Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals"

Transcriptie

1 Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2007 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling van het onderzoek De vragenlijst Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Respons Betrouwbaarheid 2 2 Resultaten 3 3 Nadere analyses Afstudeerjaar Faculteiten Behoefte aan onderwijs Onderwijsdomein Behoefte aan carrière ontwikkeling 27 4 Samenvatting 29 Bijlagen 30

4 1 Inleiding Zoals voor iedere onderwijsinstelling is ook voor de Hogeschool Zuyd een actief alumnibeleid van groot belang. Als onderdeel van dit beleid is in 2005 gestart met de opbouw van een alumnipanel. Dit panel is een initiatief van de Hogeschool Zuyd en het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. Het doel is om de behoeften en wensen van de alumni in kaart te brengen. Dit rapport gaat over het nieuwe project van de Hogeschool Zuyd: Zuyd, partner voor professionals. 1.1 Doelstelling van het onderzoek Hogeschool Zuyd heeft een nieuw project Zuyd, partner voor professionals. Bij dit project staat de professional met zijn behoefte om zich te ontwikkelen centraal en worden uitdagende mogelijkheden in het kader van life long learning aangeboden. Alumni behoren tot een belangrijke doelgroep. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is dan ook om behoeften van alumni met betrekking tot onderwijs en carrière-ontwikkeling in kaart te brengen. 1.2 De vragenlijst De vragenlijst is, in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, opgesteld door Flycatcher. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op: o behoefte aan onderwijs; o overige behoeften inzake carrière ontwikkeling; o achtergrondgegevens. 1.3 Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via Internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent, unieke hyperlink in het bericht komt men bij het onderzoek terecht. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kunnen met een enkele muisklik verzonden worden. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden van het alumnipanel benaderd. Daarnaast zijn de alumni die op de website van de Hogeschool Zuyd nog niet aangegeven hebben of ze lid willen worden van het alumnipanel benaderd. De vragenlijst kon ingevuld worden van maandag 18 december 2006 tot en met woensdag 3 januari Respons Het onderzoek is verstuurd naar 4193 alumni. In totaal hebben 940 alumni de vragenlijst ingevuld: een gemiddelde respons van 23,2%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht panel werving totaal aantal adressen netto verzonden* respons responspercentage 34,3% 9,1% 23,2% * door foutieve adressen zijn netto minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. Flycatcher Internet Research 1 Zuyd, partner voor professionals

5 1.5 Betrouwbaarheid Doordat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge bij een betrouwbaarheid van 95% is 3,2%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat we met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen. Voorbeeld: Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? absoluut relatief nee % ja % totaal % In het voorbeeld heeft 59% op dit moment behoefte aan onderwijs. De marge voor de gehele populatie alumni die op dit moment behoefte aan onderwijs heeft is in dit geval: 1,96 0,59 (1-0,59) = 3,1% 940 In dit geval kunnen we met 95% zekerheid concluderen dat het aantal alumni dat momenteel behoefte aan onderwijs heeft, ligt tussen 55,9% en 62,1%. Flycatcher Internet Research 2 Zuyd, partner voor professionals

6 2 Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Hogeschool Zuyd heeft een nieuw project "Zuyd, partner voor professionals". Bij "Zuyd, partner voor professionals" staat de professional met zijn behoefte om zich te ontwikkelen centraal en worden uitdagende mogelijkheden in het kader van life long learning aangeboden. Om bovenstaande te realiseren, is een essentieel element van de benadering van "Zuyd, partner voor professionals" het erkennen van mogelijk eerder verworven competenties (EVC's) en het mede aan de hand hiervan vaststellen van leerroutes op maat. Op basis van een persoonlijk profiel, de individuele opleidingswens en het gewenste competentieprofiel en -niveau is het voor de individuele professional mogelijk een selectie te maken uit bachelor classes, masterclasses, collegereeksen en persoonlijke coaching. Zo kan de professional zich richten op oriëntatie, specialisatie, verbreding, reflectie op zijn ontwikkeling en verandering van loopbaanperspectieven. Hierbij is een grote mate van flexibiliteit in inhoud, vorm en tempo mogelijk. Ook de keuze voor het al dan niet verzilveren van zijn ontwikkeling in een diploma staat voor elk individu vrij. Als alumnus behoor jij natuurlijk tot een belangrijke doelgroep. Daarom wil de Hogeschool Zuyd graag weten waar jij in dezen behoefte aan hebt. Behoefte aan onderwijs Drie vijfde van de alumni heeft op dit moment behoefte aan onderwijs. Ze willen vooral iets leren over nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. De domeinen waarbinnen men een opleiding wil volgen, blijken divers te zijn. Het meest genoemde domein is strategisch management. Veranderen en innovatie en coachend leiderschap worden echter ook vaak genoemd. Verder blijkt dat alumni graag een combinatie van een generalistische en specialistische opleiding willen volgen. Ruim twee derde wil de cursus het liefst 's avonds volgen en ze willen er gemiddeld maximaal 9 uur per week aan besteden. Volgens vier tiende zou de cursus maximaal één jaar mogen duren. Bijna de helft wil graag een post HBO / -bachelor opleiding, masteropleiding of masterclasses volgen. 1. Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) absoluut relatief nee, ik heb op dit moment geen behoefte aan onderwijs (door naar vraag 9) % ja (zie onder) % totaal % absoluut (n=558) relatief (n=558) ja, namelijk: ik wil graag bepaalde zaken ophalen / opfrissen % ik wil graag iets leren waar tijdens mijn studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed % ik wil graag iets leren over nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied % ik wil graag omgeschoold worden 31 6% anders, namelijk* 66 12% * zie bijlage 1 voor toelichting Flycatcher Internet Research 3 Zuyd, partner voor professionals

7 Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) nee, ik heb op dit moment geen behoefte aan onderwijs 41% ja, namelijk: ik wil graag bepaalde zaken ophalen / opfrissen 34% ik wil graag iets leren waar tijdens mijn studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed ik wil graag iets leren over nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied 46% 64% ik wil graag omgeschoold worden 6% anders 12% 2. Binnen welk van de hieronder genoemde domeinen heb je behoefte aan opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=558) relatief (n=558) strategisch management % operationeel management % kennismanagement 93 17% veranderen en innovatie % creatief leiderschap % coachend leiderschap % adviseren % veiligheidsmanagement 26 5% crisismanagement 46 8% financieel management 98 18% human resource management 65 12% ondernemerschap 73 13% marketing 91 16% projectmanagement % bedrijfskunde 95 17% anders, namelijk* % weet (nog) niet 40 7% * zie bijlage 2 voor toelichting Flycatcher Internet Research 4 Zuyd, partner voor professionals

8 Binnen welk van de hieronder genoemde domeinen heb je behoefte aan opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk) strategisch management operationeel management kennismanagement veranderen en innovatie creatief leiderschap coachend leiderschap adviseren veiligheidsmanagement crisismanagement financieel management human resource management ondernemerschap marketing projectmanagement bedrijfskunde anders weet (nog) niet 5% 7% 8% 12% 13% 20% 17% 19% 25% 20% 18% 16% 22% 17% 24% 28% 31% De opleiding die men wenst kan generalistisch van aard zijn (op een min of meer allesomvattende wijze worden (de) vele aspecten van een domein aan de orde gesteld, zonder dat elk van die aspecten op diepgaande wijze behandeld worden), kan specialistisch van aard zijn (van een domein wordt een beperkt aantal aspecten diepgaand behandeld) of kan een combinatie van beide zijn. 3. De opleiding die je wenst, dient de kenmerken te bezitten van een: absoluut relatief generalistische opleiding 40 7% specialistische opleiding % combinatie van een generalistische en specialistische opleiding % weet (nog) niet 47 8% totaal % De opleiding die je wenst, dient de kenmerken te bezitten van een: 8% 7% generalistische opleiding 51% 33% specialistische opleiding combinatie van een generalistische en specialistische opleiding weet (nog) niet 4. Geef een korte omschrijving van wat je precies wilt leren (vakgebieden / kennisdomeinen of specifieke delen hiervan).* * zie bijlage 3 voor toelichting Flycatcher Internet Research 5 Zuyd, partner voor professionals

9 Opleidingen en cursussen kunnen op verschillende manieren aangeboden worden. Zo kunnen lessen overdag of 's avonds gegeven worden, de lengtes van de opleidingen kunnen verschillen van enkele weken tot enkele jaren en er kunnen verschillende typen opleidingen aangeboden worden. 5. Indien jij een cursus of opleiding wilt volgen bij de Hogeschool Zuyd, welk dagdeel heeft dan je voorkeur? absoluut relatief overdag (maandag t/m vrijdag) 81 15% 's avonds (maandag t/m vrijdag) % zaterdagochtend 88 16% maakt niet uit 58 10% n.v.t., ik geef de voorkeur aan een opleiding die je geheel thuis, op afstand dus, kunt volgen % totaal % Indien jij een cursus of opleiding wilt volgen bij de Hogeschool Zuyd, welk dagdeel heeft dan je voorkeur? 15% 22% 10% 16% 37% overdag 's avonds zaterdagochtend maakt niet uit n.v.t. 6. Hoeveel tijd wil je maximaal per week besteden aan de opleiding of cursus (zowel aan lessen als aan zelfstudie tezamen)?* absoluut relatief minder dan 5 uur per week 91 16% 5 tot 10 uur per week % 10 tot 15 uur per week % 15 tot 20 uur per week 47 8% 20 uur per week of meer 44 8% totaal % gemiddeld 9 uur per week * zie bijlage 4 voor frequenties Hoeveel tijd wil je maximaal per week besteden aan de opleiding of cursus (zowel aan lessen als aan zelfstudie tezamen)? minder dan 5 uur per week 16% 5 tot 10 uur per week 39% 10 tot 15 uur per week 28% 15 tot 20 uur per week 20 uur per week of meer 8% 8% Flycatcher Internet Research 6 Zuyd, partner voor professionals

10 7. Hoe lang zou voor jou de cursus of opleiding maximaal mogen duren? absoluut relatief kwartaal 70 13% half jaar % één jaar % twee jaar % totaal % Hoe lang zou voor jou de cursus of opleiding maximaal mogen duren? 24% 13% 40% 23% kwartaal half jaar één jaar twee jaar 8. Welk type opleiding komt voor jou in aanmerking? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=558) relatief (n=558) bestaande deeltijd opleiding op bachelor niveau 59 11% bachelor classes 80 14% post HBO / -bachelor opleiding % masteropleiding % masterclasses % anders, namelijk* 32 6% weet (nog) niet 82 15% * zie bijlage 5 voor toelichting Welk type opleiding komt voor jou in aanmerking? (meerdere antwoorden mogelijk) bestaande deeltijd opleiding op bachelor niveau bachelor classes 11% 14% post HBO / -bachelor opleiding masteropleiding 47% 48% masterclasses 44% anders 6% weet (nog) niet 15% Flycatcher Internet Research 7 Zuyd, partner voor professionals

11 Veel respondenten worden door de werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen. Bij ruim een derde van de respondenten heeft de werkgever aangegeven dat ze een opleiding kunnen gaan volgen. Verder blijkt dat bij bijna de helft de werkgever een cursus of opleiding volledig zal betalen. Daarnaast zal ruim een derde vrij krijgen van de werkgever om naar de lessen te gaan en krijgt een tiende vrij voor zelfstudie. Voor werkgevers is het vaak aantrekkelijk als een werknemer een praktijkgerichte cursus of opleiding gaat volgen. Het zorgt er namelijk voor dat de werknemer zich blijft ontwikkelen en nieuwe dingen bijleert en hierdoor scherp, actief en betrokken blijft. Daarom moedigt een werkgever het in veel gevallen ook aan als een werknemer zaken wil bijleren. 9. Word je door jouw werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=940) relatief (n=940) n.v.t., ik ben momenteel niet werkzaam (vraag 10, 11, 14, 16 t/m 18 overslaan) 83 9% n.v.t., ik ben zelf werkgever / zelfstandig ondernemer / freelancer (vraag 10, 11, 14 overslaan) % nee % ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding moet gaan volgen 61 6% ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding kan gaan volgen % ja, mijn werkgever biedt zelf cursussen en/of opleidingen aan % ik weet dit (nog) niet 84 9% Word je door jouw werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) n.v.t., ik ben momenteel niet werkzaam 9% n.v.t., ik ben zelf werkgever / zelfstandig ondernemer / freelancer nee 13% 15% ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding moet gaan volgen ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding kan gaan volgen ja, mijn werkgever biedt zelf cursussen en/of opleidingen aan 6% 26% 35% ik weet dit (nog) niet 9% 10. Worden de kosten van de cursus of opleiding door jezelf of door je werkgever betaald? absoluut relatief mijn werkgever zal de cursus of opleiding helemaal betalen % mijn werkgever zal een gedeelte van de cursus of opleiding betalen % ik betaal de cursus of opleiding zelf 76 10% ik weet dit (nog) niet % totaal % Flycatcher Internet Research 8 Zuyd, partner voor professionals

12 Worden de kosten van de cursus of opleiding door jezelf of door je werkgever betaald? 26% mijn werkgever zal de cursus of opleiding helemaal betalen 48% mijn werkgever zal een gedeelte van de cursus of opleiding betalen 10% ik betaal de cursus of opleiding zelf 16% ik weet dit (nog) niet 11. Compenseert je werkgever je voor de tijd die je in de cursus of opleiding stopt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=739) relatief (n=739) nee % ja, mijn werkgever zal mij vrij geven om naar de lessen te gaan % ja, mijn werkgever zal mij vrij geven voor zelfstudie 63 9% ja, anders, namelijk* 46 6% ik weet dit (nog) niet % * zie bijlage 6 voor toelichting Compenseert je werkgever je voor de tijd die je in de cursus of opleiding stopt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) nee 29% ja, mijn werkgever zal mij vrij geven om naar de lessen te gaan 35% ja, mijn werkgever zal mij vrij geven voor zelfstudie 9% ja, anders 6% ik weet dit (nog) niet 26% Flycatcher Internet Research 9 Zuyd, partner voor professionals

13 Overige behoeften inzake carrière-ontwikkeling Wat de overige behoeften met betrekking tot carrière-ontwikkeling betreft, blijkt dat de alumni vooral behoefte hebben aan lezingen en workshops over actuele thema's of trends. Aan (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding hebben ze minder behoefte. De ruime meerderheid verwacht dat de werkgever hen aanmoedigt om de carrière verder te ontwikkelen met behulp van de in vraag 12 en 14 weergegeven zaken. Alleen bij de (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding en testmogelijkheden verwacht men minder aanmoediging. Naast opleidingen en cursussen zijn er verschillende andere zaken waarmee je je carrière (verder) kunt ontwikkelen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het volgen van workshops, lezingen en trainingen of het laten testen van je kennis en interesses. 12. Heb je behoefte aan onderstaande zaken om je carrière verder te ontwikkelen?* * zie bijlage 7 voor frequenties individuele coaching en/of begeleide intervisie 16% 13% 30% 41% volgen van collegereeksen over bepaalde vak- of leergebieden 10% 21% 27% 41% lezingen over actuele thema's en/of trends 16% 16% 32% 36% congressen 10% 26% 26% 37% workshops over actuele thema's en/of trends 15% 16% 32% 37% trainingen (bijv. vaardigheidstrainingen) 15% 19% 35% 32% (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding 9% 13% 26% 52% testmogelijkheden (kennis, kunde, inzicht, houding) 9% 19% 31% 41% faciliteren van mogelijkheden tot netwerken 13% 28% 28% 31% geen enkele behoefte mogelijk behoefte op korte termijn mogelijk behoefte op lange termijn op dit moment behoefte aan 13. Indien je nog behoefte hebt aan andere zaken om je carrière verder te ontwikkelen, kun je dit hieronder toelichten.* * zie bijlage 8 voor toelichting Flycatcher Internet Research 10 Zuyd, partner voor professionals

14 Zoals eerder genoemd, is het voor werkgevers interessant als werknemers zich ontwikkelen. 14. Denk jij dat jouw werkgever je aanmoedigt om je carrière (verder) te ontwikkelen m.b.v. elk van de in vraag 12 genoemde en hieronder weergegeven zaken?* * zie bijlage 9 voor toelichting individuele coaching en/of begeleide intervisie 38% 62% volgen van collegereeksen over bepaalde vak- of leergebieden 31% 69% lezingen over actuele thema's en/of trends 27% 73% congressen 34% 66% workshops over actuele thema's en/of trends 24% 76% trainingen (bijv. vaardigheidstrainingen) 20% 80% (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding 40% 61% testmogelijkheden (kennis, kunde, inzicht, houding) 45% 55% faciliteren van mogelijkheden tot netwerken 41% 59% ja nee Uit de open antwoorden blijkt dat veel respondenten "Zuyd, partner voor professionals" een interessant concept vinden. Er worden dan ook veel ideeën en suggesties gegeven. Een van de meest voorkomende opmerkingen is dat de alumni in principe wel interesse hebben in een cursus of opleiding, maar dat ze te ver van Zuid-Limburg afwonen. Ze zouden liever een opleiding of cursus op afstand willen volgen of op een meer centrale locatie. 15. Beschrijf hieronder jouw ideeën en/of opmerkingen over aspecten betreffende het concept van "Zuyd, partner voor professionals" die binnen deze vragenlijst niet aan de orde zijn gesteld, maar die jij de moeite waard vindt hier te benoemen i.c. ons ter overdenking mee te geven.* * zie bijlage 10 voor toelichting Flycatcher Internet Research 11 Zuyd, partner voor professionals

15 Achtergrond De meeste respondenten zijn werkzaam in de zakelijke dienstverlening of de gezondheids- en welzijnszorg en zijn fulltime werkzaam. 16. Geef aan in welke sector je werkzaam bent. absoluut relatief bouw, bouwnijverheid 24 3% cultuur, sport en recreatie 19 2% detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 7 1% detailhandel: food 6 1% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 56 7% gezondheids- en welzijnszorg % groothandel 13 2% horeca 65 8% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 62 7% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 1 0% onderwijs 71 8% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 58 7% post- en telecommunicatie 11 1% transport, vervoer, opslag 13 2% zakelijke dienstverlening % anders, namelijk* % totaal % * zie bijlage 11 voor toelichting Geef aan in welke sector je werkzaam bent. bouw, bouwnijverheid 3% cultuur, sport en recreatie detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen detailhandel: food financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) gezondheids- en welzijnszorg 2% 1% 1% 7% 16% groothandel 2% horeca 8% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 7% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 0% onderwijs overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen post- en telecommunicatie 1% 8% 7% transport, vervoer, opslag 2% zakelijke dienstverlening 21% anders 15% 17. Wat is je huidige functie?* * zie bijlage 12 voor toelichting Flycatcher Internet Research 12 Zuyd, partner voor professionals

16 18. Ben je fulltime of parttime werkzaam? absoluut relatief fulltime % parttime % totaal % Ben je fulltime of parttime werkzaam? 19% 81% fulltime parttime 19. Wil je graag persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen van het "Zuyd, partner voor professionals" project? absoluut relatief ja (dit zal via of via de alumniwebsite zijn) % nee % totaal % Wil je graag persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen van het "Zuyd, partner voor professionals" project? 22% 78% ja nee (alleen voor respondenten die nog geen lid zijn van het alumnipanel) Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? De Hogeschool heeft samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een alumnipanel opgericht. Als je lid wordt van dit panel, kun je meewerken aan online onderzoeken over de Hogeschool en het leven na de Hogeschool. Deelname wordt beloond. absoluut relatief ja, ik wil lid worden van het alumnipanel 85 52% nee, ik wil geen lid worden van het alumnipanel 79 48% totaal % Wil je vaker meewerken aan onderzoeken als deze? 48% 52% ja nee Flycatcher Internet Research 13 Zuyd, partner voor professionals

17 3 Nadere analyses Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende groepen respondenten zijn nadere analyses uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar verschillen tussen: - afstudeerjaar; - faculteiten; - behoefte aan onderwijs; - domein waarbinnen behoefte aan onderwijs is; - behoefte aan het verder ontwikkelen van de carrière. Onderstaande analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets (kruistabellen) en variantie-analyse. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde weer. Met blauw wordt aangegeven dat een cijfer significant hoger dan gemiddeld is. Opgemerkt moet worden dat alleen die vragen zijn weergegeven waar significante verschillen zijn waargenomen. 3.1 Afstudeerjaar Respondenten die in 2000 of eerder zijn afgestudeerd hebben relatief vaak geen behoefte aan onderwijs. Respondenten die na 2000 zijn afgestudeerd willen vaker dan eerder afgestudeerden iets leren waar tijdens de studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed. Recent afgestudeerden willen vaker dan gemiddeld een opleiding volgen in het domein crisismanagement. Daarnaast blijkt dat hoe langer geleden men is afgestudeerd, hoe minder tijd men wil besteden aan een opleiding of cursus. Recent afgestudeerden willen relatief vaak een masteropleiding volgen. Respondenten die na 2005 zijn afgestudeerd hebben relatief vaak nog geen baan. Van degenen die wel in loondienst werken, weten de recent afgestudeerden vaak niet of de werkgever een opleiding of cursus zal betalen en of de tijd die erin gestopt wordt, gecompenseerd wordt. Relatief veel respondenten die in 2000 of eerder zijn afgestudeerd hebben geen behoefte aan collegereeksen, congressen, workshops, trainingen, (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding, testmogelijkheden en het faciliteren van mogelijkheden tot netwerken. 1. Heb jij op dit moment behoefte aan (praktijkgerichte) opleidingen en/of cursussen? 2000 of eerder gemiddeld nee, ik heb op dit moment geen behoefte aan onderwijs 46% 35% 38% 41% ja, want ik wil graag iets leren waar tijdens mijn studie geen of onvoldoende aandacht aan is besteed 18% 31% 38% 27% 2. Binnen welk van de hieronder genoemde domeinen heb je behoefte aan opleiding? 2000 of eerder gemiddeld crisismanagement 25% 34% 55% 36% Flycatcher Internet Research 14 Zuyd, partner voor professionals

18 6. Hoeveel tijd wil je maximaal per week besteden aan de opleiding of cursus? 2000 of eerder gemiddeld uur per week Welk type opleiding komt voor jou in aanmerking? 2000 of eerder gemiddeld masteropleiding 40% 54% 54% 48% 9. Word je door jouw werkgever aangemoedigd om een cursus of opleiding te gaan volgen? 2000 of eerder gemiddeld n.v.t., ik ben momenteel niet werkzaam 4% 7% 18% 9% n.v.t., ik ben zelf werkgever / zelfstandig ondernemer / freelancer 20% 8% 6% 13% ja, mijn werkgever heeft aangegeven dat ik een cursus of opleiding kan gaan volgen 37% 42% 27% 36% 10. Worden de kosten van de cursus of opleiding door jezelf of door je werkgever betaald? 2000 of eerder gemiddeld mijn werkgever zal de cursus of opleiding helemaal betalen 55% 47% 38% 48% mijn werkgever zal een gedeelte van de cursus of opleiding betalen 16% 17% 13% 16% ik betaal de cursus of opleiding zelf 9% 10% 14% 11% ik weet dit (nog) niet 20% 26% 35% 26% totaal 100% 100% 100% 100% 11. Compenseert je werkgever je voor de tijd die je in de cursus of opleiding stopt? 2000 of eerder gemiddeld ja, mijn werkgever zal mij vrij geven om naar de lessen te gaan 42% 30% 30% 35% ik weet dit (nog) niet 21% 27% 34% 26% 12. Heb je behoefte aan onderstaande zaken om je carrière verder te ontwikkelen? volgen van collegereeksen over bepaalde vak- of leergebieden 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 30% 15% 14% 21% mogelijk behoefte op lange termijn 37% 44% 43% 41% mogelijk behoefte op korte termijn 23% 30% 31% 27% op dit moment behoefte aan 10% 10% 12% 11% totaal 100% 100% 100% 100% Flycatcher Internet Research 15 Zuyd, partner voor professionals

19 congressen 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 30% 24% 24% 27% mogelijk behoefte op lange termijn 31% 40% 44% 37% mogelijk behoefte op korte termijn 29% 25% 22% 26% op dit moment behoefte aan 10% 11% 11% 10% totaal 100% 100% 100% 100% workshops over actuele thema's of trends 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 18% 12% 14% 15% mogelijk behoefte op lange termijn 27% 39% 33% 32% mogelijk behoefte op korte termijn 42% 34% 34% 37% op dit moment behoefte aan 13% 16% 18% 15% totaal 100% 100% 100% 100% trainingen 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 28% 13% 10% 19% mogelijk behoefte op lange termijn 32% 39% 34% 34% mogelijk behoefte op korte termijn 28% 34% 37% 32% op dit moment behoefte aan 12% 15% 19% 15% totaal 100% 100% 100% 100% (intake) assessment en studieloopbaanbegeleiding 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 62% 43% 47% 52% mogelijk behoefte op lange termijn 19% 34% 28% 26% mogelijk behoefte op korte termijn 10% 15% 15% 13% op dit moment behoefte aan 10% 8% 11% 9% totaal 100% 100% 100% 100% testmogelijkheden 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 51% 33% 34% 41% mogelijk behoefte op lange termijn 26% 36% 36% 32% mogelijk behoefte op korte termijn 15% 23% 20% 19% op dit moment behoefte aan 8% 8% 11% 9% totaal 100% 100% 100% 100% faciliteren van mogelijkheden tot netwerken 2000 of eerder gemiddeld geen enkele behoefte 33% 24% 23% 28% mogelijk behoefte op lange termijn 25% 37% 37% 32% mogelijk behoefte op korte termijn 26% 29% 29% 27% op dit moment behoefte aan 16% 11% 11% 13% totaal 100% 100% 100% 100% Flycatcher Internet Research 16 Zuyd, partner voor professionals

20 3.2 Faculteiten Omdat niet alle faculteiten voldoende respondenten hebben om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken, zijn alleen de faculteiten meegenomen met meer dan 30 respondenten. Hieronder volgt een lijst met de faculteiten waarmee analyses gedaan zijn met de afkorting die gebruikt is in de tabellen. - Gezondheid en Techniek (G & T) - Gezondheid en Zorg (G & Z) - Life Sciences (LS) - Techniek (tech) - Facility Management (FM) - ICT (ICT) - Internationale Communicatie (IC) - Hoge Hotelschool Maastricht (HH) - Sociale Studies (soc. stud.) - HEAO Financieel Management (fin. man.) - Commercieel Management (com. man.) - People and Business Management (P & B M) Uit de uitsplitsingen blijkt dat relatief veel respondenten van de faculteiten Gezondheid en Techniek, Gezondheid en Zorg, Techniek, Facility Management en Sociale Studies behoefte aan opleidingen en cursussen hebben. Wanneer gevraagd wordt naar het soort en type opleiding, blijkt dat relatief veel alumni van de Hoge Hotelschool en het HEAO voorkeur hebben voor een generalistische opleiding, respondenten van Gezondheid en Techniek en Sociale Studies wensen vaker dan gemiddeld een specialistische opleiding, terwijl een combinatie van de twee opleidingen het liefst gevolgd wordt door alumni Techniek en Facility Management. Verder blijkt dat respondenten van de meeste faculteiten de cursus of opleiding het liefst op een doordeweekse dag willen volgen. Relatief veel alumni van Internationale Communicatie en de Hoge Hotelschool geven aan dat ze voorkeur geven aan een opleiding die op afstand gevolgd kan worden. Daarnaast blijkt dat alumni van de faculteiten Facility Management, Hoge Hotelschool, Financieel Management en People and Business Management vaker dan gemiddeld voorkeur geven aan masterclasses. Bij relatief veel alumni van de faculteiten Gezondheid en Techniek, Life Sciences, Techniek, Facility Management, ICT, Sociale Studies, Financieel Management en Commercieel Management moedigt de werkgever de respondent aan om een cursus of opleiding te gaan volgen. Daarnaast betaalt de werkgever van relatief veel alumni van Life Sciences, Techniek, ICT, Financieel Management en Commercieel Management de kosten. Alumni van de Hoge Hotelschool en Commercieel Management hebben vaker dan gemiddeld geen behoefte aan het volgen van collegereeksen, terwijl relatief veel respondenten van Techniek, Internationale Communicatie, Hoge Hotelschool en People and Business Management geen behoefte hebben aan congressen. Alumni van Life Sciences, Internationale Communicatie en de Hoge Hotelschool hebben relatief weinig behoefte aan workshops. Wanneer gekeken wordt naar de aanmoediging door werkgevers, blijkt dat werkgevers van alumni van Gezondheid en Techniek, ICT, Sociale Studies, Financieel Management en People and Business Management vaker dan gemiddeld werknemers aanmoedigen om lezingen te volgen. Relatief veel alumni van Gezondheid en Techniek, Gezondheid en Zorg, Life Sciences, ICT, Sociale Studies en Financieel Management worden door werkgevers aangemoedigd om congressen bij te wonen. Flycatcher Internet Research 17 Zuyd, partner voor professionals

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie