Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013

2 Artikelnummer Cito B.V. Arnhem (2013) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cito worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook.

3 Inleiding In deze installatiehandleiding vindt u de noodzakelijke informatie voor de installatie van versie 4 van het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). U heeft bij het Computerprogramma LOVS ten behoeve van de installatie een begeleidend schrijven met een klantnummer en een licentiecode ontvangen. Bewaar deze licentiegegevens goed. U kunt ze opnieuw nodig hebben. Start u het programma na installatie voor de eerste keer, dan gebruikt u bij aanmelden voor zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord systeem. We adviseren u deze gegevens voor aanmelden meteen na installatie te wijzigen, zodat de beveiliging van het programma optimaal is. Voor u start met de installatie, adviseren wij u de licentievoorwaarden achterin deze handleiding goed te lezen. Houd bij de installatie deze handleiding bij de hand, zodat u geen stap overslaat. Bent u nieuwsgierig naar wat er zo al mogelijk is met het programma, raadpleeg dan het hoofdstuk Nieuw in LOVS 4 van de gebruikershandleiding. De gebruikershandleiding bij het Computerprogramma LOVS wordt mee geïnstalleerd met het programma en is te vinden onder het menu Help. U kunt (delen van) de gebruikershandleiding met behulp van Acrobat Reader nalezen en eventueel uitprinten. U kunt ook de uitgebreide helpfile in het programma raadplegen. Door te drukken op functietoets <F1> krijgt u contextgevoelige help van de functie waarin u op dat moment bent. Wij wensen u veel plezier met het werken met het Computerprogramma LOVS! Inhoud 1 Installatie Aanmelden Installatieschema netwerk Hulpprogramma s in de installatiemap Lvs Werken met werkkopieën Systeemvereisten Opstartparameters Onverwachte fout bij het openen van de database Ondersteuning bij de installatie 19 2 Standaard licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) 20 Cito B.V. Arnhem (2013) 3

4 1 Installatie De eerste taak van de (technisch) systeembeheerder is ervoor te zorgen dat het Computerprogramma LOVS op het netwerk van de school wordt geïnstalleerd. Een stand-alone installatie is ook mogelijk. Het Computerprogramma LOVS versie 4 is voor computers met de volgende minimale systeemeisen: Windows XP SP3 of hoger en Internetverbinding. Het Computerprogramma LOVS versie 4 kent de volgende installatievarianten Een nieuwe installatie Hiervan is sprake indien er op uw netwerk of computer bij een stand-alone installatie geen versie 4 van het Computerprogramma aanwezig is. Een bestaande database gebruiken. Hiervan is sprake als u al werkt met het Computerprogramma LOVS (bijv. versie 4.5 of 4.6b) en nu een update gaat uitvoeren naar een nieuwere versie (bijv. versie 4.7). De bestaande database wordt automatisch gereed gemaakt voor de nieuwe versie (incl. toetsupdates). Het gereedmaken van een werkstation na een netwerkversie. Tijdens of na installatie dient de locatie van de gedeelde installatiemap (incl. database) op het netwerk aangegeven te worden. Werken met een werkkopie van de moederdatabase. Hiervan is sprake indien u op een andere plaats dan waar de moederdatabase geïnstalleerd is (bijvoorbeeld thuis) tijdelijk wilt werken met de gegevens van uw school. Installatie van de demoversie. U kunt kennismaken met het (vrijwel) volledige programma aan de hand van een database met gefingeerde gegevens. Stappenplan installatie Op de servicepagina van het Computerprogramma LOVS (http://complvs.cito.nl) dient u de meest recente volledige setup versie 4.7 van het Computerprogramma LOVS te downloaden. Deze setup is te vinden onder het menu Downloads aan de rechterzijde. Deze setup wordt ook uitgeleverd aan de bekende bovenschoolse systeembeheerders. Heeft u dit zip-bestand Lvs4Setup_v47.zip gedownload van de site, dan dient u dit bestand op uw computer uit te pakken met een uitpakprogramma, bijvoorbeeld Winzip. U krijgt dan een map Lvs4Setup_v47 met alle benodigde bestanden van het Computerprogramma LOVS. Voor de installatie gaat u nu als volgt te werk: 1. Zoek met de Windows Verkenner het bestand Lvs4Setup.exe. Dit bestand staat in de map Lvs4Setup_v47. Let op: er is een bestand met bijna dezelfde naam dat u niet moet hebben: Lvs4Setup.ini. 2. Open Lvs4Setup.exe in de Windows Verkenner. 3. Het welkomstscherm verschijnt. Als u het Computerprogramma nieuw aangeschaft heeft, kiest u dan voor de eerste optie: een nieuwe installatie Computerprogramma LOVS versie 4.7. Indien u eerst wilt kennismaken met het Computerprogramma, kies dan voor installatie van de demoversie. Voor het lezen van de handleiding heeft u het gratis hulpprogramma Acrobat Reader nodig. Let op! Indien u al met een bestaande versie 4 (bijv. versie 4.5 of 4.6b) werkt, dan is er geen complete installatie nodig. Om de LOVS4 software (in het netwerk) bij te werken kunt u de updateversie 4.7 (installatiebestand Lvs4Update_47.exe) downloaden vanaf de servicepagina van het Computerprogramma LOVS (http://complvs.cito.nl). Een updateversie kunt u eenvoudig over een oudere versie 4 heen installeren. Deïnstallatie vooraf is niet nodig. Bij installatiescenario kiest u voor Update installatie. Tijdens installatie mogen er geen gebruikers met het Computerprogramma LOVS werken. Vanaf versie 4.5 vereist het Computerprogramma het Microsoft.NET Framework versie 3.5 SP1 op elk werkstation. U moet daarom eenmalig elk bestaand werkstation bijwerken. Het installatiebestand voor het bijwerken van een werkstation Lvs4WerkstationSetup.exe kunt u ook downloaden vanaf de servicepagina. Heeft u een bovenschoolse beheerder? Vraag of deze de software voor u wil uitrollen. Cito heeft met bijna alle bovenschoolse beheerders goede contacten en zij zijn bekend met de installatie van het Computerprogramma LOVS en de digitale LVS-toetsen. Cito B.V. Arnhem (2013) 4

5 Hieronder ziet u een afbeelding van het welkomstscherm. Klik op Volgende. U krijgt u de vraag om een van de twee opties te kiezen: Volledige installatie of een Werkstation in een netwerk voorbereiden. In de uitleg staat dat u de eerste keer een Volledige installatie moet kiezen. Klik op Volgende. Bij het volgende scherm zal het installatieprogramma een analyse van uw PC of netwerkomgeving maken. Er volgt een controle of alle noodzakelijke componenten geïnstalleerd zijn. Zo niet, dan ontvangt u het bericht dat u deze onderdelen nog moet installeren. Cito B.V. Arnhem (2013) 5

6 Over het algemeen zullen de benodigde componenten wel geïnstalleerd zijn. Het volgende scherm komt dan in beeld: Klik dan op Volgende. Zijn niet alle componenten aanwezig, dan installeert Setup voor u automatisch de vereiste componenten. Let op: Voor de installatie van het.net Framework versie 3.5 SP1 is internetverbinding vereist. Er wordt u gevraagd waar u de map van het Computerprogramma wilt installeren. Door te klikken op Bladeren kunt u de map op het netwerk (of uw computer) aangeven. Let op! Bij een netwerkinstallatie hoeft u het Computerprogramma niet op de harde schijf van uw eigen computer te zetten. Bij een netwerkinstallatie hoeft u op ieder werkstation alleen een snelkoppeling te maken. Zie hiervoor het Installatieschema (netwerk) in paragraaf 1.2. Opmerkingen Onderaan ziet u hoeveel ruimte er vereist is en hoeveel ruimte er beschikbaar is op het gekozen schijfstation. U heeft lees- én schrijfrechten nodig op de plek waar u het programma neerzet! Klik op Volgende als u uw keuze gemaakt heeft. Cito B.V. Arnhem (2013) 6

7 Bij een nieuwe installatie verschijnt het volgende scherm met de melding dat u een gewenst taalgebied moet selecteren. Het taalgebied bepaalt o.a. welke toetsen standaard geactiveerd zijn. Klik op Volgende als u uw keuze heeft gemaakt. Vervolgens moet u een keuze maken voor welke database u gebruikt. De optie Bestaande database hanteert u als u uw huidige versie 4 gegevens wilt gebruiken. Wilt u helemaal opnieuw beginnen omdat u de demo heeft gebruikt of omdat uw oude database niet goed is, selecteer dan optie 2: Nieuwe (lege) database. De optie Demo database kunt u gebruiken om voor de aanschaf ervaring met de mogelijkheden van het Computerprogramma op te doen. Het installatieprogramma verhindert dat u per ongeluk een demo database over uw bestaande database heen installeert. De optie Werkkopie is handig als een leerkracht buiten het netwerk (bijvoorbeeld thuis) met het programma wil werken om resultaten in te voeren of rapporten op te vragen. Hij/zij kan dan een werkkopie meenemen van de gegevens van zijn/haar jaargroep (op usb-stick of opsturen per ). Bij het terugplaatsen van de werkkopie in de moederdatabase zal het programma slim de gegevens bijwerken. Lees verder in paragraaf 1.3 de informatie over het werken met een werkkopie. Klik op Volgende. Cito B.V. Arnhem (2013) 7

8 Indien u aangegeven heeft dat u met uw huidige versie 4 gegevens wilt werken of een conversie wilt maken van uw bestaande LOVS4-database, krijgt u het bovenstaande scherm. Uw huidige database zal bij de eerste maal opstarten van het Computerprogramma LOVS gereed gemaakt worden voor de nieuwe versie 4.x. Afhankelijk van de snelheid van uw computer en de grootte van uw huidige database, zal de conversie enige minuten duren. Opmerkingen ten aanzien van conversie Een oude database van versie 4.2 of hoger kan rechtstreeks naar de nieuwe versie 4.x geconverteerd worden. U kunt ook een veiligheidskopie van een oude versie via Beheer Veiligheidskopie terugzetten nadat u het Computerprogramma LOVS geïnstalleerd heeft met de optie Nieuwe database. Mislukt de conversie van uw huidige LOVS4-database dan kunt u de meest recente veiligheidskopie uit uw huidige versie per opsturen naar Wij zullen uw gegevens gereedmaken voor gebruik in de nieuwste versie 4 en terugsturen. Wij verzoeken u in uw mail uw klantnummer en licentiecode te vermelden. Kies de map waar u de snelkoppelingen voor uw werkstation wilt aanmaken. Klik op Volgende. Cito B.V. Arnhem (2013) 8

9 U kunt nu het programma installeren: alle noodzakelijke controles zijn uitgevoerd en u heeft de noodzakelijke installatiekeuzes gemaakt. Klik op Voltooien als u de gegevens gecontroleerd heeft en alles OK is. Zo nodig kunt u gegevens wijzigen door met Vorige terug te gaan. Het programma wordt geïnstalleerd. U ziet de voortgang in de groene balk. Er komt een bericht in beeld dat het programma succesvol geïnstalleerd is. Cito B.V. Arnhem (2013) 9

10 Klik op Sluiten. De installatie is klaar. Op uw bureaublad en in het startmenu zullen er twee snelkoppelingen aangemaakt zijn: een voor het Computerprogramma LOVS versie 4 en een voor de (optioneel) erbij te installeren Digitale toetsen. Klik op de snelkoppeling voor het Computerprogramma LOVS op uw bureaublad en het opstartscherm opent zich. Bij de eerste maal opstarten zal u (eenmalig) gevraagd worden om de licentiegegevens in te voeren: uw klantnummer van Cito; uw licentiecode. Het klantnummer en de licentiecode vindt u in de begeleidende brief bij aanschaf van het Computerprogramma en op Cito Portal onder het menu LOVS Licentiegegevens LOVS. Klik op OK als u deze gegevens heeft ingevuld. NB Het Computerprogramma LOVS zal automatisch via internet kijken of u een serviceabonnement heeft afgesloten voor het nieuwe schooljaar en de licentie zo nodig bijwerken. Ook gewijzigde schoolgegevens worden op deze wijze automatisch bijgewerkt. Het Computerprogramma LOVS als administratieprogramma voor de digitale LVS-toetsen Het Computerprogramma LOVS is tevens de administratieomgeving voor het plannen en verwerken van alle digitale LVS-toetsen. De digitale toetsen worden als toevoeging op het Computerprogramma LOVS in het netwerk geïnstalleerd. Uw systeembeheerder hoeft de digitale toetsen niet meer op elke afnamecomputer te installeren (zie paragraaf 1.2). Bent u (nog) geen gebruiker van het Computerprogramma LOVS en wilt u toch de digitale LVS-toetsen gebruiken? U kunt dan de gratis basisversie van het Computerprogramma downloaden en installeren. Voor de gratis basisversie heeft u geen serviceabonnement nodig. De gratis basisversie heeft in vergelijking met de volledige versie van het Computerprogramma een beperkte functionaliteit en is alleen geschikt voor de verwerking van digitale LVS-toetsen. Wilt u overstappen op de volledige versie, dan kan dat zonder herinstallatie. In hoofdstuk 2 en 6 van de gebruikershandleiding leest u hoe u vervolgens aan de slag gaat met het Computerprogramma LOVS. In hoofdstuk 1 zijn de belangrijkste vernieuwingen en verbeteringen beschreven. Cito B.V. Arnhem (2013) 10

11 1.1 Aanmelden Het programma heeft de laatst aangemelde gebruiker(s) op deze computer voor u onthouden. De gebruikersnaam van de laatste gebruiker is reeds voor u ingevuld. Indien gewenst kunt u een andere gebruiker uit de uitklaplijst selecteren. Het wachtwoord moet altijd ingevoerd worden. Als u gekozen heeft voor de optie Nieuwe database of Demo database kunt u zich bij de eerste keer opstarten aanmelden met de standaard gebruikersnaam systeem en wachtwoord systeem. Ten behoeve van beveiliging en privacy raden wij ten zeerste aan het standaardwachtwoord voor de systeembeheerder te wijzigen als u eenmaal uw eigen gegevens heeft ingevoerd. Vergeet het nieuwe wachtwoord van de systeembeheerder niet! In bijzondere gevallen, zoals bij een conversie of na het invoeren van licentiegegevens, dient u zich verplicht aan te melden als systeembeheerder. Dit staat dan vermeld in de titel van het aanmeldscherm en u kunt ook zien dat het icoontje anders is. Wat te doen als u uw wachtwoord vergeten bent? 1. U bent wachtwoord en/of gebruikersnaam van een van de gebruikers kwijt, maar kunt nog wel aanmelden als systeembeheerder. Via Administratie Gebruiker kan de systeembeheerder de gebruiker opzoeken en zo nodig een nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord toekennen. Vervolgens kan de gebruiker zijn door de beheerder toegekende wachtwoord weer wijzigen in een privéwachtwoord via Bestand Wijzig wachtwoord. 2. U weet nog wel de gebruikersnaam van de systeembeheerder, maar niet het wachtwoord. Bij het aanmelden dient de gebruikersnaam ingevuld te worden en drukt u op de toetscombinatie <Ctrl>+<P>. Er verschijnt een Wachtwoordsleutel (meestal 3 x 4 tekens, niet hoofdletter gevoelig) die aan de helpdesk per telefoon of doorgegeven kan worden (onder vermelding van klantnummer en licentiecode). De helpdesk kan direct aan de hand van de wachtwoordsleutel uw wachtwoord achterhalen. 3. U bent zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord van de systeembeheerder kwijt. Na 3 x verkeerd aanmelden (bijv. gebruikersnaam X, wachtwoord Y) zal de Wizard Probleemrapport verschijnen. Sla het probleemrapport eerst op op uw harde schijf en stuur deze vervolgens per aan de helpdesk (onder vermelding van klantnummer en licentiecode). De helpdesk kan aan de hand van het opgestuurde probleemrapport de gebruikersnaam en wachtwoord van de systeembeheerder achterhalen en naar u terugsturen. Cito B.V. Arnhem (2013) 11

12 1.2 Installatieschema netwerk Het werken met het Computerprogramma LOVS 4 in een netwerkomgeving is gebaseerd op het delen van de complete installatiemap (incl. database) op het netwerk of de server. Elk werkstation hoeft slechts eenmalig voorbereid te worden: het moet voorzien zijn van het.net Framework 3.5 SP1 en snelkoppelingen naar de programmabestanden Lvs4.exe en Lvs4Digi.exe op het netwerk. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven: Opmerkingen bij installatieschema Het Computerprogramma LOVS vereist het.net Framework 3.5 ServicePack 1 op elk werkstation. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat alle componenten zich mogen bevinden in een installatiemap (geen gedeelde DLL s in de Windows systeemmap en ook geen Windows register nodig). De installatiemap (inclusief de datamappen) worden bij voorkeur gedeeld op een netwerk. Installatie op één pc kan natuurlijk ook. De gehele installatiemap bevindt zich dan op deze pc, die tegelijkertijd ook werkstation is. In de installatiemap wordt in het bestand Lvs4Admin.xml naar de datamappen verwezen (standaard zijn dit de submappen Lvs4Data en Lvs4DigiData en wordt het gebruik vastgelegd (moederdatabase of werkkopie). In de datamap wordt in het bestand Lvs4Ini.xml naar de actieve database binnen de datamap verwezen. Tevens worden hierin de programmaopties en persoonlijke instellingen vastgelegd. Alle digitale LVS-toetsen worden als toevoeging op het Computerprogramma LOVS in het netwerk geïnstalleerd worden. Uw systeembeheerder hoeft de digitale toetsen niet op elke afnamecomputer te installeren. Het Computerprogramma LOVS is de administratieomgeving voor het plannen en verwerken van de digitale LVS-toetsen. Met het hulpprogramma Lvs4Options.exe kunt u de performance van de digitale toetsen in uw netwerkomgeving zo nodig optimaliseren (zie paragraaf 1.3). De volgende rechten moeten worden toegekend Installatiemap Lvs4 (inclusief submappen): volledige rechten technisch systeembeheerder, lees- en executierechten voor alle gebruikers (leerkrachten en leerlingen). Datamap Computerprogramma Lvs4Data en datamap digitale toetsen Lvs4DigiData: volledige rechten alle gebruikers onder beheer van functioneel beheerder. Het is aan te bevelen van de map Lvs4Data een voor de leerlingen verborgen, gedeelde map te maken (hidden share). Cito B.V. Arnhem (2013) 12

13 1.3 Hulpprogramma s in de installatiemap Lvs4 Lvs4Options.exe: Met dit hulpprogramma kunt u de instellingen voor de beheerder via een eenvoudige gebruikersinterface controleren en naar wens aanpassen. De opties op het tabblad Installatie zijn specialistische, eenmalige instellingen voor de ICT-beheerder. De opties op de tabbladen Programma, Koppelingen en Digitale toetsen kunt u ook binnen het Computerprogramma LOVS instellen onder de menukeuze Beheer - Opties. Gebruikt u digitale LVS-toetsen in een netwerkomgeving, dan zijn de opties met betrekking tot lokaal kopiëren van de toetspackages (inhoud van de map Lvs4DigiTest) belangrijk. De toetspackages zijn grote (multimedia) bestanden. Om zware netwerkbelasting tijdens gelijktijdige afname bij veel leerlingen te voorkomen, worden de toetspackages bij eerste keer opstarten standaard gekopieerd naar de tijdelijke map (%temp%) van de aangemelde gebruiker. Dit kan tot ongewenste vertraging bij opstarten leiden. Tips: o In een Terminal Server omgeving raden wij aan om het vinkje Lokaal kopiëren UIT te zetten. Het lokaal kopiëren is dan een overbodige actie. De Terminal Server omgeving dient uiteraard wel over voldoende capaciteit te beschikken voor grote aantallen leerlingen en mulitmedia. o Vooraf testen! In sommige omgevingen wordt de tijdelijke map (%temp%) van elke aangemelde gebruiker automatisch leeg gemaakt of is er een unieke tijdelijke map voor elke leerling. In deze situaties raden wij u aan om de map voor lokaal kopiëren van de toetspackages te wijzigen in de gedeelde openbare map (%allusersprofile%). De lokale kopieën blijven dan voor alle gebruikers bewaard op een voor elke gebruiker toegankelijke plaats. Ook bij draadloze netwerken kan dit tot flinke verbetering leiden van de benodigde inlaadtijd bij opstarten. Lvs4DigiCheck.exe: Met dit hulpprogramma kunt u de installatie controleren en verifiëren of een werkstation voldoet aan de installatie-eisen voor de digitale LVS-toetsen: o Van het Computerprogramma LOVS kunt u zien wat de installatiemap is, waar de databestanden worden opgeslagen en wat de naam van de Lvs4 database is. Tevens ziet wat de actuele versie van het door u geïnstalleerde Computerprogramma is. o Van de digitale LVS-toetsen u zien wat de installatiemap is, waar de databestanden worden opgeslagen en wat de naam van de Lvs4digi-database is. o Van het huidige werkstation ziet u of het voldoet aan de systeemeisen voor afname van digitale LVS-toetsen. Cito B.V. Arnhem (2013) 13

14 1.4 Werken met werkkopieën Inleiding Wil een leerkracht buiten het netwerk om thuis met het programma werken om rapporten op te vragen of resultaten in te voeren, dan kan hij/zij een werkkopie meenemen (op een usb-stick of opsturen per ). Bij het terugplaatsen van de werkkopie in de moederdatabase is het programma zo slim dat het zelf nieuwe gegevens toevoegt of oude al aanwezige resultaten bijwerkt. Bovendien hoeft niet de gehele database meegenomen te worden. U kunt een selectie maken door: Alleen de gegevens van een of meer (jaar)groep(en) mee te nemen. Alleen de gegevens van relevante toetsen mee te nemen. Op de volgende pagina vindt u een stappenplan voor het maken van een werkkopie. Schema Opmerkingen Om met een werkkopie op een bepaalde computer te kunnen werken moet bij installatie van het Computerprogramma reeds voor deze optie gekozen zijn. Een computer waarop met een werkkopie gewerkt wordt, moet dezelfde versie van het Computerprogramma LOVS hebben als de computer waar de moederdatabase mee werkt (bijvoorbeeld beiden versie 4.7). Er is altijd sprake van één moederdatabase en één of meerdere werkkopieën. Werkkopiebestanden gaan nooit heen en weer tussen werkkopiecomputers onderling, maar alleen van moederdatabase naar werkkopie en weer retour. In een werkkopie installatie kunt u ook met digitale toetsen werken. De voorwaarde is daarbij dat u alle handelingen voor de digitale toetsen (plannen, afnemen en registreren) uitvoert in de werkkopie voordat u de toetsresultaten over kunt zetten van de werkkopie- naar de moederdatabase. Werkkopieën zijn niet bedoeld om in geval van 2 zelfstandige vestigingen (andere brincode inclusief vestigingsnummer) met één database te werken. Dat is in strijd met onze licentievoorwaarden en zal ook problemen geven met juiste identificatie van de formele vestigingen in aanverwante toepassingen zoals de DULT-koppeling, afhandeling tikken digitale toetsen, rapportage Eindtoets en module Bovenschoolse rapportage. Cito B.V. Arnhem (2013) 14

15 Stappenplan 1. Werkkopie maken van moederdatabase Via de menukeuze Bestand Werkkopie Maken maakt u vanuit de moederdatabase een werkkopie. Dit werkkopie bestand heeft de naam Lvs4Werkkopie_MW_yyyymmdd waarbij MW staat voor van Moeder naar Werkkopie. Het kan geen kwaad om altijd een volledige werkkopie aan te maken uit de moederdatabase (Jaargroep Alle en Toets Alle). De enige reden om een selectie te maken is dat het werkkopie bestand dan kleiner is. Klik op Volgende en bevestig het aanmaken door te klikken op Voltooien. 2. Werkkopie laden in werkkopiedatabase De in stap 1 gemaakte werkkopie neemt u (bijvoorbeeld op een usb-stick) mee naar de andere computer waarop LOVS versie 4 geïnstalleerd is, met de databasekeuze Werkkopie. U laadt de gegevens van de moederdatabase in de werkkopie via de menukeuze Bestand Werkkopie Laden. U kunt nu maximaal 90 dagen werken met de werkkopie (bijvoorbeeld resultaten invoeren of rapporten opvragen) terwijl er ondertussen in de moederdatabase gewoon doorgewerkt kan worden. 3. Gegevens werkkopie retour naar moederdatabase Indien u gegevens hebt ingevoerd c.q. gewijzigd in de werkkopie (bijvoorbeeld leerlingen bijwerken of resultaten invoeren) dan moeten deze weer retour naar de moederdatabase. Via de menukeuze Bestand Werkkopie Retour maakt u vanuit de werkkopiedatabase een werkkopie. Dit werkkopiebestand heeft de naam Lvs4Werkkopie_WM_yyyymmdd waarbij WM staat voor van Werkkopie naar Moeder. Dit bestand is kleiner dan het bestand uit stap 1 omdat het alleen de wijzigingen bevat die met de moederdatabase samengevoegd moeten worden. 4. Werkkopie terugplaatsen in moederdatabase De in stap 3 gemaakte werkkopie neemt u (bijvoorbeeld op een usb-stick) mee retour naar de moederdatabase en plaatst u terug via de menukeuze Bestand Werkkopie Terugplaatsen. De in de werkkopie gemaakte wijzigingen worden nu slim samengevoegd met de actuele gegevens in de moederdatabase zonder dat daarbij gegevens verloren gaan die ondertussen in de moederdatabase zijn Cito B.V. Arnhem (2013) 15

16 aangebracht. Ongewijzigde gegevens in de werkkopie gaan niet retour en zullen dus nooit gegevens in de moederdatabase overschrijven. Opmerkingen Als er in de werkkopie uitsluitend rapporten opgevraagd zijn en geen gegevens gewijzigd of toegevoegd zijn, dan hoeven er geen gegevens retour naar de moederdatabase en hoeven de stappen 3 en 4 niet uitgevoerd te worden. Indien een meegenomen gegeven (bijv. een leerling of een ingevoerd resultaat) ondertussen ook in de moederdatabase gewijzigd is, dan heeft de moederdatabase voorrang en zal de wijziging van de werkkopie niet verwerkt worden. Veiligheidskopie versus Werkkopie Er is nogal eens verwarring over de functie van een veiligheidskopie versus de functie van een werkkopie. Een veiligheidskopie is, zoals het woord al zegt, bedoeld om de gegevens uit een database veilig te stellen voor het geval er calamiteiten optreden (bijvoorbeeld een computercrash). Zoals in het schema te zien is hoort een veiligheidskopie één-op-één bij de database waaruit die gemaakt is en bevat die altijd alle gegevens uit die database. Veiligheidskopieën zijn dus niet bedoeld om gegevens over te zetten tussen werkkopie en moederdatabase. Bij het terugzetten van een veiligheidskopie worden de gegevens in tegenstelling tot bij de werkkopie niet samengevoegd. De oorspronkelijke database zal volledig overschreven worden. Cito B.V. Arnhem (2013) 16

17 1.5 Systeemvereisten Software werkstations: Besturingssysteem: Windows XP SP3, Server 2003 SP2, Server 2008, Vista SP2, Windows 7 SP1 of Windows 8 (SP1).NET Framework versie 3.5 SP1 Flash versie 9 of hoger (digitale toetsen) In de onderstaande tabel is per besturingssysteem en versie aangegeven of het.net Framework 3.5 SP1 geïnstalleerd moet worden of al standaard aanwezig is. Setup zal automatisch de aanwezigheid van het.net Framework 3.5 SP1 op uw computer controleren en zo nodig vooraf installeren. Hardware werkstations: - Processor P4, 2GHz of vergelijkbaar - Intern geheugen 512MB, aanbevolen 1GB - Vrije schijfruimte min. 1 GB, aanbevolen 3GB (liefst netwerk) - Beeldscherm: resolutie 1024x768, kleurdiepte 16 bits (hoge kleuren) - Internetverbinding 1.6 Opstartparameters Opstartparameters «\Lvs4.exe [ databasenaam ] [/XML] [/IMI] /DIR: mapnaam Verwijzing naar een map met de stuurbestanden (Lvs4Admin.xml en Lvs4DigiAdmin.xml) en de datamappen (Lvs4Data en Lvs4DigiData). U kunt deze mogelijkheid gebruiken als u op één server meerdere databases van scholen beheert, maar slechts eenmaal de LOVS software wil installeren en onderhouden. Beknopt is de werkwijze als volgt: a. Maak voor elke school een eigen submap in de installatiemap, bijv. \Lvs4\School-1\. b. Kopieer de datamappen Lvs4Data en Lvs4Digidata van een standaardinstallatie naar elke submap. c. Kopieer de stuurbestanden Lvs4Admin.xml en Lvs4DigiAdmin.xml van een standaardinstallatie naar elke submap. d. Maak voor elke school een snelkoppeling naar Lvs4.exe en Lvs4Digi.exe (digitale toetsen) met de opstartparameter /DIR die verwijst naar de betreffende submap, bijv. Lvs4\Lvs4.exe /DIR School-1. Wilt u de systeemopties per school instellen? Doe dit dan ook voor Lvs4Options.exe. Let op: De /DIR opstartparameter heeft de sterke voorkeur boven de oude databasenaam parameter. databasenaam Verwijzing naar de te openen database...\lvs4mdb.mdb binnen de datamap. Deze optie mag niet gebruikt worden in combinatie met gebruik digitale toetsen en/of DULT-koppeling. Standaard wordt de verwijzing naar de database uit het stuurbestand Lvs4Admin.xml gebruikt. /XML Dump XML bestanden. Bij DOD wordt het niet-versleutelde XML-bestand aangemaakt naast het versleutelde DOD-bestand. Bij EDEX2000 controle wordt een EDEXML-bestand aangemaakt. Bij DULT wordt het XML-exportbestand aangemaakt. De dump bestanden worden standaard in de map \Lvs4ImpExp binnen de datamap opgeslagen. /IMI (Ignore Multiple Instances) Onderdrukken waarschuwing dat het Computerprogramma LOVS reeds gestart is op dezelfde machine. Let op: De /IMI optie is vanaf versie 4.5a niet meer nodig in een Terminal Server omgeving omdat automatisch gedetecteerd wordt dat er in een Terminal server omgeving gewerkt wordt. Cito B.V. Arnhem (2013) 17

18 1.7 Onverwachte fout bij het openen van de database Bij het opstarten van het Computerprogramma LOVS kan het voorkomen dat u een foutmelding krijgt die betrekking heeft op het openen van de database. Dit is geen normale situatie en u moet daarom zorgvuldig te werk gaan. Lees de foutmelding zorgvuldig! Foutmelding: Database..\Lvs4Mdb.mdb niet gevonden. Mogelijke oorzaken: - De database kan niet gevonden worden op de verwachte (netwerk)locatie. - Het netwerk is (tijdelijk) niet beschikbaar. - U heeft wellicht geen toegangsrechten tot de locatie. - De database is verplaatst of van naam gewijzigd. Zorg dat u toegang tot de (netwerk)locatie krijgt. Verifieer of u met de Windows verkenner de database Lvs4Mdb.mdb kunt vinden in de datamap. Vervolgens kunt u opnieuw opstarten en, indien nodig, de (nieuwe) database aanwijzen. Foutmelding: Onbekende database-indeling...\lvs4mdb.mdb. Zeer waarschijnlijk is uw database corrupt geraakt. Een LOVS 4 database is in feite een Microsoft Access database. Dit is een veelgebruikte en stabiele database. Toch kan de database corrupt raken door bijvoorbeeld (hardware) storingen (in een netwerk) of het abrupt uitschakelen van de computer of server, terwijl de database geopend was. Voorkomen is beter dan genezen! Maak regelmatig veiligheidskopieën via Beheer Veiligheidskopie. Liefst op een andere (externe) harde schijf dan waar de echte database staat of eventueel op een usbstick. Zet een recente veiligheidskopie terug of zet de database Lvs4Mdb.mdb terug van een reguliere (netwerk)backup. Hebt u helemaal geen backup of veiligheidskopie, stuur dan de corrupte database Lvs4Mdb.mdb gezipt op naar de helpdesk (liefst per ). Cito kan dan een poging doen de data er nog uit te krijgen (geen garantie op volledigheid). Cito B.V. Arnhem (2013) 18

19 1.8 Ondersteuning bij de installatie Helpdesk We raden u aan om de setups te laten installeren door uw ICT-systeembeheerder of ICT-coördinator. Mocht het in uw situatie onverhoopt niet lukken of zijn er problemen, dan kunt u contact opnemen met de (technische) helpdesk. Telefoonnummer helpdesk: (menukeuzes 1 1 1). De helpdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot uur. helpdesk: Vlaanderen De helpdesk voor onze Vlaamse klanten wordt verzorgd door onze partner Abimo: Telefoonnummer Vlaamse helpdesk: Vlaamse helpdesk: De Vlaamse helpdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.45 uur tot uur. Het is bij een melding belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat het probleem is (Wat is uw technische configuratie? Wanneer treedt het op? Welke foutmelding krijgt u? Heeft u screenshots?, ). Cito B.V. Arnhem (2013) 19

20 2 Standaard licentieovereenkomst en serviceabonnement voor het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, Opdrachtgever, en Cito B.V, in het vervolg Cito, gevestigd te Arnhem. Hierna gezamenlijk te noemen Partijen. Overwegende dat: Opdrachtgever van Cito een Gebruiksrecht wenst te verkrijgen voor het gebruik van het Computerprogramma Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) ten behoeve van een personal computer dan wel een computernetwerk, alsook een Serviceabonnement voor minimaal één (1) schooljaar wenst af te nemen; Cito bereid en bevoegd is het Gebruiksrecht en de bijbehorende Ondersteuning aan Opdrachtgever te verlenen; Partijen in de onderhavige overeenkomst een aantal voorwaarden wensen vast te leggen, die op hun relatie van toepassing zijn. Inhoud overeenkomst Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Definities Onderwerp Inwerkingtreding, looptijd en verlenging overeenkomst Aflevering, installatie en garantie Reikwijdte van het gebruiksrecht Serviceabonnement en ondersteuning Vergoedingen, facturering en betaling Intellectuele eigendom Aansprakelijkheid Overmacht Beëindiging van de overeenkomst en gevolgen Inspectie Geheimhouding Nadere verplichtingen opdrachtgever Toepasselijk recht, geschillen en slotbepalingen Cito B.V. Arnhem (2013) 20

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie