Verslag Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 bespreking Algemene Leden Vergadering datum/tijd Donderdag 3 juni 2010 aanwezig Zie verslag afwezig Zie verslag kopie aan van Roxanna Vingerhoets, Birgit van Herk (Studio T), Rolph Adriaansen telefoon datum verslag 22 november 2010 ons kenmerk Verslag Algemene Ledenvergadering Aanwezig 1 Arjan Aerts Accountantskantoor van Hoek V.O.F. 2 Ed van Houtem Brainstudio 3 Eric Hamburg Kamer van Koophandel Brabant 4 Erica Theloosen Caatjes Pen 5 Erik van der Weegen Tendenco BV 6 Jan Stabel ProAttivo Consultancy 7 Joyce van Esch DjesDesign 8 Miranda Bressers Secron Management Support 9 Paul ter Wolbeek AA3 Accountants & Belastingadviseurs 10 Rolph Adriaansen ROLPH meer genieten marketing 11 Steven van den Elzen ZO+ internetspecialist 12 Wil Plomp Office Support Rijen 13 John Kraaijenbrink TooEasy 14 Guido Koppes Guido Koppes fotografie 15 Joris van Boekel Van Boekel & Nederhof advocaten 16 John de Bruin Wijnkoperij J. de Bruin 17 Sjors Scheepers Saletouch 18 Stefanie Notenboom Rabobank 19 Joep Eijkens

2 Agenda 1 Opening Doornemen agenda en presentielijst. 2 Ingekomen stukken en mededelingen Er is een aantal afmeldingen: Richard Fischer, Hans Burgers, Margo Vermolen, Frank van Elderen, Marieke van Gelder, Jan Butterman, Jeroen in t Ven en Kees Schieman. 3 Jaarverslag 2009 Januari In deze maand vond de Nieuwjaarsborrel plaats en werd de eerste JOST-starterstrofee regio Tilburg bekend gemaakt. Luke Liplijn als winnaar. Maart Een bijeenkomst hoe u potentiële klanten op uw website krijgt (een sessie over internetmarketing zoals internetstrategie, marketing, google awards, commerce, googleanalytics, web- encampagneanalyse). Tijdens deze bijeenkomst heeft voorzitter Joris van Boekel bekend gemaakt dat hij na dit jaar zal aftreden als voorzitter. April Op 1 april is de Rabobank de nieuwe hoofdsponsor geworden van JOST en hebben we hierbij een bijeenkomst gehouden over hoe vergroot ik mijn aandacht. Sessie in Willem II stadion over alles wat zich in de reclamewereld afspeelt met als spreker: Adriaan Oomen (advertising manager Rabo). Mei Een bijeenkomst over hoe haal ik het meeste uit LinkedIn. Deze bijeenkomst vond plaats op de universiteit van Tilburg waarin Erno Hanink alles vertelde over Social Networks. Op 26 mei werd de Brabantse Startersverkiezing gehouden met Luke Liplijn weer als winnaar. Juli Voor de 2 e keer een rally georganiseerd exclusief voor JOST-leden in samenwerking met rallysponsor Autobedrijf van Mossel. Deze geslaagde middag is afgesloten met een BBQ. September Een bijeenkomst bij de nieuwe thuislocatie: Hotel Mercure. Tijdens deze bijeenkomst kregen we een presentatie van Marc Krone (theaterregisseur, coach). Marc nam ons mee in de wereld van theater en met welke rollen je dit kunt koppelen aan het ondernemerschap. Het tweede evenement was de JOSSEN-dag in kasteel Maurick in Vught. Met als spreker Dr. Wilco Froger (bijzonder hoogleraar toegepaste competentie en imagostrategie. Oktober Project Books Inside Out, georganiseerd door Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Het doel van het project is een informatieve avond te organiseren door boekpresentaties van 4 e jaars studenten. 2

3 November De KvK-startersdag waar wij prominent aanwezig waren naast onze hoofdsponsor Rabobank. Het doel hiervan was om nieuwe leden die willen starten te bewegen om lid te worden van de JOST. De tweede bijeenkomst deze maand was een gezamenlijke bijeenkomst met de KvK in Tilburg. Peter Kentie (manager marketing & Media bij PSV) gaf een lezing over hoe PSV omgaat met internet en crossmedia strategie. Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de nieuwe opleiding Studio T voor het project Studio T Business Café. Studio T is een opleiding van de Helicon om ondernemerschap op MBO+ niveau te stimuleren. Tijdens deze Business Cafés kunnen JOST leden hun ervaringen vertellen. Als laatst is de website van JOST vernieuwd. Deze heeft veel meer functionaliteiten dan de oude. We gaan onder andere ook gebruik maken van allerlei communicatie vlakken, zodat leden onderling kunnen communiceren. 4 Financiën 2009/2010 De totale inkomsten waren in het jaar ,00 de kosten daarin tegen zijn ,00. Dat betekent dat er een verschil is van ,00. Vergeleken met het jaar 2008 hebben we ,00 meer kosten gekregen. 3

4 Vanuit de ALV werd gevraagd om een toelichting op de totale kosten van de website. De kosten van de website bestaan uit 2 onderdelen namelijk; de eenmalige investering in de site en het onderhouden van de JOST website. De investering wordt geactiveerd op de balans en afgeschreven in 5 jaar en daarnaast komen jaarlijks de onderhoudskosten terug in de verlies- en winstrekening. Balans 2009 Hieronder volgt de balans van 2009 in vergelijking tot

5 Begroting 2010 Begroting 2010 JAARVERSLAG 2009 Begroting 2010 Inkomsten: Contributies 8.750,00 Sponsorinkomsten 5.500, ,00 Kosten: Kosten Avonden 8.500,00 Reclame/advertenties 1.800,00 Bestuurskosten 1.000,00 Kosten Website 2.000,00 Bankkosten 50,00 Algemene kosten 700, ,00 200,00 We verwachten dat de inkomsten rond de ,00 zal zijn. De verwachte kosten zullen rond de ,00 worden. Dit betekent een positief resultaat van 200,- Contributie voorstel Het is voorstel is om de contributie van leden die langer dan 5 jaar lid zijn per te verlagen van 130,- per jaar naar 65,- per jaar. Dit voorstel wordt unaniem door ALV goedgekeurd. 5 Verslag Kascontrole commissie Kascontrolecommissie (Arjan Aerts, Ed van Houtem) Op 31 mei 2010 heeft de kascontrolecommissie de financiële administratie van de JOST over het verslagjaar 2009 gecontroleerd. Over het boekjaar 2008 is wel een financiële rapportage opgesteld, doch is er geen formele decharge verleend. De reden hiervoor is dat er in 2009 geen ALV heeft plaatsgevonden. In de vastleggingen zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. 5

6 De kascontrolecommissie heeft de penningmeester geadviseerd de zogenaamde overloopposten zodanig te administreren, dat de baten en lasten drukken op het van toepassing zijnde boekjaar. En daarnaast een directere aansluiting te realiseren tussen de ledenadministratie en de financiële administratie. De kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor de gepresenteerde jaarstukken goed te keuren en daarmee decharge te verlenen aan de penningmeester. De ALV geeft het JOST bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid in Beleidsplan Missie Het werkterrein van JOST bevindt zich in de regio Tilburg en wil startende ondernemingen trekken van 0 tot 5 jaar. Dit kunnen zowel startende en jonge ondernemingen zijn, maar ook bedrijven en organisaties. JOST wil boeiend, inspirerend en een toegangspoort naar gevestigde netwerken zijn. JOST stelt een aantal normen, waarden en overtuigingen: Integer, professioneel, innovatief, MBO/MVO, laagdrempelig, van leden door leden. Daarnaast streeft JOST naar een aantal intenties of ambities die we waar willen maken; de meest actieve ondernemersvereniging, regionaal begrip en zichtbaarheid en een overtuigende toegevoegde waarde van het lidmaatschap. Visie JOST heeft een groeiende behoefte aan netwerkmogelijkheden door omstandigheden op de arbeidsmarkt en een explosieve stijging social networks. De gedroomde positie van JOST: 200 leden in leden in leden in 2014 Hierbij hoopt JOST de meest actieve en waardevolle kennis- en netwerkplatform van Midden-Brabant te zijn. Om succes te kunnen maken als vereniging passen we het bestuursmodel aan dat hieronder wordt weergegeven en willen we gebruik maken van USP s zoals diversiteit, lage contributie, laagdrempeligheid, social media s, ledenvoordeel bij sponsors. Doelstellingen en strategie I Op korte termijn hoopt JOST een structurele invulling te hebben op het bestuursmodel, dat de financiële huishouding op orde is, de leden actiever gebruik maken van de website, de sponsoren actiever bij bijeenkomsten laten betrekken, het benoemen van ere leden, starterstrofe speerpunt vereniging en een uitbreiding van het ledenbestand. Hoe gaat JOST de doelen bereiken? Als eerste is het belangrijk om de missie te kunnen formuleren en dat er akkoord wordt gegaan met het beleid tijdens de ALV. Wat hebben we hierbij nodig: Communicatie Actieve en gemotiveerde leden en sponsoren Samenwerken zoeken met ondersteunende organisaties Jaarplan JOST Budget structuur/opstellen begroting Foto s van alle leden toevoegen op de website. 6

7 Voorstel bestuursmodel De ALV gaat akkoord met het gepresenteerde beleidsplan. Vanuit de ALV werd een suggestie gedaan om helder en kernachtig de visie, missie en ambitie te formuleren, zodat JOST leden en potentiële JOST leden snel en helder beeld hebben. Tevens is het belangrijk om daar in mee te nemen de toegevoegde waarde van JOST voor startende ondernemers. 7 Jaarplan 2010 Wat zijn de plannen voor 2010 Het opstellen van een beleidsplan en goedkeuring krijgen van leden Invulling bestuursfunctie Invulling geven aan de ledenenquête Algemene ledenvergadering voorbereiden en uitvoeren Duidelijk overzicht van de financiële status incl. jaarrekening Invulling geven aan commissies Commissie communicatie (Erica) Commissie Fondsenwerving (functie open) Commissie ledenwerving (Eric) Commissie Internet (Steven) Commissie Evenementen (functie open) De commissie verantwoordelijke presenteerde kort de huidige status van zijn of haar commissie en de daarbij behorende ambitie. De overall boodschap is: wil je actief worden binnen JOST dan zijn er binnen de commissies vele mogelijkheden. Groei naar 150 leden Het vergroten van de betrokkenheid van de leden Rol- en taakverdeling bestuursleden Het opstellen van een incassobeleid Budgettering

8 Activiteiten organiseren 8 Benoeming nieuwe leden bestuur Paul ter Wolbeek treedt af als bestuurslid (penningmeester) en stelt zich niet meer herkiesbaar. Arjan Aerts stelt zich verkiesbaar als bestuurslid van de JOST. De ALV gaat hier unaniem mee akkoord. Het huidige bestuur bestaat nu uit: Jan Stabel (voorzitter), Rolph Adriaansen (secretaris) en Arjan Aerts (penningmeester). Jan Stabel is voorzitter geworden op en zal aftreden op Rolph Adriaansen is secretaris geworden op en zal aftreden op Arjan Aerts is penningmeester geworden op en zal aftreden op Na deze benoeming van het nieuwe bestuurslid hebben we Paul ter Wolbeek bedankt en afscheid genomen. Daarna heeft het nieuwe bestuur nog een voorstel rondje gedaan. 9 Benoeming kascontrole commissie Wil Plomp is nieuw lid van Kascontrole commissie geworden. Dit betekent dat de kascontrolecommissie van 2010 bestaat uit Ed van Houtem en Wil Plomp. 10 Rondvraag Er was een vraag vanuit een potentieel JOST lid waarom hij lid van de JOST zou moeten worden. 11 Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om na te borrelen. 8

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Alumni Bedrijfskundig Ingenieur. Zaterdag 9 januari 2009. Statutaire Algemene Vergadering. Ondernemings nr. : 4338.71.

Jaarverslag 2009. Alumni Bedrijfskundig Ingenieur. Zaterdag 9 januari 2009. Statutaire Algemene Vergadering. Ondernemings nr. : 4338.71. Jaarverslag 2009 Alumni Bedrijfskundig Ingenieur Zaterdag 9 januari 2009 Statutaire Algemene Vergadering Ondernemings nr. : 4338.71.496 Belgisch Staatsblad 25 06 70 Varendrieskouter 153, 9031 Gent E-mail:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie