Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg Jaarrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg Jaarrapport 2011"

Transcriptie

1 Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg Jaarrapport 2011 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Volksgezondheid en Surveillance Juliette Wytsmanstraat Brussel België Mertens K. Volksgezondheid en Surveillance, november 2012; Brussel (België) IPH/EPI Reports N Numéro Dépôt: D/2012/2505/77 Meer informatie over dit rapport: Karl Mertens - Nationale surveillance van zorginfecties (NSIH) T F

2 Dit is een samenvatting bij het statistische jaarrapport 2011 van de nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorg (NSIH-ICU, 1-3). De besproken cijfers zijn deze van de voornaamste gestandaardiseerde indicatoren voor incidentie van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen (IZ), en van de voornaamste risicofactoren hiervoor zoals aantal patiënten, patiëntdagen, en invasieve hulpmiddelen. Besproken worden ofwel de geaggregeerde gemiddelden bekomen uit de samengestelde gegevens ingestuurd door de deelnemende instellingen, ofwel de relevante percentielen van de verdeling van hospitaalgemiddelden, bekomen door de gegevens voor elk deelnemend ziekenhuis apart te analyseren. Table 1: National surveillance of ICU-acquired s: participation indicators Indicator 08 % 09 % 10 % 11 % Units Hospital years hospitals Unit quarters IC units Unit-based (level 1) IC units Patient-based (level 2) IC units Cvc utilization (level 2b) IC units Antibiotic utilization (level 2c) Follow-up: pneumonia Follow-up: bloodstream Follow-up: urinary tract Follow-up: catheter-related IC units IC units IC units IC units IC units In 2011 werden door 17 ziekenhuizen gegevens ingezameld in het kader van de NSIH-ICU surveillance (tabel 1). Dit betrof 33 IZ-eenheden, die deelnamen gedurende 70 driemaandelijkse periodes. De opgevolgde populatie voor de NSIH-ICU surveillance betreft de patiënten met admissie op intensieve zorgen gedurende minstens één surveillanceperiode van drie opeenvolgende maanden en met verblijf van minstens drie dagen op IZ. In totaal werden zo gegevens ingezameld voor patiënten met verblijf op IZ gedurende minstens 2 dagen en overeenkomende patiëntdagen. Deelname is iets lager in vergelijking met voorgaande jaren, met 20, 21 en 19 ziekenhuizen die deelnamen gedurende jaren 2008, 2009 en Weliswaar is uit ervaring gebleken dat deelname voor het net afgelopen jaar nog wordt opgetrokken door instellingen die de uiterste datum voor insturen van surveillancegegevens (30 september 2012 voor gegevens verzameld in 2011) niet haalden. De opvallende stijging van het aantal deelnemende eenheden (33 in 2011 vergeleken met de 21, 22 en 21 eenheden in 2008, 2009 en 2010) is te wijten aan een meer kwaliteitsvolle registratie van de informatie met betrekking tot de codering van de eenheid, vermits het aantal patiënten en patiëntdagen geen vermeerdering kende in vergelijking met voorgaande jaren. De meerderheid van gegevens (67% van alle deelgenomen trimesters) werd verzameld via de patiëntgebaseerde registratie, hierbij worden alle gevolgde patiënten ongeacht hun infectiestatus geregistreerd. De unit-gebaseerde registratie, waarbij enkel de patiënten met infectie worden geregistreerd, is daarmee nog steeds in de minderheid, maar kent wel een gestage stijging sinds introductie in 2004 (33% aandeel in 2011 tov. 16% aandeel in 2008). Voor een kwart van alle deelgenomen trimesters werd in 2011 de optionele module catheteropvolging gevolgd, terwijl voor één derde de optionele module antimicrobieel gebruik werd geregistreerd. Sinds 2010 is het mogelijk om een keuze te maken uit de op te volgen types van infectie, uit de deelnamecijfers blijkt dat in 2011 alle units opvolging deden van pneumoniën, bijna allen van bloedstroom infecties, iets meer de helft van urineweginfecties, en één vijfde van catheter-gerelateerde infecties. De gemiddelde verblijfsduur op IZ van de opgevolgde patiënten bedroeg in 2011 gemiddeld 7.9 dagen per patiënt (tabel 2a). Dit is een kleine daling vergeleken met de 8.1 patiëntdagen van 2010, maar nog steeds hoger dan in 2008 en De graad van intubatie en van centrale vasculaire catheterisatie bedroeg in 2011 respectievelijk 407 intubatiedagen en 915 catheterdagen per 1000 patiëntdagen. Voor 2

3 intubatie betreft dit een lichte maar constante jaarlijkse stijging, met gemiddeld nog 376 intubatiedagen per 1000 patiëntdagen in De catheterisatie-graad is vooral de laatste twee jaren sterk gestegen met gemiddeld nog 730 en 711 catheterdagen per 1000 patiëntdagen in 2008 en Deze stijging is trouwens ook zichtbaar in de percentielen 50 en 90 van de hospitaalgemiddelden (tabellen 2b en 2c). Table 2a: National surveillance of ICU-acquired s: Infection indicators (database means) Indicator Unit Patientdays (mean) Days in ICU Intubation use /1000 patientdays Central vascular catheter use /1000 patientdays patients with ICU-acquired pneumonia /100 admissions ICU-acquired pneumonia /1000 patientdays Intubation-associated pneumonia /1000 intubation days patients with ICU-acquired bloodstream /100 admissions ICU-acquired bloodstream /1000 patientdays Catheter-associated bloodstream /1000 catheterdays Primary bloodstream /1000 patientdays Catheter-associated primary bloodstream /1000 catheterdays Table 2b: National surveillance of ICU-acquired s: Infection indicators (50th percentiles) Indicator Unit Patientdays (mean) Days in ICU Intubation days /1000 patientdays Central vascular catheter days /1000 patientdays patients with ICU-acquired pneumonia /100 admissions ICU-acquired pneumonia /1000 patientdays Intubation-associated pneumonia /1000 intubation days patients with ICU-acquired bloodstream /100 admissions ICU-acquired bloodstream /1000 patientdays Catheter-associated bloodstream /1000 catheterdays Primary bloodstream /1000 patientdays Catheter-associated primary bloodstream /1000 catheterdays Table 2c: National surveillance of ICU-acquired s: Infection indicators (90th percentiles) Indicator Unit Patientdays (mean) Days in ICU Intubation days /1000 patientdays Central vascular catheter days /1000 patientdays patients with ICU-acquired pneumonia /100 admissions ICU-acquired pneumonia /1000 patientdays Intubation-associated pneumonia /1000 intubation days patients with ICU-acquired bloodstream /100 admissions ICU-acquired bloodstream /1000 patientdays Catheter-associated bloodstream /1000 catheterdays Primary bloodstream /1000 patientdays Catheter-associated primary bloodstream /1000 catheterdays 3

4 Een pneumonie kwam in 2011 gemiddeld voor bij 7.5% van de gevolgde patiënten, vergeleken met voorgaande twee jaren betreft dit een daling met 0.8% per jaar (tabel 2a). De incidentiedensiteit van pneumoniën bedroeg gemiddeld 11.3 per 1000 patiëntdagen in 2011, ook hier wordt een daling vastgesteld vergeleken met voorgaande twee jaren, met incidentiecijfers van 14.9 en 12.6 pneumoniën in 2009 en De incidentie van ventilatie-geassocieerde pneumoniën (of het VAP cijfer) was in 2011 gemiddeld 12.7 VAPs per 1000 intubatiedagen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010 (11.8), maar nog steeds lager dan 2008 en 2009 (13.8 en 15.9). In het bijzonder de mediaan van de distributie van hospitaalgemiddelde VAP cijfers toont een sterk verschil tussen jaren 2010 en 2011 (15.3 en 16.6) enerzijds en 2008 en 2009 (5.8 en 7.0) anderzijds (tabel 2b). Deze shift in evolutie gedurende de laatste 4 jaar is trouwens ook zichtbaar bij de mediaan van het percentage van patiënten met pneumonie en de incidentiedensiteit van pneumoniën. Een bloedstroom infectie kwam in 2011 gemiddeld voor bij 2.3% van de gevolgde patiënten, terwijl de incidentiedensiteit gemiddeld 3.1 bloedstroom infecties per 1000 patiëntdagen bedroeg, en de incidentiedensiteit van centraal vasculaire catheter-geassocieerde bloedstroom infecties (CABs) waarbij de geïnfecteerde patiënt een catheter had in de 2 dagen voorafgaand aan de infectie gemiddeld 2.5 CABs per 1000 catheterdagen bedroeg (Tabel 2a). Vergeleken met de voorgaande jaren kenden deze drie infectie-indicatoren een daling tov. 2008, maar bleven ze constant gedurende de drie jaren nadien. Voor primaire bloedstroom infecties geregistreerd met oorzaak onbekend of oorzaak centraal vasculaire catheter bedroeg de incidentiedensiteit in 2011 gemiddeld 2 per 1000 patiëntdagen, voor catheter-geassocieerde primaire bloedstroominfecties was dit gemiddeld 1.8 per 1000 catheterdagen. Voor beide indicatoren was dit het laagste resultaat van de laatste vier jaar, een daling die ook werd vastgesteld bij percentiel 90 van de distributie van hospitaalgemiddelden voor deze indicatoren (tabel 2c). Table 3a: National surveillance of ICU-acquired s: reported micro-organisms for Pneumonia episodes (database mean/top 10) Rank code % code % code % code % 1 PSEAER 16.6 PSEAER 16.5 PSEAER 15.8 PSEAER ESCCOL 9.4 ESCCOL 9.5 ESCCOL 12.7 ESCCOL STAAUR 7.2 STAAUR 7.1 STAAUR 9.7 STAAUR ENBCLO 6.4 ENBCLO 6.5 ENBCLO 6.2 STANSP STEMAL 5.5 STEMAL 6.2 STANSP 6.1 STEMAL STANSP 5.4 STANSP 5.8 STEMAL 5.2 ENBCLO KLEOXY 5.3 KLEPNE 5.1 ENBAER 4.8 KLEPNE KLEPNE 4.9 ENBAER 4.7 KLEPNE 4.6 KLEOXY ENBAER 4.5 MOGSPP 3.8 SERMAR 3.7 HAEINF SERMAR 3.1 SERMAR 3.4 HAEINF 2.8 ENBAER 4.2 Table 3b: National surveillance of ICU-acquired s: reported micro-organisms for Pneumonia episodes (50 th percentiles/top 10) Rank Code % Code % Code % Code % 1 PSEAER 21.1 CANALB 20.0 ESCCOL 20.0 PSEAER ESCCOL 17.0 PSEAER 18.2 PSEAER 19.3 ESCCOL STAAUR 13.0 KLEPNE 12.7 STAAUR 14.3 KLEOXY ENBCLO 8.1 STAAUR 11.8 ENBCLO 10.3 STAAUR STEMAL 8.0 ESCCOL 11.7 SERMAR 6.9 ENBCLO SERMAR 5.6 MOGSPP 10.1 NONID 6.1 STEMAL 7.5 4

5 7 KLEPNE 5.4 ENBCLO 10.0 ENBAER 5.7 PRTMIR KLEOXY 4.9 ENBAER 9.1 KLEPNE 5.5 KLEPNE HAEINF 4.8 STEMAL 8.7 KLEOXY 5.2 ENBAER ASPFUM 4.2 KLEOXY 7.7 CITFRE 4.7 SERMAR 3.7 Code ENBAER ENBCLO ESCCOL HAEINF KLEOXY KLEPNE MOGSPP PSEAER SERMAR STAAUR STANSP STEMAL Name Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Escherichia coli Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Morganella species Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Staphylococcus sp., not specified Stenotrophomonas maltophilia Tabellen 3a en 3b geven de verdeling weer van meest voorkomende microorganismen bij pneumonieepisodes. In 2011 waren de meest voorkomende Pseudomonas aeruginosa (13.7%), Escherichia coli (9.8%) en Staphylococcus aureus (8.9%) (tabel 3a). Deze kwamen ook terug bij bekijken van de 50 ste percentielen van de hospitaalgemiddelden, evenwel met iets hogere percentages (tabel 3b). De aanwezigheid van Staphylococcus sp., not specified bij de meest voorkomende kiemen in 2011 (tabel 3a) is toegeschreven aan één enkel ziekenhuis dat een hoge noemer rapporteerde. Vergeleken met drie voorgaande jaren valt het redelijk constante aandeel op van Pseudomonas aeruginosa (rond de 20%, tabel 3b), en dat ook Staphylococcus aureus en Escherichia coli zich steevast in de top 5 situeren. Rekening houdende met de databasegemiddelden (tabel 3a) is de top 3 zelfs ongewijzigd sinds Table 3c: National surveillance of ICU-acquired s: reported micro-organisms for Bloodstream episodes (database mean/top 10) Rank code % code % code % code % 1 STAOTH 16.7 STAOTH 13.2 STAOTH 20.7 STAOTH ESCCOL 8.6 PSEAER 10.4 ESCCOL 11.5 ESCCOL STAAUR 8.1 ENBCLO 8.3 PSEAER 7.5 ENCFAE KLEPNE 7.6 KLEPNE 8.3 ENCFAE 6.9 PSEAER PSEAER 6.7 ENCFAE 7.6 ENCNSP 6.3 STAAUR ENCFAE 5.2 ESCCOL 7.6 STAAUR 5.7 CANALB ENBAER 4.8 STAAUR 7.6 CANGLA 5.2 KLEPNE ENCNSP 4.3 CANALB 4.9 SERMAR 4.6 SERMAR KLEOXY 4.3 CANGLA 4.9 KLEPNE 4.0 ENCNSP SERMAR 3.8 KLEOXY 3.5 ENBCLO 4.0 ENBCLO 3.8 Table 3d: National surveillance of ICU-acquired s: reported micro-organisms for Bloodstream episodes (50 th percentile/top 10) Rank Code % Code % Code % Code % 1 STAOTH 40.0 STAOTH 35.0 STAOTH 33.3 STAOTH ESCCOL 15.0 ESCCOL 20.0 PSEAER 17.6 PSEAER

6 3 PSEAER 8.5 STAAUR 20.0 ESCCOL 16.7 SERMAR ENCFAE 7.8 ENCFAE 17.1 ENCFAE 16.7 ENCFAE STAAUR 6.7 KLEPNE 17.1 ENBCLO 14.3 ESCCOL SERMAR 5.0 PSEAER 17.0 STAAUR 11.8 STAAUR ENBAER 4.2 ENBCLO 16.7 CANALB KLEOXY 14.3 ENBCLO 8.4 Code CANALB CANGLA ENBAER ENBCLO ENCFAE ENCNSP ESCCOL KLEOXY KLEPNE PSEAER SERMAR STAAUR STAOTH Name Candida albicans Candida glabrata Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Enterococcus faecalis Enterococcus sp., not specified Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Other coagulase-negative stafylococci (cns) Bij de in 2011 gerapporteerde Bloedstroom infecties is de meest voorkomende kiem de coagulase negatieve Staphylococcus (14.4%), gevolgd door Escherichia coli en Enterococcus faecalis (elk afzonderlijk 11.3%), en verder Pseudomonas aeruginosa (8.1%) en Staphylococcus aureus (7.5%) (tabel 3c). Deze kiemen zijn ook de meest voorkomende in de lijst van 50 ste percentielen van hospitaalgemiddelden (tabel 3d). Vergeleken met de drie voorgaande jaren zijn de coagulase negatieve staphylokokken steevast de meest voorkomende, en valt op dat Escherichia coli, Pseudomonas aeruginusa, Staphyloccous aureus en Enterococcus faecalis systematisch hoge percentages halen. Table 4a: National surveillance of ICU-acquired s: markers for antimicrobial resistance (database mean) Microorganism Marker STAAUR glyco 2.7 (1/37) 0.0 (0/37) 0.0 (0/52) 0.0 (0/38) STAAUR oxa 31.0 (22/71) 19.4 (13/67) 25.6 (20/78) 23.2 (16/69) ENCFAE glyco 0.0 (0/30) 0.0 (0/14) 0.0 (0/16) 10.0 (3/30) ENCFAI glyco 0.0 (0/5) 0.0 (0/1). (./0) 0.0 (0/6) ENBAER c (17/29) 73.9 (17/23) 77.8 (14/18) 75.0 (15/20) ENBCLO c (21/36) 62.1 (18/29) 90.9 (20/22) 66.7 (10/15) ESCCOL c (9/38) 31.4 (11/35) 30.8 (8/26) 36.4 (12/33) KLEPNE c (6/27) 29.2 (7/24) 75.0 (6/8) 70.0 (14/20) ENBAER carba 0.0 (0/34) 8.0 (2/25) 0.0 (0/28) 0.0 (0/18) ENBCLO carba 0.0 (0/50) 0.0 (0/45) 2.9 (1/35) 0.0 (0/21) ESCCOL carba 0.0 (0/61) 1.7 (1/60) 1.4 (1/70) 0.0 (0/66) KLEPNE carba 0.0 (0/41) 2.9 (1/34) 0.0 (0/25) 2.7 (1/37) PSEAER carba 54.9 (62/113) 34.5 (38/110) 35.3 (36/102) 28.9 (22/76) ACIBAU carba 0.0 (0/4) 50.0 (1/2). (./.). (./0) # (#/#): percentage IR resistance (number of resistant cultures/ number of tested cultures); Glyco = glycopeptides, oxa = oxacillin, c3 = 3 rd generation cephalosporins, carba = carbapenems 6

7 Table 4b: National surveillance of ICU-acquired s: markers for antimicrobial resistance (50 th percentiles) Microorganism Marker STAAUR glyco 0.0 (8) 0.0 (7) 0.0 (8) 0.0 (9) STAAUR oxa 26.9 (11) 16.7 (11) 28.6 (11) 25.0 (13) ENCFAE glyco 0.0 (3) 0.0 (5) 0.0 (5) 0.0 (5) ENCFAI glyco 0.0 (3). (0). (0) 0.0 (5) ENBAER c (4) 75.0 (5) (3) (5) ENBCLO c3 0.0 (8) 60.0 (7) 97.4 (4) 70.0 (5) ESCCOL c3 9.6 (8) 20.8 (8) 0.0 (9) 0.0 (11) KLEPNE c (3) 16.7 (5) 50.0 (4) 46.4 (4) ENBAER carba 0.0 (5) 0.0 (6) 0.0 (5) 0.0 (5) ENBCLO carba 0.0 (8) 0.0 (8) 0.0 (7) 0.0 (6) ESCCOL carba 0.0 (10) 0.0 (10) 0.0 (10) 0.0 (10) KLEPNE carba 0.0 (4) 0.0 (8) 0.0 (5) 0.0 (5) PSEAER carba 40.8 (10) 0.0 (12) 0.0 (9) 0.0 (11) ACIBAU carba. (0). (0). (.). (0) # (#): percentage IR resistance (number of hospital contributing results); Glyco = glycopeptides, oxa = oxacillin, c3 = 3 rd generation cephalosporins, carba = carbapenems Tabellen 4a en 4c geven resultaten weer van antimicrobiële resistentie gebaseerd op de minimale lijst opgesteld door het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC, Stockholm, 4). Opvallend in 2011 is de resistentie van methicilline bij Staphyloccosu aureus (23.2%), van 3 de generatie cephalosporines bij Enterobacteriaceae (75% bij Enterobacter aerogenes, 66.7% bij Enterobacter cloacae, 36.4% bij Escherichia coli, 70% bij Klebsiella pneumonia), en van carbapemens bij Pseudomonas aeruginosa (28.9%). Resistenties bij voornoemde merkers komt ook terug in de drie vorige jaren. Door het laag aantal uitgevoerde testen bij bepaalde kiemen kunnen deze resistenties erg schommelen, en soms ook niet tot uiting komen in de 50 ste percentielen van hospitaalgemiddelden (tabel 4b). De gemeten resistentie kan immers sterk geclusterd zitten bij een beperkt aantal instellingen die een voldoende aantal positieve culturen hadden om desbetreffende resistentie te kunnen vaststellen. Table 5: National surveillance of ICU-acquired s : risk factor indicators indicator units SAPS II score (mean) Age (mean) medical admission Female years % patients % patients Tabel 5 geeft de evolutie van enkele risico factoren voor infectie zoals ze verzameld worden bij de patiëntgebaseerde registratie. De tabel geeft de evolutie sinds surveillancejaar 1997, zijnde het ontstaan van de NSIH-ICU surveillance. In 2011 werd een gemiddelde SAPS II score (Simplified Acute Physiology Score II) geregistreerd van 36.4, dit is het hoogste jaargemiddelde sinds het begin van deze surveillance. De gemiddelde leeftijd in 2011 van opgevolgde patiënten was 66.3, dit is een stabilisatie sinds een piek van gemiddelde 67.9 levensjaren in In 2011 gebeurden 56.3% van de admissies van opgevolgde patiënten om medische redenen, dit is een daling tov. de 60.7% en 62.2% gemeten in 2008 en % van de opnames waren vrouwelijke patiënten, een gemiddelde dat redelijk constant blijft over de jaren heen. We danken alle deelnemende ziekenhuizen en betrokken eenheden voor intensieve zorg. Deze studie wordt gesteund door BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee). 7

8 1 Studieprotocol: Surveillance van Nosocomiale Infecties op Intensieve Zorgeenheden; Protocol HELICS België, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Nationale Surveillance van Ziekenhuisinfecties. Brussel, België. April, Beschikbaar op 2 Surveillance of ICU-acquired Infections - National Feedback Report - Infection Indicators - Year oct 2012, Scientific Institute of Public Health, Direction of Public Health and Surveillance, National Surveillance of Hospital Infections (NSIH program). Available on 3 Surveillance of ICU-acquired Infections - National Feedback Report Risk Factor Indicators - Year oct 2012, Scientific Institute of Public Health, Direction of Public Health and Surveillance, National Surveillance of Hospital Infections (NSIH program). Available on 4 European surveillance of Healthcare-Associated Infections in Intensive Care Units HAI-ICU protocol v1.01 Standard and Light. European Centre for Disease Prevention and Control. Available on 8

Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen Jaarrapport 2012

Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen Jaarrapport 2012 Nationale surveillance van infecties verworven op eenheden voor intensieve zorgen Jaarrapport 2012 Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Volksgezondheid en Surveillance Juliette Wytsmanstraat

Nadere informatie

Nationale Surveillance van Nosocomiale Infecties op Intensieve Zorgeenheden

Nationale Surveillance van Nosocomiale Infecties op Intensieve Zorgeenheden Nationale Surveillance van Nosocomiale Infecties op Intensieve Zorgeenheden Verklarende uitleg bij de individuele en nationale terugrapportering Scientific Institute of Public Health Operational Direction

Nadere informatie

Surveillance des infections nosocomiales aux soins intensifs

Surveillance des infections nosocomiales aux soins intensifs Surveillance des infections nosocomiales aux soins intensifs Rappel des nouveautés et premiers results dans le cadre de HELICS C.Suetens, ISP Troisième journée NSIH, 02-03-2004 Nouvautés dans le protocol

Nadere informatie

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0

Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Referentiecijfers 2001 t/m 2011: Postoperatieve wondinfecties na hartchirurgie. PREZIES versie: december 2014 Documentversie: 7.0 Inhoudsopgave. 1. Keypoints.... 3 2. Inleiding.... 4 3. Resultaten....

Nadere informatie

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen:

Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Surveillance van multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: Enterobacter aerogenes en cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa Eerste semester

Nadere informatie

Nieuws SEP protocol-nsih symposium 11/01/2013 1

Nieuws SEP protocol-nsih symposium 11/01/2013 1 SURVEILLANCE - SEPTICEMIE IN HET ZIEKENHUIS NIEUW PROTOCOL SYMPOSIUM NSIH 11 Janvier 2013 Marie-Laurence Lambert et Naima Hammami Marie-Laurence Lambert et Naima Hammani (WIV-ISP) Contact: nhammami@wiv-isp.be

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes

Overzicht Aanlevering. Onbekende Codes 10:51 dinsdag, juli 21, 2015 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar Februari-2015 Aanlever ID 7594 Datum ingelezen 27/05/2015 Aantal patiënten 1208 Aantal isolaten 2056 Aantal isolaten

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE NATIONALE SURVEILLANCE VAN NOSOCOMIALE INFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN,

RESULTATEN VAN DE NATIONALE SURVEILLANCE VAN NOSOCOMIALE INFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN, RESULTATEN VAN DE NATIONALE SURVEILLANCE VAN NOSOCOMIALE INFECTIES OP INTENSIEVE ZORGEN, 1997-2002 C. Suetens, E. Leens, I. Morales, A. Versporten, B. Jans, H. Carsauw, L. Sourdeau Wetenschappelijk Instituut

Nadere informatie

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België:

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België: Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en aanbevelingen in België: Jaar 2012 B. Jans en Y. Glupczynski etenschappelijk Instituut Volksgezondheid (IV), OD Volksgezondheid

Nadere informatie

Overzicht Aanlevering

Overzicht Aanlevering 02:03 donderdag, december 01, 2016 1 Overzicht Aanlevering Laboratorium code ISIS005 Maand - Jaar April-2016 Aanlever ID 9348 Datum ingelezen 18/10/2016 Aantal patiënten 1188 Aantal isolaten 2025 Aantal

Nadere informatie

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Nationaal programma voor de surveillance van Infecties in de Belgische Ziekenhuizen Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen BRMO Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011

Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Reduceer positieve lijnkweken bij C.R.R.T.! Sjors van Bedaf Renal Practitioner i.o. 26 oktober 2011 Inhoud 2 Introductie Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Werkwijze Onderzoeksopzet Resultaten

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps 4 isolaten ORGANISME mycboa 1 isolaten E Aanlevering Lab-code ISIS005 Maand December Jaar 2013 Aanlevering-ID 6538 Datum 28-01-2014 Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort ORGANISME =U_encspp? 5 isolaten ORGANISME >agps

Nadere informatie

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN WIV SURVEILLANCE VAN DE MULTIRESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Contactpersoon: Mevr. Béatrice JANS Tel: /6.7. - Fax: /6.. - E-mail: bea.jansepi.ihe.be Inleiding Resultaten.

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT 2000 2003

SAMENVATTEND RAPPORT 2000 2003 Nationale Surveillance van Infecties in de Hospitalen Nationale surveillance van Nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen NSIH SAMENVATTEND RAPPORT 2000 2003 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1.

Gegeven Onbekende waarde Aantal Soort. AFDELING E_EZG3 2 monsters 1 1 10E081574-1.1 1 1 10E082902-1.2 1 1 10E079812-1.2 1 1 10E084583-1. Aanlevering Lab-code Maand Juli Jaar Aanlevering-D Datum -- Onbekende sleutelwaarden Gegeven Onbekende waarde Aantal oort AFDELNG E_EZG monsters Totaal Overzichten #solaten #solaten #Patienten #Patienten

Nadere informatie

De relevantie van de Selective Antimicrobial Modulation (SAM)-culturen voor de rectumwissers

De relevantie van de Selective Antimicrobial Modulation (SAM)-culturen voor de rectumwissers De relevantie van de Selective Antimicrobial Modulation (SAM)-culturen voor de rectumwissers Pascale Wallemacq Dr. Assistent in de Klinische Biologie Clinical/ Diagnostic Scenario Neutropene patiënten

Nadere informatie

Hospithera. Your reference partner in medical supplies.

Hospithera. Your reference partner in medical supplies. Hospithera. Your reference partner in medical supplies. KCE Report Nosocomial (Hospital acquired) infections in Belgium KCE Report KCE Report: deel 1 Nationale prevalentiestudie rond nosocomiale infecties

Nadere informatie

COLLEGE VAN AIDS-REFERENTIELABORATORIA HIV/AIDS IN BELGIE

COLLEGE VAN AIDS-REFERENTIELABORATORIA HIV/AIDS IN BELGIE Avec le soutien de la Communauté française WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID Operationele Directie Volksgezondheid & Surveillance COLLEGE VAN AIDS-REFERENTIELABORATORIA HIV/AIDS IN BELGIE Toestand

Nadere informatie

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB

ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB ampc Wat moet je ermee? Tobias Engel AIOS MMB S is goed (?) SDD kweek rectum: Enterobacter aerogenes, Piptazo gevoelig Advies MMB: Bij ernstige sepsis à Start meropenem (?????) BRMO MRSA VRE ESBL Carbapenemases

Nadere informatie

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen

Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Surveillance septicemieën in Belgische ziekenhuizen Jaarrapport 2013 Gegevens 2000-2013 OD Volksgezondheid en Surveillance Infecties geassocieerd aan de zorg en antimicrobiële resistentie Dr Naïma Hammami

Nadere informatie

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet. Jaarrapport 2001

Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse ziekenhuizen in het kader van het Kwaliteitsdecreet. Jaarrapport 2001 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Afdeling Epidemiologie Nationaal programma voor de surveillance van Infecties in de Belgische Ziekenhuizen Surveillance van nosocomiale infecties in de Vlaamse

Nadere informatie

Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: augustus 2015 Documentversie: 6.0

Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: augustus 2015 Documentversie: 6.0 Referentiecijfers 2007 t/m 2014: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: augustus 2015 Documentversie: 6.0 PREZIES - Augustus 2015 Versie: 6.0 Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Key points... 3

Nadere informatie

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.

MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge. MRSA : wat te doen als varkenshouder? Dr. B. Gordts AZ Sint Jan, Brugge Federaal platform voor ziekenhuishygiëne bart.gordts@azbrugge.be 1 Schatting van de impact van verschillende soorten ziekenhuisinfecties

Nadere informatie

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen

De antibacteriële eigenschappen van het metaal koper De toepassing van koper voor contactoppervlakken in ziekenhuizen 1) Voorgeschiedenis: Grieken, Romeinen, Azteken 2) Antimicrobial copper +: hospital trials 2.1. EPA: Environmental Protection Agency 2.2. Koper in : Hospital trials, Birmingham, Hamburg, 1) Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties. OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens

Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties. OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens Ervaringen met prevalentiestudies van urineweginfecties OLV Aalst - Asse - Ninove Team ziekenhuishygiëne Dr. P. Jordens Prevalentiestudies UWI in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 1 prevalentiestudie : mei

Nadere informatie

Trombocyten en Bloed overdraagbare infecties door Bacteriën. Stand van zaken 2016

Trombocyten en Bloed overdraagbare infecties door Bacteriën. Stand van zaken 2016 Trombocyten en Bloed overdraagbare infecties door Bacteriën Stand van zaken 2016 Trombocyten: Bacterie / Virus /Parasieten Aantal virusdeeltjes (of parasieten) wijzigt niet meer na afname. Test de donor

Nadere informatie

Rapportage signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie jaren 2012 en 2013

Rapportage signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie jaren 2012 en 2013 Rapportage signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie jaren 2012 en 2013 RIVM Briefrapport 150204001/2014 A.K. van der Bij et al. Rapportage signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

PPS. Point Prevalence Survey of Healthcare-associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals

PPS. Point Prevalence Survey of Healthcare-associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals PPS Point Prevalence Survey of Healthcare-associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals Mat Goossens M.D. Sofie Vaerenberg D.V.M. Definities 48u na opname oordeel clinicus

Nadere informatie

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem

Resistentie. Toegespitst naar onze regio. Een internationaal probleem Resistentie Toegespitst naar onze regio Een internationaal probleem 19 e Grande Conférence Verona 2013 Indeling bacteriën Indeling bacteriën Coccen Staven Gram positief Staphylococcen Streptococcen Pneumococ

Nadere informatie

9 e Post-O.N.S. Meeting

9 e Post-O.N.S. Meeting 9 e Post-O.N.S. Meeting Neutropenie & Antibiotica resistentie Heleen Klein Wolterink Research verpleegkundige Medische Oncologie UMC Utrecht Schiphol introductie Neutropenie: Definitie Symptomen MASSC

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: juni 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES

Nadere informatie

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen?

De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? De superbacterie verlaat het ziekenhuis en komt naar u toe Wat gaat u doen? Wat kunt u doen? Arend-Jan Meinders, internist-intensivist Resistente ziekenhuisbacteriën MRSA = Resistente S. aureus 30-40%

Nadere informatie

PREVENTIE VAN VAP. De gebundelde aanpak. Sonia Labeau. VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw)

PREVENTIE VAN VAP. De gebundelde aanpak. Sonia Labeau. VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw) PREVENTIE VAN VAP De gebundelde aanpak Sonia Labeau VLAAMSE VERENIGING INTENSIEVE ZORGEN VERPLEEGKUNDIGEN (vzw) Ziekenhuizen zijn geen veilige oorden Gezondheidszorggerelateerde infecties treden op in

Nadere informatie

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)( )

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)( ) Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014-2015) Inleiding Urineweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. De incidentie varieert afhankelijk van

Nadere informatie

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur

Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur Antibacteriële therapie: diagnose, behandeling en therapieduur (Bron: Dr. N.C. Hartwig et al, Vademecum Pediatrische Antimicrobiele therapie, 3 e editie, 2005) In deze tabel wordt, uitgaande van een diagnose

Nadere informatie

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne) 2013 OD Volksgezondheid en Surveillance J Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be/nsih/

Nadere informatie

1.A - Registratie Patient en Follow-Up via optie 1 of 2 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT. Geboortedatum (dd-mm-jaar): / / Geslacht: M V

1.A - Registratie Patient en Follow-Up via optie 1 of 2 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT. Geboortedatum (dd-mm-jaar): / / Geslacht: M V 1.A - Registratie Patient en Follow-Up via optie 1 of 2 IDENTIFICATIEKLEVER PATIËNT GEGEVENS PATIËNT Geboortedatum / / Geslacht: M V Opname nummer: Opnamedatum / / Afdeling: FOLLOW-UP PATIËNT (via optie

Nadere informatie

Microbiologie en Urineweginfectie. Joost Hopman, arts-microbioloog, Hoofd HIP

Microbiologie en Urineweginfectie. Joost Hopman, arts-microbioloog, Hoofd HIP Microbiologie en Urineweginfectie Joost Hopman, arts-microbioloog, Hoofd HIP Resistentie 2010: Kind 16 jaar, verlamming na trauma Rec. UWI Opname Co-trimoxazol, Augmentin, Ciprofloxacine Klebsiella pneumoniae

Nadere informatie

EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN VLAANDEREN Toestand op 31 december 2009

EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN VLAANDEREN Toestand op 31 december 2009 EMBARGO TOT 23 NOVEMBER EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN VLAANDEREN Toestand op 31 december 2009 Volksgezondheid & Surveillance Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be Volksgezondheid

Nadere informatie

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC

Infecties op de ICU. Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Infecties op de ICU Drs. A.A. Rijkeboer Internist-infectioloog Intensivist i.o. VUMC Inhoud ICU geassocieerde infecties Clostridium difficile Lijninfecties Ventilator associated pneumonia (VAP) Clostridium

Nadere informatie

Resultaten campagnes handhygiëne

Resultaten campagnes handhygiëne Resultaten campagnes handhygiëne Nut van campagnes Universitair ziekenhuis Geneve ziekenhuisbrede campagne met posters, feedback, promotie handalcohol - compliance van 48 naar 66% - nosocomiale infecties

Nadere informatie

TEMOCILLINE Een prijs voor ecologie

TEMOCILLINE Een prijs voor ecologie TEMOCILLINE Een prijs voor ecologie Bilulu symposium 2012 G. Coppens Temocilline: een ecologisch alternatief? - Betalactam met Gram negatief spectrum -inclusief ESBL en AmpC type betalactamasen - Alternatief

Nadere informatie

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014)

Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014) Urineweginfecties Rubriekhouder: Mw. Dr. E.E. Stobberingh (RIVM)(2014) Inleiding Urineweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. De incidentie varieert afhankelijk van de

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

nr. 372 van ELS ROBEYNS datum: 25 februari 2016 aan JO VANDEURZEN Veegerelateerde MRSA - Screening, preventie en aanpak

nr. 372 van ELS ROBEYNS datum: 25 februari 2016 aan JO VANDEURZEN Veegerelateerde MRSA - Screening, preventie en aanpak SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 372 van ELS ROBEYNS datum: 25 februari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Veegerelateerde MRSA - Screening, preventie en aanpak In een

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

!"#!$#%!$&' over mensen, bacteriën en antibiotica. goedkoop is duurkoop. Jan Kluytmans. antibiotica

!#!$#%!$&' over mensen, bacteriën en antibiotica. goedkoop is duurkoop. Jan Kluytmans. antibiotica over mensen, bacteriën en antibiotica goedkoop is duurkoop Jan Kluytmans antibiotica $' Two is a company De gevolgen van resistentie!"""# $%%%# $%%$# $%%&# $%%+# $%%"# $%%!# $%%'# $%%(# $%%)# $%%*#! Behandeling

Nadere informatie

preventie van ziekenhuisinfecties

preventie van ziekenhuisinfecties preventie van ziekenhuisinfecties les asepsie voor studenten geneeskunde team ziekenhuishygiëne UZ Gent DEEL 1 theorie inhoud nosocomiale infecties overdracht van micro-organismen standaard voorzorgen

Nadere informatie

MALDI-TOF massaspectrometrie Click to add title

MALDI-TOF massaspectrometrie Click to add title MALDI-TOF massaspectrometrie Click to add title een revolutie in de microbiologie? Click to add subtitle G. Coppens G. De Sutter 28 september 2010 MALDI-TOF massaspectrometrie een revolutie in de microbiologie?

Nadere informatie

Preventie van wiegendood bij zuigelingen

Preventie van wiegendood bij zuigelingen Preventie van wiegendood bij zuigelingen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71

Nadere informatie

Empirische antibiotica therapie

Empirische antibiotica therapie Empirische antibiotica therapie Daniël C. Knockaert Algemene Inwendige Geneeskunde UZ Gasthuisberg, Leuven November 2013 De prognose van bacteriële infecties De balans: kiem- gastheer- behandelaar kiem:

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 2011 surveillance rapport Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20-35 december 2012 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland

Nadere informatie

NSIHWEB 2.0 MODULE. GEBRUIKERSHANDLEIDING- Versie 2013 Noemers en Septicemieën (SEP)

NSIHWEB 2.0 MODULE. GEBRUIKERSHANDLEIDING- Versie 2013 Noemers en Septicemieën (SEP) NSIHWEB 2.0 MODULE GEBRUIKERSHANDLEIDING- Versie 2013 Noemers en Septicemieën (SEP) Inhoudstabel 1. Verbinding met de site... 4 1.1. Login scherm... 4 c Taalkeuze, overschakelen andere gebruiker en afmelden...

Nadere informatie

Determinanten van dragerschap van meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in woonzorgcentra

Determinanten van dragerschap van meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in woonzorgcentra Jans B, Latour K, Catry B Schoevaerdts D, Huang Te-Din D, Berhin C, Bogaerts P, Glupczynski Y Nonhoff C, Deplano A, Denis O Mauro Gandolfi, 1792 Determinanten van dragerschap van meticilline resistente

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

Ron de Groot Deskundige infectiepreventie. Bijzonder Resistente Micro-organismen

Ron de Groot Deskundige infectiepreventie. Bijzonder Resistente Micro-organismen Ron de Groot Deskundige infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-organismen Antibiotica Ontdekt door Alexander Flemming in 1928 (penicilline) Na 10 jaar pas actie ondernomen tot zuivering Rondom de

Nadere informatie

Schoon is niet schoon genoeg. Julia Kovaleva Arts-microbioloog i.o. UMC Groningen

Schoon is niet schoon genoeg. Julia Kovaleva Arts-microbioloog i.o. UMC Groningen Schoon is niet schoon genoeg Julia Kovaleva Arts-microbioloog i.o. UMC Groningen Introductie Endoscopie-gerelateerde transmissie en infecties Microbiologische controle van van flexibele endoscopen Pseudomonas

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen.

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. PERSBERICHT 25 april 2012 Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen. In het afgelopen

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak

De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak De strijd tegen nosocomiale infecties, een multidisciplinaire aanpak Els Van Mechelen 19 december 2013 Micro organismen Overzicht Inleiding Biomoleculen Virussen : Bouw en vermenigvuldiging Bacteriën :

Nadere informatie

Cefepim Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Cefepim Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Cefepim Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Cefepim Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cefepim Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie Cefepim Fresenius Kabi 2 g poeder voor oplossing voor injectie

Nadere informatie

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist

Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Antibiotica voor dummies Annemieke Mes-Rijkeboer infectioloog-intensivist Doel Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel! Centrale vraag Antibiotica: wat dekt

Nadere informatie

TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek

TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek Jan J. De Waele MD PhD Surgical ICU Ghent University Hospital Ghent, Belgium. Jan.DeWaele@UGent.be @CriticCareDoc TDM OUTCOME Agenda Het concept

Nadere informatie

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese

Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten. - Celwandsynthese - DNA, RNA en eiwitsynthese Aangrijpingspunten van antibiotica in de prokaryoten - Celwandsynthese - DNA, NA en eiwitsynthese Dwarsdoorsnede celwand micro-organisme Gram-negatief Gram-positief Algemene mechanismen van antibioticum

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... separatiegordijnen Een revolutie in separatiegordijnen: in minder dan 5 minuten te verwisselen! Soms is snelheid van levensbelang. Zeker in de gezondheidszorg. Met de SEPAGO disposables kunt u nu snel

Nadere informatie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie Infobrochure voor artsen Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie Situering De dienst ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem heeft als taak nosocomiale infecties

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem

Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) Wat is het probleem Regionale nascholing Samen krachtig tegen BRMO! Hoe pakken we dat aan? 29 januari 2015 dr F. Vlaspolder, arts microbioloog Maasstad ziekenhuis

Nadere informatie

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE)

Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) Care bundel Kathetergerelateerde UWI Silvy Vandebeurie Aanleiding Belgian National Nosocomial Infection Surveillance Studie (BNISS) uitgevoerd door het Kenniscentrum (KCE) 12,5 13,6 15,3 14,6 23,9 20,1

Nadere informatie

EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN BELGIE. Toestand op 31 december 2010

EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN BELGIE. Toestand op 31 december 2010 EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN BELGIE Toestand op 31 december 2010 Volksgezondheid & Surveillance November 2011 Brussel, België Intern referentienummer: 2011/26 SASSE A. VERBRUGGE R. VAN BECKHOVEN

Nadere informatie

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek

Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis. Dr. Danielle Van der beek Het juiste antibioticum bij meningo-encephalitis Dr. Danielle Van der beek Huisartsensymposium 12 maart 2016 Bacteriële meningitis Empirische therapie Volwassenen > 18 jaar en < 50 jaar Volwassenen > 50

Nadere informatie

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie Antibioticaresistentie One health fits all! Anja Schreijer, MD, PhD De gezonde lunch 7 april 2014 Arts-infectieziektebestrijding GGD regio Utrecht/RIVM Disclosure Belangenverstrengeling: Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

Zorginfecties en antibioticaresistentie in woonzorgcentra. Béatrice Jans Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel

Zorginfecties en antibioticaresistentie in woonzorgcentra. Béatrice Jans Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel Zorginfecties en antibioticaresistentie in woonzorgcentra Béatrice Jans Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel INHOUD 1- Het trio inferno - infecties - antibioticagebruik - antibioticaresistentie

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital 06.12.2011 Herbert Habets Geriatric Clinical Nurse Specialist / Nurse Scientist Orbis Medisch Centrum, Sittard Geleen

Nadere informatie

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2010 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20

Figuren en Tabellen. Tuberculose in Nederland 2010 surveillance rapport. behorend bij. Incidentie 0-2 >2-4 >4-6 >6-10 >10-20 >20 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 21 surveillance rapport Incidentie - 2 >2-4 >4-6 >6-1 >1-2 >2 december 211 Figuren en Tabellen behorend bij Tuberculose in Nederland 21 Hoofdstuk

Nadere informatie

Page 1 of 7. Optioneel kan van iedere geregistreerde complicatie de datum en eventueel het tijdstip waarop de complicatie optrad worden opgegeven.

Page 1 of 7. Optioneel kan van iedere geregistreerde complicatie de datum en eventueel het tijdstip waarop de complicatie optrad worden opgegeven. Complicatie Registratie Wizard Page 1 of 7 De complicatie-registratie wizard wordt gebruikt voor het invoeren (of het wijzigen) van een complicatie. Het invoeren van een complicatie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen Lastenboek: definities, instructies voor het invullen en bewijselementen Verzameling 2016 (gegevens 2015) Elk ziekenhuis dient voor

Nadere informatie

Pneumonie vaststellen bij onderzoek in verpleeghuizen

Pneumonie vaststellen bij onderzoek in verpleeghuizen Pneumonie vaststellen bij onderzoek in verpleeghuizen dr.ir. Jenny T. van der Steen VU medisch centrum, EMGO+ Instituut Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde Definitie pneumonie bij onderzoek Definitie bepaalt

Nadere informatie

Woonzorginfecties: praktisch beleid Urineweginfecties in WZC

Woonzorginfecties: praktisch beleid Urineweginfecties in WZC Woonzorginfecties: praktisch beleid Urineweginfecties in WZC Symposium CRAGT, 15 december 2012 Katrien Latour Rue Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussels Belgium T +32 2 642 51 11 F +32 2 642 50 01 email:

Nadere informatie

Empirische antibiotica therapie

Empirische antibiotica therapie Empirische antibiotica therapie Daniël C. Knockaert Algemene Inwendige Geneeskunde UZ Gasthuisberg, Leuven April 2013 De uitkomst van bacteriële infecties De balans: kiem- gastheer- behandelaar kiem: pneumokokken,

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 3 september In dit nummer. Het doel van SNIV. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Jaargang 4 nummer 3 september In dit nummer. Het doel van SNIV. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. In dit nummer Actiz bericht over surveillance Congressen SNIV op het V&VN VS congres 1..1 SNIV op Verensocongres 3..1 3 Onderzoeken SATURN Clostridium difficile infecties in verpleeghuizen: een interventie

Nadere informatie

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0

BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: Documentversie: 1.0 BIJLAGE 2: DEFINITIES Postoperatieve wondinfecties PREZIES versie: 2015 Documentversie: 1.0 Samenvatting van wijzigingen De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de definitieset 2014 Sectie

Nadere informatie

Vaginitis. Steven Vervaeke

Vaginitis. Steven Vervaeke Vaginitis Steven Vervaeke Genitale stalen Vrouwen: Cervicitis Vulvovaginitis Urethritis Bacteriële vaginose Salpingitis (PID) Endometritis Ulcera Normale vaginale flora Lactobacillen Corynebacterium spp.

Nadere informatie

PROTOCOL EN DATASPECIFICATIES PREZIES Lijnsepsis versie: Documentversie: 1.1. Pagina 1 van 19

PROTOCOL EN DATASPECIFICATIES PREZIES Lijnsepsis versie: Documentversie: 1.1. Pagina 1 van 19 PROTOCOL EN DATASPECIFICATIES PREZIES Lijnsepsis versie: 2014 Documentversie: 1.1 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1 Wijzigingen in protocol... 3 1.1 Protocol en dataspecificaties Januari 2014, versie 1.0...

Nadere informatie

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Autopsie pluimvee 2014 - voornaamste bevindingen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw. Autopsie pluimvee 2014 - voornaamste bevindingen Autopsie pluimvee 2014 - voornaamste bevindingen Versie 1.0 28042015 Auteur: Annick Gryspeerdt In 2014 zijn meer dan 330 inzendingen voor autopsie pluimvee verwerkt. Dit vertegenwoordigt meer dan 850 individuele

Nadere informatie

Beheersen van BRMO in de regio

Beheersen van BRMO in de regio Beheersen van BMO in de regio Miriam Beerens specialist ouderengeneeskunde Laura van Dommelen arts-microbioloog Danielle van Oudheusden arts infectieziektebestrijding Marjolijn Wegdam- Blans arts-microbioloog

Nadere informatie

Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing. Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont

Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing. Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont Rol van BAPCOC in Belgische beleid inzake antibioticagebruik en infectiebeheersing Dr Evelyne Van Gastel Dr Michiel Costers Norbert Eggermont "But obviously, we've got to stand with our North Korean allies."

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. ESBL s. (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ESBL s (extended spectrum β-lactamases) Raadgevend Comité 19/6/2013 Aanleiding Resultaten NL studie ESBL producerende E. Coli in rundvlees/kalfsvlees

Nadere informatie

Jaargang 4 nummer 4 december 2012 Het doel van SNIV. In dit nummer. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.

Jaargang 4 nummer 4 december 2012 Het doel van SNIV. In dit nummer. SNIV staat voor Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen. In dit nummer In gesprek met Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde Naarderheem Bewegingen van en naar ziekenhuizen gecontinueerd in 13 3 Urineweginfecties voor alle deelnemers vast onderdeel basissurveillance

Nadere informatie

3M All rights reserved.

3M All rights reserved. 3M Benchmark Portal maart 2016 De bedoeling van dit document is de grote lijnen van de recente ontwikkelingen tijdens de laatste maanden op te volgen. Contents 3M Benchmark Portal release februari 2016...

Nadere informatie

Rosco Diagnostica. Gebruiksvoorschriften NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Tabletten voor anti-microbiële gevoeligheidsbepaling

Rosco Diagnostica. Gebruiksvoorschriften NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Tabletten voor anti-microbiële gevoeligheidsbepaling Gebruiksvoorschriften NEO-SENSITABS NEO-SENSITABS Tabletten voor anti-microbiële gevoeligheidsbepaling Revisie: DBV0004F Publicatiedatum: 12.04.2013 Taalversie: Nederlands Fabrikant Rosco Diagnostica A/S,

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Identificatie Boudewijn Catry, Naïma Hammami, Sylvanus Fonguh, Dirk De Wachter, Boudewijn Michielsen Datum 3 oktober 2013 Versie 1

Identificatie Boudewijn Catry, Naïma Hammami, Sylvanus Fonguh, Dirk De Wachter, Boudewijn Michielsen Datum 3 oktober 2013 Versie 1 MRSA sepsis LOGO QUALITY INDICATORS PROJECT Ziekenhuisbreed TABEL 1 INFORMATIE Naam MRSA sepsis Domein Ziekenhuisbreed Identificatie A5 Auteur Boudewijn Catry, Naïma Hammami, Sylvanus Fonguh, Dirk De Wachter,

Nadere informatie

Handleiding Handhygiënemodule 2010-2011

Handleiding Handhygiënemodule 2010-2011 NSIHwin V4.09 Voor de registratie van nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen Handleiding Handhygiënemodule 2010-2011 December 2010 1 NSIHwin - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel

Nadere informatie