Handleiding gebruikers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding gebruikers"

Transcriptie

1 PC-Leden voor Windows Handleiding gebruikers Rabobank

2 Colofon Het is niet toegestaan de programmatuur: te (doen) reproduceren; te (doen) exploiteren; te (doen) wijzigen. De gebruiker zal alle - redelijkerwijs te vergen - maatregelen treffen om te voorkomen dat derden kennis van de programmatuur nemen. De gebruiker zal tevens alle - redelijkerwijs te vergen - maatregelen treffen om te voorkomen dat derden de programmatuur gebruiken, reproduceren, exploiteren en/of wijzigen. De handleiding en de helpteksten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Rabobank Nederland te Eindhoven/Utrecht en de bij haar aangesloten Rabobanken aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die - direct of indirect - voortkomt uit het gebruik van deze handleiding. Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag in enige vorm worden vermenigvuldigd of uitgegeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright Rabobank Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3 Inhoud 1 Welkom bij PC-Leden PC-Leden voor Windows: de Euroversie Supportdesk Per telefoon Per Bestanden versturen Algemeen Indeling van de helpvensters en de handleiding Werken met Windows Werken met de muis Windows-vensters Werken met PC-Leden Installatie Systeemvereisten voor PC-Leden Voordat u PC-Leden installeert PC-Leden installeren PC-Leden meer dan een keer installeren PC-Leden starten De eerste keer Starten met gebruikersnaam en wachtwoord Snelkoppeling maken PC-Leden demonstratiepakket PC-Leden installeren in een netwerk PC-Leden en PC-Leden Demo verwijderen Aan de slag met PC-Leden Bezint eer gij begint Leg uw keuzes vast in een invulinstructie...30 PC-Leden Handleiding gebruikers Inhoud i

4 3.3 PC-Leden inrichten in acht stappen Stap 1: basisinstellingen Stap 2: boekhouding inrichten Stap 3: werkomgeving inrichten Stap 4: Contributieopbouw inrichten Stap 5: extra velden en andere bestanden Stap 6: instellen etiketten en ledenlijsten Stap 7: importeren of invoeren van lidgegevens Stap 8: controle Leren werken met PC-Leden Selecteren en Merken Stap 1: kies Merken Stap 2: selecteer de leden Stap 3: kies een item en vul de waarden in Stap 4: vervangen, toevoegen of verwijderen merktekens Nota's aanmaken, incasso, acceptgiro's en kaskwitanties Nota's aanmaken Incassobestand aanmaken Acceptgiro's aanmaken Donatie-acceptgiro's Kaskwitanties Een contributieronde met acceptgirokaarten Stap 1: ongepersonaliseerde acceptgirokaarten met betalingskenmerk Stap 2: nota's aanmaken Stap 3: nota's versturen Stap 4: leden maken bedragen over Stap 5: Verwerkingsinformatie naar de vereniging Stap 6: betalingen verwerken in de administratie Extra bedrag in rekening brengen Eenmalig Met een extra bedrag...71 ii Inhoud PC-Leden Handleiding gebruikers

5 4.4.3 Extra bedrag via groepscontributie Afdrukken etiketten Stap 1: vorm en soort etiket instellen Stap 2: etiketten samenstellen en afdrukken Bestandsuitwisseling tussen twee administratieve werkplekken (Beheer gewijzigde records) Stap 0: gelijke beginsituatie Stap 1: Bestand met gewijzigde records aanmaken Stap 2: Inlezen van een bestand met gewijzigde records Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen Opmerkingen Hoofdfuncties Vooraf Andere bestanden Reorganiseren Systeembeheer Onderhoud tabellen Selectievoorwaarden ledenselecties Selectievoorwaarden notaselecties Gebruikersbeheer Contributieberekening Wijze van berekening Groepsbeheer Bedragcodes wijzigen, toevoegen en verwijderen Leeftijdsgroepen wijzigen, toevoegen en verwijderen Overzicht contributiebedragen Betaalperioden Inlezen DOS-versie PC-Leden Inlezen DOS-versie NAW-Plus Instellingen Basisinstellingen Printinstellingen Vrije volgorde wijzigen Diverse instellingen PC-Leden Handleiding gebruikers Inhoud iii

6 5.6 Backup Maken van een backup Inlezen van een backup Einde Ledenscherm Vooraf Sneltoetsen Bestand Venster sluiten Standaardwaarden huidig bestand Beheer extra velden huidig bestand Instellen kolommen in lijstscherm Veldbeheer op inschrijf- en machtigingsformulier Veldbeheer voor uitwisseling Einde (backup) Lidkaart Bladeren Zoeken Wijzigen Toevoegen Opzeggen Opties Selectieopties Importeren van een DBF-bestand Opzeggingen verwijderen Beheer gewijzigde records Volgorde kiezen Afdrukken Lijsten Etiketten afdrukken Notalijst afdrukken Nota's Selectieoptiesvoor nota's Nota's aanmaken Acceptgiro's, incasso en kwitantie Acceptgirokaarten Incassobestand Kaskwitanties Notafacturen Ontvangsten invoeren met iv Inhoud PC-Leden Handleiding gebruikers

7 behulp van betalingskenmerk Bestand met ontvangsten verwerken Venster Lijst Nota's Trapsgewijs Naast elkaar Boven elkaar Help Inhoud Gebruikte termen Info Boekhouding Vooraf Wat u moet weten over boekhouden Boekhouden Balans Grootboek en rekeningnummers Afschrijven Crediteurenboekhouding en facturen Invoeren van boekingen Boeken inkoopfacturen Afschrijvingen Afschrijvingen toevoegen, wijzigen en verwijderen Lijst met Afschrijvingen Grootboek-rekeningen Grootboekrekeningen Rekeningnummers wijzigen Rekeningnummers toevoegen Rekeningnummer verwijderen Rekeningnummers zoeken Lijst met grootboekrekeningen Grootboekmutaties Boekhouding op nul stellen Boekjaar afsluiten Afdrukken Balans/verlies & winst afdrukken Grootboekmutaties afdrukken Saldilijst afdrukken Vaste gegevens grootboek afdrukken PC-Leden Handleiding gebruikers Inhoud v

8 7.9.5 BTW-overzicht afdrukken Afschrijvingen afdrukken Crediteurenlijst afdrukken Openstaande facturen Clieop-betalingenbestand aanmaken Betalingen boeken Crediteuren Crediteuren (tabblad) Lijst met crediteuren Facturen Facturen verwijderen Facturen zoeken Facturen betalen BTW-codes BTW-codes wijzigen BTW-codes toevoegen BTW-codes verwijderen Lijst met BTW-codes Standaard rekeningnummers Algemeen BTW-rekeningen Consistentiecontrole Woordenlijst Index vi Inhoud PC-Leden Handleiding gebruikers

9 1 Welkom bij PC-Leden 1.1 PC-Leden voor Windows: de Euroversie Iedere Nederlander is wel lid van een of meer verenigingen. Voor al onze activiteiten, of het nu om ons werk gaat of om vrijetijdsbesteding, kunnen wij een club of een vereniging vinden. Al deze verenigingen, groot en klein, houden een ledenbestand en een financiële administratie erop na. Voor het beheer van deze ledenadministratie gebruiken penningmeesters, bestuurders en beheerders tegenwoordig een PC met een Windows-omgeving. Speciaal voor hen is in opdracht van de Rabobank het softwareprogramma PC-Leden ontwikkeld. PC-Leden is het meest voor de hand liggende pakket voor leden- en verenigingsadministraties. Het werd voor het eerst ontwikkeld als een MS- DOS-programma in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Eind jaren negentig ontstond de Windowsversie, die nu bij duizenden tevreden verenigingen in gebruik is. Omdat Nederland in 2002 overgaat PC-Leden Handleiding gebruikers Welkom bij PC-Leden 1

10 van de gulden op de Euro, presenteert de Rabobank nu PC-Leden voor Windows, versie 5 (de Euroversie). Van deze gelegenheid hebben wij gebruik gemaakt om allerlei onderdelen te verbeteren en toe te voegen. Uiteraard leggen wij al deze nieuwe onderdelen uitvoerig in deze handleiding uit. PC-Leden is bedoeld als hulp bij het doelmatig inrichten van uw verenigingsadministratie. U kunt een groot aantal gegevens van leden, contribuanten of donateurs op eenvoudige wijze vastleggen. De gegevensbestanden kunt u op alle mogelijke manieren verwerken en beschikbaar stellen, zoals in de vorm van lijsten, etiketten of mail/samenvoeg-bestanden. PC-Leden maakt bovendien een efficiënte deelname aan het betalingsverkeer via de bank mogelijk. U kunt op diverse manieren contributie berekenen. Voor de inning van de contributie kunt u het incassosysteem volgens de CLIEOP03-indeling gebruiken. U kunt bijlageloze acceptgiro s gebruiken of kaskwitanties aanmaken voor een contante verrekening. De keuze is aan u. Voordat u daadwerkelijk begint met incasso of acceptgiro s, dient u een contract af te sluiten met uw bank. De bank moet ook de door u te gebruiken acceptgirokaarten goedkeuren. Bovendien heeft u voor incasso een modem nodig en speciale software (na 2001). 1.2 Supportdesk Voor PC-Leden voor Windows bestaat een centraal landelijk ondersteuningspunt, de Supportdesk (Helpdesk). Hier kunt u terecht bij vragen, problemen en opmerkingen. 2 Welkom bij PC-Leden PC-Leden Handleiding gebruikers

11 PinkRoccade Relationship Management Supportdesk PC-Leden voor Windows Postbus BG APELDOORN De Supportdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen uur en uur en tussen uur en uur. Telefoon: Fax: Per telefoon Richtlijnen voor telefonisch contact: Stel van tevoren zo nauwkeurig mogelijk vast, wat het probleem is. Probeer eerst zelf de aard van het probleem te achterhalen. Hiervoor kunt u de handleiding, de helpteksten en de demoversie van PC-Leden gebruiken. Noteer de bladzijde van de handleiding waar het onderwerp aan de orde komt. Houd uw registratienummer bij de hand Per Richtlijnen voor contacten per Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het PC-Leden Handleiding gebruikers Welkom bij PC-Leden 3

12 probleem. Vermeld uw (eerder ingezonden) registratienummer; Vermeld het telefoonnummer waar u tijdens kantooruren te bereiken bent. Beschikt u over een toegang tot internet? Surf dan eens naar Hier vindt u de laatste informatie over PC-Leden. En mocht onverhoopt tussentijds een nieuwe update nodig zijn, dan kunt u die vanaf deze site downloaden Bestanden versturen Richtlijnen voor het versturen van bestanden naar de Supportdesk: Vermeld uw registratienummer. Vermeld het call-id-nummer dat u gekregen heeft van de Supportdesk. Beschrijf kort het probleem. Stuur een kopie mee van de installatiediskettes of cd-rom. Stuur een backup mee. U maakt dit aan via Hoofdfuncties Systeembeheer Backup Voorzie iedere diskette van een duidelijk label met de inhoud. 4 Welkom bij PC-Leden PC-Leden Handleiding gebruikers

13 2 Algemeen 2.1 Indeling van de helpvensters en de handleiding Bij het schrijven van deze handleiding zijn wij ervan uitgegaan dat de gebruiker geen of weinig ervaring heeft met Windows en Windowspakketten. Ervaren Windows-gebruikers zullen de omschrijvingen overbodig en omslachtig vinden. Deze handleiding is echter niet bedoeld als een spannend boek maar als een naslagwerk dat een oplossing biedt bij problemen. De handleiding en de helpteksten bestaan uit de volgende hoofdstukken: Welkom bij PC-Leden: een introductie. Algemeen: algemene informatie over deze handleiding, werken met Windows en PC-Leden, installatie en starten. Aan de slag met PC-Leden: beschrijving van de belangrijkste stappen die u moet nemen bij het inrichten van een PC-Ledenbestand. Leren werken met PC-Leden: de belangrijkste procedures in PC-Leden in stappen. Hoofdfuncties: beschrijving van de opties in PC-Leden Handleiding gebruikers Algemeen 5

14 het menu Hoofdfuncties in PC-Leden. Ledenscherm: beschrijving van de opties en de velden in het Ledenscherm. Boekhouding: uitleg over de optie Boekhouding. Woordenlijst: een verklarende woordenlijst. Index: trefwoordenregister. De tekst van deze handleiding komt overeen met de helpvensters die u in PC-Leden kunt oproepen, met uitzondering van de hoofdstukken over installatie, deïnstallatie en boekhouding. Deze komen alleen in de handleiding voor. Bij het beschrijven van de opties in de hoofdstukken Hoofdfuncties en Ledenscherm volgen wij zo veel mogelijk het programma. 2.2 Werken met Windows In dit hoofdstuk lichten wij de meest voorkomende Windows-functies toe. De meeste termen vindt u bovendien in de Verklarende Woordenlijst. Voor een uitvoerige toelichting dient u een Windows-handboek te raadplegen Werken met de muis De muisaanwijzer kan, afhankelijk van de plaats op het venster, diverse vormen aannemen. Met de muis kunt u opdrachten kiezen en uitvoeren. Dat doet u door de muisaanwijzer naar een plek op het venster te verplaatsen en de linkermuisknop kort in te drukken (klikken). Aanwijzen Bij het aanwijzen beweegt u de muis zodanig dat de muisaanwijzer op een gewenste plaats op het 6 Algemeen PC-Leden Handleiding gebruikers

15 3 Aan de slag met PC-Leden 3.1 Bezint eer gij begint Denk goed na voordat u gegevens invoert. Welke gegevens wil ik invoeren? Wat ga ik met de gegevens doen? Zo voorkomt u dat u later ingevoerde gegevens moet wijzigen want daarmee verliest u veel tijd. Er zijn nog meer zaken die van tevoren aandacht verdienen. Hoe presenteer ik de gegevens? Gebruik ik consequent hoofdletters? Welke velden bevatten uitsluitend numerieke gegevens en welke velden zijn alfanumeriek? Een voorbeeld: als de cijfers 2 en 11 in een alfanumeriek veld worden gesorteerd, levert dat de volgorde 11 en 2 op. Dan kunt u beter 02 invullen in plaats van 2. Afkortingen en codes kunnen in alfanumerieke velden beter dezelfde lengte hebben. Een belangrijke raad voordat u met PC-Leden aan de slag gaat: Lees de handleiding en bekijk de helpvensters. Maak gebruik van het demonstratiepakket dat is meegeleverd. PC-Leden Handleiding gebruikers Aan de slag met PC-Leden 29

16 3.2 Leg uw keuzes vast in een invulinstructie Van tevoren moet duidelijk zijn, hoe u de contributie verrekent. Er zullen zich weinig problemen voordoen als elk lid hetzelfde bedrag gaat betalen. Als iedereen evenveel contributie betaalt, maar in verschillende termijnen, zoals per jaar of per kwartaal, moeten de velden anders gebruikt en gevuld worden. Gaat u bepaalde codes voor de contributieberekening gebruiken of gebruikt u de leeftijd van het lid om de juiste contributie vast te stellen, dan kunt u het beste een schema van alle mogelijke combinaties maken. Is de keuze eenmaal bepaald, legt u deze in het kort vast in een invulinstructie, vooral als er meer mensen bij het invoeren van gegevens betrokken zijn. Deze invulinstructie kunt u later zelf ook weer gebruiken bij het invoeren van nieuwe gegevens of het doorvoeren van een contributieverhoging voor een bepaalde categorie leden. In een aantal gevallen is het gewenst of noodzakelijk om de gemaakte keuzes vast te leggen in Instellingen en/of Systeembeheer. Na het invoeren van de gegevens komt de controle. PC-Leden voert zelf een aantal controles uit bij de invoer. Als u bestanden importeert, zijn niet alle controles van toepassing. U kunt de bestanden op diverse wijze sorteren. Zodoende kunt u bepaalde fouten opsporen. Door bijvoorbeeld het bestand te sorteren op postcode, kunt u eenvoudig zien of alle straatnamen op dezelfde wijze geschreven zijn. Ook een foutieve of ontbrekende straatnaam springt er dan bijvoorbeeld eerder uit. Een zelfde controle is nodig op de gebruikte bedragcodes die bepalend zijn voor de contributieberekening. 3.3 PC-Leden inrichten in acht 30 Aan de slag met PC-Leden PC-Leden Handleiding gebruikers

17 stappen Met PC-Leden voor Windows kunt u vele typen ledenadministraties aan. Om zo goed mogelijk van alle mogelijkheden van het pakket gebruik te kunnen maken moet u allerlei instellingen aanbrengen. Dat moet gebeuren voordat u met de ledenadministratie aan de slag gaat. Het wijzigen of ongedaan maken van bepaalde instellingen achteraf kan namelijk problemen opleveren. U heeft zojuist PC-Leden geïnstalleerd en gestart. Hieronder in het schema vindt u de stappen die u achtereenvolgens moet zetten. PC-Leden Handleiding gebruikers Aan de slag met PC-Leden 31

18 4 Leren werken met PC-Leden 4.1 Selecteren en Merken Met PC-Leden kunt u vanuit het Ledenscherm alle mogelijke groepen leden selecteren en merken. U volgt hierbij dit schema: PC-Leden Handleiding gebruikers Leren werken met PC-Leden 51

19 Stap 1 Stap 2 Ongepersonaliseerde acceptgirokaarten, met volgnummer (betalingskenmerk) Nota's aanmaken: acceptgirokaarten printen (voorzien van bedrag, naamen adresgegevens) Stap 3 Acceptgirokaarten versturen naar de leden Stap 4 Leden leveren acceptgiro (opdracht) in bij bank of giro Stap 5 Bankgirocentrale stuurt verwerkingsinformatie naar de verenigingen. Direct (post of diskette) of via de Rabobank. Stap 6 Ontvangsten verwerken in administratie Stap 1: ongepersonaliseerde acceptgirokaarten met betalingskenmerk Ongepersonaliseerde acceptgirokaarten met een volgnummer (betalingskenmerk), ook wel bijlageloze acceptgiro's genoemd. Bij de start van een contributieronde heeft u de beschikking over voldoende acceptgirokaarten. U heeft toestemming van de bank om deze te gebruiken. Iedere kaart is aan de onderkant voorzien van een nummer (het betalingskenmerk) dat door de centrale waar de acceptgirokaarten worden verwerkt, de Interpay/BankGiroCentrale (BGC), optisch wordt herkend en gelezen. Acceptgirokaarten zijn er in twee uitvoeringen: 1. Drie acceptgiro's aan elkaar (E02); 68 Leren werken met PC-Leden PC-Leden Handleiding gebruikers

20 Een extra bedrag via Groepscontributie Eenmalig U kunt eenmalig Nota's met een vast bedrag aanmaken voor alle leden of een selectie van leden via Ledenscherm Nota's Nota's aanmaken Nota's met een vast bedrag (zie pagina 199) Met een extra bedrag Het verlenen van kortingen is bij deze methode niet mogelijk. U kunt bij het berekenen van de nota's een extra bedrag toevoegen. Dat kan van pas komen als u bijvoorbeeld bij alle betalers via acceptgiro en/of kaskwitanties een toeslag in rekening wilt brengen, maar bij de incasso-betalers niet. In dat geval verloopt de aanmaak/berekening van nota's als volgt. Via Ledenselectie kiest u achtereenvolgens: 1. Alle leden met Betaalwijze A (Acceptgiro) voor Contributieberekening met toeslag. 2. Alle leden met Betaalwijze K (Kaskwitantie) voor Contributieberekening met toeslag. 3. Alle leden met Betaalwijze I (Incasso) voor Contributieberekening zonder toeslag. Via Ledenscherm Nota's Nota's aanmaken maakt u op het venster contributienota's aan, waarbij u bij de leden met betaalwijze A en K een extra bedrag (toeslag) in rekening brengt boven op de berekende contributie Extra bedrag via groepscontributie Een derde mogelijkheid is het in rekening brengen van (permanente) extra bedragen via de Groepscontributie-systematiek. Dit is alleen PC-Leden Handleiding gebruikers Leren werken met PC-Leden 71

21 5.4 Systeembeheer Met de optie Systeembeheer kunt u: 1. Lijsten (tabellen) onderhouden; 2. Selectievoorwaarden opstellen voor leden en nota's; 3. Bepalen welke (groepen van) personen van PC-Leden gebruik mogen maken (autorisatie); 4. De samenstelling van de contributie vastleggen; 5. Dos-versies van PC-Leden inlezen; 6. NAW-Plus-versies van PC-Leden inlezen Onderhoud tabellen Met Onderhoud Tabellen kunt u de tabellen (lijsten) bijwerken voor: 1. Titulatuur; 2. Categorieën; 3. Postcodetabel. 86 Hoofdfuncties PC-Leden Handleiding gebruikers

22 6. Lijstscherm (zie: Lijst); 7. Notascherm (zie: Nota's ); 8. Groepen (alleen bij het gebruik van deze functie, zie Groepen of Groepen); 9. Memo (zie Memo); 10. Diakritische tekens zoals é of ë (zie Diacritische tekens). Een sterretje betekent dat nog niet alle wijzigingen definitief zijn verwerkt. Voor meer uitleg zie: Alle wijzigingen als afgehandeld beschouwen. Tevens vindt u in de sneltoetsenbalk een indicatie voor het aantal leden en het nummer van het lid waarvan u de kaart ziet, al dan niet voorzien van een sterretje: 6.3 Bestand In de blauwe balk boven in het Ledenscherm ziet u links de naam van het bestand waarin u werkt (en de sorteervolgorde). Met Bestand kunt u allerlei opdrachten in het huidige bestand uitvoeren. PC-Leden Handleiding gebruikers Ledenscherm 135

23 boekhouden U hoeft geen volleerd boekhouder te zijn om de boekhouding van PC-Leden te kunnen gebruiken. U moet wel de belangrijkste begrippen en principes kennen. Die leggen wij in dit hoofdstuk uit Boekhouden Boekhouden is niets anders dan het vastleggen van financiële feiten. Bij deze feiten kan onderscheid gemaakt worden in feiten die betrekking hebben op de bezittingen en de schulden en op feiten die te maken hebben met inkomsten en uitgaven. Feiten die te maken hebben met de bezittingen en de schulden worden verantwoord op Balansrekeningen. Feiten die betrekking hebben op de inkomsten en de uitgaven worden verantwoord op de Verlies & Winst-rekeningen. Het belangrijkste doel van een boekhouding is het verschaffen van inzicht en overzicht, zodat u kunt zien wat er in het verleden is gebeurd. Tegelijkertijd is het dan een hulpmiddel om aan anderen verantwoording af te leggen over de financiële stromen Balans Zoals wij reeds zeiden, behoren zaken die met bezittingen en schulden te maken hebben op de balans. De linkerkant van de balans, de debetzijde, vormt dan een opsomming van alle bezittingen, de rechterkant van een balans is een opsomming van de schulden. De posten op de linkerzijde van de balans, de debetzijde, worden ook wel de activa genoemd; de posten op de rechterzijde van de balans, de creditzijde, worden ook wel de passiva genoemd. Een voorbeeld: Een club van tien personen wil samen een 226 Boekhouding PC-Leden Handleiding gebruikers

24 U kunt op twee manieren posten op deze lijst plaatsen: door het aanvinken van het veld Toevoegen aan lijst afschrijvingen in Boeken inkoopfacturen; door het toevoegen van een afschrijvingspost in Afschrijvingen toevoegen, wijzigen en verwijderen. 7.6 Grootboek-rekeningen Met Grootboekrekeningen brengt u alle informatie over de in gebruik zijnde grootboekrekeningen op het venster. Grootboekrekeningen bestaat uit: Het toevoegen, wijzigen of schrappen (verwijderen) van grootboekrekeningen; Een lijst met in gebruik zijnde grootboekrekeningen; Een lijst met alle bewerkingen in het grootboek. PC-Leden beschikt al over een aantal grootboekrekeningen. PC-Leden Handleiding gebruikers Boekhouding 243

25 7.11 Crediteuren Crediteuren bestaat uit: een venster voor het wijzigen, toevoegen, verwijderen en zoeken van crediteuren; een lijst met crediteuren; een venster voor het verwerken van facturen Crediteuren (tabblad) Voor het wijzigen, toevoegen, verwijderen en zoeken van crediteurgegevens maakt u gebruik van de menubalk in het volgende venster: PC-Leden Handleiding gebruikers Boekhouding 265

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie