Doelstelling. Beschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelstelling. Beschrijving"

Transcriptie

1 Doelstelling de correcte uitkomst kunnen plaatsen bij een algebraïsche notatie; twee woorden of uitdrukkingen kunnen associëren volgens een gegeven criterium; kunnen horen welke melodietjes bij elkaar passen; gelijke patronen en composities kunnen herkennen; de plaats van de prentjes kunnen memoriseren. Beschrijving Octobus biedt acht associatiespellen waarvan de spelwijze vooraf kan worden ingesteld als: kijkspel; geheugenspel; combinatie van beide. De volgende onderwerpen kunnen naar believen worden geselecteerd: sommen; taalspellen; melodietjes; schijven; patronen; plaatjes; kabouters; klokken. De volgende opties kunnen variatie brengen: alleen of met twee spelen; een andere taal kiezen; de indeling van het speelbord aanpassen; de operatie in het sommen-spel wijzigen. Na elk spel worden de score en de tijdsduur getoond. In het hoofdmenu wordt per spelonderdeel de totaalscore bijgehouden. Nieuwe taalbestanden en plaatjesbestanden kunnen door de gebruiker worden aangemaakt.

2 Start Volg de instructies die worden beschreven in de brochure. Geluid Druk op [ALT] + [F10] om het geluid aan of uit te zetten. Een korte biep bij het indrukken van [ALT] + [F10] meldt dat het geluid wordt gebruikt. Het geluid kan ook worden geschakeld in het hoofdmenu. Muisgebruik Al de acties gebeuren met de muis. Beweeg de muiscursor naar de gewenste actietoets en druk op de linkermuisknop voor elke selectie of handeling. In plaats van het klassieke draggen is voor de kindersleep gekozen: een voorwerp wordt gekozen door het aan te wijzen met de muiscursor en even op de muisknop te drukken. Het voorwerp kan nu met de muis worden gestuurd en wordt geplaatst door opnieuw even op de muisknop te drukken. De instelling van de reactiesnelheid van de muis kan in het hoofdmenu worden opgeroepen met functietoets [F9]. De instelling gebeurt met de cursortoetsen links en rechts en wordt bevestigd met [RETURN], spatiebalk of muisknop. De reactiesnelheid varieert van 1 tot 10. dainamic vzw OCTOBUS_NE - 2 / 15 -

3 Hoofdmenu Het hoofdmenu biedt 8 selectietoetsen voor de keuze van de scenario's. Meerdere scenario's kunnen gecombineerd worden aangeboden. Scenario's 1, 2 en 8 bieden nog extra keuzetoetsen. Deze bevinden zich naast de betreffende selectietoets. Selecteer één of meerdere scenario's door het betreffende logo in te drukken. De naam van het geselecteerde scenario licht oranje op. Deselecteer een scenario door opnieuw het logo in te drukken. De besturingstoetsen Start Klik op de starttoets nadat minstens één scenario is geselecteerd. Menutoets Klik op de menutoets om naar het hoofdmenu terug te keren. dainamic vzw OCTOBUS_NE - 3 / 15 -

4 Het programma verlaten Druk [F10] tijdens het spel of druk op de einde-toets in het hoofdmenu om het programma te verlaten. Bevestig de keuze met een druk op de groene toets of onderbreek de actie met de rode toets. De spelopties Het memo-niveau instellen Deze toets kan op drie manieren worden ingesteld: kijkspel geheugenspel eerst kijken, dan memo Het aantal spelers bepalen alleen spelen met twee spelen De taal kiezen Klik op de toets met de vlag om een andere taal te kiezen. - Nederlands - Frans - Engels - Duits - Italiaans - Spaans - Fins - Portugees dainamic vzw OCTOBUS_NE - 4 / 15 -

5 De indeling van het speelbord aanpassen Er kan worden gekozen uit vijf schermindelingen: 4 horizontale stroken 24 kaarten 4 kwadranten 24 kaarten 2 helften 24 kaarten 1 volledig speelbord 24 kaarten 1 beperkt speelbord 8 kaarten Wissen van de score Algemeen In elk associatiespel moeten telkens de twee bij elkaar horende elementen worden aangeduid. Na elke oefening toont de kabouter de score en de tijdsduur. Druk op de linkermuisknop om verder te werken. In het hoofdmenu wordt een statistische weergave van de prestaties getoond, samen met het aantal oefeningen per spel. dainamic vzw OCTOBUS_NE - 5 / 15 -

6 sommen De operaties +, -, x en : kunnen naar believen worden geselecteerd door op de desbetreffende knopjes te drukken. De operaties + en - bieden sommen tot 20, de anderen tot 100. dainamic vzw OCTOBUS_NE - 6 / 15 -

7 taalbestanden Dit scenario bevat een reeks taalbestanden die met de pijltjes op en neer kunnen worden doorlopen. De lichtblauwe kleur duidt het begin van de lijst aan, de rode kleur duidt het einde aan. Druk op de eerste letter van de bestandsnaam om snel een bestand te selecteren. Dankzij de open programmastructuur kunnen eigen bestanden worden aangemaakt (zie hoofdstuk 'Aanmaken van taalbestanden' pagina 11). dainamic vzw OCTOBUS_NE - 7 / 15 -

8 klanken schijven combi dainamic vzw OCTOBUS_NE - 8 / 15 -

9 plaatjes Dit scenario bevat een reeks plaatjesbestanden. Naar analogie met spel 2 kan met een klik op de pijlen door de voorraad plaatjes worden gebladerd. Als het symbool hond-hok wordt getoond is een tweede associatieplaat beschikbaar. Klik op het symbool hond-hok om met een tweede associatieplaat te werken. Als het symbool ABC wordt getoond kan er gespeeld worden met de combinatie plaat-tekst.klik op het symbool ABC om met tekst te werken. Zet beide opties uit om met identieke illustraties te spelen. Een optie wordt gedeselecteerd door het symbool uit te klikken. Dankzij de open programmastructuur kunnen eigen bestanden worden aangemaakt (zie hoofdstuk 'Aanmaken van plaatjesbestanden' pagina 12). identieke plaatjes een tweede associatieplaat combinatie plaat - tekst dainamic vzw OCTOBUS_NE - 9 / 15 -

10 kabouters klokken Druk op het digitale klokje om ook de digitale voorstelling in het spel op te nemen. dainamic vzw OCTOBUS_NE - 10 / 15 -

11 Aanmaken van taalbestanden Maak het bestand aan met een tekstverwerker die ASCII-bestanden (DOS-tekst) kan bewaren. Gebruik bij voorkeur het bijgevoegde programma DOSEDIT. Volg de afspraken nauwgezet: - op de eerste lijn wordt het thema vermeld; - de naam mag niet langer zijn dan 28 tekens; - de 12 woordparen (of zinsdelen) worden onder elkaar getikt; - een woord of een zinsdeel mag niet langer zijn dan 28 tekens; - bewaar het nieuwe bestand door het ingeven van een naam van maximaal 8 letters, gevolgd door de taalextensie. TAAL Nederlands Frans Engels Duits Italiaans Spaans Extensie.OCN.OCF.OCE.OCD.OCI.OCS voorbeeld spreekwoorden Bitter in de mond maakt het hart gezond. Eind goed al goed. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Oost west thuis best. Achter de wolken schijnt de zon. Beter een half ei dan een lege dop. De beste stuurlui staan aan wal. Het beste paard struikelt wel eens. Wie het laatst lacht, lacht het best. Boontje komt om zijn loontje. De morgenstond heeft goud in de mond. Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. dainamic vzw OCTOBUS_NE - 11 / 15 -

12 Aanmaken van plaatjesbestanden Plaatjesbestanden kunnen door de gebruiker worden toegevoegd. Dit gebeurt met een tekenprogramma, dus niet vanuit het programma Octobus. Start met AUTO /INFO om de namen van de platen, die Octobus gebruikt, op het scherm te zien. 1. extra plaatjes Laad in een tekenprogramma het bestand 'OCTOMAL.PCX'. Dit is een raam met 12 locaties. In elke cel van het raam moet een tekening worden gemaakt (lege cellen maken het spel onoplosbaar). Het kleurenpallet van de plaat 'OCTOMAL.PCX' mag niet worden gewijzigd. Bewaar de nieuwe plaat (inclusief kader) en geef het een nieuwe naam. De extensie.pcx is verplicht. De naam kan ook worden aangepast door deze achteraf te hernoemen met het DOS-commando 'RENAME'. Bewaar ook de cel links-boven (het kader rond de cel niet mee bewaren!). Dit kleine plaatje moet dezelfde naam krijgen als de grote plaat, maar met de extensie.pci. Zonder corresponderende PCI kan de plaat niet worden gebruikt. Copieer deze platen naar de Octobus schijf of in de Octobus-subdirectory van de harddisk. Deze plaat zal nu worden opgenomen in de totale lijst. Als een naam wordt gebruikt die al in het Octobus bestand zit, dan zal de 'losse' plaat worden gebruikt. de kleine plaat: DEMO.PCI de grote plaat: DEMO.PCX dainamic vzw OCTOBUS_NE - 12 / 15 -

13 2. plaat-plaat (niet taalgebonden) Maak eerst een PCX en een PCI volgens de beschrijving in punt 1 (extra plaatjes). Laad opnieuw het bestand 'OCTOMAL.PCX' en maak hierin tekeningen die locatie per locatie corresponderen met de eerste plaat. Bewaar deze tweede plaat op dezelfde manier als de eerste plaat en geef dezelfde naam maar nu met de extensie.pcy. De naam kan ook worden aangepast door deze achteraf te hernoemen met het DOS-commando 'RENAME'. Een tweede plaat kan pas door het programma worden gebruikt als een PCX en een PCI met dezelfde naam worden gevonden! de 'tweede' plaat: DEMO.PCY 3. plaat-plaat (taalgebonden) Als een bepaalde 'tweede' plaat slechts mag worden aangeboden bij één van de zes talen (bijvoorbeeld bij een letterspelletje), gebruik dan een extensie volgens deze tabel: TAAL Nederlands Frans Engels Duits Italiaans Spaans Extensie.NCY.FCY.ECY.DCY.ICY.SCY dainamic vzw OCTOBUS_NE - 13 / 15 -

14 4. plaat-tekst Bij een plaat uit het Octobus bestand of bij een plaat die zelf werd gemaakt kan ook een tekst-associatie worden gemaakt. Uiteraard moet hier worden gekozen voor welke taal het tekstbestand wordt gemaakt. Het tekstbestand bestaat uit 12 woorden, voor elk woord een nieuwe lijn. Een woord mag maximaal 10 karakters lang zijn. Het tekstbestand moet worden bewaard als ASCII of DOS-tekst, er mogen dus geen printer-controlekarakters tussen zitten. De volgorde van de woorden is bepaald door de positie van de prenten: Het tekstbestand krijgt dezelfde naam als de plaat waar het bij hoort maar de extensie moet worden gekozen volgens deze tabel: TAAL Nederlands Frans Engels Duits Italiaans Spaans Extensie.TXN.TXF.TXE.TXD.TXI.TXS voorbeeld: een bestand DEMO.TXN: konijn hond koe bij aap mus slak vlinder vis spin mensen rat dainamic vzw OCTOBUS_NE - 14 / 15 -

15 5. opdracht-omschrijving (taalgebonden) Als bij een associatiespel plaat-plaat een opdrachtomschrijving wordt gewenst dan kan één lijn tekst (maximaal 60 karakters) als bestand worden bewaard. De naam van dit tekstbestand moet gelijk zijn aan de platen waar het bij hoort. De volgende tabel toont de extensies per taal: TAAL Nederlands Frans Engels Duits Italiaans Spaans Extensie.TYN.TYF.TYE.TYD.TYI.TYS voorbeeld een bestand DEMO.TYN: Wie verblijft waar? Inhoud Octobus disk De Octobus disk bevat de volgende 'losse' bestanden: de illustratiebestanden: DEMO.PCI, DEMO.PCX, DEMO.PCY voor elke taal een tekstbestand bij de plaat DEMO.PCX: DEMO.TXN, DEMO.TXF, DEMO.TXE, DEMO.TXD, DEMO.TXI, DEMO.TXS bestanden met een opdrachtomschrijving: DEMO.TYN, DEMO.TYF De gebruiker kan deze bestanden als referentie gebruiken als hij zelf materiaal gaat ontwikkelen. 16 mei 2007 dainamic vzw OCTOBUS_NE - 15 / 15 -

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! AppWriter NL Handleiding versie 3.4 I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Colofon Handleiding AppWriter NL Aantal pagina s: 13 Versie: versie 3.4 Voor meer informatie over deze handleiding,

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding. ClubTell Programma. Multiplx. Versie 6.0sx. Wim Sam

Handleiding. ClubTell Programma. Multiplx. Versie 6.0sx. Wim Sam Handleiding ClubTell Programma Multiplx Versie 6.0sx Wim Sam SAMTRONIX B.V. Van Abbestraat 10 1064 WV Amsterdam Tel. 020 6116928 E-mail: samtronix@wxs.nl 1. Voorwoord Het ClubTell programma is een modulair

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Inhoud 1. Inleiding 3 2. Begin van de installatie vóór de verbinding van de My Office Self Care interface (stappen 1 tot 4) 3 3. My Office diensten installeren

Nadere informatie

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Versie 1.5 Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Cursus inhoud: Blz. 1. Algemene informatie 2 2. Start 3 3. Vastleggen (inlezen) van materiaal 4 4. Bewerken videomateriaal 5 5. Plaatsen van overgangen

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen Bij het in gebruik nemen van nieuwe programmatuur voor adressenbestanden, relatiebeheer of CRMprogramma s bestaat

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie