CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel"

Transcriptie

1 CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

2 INHOUD 1. Introductie Over dit onderzoek Executive summary... 4 ICT sector positief over economische vooruitzichten... 4 Outsourcing heeft de toekomst...5 Van enabler naar service provider...1 Focus op nationale groei...7 Van dozenschuivers naar betrokken partners... 8 Groeiende behoefte aan goed geschoolde medewerkers... 9 Eén hostingplatform? Uitkomsten Dienstenpakket Internationaal Leveranciers Cliënten Personeel Economische situatie Financieel Samenwerking Over Mazars Introductie Mazars maakt het onderscheid Mazars TEAM Over DHPA Deelnemers informatie Enqueteteam Contactgegevens Pagina 2 van

3 1. INTRODUCTIE De hostingmarkt heeft een geheel eigen positie in de internetmarkt. Een groot aantal spelers waaronder veel relatief kleine ondernemingen bepaalt de markt. In Nederland is het met ondernemingen vechten om ieder stukje van de markt. In vergelijking; in Duitsland zijn dit ongeveer de helft in een veel grotere afzetmarkt. De hostingmarkt is een markt die sterk in beweging is door continue technologische ontwikkeling. Niet tijdig anticiperen kan leiden tot achterstand op de concurrentie, inzicht in de markt is dan ook bijna van levensbelang. In dit speelveld is DHPA gepositioneerd als vertegenwoordiger van de 20 leidende Managed Hosting Providers in de Nederlands markt Om het inzicht in de eigen markt te vergroten is DHPA (Dutch Hosting Providers Association) in samenwerking met Mazars Paardekooper Hoffman N.V. (accountants en belastingadviseurs) onder haar leden een onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt jaarlijks, voor het eerst in 2009, gehouden. Van de uitkomsten van dit eerste onderzoek wordt in dit document verslag gedaan. Mazars Paardekooper Hoffman N.V. dankt DHPA en haar individuele leden voor de ruime medewerking die is verkregen bij het uitvoeren van het onderzoek. 1.1 OVER DIT ONDERZOEK Deze publicatie vormt de weerslag van een jaarlijks terugkerend onderzoek onder de leden van DHPA aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst. De gegevens zijn onder geheimhouding verzameld en geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Mazars Paardekooper Hoffman N.V onder verantwoordelijkheid van Louis van Garderen RA met medewerking van Drs. Joost Stramrood en Sven Mak. Mazars heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat er onjuistheden zijn geslopen in de uitkomsten van het onderzoek, maar heeft geen werkzaamheden verricht om de juistheid van de data te onderzoeken. Pagina 3 van

4 1.2 EXECUTIVE SUMMARY ICT SECTOR POSITIEF OVER ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN In tegenstelling tot vele markten, waaronder ook ICT en dienstverlening, is de markt voor hosting, web en applicatiediensten nog steeds groeiende en blijven de vooruitzichten op de middellange termijn goed. Dit blijkt uit een inventarisatie onder de leden van DHPA. Van de 20 aangesloten ondernemingen heeft 70% deelgenomen aan het onderzoek uitgevoerd door belangenvereniging DHPA in samenwerking met Mazars Paardekooper Hoffman NV. Wat opvalt is dat de sector een duidelijke professionalisering doormaakt waarbij het aloude imago van enabler van technische oplossingen plaats maakt voor een eigen plek in de keten van dienstverlening rondom internet. Focus van technologie verschuift naar de focus op serviceproviding. Logisch gevolg is dat de gewenste betrokkenheid van de leveranciers verandert. Ook van hen wordt een meer betrokken en servicegerichte opstelling verwacht. Er zijn nog duidelijke ontwikkelkansen aanwezig binnen de hostingmarkt. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat schaalvergroting mogelijk is mits human resources en de koppeling met de leveranciers dit niet in de weg staan. In dit hoofdstuk worden de onderdelen in detail nader geanalyseerd. Pagina 4 van

5 ICT sector niet harder getroffen OUTSOURCING HEEFT DE TOEKOMST Hoewel binnen de sector marges onder druk (komen te) staan, door onder andere faillissementen van clientèle en uitstel van orders, geven de deelnemers unaniem aan dat zij vinden dat de ICT sector niet harder is getroffen door de economische crisis dan andere sectoren. ICT is immers een vast onderdeel geworden op de agenda in de directiekamers en outsourcing van hosting en applicatiediensten wordt als kostenbesparend beschouwd. De helft van het aantal ondervraagden geeft aan het gevoel te hebben dat de markt weer aantrekt en uitgestelde prospects weer actueel zijn. Als de huidige krimp van de economie doorzet, verwacht een groot deel van de respondenten voordelen voor de ICT sector. Een belangrijk voordeel is het feit dat (grote) ondernemingen steeds verdergaan in hun automatisering van processen en zij met het oog op kostenreductie sneller bepaalde onderdelen hiervan willen outsourcen naar externe partijen. Deelnemers geven dan ook aan meer requests of proposals te krijgen dan vóór de crisis. Verwachtte omzetstijging van circa 10% Deze aannames uiten zich in de omzet die de deelnemers aan de enquête denken te verwachten in de komende periode: 8 respondenten geven aan een omzetstijging van 25% of meer te verwachten. Gemiddeld geven de uitkomsten van het onderzoek een verwachte omzetstijging van circa 10%. Ten opzichte van de winstmarge is men wat terughoudender: zo wordt door het merendeel van de deelnemers verwacht dat de marges op een gelijkblijvend niveau of zelfs licht (10%) dalen. Terug naar de onderhandelingstafel VAN ENABLER NAAR SERVICE PROVIDER Cliënten hebben last van de huidige economische omstandigheden en worden kritischer, waardoor 90% van de respondenten aangeeft terug naar de onderhandelingstafel te worden geroepen door bestaande klanten. Prijs Looptijd contract Serviceniveau Onderhandelingen geboden dienstverlening 27% 18% In 55% van de gevallen gaan de onderhandelingen hierbij om de prijsstelling voor de geboden dienstverlening. Maar ook het service niveau van het contract is onderdeel van de onderhandelingen; cliënten vragen meer service voor dezelfde prijs in deze economisch onzekere tijden. De trends die de deelnemende ondernemingen bij hun clientèle waarnemen in deze onderhandelingen zijn naast de eerder genoemde kostenreductie vooral te vinden in een toenemende behoefte aan service. Cliënten verwachten een 24/7 beschikbaarheid en leggen steeds meer de focus op Service Level Agreements (SLA s). Daarnaast is verdergaande virtualisatie van de aangeboden diensten iets waar steeds meer aandacht voor gevraagd wordt. Cliënten willen minder in componenten geholpen worden maar hebben behoefte aan een totaalpakket van diensten. Niet primaire bedrijfsprocessen als hosting, web en applicaties worden in grotere mate integraal uitbesteed. Wederzijds commitment en vertrouwen in de klantleverancier relatie is cruciaal voor het slagen van dergelijke processen en het overeenkomen van passende SLA s. Pagina 5 van Focus op Service Level Agreements Behoefte aan een totaalpakket van diensten 55%

6 Logische makkelijke aansluiting bij MKB Alle ondervraagden zeggen ondanks de verschuivende trends in de vraag bij cliënten nog steeds makkelijk aansluiting te vinden bij het MKB. Mond op mond reclame blijkt hierbij nog altijd een efficiënte manier van reclame voor de deelnemende ondernemingen. De respondenten verklaren hun aansluiting met het MKB verder uit het feit dat zij zelf MKB zijn en daarom perfect aansluiten bij de behoefte van het MKB met specialistische business solutions in een breed dienstenpakket. Pagina 6 van

7 FOCUS OP NATIONALE GROEI Het aangeboden dienstpakket van de deelnemende ondernemingen is zeer divers. In de grafiek hieronder wordt het dienstenpakket naar percentage van de omzet weergegeven. Dienstenpakket naar percentage van de omzet % 20-39% 40-59% 60-79% % Managed Hosting Co-locatie Shared hosting Dedicated hosting Datacenter services Overig 55% hosting Buitenlandse expansie nog niet echt aan de orde Op de verticale as van de grafiek wordt het aantal respondenten weergegeven. Hieruit blijkt dat de omzet relatief evenredig verdeeld wordt onder de verschillende diensten. Maar met een belangrijke focus; circa 55% van de activiteiten betreft managed en dedicated hosting. De verdergaande mate van virtualisatie zorgt ervoor dat de co locatie een steeds kleinere rol inneemt in dit geheel. Van alle ondervraagden geeft de helft aan ook actief te zijn in het buitenland, opvallende uitkomst hierbij is dat managed en dedicated hosting ook de diensten zijn die aan het buitenland worden geleverd maar dat datacenter services door geen enkele respondent genoemd worden als geleverde dienst in het buitenland. Dit laatste heeft te maken met het feit dat de Amsterdam Internet Exchange momenteel toonaangevend is voor de rest van de wereld en zeer hoogwaardige infrastructuur in Nederland. Hierin is dan ook eerder een import trend waar te nemen van buitenlandse hostingproviders. De kanttekening die bij dit geheel geplaatst dient te worden is dat de internationale omzet nog geen 5% van de totale omzet bedraagt en deelnemers aangeven dat internationale groei ook geen directe focus heeft. Veelal is een buitenlands project een direct gevolg van aanvragen van bestaande Nederlandse cliënten met internationale netwerken. De respondenten geven aan dat er nog voldoende groeipotentie in eigen land is zodat buitenlandse expansie nog niet echt aan de orde hoeft te komen. Pagina 7 van

8 Meer behoefte aan betrokken leveranciers Investeren gemiddeld 15% VAN DOZENSCHUIVERS NAAR BETROKKEN PARTNERS Opvallend is dat de betrokkenheid van leveranciers van DHPA leden als gemiddeld tot onder het gemiddelde niveau wordt ervaren. Nagenoeg alle respondenten geven aan meer behoefte te hebben aan betrokken leveranciers. Een grote gemeenschappelijke deler is dat men vindt dat leveranciers zich meer als een partner zouden moeten opstellen. Meer directe contactmomenten zouden kunnen bijdragen aan een optimalisering van de geleverde diensten van de leveranciers. Zodoende krijgen leveranciers meer inzicht in de bedrijfsvoering van hosting en applicatiebedrijven en kan uiteindelijk een betere toegevoegde waarde worden geleverd door beide partijen. Jaarlijks investeren DHPA leden gemiddeld 15% van de omzet in ondermeer techniek en de eigen organisatie. Een hoog percentage in vergelijking met andere sectoren. In combinatie met een groeiende markt impliceert dit dat leveranciers veel baat hebben bij een betrokken klantrelatie met DHPA leden. De belangrijkste leveranciers (in volume) zijn Dell, HP en Cisco. Hierbij wordt door de deelnemende bedrijven, ondanks dat zij vinden dat de betrokkenheid van de leveranciers groter zou kunnen zijn, vooral veel waardering uitgesproken voor de netwerken, servers en kwaliteit van de hardware van deze leveranciers. Dit zien de respondenten als een belangrijke reden om toch voor een bepaalde leverancier te kiezen. Ten aanzien van de externe financiering geven deelnemers aan dat leveranciers ook een grote rol spelen. Aangezien de financiële instellingen niet altijd even makkelijk zijn in het financieringen van activiteiten, geven de leveranciers hoge kredieten. Dit wordt door de deelnemers als zeer prettig ervaren. Pagina 8 van

9 GROEIENDE BEHOEFTE AAN GOED GESCHOOLDE MEDEWERKERS Het werven van nieuw personeel vindt het merendeel van de respondenten een lastige opgave. Een relatie met de crisis is ver gezocht, denken zij. Het tekort aan geschikte kandidaten wordt verreweg het meest aangeduid als oorzaak van de moeilijkheden rondom personeelswerving. Goed onderwijs zou volgens de leden de grootste bijdrage kunnen leveren aan een betere opvulling van vacatures. In de grafiek hieronder valt af te lezen in welke verschillende functiegroepen de deelnemende bedrijven personeelsverwerving als lastig ervaren. Personeelsverwerving in functiegroepen 16% 28% 24% 32% Sales Beheer Support Installatie Sales en beheer moeite geschikte kandidaten vinden Opvallend is dat 60% van de respondenten aangeeft dat het vooral de functiegroepen sales en beheer zijn waarin het moeite kost om geschikte kandidaten te vinden. Terwijl van de werkzame medewerkers in de sector circa tweederde van de medewerkers een technische achtergrond heeft. Een van de redenen die de respondenten hierover aanvoeren is dat deze kandidaten veelal geneigd zijn voor grotere bedrijven te kiezen. Het dreigende tekort aanvullen vanuit een aparte opleiding voor de hostingsector ziet het merendeel van de deelnemers niet noodzakelijk, wel zou er volgens hen meer aandacht gegeven mogen worden aan de facetten van de hostingsector op de bestaande opleidingen. Pagina 9 van

10 Delen van platformen niet gewenst Gedeeld hostingplatform serieuze optie EÉN HOSTINGPLATFORM? Het delen van platformen met partners binnen of buiten dhpa is voor het merendeel van ondervraagden nog een brug te ver. Concurrentie, veiligheid en het kiezen van de juiste techniek worden als barrière opgeworpen. Er wordt vooral terughoudend gereageerd vanwege het feit dat de bedrijven vaak net zelf hoge investeringen hebben moeten doen en zichzelf als groot potentieel zien. Terwijl de markt juist zo sterk gefragmenteerd is, dat een gedeeld hostingplatform kan bijdragen aan de concurrentiepositie. Een gedeeld hostingplatform aangeboden door leveranciers wordt door de helft van de ondervraagden wel als een serieuze optie beschouwd. Mits een dergelijk platform voldoet aan de veiligheidseisen, kwaliteit en gewenste flexibiliteit. De respondenten vragen zich af in hoeverre leveranciers van de DHPA leden hier extra toegevoegde waarde zouden kunnen leveren. Het blijft iets waar veel respondenten het over eens zijn; de crisis hebben ze wel overleefd. Nu wordt het zaak de MKB hostingsector aantrekkelijker te maken voor personeel en de band met leveranciers verbeteren om tot een sterk partnership te komen! Pagina 10 van

11 2. UITKOMSTEN Aan dit onderzoek is door 14 respondenten meegedaan. In totaal zijn 37 vragen beantwoord. Waar nodig zijn correcties op de antwoorden aangebracht om uniformiteit en vergelijkbaarheid te houden. In 8 deelonderwerpen worden de uitkomsten in dit deel in samenhang gebracht, waarbij is gestreefd naar grafiekenweergave. Teksten zijn interpretaties. 2.1 DIENSTENPAKKET Vraag 1: Gemeten naar een percentage van de omzet, hoe is uw dienstenpakket het beste weer te geven? Zoals blijkt uit de hieronder weergegeven grafieken van de verschillende aangeboden diensten is er sprake van een zeer divers aanbod onder de deelnemende partijen. Wel valt op te merken dat de grootste omzet behaald wordt in de managed hosting. Door de verdergaande virtualisatie trend is tevens duidelijk dat fysieke diensten zoals co locatie uitfaseren. Vraag 2: Hoogte van de investeringen op jaarbasis als % van de omzet De helft van de respondenten geeft aan tussen de 10% en 20% van de omzet per jaar te investeren. Dit is relatief hoog, maar gezien de snelle technologische ontwikkelingen in de sector noodzakelijk om de toekomstplannen te kunnen waarmaken. Het valt te verwachten dat virtualisatie de investeringen niet drukt, maar tegelijkertijd is de technologische vernieuwing (snelheid, duurzaamheid) een opwaartse trend. Pagina 11 van

12 2.2 INTERNATIONAAL Vraag 3: Actief in het buitenland? Veel bedrijven geven in eerste instantie nog de voorkeur aan binnenlandse groei. Ondanks de grote hoeveelheid aanbieders in Nederland zien veel individuele bedrijven zichzelf als groeibriljant en denken zij uiteindelijk een groter deel van de markt te kunnen bedienen waar andere wegvallen. Technische ontwikkelingen, hoge investeringen en taalproblemen vormen de grootste barrières om de activiteiten uit te breiden naar het buitenland. Het is de vraag in hoeverre er realistische groeikansen zijn door het afzetgebied te vergroten naar het buitenland. Vraag 4: Diensten aangeboden in het buitenland Er valt op te merken dat, vooral door de aanwezigheid van de Amsterdam Internet Exchange in Nederland, de datacenter services een wezenlijk onderdeel zijn van de aangeboden diensten in het buitenland. Mede door de perfecte infrastructuur lijken bedrijven uit het buitenland juist naar Nederland te worden getrokken, wat overigens leidt tot een groot aantal aanbieders. Pagina 12 van

13 Vraag 5 / Vraag 6: Percentage van de omzet dat in het buitenland wordt gegenereerd Het percentage van de omzet dat in het buitenland wordt gegenereerd is erg laag, dit komt doordat de bedrijven in de eerste plaats vooral een focus hebben op de binnenlandse activiteiten. Pagina 13 van

14 2.3 LEVERANCIERS Vraag 7: Bent u van mening dat uw leveranciers betrokken zijn bij uw bedrijfsproces/organisatie? De uitkomsten onder de deelnemers geeft aan dat zij de betrokkenheid van de leveranciers opvallend hoog vinden. De respondenten geven aan dat de betrokkenheid van leveranciers van cruciaal belang kan zijn bij verdere ontwikkelingen in de toekomst. Omdat er sprake is van technologisch hoogstaande dienstverlening kan de conclusie worden ondersteund dat de leveranciers en de DHPA leden wederzijds afhankelijk zijn. Pagina 14 van

15 Vraag 8 / Vraag 9: Bent u van mening dat uw leveranciers betrokken zouden moeten zijn bij uw bedrijfsproces/organisatie? De respondenten geven unaniem aan dat zij van hun leveranciers een hoge mate van betrokkenheid zouden willen zien. Meer aansluiting tussen de leveranciers en de bedrijven is gewenst en kan leiden tot sterkere strategische partnerships. Leveranciers zouden zich volgens de deelnemers meer kunnen betrekken door meer kennis op te doen van de business, vaker on demand sollutions aan te bieden en zich meer te presenteren als partner dan leverancier. Met name zit er een discrepantie tussen wat de eindklant wil en hoe de leverancier levert. De klant wil per maand betalen, de leverancier biedt daarvoor geen inkoopmodel. Ook zijn er een aantal leveranciers die zich begeven op het terrein van de serviceproviders, wat de geloofwaardigheid van de leverancier om als partner op te treden aantast. Dit geldt met name voor een aantal software leveranciers en datacentra. Vraag 10: Hoeveel servers heeft u in uw datacenters staan? Er valt op dat een groot aantal deelnemers een flink aantal servers in gebruik heeft. Daarnaast geven zij aan dat dit aantal waarschijnlijk alleen nog maar toeneemt. Deze toename wordt vermoedelijk veroorzaakt door een toenemende vraag naar outsourcing, het feit dat veel klanten nog niet afgeschreven hebben op hun nieuwste servers en dat de branche nog aan het begin van de virtualisatie / cloudfase zit. Pagina 15 van

16 2.4 CLIËNTEN Vraag 12 / Vraag 13: Sector merendeel van de clientèle Het merendeel van de deelnemers geeft aan hun clientèle vooral in de zakelijke dienstverlening te vinden. Hieronder vallen ook de andere IT bedrijven, welke logischerwijs een belangrijk deel van het cliëntenpakket vormen. Naast de verdergaande virtualisatie valt op dat veel cliënten waarde hechten aan een 100% server up time, de vraag naar SLA s en andere vormen van certificering (SAS, ISAE, NEN) neemt dan ook sterk toe. Vraag 14 / Vraag 16: Vind u makkelijk aansluiting bij het MKB Van de ondervraagden geeft ruim 90% aan makkelijk aansluiting te vinden bij het MKB. Duidelijke afspraken en een directe benadering van de klant in combinatie met veel mond op mond reclame in de sector zorgen voor een gemakkelijke aansluiting bij de behoefte van het MKB. Pagina 16 van

17 2.5 PERSONEEL Vraag 16: Hoe ervaart u het werven van nieuwe mederwerkers? Het werven van nieuwe medewerkers wordt, zoals ook in de uitkomsten van het onderzoek vermeldt, als lastig ervaren. Vraag 17: In welke functiegroepen vind u personeelsverwerving het moeilijkst? Uit het antwoord op deze vraagt blijkt dat vooral de technische en sales functies lastig zijn te vervullen op dit moment. De deelnemers geven aan dat het vinden van een commerciële technicus een moeilijke opgave is, terwijl dat juist de mensen zijn die zij nodig achtten om de ambities waar te maken. Vraag 18: Indien u personeelsverwerving als lastig ervaart, wat is volgens u de reden hiervan? Onvoldoende geschikte kandidaten wordt als belangrijkste reden gegeven, daarnaast valt op te merken dat veel starters eerder voor de grote, gevestigde bedrijven kiezen dan voor een kleiner bedrijf. Pagina 17 van

18 Vraag 19: Heeft u behoefte aan een aparte opleiding voor bepaalde functiegroepen voor de hostingsector? Deelnemers geven aan geen behoefte te hebben aan een aparte opleiding voor de hostingsector. Het tekort aan technische krachten is van algemene aard, en een aparte opleiding zou dit volgens hen niet oplossen. Gelet op de uitkomsten van vraag 17 valt ook te verwachten dat de gezochte skills niet in opleiding maar in ervaring zijn te vinden. Vraag 21: Wat is de verhouding binnen uw organisatie tussen technische en commerciële werknemers? De aandacht binnen de deelnemers ligt vooral op technische medewerkers. De tendens onder de respondenten is dat commercieel werk nog niet echt nodig is, er kan nog rustig achter over gehangen worden ; de klanten komen veelal vanzelf. Toch is er in voorgaande vragen wel een trend waarneembaar dat het belang van het snijvlak commercie/techniek bij het personeel toeneemt. Pagina 18 van

19 2.6 ECONOMISCHE SITUATIE Vraag 22: Hoeveel last ervaart u van de huidige economische crisis? Vraag 23: Indien u last ervaart van de achterblijvende economische ontwikkeling, waaruit blijkt dit dan met name? De deelnemers geven aan weinig tot geen last te hebben van de economische crisis. Ten opzichte van andere sectoren is de hostingsector daarin een van de uitzonderingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling in het aantal gehoste.nl domeinen (bron SIDN.nl) in onderstaande tabel. Alhoewel de markt in absolute termen dus groeit, blijkt uit andere uitkomsten elders in deze enquete echter wel dat er desondanks sprake is van een veranderde opstelling van clienten. Deze worden kritischer en dragen bij aan zowel een lagere omzet als druk op de te realiseren marges. Verder valt op dat acquisitietrajecten bij de meeste respondenten langer duren dan voor het uitbreken van de crisis en dat realisatie van omzet daardoor dus meer energie vergt. Tot slot geven respondenten aan dat orders Bron:www. Sidn.nl/kennisbank/statistieken langer worden uitgesteld. Vraag 24: Heeft u het gevoel dat de markt weer aantrekt? De deelnemers geven aan voorzichtig aan vertrouwen te hebben dat de markt weer aantrekt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat eerder uitgestelde prospects weer ter sprake komen en de behoefte aan outsourcing uit kostenbesparend oogpunt steeds verder toeneemt. Pagina 19 van

20 Vraag 25: Denkt u dat de ICT harder is getroffen dan andere sectoren? De deelnemers vinden unaniem dat de ICT sector niet harder is getroffen dan andere sectoren, er is nog steeds sprake van groei. ICT maakt deel uit van alle belangrijke processen binnen een onderneming en dat zal ook altijd zo blijven. Pagina 20 van

21 2.7 FINANCIEEL Vraag 26: Heeft u met uw bestaande cliënten moeten onderhandelen over de bestaande dienstverlening? De deelnemers geven aan door bestaande cliënten veelal terug naar de onderhandelingstafel te zijn geroepen. De klanten hebben een kritischere blik gekregen op de aangeboden diensten en vooral de prijs is een punt dat vaak ter sprake komt bij onderhandelingen. Vraag 27: Omzetgegevens over 2008 in vergelijking tot 2007 Vraag 29: Heeft u sinds 2008 naar externe financiering gezocht? Over het algemeen blijkt dat de deelnemers niet of nauwelijks naar externe financiering hebben gezocht, zij zijn in zoverre in staat groei te financieren uit eigen middelen. Daar dient bij opgemerkt te worden dat door leveranciers verleende kredieten in dit geval niet gelden als externe financiering. Ontwikkelingen in de hardware markt maken zichtbaar dat leverancierskrediet in de vorm van leaseovereenkomsten, financial lease en dergelijke een belangrijk wapen is in de strijd om de kosten van de inkoopzijde te beperken door lage of geen rentekosten op investeringen. Pagina 21 van

22 Vraag 30: Verliep de aanvraag tot externe financiering succesvol? Uit de onderstaande grafiek blijkt dat 80% van de aanvragen tot externe financiering succesvol is verlopen. Dit is opmerkelijk omdat in het algemeen financieringsarrangementen momenteel moeilijk zijn te realiseren, zeker in de ICT sector. Vraag 31: Heeft u bij het verkrijgen van financieringen hulp gezocht bij een financieel adviseur? Er wordt over het algemeen geen hulp gezocht bij financiële bureaus. De deelnemers geven aan dat bij financieringsaanvragen de waardering van de bedrijven en de potentie van de hostingmarkt de voornaamste knelpunten zijn. Vraag 33: Verkeert u in de situatie dat u op de korte termijn uw financieringsruimte moet uitbreiden? De deelnemers geven aan voorlopig geen behoefte te hebben aan uitbreiding van externe financiering. Een van de redenen hiervoor is dat leverancierskrediet door hen niet gezien wordt als externe financiering, terwijl wel degelijk externe financiering is. Pagina 22 van

23 2.8 SAMENWERKING Vraag 34: Zou u overwegen een deel van uw klanten op een met concurrenten gedeeld platform te plaatsen? De deelnemers zijn hierin terughoudend, om zij elkaar toch als concurrenten blijven zien. Ieder ziet zichzelf als grote potentieel, en de investeringen in hun eigen platformen zijn hoog geweest. Indien men wel tot een gedeeld platform zou komen, zouden schaalvoordelen en kostenbesparingen het voornaamste uitgangspunt zijn om hiertoe wel over te gaan. Ook geven de leden aan dat het inkopen van diensten onderling eventueel wel tot de mogelijkheden behoort in de toekomst. Voorts blijkt uit de resultaten dat de visie op samenwerking tegengesteld is, wat er op kan duiden dat op dit front ontwikkelingen zijn te verwachten. Vraag 37: Als een of meerdere hardwareleveranciers een gedeeld hostingplatform zouden opzetten met aantrekkelijke voorwaarden, zou u daar dan gebruik van maken voor een deel van uw klanten? Opvallend is de terughoudendheid in de richting van leveranciers. Wel geven de deelnemers aan dat zij een dergelijk platform zouden steunen indien de beveiliging en kwaliteit hiervan gewaarborgd blijven, de leveranciers zich flexibel opstellen en transparante pricing models hanteren. Ook hechten zij dan veel waarde aan integratie met hun eigen netwerk. Het gedwongen keurslijf en de potentiële monopolie / lock in van de leveranciers zorgen voor een gebrek aan vertrouwen. Toenemende prijsdruk en een gebrek aan schaalgrootte zou dit echter gemakkelijk kunnen doen omslaan. Pagina 23 van

24 3 OVER MAZARS 3.1 INTRODUCTIE Mazars in de sector ICT Telecom Mazars is er van overtuigd dat alleen gedegen kennis van de ICT en Telecom sector onderscheidend kan zijn. De business models zijn veelal wezenlijk anders en vragen een eigen benadering. Deze specifieke sectoraanpak wordt bereikt door een team van medewerkers continu op te leiden en op de hoogte te houden van de ontwikkelngen in de sector zodat de taal van de sector wordt gesproken. Mazars in Nederland Mazars is een Europese organisatie van accountants, belastingadviseurs en management consultants en behoort in Nederland tot de top zes in de branche. Verspreid over het land werken ruim 900 mensen vanuit 15 kantoren. Als de uitdager in de markt, is Mazars uitgerust om grote corporate organisaties tot dienst te zijn met maatwerk oplossingen. De complete, toepasbare en flexibele range van diensten maakt Mazars ook perfect geschikt voor kleinere organisaties in het MKB of/en OMB segment als ook familiebedrijven, not for profit instellingen en de high net worth individuals. Mazars Internationaal Mazars is voortgekomen uit de samenwerking van het Nederlandse Paardekooper & Hoffman met de Franse Mazars groep. De Mazars groep behoort tot de Europese marktleiders op het gebied van accountancy. Zo is Mazars sterk vertegenwoordigd in landen als Frankrijk, Italië, Spanje, België en Groot Brittanië. Daarnaast ontwikkelt de organisatie zich ook buiten Europa steeds verder. Als een onderdeel van een groter geheel kunnen onze cliënten blijven rekenen op de volledige aandacht van onze professionals. Met kennis van lokale zaken leveren zij maatwerk, gesteund door het grote netwerk waarvan zij onderdeel zijn. Pagina 24 van

25 3.2 MAZARS MAAKT HET ONDERSCHEID Wat onderscheidt ons van de collega s in de markt? Onze inventiviteit: wij verschuilen ons niet achter de regels maar bieden op basis van grondige kennis van én respect voor die regels heldere standpunten en oplossingen; Onze visie: Ondernemers en managers streven van nature naar ontwikkeling van hun organisatie. Soms ligt het accent op omzetgroei, soms op winstmaximalisatie, soms op kwaliteitsverbetering. Als Mazars willen we actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze klanten; Onze waarden: Ons karakter geeft duidelijk onze Europese afkomst weer. Onze handelswijze reflecteert onze waarden integriteit, onafhankelijkheid, culturele diversiteit, continuïteit en loyaliteit die gedeeld worden door iedere medewerker van Mazars. En dat vinden we zeker zo belangrijk als onze professionele expertise; Onze persoonlijke aanpak: de inzet van relatief veel partners en managerstijd waarborgt een persoonlijke en betrokken relatie op basis waarvan een kwalitatief hoogstaande en pro actieve aanpak mogelijk is. Wij stellen in onze werkzaamheden niet de wet en regelgeving centraal maar zetten het vinden van maatwerkoplossingen op de eerste plaats. Onze mensen zijn erop getraind om het concept achter de regels te doorgronden en dit concept als uitgangspunt te gebruiken in hun afwegingen en adviezen. Dit maakt het mogelijk om cliënten optimale oplossingen te bieden ten aanzien van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld verslaggeving. Een gezonde dosis pragmatisme zit ons in de genen, en dat komt onder meer voort uit onze traditioneel sterke aanwezigheid in de markt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Pagina 25 van

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld M200903 MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, februari 2009 Grootstedelijk MKB Uit eerder onderzoek van EIM 1 blijkt dat het vertrouwen van het MKB in de

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Markt en strategie voor cloud & hosting providers

Markt en strategie voor cloud & hosting providers Markt en strategie voor cloud & hosting providers Pim Bilderbeek Principal Analyst, The METISfiles pim@themetisfiles.com DHPA Netwerkbijeenkomst, November 2017 Agenda De digitale economie Wat is een cloud

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Het verhaal achter i3d.net

Het verhaal achter i3d.net Het verhaal achter i3d.net i3d.net in getallen 16 10.000 28.500 435 Datacenters wereldwijd Op zes continenten Servers wereldwijd Kilometer glasvezel Gigabit/s netwerk capaciteit Groei in getallen 42 15.000

Nadere informatie

Door Deloitte en de Kamer van Koophandel zijn wij gekozen tot één van de 50 Best Managed Companies. Ook zijn wij NEN 4400 gecertificeerd.

Door Deloitte en de Kamer van Koophandel zijn wij gekozen tot één van de 50 Best Managed Companies. Ook zijn wij NEN 4400 gecertificeerd. Ready for the job Profiel PEAK PEAK Financials is dé specialist voor personele maatwerk oplossingen op het gebied van financiële vraagstukken, op elk niveau binnen uw organisatie. Wij zijn onderdeel van

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

10.000. Rotterdam. Washington DC London Amsterdam. Tokyo Singapore Miami Sydney. Frankfurt Moscow. Datacenters wereldwijd

10.000. Rotterdam. Washington DC London Amsterdam. Tokyo Singapore Miami Sydney. Frankfurt Moscow. Datacenters wereldwijd i i 6 Verdeeld over zes continenten 16 Datacenters wereldwijd 10.000 Servers wereldwijd Rotterdam Washington DC Los Angeles Johannesburg London Amsterdam Frankfurt Moscow Tokyo Singapore Warsaw Hong Kong

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014 Highlights Employer Branding Onderzoek Oktober 2014 Belangrijkste conclusies 1. Er wordt door organisaties nog niet heel veel actief aan employer branding gedaan 2. Als er aan employer branding wordt gedaan,

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing. Jaargang 6 17 mei 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en offshore outsourcing Jaargang 6 17 mei 2006 ICTbarometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen Offshore ICT outsourcing

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016

MKB Cloudpartner Informatie TPM & ISAE 3402 2016 Third Party Memorandum (TPM) Een Derde verklaring of Third Party Mededeling (TPM) is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie