e-bestuur handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-bestuur handleiding"

Transcriptie

1 e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden.

2 Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker kolom... 9 Organisatie... 9 Afsluiten... 9 Info... 9 FAQ... 9 Rechter kolom... 9 Bestuurpagina Bovenbalk Startpagina Bestuursleden Afsluiten Info FAQ Linker kolom Sub-opties Menustructuur Rechter kolom - lijst met documenten Functie-balk Titel-balk Individuele documenten Gegroepeerde documenten Rechter kolom - individueel document Soorten documenten Openstaande acties Notulen Besluiten Acties Relaties Agenda Memo's Backup Eigendommen Projecten Postregistratie Archiefstukken Alle documenten Prullenbak

3 Document algemeen Bekijken Bestuurpagina Terug Wijzig Vorige Volgende Printen Help Bijlagen Nieuw of Wijzigen Bestuurpagina Terug Opslaan & Sluiten Sluiten zonder opslaan Verwijderen Help Bijlage toevoegen Bijlagen verwijderen Notulen Eigen code Datum Plaats Onderwerp Notulist Status Tekst Agenda Acties, Besluiten en Poststukken Bijlagen Bijlage openen Bijlage zoeken Bijlage verwijderen Besluit Eigen code Onderwerp Volgnr bij notulen Tekst Acties

4 Actie Eigen code Categorie Onderwerp Bij notulen/besluit Status Door Gepland Gereed Tekst Relatie Lidnummer Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Voorletters Geslacht Geboortedatum Website Telefoon Mobiel Fax Type Soort Adres Postcode Plaats Land Ingangsdatum Einddatum Bank/Giro nummer Ten name van Bedrag Automatische incasso Periode Extra informatie Vrij te benoemen velden Selectie Selectiecriteria Voorbeelden achternaam: Voorbeelden postcode: Voorbeelden Excel download

5 Agenda Datum Tijd van Tijd tot Onderwerp Omschrijving Bijlagen Memo Eigen code Onderwerp Notitie Bijlagen Backup Bestand/Gegevens Notitie Bijlagen Eigendom Korte naam Groep Bewaarplaats Locatie Bij relatie Kenmerken Omschrijving Merk Serienummer Bouwjaar Notities Leverancier Datum aanschaf Datum afstoting Aanschafprijs Vervangingswaarde Bijlagen Post-document Interne registratie Onderwerp Bij notulen

6 Datum ontvangen Ontvangen door Ingaand/uitgaand Soort Behandelaar Afdoen voor Datum afgedaan Afhandeling Opmerkingen Gegevens over het poststuk Datum en kenmerk van de brief De externe relatie Externe relatie Relatie naam Relatie Relatie adres Contactpersoon Tekst ingekomen Antwoord Acties Bijlagen Archiefstuk Inventarisnummer Onderwerp Datum Dossier Oud dossier Tijdelijk inventarisnummer Zuurvrij verpakt Afzender Verzonden aan Soort Te doen Beschrijving of transcriptie Bijlagen Deze handleiding wordt als onderdeel van de software geleverd in de vorm van een PDF-document en is ontworpen om op het beeldscherm te bekijken. Als u deze handleiding (of een deel daarvan) wilt printen, kunt u heel goed de pagina s naar A5-formaat verkleinen. Bij de meeste printers heeft u daartoe de mogelijkheid via Eigenschappen om meerdere pagina s op 1 A4 af te drukken. Als u daar voor 2 pagina s kiest, krijgt u een nog goed leesbare tekst

7 Inleiding E-bestuur is een Internet-toepassing voor het online beheer van electronische documenten van een bestuur. Voor E-bestuur is geen software op de PC nodig omdat gebruik wordt gemaakt van applicatiehosting (zie ook de FAQ). Alle software en alle gegevens staan op een centrale server op Internet die vanaf iedere PC via Internet bereikbaar is. Naast deze voordelen, is een extra pluspunt dat uw gegevens veilig staan opgeborgen en dat er wordt zorggedragen voor een adequate backup. Gebruiksvoorwaarden De gebruikslicentie voor dit programma wordt verleend aan het bestuur van een vereniging, stichting of andersoortige instelling telkens voor de duur van twaalf maanden of zoveel langer als anders is overeengekomen. Verlenging geschiedt niet automatisch, maar door vooruitbetaling van de licentiekosten. Het programma mag gebruikt worden door de bestuursleden die door het bestuur zijn aangemeld. Bestuurswisselingen dienen door het oude bestuur gemeld te worden, waarna de nieuwe bestuursleden de plaats van de oude bestuursleden kunnen innemen. De licentie is niet overdraagbaar aan derden. De auteur en de leverancier zijn niet aansprakelijk voor fouten in de programmatuur of de documentatie of voor enige directe of indirecte schade of vervolgschade van welke aard dan ook, ontstaan uit of verband houdende met de levering, het functioneren of het gebruik van dit product. Alle rechten voorbehouden

8 Aanmelden Om toegang te verkrijgen tot e-bestuur, moet u zich aanmelden, ook wel inloggen genoemd. Daartoe moet u uw gebruikersnaam en uw wachtwoord invoeren. De gebruikersnaam (inlognaam) bestaat uit uw initialen, gevolgd door een punt en een volgnummer. Dat volgnummer wordt u toegekend nadat u voor de eerste keer als bestuurslid wordt aangemeld. Als u bestuurslid bent in meerdere besturen, geldt overal dezelfde gebruikersnaam. Het wachtwoord wordt u de eerste keer toegekend, daarna kunt u dat zelf wijzigen. Als uw gegevens accoord zijn bevonden, wordt daarna de Startpagina van e-bestuur geopend

9 Startpagina Na het aanmelden verschijnt de Startpagina, bestaande uit twee kolommen. Linker kolom De linker kolom is het hoofdmenu met de volgende knoppen: Organisatie Eén of meer organisaties waarbij u bestuurslid bent. Door op de betreffende knop te drukken, zal de hoofdpagina van dat bestuur worden geopend. Afsluiten Met de knop Afsluiten wordt e-bestuur verlaten (als u dit vergeet, gebeurt dat automatisch nadat u 30 minuten niets heeft gedaan). Om e-bestuur opnieuw te openen, dient u zich opnieuw aan te melden. Hiermee wordt dus voorkomen dat andere personen onder uw naam toegang krijgen tot e-bestuur. Info Met de knop Info wordt een venster geopend met dezelfde informatie als in deze handleiding. FAQ Met de knop FAQ wordt een venster geopend met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Rechter kolom Rechtsboven wordt ter controle uw inlognaam getoond. In het grote vak rechts worden per bestuur alle openstaande acties getoond. Daarbij worden de acties van de ingelogde gebruiker vet getoond

10 Bestuurpagina Een Bestuurpagina wordt geopend door op de Startpagina op de knop voor het gewenste bestuur te klikken. In dit voorbeeld was dat Demonstratie versie. Bovenbalk In de bovenbalk staat centraal de naam van de vereniging, stichting of andere soort organisatie. Rechtsboven staat de naam van de gebruiker die is ingelogd met zijn initialen. Daaronder staan enkele standaard knoppen: Startpagina Hiermee gaat u terug naar de Startpagina om eventueel naar een ander bestuur te gaan of om e-bestuur te verlaten. Bestuursleden In een pop-up venstertje worden alle bestuursleden met hun adressen en telefoonnummers getoond. De hier getoonde bestuursleden zijn de Relaties waarbij het type Bestuurder is geselecteerd. Door een adres aan te klikken, wordt uw mail-programma geopend met het juiste adres ingevuld. Ook is het mogelijk met een enkele klik hetzelfde bericht naar alle bestuursleden te sturen,

11 Met deze functie kunnen groepmailings worden verstuurd. Er wordt een pop-up venster geopend waarop alle typen Relaties staan (bijvoorbeeld leden, donateurs en extern) zoals die in gebruik zijn. Door een type aan te klikken, wordt uw mail-programma geopend met in het bcc-veld alle adressen van het gekozen type. Afsluiten Met de knop Afsluiten wordt e-bestuur verlaten. Om e-bestuur opnieuw te openen, dient u zich opnieuw aan te melden (als u dit vergeet, dan gebeurt dat automatisch nadat u 30 minuten niets heeft gedaan). Hiermee wordt dus voorkomen dat andere personen onder uw naam toegang krijgen tot e-bestuur. Info Met de knop Info wordt dit venster geopend. FAQ Met de knop FAQ wordt een venster geopend met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Linker kolom De linker kolom is het menu waarmee de diverse soorten documenten kunnen worden geopend. In dit menu wordt ieder soort document weergegeven met een document-icoontje. Diverse soorten documenten kunnen op meerdere manieren zijn gegroepeerd. Als dat zo is, ziet u een driehoekje voor het document-icoontje. Door op het driehoekje te klikken, worden de mogelijke sub-opties getoond. De gewenste soort documenten kan worden gekozen door op de onderstreepte naam te klikken. Daarna wordt rechts de lijst met documenten getoond. Sub-opties Als er sub-opties aanwezig zijn, is dat te zien aan een driehoekje voor het document-icoontje. 1. Als de pijl naar beneden wijst, dan staan alle mogelijke sub-opties reeds in beeld. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen de sub-opties verborgen worden. 2. Als de pijl naar rechts wijst, dan zijn de sub-opties verborgen. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen de sub-opties in beeld komen. 3. Als een sub-optie met "per..." begint, zullen de documenten gegroepeerd worden weergegeven. De lijst met documenten wordt dan in eerste instantie ingeklapt weergegeven. Zie verder bij Gegroepeerde documenten

12 Menustructuur! Openstaande acties! Notulen! Besluiten " per vergadering! Projecten! Acties " per vergadering " per status " per persoon " per categorie " per maand! Postregistratie " per vergadering " per status " per soort " per persoon " per maand! Relaties " per type " per soort " vervallen! Archiefstukken " per dossier " per soort! Agenda " overzicht! Memo's! Backup! Eigendommen " per groep " vervallen! Alle documenten! Prullenbak

13 Rechter kolom - lijst met documenten In het grote vak rechts wordt de lijst met documenten getoond nadat in het menu in de linker kolom een keuze is gemaakt. Door op het onderstreepte documentnummer te klikken, zal het individuele document worden geopend. Iedere lijst met documenten bestaat van boven naar beneden uit achtereenvolgens Functie-balk Deze is standaard en dus bij iedere soort document gelijk. De onderstaande functies staan er altijd, ook als ze niet van toepassing zijn op de actuele lijst met documenten. Nieuw Hiermee kan een nieuw document worden ingevoerd. Deze optie is alleen beschikbaar in de standaard lijst met documenten en niet bij de gegroepeerde lijsten. Vorige pagina Als er meer dan 30 documenten zijn dan worden die in groepjes van 30 getoond. Daarbij wordt altijd het laatste document op een pagina op de volgende pagina herhaald. Met deze functie kan de vorige pagina worden opgeroepen. Volgende pagina Zie bij Vorige pagina. Met deze functie kan de volgende pagina worden opgeroepen

14 Uitklappen Documenten kunnen gegroepeerd worden weergegeven, bijvoorbeeld besluiten per vergadering. Met deze functie worden dan van alle vergaderingen alle besluiten getoond. Inklappen Documenten kunnen gegroepeerd worden weergegeven, bijvoorbeeld besluiten per vergadering. Met deze functie worden de individuele documenten verborgen. Dus in het voorbeeld worden dan alleen nog maar de vergaderingen getoond, en de besluiten niet meer. Zoeken Met de zoekfunctie kunnen documenten worden gezocht waarin het te zoeken woord voorkomt. Daarbij worden behalve de documenten zelf ook de eventueel als bijlage gekoppelde MS Word- en PDF-documenten doorzocht. De zoekfunctie heeft een Engels invulscherm. Zodra dit in het Nederlands beschikbaar komt, zal dat worden vervangen. In het vak achter 'Search for' vult u het te zoeken woord in en dan klikt u op de knop Search. Bij het zoeken zijn een aantal opties beschikbaar: de sortering van de gevonden documenten, het aantal te presenteren documenten, het zoeken naar woordvarianten (alleen voor Engelse woorden) en 'fuzzy search'. Met fuzzy search wordt ook gezocht naar woorden die lijken op het gezochte woord. Titel-balk De titelbalk verschilt per getoonde lijst. Hier ziet u de namen van de getoonde kolommen. Documenten kunnen op sommige kolommen worden gesorteerd. Die kolommen zijn in de titel-balk te herkennen aan twee kleine pijltjes achter de kolomnaam. Documenten kunnen worden gesorteerd door op die pijltjes te klikken. Er zijn 3 mogelijkheden bij het sorteren: 1. Beide pijltjes zijn zwart: de kolom is niet gesorteerd. Als geen enkele kolom is gesorteerd, dan zijn de documenten aflopend gesorteerd op het documentnummer. De meest recent toegevoegde documenten staan dan bovenaan in de lijst. 2. Alleen het pijltje naar beneden is zwart: de kolom is opklimmend gesorteerd. 3. Alleen het pijltje naar boven is zwart: de kolom is afdalend gesorteerd. Individuele documenten Hier vindt u per document één regel met de belangrijkste gegevens van het document. Alle documenten hebben een automatisch gegenereerd document

15 nummer, voorafgegaan door een letter. Als een document één of meer bijlagen heeft, wordt er achter het documentnummer een paperclipje getoond. Door op het onderstreepte documentnummer te klikken, zal het individuele document worden geopend. Gegroepeerde documenten Als een lijst is geopend via een sub-optie met "per..." in het menu, dan zullen de documenten gegroepeerd worden weergegeven. De lijst met documenten wordt dan in eerste instantie ingeklapt weergegeven met per groep het aantal documenten. Voor iedere groep staat een driehoekje. Gegroepeerde documenten kunnen worden in- en uitgeklapt door het driehoekje te klikken. Als de pijl naar beneden wijst, dan staan alle mogelijke documenten of sub-groepen reeds in beeld. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen die documenten of sub-groepen weer verborgen worden. Als de pijl naar rechts wijst, dan zijn de onderliggende documenten of sub-groepen verborgen. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen die documenten of sub-groepen in beeld komen

16 Rechter kolom - individueel document Een individueel document kan worden geopend door in de lijst met documenten op het onderstreepte documentnummer te klikken of door vanuit een reeds geopend document te bladeren naar een vorig of een volgend document

17 Soorten documenten Openstaande acties Hiermee worden de openstaande acties de van de ingelogde gebruiker getoond en daaronder de door hem nog af te handelen post. Dit is de standaard weergave bij het openen van de Bestuurpagina. Notulen Notulen krijgen een automatisch volgnummer met N als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. De notulen kunnen als tekst worden ingevoerd, of als bijlage. Een bijlage heeft als voordeel dat die met een tekstverwerker kan worden ingevoerd en meer mogelijkheden voor opmaak heeft; maar als nadeel dat deze niet direct zichtbaar is. Notulen hebben als status 'concept' of 'definitief'. Zolang de status 'concept' is, is er een tekstblok Commentaar beschikbaar, waarin op- en aanmerkingen door de overige bestuursleden kunnen worden geschreven. Als de status 'definitief' is, verdwijnt het tekstblok Commentaar en kunnen de notulen niet meer gewijzigd worden. Aan notulen kunnen Besluiten en Acties worden gekoppeld en in de Plusversie ook ingekomen stukken. Dit koppelen dient te gebeuren vanuit de documenten Besluit, Actie en Postregistratie. Op het Notulen-scherm worden deze gekoppelde documenten getoond en kunnen daar direct worden geopend en desgewenst gewijzigd. Besluiten Besluiten krijgen een automatisch volgnummer met B als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. Een Besluit kan aan de Notulen van een vergadering worden gekoppeld, maar dat hoeft niet. Bij het koppelen aan notulen wordt automatisch een lijst met de documentnummers van de aanwezige notulen getoond, met de laatst ingevoerde notulen bovenaan. Er kan dus alleen aan bestaande Notulen worden gekoppeld. Aan een Besluit kunnen Acties worden gekoppeld. Dit koppelen dient te gebeuren vanuit het document Actie. Op het Besluit-scherm worden deze gekoppelde Actie-documenten getoond en kunnen daar direct worden geopend en desgewenst gewijzigd. Naast de lijst met alle besluiten, kunnen de Besluiten ook gegroepeerd per vergadering worden weergegeven

18 Acties Acties krijgen een automatisch volgnummer met A als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. Een Actie dient aan een Relatie te worden gekoppeld, de persoon of instantie die de actie moet uitvoeren. Zolang nog niet bekend is wie de actie gaat uitvoeren, mag dit blanco blijven. In een keuzelijst worden de bestuursleden getoond. Als de actie door een externe relatie of een niet-bestuurslid moet worden uitgevoerd, wordt de actie gekoppeld aan het bestuurslid dat de voortgang van de actie bewaakt. Een Actie kan aan een Besluit of aan de Notulen van een vergadering en aan een Poststuk worden gekoppeld, maar dat hoeft niet. Bij het koppelen wordt automatisch een lijst met de aanwezige notulen en besluiten of poststukken getoond, met de laatst ingevoerde documenten bovenaan. Er kan dus alleen aan een bestaand document worden gekoppeld. Naast de lijst met alle acties, kunnen de Acties ook gegroepeerd worden weergegeven per vergadering, per status (te laat, open of afgehandeld), per persoon en daarbinnen per status, per categorie en per datum (gegroepeerd per maand). Afgehandelde acties zijn te herkennen aan een groen 'vinkje'. Als de geplande einddatum overschreden is, wordt het een rood vlaggetje. Relaties Relaties krijgen een automatisch volgnummer met R als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Lidnr. Alle soorten interne en externe relaties kunnen hier worden vastgelegd. Standaard kan een Relatie worden ingedeeld in 5 typen: lid, bestuurder, vrijwilliger, donateur en extern. Een Relatie kan gelijktijdig in meerdere typen zijn ingedeeld. Daarnaast kan een Relatie aan één Soort worden gekoppeld. Deze soorten kunnen per bestuur worden ingesteld (dit moet in de huidige versie per aan de systeembeheerder worden doorgegeven). Naast de standaard functies is bij Relaties ook een Selectie-functie beschikbaar. Daarmee kunnen de gegevens selectief worden weergegeven en geprint. Bovendien is het mogelijk om de geselecteerde gegevens te downloaden in de vorm van een Excel-bestand. Naast de lijst met alle actuele Relaties, kunnen de Relaties ook gegroepeerd worden weergegeven per type en per soort. De vervallen Relaties kunnen apart worden weergegeven

19 Agenda Agenda-items krijgen een automatisch volgnummer met K als vaste beginletter. Items in de agenda hebben geen relatie met andere documenten. Wel kunnen er bijlagen worden gekoppeld. Standaard wordt een kalender van 2 weken getoond. Dit is wijzigen in 1 dag, 1 week of 1 maand. Daarnaast kan de agenda ook in lijstvorm worden getoond, via de sub-optie "overzicht". Memo's Memo's krijgen een automatisch volgnummer met M als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. Memo's hebben geen relatie met andere documenten. Wel kunnen bijlagen worden gekoppeld. Ze zijn bedoeld voor losse notities, discussiestukken, voorstellen, etc. Backup Backups krijgen een automatisch volgnummer met G als vaste beginletter. Backup is bedoeld om willekeurige bestanden van andere applicaties dan e-bestuur veilig te kunnen opslaan op de Internet server van e-bestuur. De veilig te stellen gegevens dienen daartoe als bijlage aan het Backup-document te worden gekoppeld. Dat kan ieder soort bestand zijn. Het verdient echter aanbeveling om de bestanden eerst te comprimeren tot een "zip file". Dat kost meestal aanmerkelijk minder ruimte en bovendien zijn de gegevens daarmee beschermd tegen transportfouten. Backups hebben geen relatie met andere documenten. Eigendommen Dit is onderdeel van de Plusversie. Eigendommen krijgen een automatisch volgnummer met E als vaste beginletter. Het doel hiervan is het vastleggen roerende en onroerende bezittingen. Tevens is hieraan gekoppeld een uitleenadministratie, bijvoorbeeld te gebruiken voor instrumenten en uniformen bij een muziekvereniging.. Naast de lijst met alle actuele Eigendommen, kunnen de Eigendommen ook gegroepeerd worden weergegeven per groep. De vervallen Eigendommen kunnen apart worden weergegeven

20 Projecten Dit is onderdeel van de Plusversie. (nog niet operationeel) Projecten krijgen een automatisch volgnummer met P als vaste beginletter. Het doel hiervan is het vastleggen de belangrijkste gegevens over projecten. En vooral de mogelijkheid tot het koppelen van de benodigde acties om het project te kunnen realiseren, waardoor een effectieve voortgangscontrole mogelijk is. Postregistratie Dit is onderdeel van de Plusversie. Poststukken krijgen een automatisch volgnummer met I als vaste beginletter. Het doel hiervan is het vastleggen van binnenkomende en uitgaande post, fax, en relevante (telefoon-)gesprekken en de bewaking van de afhandeling daarvan. Daartoe kan een poststuk o.a aan een behandelaar worden gekoppeld, waardoor de afhandeling als een openstaande actie zal worden gesignaleerd. Tevens kunnen Acties aan een poststuk worden gekoppeld, bijvoorbeeld te gebruiken voor het verkrijgen van een fiat van andere bestuursleden dan de behandelaar. Ingekomen stukken kunnen direct bij binnenkomst als te behandelen aan de agenda van een komende vergadering worden gekoppeld. Door tevens de originelen te scannen en als bijlagen aan het poststuk te koppelen, kunnen alle bestuursleden vooraf de ingekomen stukken bestuderen en kunnen vergaderingen efficiënter verlopen. Naast de lijst met alle poststukken, kunnen deze ook gegroepeerd worden weergegeven per vergadering, per status (te laat, open of afgedaan), per persoon en daarbinnen per status, per soort en per datum (gegroepeerd per maand). Afgedane poststukken zijn te herkennen aan een groen 'vinkje'. Als de geplande einddatum overschreden is, wordt het een rood vlaggetje. Poststukken met bijlagen zijn te herkennen aan een paperclipje. Archiefstukken Dit is onderdeel van de Plusversie. Archiefstukken krijgen een automatisch volgnummer met H als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Inventarisnr. Het doel hiervan is het toegankelijk maken van het archief van de organisatie. De krachtige zoekfunctie bewijst ook hier weer zijn dienst. Er kan binnen het archief worden gezocht, maar ook in de totale database

21 De mate van gedetailleerdheid is zelf te bepalen. Het is aan te bevelen om alle archiefstukken eerst globaal te beschrijven, zodat een overzicht ontstaat van de inhoud van het archief. In tweede instantie kunnen archiefstukken dan gedetailleerder worden beschreven, waardoor de kans groter wordt dat het stuk bij een zoekopdracht gevonden wordt. Het is te gebruiken voor een reeds geïnventariseerd archief, maar het kan ook gebruikt worden ter ondersteuning bij het inventariseren van een archief. Er kan volstaan worden met het beschrijven van archiefstukken, maar ze kunnen ook worden gescand en als bijlagen worden opgeslagen. Alle documenten Hier zijn alle documenten uit de database te vinden en te openen. De volgorde is chronologisch afdalend, dus staan de meest recent ingevoerde of gewijzigde documenten bovenaan. Met de krachtige zoekfunctie kan hier de totale database worden doorzocht. Prullenbak Hier zijn alle documenten te vinden en te openen die zijn verwijderd. Deze documenten blijven na het verwijderen nog 30 dagen in de prullenbak beschikbaar om eventueel teruggehaald te kunnen worden

22 - 22 -

23 Document algemeen Een individueel document kan worden geopend door in een lijst met documenten op het onderstreepte documentnummer te klikken of door vanuit een reeds geopend document te bladeren naar een vorig of een volgend document. Bekijken Het document wordt geopend ter grootte van het volledige venster. Boven het document ziet u een werkbalk met de volgende functies: Bestuurpagina Hiermee wordt het document gesloten en wordt teruggekeerd naar Bestuurpagina, met daarop de openstaande acties van de ingelogde gebruiker. Terug Hiermee wordt de vorige pagina weer getoond. Wijzig Het document wordt hiermee opnieuw geopend zie hieronder bij Wijzigen. Vorige Hiermee kan door de lijst met documenten worden gebladerd zonder het documentscherm te moeten verlaten. Als het huidige document de bovenste van de lijst is, dan zal het documentscherm worden verlaten en wordt de lijst weer getoond. Volgende Hiermee kan door de lijst met documenten worden gebladerd zonder het documentscherm te moeten verlaten. Als het huidige document de onderste van de lijst is, dan zal het documentscherm worden verlaten en wordt de lijst weer getoond. Printen Hiermee kan de inhoud van het document worden afgedrukt. Help Hiermee wordt een venster geopend met een toelichting op het gebruik van de betreffende soort documenten

24 Bijlagen In de lijsten met documenten geeft een paperclipje achter het documentnummer aan dat er één of meer bijlagen aan het document zijn gekoppeld. In het geopende document worden de bijlagen onderaan op het document getoond in de vorm van pagina-icoontje. Dubbelklik op het icoontje om de bijlage te openen, Met welk programma de bijlage wordt geopend, is afhankelijk van de instellingen op uw PC. Afhankelijk van uw Internet-browser zal de bijlage binnen het documentvenster worden geopend of in een eigen venster. Als de bijlage binnen het documentvenster is geopend, dan kan die bijlage worden gesloten met de Backspace-toets of de knop 'Vorige pagina'. Anders, als de bijlage in een eigen venster wordt getoond, kan dat venster gewoon worden gesloten. Nieuw of Wijzigen Het document wordt hiermee opnieuw geopend, waarbij de gegevens in de diverse velden gewijzigd kunnen worden. De werkbalk heeft nu de onderstaande functies. Bestuurpagina Hiermee wordt het document gesloten en wordt teruggekeerd naar Bestuurpagina, met daarop de openstaande acties van de ingelogde gebruiker. Terug Hiermee wordt de vorige pagina weer getoond. Opslaan & Sluiten Deze functie moet gebruikt worden om de nieuwe of gewijzigde gegevens definitief op te slaan. Als een document op een andere wijze wordt verlaten, zullen de eventueel gewijzigde of nieuwe gegevens verloren gaan. Sluiten zonder opslaan Hiermee wordt het scherm gesloten zonder de eventuele wijzigingen op te slaan. Verwijderen Hiermee wordt het document nog niet definitief verwijderd, maar naar de prullenbak verplaatst. Na 30 dagen worden documenten definitief uit de prullenbak verwijderd. Help Hiermee wordt een venster geopend met een toelichting op het gebruik van de betreffende soort documenten

25 Bijlage toevoegen Als bij een document bijlagen mogelijk zijn, zal er een veld 'Bijlage zoeken' op het scherm aanwezig zijn, met daarachter een knop met de tekst 'Bladeren'. Door op die knop te klikken, zal de standaard Windows' bladerfunctie worden geopend en kunt u de gewenste bijlage op uw PC zoeken. Als u een bijlage heeft geselecteerd, zal het pad en de naam daarvan in het veld links van de knop worden getoond. Per keer kan er slechts één bijlage worden gekoppeld. Zodra u nu in de werkbalk op de knop 'Opslaan' klikt, wordt het document opgeslagen en zal de bijlage van uw PC naar de e-bestuur server worden gekopieerd. De hiervoor benodigde tijd is afhankelijk van de snelheid van uw Internetverbinding en van de grootte van de bijlage. De bijlage zal niet direct beschikbaar zijn, het kan enige tijd duren voordat de bijlage zichtbaar is bij het weer opvragen van het document. Als u eenzelfde bijlage per ongeluk twee of meer keren heeft gekoppeld, zal niet de oorspronkelijke bestandsnaam van die bijlage worden getoond, maar een vreemde, automatisch gegenereerde naam. Deze bijlage is dan op de hieronder beschreven wijze weer te verwijderen. Bijlagen verwijderen Als er al bijlagen zijn gekoppeld aan het document, worden ze onder op het scherm getoond. Voor iedere bijlage staat een selectiehokje. Als u zo'n selectiehokje aanklikt, zal er een vinkje in verschijnen. Zodra u nu in de werkbalk op de knop 'Opslaan' klikt, wordt het document opgeslagen en zal de bijlage definitief worden verwijderd. Deze kan dan ook niet meer via de Prullenbak worden teruggehaald

26 - 26 -

27 Notulen Notulen krijgen een automatisch volgnummer met N als vaste beginletter. Dit nummer wordt gegenereerd op het moment dat nieuwe notulen voor het eerst worden opgeslagen. Met Notulen kunnen verslagen van allerlei soorten vergaderingen en bijeenkomsten worden vastgelegd. Naast eigen interne vergaderingen, kunnen dat ook externe vergaderingen zijn. Eigen code Per bestuur kan gekozen worden om wel of niet gebruik te maken van het veld Eigen code. Hierin kan een volgnummer worden ingevoerd volgens uw eigen systematiek. Op de diverse overzichten wordt dan deze code weergegeven in plaats van het automatische documentnummer. Datum De datum van de vergadering. Plaats De plaats en locatie van de vergadering. Onderwerp De soort vergadering, bijvoorbeeld: bestuursvergadering, ledenvergadering, afdelingsvergadering, overleg met..., etc. Notulist De naam van de notulist. Hier is geen koppeling gemaakt met Relaties omdat dit bij externe vergaderingen ook een medewerker van een externe organisatie kan zijn. Status Notulen hebben als status 'concept' of 'definitief'. Zolang de status 'concept' is, is er een tekstblok Commentaar beschikbaar, waarin op- en aanmerkingen door de overige bestuursleden kunnen worden geschreven. Als de status 'definitief' is,

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV

ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV ORGANISATIE BEHEER HANDLEIDING VOOR TRACK VERZUIM 3.6.6 VAN TREDIN BV Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector voor Microsoft Outlook publicatie datum dinsdag, 24. september 2013 Version 7.4.0 Copyright

Nadere informatie