DVD Home Theatre System

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVD Home Theatre System"

Transcriptie

1 (2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ Sony Corporation

2 WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen. Let op Het gebruik van optische instrumenten bij dit product verhoogt het risico op oogletsels. Installeer het toestel niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast. Om brand te voorkomen mogen de verluchtingsopeningen van het toestel niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enz. Plaats geen brandende kaarsen op het toestel. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het toestel om elektrocutie of brand te voorkomen. Stel de batterij niet bloot aan overmatige warmte, zoals directe zonnestraling, vuur of iets dergelijks. Gooi de batterij niet weg maar lever ze in als klein chemisch afval (KCA). Dit toestel is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1. Deze markering bevindt zich achteraan op de buitenzijde. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Voorzorgsmaatregelen Spanningsbronnen Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakkundig personeel worden vervangen. Het toestel blijft onder (net)spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld. Installeer het toestel zo dat de stekker bij problemen onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Welkom Dank u voor uw aankoop van dit Sony DVD Home Theatre System. Voor u het toestel in gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen. 2 NL

3 Inhoudsopgave Welkom...2 Over deze handleiding...5 Met dit toestel kunnen de volgende discs worden afgespeeld...6 Aan de slag BASIS Stap 1: Het toestel aansluiten op de tv Stap 2: Het toestel opstellen Stap 3: De snelinstelling uitvoeren Aan de slag GEVORDERD De demonstratie stoppen...17 De luidsprekers aan een muur bevestigen...18 Bediening Discs afspelen Genieten van radio of van andere componenten Het geluid van een tv weergeven via alle luidsprekers Film- of muziekmodus selecteren Geluidsregeling Surround geluid weergeven met de geluidsveldfunctie...23 Bijkomende functies om discs af te spelen Een bepaald punt op een disc zoeken...25 (Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame) Een titel/hoofdstuk/muziekstuk/scène enz. zoeken...26 Zoeken op scène...28 (Beeldnavigatie) Het afspelen hervatten vanaf het punt waar u de disc hebt gestopt...28 (Resume Play) Uw eigen programma samenstellen...29 (Program Play) Weergave in willekeurige volgorde...31 (Shuffle Play) Herhaald afspelen (Repeat Play) Gebruik van het DVD-menu Het geluid regelen [ORIGINAL] of [PLAY LIST] selecteren op een DVD-R/DVD-RW Discinformatie controleren Hoeken wijzigen Ondertitels weergeven De vertraging tussen beeld en geluid regelen (A/V SYNCHRONISATIE) Informatie over MP3-audiotracks en JPEG-beeldbestanden DATA CD s of DATA DVD s met MP3- audiotracks en JPEG-beeldbestanden afspelen Audiotracks en beelden afspelen als diavoorstelling met geluid DivX -video s bekijken (Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord- Amerika) VIDEO CD s met PBC-functies afspelen (Ver. 2.0) (PBC-weergave) Tunerfuncties Radiozenders vooraf instellen Luisteren naar de radio Gebruik van het Radio Data System (RDS) Andere handelingen Uw tv bedienen met de meegeleverde afstandsbediening Gebruik van de THEATRE SYNC-functie Geluidseffecten Gebruik van de Sleep Timer De helderheid van het uitleesvenster op het voorpaneel regelen De knoppen op de eenheid buiten werking stellen (Kindervergrendeling) wordt vervolgd 3 NL

4 Geavanceerde instellingen en afstellingen Discs vergrendelen...57 (EIGEN KINDERBEVEILIGING, KINDERBEVEILIGING) Optimaal surround geluid voor een ruimte...60 (LUIDSPREKEROPST.) Gebruik van het instelscherm...62 De taal voor schermweergave en geluid kiezen...63 [TAALKEUZE] Beeldinstellingen...64 [SCHERMINSTELLING] Individuele instellingen...65 [INDIVIDUELE INSTELLING] Luidsprekerinstellingen...66 [LUIDSPREKER] Terugkeren naar de standaardinstellingen...68 Aanvullende informatie Voorzorgsmaatregelen...69 en over de discs...70 Verhelpen van storingen...70 Zelfdiagnosefunctie...74 (Wanneer er letters/cijfers verschijnen in het uitleesvenster) Technische gegevens...75 Verklarende woordenlijst...76 Taalcodelijst...79 Onderdelen en bedieningselementen Weergave van het bedieningsmenu...82 DVD-instelschermlijst...86 Systeemmenulijst...87 Index NL

5 Over deze handleiding In deze gebruiksaanwijzing staan de bedieningselementen op de afstandsbediening beschreven. Ook de bedieningselementen op de eenheid kunnen worden gebruikt indien ze dezelfde of soortgelijke namen hebben als die op de afstandsbediening. De bedieningsmenupunten kunnen verschillen afhankelijk van het gebied. "DVD" kan worden gebruikt als algemene term voor DVD VIDEO s, DVD+RW s/ DVD+R s en DVD-RW s/dvd-r s. De afmetingen voor Noord-Amerikaanse modellen worden weergegeven in voet (ft). In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt. 2) Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. 3) DivX is een compressietechniek voor videobestanden ontwikkeld door DivX, Inc. 4) DivX, DivX Certified en bijbehorende logo s zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie. Symbool Betekenis Functies beschikbaar voor DVD VIDEO s, DVD-R s/dvd-rw s in videomodus en DVD+R s/ DVD+RW s Functies beschikbaar voor DVD- R s/dvd-rw s in VR-modus (Video Recording) Functies beschikbaar voor VIDEO CD s (met inbegrip van Super VCD s of CD-R s/cd-rw s in video-cd-indeling of Super VCDindeling) Functies beschikbaar voor muziek- CD s of CD-R s/cd-rw s met muziek-cd-indeling Functies beschikbaar voor DATA CD s (CD-ROM s/cd-r s/cd- RW s) met MP3 1) -audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX 2)3)4) -videobestanden Functies beschikbaar voor DATA DVD s (DVD-ROM s/dvd-r s/ DVD-RW s/dvd+r s/ DVD+RW s) met MP3 1) - audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX 2)3)4) -videobestanden 1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardindeling van ISO/MPEG waarbij audiogegevens worden gecomprimeerd. 5 NL

6 Met dit toestel kunnen de volgende discs worden afgespeeld Disc-indeling DVD VIDEO DVD-RW/ DVD-R DVD+RW/ DVD+R VIDEO CD (Ver. 1.1 en 2.0 discs)/ Audio CD CD-RW/CD-R (audiogegeven s) (MP3- bestanden) (JPEGbestanden) Disc-logo "DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" en de "CD" logo s zijn handelsmerken. over CD s/dvd s voldoet aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet, de uitgebreide indeling hiervan U kunt op het toestel DVD-ROM s/ DVD+RW s/dvd-rw s/dvd+r s/dvd-r s met de volgende indelingen afspelen: MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX-videobestanden* die geschikt zijn voor UDF (Universal Disc Format) * Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Voorbeelden van discs die niet kunnen worden afgespeeld met het toestel Het toestel kan de volgende discs niet afspelen: CD-ROM s/cd-r s/cd-rw s die zijn opgenomen met een andere indeling dan die op pagina 6 worden weergegeven CD-ROM s opgenomen met de PHOTO CDindeling Datasecties van CD-Extra s DVD Audio s Super Audio CD DATA DVD s die geen MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden of DivXvideobestanden* bevatten * Uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. DVD-RAM s Het toestel kan ook de volgende discs niet afspelen: Een DVD VIDEO met een andere regiocode (pagina 7, 78) Een disc met een speciale vorm (zoals een kaart of hart) Een disc waarop papier of stickers zijn geplakt Een disc met resten kleefmiddel van plakband of stickers U kunt op het toestel CD-ROM s/cd-r s/cd- RW s met de volgende indelingen afspelen: audio-cd-indeling VIDEO CD-indeling MP3-audiotracks, JPEG-beeldbestanden en DivX-videobestanden* met een indeling die 6 NL

7 en betreffende CD-R/ CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW Sommige CD-R s/cd-rw s/dvd-r s/dvd- RW s/dvd+r s/dvd+rw s kunnen niet met dit toestel worden afgespeeld door de opnamekwaliteit, de staat van de disc of de karakteristieken van de opnameapparatuur en beveiligingssoftware. Een disc die niet correct is gefinaliseerd, kan niet worden afgespeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de opnameapparatuur voor meer informatie. Merk op dat bepaalde afspeelfuncties niet werken bij sommige DVD+RW s/dvd+r s, ook niet wanneer deze op correcte wijze werden gefinaliseerd. Bekijk de disc in dat geval met normaal weergeven. Bovendien kunnen sommige DATA CD s/data DVD s die zijn gemaakt in de indeling Packet Write niet worden afgespeeld. Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit apparaat kunnen worden afgespeeld. Bericht over DualDiscs Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd. Over een multi-sessie CD Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen wanneer de eerste sessie een MP3- audiotrack bevat. Volgende MP3-audiotracks die in latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld. Dit toestel kan alleen een multi-sessie CD afspelen wanneer de eerste sessie een JPEGbeeldbestand bevat. JPEG-beeldbestanden die in latere sessies werden opgenomen, kunnen eveneens worden afgespeeld. Indien audiotracks en beelden in muziek CDindeling of video CD-indeling zijn opgenomen tijdens de eerste sessie, wordt alleen de eerste sessie afgespeeld. Regiocode Op de achterkant van de eenheid staat een regiocode die ook op de DVD vermeld moet staan om de disc met dit toestel te kunnen afspelen. ALL DVD VIDEO s met het label kunnen ook met dit toestel worden afgespeeld. Indien u een andere DVD VIDEO probeert af te spelen, verschijnt het bericht [Weergave van deze disc niet toegestaan wegens regiobeperkingen.] op het tv-scherm. Het is mogelijk dat sommige DVD VIDEO s waarop geen regiocode staat vermeld, toch niet kunnen worden afgespeeld. over de afspeelfuncties van DVD s en VIDEO CD s Bepaalde afspeelfuncties van DVD s en VIDEO CD s kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn vastgelegd. Dit toestel speelt DVD s en VIDEO CD s af volgens de inhoud van de disc, zodat bepaalde weergavefuncties niet beschikbaar kunnen zijn. Raadpleeg ook de instructies die bij de DVD s of VIDEO CD s worden geleverd. wordt vervolgd 7 NL

8 Auteursrechten Dit product is voorzien van copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd door Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet zijn goedgekeurd door Macrovision en is bedoeld voor gebruik in huis en beperkte kring tenzij Macrovision hiervoor toestemming heeft verleend. Aanpassing of demontage is verboden. Dit toestel is uitgerust met een Dolby* Digital en Dolby Pro Logic (II) adaptive matrix surround decoder en het DTS** Digital Surround System. * Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-d zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. ** Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc. "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn gedeponeerde handelsmerken van DTS, Inc. 8 NL

9 Aan de slag BASIS Voor uitpakken, zie de specificaties op pagina 75. De batterijen in de afstandsbediening plaatsen Dit toestel kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Plaats twee R6 (AA)- batterijen in de batterijhouder en houd daarbij rekening met de 3 en # aanduidingen. Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de eenheid. Aan de slag BASIS Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of vochtige plaats. Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude. Zorg ervoor dat er niets in de behuizing van de afstandsbediening terechtkomt, vooral bij het vervangen van de batterijen. Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan directe zonnestraling of fel licht. Hierdoor kan de werking worden verstoord. Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet gebruiken, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat ze gaan lekken en dat er corrosievorming optreedt. 9 NL

10 Stap 1: Het toestel aansluiten op de tv Aan de slag BASIS De volgende aansluiting is de verbinding van de eenheid met de luidsprekers en de tv. Raadpleeg het onderstaande aansluitschema en lees de bijkomende informatie 1 tot 4 op de volgende pagina s. Voorluidspreker (R) Middenluidspreker Voorluidspreker (L) AM-kaderantenne ANTENNA FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER WOOFER EURO AV AM COAXIAL FM75 SPEAKER OUTPUT(TO TV) Netsnoer FM-draadantenne Subwoofer TV Surround luidspreker (R) : signaalstroom Surround luidspreker (L) 10 NL

11 1 De luidsprekers aansluiten Benodigde kabels De stekker en de buis van de luidsprekerkabels hebben dezelfde kleur als het label van de aansluitingen. Grijs Naar de SPEAKER-aansluiting (+) ( ) Gekleurde buis Zwart Aan de slag BASIS Zorg ervoor dat de isolatie van de luidsprekerkabel niet in de SPEAKER-aansluiting klem komt te zitten. Kortsluiting in de luidsprekers voorkomen Door kortsluiting in de luidsprekers kan het toestel worden beschadigd. Om dat te voorkomen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij het aansluiten van de luidsprekers. Zorg ervoor dat een blootliggende draad van een luidsprekerkabel niet in contact komt met een andere aansluitingsklem of een blootliggende draad van een andere luidsprekerkabel, zoals hieronder aangegeven. De gestripte luidsprekerkabel raakt een andere luidsprekerklem. Gestripte kabels raken elkaar doordat er te veel isolatie is verwijderd. Nadat alle componenten, luidsprekers en het netsnoer zijn aangesloten, dient u te controleren of alle luidsprekers correct zijn aangesloten aan de hand van een testtoon. Voor meer details over de testtoon, zie pagina 67. Indien een luidspreker geen testtoon produceert of de testtoon wordt geproduceerd door een andere luidspreker dan de luidspreker die wordt vermeld op het instelscherm, kan de luidspreker zijn kortgesloten. Controleer dan de luidsprekeraansluiting opnieuw. Verbind de luidsprekerkabel met de juiste aansluiting op de componenten: 3 op 3 en # op #. Indien de draden worden omgewisseld, is er te weinig bass en kan het geluid vervormen. wordt vervolgd 11 NL

12 . Aan de slag BASIS 2 De tv aansluiten Benodigde kabels SCART (EURO AV)-kabel (niet meegeleverd) Sluit de SCART (EURO AV)-kabel aan op EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op de eenheid. Als u de SCART (EURO AV)-kabel gebruikt, controleert u of de tv compatibel is met S video- of RGBsignalen. Wanneer de tv compatibel is met S video, schakel dan de ingangsmodus van de tv om naar RGB-signalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten tv. Tip Als u het geluid van een tv of het stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u het geluidsveld "Dolby Pro Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" of "Dolby Pro Logic II MUSIC" (pagina 23). 3 De antenne aansluiten De AM-kaderantenne aansluiten De vorm en de lengte van de antenne werden speciaal ontworpen om AM-signalen te ontvangen. Ontmantel de antenne niet en rol ze niet op. 1 Verwijder alleen het kadergedeelte van de plastic standaard. 2 Installeer de AM-kaderantenne. 3 Sluit de kabels aan op de AM-antenne-aansluitingen. Kabel (A) of kabel (B) kan worden aangesloten op elke aansluiting. Duw de kabel in de aansluiting door de klem in te drukken. A B Voer in tot hier. Plaats de AM-kaderantenne niet in de buurt van de eenheid of van een andere AV-uitrusting, hierdoor kan ruis ontstaan. Tip Stel de richting van de AM-kaderantenne in voor de beste AM-ontvangst. 12 NL

13 4 Zorg ervoor dat de AM-kaderantenne stevig is aangesloten door voorzichtig aan de kabels te trekken. De FM-draadantenne aansluiten Sluit de FM-draadantenne aan op de COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting. FM-draadantenne (meegeleverd) of FM-draadantenne (meegeleverd) Aan de slag BASIS COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting COAXIAL FM 75 Ω-aansluiting Trek de FM-draadantenne volledig uit. Houd de FM-draadantenne na het aansluiten zo horizontaal mogelijk. Tip Gebruik bij slechte FM-ontvangst een 75-ohms coaxkabel (niet meegeleverd) om de eenheid aan te sluiten op een externe FM-buitenantenne zoals hieronder afgebeeld. Eenheid FM-buitenantenne 4 Het netsnoer aansluiten Voordat u het netsnoer van de eenheid in een stopcontact steekt, moet u de luidsprekers op het toestel aansluiten. 13 NL

14 Aan de slag BASIS Stap 2: Het toestel opstellen De luidsprekers opstellen Voor een optimaal surround geluid moeten alle luidsprekers behalve de subwoofer even ver van de luisterpositie worden geplaatst (A). De middenluidspreker kan tot 1,6 meter (B) en de surround luidsprekers tot 5,0 meter (C) dichter bij de luisterpositie worden geplaatst. De voorluidsprekers kunnen op 1,0 tot 7,0 meter (A) van de luisterpositie worden geplaatst. Stap 3: De snelinstelling uitvoeren Voer de onderstaande procedure uit voor een minimale basisinstelling van het toestel. "/1 Plaats de luidsprekers zoals hieronder afgebeeld. C/X/x/c, DISPLAY Zet de luidsprekers niet schuin. Zet de luidsprekers niet op plaatsen waar ze blootstaan aan: Extreme koude of warmte Stof of vuil Veel vocht Sterke trillingen Directe zonnestraling Gebruik bij het reinigen een zachte doek, zoals een glazendoek. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine. Tip Als u de positie van de luidsprekers wijzigt, is het aanbevolen om de instellingen te wijzigen. Voor details, zie "Optimaal surround geluid voor een ruimte" (pagina 60). 1 Zet de tv aan. 2 Druk op [/1. Controleer of de functie ingesteld is op "DVD" (pagina 19). 3 Stel de ingangskeuzeschakelaar van de tv zo in dat het signaal van het toestel op het tv-scherm verschijnt. De melding [Druk op [ENTER] voor snelle instelling.] verschijnt onder aan het tvscherm. Indien deze melding niet verschijnt, moet u de Snelinstelling (pagina 16) nogmaals uitvoeren. 4 Druk op zonder dat er een disc is geplaatst. Het instelscherm voor de taal van het schermdisplay verschijnt. TAALKEUZE SCHERMDISPL.: MENU: GELUID: ONDERTITELING: ENGELS ENGELS FRANS SPAANS PORTUGEES 14 NL

15 5 Druk op X/x om een taal te selecteren. Het menu en de ondertitels worden weergegeven in de geselecteerde taal. 6 Druk op. Het instelscherm voor de breedte-/ hoogteverhouding van de aangesloten tv verschijnt. SCHERMINSTELLING TV TYPE: 16:9 SCHERMBEVEILIGING: 16:9 ACHTERGROND: 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN&SCAN LUIDSPREKER VERBINDING: AFSTAND: NIVEAU(VOOR): NIVEAU(SURROUND): TEST TOON: UIT VOOR: 3.0m MIDDEN: 3.0m SURROUND: 3.0m 11 Druk op X/x om de afstand van de voorluidspreker tot de luisterpositie te selecteren en druk op. Aan de slag BASIS 7 Druk op X/x om de instelling te selecteren die overeenkomt met de tv. x Voor een breedbeeld-tv of standaard 4:3-tv met breedbeeldstand [16:9] (pagina 64) x Voor een standaard 4:3-tv [4:3 LETTER BOX] of [4:3 PAN SCAN] (pagina 64) 8 Druk op. Het instelscherm voor het kiezen van de luidsprekerformatie verschijnt. 9 Druk op C/c om de weergave van de luidsprekerformatie te selecteren zoals de luidsprekers effectief zijn geplaatst. Voor details, zie "Optimaal surround geluid voor een ruimte" (pagina 60). LUIDSPREKEROPST. STANDAARD 10 Druk op. Het instelscherm voor het kiezen van de luidsprekerafstand verschijnt. LUIDSPREKER VERBINDING: AFSTAND: NIVEAU(VOOR): NIVEAU(SURROUND): TEST TOON: UIT VOOR: 3.0m MIDDEN: 3.0m SURROUND: 3.0m 12 Druk op X/x om de afstand van de middenluidspreker tot de luisterpositie te selecteren en druk op. LUIDSPREKER VERBINDING: AFSTAND: NIVEAU(VOOR): NIVEAU(SURROUND): TEST TOON: UIT VOOR: 3.0m MIDDEN: 3.0m SURROUND: 3.0m 13 Druk op X/x om de afstand van de surround luidspreker tot de luisterpositie te selecteren en druk op. De Snelinstelling is voltooid. Alle aansluitingen en instellingen zijn gemaakt. Snelinstelling stoppen Druk bij elke stap op DISPLAY. Tip Als u de stand van de luidsprekers wijzigt, moet u de luidsprekerinstellingen herstellen. Zie "Optimaal surround geluid voor een ruimte" (pagina 60). Als u een instelling wilt wijzigen, zie "Gebruik van het instelscherm" (pagina 62). wordt vervolgd 15 NL

16 Aan de slag BASIS Snelinstelling weer oproepen 1 Druk op DISPLAY met het toestel in de stopstand. Het bedieningsmenuscherm verschijnt. 2 Druk op X/x om [INSTELLING] te kiezen en druk vervolgens op. De opties voor [INSTELLING] verschijnen. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 0 : 0 0 : 0 2 DVD VIDEO t LINE VIDEO r LINE RGB "LINE VIDEO": voert videosignalen uit. "LINE RGB": voert RGB-signalen uit. Wanneer uw tv niet compatibel is met RGBsignalen, verschijnt er geen beeld op het tvscherm wanneer u "LINE RGB" kiest. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv. SNEL SNEL VOLLEDIG HERSTELLEN BNR 3 Druk op X/x om [SNEL] te kiezen en druk op. Het Snelinstelling-scherm verschijnt. De uitvoermethode voor videosignalen selecteren Om de methode te kiezen voor de uitvoer van videosignalen via de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op het achterpaneel van de eenheid. FUNCTION VIDEO FORMAT 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om "DVD" te kiezen. 2 Druk op VIDEO FORMAT. Bij elke druk op VIDEO FORMAT verandert de aanduiding als volgt: 16 NL

17 Aan de slag GEVORDERD De demonstratie stoppen X/x/c, "/1 SYSTEM MENU De demonstratiestand in-/ uitschakelen 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "DEMO" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk op of c. 3 Druk op X/x om een instelling te kiezen. De standaardinstelling is onderstreept. "DEMO ON": schakelt de demonstratiestand in. "DEMO OFF": schakelt de demonstratiestand uit. 4 Druk op. De instelling wordt aangepast. 5 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu schakelt uit. Aan de slag GEVORDERD Nadat het netsnoer is aangesloten, verschijnt de demonstratie in het uitleesvenster op het voorpaneel. Door op "/1 op de afstandsbediening te drukken, stopt de demonstratie. Door op "/1 op de eenheid te drukken, stopt de demonstratie niet. Wanneer u de demonstratiestand inschakelt in het systeemmenu, stopt de demonstratie niet ook al drukt u op "/1 op de afstandsbediening. Om de demonstratie te stoppen, zet u de demonstratiestand uit en drukt u vervolgens op "/1 op de afstandsbediening. Indien de demonstratiestand op uit is ingesteld, bespaart het toestel stroom in standbymodus. Als de fabrieksinstellingen nog zijn ingesteld op het toestel (bijvoorbeeld na een "COLD RESET" (pagina 68)), kunt u de demonstratie beëindigen door simpelweg op "/1 op de afstandsbediening te drukken. Anders moet u "DEMO" instellen op "DEMO OFF" om de demonstratie te stoppen. 17 NL

18 De luidsprekers aan een muur bevestigen U kunt de luidsprekers gebruiken door ze op de muur te installeren. De luidsprekers aan een muur bevestigen 1 Neem schroeven (niet meegeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de achterkant van elke luidspreker. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen. 25 mm 4,6 mm 10 mm 4 mm Opening aan de achterkant van de luidspreker (behalve de middenluidspreker) 2 Bevestig de schroeven in de muur. 3 Hang de luidsprekers op aan de schroeven. 4,6 mm 10 mm Achterkant van de luidspreker Gebruik voldoende sterke schroeven die geschikt zijn voor de muur. Draai ze in een balk wanneer het materiaal waaruit de muur is vervaardigd, te zwak is. Bevestig de luidsprekers op een verticale en vlakke muur met de nodige versterking. Contacteer de winkel of installateur voor meer informatie omtrent het muurmateriaal of de schroeven die u dient te gebruiken. Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een ondeskundige montage, een onvoldoende sterke muur of verkeerd aangebrachte schroeven, natuurrampen, enz. 6 tot 9 mm 18 NL

19 Bediening Discs afspelen 5 Plaats een disc. Leg een disc in de lade en druk op A. "/1 Disc-lade Z A Het volume aanpassen H FUNCTION "/1 FUNCTION Plaats een 8-cm disc op de binnenste ring in de lade. Let op dat de disc niet over het midden van de lade schuurt. Duw de disc-lade niet met de vinger dicht om defecten te voorkomen. Plaats niet meer dan een disc op de lade. 6 Druk op H. Het toestel begint te spelen (continue weergave). Regel het volume op de eenheid. Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel. Bediening / X MUTING VOLUME +/./> H x Afhankelijk van de DVD VIDEO of VIDEO CD kunnen sommige functies verschillend of niet beschikbaar zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de disc. 1 Zet de tv aan. 2 Zet de ingangskeuzeschakelaar van de tv op dit toestel. 3 Druk op "/1. Het toestel wordt ingeschakeld. Behalve als het toestel is ingesteld op "DVD", druk dan op FUNCTION om "DVD" te kiezen. 4 Druk op A. Afhankelijk van de status van het toestel, is het mogelijk dat het ingestelde volume niet op het tvscherm verschijnt. Stroom sparen in de standbymodus Druk op "/1 terwijl het toestel inschakelt. Druk eenmaal op "/1 om de stand-bymodus te annuleren. Bijkomende handelingen Naar Stop Pauzeren Afspelen hervatten na pauzeren Naar het volgende hoofdstuk, muziekstuk of scène gaan Naar het vorige hoofdstuk, muziekstuk of scène gaan Druk op x X X of H > (uitgezonderd JPEG). (uitgezonderd JPEG) wordt vervolgd 19 NL

20 Bediening Naar Geluid tijdelijk uitschakelen MUTING. Om de geluidsonderdrukking te annuleren, drukt u er nogmaals op of regelt u het volume met VOLUME +. Het afspelen stoppen en de disc verwijderen De vorige scène opnieuw afspelen* De huidige scène kort snel vooruitspoelen** Druk op Z op de afstandsbediening of A op de eenheid. (direct opnieuw afspelen) tijdens het afspelen. (direct doorspoelen) tijdens het afspelen. * Alleen DVD VIDEO s/dvd-rw s/dvd-r s. De toets kan niet worden gebruikt voor DivXvideobestanden (uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika). ** Alleen DVD VIDEO s/dvd-rw s/dvd-r s/ DVD+RW s/dvd+r s. De toets kan niet worden gebruikt voor DivX-videobestanden (uitgezonderd modellen voor het Verenigd Koninkrijk en Noord- Amerika). Genieten van radio of van andere componenten X/x/c, FUNCTION SYSTEM MENU De aangesloten componenten kiezen Bij bepaalde scènes werkt de functie voor direct opnieuw afspelen of direct doorspoelen mogelijk niet. Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot de gewenste functienaam verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Bij elke druk op FUNCTION verandert de indicatie als volgt. DVD t TUNER FM t TUNER AM t TV t 20 NL

21 De geluidsinvoer van de aangesloten componenten wijzigen Er kan een storing optreden wanneer u naar een tv luistert die is aangesloten op de EURO AV T OUTPUT (TO TV)-aansluiting op het achterpaneel. Dit is geen defect en is afhankelijk van de aangesloten tv. Om dit te voorkomen, kunt u het invoerniveau aanpassen. 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TV" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Druk op SYSTEM MENU. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "ATTENUATE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk op of c. 4 Druk op X/x om een instelling te kiezen. De standaardinstelling is onderstreept. "ATT ON": dempt het invoerniveau. Het uitgangsniveau is gewijzigd. "ATT OFF": normaal invoerniveau. 5 Druk op. De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu schakelt uit. Het geluid van een tv weergeven via alle luidsprekers U kunt het geluid van de tv laten weergeven door alle luidsprekers van dit toestel. Voor details, zie "Stap 1: Het toestel aansluiten op de tv" (pagina 10). SOUND FIELD FUNCTION 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TV" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot het gewenste geluidsveld verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Als u het geluid van een tv of het stereogeluid van een 2-kanaalsbron wilt weergeven via de 6 luidsprekers, kiest u het geluidsveld "PRO LOGIC", "PLII MOVIE" of "PLII MUSIC". Voor details over de geluidsvelden, zie pagina 23. Bediening 21 NL

22 Film- of muziekmodus selecteren U kunt een geschikte geluidsmodus selecteren voor film of muziek. Bediening MOVIE/ MUSIC Druk op MOVIE/MUSIC tijdens de weergave. Druk herhaaldelijk op MOVIE/MUSIC tot de gewenste modus oplicht in het uitleesvenster op het voorpaneel. De standaardinstelling is onderstreept. AUTO: selecteert automatisch de modus die het geluid weergeeft afhankelijk van de disc. MOVIE: zorgt voor geluid bij film. MUSIC: zorgt voor geluid bij muziek. Tip Wanneer de film- of muziekmodus is geselecteerd, wordt "MOVIE" of "MUSIC" weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel. Wanneer "MOVIE" of "MUSIC" niet worden weergegeven in het uitleesvenster op het voorpaneel, is "AUTO" geselecteerd. 22 NL

23 Geluidsregeling Surround geluid weergeven met de geluidsveldfunctie U kunt gebruikmaken van surround geluid door één van de vooraf geprogrammeerde geluidsvelden te selecteren. Op die manier klinkt muziek bij u thuis net als in een bioscoop of concertzaal. SOUND FIELD Automatische weergave van het originele geluid x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD Deze automatische decodeerfunctie detecteert automatisch het type audiosignaal dat wordt ingevoerd (Dolby Digital, DTS of standaard 2- kanaals stereo) en staat eventueel in voor de nodige decodering. In deze modus wordt het geluid weergegeven zoals het werd opgenomen/ gecodeerd, zonder enig effect (bv. nagalm) toe te voegen. Wanneer er echter geen laagfrequente signalen (Dolby Digital LFE, enz.) zijn, wordt een laagfrequent signaal geproduceerd en naar de subwoofer gestuurd. Het geluid van meerdere luidsprekers uitvoeren x AUTO FORMAT DIRECT MULTI Via deze modus kunt u audio afspelen van elk type disc via meerdere luidsprekers. Geluidsregeling Afhankelijk van de bron wordt het geluid niet uitgevoerd vanuit meerdere luidsprekers. Druk op SOUND FIELD. Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD tot het gewenste geluidsveld verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Alle geluidsvelden Geluidsveld Uitleesvenster AUTO FORMAT DIRECT A.F.D. STD STANDARD AUTO FORMAT DIRECT A.F.D. MULTI MULTI Dolby Pro Logic PRO LOGIC Dolby Pro Logic II MOVIE PLII MOVIE Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC 2 CHANNEL STEREO 2CH STEREO 2-kanaalsgeluid weergeven als 5.1-kanaals CD s x Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic maakt vijf uitvoerkanalen uit 2-kanaalsbronnen. In deze modus wordt Pro Logic decodering toegepast op het ingangssignaal en het uitgangssignaal naar de voor- en middenluidsprekers en surround luidsprekers. Het surround kanaal wordt dan mono. x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC Dolby Pro Logic II maakt vijf uitvoerkanalen met volledige bandbreedte uit 2- kanaalsbronnen. Dit gebeurt met een geavanceerde, zeer zuivere matrix surround decodering die de ruimtelijke eigenschappen van de oorspronkelijke opname extraheert zonder nieuwe geluiden of toonvariaties toe te voegen. wordt vervolgd 23 NL

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS

DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, 2004 10:22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder

Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Basishandelingen Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIÓN EN COLOR LCD OPERATION

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie