Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals"

Transcriptie

1 Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2007 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling van het onderzoek De vragenlijst Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Respons Betrouwbaarheid 2 2 Resultaten 3 3 Nadere analyses Afstudeerjaar Faculteiten Behoefte aan onderwijs Onderwijsdomein Behoefte aan carrière ontwikkeling 27 4 Samenvatting 29 Bijlagen 30

4 1 Inleiding Zoals voor iedere onderwijsinstelling is ook voor de Hogeschool Zuyd een actief alumnibeleid van groot belang. Als onderdeel van dit beleid is in 2005 gestart met de opbouw van een alumnipanel. Dit panel is een initiatief van de Hogeschool Zuyd en het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. Het doel is om de behoeften en wensen van de alumni in kaart te brengen. Dit rapport gaat over het nieuwe project van de Hogeschool Zuyd: Zuyd, partner voor professionals. 1.1 Doelstelling van het onderzoek Hogeschool Zuyd heeft een nieuw project Zuyd, partner voor professionals. Bij dit project staat de professional met zijn behoefte om zich te ontwikkelen centraal en worden uitdagende mogelijkheden in het kader van life long learning aangeboden. Alumni behoren tot een belangrijke doelgroep. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is dan ook om behoeften van alumni met betrekking tot onderwijs en carrière-ontwikkeling in kaart te brengen. 1.2 De vragenlijst De vragenlijst is, in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, opgesteld door Flycatcher. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op: o behoefte aan onderwijs; o overige behoeften inzake carrière ontwikkeling; o achtergrondgegevens. 1.3 Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via Internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent, unieke hyperlink in het bericht komt men bij het onderzoek terecht. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kunnen met een enkele muisklik verzonden worden. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden van het alumnipanel benaderd. Daarnaast zijn de alumni die op de website van de Hogeschool Zuyd nog niet aangegeven hebben of ze lid willen worden van het alumnipanel benaderd. De vragenlijst kon ingevuld worden van maandag 18 december 2006 tot en met woensdag 3 januari Respons Het onderzoek is verstuurd naar 4193 alumni. In totaal hebben 940 alumni de vragenlijst ingevuld: een gemiddelde respons van 23,2%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht panel werving totaal aantal adressen netto verzonden* respons responspercentage 34,3% 9,1% 23,2% * door foutieve adressen zijn netto minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. Flycatcher Internet Research 1 Zuyd, partner voor professionals

5 1.5 Betrouwbaarheid Doordat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge bij een betrouwbaarheid van 95% is 3,2%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat we met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen. Voorbeeld: Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? absoluut relatief nee % ja % totaal % In het voorbeeld heeft 59% op dit moment behoefte aan onderwijs. De marge voor de gehele populatie alumni die op dit moment behoefte aan onderwijs heeft is in dit geval: 1,96 0,59 (1-0,59) = 3,1% 940 In dit geval kunnen we met 95% zekerheid concluderen dat het aantal alumni dat momenteel behoefte aan onderwijs heeft, ligt tussen 55,9% en 62,1%. Flycatcher Internet Research 2 Zuyd, partner voor professionals

6 2 Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Hogeschool Zuyd heeft een nieuw project "Zuyd, partner voor professionals". Bij "Zuyd, partner voor professionals" staat de professional met zijn behoefte om zich te ontwikkelen centraal en worden uitdagende mogelijkheden in het kader van life long learning aangeboden. Om bovenstaande te realiseren, is een essentieel element van de benadering van "Zuyd, partner voor professionals" het erkennen van mogelijk eerder verworven competenties (EVC's) en het mede aan de hand hiervan vaststellen van leerroutes op maat. Op basis van een persoonlijk profiel, de individuele opleidingswens en het gewenste competentieprofiel en -niveau is het voor de individuele professional mogelijk een selectie te maken uit bachelor classes, masterclasses, collegereeksen en persoonlijke coaching. Zo kan de professional zich richten op oriëntatie, specialisatie, verbreding, reflectie op zijn ontwikkeling en verandering van loopbaanperspectieven. Hierbij is een grote mate van flexibiliteit in inhoud, vorm en tempo mogelijk. Ook de keuze voor het al dan niet verzilveren van zijn ontwikkeling in een diploma staat voor elk individu vrij. Als alumnus behoor jij natuurlijk tot een belangrijke doelgroep. Daarom wil de Hogeschool Zuyd graag weten waar jij in dezen behoefte aan hebt. Behoefte aan onderwijs Drie vijfde van de alumni heeft op dit moment behoefte aan onderwijs. Ze willen vooral iets leren over nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. De domeinen waarbinnen men een opleiding wil volgen, blijken divers te zijn. Het meest genoemde domein is strategisch management. Veranderen en innovatie en coachend leiderschap worden echter ook vaak genoemd. Verder blijkt dat alumni graag een combinatie van een generalistische en specialistische opleiding willen volgen. Ruim twee derde wil de cursus het liefst 's avonds volgen en ze willen er gemiddeld maximaal 9 uur per week aan besteden. Volgens vier tiende zou de cursus maximaal één jaar mogen duren. Bijna de helft wil graag een post HBO / -bachelor opleiding, masteropleiding of masterclasses volgen. 1. Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) absoluut relatief nee, ik heb op dit moment geen behoefte aan onderwijs (door naar vraag 9) % ja (zie onder) % totaal % absoluut (n=558) relatief (n=558) ja, namelijk: ik wil graag bepaalde zaken ophalen / opfrissen % ik wil graag iets leren waar tijdens mijn studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed % ik wil graag iets leren over nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied % ik wil graag omgeschoold worden 31 6% anders, namelijk* 66 12% * zie bijlage 1 voor toelichting Flycatcher Internet Research 3 Zuyd, partner voor professionals

7 Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) nee, ik heb op dit moment geen behoefte aan onderwijs 41% ja, namelijk: ik wil graag bepaalde zaken ophalen / opfrissen 34% ik wil graag iets leren waar tijdens mijn studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed ik wil graag iets leren over nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied 46% 64% ik wil graag omgeschoold worden 6% anders 12% 2. Binnen welk van de hieronder genoemde domeinen heb je behoefte aan opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=558) relatief (n=558) strategisch management % operationeel management % kennismanagement 93 17% veranderen en innovatie % creatief leiderschap % coachend leiderschap % adviseren % veiligheidsmanagement 26 5% crisismanagement 46 8% financieel management 98 18% human resource management 65 12% ondernemerschap 73 13% marketing 91 16% projectmanagement % bedrijfskunde 95 17% anders, namelijk* % weet (nog) niet 40 7% * zie bijlage 2 voor toelichting Flycatcher Internet Research 4 Zuyd, partner voor professionals

8 Binnen welk van de hieronder genoemde domeinen heb je behoefte aan opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk) strategisch management operationeel management kennismanagement veranderen en innovatie creatief leiderschap coachend leiderschap adviseren veiligheidsmanagement crisismanagement financieel management human resource management ondernemerschap marketing projectmanagement bedrijfskunde anders weet (nog) niet 5% 7% 8% 12% 13% 20% 17% 19% 25% 20% 18% 16% 22% 17% 24% 28% 31% De opleiding die men wenst kan generalistisch van aard zijn (op een min of meer allesomvattende wijze worden (de) vele aspecten van een domein aan de orde gesteld, zonder dat elk van die aspecten op diepgaande wijze behandeld worden), kan specialistisch van aard zijn (van een domein wordt een beperkt aantal aspecten diepgaand behandeld) of kan een combinatie van beide zijn. 3. De opleiding die je wenst, dient de kenmerken te bezitten van een: absoluut relatief generalistische opleiding 40 7% specialistische opleiding % combinatie van een generalistische en specialistische opleiding % weet (nog) niet 47 8% totaal % De opleiding die je wenst, dient de kenmerken te bezitten van een: 8% 7% generalistische opleiding 51% 33% specialistische opleiding combinatie van een generalistische en specialistische opleiding weet (nog) niet 4. Geef een korte omschrijving van wat je precies wilt leren (vakgebieden / kennisdomeinen of specifieke delen hiervan).* * zie bijlage 3 voor toelichting Flycatcher Internet Research 5 Zuyd, partner voor professionals

9 Opleidingen en cursussen kunnen op verschillende manieren aangeboden worden. Zo kunnen lessen overdag of 's avonds gegeven worden, de lengtes van de opleidingen kunnen verschillen van enkele weken tot enkele jaren en er kunnen verschillende typen opleidingen aangeboden worden. 5. Indien jij een cursus of opleiding wilt volgen bij de Hogeschool Zuyd, welk dagdeel heeft dan je voorkeur? absoluut relatief overdag (maandag t/m vrijdag) 81 15% 's avonds (maandag t/m vrijdag) % zaterdagochtend 88 16% maakt niet uit 58 10% n.v.t., ik geef de voorkeur aan een opleiding die je geheel thuis, op afstand dus, kunt volgen % totaal % Indien jij een cursus of opleiding wilt volgen bij de Hogeschool Zuyd, welk dagdeel heeft dan je voorkeur? 15% 22% 10% 16% 37% overdag 's avonds zaterdagochtend maakt niet uit n.v.t. 6. Hoeveel tijd wil je maximaal per week besteden aan de opleiding of cursus (zowel aan lessen als aan zelfstudie tezamen)?* absoluut relatief minder dan 5 uur per week 91 16% 5 tot 10 uur per week % 10 tot 15 uur per week % 15 tot 20 uur per week 47 8% 20 uur per week of meer 44 8% totaal % gemiddeld 9 uur per week * zie bijlage 4 voor frequenties Hoeveel tijd wil je maximaal per week besteden aan de opleiding of cursus (zowel aan lessen als aan zelfstudie tezamen)? minder dan 5 uur per week 16% 5 tot 10 uur per week 39% 10 tot 15 uur per week 28% 15 tot 20 uur per week 20 uur per week of meer 8% 8% Flycatcher Internet Research 6 Zuyd, partner voor professionals

10 7. Hoe lang zou voor jou de cursus of opleiding maximaal mogen duren? absoluut relatief kwartaal 70 13% half jaar % één jaar % twee jaar % totaal % Hoe lang zou voor jou de cursus of opleiding maximaal mogen duren? 24% 13% 40% 23% kwartaal half jaar één jaar twee jaar 8. Welk type opleiding komt voor jou in aanmerking? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=558) relatief (n=558) bestaande deeltijd opleiding op bachelor niveau 59 11% bachelor classes 80 14% post HBO / -bachelor opleiding % masteropleiding % masterclasses % anders, namelijk* 32 6% weet (nog) niet 82 15% * zie bijlage 5 voor toelichting Welk type opleiding komt voor jou in aanmerking? (meerdere antwoorden mogelijk) bestaande deeltijd opleiding op bachelor niveau bachelor classes 11% 14% post HBO / -bachelor opleiding masteropleiding 47% 48% masterclasses 44% anders 6% weet (nog) niet 15% Flycatcher Internet Research 7 Zuyd, partner voor professionals

11 Veel respondenten worden door de werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen. Bij ruim een derde van de respondenten heeft de werkgever aangegeven dat ze een opleiding kunnen gaan volgen. Verder blijkt dat bij bijna de helft de werkgever een cursus of opleiding volledig zal betalen. Daarnaast zal ruim een derde vrij krijgen van de werkgever om naar de lessen te gaan en krijgt een tiende vrij voor zelfstudie. Voor werkgevers is het vaak aantrekkelijk als een werknemer een praktijkgerichte cursus of opleiding gaat volgen. Het zorgt er namelijk voor dat de werknemer zich blijft ontwikkelen en nieuwe dingen bijleert en hierdoor scherp, actief en betrokken blijft. Daarom moedigt een werkgever het in veel gevallen ook aan als een werknemer zaken wil bijleren. 9. Word je door jouw werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=940) relatief (n=940) n.v.t., ik ben momenteel niet werkzaam (vraag 10, 11, 14, 16 t/m 18 overslaan) 83 9% n.v.t., ik ben zelf werkgever / zelfstandig ondernemer / freelancer (vraag 10, 11, 14 overslaan) % nee % ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding moet gaan volgen 61 6% ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding kan gaan volgen % ja, mijn werkgever biedt zelf cursussen en/of opleidingen aan % ik weet dit (nog) niet 84 9% Word je door jouw werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) n.v.t., ik ben momenteel niet werkzaam 9% n.v.t., ik ben zelf werkgever / zelfstandig ondernemer / freelancer nee 13% 15% ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding moet gaan volgen ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding kan gaan volgen ja, mijn werkgever biedt zelf cursussen en/of opleidingen aan 6% 26% 35% ik weet dit (nog) niet 9% 10. Worden de kosten van de cursus of opleiding door jezelf of door je werkgever betaald? absoluut relatief mijn werkgever zal de cursus of opleiding helemaal betalen % mijn werkgever zal een gedeelte van de cursus of opleiding betalen % ik betaal de cursus of opleiding zelf 76 10% ik weet dit (nog) niet % totaal % Flycatcher Internet Research 8 Zuyd, partner voor professionals

12 Worden de kosten van de cursus of opleiding door jezelf of door je werkgever betaald? 26% mijn werkgever zal de cursus of opleiding helemaal betalen 48% mijn werkgever zal een gedeelte van de cursus of opleiding betalen 10% ik betaal de cursus of opleiding zelf 16% ik weet dit (nog) niet 11. Compenseert je werkgever je voor de tijd die je in de cursus of opleiding stopt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=739) relatief (n=739) nee % ja, mijn werkgever zal mij vrij geven om naar de lessen te gaan % ja, mijn werkgever zal mij vrij geven voor zelfstudie 63 9% ja, anders, namelijk* 46 6% ik weet dit (nog) niet % * zie bijlage 6 voor toelichting Compenseert je werkgever je voor de tijd die je in de cursus of opleiding stopt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) nee 29% ja, mijn werkgever zal mij vrij geven om naar de lessen te gaan 35% ja, mijn werkgever zal mij vrij geven voor zelfstudie 9% ja, anders 6% ik weet dit (nog) niet 26% Flycatcher Internet Research 9 Zuyd, partner voor professionals

13 Overige behoeften inzake carrière-ontwikkeling Wat de overige behoeften met betrekking tot carrière-ontwikkeling betreft, blijkt dat de alumni vooral behoefte hebben aan lezingen en workshops over actuele thema's of trends. Aan (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding hebben ze minder behoefte. De ruime meerderheid verwacht dat de werkgever hen aanmoedigt om de carrière verder te ontwikkelen met behulp van de in vraag 12 en 14 weergegeven zaken. Alleen bij de (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding en testmogelijkheden verwacht men minder aanmoediging. Naast opleidingen en cursussen zijn er verschillende andere zaken waarmee je je carrière (verder) kunt ontwikkelen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het volgen van workshops, lezingen en trainingen of het laten testen van je kennis en interesses. 12. Heb je behoefte aan onderstaande zaken om je carrière verder te ontwikkelen?* * zie bijlage 7 voor frequenties individuele coaching en/of begeleide intervisie 16% 13% 30% 41% volgen van collegereeksen over bepaalde vak- of leergebieden 10% 21% 27% 41% lezingen over actuele thema's en/of trends 16% 16% 32% 36% congressen 10% 26% 26% 37% workshops over actuele thema's en/of trends 15% 16% 32% 37% trainingen (bijv. vaardigheidstrainingen) 15% 19% 35% 32% (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding 9% 13% 26% 52% testmogelijkheden (kennis, kunde, inzicht, houding) 9% 19% 31% 41% faciliteren van mogelijkheden tot netwerken 13% 28% 28% 31% geen enkele behoefte mogelijk behoefte op korte termijn mogelijk behoefte op lange termijn op dit moment behoefte aan 13. Indien je nog behoefte hebt aan andere zaken om je carrière verder te ontwikkelen, kun je dit hieronder toelichten.* * zie bijlage 8 voor toelichting Flycatcher Internet Research 10 Zuyd, partner voor professionals

14 Zoals eerder genoemd, is het voor werkgevers interessant als werknemers zich ontwikkelen. 14. Denk jij dat jouw werkgever je aanmoedigt om je carrière (verder) te ontwikkelen m.b.v. elk van de in vraag 12 genoemde en hieronder weergegeven zaken?* * zie bijlage 9 voor toelichting individuele coaching en/of begeleide intervisie 38% 62% volgen van collegereeksen over bepaalde vak- of leergebieden 31% 69% lezingen over actuele thema's en/of trends 27% 73% congressen 34% 66% workshops over actuele thema's en/of trends 24% 76% trainingen (bijv. vaardigheidstrainingen) 20% 80% (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding 40% 61% testmogelijkheden (kennis, kunde, inzicht, houding) 45% 55% faciliteren van mogelijkheden tot netwerken 41% 59% ja nee Uit de open antwoorden blijkt dat veel respondenten "Zuyd, partner voor professionals" een interessant concept vinden. Er worden dan ook veel ideeën en suggesties gegeven. Een van de meest voorkomende opmerkingen is dat de alumni in principe wel interesse hebben in een cursus of opleiding, maar dat ze te ver van Zuid-Limburg afwonen. Ze zouden liever een opleiding of cursus op afstand willen volgen of op een meer centrale locatie. 15. Beschrijf hieronder jouw ideeën en/of opmerkingen over aspecten betreffende het concept van "Zuyd, partner voor professionals" die binnen deze vragenlijst niet aan de orde zijn gesteld, maar die jij de moeite waard vindt hier te benoemen i.c. ons ter overdenking mee te geven.* * zie bijlage 10 voor toelichting Flycatcher Internet Research 11 Zuyd, partner voor professionals

15 Achtergrond De meeste respondenten zijn werkzaam in de zakelijke dienstverlening of de gezondheids- en welzijnszorg en zijn fulltime werkzaam. 16. Geef aan in welke sector je werkzaam bent. absoluut relatief bouw, bouwnijverheid 24 3% cultuur, sport en recreatie 19 2% detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 7 1% detailhandel: food 6 1% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 56 7% gezondheids- en welzijnszorg % groothandel 13 2% horeca 65 8% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 62 7% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 1 0% onderwijs 71 8% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 58 7% post- en telecommunicatie 11 1% transport, vervoer, opslag 13 2% zakelijke dienstverlening % anders, namelijk* % totaal % * zie bijlage 11 voor toelichting Geef aan in welke sector je werkzaam bent. bouw, bouwnijverheid 3% cultuur, sport en recreatie detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen detailhandel: food financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) gezondheids- en welzijnszorg 2% 1% 1% 7% 16% groothandel 2% horeca 8% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 7% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 0% onderwijs overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen post- en telecommunicatie 1% 8% 7% transport, vervoer, opslag 2% zakelijke dienstverlening 21% anders 15% 17. Wat is je huidige functie?* * zie bijlage 12 voor toelichting Flycatcher Internet Research 12 Zuyd, partner voor professionals

16 18. Ben je fulltime of parttime werkzaam? absoluut relatief fulltime % parttime % totaal % Ben je fulltime of parttime werkzaam? 19% 81% fulltime parttime 19. Wil je graag persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen van het "Zuyd, partner voor professionals" project? absoluut relatief ja (dit zal via of via de alumniwebsite zijn) % nee % totaal % Wil je graag persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen van het "Zuyd, partner voor professionals" project? 22% 78% ja nee (alleen voor respondenten die nog geen lid zijn van het alumnipanel) Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? De Hogeschool heeft samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een alumnipanel opgericht. Als je lid wordt van dit panel, kun je meewerken aan online onderzoeken over de Hogeschool en het leven na de Hogeschool. Deelname wordt beloond. absoluut relatief ja, ik wil lid worden van het alumnipanel 85 52% nee, ik wil geen lid worden van het alumnipanel 79 48% totaal % Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? 48% 52% ja nee Flycatcher Internet Research 13 Zuyd, partner voor professionals

17 3 Nadere analyses Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende groepen respondenten zijn nadere analyses uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar verschillen tussen: - afstudeerjaar; - faculteiten; - behoefte aan onderwijs; - domein waarbinnen behoefte aan onderwijs is; - behoefte aan het verder ontwikkelen van de carrière. Onderstaande analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets (kruistabellen) en variantie-analyse. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde weer. Met blauw wordt aangegeven dat een cijfer significant hoger dan gemiddeld is. Opgemerkt moet worden dat alleen die vragen zijn weergegeven waar significante verschillen zijn waargenomen. 3.1 Afstudeerjaar Respondenten die in 2000 of eerder zijn afgestudeerd hebben relatief vaak geen behoefte aan onderwijs. Respondenten die na 2000 zijn afgestudeerd willen vaker dan eerder afgestudeerden iets leren waar tijdens de studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed. Recent afgestudeerden willen vaker dan gemiddeld een opleiding volgen in het domein crisismanagement. Daarnaast blijkt dat hoe langer geleden men is afgestudeerd, hoe minder tijd men wil besteden aan een opleiding of cursus. Recent afgestudeerden willen relatief vaak een masteropleiding volgen. Respondenten die na 2005 zijn afgestudeerd hebben relatief vaak nog geen baan. Van degenen die wel in loondienst werken, weten de recent afgestudeerden vaak niet of de werkgever een opleiding of cursus zal betalen en of de tijd die erin gestopt wordt, gecompenseerd wordt. Relatief veel respondenten die in 2000 of eerder zijn afgestudeerd hebben geen behoefte aan collegereeksen, congressen, workshops, trainingen, (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding, testmogelijkheden en het faciliteren van mogelijkheden tot netwerken. 1. Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? 2000 of eerder gemiddeld nee, ik heb op dit moment geen behoefte aan onderwijs 46% 35% 38% 41% ja, want ik wil graag iets leren waar tijdens mijn studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed 18% 31% 38% 27% 2. Binnen welk van de hieronder genoemde domeinen heb je behoefte aan opleiding? 2000 of eerder gemiddeld crisismanagement 25% 34% 55% 36% Flycatcher Internet Research 14 Zuyd, partner voor professionals

18 6. Hoeveel tijd wil je maximaal per week besteden aan de opleiding of cursus? 2000 of eerder gemiddeld uur per week Welk type opleiding komt voor jou in aanmerking? 2000 of eerder gemiddeld masteropleiding 40% 54% 54% 48% 9. Word je door jouw werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen? 2000 of eerder gemiddeld n.v.t., ik ben momenteel niet werkzaam 4% 7% 18% 9% n.v.t., ik ben zelf werkgever / zelfstandig ondernemer / freelancer 20% 8% 6% 13% ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding kan gaan volgen 37% 42% 27% 36% 10. Worden de kosten van de cursus of opleiding door jezelf of door je werkgever betaald? 2000 of eerder gemiddeld mijn werkgever zal de cursus of opleiding helemaal betalen 55% 47% 38% 48% mijn werkgever zal een gedeelte van de cursus of opleiding betalen 16% 17% 13% 16% ik betaal de cursus of opleiding zelf 9% 10% 14% 11% ik weet dit (nog) niet 20% 26% 35% 26% totaal 100% 100% 100% 100% 11. Compenseert je werkgever je voor de tijd die je in de cursus of opleiding stopt? 2000 of eerder gemiddeld ja, mijn werkgever zal mij vrij geven om naar de lessen te gaan 42% 30% 30% 35% ik weet dit (nog) niet 21% 27% 34% 26% 12. Heb je behoefte aan onderstaande zaken om je carrière verder te ontwikkelen? volgen van collegereeksen over bepaalde vak- of leergebieden 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 30% 15% 14% 21% mogelijk behoefte op lange termijn 37% 44% 43% 41% mogelijk behoefte op korte termijn 23% 30% 31% 27% op dit moment behoefte aan 10% 10% 12% 11% totaal 100% 100% 100% 100% Flycatcher Internet Research 15 Zuyd, partner voor professionals

19 congressen 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 30% 24% 24% 27% mogelijk behoefte op lange termijn 31% 40% 44% 37% mogelijk behoefte op korte termijn 29% 25% 22% 26% op dit moment behoefte aan 10% 11% 11% 10% totaal 100% 100% 100% 100% workshops over actuele thema's of trends 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 18% 12% 14% 15% mogelijk behoefte op lange termijn 27% 39% 33% 32% mogelijk behoefte op korte termijn 42% 34% 34% 37% op dit moment behoefte aan 13% 16% 18% 15% totaal 100% 100% 100% 100% trainingen 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 28% 13% 10% 19% mogelijk behoefte op lange termijn 32% 39% 34% 34% mogelijk behoefte op korte termijn 28% 34% 37% 32% op dit moment behoefte aan 12% 15% 19% 15% totaal 100% 100% 100% 100% (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 62% 43% 47% 52% mogelijk behoefte op lange termijn 19% 34% 28% 26% mogelijk behoefte op korte termijn 10% 15% 15% 13% op dit moment behoefte aan 10% 8% 11% 9% totaal 100% 100% 100% 100% testmogelijkheden 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 51% 33% 34% 41% mogelijk behoefte op lange termijn 26% 36% 36% 32% mogelijk behoefte op korte termijn 15% 23% 20% 19% op dit moment behoefte aan 8% 8% 11% 9% totaal 100% 100% 100% 100% faciliteren van mogelijkheden tot netwerken 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 33% 24% 23% 28% mogelijk behoefte op lange termijn 25% 37% 37% 32% mogelijk behoefte op korte termijn 26% 29% 29% 27% op dit moment behoefte aan 16% 11% 11% 13% totaal 100% 100% 100% 100% Flycatcher Internet Research 16 Zuyd, partner voor professionals

20 3.2 Faculteiten Omdat niet alle faculteiten voldoende respondenten hebben om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken, zijn alleen de faculteiten meegenomen met meer dan 30 respondenten. Hieronder volgt een lijst met de faculteiten waarmee analyses gedaan zijn met de afkorting die gebruikt is in de tabellen. - Gezondheid en Techniek (G & T) - Gezondheid en Zorg (G & Z) - Life Sciences (LS) - Techniek (tech) - Facility Management (FM) - ICT (ICT) - Internationale Communicatie (IC) - Hoge Hotelschool Maastricht (HH) - Sociale Studies (soc. stud.) - HEAO Financieel Management (fin. man.) - Commercieel Management (com. man.) - People and Business Management (P & B M) Uit de uitsplitsingen blijkt dat relatief veel respondenten van de faculteiten Gezondheid en Techniek, Gezondheid en Zorg, Techniek, Facility Management en Sociale Studies behoefte aan opleidingen en cursussen hebben. Wanneer gevraagd wordt naar het soort en type opleiding, blijkt dat relatief veel alumni van de Hoge Hotelschool en het HEAO voorkeur hebben voor een generalistische opleiding, respondenten van Gezondheid en Techniek en Sociale Studies wensen vaker dan gemiddeld een specialistische opleiding, terwijl een combinatie van de twee opleidingen het liefst gevolgd wordt door alumni Techniek en Facility Management. Verder blijkt dat respondenten van de meeste faculteiten de cursus of opleiding het liefst op een doordeweekse dag willen volgen. Relatief veel alumni van Internationale Communicatie en de Hoge Hotelschool geven aan dat ze voorkeur geven aan een opleiding die op afstand gevolgd kan worden. Daarnaast blijkt dat alumni van de faculteiten Facility Management, Hoge Hotelschool, Financieel Management en People and Business Management vaker dan gemiddeld voorkeur geven aan masterclasses. Bij relatief veel alumni van de faculteiten Gezondheid en Techniek, Life Sciences, Techniek, Facility Management, ICT, Sociale Studies, Financieel Management en Commercieel Management moedigt de werkgever de respondent aan om een cursus of opleiding te gaan volgen. Daarnaast betaalt de werkgever van relatief veel alumni van Life Sciences, Techniek, ICT, Financieel Management en Commercieel Management de kosten. Alumni van de Hoge Hotelschool en Commercieel Management hebben vaker dan gemiddeld geen behoefte aan het volgen van collegereeksen, terwijl relatief veel respondenten van Techniek, Internationale Communicatie, Hoge Hotelschool en People and Business Management geen behoefte hebben aan congressen. Alumni van Life Sciences, Internationale Communicatie en de Hoge Hotelschool hebben relatief weinig behoefte aan workshops. Wanneer gekeken wordt naar de aanmoediging door werkgevers, blijkt dat werkgevers van alumni van Gezondheid en Techniek, ICT, Sociale Studies, Financieel Management en People and Business Management vaker dan gemiddeld werknemers aanmoedigen om lezingen te volgen. Relatief veel alumni van Gezondheid en Techniek, Gezondheid en Zorg, Life Sciences, ICT, Sociale Studies en Financieel Management worden door werkgevers aangemoedigd om congressen bij te wonen. Flycatcher Internet Research 17 Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni november 2006 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus 380 6200 AJ

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2009 januari 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen HBO

Studie & Werk Tabellen HBO Studie & Werk 2017 Tabellen HBO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen hbo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Research design. Specifieke deelmarkten [optioneel]

Research design. Specifieke deelmarkten [optioneel] Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek heeft tot doel de opleidings- en trainingsbehoefte te inventariseren onder een zeer interessante doelgroep: professionals/consumenten met interesse

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Inleiding Het doel De scope De planning

Inleiding Het doel De scope De planning Inleiding Het doel van het NIDAP bedrijfsopleidingen & trainingen onderzoek is het verzamelen van informatie om u meer inzicht te bieden en zo gerichter commerciële activiteiten te kunnen plannen. Het

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

STUDIE METER. Voor een bewuste studiekeuze HBO

STUDIE METER. Voor een bewuste studiekeuze HBO STUDIE METER Voor een bewuste studiekeuze HBO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 5 1 Inleiding Hallo Ruben, Op 28 september 2016 heb jij de StudieMeter ingevuld. De StudieMeter

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015

Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2015 Amsterdam, juni 2015 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2015 Hbo ers en academici van studiejaar 2012/2013 op de arbeidsmarkt Statistische bijlage: tabellen hbo ers Ernest Berkhout Siemen van der Werff

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 31 mei Arnhem Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Direct aanmelden op de Open Avond 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 18 november Arnhem Open Dag voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoud Algemeen programma studiekeuze HAN Studiesucces 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC) 4 1-op-1 gesprek met

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

STUDIE METER. Voor een bewuste studiekeuze. Naam: Ruben Smit Datum: 28 september 2016

STUDIE METER. Voor een bewuste studiekeuze. Naam: Ruben Smit Datum: 28 september 2016 STUDIE METER Voor een bewuste studiekeuze WO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 2 van 5 1 Inleiding Hallo Ruben, Op 28 september 2016 heb jij de StudieMeter

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

HRD Trends Financiële Dienstverlening. Hoe is het leren georganiseerd in de meest mobiele sector van Nederland?

HRD Trends Financiële Dienstverlening. Hoe is het leren georganiseerd in de meest mobiele sector van Nederland? HRD Trends 2017 Financiële Dienstverlening Hoe is het leren georganiseerd in de meest mobiele sector van Nederland? Voorwoord en hoofdconclusies Dit is een jaarlijks terugkerend onderzoek door Springest

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl December 2014 - januari 2015 - februari 2015 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie