Alles over uw auto in Spanje

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over uw auto in Spanje"

Transcriptie

1 Alles over uw auto in Spanje

2 Alles over de auto in Spanje Colofon 2e druk 2010 CIP gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois MBA Alles over de auto in Spanje ISBN nr NUGI indeling : 698 Copyright Boulonois & Kruit B.V All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the griten permission of the Publisher Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is betracht, kunnen na het ter perse gaan tijdgebonden gegevens, tarieven, adressen e.d. Veranderen. De uitgever of schrijver kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij hebben gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen. Hierbij hebben wij ernaar gestreefd alle auteursrechtelijke wettelijke bepalingen in acht te nemen. Degenen, die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 2

3 Inhoudsopgave Algemene Informatie 4 Nederlandse of Spaanse auto? 5 Uitvoer van uw auto uit Nederland of België 6 Een Spaanse auto kopen 7 De wegenbelasting in Spanje 7 De autokeuring 7 Spaanse kentekens 8 Het rijbewijs 8 Uw autoverzekering 9 Vestiging in Spanje en invoer van uw auto 10 Hoe regelt u zelf uw kentekenbewijs 13 Verkoop van uw auto 15 Adressen 16 3

4 Algemene informatie Het is verplicht om de volgende zaken in uw auto te hebben: ÄÅ Set reserve lampen en de benodigde gereedschappen om deze te kunnen vervangen ÄÇ Twee rode waarschuwingsdriehoeken, welke officieel erkend moeten zijn door het ministerie van verkeer van Spanje (Ministerio de Interior) ÄÉ reserveband en gereedschap benodigd om een band te kunnen vervangen ÄÑ Geel fluorescerend jasje, zoals wegwerkers dat vaak hebben, om bij pech buiten de auto te gebruiken. Je kunt een boete krijgen als je deze zaken niet in de auto hebt. Kinderen onder de 12 moeten worden vervoerd op de achterbank van de auto, tenzij de voorste stoel is uitgerust met een goedgekeurde kinderstoel. De minimum leeftijd om een auto te mogen besturen in Spanje is 18 jaar. Verder gelden de verkeersregels zoals wij die ook in België en Nederland kennen. 4

5 Nederlandse of Spaanse auto? Als u in Spanje gaat wonen dan komt vanzelf de vraag op wat te doen met de auto. Verkoopt u de oude auto in Nederland en koopt u een Spaanse auto of neemt u de Nederlandse auto mee naar Spanje. Heeft u in Nederland een auto met Nederlands kenteken dan kunt u zonder problemen met deze auto naar Spanje rijden. Als u als toerist in Spanje verblijft dan kunt u zonder problemen maximaal zes maanden in Spanje verblijven met uw in Nederland geregistreerde auto. Uiteraard moet u wel in het bezit zijn van een geldigrijbewijs, kentekenbewijs en verzekering. Daar Spanje lid is van de EU is het internationale verzekeringsbewijs "de groene kaart" niet langer noodzakelijk, maar het beste is toch deze kaart met uw verzekeringspolis en bewijs dat u de verzekering recent betaalde mee te nemen en bij u te houden in Spanje. Bezit u een vakantiewoning of appartement in Spanje waar u een paar keer per jaar naar toegaat dan kunt u zonder problemen van uw auto met Nederlands kenteken gebruik maken, zolang u de aaneengesloten periode van 6 maanden maar niet overschrijdt. Bij de binnengrenzen van de EU wordt er nauwelijks meer gecontroleerd. Wordt u in Spanje door de autoriteiten aangehouden, omdat zij van mening zijn, dat u ten onrechte in een auto met Nederlands kenteken rijdt, dan moet u kunnen bewijzen dat u geen resident bent en niet langer dan de toegestane periode met uw auto in Spanje verblijft. Voor Nederlandse toeristen die voor langere tijd op een camping verblijven levert dit nauwelijks problemen op. Maar heeft u een eigen huis in Spanje dan moet u kunnen bewijzen dat u niet langer dan de toegestane periode met uw auto in Spanje verblijft. De periode van 6 maanden is gebaseerd op het verblijf van de persoon zelf, dus niet op de duur van het verblijf van de auto in Spanje. Hoelang u onafgebroken in Spanje verblijft kan gecontroleerd worden aan de hand van inreisstempels in uw paspoort of vliegtickets. Bij de binnengrenzen van de EU wordt er echter nauwelijks meer gecontroleerd, laat staan, dat er ongevraagd inreisstempels in uw paspoort worden gezet. Voor de autoriteiten is het daarom ook een stuk moeilijker geworden om te bepalen hoelang u al onafgebroken in Spanje verblijft, maar ook voor u is het zeer moeilijk om te bewijzen, dat u niet langer dan 6 maanden in Spanje verblijft. Brandstofbonnen van de reis naar en van Nederland kunnen als bewijs dienen, evenals hotel en restaurantbonnen. Bij ernstige twijfel kunnen de autoriteiten moeilijk doen en dan geldt de zogenaamde "omgekeerde bewijslast". In dat geval moet u bewijzen hoelang U al in Spanje verblijft. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen aan de hand van bus of vliegtickets. rekeningen van de camping, huur van het appartement, en de hierbovenm genoemde brandstof en hotelbonnen etc. Besluit u langer in Spanje te verblijven dan zes maanden dan zou u om de 6 maanden het land moeten verlaten (bijvoorbeeld door even over de grens te gaan bij Gibraltar, Andorra, Frankrijk). Vervolgens kunt u wederom 6 maanden in Spanje verblijven. Ook in het geval u Spanje verlaat, maar uw auto blijft in Spanje achter dan kunt u de Nederlandse auto laten verzegelen. Voor degenen, die van plan zijn zich permanent in Spanje te vestigen of er langere periodes achter elkaar te verblijven is het beter om een auto in Spanje te kopen met een Spaans kenteken of uw Nederlandse auto in te voeren en over te laten schrijven op een Spaans kenteken. Werkt u in Spanje als werknemer of als zelfstandige dan bent u verplicht om in een auto met Spaans kenteken te rijden. 5

6 UITVOER VAN UW AUTO UIT NEDERLAND OF BELGIE Bij uitvoer van een auto moet in alle gevallen de auto worden uitgeschreven bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam. Hiervoor kan men kiezen uit twee mogelijkheden. De eerste methode is door het inleveren van de delen I, II, en kopie deel III van het kentekenbewijs en het inleveren van uw Nederlandse kentekenplaten in Nederland. U ontvangt dan een "registratieverklaring tbv uitvoer", welke benodigd is bij de Spaanse autoriteiten. Met deze verklaring kan de auto ter keuring en invoer in Spanje worden aangemeld. Deze registratie - verklaring dient als vervanging van het kentekenbewijs tijdens de reis. Tevens ontvangt u tijdelijke kentekenplaten voor de reis naar Spanje. Deze kentekenplaten zijn ongeveer 3 weken geldig. De tweede mogelijkheid is om met de auto naar Spanje gaan, deze daar te laten keuren en vanuit Spanje de auto af te melden bij het RDW en om een formulier 323 te verzoeken bij het RDW. Let op: U kunt uw auto zonder invoerbelasting invoeren als u de auto als onderdeel van uw verhuisboedel meeneemt naar Spanje. U moet de auto dan echter invoeren binnen 1 maand, nadat u Nederland of België verlaten heeft en in Spanje bent komen wonen. Voert u de auto later dan 1 maand in, dan moet u wel de invoerbelasting betalen. Zie voor verdere informatie ons aparte hoofdstuk over het uitvoeren en invoeren van een auto. Verdere informatie bij : Rijsdienst voor het Wegverkeer Postbus RA Veendam Tel.efoon vanuit Spanje: Waar moet ik aan voldoen om een auto in Spanje in te voeren? Gebruikte motorvoertuigen moeten bij invoer voldoen aan de veiligheidsnormen van de Europese Unie. Bij registratie van motorvoertuigen in Spanje moeten de volgende documenten worden overgelegd: (1) een inschrijvingsbewijs (origineel en kopie) en (2) een origineel kentekenbewijs. Volgens informatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) is een homologatieverklaring niet langer nodig om een voertuig in Spanje op kenteken te zetten. Het kan zijn dat de autoriteiten in Spanje alsnog om een homologatieverklaring vragen. In dat geval kunt u bij de RDW een verklaring krijgen, die u kunt afgeven aan de autoriteiten in Spanje. Deze verklaringen zijn te verkrijgen bij de balies van de RDW-keuringsstations en de klantenbalies van de RDW in Veendam, Zoetermeer en Den Bosch. De verklaring is in het Spaans te downloaden van de site van de RDW: Het telefonische meldpunt van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bij problemen is (079) Informatie over veiligheidsnormen en registratie van voertuigen is in Spanje verkrijgbaar bij de Spaanse Rijksdienst voor het Wegverkeer: In Spanje wordt een eenmalige registratieheffing geheven van 7 procent voor voertuigen tot cc en van 12 procent voor voertuigen met meer dan cc. De registratieheffing wordt geheven over de dagwaarde van de auto in Spanje of over de factuurwaarde bij nieuwe auto's. Informatie over het doen van aangifte ter registratie van kentekens, wegenbelasting, heffingen, rijbewijzen en voorschriften is te vinden op de site van de Spaanse Rijksdienst voor het Wegverkeer: De btw (IVA='Impuesto sobre el Valor Añadido') op motorvoertuigen is was 16 procent en is vanaf juli %. Informatie over de btw is te vinden op de site van de Spaanse belastingdienst: 6

7 EEN SPAANSE AUTO KOPEN Gewoon een auto kopen met een Spaans kenteken kan veel complicaties voorkomen. Zo zal het gemakkelijker zijn om Uw auto in Spanje weer te verkopen. Verkoopt U Uw auto in Nederland en U koopt er één in Spanje dan levert U dat in de meeste gevallen financieel voordeel op. Bovendien vermijdt U allerlei rompslomp en kosten bij invoer van Uw Nederlandse auto in Spanje. Koopt U een tweede hands auto in Spanje bedenk dan dat ook een auto in Spanje periodiek technisch gekeurd moet worden. Koop dan ook een tweede hands auto bij voorkeur bij een dealer het liefst met garantie. Let op! Om in Spanje een Spaans geregistreerde auto te kopen stelt de wet, dat U in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning of een zgn. NIE nummer. Vaak komt het voor dat een autodealer alleen maar oog heeft om een auto te verkopen zonder op Uw status te letten. Laat U tot niets verleiden. Als toerist mag U geen auto bezitten met Spaans kenteken. Bovendien moet U een Spaans rijbewijs aanvragen en ook daarvoor moet U een residencia (=verblijfsvergunning) hebben. Bent U zich aan het oriënteren bij verschillende dealers of leest U de advertenties in de kranten let dan goed op wat er precies staat aangegeven. Vaak worden er speciale prijzen vermeld, zoals f.f. (= franco fabrica = fabrieksprijs). Hierbij komt dan nog de IVA (=BTW) en eventuele andere kosten om de auto rijklaar te maken. Wilt U in termijnen betalen dan moet U in de meeste gevallen eerst een aanbetaling doen. Deze aanbetaling varieert van dealer tot dealer en afhankelijk van de soort auto en prijs. Ook de aflossingtermijnen en aflossingsduur moet U met de dealer bespreken. De termijnen in Spanje worden letras genoemd. Deze letras verplichten U elke maand een betaling te doen. Meestal worden deze letras naar Uw bank gestuurd, zodat de termijnen automatisch worden afgeschreven. U moet er dan wel voor zorgen dat U voldoende saldo op Uw bankrekening heeft staan. Let wel, U komt pas voor afbetaling in termijnen in aanmerking, wanneer U in Spanje resident bent. DE WEGENBELASTING Heeft U eenmaal de auto gekocht, dan moet U zich laten registreren voor de wegenbelasting. Men is deze wegenbelasting ook verschuldigd indien men een auto rijdt met tijdelijke of toeristen kentekenplaten. Anders dan in Nederland is de wegenbelasting in Spanje een gemeentelijke belasting. Het fiscale jaar voor de wegenbelasting is gelijk aan het kalenderjaar. De maanden april en mei zijn doorgaans de maanden dat U moet betalen. U krijgt hiervoor geen acceptgirokaart zoals U dat in Nederland gewend bent, maar er verschijnen aankondigingen in de krant en er hangen affiches op bij het gemeentehuis of de plaatselijke bank. Bent U er niet zeker van wanneer U moet betalen informeer dan zelf bij het gemeentehuis. Overschrijding van de betalingstermijn wordt beboet. Ook kunt U met Uw bank afspreken de betaling van de wegenbelasting automatisch te laten plaats vinden. Naast Uw kentekenbewijs en verzekeringspapieren dient U ook het bewijs, dat U de wegenbelasting heeft betaald bij U in de auto te hebben. De politie kan hier naar vragen op elk willekeurig moment. DE AUTOKEURING Net als in Nederland bestaat er in Spanje ook een periodieke autokeuring. De ITV (= Inspección Técnica de Vehiculos). In elke regio zijn er diverse keuringsstations. Nieuwe auto's moeten na vijf jaar worden gekeurd. 5-9 jaar oude auto's om de twee jaar, terwijl auto's ouder dan 9 jaar jaarlijks gekeurd moeten worden. Bij overschrijding van het door de ITV vastgestelde keuringstermijn kunnen geldboetes worden opgelegd tussen de 100 en 150 Euros. Bovendien heeft de politie het recht op inhouding van het rijbewijs en ontvangt de automobilist voor 10 dagen een vervangende rijvergunning. Binnen deze tijd dient hij zijn auto te laten keuren. Na vertoning van het ITV-formulier waaruit blijkt, dat de auto gekeurd is, ontvangt men zijn rijbewijs terug. U moet zelf de keuringstermijn in de gaten houden. 7

8 SPAANSE KENTEKENS Aan de hand van het kenteken kon men vroeger achterhalen waar de auto vandaan kwam, echter vanaf 2000 is dit systeem gewijzigd in een landelijk kenteken, waar men de leeftijd van de auto kan zien (min of meer gelijk aan ons Nederlandse systeem) HET RIJBEWIJS Tegenwoordig krijgt iedere Spaanse ingezetene, die een rijbewijs (= permiso de conducir) aanvraagt het nieuwe Europese rijbewijs. Wordt U resident in Spanje dan dient U binnen 12 maanden nadat U Uw residencia heeft ontvangen Uw Nederlandse rijbewijs om te zetten in een Spaans rijbewijs. Wanneer U zich hieraan niet houdt, dan loopt U het risico in geval van controle bij besturing van een voertuig vervolgd te worden wegens het niet in het bezit hebben van een in Spanje geldig rijbewijs. Het rijbewijs naar communautair model is roze, het formaat en de layout zijn gestandaardiseerd en op de kaft staat "rijbewijs' in één van de tien talen van de Europese Unie. In Spanje dus in het Spaans. Uw Nederlandse rijbewijs wordt door de Spaanse autoriteiten ingenomen. Zij sturen Uw Nederlandse rijbewijs terug naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam, waar Uw Nederlandse rijbewijs ongeldig wordt gemaakt. Zorg ervoor, dat U bij omzetting van Uw Nederlandse rijbewijs in een Spaans rijbewijs een bewijs krijgt, dat U Uw Nederlandse rijbewijs heeft ingeleverd. EU-onderdanen mogen overal in de EU met een Spaans rijbewijs in een auto met Spaans kenteken rijden. Heeft U als Nederlander eenmaal een Spaans rijbewijs dan mag U in Nederland voor een periode van maximaal 12 maanden in een auto met Nederlands kenteken rijden. De eenvoudigste manier om Uw Nederlandse rijbewijs over te zetten in een Spaans rijbewijs is expert van Amigos de España of een goed bekendstaande gestor in te schakelen en te vragen of het voor U verplicht is Uw Nederlandse rijbewijs om te zetten in een Spaans rijbewijs. Een expert van Amigos de España of een goede gestor kan dit voor U regelen, terwijl u zelf door een woud van ambtelijke regels heen zou moeten gaan. 8

9 UW AUTO VERZEKERING Als U Spanje als toerist bezoekt voor een kortere of langere tijd en U rijdt in een Nederlandse auto dan moet U minstens W.A. verzekerd zijn. Uw verzekeringsmaatschappij verleent U de zgn. groene kaart. Sinds Spanje's toetreding tot de EU is deze groene kaart niet langer wettelijk verplicht, maar het is wel handig om deze bij U te hebben, want de politie kan erg moeilijk doen, als u geen groene kaart bij u heeft. Koopt U een auto in Spanje dan zal de verkoper U meestal doorverwijzen naar een "bevriende" verzekeringsagent. Het is echter verstandig om ook te informeren bij bijvoorbeeld een expert van Amigos de España, zodat U polissen en premies met elkaar kunt vergelijken. De auto verzekeringen in Spanje zijn ronduit duur te noemen. Koopt U een auto op afbetaling dan heeft U echter minder keus. De dealer zal U verplichten, als onderdeel van het verkoopkoopcontract, een verzekering met volledige dekking te nemen totdat de auto geheel is afbetaald. U bent verplicht een minimale wettelijk verplichte autoverzekering (WA in Nederland) af te sluiten. Deze verzekering dekt U tegen schadeclaims van derden. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de soort polis. Deze verzekering dekt dus de schade aan een andere auto plus lichamelijk letsel van de bestuurder en andere inzittenden van de betrokken auto. Deze Spaanse W.A. verzekering is echter niet voldoende om het casco van Uw eigen auto en lichamelijk letsel van Uzelf te dekken. Het is aan te raden om naast deze verplichte verzekering U te laten bijverzekeren. Dit is een vrijwillige volledige aansprakelijkheidsverzekering (= seguro voluntario á todo riesgo). U kunt ook een seguro illimitado nemen. Met zo'n verzekering keert de verzekeringsmaatschappij alles uit al naar gelang de hoogte van de schade. Kortom een verzekering zonder uitkeringslimiet; Ook in Spanje kunt U een "no-claim" opbouwen. Verblijft U met Uw Nederlandse / Belgische auto in Spanje om bijvoorbeeld te overwinteren vraag dan bij Uw verzekeringsmaatschappij na hoelang Uw auto in het buitenland verzekerd is en of U zich moet laten bijverzekeren. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden U de mogelijkheid om Uw auto, tegen een (hoge) extra premie bij te verzekeren als U voor een langere tijd in het buitenland verblijft. Let op dat in vele polissen vermeld staat, dat u niet langer verzekerd bent als u langer dan 6 maanden in het buitenland verblijft. Dit staat geheel los vanhet feit of u nu wel of niet bent doorgegaan met betalen voor een dergelijke verzekering. Wij kennen meerdere mensen die jaren lang netjes hun verzekeringspremie bij de verzekeringsmaatschappij in Nederland hadden betaald, maar toe men schade had en bleek dat men al geruime tijd met de auto in Spanje verbleef, werd er niets uitbetaald. Elke verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen voorziet altijd in een minimumschadeloosstelling bij ongevallen. De minimumbedragen, die bij een ongeval worden uitgekeerd, zijn in alle EU-Ianden praktisch dezelfde. Het besturen van een motorvoertuig in staat van dronkenschap ontslaat de Spaanse verzekeraars (en ook de Nederlandse) van al hun verplichtingen tegenover de verzekerde, dus geen uitkering bij schade. Naast een autoverzekering met inzittende verzekering is het raadzaam om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. U bent dan ook verzekerd tegen proceskosten indien er zich meningsverschillen of tegengestelde belangen voordoen. 9

10 VESTIGING IN SPANJE EN INVOER VAN UW AUTO Met het wegvallen van de EU binnengrenzen is het een stuk eenvoudiger geworden goederen in Spanje in te voeren. Een Nederlander, die zich in Spanje vestigt (een verblijfsvergunning heeft of aanvraagt) kan zijn auto meenemen naar Spanje zonder invoerrechten en/of BTW te betalen. Voorwaarde is echter wel, dat de auto tenminste kilometer heeft gereden en 6 maanden in het bezit is geweest van degene die naar Spanje verhuist. Een andere voorwaarde is, dat de auto deel uitmaakt van de gehele verhuisinboedel en dat de BTW en andere belastingen over de auto in Nederland zijn betaald, en dat u de auto voor invoer aanmeldt binnen 30 dagen nadat u zich heeft uitgeschreven uit Nederland en met uw verhuisboedel in Spanje bent aangekomen. De douane-autoriteiten in Spanje mogen om bewijzen verzoeken. U heeft een jaar de tijd om Uw nummerplaten te laten veranderen en Uw rijbewijs om te ruilen tegen Spaanse nummerplaten resp. een Spaans rijbewijs, echter dan met betaling van invoer rechten, indien aanmelding niet binnen 30 dagen plaats heeft gevonden (zie boven). Er geldt geen vrijstelling voor bedrijfsvoertuigen. Het lijkt er dus op alsof men, in tegenstelling tot vroeger, zijn Nederlandse auto zonder kosten Spanje kan invoeren en kan overlaten schrijven op een Spaans kenteken. Dit is echter een misvatting. Vanaf 1 januari 1995 moet men bij invoer van gebruikte auto's en de overschrijving op een Spaans kenteken Spaanse kentekenregistratiebelasting betalen. Het tarief van deze belasting is 12%. Deze belasting wordt berekend aan de hand van de waarde van de auto. De waarde van de auto wordt afgeleid van de nieuwwaarde (fabriekswaarde). De belastingdienst heeft fiscale tabellen, waarin de fiscale waarde van de auto is terug te vinden. Afhankelijk van de ouderdom van de auto daalt de waarde van de auto met vastgestelde percentages per jaar. Schema waardevermindering auto per jaar indien de auto 1 jaar oud is 88 % van de nieuwwaarde indien de auto 2 jaar oud is 76 % van de nieuwwaarde indien de auto 3 jaar oud is 63 % van de nieuwwaarde indien de auto 4 jaar oud is 50 % van de nieuwwaarde indien de auto 5 jaar oud is 37 % van de nieuwwaarde indien de auto 6 jaar oud is 28 % van de nieuwwaarde indien de auto 7 jaar oud is 21 % van de nieuwwaarde indien de auto 8 jaar oud is 16 % van de nieuwwaarde indien de auto 9 jaar oud Is 12 % van de nieuwwaarde indien de auto 10 jaar of ouder is 10 % van de nieuwwaarde Naast de kentekenregistratie-belasting moet U ook jaarlijks Spaanse wegenbelasting gaan betalen. Deze is echter zeer laag en staat in geen verhouding tot de Nederlandse wegenbelasting. Bij verkoop van Uw auto betaalt U in Spanje 4 % Impuesto de Trasmisiones ( = soort overdrachtsbelasting) Voert U een nieuwe, nog niet gebruikte auto in, dan bent U naast de kentekenregistratiebelasting bij de invoer, ook de Spaanse BTW (=IVA) verschuldigd. Bij de meeste overheidsinstanties in Spanje betaalt U naast de gewone belastingen ook nog eens kleine heffingen bij overschrijvingen, registratie etc. (= een soort zegelbelasting). Deze heffingen zijn doorgaans niet zo hoog. Het is mogelijk om je auto vanuit Nederland in Spanje in te voeren en op Spaans kenteken te plaatsen, op het moment dat je officieel van Nederland naar Spanje verhuist. Je moet de auto dan als "verhuisgoed" meenemen naar Spanje. Je moet je auto invoeren binnen één maand nadat je van Nederland naar Spanje bent verhuisd. Als je te laat bent, dus later dan 1 maand nadat je naar Spanje bent verhuisd, moet je je auto gewoon invoeren en dat is een stuk duurder. 10

11 2 mogelijkheden Er zijn 2 mogelijkheden om de invoer van de auto af te handelen. 1. De eerste is het meest eenvoudig, maar kost meer geld. Namelijk ga naar een goede gespecialiseerde gestor of een expert van Amigos de España en laat deze alles afhandelen. Een goede gestor kiezen is niet eenvoudig. Amigos de España kan haar leden helpen bij het vinden van een goede gestor. 2. Als u voldoende tijd hebt (en veel geduld), doet u de invoer gewoon zelf. Hoe u de invoer zelf kunt doen staat hieronder vermeld. Wat moet u doen? In Nederland: Voor het aanmelden van uitvoer bij de RDW heeft u nodig: 1. een geldig Nederlands rijbewijs of paspoort of een geldig reisdocument 2. het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) 3. de meest recent afgegeven kentekenplaat of -platen van het voertuig De medewerker van de RDW zal u vragen een uitvoerverklaring in te vullen. De uitvoerverklaring kost 11,55. Het ingevulde formulier overhandigt u samen met het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (kopie deel III) + de kentekenplaat of -platen aan de medewerker. Die controleert uw legitimatie, het formulier en het kentekenbewijs. Is alles in orde, dan ontvangt u van de medewerker: ÄÖ het gestempelde tenaamstellingsbewijs ÄÜ een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie (de groene doorslag ) Wanneer u als geregistreerde eigenaar/houder zelf de uitvoer aanmeldt zijn beide versies van de uitvoerverklaring voor u. Bewaar ze goed. Het is het enige bewijs dat de registratie in Nederland is beëindigd en dat u niet meer aansprakelijk bent voor de voertuigverplichtingen of voor eventuele bekeuringen die na de uitvoermelding worden opgelegd. De witte uitvoerverklaring moet altijd als begeleidend document met het voertuig mee naar het land van bestemming. Op het moment dat de uitvoer wordt geaccepteerd door de RDW, vervalt de geldigheid van het kentekenbewijs. Vanaf dat moment mag u met uw voertuig geen gebruik meer maken van de openbare weg, tenzij u een uitvoerkenteken aanvraagt. Let op! Bij invoer van een voertuig vragen sommige landen om een zogenaamde homologatieverklaring. Hierop staan de technische gegevens van het voertuig. In het verleden was deze verklaring nodig voor de registratie van uit Nederland geëxporteerde voertuigen. De Europese Commissie heeft echter bepaald dat EU-landen verplicht zijn de registratie van een voertuig over te nemen, als deze afkomstig is uit een andere lidstaat. Dit betekent dat een homologatieverklaring niet langer nodig is om een voertuig in een ander EU-land op kenteken te zetten. De RDW is daarom gestopt met de afgifte hiervan. Veelal volstaat een Certificaat van Overeenstemming (CVO). Voor informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice van de RDW. Ga naar de gemeente in Nederland waar u (nog) woont en vraag een verklaring van hen, waarin staat dat en hoe lang u in die gemeente hebt gewoond en wanneer u de gemeente hebt verlaten (als u zich nog niet hebt uitgeschreven is dit een mooi moment om dat dan alsnog te doen) Alternatief: U gaat gewoon met uw auto naar Spanje, laat hem eerst keuren en meld vanuit Spanje de auto bij het RDW af. U kunt de uitvoer dan achteraf melden bij de RDW. In dit geval heeft de RDW een officiële verklaring nodig waaruit blijkt dat het voertuig in het buitenland is achtergebleven. Dit kan een politieverklaring zijn of een registratieverklaring van een buitenlandse autoriteit. Deze verklaring stuurt u, samen met het volledige kentekenbewijs (indien aanwezig) en een kopie van uw rijbewijs naar de RDW in Veendam. De RDW registreert het voertuig als uitgevoerd. Dit is kostenloos. 11

12 In Spanje: 4. Als u dat nog niet hebt gedaan, laat je in je nieuwe woongemeente inschrijven als bewoner (padron) en vraag daarvoor een bewijs, natuurlijk gaan wij er van uit dat u uw NIE nummer al hebt en dat u ook de verklaring hebt die tegenwoordig in de plaats van een Residencia afgegeven wordt aan Europeanen. 5. Ga nu naar het Nederlandse Consulaat en vraag of ze een verklaring op willen zetten in het Spaans dat u, ue auto als zijnde verhuisgoed wilt laten omzetten op Spaans kenteken. Hiervoor heeeft u de eerder genoemde verklaring nodig van de gemeente waar u hebt gewoond in Nederland waarin staat dat u de afgelopen jaren in Nederland woonachtig bent geweest. Vergeet naast die verklaring ook niet uw paspoort mee te nemen. Kosten ongeveer 30,00 euro. 6. Nu gaat u naar de ITV met uw eventuele homologatie verklaring(zie hiervoor), uw kentekenpapieren, uw NIEnummer en uw inschrijvingsbewijs als Europese resident. Vraag daar naar de ingeniero autotecnico, hij zal een verklaring in het Spaans maken die u nodig hebt bij de keuring van uw voertuig bij de ITV. De kosten voor de verklaring bedragen ongeveer 200,00 euro. Na een aantal dagen krijgt u die verklaring van hem, zodat u naar de ITV kunt gaan. De keuring bij de ITV kost ongeveer 75 Euro. 7. Bij de ITV zie je meestal twee rijen om in aan te sluiten. De langste rij is meestal de rij voor mensen die hun Spaanse APK moeten laten uitvoeren. Daar moet u NIET in gaan staan. Ga in de rij staan waar meestal vrachtauto's staan en meld u even binnen aan het loket en vraag daar naar de ingeniero autotecnico. Als alles goed gaat wordt de auto goedgekeurd of u krijgt te horen wat er aan de auto mankeert. 8. Met de verkregen keuringspapieren van de ITV gaat u naar je gemeente om de (wegen) belasting te voldoen. Afhankelijk van het voertuig betaal je ongeveer tussen de 50,- euro en de 150,- euro. 9. Nu heeft u een verklaring tot uitvoer nodig van de Nederlandse RDW (Rijks Dienst voor het Wegverkeer). De aanvraag van dit document is hiervoor behandeld onder In Nederland. Als u de auto niet in Nederland heeft afgemeld maar eerst naar Spanje bent gegaan, dan moet u nu per fax of een verzoek om een verklaring doen. Samen met deze fax stuur je ook kopieën van uw huidige kenteken, uw rijbewijs, het papier van de ITV (Technische toelating Spanje) en uw naam en adres in Spanje waar de verklaring naar toe gezonden kan worden. Meestal duurt het minimaal 6 weken voordat u de verklaring in huis hebt. Vraag deze verklaring direct aan nadat de auto bij de ITV gekeurd is! Als u de auto al in Nederland hebt afgemeld zoals eerder beschreven, heeft u het formulier al in huis. 10. Als u papieren van het RDW ontvangen hebt, gaat u naar de Haciënda toe. Met alle originele documenten die u hebt en minstens 2 fotokopieën van elk van deze documenten. Laat ze daar alle documenten (originelen met hun fotokopieën) zien en laat hen er maar uithalen wat zij nodig hebben. Vervolgens krijgt u van hen een formulier 620 mee die je nodig heb bij de Trafico. Let op dat u dit formulier wel van ze krijgt, anders heeft u later een probleem. 11. Als laatste gaat u naar Trafico waar u hetzelfde ritueel uithaalt. U laat hen het pakketje originelen en fotokopieën zien en laat hen er uit halen wat zij nodig hebben en natuurlijk het formulier 620. Meestal kunt u dan na een paar dagen uw nieuwe kentekenpapieren ophalen en iets verder kunt u uw nieuwe Spaanse kentekenplaten afhalen voor zo'n 40,- Euro. Nu de platen nog even monteren (oude Nederlandse platen vernietigen) en klaar. Tips: o Maak er een goede gewoonte van om van alle documenten kopieën te maken en deze mee te nemen naar de verschillende instanties, dus zowel de originelen als de kopieën. o Wat heeft u nodig: Äá Nie-nummer / Residentie verklaring Äà Paspoort Äâ Rijbewijs Ää Homologatie verklaring van de auto (of motorfiets) tegenwoordig niet echt meer nodig Äã Kenteken papieren van het voertuig Äå Originele factuur van het voertuig Äç Inschrijving bij de gemeente in Spanje (moet zeer recent zijn) Äé Uitschrijvingsbewijs uit je Nederlandse woonplaats Äè Gemeenteverklaring mbt de duur dat je in Nederland hebt gewoond. Äê Verklaring tot uitvoer van de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) Äë Verklaring van het Nederlandse Consulaat NOGMAALS : maak overal de nodige kopieën van en vergeet niet de originele papieren mee te nemen!!!! 12

13 Adres Rijksdienst voor het Wegverkeer: RDW klantenservicetel: ( 0,10 per minuut)telefoon vanuit Spanje: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:00-17:00 uur via het contactformulier kunt u een stureninternet: RDW kantoor VeendamPostbus RA Veendam RDW kantoor ZoetermeerPostbus AT Zoetermeer RDW Afdeling VRDFax nr. : Betreft : Verlenen verklaring tot uitvoer Resultaat: U bent een (behoorlijk) tijdje bezig, maar heeft honderden Euro's bespaart op de kosten van een Gestor, u heeft behoorlijk wat geleerd en u weet hoe het Spaanse ambtenaren apparaat werkt. Als u geen tijd (of zin) heeft om deze gehele procedure te doorlopen, neem dan een goede Gestor. Zelf doen is goed te doen, maar kost u wel tijd en moeite en veel geduld. HOE REGELT U ZELF UW KENTEKENBEWIJS? De procedure is betrekkelijk eenvoudig en als U de tijd heeft, kunt U Uzelf geld besparen door het zelf te doen. Eerst gaat U met de kaart, waar de technische gegevens van Uw auto op staan naar het gemeentehuis van Uw woonplaats. Op het gemeentehuis moet U gemeentelijke wegenbelasting betalen over het aantal maanden van het jaar, dat nog rest. Vervolgens gaat U naar de Dienst voor het Wegverkeer, die normaal gesproken te vinden is in één van de grote steden van de provincie. Hier moet U een eenvoudig formulier invullen, dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel vraagt naar Uw persoonlijke gegevens en het tweede naar de technische gegevens van Uw auto, zoals merk, het model, de kleur, en of de auto voor privé-gebruik of voor bijvoorbeeld bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt. Dit formulier levert U aan één van de loketten in, en U betaalt de kosten voor het kenteken. Zorg dat U fotokopieën bij U heeft van alle genoemde documenten en van Uw verblijfsvergunning (=residencia) Zorg er dus voor, dat U altijd de volgende papieren bij U heeft Äí Äì Äî Äï Äñ Äó Äò Äô verblijfsvergunning (residencia) aankoopbewijs/contract van de auto Nederlands kentekenbewijs technische specificatie van de fabrikant Paspoort Rijbewijs auto-verzekeringsbewijs bewijs van technische keuring bewijs. dat U zich heeft laten registreren voor de wegenbelasting (bijvoorbeeld betalingsbewijs wegenbelasting) De totale kosten van een Spaans kentekenbewijs bestaan uit de optelsom van de gemeentebelasting, de kosten van de Dienst voor het Wegverkeer, de kosten voor het laten maken van de nummerborden en die voor de kopieën. Als U dit snel wilt regelen dan moet U alle gegevens om 10 uur 's morgens inleveren, zodat U nog dezelfde dag vanaf 12 uur het kenteken kunt krijgen (als U te laat bent, moet U tot 12 uur van de volgende werkdag wachten). De Jefatura Provincial de Tráfico verstrekt U eerst de tijdelijke groene nummerplaten. Deze groene nummerplaten zijn een maand geldig. Binnen deze maand moet U Uw auto laten keuren (Inspección Técnica de Vehiculos = I.T.V.). De Jefatura Provincial de Trafico vertelt U waar U Uw auto kan laten keuren. Indien zij dit niet uit zich zelf vertellen, vraag er dan naar. Is Uw auto goedgekeurd dan kunt U met het keuringsbewijs terug naar de Jefatura Provincial de Tráfico om uiteindelijk Uw definitieve Spaanse nummerplaten te verkrijgen. 13

14 VERKOOP VAN UW AUTO Wanneer U Uw gebruikte auto wilt verkopen aan een particulier dan bent U in Spanje belasting (= Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados = afgekort ITP) verschuldigd. Bij de Hacienda (= belastingdienst) kunt U het formulier 620 verkrijgen. Dit formulier heet in het Spaans "Compra-venta de vehiculos usados entre particulares". Ook bij een tabakzaak kunt U dit belastingbiljet verkrijgen. U dient dit biljet in te vullen en het formulier bij de Hacienda in te leveren. Binnen 30 dagen na de verkoop van de auto dient het formulier te zijn ingeleverd en de belasting te worden betaald. Ook deze administratieve handelingen kunt U meestal beter overlaten aan een goede gestoria of een expert van Amigos de España. U betaalt 4 % belasting over de fiscale restwaarde van de auto. De fiscale waarde van de auto kunt U bepalen aan de hand van de eerder vermelde afschrijvingstabel. Voor de belastingdienst maakt het niet uit, wie deze belasting betaalt. De verkoper van de auto doet er echter verstandig aan zelf deze belasting te betalen. Indien de koper namelijk de belasting vergeet te betalen dan blijft de vorige eigenaar verantwoordelijk voor boetes, ongelukken etc. Wanneer de verkoper deze belasting zelf betaalt dan kan hij aantonen, (aan de hand van het belastingbiljet) aan wie en wanneer hij de auto verkocht heeft. Het is het beste om in de verkoopprijs deze (4%) belasting in te calculeren. 14

15 ADRESSEN Adressen RDW Hoofdkantoor Zoetermeer Europaweg ER Zoetermeer telefoon: (10 cent per minuut) Telefoon vanuit Spanje: RDW keuringsstations Voor het aanmelden van uitvoer zijn de keuringsstations geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en van tot uur. Regio Noord Almelo Van den Broekeweg PH Almelo Arnhem Malburgseveerweg HK Arnhem Groningen Duinkerkenstraat BP Groningen Heerenveen Jupiter CD Heerenveen Zwolle Ossenkamp AE Zwolle Regio West Amsterdam Tijnmuiden AK Amsterdam Nieuwegein Hollandhaven PD Nieuwegein Schiedam Calandstraat BA Schiedam Utrecht Automarkt, RMDH-Veemarkt Sartreweg PW Utrecht Waddinxveen Coenecoop PL Waddinxveen Zwijndrecht Zoutverkopersstraat KJ Zwijndrecht Regio Zuid Den Bosch Hedikhuizerweg BC Den Bosch Elsloo Businesspark Stein MA Elsloo Roosendaal Borchwerf RG Roosendaal Rijen Haansbergseweg LJ Rijen Veldhoven De Run LR Veldhoven Venlo Stanleyweg LR Venlo 15

16 16

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 Emigreren of een tweede huis in Frankrijk Frankrijk is een populaire bestemming om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis. Behalve dat de emigratie

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Emigreren of een tweede huis kopen in Amerika Amerika is een erg populair land om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis of

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Reglement R.A.P. Rally 2013

Reglement R.A.P. Rally 2013 Reglement R.A.P. Rally 2013...een initiatief van het Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Door de organisatie opgesteld 2013: Voorzitter Rens Schoonackers Penningmeester Henry van Kouswijk Sponsoringzaken

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

FAQ CITROËN PRIVATE LEASE

FAQ CITROËN PRIVATE LEASE FAQ CITROËN PRIVATE LEASE Acceptatie Hoelang duurt de acceptatieperiode bij jullie? Indien u de volledige gegevens aanlevert bij uw aanvraag, ontvangt u uiterlijk binnen een week bericht van uw dealer.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Voorwaarden Auto 007. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af?

Voorwaarden Auto 007. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af? Voorwaarden Auto 007 Leeswijzer In deze polisvoorwaarden vindt u alle informatie over uw Allsecur autoverzekering. Hoe vindt u wat u wilt weten? Dat leggen wij u hier uit. Hoe vindt u wat u wilt weten?

Nadere informatie

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

Voorwaarden ING Autoverzekering

Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Voorwaarden ING Autoverzekering Algemeen PP 9100-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijk heid. Ook als u niet rijdt met uw auto. Deze

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: mei 2014 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie