STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012

2

3 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2012 INHOUD 1. WERKGEBIED ORGANISATIE... 7 Samenstelling Bestuur... 7 Medewerkers Bureau CONTRACTEN... 9 Aantal contracten met organisaties en zorgverleners... 9 Gecontracteerd screeningslaboratorium DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ OPLEIDING VAN CONTRACTANTEN Opleiden/faciliteren van opleiding Controle van deskundigheidsbevorderende activiteiten door contractanten Overige manieren van deskundigheidsbevordering IMPLEMENTATIE LANDELIJKE KWALITEITSEISEN EN AFSPRAKEN Voortgang implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken gemaakt in Centraal Orgaan KWALITEITSAUDITS A. ECHOCENTRA Organisatie audits Resultaten audits Aanvullende kwaliteitsborging B. COUNSELING C. SCREENINGSLABORATORIUM Aantal analyses door screeningslaboratorium Analyse door referentielab UITVOERING PRENATALE SCREENING IN DE REGIO Aangeleverde gegevens in Peridos Aantal verrichtingen in 2012 en Counselingsgegevens: kenmerken deelnemers, type counseling en keuze in Combinatietest: kenmerken deelnemers en uitkomsten in 2012 en SEO: uitkomsten in 2012 en Zwangerschapsduur bij SEO Vervolgtraject en resultaat bij verhoogde kans/ vermoeden aandoening in Aantal verrichtingen per uitvoerder gerelateerd aan de kwaliteitseis NT metingen BIJLAGE 1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN BIJLAGE 2. KWALITEITSVERSLAG OVER SCREENINGSLABORATORIUM VAN RIVM REFERENTIELAB BIJLAGE 3. KWANTITATIEVE KWALITEITSBEOORDELING NEKPLOOIMETING: WE METEN MET TWEE MATEN 47 BIJLAGE 4. UITVOERING PRENATALE SCREENING IN DE REGIO VOOR LANDELIJKE RAPPORTAGE SPN

4 SPN

5 1. WERKGEBIED De Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) is gericht op het werkgebied van de Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen (KGCN). Prenatale diagnostiek wordt in KGCN-verband verleend. In 2011 gebeurde dat in de ziekenhuizen van Arnhem, Ede, Enschede, Nijmegen (UMC St Radboud), s-hertogenbosch en Tilburg. De uitvoerders van prenatale screening in de regio van de SPN bevinden zich dan ook rondom deze ziekenhuizen. SPN

6 SPN

7 2. ORGANISATIE Samenstelling Bestuur Naam Dr. C.J.A.M. (Ineke) van der Burgt voorzitter A.J.E.M. (Jeanine) van der Ven, MSc secretaris en penningmeester E.C. (Dineke) Bokkers- Visscher Prof. dr. J.G.M. (John) van Vugt Vertegenwoordiger Relevante nevenactiviteiten 1 KGCN Klinisch geneticus, UMC St Radboud te Nijmegen Opleider Klinische Genetica, UMC St Radboud te Nijmegen Lid Commissie Ethiek UMC St Radboud Lid Vereniging Klinische Genetica Nederland Plaatsvervangend lid Medisch Specialisten Registratie Commissie Secretaris VKGN commissie Niet Academische Klinisch Genetische Zorg Medisch adviseur Stichting Noonan syndroom Nederland Lid International Consortium RASopathies Docent Clinical Genetics Course, Semarang, Indonesië verloskundigen Eerste lijnsverloskundige te Velp, maatschapslid Echoscopiste in dienst van Espérance, verloskundig centrum Arnhem Verloskundig onderzoeker Triple P studie in dienst van AMC medical research Lid beroepsgenoot Centraal Tuchtcollege Lid Klankbordgroep prenatale screening KNOV Bestuurslid Coöperatie SABEL (Samenwerking Binnen de Eerste Lijn) Lid werkgroep onderzoek RIVM als afgevaardigde van KNOV Voorzitter bestuur Espérance, verloskundig centrum Arnhem verloskundigen Verloskundige, Verloskundigen Barneveld te Barneveld Senior screeningsechoscopist, FARA te Ede Bestuursvoorzitter, FARA gynaecologen Gynaecoloog, hoofd PNDT, UMC St Radboud te Nijmegen Voorzitter Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen Bestuurslid Algemeen Bestuur Stichting Klinische Genetica Nijmegen Drs. A.P. (Addy) Drogtrop gynaecologen Gynaecoloog, TweeSteden ziekenhuis te Tilburg Bestuurslid NVOG werkgroep Prenatale Diagnostiek tot : Dr. D. (Darryl) Telting klinisch chemici Klinisch chemicus, Klinisch Chemisch en Hematologisch Lab, Rijnstate te Arnhem Bestuurslid, Algemeen bestuur, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Vakdeskundige (auditor), CCKL - Raad voor Accreditatie vanaf : Dr. P.M.W. (Pim) Janssens Klinisch chemicus, Klinisch Chemisch en Hematologisch Lab, Rijnstate te Arnhem Bestuurslid Landelijk Hemo- en biovigilantie Bureau TRIP, Den Haag, voorzitter Medische advieskamer Biovigilantie. Lid Landelijk Platform screeningslaboratoria eerste trimesterscreening Voorzitter Nederlands-Belgische Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie (NBVKI); tevens voorzitter SIG Gameetdonatie Dutch Society of Reproductive Medicine (DSRM) Persoon vertegenwoordigt onderstaande beroepsgroep in het bestuur. Tenminste een van de twee gynaecologen dient afkomstig te zijn uit 3 e lijn/ NPDN. 1 SPN

8 Medewerkers Bureau Naam Functie Fte 1 Dr. ir. A.M. (Annette) Stolwijk Directeur tot april ,4 fte, vanaf april ,8 fte Dr. A.N.J.A. (Akosua) de Groot Deskundigen prenatale 0,4 fte screening Prof. dr. J.M.G. (John) van Vugt 0,1 fte C.J.M. (Caroline) Adriaanse 0,1 fte Dr. M.M. (Marijn) Brouwers Beleidsmedewerker 0,8 fte I.M. (Inge) Verhoogt, MSc Informatiebeheerder 0,9 fte M.J. (Riet) Vreuls Secretaresses 0,9 fte M.J. (Marion) van den Heuvel 0,6 fte de deskundigen prenatale screening zijn gedetacheerd vanuit de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud, de overigen vanuit de afdeling Genetica van het UMC St Radboud 1 Daarnaast zijn GUO-echoscopisten op afroep werkzaam bij de SPN voor de beoordeling van de NTbeelden en de SEO-beelden: voor SEO A. (Anette) Beverdam GUO-echoscopist in Nijmegen voor NT en SEO D. (Dagmar) de Bruijn GUO-echoscopist in Nijmegen voor SEO S. (Saskia) Doevendans GUO-echoscopist in Tilburg voor SEO A. (Aynur) Katalanc GUO-echoscopist in Enschede voor SEO S. (Sacha) Neter GUO-echoscopist in Tilburg Bovendien faciliteert de SPN de aanstelling van twee onderzoekers voor het ontwikkelen van een veelbelovende screeningstest, en de aanstelling van 0,1 fte echoscopist voor hands-on training SEO en NT. SPN

9 3. CONTRACTEN Aantal contracten met organisaties en zorgverleners Type contract Aantal samenwerkingsovereenkomsten (organisaties) 1 Aantal kwaliteitsovereenkomsten (personen) Counseling SEO NT Voor gecontracteerde organisaties zie bijlage 1 1 Gecontracteerd screeningslaboratorium Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, Rijnstate Arnhem. SPN

10 SPN

11 4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ OPLEIDING VAN CONTRACTANTEN Opleiden/faciliteren van opleiding Naam scholing Doelgroep Toelichting Cursus Beeldopslag SEO SEO-echoscopisten In 2012 hebben 8 cursisten hieraan deelgenomen. Themaspecifieke cursus SEO-beeldopslag: centraal zenuwstelsel en rug SEO-echoscopisten In december 2012 gestart. Hands-on trainingen NT en/of SEO door afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMC St Radboud NT- en SEO-echoscopisten In december 2011 gestart. In 2011 en 2012 hebben 28 echoscopisten deelgenomen. Controle van deskundigheidsbevorderende activiteiten door contractanten Type contractant Counselor Echoscopist Wijze van controle deskundigheidsbevordering Toets op randvoorwaarden counseling: o.a. getoetst op gevolgd hebben van bijscholing over counseling trisomie 13 en 18. Tijdens kwaliteitsaudit echocentra toetsing of tenminste 6 accreditatiepunten per jaar zijn behaald bij voor dit kader relevante bijscholing. Overige manieren van deskundigheidsbevordering Aantal nieuwsbrieven: 3 Website: Regionale bijeenkomst: SPN lustrumsymposium op 8 maart 2012 SPN

12 SPN

13 5. IMPLEMENTATIE LANDELIJKE KWALITEITSEISEN EN AFSPRAKEN Voortgang implementatie landelijke kwaliteitseisen en afspraken gemaakt in Centraal Orgaan Kwaliteitseis wijziging Algemene kwaliteitseisen echoscopisten - Het vereiste aantal verrichtingen Kwaliteitseisen werkomgeving - Eisen aan de beeldopslag Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT) - Nieuw richtinggevend document Posttestcounseling na combinatietest - Verwijzen voor counseling in PNDcentrum Instellingen kansbepalingssoftware LC/Elipse - Nieuwe instellingen voor IVF/ICSI, roken en berekening zwangerschapsduur op basis van CRL Wijze van implementatie Tijdens de kwaliteitsaudits bij de echocentra worden de aantallen getoetst. Het aantal NT-metingen per echoscopist wordt bovendien jaarlijks getoetst in samenhang met de meest recente beeldbeoordeling. In 2012 is dit gedaan met de metingen van 2011 (peildatum ), in 2013 met de metingen in 2012 (peildatum ). In de SPN-nieuwsbrief (okt. 2012) zijn de nieuwe eisen bekend gemaakt. Tijdens de kwaliteitsaudits bij de echocentra worden deze getoetst. Tevens zijn cursussen aangeboden ter bevordering van de kwaliteit van de beeldopslag. In de SPN-nieuwsbrief (okt. 2012) zijn de afspraken bekend gemaakt. Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling per echoscopist vindt plaats op basis van het aantal NT-metingen, de mediane MoM NT en de meest recente beeldbeoordeling. In 2012 is dit gedaan met de metingen van 2011 (peildatum ), in 2013 met de metingen in 2012 (peildatum ). De echocentra hebben een overzicht gekregen van de beoordelingen van de echoscopisten die in dat echocentrum werken. Zo nodig heeft dit als consequentie het ontbinden van de kwaliteitsovereenkomst. In de SPN-nieuwsbrief (okt. 2011) zijn de afspraken bekend gemaakt. Counselingspraktijken zijn getoetst op de randvoorwaarden voor counseling. Deze afspraak vormde een van de items waarop getoetst is. Zonodig is dat in het rapport over deze toets gemeld als verbeterpunt voor de praktijken voor counseling. In de SPN-nieuwsbrief van okt is deze afspraak nogmaals vermeld, omdat dit bij veel praktijken een verbeterpunt was bij de toets op randvoorwaarden. In de SPN-nieuwsbrief (dec. 2011) zijn de afspraken bekend gemaakt over IVF en roken. De aanpassing van LC Elipse is door het screeningslaboratorium uitgevoerd. Afspraak in Centraal Orgaan - vergaderdatum CRL ten tijde van NTmeting is leidend bij zwangerschapsdatering Termijn bloedafname voor combinatietest ongewijzigd; bij 8 weken niet toegestaan Aandacht voor verwijzen voor SEO bij medische indicatie voor GUO Wijze van implementatie In de SPN-nieuwsbrief (dec. 2011) zijn de afspraken bekend gemaakt. In de SPN-bestuursvergadering van is door de klinisch chemicus van het screeningslab gemeld dat met de nieuwe berekeningssoftware vanaf 1 april 2011 ook vanaf week 8 de kansberekening gedaan kan worden. De vergadering ontraadde het screeningslab vooralsnog om deze vroege kansberekening uit te voeren. De SPN heeft dit vervolgens aangekaart bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek voor verdere bespreking. Op 18 oktober 2011 is met het laboratorium besproken dat, indien serum in week 8 aangeboden wordt, het bepaald wordt én gevraagd wordt om opnieuw bloed af te nemen. De informatie zou gebruikt kunnen worden voor een validatiestudie. Het SPN-Bestuur is tijdens de vergadering van hierover geïnformeerd via een verslag van dit overleg. In de SPN-nieuwsbrief (okt. 2012) is hierover reeds informatie gegeven. In de SPNnieuwsbrief (maart 2013) is hier nogmaals op gewezen. SPN

14 SPN

15 6. KWALITEITSAUDITS A. Echocentra Organisatie audits Samenstelling auditteam: Het auditteam van de SPN bestaat uit minimaal twee personen, onder wie een vaste voorzitter en een notulist. Afhankelijk van het te visiteren centrum zijn vanuit de SPN bij de visitatie aanwezig: - deskundige prenatale screening, tevens voorzitter, - tweede deskundige prenatale screening (perinatoloog of GUO-echoscopist uit UMC St Radboud), - beleidsmedewerker of secretaresse. Het team voldoet daarmee aan de landelijke afspraak over de samenstelling van het auditteam (2 à 3 personen, waarvan tenminste 1 deskundig is ten aanzien van maken van echo s). Werkwijze audit: De kwaliteitsaudit bij de echocentra voldoet aan het landelijke format. In aanvulling op de landelijk vastgestelde onderwerpen van de kwaliteitsaudit geeft de SPN ook aandacht aan cliënttevredenheid. Cliënten van de echocentra vragen we daarvoor een vragenlijst in te vullen. Tabel: Kwaliteitsaudits echocentra huidige ronde Plaats Organisatie Datum visitatie Almelo Inzicht, verloskundig coöperatief Almelo U.A. 4-sep-12 Almelo ZGT locatie Almelo n.v.t. 1 Arnhem Espérance, Verloskundig Centrum Arnhem BV 9-mei-11 Beugen Prenataal Screenings centrum de Maasheggen 13-feb-12 Doetinchem Verloskundig Echocentrum Slingeland (VES) 20-mrt-12 Ede Coöperatie FARA U.A. 14-jun-11 Enschede Echo, praktijk voor verloskundige echografie 4-sep-12 Enschede Medisch Spectrum Twente 4-dec-12 Helmond Prenataal Screenings Centrum de Peel 9-okt-12 Hengelo Verloskundigsamenwerkingsverband "Rondom" 10-okt-11 Hengelo ZGT locatie Hengelo 4-dec-12 Nijmegen Verloskundig Centrum Nijmegen 31-mei-11 Nijmegen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 3-nov-11 Nijmegen UMC St Radboud 16-apr-13 Nijverdal Verloskundigcentrum Zwanger & Zo 17-apr-12 Oldenzaal Verloskundigenpraktijk Oldenzaal, Dinkelland e.o. 10-okt-11 Rijssen Echocentrum Rijssen/Holten 17-apr-12 's-hertogenbosch Jeroen Bosch Ziekenhuis 19-mrt-13 Tilburg TweeSteden ziekenhuis 28-jun-11 Tilburg St. Elisabeth ziekenhuis 24-jan-12 Uden Diagnostisch Centrum Bernhoven (DCB) 13-sep-11 Varsseveld EVA, Verloskundig Centrum Achterhoek 22-nov-11 Winterswijk Streekziekenhuis Koningin Beatrix 22-nov-11 Zevenaar Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar (VEZ) 20-mrt-12 Zutphen Verloskundig Centrum Zutphen e.o. 5-jun-12 1 contract als echocentrum ontbonden per SPN

16 Resultaten audits Ter bescherming van de privacy van de echocentra zijn in dit verslag geen resultaten van de kwaliteitsaudits vermeld, noch is de doorlooptijd vermeld tussen rapport van de audit en het moment van afhandeling van alle verbeterpunten. Deze informatie zal vermeld worden in het rapport over 2013 als de tweede ronde kwaliteitsaudits is afgerond. Aanvullende kwaliteitsborging Wijze van kwaliteitsborging Kwaliteitsbeoordeling NT-echoscopist Toelichting De kwaliteit van de NT-metingen van elke echoscopist is beoordeeld aan de hand van de meest recente beoordeling van de kwaliteit van drie casus NT-beelden en analyse van NTmetingen over 2011 (aantal en mediane MoM). De NT-echoscopist dient jaarlijks beelden te laten beoordelen door de SPN of een andere deskundige organisatie zoals de Fetal Medical Foundation (FMF). De kwalitatieve beoordeling van de NT-meting door de SPN wordt verricht door een onafhankelijke deskundige. Indien de SPN-beoordelaar de beelden onvoldoende vindt, dan dient de echoscopist binnen 3 maanden nieuwe beelden op te sturen ter beoordeling. Indien deze beelden opnieuw als onvoldoende worden beoordeeld, ontbindt de SPN de kwaliteitsovereenkomst voor het maken van NT-beelden met de echoscopist. Een vergelijkbare procedure volgt de SPN bij beoordelingen door de FMF. De kwaliteitsbeoordeling, op basis van de NT-metingen in 2011 en de meest recente beeldbeoordeling op peildatum , is per echocentrum teruggerapporteerd. Op basis van deze kwaliteitsbeoordeling is, in overleg met de echoscopist en het echocentrum, de NT-kwaliteitsovereenkomst van één echoscopist ontbonden, vanwege de onmogelijkheid om voldoende NT-metingen te verrichten. SPN-monitor: terugrapportage gegevens In 2012 is de SPN gestart met de voorbereidingen voor de rapportage van gegevens over de uitvoering van de prenatale screening in 2010 en 2011 voor elk echocentrum, gespiegeld aan de regionale cijfers. SPN

17 B. Counseling Wijze van kwaliteitsborging Kwaliteitsaudit Toelichting In 2012 was bij geen van de 101 praktijken voor counseling een audit op indicatie nodig. Indien een organisatie zowel een contract als echocentrum als praktijk voor counseling heeft, dan krijgt de praktijk voor counseling tegelijkertijd met het echocentrum een audit. In 2012 zijn 12 echocentra gevisiteerd, waarvan 7 met hun praktijken voor counseling. Toets op randvoorwaarden In het najaar van 2011 is de SPN gestart met een toets op randvoorwaarden bij praktijken voor counseling. Getoetst zijn aspecten die zijn vastgelegd in de landelijke kwaliteitseisen voor de counseling over prenatale screening en in het samenwerkingscontract tussen de SPN en de praktijk voor counseling. De toets gaat over contracten, opleiding van counselors, gegevensaanlevering, uitvoering van de counseling en ketenzorg. De praktijken voor counseling die binnen dezelfde organisatie vallen als een echocentrum zijn hiervoor niet benaderd, omdat zij tegelijkertijd met het echocentrum geauditeerd zijn. In juni 2012 hebben de overige 83 praktijken een rapport gekregen over de bevindingen bij de toets op randvoorwaarden. Hun antwoorden zijn gespiegeld aan de landelijke afspraken. Zo nodig zijn verbeterpunten geformuleerd. Er waren 47 praktijken die verbeterpunten hadden bij de kwaliteitsovereenkomsten of bij bijscholing. In december 2012 hebben deze praktijken een terugrapportage gekregen over de afhandeling van deze verbeterpunten: bij 12 praktijken waren deze voldoende afgehandeld. De overige 35 praktijken kregen de opdracht om de punten binnen 3 maanden af te handelen. Monitor geïnformeerde besluitvorming Op landelijk niveau is in de zomer van 2011 onderzoek gedaan naar de mate waarin zwangeren een goed geïnformeerde keuze maken over deelname aan prenatale screening. Deze monitoring is uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Tijdens drie meetweken in juni hebben counselors in de SPN-regio vragenlijsten uitgereikt aan zwangeren. In september hebben een aantal praktijken ook nog vragenlijsten uitgereikt. In de regio van de SPN is er goed deelgenomen aan dit onderzoek. In totaal hebben 86 van de 99 praktijken voor counseling meegedaan: 74 verloskundige praktijken en 12 ziekenhuizen. Er is sprake van geïnformeerde besluitvorming als een zwangere besluit om wel of niet deel te nemen aan de prenatale screening conform haar attitude én als er sprake is van voldoende kennis over de screeningstest. Van "voldoende kennis" is sprake als er meer dan 50% van de kennisvragen correct is beantwoord. In de SPN-regio had 22% van de zwangeren onvoldoende kennis over de screening op downsyndroom en 13% onvoldoende kennis over het SEO. Er waren nauwelijks verschillen tussen de zwangeren die zijn gecounseld in verloskundige praktijken en in de ziekenhuizen. De SPN heeft deze resultaten en die van de eigen praktijk aan elke praktijk voor counseling teruggerapporteerd. SPN-monitor: terugrapportage gegevens In 2012 is de SPN gestart met de voorbereidingen voor de rapportage van gegevens over de uitvoering van de prenatale screening in 2010 en 2011 voor elke counselingspraktijk, gespiegeld aan de regionale cijfers. C. Screeningslaboratorium Aantal analyses door screeningslaboratorium In 2012 heeft het screeningslaboratorium analyse verricht voor de combinatietest. Analyse door referentielab Het screeningslaboratorium maakt deel uit van het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Het referentielaboratorium van het RIVM analyseerde de gegevens over 2012 van het screeningslaboratorium in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem (zie bijlage 2). Het RIVM rapporteerde dat de MoM PAPP-A laag en de MoM ßhCG en de MoM NT hoog SPN

18 waren. Het screeningslaboratorium berekent bij 38% van de combinatietesten de kansen; de overige kansen worden berekend door de echocentra. Het percentage hoog risico-uitslagen bij de berekeningen door het screeningslaboratorium was 0,9% hoger dan in Dit is een klein verschil en dit verschil kan ook uit biologische variatie verklaard worden. Uit de periodieke bespreking van de kwaliteit in 2012 (waaronder de resultaten uit het UK-NEQAS programma) waren bovengenoemde afwijkingen niet naar voren gekomen. Er is ook zeker geen sprake van een ernstig kwaliteitsprobleem. De hier geconstateerde afwijkingen verdienen wel aandacht. Het RIVM-referentielaboratorium heeft voorgesteld om op korte termijn de MoM s te monitoren. Er heeft een bijstelling van de mediaanberekening plaatsgevonden, welke is gevalideerd. Inmiddels is regelmatige monitoring ingesteld door het RIVM voor kwaliteitsborging van onder meer de MoM s. SPN

19 7. UITVOERING PRENATALE SCREENING IN DE REGIO Aangeleverde gegevens in Peridos Type contract Praktijken die gegevens aanleverden in Peridos Toelichting bij praktijken die geen gegevens aanleverden Aantal % Counseling 97 (van 101) 95% Betrof: 1 ziekenhuis waar de Excel-export via Astraia niet goed functioneerde 1 verloskundige praktijk waarvan begin 2013 het samenwerkingscontract is ontbonden 1 verloskundige praktijk waarvan in februari 2012 het samenwerkingscontract is ontbonden 1 echocentrum met een samenwerkingscontract voor counseling waar niet gecounseld is SEO 24 (van 25) 96% Betrof 1 ziekenhuis waar de Excel-export via Mosos niet goed functioneerde NT 19 (van 20) 95% Betrof 1 ziekenhuis waar de Excel-export via Mosos niet goed functioneerde Toelichting bij de gegevensaanlevering aan Peridos in 2012: De gegevensaanlevering aan Peridos verliep in 2012 over het algemeen beter dan in Een aantal praktijken die in 2011 nog handmatig registreerden, leverde in 2012 via een digitaal cliëntenregistratiesysteem gegevens aan. Daarnaast nam de volledigheid en kwaliteit van de data aanzienlijk toe ten opzichte van De SPN heeft counselingspraktijken en echocentra op diverse momenten gevraagd om gegevens aan te leveren. In oktober 2012 en maart 2013 zijn via algemene mailingen alle contractanten opgeroepen om gegevens naar Peridos te exporteren. Indien nodig zijn herinneringen verstuurd. De gegevensaanlevering aan Peridos is bovendien herhaaldelijk in de SPN-nieuwsbrief aan bod gekomen. Bijna alle contractanten leverden hierdoor tijdig registratiegegevens aan. Eén ziekenhuis leverde geen screeningsgegevens aan omdat de Excel-export via Mosos niet goed functioneerde. Een ander ziekenhuis leverde via Mosos wel gegevens aan, maar ook hier speelden verschillende problemen, waardoor gegevens niet geïmporteerd konden worden in Peridos. Helaas was het in 2012 nog steeds niet mogelijk om via Onatal SEO-gegevens aan te leveren; drie echocentra leverden daarom handmatig geregistreerde gegevens aan. Het laboratorium kon in 2012 nog geen gegevens aanleveren aan Peridos en stuurde de SPN daarom rechtstreeks de registratiegegevens. Aantal verrichtingen in 2012 en 2011 Verrichting Counseling over combinatietest Counseling over SEO Gecounselde zwangeren Combinatietest SEO volgens gegevens beschikbaar in Peridos in augustus 2013 (onvolledig) 2 aantal foetus waarbij combinatietest/seo is verricht SPN

20 Gegevens zijn gebaseerd op: Counseling: gegevens geïmporteerd in Peridos. Combinatietest: Excelbestanden aangeleverd aan Peridos en een databestand aangeleverd door het screeningslaboratorium. SEO: Excelbestanden aangeleverd aan Peridos, soms aangevuld met cijfers verstrekt door het echocentrum ten behoeve van de afdracht van het SEO-opslagtarief. Toelichting en interpretatie: De counselingsgegevens in Peridos over 2012 zijn duidelijk veel vollediger dan de counselingsgegevens die over 2011 beschikbaar waren. Op basis van het aantal verrichte SEO s in 2012 (24.680) en de aanname dat 90% van de zwangeren in aanmerking komt en kiest voor SEO, verwachten we dat in werkelijkheid zo n zwangeren zijn gecounseld in de SPN-regio. Er lijken dus nog ongeveer zwangeren (7%) in Peridos te ontbreken. Ten opzichte van het vorige jaar lijkt het aantal verrichtte SEO s opnieuw met zo n 4% te zijn afgenomen (van naar ); in 2011 constateerden we eenzelfde afname ten opzichte van In zowel 2012 als 2011 nam het totaal aantal geboortes in Nederland af met 2,3% ( Counselingsgegevens: kenmerken deelnemers, type counseling en keuze in Aantal gecounselde zwangeren < 36 jaar jaar totaal aantal zwangerschappen Counseling over: combinatietest SEO onbekend 944 Keuze combinatietest: ja % < 36 jaar % 36 jaar % nee % onbekend % wens invasieve diagnostiek 366 1% (geen combinatietest) Keuze SEO: ja % nee % onbekend 661 3% 1 leeftijd zwangere bij een zwangerschapsduur van 18 weken Toelichting en interpretatie: Het percentage zwangeren van 36 jaar of ouder (11%) lijkt opmerkelijk laag; in Nederland was 23% van de vrouwen met een levendgeborene in jaar of ouder ( In de SPN-regio counselen sommige praktijken in 1 gesprek en andere praktijken in 2 gesprekken. Bij het counselen in 2 gesprekken vergeet men gemakkelijk een van beide gesprekken te registreren; in werkelijkheid zullen de aantallen counselingsgesprekken over de combinatietest (21.391) en over het SEO (21.692) daarom hoger liggen. In Peridos zal een groep zwangeren ontbreken die niet wenste deel te nemen aan prenatale screening, aangezien men in dat geval niet impliciet toestemming geeft voor gegevensaanlevering aan Peridos. De percentages zwangeren die kozen voor een combinatietest (27%) en SEO (91%) zullen daarom in werkelijkheid lager liggen. SPN

21 Combinatietest: kenmerken deelnemers en uitkomsten in 2012 en FMF/Astraia LC Elipse Totaal Totaal Aantal 1 % Aantal % Aantal % Aantal % Leeftijd zwangere < 36 jaar % % % % 36 jaar % % % % Verhoogde kans: T ,7% 180 6,6% 495 7,3% 488 7,4% T ,4% 27 1,0% 84 1,2% 58 7,5% 3 T ,9% 32 1,2% 110 1,6% 87 1,0% 3 T21/T13/T ,3% 185 6,8% 523 7,7% 450 1,5% 3 Totaal aantal foetus (52%) via FMF/Astraia en 3191 (48%) via LC Elipse 3 in 2011 zijn bij foetus de kans op T13/T18 berekend Toelichting en interpretatie: De combinatietesten die in 2012 zijn uitgevoerd betroffen in totaal zwangerschappen en foetus. Bij 520 zwangerschappen was er sprake van een verhoogde kans. Zeven keer betrof het een tweelingzwangerschap (waarvan 1 monochoriaal ); bij 3 tweelingzwangerschappen hadden beide foetus een verhoogde kansuitslag; bij de andere 4 tweelingzwangerschappen 1 van beide foetus. Het percentage met een verhoogde kans bij de combinatietest in 2012 is niet erg veranderd ten opzichte van Net zoals in 2011 ligt in 2012 het percentage verhoogde kansuitslagen bij de kansberekeningen met FMF/Astraia (echocentra) iets hoger dan bij de kansberekeningen met LC-Elipse (screeningslaboratorium) (zie ook SPN Kwaliteitsverslag 2011). Het iets grotere aandeel zwangeren in de leeftijdsgroep 36 jaar is een mogelijke oorzaak voor het hogere percentage verhoogde kansuitslagen bij de methode FMF/Astraia, hoewel figuur 1 laat zien dat het verschil in leeftijdsverdeling van de zwangeren tussen beide kansberekeningsmethoden minimaal is. Bovendien zien we ook binnen de leeftijdsgroepen een verband tussen de kansberekeningsmethode en het percentage verhoogde kansuitslagen. In de groep LC Elipse waren twee echocentra met een afwijkend laag percentage verhoogde kansuitslagen: zie figuur 2. Bij één echocentrum kan dit lage percentage mogelijk verklaard worden door de wijze waarop de NT-meting is verricht in 2012 (lage mediane MoM); bij het andere echocentrum niet. Het uitsluiten van beide echocentra veranderde het verschil in percentage verhoogde kansen tussen FMF/Astraia en LC Elipse op regioniveau nauwelijks. De hogere referentiecurve van de FMF-module in Astraia (figuur 3) en de in het algemeen lagere mediane MoMs van echoscopisten die via FMF/Astraia de kans berekenen (figuur 4) zouden logischerwijs resulteren in een lager percentage verhoogde kansuitslagen vergeleken met LC- Elipse, en bieden dus geen verklaring voor het feit dat dit percentage juist hoger ligt. Verschillen in de algoritmes voor de kansberekening tussen FMF/Astraia en LC-Elipse zouden wellicht wel een verklaring kunnen bieden (zie Koster et al., J. Perinat. Med (3):259). Dit is echter lastig vast te stellen omdat de SPN geen inzicht heeft in beide algoritmes. SPN

22 % kansberekeningen 10% 8% 6% 4% 2% 0% leeftijd zwangere FMF/astraia LC Elipse Figuur 1: Vergelijking leeftijd zwangere met kansbepaling via FMF/Astraia of via LC-Elipse (2012) % verhoogde kans T21/13/18 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% % zwangeren >= 36 jaar FMF LC Elipse Gemiddelde SPN-regio Figuur 2: Percentage verhoogde kans T21/13/18 uitgezet tegen het percentage zwangeren 36 jaar per echocentrum (2012) SEO: uitkomsten in 2012 en 2011 Uitkomsten SEO Aantal % 1 Aantal % SEO Vermoeden NBD 9 0,04% 13 0,05% Vermoeden overige % 765 3% aandoening 1 Noemer voor berekening van de percentages is ; dit is het totale aantal unieke foetus waarbij een SEO is verricht volgens de gegevens aangeleverd via de Excel-export. 2 In 2012 is de conclusie van het SEO niet altijd uniform geregistreerd. Veel echocentra hanteerden de term verwijzing. Deze is in Peridos en voor de huidige rapportage geclassificeerd als verdenking afwijking. Soms zal dit niet accuraat zijn. Toelichting en interpretatie: Het percentage foetus met een verdenking op afwijkingen bij het SEO verschilt niet erg met vorig jaar. In 2012 is 351 keer een vervolgonderzoek voor herbeoordeling van het pyelum uitgevoerd, waarbij 20 keer een verwijzing en/of een vermoeden op een afwijking is geregistreerd. SPN

23 Zwangerschapsduur bij SEO Zwangerschapduur bij SEO (primair onderzoek) 2012 n 1 % < week ,1% week ,0% week ,1% week ,6% week ,0% week ,0% week ,6% week ,8% > week ,6% 1 bij 45 primaire SEO s was de zwangerschapsduur onbekend. Toelichting en interpretatie: Ruim 98% van de primaire SEO s is verricht tussen 18 en 22 weken zwangerschap, conform de landelijke kwaliteitseisen. De meeste onderzoeken zijn uitgevoerd bij een termijn van 20 of 21 weken. Incidenteel kan vanwege een hoog BMI besloten zijn om alvast vroeg in de zwangerschap een echoscopisch onderzoek te verrichten. Incidenteel is een late SEO uitgevoerd, doordat een zwangere zich laat in de zwangerschap voor het eerst meldt bij een verloskundig zorgverlener. Bij andere zeer vroege en late SEO s is er waarschijnlijk sprake van een invoerfout. Bovendien is mogelijk een enkele keer het echoscopisch onderzoek onterecht geclassificeerd als een primaire SEO. Of de verwijzing voor het SEO door counselors en/of de planning van het SEO in echocentra verbeterd zou moeten worden, kan daarom niet goed beoordeeld worden. Vervolgtraject en resultaat bij verhoogde kans/ vermoeden aandoening in 2012 Er zijn helaas geen gegevens beschikbaar over het vervolgtraject bij een verhoogde kans/vermoeden op afwijkingen, omdat de (satelliet)centra voor prenatale diagnostiek nog geen mogelijkheid hebben om gegevens uit te wisselen met Peridos. Aantal verrichtingen per uitvoerder gerelateerd aan de kwaliteitseis Type zorgverlener Kwaliteiteis t.a.v. aantal verrichtingen per jaar Toelichting Aantal (%) zorgverleners dat voldoet aan deze kwaliteitseis Counselor kwaliteitseis: 50 counselingsgesprekken 273 (64%) van de 424 counselors die volgens de aangeleverde registratiegegevens actief waren als counselor in 2012, voldoen aan de kwaliteitseis 46 Counselors waren wel geregistreerd bij een counselingspraktijk in de SPNregio, maar hebben volgens de aangeleverde gegevens niet gecounseld in Bij de 4 counselingspraktijken die geen gegevens aanleverden waren in totaal 10 counselors werkzaam. Van hen is onbekend of zij voldeden aan de kwaliteitseis van 50 gesprekken per jaar. Een laag aantal counselingsgesprekken kan soms verklaard worden doordat men slechts een gedeelte van 2012 werkzaam was of ook buiten de SPNregio counselde. Daarnaast zullen ontbrekende gegevens in Peridos bij een aantal counselors hebben geleid tot een onderschatting van het aantal gevoerde counselingsgesprekken. Dat houdt onverlet dat een aanzienlijk aantal counselors niet aan de kwaliteitseis van minimaal 50 gesprekken lijkt te voldoen. SPN

24 Type zorgverlener Kwaliteiteis t.a.v. aantal verrichtingen per jaar Toelichting Aantal (%) zorgverleners dat voldoet aan deze kwaliteitseis SEO-echoscopist Kwaliteitseis: ervaren 150 SEO; starter 250 SEO 70 van de 72 (97%) ervaren echoscopisten voldoen aan deze kwaliteitseis 9 van de 12 (75%) startende echoscopisten voldoen aan deze kwaliteitseis Er zijn 13 SEO-echoscopisten buiten beschouwing gelaten die in 2012 geen SEO s maakten (voornamelijk GUO-echoscopisten en enkele SEO-echoscopisten die gestopt zijn). Veertien ervaren echoscopisten maakten < 150 SEO s in de SPN-regio: 2 echoscopisten zijn gestopt. 8 zijn GUO-echoscopisten. 2 echoscopisten waren in 2012 langdurig afwezig. 2 echoscopisten maakten buiten de SPN-regio voldoende SEO s. De 3 startende echoscopisten die minder dan 250 SEO s maakten, zijn: 1 echoscopist nam tijdelijk waar en is gestopt. 1 echoscopist was in 2012 langdurig afwezig; er zijn afspraken gemaakt over het aantal te verrichte SEO s zodra de werkzaamheden worden hervat. 1 echoscopist was in 2012 gestart. Het echocentrum heeft actie ondernomen om het aantal te verhogen. NT-echoscopist Kwaliteitseis: ervaren 100 NT; starter 150 NT 43 van de 49 (80%) ervaren echoscopisten voldoen aan deze kwaliteitseis 2 van de 6 (33%) startende echoscopisten voldoen aan deze kwaliteitseis De SPN beoordeelt de kwaliteit van de NT-metingen op basis van de meest recente beoordeling van 3 NT-beelden, het aantal NT in een jaar en de mediane MoM in dat jaar. Dit is gedaan op peildatum met NT-metingen in 2011 en op peildatum met de NT-metingen in Indien de beelden zowel bij de eerste beoordeling als bij de herbeoordeling als onvoldoende zijn gekwalificeerd, ontbindt de SPN de kwaliteitsovereenkomst voor het meten van NT s. Indien er onvoldoende NT-metingen verricht worden, dan ontbindt de SPN de kwaliteitsovereenkomst als er geen zicht op is dat de echoscopist voldoende NTmetingen zal kunnen verrichten. Een uitzondering geldt voor de zeer ervaren NT-echoscopisten welke tevens docent/supervisor zijn: het aantal NT-metingen per jaar is voor hen niet doorslaggevend bij de eindbeoordeling. Indien de mediane MoM NT uitzonderlijk laag of hoog is, terwijl kwaliteit van de NT-beelden voldoende is, dan vragen we de NT-echoscopist een hands-on training te volgen. Twintig ervaren echoscopisten maten < 100 NT s in de SPN-regio: - 6 echoscopisten zijn gestopt. - 4 echoscopisten werkten vooral buiten de regio. - De overige 10 echoscopisten zijn zeer ervaren echoscopisten; een enkele keer geldt dat een goede verdeling van de NT-metingen over de echoscopisten een verbeterpunt is bij de kwaliteitsaudit van het echocentrum. Vier startende echoscopisten maakten < 150 NT s: - 1 echoscopist is er gestopt. - Bij de overige 3 echoscopisten geldt dat een goede verdeling van de NTmetingen over de echoscopisten een verbeterpunt is bij de kwaliteitsaudit van het echocentrum. SPN

25 NT-metingen De NT-referentiecurve van Astraia/FMF ligt hoger dan die van LC Elipse. De mediane NT-waarde per CRL van de NT-metingen in de SPN-regio bevindt zich in het algemeen tussen deze referentiecurven (figuur 3). Voor berekening van de MoM NT-waarden zijn de NT-waarden van de echoscopisten afgezet tegen de referentiecurve die gebruikt is in het echocentrum voor de kansberekening. In figuur 4 is duidelijk zichtbaar dat de mediane MoM NT van echoscopisten die met Astraia/FMF de kansen berekenen in het algemeen lager is dan die van echoscopisten die met LC Elipse de kansen laten berekenen. De mediane MoM NT per echoscopist kan daardoor niet als een eenduidige maat voor de kwaliteit van de NT-metingen gebruikt worden (NTOG 2013;126: zie bijlage 3). Figuur 3: Mediane NT (mm) naar CRL (mm) bij eenlingen (weergegeven indien tenminste 20 NT-metingen per CRL) Figuur 4: Mediane MoM NT bij eenlingen naar aantal NT-metingen per echoscopist (een echoscopist met 257 metingen en een echoscopist met 316 metingen hebben voor een deel van hun metingen de referentiecurven van LC Elipse en voor een deel van Astraia/FMF gebruikt) SPN

26 SPN

27 BIJLAGE 1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN Plaats Organisatie Counseling SEO NT Aalten Verloskundigenpraktijk Aalten-Varsseveld X Almelo Inzicht, verloskundig coöperatief Almelo U.A. X X Almelo Verloskundigen Praktijk Almelo X Almelo ZGT locatie Almelo X Ontbinding Arnhem Espérance, Verloskundig Centrum Arnhem BV X X Arnhem Groepspraktijk van Verloskundigen X Arnhem Rijnstate, locatie Arnhem X Arnhem Verloskundigen Praktijk Puur Vroedvrouwen X Arnhem Verloskundigenpraktijk La Fuente Ingang Barneveld Verloskundigen Barneveld X Beek en Donk Verloskundigen Praktijk Beek en Donk, Lieshout en Mariahout Bemmel Praktijk voor Verloskunde Lingewaard X Beugen Maasziekenhuis Pantein X Beugen Prenataal Screenings centrum de Maasheggen X X Beuningen Verloskundige Praktijk Beuningen X Boekel Verloskundigenpraktijk Carus X Borculo Verloskundigenpraktijk Materna X Boxmeer Verloskundigenpraktijk Boxmeer e.o. X Deurne Verloskundigen Praktijk Deurne X Didam Ariane Moskie, verloskundigenpraktijk Montferland Ontbinding Diessen Verloskundige praktijk "De Bron" X Doesburg Vroedvrouwenpraktijk Dieren, Doesburg en Brummen Doetinchem "Nona" verloskundigen 1 X Doetinchem Verloskundig Echocentrum Slingeland (VES) X X X Druten Verloskundige praktijk Druten en West Maas en Waal Duiven Verloskundige praktijk Duiven/ Westervoort X Ede Coöperatie FARA U.A. X X Ede Sifra, Verloskundigen Ede e.o. X Ede Verloskundigenpraktijk Eva X Ede Ziekenhuis Gelderse Vallei X Enschede Echo, praktijk voor verloskundige echografie X X Enschede Medisch Spectrum Twente X X X Enschede Verloskundigen Praktijk Enschede Zuid X Enschede Verloskundigenpraktijk "Liberis Libenter" X Enschede Verloskundigenpraktijk VIVRE X Gemert Verloskundigenpraktijk Natal X Gennep Praktijk voor Verloskunde Bergen(L)-Gennep e.o. X Goor Verloskundigen Praktijk de Hof X Grave Verloskundige praktijk Grave e.o. X Groesbeek Irene praktijk voor verloskunde X Haaksbergen Verloskundigenpraktijk Het Uilennest X Hellendoorn Gemmare, praktijk voor verloskunde X Helmond Elkerliek Ziekenhuis X Helmond Prenataal Screenings Centrum de Peel X X Helmond Verloskundige Praktijk "De Uiver" X Helmond Verloskundigenpraktijk Brandevoort X Hengelo Verloskundigenpraktijk Dora X Hengelo Verloskundigenpraktijk Natal X X X X SPN

28 Plaats Organisatie Counseling SEO NT Hengelo Verloskundigsamenwerkingsverband "Rondom" X Hengelo ZGT locatie Hengelo X X X Huissen Verloskundigenpraktijk Huissen X Kaatsheuvel Verloskundige praktijk Bollebuik X Lent Ode verloskundigen X Lichtenvoorde Verloskundigenpraktijk La Vie X Lochem Verloskundigenpraktijk Buik & Co X Losser Verloskundigenpraktijk Ashanty X Lunteren Verloskundige Praktijk Lunteren X Mill Praktijk voor Verloskunde Cuijk / Mill X Nijmegen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis X X X Nijmegen Cyclus, praktijk voor verloskunde X Nijmegen Donna, praktijk voor verloskunde X Nijmegen UMC St Radboud X X X Nijmegen Verloskundig Centrum Nijmegen X X Nijmegen Verloskundige praktijk Nijmegen West X Nijmegen Verloskundige Praktijk St. Anna X Nijverdal Verloskundigcentrum Zwanger & Zo X X Oisterwijk Praktijk voor Verloskunde Lente Ontbinding * Oisterwijk Verloskundige Praktijk De Pareltjes X Oldenzaal Verloskundigen Praktijk Evy X Oldenzaal Verloskundigenpraktijk Oldenzaal, Dinkelland e.o. X X Oosterbeek 't Geboortehuys, verloskundigenpraktijk gemeente Renkum Oss Verloskundige praktijk Lucina X Oss Verloskundige praktijk Nova X Oss Verloskundige praktijk Ridderhof X Renkum Odebaar verloskundigenpraktijk Ingang Renkum Verloskundigenpraktijk Goed Begin X Rhenen Verloskundigenmaatschap "De Heuvelrug" X Rijssen Verloskundigenpraktijk Rijssen/Holten X X 's-heerenberg Verloskundigenpraktijk Montferland/Wehl X 's-hertogenbosch Jeroen Bosch Ziekenhuis X X X Sint-Oedenrode Verloskundige praktijk De Peppelaer X Stroe Verloskundige Praktijk Voorthuizen e.o. X Tilburg St. Elisabeth ziekenhuis X X X Tilburg TweeSteden ziekenhuis X X X Tilburg Verloskundige Praktijk Isis Ontbinding * Tilburg Verloskundigen praktijk De Vlinder X Tilburg Verloskundigen Praktijk de Zon X Tubbergen Verloskundigen praktijk Tubbergen X Uden Diagnostisch Centrum Bernhoven X X Uden Iris Praktijk voor Verloskunde & Echoscopie X Udenhout Verloskundigen praktijk Kristin Coeck en Els van der Meulen X Ontbinding * Ulft Verloskundigenpraktijk Ulft X Varsseveld EVA, Verloskundig Centrum Achterhoek X X Veenendaal Maatschap Verloskundigen Veenendaal X Veenendaal Verloskundigenpraktijk Creation X Veghel Maatschap gynaecologie Ziekenhuis Bernhoven, locaties Veghel en Oss Veghel Verloskundige praktijk Calamaris X Velp Verloskundigenpraktijk Velp e.o. X Venray Verloskundige Praktijk Venray X X SPN

29 Plaats Organisatie Counseling SEO NT Vorden Verloskundige praktijk Renske Roelofsen X Waalwijk Verloskundige praktijk Waalwijk en Waspik X Wageningen De Bakermat X Wierden Verloskundigen Praktijk Twenterand-Wierden X Wijchen Verloskundige praktijk Wijchen X Winterswijk Streekziekenhuis Koningin Beatrix X X X Winterswijk Wel en Wee Verloskundigen X Zaltbommel Verloskundigen Praktijk Oost-Bommelerwaard X Zevenaar Geboortecentrum Linde X Zevenaar Verloskundig Echoscreeningscentrum Zevenaar (VEZ) Zevenaar Verloskundigen Zevenaar en Rijnwaarden X X X X Zutphen Verloskundig Centrum Zutphen e.o. X X X 1 fusie 3 praktijken SPN

30 SPN

31 BIJLAGE 2. KWALITEITSVERSLAG OVER SCREENINGSLABORATORIUM VAN RIVM REFERENTIELAB Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening Laboratorium Rijnstate (SPN) Peter Schielen (hoofd referentielaboratorium pre-en neonatale screening) Jacqueline Siljee (projectleider downsyndroom screening) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Laboratorium voor Infectieziekten onderzoek, Diagnostiek en Screening SPN

32 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 1 Inleiding Verdeling maternale leeftijd, zwangerschapsduur en maternaal gewicht Verdeling downsyndroom, Edwards syndroom en Patau syndroom kansen en leeftijdskansen verdelingen van de biochemische parameters (pregnancy-associated plasma protein A; PAPP-A) en de vrije ß subunit van choriongonadotropine (fß hcg) en de NT meting Correctie MoM voor maternaal gewicht Normaalverdelingen PAPP-A, fß hcg en NT Overzicht maandelijkse mediane MoM Correlatiecoëfficiënten Percentage hoog risico uitslagen Bevindingen Conclusies Aanbevelingen SPN

33 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 1 Inleiding Bij de inrichting van de downsyndroom screening is op velerlei wijze invulling gegeven aan de zorg voor kwaliteitsborging. Zo is het aantal laboratoria dat de downsyndroom screening mocht uitvoeren bewust beperkt gehouden. De centralisatie van de uitvoering zorgt voor een centralisatie van kennis en expertise met betrekking tot de test en de kwaliteitsborging. De centralisatie zorgt ook voor een voldoende aantal analyses per laboratorium, waardoor voortdurende en tijdige monitoring van de kwaliteitsparameters van de kansbepaling, de 1 e trimester combinatietest, mogelijk is. Deze monitoring vindt jaarlijks plaats. Het onderhavige rapport geeft de gegevens weer voor het laboratorium Arnhem, dat analyses uitvoert voor het Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen. Dit is het eerste jaar waarin ook de risicoschatting voor trisomie 13 (Patau syndroom) en trisomie 18 (Edwards syndroom) is meegenomen, T13 en T18 respectievelijk, in grafieken. De onderstaande overzichtstabel bevat het totaal aantal testen van het afgelopen jaar, en het aantal testen dat is meegenomen in deze jaarrapportage. Tabel 1 Rijnstate 2012 Overzichtstabel. Totaal aantal testen Waarvan tweelingen 146 Waarvan zwangerschappen voorafgegaan door een zwangerschap van een kind met Down syndroom. 25 Totaal aantal testen in deze analyse 6710 Complete Kansberekeningen 2627 Percentage Complete Kansberekeningen 38% SPN

34 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 2 Verdeling maternale leeftijd, zwangerschapsduur en maternaal gewicht Figuur 1: Verdeling maternale leeftijd op het moment van de test Tabel 2 Maternale leeftijd op het moment van de test Maternale leeftijd minimum 15.4 maximum 61.2 median 33.1 mean 33.1 stdev 4.5 Figuur 2: Verdeling zwangerschapsduur SPN

35 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 Figuur 3: Verdeling maternaal gewicht Tabel 3 Maternaal gewicht maternaal gewicht minimum 40.0 maximum mediaan 68.0 average 70.2 stdev 13.5 SPN

36 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 3 Verdeling downsyndroom, Edwards syndroom en Patau syndroom kansen en leeftijdskansen Figuur 4: Verband tussen de a priori kans op downsyndroom, Edwards syndroom en Patau syndroom en de maternale leeftijd Figuur 5: Verband tussen de mediane kans op downsyndroom, Edwards syndroom en Patau syndroom en de maternale leeftijd (1/kans) SPN

37 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 verdelingen van de biochemische parameters (pregnancy-associated plasma protein A; PAPP-A) en de vrije ß subunit van choriongonadotropine (fß hcg) en de NT meting. Figuur 6: Verband tussen de serumconcentratie PAPP-A en zwangerschapsduur Noot: de rode symbolen geven de mediane concentraties aan zoals gedefinieerd in de kansbepalingssoftware Figuur 7: Verband tussen de fß hcg serumconcentratie en zwangerschapsduur rode symbolen geven de mediane concentraties aan zoals gedefinieerd in de kansbepalingssoftware Noot: de SPN

38 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 4 Correctie MoM voor maternaal gewicht Figuur 8: Verband tussen de mediane MoM PAPP-A en het maternale gewicht Noot: de rode symbolen geven de gewichtscorrectie aan zoals gedefinieerd in de kansbepalingssoftware Figuur 9: Verband tussen de voor het maternale gewicht gecorrigeerde mediane MoM PAPP-A en het maternale gewicht SPN

39 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 Figuur 10: Verband tussen de mediane MoM fß hcg en het maternale gewicht Noot: de rode symbolen geven de gewichtscorrectie aan zoals gedefinieerd in de kansbepalingssoftware Figuur 11: Verband tussen de voor het maternale gewicht gecorrigeerde mediane fß hcg MoM en het maternale gewicht SPN

40 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 5 Normaalverdelingen PAPP-A, fß hcg en NT Figuur 12: Normaalverdeling PAPP-A MoM en voor het maternaal gewicht gecorrigeerde PAPP-A MoM Noot: de rode lijnen geven een normale verdeling aan. Bij grote verschillen tussen de gegevens van de verdeling en de rode lijn is er geen sprake van een normale verdeling van de 10 log MoM Figuur 13: Normaalverdeling fß hcg MoM en voor het maternale gewicht gecorrigeerde fß hcg MoM Noot: de rode lijnen geven een normale verdeling aan. Bij grote verschillen tussen de gegevens van de verdeling en de rode lijn is er geen sprake van een normale verdeling van de 10l og MoM SPN

41 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 Figuur 14: Normaalverdeling MoM NT en voor het maternaal gewicht gecorrigeerde MoM NT Noot: de rode lijnen geven een normale verdeling aan. Bij grote verschillen tussen de gegevens van de verdeling en de rode lijn is er geen sprake van een normale verdeling van de 10 log MoM Tabel 4 Overzicht 10 log (gemiddelde) en 10 log(sd) van de screeningsparameters PAPP-A fß hcg NT 10 log (gemiddelde) Na gewichtscorrectie 10 log(sd) log (gemiddelde) log(sd) Rijnstate_2012 Rijnstate_2012 PAPP-A fß hcg NT Mediaan CI Na gewichtscorrectie Mediaan CI SPN

42 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 6 Overzicht maandelijkse mediane MoM Figuur 15: Maandelijkse voor maternaal gewicht gecorrigeerde mediane MoM PAPP-A Noot: in blauw: de mediane MoM, in rood: de mediane MoM na correctie voor het maternale gewicht Figuur 16: Maandelijkse voor maternaal gewicht gecorrigeerde mediane MoM fß hcg Noot: in blauw: de mediane MoM, in rood: de mediane MoM na correctie voor het maternale gewicht SPN

43 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 Figuur 17 Maandelijkse mediane MoM NT Figuur 18 Voor maternaal gewicht gecorrigeerde mediane MoMs van PAPP-A en fß hcg (en percentiel) per zwangerschapsweek Noot: In rood: PAPP-A, in rood: fß hcg SPN

44 Kwaliteitsindicatoren 1 e trimester combinatietest Sep van 16 7 Correlatiecoëfficiënten De correlatiecoëfficiënt tussen PAPP-A en fß hcg was (na logaritmisering) of ( na gewichtscorrectie en logaritmisering) 8 Percentage hoog risico uitslagen Het percentage hoog risico uitslagen was in de huidige onderzoekspopulatie 6,97 %. Een onderverdeling naar maternale leeftijdscategorie staat beschreven in figuur 19. Figuur 19 Percentage hoog risico uitslagen per leeftijdsklasse (maternale leeftijd op het moment van de test) SPN

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2011 INHOUD 1. WERKGEBIED RC... 3 2. ORGANISATIE... 5 3. CONTRACTEN... 7 4. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ OPLEIDING VAN CONTRACTANTEN... 9 5.

Nadere informatie

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015 SPN regionale bijeenkomst 12 november 2015 Programma Opening - Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur Prenatale screening: landelijke en regionale ontwikkelingen Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur

Nadere informatie

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2014

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2014 Stichting Prenatale screening regio Nijmegen Kwaliteitsverslag 2014 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2014 INHOUD 1. WERKGEBIED... 5 2. ORGANISATIE... 7 Organen, functie van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Kwaliteitsjaarverslag 2012. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax:

Nadere informatie

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2013

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen. Kwaliteitsverslag 2013 Stichting Prenatale screening regio Nijmegen Kwaliteitsverslag 2013 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2013 INHOUD 1. WERKGEBIED... 5 2. ORGANISATIE... 7 Samenstelling Bestuur...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2013. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Kwaliteitsjaarverslag 2013. Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Kwaliteitsjaarverslag 2013 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax:

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 REGIO NIJMEGEN

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 REGIO NIJMEGEN STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 SPN 17-145 Kwaliteitsjaarverslag 2016 vastgesteld door SPN-bestuur op 18-5-2017 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING...

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO

KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO 1. WERKGEBIED RC De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 REGIO NIJMEGEN. SPN SPN kwaliteitsjaarverslag definitief 1

STICHTING PRENATALE SCREENING KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 REGIO NIJMEGEN. SPN SPN kwaliteitsjaarverslag definitief 1 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSJAARVERSLAG 2015 SPN 16.182 SPN kwaliteitsjaarverslag 2015 - definitief 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 WERKGEBIED... 5 OVER DIT

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND 1 KWALITEITSVERSLAG REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND 1. WERKGEBIED REGIONAAL CENTRUM Vanaf 1 januari 2007 is aan de acht UMC s in Nederland

Nadere informatie

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaarrapportage van de eerste trimester combinatietest voor Downsyndroom van het Regionaal Centrum prenatale screening Noordelijk Zuid Holland/LUMC (RCNZH). 2012 J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen Infectieziektenonderzoek,

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 REGIONAAL CENTRUM PRENATALE SCREENING ZUIDOOST NEDERLAND

KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 REGIONAAL CENTRUM PRENATALE SCREENING ZUIDOOST NEDERLAND KWALITEITSJAARVERSLAG 2013 REGIONAAL CENTRUM PRENATALE SCREENING ZUIDOOST NEDERLAND 1 1. WERKGEBIED RC Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) beschikt over een Klinisch Genetisch Centrum

Nadere informatie

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN

STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2010 STICHTING PRENATALE SCREENING REGIO NIJMEGEN KWALITEITSVERSLAG 2010 INHOUD 1. WERKGEBIED RC... 2 2. ORGANISATIE... 3 3. CONTRACTEN...

Nadere informatie

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio

SPN-MONITOR Prenatale screening in de regio SPN-MONITOR 2015 Prenatale screening in de regio INHOUDSOPGAVE Over deze terugrapportage... 3 De prenatale screening in de SPN-regio... 4 Hoe verliep de gegevensaanlevering over 2015 aan Peridos?... 4

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Kwaliteitsjaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Kwaliteitsjaarverslag 2014 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax:

Nadere informatie

De ins en outs van de. Eerste trimester combinatietest. Drs. Jacqueline Siljee

De ins en outs van de. Eerste trimester combinatietest. Drs. Jacqueline Siljee De ins en outs van de Eerste trimester combinatietest Drs. Jacqueline Siljee Projectmanager referentie laboratorium voor downsyndroom screening Infectieziekten onderzoek, Diagnostiek en Screening - IDS

Nadere informatie

Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT)

Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT) Centraal Orgaan Prenatale Screening Kwaliteitsbeoordeling Foetale Nekplooimeting (NT) Vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale Screening op 21 juni 2012, aangevuld met de kwalitatieve beeldbeoordeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland

Jaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland Jaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland 1 1. Werkgebied SPSNN De werkzaamheden van de Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland (SPSNN) bestaan uit het monitoren en

Nadere informatie

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten 07 Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten dr. ir. A.M. Stolwijk directeur Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) dr. A.N.J.A. de Groot gynaecoloog n.p.,

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Visitatie Echocentrum Naam: AGB: Adres: Datum visitatie: Aanvang: Visitatie door: Contactpersoon centrum: Rechtsgeldig vertegenwoordiger: 1. Overeenkomsten

Nadere informatie

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Kansbepalingstest Screening op Down-syndroom AD 9-14 weken Geen risico s Downsyndroom Trisomie 21 Vernoemd naar dr. John Langdon

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Prenatale Screening. Regionaal Centrum Prenatale Screening azm. Belang leeftijd donor bij eiceldonatie en betrouwbaarheid screening

Nieuwsbrief. Prenatale Screening. Regionaal Centrum Prenatale Screening azm. Belang leeftijd donor bij eiceldonatie en betrouwbaarheid screening Regionaal Centrum Prenatale Screening azm Nieuwsbrief Augustus 2012 Volume 2, issue 3 Prenatale Screening Dit is de nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening azm voor de regio Zuid-Oost

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Jaarverslag 2010 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax: 020-4442954

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18 Regiobijeenkomst Trisomie 13/18 Programma 14.00-14.20u Achtergrond / biochemie / testeigenschappen Mw. Drs. M. Engels, screeningscoördinator VUmc 14.20 14.50u Echoscopische bevindingen in eerste / tweede

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2016

KWALITEITSVERSLAG 2016 KWALITEITSVERSLAG 2016 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma Regiobijeenkomst

Programma Regiobijeenkomst Programma Regiobijeenkomst 18:30 Welkom 18:35 Kwaliteit van de CT, monitoring vanuit het RIVM Erik Bom, RIVM 19:05 Landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening Marian Bakker 19:35 Eerste

Nadere informatie

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Combinatietest: interpretatie kansuitslagen Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Uitslag Onderwerpen Combinatietest Test karakteristieken Achtergrond kansberekening Beleid bij onverwachte bevindingen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20SEP, 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Deel A (in te vullen door contractant)

Deel A (in te vullen door contractant) Afdeling Obstetrie Kamer H4-205, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Tel. 020 5662357 E-mail: spsao@amc.uva.nl Ingeschreven K.V.K. 34289424 Deel A (in te vullen door contractant) Karakteristieken van het echocentrum

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Albert Schweitzer ziekenhuis polikliniek Gynaecologie april 2012 Pavo 0530 Inleiding Iedere ouder wenst

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Nadat de zwangere voor de eerste controle bij de verwijzer is geweest waar zij uitleg heeft gekregen over de procedure rondom de 1 e trimester

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA 1. Algemene richtlijnen en voorwaarden die moeten vervuld zijn om een query te kunnen maken in Astraia. Voor het registreren

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? [NAAM SPREKER] Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening A'dam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam INHOUD Inhoud... 2 Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

Wat verandert er in de counseling?

Wat verandert er in de counseling? Wat verandert er in de counseling? Dr. Janneke Gitsels Nascholing counseling NIPT Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - KWALITEITSNORM richtlijnen Prenatale screening op foetale afwijkingen 1 INLEIDING Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw en haar partner te informeren over de kans op een aangeboren

Nadere informatie

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3 Stichting Prenatale screening regio Nijmegen - SPN Nieuwsbrief - februari 2007, nummer 3 Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale coördinatiecentrum

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juli 2011

NIEUWSBRIEF. Juli 2011 NIEUWSBRIEF Juli 2011 Inhoud: Landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Onderwijsspreekuur voor Echoscopisten en Gynaecologen Regiobijeenkomst Cursus counselen Toepassing van correctiefactoren voor

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2012 Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland

Kwaliteitsverslag 2012 Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland Kwaliteitsverslag 2012 Regionaal Centrum noordelijk Zuid-Holland 1 van 28 Inhoudsopgave 1. Werkgebied Regionaal Centrum 3 2. Organisatie 4 Leden platformcommissie Medewerkers Regionaal Centrum 3. Contracten

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening Informeren over NIPT Inhoudsopgave blz. 1 De kernboodschap: wat vertel je over de NIPT? 3 2 Achtergrondinformatie NIPT 3 2.1 De belangrijkste feiten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - MODELPROTOCOL richtlijnen Nekplooimeting (nuchal translucency, NT-meting) Naar dit modelprotocol wordt verwezen in NVOG-kwaliteitsnorm 6, Prenatale screening op foetale afwijkingen. nr. 4 1 ACHTERGROND

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, RIVM Briefrapport J. Siljee E.

Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, RIVM Briefrapport J. Siljee E. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013 RIVM Briefrapport 2017-0043 J. Siljee E. Bom Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening

Nadere informatie

Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, RIVM Briefrapport E. Carbo E.

Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, RIVM Briefrapport E. Carbo E. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015 RIVM Briefrapport 2017-0068 E. Carbo E. Bom Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom

Nadere informatie

Echocentrum Slingeland

Echocentrum Slingeland Gynaecologie / Verloskunde Echocentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U kunt bij het Echocentrum van het Slingeland Ziekenhuis terecht voor diverse echo's tijdens uw zwangerschap.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 (kwaliteitsverslag) Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht

Jaarverslag 2013 (kwaliteitsverslag) Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht Jaarverslag 2013 (kwaliteitsverslag) Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht Inhoudsopgave 1. Werkgebied 3 2. Organisatie 4 3. Contracten 9 4. Deskundigheidsbevordering / opleiding van contractanten

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap Tijdens je zwangerschap kunnen we met een echo het kindje in je buik bekijken. Een echoscopie is een beeldvormende techniek

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en Laboratorium Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van prenatale

Nadere informatie

NIPT. Nascholing Counseling NIPT

NIPT. Nascholing Counseling NIPT NIPT Dr. Kornelia Neveling Wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Genetica, Radboudumc Dr. Dominique Smeets Laboratorium specialist, afdeling Genetica, Radboudumc Voorzitter bestuur SPN Nascholing Counseling

Nadere informatie

Cijfers NIPT. Sensitiviteit: Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking?

Cijfers NIPT. Sensitiviteit: Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking? Cijfers NIPT Cijfers NIPT Sensitiviteit: Ontdekt de test alle foetussen met een afwijking? De NIPT ontdekt ongeveer: 96 van de 100 (96%) foetussen met downsyndroom 87 van de 100 (87%) foetussen met edwardssyndroom

Nadere informatie

Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek. Femke Atsma Birgit Jansen Lise Verhoef

Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek. Femke Atsma Birgit Jansen Lise Verhoef Monitor 2012 Screeningsprogramma downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek Femke Atsma Birgit Jansen Lise Verhoef 17 maart 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality of Healthcare Instituut

Nadere informatie

Nascholing Counseling NIPT. Prof. Dr. Eva Pajkrt

Nascholing Counseling NIPT. Prof. Dr. Eva Pajkrt Nascholing Counseling NIPT Prof. Dr. Eva Pajkrt Programma Wat Wie 1. Inleiding Prof. Dr. E. Pajkrt 2. TRIDENT-1 + TRIDENT-2 Dr. L. Henneman 3. Down-, edwards- en patausyndroom Dr. M. de Boer 4. Praktische

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Uitgangspunt De verloskundige licht voor, biedt echo s naar eigen goeddunken aan aan de klant (praktijkvisie), verwijst en krijgt terugkoppeling

Nadere informatie

PrenataleScreening in Nederland. TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies. Marian Bakker SPSNN

PrenataleScreening in Nederland. TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies. Marian Bakker SPSNN PrenataleScreening in Nederland TRIDENT-1 & TRIDENT-2 studies Marian Bakker SPSNN Disclosure (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of

Nadere informatie

De kans op Trisomie. Dr. Rosalinde Snijders Medisch-bioloog

De kans op Trisomie. Dr. Rosalinde Snijders Medisch-bioloog De kans op Trisomie Dr. Rosalinde Snijders Medisch-bioloog www.rivm.nl/pns/publicaties/down-seo Afkappunt verhoogde kans 1 op 200 Focus = trisomie 21 (Downs) Aanvullende informatie over Trisomie 18 (Edwards)

Nadere informatie

NIPT Regionale bijeenkomst AMC

NIPT Regionale bijeenkomst AMC NIPT Regionale bijeenkomst AMC 28 maart 2014 Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Marion van Hoorn perinatoloog & Lidewij Henneman senior onderzoeker Disclosure belangen

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2014

Kwaliteitsverslag 2014 Kwaliteitsverslag 2014 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam INHOUD Inhoud... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Nekplooimeting gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Deze folder geeft informatie over de echoscopische

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.

Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam Inhoud 1. Werkgebied RC... 3 2. Organisatie...

Nadere informatie

Werkafspraken. Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum. inzake. labworkflow combinatietest

Werkafspraken. Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum. inzake. labworkflow combinatietest Werkafspraken Landelijk Laboratorium Star-SHL & erkend uitvoerend echocentrum inzake labworkflow combinatietest Definitieve versie 01-10-2017 Erkend uitvoerend

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze combinatietest

Nieuwe werkwijze combinatietest Nieuwe werkwijze combinatietest Laboratorium: Van aanvraag tot aan NT meting Anneke Muller Kobold Clinical Chemist Endocrinology, Laboratory of Bindinganalysis UMCG Echocentrum: Van NT meting tot aan gecombineerde

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans NIPT Regiobijeenkomst 27 februari Audrey Coumans NIPT in de media Gynaecologen woedend over verbod AMERIKA BELGIE DUITSLAND Inleiding Waarom duurt het hier altijd zo lang? Prenatale screening is bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording NVOG 1. Inleiding Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo 12-12-2016 607 Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening RIVM. RIVM Briefrapport E. Bom

Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening RIVM. RIVM Briefrapport E. Bom Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom screening - 2015 RIVM RIVM Briefrapport 2017-0015 E. Bom Overzicht kwaliteitsindicatoren regionale laboratoria voor Down syndroom

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Informa(e NT en SEO toetsing Mieke Kraan van der Est Kwaliteitsadviseur SPSZN

Informa(e NT en SEO toetsing Mieke Kraan van der Est Kwaliteitsadviseur SPSZN Informa(e NT en SEO toetsing Mieke Kraan van der Est Kwaliteitsadviseur SPSZN 13 maart 2013 1 Het toetsen van de NT- me(ng en het SEO. - de protocollen - de procedure NT - voorbeelden kwantitatieve NT

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Inleiding Iedere ouder wenst een gezond kind. Helaas worden soms

Nadere informatie

NIPT. Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU

NIPT. Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU NIPT Mireille Bekker Gynaecoloog-perinatoloog UMCU Medisch adviseur SPSRU Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Geen / zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Regionaal Centrum voor Prenatale Screening VU medisch centrum KWALITEITSJAARVERSLAG De Boelelaan HV Amsterdam Tel:

Regionaal Centrum voor Prenatale Screening VU medisch centrum KWALITEITSJAARVERSLAG De Boelelaan HV Amsterdam Tel: Regionaal Centrum voor Prenatale Screening VU medisch centrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2016 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Tel: 020-2223237 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 WERKGEBIED...

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave Voorwoord Aangeboren afwijkingen waarop getest wordt Wat is het Down syndroom? De combinatietest (NT-meting en eerste trimester serumtest)

Nadere informatie

Digitale labworkflow. Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening. Datum:

Digitale labworkflow. Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening. Datum: Digitale labworkflow Invulinstructie labaanvraag formulier Peridos 1e trimester serumscreening Plaats: Utrecht Datum: 21-02-2017 Auteur: AMC Klinisch chemisch lab azm Klinisch chemisch lab RIVM-IDS Star-MDC

Nadere informatie

Info voor labaanvragers. inzake. labworkflow combinatietest. landelijk laboratorium Star-SHL

Info voor labaanvragers. inzake. labworkflow combinatietest. landelijk laboratorium Star-SHL Info voor labaanvragers inzake labworkflow combinatietest landelijk laboratorium Star-SHL okt-2017 Inleiding U bent onlangs door het regionale centrum van uw regio geïnformeerd over wijzigingen in de workflow

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Combinatietest

Gegevensrichtlijn Combinatietest DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Combinatietest Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 19 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland Jaarverslag 2012 Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland 1 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Inleiding pag. 3 2. Organisatie pag. 4 3. Activiteiten RC MUMC+ pag. 5 Contracten en praktijken

Nadere informatie

NIPT en de. TRIDENT studie. Overzicht. 24 maart 2014. -Prenatale screening (algemeen) -NIPT. 1. NIPT: korte inleiding 3/26/2014

NIPT en de. TRIDENT studie. Overzicht. 24 maart 2014. -Prenatale screening (algemeen) -NIPT. 1. NIPT: korte inleiding 3/26/2014 NIPT en de TRIDENT studie 24 maart 2014 Irene van Langen Klinisch geneticus UMCG Mede-onderzoeker TRIDENT Studie Overzicht -Prenatale screening (algemeen) -NIPT 1. NIPT: korte inleiding 2. NIPT in Nederland

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker Organisatie en uptakevan de prenatale screening naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen Marian Bakker Organisatie van de prenatale screening Ingevoerd in 2007 Niet gericht op preventie of behandeling,

Nadere informatie

NEKPLOOIMETING (NT) Versie 2.0

NEKPLOOIMETING (NT) Versie 2.0 NEKPLOOIMETING (NT) Versie 2.0 Datum Goedkeuring 07-03-2012 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Nekplooimeting (Nuchal Translucency, NT-meting) Betreft ongewijzigde

Nadere informatie

Combinatietest en Structureel Echoscopisch Onderzoek

Combinatietest en Structureel Echoscopisch Onderzoek Combinatietest en Structureel Echoscopisch Onderzoek Counselen over Prenatale screening Rieteke van Zalen, screeningscoördinator, AMC Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Onderwerpen Combinatietest

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling P a r t ij e n, Het Regionaal Centrum prenatale screening VU medisch centrum, WBO vergunninghouder in het kader van landelijke

Nadere informatie

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc TRIDENT studie Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc Historie April 2011 oprichting NIPT consortium Nederland TRIDENT studie: implementatie van lab tot uitslag ESPRIT studie: ethisch, economisch, maatschappelijk

Nadere informatie

Niet-Invasief Prenataal Testen: Nevenbevindingen, regionale en landelijke resultaten en een blik vooruit

Niet-Invasief Prenataal Testen: Nevenbevindingen, regionale en landelijke resultaten en een blik vooruit Niet-Invasief Prenataal Testen: Nevenbevindingen, regionale en landelijke resultaten en een blik vooruit Dr BHW Faas Laboratorium Specialist Klinische Genetica Radboud Universiteit Nijmegen Afdeling Genetica

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2011

Kwaliteitsverslag 2011 Kwaliteitsverslag 2011 Regionaal Centrum Prenatale Screening noordelijk Zuid-Holland RCNZH KWALITEITSVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie Werkgebied RC 3 Samenstelling en rol van het Regionaal

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011

Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011 Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011 1 Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Maandag 6 juni 2011 tot

Nadere informatie

13-02- 2014. Stadion Galgenwaard Utrecht. i.solleveld@scem.nl. Daarna 219,00 27-05- 2014. Boerhaave nascholing. 285.00 pp. a.e.h.zitter@lumc.

13-02- 2014. Stadion Galgenwaard Utrecht. i.solleveld@scem.nl. Daarna 219,00 27-05- 2014. Boerhaave nascholing. 285.00 pp. a.e.h.zitter@lumc. 2014 2014 2014 A 1401 Symposium 13-02- 2014 5 punten Ik zie iets bij uw kindje Stadion Galgenwaard Utrecht SCEM i.solleveld@scem.nl 189.00 tot 3 weken van te voren Daarna 219,00 A 1402 Foetale echocardiografie

Nadere informatie

Prenatale down syndroom screening: screeningsbeleid herzien

Prenatale down syndroom screening: screeningsbeleid herzien Prenatale down syndroom screening: screeningsbeleid herzien Samenvatting In Nederland is de afgelopen 4 decennia prenatale diagnostiek (PND) voor het opsporen van chromosomale afwijkingen aangeboden aan

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie