De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: ISBN / Titel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel"

Transcriptie

1 De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: ISBN / Titel Info ISBN Beroepsvorming 2 incl. vragen website ISBN Beroepsvorming 3 incl. vragen website ISBN Management Mobiliteitsbranche incl. vragen CD ISBN Marketing Mobiliteitsbranche incl. vragen CD ISBN Financieel Management incl. vragen en opdrachten website ISBN Financiële Administratie incl. opdrachten website ISBN Ondernemingsplan incl. CD Management Informatie Systeem en vragen website ISBN ; na 1 januari 2007: Rechts- en wetskennis incl. vragen website

2 Beroepsvorming 2 ISBN Dit boek heeft de Voertuigtechnicus (personenauto, bedrijfsauto, motorfiets, schadeherstel en andere gelijksoortige beroepen op niveau 2) als doelgroep. En natuurlijk de van de Beroepsvorming 3 van de opleiding Motorvoertuigen-, Carrosserie- en Tweewielertechniek (MCT); exploitatie, kwaliteit & presentatie, wetten & regelingen en communicatie. Alleen de praktische uitvoeringen van diverse wetten waarmee men op dit niveau dagelijks mee te maken heeft (arbeidsomstandigheden en milieu), zijn in dit boek opgenomen. De wetten en de daarvan afgeleide besluiten zijn in het boek Rechts- en wetskennis opgenomen. Dit is gedaan: omdat wetten en regelingen sterk aan wijzigingen onderhevig zijn; omdat er anders veel overlappingen en herhalingen in de boeken zouden ontstaan. Het is dan ook aan te raden om het boek Rechts- en wetskennis naast dit boek te gebruiken. Dit boek maakt deel uit van de serie bedrijfskundige boeken voor de opleiding MCT, namelijk: Beroepsvorming 2; Beroepsvorming 3; Bedrijfsmanagement bestaande uit: o Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche, o Financieel Management; o Financiële Administratie; o Management Mobiliteitsbranche; o Marketing Mobiliteitsbranche; o Rechts- en Wetskennis. Begrippen Onderneming; Ondernemingsproces Organisatiestructuur Organisatie, functie, taak en onderneming; Afdelingsstructuur; Functies in de organisatie Personeelsstructuur Begrippen; Personeelsstructuur naast organisatiestructuur Formele communicatie Communicatielijnen; Communicatievormen; Communicatiemiddelen Administratieve werkplaats- en magazijnprocedures Definitie en omschrijving; Voor- en nadelen procedures; Stroomschema (stroomdiagram, flow chart of process chart) Werkplaatsadministratie Inleiding; Werkorder en facturering; Urenregistratie; Inspectierapport (keuringsrapport); Garantieregistratie; Automatisering werkplaatsadministratie; Kwaliteitsregistratie Magazijnadministratie Administratie in- en uitgaande goederen; Artikelen bestellen; Artikelen uitgeven; Artikelen in voorraad houden; Kwaliteitsregistratie; Automatisering Werkplaats- en magazijndocumentatie Werkplaatsdocumentatie; Magazijndocumentatie Wettelijke regelingen en verzekeringen Wettelijke regelingen; Verzekeringen Kosten en uitgaven Definities en omschrijvingen; Kosten en uitgaven; Kostprijs en standaardkostprijs Kostensoorten Kosten van grond; Kosten van grondstoffen en hulpstoffen; Kosten van menselijke arbeid; Kosten van derden en belastingen; Kosten van duurzame productiemiddelen (DPM s); Kosten van rente Kosten en opbrengsten werkplaatsen Van omzet tot winst; Break even point Kosten en opbrengsten reparatie/onderhoud Directe en indirecte kosten; Berekening verkoopprijs; Facturering Invloedsfactoren op kosten en opbrengsten Algemeen; Invloedsfactoren op de opbrengst: opsomming; Invloedsfactoren op de opbrengst: vraag en aanbod; Invloedsfactoren op de opbrengst: beleid; Invloedsfactoren op de opbrengst: organisatie; Invloedsfactoren op de opbrengst: exploitatie; Invloedsfactoren op de opbrengst: marketing; Invloedsfactoren op de kosten Exploitatiekengetallen Definiëring en toelichting; Relatie tussen de kengetallen; Toepassing kengetallen Arbeidsverhoudingen Delegeren; Arbeidsomstandigheden; Arbeidsmotivatie; Groepsbeleving Presentatie Presentatievormen, wat het is, het doel; Huisstijl, imago, symbolen; Marktsegment en doelgroep; Presentatie inzetten; Presentatie-uitgangspunten; Presentatie-elementen Presentatietoepassingen Presentatie van het bedrijf; De technicus en zijn presentatie; Vormen van presentatie Kwaliteit Kwaliteitsbegrippen (ISO 9002); Belang integrale of totale kwaliteitszorg; Kwaliteitsdocumentatie; Kwaliteitsprocedures; Kwaliteitsorganisatie; Kwaliteitszorg Wet milieubeheer (Wmb) Praktische uitvoeringen Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Veiligheid; Brand en explosie; Gezondheid en welzijn; Ongevallen; Gevaarlijke stoffen in de werkplaats; Signalisatie door middel van borden en pictogrammen Communicatie theoretisch Communicatiemodel; Communicatie-eisen; Communicatievormen Aantal pagina s: 294 Jaar: 2003 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 45,45

3 Beroepsvorming 3 ISBN Dit boek heeft de Eerste Voertuigtechnicus (personenauto, bedrijfsauto, motorfiets, schadeherstel en andere gelijksoortige beroepen op niveau 3) als doelgroep. En natuurlijk de van de Beroepsvorming 3 van de opleiding Motorvoertuigen-, Carrosserie- en Tweewielertechniek (MCT); exploitatie, kwaliteit & presentatie, wetten & regelingen en communicatie. Om herhaling van de praktische uitvoeringen van diverse wetten (arbeidsomstandigheden en milieu) te voorkomen, verwijzen we naar het boek Beroepsvorming II. De wetten en de daarvan afgeleide besluiten zijn in het boek Rechts- en wetskennis opgenomen. Dit is gedaan: omdat wetten en regelingen sterk aan wijzigingen onderhevig zijn; omdat er anders veel overlappingen en herhalingen in de boeken zouden ontstaan. Het is dan ook aan te raden om het boek Rechts- en wetskennis naast dit boek te gebruiken. Dit boek maakt deel uit van de serie bedrijfskundige boeken voor de opleiding MCT, namelijk: Beroepsvorming 2; Beroepsvorming 3; Bedrijfsmanagement bestaande uit: o Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche, o Financieel Management; o Financiële Administratie; o Management Mobiliteitsbranche; o Marketing Mobiliteitsbranche; o Rechts- en Wetskennis. Begrippen Onderneming; Ondernemingsproces Branche- en aanverwante organisaties Ondernemingen in de mobiliteitsbranche; Privaatrechtelijke branche-organisaties Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Afdelingsstructuur; Taken (auto)werkplaats; Plaats werkplaats in de organisatie; Werkzaamheden werkplaats; Taken schadeherstelwerkplaats; Plaats (auto)schadeherstelwerkplaats in de organisatie; Werkzaamheden (auto)schadeherstelwerkplaats; Taken magazijn; Plaats magazijn in de organisatie; Werkzaamheden magazijn; Taken (auto)verkoop; Plaats (auto)verkoop in de organisatie; Werkzaamheden (auto)verkoop; Organisatiestructuur; Personeelsstructuur; Relatie organisatie- en personeelsstructuur; Communicatierichtingen; Communicatievormen; Vergaderen; Werkoverleg; Functioneringsen beoordelingsgesprekken Werkplaats- en magazijnprocedures Definitie en omschrijving; Stroomschema (stroomdiagram, flow chart of process chart); De RASCI-methode Werkplaatsadministratie Inleiding; Flatrate-systeem; Planning; (Auto)historie; Kwaliteitsregistratie Magazijnadministratie Administratie in- en uitgaande goederen; Artikelen inkopen (bestellen); Artikelen in voorraad houden; Artikelen uitgeven Administratie bij schadeherstel Schade-afwikkelingsproces; Schadecalculatie via Internet; Waardebepaling voertuig Kentekenregistratie Het NKR-systeem; Het kentekenbestand van het bedrijf Algemene Periodieke Keuring (APK) Algemeen; Administratieve procedures; APK-keuringsrapport; Erkenningsregeling APK Wettelijke regelingen en verzekeringen Wettelijke regelingen; Verzekeringen Exploitatiekengetallen Definiëring en toelichting; Relatie tussen de kengetallen; Toepassing kengetallen; Invloedsfactoren op de exploitatiekengetallen; Klantenbehandeling; Onderhouds- en reparatie-aspecten; Onderhoudsbevordering; Factoren die de arbeidsproductiviteit en efficiency bepalen Prijsopgave Berekening verkoopprijs; Offerte; Factuur; Vaste en variabele kosten; Posten afdeling werkplaats; Posten afdeling schadeherstel Kostensoorten Kosten van grond; Kosten van grondstoffen en hulpstoffen; Kosten van menselijke arbeid; Kosten van derden en belastingen; Kosten van duurzame productiemiddelen (DPM s); Kosten van rente Kosten werkplaatsarbeid Directe en indirecte kosten Leiderschap Leiderschapsstijlen; Het bepalen van de efficiënte leiderschapsstijl; Leiderschapsmacht; Leidinggevende taken Scholing Introductie; Opleidingsmogelijkheden; Opleidingsplan Overdracht van kennis en ervaring Pedagogiek; Didactiek Kwaliteit Kwaliteitsprocedures; Procedure- en werkinstructiehandboek; Resultaten kwaliteit Milieuzorg Wet milieubeheer (Wmb) Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) Communicatie theoretisch Communicatietechnieken Communicatie in praktijk Solliciteren Aantal pagina s: 352 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Prijs: 51,95

4 Management Mobiliteitsbranche ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Het hoofdstuk Bedrijfstechniek behoort niet tot de leerstof bedrijfsmanagement. Het is als extra toegevoegd om de vestigingsvergunning van bedrijfstechniek mogelijk maken. Het hoofdstuk Statistiek en kans behoort niet tot de leerstof bedrijfsmanagement. Het is als extra toegevoegd om bepaalde logistieke onderwerpen te kunnen doorgronden, bijvoorbeeld: het bepalen van de veiligheidsvoorraad, het bepalen van de servicegraad, het bepalen van de kwaliteitspreventiekosten. Tevens is dit hoofdstuk bedoeld om bepaalde projecten tijdens de afsluitende stage uit te kunnen voeren, onder andere de multimomentopname (MMO). Diverse onderwerpen die in Beroepsvorming 2 en Beroepsvorming 3 aan de orde geweest zijn, zijn in Bedrijfsmanagement niet weer opgenomen. De student wordt geacht deze onderwerpen te beheersen of anders terug te bladeren in deze boeken. Op de bij het boek gevoegde cd staan vragen en opdrachten. Bedrijfsorganisatie Inleiding; Opbouw organisatie- en personeelsstructuur Bouw en inrichting Locatiekeuze; Bedrijfs- en afdelingsgrootte; Universele inrichtingseisen; Universele inrichtingstechnieken; Indeling en inrichting personenautobedrijf; Indeling en inrichting bedrijfsautobedrijf; Indeling en inrichting autoschadeherstelbedrijf; Indeling en inrichting motorfietsbedrijf; Beveiliging Logistiek Introductie; Procedures opstellen; Vraag naar producten (input); Inkopen van producten (input); Producten in voorraad houden (throughput); Optimale voorraad (throughput); Servicebeleid (throughput en output); Samenvatting; Uitgifte van artikelen (output); Voorraadbeheer verkoop auto s (input t/m output); Productie (throughput) Automatisering Hardware; Software; Automatiseringsplan; Aanschaf; Beveiliging; Onderhoud Management Informatie Systemen Management informatie systeem: wat het is, soorten, doel, gebruik; Management Informatie Systeem Mobiliteitsbranche; Hoe je met behulp van het MIS de huidige bedrijfssituatie gestalte kunt geven Budgetteren Algemeen; Budgetteren in de praktijk Transacties Taxatierapport; Transactieformulieren en transactie-overzichten; BPM, BTW en margeregeling; Leasing; Offerte en factuur; Afsluiten van leningen Personeel(sbeleid) Personeels(beleids)plan; Bezettingsplan; Organisatieontwikkelingsplan en werkstructureringsplan; Loopbaanplan: promotie-, overplaatsings- en opvolgingsplan; Persoonlijk ontwikkelingsplan: vormings- en opleidingsplan; Verloopprognose en pensioneringsschema; Arbeidsmarktonderzoek; Wervingsplan en -afvloeiingsplan; Personeelsadministratie; Beloning; Scholingsplan; Leidinggeven; Arbeidsmotivatie Milieuzorg Gecombineerde zorgsystemen; Het opzetten van een milieuzorgsysteem; Stappenplan voor de optimalisatie van het afvalbeheer Arbozorgsysteem Inleiding; OHSAS serie; Overeenkomsten OHSAS en ISO 14001; Het arbozorgsysteem volgens de OHSAS serie; De arbocoördinator Kwaliteitsorganisatie Inleiding en historie; Normen; Het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem; De organisatie; Exploitatie en resultaten; Audit; Certificering; Tot slot Communicatie Personeelsproblemen (conflicten); Kritiek Bedrijfstechniek Werkplaatsoverzichten Statistiek en kans Tabellen en grafieken; Frequentieverdelingen; Normale verdeling; De binomiale verdeling; Multimomentopname (MMO); Indexcijfers en grafische voorstellingen Aantal pagina s: 463 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Vragen en opdrachten: Ja (op CD) Prijs: 56,80

5 Marketing Mobiliteitsbranche ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, De hoofdstukken Persoonlijke verkoop en Internetmarketing behoren niet tot de leerstof bedrijfsmanagement. Het is als extra toegevoegd vanwege het belang en de actualiteit. Tevens zijn deze hoofdstukken bedoeld om bepaalde projecten tijdens de afsluitende stage uit te kunnen voeren, onder andere marktonderzoek. Diverse onderwerpen die in Beroepsvorming 2 en Beroepsvorming 3 aan de orde geweest zijn, zijn in Bedrijfsmanagement niet weer opgenomen. De student wordt geacht deze onderwerpen te beheersen of anders terug te bladeren in deze boeken. Op de bij het boek gevoegde cd staan vragen en opdrachten. Inleiding tot de marketing Menselijke behoeften en wensen; Wat is marketing?; Het marketingsysteem; Marketingbeleid De marketingomgeving Micro-omgeving; Macro-omgeving De afnemer Inleiding; Factoren gelegen in het product; Factoren gelegen bij de afnemer; De consument; Koop als beslissingsproces; Economische invloeden op het consumentengedrag; Demografische invloeden op het consumentengedrag; Sociale invloeden op het consumentengedrag; Psychologische invloeden op het consumentengedrag; Culturele invloeden op het consumentengedrag Consumentenmarkten Inleiding; Marktsegmenten; Het kiezen van marktsegmenten en doelgroepen; Positionering; Bedrijfsformule (winkelformule); Marketingmix De markt van aanbieders Leveranciers; Concurrentie; Marktindeling Marktonderzoek Inleiding; Fasen van marktonderzoek; Informatiebronnen; Het marktonderzoek zelf doen of uitbesteden?; Informatie verzamelen Marketingmix en marketingmixinstrumenten Marketingmix; Productmix; Prijsmix; Plaats- en distributiemix; Personeelsmix; Presentatiemix; Promotiemix Van marketingbeleid naar marketingplan Inleiding; Productbeleid; Prijsbeleid; Promotiebeleid; Distributiebeleid (plaatsbeleid); Marketingplan Van marketingbeleid naar verkoopplan Inleiding; Het opstellen van het verkoopplan; Het opstellen van een verkoopactieplan; Een reclameplan maken Persoonlijke verkoop Inleiding; Planmatig en psychologisch contactverloop; Opsporen: stap 1 van de verkoopcyclus; Benaderen: stap 2 van de verkoopcyclus; Beoordelen: stap 3 van de verkoopcyclus; Presenteren: stap 4 van de verkoopcyclus; Demonstreren: stap 5 van de verkoopcyclus; Onderhandelen: stap 6 van de verkoopcyclus; Afsluiten: stap 7 van de verkoopcyclus; Afleveren: stap 8 van de verkoopcyclus; Introduceren: stap 9 van de verkoopcyclus; Contacten onderhouden: stap 10 van de verkoopcyclus Internetmarketing Introductie; De onderdelen waaruit het Internet bestaat; De mogelijkheden die het Internet een ondernemer kan bieden; De toegevoegde waarde van het Internet; Beperkingen van Internet; Webadvertising (webvertising); Internetmarketing; De website; Privacy Aantal pagina s: 317 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Vragen en opdrachten: Ja (op CD) Prijs: 51,95

6 Financieel Management ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Kosten en kostprijs Introductie; Afspraken en definities; Kostensoorten; Vaste en variabele kosten; Directe en indirecte kosten en verkoopprijs Investeren en financieren Inleiding; Investering en vermogensbehoefte; Investeringsselectie; Bepaling vermogensbehoefte; Financieringsbehoefte; Kredietvormen; Financiële kengetallen; Waar de bank vooral op let Exploitatierekening Inleiding Aantal pagina s: 62 Jaar: 2004 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 20,75 Het onderwerp Kosten en kostprijs is reeds bij Beroepsvorming 2 en Beroepsvorming 3 aan de orde geweest en zou bij Bedrijfsmanagement niet weer aan de orde behoeven te komen. Maar omdat de kostprijstheorie bij Bedrijfsmanagement vaak toegepast en geïntegreerd moet worden, is hiervan een korte herhaling gegeven en waar nodig enkele specifieke toepassingen onder andere van afschrijvingskosten, rentekosten, break even point en overheadkosten.

7 Financiële Administratie ISBN doelgroep, zoals administrateurs, bedrijfsmanagers, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Dit boek is voorzien van een automatiseringsprogramma waarmee het principe van boekhouden beoefend kan worden. De opdrachten zijn via een code van de website te Financiële administratie Inleiding Balans en resultatenrekening De balans; De resultatenrekening Een primitief boekhoudsysteem Soorten mutaties (financiële feiten); De financiële registratie Het boekhoudkundige proces Introductie; Het grootboek: de grootboekrekeningen; Het grootboek: het rekeningstelsel (rekeningschema); Het grootboek: hulprekeningen van het eigen vermogen; Het grootboek: opbrengst verkopen en inkoopwaarde verkopen; Het journaal; De dagboeken Subadministratie Inleiding; Debiteurenadministratie; Crediteurenadministratie; Andere subadministraties Belastingen Drie groepen belastingen; Omzetbelasting (OB); Belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM); De margereling Boekingen die in de mobiliteitsbranche vaak voorkomen Inleiding; Werkplaatsfacturen en interne werkorders; Verkoop van auto s; Garantieclaims en garantievergoedingen; Inkoop- en verkoopretouren (garantie) en kortingen; Kruisposten; Privéopnamen en privé-stortingen; Salarissenboekingen; Afschrijving van duurzame productiemiddelen; Voorzieningen; Correctieboekingen De handmatige boekhouding van een autobedrijf De boekingsstukken; De praktijk van het handmatig boekhouden De geautomatiseerde financiële administratie Inleiding; De geautomatiseerde omgeving Boekhouden met E-account onder Exact Globe 2000 Inrichting van een geautomatiseerde administratie; Het boekingsproces in E-Account; Het genereren van overzichten; Het invoeren van financiële gegevens via de diverse dagboeken van E-Account Aantal pagina s: 202 Jaar: 2005 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 35,00

8 Ondernemingsplan Mobiliteitsbranche ISBN Dit boek heeft het hoge kader als doelgroep, zoals bedrijfsmanagers, directeuren, e.d. Maar ook het middenkader kan er zijn voordeel mee doen, waardoor het beter kan meedenken met het hoge kader. En natuurlijk de studenten die hiervoor studeren. Het betreft alle onderwerpen die zich in de bedrijftak voordoen: organisatie, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, Dit boek is voorzien van een automatiseringsprogramma (een management informatiesysteem) waarmee bedrijfeconomische modellen en strategische bedrijfsconcepten berekend en ontwikkeld kunnen worden. 1. Theoriedeel Inleiding Doel; Strategie en ondernemingsplanning; Keuze van de methodiek; Werkmodel en hoofdstukindeling Strategie algemeen Strategische keuze: positie en weg waarlangs; Opstellen ondernemingsconcept; Strategische beslissingen; Besluitvormingsproces; Leerproces Ondernemingsmodel Waarom een ondernemingsmodel?; Het 3N-ondernemingsmodel Strategisch keuzeproces Besluitvormingsproces; Organisatie-ontwikkelingsproces; Verschillende methoden van strategievorming; Enkele kenmerken van de aanpak; Strategievorming is maatwerk Aspecten van het keuzeproces Werkmodel; Accenten in de aanpak Uitgangssituatie Begrenzing van het strategisch onderzoek; De huidige omvang en samenstelling van de branche; De huidige situatie van de onderneming; Ondernemingen in de mobiliteitsbranche Ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen; Ontwikkelingen in de branche; Ontwikkelingen binnen de onderneming; Ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche; Marktontwikkelingen Strategische segmentering Understanding the business ; Strategische segmentatieingangen; Strategische segmentering in de autobranche; Diverse strategische segmenten en markten in de mobiliteitsbranche Perspectief Opstelling perspectief per strategisch segment; Perspectief van de onderneming Strategische keuze Alternatieve strategieën met voorwaarden voor succes; Uitwerkingen beste keuzen; Veranderingen ten opzichte van huidige situatie; Vaststellen veranderingsvermogen; Definitieve keuze en programmering Ondernemingsplan opstellen Inleiding; In het ondernemingsplan op te nemen elementen; Managementplan; Financieel plan; Organisatie-/productieplan; Marketingplan 2. Praktijkdeel Strategisch keuzeproces Ondernemingsplan opstellen Managementplan; Financieel plan; Organisatie-/productieplan; Marketingplan Auteurs: C.J. Botterweg K.J. Streutker Aantal pagina s: 150 Jaar: 2002 Kleurgebruik: Zwart Verschijningsvorm: Boek + CD-Rom Prijs: 49,75

9 Rechts- & Wetskennis ISBN doelgroep, zoals werkplaatsmanagers, after sales managers, bedrijfsmanagers, serviceadviseurs, Gezien het algemene karakter van de inhoud dit boek, kan het ook in andere sectoren ingezet worden. Het betreft alle onderwerpen die zich in de bedrijftak voordoen: organisatie, exploitatie, marketing & verkoop, personeel, milieu & arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg, De wetten en de daarvan afgeleide besluiten zijn in het boek Rechts- en wetskennis opgenomen. Dit is gedaan: omdat wetten en regelingen sterk aan wijzigingen onderhevig zijn; omdat er anders veel overlappingen en herhalingen in de boeken zouden ontstaan. Het is dan ook aan te raden om het boek Rechts- en wetskennis naast de andere boeken van deze serie te gebruiken. Inleiding tot het recht Wat is recht?; Bronnen van het recht; Indeling van het recht De Nederlandse staatsinrichting De grondwet; De machten in de staat Personen en familierecht Enkele rechtstermen in het privaatrecht; Kinderen; Ondercuratelestelling; Het huwelijksvermogensrecht; Geregistreerd partnerschap Erfrecht Algemeen; Het erfrecht bij versterf; Het testamentair erfrecht; Boedelafwikkeling; Overgangsrecht Ondernemingsrecht Ondernemersvormen; Juridische splitsing van rechtspersonen; Boekhoudplicht en de wet op de jaarrekening van ondernemingen Sociaal-economische wetgeving Inleiding; Vestigingswet bedrijven 1954; Wet personenvervoer 2000; Winkeltijdenwet; Cadeau-acties; Warenwet; IJkwet; Benelux Merkenwet; Rijksoctrooiwet 1995; Mededingingswet Aanvullende regels bij bedrijfsvestiging Handelsregisterwet; Handelsnaamwet; Wet milieubeheer (Wmb); Belastingen Surséance van betaling en faillissement Surséance van betaling; Faillissement; Anti misbruikwetgeving rechtspersonen; Wet schuldensanering Natuurlijke personen (WSNP) Overeenkomsten De overeenkomst; Benoemde overeenkomsten; Het retentierecht Onrechtmatige daad Schuldaansprakelijkheid; Risico-aansprakelijkheid Bedrijfsverzekeringen Algemeen; Bedrijfsaansprakelijkheid; Schade aan bedrijfsmiddelen; Verlies aan bedrijfsinkomsten Sociale arbeidswetgeving Arbeidstijdenwet (ATW); Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsovereenkomstenrecht Arbeidsovereenkomst en collectieve arbeidsovereenkomst (CAO); Wet op de ondernemingsraden (WOR); Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Sociaal zekerheidsrecht Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid; Volksverzekeringen; Werknemersverzekeringen; Sociale voorzieningen; Beroepsprocedures Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Algemeen; Verzekeringen; Belastingen; Wegenverkeerswet (WVW) Auteurs: Mr. H.A. Jonker - Van Dijk Mr. J. Klopstra Mr. N.N. Saro Mr. A.B. Volders Mr. C. Wiggers Aantal pagina s: 272 Druk: 8 Jaar: 2006 Verschijningsvorm: Boek Prijs: 46,25

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver Docentenhandleiding vwo Projectcoördinatie Bataille Tekst Etc., Utrecht Vormgeving Pauli-Producties, Nijmegen Redactie en lay-out Ivonne Hermens,

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk

Business marketing. Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart. Vijfde druk Business marketing Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Business marketing Dr. C.J. Gelderman Universitair Hoofddocent Marketing en Inkoop management Open

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012

Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012 Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Commercieel www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015 HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie