Handleiding d-basics d-basics b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v."

Transcriptie

1 Handleiding d-basics

2 Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van D-basics b.v. is verboden. De in dit document vermelde namen van bedrijven, producten en diensten die niet aan d-basics b.v. toebehoren, zijn handelsmerken of dienstmerken van de betreffende rechthebbenden. De informatie in deze handleiding is geschreven voor het programma d-basics en de daarbij behorende modules. D-basics b.v. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf wijzigingen en verbeteringen in producten en in de functies en mogelijkheden van de in dit document beschreven producten en/of dit document zelf; aan te brengen. De inhoud van dit document wordt verstrekt in de toestand waarin deze verkeert. Behalve waar de toepasselijke wetgeving dit vereist, worden met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document geen garanties gegeven, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. D-basics b.v. behoudt zich het recht voor dit document op ieder gewenst moment zonder kennisgeving vooraf te herzien of in te trekken. d-basics b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of inkomsten of voor bijzondere of incidentele schade, gevolgschade of indirecte schade, door welke oorzaak ook. Geprint: februari 2015

3 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 2 Hoofdstuk II Installatie De eerste stappen De Installatie procedure Registratie De eerste keer inloggen Netwerk installatie Installatie van updates 11 Hoofdstuk III Beheer administraties Aanmaken van administraties Openen van administraties Verwijderen van administraties Instellingen koppeling boekhoudpakket 17 Hoofdstuk IV Beheer informatie Importeren gegevens Koppelen grootboekrekeningen Beheer debiteureninformatie Beheer crediteureninformatie Koppelen ISO codes Koppelen INFO codes 38 Hoofdstuk V Overzichten Printen Exporteren naar Excel Zoeken in lijsten 42 Hoofdstuk VI Modules Collect Corporate Cashflow Corporate QuickScan Corporate Risk Monitor D/C analyse Tax 131

4 II Handleiding d-basics... 7 RAM 145 Hoofdstuk VII Aanmaken data bestanden Openen van de exportmodule Instellen van de exportmodule Aanmaken en versturen van databestanden 167 Hoofdstuk VIII Instellingen Database beheer Kopiëren administratie Netwerk verbindingen Taal instellen Gebruikersbeheer Gebruikersrechten administraties Standaard instellingen printen Grafiek kleuren Internet settings Automatisch importeren, exporteren en versturen Invullen gegevens licentiehouder Support 207 Hoofdstuk IX Bijlagen Geavanceerde instellingen koppeling boekhoudpakket Gebruik van filters Handmatig toevoegen aanvullende gegevens Debiteuren dag-voortgangsbestand Gebruik van de module File Merger Import Wizards Meldingen log bestand Specificatie bestandsformaten belastingdienst Aanvragen KPN BAPI certificaat 245 Index 253

5 Inleiding Hoofdstuk I

6 2 1 Handleiding d-basics Inleiding Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van d-basics, een programma voor het automatisch verzamelen, analyseren en versturen van financiële bedrijfsgegevens. Verzamelen D-basics biedt de mogelijkheid tot het leggen van een koppeling met een groot aantal boekhoudpakketten. Via deze koppelingen kan middels 'een druk op de knop' financiële informatie vanuit het boekhoudpakket naar d-basics worden gekopieerd. Analyseren D-basics kan worden uitgebreid met modules die zijn gericht op het verschaffen van inzicht in het presteren van een onderneming of het automatiseren van bewerkelijke administratieve processen. Versturen De door d-basics verzamelde en geanalyseerde gegevens kunnen in verschillende standaard formaten worden geëxporteerd. Deze databestanden kunnen automatisch worden verstuurd naar externe partijen als de belastingdienst, factormaatschappijen, banken, credit managers en andere financiële dienstverleners.

7 Installatie Hoofdstuk II

8 4 2 Handleiding d-basics Installatie Dit hoofdstuk beschrijft de installatie van d-basics. Hierbij zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: Eerste stappen Installatieprocedure Registratie Inloggen Netwerkinstallatie Installatie van updates

9 Installatie De eerste stappen D-basics kan op twee manieren worden geïnstalleerd. Met behulp van een via Internet verkregen installatiebestand of met een Cd-rom. I. Installatie via download Bij dit installatietype moeten de voor het installeren van d-basics vereiste bestanden via de website van d-basics worden gedownload. De benodigde bestanden zijn: Het installatiebestand voor de volledige installatie (dbscsins.exe) De handleiding Een verkorte handleiding (Quick Reference Card) waarin het instellen van de koppeling tussen dbasics en het boekhoudpakket wordt beschreven Een stappenplan Bij het downloaden wordt de keuze geboden tussen het 'openen' of 'opslaan' van het bestand. Kies voor de optie 'Opslaan' en selecteer vervolgens de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen (en later eenvoudig kan worden teruggevonden). Zodra de download is voltooid, kan de installatie worden opgestart door op het installatiebestand te dubbelklikken. De installatiebestanden worden nu uitgepakt waarna de installatieprocedure automatisch start. II. Installatie met Cd-rom Bij de installatie met een Cd-rom kan gebruik worden gemaakt van het installatie programma. Dit programma start automatisch nadat de Cd-rom in de Cd-romspeler is geplaatst. Indien de Cd-romspeler geen 'Autorun' ondersteunt, moet het installatieprogramma handmatig worden opgestart. Dubbelklik hiervoor het bestand 'dbasics.exe' op de installatie Cd-rom. Het installatieprogramma opent het volgende scherm: Dit scherm biedt de volgende mogelijkheden: Keuze taal De taal waarin de op de Cd-rom meegeleverde documentatie wordt weergegeven is afhankelijk van de geselecteerde taal. Installeren d-basics Door op deze knop te klikken wordt de installatieprocedure van d-basics gestart.

10 6 Handleiding d-basics Handleiding Klik op de knop 'Handleiding' om de d-basics handleiding te openen. Opmerking: Voor het lezen van de handleiding is het programma 'Acrobat Reader' vereist. Een gratis kopie van Acrobat Reader is te verkrijgen via de website van Adobe. Verkorte handleidingen (QRC's) Het instellen van de koppeling voor het automatisch inlezen van de gegevens verschilt per boekhoudpakket. Voor ieder boekhoudpakket is daarom een verkorte handleiding beschikbaar die op de bijzonderheden van deze koppeling ingaat. Druk op de knop 'Verkorte handleidingen' om de map met verkorte handleidingen te openen. Licentieovereenkomst Het gebruik van d-basics gebeurt onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de licentieovereenkomst. Druk op de knop 'Licentieovereenkomst' om dit document te openen en lees het zorgvuldig door. Stoppen Hiermee wordt de installatieprocedure beëindigd.

11 Installatie De Installatie procedure De installatieprocedure van d-basics bestaat uit twee onderdelen: I. De d-basics Set-up Wizard De installatieprocedure kan worden gestart door te dubbelklikken op het via Internet verkregen installatiebestand (dbscsins.exe) of via de knop 'Installeren d-basics' in het menu van de installatie Cdrom. De daadwerkelijke installatie wordt verzorgd door de Set-up Wizard, deze doorloopt de volgende 7 stappen: Stap 1: Keuze taal Voorafgaand aan het opstarten kan de taal worden gekozen waarin de de Set-up wizard moet worden uitgevoerd. Stap 2: Startscherm Na het kiezen van de taal verschijnt het startscherm, hier wordt de mogelijkheid geboden de installatie te starten of af te breken. Klik op 'Volgende' (of 'Next') om naar het volgende scherm te gaan. Stap 3: Licentie overeenkomst Het gebruik van d-basics gebeurt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst. D-basics kan slechts worden geïnstalleerd indien u deze voorwaarden accepteert. Klik na het accepteren van de voorwaarden op 'Volgende' (of 'Next') om naar het volgende scherm te gaan. Stap 4: Keuze installatie map In dit scherm kan worden aangegeven waar d-basics moet worden geïnstalleerd. De standaardlocatie is 'c:\program files\d-basics\', het wordt afgeraden d-basics op een andere locatie te installeren. Belangrijk: Indien d-basics op verschillende computers zal worden gebruikt, moet één centrale database worden aangemaakt, zie ook de Netwerkinstallatie. Stap 5: Snelkoppeling in startmenu In dit scherm kan worden aangegeven of er een snelkoppeling in het startmenu van Windows moet worden aangemaakt en in welke map deze snelkoppeling moet worden opgeslagen. Het wordt afgeraden de standaardinstellingen te wijzigingen. Stap 6: Overige snelkoppelingen Bij de installatie van d-basics kunnen snelkoppelingen voor het opstarten van het programma worden aangemaakt op het bureaublad en in de werkbalk 'Snel starten' (indien aanwezig in de gebruikte Windows versie). Stap 7: Starten installatie Het laatste scherm van de Set-up Wizard geeft een overzicht van de instellingen. Controleer de instellingen en klik vervolgens op 'Install' om de installatie te starten. Start de computer - na het voltooien van de installatie - opnieuw op om de installatie te voltooien. Na het herstarten kan d-basics via één van de d-basics snelkoppelingen worden opgestart.

12 8 2.3 Handleiding d-basics Registratie Menu opties: Licentie, d-basics registreren D-basics functioneert alleen indien het programma op de juiste manier is geregistreerd. Zolang de registratiegegevens niet of onvolledig zijn ingevuld verschijnt direct na het opstarten van d-basics het registratiescherm in beeld. Er zijn twee mogelijkheden: invoeren registratie gegevens of installeren demo versie. I. Invoeren registratiegegevens Neem bij het invullen van dit scherm de registratiegegevens exact over van de licentievoucher of de met registratiegegevens. Let hierbij op het gebruik van hoofdletters en leestekens. Opmerkingen: Indien u de licentiesleutel via heeft ontvangen kunt u deze in één keer in d-basics plakken door de regels met de licentienaam en licentiecodes in z'n geheel te kopiëren (Ctrl+C) en vervolgens op de knop "Paste key" te klikken. Indien de licentiegegevens goed zijn gekopieerd worden de van toepassing zijnde licentievelden in één keer bijgewerkt. De maatwerkcode hoeft alleen te worden ingevuld indien aan d-basics op uw verzoek een specifieke functionaliteit is toegevoegd. Laat het invulvak 'Maatwerkcode' leeg indien van dergelijke functionaliteit geen sprake is. II. Installeren demo versie Selecteer voor het installeren van een demoversie de optie 'DEMO evalueren'. In dit geval zal d-basics automatisch een demo administratie aanmaken en de voor het evalueren benodigde functionaliteit activeren. Belangrijk: Geregistreerde gebruikers die een evaluatieversie van d-basics willen installeren moeten de evaluatieversie niet op de computer installeren waarop de geregistreerde versie van d-basics is geïnstalleerd. Bij het installeren van de evaluatieversie worden de bestaande registratiegegevens overschreven, hierdoor wordt de mogelijkheid tot het importeren van informatie uit het boekhoudpakket uitgeschakeld.

13 Installatie De eerste keer inloggen Menu opties: 'Bestand', 'Inloggen' Toegang tot d-basics kan worden afgeschermd met een wachtwoord. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet bij het inloggen een gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevuld. Eerste keer inloggen Als d-basics voor de eerste keer wordt opstart moet met de gebruikersnaam 'administrator' worden ingelogd. Vul hierbij geen wachtwoord in. Uitloggen Nadat men is ingelogd kan men uitloggen via de menu opties 'Bestand', 'Uitloggen'.

14 Handleiding d-basics Netwerk installatie Als d-basics vanaf verschillende computers in een netwerk moet worden gebruikt is het van belang dat de verschillende installaties met één centrale database werken. Alvorens d-basics kan worden ingesteld voor het gebruik van een centrale database moet de installatieprocedure - op iedere computer waarop d-basics zal worden gebruikt - succesvol zijn voltooid. Voor de netwerkinstallatie moeten vervolgens de volgende stappen worden doorlopen: Stap 1: Aanmaken centrale database Menu opties: 'Systeem', 'Database' Via de eerste computer die wordt ingesteld voor netwerkgebruik moet de centrale database worden aangemaakt. Open hiervoor het scherm 'Database' via de menu opties 'Systeem', 'Database' en klik op de knop 'Set-up' om de d-basics Database Wizard op te starten. Maak met behulp van de Database Wizard de centrale database aan op een netwerklocatie die ook toegankelijk is voor de overige computers waarop d-basics zal worden gebruikt. Indien voor het databasetype Access is gekozen, moet bij het doorlopen van de Wizard worden aangegeven waar de database moet worden opgeslagen. Verwijs hier naar een locatie die vanaf de verschillende computers toegankelijk is (bijvoorbeeld een gedeelde map op de server). Stap 2: Aanmaken administratie(s) Menu opties: 'Bestand', 'Nieuwe administratie' Na het inrichten van de centrale database moet(en) in d-basics opnieuw de administratie(s) worden aangemaakt waarin de uit het boekhoudpakket geïmporteerde gegevens worden opgeslagen. Stap 3: Instellen overige computers Na het doorlopen van de hiervoor beschreven stappen, moet d-basics op de overige computers worden ingesteld op het gebruik van de centrale database. Open hiervoor (na volledige installatie van dbasics) het scherm 'Database' (menu opties 'Systeem', 'Database') en vul het bestandenpad in dat verwijst naar de gedurende stap 1 aangemaakte centrale Access database (of stel de verbinding met de SQL server in). Na het instellen van de database kunnen de in de centrale database aangemaakte administraties worden geopend.

15 Installatie Installatie van updates Menu opties: 'Help', 'Support' Aangezien voortdurend nieuwe koppelingen met boekhoudpakketten aan d-basics worden toegevoegd en bestaande koppelingen als gevolg van versiewijzigingen van boekhoudpakketten worden aangepast, volgen de versies van d-basics elkaar snel op. Het is daarom raadzaam regelmatig de nieuwste versie van d-basics te installeren. Deze update kan worden geïnstalleerd via het scherm 'Support' (menu opties 'Help', 'Support'). Een update van d-basics kan op drie verschillende manieren worden geïnstalleerd: de Auto update, de Laatste updateen de Volledige installatie. Opmerking: Het is mogelijk dat bepaalde netwerkinstellingen het downloaden van updates via het Supportscherm verhinderen. In dat geval kan het installatiebestand voor de update worden gedownload via de website van d-basics Auto update Met behulp van de Auto update functie kan de meest recente versie van d-basics volledig automatisch worden geïnstalleerd. Doorloop hiervoor de volgende stappen: 1. Klik op de knop 'Auto update' om de meest recente versie van d-basics te downloaden. 2. Zodra het downloaden is voltooid wordt d-basics automatisch afgesloten en verschijnt het installatiescherm van de Set-up Wizard in beeld. Klik vervolgens op 'Next' om de update procedure te starten. 3. In het tweede scherm van de Set-up Wizard wordt de licentie overeenkomst weergegeven. De installatie van de update kan pas worden voortgezet nadat men zich akkoord heeft verklaard met de bepalingen van deze overeenkomst. 4. Geef ten slotte in het derde scherm van de Set-up Wizard aan op welke locatie d-basics is geïnstalleerd en klik vervolgens op 'Next' om de update te installeren. Nadat de update is geïnstalleerd wordt d-basics automatisch opgestart.

16 Handleiding d-basics Laatste update De 'Laatste update' bevat slechts het minimale vereiste voor het updaten van d-basics. Deze updatemethode is daarom alleen geschikt in de situatie dat d-basics al is geïnstalleerd. Doorloop voor het installeren van de 'Laatste update' de volgende stappen: Klik op de knop 'Download laatste update' om het updatebestand te downloaden (of download het installatiebestand via de website van d-basics). 2. Er volgt nu een melding dat d-basics moet worden afgesloten. Klik op OK om deze melding te sluiten, kies vervolgens de optie 'Opslaan' (of 'Save') en selecteer ten slotte de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen. 3. Sluit d-basics af alvorens de volgende stap uit te voeren. 4. Klik na het voltooien van de download op 'Open' (of dubbelklik op het via Internet verkregen bestand) en klik vervolgens op 'Next' om de update procedure te starten. 5. In het tweede scherm van de Set-up Wizard wordt de licentie overeenkomst weergegeven. De installatie van de update kan pas worden voortgezet nadat men zich akkoord heeft verklaard met de bepalingen van deze overeenkomst. 6. Geef in het derde scherm van de Set-up Wizard aan op welke locatie d-basics is geïnstalleerd. 7. Klik vervolgens op 'Next' om de update te installeren. Nadat de update is geïnstalleerd wordt dbasics automatisch opgestart. Volledige installatie De 'Volledige Installatie' bevat zowel de bestanden die nodig zijn om de installatie van d-basics opnieuw uit te voeren als de voor het functioneren van d-basics vereiste ondersteunende Windows componenten. Doorloop voor de 'Volledige Installatie' de volgende stappen: Klik op de knop 'Download laatste volledige installatie' om het updatebestand te downloaden (of download het installatiebestand via de website van d-basics). 2. Kies in het volgende scherm voor de optie 'Opslaan' (of 'Save') en selecteer de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen. 3. Sluit d-basics af alvorens de volgende stap uit te voeren. 4. Klik na het voltooien van de download op 'Open' (of dubbelklik op het via Internet verkregen bestand). 5. De installatieprocedure van d-basics wordt nu opgestart. Updates en netwerkinstallaties Als bij het installeren van d-basics voor een netwerkinstallatie is gekozen, is het van belang dat op iedere computer dezelfde versie van d-basics is geïnstalleerd. Bij het opstarten van d-basics wordt gecontroleerd of de juiste versie van d-basics wordt gebruikt. Is er sprake van een oude versie, dan moet een update worden geïnstalleerd alvorens van d-basics gebruik kan worden gemaakt. Installeer de update van d-basics daarom gelijktijdig op alle werkstations (hiermee wordt voorkomen dat doorlopend wordt gevraagd een update te installeren).

17 Beheer administraties Hoofdstuk III

18 14 3 Handleiding d-basics Beheer administraties Dit hoofdstuk beschrijft het beheren van administraties. Hierbij zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: Aanmaken of wijzigen van administraties Openen van administraties Verwijderen van administraties Instellingen koppeling boekhoudpakket 3.1 Aanmaken van administraties Menu opties: 'Bestand', 'Nieuwe administratie' De eerste stap in het aanmaken van een nieuwe administratie is het vastleggen van een aantal gegevens die betrekking hebben op de administratie. Dit gebeurt via het scherm 'Administratie', dat bestaat uit drie tabs: Bedrijfsgegevens, Contacts en notificatie. De informatie op de tweede en derde tab hoeft slechts in een beperkt aantal gevallen te worden ingevuld, in de overige gevallen is de functionaliteit van deze tabs uitgeschakeld. Bedrijfsgegevens Op de tab 'Bedrijfsgegevens' - die bestaat uit drie sub-tabs - wordt een aantal gegevens van de onderneming vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt bij het printen van documenten, het wordt daarom aangeraden de gegevens zo compleet mogelijk in te in te vullen. Contacts Bepaalde modules van d-basics bieden de mogelijkheid - via - automatisch informatie te versturen naar hiertoe aangewezen contactpersonen. Op de tab 'Contacts' kan worden ingesteld welke contactpersonen deze s moeten ontvangen. Selecteer hiervoor in de rechter kolom een contactpersoon en verplaats deze naar de linker kolom (druk hiervoor op de knop: ). Verder biedt deze tab de mogelijkheid een contactpersoon als relatiebeheerder te koppelen aan de administratie. Contactpersonen moeten eerst worden aangemaakt alvorens ze aan een administratie kunnen worden gekoppeld, zie ook 'Beheer contactpersonen'.

19 Beheer administraties 15 notificatie De via verstuurde notificaties kunnen ook worden verstuurd naar degene die optreedt als contactpersoon/beheerder voor de administratie. Vul hiervoor het adres van de contactpersoon in en selecteer de notificaties die moeten worden verstuurd (het is mogelijk dat het adres al is ingevuld) Klik na het invullen van de gegevens op 'OK' of 'Toepassen'. D-basics past nu automatisch de database aan, zodat deze geschikt is voor het opslaan van de gegevens van de nieuwe administratie. Na het aanmaken van de database wordt automatisch het scherm 'Boekhouding' geopend. Via dit scherm kan de koppeling met het boekhoudpakket worden ingesteld. Na het instellen van de koppeling met het boekhoudpakket is de administratie klaar voor gebruik. Opmerkingen: Het is mogelijk dat in een boekhoudpakket meerdere administraties worden gevoerd. Voor iedere in het boekhoudpakket gevoerde administratie - waaruit d-basics informatie moet importeren - moet een aparte administratie worden aangemaakt in d-basics. Administraties die niet langer actief worden gebruikt kunnen met behulp van de optie "Inactief" (rechtsboven in het scherm) als inactief worden gekwalificeerd. Dit heeft tot gevolg dat de administratie niet meer wordt getoond in de lijst van actieve administraties (zie ook "Openen van administraties"). 3.2 Openen van administraties Menu opties: 'Bestand', 'Openen administratie' Na het inloggen wordt automatisch het scherm geopend waarin de administratie kan worden gekozen die moet worden geopend. Selecteer de gewenste administratie en klik op 'OK'. Opmerkingen: Het scherm 'Openen administratie' kan opnieuw worden geopend via de hierboven genoemde menu opties. Bij het openen van een administratie wordt een eventueel reeds geopende administratie automatisch gesloten. Indien nog geen administratie is aangemaakt wordt het scherm 'Administratie' i.p.v. 'Openen administratie' geopend zodat alsnog een administratie kan worden aangemaakt. Per administratie wordt de datum weergegeven waarop de laatste import actie heeft plaatsgevonden. Standaard worden alleen actieve administraties getoond. Voor het openen van een inactieve administratie moet via het uitvouwmenu "Huidige weergave" (rechtsboven) de optie "Inactieve administraties" worden geselecteerd.

20 Handleiding d-basics Verwijderen van administraties Menu opties: 'Bestand', 'Verwijderen administratie' Volg voor het verwijderen van een administratie de volgende procedure: 1. Open het scherm 'Verwijderen administratie'. 2. Selecteer de te verwijderen administratie en klik op 'Verwijderen'. 3. Bevestig dat de administratie moet worden verwijderd. Opmerkingen: Het verwijderen van een administratie kan niet worden teruggedraaid. Indien de verwijderde administratie opnieuw moet worden geïmporteerd, moet deze eerst opnieuw worden aangemaakt. Een alternatief voor het verwijderen van een administratie is het 'Inactief' maken van een administratie, daarmee verdwijnt de administratie uit de dagelijkse work flow maar blijft de historie behouden.

21 Beheer administraties Instellingen koppeling boekhoudpakket Menu opties: 'Administratie', 'Boek houdpak k et' D-basics maakt gebruik van automatisch uit het boekhoudpakket geïmporteerde financiële informatie. Alvorens deze informatie uit het boekhoudpakket kan geïmporteerd moet de koppeling tussen d-basics en de database van het boekhoudpakket tot stand worden gebracht. Open hiervoor het scherm 'Boekhoudpakket'. en leg hier de volgende instellingen vast: Valuta, land en taal Kies hier de waarden zoals standaard gebruikt in het boekhoudpakket (en de administratie) waarmee de koppeling tot stand wordt gebracht. Financieel Pakket Kies de optie "Boekhouding" en selecteer het van toepassing zijnde boekhoudpakket. Alleen de boekhoudpakketten waarvoor een abonnement is afgesloten kunnen worden geselecteerd. Instellingen per boekhoudpakket De manier waarop de koppeling met de database van het boekhoudpakket tot stand moet worden gebracht is afhankelijk van het type database dat door het boekhoudpakket wordt gebruikt. Globaal genomen zijn er vier soorten koppelingen: een koppeling met een SQL Server database een koppeling via een ODBC koppeling rechtstreeks inlezen uit de databasebestanden importeren van door het boekhoudpakket samengestelde databestanden Opmerkingen: Voor gedetailleerde informatie over de koppeling tussen d-basics en een specifiek boekhoudpakket wordt verwezen naar de Quick Reference Cards. Deze kunnen via de website van d-basics worden gedownload. Als het niet mogelijk is gegevens rechtstreeks uit de database van het boekhoudpakket te importeren, biedt d-basics als alternatief de mogelijkheid gegevens te importeren met behulp van door het boekhoudpakket aangemaakte databestanden. De hierbij te gebruiken instellingen worden vastgelegd met behulp van een Import Wizard.

22 18 Handleiding d-basics Indeling boekperiode Selecteer hier de periode indeling zoals deze wordt gehanteerd in de administratie die door d-basics moet worden geïmporteerd. Time out settings Zoekopdrachten in een database moeten standaard binnen 30 seconden een resultaat opleveren. Om te voorkomen dat een zoekopdracht oneindig doorloopt wordt de opdracht na 30 seconden afgebroken. Bij grote databases met veel informatie is de periode van 30 seconde soms te kort voor het afronden van een zoekopdracht. In dat geval volgt een time out melding. Dit euvel kan worden verholpen door de time out periode op te rekken. Druk hiervoor op de knop 'Time out settings' en pas vervolgens de instellingen aan (bij voorbeeld 60 seconden). Geavanceerde instellingen De uit het boekhoudpakket geïmporteerde financiële gegevens moeten in bepaalde gevallen door dbasics op bijzondere wijze worden bewerkt. Via de knop 'Advanced' kunnen de toe te passen bewerkingen worden geselecteerd. Verbinding maken via dial-up networking D-basics biedt de mogelijkheid via "Dial up networking" verbinding te maken met de database van een boekhoudpakket of gegevens te versturen. Zie voor het instellen van "Dial up networking" het scherm 'Netwerk verbindingen'.

23 Beheer administraties Instellingen koppeling SQL Server Bij dit type koppelingen is de informatie van het boekhoudpakket opgeslagen in een SQL Server database. Voor het tot stand brengen van een koppeling met dit type database zijn de volgende gegevens vereist: Server Vul hier de naam of het IP adres in van de SQL Server die de database bevat van de administratie waarvan de informatie moet worden geïmporteerd (druk op de knop 'Servers' voor een lijst van de op het netwerk aanwezige SQL servers). Gebruikersnaam en wachtwoord Vul de naam en het wachtwoord in van een gebruiker die toegang heeft tot de hierboven beschreven SQL Server. Let op, gewone netwerkgebruikers hebben deze bevoegdheid veelal niet. Voor het aanmaken en beheren van database gebruikers moet gebruik worden gemaakt van de Enterprise Manager / SQL Server Management Studio, dit is een onderdeel van Microsoft SQL Server. Als gebruik kan worden gemaakt van Windows authentificatie - dit is afhankelijk van de instelling van de SQL Server - dan is het invullen van de gebruikersnaam en het wachtwoord niet nodig. Wel moet in dat geval de Windows gebruiker in ieder geval leesrechten hebben voor de database waaruit informatie moet worden geïmporteerd. Database Selecteer hier de database waarin de gegevens zijn opgeslagen van de administratie die moet worden geïmporteerd. Het is bij bepaalde pakketten niet nodig/mogelijk de database te selecteren. DBOwner Indien bij het aanmaken van de database voor een afwijkende database eigenaar (DBO) is gekozen, moet hier de naam van deze eigenaar worden ingevoerd. Over het algemeen wordt bij het aanmaken van een database de standaard waarde gebruikt. In dat geval hoeft hier niets te worden ingevuld. Administratie Vul hier de naam in van de in te lezen administratie. Het is bij bepaalde pakketten niet nodig/mogelijk de naam van de administratie in te voeren.

24 Handleiding d-basics Instellingen koppeling ODBC koppeling Bij dit type koppelingen moet bij het importeren van gegevens uit de database van het boekhoudpakket gebruik worden gemaakt van een ODBC driver. Bij bepaalde boekhoudpakketten wordt deze ODBC driver standaard meegeleverd, zo niet dan moet deze apart worden aangeschaft. De ODBC driver moet voorafgaand aan het installeren van d-basics worden geïnstalleerd. Vervolgens moet er een system DSN (of user DSN) worden aangemaakt die de mogelijkheid biedt een koppeling te leggen met de database van de administratie waarvan de informatie moet worden geïmporteerd. Voor het installeren en instellen van de ODBC koppeling wordt verwezen naar de bij de ODBC driver geleverde documentatie. Na het instellen van de ODBC koppeling moeten in d-basics de volgende instellingen worden vastgelegd: DataSourceName Vul hier de naam in van de System (of User) DSN waarlangs d-basics de database van de in te lezen administratie moet benaderen. Gebruikersnaam en wachtwoord Bij het benaderen van een database via een ODBC driver moet veelal een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgegeven. Geef aan of hierbij gebruik moet worden gemaakt van de inloggevens zoals die werden vastgelegd bij het aanmaken van de DSN of dat gebruik moet worden gemaakt van afwijkende inloggevens. Vul in het laatste geval de te gebruiken inloggegevens (naam en wachtwoord) in. Use RDO Voor het benaderen van een database kan van verschillende methodieken gebruik worden gemaakt. Standaard wordt gebruik gemaakt van 'ADO'. Omdat oudere databases deze methodiek niet ondersteunen, biedt d-basics tevens de mogelijkheid gebruik te maken van het tragere 'RDO'. Selecteer deze optie alleen indien de standaard methodiek van d-basics niet wordt ondersteund. Prompt Met behulp van deze instelling kan worden aangegeven wanneer het inlogscherm van de ODBC driver moet worden getoond. De standaard waarde is: 'Complete required', wijzig deze enkel op aanwijzing van de d-basics helpdesk. Database Vul hier de naam van de database in waarin de in te lezen administratie is opgeslagen. Het invullen van dit veld is niet altijd verplicht, dit is afhankelijk van de ODBC koppeling. Administratie Vul hier de naam van de in te lezen administratie in. Het invullen van dit veld is niet altijd verplicht, dit is afhankelijk van de ODBC koppeling.

Handleiding d-basics d-basics b.v.

Handleiding d-basics d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig.

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig. - Installatie update d-basics Inleiding Aangezien voortdurend nieuwe koppelingen met boekhoudpakketten aan d-basics worden toegevoegd en bestaande koppelingen als gevolg van versie wijzigingen van boekhoudpakketten

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding Corporate Rating Risk Monitor. 2013 d-basics b.v.

Handleiding Corporate Rating Risk Monitor. 2013 d-basics b.v. Handleiding Corporate Rating Risk Monitor Handleiding Corporate Rating Risk Monitor Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v.

Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten. 2012 d-basics b.v. Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten 2 1 Aanvragen en in gebruik nemen KPN BAPI-certificaten Inleiding De module TAX wisselt berichten uit met de Belastingdienst. Hierbij werden aanvankelijk

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Installatie Excel Controller voor Exact Online

Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden LICENTIE ACCOUNTVIEW 9.3 - NOI Installatie-instructie AccountView 9.3 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 02-2014 Om AccountView 9.3 van Visma Software te installeren

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2

INHOUDSOPGAVE. VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 INHOUDSOPGAVE VIRUSSCANNER 2 Tijdelijk uitschakelen 2 Configuratie virusscanner 2 LOKALE INSTALLATIE 3 imuis installeren via download 3 imuis voor de eerste keer starten 8 HELPFUNCTIE EN SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.2 MU Installatiehandleiding dealerdemo Maart 2016 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Installatie

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Installatie van Sprinter2000 Installatie van Sprinter2000 1. Vóór de installatie Voordat we met de installatie kunnen

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van d-basics

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum

Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Het betaalbare urenregistratie pakket. www.perorder.nl Geuze Automatisering Papendrecht SuppliesSupplies Bedum Per Order met SnelStart!Garage koppeling Inhoudsopgave (wanneer u deze handleiding als pdf

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden

Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden Installatie-instructie programma AccountView 9 met les- en examenbestanden bij de NOI-methode voor BKB en computerboekhouden 09-2010 Om AccountView 9 te installeren moet u beschikken over een Windows-pc

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S 1. Introductie Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren. Door het combineren van

Nadere informatie

Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk

Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 4.0 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 15 februari

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Act! importer handleiding

Act! importer handleiding Act! importer handleiding Beschrijving: De Importer is een plugin voor het programma Act!. Hiermee is het mogelijk om automatisch tekstbestanden te importeren in uw Act! database. De tekstbestanden kunnen

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie