e-bestuur handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-bestuur handleiding"

Transcriptie

1 e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden.

2 Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker kolom... 9 Organisatie... 9 Afsluiten... 9 Info... 9 FAQ... 9 Rechter kolom... 9 Bestuurpagina Bovenbalk Startpagina Bestuursleden Afsluiten Info FAQ Linker kolom Sub-opties Menustructuur Rechter kolom - lijst met documenten Functie-balk Titel-balk Individuele documenten Gegroepeerde documenten Rechter kolom - individueel document Soorten documenten Openstaande acties Notulen Besluiten Acties Relaties Agenda Memo's Backup Eigendommen Projecten Postregistratie Archiefstukken Alle documenten Prullenbak

3 Document algemeen Bekijken Bestuurpagina Terug Wijzig Vorige Volgende Printen Help Bijlagen Nieuw of Wijzigen Bestuurpagina Terug Opslaan & Sluiten Sluiten zonder opslaan Verwijderen Help Bijlage toevoegen Bijlagen verwijderen Notulen Eigen code Datum Plaats Onderwerp Notulist Status Tekst Agenda Acties, Besluiten en Poststukken Bijlagen Bijlage openen Bijlage zoeken Bijlage verwijderen Besluit Eigen code Onderwerp Volgnr bij notulen Tekst Acties

4 Actie Eigen code Categorie Onderwerp Bij notulen/besluit Status Door Gepland Gereed Tekst Relatie Lidnummer Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Voorletters Geslacht Geboortedatum Website Telefoon Mobiel Fax Type Soort Adres Postcode Plaats Land Ingangsdatum Einddatum Bank/Giro nummer Ten name van Bedrag Automatische incasso Periode Extra informatie Vrij te benoemen velden Selectie Selectiecriteria Voorbeelden achternaam: Voorbeelden postcode: Voorbeelden Excel download

5 Agenda Datum Tijd van Tijd tot Onderwerp Omschrijving Bijlagen Memo Eigen code Onderwerp Notitie Bijlagen Backup Bestand/Gegevens Notitie Bijlagen Eigendom Korte naam Groep Bewaarplaats Locatie Bij relatie Kenmerken Omschrijving Merk Serienummer Bouwjaar Notities Leverancier Datum aanschaf Datum afstoting Aanschafprijs Vervangingswaarde Bijlagen Post-document Interne registratie Onderwerp Bij notulen

6 Datum ontvangen Ontvangen door Ingaand/uitgaand Soort Behandelaar Afdoen voor Datum afgedaan Afhandeling Opmerkingen Gegevens over het poststuk Datum en kenmerk van de brief De externe relatie Externe relatie Relatie naam Relatie Relatie adres Contactpersoon Tekst ingekomen Antwoord Acties Bijlagen Archiefstuk Inventarisnummer Onderwerp Datum Dossier Oud dossier Tijdelijk inventarisnummer Zuurvrij verpakt Afzender Verzonden aan Soort Te doen Beschrijving of transcriptie Bijlagen Deze handleiding wordt als onderdeel van de software geleverd in de vorm van een PDF-document en is ontworpen om op het beeldscherm te bekijken. Als u deze handleiding (of een deel daarvan) wilt printen, kunt u heel goed de pagina s naar A5-formaat verkleinen. Bij de meeste printers heeft u daartoe de mogelijkheid via Eigenschappen om meerdere pagina s op 1 A4 af te drukken. Als u daar voor 2 pagina s kiest, krijgt u een nog goed leesbare tekst

7 Inleiding E-bestuur is een Internet-toepassing voor het online beheer van electronische documenten van een bestuur. Voor E-bestuur is geen software op de PC nodig omdat gebruik wordt gemaakt van applicatiehosting (zie ook de FAQ). Alle software en alle gegevens staan op een centrale server op Internet die vanaf iedere PC via Internet bereikbaar is. Naast deze voordelen, is een extra pluspunt dat uw gegevens veilig staan opgeborgen en dat er wordt zorggedragen voor een adequate backup. Gebruiksvoorwaarden De gebruikslicentie voor dit programma wordt verleend aan het bestuur van een vereniging, stichting of andersoortige instelling telkens voor de duur van twaalf maanden of zoveel langer als anders is overeengekomen. Verlenging geschiedt niet automatisch, maar door vooruitbetaling van de licentiekosten. Het programma mag gebruikt worden door de bestuursleden die door het bestuur zijn aangemeld. Bestuurswisselingen dienen door het oude bestuur gemeld te worden, waarna de nieuwe bestuursleden de plaats van de oude bestuursleden kunnen innemen. De licentie is niet overdraagbaar aan derden. De auteur en de leverancier zijn niet aansprakelijk voor fouten in de programmatuur of de documentatie of voor enige directe of indirecte schade of vervolgschade van welke aard dan ook, ontstaan uit of verband houdende met de levering, het functioneren of het gebruik van dit product. Alle rechten voorbehouden

8 Aanmelden Om toegang te verkrijgen tot e-bestuur, moet u zich aanmelden, ook wel inloggen genoemd. Daartoe moet u uw gebruikersnaam en uw wachtwoord invoeren. De gebruikersnaam (inlognaam) bestaat uit uw initialen, gevolgd door een punt en een volgnummer. Dat volgnummer wordt u toegekend nadat u voor de eerste keer als bestuurslid wordt aangemeld. Als u bestuurslid bent in meerdere besturen, geldt overal dezelfde gebruikersnaam. Het wachtwoord wordt u de eerste keer toegekend, daarna kunt u dat zelf wijzigen. Als uw gegevens accoord zijn bevonden, wordt daarna de Startpagina van e-bestuur geopend

9 Startpagina Na het aanmelden verschijnt de Startpagina, bestaande uit twee kolommen. Linker kolom De linker kolom is het hoofdmenu met de volgende knoppen: Organisatie Eén of meer organisaties waarbij u bestuurslid bent. Door op de betreffende knop te drukken, zal de hoofdpagina van dat bestuur worden geopend. Afsluiten Met de knop Afsluiten wordt e-bestuur verlaten (als u dit vergeet, gebeurt dat automatisch nadat u 30 minuten niets heeft gedaan). Om e-bestuur opnieuw te openen, dient u zich opnieuw aan te melden. Hiermee wordt dus voorkomen dat andere personen onder uw naam toegang krijgen tot e-bestuur. Info Met de knop Info wordt een venster geopend met dezelfde informatie als in deze handleiding. FAQ Met de knop FAQ wordt een venster geopend met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Rechter kolom Rechtsboven wordt ter controle uw inlognaam getoond. In het grote vak rechts worden per bestuur alle openstaande acties getoond. Daarbij worden de acties van de ingelogde gebruiker vet getoond

10 Bestuurpagina Een Bestuurpagina wordt geopend door op de Startpagina op de knop voor het gewenste bestuur te klikken. In dit voorbeeld was dat Demonstratie versie. Bovenbalk In de bovenbalk staat centraal de naam van de vereniging, stichting of andere soort organisatie. Rechtsboven staat de naam van de gebruiker die is ingelogd met zijn initialen. Daaronder staan enkele standaard knoppen: Startpagina Hiermee gaat u terug naar de Startpagina om eventueel naar een ander bestuur te gaan of om e-bestuur te verlaten. Bestuursleden In een pop-up venstertje worden alle bestuursleden met hun adressen en telefoonnummers getoond. De hier getoonde bestuursleden zijn de Relaties waarbij het type Bestuurder is geselecteerd. Door een adres aan te klikken, wordt uw mail-programma geopend met het juiste adres ingevuld. Ook is het mogelijk met een enkele klik hetzelfde bericht naar alle bestuursleden te sturen,

11 Met deze functie kunnen groepmailings worden verstuurd. Er wordt een pop-up venster geopend waarop alle typen Relaties staan (bijvoorbeeld leden, donateurs en extern) zoals die in gebruik zijn. Door een type aan te klikken, wordt uw mail-programma geopend met in het bcc-veld alle adressen van het gekozen type. Afsluiten Met de knop Afsluiten wordt e-bestuur verlaten. Om e-bestuur opnieuw te openen, dient u zich opnieuw aan te melden (als u dit vergeet, dan gebeurt dat automatisch nadat u 30 minuten niets heeft gedaan). Hiermee wordt dus voorkomen dat andere personen onder uw naam toegang krijgen tot e-bestuur. Info Met de knop Info wordt dit venster geopend. FAQ Met de knop FAQ wordt een venster geopend met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. Linker kolom De linker kolom is het menu waarmee de diverse soorten documenten kunnen worden geopend. In dit menu wordt ieder soort document weergegeven met een document-icoontje. Diverse soorten documenten kunnen op meerdere manieren zijn gegroepeerd. Als dat zo is, ziet u een driehoekje voor het document-icoontje. Door op het driehoekje te klikken, worden de mogelijke sub-opties getoond. De gewenste soort documenten kan worden gekozen door op de onderstreepte naam te klikken. Daarna wordt rechts de lijst met documenten getoond. Sub-opties Als er sub-opties aanwezig zijn, is dat te zien aan een driehoekje voor het document-icoontje. 1. Als de pijl naar beneden wijst, dan staan alle mogelijke sub-opties reeds in beeld. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen de sub-opties verborgen worden. 2. Als de pijl naar rechts wijst, dan zijn de sub-opties verborgen. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen de sub-opties in beeld komen. 3. Als een sub-optie met "per..." begint, zullen de documenten gegroepeerd worden weergegeven. De lijst met documenten wordt dan in eerste instantie ingeklapt weergegeven. Zie verder bij Gegroepeerde documenten

12 Menustructuur! Openstaande acties! Notulen! Besluiten " per vergadering! Projecten! Acties " per vergadering " per status " per persoon " per categorie " per maand! Postregistratie " per vergadering " per status " per soort " per persoon " per maand! Relaties " per type " per soort " vervallen! Archiefstukken " per dossier " per soort! Agenda " overzicht! Memo's! Backup! Eigendommen " per groep " vervallen! Alle documenten! Prullenbak

13 Rechter kolom - lijst met documenten In het grote vak rechts wordt de lijst met documenten getoond nadat in het menu in de linker kolom een keuze is gemaakt. Door op het onderstreepte documentnummer te klikken, zal het individuele document worden geopend. Iedere lijst met documenten bestaat van boven naar beneden uit achtereenvolgens Functie-balk Deze is standaard en dus bij iedere soort document gelijk. De onderstaande functies staan er altijd, ook als ze niet van toepassing zijn op de actuele lijst met documenten. Nieuw Hiermee kan een nieuw document worden ingevoerd. Deze optie is alleen beschikbaar in de standaard lijst met documenten en niet bij de gegroepeerde lijsten. Vorige pagina Als er meer dan 30 documenten zijn dan worden die in groepjes van 30 getoond. Daarbij wordt altijd het laatste document op een pagina op de volgende pagina herhaald. Met deze functie kan de vorige pagina worden opgeroepen. Volgende pagina Zie bij Vorige pagina. Met deze functie kan de volgende pagina worden opgeroepen

14 Uitklappen Documenten kunnen gegroepeerd worden weergegeven, bijvoorbeeld besluiten per vergadering. Met deze functie worden dan van alle vergaderingen alle besluiten getoond. Inklappen Documenten kunnen gegroepeerd worden weergegeven, bijvoorbeeld besluiten per vergadering. Met deze functie worden de individuele documenten verborgen. Dus in het voorbeeld worden dan alleen nog maar de vergaderingen getoond, en de besluiten niet meer. Zoeken Met de zoekfunctie kunnen documenten worden gezocht waarin het te zoeken woord voorkomt. Daarbij worden behalve de documenten zelf ook de eventueel als bijlage gekoppelde MS Word- en PDF-documenten doorzocht. De zoekfunctie heeft een Engels invulscherm. Zodra dit in het Nederlands beschikbaar komt, zal dat worden vervangen. In het vak achter 'Search for' vult u het te zoeken woord in en dan klikt u op de knop Search. Bij het zoeken zijn een aantal opties beschikbaar: de sortering van de gevonden documenten, het aantal te presenteren documenten, het zoeken naar woordvarianten (alleen voor Engelse woorden) en 'fuzzy search'. Met fuzzy search wordt ook gezocht naar woorden die lijken op het gezochte woord. Titel-balk De titelbalk verschilt per getoonde lijst. Hier ziet u de namen van de getoonde kolommen. Documenten kunnen op sommige kolommen worden gesorteerd. Die kolommen zijn in de titel-balk te herkennen aan twee kleine pijltjes achter de kolomnaam. Documenten kunnen worden gesorteerd door op die pijltjes te klikken. Er zijn 3 mogelijkheden bij het sorteren: 1. Beide pijltjes zijn zwart: de kolom is niet gesorteerd. Als geen enkele kolom is gesorteerd, dan zijn de documenten aflopend gesorteerd op het documentnummer. De meest recent toegevoegde documenten staan dan bovenaan in de lijst. 2. Alleen het pijltje naar beneden is zwart: de kolom is opklimmend gesorteerd. 3. Alleen het pijltje naar boven is zwart: de kolom is afdalend gesorteerd. Individuele documenten Hier vindt u per document één regel met de belangrijkste gegevens van het document. Alle documenten hebben een automatisch gegenereerd document

15 nummer, voorafgegaan door een letter. Als een document één of meer bijlagen heeft, wordt er achter het documentnummer een paperclipje getoond. Door op het onderstreepte documentnummer te klikken, zal het individuele document worden geopend. Gegroepeerde documenten Als een lijst is geopend via een sub-optie met "per..." in het menu, dan zullen de documenten gegroepeerd worden weergegeven. De lijst met documenten wordt dan in eerste instantie ingeklapt weergegeven met per groep het aantal documenten. Voor iedere groep staat een driehoekje. Gegroepeerde documenten kunnen worden in- en uitgeklapt door het driehoekje te klikken. Als de pijl naar beneden wijst, dan staan alle mogelijke documenten of sub-groepen reeds in beeld. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen die documenten of sub-groepen weer verborgen worden. Als de pijl naar rechts wijst, dan zijn de onderliggende documenten of sub-groepen verborgen. Wanneer u op het driehoekje klikt, zullen die documenten of sub-groepen in beeld komen

16 Rechter kolom - individueel document Een individueel document kan worden geopend door in de lijst met documenten op het onderstreepte documentnummer te klikken of door vanuit een reeds geopend document te bladeren naar een vorig of een volgend document

17 Soorten documenten Openstaande acties Hiermee worden de openstaande acties de van de ingelogde gebruiker getoond en daaronder de door hem nog af te handelen post. Dit is de standaard weergave bij het openen van de Bestuurpagina. Notulen Notulen krijgen een automatisch volgnummer met N als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. De notulen kunnen als tekst worden ingevoerd, of als bijlage. Een bijlage heeft als voordeel dat die met een tekstverwerker kan worden ingevoerd en meer mogelijkheden voor opmaak heeft; maar als nadeel dat deze niet direct zichtbaar is. Notulen hebben als status 'concept' of 'definitief'. Zolang de status 'concept' is, is er een tekstblok Commentaar beschikbaar, waarin op- en aanmerkingen door de overige bestuursleden kunnen worden geschreven. Als de status 'definitief' is, verdwijnt het tekstblok Commentaar en kunnen de notulen niet meer gewijzigd worden. Aan notulen kunnen Besluiten en Acties worden gekoppeld en in de Plusversie ook ingekomen stukken. Dit koppelen dient te gebeuren vanuit de documenten Besluit, Actie en Postregistratie. Op het Notulen-scherm worden deze gekoppelde documenten getoond en kunnen daar direct worden geopend en desgewenst gewijzigd. Besluiten Besluiten krijgen een automatisch volgnummer met B als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. Een Besluit kan aan de Notulen van een vergadering worden gekoppeld, maar dat hoeft niet. Bij het koppelen aan notulen wordt automatisch een lijst met de documentnummers van de aanwezige notulen getoond, met de laatst ingevoerde notulen bovenaan. Er kan dus alleen aan bestaande Notulen worden gekoppeld. Aan een Besluit kunnen Acties worden gekoppeld. Dit koppelen dient te gebeuren vanuit het document Actie. Op het Besluit-scherm worden deze gekoppelde Actie-documenten getoond en kunnen daar direct worden geopend en desgewenst gewijzigd. Naast de lijst met alle besluiten, kunnen de Besluiten ook gegroepeerd per vergadering worden weergegeven

18 Acties Acties krijgen een automatisch volgnummer met A als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. Een Actie dient aan een Relatie te worden gekoppeld, de persoon of instantie die de actie moet uitvoeren. Zolang nog niet bekend is wie de actie gaat uitvoeren, mag dit blanco blijven. In een keuzelijst worden de bestuursleden getoond. Als de actie door een externe relatie of een niet-bestuurslid moet worden uitgevoerd, wordt de actie gekoppeld aan het bestuurslid dat de voortgang van de actie bewaakt. Een Actie kan aan een Besluit of aan de Notulen van een vergadering en aan een Poststuk worden gekoppeld, maar dat hoeft niet. Bij het koppelen wordt automatisch een lijst met de aanwezige notulen en besluiten of poststukken getoond, met de laatst ingevoerde documenten bovenaan. Er kan dus alleen aan een bestaand document worden gekoppeld. Naast de lijst met alle acties, kunnen de Acties ook gegroepeerd worden weergegeven per vergadering, per status (te laat, open of afgehandeld), per persoon en daarbinnen per status, per categorie en per datum (gegroepeerd per maand). Afgehandelde acties zijn te herkennen aan een groen 'vinkje'. Als de geplande einddatum overschreden is, wordt het een rood vlaggetje. Relaties Relaties krijgen een automatisch volgnummer met R als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Lidnr. Alle soorten interne en externe relaties kunnen hier worden vastgelegd. Standaard kan een Relatie worden ingedeeld in 5 typen: lid, bestuurder, vrijwilliger, donateur en extern. Een Relatie kan gelijktijdig in meerdere typen zijn ingedeeld. Daarnaast kan een Relatie aan één Soort worden gekoppeld. Deze soorten kunnen per bestuur worden ingesteld (dit moet in de huidige versie per aan de systeembeheerder worden doorgegeven). Naast de standaard functies is bij Relaties ook een Selectie-functie beschikbaar. Daarmee kunnen de gegevens selectief worden weergegeven en geprint. Bovendien is het mogelijk om de geselecteerde gegevens te downloaden in de vorm van een Excel-bestand. Naast de lijst met alle actuele Relaties, kunnen de Relaties ook gegroepeerd worden weergegeven per type en per soort. De vervallen Relaties kunnen apart worden weergegeven

19 Agenda Agenda-items krijgen een automatisch volgnummer met K als vaste beginletter. Items in de agenda hebben geen relatie met andere documenten. Wel kunnen er bijlagen worden gekoppeld. Standaard wordt een kalender van 2 weken getoond. Dit is wijzigen in 1 dag, 1 week of 1 maand. Daarnaast kan de agenda ook in lijstvorm worden getoond, via de sub-optie "overzicht". Memo's Memo's krijgen een automatisch volgnummer met M als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Eigen code. Memo's hebben geen relatie met andere documenten. Wel kunnen bijlagen worden gekoppeld. Ze zijn bedoeld voor losse notities, discussiestukken, voorstellen, etc. Backup Backups krijgen een automatisch volgnummer met G als vaste beginletter. Backup is bedoeld om willekeurige bestanden van andere applicaties dan e-bestuur veilig te kunnen opslaan op de Internet server van e-bestuur. De veilig te stellen gegevens dienen daartoe als bijlage aan het Backup-document te worden gekoppeld. Dat kan ieder soort bestand zijn. Het verdient echter aanbeveling om de bestanden eerst te comprimeren tot een "zip file". Dat kost meestal aanmerkelijk minder ruimte en bovendien zijn de gegevens daarmee beschermd tegen transportfouten. Backups hebben geen relatie met andere documenten. Eigendommen Dit is onderdeel van de Plusversie. Eigendommen krijgen een automatisch volgnummer met E als vaste beginletter. Het doel hiervan is het vastleggen roerende en onroerende bezittingen. Tevens is hieraan gekoppeld een uitleenadministratie, bijvoorbeeld te gebruiken voor instrumenten en uniformen bij een muziekvereniging.. Naast de lijst met alle actuele Eigendommen, kunnen de Eigendommen ook gegroepeerd worden weergegeven per groep. De vervallen Eigendommen kunnen apart worden weergegeven

20 Projecten Dit is onderdeel van de Plusversie. (nog niet operationeel) Projecten krijgen een automatisch volgnummer met P als vaste beginletter. Het doel hiervan is het vastleggen de belangrijkste gegevens over projecten. En vooral de mogelijkheid tot het koppelen van de benodigde acties om het project te kunnen realiseren, waardoor een effectieve voortgangscontrole mogelijk is. Postregistratie Dit is onderdeel van de Plusversie. Poststukken krijgen een automatisch volgnummer met I als vaste beginletter. Het doel hiervan is het vastleggen van binnenkomende en uitgaande post, fax, en relevante (telefoon-)gesprekken en de bewaking van de afhandeling daarvan. Daartoe kan een poststuk o.a aan een behandelaar worden gekoppeld, waardoor de afhandeling als een openstaande actie zal worden gesignaleerd. Tevens kunnen Acties aan een poststuk worden gekoppeld, bijvoorbeeld te gebruiken voor het verkrijgen van een fiat van andere bestuursleden dan de behandelaar. Ingekomen stukken kunnen direct bij binnenkomst als te behandelen aan de agenda van een komende vergadering worden gekoppeld. Door tevens de originelen te scannen en als bijlagen aan het poststuk te koppelen, kunnen alle bestuursleden vooraf de ingekomen stukken bestuderen en kunnen vergaderingen efficiënter verlopen. Naast de lijst met alle poststukken, kunnen deze ook gegroepeerd worden weergegeven per vergadering, per status (te laat, open of afgedaan), per persoon en daarbinnen per status, per soort en per datum (gegroepeerd per maand). Afgedane poststukken zijn te herkennen aan een groen 'vinkje'. Als de geplande einddatum overschreden is, wordt het een rood vlaggetje. Poststukken met bijlagen zijn te herkennen aan een paperclipje. Archiefstukken Dit is onderdeel van de Plusversie. Archiefstukken krijgen een automatisch volgnummer met H als vaste beginletter. Daarnaast kan desgewenst een eigen nummer worden ingevoerd in het veld Inventarisnr. Het doel hiervan is het toegankelijk maken van het archief van de organisatie. De krachtige zoekfunctie bewijst ook hier weer zijn dienst. Er kan binnen het archief worden gezocht, maar ook in de totale database

21 De mate van gedetailleerdheid is zelf te bepalen. Het is aan te bevelen om alle archiefstukken eerst globaal te beschrijven, zodat een overzicht ontstaat van de inhoud van het archief. In tweede instantie kunnen archiefstukken dan gedetailleerder worden beschreven, waardoor de kans groter wordt dat het stuk bij een zoekopdracht gevonden wordt. Het is te gebruiken voor een reeds geïnventariseerd archief, maar het kan ook gebruikt worden ter ondersteuning bij het inventariseren van een archief. Er kan volstaan worden met het beschrijven van archiefstukken, maar ze kunnen ook worden gescand en als bijlagen worden opgeslagen. Alle documenten Hier zijn alle documenten uit de database te vinden en te openen. De volgorde is chronologisch afdalend, dus staan de meest recent ingevoerde of gewijzigde documenten bovenaan. Met de krachtige zoekfunctie kan hier de totale database worden doorzocht. Prullenbak Hier zijn alle documenten te vinden en te openen die zijn verwijderd. Deze documenten blijven na het verwijderen nog 30 dagen in de prullenbak beschikbaar om eventueel teruggehaald te kunnen worden

22 - 22 -

23 Document algemeen Een individueel document kan worden geopend door in een lijst met documenten op het onderstreepte documentnummer te klikken of door vanuit een reeds geopend document te bladeren naar een vorig of een volgend document. Bekijken Het document wordt geopend ter grootte van het volledige venster. Boven het document ziet u een werkbalk met de volgende functies: Bestuurpagina Hiermee wordt het document gesloten en wordt teruggekeerd naar Bestuurpagina, met daarop de openstaande acties van de ingelogde gebruiker. Terug Hiermee wordt de vorige pagina weer getoond. Wijzig Het document wordt hiermee opnieuw geopend zie hieronder bij Wijzigen. Vorige Hiermee kan door de lijst met documenten worden gebladerd zonder het documentscherm te moeten verlaten. Als het huidige document de bovenste van de lijst is, dan zal het documentscherm worden verlaten en wordt de lijst weer getoond. Volgende Hiermee kan door de lijst met documenten worden gebladerd zonder het documentscherm te moeten verlaten. Als het huidige document de onderste van de lijst is, dan zal het documentscherm worden verlaten en wordt de lijst weer getoond. Printen Hiermee kan de inhoud van het document worden afgedrukt. Help Hiermee wordt een venster geopend met een toelichting op het gebruik van de betreffende soort documenten

24 Bijlagen In de lijsten met documenten geeft een paperclipje achter het documentnummer aan dat er één of meer bijlagen aan het document zijn gekoppeld. In het geopende document worden de bijlagen onderaan op het document getoond in de vorm van pagina-icoontje. Dubbelklik op het icoontje om de bijlage te openen, Met welk programma de bijlage wordt geopend, is afhankelijk van de instellingen op uw PC. Afhankelijk van uw Internet-browser zal de bijlage binnen het documentvenster worden geopend of in een eigen venster. Als de bijlage binnen het documentvenster is geopend, dan kan die bijlage worden gesloten met de Backspace-toets of de knop 'Vorige pagina'. Anders, als de bijlage in een eigen venster wordt getoond, kan dat venster gewoon worden gesloten. Nieuw of Wijzigen Het document wordt hiermee opnieuw geopend, waarbij de gegevens in de diverse velden gewijzigd kunnen worden. De werkbalk heeft nu de onderstaande functies. Bestuurpagina Hiermee wordt het document gesloten en wordt teruggekeerd naar Bestuurpagina, met daarop de openstaande acties van de ingelogde gebruiker. Terug Hiermee wordt de vorige pagina weer getoond. Opslaan & Sluiten Deze functie moet gebruikt worden om de nieuwe of gewijzigde gegevens definitief op te slaan. Als een document op een andere wijze wordt verlaten, zullen de eventueel gewijzigde of nieuwe gegevens verloren gaan. Sluiten zonder opslaan Hiermee wordt het scherm gesloten zonder de eventuele wijzigingen op te slaan. Verwijderen Hiermee wordt het document nog niet definitief verwijderd, maar naar de prullenbak verplaatst. Na 30 dagen worden documenten definitief uit de prullenbak verwijderd. Help Hiermee wordt een venster geopend met een toelichting op het gebruik van de betreffende soort documenten

25 Bijlage toevoegen Als bij een document bijlagen mogelijk zijn, zal er een veld 'Bijlage zoeken' op het scherm aanwezig zijn, met daarachter een knop met de tekst 'Bladeren'. Door op die knop te klikken, zal de standaard Windows' bladerfunctie worden geopend en kunt u de gewenste bijlage op uw PC zoeken. Als u een bijlage heeft geselecteerd, zal het pad en de naam daarvan in het veld links van de knop worden getoond. Per keer kan er slechts één bijlage worden gekoppeld. Zodra u nu in de werkbalk op de knop 'Opslaan' klikt, wordt het document opgeslagen en zal de bijlage van uw PC naar de e-bestuur server worden gekopieerd. De hiervoor benodigde tijd is afhankelijk van de snelheid van uw Internetverbinding en van de grootte van de bijlage. De bijlage zal niet direct beschikbaar zijn, het kan enige tijd duren voordat de bijlage zichtbaar is bij het weer opvragen van het document. Als u eenzelfde bijlage per ongeluk twee of meer keren heeft gekoppeld, zal niet de oorspronkelijke bestandsnaam van die bijlage worden getoond, maar een vreemde, automatisch gegenereerde naam. Deze bijlage is dan op de hieronder beschreven wijze weer te verwijderen. Bijlagen verwijderen Als er al bijlagen zijn gekoppeld aan het document, worden ze onder op het scherm getoond. Voor iedere bijlage staat een selectiehokje. Als u zo'n selectiehokje aanklikt, zal er een vinkje in verschijnen. Zodra u nu in de werkbalk op de knop 'Opslaan' klikt, wordt het document opgeslagen en zal de bijlage definitief worden verwijderd. Deze kan dan ook niet meer via de Prullenbak worden teruggehaald

26 - 26 -

27 Notulen Notulen krijgen een automatisch volgnummer met N als vaste beginletter. Dit nummer wordt gegenereerd op het moment dat nieuwe notulen voor het eerst worden opgeslagen. Met Notulen kunnen verslagen van allerlei soorten vergaderingen en bijeenkomsten worden vastgelegd. Naast eigen interne vergaderingen, kunnen dat ook externe vergaderingen zijn. Eigen code Per bestuur kan gekozen worden om wel of niet gebruik te maken van het veld Eigen code. Hierin kan een volgnummer worden ingevoerd volgens uw eigen systematiek. Op de diverse overzichten wordt dan deze code weergegeven in plaats van het automatische documentnummer. Datum De datum van de vergadering. Plaats De plaats en locatie van de vergadering. Onderwerp De soort vergadering, bijvoorbeeld: bestuursvergadering, ledenvergadering, afdelingsvergadering, overleg met..., etc. Notulist De naam van de notulist. Hier is geen koppeling gemaakt met Relaties omdat dit bij externe vergaderingen ook een medewerker van een externe organisatie kan zijn. Status Notulen hebben als status 'concept' of 'definitief'. Zolang de status 'concept' is, is er een tekstblok Commentaar beschikbaar, waarin op- en aanmerkingen door de overige bestuursleden kunnen worden geschreven. Als de status 'definitief' is,

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding VKKOnline

Handleiding VKKOnline Handleiding VKKOnline Welkom bij de Online cursus van de Vrij-Katholieke Kerk. Deze handleiding neemt je bij de hand om de cursus te kunnen starten. 1 Donatie Het volgen van de cursus is kosteloos. Wel

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Werkinstructie Docenten Inlog

Werkinstructie Docenten Inlog Werkinstructie Docenten Inlog Versie: Januari 2011 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 INDELING 4 INLOGGEN 5 COACHVIEW.NET INTERFACE EN

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Handleiding Online bestelsysteem Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Beginnen... 4 2.1. Inloggen... 5 2.2. Meerdere debiteuren onder één

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

WinGym Maak uw eigen brieven. Via Management, Diverse brieven komt u in het scherm waarin u zelf uw eigen brieven kunt samenstellen.

WinGym Maak uw eigen brieven. Via Management, Diverse brieven komt u in het scherm waarin u zelf uw eigen brieven kunt samenstellen. WinGym Maak uw eigen brieven Via Management, Diverse brieven komt u in het scherm waarin u zelf uw eigen brieven kunt samenstellen. U kunt zelf een sjabloon maken waarin u uw eigen huisstijl kunt ontwerpen.

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad

Handleiding. Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad Handleiding Versie 2.1 Datum: 20-03-2008 Plaats: Lelystad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bijzonderheden 4 3. Het factuuroverzicht 5 4. Details van de facturen 13 5. Uploaden van facturen 17 6. Logboek

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal

Gebruikershandleiding Cliëntportaal Gebruikershandleiding Cliëntportaal Augustus 2017, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inloggen in het Cliëntportaal... 2 1.1 Inloggen... 3 1.2 Accepteren van een uitnodiging... 4 1.3 Wachtwoord vergeten?... 4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding

IBS 1.0. internetbestelsysteem. Handleiding IBS 1.0 internetbestelsysteem Handleiding december 2008 Inhoudsopgave Algemeen...3 Internetadres...3 Inloggen...3 Mijn inloggegevens...3 Home...4 Navigeren...4 Aanbiedingen...4 Nieuwsberichten...4 Instellingen...5

Nadere informatie

Handleiding: Gebruikersomgeving

Handleiding: Gebruikersomgeving Handleiding: Gebruikersomgeving Editie April 2012 Copyright Renson 2011 N.V. RENSON Ventilation S.A N.V. RENSON Sunprotection-Screens S.A N.V. RENSON Sunprotection-Projects S.A N.V. ARGENT ALU S.A www.renson-ereps.com

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

7. Het Klussen logboek

7. Het Klussen logboek 16 7. Het Klussen logboek Deze component is uitsluitend toegankelijk voor leden van het bestuur, en is dan ook te vinden in het menu bestuur op het besloten deel van de website. De component is bedoeld

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie