Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw"

Transcriptie

1 Vollegrondsgroenten Gangbare glasteelten Biologisch beschutte teelten Kenniscentrum Water Smaakonderzoek Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

2 Biologisch onderzoek PCG Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

3 Proefveldwerking Oppervlakte proefcentrum 8.7 ha Biologisch glas 4 serres van 2 x 380 m² & 2 x 80 m² Biologisch plastic 2 tunnels van 325 m² Biologisch open lucht (onderzoek kruiden) 480 m² Ruime inbreng van tuinders Technische Comités

4 Gewassen bio onderzoek beschutte teelt

5 Bio-onderzoekonderzoek 2010 Tomaat: trossnoei in fct van stengeldiameter Paprika: bladluisbeheersing door aangepaste N-bemesting Komkommer en tomaat (tros- en pruim): rassen- onderstammenproef + smaak Rassenproeven: venkel, warmoes Demo onkruidvrij houden koepel gedurende zomer (plastiek, groenbemester) gevolgd door teelt baby leaf Rode biet: ter plekke zaaien of planten

6 Bio-onderzoekonderzoek 2011 Tomaat: trossnoei in fct van stengeldiameter en onderstam Paprika: rassenproef van verschillende types + smaak Tomaat: bemesting plantaardig versus dierlijk + smaak Rassenproeven: chinese kool Busselwortelen: rassen afdekmatarialen Demo onkruidvrij houden koepel gedurende zomer (pluimvee) Demo onkruidvrij houden koepel in najaarsteelt veldsla door toepassing van verschillende technieken Demo kruiden: dille, koriander, peterselie, oost indische kers, majoraan

7 Bio-onderzoekonderzoek planning 2012 Tomaat: rassenproef coeur de boeuf en cherry types Paprika: rassenproef van verschillende types Komkommer: bemesting plantaardig versus dierlijk Rassenproeven in koepel: spinazie, cherrytomaat, kropsla Groene selder: onkruidbeheersing in het voorjaar in koepel door toepassing van verschillende technieken Demo onkruidvrij houden koepel gedurende zomer (pluimvee, antiworteldoek, groenbemester, vals zaaibed)

8 Bio-projecten Energiebesparing in kas bij de teelt van vruchtgroenten Vetabio: Kennisuitwisseling tussen Wallonnië, Vlaanderen en Noord Frankrijk Teelt van kruiden: niche of beloftevolle diversificatie? Beheersen/bestrijden van probleemplagen in de biologische teelt Biologisch zaaizaad

9 Bio-begeleiding Kandidaat omschakelaars: 3 bezoeken + omschakelingsplan Voorlichting bio telers: 3 bezoeken/jaar (gedurende 5 jaar) Bodemstaalname analyse - bemestingsadvies

10 Bio misschien iets voor mij Maar hoe begin ik er aan?! Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

11 De opstart Interesse - Financieel oogpunt - Idealisme - Bedrijfsplanning - Gezondheid Afschrikking - Financieel oogpunt - Enkel geitenwollensokken? - Ziekte- en plaagdruk Biologisch boeren = groeiproces

12 Voldoen aan wetgeving Algemeen en gangbaar - vestigingsnummer - bouwvergunning - milieuvergunning - vergunning voor waterwinning - gebonden aan het MAP - maximumgehalte residuen en bestrijdingsmiddelen (nitraten) (verwijzing fytoweb)

13 Voldoen aan wetgeving Lastenboek voor biologische landbouw Europees en Vlaams (geen statisch kader) - website Vlaamse overheid: - Sectororganisatie Bioforum: - Vlaams Lastenboek in een notendop: F64EBD0F/tng_be_nl/bio_publ_pd_NL.pdf deeltje producenten

14 Concreet aan de slag Aansluiten bij controle-organisme: - Integra bvba, afdeling BLIK (Antwerpen Berchem) - Certisys bvba (Gent) - Quality Partner SA (Herstal) - Control Union (Gent, Stabroek)

15 Omschakelingsperiode Reden: zuiveren en opwaarderen bodem Theoretisch: 2 jaar = biologisch telen maar 1 ste j: gangbaar verkopen 2 de j: in omschakeling gewassen met laag risicoprofiel opm: kans tot ontheffing inkorting omschakeling (min 3 mnd) vb. lang braak, voorheen substraatteelt, adhv analyse, verklaringen,

16 Omschakelingsperiode Noot: gefaseerd omschakelen mogelijk MAAR geen parallelle teelten kind van 7 jaar moet onderscheid zien

17 Gezonde bodem vitaal gewas! Bio = in de grond telen! (uitz: plantgoed, kruiden, sierteelt) Doel: Gevolg: - goede bodemstructuur - hoge bodemvruchtbaarheid - veelzijdig bodemleven - afbraak organische stof - vermenging org stof met zand- en kleideeltjes - vormen van humus - vastleggen van voedingsstoffen - verbeteren van natuurlijke weerbaarheid vd bodem tegen ziekten en plagen

18 Gezonde bodem vitaal gewas! Hoe bereiken we dit nu? bodemanalyse, bodemprofiel EC te hoog: spoelen ph: - te zuur bekalken - te basisch moeilijk! Ev mengen van water Woestijnvorming voorkomen regelmatige basis watergeven stimuleren bodemleven

19 Gezonde bodem vitaal gewas! Bemesting (170 kg N/ha = 2 GVE; lijst lastenboek) basisbemesting: (indien mogelijk bio) - compost org stof ( soorten / kwaliteiten) - verteerde stalmest bijbemesting: (bio gecertificeerd) N - plant: sojaschroot, moutkiemen, - dier: bloedmeel, verenmeel, kippenmestkorrels - combi: samengestelde meststof vb. Ecomix K - patentkali, vinasse Mg - kieseriet, bitterzout

20 Gezonde bodem vitaal gewas! Bemesting: sporenelementen: zelden tekort Groenbemester: ev tussen de teelten door, ingepast ih rotatiesysteem Grondgebonden ziekten en plagen? Voorkomen is beter dan genezen: voldoende ruime rotatie Hoofdprobleem: wortelknobbelaaltjes gebruik van resistente onderstammen Noodrem: grondontsmetting door stomen Nadeel: kostelijk, alle bodemleven doden, gn perm resultaat

21 Uitgangsmateriaal Zaaizaad: biologisch of eventueel gangbaar niet ontsmet aanbod biozaad Om bepaalde redenen ontheffing bio vb. onvoldoende aanbod biozaad, geen voorraad meer, bepaald ras meer ziekteresisten, - vereenvoudigde: melden aan controleorganisme - gemotiveerde: reden bij vermelden (kan geweigerd worden)

22 Uitgangsmateriaal Plantgoed: biologisch opgekweekt gecertificeerd Mogelijke plantenkwekerijen: - De Koster (Brussegem-Merchtem) - Jongerius Houten bv (Houten Utrecht) - Grow Group B.V. (Naaldwijk) Vruchtgroenten: dikwijls geënt: resistente onderstam tegen aaltjes productieve ent

23 Ziekten en plagen Preventie!! Voldoende scouten! (personeel opleiden) Monitoringsystemen: vangplaten, feromoonvallen, signaalplanten Algemeen: juiste klimaatsinstelling (en aangepaste watergift) vb. nj: voldoende luchten ter voorkoming van schimmelziekten rassenkeuze onderstammen gewasonderhoud en bedrijfshygiëne

24 Gewasbescherming: natuurlijke vijanden meestal in vruchtgroenten Kneepjes van het vak: - op tijd uitzetten - evenwicht zoeken tussen plaaginsecten en predators Schadedrempel 2 invalshoeken laag: deze waarbij biologische bestrijders moeten ingebracht w hoger: tolereren van schade

25 Gewasbescherming: natuurlijke vijanden Voorbeelden: - bladluizen: Aphidius colemani / ervi (sluipwespen), Aphidoletes (galmug) - spint: Feltiella (galmug), Phytoseiulus (roofmijt) - witte vlieg: Eretmocerus / Encarsia (sluipwesp) Macrolophus (roofwants) - mineervlieg: Diglyphus / Dacnusa (sluipwesp) - trips: Orius (roofwants), Amblyseius swirskii (roofmijt) Verdelers: - Koppert B.V. (Sint Katelijne Waver) - Biobest Belgium (Westerlo)

26 Gewasbescherming: bio middelen Erkend voor gebruik in biologische landbouw (lijstje lastenboek) (+ voldoen aan gangbare wetgeving: fytoweb) Voorbeelden: - Xentari: Bacillus thuringiensis (kleine bladvretende rupsen) - Contans: Coniothyrium minitans (sclerotinia) - Pyretrex: natuurlijke pyrethrinen (bladluizen) - Escar-go: ijzerfosfaat (naaktslakken) - Tracer: spinosad (grotere bladvretende rupsen) - Scaniavital Silica: fijne kleideeltjes (botrytis)

27 Onkruid: beheersing en bestrijding Vruchtgewassen vooraf: vals zaaibed klein gewas: handmatig voldoende groot gewas: pluimvee ideale combinatie: maneganzen, zijdehoenders, japanese kwartels

28 Onkruid: beheersing en bestrijding Bladgewassen en andere vooraf: antiworteldoek, pluimvee, vals zaaibed, groenbemester, vollevelds branden

29 Onkruid: beheersing en bestrijding Bladgewassen en andere tijdens de teelt: afhankelijk van de teelt en grootte gewas - beredeneerde watergift - branden: voor opkomst (breed), tussen de rij - schoffelen: hak, steek-, rol-, wiel-schoffel - wieden

30 Telen is één ding verkopen is een tweede Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

31 Afzet: algemeen Bioboer is teler MAAR ook HANDELAAR! Meestal redelijke prijs: - prijsschommelingen iets minder extreem dan gangbaar - ook wel primeurprijzen Maar niet altijd zeker dat product kan verkocht worden!! In sommige gevallen is onderhandelen van de prijs mogelijk

32 Afzet: verschillende opties LANGE KETEN Veiling - Brava (Kampenhout binnenkort Zellik): werkt recentelijk samen met Greenpartners - Reo (Roeselare): logistiek naar Brava Niet voor de klok, losse verkoop Groothandels en handelshuizen Vb. Biofresh, Biologistic, Eco Veg, Bio Brugs Ommeland, Sinature Rechtstreekse levering aan Bioplanet (depot: Aalst)

33 Afzet: verschillende opties KORTE KETEN Pakketten Voedselteams vzw Levering aan boerderijen met paketten: vb. De Lochting, De Wassende Maan, Hoevewinkel CSA (abonnementensysteem) of zelfpluktuin

34 Interessante websites en andere: ccbt CCBT: Coördinatiecentrum voor Praktijkgericht Onderzoek en Voorlichting Biologische Teelt.

35 Interessante websites en andere: ccbt Communicatie (1 van 2) Project bio bedrijfsvoorlichting 2011: voorlichtingsprojecten door proefcentra: kennisopbouw en kennisdeling centraal CCBT Nieuwsbrief Maandelijkse info over praktijkonderzoek bio Bijdrages vanuit de verschillende praktijkcentra Voor alle bioboeren en geïnteresseerden Digitaal en gratis

36 Interessante websites en andere: ccbt Communicatie (2 van 2) Uniforme verspreiding onderzoeksresultaten Website: - Onderzoeksdatabank - Nieuwe artikels - Informatie over praktijkonderzoek voor bio in Vlaanderen Internationale verspreiding onderzoeksresultaten BioKennis: samenwerking rond nieuwsberichten en Biokennisberichten

37 Interessante websites en andere: ccbt Meer info? CCBTvzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem 09/ Abonneren op nieuwsbrief?

38 Interessante websites en andere sectornieuws teelttechnische info

39 Coördinaten Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw Verantwoordelijke voor bioteelten onder beschutting: Justine Dewitte Karreweg Kruishoutem (Belgium) Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing VIJANDEN van gewassen en hun beheersing 2014-2015 47ste uitgave ONDERZOEK & ADVIES IN LAND-& TUINBOUW INAGRO vzw Ieperseweg 87 8800 RUMBEKE (ROESELARE) T 051 27 32 00 F 051 24 00 20 E info@inagro.be Vijanden

Nadere informatie

Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems

Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems I N S T I T U U T Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems Verantwoording Deze brochure is het resultaat van samenwerking tussen biologische

Nadere informatie

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing

VIJANDEN van gewassen en hun beheersing VIJANDEN van gewassen en hun beheersing 2012-2013 45ste uitgave ANTIGIFCENTRUM Tel. 070 245.245 www.fytoweb.fgov.be Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen evenwel fouten in de aangegeven

Nadere informatie

Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw

Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw Rapport Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw Resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005-2011 November 2013 Sonia Lenders, Joost D hooghe en

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN

INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN > MAART 2013 2 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER CERTIFICERING 6 2. INFORMATIE

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

OOK VOOR DE BODEM CONDITIESCORE EN EEN BEREKEND

OOK VOOR DE BODEM CONDITIESCORE EN EEN BEREKEND OOK VOOR DE BODEM CONDITIESCORE EN EEN BEREKEND RANTSOEN? Gert Van de Ven en An Schellekens Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw Dirk Coomans en Geert Rombouts Vlaamse Overheid, Departement Landbouw

Nadere informatie

Telen zonder spui in de glastuinbouw

Telen zonder spui in de glastuinbouw Telen zonder spui in de glastuinbouw Telen zonder spui in de glastuinbouw een haalbare kaart! Deze praktijkgids kwam tot stand dankzij het ADLO-project: Telen zonder spui in de glastuinbouw Promotor: Proefcentrum

Nadere informatie

Composteren: hoe, wat en waarom? Vlaco-compost brengt leven in uw tuin Praktische tips voor deze milieuvriendelijke bodemverbeteraar

Composteren: hoe, wat en waarom? Vlaco-compost brengt leven in uw tuin Praktische tips voor deze milieuvriendelijke bodemverbeteraar Composteren: hoe, wat en waarom? Vlaco-compost brengt leven in uw tuin Praktische tips voor deze milieuvriendelijke bodemverbeteraar 2 Composteren: Vlaco-compost hoe, brengt wat leven en waarom in uw tuin?

Nadere informatie

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond

Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Zo doen wij dat! Duurzaamheid doorgrond Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen akkerbouwers en verwerkende bedrijven om actief duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren.

Nadere informatie

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak

17 juni 15 Open Dag THEMA DE BODEM ALS BASIS! CropSolutions: Onze klant is de basis. Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak 20 28 Aandacht voor de bodem meer dan ooit noodzaak Goed boeren, goed beheren CropSolutions: Onze klant is de basis THEMA DE BODEM ALS BASIS! 17 juni 15 Open Dag Dit is een speciale uitgave van CZAV en

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 VOORWOORD Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte selectie

Nadere informatie

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen'

Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Klimaat en landbouw Noord- Nederland: 'effecten van extremen' Verslag van onderzoeksfase 2: de invloed van extreme weersomstandigheden op gewassen en landbouwhuisdieren en verkenning van mogelijke adaptatiemaatregelen

Nadere informatie

Koolzaad, het nieuwe goud?

Koolzaad, het nieuwe goud? MINISTERIE van de VLAAMSE GEMEENSCHAP Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie (ABKL) Afdeling Voorlichting Granen, Eiwitrijke en Oliehoudende Gewassen Koolzaad, het nieuwe goud? 2 Koolzaad

Nadere informatie

Groenbemesters en nitraatresidu

Groenbemesters en nitraatresidu Groenbemesters en nitraatresidu Deze brochure kadert in het demoproject Beheersing van nitraatresidu in de akkerbouw: een permanente uitdaging. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie

Nadere informatie

Leven. onder de graszode. Discussiestuk over het beoordelen en beïnvloeden van bodemleven in de biologische melkveehouderij

Leven. onder de graszode. Discussiestuk over het beoordelen en beïnvloeden van bodemleven in de biologische melkveehouderij Leven onder de graszode Discussiestuk over het beoordelen en beïnvloeden van bodemleven in de biologische melkveehouderij Nick van Eekeren Ellen Heeres Frans Smeding Colofon Louis Bolk Instituut, 2003

Nadere informatie

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Biologische appels en peren

Biologische appels en peren Biologische appels en peren Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit Joke Bloksma (redactie, 2003) met medewerking van: Pieterjans Jansonius (LBI), Marleen Zanen (LBI), Jan Peeters (FCH), Gerjan Brouwer (DLV),

Nadere informatie

Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland

Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland Wat natuur de mens biedt Ecosysteemdiensten in Nederland 2 3 Voorwoord Wat natuur de mens biedt Ecosysteemdiensten in Nederland Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), maart 2010 PBL-publicatienummer 500414002

Nadere informatie

En de boer, hij ploegde niet meer?

En de boer, hij ploegde niet meer? En de boer, hij ploegde niet meer? Literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen. Rommie van der Weide, Frans van Alebeek & Rob van den Broek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK

INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK INFORMATIEBLAD ZELF ZAAIEN IS NIET MOELIJK Onze informatiebladen geven uitvoerige technische-informatie en tips over specifieke onderwerpen, welke direct in relatie staan met zaden en zaaien. Zelden stellen

Nadere informatie

Eigen Eiwit Eerst. Onderzoeksrapport. Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij

Eigen Eiwit Eerst. Onderzoeksrapport. Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Eigen Eiwit Eerst Onderzoeksrapport Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Niek Konijn Jelle Koopman Bart Kistemaker Januari 2012 Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Auteurs:

Nadere informatie

Organische stof in de bodem

Organische stof in de bodem Organische stof in de bodem Theorie C1 Wat is organische stof in de bodem? Organische stof in de bodem bestaat uit materiaal zoals bv. oogst- en plantenresten, compost en mest, maar ook het bodemleven

Nadere informatie

Handleiding goed koolstofbeheer

Handleiding goed koolstofbeheer Handleiding goed koolstofbeheer Januari 2013 Petra Rietberg (LBI) Boki Luske (LBI) Anneloes Visser (CLM) Peter Kuikman (Alterra) Project Credits for Carbon Care wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut

Nadere informatie

De Zaaier: Ik laat de grond zijn wie ze is Neem grond mee naar de Winterconferentie Levenskrachten waarnemen Zeewier: rijk én eenzijdig

De Zaaier: Ik laat de grond zijn wie ze is Neem grond mee naar de Winterconferentie Levenskrachten waarnemen Zeewier: rijk én eenzijdig Thema-uitgave 2014 Thema-uitgave van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding De bodem ademt Fosfaatmysterie in de polder Inleven in grond Van

Nadere informatie

Bodemgezondheid in de biologische kasteelt

Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels Willemijn Cuijpers Leen Janmaat Geert-Jan van der Burgt In Nederland vindt het meeste onderzoek voor biologische

Nadere informatie

[gwsbschrmng NUMMER. Terugblik precisiegewasbescherming. Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

[gwsbschrmng NUMMER. Terugblik precisiegewasbescherming. Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging [gwsbschrmng Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging Gewasbescherming, jaargang 41, februari 2010 NUMMER 1 FU N C T I O N E L E AGROBIODIVERSITEIT Terugblik precisiegewasbescherming

Nadere informatie

vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten

vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten vergisting op boerderijschaal techniek, grondstoffen en eindproducten Voorwoord Vlaanderen - en zeker ook West-Vlaanderen - is een

Nadere informatie

Land- en tuinbouwcijfers

Land- en tuinbouwcijfers Land- en tuinbouwcijfers 2012 Land- en tuinbouwcijfers 2012 LEI Wageningen UR Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LEI Wageningen UR Alexanderveld 5, Postbus 29703, 2502 LS s-gravenhage Rabobank 0300090641

Nadere informatie