopt, heeft deze de mogelijkheid een gelijk bedrag als zijn opgebouwde spaarbedrag te lenen van de gesloten Bouwspaargemeenschap. De rente die hiervoor betaald moet worden, is bij het aangaan van het Bouwspaarcontract bekend. De rente is relatief laag. Dat komt omdat de lening versneld wordt afgelost en de financiering in het gesloten systeem van spaarders en leners plaatsvindt. Spaarfase Lenen Aflossingsfase De Bouwspaaromgeving werkt voor de consument als een hefboom. De consument Toewijzing 4 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 5

4 Bouwspaarders beschermen door goede wet- en regelgeving Daarbij komt dat Bouwsparen de consument veel zekerheid biedt. Bij het afsluiten van het Bouwspaarcontract is namelijk zowel de hoogte van de spaarrente als de leenrente voor de gehele duur van het contract bekend. Door de samenhang van sparen en lenen, is het Bouwspaarsysteem ook uiterst flexibel. Tussentijdse beëindiging in de spaarfase, aanpassing van de termijnbedragen, verlenging of verkorting van looptijden et cetera, kunnen simpelweg worden gerealiseerd. Extra aflossing op de Bouwspaarlening kan altijd zonder boete. Sneller aflossen levert zelfs rentevoordeel op! In dit verband mag ook de extra zekerheid van de afgescheiden omgeving, beschermd door extra wettelijke regelgeving, niet onvermeld blijven. Het risico van belangenvermenging van de Bouwspaarder met andere belangen binnen een financiële instelling is daardoor uitgesloten. Bouwsparen: wat is er voor nodig? Deze vorm van financiering is nieuw voor Nederland. Het vereist een zorgvuldige wet- en regelgeving om een solide afgescheiden omgeving te creëren, waarin Bouwspaarders een lange termijn zekerheid hebben over hun tegoeden, maar ook over de rentes waartegen kan worden gespaard en later geleend. SNS Bank N.V. kan dat niet alleen. De Rijksoverheid (en wellicht ook gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars) zal de consument in beweging moeten krijgen. De LtV wordt verlaagd, echter daar dient wel iets tegenover te staan voor de consument. Door het sparen voor een woning te stimuleren, kan de benodigde gedragsverandering worden bereikt. Naarmate dit signaal krachtiger is, zal naar onze mening de budgettaire last van de fiscale hypotheekrenteaftrek vanzelf worden teruggedrongen. Bouwspaarders lenen immers minder en tegen een lagere rente. Situatie: Jeroen en Famke hebben een financiering nodig van Met Bouwsparen: sparen in 6 jaar en 9 maanden (0,25% rente, bonus over inleg 10%) lenen in 9 jaar en 5 maanden (2,5% rente) annuïteitenhypotheek (4,5% rente) Zonder Bouwsparen: annuïteitenhypotheek (4,5% rente) Zij kopen een woning waarvoor zij nodig hebben. Omdat zij al hebben gespaard, hebben ze nog een lening nodig van En omdat zij binnen de Bouwspaarkas hebben gespaard, hebben ze het recht opgebouwd op een voordelige Bouwspaarlening, eveneens van Deze lening wordt afgelost in 9 jaar en 5 maanden. Voor het restant ( ) sluiten zij een annuïteitenhypotheek af. Het alternatief is de traditionele manier van financieren. De kopers kopen een woning en sluiten een volledige annuïteitenhypotheek van af. De verschillen tussen beide methoden van financieren zijn groot. De Bouwspaarders zijn veel eerder gestart met het verwerven van een woning. Zij bouwen vooraf een vermogen op en hoeven daardoor minder te lenen. Bovendien lenen zij deels tegen een lager tarief. Gedurende de gehele looptijd hebben zij daardoor tienduizenden euro s minder schuld. Dit maakt het kopen van een woning minder risicovol. Bovendien wordt het makkelijker om door te stromen naar een volgende woning 1. Jeroen en Famke Tienduizenden euro s minder schuld Juridisch raamwerk nodig als waarborg Wetgeving Het belangrijkste element van een juridisch raamwerk dat noodzakelijk is voor Bouwsparen is de waarborg van een afgescheiden omgeving. In deze omgeving staat alles in het teken van de financiering van woningen van de deelnemers. Hiervoor zijn zekerheidswaarborgen noodzakelijk. De financiering dient een plaats te krijgen in het fiscaal-juridische regime voor de eigen woning. SNS Bank N.V. biedt graag haar expertise aan om het noodzakelijke juridische regime tot stand te laten komen Voorbeeld schuldpositie bij financiering (spaarbedrag Bouwsparen: ) jaar Bouwsparen in concrete situaties Door middel van een voorbeeld laten we zien hoe Bouwsparen uitpakt in een concrete situatie. Daarbij vergelijken we het lastenverloop van een volledige annuïteitenhypotheek met een oplossing waarin Bouwsparen een belangrijke rol speelt. In de vergelijking gaan we uit van actuele termijnen en tarieven. Schuldverloop Bouwsparen Schuldverloop annuïteitenhypotheek Verschil In de ene situatie (met Bouwsparen) sparen Jeroen en Famke maandelijks gedurende 6 jaar en 9 maanden 245 via een Bouwspaarcontract. Van de overheid ontvangen zij over elke ingelegde euro een rentebonus van 10%. Aan het einde van de spaarfase hebben zij gespaard. 1. Dit voorbeeld is gebaseerd op actuele Bouwspaartarieven en looptijden die thans in Duitsland worden gehanteerd. 6 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 7

5 Restschulden Door de hoge hypotheekschulden in Nederland wordt de doorstroming naar een volgende woning belemmerd. Naar schatting staan meer dan één miljoen woningen onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Bouwspaarcontract: Hij sluit een Bouwspaarcontract van Het spaargeld van wordt gebruikt als eerste storting. Twee jaar lang spaart hij maandelijks nog 116 euro. Na twee jaar kan hij de gewenste verduurzaming uitvoeren. Daarna betaalt hij 7 jaar en 9 maanden een maandelijks termijn van 89 (bruto) voor de lening. Eén miljoen woningen onder water Veel woningbezitters zijn in de problemen gekomen doordat ze moesten verhuizen (bijvoorbeeld wegens werk of echtscheiding). Zij houden na de verkoop van hun oude woning een restschuld over. Het betekent in veel gevallen dat zij geen hypotheek kunnen krijgen voor de nieuwe woning. De problematiek kan in veel gevallen worden voorkomen, door de restschuld te separeren van de overige hypotheekschuld. Bouwsparen kan de oplossing bieden. De schuld, die na de verkoop van de woning overblijft, wordt ondergebracht in een Bouwspaarkas en via een Bouwspaarcontract uiteindelijk afgelost. Uiteraard speelt het inkomen van een deelnemer een rol: het moet wel kunnen. Voordeel is dat de woningbezitter na verkoop van zijn onder water staande woning kan verhuizen naar een volgende koopwoning. Conclusie: Met Bouwsparen kan de gewenste investering al op korte termijn worden gedaan. De verwachte besparing op de energierekening is hoger dan de financieringskosten. Starters op de koopwoningmarkt Starters hebben momenteel grote moeite om de woningmarkt te betreden. De woningprijzen zijn hoog. Bovendien moet in de komende jaren voor het kopen van een eigen woning steeds meer eigen geld worden meegenomen, omdat de loan-to-value geleidelijk wordt verlaagd naar 100% in Alle bijkomende kosten moeten door de koper dan uit eigen middelen worden betaald. Dat gaat al snel om meer dan Verduurzamen de besparing is hoger dan de financieringskosten Situatie: Richard en Chantal kopen in 2008 hun eerste woning voor Deze wordt gefinancierd met een hypotheek van In 2013 willen zij verhuizen. Hun woning is in waarde gedaald. De waarde is nog slechts Er is nog niets afgelost. De restschuld is Jongeren moeten daarom nu worden gestimuleerd om te gaan sparen voor de eigen woning. Bouwsparen is de perfecte manier. Op het moment van het kopen van de woning hebben ze een mooi bedrag gespaard, waardoor ze minder hoeven te lenen. Een belangrijk voordeel van Bouwsparen is bovendien dat deze jongeren door vooraf te sparen het recht hebben opgebouwd op een voordelige Bouwspaarlening. Richard en Chantal Restschuld aflossen met een Bouwspaarcontract Totale schuld: Deze wordt gesplitst in twee delen. De restschuld van wordt afgesplitst en ondergebracht in een Bouwspaarcontract. De overige hypotheekschuld van wordt afgelost met de verkoopopbrengst van de woning. Schuld aan Bouwspaarkas: De eerste 5 jaar maandelijks 331 sparen (+ 150 bruto rente over de lening). Daarna 5 jaar lang een maandelijkse termijn van 357 (bruto). Verduurzamen Veel woningen in Nederland zijn nog niet erg milieuvriendelijk. De woningbezitter betaalt daardoor maandelijks een onnodig hoge energierekening. Bouwsparen kan een oplossing bieden voor degenen die energiebesparende maatregelen willen doorvoeren, maar daarvoor nog onvoldoende middelen hebben. Situatie: Een woningbezitter wil energiebesparende maatregelen doorvoeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen, dubbele beglazing en verdere isolatie. Hij denkt daarmee zeker 100 per maand te besparen op zijn energierekening. De woningbezitter wil de maatregelen over 2 jaar uitvoeren. De totale investering is Hij heeft ruim spaargeld. In het voorbeeld is duidelijk te zien dat de totale lasten bij Bouwsparen voordeliger uitpakken. Dit komt doordat de Bouwspaarder minder leent en tegen een lager tarief. Daarnaast is een gunstiger schuldverloop te zien, wat als voordeel heeft dat sneller kan worden doorgestroomd naar een volgende woning Voorbeeld schuldpositie starter (spaarbedrag Bouwsparen: ) Schuldverloop Bouwsparen bij financiering jaar Schuldverloop annuïteitenhypotheek Verschil 1. Dit voorbeeld is gebaseerd op actuele Bouwspaartarieven en looptijden die thans in Duitsland worden gehanteerd. Starters Minder schuld en lagere lasten 8 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 9

6 Kopen aantrekkelijker voor scheefwoners Scheefwonen In Nederland wonen honderdduizenden huishoudens in een sociale huurwoning, terwijl het inkomen daar te hoog voor is; de zogenaamde scheefwoners. Deze huishoudens worden de komende jaren geconfronteerd met forse extra huurverhogingen. Voor scheefwoners is het doorgaans financieel gezien aantrekkelijker om een woning te kopen. Het is belangrijk dat sociale huurwoningen vrij komen voor mensen voor wie ze bedoeld zijn. Het zou een goede gedachte zijn als woningbouwcorporaties scheefwoners belonen als zij de overstap naar een koopwoning maken. Bouwsparen kan hierin een belangrijke rol spelen. Woningcorporaties zouden de extra huurverhoging bijvoorbeeld kunnen overmaken naar een Bouwspaarrekening op naam van de huurder die heeft aangegeven de overstap naar een koopwoning te gaan maken. Bouwsparen bevordert vermogensoverdracht tussen generaties Met Bouwsparen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Ouders kunnen direct een Bouwspaarrekening openen voor hun pasgeboren baby. Daarop kunnen ze periodiek de kinderbijslag storten, mits zij dit kunnen missen. Natuurlijk kunnen ook grootouders een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door een jaarlijkse schenking te storten op een Bouwspaarrekening van hun kleinkind. inbrengen en daardoor de financiering niet rond kunnen krijgen. SNS Bank N.V. is van mening dat de overheid de consument moet helpen om de omslag te maken van maximaal lenen naar eerst sparen, dan lenen. De methode van Bouwsparen, de financieringsmethode die sparen en lenen combineert, is hiervoor de meest voor de hand liggende oplossing. De Rijksoverheid kan Bouwsparen op verschillende manieren stimuleren. De methode die in de meeste Bouwspaarlanden wordt gehanteerd, is de methode waarin de overheid een rentepremie geeft over de ingelegde spaarbedragen. Dit wordt ook wel de klassieke methode genoemd. Jaarlijks kost de stimulering de overheid een bedrag aan rentesubsidie, maar daar staat een flinke besparing tegenover vanaf het moment dat de Bouwspaarder een woning gaat kopen. De Bouwspaarder die een woning gaat kopen, leent immers minder en ook nog tegen lagere rentetarieven. Daardoor zal hij minder gebruik maken van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Uitgaven en besparingen voor de Rijksoverheid Subsidie Minder belasting aftrek Verschil Een Bouwspaarcontract voor je kleinkind Zo wordt er een serieus bedrag bijeen gespaard. Heeft het (klein)kind later een flinke studieschuld opgebouwd en kan het om die reden geen hypotheek krijgen, dan is het mogelijk om het opgebouwde spaarbedrag te gebruiken voor aflossing van deze schuld. Het (klein)kind behoudt evengoed het recht op een voordelige Bouwspaarlening, zodat het kopen van een woning aantrekkelijk blijft. Financieringsmethoden jaar Stimuleringsbeleid voor specifieke doelgroepen In Nederland zijn we eraan gewend geraakt om voor het kopen van een woning een zo hoog mogelijke hypotheek af te sluiten. Zoveel mogelijk lenen is fiscaal aantrekkelijk als gevolg van de hypotheekrenteaftrek, zo wordt ook vandaag nog geadviseerd. Om dezelfde reden wordt het advies gegeven zo weinig mogelijk af te lossen. Door het stimuleringsbeleid van de overheid, dat is gericht op het aantrekkelijk maken van lenen, hebben Nederlandse huishoudens de hoogste schulden van Europa. Ook bij noodzakelijk geachte verhuizing door bijvoorbeeld een veranderende arbeidssituatie zorgt de hoge schuld voor problemen. De fiscale hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks zo n 12 miljard. Om de oplopende schulden van de huishoudens een halt toe te roepen, is besloten de loan-to-value stapsgewijs te verlagen, waardoor de huizenkoper minder hoge leningen kan aangaan. Het gevolg van deze verlaging is dat de huizenkoper alleen nog een woning kan kopen als hij eerst flink heeft gespaard. Helaas zijn velen zich hiervan nog niet bewust, zo blijkt uit onderzoek. Het gevolg is dat starters, die een huis willen kopen, steeds vaker onvoldoende eigen geld kunnen Voorbeeld op basis van afgesloten Bouwspaarcontracten per jaar en een overheidsstimulering van 10% over de ingelegde spaarbedragen. Cumulatief (jaar 1 t/m 17) jaar Een stimuleringsmaatregel van de overheid die zichzelf ruimschoots terugverdient. 10 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 11

7 Hervorming op de woningmarkt is noodzakelijk Budgettaire impact voor de overheid Bouwsparen is in de ogen van SNS Bank N.V. de oplossing bij uitstek om een werkelijke hervorming van de woningmarkt te realiseren. Deze hervorming zal leiden tot een veel minder volatiele, meer duurzame woningmarkt. Hiervoor is een attitudeverandering van alle betrokkenen op de woningmarkt noodzakelijk. SNS Bank N.V. kan dat niet alleen. De Rijksoverheid (en wellicht ook lagere overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars) zal de cultuuromslag van maximaal lenen en niet aflossen naar eerst sparen, dan lenen en versneld aflossen moeten begeleiden. Investeren in Bouwsparen verdient zichzelf ruimschoots terug, omdat dankzij Bouwsparen veel minder gebruik zal worden gemaakt van andere stimuleringsinstrumenten, zoals de fiscale hypotheekrenteaftrek, startersleningen en NHG. Echter: Gezien de verwachte doorlooptijd tussen het moment van besluitvorming en het feitelijk in werking treden, zal Bouwsparen geen budgettaire consequenties hebben in de huidige kabinetsperiode. Wel kan nu de steen in de rivier worden verlegd, waardoor de stroming zal veranderen argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen 1. Bouwsparen leidt tot lagere hypotheeklasten, minder hypotheekschuld en meer rentezekerheid voor de consument; 2. Met Bouwsparen krijgen starters weer een kans op de koopwoningmarkt, ondanks de aangescherpte normen voor het verkrijgen van een hypotheek (verlaging LtV); 3. Bouwsparen biedt een oplossing voor woningbezitters, die willen doorstromen naar een volgende koopwoning, zelfs als hun schuld hoger is dan de waarde van de woning (restschuldproblematiek); 4. Bouwsparen bevordert de verlaging van de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens (de hoogste schuld van Europa; circa 1 miljoen huishoudens onder water); 5. Bouwsparen zorgt ervoor dat woningbezitters ook op de langere termijn hun woonlasten kunnen blijven opbrengen; Doorstroming huizenkopers Investeren in Bouwsparen verdient zichzelf ruimschoots terug de route naar een duurzame woningmarkt 6. Bouwsparen zorgt voor een stabiele vraag naar woningen. Dit geeft zekerheid aan bouwbedrijven en een duurzame impuls voor de bouwsector. Positief gevolg is dat er meer woningen kunnen worden gebouwd, gemoderniseerd, verduurzaamd en aangepast aan de komende vergrijzing; 7. Bouwsparen stimuleert huishoudens met hogere inkomens hun sociale huurwoning te verruilen voor een koopwoning, waardoor de sociale huurwoning vrij komt voor mensen die daarop zijn aangewezen; Stimulans voor bouwsector 8. Met Bouwsparen wordt minder gebruik gemaakt van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Dit is een budgettaire meevaller voor de Rijksoverheid. De Bouwspaarder leent namelijk minder, tegen lagere rentetarieven en lost versneld af; 9. Bouwsparen zorgt ervoor dat consumenten lagere hypotheken nodig hebben, wat gunstig is voor de risicospreiding bij banken en de funding gap; 10. Met Bouwsparen sluit de Nederlandse woningmarkt beter aan op die van andere Europese landen. Aansluiting bij Europese situatie Bouwsparen biedt extra kansen voor starters op de woningmarkt Gerard van Olphen CEO SNS REAAL en voorzitter RvB 12 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 13

8 SNS Bank N.V.: uitzonderlijke fit met Bouwsparen Al tweehonderd jaar helpt het SNS-gedachtegoed consumenten hun financiële zelfstandigheid te vergroten. Dat doen we dicht bij mensen en op een verantwoorde en duurzame wijze Een goede en betrouwbare financiële dienstverlener word je niet zomaar. Wij zijn daar met de rechtsvoorgangers van SNS Bank N.V. tweehonderd jaar geleden al mee begonnen. Door te starten met een destijds baanbrekend particulier initiatief van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen: een spaarbank om mensen te behoeden voor armoede. In 1817 werd hiermee in Haarlem en Workum gestart. Herbezinning op onze rol in de samenleving Gemeenschappelijk uitgangspunt was dat mensen individuele verantwoordelijkheid in de samenleving (hebben te) dragen en dat zij voor die zelfverheffing soms ondersteuning nodig hebben: scholing en solidariteit (S&S) waren de kernbegrippen bij onze rechtsvoorgangers. Begrippen die we nu, in een nieuwe tijd die zich laat kenmerken door herbezinning op onze rol in de samenleving, opnieuw inhoud geven. In het Manifest van SNS Bank N.V. hebben wij opgenomen dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de verantwoordelijkheid nemen om het vak van bankieren vorm te geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Het betekent dat onze financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van rendement. Over waarde in plaats van geld. Het betekent vooral dat we oprecht de belangen van onze klanten vooropstellen, zodat fundamentele elementen in het leven zoals wonen, educatie en een buffer voor onverwachte uitgaven nu en in de toekomst geborgd zijn. Zelfredzaamheid is één van de peilers van Bouwsparen Met eenvoudige en eenvoudig te begrijpen financiële producten en diensten geven wij hier invulling aan. Los van de zakelijke producten en diensten helpen wij mensen met het bestrijden van laaggeletterdheid, het geven van financieel getint onderwijs en een bijdrage leveren aan ander vrijwilligerswerk. Vooral met oplossingen in de spaarsfeer willen wij excelleren. Dat is onze herkomst én onze toekomst. De Zilvervloot is een goed voorbeeld om de spaarzin van de jeugd te vergroten. Bouwsparen is onze oplossing voor een gezonde, duurzame woningmarkt. Hoe fraai Bouwsparen in deze context past, is verbluffend. Juist de zelfredzaamheid die ons zo na aan het hart ligt is, is één van de pijlers waarop Bouwsparen is gebaseerd. Met Bouwsparen bouwt de consument aan zijn vermogen, financiële toekomst en zelfstandigheid. Een andere pijler van Bouwsparen is de gemeenschapszin. Ook op dit punt is er een opmerkelijke overeenkomst met onze roots, die vooral van sociaal maatschappelijke oorsprong zijn. Bouwspaarders vormen een Bouwspaargemeenschap, waarin ieder gelijke rechten en plichten heeft. Bouwsparen kent bijna ultieme zekerheid. De consument weet van tevoren precies tegen welke rente hij spaart en straks kan lenen. Onverwachte opslagen of andere prijsaanpassingen zijn niet aan de orde. Bovendien staat Bouwsparen zo vast als een huis. Bouwsparen zal door wetgeving beschermd worden en mag daarom uitsluitend worden gevoerd in de speciale Bouwspaaromgeving. 14 Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 15

9 de route naar een duurzame woningmarkt Contactpersoon: Alienke Ramaker Postbus 8444 / 3503 RK Utrecht Een maatschappelijk initiatief van Meer informatie? / Januari Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?

De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Occasional Studies Vol. 13-1 De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans? Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Auteurs Jante

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

BANCAIRE, VERZEKERINGS- EN PENSIOENPRODUCTEN

BANCAIRE, VERZEKERINGS- EN PENSIOENPRODUCTEN Hoofdstuk 3 BANCAIRE, VERZEKERINGS- EN PENSIOENPRODUCTEN E.L.M van Kranenburg 3.1 Inleiding Waar hoofdstuk 2 ingaat op beleggingsproducten en financiële instrumenten, gaat dit onderdeel in op andere producten

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Module 4: concept. nieuwe economie

Module 4: concept. nieuwe economie Module 4: concept nieuwe economie Verantwoording 2010, Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module geldt een Creative Commons

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie