De Zwitserse Witte Herder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zwitserse Witte Herder"

Transcriptie

1 De Zwitserse Witte Herder is een kwartaalblad van de ZWHVN De Zwitserse Witte Herder Ledenadministratie ZWHVN, Uthof 9, 9248 KS Siegerswoude

2 Advertentie 2

3 Inhoud Vereniging en Colofon 4 Agenda 5 Van de redactie 7 Algemene Leden Vergadering In Memoriam: Alaska 17 Van het bestuur 18 De reizende pen 22 Sport: Sky 24 Pootjes: Speuren 26 Kadins Wereld: Love Affair 28 Gezondheid: Afgebroken tand of kies 30 Dek & Geboorte-meldingen 33 Showuitslagen 34 Kampioengalerij 35 Inventarisatie 36 Ballotage 38 Foto omslag: Mads, A. Sijbesma Tanala, Foto: G. Drummen 3

4 Vereniging & Colofon Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland Opgericht: 28 maart 1988 KvK Utrecht nr. : Postbanknr.: Bestuur Voorzitter Erik Sipkes Lagewaard AT Koudekerk a/d Rijn Secretariaat Aeltsje Rinsma- de Vries Weinterp HE Wijnjewoude Penningmeester Rob Commandeur Schoolstraat EA Noordwijkerhout Port. Rascommissie Gea Jonkman-de kleine Leidijk WS Wijnjewoude Port. Redactie René Reijnen Jasmijn LS Veenendaal Port. Evenementen Rob Commandeur Schoolstraat EA Noordwijkerhout Bestuurslid Marja Sipkes Ledenadministratie Ledenadministratie Alja Sijbesma Uthof KS Siegerswoude Tel: / (tot 21.30u) Rascommissie Sport & Evenementen Evenementen Alja Sijbesma Leden Evenementencommissie Rob Commandeur, Alja Sijbesma Redactie & Website Rascommissie Gea Jonkman-de kleine Leidijk WS Wijnjewoude Redactie Clubblad Inventarisatie Alja Sijbesma Uthof KS Siegerswoude Mascha de Lange Gegevensbeheer Mariëlla Feenstra Redactie ZWHVN Schimmelpenninckstraat ZL Olst Archivaris Stambomen Sander Bouman J. Vermeerstraat BN Rijssen Webmaster Website Pupinfo & Herplaatsing Pupinfo & Herplaatsing Marjan van Dijk-Dijken Sander Kamperman Tekstcorrectie: René Reijnen Ereleden Janny Stegeman-Bonnes Henk Timmermans De opzegging van het lidmaatschap van de ZWHVN dient tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (1-1 t/m 31-12) te geschieden aan de ledenadministratie van de ZWHVN. Wordt hier niet aan voldaan, dan is de contributie voor het volgende jaar verschuldigd en wordt de opzegging beschouwd als opzegging voor het daarop volgende jaar. Wanneer het lidmaatschap lopende hetverenigingsjaar wordt opgezegd, vindt geen restitutie plaats over de reeds voldane contributie. Ledenadministratie ZWHVN Mevr. A. Sijbesma, Uthof 9, 9248 KS Siegerswoude Tel: / (tot Vereniging 4

5 Agenda Zwitserse Witte Herder Vereniging Sluitingsdatum Clubblad Kopij voor nr aanleveren voor: 15 mei 2014 of Zondag 6 april 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 Gebouw 'Antares', Maximaplein 7, 3832 JS Leusden Zondag 27 april 2014 Kampioenschapsclubmatch Zilfia s Hoeve, Fortweg 13, 3992 LX Houten Zondag 22 juni 2014 Inventarisatie Hippisch Centrum Robaard, Blankensteinweg 53, 7943 KN Meppel Voor meer info zie ook: Wandelingen Zondag 30 maart 2014 Snert wandeling te Appelscha Aanvang 13:00 Voor meer info zie ook: CAC/CACIB Shows Nederland 5 & 6 april 2014 CAC/CACIB Utrecht (op 5 april o.a. de Zwitserse Witte Herders) Home Boxx, Nieuwegein 19 & 20 april 2014 CAC/CACIB Goes (op 20 april o.a. de Zwitserse Witte Herders) Zeelandhallen, Goes 24 & 25 mei 2014 CAC/CACIB de Baronie (op 24 mei o.a. de Zwitserse Witte Herders) Manege Thielen, Tilburg 29 mei 2014 CAC Joe Kat Show KC Arnhem, Arnhem 7,8 & 9 juni 2014 CAC/CACIB Arnhem (op 8 juni o.a. De Zwitserse Witte Herders) Rijnhal, Arnhem 5 Redactie

6 Advertentie Advertentie 6

7 Van de Redactie Beste lezers, Naast het verzorgen van het clubblad, houden we ons allebei ook graag bezig met fotografie. Nu worden er omtrent fotografie ook vrij veel activiteiten georganiseerd en was het dit keer het NVN festival te Arnhem wat ons aansprak om hieraan deel te nemen. Dit festival stond in het teken van natuurfotografie in de ruimste zin van het woord, er werden lezingen en seminars gegeven door enthousiaste sprekers uit binnen en buitenland, welke hun verhaal achter een foto nog verder aanvulden met nog veel meer beeldmateriaal. Eenmaal op de terugweg, waren we het eens dat het een geslaagde dag was en wij weer veel inspiratie hadden gekregen. Nu heeft het clubblad eigenlijk eenzelfde doel als dit festival, namelijk: de informatie, het verhaal of de foto willen delen met andere geïnteresseerden. Dat dit delen ook wat arbeid en tijd vraagt, is dan ook vanzelfsprekend. En dat er onderwerpen voorbij komen die even wat minder interessant zijn, ook dat behoort tot de mogelijkheden. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is het eindresultaat; we proberen het zo gevarieerd en interessant en leuk mogelijk te maken. Elke uitgave weer doen wij dit met plezier. Helaas zijn er links en recht wel wat gaten gevallen, doordat hier geen gegevens beschikbaar waren. Daarintegen werden we bedolven met sneeuwfoto's en ontvingen we ook nu weer diverse artikelen om in het clubblad te mogen plaatsen. Waarvoor onze dank. Wat u allemaal in de eerste uitgave van 2014 tegemoet kunt zien, is in elk geval het inschrijfformulier voor de komende Kampioenschapsclubmatch, op 27 april te Houten. Daarnaast ook de uitnodiging op zondag 6 april aanwezig te zijn voor de Algemene Leden Vergadering. Ook zal het bestuur u in deze uitgave weer over de nodige zaken informeren. Natuurlijk hebben wij weer een nieuw verhaal van Saar (Pootjes) over haar speur-activiteiten samen met Gijs. Ook maken we kennis met Eric, die ons een kijkje geeft in de hondensport IPO, waar hij samen met zijn hond Sky, traint en zal Zwitserse Witte Herder Fenna zich voorstellen in 'De reizende pen'. En dit is nog maar even een kleine greep uit de vele verschillende artikelen. Dan natuurlijk het onderwerp "Fotothema" voor uitgave Dit keer hebben we eens bedacht om het jullie iets moeilijker te maken, door eens even achter die camera weg te komen, of door een ander eens een foto te laten maken, want als fotothema hebben voor uitgave gekozen voor: De Witte en uzelf. De bedoeling is hierbij dat u met uw camera zelf een portretfoto van u en uw witte herder(s) maakt. Eventueel mag de foto ook door iemand anders zijn gemaakt, maar u begrijpt de bedoeling van het effect waarschijnlijk wel. Deze foto's kunt voor 15 mei 2014, graag voorzien van uw naam en de naam van uw hond, doormailen naar: of Ook als u andere leuke foto's heeft, eens of meerdere malen wat voor het clubblad wil schrijven, in het clubblad wil adverteren, of gewoon uw mening over het clubblad met ons wil delen; Ook dat zien wij allemaal graag tegemoet. Wij wensen u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Sander Kamperman & Mascha de Lange Redactie ZWHVN 7 Redactie

8 Algemene Leden Vergadering Uitnodiging Betreft: Algemene Leden Vergadering ZWHVN Datum: 6 april 2014 Locatie : Gebouw 'Antares', Maximaplein 7, 3832 JS Leusden (route zie onderaan). Aanvang: uur, zaal open vanaf uur (NB. In het gebouw geen honden!) Opening voorzitter Mededelingen Ingekomen stukken Goedkeuring notulen ALV 2013 Jaarverslag Secretaris en Commissies Jaarrekening en verantwoording 2013 Budget 2014 Verslag kascontrole commissie 2013 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 2014 Vaststellen contributie 2015 Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: A.C. de Vries Aftredend en niet herkiesbaar: G. Jonkman- de Kleine Aftredend en niet herkiesbaar: M. Sipkes- van Boksel Voorgedragen door het bestuur: T.N.M. Commandeur Pauze Uitslag stemming bestuursverkiezing Verkiezing Voorzitter Vaststellen wijzigingen Fokreglement Vereniging Fok Reglement Vrijwilligers Status nieuwe website Sluiting Routebeschrijving naar Gebouw Antares Maximaplein 7 te 3832 JS Leusden: Vanaf de A28 komende vanaf Knooppunt Hoevelaken: Afslag nr. 6 Leusden Zuid en ri. Woudenberg N226 nemen Onderaan linksaf ri. Woudenberg, de Arnhemseweg. *) Na ca. 1,5 km linksaf de Maanweg Na ong. 800m bij stoplicht en vlak vóór spoorlijntje rechtsaf de Roo van Aldewereltlaan Tweede straat links (doorsteek) en direct weer rechts, de Hekkerdreef Hekkerdreef uitrijden tot bij Apotheek/Gezondheidcentrum, daarachter ligt gebouw Antares. Vanaf Utrecht knooppunt Rijnsweerd A28: Afslag nr. 6 Leusden Zuid nemen (dit is een lange afslag), onderaan even links en direct bij het stoplicht rechts ri.woudenberg N226 de Arnhemseweg Zie verder *) hierboven Bestuur 8

9

10

11 Algemene Leden Vergadering Concept notulen Algemene Leden Vergadering 14 april 2013 Locatie: Gebouw ANTARES, Maximaplein 7 te 3832 JS Leusden Aanwezig: Alja Sijbesma (ledenadministratie) Gea Jonkman (Port. RC) Rob Commandeur (dagvoorzitter) Aeltsje Rinsma (Secretaris/Notulist) Erik Sipkes, René Reijnen, John Broekman, Yma de Groot, Percy van Zwieten, Ceciel Cuperus. Afwezig met berichtgeving: Mariella Feenstra, Heleen Nijhuis, Linda Oosterom, Sander Kamperman, Marianne Rooda, Marja Sipkes en Thea Commandeur. 1. Opening door de dagvoorzitter Rob Commandeur opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Omdat we tot de bestuursverkiezing geen voorzitter hebben, neemt Rob Commandeur deze taak op zich. Rob Rob Commandeur geeft aan dat punt zes van de agenda kan worden verwijderd. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Goedkeuring notulen ALV 2012 Het openstaande bedrag van een ex-lid is uitgezocht door John Broekman en Thea Commandeur. Het bedrag is inmiddels afgeboekt. Wie het verslag hiervan wil inzien kan dit opvragen bij de vereniging. Verder geen aanmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 5. Jaarverslag secretaris en commissies Er zijn geen vragen over het jaarverslag secretaris en commissies. 6. Verslag vergadering Fokkers-/dekreuhouders en (Niet behandeld, is al aan de orde geweest tijdens het eerste fokkersoverleg 2013) 7. Vaststellen wijzigingen Fokreglement/gedragstest Wijzigingen fokreglement 1. Gedragstest Vaststellen normeringen gedragstest met de onderdelen zoals deze er op heden uitzien, waarna deze kan worden opgenomen in het fokreglement. De afstand tussen de onderdelen moet altijd 12 tot 15 meter bedragen. De test altijd op dezelfde wijze laten plaats vinden. (Weersomstandigheden uitgezonderd) In discutabele gevallen beslist het bestuur. Zij raadpleegt hierbij de keurmeester. Bijten in 1 persoon betekent afgekeurd. 3x grote angst + 1x paniek is toegestaan, alles daarboven is afgekeurd. Herkansing na afkeuring : 1x na minimaal 3 maanden. 2. Afname DM (DNA) Tijdens de ALV d.d is de verplichting onderzoek DM bij ZWHVN fokhonden opgenomen in het fokreglement, in de daarop volgende overleggen is hierover uitvoerig gesproken op welke wijze dit dient te worden afgenomen. Een protocol hiervoor is ter sprake gekomen, maar door onzekerheden vanuit de RVB hierover, is besloten om hiervoor nog geen protocol te ontwikkelen totdat de RVB wat meer duidelijkheid verschaft. Er is voor eerst besloten dat het DNA afgenomen moet worden door een erkende dierenarts met toevoeging van de naam van de hond en chipcontrole (deze moet afgelezen en gecontroleerd worden door de dierenarts). Op de uitslag van de test staan duidelijk de naam van de dierenarts vermeld en de verklaring dat de chip is afgelezen en gecontroleerd. Testen, voor uitgevoerd via wangslijmvlies en door de eigenaar zelf afgenomen, behoeven niet te worden herhaald. Deze uitslagen blijven geldig. 11 Bestuur

12 Algemene Leden Vergadering 3. Afname MDR1 Dient te gebeuren op dezelfde manier als waarop de DM wordt afgenomen, i.c. door een erkende dierenarts met uitlezing van de chip. Testen voor uitgevoerd via wangslijmvlies door de eigenaar zelf afgenomen, behoeven niet te worden herhaald. Deze uitslagen blijven geldig. 4. Gebitscontrole Minimale leeftijd gebitscontrole: 12 maanden. Het is nu een paar maal gebeurd dat er honden met een volledige gebitsverklaring later toch elementen blijken te missen. Tot nu toe was er geen minimum leeftijd verbonden aan de gebitscontrole. Er is tijdens het fokkersoverleg overeen gekomen om in het vervolg op de minimale leeftijd van 12 maanden pas gebitscontrole uit te voeren. Stemming middels handopsteking: Voorstel 1: Unaniem aangenomen Voorstel 2: Unaniem aangenomen Voorstel 3: Unaniem aangenomen Voorstel 4: Unaniem aangenomen NB: Het verplicht stellen van de Gedragstest zal ook gelden voor reuen die na bij andere rasverenigingen zijn geïnventariseerd. 8. Jaarrekening/Verantwoording 2012 De penningmeester, Aart de Graaf heeft met ingang zijn lidmaatschap van de ZWHVN en daarmee ook zijn bestuurslidmaatschap, beëindigd. De boekhouding werd uitbesteed aan Stichts Beheer. Daar blijft de boekhouding gedurende dit verenigingsjaar. Wel gaat de nieuwe penningmeester zelf de betalingen doen. Yma de Groot geeft aan dat het beter is om altijd bij een administratiekantoor te blijven. Dit vanwege de vele wisselingen van penningmeesterschap in het verleden. Het bestuur zal het voorstel in beraad nemen. Het bestuur streeft naar een goed overdraagbare boekhouding. Er worden nog een paar inhoudelijke vragen gesteld m.b.t jaarrekening en de verantwoording daarvan. Deze vragen werden door de penningmeester beantwoord. 9. Begroting 2013 Rob Commandeur geef uitleg over de begroting voor Percy van Zwieten vraagt wat de post Opbrengst Fokkersoverleg betekent. Rob Commandeurlegt uit dat dit de entree gelden zijn van aanwezigen van buiten de ZWHVN tijdens de lezing over koopcontracten. 10. Verslag Kascontrole commissie 2012 Kascontrolecommissie: Erik Sipkes en Thea Commandeur: Erik Sipkes geeft aan dat er geen zaken zijn geconstateerd die uitleg nodig zouden hebben. De kascontrolecommissie brengt aan de ALV het advies uit de penningmeester decharge te verlenen. 11. Vaststellen jaarstukken 2012 en begroting 2013 Uitgebreid behandeld onder agendapunt Verkiezing kascontrolecommissie 2013 John Broekman wil wel als reserve op de lijst. Voor de nieuwe kascontrolecommissie zal een oproep worden gedaan in het clubblad. 13. Vaststellen contributies en bijdragen 2014 Het bestuur geeft aan dat de contributies en bijdragen voor het jaar 2014 gelijk zullen blijven aan de contributie en bijdragen Bestuur 12

13 Algemene Leden Vergadering 14. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Alja Sijbesma Afgetreden en niet herkiesbaar: Aart de Graaf Voorgedragen door het bestuur: Erik Sipkes Voorgedragen door het bestuur: Marja Sipkes Voorgedragen door het bestuur: Renè Reijnen 15. Uitslag stemming bestuursverkiezing Yma de Groot vraag waarom er van de kandidaten geen voorstelstukjes in het clubblad hebben gestaan. Erik legt uit wat hiervan de oorzaak was. De voorstelstukje komen na de verkiezing in het clubblad. De kandidaten stellen zich mondeling voor aan de ALV. Omdat Marja Sipkes vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig kan zijn tijdens deze ALV, vertelt Erik Sipkes e.e.a over Marja Sipkes. Alja Sijbesma Erik Sipkes René Reijnen Marja Sipkes :10 stemmen voor :10 stemmen voor :10 stemmen voor : 9 stemmen voor 0 stemmen tegen 0 stemmen tegen 0 stemmen tegen 1 stem tegen. 16. Verkiezing voorzitter en penningmeester De ALV kies anoniem Erik Sipkes als voorzitter van de ZWHVN. 17. Rondvraag John Broekman: Wanneer is de nieuwe ZWHVN website on-line"? Erik Sipkes geeft aan dat hij door bemiddelingswerk binnen het bestuur minder tijd aan de website heeft kunnen besteden. Hij is nu doende met de beveiliging en autorisatie van de website. Waarschijnlijk zal de website in september 2013 online gaan. 18. Sluiting Rob Commandeur sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Ook de aanwezige leden spreken hun waardering uit voor de wijze waarop er gewerkt wordt. Ze wensen de nieuwe voorzitter veel succes. Misthys-friends Enjoy Foto: R. Commandeur 13 Bestuur

14 Algemene Leden Vergadering Jaarverslag secretariaat 2013 Het jaar 2013 was voor de ZWHVN het eerste volledige jaar waarin zij niet meer de enige rasvereniging voor de Zwitserse Witte Herder was. De belangen voor de Zwitserse Witte Herder worden nu behartigd door maar liefst drie verenigingen. Zo hebben de ZWHVN en de RZWH in 2013 gezamenlijk de schouders gezet onder het organiseren van een theorie- en praktijkdag voor adspirant keurmeesters voor de Zwitserse Witte Herder en de dag van het keurmeestersexamen, dat zal plaatsvinden op 17 mei Tijdens de ALV 2012 heeft Linda Oosterom een eerste aanzet gegeven voor het uitbreiden van onze bloedlijnen door middel van een verzoek tot aankeuringen bij de Raad van Beheer. Dit heeft er toe geleid dat de drie rasverenigingen nu gezamenlijk hard werken aan een Plan van Aanpak. De voorzitters en secretarissen van de verenigingen zijn bij de Raad van Beheer geweest voor een eerste oriëntatie.daarnaast is er door de Raad van Beheer aangegeven dat de 3 rasverenigingen uiteindelijk tot 1 Verenigings Fok Reglement dienen te komen, hetgeen betekent dat de 3 rasverenigingen in 2014 nog intens zullen gaan samenwerken om dit te realiseren.het bestuur laat u weten dat de onderlinge samenwerking tussen de 3 rasverenigingen uitstekend verloopt en ziet de overleggen met vertrouwen tegemoet. Het bestuur van de ZWHVN is het afgelopen jaar driemaal bijeen gekomen om te vergaderen, namelijk op 27 januari, 14 april en 8 december. Daarnaast was er tweemaal een overleg via internet en eveneens intensief contact via mail en/of telefoon. De evenementencommissie organiseerde zoals ieder jaar een Clubmatch en een Kampioenschapsclubmatch. Tijdens de Clubmatch waren er 35 honden ingeschreven en aan de Kampioenschapsclubmatch namen 50 honden deel. De Rascommissie verzorgde driemaal een fokgeschiktheidskeuring (exterieur en gedrag). Er zijn in totaal 17 honden gekeurd. In vergelijking met het jaar 2012 zijn er 8 honden minder gekeurd. Voor de gebitscontrole werden er 3 honden aangeboden, in 2012 waren dit er 16. Het ledenaantal op was 356. Er kwamen 37 nieuwe leden bij en in totaal zijn er 72 leden afgevloeid. Dit brengt het aantal leden per op 321. Ten opzichte van 2012 betekent dit in 2013 een terugloop van 35 leden. Via de ledenadministratie werden er in 2013, 40 fokkerspassen verstrekt, dit zijn 14 passen minder dan het jaar Via het winkeltje van de ZWHVN werden 30 stickers verkocht. Ook het boek verliefd op mevrouw de Wit is 8 maal verkocht en de DVD werd 25 maal besteld. Het clubblad van de ZWHVN verscheen wederom 4x en werd met zorg gerealiseerd door de redactie, mede dankzij de ingezonden copy en foto's van de witjes door de leden en div. commissies rasvereniging. In totaal zijn er verder 60 extra clubbladen verstrekt aan de fokkers ten behoeve van de nieuwe pup kopers. Voor de pup info en herplaatsing was het jaar 2013 minder druk dan het jaar er voor. Er zijn in totaal 7 honden voorzien van een nieuwe warme mand. Er werden 9 honden ter herplaatsing aangeboden, 2 daarvan zijn door de eigenaar zelf herplaatst. De herplaatsing krijgt regelmatig nog bericht van de nieuwe baasjes over de herplaatste honden. We mogen stellen dat ze allemaal een prima herkansing hebben gekregen. Voor de pup info was het heel wisselend. Soms kreeg de pup info een aantal weken geen s of telefoontjes met het verzoek om pup info, maar soms ook wel viermaal per dag. Een telefonische pup info duurt gemiddeld 15 minuten. De meest gestelde vraag betrof het karakter van de Zwitserse Witte Herder. Aan een ieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, spreek ik mijn hartelijke dank uit! Voor mij, in mijn functie als secretariaat van de ZWHVN, is dit mijn laatste jaarverslag. Met veel plezier heb ik ruim 15 jaar in het bestuur en commissies van de rasvereniging meegedraaid en zodoende mijn steentje bijgedragen. Voor mij is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe secretaris. Aeltsje de Vries Bestuur 14

15 Algemene Leden Vergadering Begroting 2014 Te behandelen in de ALV van de ZWHVN d.d. 6 april 2014 Ontvangsten Uitgaven Begroot '13 Werkelijk '13 Begroot '14 Contributie ,00 F/D Webverm. 0,00 Advertentie's 3.500,00 Verkoop Winkel 450,00 Inventaris 2.000,00 Clubmatch 1.500,00 Kamp. Clubm ,00 Familiedag 500,00 Pupinfo 450,00 Opb. Fokkers- 150,00 Overleg Verlies/Winst 0,00 Rentebaten 600, , ,00 848,00 663, , , ,00 0,00 195,00 225, , , ,00 400, , , ,00 0,00 200,00 0,00 600,00 613,00 0,00 600,00 Totaal , , ,00 Begroot '13 Werkelijk '13 Begroot '14 Fokkers 1.000,00 659,00 750,00 Advertenties 500,00 270,00 500,00 Materiaal 1.000,00 184,00 500,00 Inventaris 1.300, , ,00 Clubmatch 1.500, , ,00 Kam.Clubm , , ,00 Familiedag 2.000,00 0,00 0,00 Pupinfo 0,00 180,00 200,00 Gegevensb. 0,00 50,00 200,00 Reis-vergader. 300,00 0,00 0,00 Bestuur Overig Be 200,00 0,00 0,00 stuurskost. Bestuurs 0,00 836, ,00 kosten Administratie 1.000,00 399,00 750,00 Kantoorart. 100,00 0,00 0,00 Ledenadm. 200,00 0,00 0,00 Adm. Brigade 0, ,00 0,00 Clubblad 8.000, , ,00 Representatie 250,00 506,00 250,00 Abonnementen/ 850,00 629,00 750,00 Lidmaatschapp. Internet 350,00 47,00 50,00 Website 0,00 0,00 550,00 ALV 250,00 60,00 250,00 Bank 180,00 141,00 180,00 Vrijwilligers ver. 500,00 0,00 0,00 Res. Jubileum 400,00 400,00 400,00 Onvoorzien 500,00 0,00 500,00 Afs. Inventaris 0,00 375,00 0,00 Resultaat 1.660, ,00 770,00 Totaal , , ,00 15 Bestuur

16 Algemene Leden Vergadering Balans per 31 december 2013 Debet Kas ING ING Spaarrekening PTT Post Depotbedrag Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Voorraad goederen materiaal Verlies , , ,00 180, ,00 196,00 154,00 Credit Vooruitontvangen Contibuties Vooruitontvangen F/D webverm. Reservering Cont. Jub jaar. Reservering Spaargeld Fokkers Crediteuren posten Nog te betalen posten Kapitaal Winst ,00 10,00 400,00 545,00 0, , , ,00 ========= ,00 659,00 270,00 184, , , ,00 180,00 50,00 836,00 399, ,00 506,00 629, ,00 47,00 60,00 141,00 400,00 375, ,00 ========= ,00 ========= ,00 Verlies en Winst 2013 Baten Contributies F/D Webvermelding Advertenties Verkoop stickers/boek/dvd Inventaris Clubmatch Kampioenschap Clubmatch Pupinfo Opbrengstfokkers overleg Rentebaten adm. Winst , ,00 848,00 663, , , ,00 195,00 225,00 613,00 600,00 Lasten Kosten Fokkers Kosten Advertenties Kosten Materiaal Kosten inventaris Kosten ClubMatch Kosten Kampioens Clubmatch Kosten Pupinfo Kosten gegevensbeheer Bestuurskosten Administratie kosten Kosten Clubblad Representatie Abonnementen/lidmaatschappen Kosten Adm. Brigade Internetkosten Kosten ALV Bankkosten Res.Jubileum Afschr. Inventaris Winst ========= ,00 Kapitaal vergelijking Kapitaal d.d Afboeken Voorraad Saldo winst 2013 Kapitaal d.d Bestuur ,00 133,00========= , ,00 ========= ,00 16

17 In Memoriam Alaska * Trouwe honden ogen keken mij smekend aan, ik wilde niet maar moest jou laten gaan. Je was lief en heel erg trouw, je gaf veel liefde en ik hield van jou. Nu ben je er niet meer, maar ik denk keer op keer aan jou Vergeet niet dat ik altijd van je hou. Lieve Alaska, voor altijd in mijn hart. Rob Haans Alaska, Foto: R. Haans 17

18 Van het bestuur Nieuwe Website Informatie verstrekking: en Website Het tijdperk van het schrijven van een brief en verstrekken van informatie via de post is heden ten dage grotendeels vervangen door gebruik te maken van o.a. en websites. Ook de ZWHVN en vele van haar leden benutten deze wijze van informatieverstrekking. Het verheugt ons om mee te kunnen delen dat over enige tijd er een geheel nieuwe website van de ZWHVN de lucht in gaat. Wij hopen met deze website u nog beter en op een verfrissende wijze van informatie te kunnen voorzien. Met betrekking tot constateert de ledenadministratie dat er toch nog meerdere leden zijn, waarvan geen adres bekend is (aantal 40) of een niet meer gebruikt adres in de ledenlijst staat vermeld (onbekend). Voor het verstrekken van belangrijke en interessante informatie door de ZWHVN via aan AL haar leden én om te kunnen garanderen dat deze informatie ook bij u aankomt, doet de ledenadministratie een dringend beroep op aan u om bij de ledenadministratie - uw (huidige) adres door te geven - of door te geven dat u geen adres hebt De voordelen zijn : snelle(re) communicatie, besparing papier (milieu), besparing verzendkostenbesparing en besparing in tijd voor de vrijwilliger die de informatie moet printen, verzendklaar maken en zorg dragen voor het posten er van!!! Vertrouwende dat u bovenstaande kunt onderschrijven, rekenen wij graag op uw medewerking om aan bovenstaande tegemoet te komen. Alja Sijbesma namens het bestuur Kane, Imala, Ayomi, Aylen Foto: C. Voesenek Bestuur 18

19 Van het bestuur Wandeling Wandeling op 30 maart 2014; Snert wandeling te Appelscha Voor wie graag met zijn/haar hond wil wandelen, vindt er op zondag 30 maart 2014, in het los loop-gebied voor honden, in de mooie bosrijke omgeving van Appelscha een wandeling plaats. Ten zuiden van het dorp bevindt zich een uitgestrekt bos met diverse wandelroutes, waar de honden nog onaangelijnd mogen wandelen. Aanvang wandeling 13.00u Voor de complete informatie over en opgave deelname aan deze wandeling kijk op: en klik op wandelbeschrijving In de nacht van 29 op 30 maart 2014 gaat de ZOMERTIJD in, houdt u hier wel rekening mee!! U bent van harte welkom met uw viervoeter(s). Alja Sijbesma & Aeltsje de Vries Kampioenschaps Clubmatch 2014 Kampioenschaps clubmatch (KCM) op zondag 27 april 2014; Graag nodigen wij u uit voor deelname aan deze show met uw hond(en). De locatie is De Zilfia s Hoeve, Fortweg 13, 3992 LX Houten De keurmeesters zijn: - Reuen: mvr. R. van Veen-Keur - Teven: mvr. A. Boonemmer De Ringmeesters zijn: - Reuen: mvr. R. Chiodi - Teven: mvr. C. van Kessel (tevens algemeen wedstrijdleider) Het dagprogramma luidt: 09.00u Ontvangst der honden 09.45u Woord van Welkom door Rob Commandeur 10.00u -Aanvang keuringen Baby- en Puppy klassen met aansluitend Beste Baby en Beste Pup -Hervatting keuringen met aansluitend Beste Reu, Beste Teef, Beste Veteraan, Beste Hond/Clubwinner Aansluitend gebitscontrole Ca u Lunchpauze Ca u Afhalen keurverslagen Ca u Sluiting Inschrijving voor de KCM dient te geschieden door middel van het inschrijfformulier, dat u in dit clubblad aantreft als losse bijlage. Leest u de informatie op het inschrijfformulier (2 pagina's) zorgvuldig door. Het door u volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient u te mailen naar het adres: of u zendt het per post naar: mevr. A. Sijbesma, Uthof 9, 9248 KS Siegerswoude Deelnamekosten: Voor leden ZWHVN: Voor de Baby- en Puppyklasse bedragen de kosten 25,00 per hond, ongeacht het aantal ingeschreven baby's of pups. De kosten voor de andere klassen bedragen: - inschrijving 1ste hond 32,50 - inschrijving 2de hond 30,00 - iedere volgende hond 27,50 Koppel- en Fokkerijklasse: voor deze klassen geen kosten, wel dienen de honden in een andere klasse ingeschreven te zijn. 19 Bestuur

20 Van het bestuur Voor NIET-leden ZWHVN: Gelden de bovenstaande vermelde deelnamekosten leden ZWHVN, verhoogd met 5,00. Koppel- en Fokkerijklasse: voor deze klassen geen kosten, wel dienen de honden in een andere klasse ingeschreven te zijn. Betaling: De kosten deelname dient u over te maken naar: ING-rekening: NL72INGB / voor buitenland: IBAN: NL72INGB BIC: INGBNL2A T.a.v.: ZWHVN Noordwijkerhout O.v.v.: NHSB-nr. van de hond(en) Uw inschrijving is pas definitief NA betaling. Nadat is ingeschreven en betaald, vindt géén restitutie plaats, als men toch niet deelneemt. Uiterlijke inlever datum inschrijfformulier is 11 april 2014 Graag zien wij uw inschrijvingen tegemoet en verwelkomen wij u en uw hond(en) op de Kampioenschapsclubmatch. Namens de evenementencommissie ZWHVN Alja Sijbesma en Rob Commandeur Contributie 2014 Met het clubblad nr.4 van december 2013 hebt u, leden van de ZWHVN, de contributienota 2014 ad 35,00 ontvangen, met het verzoek de contributie binnen 14 dagen te willen voldoen. Velen van u hebben het bedrag reeds overgemaakt, maar er zijn leden die nog in gebreke zijn gebleven. Wellicht is de nota aan uw aandacht ontschoten of bent u deze kwijtgeraakt. Voor de penningmeester is het een tijdrovende actie leden die in gebreke blijven, via een betalingsherinnering erop te moeten attenderen dat de contributie nog niet is voldaan. De penningmeester verzoekt u via dit schrijven de contributie 2014 zo spoedig mogelijk over te maken op: - ING-rekening NL72INGB ten name van de ZWHVN te Noordwijkerhout, - o.v.v. uw lidnummer / CB voor betalingen vanuit het buitenland IBAN: NL72INGB BIC: INGBNL2A. Gezinsleden van de ZWHVN hebben per post in de tweede helft van december 2013 via de post de contributie nota 2014 ad 17,50 ontvangen. Ook voor de gezinsleden die het bedrag nog niet hebben voldaan geldt bovenstaande. Graag zien wij uw betaling per ommegaande tegemoet. Alvast dank hiervoor. Penningmeester ZWHVN Rob Commandeur Bestuur 20

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

U WILT EEN LABRADORPUPPY

U WILT EEN LABRADORPUPPY U WILT EEN LABRADORPUPPY Heel goed over nadenken U wilt dus een labradorpup. Waarom speciaal een labrador? Natuurlijk is een labradorpup met zijn mollige lijfje en altijd kwispelend staartje om op te vreten.

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland Uitgave van de Citroën SM Club Nederland SublieM is een uitgave van de Citroën SM Club Nederland p/a Van der Weeghensingel 17 5212 PH Den Bosch e-mail: info@citroensmclub.nl internet: www.citroensmclub.nl

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie