PICA workshop Excelleren in zorglogistiek. VUmc, 15 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PICA workshop Excelleren in zorglogistiek. VUmc, 15 juni 2011"

Transcriptie

1 PICA workshop Excelleren in zorglogistiek VUmc, 15 juni

2 PICA Patientflow Improvement Centre Amsterdam Platform voor logistiek in de zorg Ontstaan uit samenwerking tussen VU en VUmc Kennisdeling: PICA-seminar elke maandag van in oneven week Minisymposia/ workshop: 1-2 keer per jaar Scholing zorglogistiek Onderzoek: Onderzoekers Studenten: afstudeerstages, bedrijfscase 2

3 Programma workshop 15 juni Tijd Onderwerp Spreker Opening Ger Koole Inleiding excelleren in zorglogistiek: (on)mogelijkheden van Excel Ger Koole Deel 1: Data-analyse in Excel René Bekker Pauze Deel 2: Geavanceerde functies in Excel Ger Koole Afsluiting Ger Koole Borrel 3

4 Doel workshop Bespreken sterke/zwakke punten Excel Onderbouwen beslissing wel/niet Excel deel 1 Nieuwe functionaliteit leren en uitproberen deel 2 en 3 Weten wat allemaal kan in Excel deel 3 4

5 (On)mogelijkheden van Excel 5

6 Gebruik Excel Gebruik Excel valt uiteen in: Eenmalige toepassingen van even snel iets uitrekenen (geavanceerde rekenmachine) tot uitgebreide statistische analyse Herhaald gebruik operationele spreadsheets Voorbeelden: rooster polikliniek, maandelijkse managementrapportage 6

7 Waarom Excel? Vrijwel overal beschikbaar Intuïtief, intelligent kladblok Flexibel, snel aan de slag Vaak eerste stap in structureren/automatiseren Wanneer verder dan Excel? Wat zijn de nadelen van Excel? 7

8 Nadelen Geen autorisaties/verschil in gebruikers Moeilijk te distribueren Geen database/gestructureerde manier om met data om te gaan Moeilijk te onderhouden/beheren Foutgevoelig 8

9 Impact of Errors in Operational Spreadsheets Powell, Lawson & Baker Onderzoek naar 25 representatieve spreadsheets die operationeel werden ingezet 9

10 Waarom zo veel fouten? Flexibiliteit: voordeel én nadeel Programmeerprincipes niet toegepast op Excel Geen scheiding structuur en invoer Operationele problemen: structuur is vast, invoer verandert Excel: geen natuurlijke scheiding Optie 1: structuur expliciet in Excel brengen Optie 2: een andere softwareomgeving 10

11 Excel structureren Invoer, berekeningen en uitvoer te scheiden Kleurgebruik Gebruik variabelen i.p.v. celreferenties Schermpjes toevoegen Tussenberekeningen afschermen Documenteren Vereist veel discipline en kennis! 11

12 Mogelijkheden Excel Geen nadeel: gebrek aan rekenmogelijkheden Excel is veel meer dan alleen rekenblad Veel standaardfuncties ( + draaitabellen) Add-ins voor allerlei geavanceerd rekenwerk (statistiek, solver) Oneindig uitbreidbaar met VBA 12

13 Alternatieve rekenomgevingen Decision support systems probleemspecifiek (bijv. Harmony) maatwerk / proces aan pakket aanpassen Modelleeromgevingen geschikt voor meerdere problemen zelf proces inbouwen (dan DSS) van weinig gestructureerd (Excel) tot meer gestructureerd (bijv. SPSS) geavanceerdere tools minder relevant voor zorglogistiek 13

14 Excel vs DSS Casus: personeelsplanning in Excel of in Harmony Wie is bekend met Harmony? Nadelen: keurslijf, inwerktijd Voordelen: rapportages, foutloos, web interface, geen overbezetting 14

15 Excel vs DSS Casus: afsprakenplanning in Excel of in UltraGenda Nadelen/voordelen 15

16 Conclusie: Wanneer Excel Eenmalig: Snel iets uitrekenen Operationeel: Weinig gebruikers Die weten wat ze doen Gestructureerde gedocumenteerde sheet 16

17 Workshop Excelleren in zorglogistiek Data-analyse in Excel Dr. René Bekker Vrije Universiteit PICA, kenniscentrum patiëntenlogistiek 17

18 Verbeterprojecten & data Projectopbouw: Probleemstelling, opdrachtformulering, afbakening Doelstellingen Analyse Jumping to conclusions Kwalitatief (procesbeschrijving, flowcharts, etc.) Kwantitatief Bepalen knelpunten Beginseloplossingen ontwerpen Implementatie beste oplossing Borging Data-analyse Data-analyse 18

19 Six Sigma Voorbeeld verbetermethodiek: Six Sigma Data-analyse Data-analyse 19

20 Verkrijgen data: Knelpunten Gebruik van informatiesystemen (ICT) Vaak niet gericht op logistieke proces Belangrijkste problemen data voor logistiek: Geen historische gegevens beschikbaar (bv. alleen huidige cliënten) Veelheid aan systemen; combinatie is nodig Een deel van de data is onnauwkeurig Logistiek wenselijke gegevens worden niet bijgehouden 20

21 Programma Wat gaan we wel doen? Zelf aan de slag aan de hand van een theoretische case Poli OK Kliniek Probleemstelling/knelpunt: inefficiënt gebruik OK spanningsveld tussen benutting OK en uitloop & wachtlijst (doelstelling doorloop: OK 2 weken na poli) Jumping to conclusions: herplannen OK 21

22 Programma Poli OK Kliniek Focus op 3 kernaspecten: Aantal poli-bezoeken (aankomsten.xls) Sessieplanning OK (OKsessies.xls) Beddengebruik kliniek (los van de case) Delen met * zijn verdieping en vereisen wat meer Excel vaardigheden 22

23 Analyse Poli Aantal aankomsten bij poli voor 2008 en deel 2009 Bereken aantal aankomsten per week (Excel: SOM of SUM) Waar komen 0-en doordeweeks vandaan? Maak grafiek van aantal aankomsten per week Is er een patroon (seizoensinvloed of trend)? Poli OK Kliniek Hoeveel aankomsten zijn er gemiddeld per weekdag? (Excel: GEMIDDELDE of AVERAGE) * Bereken gecorrigeerde gemiddelde voor feestdagen (Excel: gebruik SUM en COUNTIF) 23

24 Grafieken Zorgvraag

25 Inleiding Scholing Zorglogistiek, dag 2 Univariate data Veel gebruikte karakteristieken (met Excel functies): Gemiddelde (GEMIDDELDE of AVERAGE) Afwijking van gemiddelde, spreiding: Standaard deviatie (STDEV) Variantie; de standaarddeviatie gekwadrateerd (VAR) Rekenvoorbeeld: waardes afwijking t.o.v. gemiddelde Kwadratische afwijking Standaard deviatie gemiddelde Andere karakteristieken: mediaan, modus, percentielen, getrimd gemiddelde 25

26 Normale verdeling Gaussische of normale verdeling met parameters: Gemiddelde µ = 30 Standaarddeviatie σ = Frequentie de normale verdeling Inleiding Scholing Zorglogistiek, dag 2 26

27 Normale verdeling Frequentie σ +σ 0 68 % van de trekkingen valt binnen µ σen µ + σ Inleiding Scholing Zorglogistiek, dag 2 27

28 Normale verdeling Frequentie σ +2σ 0 95 % van de trekkingen valt binnen µ 2σ en µ + 2σ Inleiding Scholing Zorglogistiek, dag 2 28

29 Analyse Poli Poli OK Kliniek Bepaal standaarddeviatie (STDEV) van aantal aankomsten per weekdag en per week Maak een grafiek van het gemiddelde aantal aankomsten per weekdag * Bepaal eventueel andere prestatiematen, zoals Minimum (MIN) en maximum (MAX) Mediaan (MEDIAAN of MEDIAN) Percentielen (PERCENTILE) * Maak de spreiding inzichtelijk (bv. Maak een gecombineerde grafiek met het gemiddelde, het gemiddelde + stdev en het gemiddelde stdev) 29

30 Histogrammen zorgvraag

31 * Histogram in Excel Maak een rij cellen die als bin gebruikt worden (x-as grafiek) Een aantal mogelijkheden: Eenmalig: Aanvinken Analysis Toolpack (onder Excel options > Add-Ins) Dan: Via Data > Data Analysis > Histogram * M.b.v. de array-functie FREQUENCY Selecteer juiste gebied, druk F2, druk CTRL+SHIFT+ENTER M.b.v. COUNTIF functies (minder fraai, soms wel praktisch) 31

32 Analyse OK 5 dagen per week poli Gemiddeld 1 op 8 poli-afspraken leidt tot OK OK dagen: woensdag en donderdag OK dag: van 7:30 15:30 uur (480 minuten) Databestand met Datum Weekdag (gebruik functie WEEKDAY) Aantal OK s (uitgevoerd) Aantal afgezegde OK s Geplande sessieduur in minuten Starttijd Eindtijd Snijder Poli OK Kliniek 32

33 Analyse OK Uitgevoerde & afgezegde OK s: Wat zijn de totalen? (SOM of SUM) Welke percentage OK s wordt afgezegd? Hoeveel OK s worden gemiddeld per dag uitgevoerd? (GEMIDDELDE of AVERAGE) Is er een onderscheid tussen woensdag en donderdag? (Gebruik Data > Filter om te filteren op weekdag) Hoe vaak komt het voor dat er minder dan 3 OK s worden uitgevoerd? (Gebruik =COUNTIF(C:C; <3 )) Poli OK Kliniek * Verder inzicht in relatie uitgevoerde OK s en poli (bv. vergelijken bepaalde dagen; vergelijken weektotalen) 33

34 Analyse OK Planning en realisatie: Wat is gemiddelde geplande sessieduur? Wat is gemiddelde gerealiseerde sessieduur? (Let op: het resultaat van G2 F2 levert een cel met als format tijd op. M.b.v. format cells kan de waarde weer op `General (bovenaan) worden gezet. Dit is nu in dagen, dus * 24 * 60 levert minuten) Hoe vaak wordt sessieduur onderschat? (COUNTIF( ; >0 )) Hoe vaak loopt de sessie uit? (COUNTIF) Hoe lang is de gemiddelde uitloop in het geval van uitloop? (m.b.v. de filter of SUMIF en COUNTIF) Hoe vaak start de OK te laat en wat is de gemiddelde duur van de late start in het geval van late start? * Is er een verband tussen late start en uitloop (en/of afgezegde OK s)? (Gebruik Filter of draaitabellen) Poli OK Kliniek 34

35 Analyse OK * Snijder: Is er een verband tussen de snijder en uitloop Zou de planning op de snijder aangepast moeten worden? Poli OK Kliniek Conclusie: wat zijn de bevindingen op het gebied van Variatie aankomsten poli Benutting OK OK Planning 35

36 Analyse Kliniek Tot slot: Een knelpunt kan ook een tekort aan bedden zijn (mogelijk op specifieke dagen) Poli OK Kliniek Indien tijd over: Analyseer de bedbezetting van een verpleegafdeling 36

37 Geavanceerd gebruik van Excel Ger Koole 37

38 Vervolg data-analyse Excel heeft 2 dimensies: rijen en kolommen Omgaan met meer dimensies onmogelijk? Denk aan patiënt-data elk aspect (opname/geboortedatum, DBC, afdeling, behandelend arts, enz) is een dimensie tabel met elke rij een patiënt, elke kolom een aspect/attribuut Hoe inzicht krijgen in de data? handmatig draaitabellen 38

39 Handmatig Countif()/sumif() alleen 2-dim relaties vb: verpleegduur per leeftijd Meer-dimensionale relaties? vb: verpleegduur per leeftijd & geslacht maak extra kolom demo 39

40 Draaitabellen Selecteer data inclusief koprij Maak draaitabel Bepaal: gemiddelde ligduur per specialisme, uitgesplitst naar geslacht gemiddelde ligduur per leeftijd, uitgesplitst naar geslacht maximale verpleegduur per leeftijd 40

41 Nadelen draaitabellen Alleen standaardberekeningen Wel gemiddelde, niet de mediaan Geen database met query language Lastiger berekeningen slimme truc met extra kolommen programmeren in VBA 41

42 Recorded macros Serie handelingen in Excel opgenomen Tools Macros Record new macro Herhaalbaar met 1 druk op de knop Demo 42

43 Zelf macro opnemen Selecteer een cel Selecteer record macro Wijzig via format -> cell van alles Stop recording Selecteer een andere cel Run de macro 43

44 Zelf programmeren Druk op Alt-F11 Typ een nieuwe macro: Sub Hello_world() Selection.Interior.ColorIndex = 40 ActiveCell.FormulaR1C1 = "hello world!" End Sub Run Hello_world 44

45 45

46 VBA Macro opgenomen in achterliggende taal: VBA = Visual Basic for Applications Volledige functionaliteit van programmeertaal 46

47 Wat kan je met VBA? VBA is een programmeertaal, Excel blad de user interface Gebruiker kan bibliotheek met eigen functies maken: een.xla file Add-in Alles is mogelijk Interactie tussen blad en VBA langzaam 47

48 Add-ins Invoegtoepassingen Standaard beschikbaar bijv analysis toolpak, solver demo Te koop betere solvers Zelf maken 48

49 Voorbeeld: Erlang B Via de PICA site of in Excel heel makkelijk om 10 afdelingen tegelijk te doen! demo 49

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Power BI. Selfservice BI-tools van Microsoft. ITsmart Business Intelligence Whitepapers

Power BI. Selfservice BI-tools van Microsoft. ITsmart Business Intelligence Whitepapers Power BI Selfservice BI-tools van Microsoft ITsmart Business Intelligence Whitepapers Over ITsmart ITsmart is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in Business Intelligence-oplossingen. Business Intelligence

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Academy trainingsgids

Academy trainingsgids Academy trainingsgids C O N T E N T INTRODUCTIE BASIC DIGITAL MARKETEER MODULES DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA ADVANCED DIGITAL MARKETEER OPTIMISATION CUSTOMER INTELLIGENCE KPI WORKSHOP DASHBOARDING

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

BIS lw4 BPR/BPM, KM/DM/ECM. Voorbeeld: Synergy (1)

BIS lw4 BPR/BPM, KM/DM/ECM. Voorbeeld: Synergy (1) BIS lw4 BPR/BPM, KM/DM/ECM Voorbeeld: Synergy (1) Sql-db Web-based Task: vb klacht van een klant, moet worden opgevolgd Sterkte: overkoepelend, snelle info-verspreiding, info-transparantie Workflow: opvolging

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Lesmateriaal voor Computer Assisted Reporting

Lesmateriaal voor Computer Assisted Reporting Lesmateriaal voor Computer Assisted Reporting Dick van Eijk Henk van Ess Uitgegeven in 2003 door de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) Postbus 92049 1090 AA Amsterdam (Nederland) Tel. +31 6 55

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

ACADEMY TRAININGSGIDS

ACADEMY TRAININGSGIDS ACADEMY TRAININGSGIDS EXCELLENT DIGITAL PEOPLE C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie