Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor"

Transcriptie

1 Auteursrecht c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de strikte beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van tekstdelen uit deze scriptie. Versie: 5 Mei 2009

2 ii Auteursrecht

3 Voorwoord Om mijn opleiding van Industrieel Ingenieur Elektronica-ICT met optie ICT te vervolledigen heb ik deze masterproef geschreven. Deze masterproef kon slechts tot stand komen dankzij de medewerking van vele mensen, maar vooral dankzij de rma Cypress Semiconductor die het onderwerp voor deze proef voorstelde. Daarom wil ik ook in eerste plaats mijn bedrijfspromotor, ing. Dirk Van Aken, uitdrukkelijk bedanken voor de professionele steun gedurende het volledige academiejaar. Eveneens zijn collega's, in bijzonder ing. Ken Vermeulen en ing. Floris Lambrechts. Uiteraard dank ik mijn hogeschoolpromotor ir. Jan Meel voor zijn wetenschappelijke ondersteuning en tips. Last but not least een dankjewel aan Jessica Van den Broeck voor het nalezen van de masterproef en mijn familie voor de mentale ondersteuning. Van den Broeck Michael

4 iv Voorwoord

5 Abstract in het Nederlands Titel: Ontwerp van een LCMS demo camera met SpaceWire interfacing. Situering Masterproef: Bij Cypress Semiconductor ontwikkelen ze CMOS-beeldsensoren die aan de behoeften van de klant worden aangepast. Het ontwerp van actieve pixelsensoren voor specieke toepassingen helpt de klant om unieke producten met state-of-the-art prestaties te creëren. Ons product is de LCMS (Low Cost and low Mass Startracker) CMOS-beeldsensor, ontworpen voor navigatie doeleinden in de ruimtevaartindustrie. De sensor wordt gebruikt als StarTracker, een instrument dat instaat voor de oriëntatiebepaling van de satelliet. De masterproef bestaat erin een PCB ontwerp te maken voor de demo camera en een software driver in C# te programmeren. Deze driver maakt een communicatie via het SpaceWire protocol tussen de demo camera en de PC. Daarnaast bezit deze driver controle software om de camera aan te sturen en te evalueren in BenchTools, een grasche user interface (GUI) van Cypress. Doel Masterproef, uitwerking en resultaten: Het doel van de masterproef is het ontwerpen van een demo opstelling zodat klanten kunnen experimenteren met de sensor beschreven in de datasheet. Als theoretische achtergrond werd een literatuurstudie gedaan over CMOS-beeldsensoren en het communicatieprotocol SpaceWire. Ons startpunt bestond uit een bestaand PCB ontwerp met LCMS camera controle software dat in Java is geschreven. Er werd gevraagd de PCB te optimaliseren naar Cypress eisen welk resulteerde in 70 x 70 mm prototype. Na een revisie van het prototype ontstond v1.1 en lieten we deze nale versie fabriceren. Bij Cypress Semiconductor werkt men met Microsoft.NET framework. Daar de Java code hierin niet wordt ondersteund, moest de code geport worden naar C#. Voor de Java applicatie is er een driver voorzien die communiceert met SpaceWire. In C# is er een testprogramma geschreven om de functionaliteit te gebruiken. Nadat de communicatie gelegd is, bestond de opdracht erin de Java code, om de sensor aan te sturen, in te bouwen. De LCMS driver die hieruit ontstaat kan gebruikt worden in BenchTools, een software applicatie van Cypress dat als platform dient om sensoren te evalueren. Het resultaat is een Windows-based software applicatie waarin de LCMS demo camera geprogrammeerd en getest kan worden.

6 vi Abstract in het Nederlands

7 Abstract in het Engels Title: Design of a LCMS demo camera with SpaceWire interfacing. Thesis Location: Cypress Semiconductor develops custom CMOS image sensors designed to the needs of their customers. Application specic active pixel image sensor designs helps their customers to create unique products with state-of-the-art performance. Our product is the LCMS (Low Cost low Mass StarTracker) CMOS image sensor that is designed for navigation purposes in space environments. It is used as StarTracker, an instrument used in satellites to determine the position of the satellite in orbit. The master thesis includes a PCB design of the demo camera and programming a software driver in C#. This driver enables the communication between the demo camera and the PC by using the SpaceWire protocol. Next to this, this driver has control software to access the camera and to evaluate this in BenchTools, a graphical user interface (GUI) of Cypress. Thesis goal, procedure and results: The purpose of this thesis is to design a standalone demo camera which will allow customers to evaluate the sensor as described in the datasheet. As theoretical background a literature study was done with respect to CMOS image sensor and the SpaceWire communication protocol. As starting point there was an existing PCB design with LCMS camera control software that is written in Java. The goal is to optimize this PCB to Cypress requirements which resulted in 70 x 70 mm prototype. After a revision of the prototype, v1.1 existed and we requested to manufacture this nal version. Cypress Semiconductor is supported by a Microsoft.NET framework. As.NET does not support the Java code, it needs to be proceeded in C#. In Java applications there is a driver provided to communicate with SpaceWire. In C# we have to build a test program to use this feature. The purpose existed into using the Java code to access the sensor after the connection was build. The LCMS driver can now be loaded into BenchTools, a software application developed by Cypress that serves as a platform to evaluate sensors. The result is a Windows-based software application where the LCMS demo camera can be programmed and tested.

8 viii Abstract in het Engels

9 Short Summary Introduction The purpose of this thesis is to design a standalone demo camera with SpaceWire interfacing. This can be used in the future as demonstrator which will allow customers to evaluate the sensor as described in the datasheet. The LCMS is a technology demonstrator for a future low cost, low mass StarTracker characterized by very high levels of integration and therefore demanded a high level of on-chip functionality to reduce the StarTracker component count in space applications. A datasheet [1] is available that serves as a detailed specication of performance and functionality of the technology demonstration LCMS star tracker sensor. StarTrackers are used to measure the direction towards selected stars. This can be used in a satellite, for example to determine the orientation of the space vehicle. The satellite uses the SpaceWire communication protocol to communicate with the dierent parts on board. A demo will be established and this application will be simulated on the PC by using the SpaceWire-USB Brick. The result is available in Window-based software application that is presented by BenchTools. CMOS imaging sensors The LCMS standalone demo camera holds a LCMS CMOS Active Pixel image Sensor (CMOS APS). It is developed as prototype in order to experiment with it. Afterwards the LCMS CMOS APS will be integrated on a StarTracker instead of a CCD image sensor. The sensor is a technology demonstrator for future highly-integrated sensor heads that enables StarTrackers to be built with smaller dimensions, lower mass, reduced system complexity, and lower power, while maintaining a minimal standard of performance. Active pixel sensor (APS) imagers have several advantages compared to CCD's. They can be produced more cost eectively, are smaller and use less power. The main properties that lead to benets for APS imagers are derived from the fact that APS imagers are manufactured on a less complicated and less expensive CMOS process and have an architecture that enables easier addressing of individual pixels, which is very attractive for StarTrackers in space applications.

10 x Short Summary Other major advantages of APS technology are a cheaper production process; they run on a single supply voltage or at least a low number of voltages; analog and digital signal processing can be included on the same chip (ampliers, A/D conversion, individual pixel or pixelgroup addressing ). Lower capacitive loading is needed on the driving lines and therefore less power consumption. If required, windowed readout (of a selected region of interest) can be applied, allowing further power reduction or higher speed readout. No blooming around saturated pixels. All the advantages facilitates a better performance of simultaneous detection in the FOV (eld of view) of objects with dierent brightness. Moreover APS images have better resistance to (cosmic) particle radiation. Though APS imagers also have disadvantages, such as a lower llfactor, lower quantum eciency, less UV response. Low UV response and low quantum eciency are disadvantages associated with the top layers on the chip which are there to provide interconnections. These layers tend to block and/or lter some of the incident light. The lower llfactor has mainly to do with the surface area required to give room for the CMOS read-out circuitry. The CMOS APS is a relatively young device and one may expect that for the technological disadvantages future technological solutions will be found. SpaceWire SpaceWire is a communication network that is used onboard a spacecraft. It is designed to connect high data-rate sensors, large solid-state memories, processing units and the downlink telemetry subsystem providing an integrated onboard data-handling network. SpaceWire links are serial, high-speed (2 Mbits/sec to 400 Mbits/sec), bi-directional, fullduplex, point-to-pointdata-links, which connect together SpaceWire equipment. It is based on the DS-DE part of the IEEE-1355 standard combined with the TIA/EIA-644 Low Voltage Dierential Signalling (LVDS) standard. The SpaceWire standard covers the following protocol levels. Physical Level denes connectors, cables and EMC specications. Signal Level denes signal encoding, voltage levels, noise margins and data rates. Character Level denes the data and control characters used to manage the ow of data across a link. Exchange Level denes the protocol for link initialisation, ow control, fault detection and link restart. Packet Level denes how data is transmitted via a SpaceWire link is split up into packets. The following informative protocol levels are also provided. Network Level denes the form of routing switches used to build a network from SpaceWire links and how packets are transferred from a source node to a destination node across a network. Error Recovery Scheme provides recommendations for error detection, error recovery and error reporting. Application level denes his use onboard a spacecraft and other applications. The LCMS demo camera oers the SpaceWire interface for data output interface. The interface is fully SpaceWire-compliant but is restricted to a point-to-point use. The LCMS strictly serves as a slave device, operated at 10Mbps or 20Mbps, i.e. considerably lower than the SpaceWire standard's 400Mbps maximum. The LCMS's SpaceWire link can sustain full frame readout at

11 5 frames per second, using data packing techniques to fold 12 bit pixel data into SpaceWire's 8 bit transport units. PCB design The printed circuit board (PCB) is a component made of one or more layers of insulating material with electrical conductors. The insulator is typically made on the base of ber reinforced resins, ceramics, plastic, or some other dielectric materials. During manufacturing the portions of conductors that are not needed are etched o, leaving printed circuits that connect electronic components. The goal is to optimize the PCB to Cypress requirements which resulted in 70 x 70 mm prototype, the LCMS board v1.0. After a revision of the prototype, a nal v1.1 was created and used. PCB design can be challenging, time consuming, and very dicult to gure out how to get started. So we have decided our printed circuit board design into 3 sections: schematic design, PCB footprints and PCB layout. We followed the PCB design process to build our PCB. This design process/workow will give you a birds eye view of each step necessary to build the circuit design through assembly and nal test. For the PCB design we used Altium Designer Summer 2008 as software package. Tutorials [2] were used to build a professional PCB design. Demo Software The software we wrote for the LCMS demo camera was written in the C# programming language. There Cypress supports only Microsoft.NET framework the existing Java must be ported in C#. The LCMS control software has been developed in Java and requires a native driver to be installed to communicate with SpaceWire. For C# there is not a driver provided so we had to build a test program to use this feature. The purpose existed into using the Java code to access the sensor after the SpaceWire connection was build. The LCMS driver can now be loaded into BenchTools, a software application developed by Cypress that serves as a platform to evaluate sensors. We discuss the demo software by explaining the most important functions of the code and techniques we used through the software design. xi

12 xii Results and conclusion Short Summary The two last parts of this research include evaluating the PCB and writing the demo software. To build the standalone demo camera, we have optimized the existing 110 x 130 mm PCB design of ESA to a 70 x 70 mm PCB design with Cypress requirements. Before a nal version could be manufactured, we had to made a prototype. Afterwards the PCB was ready to being tested. A few errors were noted. Therefore updates were done from v1.0 to v1.1. The schematic and PCB design was adjusted and this resulted in the LCMS board v 1.1 that can be used as demonstrator in the standalone demo camera. A communication protocol is required to guide the LCMS sensor of the demo software. This is the SpaceWire protocol. The functionality of this protocol is written in C# and is tested afterwards in the test program. This functionality can now be used at Cypress as Spacewire controller next to the two existing Ethernet-based sensor controllers. In this way sensors who communicate with SpaceWire will be recognized automatically in Benchtools and directed. The last assignment implied porting the existing Java code in C#. This is the LCMS driver. This driver is loaded in BenchTools where the sensor was programmed and tested. During the debugging of the LCMS driver an error was received with receiving the pixel data. One of the problems was the fact that the SpaceWire-USB Brick incorrectly worked. After reporting this problem to Star-Dundee and performing an update of the driver and rmware, pixel data could be received and an image could be formed. As the problem was only discovered at a late phase of this thesis, the result of the image recording in BenchTools has been left out. This problem will be examined further and eventually the demo software will be operational by the end of the academic year.

13 Inhoudsopgave Auteursrecht Voorwoord Abstract in het Nederlands Abstract in het Engels Short Summary Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen Lijst van guren i iii v vii ix xiii xvii xix 1 Inleiding Algemene situering Cypress Semiconductor LCMS demo camera CMOS-beeldsensor PCB ontwerp SpaceWire protocol Demo software Verder verloop van masterproeftekst CMOS-beeldsensoren 7

14 xiv INHOUDSOPGAVE 2.1 Inleiding LCMS CMOS-beeldsensor CMOS Active Pixel Sensor Algemeen CMOS-beeldsensor Het opvangen van licht in een CMOS-beeldsensor n-well active pixels CCD-beeldsensor Vergelijking van CMOS en CCD Aan de hand van parameters Voor -en nadelen Toepassingsgebied Besluit SpaceWire protocol Inleiding SpaceWire Toepassingsgebieden Geschiedenis De standaard Randeisen in ruimtemissies Algemene werking Protocol stack Fysisch niveau Signaal niveau Karakter niveau Exchange niveau Pakket niveau Netwerk niveau Toepassingsniveau Besluit

15 INHOUDSOPGAVE xv 4 Demo camera ontwikkeling Inleiding Hardware ontwikkeling Inleiding Het PCB ontwerp proces Denkwerk voor het ontwerp De voorbereiding PCB design setup Routen van de PCB Uitvoering Post Processing Soldeertechniek voor SMD componenten Software ontwikkeling Inleiding C# Flowchart van de demo software Class1.cs LCMS.cs StarDundee Brick TestExample LCMS:Sensor CommSpW & Communication Analyse / Debug Het PCB ontwerp Debugging Testen Revisie De demo software LCMS driver BenchTools

16 xvi INHOUDSOPGAVE 4.5 Besluit Conclusie Algemene conclusie Bedenkingen voor verder werk A Bill of materials 73 B Schematisch LCMS board 77 C PCB LCMS board 79 D C-sharp functies 83 Bibliograe of Referenties 89 CD 91

17 Lijst met gebruikte afkortingen ADC Analog to Digital Converter API Application Programming Interface APS Active Pixel Sensor BER Bit Error Rate BOM Bill of Materials CCD Charge Coupled Device CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor DLL Dynamically Linked Library EMC Electromagnetic compatibility ESA European Space Agency ESD Electrostatic Discharge ESTEC European Space Research and Technology Centre FIFO First In First Out FOV Field of View FPGA Field Programmable Gate Array GUI Graphical User Interface

18 xviii Lijst met gebruikte afkortingen IDE Integrated Development Environment IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IMEC Interuniversitair Micro-electronica Centrum ISO-OSI ISO Reference Model for Open Systems Interconnection JAXA Japan Aerospace Exploration Agency LCMS Low Cost Mass StarTracker LVDS Low Voltage Dierential Signaling LSB Least Signicant Bit MSB Most Signicant Bit NASA National Aeronautics and Space Administration OSI Open Systems Interconnection PCB Printed Circuit Board PECL Positive Emitter Coupled Logic PLCC Plastic Leaded Chip Carrier SLA Search-Less Algorithm SMD Surface-mounted device USB Universal Serial Bus UV Ultra Violet WARC World Administrative Radio Convence

19 L¼st van guren 1.1 Opstelling van de LCMS demo camera Algemene situering van de LCMS demo camera in blokdiagram Het logo van Cypress Semiconductor Voorstelling van een LCMS CMOS-beeldsensor Weergave van het PCB ontwerp Weergave van het C# testprogramma om met SpaceWire te communiceren LCMS complexiteit op systeem-niveau Architectuur van de LCMS chip Opbouw van een CMOS-beeldsensor Flowchart: het nemen van een beeld in een CMOS-beeldsensor Het schema en de opbouw van APS Signalen in een APS Principe van een CCD chip StarTracker Vereenvoudigd blok van de StarTracker architectuur Sterrenhemel (1) Sterrenhemel (2) SpaceWire interfacekabel Earthcare: een observatiesatelliet IEEEE /SpaceWire netwerk architectuur SpaceWire 9-pin D-type connector Werkingsprincipe van SpaceWire

20 xx LœST VAN FIGUREN 3.10 Flowchart - tokensprincipe OSI-model links, SpaceWire model rechts Doorsnede SpaceWire bekabeling Aansluiting van de 9-pin D-type SpaceWire connector Seriële punt-tot-punt datalink LVDS principe LVDS signaalniveaus LVDS operatie Data-Strobe (DS) principe SpaceWire data karakters SpaceWire controle karakters SpaceWire timecode karakter Verloop van een SpaceWire link Pariteitsdekking bij foutdetectie (1) Pariteitsdekking bij foutdetectie (2) State diagram van een SpaceWire link Herstarten van een SpaceWire link SpaceWire netwerkconguratie De LCMS demo camera Het bestaande PCB ontwerp van ESA Instellen van de ADC PCB lay-out in 4 lagen Het gemaakte PCB ontwerp Solderen van een SMD weerstand of capaciteit Flowchart van de demo software Debuggen van het PCB ontwerp met oscilloscoop SpaceWire USB-Brick interface Command-line-interface om de SpaceWire functionaliteit te testen GUI based application om SpaceWire pakketten te versturen en te ontvangen Ontvangen van pixelwaarden die het beeld gaan vormen

21 LœST VAN FIGUREN xxi 4.13 LCMS sensor evalueren in BenchTools A.1 Bill of materials deel A.2 Bill of materials deel A.3 Bill of materials deel B.1 Schematisch LCMS board C.1 PCB LCMS board voorkant C.2 PCB LCMS board achterkant D.1 Flowchart van de LCMS demo software

22 xxii LœST VAN FIGUREN

23 Hoofdstuk 1 Inleiding Het doel van de masterproef is het ontwerpen van een LCMS 1 standalone 2 demo camera met SpaceWire interface. Deze kan in de toekomst dienen als demo opstelling zodat klanten kunnen experimenteren met de sensor beschreven in de datasheet. De masterproef is uitgevoerd voor het bedrijf Cypress Semiconductor die het onderwerp had voorgesteld. Figuur 1.1: Opstelling van de LCMS demo camera. In g. 1.1 wordt de LCMS demo camera voorgesteld. LCMS is een chip ontwikkeld als demo om de ruimtevaart toepassing `StartTracker' ervan te demonstreren. Van de LCMS sensor is er een datasheet [1] beschikbaar die diende als een nadere specicatie van de prestaties en functionaliteit van de technologie. De StarTracker is een instrument dat instaat voor de oriëntatiebepaling van de satelliet welke gebruik maakt van het SpaceWire protocol om te communiceren met de verschillende onderdelen aan boord. We gaan een demo opstelling realiseren en deze toepassing simuleren op de PC door gebruik te maken van de SpaceWire-USB Brick [3]. Het resultaat volgt in een Windows-based Software Application dat gepresenteerd wordt in BenchTools 3. 1 LCMS: Low Cost and low Mass Startracker beeldsensor is een Startracker op chip (Cypress, B). 2 Standalone: op zichzelf staand systeem dat enkel afhankelijk is van het besturingssyteem. 3 BenchTools: software dat ontworpen is door Cypress dat als platform dient om camera's aan te sturen.

24 2 Inleiding 1.1 Algemene situering Figuur 1.2: Situering van de masterproef. In g. 1.2 is de situering van de LCMS demo camera grasch weergegeven. De demo camera ontwikkeling omvat zowel een hardware als software gedeelte. Om de communicatie tussen de hardware (1) en software (3) te voorzien is er het SpaceWire protocol (2), dat dient als communicatie protocol. Met de SpaceWire interface op de digitale camera kan deze door het gebruik van de SpaceWire-USB Brick verbonden worden met de USB interface op de PC. 1. Als hardware is er een bestaand PCB ontwerp (110 x 130 mm) ter beschikking. Deze PCB werd geoptimaliseerd tot het ontwerpen van een PCB (70 x 70 mm) volgens Cypress eisen. Dit geheel vormt een praktisch PCB dat geschikt is voor de klant als demo. 2. In de literatuurstudie is het communicatieprotocol SpaceWire geanalyseerd. Het vormt de basis om de communicatie in de software te implementeren. 3. De gekozen programmeertaal voor de software is C# 4. Bij Cypress werkt men in een Microsoft.NET framework omgeving. Er moest een testprogramma geschreven worden in C# om te kunnen communiceren met de SpaceWire-USB Brick zodat er een verbinding met de demo camera ontstaat. Hierna moest de functionaliteit van de bestaande Java code (camera controle software) omgezet worden in C# code om de sensor aan te sturen. Het resultaat van beiden is de LCMS driver. Uit de LCMS driver wordt een DLL 5 gegenereerd die we in BenchTools kunnen inladen. In BenchTools maken we de connectie en wordt de camera geprogrammeerd. BenchTools doet dienst als Windows-based Application platform, hierin kan men debuggen en de functionaliteit testen. Uit dit project kan er een demonstratiekit geleverd worden naar de klant toe, waarmee men de demo camera kan evalueren. 4 C# (uitgesproken als 'C sharp') is een objectgeoriënteerde programmeertaal ontwikkeld door Microsoft. 5 DLL: `Dynamically Linked Library' een verzameling softwareroutines.

25 1.2 Cypress Semiconductor Cypress Semiconductor Figuur 1.3: Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductor (g. 1.3) is een wereldspeler op het gebied van CMOS digitale beeldsensoren voor verschillende applicaties zoals industriële visie, beeldverwerking op hoge snelheid, medische beeldvorming, beveiliging, militaire doeleinden en ruimtevaart. De ruimtevaart applicaties omvatten CMOS-beeldsensoren voor digitale zonnesensoren, StarTrackers, observatie camera's en wetenschappelijke instrumenten. Cypress levert kant en klare oplossingen van design tot manufacturing, test en customer support. De portfolio van Cypress Image Sensors bevat meer dan 50 custom producten en 10 standaard producten. Hiermee worden unieke producten met state-of-the-art 6 prestaties afgeleverd. 1.3 LCMS demo camera CMOS-beeldsensor Op mijn stagebedrijf Cypress Semiconductor was er een uitgebreide trainingscursus over de werking van CMOS-beeldsensoren. De volledige beschrijving en werking van de gebruikte CMOSbeeldsensor (g. 1.4) wordt in hoofdstuk van de masterproef behandeld. Figuur 1.4: LCMS CMOS-beeldsensor. 6 State of the art: het hoogste niveau van ontwikkeling, dat op een bepaald tijdstip is bereikt.

26 4 Inleiding De markt van beeldsensoren is verdeeld in twee groepen. De ene groep is die van de traditionele CCD-beeldsensoren. Deze zijn al zo'n 30 jaar in ontwikkeling en beheersen het grootste deel van de markt. De andere groep is die van de CMOS-beeldsensoren. Hoewel CMOS-technologie reeds gebruikt werd voor CCD, heeft het tot op heden nog niet kunnen doorbreken. Dit omdat de CMOS-technologie niet aan dezelfde specicaties kon voldoen als CCD. Het ging dan voornamelijk om de beeldkwaliteit. [4] De voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van CMOS-technologie zijn de volgende: Doordat het mogelijk is controle -en interfacecircuits mee in te bouwen op de chip, kan er heel wat plaats bespaard worden in de randelektronica die de chip aanstuurt. Hierdoor is de randelektronica van een CMOS-beeldsensor veel eenvoudiger dan zijn CCD-tegenhanger. Het productieproces is vele malen goedkoper dan dat voor CCD. Het fabriceren van prototypes voor testing gaat veel sneller. CMOS sensoren geven direct een digitaal of analoog signaal dat vatbaar is voor interpretatie waardoor er minder elektronica nodig is in de rest van de camera. Met elektronica bedoelen we dan de sturing en bewerking van elk sensorsignaal van elke pixel tot een bruikbare elektrische puls met eventueel digitalisatie op de chip. Bovendien gebruiken CMOS sensoren minder energie dan CCD sensoren. Dit maakt CMOS sensoren onder andere geschikt voor apparaten die niet te groot mogen zijn zoals mobiele telefoons PCB ontwerp De Europese ruimtevaartorganisatie ESA stelde Cypress Semiconductor een PCB ontwerp ter beschikking. Dit werd het vertrekpunt tot het ontwerpen en assembleren van een geoptimaliseerd PCB ontwerp, weergegeven in g In hoofdstuk 4.2 van de masterproef zal het volledige ontwerp beschreven worden. Het nieuwe ontwerp is tot stand gekomen met de software Altium Designer Summer Online tutorials [2] waren beschikbaar. Figuur 1.5: PCB ontwerp.

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

Visietechnologie. Deel 3: De camera

Visietechnologie. Deel 3: De camera Visietechnologie Deel 3: De camera CCD vs CMOS Analoog vs digitaal Kleurencamera s Nieuwe technologien Johan Baeten 3.1 Werelwijde Cameramarkt in 2002 Total Market 630 Mio. Smart Camera 11% Digital Line

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK Specifications: SPID BIG RAK PWM Azimuth Rotator BIG RAK @ 12V BIG RAK @ 18V Turning torque in-lbs/nm 2,800 in lb/315 Nm 3,600 in lb/403 Nm Brake Torque in lbs/nm

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel)

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel) Intro tot Arduino Wat is Arduino? Volgens de website: Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers,

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics. Koenraad Achten Presales Engineer

Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics. Koenraad Achten Presales Engineer Intelligente en toegankelijke proces & instrumentatie diagramma s (P&ID) met Creo Schematics Koenraad Achten Presales Engineer Wie is Savaco Platinum Partner van PTC 25 jaar ervaring CAD, PDM & PLM Gevestigd

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations

Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Satellite Orbit Determination with the Global Educational Network for Satellite Operations Het project in het kort en de opgedane ervaringen Open Universiteit Nederland Faculteit Computer Science TouW

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. vals Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Handleiding bij het gebruik van een microcontroller in het Accelerometerproject (Project II) Er zijn speciaal voor het Accelerometerproject

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet. Technical Description

Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet. Technical Description Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet Technical Description By Paul Langemeijer PaulLangemeijer@hotmail.com Document version 1.7 1 Table of Contents 1. Introduction... 3 1.1 Scope...

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014

Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager. Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 Qmicro B.V. Vincent Spiering Business development manager Voor de ledenbijeenkomst BCS Enschede, 10 december 2014 About Qmicro Qmicro develops and manufactures solutions enabled by micro chip technology

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Version 1.2

Gebruikershandleiding Version 1.2 Gebruikershandleiding Version 1.2 NE Copyright 2004, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding ScanIt NEN 3140 DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Chromosomal crossover

Chromosomal crossover Chromosomal crossover As one of the last steps of genetic recombination two homologous chromosomes can exchange genetic material during meiosis in a process that is referred to as synapsis. Because of

Nadere informatie

SPID Azimuth & Elevation antenna rotator Type: BIG-RAS/HR

SPID Azimuth & Elevation antenna rotator Type: BIG-RAS/HR Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth & Elevation

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

SPID Azimuth Antenna rotator Type: RAK/HR

SPID Azimuth Antenna rotator Type: RAK/HR WWW.RFHAMDESIGN.COM SPID Azimuth Antenna rotator Type: RAK/HR SPID RAK/HR MD-02 Rotor Controller Type RAK/HR is a 1 engine rotor system (Azimuth) and delivered including: RAK/HR rotor 0.2 degree resolution

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub 2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub Product ID: SV231DDUSB The StarTech.com SV231DDUSB 2-port Dual Monitor KVM Switch (DVI+VGA) offers a complete dual display multimedia

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Camera Link. Samenvatting van de Camera Link standard Voor het aansluiten van Digitale cameras op Frame Grabbers. Opmerkingen

Camera Link. Samenvatting van de Camera Link standard Voor het aansluiten van Digitale cameras op Frame Grabbers. Opmerkingen Camera Link Samenvatting van de Camera Link standard Voor het aansluiten van Digitale cameras op Frame Grabbers Opmerkingen Dit document is slechts een samenvatting en heeft geen enkele officiële waarde.

Nadere informatie

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen.

Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Examen ET1205-D1 Elektronische Circuits deel 1, 5 April 2011, 9-12 uur Het is geen open boek tentamen. Wel mag gebruik gemaakt worden van een A4- tje met eigen aantekeningen. Indien, bij het multiple choice

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Agenda. Voorstellen. Uw applicatie. Technische context. Project aanpak

Agenda. Voorstellen. Uw applicatie. Technische context. Project aanpak Agenda Voorstellen Uw applicatie Technische context Project aanpak Batenburg Data Vision X-Ray UV VIS NIR SWIR MWIR LWIR X-Ray Ultra Violet Visible Near IR Short Wave Mid Wave Long Wave 0.01-10 nm 10-400

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1

Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1 Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 Version: 1.1 Copyright 2002, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding Scan-It NEN 3140 DIALOC reserves the right to modify the equipment described in

Nadere informatie

ProCallOne en MetaDirectory i.c.m. Gigaset Pro. Installatie en configuratie

ProCallOne en MetaDirectory i.c.m. Gigaset Pro. Installatie en configuratie ProCallOne en MetaDirectory i.c.m. Gigaset Pro Installatie en configuratie Juridische toelichting / Colofon De informatie in dit document gaat uit van de kennis op moment van schrijven. Fouten en wijzigingen

Nadere informatie