Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3"

Transcriptie

1 Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4. november 00 ir. J.M. Gerrits TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Leerstoelen Ontwerpen van Draagconstructies. Begrippen Onderstatusbalk: LEES AANDACHTIG DE BEGRIPPEN (illustratie ) EN DE TOOLTIPS Bij wireless netwerkverbinding (op TU of thuis) eerst de VPN starten, dan pas Matrixframe starten. Als je dit niet doe, kom je in de demo-versie terecht. Programma starten op Bouwkunde-pc s (zalen O en N) en via TU gekochte laptops: Het MatrixFrame programma is op de Bouwkunde-pc s en TU-laptops te bereiken via: Start > Programs >Graphics > Matrix Cae 4. > Matrixframe 4. > Matrixframe. Als je nu de demo-versie krijgt, dan is er geen aansluiting naar de licentieserver, laat ICT dit maken. Bij het starten, opslaan/saven, printen en berekenen zoekt het programma eerst de licentie-server en voert

2 INHOUD Illustraties. Begrippen. Projectinstellingen Nieuw MatrixFrame-bestand. Projectinstellingen Bestaand MatrixFrame-bestand 4. Taal en norminstelling 5. Instellen grid 6. Invoer: Constructie = knopen en stavenverloop 7. Wissen staaf 8. Wissen knoop met aanliggende staven 9. Invoer: staafprofielen 0. Invoer: staalprofielen uit profielenbibliotheek. Invoer: gelamineerd houtprofiel niet voorkomend in de profielenbibliotheek. Invoer: randvoorwaarden (= opleggingen). Invoer: scharnierende stafaansluitingen 4. Invoer: belastingen en toe te passen assenstelsels 5. Invoer: permanente belasting = eigen gewicht profielen = belastinggeval = BG 6. Invoer: permanente belasting = rustende belasting als q-last = belastinggeval = BG 7. Invoer: permanente belasting = rustende belasting als puntlast = belastinggeval = BG 8. Invoer: veranderlijke belasting = belastinggeval = BG 9. Invoer: wind van links = belastinggeval 4 = BG4 0. Invoer: belastingcombinaties (fundamenteel en incidenteel). Toetsing geometrie en start berekening. Uitvoer: oplegreacties in de bruikbaarheidsgrenstoestand. Uitvoer: staafdoorbuiging in de bruikbaarheidsgrenstoestand 4. Uitvoer: knoopverplaatsing in de bruikbaarheidsgrenstoestand 5. Uitvoer: staafkrachten in de uiterste grenstoestand 6. Spanningen in MatrixFrame met de normaalspanningsformule 7. Rapport: rapportselectie 8. Rapport: te maken titels 9. Rapport: maken van extra afbeeldingen 0. Rapport: uitvoer voorbeeld Bijlagen:. Profielen met voorspanning. Construeer standaard structuren bij D raamwerken. Construeer standaard structuren bij D raamwerken 4. Construeer gebogen staaf bij D raamwerk 5. Profielen in hoogte en breedte verlopend en raatliggers

3 Het rekenprogramma MatrixFrame van de firma Matrix-Cae Van het rekenprogramma MatrixFrame zijn er versies t.w.:. een volledige en complete versie werkend bij de TUD, gebaseerd op de EN- en NEN-normen. In diverse talen. Hierop is deze Studentenhandleiding van toepassing. Deze versie staat op de pc s in zalen N en O (Julianalaan) en op de via TU gekochte laptops. Als je een WLAN met VPN bij geopend heb, maar krijg je op deze laptops de demo-versie, dan kan het programma de licentieserver niet vinden. Ga naar ICT om dit te herstellen.. een Nederlandstalige studentenversie gebaseerd op de NEN-normen met als beperking: mechanicaberekening van D raamwerken en D/D vakwerken capaciteit: 50 staven, 0 knopen and 5 belastingsgevallen (te bestellen voor 5 via (levertijd ca weken). een Engelstalige studentenversie, gebaseerd op EN-normen met als beperking: mechanicaberekening van D raamwerken en D vakwerken capaciteit: 50 staven, 0 knopen en 5 belastingsgevallen alleen voor staal en beton sterkteklassen alleen met staalprofieltabellen (te gratis te downloaden via Nederlands Engels UGT Uiterste GrensToestand ULS Ultimate Limited State BGT BruikbaarheidGrensToestand SLS Serviceability Limited State BG belastinggeval LC load case G permanente belasting dead load Q veranderlijke belasting live load q gelijkmatig verdeelde belasting uniform member load F puntlast nodal concentrated load FC fundamentele belastingcombinatie PC persistent IC incidentele belastingcombinatie AC accidental u staafdoorbuiging member deflection u knoopverplaatsing nodal displacements index d rekenwaarde design value

4 . Projectinstellingen Nieuw MatrixFrame bestand Kies D raamwerk en vul de gegevens in zet je profiel op: Easy to learn, easy to use mxp. Projectinstellingen Bestaand MatrixFrame bestand Selekteer het gewenste bestand en controleer de gegevens

5 4. Taal- en norminstellingen opties taalinstelling Zet voor - houtberekeningen op NEN. - staalberekeningen op NEN of EN 5. Instellen grid 4 Het instellen van het juiste grid is handig als je de constructie d.m.v. tekenen gaat invoeren. 5 Voer je de tekening numeriek in, dan is het instellen van een grid overbodig. 6

6 6. Invoer: constructie = knopen en staven Staafnummer. LET OP de positieve Z-richting Knoopnummer een KNOOP-symbool is een punt in de constructie: - waar of meerdere staven elkaar ontmoeten; - opdat punt komt een uitwendige belasting (puntlast); - van dat punt zijn de berekeningsresultaten nodig; - de staven zijn buig vast met elkaar verbonden (default).

7 Wissen staaf tekenen (=volgnummers) numeriek (=volgnummers+a) a klik op staaf klik + DEL 8. Wissen knoop met aanliggende staven tekenen (=volgnummers) klik op knoop + DEL numeriek (=volgnummers+a) a klik + DEL

8 Invoer: staafprofielen Eigenschappen invoeren voor zelf ontworpen doorsnedevormen en materialen (A, I en E) Eigenschappen invoeren aan de hand van gegeven doorsnedevormen (afmetingen) Eigenschappen ophalen uit (intern) profielenboek: - o.a. HEA, HEAA, HEB, IPE en UNP - kokers en buisprofielen - hoedprofielen - houtprofielen (gezaagd = C8 of C4; gelam.= GL4h; overige kwaliteiten in Nederland niet leverbaar) Betonkwaliteiten oud - nieuw B5 - C0/5 B5 - C8/5 B45 - C5/45 0. Invoer: staalprofielen uit profielenbibliotheek 5 klik op staaf 4 klik hier als alle geselekteerde staven (met shift of cntrl) of alles alle staven hetzelfde gekozen profiel hebben a a

9 Invoer: gelamineerd houtprofiel niet voorkomend in profielenbibliotheek in meters! 4 5 in Nederland uitsluitend leverbaar: GL4h klik op staaf of klik hier als alle geselekteerde staven (met shift of cntrl) of als alle staven hetzelfde gekozen profiel hebben. Invoer: randvoorwaarden (=opleggingen) selekteer knoop a a

10 . Invoer: scharnierende staafaansluitingen klik op staaf of staafdeel a default = buigstijf max. aantal scharnieren = aantal staven - a 4. Invoer: belastingen en toe te passen assenstelsels Globaal assenstelsel Lokaal staafassenstelsel Globaal staafassenstelsel ( bijv. bij veranderlijke belasting) (bijv. bij windbelasting) (bijv. bij rustende belasting)

11 5. Invoer: permanente belasting = eigen gewicht profielen = belastinggeval = BG 4 voer in; hierdoor weet het programma het eigen gewicht van het reeds ingevoerde profiel (interne profielenbibliotheek) 5 a let op globale staafassenstelsel invoer wissen: cursor op de te wissen rij + del (gelijk als bij Excel) 6. Invoer: permanente belasting = rustende belasting als q-last = belastinggeval = BG 4 5 a let op globale staafassenstelsel selekteer staaf (wordt rood), dan klik en de belasting is ingevoerd.

12 7. Invoer: permanente belasting = rustende belasting als puntlast = belastinggeval = BG selekteer knoop/knopen a let op globale assenstelsel (dit gaat automatisch bij puntlast in knoop) 4 selekteer staaf a let op globale staafassenstelsel 4 m 4

13 8. Invoer: veranderlijke belasting = Q = gelijkmatige belasting = belastinggeval = BG let op globale assenstelsel selekteer staaf a let op globale assenstelsel.5m 7.m 4 Q als bloklast

14 9. Invoer: wind van links = belastinggeval 4 = BG4 als q-last. selekteer staaf a let op! lokale assenstelsel i.v.m. schuingeplaatste staven Let op! In te voeren waarde is negatief i.v.m. lokale assenstelsel, want knoop K is beginknoop van staaf S Invoer: wind van links = BG4 als punt-last. selekteer knoop let op! globale assenstelsel a

15 0. Invoer: belastingcombinaties (fundamenteel en incidenteel) NIET GEBRUIKEN Ons doel: dimensioneren globaal Gebruik de belastingfactoren uit DC-Basis fundamentele belastingcombinaties per kolom wordt een belastingcombinatie gemaakt d.m.v. de belastingfactor in te typen incidentele belastingcombinaties 4 per kolom wordt een belastingcombinatie gemaakt d.m.v. de belastingfactor in te typen N.B. De in te voeren belastingfactoren en het aantal in te voeren kolommen (= combinaties) zijn mede afhankelijk van het type constructie (wel/geen uitkraging) en op welke eisen wordt gecontroleerd.

16 . Toetsing geometrie en berekening. Uitvoer: oplegreacties in de bruikbaarheidgrenstoestand

17 Uitvoer: staafdoorbuiging in de bruikbaarheidsgrenstoestand a max. doorbuiging van S onder I.C. 4. Uitvoer: knoopverplaatsing in de bruikbaarheidsgrenstoestand

18 5. Uitvoer: staafkrachten in de uiterste grenstoestand. 6. Spanningen in MatrixFrame met de normaalspanningsformule. Matrixframe heeft geen mogelijkheden om de normaalspanningformule te genereren; wel zijn alle tabellen in MatrixFrame opgezet als een spreedsheet. Dit betekent dat je tabellen kan kopiëren naar en uit Excel σ = max. spanning = normaalspanning + buigspanning ofwel = abs(n/a) + abs(m/w) ofwel = abs(n/a) + abs(m*z/i) N = normaalkracht A = profieloppervlak M = moment W = weerstandsmoment z = halve profielhoogte I = kwadratisch oppervlakte moment Werkwijze: A. Start Excel B. Bepaling max. optredende moment per staaf C. Kopieer de staafkrachtentabel (zie ill. 5 rechtsonder) en plak deze in Excel. Voeg toe de kolom Mmax. Hier komt het maximale moment van de staaf, dat berekend wordt met =(MAX(ABS(D);ABS (E);ABS(G))) D. Bepaling van het weerstandsmoment per staaf. Dit kan verkregen worden door: - óf het berekenen het weerstandsmoment - óf te zoeken in een profielenboek - óf door het kwadratisch oppervlakte moment (Iy) te delen door de halve profielhoogte (h) (zie ill. 0 / )

19 LET OP In MatrixFrame wordt alles in kn en m toegepast. NB Trgh.mom. is het kwadratisch oppervlak moment (= traagheidsmoment). (zie ill. 0) E. De maximale optredende spanning per staaf Voor de staalkwaliteit S5 is f y;rep = f m;d = f t;d = f c;d = 5 N/mm =.5E+05 kn/m = 5000 kn/m. max. optredende spanning =ABS(K/M)+ABS(L*O/N) in kn/m Conclusie: Bij alle belastingscombinaties worden de rekenwaarden van de profielen overschreden. Dus de profielen moeten aangepast worden en dan constructie opnieuw berekenen. Van tevoren was deze zeer grote spanningoverschrijding bekend, want er was een lagere profielhoogte gekozen dan de vuistregel aangeeft. Als een IPE400 was toegepast, dan was de max. spanning.95e+5 kn/m <.5E+05 kn/m (= S5). 7. Rapport: te maken titels

20 8. Rapport: keuze van de af te drukken items selecteer uitsluitend de gewenste items 9. Rapport: maken van extra afbeeldingen

21 0. Rapport: uitvoer voorbeeld..

22 . 4.

23 Normaalspanningcontrole en UC alle optredende spanningen zijn groter dan.5e+05 kn/m dus UC>> De maximale staafdoorbuigingen zijn groter dan 0.004*0, dus UC >> 5. NB De gekozen profielen voldoen niet aan de eisen. Dus andere profielen kiezen en opnieuw berekenen en controleren. Alle profielen moeten aan de norm-eisen voldoen. (UC<=)

24 . Profielen met voorspanning N.B. Kabels worden gebruikt in de civiele techniek bij o.a. tuibruggen.. Construeer standaard structuren bij D raamwerken

25 scharnierspant cirkel verdiepingsgebouw N-vakwerk parabool V-vakwerk

26 . Construeer standaard structuren bij D raamwerken scharnier spant verdiepingsgebouw

27 D vakwerk, rooster D vakwerk, vierkant op diagonaal vierkant D vakwerk, vierkant op dubbel D vakwerk, vierkant op vierkant lattice koepel

28 net koepel radiale koepel Schwedler koepel 4. Construeer gebogen staaf bij D raamwerk

29 6. Profielen in hoogte en breedte verlopend en raatliggers Open Venster Profielen (zie illustratie 9) Open tabblad Vorm hb he be bb Bij verlopende profielen eerst vakje Taps aanvinken, dan afmetingen wijzigen in de witte vakjes. Voor raatliggers eerst vakje Raatligger aanvinken, dan afmetingen wijzigen in de witte vakjes. profielvorm dan splitsen in profielen P P

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

Posters maken in PowerPoint

Posters maken in PowerPoint Posters maken in PowerPoint Een mini handleiding Nieuwe Media Dienst 2009 http://www.ua.ac.be/icnmd 1. Algemeen Het printen van grote posters is een kostbare zaak en duurt lang. Om mislukkingen te vermijden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Multilingual OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0

Multilingual OTYS Recruiting Technology. Versie 2.0 Multilingual OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL U

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

How To (person) Hieronder volgt een uitleg welk veld zie ik met een aantal scherm voorbeelden: Scherm beeld # 1. Invul tips: Link aanklikken

How To (person) Hieronder volgt een uitleg welk veld zie ik met een aantal scherm voorbeelden: Scherm beeld # 1. Invul tips: Link aanklikken How To (person) 1. De eerste keer inloggen NFC database. Let op: ieder e-mailadres MOET uniek zijn en kan niet gebruikt worden voor andere personen of bedrijven. Elke naam binnen een bedrijf moet ook een

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie