Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011"

Transcriptie

1 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen

2 2

3 Introductie Wiskunde leer je door te doen, dat geldt ook voor GeoGebra. Deze syllabus is gebaseerd op mijn eigen ervaringen met GeoGebra in de onderbouw havo/vwo de afgelopen twee jaar. Het meest nuttige vond ik dat de plaatjes en theorie uit het boek door GeoGebra gingen leven : je kunt ze laten bewegen en variabelen kunnen veranderen. Door de opdrachten te maken leer je enkele mogelijkheden van het programma kennen en maak je materiaal dat klaar is voor gebruik in de klas. De opdrachten zijn zo gekozen dat enkele van de meest gebruikte onderdelen van GeoGebra aan bod komen. Dat neemt niet weg dat er nog heel veel meer kan met dit programma, dat niet in deze cursus aan bod komt. Zie het als een start van een lange boeiende reis. Veel plezier met de opdrachten en: Try this at home!. Start Om te starten ga je naar en download je het programma. Voordeel van downloaden is dat je het rooster zelf kunt instellen (zie Het rooster veranderen ) en dat dat ook zo blijft. GeoGebra start standaard op met vrij grote roosterhokjes en dat is met name bij de random oefeningen niet altijd handig. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor Webstart. Dan heb je altijd de meest recente versie en sla je het programma niet op je computer op. Als je dan met kleinere roosterhokjes wilt werken, maak je een GeoGebra-bestand aan met kleinere hokjes (zie Het rooster veranderen ) dat je opslaat en in het vervolg als startpunt neemt van je werk. Neem eerst de knoppenpagina door, waar de werking van de knoppen wordt weergegeven. In de opdrachten wordt regelmatig naar deze knoppen verwezen. De opdrachten kunnen in willekeurige volgorde worden gemaakt. Succes! Jan Manders, Dominicus College Nijmegen februari

4 Inhoud Algemeen Overzicht GeoGebra-iconen... 5 Het rooster instellen en aanpassen... 6 Bestanden exporteren... 7 Werkbladen 1 Het maken van random oefeningen: lijnformules Random oefeningen maken van de formule f(x) = a (x + b) 2 + c Lijnspiegeling, eenvoudige demo Rotatie en draaisymmetrie De product-som-methode met GeoGebra De hoeksom van een driehoek: onderzoek en bewijs

5 Overzicht van Geogebra-iconen van de meest voorkomende bewerkingen (door Paul van de Veen) Verplaats- en roteercommando s Puntcommando s Verplaats Roteer Punt Snijpunt van 2 objecten Lijncommando s I Midden van 2 punten Lijn door Lijn tussen 2 punten 2 punten Lijncommando s II Lijn van punt met lengte Halfrechte door 2 punten Vector tussen 2 punten Vector met beginpunt Loodlijn Evenwijdig Middelloodlijn Bissectrices Raaklijnen Veelhoekcommando s Cirkelcommando s Meetkundige plaats Veelhoek Polygon Cirkel met M door punt Cirkel met M en r Passer Meetcommando s Transformatiecommando s Cirkel door 3 punten Hoek Hoek met bepaalde grootte Invoegcommando s Lengte Lijnspiegeling Puntspiegeling Rotatie over bepaalde hoek Verschuiving over vector Schuifknop Aanvinkvakje Tekst Afbeelding View- en stijlcommando s Verplaatsen Inzoomen Uitzoomen Label zichtbaar Stijl kopiëren 5

6 Het rooster instellen en aanpassen Vaak is het handig om een groter deel van het rooster te kunnen zien: dat kan! Klik op Tekenvenster verplaatsen. Rechtsklik dan op het rooster en klik onderaan op Tekenvenster. Zet bij de Assen de Afstand bij de x-as én de y-as op 1. Voordeel hiervan is dat bij Inzoomen en Uitzoomen de stapgrootte op de assen 1 blijft. Bij Rooster kun je nog de Lijnsoort vervangen door dunne stippellijnen en de kleur aanpassen, bijvoorbeeld ruitjesschriftblauw. Vervolgens kun je via Uitzoomen het rooster verkleinen waardoor het meer zichtbaar wordt. 6

7 Bestanden exporteren Exporteren van GeoGebrabestanden heeft twee voordelen: 1. Het bestand wordt opgeslagen als html waardoor iemand het in een ELO kan openen zonder GeoGebra te hebben gedownload. 2. Rechtsbovenin verschijnt een Reset -knop waardoor je (als je met toevalsgetallen werkt) steeds nieuwe waarden kunt genereren en dus eindeloos kunt blijven oefenen. Om anderen het GeoGebrabestand te kunnen laten bewerken handel je zo: Zet eerst eventuele aanvinkvakjes uit en sla je GeoGebrabestand op. Klik op Bestand Exporteren Dynamisch werkblad als webpagina (html). Bij Algemeen kun je een tekst ingeven boven en onder de applet. Vul bij Geavanceerd de vinkjes als hieronder in, uiteraard met je eigen naam en eventueel aangepaste breedte en hoogte: Klik dan onderaan op Exporteren. Kies een opslaglocatie en vul de naam van het bestand in, bijvoorbeeld Lineaire_formules_vinden (spaties tussen woorden aangeven met _). Na enige tijd opent het html-bestand. Nu komt het leuke als je met toevalsgetallen hebt gewerkt! Helemaal rechtsboven (scroll indien nodig) zit de Reset -knop. Speel daar maar eens mee en kijk wat er gebeurt. Je kunt nu oneindig lang oefenen. Dit bestand kun je bijvoorbeeld in de klas gebruiken of in een ELO zetten. 7

8 Werkblad 1 Het maken van random oefeningen: lijnformules Gebruikte commando s: ToevalsgetalTussen[min,max], Als[dit, dan, anders], Helling[ ], Tekst, Aanvinkvakje, Opmaak en Exporteren. Om random oefeningen te kunnen maken is het commando ToevalsgetalTussen[min, max] handig. In het Engels is het RandomBetween[min,max]. Tussen de rechte haken geef je de grenzen (inclusief) aan. Soms is het handig om het getal 0 te vermijden. Daarvoor gebruiken we het als[dit, dan, anders] -commando. Sla het werk na elke opdracht op via Bestand en Opslaan als!!! Opdracht 1 Eerst maken we een positief toevalsgetal a 1 tussen 1 en 5. Type in het invoerveld: a_1 = ToevalsgetalTussen[1,5] en druk op Enter. (dus om a 1 te krijgen moet je intypen a_1). In het algbravenster zie je nu het getal a 1 staan. 8

9 Opdracht 2 Maak dan een toevalsgetal a t dat maar twee waarden kan hebben. Van a t (a-teken) hangt af of het getal a negatief of positief is. Type in het invoerveld: a_t =ToevalsgetalTussen[1,2], druk op Enter en in het algebravenster verschijnt ook a t. Opdracht 3 In het invoerveld typen we: a = Als[a t 1, a 1, -a 1 ] gevolgd door Enter. Resultaat: als a t =1 wordt a positief en als a t = 2 wordt a negatief. Opdracht 4 Maak op dezelfde manier de toevalsgetallen b 1, b t en b. Opdracht 5 Voer de volgende formule in het invoerveld in: y = a x + b gevolgd door Enter (let op de spatie tussen a en x: die betekent keer ). In het algebravenster wordt aan deze formule een letter toegekend. Je ziet bijvoorbeeld c: y = -4x + 3. In het assenstelsel verschijnt de grafiek van deze formule. 9

10 Opdracht 6 a De volgende stap is het zichtbaar maken van de richtingscoëfficient. Type in: Helling[c], druk op Enter en in het algebravenster verschijnt in een andere kleur de waarde van de rico, bijvoorbeeld als: d = 2. In het assenstelsel wordt de ricodriehoek in dezelfde kleur zichtbaar. b In het algebravenster rechtsklikken we op de rico en kiezen Eigenschappen, vervolgens Basis, dan op Label tonen en in het uitrolmenu op Waarde en tot slot op Sluiten. Het resultaat is dat de lengtes van de lijnstukken er bij komen te staan in het assenstelsel. Standaard staat er 1 naar rechts en de rico verticaal. c Maak het snijpunt van de lijn met de y-as zichtbaar d.m.v. het snijpunticoon in de menubalk. Klik op de lijn en dan op de y-as en het snijpunt verschijnt. In het algebravenster zie je dat het punt A wordt genoemd. Je krijgt dan bovenstaand tussenresultaat. 10

11 De oefening wordt nog opgeleukt en zo gemaakt dat leerlingen lijnformules random kunnen oefenen. Opdracht 7 a Eerst gaan we naar Opties, Lettergrootte en kies dan bijvoorbeeld 18. De letters en teksten zijn nu wat groter zodat ze ook op een smartboard te lezen zijn. b Verder is het handig dat het assenstelsel te zien is tussen -5 en 5. Daartoe verplaatsen we het tekenvenster. 11

12 Opdracht 8 We gaan tekst invoegen d.m.v. het teksticoon in de menubalk. a Klik op het teksticoon en klik dan ergens bovenaan in het venster. Er verschijnt dan een venster waarin tekst gezet kan worden. We typen in: De rico is: +d en klikken op OK. (Tekst moet tussen aanhalingstekens, variabelen beginnen met een +. Later zal de lijn veranderen waardoor de rico en de formule automatisch meeveranderen in de tekst: dit heet dynamische tekst.) b Op dezelfde manier maken we de teksten: De lijn snijdt de y-as in: +A en Formule: +c Er staan dan drie teksten op het scherm die je zelf naar een geschikte plaats kunt slepen door eerst te klikken op het verplaatsicoon voor objecten. 12

13 Opdracht 9 In deze opdracht gaan we gebruik maken van aanvinkvakjes. a Klik op bovenstaand icoon en vervolgens ergens rechts in het venster. Bij titel vul je in: Laat rico zien Bij Selecteer objecten. klik je op het zwarte driehoekje en daarna op Getal d en op Tekst tekst 1 Dan op Toepassen. Er verschijnt een aanvinkvakje in beeld. Klik er eens op en kijk wat er gebeurt. b c Op dezelfde manier maak je een aanvinkvakje met als titel Laat snijpunt met de y-as zien, waarbij je Punt A en Tekst tekst 2 selecteert. Dan ook nog het derde aanvinkvakje met als titel Laat formule zien waarbij Tekst tekst 3 geselecteerd wordt. 13

14 Het eindresultaat wordt dan: Er resten nu nog twee dingen: de figuur opmaken en gereed maken voor Exporteren en vervolgens Exporteren naar html om random te kunnen oefenen. 14

15 Opdracht 10 a Klik met rechts op een van de teksten en dan onderaan op Eigenschappen. In het venster dat dan verschijnt klik je in het linkervak op Tekst: dan selecteer je alle teksten tegelijk. b c d e Pas met de tabbladen Tekst en Kleur de lettergrootte (18) en kleur aan. Als alles dan naar wens staat Fixeer je alle tekst. Op dezelfde manier kun je de Booleaanse waarden opmaken, fixeer ook de aanvinkvakjes. Als je het nog mooier wilt maken, kun je bijvoorbeeld de tekst van de rico en ricodriehoek in de tekening dezelfde kleur geven, evenals het snijpunt met de y-as en de bijbehorende tekst. Maak de lijn wat dikker via Eigenschappen en Stijl en geef hem een kleur: dezelfde als de formuletekst. Tot zover het basisbestand: sla dit op! In opdracht 11 gaan we dat Exporteren. 15

16 Opdracht 11 Zet eerst de aanvinkvakjes uit: je mag geen tekst zien. Exporteer het bestand dan zoals staat beschreven bij Exporteren. Kies een opslaglocatie en vul als naam van het bestand in Lineaire_formules_vinden. Na enige tijd opent het html-bestand. Nu komt het leuke! Helemaal rechtsboven (scroll indien nodig) zit de Reset-knop. Speel daar maar eens mee en kijk wat er gebeurt. Je kunt nu oneindig lang oefenen met het vinden van de formule van de getoonde lijn. Dit bestand kun je bijvoorbeeld in de klas gebruiken of in de ELO zetten. 16

17 Nu andersom: we maken een nieuw bestand waarin een formule verschijnt en de lijn gevonden moet worden. Opdracht 12 Om dubbel werk te voorkomen gaan we terug naar het ggb-bestand dat we zojuist gemaakt hebben. a Verwijder alle tekst en alle aanvinkvakjes d.m.v. rechtsklikken en Verwijderen. b Sla het bestand onder een nieuwe naam op, bijvoorbeeld Van formule naar lijn. c Maak dan drie teksten: Hoe loopt de lijn met de formule: +c De lijn snijdt de y-as in +A De rico van de lijn is +d d Maak aanvinkvakjes bij tekst 2 en 3, resp. Tip 1 en Tip 2. Bij Tip 1 selecteer je tekst 2 en punt A. Bij Tip 2 selecteer je tekst 3 en getal d. e Maak nog een tekst: +c en maak daarbij een aanvinkvakje met de naam Laat lijn zien en selecteer daarbij Rechte c. f Dan nog de tekst vergroten, kleuren geven, aanvinkvakjes UIT en exporteren met bestandsnaam Van_formule_naar_lijn. 17

18 Werkblad 2 Random oefeningen maken van de formule f(x) = a (x + b) 2 + c met a, b en c gehele getallen en a 0 Vooraf: Zorg dat bij Beeld de opties Assen en Rooster aan staan. Maak de hokjes kleiner zoals beschreven in Het rooster veranderen. Alle rode tekst letterlijk intypen. Sla tussendoor steeds op!!! Opdracht 1 We maken eerst drie toevalsgetallen a, b en c. In het invoerveld typen we achtereenvolgens (steeds gevolgd door Enter ): a_1= ToevalsgetalTussen[1,3] a_t = ToevalsgetalTussen[1,2] a = Als[a_t = = 1, a_1, -a_1] De dubbele = betekent als a_t =. Het getal a wordt zo een toevalsgetal tussen -3 en 3 en a kan niet 0 worden. a t bepaalt of a positief of negatief is. Maak dan de toevalsgetallen b en c door in te typen: b = ToevalsgetalTussen[-5,5] c = ToevalsgetalTussen[-5,5] en Dan typen we nog: f(x) = a (x + b) 2 + c (let op de spatie tussen a en haakje!) De grafiek en formule verschijnen. Sla het bestand op als bijvoorbeeld Parabolen_random_oefenen. En dan ook nog: Extrema[f] Dit geeft punt A, de top van de parabool. Opdracht 2 Voeg de volgende teksten in (steeds gevolgd door OK ): f(x) = +f De dynamische tekst verschijnt in het tekenvenster. Deze tekst heet tekst1. De top ligt op +A Dus b = +b En c = +c tekst2 tekst3 tekst4 In het invoerveld typen we: ateken = Als[a<0, omlaag, omhoog ] Bij de oorsprong verschijnt dan een van deze twee woorden. Rechtsklik daarop en vink uit Object tonen : de tekst verdwijnt dan uit beeld. 18

19 Dan weer een tekstveld met daarin: Vanuit de top ga je 1 naar rechts en +(abs(a))+ +ateken+ dus a = +a Opdracht 3 Nu gaan we eerst alles opmaken en op de goede plaats zetten. Dit gaat door rechts te klikken op een van de teksten en naar Eigenschappen te gaan. Pas het volgende aan: Maak de parabool wat dikker (Stijl) en geef hem een kleur (Kleur). Maak punt A wat groter (Stijl) en geef hem een kleur (Kleur). Maak alle teksten in één keer groter (Lettergrootte 18) en geef ze een kleur. Sluit het algebravenster en sleep het tekenvenster meer naar het midden. Sla weer op! Tussenresultaat: 19

20 Opdracht 4 Maak bij Opties de Aanvinkvakjes Groot Maak de volgende aanvinkvakjes erbij: Titel grafiek Top b c a formule Selecteer Functie f Punt A en tekst2 tekst3 tekst4 tekst5 tekst1 Geef ze een kleur, zet alles op de goede plek en Fixeer de teksten en de aanvinkvakjes. Zet de aanvinkvakjes uit behalve de grafiek. Vergeet niet op te slaan. Je kunt nu twee kanten uit. Zoals het er nu staat krijg je een grafiek en ga je stap voor stap naar de formule. Als je de aanvinkvakjes in een andere volgorde zet (begin met de formule en pas de teksten 2, 3 en 4 aan) dan kun je ook oefenen van formule naar grafiek. Sla dan wel onder een andere naam op. Beide bestanden gaan we Exporteren om random opgaven te genereren. Hoe dat moet staat beschreven bij Exporteren. Eenmaal geëxporteerd kan het eeuwige oefenen beginnen door de reset -knop rechtsboven in het scherm te gebruiken. Van deze applet is ook een demonstratie/onderzoeks-applet te maken door niet te beginnen met toevalsgetallen maar met drie schuifknoppen a, b en c. 20

21 Handigheidjes Als je vaker gebruik maakt van toevalsgetallen is het handig om twee bestanden te maken met toevalsgetallen: een met 0 en een zonder 0. Die kunnen dan als startpunt dienen voor andere applets. Sla wel meteen onder een andere naam op. Het assenstelsel is nu maar beperkt zichtbaar omdat de hokjes zo groot zijn. Wil je meer laten zien, dan kun je voor je begint het volgende doen: Zorg dat het icoon Tekenvenster aangeklikt staat en klik dan met de rechtermuisknop op het tekenvenster. Onderaan klikken op Tekenvenster en zet bij de Assen de Afstand bij de x-as en de y-as op 1. Voordeel hiervan is dat bij Inzoomen en Uitzoomen de stapgrootte op de assen 1 blijft. Vervolgens kun je via Uitzoomen het rooster verkleinen waardoor er meer zichtbaar wordt. Bij Rooster kun je nog de Lijnsoort vervangen door dunne stippellijnen en de kleur aanpassen, bijvoorbeeld ruitjesschriftblauw. 21

22 Werkblad 3 Lijnspiegeling, eenvoudige demo Het leuke van GeoGebra is dat je de statische plaatjes uit het boek in beweging kunt brengen. We gaan een eenvoudige lijnspiegeling maken en maken er later een applet van die je in de klas kunt gebruiken. Opdracht 1 Open GeoGebra en sluit via Beeld het Algebravenster, het Rooster en de Assen. Je krijgt een blanco pagina. Verder is het handig als je bij Opties het volgende doet: de Aanvinkjes alvast Groot maken en bij Labels alvast aanvinken Enkel nieuwe punten. Opdracht 2 Teken links ergens een driehoek ABC met Veelhoek. Teken rechts naast de driehoek een lijn door de punten D en E via Rechte door twee punten. Via rechtsklikken en Eigenschappen kun je de lijn wat dikker maken en de driehoek en de lijn een kleur geven. Het plaatje ziet er dan ongeveer zo uit: Opdracht 3 Klik bovenin op Lijnspiegeling, dan op de driehoek en dan op de lijn. De driehoek wordt nu gespiegeld in de lijn. 22

23 Opdracht 4 Beweeg nu een van de punten A t/m E. Dit is het dynamisch maken van het begrip lijnspiegeling. Nu gaan we de applet zo maken dat we hem in de klas kunnen gebruiken om de techniek van een lijnspiegeling te demonstreren. Opdracht 5 Teken met Lijnstuk de lijnstukken AA, BB en CC. Maak met Snijpunt van 2 objecten de snijpunten F, G en H van de lijnstukken met de lijn. Het is voor het vervolg noodzakelijk om deze volgorde aan te houden. Zorg ervoor dat de punten F, G en H tussen D en E liggen. Maak dan de drie lijnstukken onzichtbaar door er met de rechtermuisknop op te klikken en Object tonen uit te vinken. Opdracht 6 Maak de lijnstukken AF, A F, BG, B G, CH en C H en maak er via Eigenschappen en Stijl stippellijnen van en geef ze eventueel een kleur. Dit kan in één keer door de lijnstukken h t/m m in het Eigenschappenvenster te selecteren met Shift of Ctrl. Voorzie de lijnstukken via Eigenschappen en Markering van streepjes om gelijke afstanden aan te geven: AF en A F een enkel streepje, BG en BG een dubbel en CH en C H een driedubbel streepje. Opdracht 7 Behalve de gelijke afstanden tot de lijn willen we ook de rechte hoek zichtbaar maken. Dat gaat zo (hou de aangegeven lettervolgorde aan): Klik op Hoek en dan op de punten A, F en D. Klik op Hoek en dan op de punten B, G en D. Klik op Hoek en dan op de punten C, H en D. Je ziet dan drie hoeken van 90. Sla het bestand op. Hiermee valt al te werken. Deze applet is nog niet monkeyproof. Beweeg de punten maar eens rigoreus en je ziet dat er dan soms ongewenste hoeken van 270 verschijnen. Daar gaan we wat aan doen. 23

24 Opdracht 8 Klik op een van de hoeken en via Eigenschappen en Geavanceerd vul je bij Voorwaarde om object te tonen bij elke hoek in dat hij alleen maar getoond wordt bij een waarde van 90 of kleiner (de benodigde symbolen zitten in de uitrolmenu s). Sla weer op. Opdracht 9 We maken drie extra hoeken: Klik op Hoek en dan op de punten D, F en A. Klik op Hoek en dan op de punten D, G en B. Klik op Hoek en dan op de punten D, H en C. Geef op de manier van opdracht 8 aan dat deze drie nieuwe hoeken alleen worden getoond als ze KLEINER zijn dan 90 (met de toets < op het toetsenbord boven de komma). Maak de punten F, G en H nog onzichtbaar door Object tonen uit te vinken. 24

25 Resultaat: Nu kun je er nog een stap-voor-stap demo van maken met aanvinkvakjes. Er is hier gekozen voor een aanpak zonder tekst. Opdracht 10 Maak de volgende Aanvinkvakjes : Titel Selectie 1 lijnstuk h en hoek alfa 2 lijnstuk i en punt A 3 lijnstuk j en hoek beta 4 lijnstuk k en punt B 5 lijnstuk l en hoek gamma 6 lijnstuk m en punt C 7 driehoek A B C en de lijnstukken a, b en c 25

26 Resultaat: Opdracht 11 Zet de aanvinkvakjes allemaal uit en sla het bestand op. Dan kun je het nog Exporteren als dynamisch werkblad om het in een ELO te kunnen gebruiken. Hoe dat moet vind je bij Exporteren. 26

27 Werkblad 4 Rotatie en draaisymmetrie In de opdrachten gaan we figuren dynamisch laten roteren. Je kunt de applet mooi gebruiken om draaisymmetrie tot leven te brengen. Opdracht 1 Maak eerst een Schuifknop, vink Hoek aan en onder het tabblad Schuifknop maak je de Breedte 200. Opdracht 2 Maak met Regelmatige veelhoek een regelmatige driehoek, vierhoek, vijfhoek en zeshoek en zet die verdeeld over het scherm. Ze heten resp. veelhoek1 t/m veelhoek4. Je kunt de grootte en positie veranderen door de eerste twee punten te verslepen. Als je wil kun je ze opmaken via rechtsklikken en Eigenschappen. Opdracht 3 We kiezen het rotatiemiddelpunt in het midden van de figuren: dat is altijd het zwaartepunt. In het invoerveld typen we: Zwaartepunt[veelhoek1] en Enter Doe dit ook voor de andere veelhoeken. Resultaat: 27

28 Opdracht 4 Met het icoon Rotatie kunnen we de figuren laten draaien. Klik op Rotatie en klik in de veelhoek, dan op het zwaartepunt en voer als hoek alfa in (die letter staat in het uitorolmenu). Tegenwijzersin is tegen de klok in, dat is OK. Doe dit voor elke veelhoek. Opdracht 5 Klik het Verplaats -icoon aan en versleep de schuifknop langzaam. De figuren gaan draaien. Nog leuker is om rechts te klikken op de schuifknop en Animatie aan aan te vinken. Via de Eigenschappen van de schuifknop kun je de snelheid aanpassen, zet die bijvoorbeeld op 0.2 (gebruik een punt en geen komma). Opdracht 6 Sla het bestand op en exporteer het als dynamisch werkblad zoals beschreven staat bij Exporteren. 28

29 Werkblad 5 De product-som-methode met GeoGebra Het meetkundige dynamische karakter van GeoGebra is bekend, maar ook algebraïsch kun je leuke applets maken, vooral als je gebruik maakt van toevalsgetallen. In de opdrachten gaan we een applet maken waarmee de leerling oneindig lang kan oefenen met de product-som-methode. De opdracht beperkt zich tot de uitdrukking x 2 + somab x + productab met a en b hele getallen ongelijk aan 0. Opdracht 1 Maak twee toevalsgetallen a en b die ongelijk aan 0 zijn. In het invoerveld typen we: a_1 = ToevalsgetalTussen[1,10] en Enter a_t = ToevalsgetalTussen[1,2] en Enter a = Als[a_t = = 1, a_1, -a_1] en Enter Doe hetzelfde voor b. Opdracht 2 Maak de twee variabelen somab en productab: somab = a + b productab = a b (een spatie tussen variabelen betekent keer ) Opdracht 3 Je voorkomt veel gedoe met plussen en minnen als je de uitdrukking definieert als functie. In het invoerveld typen we in: p(x) = x 2 + somab x + productab en Enter In het algebravenster verschijnt de dynamische functie p, in het tekenvenster de bijbehorende grafiek. Die maken we onzichtbaar door op het bolletje voor f te klikken in het algebravenster. Opdracht 4 GeoGebra bevat het commando Ontbinden, dat handig is in dit geval. Typ in het invoerveld: Ontbinden[p] en Enter De ontbonden functie heet f en staat in het algebravenster. Maak de grafiek onzichtbaar. 29

30 Nu de teksten! Er zit echter een klein addertje onder het gras: als somab = 0 dan krijg je bijvoorbeeld de functie p(x) = x 2 + 0x 25. Dat is geen gezicht. We lossen dat nu even op door in de tekst een uitzondering te maken voor het geval dat somab = 0. Opdracht 5 Met het icoon Tekst invoegen maken we de volgende teksten: Reset voor een andere opgave en OK (tekst1) p+ = en OK (tekst2) In het invoerveld maken we tekst3 als volgt: Als[somab == 0, tekst1, tekst2] en Enter. Je krijgt dan altijd de goede tekst. Rechtsklik in het tekenvenster op de eerste tekst en geef via Eigenschappen alle drie de teksten Tekstgrootte 18, een Kleur en Positioneer ze op bijvoorbeeld het punt (2,8). Opdracht 6 Voor de oplossing komt geven we eerst een tip. Maak met Tekst invoegen de volgende teksten: Het product van de getallen is +productab+ en de som is +somab De getallen zijn +a+ en +b p+ = +f (tekst4) (tekst5) (tekst6) Maak tekst6 hetzelfde op als tekst3 maar plaats hem een stuk lager. De teksten 4 en 5 geef je een andere kleur en als je wilt een iets kleinere lettergrootte, bijvoorbeeld 16. Zet alles op de gewenste positie. In het tussenresultaat laat ik het rooster en de assen nog even staan. 30

31 Tussenresultaat: Opdracht 7 Nu de aanvinkvakjes. Maak met het icoon Aanvinkvakje de volgende aanvinkvakjes en plaats ze op de gewenste plek (selecteren kan ook door aanklikken in het tekenvenster). Titel Opgave Tip 1 Tip 2 Laat zien Selectie tekst3 tekst4 tekst5 tekst6 Geef de aanvinkvakjes desgewenst een kleur. Als alles op de gewenste plek staat rest nog via Eigenschappen het Fixeren van alle tekst en aanvinkvakjes. Schakel dan via Beeld het Algebravenster, de Assen en het Rooster uit. 31

32 Eindresultaat: Opdracht 8 Schakel alle aanvinkvakjes uit behalve de opgave. Om random te kunnen oefenen moet het bestand geëxporteerd worden. Zie daarvoor de paragraaf Exporteren. Exporteer het bestand als Dynamisch werkblad. Met de Reset -knop rechtsboven genereer je steeds nieuwe opgaven. 32

33 Werkblad 6 De hoeksom van een driehoek: onderzoek en bewijs Vooraf: Vink bij Opties bij Labels aan: Enkel nieuwe punten en bij Afronden 0 decimalen. Vink bij Beeld het Rooster en de Assen en het Algebravenster uit. Opdracht 1 Teken een driehoek ABC m.b.v. het icoon Veelhoek. Klik op het Hoek -icoon en vervolgens op driehoek ABC: de hoeken van de driehoek verschijnen. Maak de hoeken groter en duidelijker door rechts te klikken op een hoek en via Eigenschappen en Stijl de Afmeting op bijvoorbeeld 5 te zetten en de Vulling op 25%. Geef elke hoek een andere kleur. Zorg wel dat je de hoeken nog ziet. Opdracht 2 In het invoerveld type je: hoeksom = α + β + γ dus alfa + beta + gamma die in het uitrolmenu aan de rechterkant zitten. Dan gaan we de volgende tekst intypen met Tekst invoegen: De hoeken van ΔABC zijn samen: +α+ + +β+ + +γ+ = +hoeksom Na OK verschijnt de tekst. Opdracht 3 Beweeg nu de punten van de driehoek en let op de dynamische tekst. Dit vraagt om een verklaring! Sla het bestand op en exporteer het ook. Exporteren staat uitgelegd bij Exporteren. Opdracht 4 Verwijder de tekst, maar laat de driehoek staan. Sla direct op onder de naam Hoeksom_driehoek_bewijs. Teken door C een Evenwijdige rechte aan AB. Zet op deze lijn twee punten, D links van C en E rechts van C. Opdracht 5 Maak met het Hoek -icoon een hoek door te klikken op de punten D, C en A. De volgorde is belangrijk. Daarna maak je de hoek BCE. Geef deze hoeken dezelfde kleur en grootte als de overeenkomstige Z-hoeken. Verberg nu de punten D en E door Object tonen uit te vinken. 33

34 Opdracht 6 Nu gaan we de aanvinkvakjes 1 t/m 5 en conclusie maken. Selecteren kan ook door de desbetreffende elementen aan te klinken in de tekening. Titel Selectie 1 Tekst 1, de lijn door C, de hoeken bij C, de lijnstukken AC en BC, punt A 2 Tekst 2, punt B, lijnstuk AB en driehoek ABC 3 Tekst 3, hoek A en B 4 Tekst 4 5 Tekst 5 Conclusie Tekst 6 Het resultaat is: Om het nog abstracter te maken zou je Labels tonen kunnen uitvinken bij alle hoeken. Zet dan alle aanvinkvakjes behalve het eerste uit en sla het bestand op. Vervolgens Exporteren zoals beschreven staat bij Exporteren. 34

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2

INHOUD CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN 2 E-mail outlook.com INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Een e-mailadres aanmaken... 5 3. een e-mail lezen... 8 4. een e-mail verzenden... 9 5. een e-mail beantwoorden... 10 6. Een bijlage... 11 6.1 een bijlage

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Versie 1.5 Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Cursus inhoud: Blz. 1. Algemene informatie 2 2. Start 3 3. Vastleggen (inlezen) van materiaal 4 4. Bewerken videomateriaal 5 5. Plaatsen van overgangen

Nadere informatie

* * * Boekje met opdrachten * * *

* * * Boekje met opdrachten * * * * * * Boekje met opdrachten * * * Hallo allemaal! Welkom op de faculteit informatica van de Technische Universiteit Delft Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

1 Handleiding Picassa

1 Handleiding Picassa 1 Handleiding Picassa 1.1 Inleiding Picasa is een eenvoudig foto bewerkingsprogramma. De mogelijkheden zijn beperkt. Voor een beginneling is het een aardig programma om de basisvaardigheden onder de knie

Nadere informatie

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen

gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen gravita Notitie import van externe gegevens in relatiebeheer- of adressenbestand Algemeen Bij het in gebruik nemen van nieuwe programmatuur voor adressenbestanden, relatiebeheer of CRMprogramma s bestaat

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie