Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning Compact stereosysteem Kompakt stereo-system Kompakt stereosystem Model No. SC-HC3 Geachte klant Dank u voor de aankoop van dit product. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag. De handelingen in deze handleiding zijn hoofdzakelijk beschreven voor de afstandsbediening, maar u kunt ook diverse handelingen vanaf het apparaat uitvoeren als de bedieningen hetzelfde zijn. Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde uitzien als geïllustreerd. Kære kunde Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst denne vejledning i hele sin udstrækning, før du tilslutter, indstiller og anvender dette system. Opbevar denne vejledning til senere brug. Handlingerne i denne vejledning er beskrevet ved anvendelse af fjernbetjeningen, men du kan udføre de samme handlinger på hovedapparatet, hvis kontrolknapperne er de samme. Din enhed ser muligvis ikke ud præcis som på billedet. Bäste kund Tack för ditt val av denna produkt. Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning baseras i huvudsak på styrning via fjärrkontroll, men under förutsättning att kontrollerna är samma så kan funktionerna även styras via huvudenheten. Din enhet kanske inte ser exakt likadan ut som på bilden. EG -2H

2 NEDERLANDS 2 2 Meegeleverde accessoires 2 Veiligheidsmaatregelen 2 Aansluitingen 4 Voorbereiden van de afstandsbediening 5 Demofunctie 5 Overzicht van de bedieningsfuncties 6 Bedieningen van de cd 8 Bedieningen van de radio 9 RDS-uitzendingen 10 Timer 10 Geluid instellen 11 Extern apparaat 12 Verhelpen van storingen 13 Technische gegevens 15 Onderhoud 15 Meegeleverde accessoires Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. 1 Afstandsbediening 1 AM-raamantenne 1 FM-binnenantenne 2 Batterijen 1 Netsnoer Inhoudsopgave (N2QAYB000394) Opmerking Het bijgeleverde stroomsnoer kan alleen met dit apparaat gebruikt worden. Gebruik het niet voor andere apparatuur. Gebruik geen netsnoer van een ander apparaat. Veiligheidsmaatregelen Plaatsing Zet het apparaat op een horizontale oppervlakte; uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en sterke trillingen. Deze condities kunnen leiden tot beschadiging van het systeem en van andere onderdelen, zodat het apparaat minder lang zal meegaan. Plaats het apparaat tenminste op een afstand van 15 cm van de muur om ververvorming en ongewenste akoestische effecten te vermijden. Zet geen zware voorwerpen op het apparaat. Bedrijfsspanning Gebruik geen hoogspanningsbronnen. Dit kan het apparaat overladen en brand veroorzaken. Gebruik het apparaat niet op gelijkstroom. Controleer zorgvuldig de stroomvoorziening wanneer u het systeem wilt gebruiken in een boot of op een andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt. Bescherming van het stroomsnoer Verzeker u ervan dat het stroomsnoer op de juiste manier is aangesloten en niet beschadigd is. Een verkeerde aansluiting of beschadiging van het stroomsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Trek niet aan het snoer, buig het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op. Pak altijd de stekker stevig vast wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoer, want dit kan een elektrische schok veroorzaken. Pak de stekker nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Vreemde stoffen Laat geen metalen voorwerpen in het apparaat vallen. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken. Verzeker u ervan dat er geen vloeistoffen in het apparaat terecht komen. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken. Mocht dit gebeuren, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar. Spuit geen insectensprays op, of in de buurt van, het apparaat. Deze sprays bevatten gassen die kunnen ontvlammen wanneer zij in het apparaat worden gespoten. Reparatie Probeer niet zelf dit apparaat te repareren. Wanneer het geluid wegvalt, wanneer er waarschuwingslampjes niet gaan branden, wanneer er rook uit het apparaat komt, of wanneer er andere problemen ontstaan die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar of een erkend servicecentrum. Reparatie, demontage of reconstructie e.d. door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het systeem. Het systeem zal langer meegaan als u de stekker uit het stopcontact haalt wanneer u het systeem voor langere tijd niet gebruikt.

3 75Ω FM ANT LOOP EXT AM ANT LOOP ANT GROUND AUX AC IN WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER. WAARSCHUWING! OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS. ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT. DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER. WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. De stekker van het netsnoer moet goed te bedienen blijven. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. GEVAAR Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD KLIMAAT. ipod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en in andere landen. Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Binnenin het apparaat Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. 3NEDERLANDS 3

4 LOOP ANT GROUND Aansluitingen Draagbare geluidsinstallatie (Snoeren en apparaat niet inbegrepen) NEDERLANDS 4 4 Draagbare geluidsinstallatie Ω FM ANT 1 LOOP EXT AM ANT 2 AUX Stekkertype: Ø3,5 mm stereo AC IN 3 HOOFDAPPARAAT Hoofdtelefoon (niet meegeleverd) AFSTANDSBEDIENING Opmerking Pas het geluidsvolume en de geluidskwaliteit van dit apparaat aan de andere installatie aan. Verlaag het niveau van het ingangssignaal van de andere installatie (bijvoorbeeld, door de equalizer uit te zetten of door het geluidsvolume te verlagen) voordat u de aansluiting maakt. Een hoog ingangssignaal zal het geluid vervormen. Voor meer informatie kunt u de handleiding raadplegen van de andere installatie. Sluit de FM-binnenantenne aan. 75 Ω Bevestig de antenne met behulp van een stukje plakband aan de muur of tegen een pilaar en plaats het in een positie die de minste storing oplevert. Sluit de AM-raamantenne aan Zwart Wit Rood Plakband AM-raamantenne Gebruik een kruiskop-schroevendraaier, enz. Zet de antenne recht op haar voetstuk. FM-binnenantenne Klik! Houd de losse antennedraad uit de buurt van andere draden en snoeren. Draai niet te stevig vast. Anders draait de schroef in een rondje en kan niet worden bevestigd. Begin met afspelen vanaf de draagbare geluidsbron. 3 Sluit het netsnoer aan. Sluit het stroomsnoer aan nadat alle andere kabels aangesloten zijn. Naar stopcontact Verlaag het geluidsvolume en sluit de hoofdtelefoon aan. Stekkertype: Ø3,5 mm stereo. Opmerking Vermijd langdurig luisteren, omdat dit uw gehoor kan beschadigen. Een teveel aan geluidsdruk uit oortelefoons kan oorbeschadiging veroorzaken. Opmerking Om energie te besparen wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact. U zult de geheugenitems opnieuw moeten terugstellen nadat u het apparaat hebt aangesloten. Insteken van de stekker Toestelcontactdoos Ong. 6 mm Aansluitstuk Afhankelijk van het soort stekkeraansluiting, kan de stekker, ondanks dat u deze er volledig heeft ingestoken, aan de voorkant iets uitsteken (zie tekening). Bij gebruik van dit apparaat vormt dit echter geen probleem.

5 Aansluitingen (vervolg) Optionele antenneaansluitingen FM-buitenantenne AM-buitenantenne Voorbereiden van de afstandsbediening Plaats deze kant voor de andere kant Batterijen Gebruik een managanese droogbatterij of een alkali droogbatterij. Stop de batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening en zorg er voor dat u de + en op de juiste polen aansluit. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening, als u deze gedurende een langere periode niet gebruikt. Bewaar de batterijen op een donkere koele plaats. Verwarm niet en stel niet bloot aan een vlam. Laat geen batterijen achter in een auto die in direct zonlicht staat, gedurende langere tijd waarbij deuren en ramen gesloten zijn. Verkeerd gebruik van batterijen in de afstandsbediening kan elektrolyt lekkage veroorzaken, wat brand kan veroorzaken. Demofunctie FM-buitenantenne (niet meegeleverd) Gebruik nooit een buitenantenne tijdens onweer. U kunt de FM-buitenantenne aansluiten om een betere ontvangst te krijgen. Neem voor de installatie hiervan contact op met uw handelaar. Maak de FM-binnenantenne los wanneer u een FM-buitenantenne gaat installeren. Sluit de AM-buitenantenne aan, zonder de AM-raamantenne te verwijderen. Span een met vinyl geïsoleerde draad van 5 tot 12 meter horizontaal langs een raam of bevestig de draad op een andere geschikte plaats. Wat u zeker niet moet doen: 75 Ω coaxiale kabel (niet meegeleverd) Bovenaangezicht (Bovenste paneel) DEMO [g, DEMO] R6/LR6, AA oude en nieuwe batterijen door elkaar heen gebruiken; gebruik maken van verschillende soorten batterijen tegelijk; de batterijen uit elkaar halen of kortsluiten; oplaadbare alkaline of mangaan batterijen proberen op te laden; batterijen gebruiken die lekken of waarvan de beschermlaag beschadigd is. Draag bij tot het behoud van het milieu. Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden geplaatst Signaalsensor van de afstandsbediening Gebruik Richt bij een maximale afstand van 7 meter, de sensor direct op de voorkant van het apparaat (De exacte afstand hangt af van de hoeken). De operatie kan worden beïnvloed door sterke lichtbronnen, zoals direct zonlicht, en de glazen deuren van stereomeubels. Als het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten, kan het zijn dat u op de display een demonstratie te zien krijgt van de functies van het apparaat. Als de demo-instelling is uitgeschakeld, kunt u een demonstratie laten zien door de optie DEMO ON te selecteren. Druk en houd [g, DEMO] ingedrukt. Het display verandert telkens wanneer u de toets ingedrukt houdt. DEMO OFF (uit) AM-buitenantenne (niet meegeleverd) 5 tot 12 m DEMO ON (aan) AM-raamantenne (inbegrepen) Transmissievenster Als het apparaat in de stand-bymodus staat, dient u de optie DEMO OFF te selecteren, om het stroomverbruik te verminderen. 5NEDERLANDS 5

6 Overzicht van de bedieningsfuncties Afstandsbediening NEDERLANDS De nummers die tussen haakjes staan verwijzen naar de betreffende pagina. [u/t] en [y/i] die in de handleiding worden beschreven, hebben dezelfde bedieningen als respectievelijk [w] en [q] Stand-by/aan schakelaar [^], [8] (8,10) Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen. In de uitgeschakelde stand verbruikt het apparaat nog een geringe hoeveelheid stroom. [DIMMER] Dimt het displaypaneel Genummerde knoppen [1-9, 0, 10] (8, 9) Om een getal van 2 cijfers in te voeren bijv. 16: [ 10] [1] [6] Om een getal van 3 cijfers in te voeren bijv. 226: [ 10] [ 10] [2] [2] [6] [DEL] Wis de laatste geprogrammeerde track (8) [PROGRAM] (8, 9) CD/ Programma Tuner programmeren (Handmatig) [CD q/h] (8) Keuzeschakelaar om naar cd te schakelen Direct cd afspelen/cd pauzeren [FM/AM] (9) FM-/AM-selectie [ipod q/h] (12) Keuzeschakelaar om naar ipod te schakelen Direct ipod afspelen/ipod pauzeren [g] Stopknop (8, 12) 10 [RE-MASTER] Re-master aan/uit (11) [PRESET EQ] (11) Programmeren van de moduskeuzeschakelaar van de equalizer [e, r, ALBUM] (8, 12) Album-/trackselectie Bladeren in menu van ipod [w, q] Track overslaan/zoeken Afstemmen/programmeren van kanaalselectie Instelling van de tijd Instelling van lage of hoge tonen [DISPLAY] (8, 10) CD: CD Display (Verstreken afspeeltijd/ Resterende afspeeltijd) : Display [Verstreken afspeeltijd/ Naam van album/naam track/id3 (Album)/ ID3 (Track)/ID3 (Artiest)] RDS: RDS Display (Naam zender/ Programmatype/Frequentie) [AUTO PRESET] (9) Tuner programmeren (automatisch) [TUNE MODE] (9) Tunermodus aan/uit Schakeling met keuzeschakelaar naar handmatig/programmeren (10) [z, PLAY] Afspelen timer aan/uit (10) [CLOCK/TIMER] Instelling van klok en timer [AUTO OFF] Als u het apparaat gedurende 10 minuten niet gebruikt en het apparaat in de cdmodus staat, kunt u met behulp van deze functie het apparaat uitschakelen. De instelling wordt gehandhaafd zelfs wanneer het systeem wordt uitgeschakeld. Druk opnieuw om deze functie te annuleren. (11) [SLEEP] Sleeptimerinstelling (8, 10, 12) [VOL +, ], [ VOLUME+] Om het volume in te stellen [MUTE] Om het geluid te dempen Druk hier nogmaals op het dempen van het geluid uit te schakelen (9) [REPEAT] Herhalen aan/uit (8, 9) [PLAY MODE] Knop van de afspeelmodus Tuner: Laagste/Huidige (4, 13) [AUX] Aansluiting aan andere externe apparaten (8, 9, 10, 11, 12) [u/t], [y/i] Track overslaan/zoeken Afstemmen/programmeren van kanaalselectie Instelling van de tijd Instelling van lage of hoge tonen (11) [D.BASS] D.BASS aan/uit (12) [ipod MENU] Om het ipodmenu weer te geven (11) [BASS/TREBLE] Selectie van hoge en lage tonen (8, 12, 13) [OK] Cd afspelen Selectie bevestigen (11) [SURROUND] Surround modus aan/uit (11) [INPUT LEVEL] Het niveau aanpassen in de AUX-modus naar normaal/hoog (9) [FM MODE] FM-modus aan/uit Keuzeschakelaar veranderen naar mono/ stereo

7 Overzicht van de bedieningsfuncties (vervolg) Hoofdapparaat Toetsen zoals de 1 functie werken op precies dezelfde manier als de toetsen op de afstandsbediening Vooraangezicht Display Signaalsensor van de afstandsbediening Bovenaangezicht (Bovenste paneel) [ipod ;, OPEN/CLOSE] (12) Schuifdeur voor het openen en sluiten voor de bediening van de ipod. [g, DEMO] (5) Stop/Demo [CD ;, OPEN/CLOSE] (8) Schuifdeur voor het openen en het sluiten voor de bediening van de cd. DEMO VOLUME Schuifdeurhandeling Dockingschakelaar Om de cd te bedienen Druk op om de schuifdeur te openen. Druk opnieuw om de schuifdeur te sluiten nadat u de cd op zijn plaats hebt gebracht. (Raadpleeg bladzijde 8 voor het invoeren van de cd.) Om de ipod te bedienen Druk op om de schuifdeur te openen. Druk opnieuw om de schuifdeur te sluiten nadat u de ipod op de juiste manier hebt ingevoerd. (Raadpleeg bladzijde 12 voor het invoeren van de ipod.) 7NEDERLANDS 7

8 Bedieningen van de cd Standaard afspelen Afspeelmodus NEDERLANDS 8 8 Druk op [^] om het apparaat aan te zetten. Druk op [CD ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te openen en de cd op zijn plaats te brengen. Middelste gedeelte Druk opnieuw op [CD ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te sluiten. Houd de vingers uit de buurt van de schuifdeur wanneer het sluit om eventuele kleine verwondingen te vermijden. Druk op [CD q/h] of [OK] om het afspelen te beginnen. Druk op [VOL +, ] om het volume in te stellen. Opmerking Verzeker u ervan op de knop [CD ;, OPEN/CLOSE] te drukken om de schuifdeur te openen en te sluiten. Er kan schade ontstaan wanneer de schuifdeur wordt geforceerd bij het sluiten. Wees voorzichtig de cd niet tegen de schuifdeur te slaan wanneer u deze verwijdert. Naar Handeling Met behulp van deze functie kunt u informatie van de huidige track weergeven. Druk tijdens het afspelen of het pauzeren meerdere keren op [DISPLAY]. stop pauze overslaan/ zoeken album overslaan directe toegang tot het afspelen (Het afspelen begint met de track die u hebt geselecteerd.) CD Houd de cd links scheef en glijd deze op zijn plaats. Druk op [g]. Druk op [CD q/h]. Druk hier nogmaals op, om het afspelen te hervatten. Druk op [u/t] of [y/i] om over te slaan. Druk op [u/t] of [y/i] en houd deze ingedrukt om te zoeken. Opmerking U kunt zoeken tijdens het afspelen of tijdens het pauzeren. U kunt niet zoeken in de -bestanden. U kunt alleen zoeken binnen de huidige track tijdens het afspelen van het programma, tijdens de herhaling van een track, en bij willekeurig afspelen. Druk op [e,r, ALBUM] in de afspeelmodus. Druk één keer op [e,r, ALBUM] en druk vervolgens op de cijfertoetsen in de stopmodus. CD Druk op de cijfertoetsen om de gewenste track te selecteren. Druk op [e,r, ALBUM] om het album te selecteren. Druk één maal op [y/i] en druk vervolgens op de cijfertoetsen om de gewenste track te selecteren. Displayfunctie Verstreken afspeeltijd Het label van de cd moet aan de bovenkant zitten. Druk totdat u hoort dat het op zijn plaats klikt. Resterende afspeeltijd Verstreken afspeeltijd Naam van album Naam track ID3 (Artiest) ID3 (Track) ID3 (Album) Opmerking Maximaal aantal tekens dat de display kan weergeven: ongeveer 30. Dit apparaat ondersteunt versie 1.0 & 1.1 ID3 tags. Tekstgegevens die niet worden ondersteund worden niet weergegeven. ID3 is een opmaakcode dat geïntegreerd is in -nummers, om informatie weer te geven over de track, zoals de titel en de naam van de artiest. Druk op [CD q/h]. Druk op [PLAY MODE] om de gewenste modus te selecteren. Modus 1-TRACK 1TR 1-ALBUM 1ALBUM RANDOM RND 1-ALBUM RANDOM 1ALBUM RND Om af te spelen een nummer die op de cd is geselecteerd. Druk op de cijfertoetsen om de betreffende track te selecteren. een album die op de cd is geselecteerd. Druk op [e,r, ALBUM] om het album te selecteren. een willekeurige cd. alle nummers op een geselecteerd album willekeurig afspelen. Druk op [e,r, ALBUM] om het album te selecteren. Opmerking Tijdens het willekeurig afspelen, kunt u niet teruggaan naar de vorige track. De huidige afspeelmodus wordt gewist wanneer u de schuifdeur opent. CD Tijdens het afspelen van de optie RANDOM (willekeurig), kunt u alleen achteruit of vooruit zoeken in het huidige nummer. Met deze functie kunt u maximaal 24 muziektracks programmeren. CD Druk op [CD q/h] en vervolgens op [g]. Druk op [PROGRAM]. Druk op de cijfertoetsen om de tracks te selecteren. Herhaal deze stap om andere nummers te programmeren. Druk op [CD q/h] of [OK] om het afspelen te beginnen. Druk op [CD q/h] en vervolgens op [g]. Druk op [PROGRAM]. Druk op [e,r, ALBUM] om het gewenste album te selecteren. Druk op [y/i] en druk vervolgens op de cijfertoetsen om de tracks te selecteren. Druk op [OK]. Herhaal stap 3 tot 5 om andere tracks te programmeren. Druk op [CD q/h] om het afspelen te starten. Naar Geprogrammeerde afspeelmodus annuleer programmamodus programma opnieuw afspelen controleer de inhoud van het programma wis het laatste nummer wis alle geprogrammeerde tracks Handeling Druk op [PROGRAM] in de stopmodus om het PGM -controlelampje van de display te verwijderen. Druk op [PROGRAM] en vervolgens op [CD q/h]. Druk op [u/t] of [y/i] wanneer PGM wordt weergegeven in de stopmodus. Als u tijdens het programmeren wilt controleren, druk dan twee keer op [PROGRAM] nadat PGM is verschenen, en druk aansluitend op [u/t] of [y/i]. Druk op [DEL] in de stopmodus. Druk op [g] in de stopmodus. CLR ALL verschijnt op het display. Druk binnen 5 seconden nogmaals op de toets om alle tracks te wissen. Opmerking Als u meer dan 24 nummers wilt programmeren verschijnt het bericht PGM FULL. Het programmageheugen wordt gewist wanneer u de schuifdeur opent. CD Tijdens afspelen van het programma kunt u alleen binnen het huidige nummer vooruit of achteruit zoeken.

9 Bedieningen van de cd (vervolg) Herhaald afspelen Bedieningen van de radio Handmatige afstemming U kunt een programma of een andere geselecteerde afspeelmodus herhaaldelijk laten afspelen. Druk vóór of tijdens het afspelen op [REPEAT]. ON REPEAT en & verschijnen op de display. Om te annuleren Druk nogmaals op [REPEAT]. OFF REPEAT wordt weergegeven en & wordt gewist. Opmerking over CD-R en CD-RW Dit apparaat kan CD-R en CD-RW afspelen die opgenomen zijn met CD-DA of. Gebruik een cd voor de CD-DA-geluidsopname en beëindig* het wanneer u klaar bent met opnemen. Het kan zijn dat dit apparaat niet in staat zal zijn om bepaalde cd s af te spelen vanwege de opnamecondities. * Een proces dat wordt uitgevoerd na de opname die CD-R/CD-RW spelers in staat maakt om geluid van CD-R en CD-RW af te spelen. Let op Wat u zeker niet moet doen: Cd s gebruiken met een onregelmatige vorm. extra labels en stickers opplakken. Cd s gebruiken waarbij de labels of stickers los kunnen laten of labels en stickers met veel plakmiddel. krasvrije hoesjes of ander soort accessoires toevoegen. iets op de cd schrijven. de cd s schoonmaken met vloeistoffen (Veeg af met een zachte, droge doek). Opmerking over het gebruik van een DualDisc De digitale geluidsinhoud van een DualDisc komt niet overeen met de technische kenmerken van de Compact Disc Digital Audio (CD-DA) formaat. Het kan dus zijn dat het afspelen niet mogelijk zal zijn. Het apparaat kan afspelen, een samendrukkingsmethode van geluid dat de geluidskwaliteit niet beschadigd. Bij het creëren van -bestanden om deze op dit apparaat af te spelen. Maximaal aantal tracks en albums : 999 tracks en 256 albums. Compatibel met compressiesnelheid: Tussen 64 kbps en 320 kbps (stereo). 128 kbps (stereo) wordt aangeraden. Cd-formaten: ISO9660 niveau 1 en niveau 2 (behalve voor uitgebreide formaten). De leestijd van de TOC hangt af van het aantal tracks, de mappen of mapstructuren. Beperkingen bij Dit apparaat is compatibel met multisessies maar wanneer er veel sessies zijn, neemt het meer tijd voordat het afspelen begint. Beperk het aantal sessies tot een minimum om dit te voorkomen. Dit apparaat kan geen bestanden afspelen die opgenomen zijn met gebruik van packet-writing. Wanneer de disk zowel als normale geluidsgegevens (CD-DA) bevat, dan speelt het apparaat het type af dat opgenomen is in het binnenste gedeelte van de cd. Wanneer de cd zowel als andere types van geluidsgegevens bevat (bijv. WMA of WAV), dan speelt het apparaat alleen af. Afhankelijk van de manier waarop u -bestanden creëert, kan het zijn dat ze niet afgespeeld worden in de volgorde die u hebt gemaakt of kunnen ze helemaal niet afspelen. Druk op [FM/AM] om FM of AM te selecteren. Druk op [TUNE MODE] om de optie MANUAL te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] om de frequentie van de gewenste zender te selecteren. Automatische afstemming Druk op [FM/AM] om FM of AM te selecteren. Druk op [TUNE MODE] om de optie MANUAL te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] en houd deze ingedrukt tot de Druk op [FM MODE] om MONO weer te geven. Om te annuleren Druk op [FM MODE] en houd deze ingedrukt, tot het lampje MONO verdwijnt. ST verschijnt wanneer een FM-stereoprogramma wordt ontvangen. frequentie snel begint te wijzigen. Het automatisch afstemmen stopt wanneer het een zender heeft gevonden. Om de automatische afstemming te stoppen, drukt u op [u/t] of [y/i] opnieuw. Opmerking De automatische afstemming werkt mogelijkerwijs niet, als er veel storing is. Het FM-geluid verbeteren MONO wordt ook geannulleerd wanneer u een andere frequentie kiest. Schakel de optie MONO uit, als u normaal wilt luisteren. Het AM-geluid verbeteren Druk op [FM/AM] om AM te selecteren. Druk herhaaldelijk op [TUNE MODE] en houd deze ingedrukt om de beat proof instelling te wijzigen ( BP1, BP2, BP3 of BP4 ). Voorkeurgeheugen U kunt tot 30 FM-kanalen en tot 15 AM-kanalen programmeren. Voorbereiding: Druk op [FM/AM] om FM of AM te selecteren. Automatisch voorprogrammeren Druk op [PLAY MODE] om tussen LOWEST (laagste) of CURRENT (huidige) frequentie te schakelen. Druk op [AUTO PRESET] om het voorprogrammeren te beginnen. De tuner programmeert alle stations dat het kan ontvangen in de kanalen in neergaande volgorde. Wanneer het voltooid is, wordt er afgestemd op de zender die het laatst in het geheugen opgenomen is. Handmatig voorprogrammeren Druk op [TUNE MODE] om de optie MANUAL te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] om op de frequentie van de gewenste zender af te stemmen. Druk op [PROGRAM]. Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Herhaal stap 2 tot 4 om meer zenders voor te programmeren. Een voorkeurzender selecteren Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren. Voor de kanalen 10 tot 30, drukt u op [ 10], en voert u vervolgens de twee getallen in. OF Druk op [TUNE MODE] om de optie PRESET te selecteren. Druk op [u/t] of [y/i] om het kanaal te selecteren. 9NEDERLANDS 9

10 RDS-uitzendingen Timer NEDERLANDS Maakt u in staat om de naam van een zenderstation of een programmatype weer te geven. RDS licht op wanneer er RDS-signalen worden ontvangen. Druk op [DISPLAY] om weer te geven. Naam Zender (PS) Programmatype (PTY) Frequentieweergave Opmerking RDS-weergaven kunnen eventueel niet beschikbaar zijn wanneer de ontvangst slecht is. Het programmatype geeft het volgende weer NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M-O-R- M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TEST ALARM Nieuws Huidige zaken Informatie Sport Onderwijs Drama Cultuur Wetenschap Diverse Popmuziek Rockmuziek Middle of the road Muziek Licht klassiek Zwaar klassiek Andere muziek Weerinformatie Financiën Kinderen Sociale aangelegenheden Geloof Telefoon in Reizen Vrije tijd Jazzmuziek Countrymuziek Nationale muziek Oldies (Liedjes van vroeger) Folkmuziek Documentaire Testuitzending Noodbericht De klok instellen De klok werkt volgens het 24-uursysteem. Druk op [CLOCK/TIMER] om de klok in te stellen. Druk op [u/t] of [y/i] om de tijd te selecteren binnen 5 seconden. (Druk en houd ingedrukt om de tijd sneller te wijzigen.) Druk opnieuw op [CLOCK/TIMER]. g Om de klok weer te geven wanneer het apparaat aan staat of in de standbymodus staatt Opmerking U kunt de timer zo instellen zodat deze u op een bepaalde tijd wekt. Dit apparaat biedt 3 optionele afspeeltimers. Voorbereiding: Schakel het apparaat in en stel de klok in. ( zie boven) Bereid de muziekbron voor (cd, radio, ipod of AUX) en stel het volume in. Druk meerdere keren op [CLOCK/TIMER] om de optie afspeeltimer te selecteren. CLOCK zplay 1 zplay 2 zplay 3 Oorspronkelijk display Binnen 5 seconden drukt u op [u/t] of [y/i] om de begintijd in te stellen. Begintijd Controlelampje afspeeltimer Druk op [CLOCK/TIMER] om de invoer te bevestigen. Herhaal stap 2 en 3 om de eindtijd in te stellen. Eindtijd Druk op [CLOCK/TIMER] Stel de klok regelmatig opnieuw in om de juistheid van de tijdsweergave in stand te houden. Afspeeltimer De timer inschakelen Druk herhaaldelijk op [z, PLAY] om de gewenste afspeeltimer in te schakelen. Druk op [^] om het apparaat uit te schakelen. Naar Handeling de instellingen veranderen Herhaal de stappen 1 tot 4 en 6. verander de bron of het Druk op [z, PLAY] om het lampje van de volume zplay display te wissen. Verander de bron of het volume. controleer de instellingen (als het apparaat is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat) annuleren Opmerking Controlelampje afspeeltimer ON wordt weergegeven OFF wordt weergegeven Voer de stappen 5 en 6 uit. Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] om zplay 1, zplay 2 of zplay 3 te selecteren. Druk op [z, PLAY] om het controlelampje van de timer te wissen. De timer zal op de geprogrammeerde tijd beginnen, waarbij het volume langzamerhand oploopt naar het geprogrammeerde niveau. Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in, op het ingestelde tijdstip. Het apparaat moet wel in de stand-bymodus staan wil de timer werken. Als u het apparaat uit en weer aan zet terwijl de timer werkt, wordt de ingestelde stoptijd niet geactiveerd. Wanneer er een extern apparaat is geselecteerd als de bron wanneer de timer aan gaat, dan zal het systeem ingeschakeld worden en activeert het externe apparaat als de bron. Wanneer u vanaf het draagbare geluidssysteem wilt afspelen, dan activeert u de afspeelmodus van het apparaat en verhoogt u het geluidsvolume. (Zie de handleiding van het draagbare geluidssysteem.)

11 Timer (vervolg) Sleep timer Geluid instellen (vervolg) Genieten van de surround sound De SLEEP timer kan het apparaat uitzetten na de ingestelde tijd. Druk op [SLEEP] om de functie SLEEP aan/uit te zetten. Telkens als u op deze knop drukt: 30MIN 60MIN 90MIN 120MIN OFF (Geannuleerd) g Om de resterende tijd te controleren Opmerking Druk één maal op [SLEEP] De afspeel- en sleep-timer kunnen samen worden gebruikt. De sleeptimer heeft altijd voorrang. Zorg ervoor dat de timerinstellingen elkaar niet overlappen. Geluid instellen Met behulp hiervan kunt meer genieten van de lage of hoge tonen. Druk herhaaldelijk op [BASS/TREBLE] om de gewenste instelling te selecteren. BASS TREBLE Instelling BASS TREBLE Geluidseffecten selecteren U kunt de geluidseffecten veranderen door het selecteren van een van de voorkeurinstellingen van de equalizer (Preset EQ) of door de hoge of lage tonen aan te passen. Voorkeurinstellingen equalizer (Preset EQ) Druk herhaaldelijk op [PRESET EQ] om de gewenste instelling te selecteren. Instelling HEAVY CLEAR SOFT VOCAL FLAT HEAVY CLEAR SOFT VOCAL FLAT Effect Lage of hoge tonen Rock wordt krachtiger weergegeven Effect Oorspronkelijk display Voor lagere tonen Voor hogere tonen Druk op [u/t] of [y/i] om het niveau in te stellen. Opmerking Controlelampje sleeptimer Hogere frequenties klinken helderder Voor achtergrond muziek Vocalen klinken levendiger Geen effect Het toonniveau kan ingesteld worden tussen -4 tot +4. Met behulp van deze optie kunt u een natuurlijke breedte en diepte aan het stereogeluid toevoegen. Om te activeren Druk op [SURROUND] om Om te annuleren Druk nogmaals op [SURROUND] om het te laten verdwijnen. Verbeteren van de bas Geeft u de mogelijkheid om van een sterker baseffect te genieten. Druk op [D.BASS] tijdens het afspelen om ON D.BASS te selecteren. Telkens als u op deze knop drukt: ON D.BASS OFF D.BASS Opmerking Het feitelijke effect hangt af van de muziekbron. Digitale remaster is effectief op CD () Analoge remaster is effectief op ipod en AUX Deze functie reproduceert de frequenties die verloren zijn gegaan tijdens het opnemen om u een geluid te geven dat dichter bij het oorspronkelijke geluid ligt. Druk op [RE-MASTER] tijdens het afspelen om ON RE-MASTER te selecteren. Telkens als u op deze knop drukt: ON RE-MASTER OFF RE-MASTER controlelampje weer te geven. controlelampje Opmerking De surround sound is minder waarneembaar als u via een hoofdtelefoon gaat luisteren. Als de storing bij een stereo FM-ontvangst toeneemt, annuleer dan het surround sound effect. Re-master Genieten van natuurlijker geluid Instelling van het niveau (tijdens de AUX-modus) U kunt het ingangsniveau van het geluid van uw draagbare geluidsinstallatie selecteren. Druk herhaaldelijk op [INPUT LEVEL] om de gewenste instelling te selecteren. Telkens als u op deze knop drukt: HIGH NORMAL Opmerking Selecteer NORMAL wanneer het geluid vervormd is wanneer het niveau HIGH (hoog) is geactiveerd. NEDERLANDS 11 11

12 Extern apparaat NEDERLANDS g Invoeren van de ipod Druk op [ipod ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te openen. Druk op [;] om de dockingschakelaar te openen. Dockingschakelaar Stel de dockingschakelaar in en schakel en voer de juiste dockadapter voor uw ipod in. Voer de ipod op het dock in. Druk terug om de dockingschakelaar te openen. Het opladen begint wanneer het ipod-dock op de juiste manier vergrendeld is. Druk opnieuw op [ipod ;, OPEN/CLOSE] om de schuifdeur te sluiten. Houd de vingers uit de buurt van de schuifdeur wanneer het sluit om eventuele kleine verwondingen te vermijden. g Het opladen van de ipod Genieten van geluid vanaf de ipod Opmerking Klik Indrukken [;] Dockadapter (niet meegeleverd) ipod (niet meegeleverd) Het wordt aangeraden om de dockadapter van Apple te gebruiken. Verzeker u ervan om [;] in te drukken om de dockingschakelaar te openen en aan te passen wanneer u de ipod verwijdert. Breng de schakelaar naar achteren nadat u de ipod hebt verwijderd. De ipod zal beginnen met opladen of het apparaat nu aan staat of in de stand-bymodus staat. IPOD zal getoond worden op de display van het hoofdapparaat tijdens het opladen van de ipod in de stand-bymodus in het hoofdapparaat. Controleer de ipod om te zien of de batterij volledig is opgeladen. Wanneer u de ipod voor langere tijd niet gebruikt nadat u deze volledig hebt opgeladen, ontkoppelt u deze van het hoofdapparaat, zodat de batterij op een natuurlijke wijze leeg zal lopen. (Wanneer deze volledig opgeladen is, hoeft deze niet extra te worden opgeladen.) g Afspelen van de ipod Voorbereiding: Verlaag het volume op het hoofdapparaat tot het laagste niveau voordat u de Ipod aansluit/loskoppelt. Bevestig de ipod-aansluiting. ( links) Druk op [ipod q/h] om de ipod af te spelen. Stel het geluidsvolume op het hoofdapparaat in. Om Afstandsbediening Hoofdapparaat het ipodmenu weer te geven/terug te gaan het vorige menu (Tijdens het afspelen/ pauzeren) de inhoud te selecteren uit het ipod-menu (Tijdens het afspelen/ pauzeren) track te pauzeren een track over te slaan (Tijdens het afspelen/ pauzeren) de huidige track te zoeken (Tijdens het afspelen/ pauzeren) Compatibele ipod Naam ipod touch 2e generatie ipod nano 4e generatie (video) ipod classic ipod touch 1e generatie ipod nano 3e generatie (video) ipod classic Druk op [ipod MENU]. Druk op [e,r, ALBUM] gevolgd door [OK]. Druk op [ipod q/h] of [g]. Druk op [u/t] of [y/i]. ipod nano 2e generatie (aluminum) ipod 5e generatie (video) ipod 5e generatie (video) ipod nano 1e generatie ipod 4e generatie (kleuren display) ipod 4e generatie (kleuren display) ipod 4e generatie ipod 4e generatie ipod mini Druk op [u/t] en houd ingedrukt, of [y/i]. 3 3 Druk op [ipod q/h] of [g]. Druk op [u/t] of [y/i]. Druk op [u/t] en houd ingedrukt, of [y/i]. Geheugengrootte 8 GB, 16 GB, 32 GB 8 GB, 16 GB 120 GB 8 GB, 16 GB, 32 GB 4 GB, 8 GB 80 GB, 160 GB 2 GB, 4 GB, 8 GB 60 GB, 80 GB 30 GB 1 GB, 2 GB, 4 GB 40 GB, 60 GB 20 GB, 30 GB 40 GB 20 GB 4 GB, 6 GB De compatibiliteit hangt af van de softwareversie van uw ipod

13 Extern apparaat (vervolg) Veranderen van de hoofdapparaatmodus naar de modus van de afstandsbediening De afstandsbediening en het hoofdapparaat hebben een fabrieksinstelling in de REMOTE 1 modus. Als u opmerkt dat de afstandsbediening onbedoeld ook andere installaties bestuurt, kunt u omschakelen om de bediening uit te voeren in de REMOTE 2 modus. Om terug te schakelen naar de REMOTE 2 modus Druk op [AUX] om de AUX-modus in te voeren. (Terwijl u op [AUX] drukt op het hoofdapparaat) Druk op [2] en houd deze ingedrukt tot REMOTE 2 op de display van het hoofdapparaat verschijnt. Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [2] gedurende minstens 2 seconden. De afstandsbediening en het hoofdapparaat zullen nu in de REMOTE 2 modus werken. Verhelpen van storingen Voordat u reparatie aanvraagt, verzoeken wij u de volgende zaken te controleren. Wanneer u twijfelt over sommige van de controlepunten, of wanneer de aangegeven oplossingen in de tabel het probleem niet oplossen, raadpleegt u uw handelaar voor instructies. Algemene storingen Onjuiste display of het afspelen begint niet. De kan niet worden afgespeeld. Er wordt ruis gehoord of er is geen geluid. Brom tijdens afspelen. Een kloppend geluid of ruis wordt gehoord tijdens de ontvangst van een radiozender. Lage bromtoon of ruis tijdens AM-uitzendingen. Het TV-beeld in de buurt van de installatie verdwijnt of bevat strepen. Geen reactie wanneer er op de toetsen van de afstandsbediening wordt gedrukt. Display --:-- ADJUST CLOCK ADJUST TIMER PGM FULL NO PLAY ERROR F61 of F76 UNLOCKED ILLEGAL OPEN IPOD NO DEV U hebt de cd niet op de juiste wijze ingevoerd; voer deze op de juiste manier in. De cd vertoont krassen of is vuil. (Tracks worden overgeslagen.) Er zit vocht op de lens. Wacht ongeveer een uur en probeer het vervolgens opnieuw. Het kan zijn dat u geen kunt afspelen wanneer een multisessie cd hebt opgenomen dat geen gegevens bevat tussen de sessies. Wanneer u een multisessie cd creëert, is het nodig om de sessie te sluiten. Het aantal gegevens op de cd iste klein. Stel het aantal gegevens in op een waarde die ongeveer 5 MB is. Geruis kan voorkomen bij het afspelen van de wanneer de opnamekwaliteit slecht is. Houd dit apparaat uit de buurt van mobiele telefoons. wanneer de storing duidelijk is. Verhoog het geluidsvolume. Schakel het apparaat uit, controleer en corrigeer de aansluiting, en schakel vervolgens het apparaat aan. De oorzaken bevatten de belemmering van de luidsprekers vanwege een te groot geluidsvolume of stroom, en het gebruik van het apparaat in een warme omgeving. Er bevindt zich een ander netsnoer of een TL-lamp in de buurt van de aansluitkabels. Houd andere apparatuur en snoeren uit de buurt van de kabels van dit apparaat. Schakel de Tv of een andere geluidsinstallatie uit of haal het uit de buurt van het apparaat. Schakel de draagbare geluidsinstallatie uit deze aangesloten is aan de AUX -poort. Houd de antenne uit de buurt van andere kabels en snoeren. Houd de AM-antenne uit de buurt van het apparaat. De plaats en de richting van de antenne zijn niet juist. De tv-antennedraad ligt te dicht bij dit systeem. Zorg er voor dat de antennedraad van het tv-toestel ver genoeg van dit systeem verwijderd is. Controleer of de batterijen op de juiste manier in het apparaat zijn geplaatst. ( bladzijde 5) U hebt het netsnoer voor de eerste keer in het stopcontact gestoken en er is kort geleden een stroomstoring geweest. Stel de tijd in. ( bladzijde 10) De klok is niet ingesteld. Stel de klok op de juiste manier af. Om terug te gaan naar de REMOTE 1 modus Voer de stappen 1 tot 3 uit maar gebruik [1] in plaats van [2] voor stap 2 en 3. ( REMOTE 1 verschijnt op het hoofdapparaat tijdens stap 2.) De afstandsbediening werkt niet met het hoofdapparaat wanneer de modi verschillend zijn. REMOTE 1 of REMOTE 2 verschijnt op het hoofdapparaat wanneer u de afstandsbediening bedient.* * Wanneer REMOTE 1 verschijnt (Het hoofdapparaat staat in de modus REMOTE 1.) Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [1] op de afstandsbediening gedurende minstens 2 seconden. Wanneer REMOTE 2 verschijnt (Het hoofdapparaat staat in de modus REMOTE 2.) Druk op [OK] en houd deze ingedrukt, gevolgd door [2] op de afstandsbediening gedurende minstens 2 seconden. Afspeeltimer is niet ingesteld. Stel de afspeeltimer op de juiste manier af. Het aantal geprogrammeerde tracks is beperkt tot 24. Er kunnen geen andere tracks worden geprogrammeerd. Er is een cd-rom ingevoerd dat niet het CD-DA- of het -formaat heeft. Het kan niet worden afgespeeld. Er werd een verkeerde bediening uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer het opnieuw. Er is een probleem met de stroomtoevoer. Neem contact op met uw handelaar. Verzeker u ervan dat de dockingschakelaar op de juiste manier naar achteren is geduwd. De schuifdeur zit niet in de juiste positie. Zet het apparaat uit, en vervolgens weer aan. De ipod is niet op de juiste manier ingevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer het opnieuw. ( bladzijde 12) NEDERLANDS 13 13

14 Verhelpen van storingen (vervolg) ipod NEDERLANDS ipod gaat niet aan. Er komt geen geluid uit de luidsprekers. Vervormd geluid of het geluidsniveau is te laag. Kan de ipod niet besturen met gebruik van de afstandsbediening of het hoofdapparaat. Controleer of de batterij van de ipod volledig leeg is voordat u deze aan het apparaat aansluit. Voordat u uw ipod in de dock invoert, zet u zowel het apparaat als de ipod uit. Zet het apparaat vervolgens weer aan de stroom en selecteer de juiste bron. De ipod is niet op de juiste manier in het dock ingevoerd. Zet de ipod uit, verwijder deze van de dockaansluiting. Voer de ipod opnieuw in en zet deze opnieuw aan. Verzeker u ervan dat de ipod aan het afspelen is. Het volume instellen. Verzeker u ervan dat de equalizerfunctie van uw ipod uitgeschakeld is. Verzeker u ervan dat de ipod op de juiste manier in het dock is ingevoerd. Controleer de aansluiting van de dock en verzeker u ervan dat de ipod geselecteerd is als de muziekbron. ( bladzijde 12) ipod laadt niet op. Controleer alle aansluitingen. ( bladzijde 4, 12) 14 14

15 Technische gegevens g VERSTERKERGEDEELTE RMS afgegeven vermogen stereomodus Voorste Kan (beiden kanaalgedreven) 20 W per kanaal (6 Ω), 1 khz, 10 % THD Hoofdtelefoonaansluiting Terminal Stereo, 3,5 mm stekker Uitgangsniveau (CD 1 khz, -20 db) max. 1,18 mw +1,18 mw, 32 Ω Aux (Achter) Gevoeligheid Normaal niveau 630 mv, 12,4 kω Hoog niveau 100 mv, 12,4 kω Terminal Stereo, 3,5 mm stekker g TUNERGEDEELTE Voorkeurgeheugen Onderhoud 30 FM-zenders 15 AM-zenders Frequentiemodulering (FM) Frequentiebereik 87,50 MHz tot 108,00 MHz (stappen van 50 khz) Antenneaansluitingen 75 Ω (asymmetrisch) Amplitudemodulatie (AM) Frequentiebereik 522 khz tot 1629 khz (stappen van 9 khz) Wanneer de buitenpanelen vuil zijn Gebruik een zachte en droge doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen. Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bij de doek horende instructies zorgvuldig te lezen. g CD-GEDEELTE Cd geschikt voor weergave [8 cm of 12 cm] (1) CD-Audio (CD-DA) (2) CD-R/RW (CD-DA, ) (3) * * MPEG-1 Laag 3, MPEG-2 Laag 3 Pick up (CD) Golflengte 795 nm Laserkracht CLASS 1 Audio-uitgang (cd) Aantal kanalen FL, FR, 2-kanaals Geluidsprestatie (Audio-cd) Frequentieweergave 4 Hz tot 20 khz S/N ratio 95 db Dynamisch bereik 93 db Totale harmonische vervorming 0,005 % g LUIDSPREKER-GEDEELTE Type 1-weg, 1 luidsprekersysteem (Bass reflex) Luidsprekers Volledig bereik 6,5 cm conustype Impedantie 6 Ω Ingangsvermogen (IEC) 30 W (Max) Uitgangsgeluidsdrukniveau 79 db/w (1,0 m) Frequentiebereik 55 Hz tot 25 khz (-16 db) 90 Hz tot 22 khz (-10 db) Reiniging van de cd-lens g ALGEMEEN Voeding AC 220 tot 240 V, 50 Hz Opgenomen vermogen 28 W Afmetingen (B x H x D) 500 mm x 195 mm x 102,5 mm (D = 69 mm minimum) Gewicht Ong. 3 kg Gebruikstemperatuurbereik 0 C tot +35 C Vochtigheidsbereik tijdens de werking 35 % tot 80 % RV (geen condensatie) Stroomverbruik in de standbymodus: 0,2 W (ong.) Opmerking Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De totale harmonische vervorming is gemeten met de digitale spectrumanalyser. Maak de lens regelmatig schoon om storingen te vermijden. Gebruik een blazer om stof te verwijderen en een katoenen wattenstokje wanneer het zeer vuil is. Gebruik geen lensreiniger van type Cd. NEDERLANDS 15 15

16 DANSK Indholdsfortegnelse Medfølgende tilbehør 2 Sikkerhedsforskrifter 2 Tilslutninger 4 Klargøring af fjernbetjeningen 5 Demo-funktion 5 Vejledning til betjeninger 6 Cd-betjeninger 8 Radio-betjeninger 9 RDS-udsendelser 10 Timer 10 Lydjustering 11 Ekstern enhed 12 Fejlfinding 13 Specifikationer 15 Vedligeholdelse 15 Medfølgende tilbehør Kontrollér venligst det medfølgende tilbehør. 1 Fjernbetjening 1 AM-rammeantenne (N2QAYB000394) Sikkerhedsforskrifter Placering Placer anlægget på et jævnt underlag, beskyttet mod direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og stærke vibrationer. Disse forhold kan beskadige kabinettet og andre komponenter og derved afkorte anlæggets levetid. Placer anlægget mindst 15 cm fra vægge for at undgå forvrængning af lyden og uønskede akustiske effekter. Undlad at anbringe tunge genstande på anlægget. Spænding Benyt ikke højspændingstrømforsyninger. Dette kan overbelaste anlægget og forårsage brand. Anvend ikke jævnstrøm. Kontroller omhyggeligt hvilken type strømkilde, der anvendes, når anlægget klargøres på et skib eller sted, hvor der anvendes jævnstrøm. Afskærmning af netledning Sørg for at sikre dig, at netledningen er ubeskadiget og tilsluttet korrekt. Ukorrekt tilslutning og beskadigelse af ledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød. Træk ikke i, bøj ikke og placer ikke tunge genstande på ledningen. Tag fat om stikket, når ledningen trækkes ud af stikkontakten. Det kan medføre elektrisk stød, når netledningen trækkes ud. Håndter ikke stikket med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød. Fremmedlegemer Sørg for, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke virker som det skal. Sørg for at væsker ikke trænger ind i apparatet. Det kan medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke virker som det skal. I så fald, skal du straks frakoble apparatet fra strømforsyningen og kontakte din forhandler. Spray ikke insekticider på eller ind i apparatet. De indeholder brændbare gasser, som kan antændes, hvis de sprayes ind i apparatet. 1 FM-indendørsantenne 2 Batterier Service Forsøg ikke at selv at reparere apparatet. Hvis lyden afbrydes, indikatorlamperne ikke lyser, der opstår røg, eller der opstår et andet problem, som ikke er nævnt i betjeningsvejledningen, så træk netledningen ud af stikkontakten og kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter. Det kan medføre elektrisk stød og apparatet kan blive beskadiget, hvis apparatet repareres, adskilles eller samles af personer, som ikke er fagfolk. Forlæng apparatets levetid ved at frakoble det fra strømforsyningen, hvis det ikke skal bruges i lang tid. 1 Netledning Bemærk Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette apparat. Den bør ikke benyttes til andet udstyr. Anvend ikke en netledning fra andet udstyr. 2 16

17 75Ω FM ANT LOOP EXT AM ANT LOOP ANT GROUND AUX AC IN BEMÆRK! I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER. BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING. ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE. BEMÆRK: PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND. TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING. ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET. BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE. ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER BESKADIGELSE AF PRODUKTET: UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN, FUGT, DRYP ELLER TILSPRØJTNING, OG UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE GENSTANDE SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ APPARATET. BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR. UNDLAD AT FJERNE KABINETTET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN INTERNE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN SERVICERE. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET SERVICEPERSONALE. Stikkontakten skal sidde i nærheden af udstyret og være lettilgængelig. Stikket til stikkontakten på netledningen må ikke beskadiges. For at koble apparatet helt fra strømforsyningen skal netledningen tages ud af stikkontakten. Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen. FORSIGTIG Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA. ipod er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande. Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Indersiden af apparatet Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg. For kommercielle brugere i Den Europæiske Union Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information. [Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse. Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor): Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie. 17DANSK 3

18 LOOP ANT GROUND Tilslutninger Bærbart lydudstyr (Ledninger og udstyr medfølger ikke) HOVEDENHED FJERNBETJENING Bærbar lydafspiller Stiktype: Ø3,5 mm stereo Start afspilning fra den bærbare lydkilde. Bemærk Justér lydstyrken og lydkvaliteten på denne enhed og det andet udstyr. Reducér niveauet af indgangssignalet (f.eks. ved at slukke for equalizeren eller ved at sænke lydstyrken) på det andet udstyr før tilslutning. Et højt niveau af indgangssignalet vil forvrænge lyden. For detaljer henvises til brugsvejledningen for det andet udstyr. Hovedtelefoner (medfølger ikke) DANSK 75Ω LOOP EXT FM ANT AM ANT 1 2 AUX AC IN 3 Skru ned for lydstyrken og tilslut hovedtelefonerne. Stiktype: Ø3,5 mm stereo. Bemærk Forebyg høreskader ved at undgå anvendelse af hovedtelefoner i længere tid ad gangen. For højt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskader. 1 Tilslut FM-indendørsantennen. 3 Tilslut netledningen. Tape FM-indendørsantenne Tilslut netledningen efter at alle andre tilslutninger er udført. 75 Ω 2 Sæt antennen fast med tape til væggen eller en søjle, i en position med mindst forstyrrelse. Tilslut AM-rammeantennen Sort Hvid Rød AM-rammeantenne Anvend en stjerneskruetrækker m.m. Anbring antennen på antennefoden. Til husets stikkontakt Bemærk For at spare strøm, når enheden ikke anvendes i en længere periode, skal strømstikket tages ud af væggen. Du vil være nødt til at indstille nogle elementer i hukommelsen, når du tilslutter apparatet igen. Isætning af stikket Apparatindtag Ca. 6 mm Stik 4 18 Klik! Hold den løse antenneledning på god afstand af andre ledninger og kabler. Undgå at overspænde skruen. I så fald risikerer du, at skruen kører rundt og ikke kan skrues fast. Selv om stikket isættes korrekt, kan den forreste del af stikket godt rage ud, som vist i illustrationen, alt afhængig af den anvendte stiktype. Apparatet kan alligevel anvendes uden problemer.

19 Tilslutninger (fortsat) Andre muligheder for antennetilslutning FM-udendørsantenne FM-udendørsantenne (medfølger ikke) AM-udendørsantenne til 12 m AM-udendørsantenne (medfølger ikke) Brug aldrig en udendørsantenne i tordenvejr. Du kan tilslutte FM-udendørsantennen for bedre modtagelse. Rådfør dig med din forhandler vedrørende montering. Frakobl FM-indendørsantennen, hvis du anvender en FM-udendørsantenne. Tilslut AM-udendørsantennen uden at fjerne AM-rammeantennen. Før et 5 til 12 m vinylisoleret kabel vandret langs et vindue eller et andet velegnet sted. Klargøring af fjernbetjeningen Batterier Anvend Mn-tørbatterier eller alkalibatterier. Sæt batterierne i, så polerne (+ og ) matcher dem på fjernbetjeningen. Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Opbevar batterierne mørkt og køligt. Må ikke opvarmes eller komme i nærheden af åben ild. Undgå at efterlade batterierne i en bil, hvor de kan blive udsat for direkte sollys i et længere tidsrum med døre og vinduer lukkede. Fejlhåndtering af batterierne i din fjernbetjening kan medføre udsivning af elektrolyt, hvilket kan forårsage brand. Undgå at: Sæt denne side i, før den anden side sættes i Demo-funktion Visning ovenfra (Toppanel) 75 Ω koaksialkabel (medfølger ikke) Blande gamle og nye batterier; Anvende forskellige typer batterier samtidigt; Adskille eller kortslutte; Forsøge at genoplade alkali- eller Mn-batterier; Anvende batterier, hvis coveret er pillet af. DEMO [g, DEMO] R6/LR6, AA Signalsensoren til fjernbetjeningen Anvendelse Undgå forhindringer og sigt direkte på sensoren på forsiden af apparatet i en afstand på maks. 7 m (Den precise afstand afhænger af vinklerne). Betjeningen kan forstyrres af stærke lyskilder, såsom direkte sollys og glaslåger på skabe. Når enheden tilsluttes første gang, kan en demonstration af dens funktioner vises på displayet. Hvis demo-indstillingen er slået fra, kan du få vist en demonstration ved at vælge DEMO ON. Tryk vedvarende på [g, DEMO]. Displayet skifter, hver gang knappen holdes nede. DEMO OFF (deaktiveret) DEMO ON (aktiveret) AM-rammeantenne (medfølger) Senderude I standbytilstanden vælges DEMO OFF for at reducere strømforbruget. 19DANSK 5

20 Vejledning til betjeninger Fjernbetjening Tallene i parentes er sidehenvisninger. [u/t] og [y/i] beskrevet I betjeningerne har de samme funktioner som henholdsvis [w] og [q]. DANSK Standby/Tænd afbryder [^], [8] (8, 10) Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby. [DIMMER] Dæmpning af displaybelysning Nummerede knapper [1-9, 0, 10] (8, 9) Valg af et 2-cifret tal f.eks. 16: [ 10] [1] [6] Valg af et 3-cifret tal f.eks. 226: [ 10] [ 10] [2] [2] [6] [DEL] Slet det sidst programmerede lydspor (8) [PROGRAM] (8, 9) CD/ Program Forindstilling af tuner (Manuel) [CD q/h] (8) CD vælgerknap Direkte CD-afspilning/CD i pause [FM/AM] (9) Valg af FM/AM [ipod q/h] (12) ipod vælgerknap Direkte afspilning fra ipod/ipod i pause [g] Stop-knap (8, 12) 10 [RE-MASTER] Re-master tændt/slukket (11) [PRESET EQ] (11) Vælger til forudindstillet EQ-tilstand [e, r, ALBUM] (8, 12) Album/Valg af nummer Gennemgang af ipod-menuen [w, q] Spring numre over/søg Tuning/valg af forudindstillet station Justering af klokkeslet Justering af bas/diskant (10) [z, PLAY] Afspilningstimer tændt/slukket (10) [CLOCK/TIMER] Ur- og timerindstillinger [AUTO OFF] Med denne funktion slukkes apparatet automatisk, hvis det ikke benyttes i 10 minutter, og det står i cd-tilstanden. Indstillingen bibeholdes, selvom apparatet slukkes. Tryk igen for at annullere denne funktion. (11) [SLEEP] Tidsindstilling af slumrefunktionen (8, 10, 12) [VOL +, ], [ VOLUME+] Justering af lydstyrken [MUTE] Slår lyden til/fra Tryk igen for at annullere (9) [REPEAT] Gentag tænd/sluk (8, 9) [PLAY MODE] Knap til afspilningsfunktion Tuner: Laveste/Aktuelle (4, 13) [AUX] Tilslutning til andre eksterne enheder (8, 9, 10, 11, 12) [u/t], [y/i] Spring numre over/søg Tuning/valg af forudindstillet station Justering af klokkeslet Justering af bas/diskant (11) [D.BASS] D.BASS tændt/slukket (12) [ipod MENU] Til visning af ipod menuen [DISPLAY] (8, 10) CD: CD-display (Forløbet spilletid/ Resterende spilletid) : -display [Forløbet spilletid/ Albums navn/nummerets navn/id3 (Album)/ ID3 (Nummer)/ID3 (Kunstner)] RDS: RDS-display (Stationsnavn/ Programtype/Frekvens) (11) [BASS/TREBLE] Valg af bas/diskant (8, 12, 13) [OK] Afspilning af cd Bekræft valg (11) [SURROUND] Surround-funktion tændt/slukket [AUTO PRESET] (9) Forudindstilling af stationer (Automatisk) [TUNE MODE] (9) Tuner-funktion tændt/slukket Vælgerknap til Manuel/Forudindstilling (11) [INPUT LEVEL] Justering af niveau i AUX-funktionen til normal/høj (9) [FM MODE] FM-funktion tændt/slukket Knap til valg af mono/stereo

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing)

Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) Let op: - Houd, zoals hieronder getoond, voor een goede ventilatie, genoeg ruimte rondom het apparaat vrij: (add line drawing) - Verwijder a.u.b. niet het plastic kapje van de FM-antenne (A) aan de achterzijde

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1

MP3/CD/USB/SD speler UD Gebruiksaanwijzing. Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 MP3/CD/USB/SD speler UD 1001 Gebruiksaanwijzing Falco TT bvba, Scharestraat 48, 8020 Ruddervoorde Pagina 1 Installatie en de set-up instructies Voor een betrouwbare werking van de eenheid, dient u deze

Nadere informatie

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik WAARSCHUWING OM BRAND OF SCHOK GEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOT WORDEN GESTELD

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60

Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Gebruiksaanwijzingen Bluetooth Luidspreker GEBRUIKSHANDLEIDING BTL-60 Wanneer u de luidspreker inschakelt, schakelt deze automatisch op Bluetooth-modus. U kunt de luidspreker vervolgens eenvoudig met uw

Nadere informatie

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Wat zit er in de doos: Het apparaat Gebruikershandleiding USB Kabel Hoofdtelefoon Installatie CD 2 Locatie en gebruik

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 NL CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 CONTENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Listener of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. MILIEUBESCHERMING Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van electrische en electronische

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning

CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning MEEGELEVERDE ACCESSOIRES MEDFØLGENDE TILBEHØR MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Kontroller,

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

Register your product and get support at AJ3270D. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at AJ3270D. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at AJ3270D NL Gebruiksaanwijzing A e f g h i j a b c d k l m n B C D E F G VOL +/- H a RADIO b TUNING +/- HR HR I PM FM NL 1 Belangrijk Veiligheid Lees deze instructies.

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO ISCD-33 HANDLEIDING BELAGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Lees de instructies. Alle gebruiksrichtlijnen moeten worden gelezen vóór het apparaat wordt gebruikt.

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB

BOOMBOX RADIO CD MP3 USB BB-939 / BB-946 BOOMBOX RADIO CD MP3 USB GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees aandachtig door en bewaar deze instructies INHOUDSOPGAVE Voedingsbronn 1 Presentatie Van Het Apparaat 2 Radiofunctie 3 CD/MP3 Functie

Nadere informatie

DT-250. Operating instruction Mode d emploi Instruccions de manejo Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung GB F E NL D

DT-250. Operating instruction Mode d emploi Instruccions de manejo Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung GB F E NL D AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesized Personal Radio Radio portable synthétisée AM/FM stéréo 2 bandes PLL AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesized Personal Radio Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) Gebruikshandleiding MP3-speler Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit Modell MCD-9700 Read instructions carefully before using the unit 1 VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK. 2.1 Accessoires: (controleer of de volgende accessoires compleet zijn na het openen van de doos). 2 X LUIDSPREKERDRAAD

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. AD200. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar.  AD200. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome AD200 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 2 Uw docking speaker 3 Inleiding 3 Wat zit er in de doos? 3 Overzicht

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Revision 1

DT-120/DT-180. NL Revision 1 DT-120/DT-180 NL Revision 1 31 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER / BAND LCD-display DBB / STEP Mono / Stereo/Tijd instellen Afstemmen omhoog / omlaag Volumeknop Lock-schakelaar Batterijcompartiment

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio Bedieningselementen 1. Koptelefoon/Antenneaansluiting Laat, voor het verbeteren van de FM ontvangst, als de luidspreker gebruikt

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

CRP GEBRUIKSAANWIJZING

CRP GEBRUIKSAANWIJZING CRP - 913 GEBRUIKSAANWIJZING 1. AAN/UIT/AUTO 2. LED-DISPLAY 3. AUTO-INDICATOR 4. SLUIMER/INSLAPEN UIT 5. ALARM INSTELLEN/UIT 6. TIJDINSTELLING 7. INSLAAPINSTELLING 8. UREN/MINUTENINDICATOR 9. URENINSTELLING

Nadere informatie

APRC11M. Draagbare CD/Mp3 Radio speler WAARSCHUWING KLASSE 1 LASER PRODUCT LET OP!

APRC11M. Draagbare CD/Mp3 Radio speler WAARSCHUWING KLASSE 1 LASER PRODUCT LET OP! WAARSCHUWING Om risico's op een elektrische schok te minimaliseren mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. VERKLARING GRAFISCHE SYMBOLEN Een driehoek met bliksem moet de aandacht

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 10W. Electronische volumeregeling. EQ tonen regeling. LCD display / Klok functie. Loudness

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning

CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning MEEGELEVERDE ACCESSOIRES MEDFØLGENDE TILBEHØR MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Kontroller,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning

CD Stereo Systeem CD-stereoanlæg CD-stereoanläggning Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning Bruksanvisning MEEGELEVERDE ACCESSOIRES MEDFØLGENDE TILBEHØR MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd. Kontroller,

Nadere informatie

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw stationsluidspreker 6 Inleiding 6 Wat zit

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 77 Gebruiksaanwijzing 97

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Sound Shuffle of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

HANDLEIDING FM RADIO MET USB & SD KAARTLEZER MODEL: MPR-033. Lees en volg deze gebruiksaanwijzingen op voordat u het apparaat in gebruik neemt.

HANDLEIDING FM RADIO MET USB & SD KAARTLEZER MODEL: MPR-033. Lees en volg deze gebruiksaanwijzingen op voordat u het apparaat in gebruik neemt. HANDLEIDING FM RADIO MET USB & SD KAARTLEZER MODEL: MPR-033 Lees en volg deze gebruiksaanwijzingen op voordat u het apparaat in gebruik neemt. www.lenco.com 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 17 15 16 18

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Register your product and get support at AE3300. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at AE3300. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at AE3300 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c f e d 2 3 + _ + + _ + _ + + _ Nederlands 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies a Lees deze instructies.

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3115. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3115. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3115 NL Gebruiksaanwijzing a b c d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF

Nadere informatie

ASB220I Handleiding Index

ASB220I Handleiding Index ASB220I Handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid 3. Voorbereidingen voor gebruik 4. Installatie 5. Functies 6. Bediening 7. Reiniging en onderhoud 8. Technische gegevens 9. Afvoer van gebruikte

Nadere informatie

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing CDN35 Professionele CD Speler Quick Start Gebruiksaanwijzing DOOS INHOUD CD SPELER TRANSPORT UNIT CD SPELER CONTROL UNIT IEC STROOMSNOER RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar) MINI DIN CONTROLE SNOER Kenmerken

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie