De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: ISBN / Titel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel"

Transcriptie

1 De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: ISBN / Titel Info ISBN Beroepsvorming 2 incl. vragen website ISBN Beroepsvorming 3 incl. vragen website ISBN Management Mobiliteitsbranche incl. vragen CD ISBN Marketing Mobiliteitsbranche incl. vragen CD ISBN Financieel Management incl. vragen en opdrachten website ISBN Financiële Administratie incl. opdrachten website ISBN Ondernemingsplan incl. CD Management Informatie Systeem en vragen website ISBN ; na 1 januari 2007: Rechts- en wetskennis incl. vragen website

2 Beroepsvorming 2 ISBN Dit boek heeft de Voertuigtechnicus (personenauto, bedrijfsauto, motorfiets, schadeherstel en andere gelijksoortige beroepen op niveau 2) als doelgroep. En natuurlijk de van de Beroepsvorming 3 van de opleiding Motorvoertuigen-, Carrosserie- en Tweewielertechniek (MCT); exploitatie, kwaliteit & presentatie, wetten & regelingen en communicatie. Alleen de praktische uitvoeringen van diverse wetten waarmee men op dit niveau dagelijks mee te maken heeft (arbeidsomstandigheden en milieu), zijn in dit boek opgenomen. De wetten en de daarvan afgeleide besluiten zijn in het boek Rechts- en wetskennis opgenomen. Dit is gedaan: omdat wetten en regelingen sterk aan wijzigingen onderhevig zijn; omdat er anders veel overlappingen en herhalingen in de boeken zouden ontstaan. Het is dan ook aan te raden om het boek Rechts- en wetskennis naast dit boek te gebruiken. Dit boek maakt deel uit van de serie bedrijfskundige boeken voor de opleiding MCT, namelijk: Beroepsvorming 2; Beroepsvorming 3; Bedrijfsmanagement bestaande uit: o Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche, o Financieel Management; o Financiële Administratie; o Management Mobiliteitsbranche; o Marketing Mobiliteitsbranche; o Rechts- en Wetskennis. Begrippen Onderneming; Ondernemingsproces Organisatiestructuur Organisatie, functie, taak en onderneming; Afdelingsstructuur; Functies in de organisatie Personeelsstructuur Begrippen; Personeelsstructuur naast organisatiestructuur Formele communicatie Communicatielijnen; Communicatievormen; Communicatiemiddelen Administratieve werkplaats- en magazijnprocedures Definitie en omschrijving; Voor- en nadelen procedures; Stroomschema (stroomdiagram, flow chart of process chart) Werkplaatsadministratie Inleiding; Werkorder en facturering; Urenregistratie; Inspectierapport (keuringsrapport); Garantieregistratie; Automatisering werkplaatsadministratie; Kwaliteitsregistratie Magazijnadministratie Administratie in- en uitgaande goederen; Artikelen bestellen; Artikelen uitgeven; Artikelen in voorraad houden; Kwaliteitsregistratie; Automatisering Werkplaats- en magazijndocumentatie Werkplaatsdocumentatie; Magazijndocumentatie Wettelijke regelingen en verzekeringen Wettelijke regelingen; Verzekeringen Kosten en uitgaven Definities en omschrijvingen; Kosten en uitgaven; Kostprijs en standaardkostprijs Kostensoorten Kosten van grond; Kosten van grondstoffen en hulpstoffen; Kosten van menselijke arbeid; Kosten van derden en belastingen; Kosten van duurzame productiemiddelen (DPM s); Kosten van rente Kosten en opbrengsten werkplaatsen Van omzet tot winst; Break even point Kosten en opbrengsten reparatie/onderhoud Directe en indirecte kosten; Berekening verkoopprijs; Facturering Invloedsfactoren op kosten en opbrengsten Algemeen; Invloedsfactoren op de opbrengst: opsomming; Invloedsfactoren op de opbrengst: vraag en aanbod; Invloedsfactoren op de opbrengst: beleid; Invloedsfactoren op de opbrengst: organisatie; Invloedsfactoren op de opbrengst: exploitatie; Invloedsfactoren op de opbrengst: marketing; Invloedsfactoren op de kosten Exploitatiekengetallen Definiëring en toelichting; Relatie tussen de kengetallen; Toepassing kengetallen Arbeidsverhoudingen Delegeren; Arbeidsomstandigheden; Arbeidsmotivatie; Groepsbeleving Presentatie Presentatievormen, wat het is, het doel; Huisstijl, imago, symbolen; Marktsegment en doelgroep; Presentatie inzetten; Presentatie-uitgangspunten; Presentatie-elementen Presentatietoepassingen Presentatie van het bedrijf; De technicus en zijn presentatie; Vormen van presentatie Kwaliteit Kwaliteitsbegrippen (ISO 9002); Belang integrale of totale kwaliteitszorg; Kwaliteitsdocumentatie; Kwaliteitsprocedures; Kwaliteitsorganisatie; Kwaliteitszorg Wet milieubeheer (Wmb) Praktische uitvoeringen Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Veiligheid; Brand en explosie; Gezondheid en welzijn; Ongevallen; Gevaarlijke stoffen in de werkplaats; Signalisatie door middel van borden en pictogrammen Communicatie theoretisch Communicatiemodel; Communicatie-eisen; Communicatievormen Aantal pagina s: 294 Jaar: 2003 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 45,45

3 Beroepsvorming 3 ISBN Dit boek heeft de Eerste Voertuigtechnicus (personenauto, bedrijfsauto, motorfiets, schadeherstel en andere gelijksoortige beroepen op niveau 3) als doelgroep. En natuurlijk de van de Beroepsvorming 3 van de opleiding Motorvoertuigen-, Carrosserie- en Tweewielertechniek (MCT); exploitatie, kwaliteit & presentatie, wetten & regelingen en communicatie. Om herhaling van de praktische uitvoeringen van diverse wetten (arbeidsomstandigheden en milieu) te voorkomen, verwijzen we naar het boek Beroepsvorming II. De wetten en de daarvan afgeleide besluiten zijn in het boek Rechts- en wetskennis opgenomen. Dit is gedaan: omdat wetten en regelingen sterk aan wijzigingen onderhevig zijn; omdat er anders veel overlappingen en herhalingen in de boeken zouden ontstaan. Het is dan ook aan te raden om het boek Rechts- en wetskennis naast dit boek te gebruiken. Dit boek maakt deel uit van de serie bedrijfskundige boeken voor de opleiding MCT, namelijk: Beroepsvorming 2; Beroepsvorming 3; Bedrijfsmanagement bestaande uit: o Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche, o Financieel Management; o Financiële Administratie; o Management Mobiliteitsbranche; o Marketing Mobiliteitsbranche; o Rechts- en Wetskennis. Begrippen Onderneming; Ondernemingsproces Branche- en aanverwante organisaties Ondernemingen in de mobiliteitsbranche; Privaatrechtelijke branche-organisaties Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Afdelingsstructuur; Taken (auto)werkplaats; Plaats werkplaats in de organisatie; Werkzaamheden werkplaats; Taken schadeherstelwerkplaats; Plaats (auto)schadeherstelwerkplaats in de organisatie; Werkzaamheden (auto)schadeherstelwerkplaats; Taken magazijn; Plaats magazijn in de organisatie; Werkzaamheden magazijn; Taken (auto)verkoop; Plaats (auto)verkoop in de organisatie; Werkzaamheden (auto)verkoop; Organisatiestructuur; Personeelsstructuur; Relatie organisatie- en personeelsstructuur; Communicatierichtingen; Communicatievormen; Vergaderen; Werkoverleg; Functioneringsen beoordelingsgesprekken Werkplaats- en magazijnprocedures Definitie en omschrijving; Stroomschema (stroomdiagram, flow chart of process chart); De RASCI-methode Werkplaatsadministratie Inleiding; Flatrate-systeem; Planning; (Auto)historie; Kwaliteitsregistratie Magazijnadministratie Administratie in- en uitgaande goederen; Artikelen inkopen (bestellen); Artikelen in voorraad houden; Artikelen uitgeven Administratie bij schadeherstel Schade-afwikkelingsproces; Schadecalculatie via Internet; Waardebepaling voertuig Kentekenregistratie Het NKR-systeem; Het kentekenbestand van het bedrijf Algemene Periodieke Keuring (APK) Algemeen; Administratieve procedures; APK-keuringsrapport; Erkenningsregeling APK Wettelijke regelingen en verzekeringen Wettelijke regelingen; Verzekeringen Exploitatiekengetallen Definiëring en toelichting; Relatie tussen de kengetallen; Toepassing kengetallen; Invloedsfactoren op de exploitatiekengetallen; Klantenbehandeling; Onderhouds- en reparatie-aspecten; Onderhoudsbevordering; Factoren die de arbeidsproductiviteit en efficiency bepalen Prijsopgave Berekening verkoopprijs; Offerte; Factuur; Vaste en variabele kosten; Posten afdeling werkplaats; Posten afdeling schadeherstel Kostensoorten Kosten van grond; Kosten van grondstoffen en hulpstoffen; Kosten van menselijke arbeid; Kosten van derden en belastingen; Kosten van duurzame productiemiddelen (DPM s); Kosten van rente Kosten werkplaatsarbeid Directe en indirecte kosten Leiderschap Leiderschapsstijlen; Het bepalen van de efficiënte leiderschapsstijl; Leiderschapsmacht; Leidinggevende taken Scholing Introductie; Opleidingsmogelijkheden; Opleidingsplan Overdracht van kennis en ervaring Pedagogiek; Didactiek Kwaliteit Kwaliteitsprocedures; Procedure- en werkinstructiehandboek; Resultaten kwaliteit Milieuzorg Wet milieubeheer (Wmb) Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) Communicatie theoretisch Communicatietechnieken Communicatie in praktijk Solliciteren Aantal pagina s: 352 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Prijs: 51,95

4 Management Mobiliteitsbranche ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Het hoofdstuk Bedrijfstechniek behoort niet tot de leerstof bedrijfsmanagement. Het is als extra toegevoegd om de vestigingsvergunning van bedrijfstechniek mogelijk maken. Het hoofdstuk Statistiek en kans behoort niet tot de leerstof bedrijfsmanagement. Het is als extra toegevoegd om bepaalde logistieke onderwerpen te kunnen doorgronden, bijvoorbeeld: het bepalen van de veiligheidsvoorraad, het bepalen van de servicegraad, het bepalen van de kwaliteitspreventiekosten. Tevens is dit hoofdstuk bedoeld om bepaalde projecten tijdens de afsluitende stage uit te kunnen voeren, onder andere de multimomentopname (MMO). Diverse onderwerpen die in Beroepsvorming 2 en Beroepsvorming 3 aan de orde geweest zijn, zijn in Bedrijfsmanagement niet weer opgenomen. De student wordt geacht deze onderwerpen te beheersen of anders terug te bladeren in deze boeken. Op de bij het boek gevoegde cd staan vragen en opdrachten. Bedrijfsorganisatie Inleiding; Opbouw organisatie- en personeelsstructuur Bouw en inrichting Locatiekeuze; Bedrijfs- en afdelingsgrootte; Universele inrichtingseisen; Universele inrichtingstechnieken; Indeling en inrichting personenautobedrijf; Indeling en inrichting bedrijfsautobedrijf; Indeling en inrichting autoschadeherstelbedrijf; Indeling en inrichting motorfietsbedrijf; Beveiliging Logistiek Introductie; Procedures opstellen; Vraag naar producten (input); Inkopen van producten (input); Producten in voorraad houden (throughput); Optimale voorraad (throughput); Servicebeleid (throughput en output); Samenvatting; Uitgifte van artikelen (output); Voorraadbeheer verkoop auto s (input t/m output); Productie (throughput) Automatisering Hardware; Software; Automatiseringsplan; Aanschaf; Beveiliging; Onderhoud Management Informatie Systemen Management informatie systeem: wat het is, soorten, doel, gebruik; Management Informatie Systeem Mobiliteitsbranche; Hoe je met behulp van het MIS de huidige bedrijfssituatie gestalte kunt geven Budgetteren Algemeen; Budgetteren in de praktijk Transacties Taxatierapport; Transactieformulieren en transactie-overzichten; BPM, BTW en margeregeling; Leasing; Offerte en factuur; Afsluiten van leningen Personeel(sbeleid) Personeels(beleids)plan; Bezettingsplan; Organisatieontwikkelingsplan en werkstructureringsplan; Loopbaanplan: promotie-, overplaatsings- en opvolgingsplan; Persoonlijk ontwikkelingsplan: vormings- en opleidingsplan; Verloopprognose en pensioneringsschema; Arbeidsmarktonderzoek; Wervingsplan en -afvloeiingsplan; Personeelsadministratie; Beloning; Scholingsplan; Leidinggeven; Arbeidsmotivatie Milieuzorg Gecombineerde zorgsystemen; Het opzetten van een milieuzorgsysteem; Stappenplan voor de optimalisatie van het afvalbeheer Arbozorgsysteem Inleiding; OHSAS serie; Overeenkomsten OHSAS en ISO 14001; Het arbozorgsysteem volgens de OHSAS serie; De arbocoördinator Kwaliteitsorganisatie Inleiding en historie; Normen; Het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem; De organisatie; Exploitatie en resultaten; Audit; Certificering; Tot slot Communicatie Personeelsproblemen (conflicten); Kritiek Bedrijfstechniek Werkplaatsoverzichten Statistiek en kans Tabellen en grafieken; Frequentieverdelingen; Normale verdeling; De binomiale verdeling; Multimomentopname (MMO); Indexcijfers en grafische voorstellingen Aantal pagina s: 463 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Vragen en opdrachten: Ja (op CD) Prijs: 56,80

5 Marketing Mobiliteitsbranche ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, De hoofdstukken Persoonlijke verkoop en Internetmarketing behoren niet tot de leerstof bedrijfsmanagement. Het is als extra toegevoegd vanwege het belang en de actualiteit. Tevens zijn deze hoofdstukken bedoeld om bepaalde projecten tijdens de afsluitende stage uit te kunnen voeren, onder andere marktonderzoek. Diverse onderwerpen die in Beroepsvorming 2 en Beroepsvorming 3 aan de orde geweest zijn, zijn in Bedrijfsmanagement niet weer opgenomen. De student wordt geacht deze onderwerpen te beheersen of anders terug te bladeren in deze boeken. Op de bij het boek gevoegde cd staan vragen en opdrachten. Inleiding tot de marketing Menselijke behoeften en wensen; Wat is marketing?; Het marketingsysteem; Marketingbeleid De marketingomgeving Micro-omgeving; Macro-omgeving De afnemer Inleiding; Factoren gelegen in het product; Factoren gelegen bij de afnemer; De consument; Koop als beslissingsproces; Economische invloeden op het consumentengedrag; Demografische invloeden op het consumentengedrag; Sociale invloeden op het consumentengedrag; Psychologische invloeden op het consumentengedrag; Culturele invloeden op het consumentengedrag Consumentenmarkten Inleiding; Marktsegmenten; Het kiezen van marktsegmenten en doelgroepen; Positionering; Bedrijfsformule (winkelformule); Marketingmix De markt van aanbieders Leveranciers; Concurrentie; Marktindeling Marktonderzoek Inleiding; Fasen van marktonderzoek; Informatiebronnen; Het marktonderzoek zelf doen of uitbesteden?; Informatie verzamelen Marketingmix en marketingmixinstrumenten Marketingmix; Productmix; Prijsmix; Plaats- en distributiemix; Personeelsmix; Presentatiemix; Promotiemix Van marketingbeleid naar marketingplan Inleiding; Productbeleid; Prijsbeleid; Promotiebeleid; Distributiebeleid (plaatsbeleid); Marketingplan Van marketingbeleid naar verkoopplan Inleiding; Het opstellen van het verkoopplan; Het opstellen van een verkoopactieplan; Een reclameplan maken Persoonlijke verkoop Inleiding; Planmatig en psychologisch contactverloop; Opsporen: stap 1 van de verkoopcyclus; Benaderen: stap 2 van de verkoopcyclus; Beoordelen: stap 3 van de verkoopcyclus; Presenteren: stap 4 van de verkoopcyclus; Demonstreren: stap 5 van de verkoopcyclus; Onderhandelen: stap 6 van de verkoopcyclus; Afsluiten: stap 7 van de verkoopcyclus; Afleveren: stap 8 van de verkoopcyclus; Introduceren: stap 9 van de verkoopcyclus; Contacten onderhouden: stap 10 van de verkoopcyclus Internetmarketing Introductie; De onderdelen waaruit het Internet bestaat; De mogelijkheden die het Internet een ondernemer kan bieden; De toegevoegde waarde van het Internet; Beperkingen van Internet; Webadvertising (webvertising); Internetmarketing; De website; Privacy Aantal pagina s: 317 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Vragen en opdrachten: Ja (op CD) Prijs: 51,95

6 Financieel Management ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Kosten en kostprijs Introductie; Afspraken en definities; Kostensoorten; Vaste en variabele kosten; Directe en indirecte kosten en verkoopprijs Investeren en financieren Inleiding; Investering en vermogensbehoefte; Investeringsselectie; Bepaling vermogensbehoefte; Financieringsbehoefte; Kredietvormen; Financiële kengetallen; Waar de bank vooral op let Exploitatierekening Inleiding Aantal pagina s: 62 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 20,75 Het onderwerp Kosten en kostprijs is reeds bij Beroepsvorming 2 en Beroepsvorming 3 aan de orde geweest en zou bij Bedrijfsmanagement niet weer aan de orde behoeven te komen. Maar omdat de kostprijstheorie bij Bedrijfsmanagement vaak toegepast en geïntegreerd moet worden, is hiervan een korte herhaling gegeven en waar nodig enkele specifieke toepassingen onder andere van afschrijvingskosten, rentekosten, break even point en overheadkosten.

7 Financiële Administratie ISBN doelgroep, zoals administrateurs, bedrijfsmanagers, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Dit boek is voorzien van een automatiseringsprogramma waarmee het principe van boekhouden beoefend kan worden. De opdrachten zijn via een code van de website te Financiële administratie Inleiding Balans en resultatenrekening De balans; De resultatenrekening Een primitief boekhoudsysteem Soorten mutaties (financiële feiten); De financiële registratie Het boekhoudkundige proces Introductie; Het grootboek: de grootboekrekeningen; Het grootboek: het rekeningstelsel (rekeningschema); Het grootboek: hulprekeningen van het eigen vermogen; Het grootboek: opbrengst verkopen en inkoopwaarde verkopen; Het journaal; De dagboeken Subadministratie Inleiding; Debiteurenadministratie; Crediteurenadministratie; Andere subadministraties Belastingen Drie groepen belastingen; Omzetbelasting (OB); Belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM); De margereling Boekingen die in de mobiliteitsbranche vaak voorkomen Inleiding; Werkplaatsfacturen en interne werkorders; Verkoop van auto s; Garantieclaims en garantievergoedingen; Inkoop- en verkoopretouren (garantie) en kortingen; Kruisposten; Privéopnamen en privé-stortingen; Salarissenboekingen; Afschrijving van duurzame productiemiddelen; Voorzieningen; Correctieboekingen De handmatige boekhouding van een autobedrijf De boekingsstukken; De praktijk van het handmatig boekhouden De geautomatiseerde financiële administratie Inleiding; De geautomatiseerde omgeving Boekhouden met E-account onder Exact Globe 2000 Inrichting van een geautomatiseerde administratie; Het boekingsproces in E-Account; Het genereren van overzichten; Het invoeren van financiële gegevens via de diverse dagboeken van E-Account Aantal pagina s: 202 Jaar: 2005 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 35,00

8 Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche ISBN Dit boek heeft het hoge kader als doelgroep, zoals bedrijfsmanagers, directeuren, e.d. Maar ook het middenkader kan er zijn voordeel mee doen, waardoor het beter kan meedenken met het hoge kader. En natuurlijk de studenten die hiervoor studeren. Het betreft alle onderwerpen die zich in de bedrijftak voordoen: organisatie, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Dit boek is voorzien van een automatiseringsprogramma (een management informatiesysteem) waarmee bedrijfeconomische modellen en strategische bedrijfsconcepten berekend en ontwikkeld kunnen worden. 1. Theoriedeel Inleiding Doel; Strategie en ondernemingsplanning; Keuze van de methodiek; Werkmodel en hoofdstukindeling Strategie algemeen Strategische keuze: positie en weg waarlangs; Opstellen ondernemingsconcept; Strategische beslissingen; Besluitvormingsproces; Leerproces Ondernemingsmodel Waarom een ondernemingsmodel?; Het 3N-ondernemingsmodel Strategisch keuzeproces Besluitvormingsproces; Organisatie-ontwikkelingsproces; Verschillende methoden van strategievorming; Enkele kenmerken van de aanpak; Strategievorming is maatwerk Aspecten van het keuzeproces Werkmodel; Accenten in de aanpak Uitgangssituatie Begrenzing van het strategisch onderzoek; De huidige omvang en samenstelling van de branche; De huidige situatie van de onderneming; Ondernemingen in de mobiliteitsbranche Ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen; Ontwikkelingen in de branche; Ontwikkelingen binnen de onderneming; Ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche; Marktontwikkelingen Strategische segmentering Understanding the business ; Strategische segmentatieingangen; Strategische segmentering in de autobranche; Diverse strategische segmenten en markten in de mobiliteitsbranche Perspectief Opstelling perspectief per strategisch segment; Perspectief van de onderneming Strategische keuze Alternatieve strategieën met voorwaarden voor succes; Uitwerkingen beste keuzen; Veranderingen ten opzichte van huidige situatie; Vaststellen veranderingsvermogen; Definitieve keuze en programmering Ondernemingsplan opstellen Inleiding; In het ondernemingsplan op te nemen elementen; Managementplan; Financieel plan; Organisatie-/productieplan; Marketingplan 2. Praktijkdeel Strategisch keuzeproces Ondernemingsplan opstellen Managementplan; Financieel plan; Organisatie-/productieplan; Marketingplan Auteurs: C.J. Botterweg K.J. Streutker Aantal pagina s: 150 Jaar: 2002 Kleurgebruik: Zwart Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Prijs: 49,75

9 Rechts- & Wetskennis ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, Gezien het algemene karakter van de inhoud dit boek, kan het ook in andere sectoren ingezet worden. Het betreft alle onderwerpen die zich in de bedrijftak voordoen: organisatie, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, De wetten en de daarvan afgeleide besluiten zijn in het boek Rechts- en wetskennis opgenomen. Dit is gedaan: omdat wetten en regelingen sterk aan wijzigingen onderhevig zijn; omdat er anders veel overlappingen en herhalingen in de boeken zouden ontstaan. Het is dan ook aan te raden om het boek Rechts- en wetskennis naast de andere boeken van deze serie te gebruiken. Inleiding tot het recht Wat is recht?; Bronnen van het recht; Indeling van het recht De Nederlandse staatsinrichting De grondwet; De machten in de staat Personen en familierecht Enkele rechtstermen in het privaatrecht; Kinderen; Ondercuratelestelling; Het huwelijksvermogensrecht; Geregistreerd partnerschap Erfrecht Algemeen; Het erfrecht bij versterf; Het testamentair erfrecht; Boedelafwikkeling; Overgangsrecht Ondernemingsrecht Ondernemersvormen; Juridische splitsing van rechtspersonen; Boekhoudplicht en de wet op de jaarrekening van ondernemingen Sociaal-economische wetgeving Inleiding; Vestigingswet bedrijven 1954; Wet personenvervoer 2000; Winkeltijdenwet; Cadeau-acties; Warenwet; IJkwet; Benelux Merkenwet; Rijksoctrooiwet 1995; Mededingingswet Aanvullende regels bij bedrijfsvestiging Handelsregisterwet; Handelsnaamwet; Wet milieubeheer (Wmb); Belastingen Surséance van betaling en faillissement Surséance van betaling; Faillissement; Anti misbruikwetgeving rechtspersonen; Wet schuldensanering Natuurlijke personen (WSNP) Overeenkomsten De overeenkomst; Benoemde overeenkomsten; Het retentierecht Onrechtmatige daad Schuldaansprakelijkheid; Risico-aansprakelijkheid Bedrijfsverzekeringen Algemeen; Bedrijfsaansprakelijkheid; Schade aan bedrijfsmiddelen; Verlies aan bedrijfsinkomsten Sociale arbeidswetgeving Arbeidstijdenwet (ATW); Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsovereenkomstenrecht Arbeidsovereenkomst en collectieve arbeidsovereenkomst (CAO); Wet op de ondernemingsraden (WOR); Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Sociaal zekerheidsrecht Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid; Volksverzekeringen; Werknemersverzekeringen; Sociale voorzieningen; Beroepsprocedures Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Algemeen; Verzekeringen; Belastingen; Wegenverkeerswet (WVW) Auteurs: Mr. H.A. Jonker - Van Dijk Mr. J. Klopstra Mr. N.N. Saro Mr. A.B. Volders Mr. C. Wiggers Aantal pagina s: 272 Druk: 8 Jaar: 2006 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 46,25

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven.

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. Onderdeel: Onderneming algemeen 1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. 2. De kandidaat kan de diverse organisaties

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1.

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1. 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, 2 Financiële feiten en SPL KE1 1.5 boekingsdocumenten. 3 Grootboek SPL KE1 1.3, 1.4 4 Opbrengsten kosten en privé SPL KE1 1.3, 1.4 5 Journaliseren en coderen SPL KE1 2.1, 5.4,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Paragraaf 3.1 1. Afdelingsstructuur a. Noem de soorten afdelingen die in bedrijven binnen de mobiliteitsbranche gebruikelijk zijn. b. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Inleiding 13 1.2 Boekhoudkundige overzichten en hun betekenis 13 1.3 Overzichten in een computerboekhoudprogramma 20

1.1 Inleiding 13 1.2 Boekhoudkundige overzichten en hun betekenis 13 1.3 Overzichten in een computerboekhoudprogramma 20 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 De boekhoudcyclus en overzichten 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Boekhoudkundige overzichten en hun betekenis 13 1.3 Overzichten in een computerboekhoudprogramma 20 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen).

Hoe groot is het marktaandeel van onderneming B? Vul een geheel getal in (zonder decimalen). Basiskennis Ondernemerschap Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In Alkmaar wordt elke vrijdag een kaasmarkt gehouden. De kazen worden aangeleverd door de producenten

Nadere informatie

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008

Boxenoverzicht LINK2 Handel & Administratie Versie juni 2008 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 03 02 02 03 04 05 06 07 03 HA/K/1 0 0 Oriëntatie op handel en administratie SE SE SE HA/K/1 x x Uitwerking eindtermen: zie Handreiking SLO x x x x x x x x x x x x x

Nadere informatie

Beroepsvorming Autotechniek Bedrijfsautotechniek Motorfietstechniek K.J. Streutker

Beroepsvorming Autotechniek Bedrijfsautotechniek Motorfietstechniek K.J. Streutker Beroepsvorming Autotechniek Bedrijfsautotechniek Motorfietstechniek K.J. Streutker Beroepsvorming 1 Inhoudsopgave Inleiding: Voertuigtechnici... 7 1 Mobiliteitsbranche... 8 1.1 Ondernemingen in de mobiliteitsbranche

Nadere informatie

Beroepsvorming II. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987

Beroepsvorming II. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 Beroepsvorming II Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. BEGRIPPEN... 3 2. ORGANISATIESTRUCTUUR... 4 3. PERSONEELSSTRUCTUUR... 7 4. FORMELE COMMUNICATIE... 8 5. WERKPLAATS- EN MAGAZIJNPROCEDURES...

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Basiskennis Ondernemerschap Voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen.

Taxonomie code. (indien van toepassing) B 1.3 De kandidaat kan de subadministraties beoordelen, analyseren en opstellen. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma.

Taxonomie code. (indien van toepassing) Boekhoudprogramma. Spreadsheetprogramma. Opgesteld door: SE Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: FM Financieel Management Theorie 1. Financiële administratie 20% 1.1 De kandidaat kan aan de hand van financiële feiten (boekingsstukken) de boekhouding

Nadere informatie

PERSONEELSMANAGEMENT. 1 Leidinggeven...- 26 2 Stijl van leidinggeven...- 28 3 Omspanningsvermogen en spanwijdte...- 30 4 Verwerkingsvragen...

PERSONEELSMANAGEMENT. 1 Leidinggeven...- 26 2 Stijl van leidinggeven...- 28 3 Omspanningsvermogen en spanwijdte...- 30 4 Verwerkingsvragen... INHOUDSOPGAVE ORGANISATIE vvor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf (V = verrijkingsstof) 1 PERSONEELSMANAGEMENT 1 PERSONEELSBEHOEFTE...blz. 12 1 Personeelsplanning... 12 2 Taken en functies... 13 3 Werving

Nadere informatie

Toetstermen Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche niveau 4 (CREBO-nummer 55011) (Versie 03, augustus 2003)

Toetstermen Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche niveau 4 (CREBO-nummer 55011) (Versie 03, augustus 2003) 4.1.1 Exploitatie en administratie 4.1.1.1 Verklaren de kostensoorten: - huisvestingskosten bestaande uit o.a. huur, afschrijving, rente, assurantie, energie, onderhoud, belastingen en heffingen - inventariskosten

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 20 LOGS1 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 70% ijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS2. Als het examen

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

Werken met Elobase Horeca

Werken met Elobase Horeca mbo Ondernemer Horeca Niveau 4 Werken met Elobase Horeca Catalogus 2011 Wegwijzer 2010 Handleiding Elobase Horeca Handige leerstofoverzichten Catalogus met projecten 01-04-10 09:44 Leerstofoverzicht ONDERNEMER

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Eamen Niveau vergelijkbaar met mbo 2 Versie 0.2 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op Vastgesteld

Nadere informatie

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009.

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Branche Examenbureau Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Ondernemen Competentie 14, 15, 16, 17, 18 en 19 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Alle verslagen worden in principe gemaakt met behulp van de computer. Formule schoolexamen: SE-cijfer = SE1 + SE2 + SE3 + SE4. SE1 = eindcijfer lj.

Alle verslagen worden in principe gemaakt met behulp van de computer. Formule schoolexamen: SE-cijfer = SE1 + SE2 + SE3 + SE4. SE1 = eindcijfer lj. 204/205 Economie, afdeling Administratie Automatisering Eigen materiaal Hoofdvak/deelvak Toetsenbordbediening (proza, eenvoudige brief etc.) en 2 Toetsenbordbediening (brief naar vriend, zakelijke brief

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst DUURZAAMHEIDSPROJECT KLAS 11 Inleverdatum: VRIJDAG 17 februari 2017 Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst Jullie zijn een productteam die de opdracht krijgt een nieuw duurzaam product

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Handel Verkoop METHODE : Link KLAS: : 4 NIVEAU : KADER CONTACTUREN PER WEEK X 50 MINUTEN PER WEEK STUDIEJAAR : 05-06 EINDCIJFER KLAS 3 TELT 3 ALS BEGINCIJFER

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toetstermen Beroepsvorming niveau 3 (CREBO-nummer 55010) (Versie 03, augustus 2003)

Toetstermen Beroepsvorming niveau 3 (CREBO-nummer 55010) (Versie 03, augustus 2003) 3.1.1 Organisatie. 3.1.1.1 Noemen van de aan de branche aanverwante organisaties en hun doelstellingen op de volgende niveaus: - het distributienetwerk van personen-, bestel en vrachtauto's (fabrikant,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement

Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement pagina 1 van 5 10-2-201 Branchetoetsdocument: Verkoopmanagement Versie. VERVALLEN, per 1-06-2010 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

ORGANISATIE voor het mkb

ORGANISATIE voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB ORGANISATIE voor het mkb (leverbaar met studie-app of werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 6 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 57 5 NEDERLANDS ONDERWIJS

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening

1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening 1 Grootboek, journaalposten, balans en resultatenrekening In de boekhouding worden de financiële feiten van een onderneming vastgelegd. Financiële feiten zijn enerzijds uitgaven en ontvangsten. Let op!

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie 3.1 Wat zijn de kosten? Toegevoegde = extra waarde die ontstaat door de bewerking van een product waarde Toegevoegde waarde = verkoopwaarde inkoopwaarde Productiefactoren = productiemiddelen die een producent

Nadere informatie

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo!

Ondernemerschap Ondernemen in de bouw doe je zo! Ondernemen in de bouw doe je zo! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg van onvoldoende voorbereiding

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf

5 BELASTINGEN 61 ONDERNEMINGSVORMEN. INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb. afdeling hoofdstuk paragraaf INHOUDSOPGAVE BEDRIJFSECONOMIE voor het mkb afdeling hoofdstuk paragraaf 1 ONDERNEMINGSVORMEN 1 2 3 4 NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN blz. 12 1 Rechtsvorm van de onderneming... 12 2 Inschrijving

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. Inhoud 5

Inhoud. Voorwoord 9. Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 9 Deel 1 Cijfervaardigheid 13 1 Getallen 14 2 Rekenen met getallen 15 2.1 Optellen 16 2.2 Aftrekken 19 2.3 Vermenigvuldigen 20 2.4 Delen 21 2.5 Machtsverheffen 23 2.6 Worteltrekken 23

Nadere informatie

OPLEIDING & ONDERNEMING...

OPLEIDING & ONDERNEMING... Beroepsvorming Autotechnicus Bedrijfsautotechnicus Loopbaan & Burgerschap ISBN 97894 92062 987 OPLEIDING & ONDERNEMING... 4 1 ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN... 4 1.1 Kwalificatiedossier en L&B-document...

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

1. INLEIDING STRATEGIE ALGEMEEN ONDERNEMINGSMODEL STRATEGISCH KEUZEPROCES ASPECTEN VAN HET KEUZEPROCES...

1. INLEIDING STRATEGIE ALGEMEEN ONDERNEMINGSMODEL STRATEGISCH KEUZEPROCES ASPECTEN VAN HET KEUZEPROCES... Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. INLEIDING... 2 2. STRATEGIE ALGEMEEN... 3 3. ONDERNEMINGSMODEL... 4 4. STRATEGISCH KEUZEPROCES... 5 5. ASPECTEN VAN HET KEUZEPROCES...

Nadere informatie

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. voor Ondernemers. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Ondernemerschap ZZP. Praktijkdiploma Financieel Ondernemer

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. voor Ondernemers. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Ondernemerschap ZZP. Praktijkdiploma Financieel Ondernemer Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer voor Ondernemers Basiskennis Ondernemerschap ZZP Praktijkdiploma Financieel Ondernemer Praktijkdiploma Commercieel Ondernemer Opleidingen voor Ondernemers

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: De AVAM software is ontwikkeld voor de volgende doelgroepen: Garage/dealer Motorfiets Caravan Fietsen Watersport Banden De software bestaat sinds 1985 onder de naam Finam. Na een beëindigde samenwerking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Masterclass Ondernemerschap

Masterclass Ondernemerschap Masterclass Ondernemerschap Op weg naar een ondernemende baan! Een succesvolle onderneming neerzetten is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. 60% van de starters redt het niet. Dat is vaak het gevolg

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33 Inhoud Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De permanentie in de kosten en de opbrengsten 13 1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk vooruit- of achteraf betaald 16 1.1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk

Nadere informatie

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN

ANTWOORDEN BOEKHOUDEN ANTWOORDEN BOEKHOUDEN 1 Balans en grootboek... 1 2 Het journaal... 5 3 Kolommenbalans en rekeningschema... 16 4 BTW; enkele boekingen nader bekeken... 27 5 Retourzendingen en correctieboekingen... 35 6

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121)

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) sd.cba11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

Toetsmatrijs Bedrijfsmanagement

Toetsmatrijs Bedrijfsmanagement Toetsmatrijs edrijfsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: C divisie CCV Categoriecode:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Bedrijfsmanagement

Toetsmatrijs Bedrijfsmanagement Toetsmatrijs edrijfsmanagement Opgesteld door: CCV Categoriecode: edrijfsmanagement Toetsvorm: Online Totaal aantal vragen: 30 meerkeuzevragen Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: 65% ijzonderheden:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Kostensoorten

Hoofdstuk 13 Kostensoorten Hoofdstuk 13 Kostensoorten Paragraaf 13.1 1. Kosten zijn onder andere in te delen in kostensoorten a. Wat zijn kostensoorten? b. Welke zes kostensoorten onderscheidt men meestal? c. Waarom worden de kosten

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR Basisbeginselen bedrijfseconomie Basisbeginselen bedrijfseconomie Maarten van Hasselt Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen

Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen Format Ondernemingsplan Fonds Gelderse Cultuurleningen 2014 PPM Oost Participatiemaatschappij Oost Nederland NV Postbus 5215 6802 EE Arnhem (026) 38 44 044 cultuurleningen@ppmoost.nl www.ppmoost.nl Toelichting

Nadere informatie

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten

Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten Beroepsvorming III Vragen & Opdrachten ISBN 97890 74365 840 1. BEGRIPPEN... 2 2. BRANCHE- EN AANVERWANTE ORGANISATIES... 3 3. BEDRIJFS- EN AFDELINGSORGANISATIE... 4 4. WERKPLAATS- EN MAGAZIJNPROCEDURES...

Nadere informatie

MARKETING voor het mkb

MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV ONDERNEMER MKB MARKETING voor het mkb (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 8 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 5 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69

3 Productontwikkeling en de productlevenscyclus 69 Inhoud Voorwoord 9 1 Product en assortiment 11 Inleiding 12 1.1 Wat is een product? 12 1.2 Goederenclassificaties 20 1.3 Het assortiment 24 1.4 Productbeslissingen 27 1.5 Productgroepbeslissingen 29 1.6

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Handel en Adminstratie CSPE KB 2010 1e tijdvak

Handel en Adminstratie CSPE KB 2010 1e tijdvak Handel en Adminstratie CSPE KB 2010 1e tijdvak Het examen handel en administratie gaat over de woningspeciaalzaak Woonwereld. Tijdens het examen moet je ervan uitgaan dat je medewerker bent bij Woonwereld.

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek

Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Elementaire kennis Bedrijfseconomie Werkboek Peter H. C. Hintzen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden isbn 978 90 3723 452 7 2016 Uitgeverij Edu Actief

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224.

Case 1: Winkelbedrijf Haleman (32 punten) Basiskennis boekhouden (BKB), hfdst.18.3, p. 224. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H. en Vlimmeren, S. van (2012, 3e druk). Basiskennis

Nadere informatie

GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK

GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK D e e l 1 Uit welke delen bestaat een jaarrekening? balans resultatenrekening toelichting Voor welke doeleinden stelt een onderneming een jaarrekening op? stuurmiddel

Nadere informatie

TRAININGSGIDS 2013 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM

TRAININGSGIDS 2013 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM TRAININGSGIDS 2013 REYNOLDS AND REYNOLDS OPLEIDINGSCENTRUM INHOUDSOPGAVE Reynolds and Reynolds opleidingscentrum 3 Training WinCar Verkoopbevordering 4 Training WinCar Magazijn 5 Training WinCar Werkplaats

Nadere informatie

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: 978 90 5784 337 2. Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J.

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie. Stein: ISBN: 978 90 5784 337 2. Auteurs: M.J. Duijzings-Biermans, M.W.M. Duijzings, F.L.J. werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: exploitatiekosten Bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut

Nadere informatie

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek

Kennis Bedrijfsadministratie. Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Kennis Bedrijfsadministratie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 454 1 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Lesbrief Kopen en werken

Hoofdstuk 1. Lesbrief Kopen en werken Hoofdstuk 1 arbeid budgetlijn categoriale huishouden kapitaal kapitaalgoederen loonquote natuur ondernemerschap overdrachtsinkomens overig-inkomensquote participatiegraad primair inkomen productiefactoren

Nadere informatie