Tips voor betere maan-lezers kern 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tips voor betere maan-lezers kern 6"

Transcriptie

1 Tips voor betere maan-lezers kern 6 In het artikel Betere maan-lezers (Digiregie/Artikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die wel een grotere leesvaardigheid hebben dan de kinderen die de basislijn volgen Om hiaten te voorkomen, blijven deze leerlingen bij de maan-aanpak Het is echter belangrijk hen extra uitdaging aan te bieden zodat zij gemotiveerd blijven Ze zijn snel klaar met hun werk, behalen met gemak goede resultaten op de toetsen, en willen en kunnen meer doen met de leesvaardigheden die zij al hebben Susan van der Linden opgebouwd In het eerdergenoemde artikel Betere maan-lezers staan tips die u in alle kernen kunt gebruiken voor deze doelgroep Ook worden daarin per kern suggesties gegeven voor vervolgactiviteiten voor betere maan-lezers Dit artikel is het zesde van een serie artikelen waarin voor aanvullende en gedetailleerdere tips voor de betere maan-lezers worden beschreven Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten Extra uitdaging met basismaterialen Actuele letterkennis en leesvaardigheid op peil houden In de voorgaande artikelen gaven we onderstaande tips voor kinderen die niet aansluiten bij de zonleerlijn maar wel behoefte hebben aan extra uitdaging Waarschijnlijk hebben deze kinderen al algehele letterkennis en is het lezen van woorden met clusters (zoals stoel en kaars) geen probleem Het klikklakboekje van deze kinderen is volledig gevuld Deze kinderen hebben nog steeds uitdaging door de volgende activiteiten: Werken met keuzeopdrachten van de software Woorden maken met behulp van de extra letters die al in hun klikklakboekje zijn opgenomen Woorden, zinnen en tekstjes maken op de magnetische letterdoos De herhaalpagina (5 stippen) en de snuffelpagina (6 stippen) van Veilig & vlot lezen, nadat de basispagina s goed geoefend zijn Extra opdrachten maken uit Veilig gespeld De kinderen leggen niet alleen de woorden maar ook de zinnen Vrij kiezen van leesboeken Observeer daarbij wel of ze een passend boek kiezen Vervolgopdrachten die voortkomen uit integratielessen In de integratielessen van kern 6 worden activiteiten beschreven waarin het thema Verhalen in je buik centraal staat Ook het thema Feest kan gekoppeld worden aan deze kern Kern 6 zal in de meeste gevallen immers in de maand december worden aangeboden, de maand waarin vooral de feestdagen vallen Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 1 van 8

2 Veilig leren lezen Digiregie Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 4 van 8 Veilig leren lezen Digiregie Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 5 van 8 Veilig leren lezen Digiregie Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 6 van 8 Veilig leren lezen Digiregie Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 5 van 8 Veilig leren lezen Digiregie Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 6 van 8 Gedurende de integratielessen van deze kern gaan groepjes kinderen in een heterogene setting met dit thema en met woorden bij dat thema aan de slag Veel activiteiten hebben een open karakter en geven daarmee ruimte aan uitwerkingen op basis van de eigen mogelijkheden Betere maanlezers kunnen deze activiteit voortzetten of uitbreiden als vervolgopdracht na de basisopdrachten van de basisles Activiteiten van kern 6 die geschikt zijn om deze uitdaging aan deze kinderen aan te bieden, lichten we er even uit Lesdag 2: letters op de thematafel Op lesdag 2 wordt de start gemaakt van het inrichten van een thematafel Die thematafel kan een verzameling zijn van allerlei boeken en materialen, waarbij alle letters die kinderen hebben geleerd centraal staan Een van de suggesties is, dat er een letterslinger wordt gemaakt Ook in het artikel Tips voor betere maanlezers kern 1 stonden kopieerbladen van enkele letters en misschien is deze slinger in de loop van de kernen uitgebreid met alle letters Dan is dit al de start van het versieren van de thematafel De letters van kern 6 komen daar uiteraard ook bij Maar er zijn meer mogelijkheden om rondom het thema letters vervolgopdrachten te creëren Zo kun je van elke letter een letterblad maken die gezamenlijk een groot letterboek gaan vormen Laat kinderen een letter uitzoeken van het letterbord en laat ze een A4-blad vol tekenen, schrijven en plakken met van alles wat rondom die letter te vinden is Stimuleer dat ook bij de tekeningen de woorden worden geschreven Kopieerblad 1 geeft de mogelijkheid om deze klus te verdelen Kinderen kiezen de letter waarvan ze een letterblad gaan maken Ze zetten hun naam achter die letter op kopieerblad 1 Dat blad hangt bij de thematafel De bladen die klaar zijn kunnen in een postbakje worden verzameld Aan het einde van de klus, als alle letters zijn verwerkt, kunnen de bladen worden gebundeld tot een boek Kopieerblad 1 is de inhoudsopgave Met een tekenwedstrijd voor het maken van de leukste omslag wordt het boek uiteindelijk compleet kopieerblad 1 letterboek Dierenslinger i-k-m kopieerblad 1 i m kopieerblad 2 kopieerblad 3 Dierenslinger s-p-aa Dierenslinger r-e-v a s e p aa r i k m s p aa r e v oo ee uu ij oe eu ie ou v n t b d z h w kopieerblad 2 zoek de kleuren kleur de letters van een kleur met die kleur, dus rood wordt rood zoek: au j rood grijs paars blauw zwart ui l groen geel oranje bruin ei g r o o d g e e l Kopieerbladen uit Tips voor betere maanlezers kern 1 k f b g r o e n r e r p a a r s g e u n n b l a u w Kopieerblad 1 i b j o g r ij s n o e z w a r t g welke letters zijn wit? maak dat hier: Kopieerblad 2 Lesdag 8: zoek de kleuren Kopieerblad 2 is een woordzoeker waarin de woorden van de diverse kleuren moeten worden gezocht Kinderen kleuren de hokjes met letters van de woorden met de kleur van dat woord (dus rood wordt met rood ingekleurd, blauw met blauw enzovoort) Uiteindelijk blijven enkele letters wit Die letters vormen samen ook weer een woord (regenboog) dat betrekking heeft op kleur Alhoewel dit blad gedurende de hele kern 6 kan worden gemaakt sluit het thematisch wel aan op de integratieles van lesdag 8 Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 2 van 8

3 Veilig leren lezen Digiregie Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 7 van 8 Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 8 van 8 een woord + een letter = ook een woord koop + n = kopieerblad 3 Tussentijds overstappen naar de zon-leerlijn? boek + r = pin + s = kopieerblad 4 kat + s = een rebus lap + m = h = n k = t + st kaas + r = i = a g + d + - m Kopieerblad 3 oe = ij - p - k oo = a ei = ij o = ij Kopieerblad 4 Alle lesdagen: puzzelen speel met letters Als kinderen alle letters kennen, kunnen alle letter-spelletjes worden gedaan Enkele van die letterspelletjes zijn uitgewerkt op de kopieerbladen 3 en 4 Ze kunnen door kinderen individueel worden opgelost Ze kunnen uiteraard ook door tweetallen of een groepje kinderen worden gemaakt Laat na het maken van deze letterpuzzels de kinderen ook de oplossingen met elkaar vergelijken en bespreken De leerlijn in de actuele zon-lijn is ondertussen gegroeid naar woorden met eeuw, -ieuw (leeuw,nieuw, sneeuwman, kieuwen), tweelettergrepige woorden (vlinder, bloemen, druppel), tweelettergrepige woorden met be-, ge- ver- (betaal, vertel, gebaar), tweelettergrepige woorden met ng, -nk en, -cht (jongen, planken, lachen) Voor kinderen die alle letters kennen en al vlot op mkm-niveau lezen, is de overstap naar zon waarschijnlijk te groot Overstappen naar de zon-leerlijn kan alleen als de leerling de Vloeiend & vlot-toets zon van kern 5 alsnog op een voldoende niveau scoort Toch kan het zijn dat een leerling onverwacht een spurt maakt en geholpen moet worden in zijn groei naar het zon-niveau gedurende kern 6 Laat deze leerling vrijblijvend oefenen in Veilig & vlot zon kern 5 en 6 Wijs eventueel een heel vlotte lezer op zon-niveau aan om dit kind te helpen als maatje Humpie Dumpie Het is niet zinvol om kinderen die nu alle letters kennen en al op M3 niveau zitten te laten overstappen op kern 1 van de zonleerlijn Deze leerlijn is immers al verder gevorderd en instap in kern 1 van zon heeft geen verbindende factoren wat betreft thema en spellinglessen Kopieerblad 3: een woord + een letter = ook een woord Op dit blad staan mkm-woorden waarmee je door toevoeging van een extra letter een nieuw woord kunt maken Kinderen verbinden de woordensom met het juiste plaatje en schrijven zelf het juiste woord bij dat plaatje Kopieerblad 4: rebus Een rebus daagt kinderen uit om met letters te spelen in gegeven woorden en zo te komen tot een nieuw woord De woorden die uiteindelijk gemaakt worden in de rebus vormen samen ook weer een zin Deze zin kan de omslag zijn van een programmaboekje op het letterfeest dat aan het einde van kern 6 kan worden georganiseerd Maar als een op zichzelf staande opdracht is het zeker ook geschikt Uiteraard kan dit blad al vanaf dag 1 van deze kern ingezet worden De oplossing van de rebus is: kom naar het feest van groep drie kijk en hoor hoe knap wij zijn Een uitstekend alternatief is een start maken in leeswerkboekje 1, 2 of 3 van Humpie Dumpie Of dit mogelijk is kan heel goed verkend worden door de eerste pagina s Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 3 van 8

4 van het leeswerkboekje als proef te laten lezen en maken Het is niet noodzakelijk dat een kind dat nog niet gewerkt heeft met Humpie Dumpie, instapt in leeswerkboekje 1 van die uitgave Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de behoefte aan extra uitdaging kan ook gekozen worden voor leeswerkboekje 2 of 3 of eventueel zelfs hoger Bedenk wel, dat het werken in Humpie Dumpie niet perse op het exacte leesniveau hoeft te zijn Ook al is het leeswerkboekje leestechnisch wat lager dan het leesniveau van het kind, de teksten en opdrachten zijn zo gemaakt dat leesbegrip en leesbegrip centraal staan Humpie Dumpie vervangt niet het werken in werkboekje maan kern 6, maar biedt uitstekende vervolgopdrachten voor kinderen die snel klaar zijn en verder zijn in hun leesvaardigheid Zie daarvoor de Toelichting bij deze uitgave op zwijsen/nl/ toelichtinghumpiedumpie TIP Voorkom dat de betere maan-lezers zich als een aparte groep gaan gedragen en profileren Zoek naar verbindingselementen door de verschillende groepjes samen te brengen in het bespreken van de opbrengsten van de les In Digiregie Artikel Betere maan-lezers, geschreven door Susan van der Linden Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 4 van 8

5 kopieerblad 1 letterboek i a e aa oo ee uu ij oe eu ie ou au ui ei k m s p r v n t b d z h w j l g f Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 5 van 8

6 kopieerblad 2 zoek de kleuren kleur de letters van een kleur met die kleur, dus rood wordt rood zoek: rood grijs paars blauw zwart groen geel oranje bruin r o o d g e e l b g r o e n r e r p a a r s g e u n n b l a u w i b j o g r ij s n o e z w a r t g welke letters zijn wit? maak dat hier: Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 6 van 8

7 kopieerblad 3 een woord + een letter = ook een woord koop + n = boek + r = pin + s = kat + s = lap + m = kaas + r = Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 7 van 8

8 kopieerblad 4 een rebus h = n k = t + st i = a g + d + - m oe = ij - p b = h - k oo = a ei = ij o = ij Veilig leren lezen Digiregie Naslag Artikelen Uitgeverij Zwijsen BV, Tilburg blad 8 van 8

Tips voor betere maan-lezers kern 7

Tips voor betere maan-lezers kern 7 Tips voor betere maan-lezers kern 7 In het artikel Betere maan-lezers (DigiregieArtikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die wel een grotere leesvaardigheid

Nadere informatie

Tips voor betere maan lezers kern 3

Tips voor betere maan lezers kern 3 Tips voor betere maan lezers kern 3 In het artikel Betere maan-lezers (Digiregie/Artikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die wel een grotere leesvaardigheid

Nadere informatie

Tips voor betere maan-lezers kern 1

Tips voor betere maan-lezers kern 1 Tips voor betere maan-lezers kern 1 In het artikel Betere maan-lezers (Digiregie/Artikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die, op basis van een grotere

Nadere informatie

Tips voor betere maan-lezers kern 9

Tips voor betere maan-lezers kern 9 Tips voor betere maan-lezers kern 9 In het artikel Betere maan-lezers (Digiregie/Artikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die wel een grotere leesvaardigheid

Nadere informatie

Tips voor betere maan-lezers kern 10

Tips voor betere maan-lezers kern 10 Tips voor betere maan-lezers kern 10 In het artikel Betere maan-lezers (Digiregie/Artikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die wel een grotere leesvaardigheid

Nadere informatie

Tips voor betere maan-lezers kern 11

Tips voor betere maan-lezers kern 11 Tips voor betere maan-lezers kern 11 In het artikel Betere maan-lezers (Digiregie/Artikelen) is geconstateerd dat er leerlingen zijn die niet de zon-leerlijn kunnen volgen maar die wel een grotere leesvaardigheid

Nadere informatie

Betere maan-lezers. Laat zien wat je kunt

Betere maan-lezers. Laat zien wat je kunt 1 Betere maan-lezers Susan van der Linden De methode Veilig leren lezen houdt in haar aanbod rekening met niveauverschillen die kinderen in groep 3 kunnen hebben. Het grootst verschil zien we tussen startende

Nadere informatie

Het lettergroeiboek Hoe maakt u een lettergroeiboek? Introductie van het lettergroeiboek bij de leerling Werken met het lettergroeiboek

Het lettergroeiboek Hoe maakt u een lettergroeiboek? Introductie van het lettergroeiboek bij de leerling Werken met het lettergroeiboek Het lettergroeiboek Het lettergroeiboek brengt de letterkennis van een leerling in beeld en 'groeit' als het ware met de leerling mee naarmate hij/zij meer letters beheerst. Deze werkvorm is afkomstig

Nadere informatie

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin Leerkrachten op het speciaal basisonderwijs die met Veilig stap voor stap werken, maken

Nadere informatie

Tips spelend leren kern 3

Tips spelend leren kern 3 Tips spelend leren kern In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van

Nadere informatie

Tips spelend leren kern 2

Tips spelend leren kern 2 Tips spelend leren kern 2 In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van

Nadere informatie

Veilig leren lezen Kern 1: ik - maan - roos vis

Veilig leren lezen Kern 1: ik - maan - roos vis Kern 1: ik - maan - roos vis Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok aan pen en Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind

Nadere informatie

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes veilig leren lezen Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot

Nadere informatie

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin Leerkrachten in het speciaal basisonderwijs die met Veilig stap voor stap werken, maken

Nadere informatie

Tips spelend leren kern 4

Tips spelend leren kern 4 Tips spelend leren kern 4 In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van

Nadere informatie

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen!

Wij willen u vragen niet vooruit te gaan werken/oefenen. Er kan dan verwarring ontstaan bij het kind. Wij willen dit graag voorkomen! In dit document kunt u lezen wat de kinderen leren in elke kern. In de eerste zes kernen zal dit voornamelijk ingaan op het aanleren van woorden en letters. In de laatste kernen komt het lezen al wat meer

Nadere informatie

VEILIG LEREN LEZEN. Elke keer wanneer er met een nieuwe kern wordt begonnen kunt u hieronder lezen waar we die periode aan werken in de groep.

VEILIG LEREN LEZEN. Elke keer wanneer er met een nieuwe kern wordt begonnen kunt u hieronder lezen waar we die periode aan werken in de groep. VEILIG LEREN LEZEN. Elke keer wanneer er met een nieuwe kern wordt begonnen kunt u hieronder lezen waar we die periode aan werken in de groep. Dit leert uw kind in Kern 8 Woorden: bank en licht Woorden

Nadere informatie

Werken in hoeken met VLL kim-versie

Werken in hoeken met VLL kim-versie Werken in hoeken met VLL kim-versie In de zoektocht naar elementen van spelend leren komen er veel vragen over mogelijk heden om onderdelen van de kim-versie te vertalen naar activiteiten voor Susan van

Nadere informatie

Groep 3 : Na een lekkere lange zomervakantie zijn we alweer een poos hard aan het werk. Hieronder vindt u de doelen waar wij in groep 3 aan werken.

Groep 3 : Na een lekkere lange zomervakantie zijn we alweer een poos hard aan het werk. Hieronder vindt u de doelen waar wij in groep 3 aan werken. Groep 3 : Na een lekkere lange zomervakantie zijn we alweer een poos hard aan het werk. Hieronder vindt u de doelen waar wij in groep 3 aan werken. Veilig leren lezen Maandag 21 september zijn we begonnen

Nadere informatie

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze.

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze. Moederdagtip Waar is het cadeautje verstopt? Auteur: Josée Warnaar Als de kinderen een cadeautje voor Moederdag maken, zoals bijvoorbeeld het bonnenboekje uit de vorige moederdagtip*, wordt het extra spannend

Nadere informatie

Met plezier beter lezen :

Met plezier beter lezen : Met plezier beter lezen : achtergrondinformatie bij het filmpje In de nieuwste versie van Veilig leren lezen, de kim-versie van 2014, staat technisch goed leren lezen en het ontwikkelen van leesbegrip

Nadere informatie

Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak

Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak Groepsplan groep Vakgebied Schriftelijke taal Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Veilig & vlot: resultaat met enthousiasme

Veilig & vlot: resultaat met enthousiasme Veilig & vlot: resultaat met enthousiasme Huub Lucas Het is ongetwijfeld het belangrijkste leermiddel van de kim-versie van Veilig leren lezen: Daarom wordt in de methode dagelijks met Veilig & vlot gewerkt.

Nadere informatie

Veilig leren lezen 11

Veilig leren lezen 11 Veilig Leesseries Op Speelleeset Digiregie Leerkrachtassistent Leerlingsoftware Leerlingsoftware Veilig Speelleesset Lezen Toetssite Leerkrachtassistent Planbord Op Ko Veilig Leerkrachtassistent Toetssite

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december Oproep Lees-/mediacoach. Inloggen foto s website. Nieuws uit de groepen. Groep 1-2-3

Nieuwsbrief 23 december Oproep Lees-/mediacoach. Inloggen foto s website. Nieuws uit de groepen. Groep 1-2-3 Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 23 december 2016 Oproep Lees-/mediacoach De lees-/ mediacoach heeft de afgelopen weken de bibliotheek op

Nadere informatie

Zonkinderen Suggesties bij kern 5 Verhalen & vertellingen

Zonkinderen Suggesties bij kern 5 Verhalen & vertellingen Zonkinderen Suggesties bij kern 5 Verhalen & vertellingen Auteur: Josée Warnaar In het artikel Zonkinderen kunnen heel wat werk aan op www.veiliglerenlezen.be / Voor gebruikers / Zonkinderen, vindt u een

Nadere informatie

Basistoetsen Herfstsignalering

Basistoetsen Herfstsignalering Inhoud De Herfstsignalering bestaat uit de volgende toetsen: Materialen Pagina 16 leesboekje maan, kern 3 Afnameformulier Basistoets Herfstsignalering op website www.toetssite.be onder Downloaden/Toetsmaterialen

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

Deze weken leren wij:

Deze weken leren wij: Kern 1: ik - maan - roos - vis- sok Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok aan pen - en We leren ook in welke straat de letters horen; korte klankstraat, lange klankstraat,

Nadere informatie

De letters die zijn aangeboden hangen op het bord of aan de letterlijn.

De letters die zijn aangeboden hangen op het bord of aan de letterlijn. Algemene zaken De deur staat altijd open voor vragen en / of opmerkingen. Toilet: de kinderen mogen tijdens de werktijd naar het toilet, tijdens instructie / kring niet. Wilt u erop letten dat de kinderen

Nadere informatie

Graag vertellen we over het leesonderwijs wat we in groep 3 aan uw kind geven.

Graag vertellen we over het leesonderwijs wat we in groep 3 aan uw kind geven. M A R I A S C H OO L R EU S E L Graag vertellen we over het leesonderwijs wat we in groep 3 aan uw kind geven. Op school werken we de leesmethode Veilig Leren Lezen. We gebruiken de tweede maanversie.

Nadere informatie

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar

Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Lesdoelen Karakter 1 e leerjaar Blok 1 0 1 2 3 4 5 bevorderen hun fijnmotorische vaardigheden. maken kennis met de vier schrijflijnen: daklijn, plafondlijn, vloerlijn en kelderlijn hanteren een goede pengreep;

Nadere informatie

Combinatiegroep 2/3. Verschillen tussen groep 2 en 3 Verschillen in aanbod en tijd. Verbindingen bij lezen en spellen

Combinatiegroep 2/3. Verschillen tussen groep 2 en 3 Verschillen in aanbod en tijd. Verbindingen bij lezen en spellen Combinatiegroep 2/3 Susan van der Linden Een combinatiegroep 2/3 is voor een leerkracht niet alleen een heel bijzondere uitdaging, het is vaak ook een opgave om het programma van deze groepen zó op elkaar

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

kern 1: ik - maan - roos - vis Kern 2: teen - een - neus - buik - oog

kern 1: ik - maan - roos - vis Kern 2: teen - een - neus - buik - oog In groep 3 leren de kinderen lezen. Hier gebruiken wij de methode veilig leren lezen voor. Veilig leren lezen heeft 12 kernen. Hieronder kunt u lezen wat er in elke kern aan bod komt. kern 1: ik - maan

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers kern start

Hulp aan risicolezers kern start Hulp aan risicolezers kern start Het nieuwe schooljaar is begonnen. De kinderen zijn met de vorige leerkracht doorgesproken en potentiële risicolezers zijn in het vizier. Al jaren is bekend dat directe

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 januari 2017

Nieuwsbrief groep 3 januari 2017 Nieuwsbrief groep 3 januari 2017 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van januari. Nieuws uit de groep: Wat hebben de kinderen in deze eerste periode al veel geleerd! Het is erg leuk om deze vooruitgang

Nadere informatie

Articuleren en voelen van de klanken

Articuleren en voelen van de klanken Articuleren en voelen van de klanken Ingrid van Loosbroek Astrid Geudens Marjolein Noé Eline Van Kerckhove Voor een sterke teken-klankkoppeling is het alzijdig verkennen van zowel de klank als de letter

Nadere informatie

Toelichting registratiebladen bij Veilig leren lezen

Toelichting registratiebladen bij Veilig leren lezen NIEUW_563f_Toelichting_Registratiebladen_kern_1-12_def[1].doc Pagina 1 van 13 Toelichting registratiebladen bij Veilig leren lezen Plaats van de registratiebladen binnen Veilig leren lezen De registratiebladen

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER GROEP 3

INFORMATIEFOLDER GROEP 3 INFORMATIEFOLDER GROEP 3 Communicatie met ouders Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken,

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Leerdoelen veilig leren lezen:

Leerdoelen veilig leren lezen: Leerdoelen veilig leren lezen: Kern 1: ik - maan - roos - vis Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e Woorden: ik - maan - roos - vis - sok aan pen - en Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters.

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 januari 2016

Nieuwsbrief groep 3 januari 2016 Nieuwsbrief groep 3 januari 2016 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van januari. Nieuws uit de groep: Wat hebben de kinderen in deze eerste periode al veel geleerd! Het is erg leuk om deze vooruitgang

Nadere informatie

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. de man de kat de fiets lidwoord Het lidwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord. de het een samenstelling Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 december 2014

Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Nieuwsbrief groep 3 december 2014 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van december. Nieuws uit de groep: We hebben de woorden van kern 5 bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het is belangrijk om deze woorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 december 2016

Nieuwsbrief groep 3 december 2016 Nieuwsbrief groep 3 december 2016 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van december. Nieuws uit de groep: We hebben de woorden van kern 5 bijgevoegd in de nieuwsbrief. Het is belangrijk om deze woorden

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Informatieavond 1. Groep 3

Informatieavond 1. Groep 3 Informatieavond 1 Groep 3 Methodes Veilig Leren Lezen KIM-versie voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Wereld In Getallen voor rekenen Met Sprongen Vooruit voor rekenen (automatiseren

Nadere informatie

Verantwoordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) Plan van aanpak Nieuwe Dingen Doen

Verantwoordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) Plan van aanpak Nieuwe Dingen Doen Verantwoordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) Plan van aanpak Nieuwe Dingen Doen Inleiding Zoals in de procesbeschrijving is aangeven, hebben studenten

Nadere informatie

Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Grafementoets: instructie voor de leerkracht veilig leren lezen Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na kern 3. De toets bestaat uit een kaart, waarop de letters per kern gegroepeerd staan. De letterkennis

Nadere informatie

Artikel - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel

Artikel - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot het leren lezen

Nadere informatie

Haal het. Sluit. 100% aan. bij school. in huis! Sluit aan bij school

Haal het. Sluit. 100% aan. bij school. in huis! Sluit aan bij school Haal het Sluit 100% aan bij school leukste van school in huis! Sluit aan bij school Najaar 01 Top 10 edutainment 1 10 Top 10 edutainment ISBN -0---1 10 producten Prijs 1,0 Posters Met deze kleurrijke posters

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

handleiding niet kopiëren

handleiding niet kopiëren t r uu e o handleiding 3 oo g k b ij ee s a h w eu m i n v ei p d s handleiding 3 Annemie Benoit, Astrid Geudens, Rosemarie Irausquin, Ed Koekebacker, Susan van der Linden, Ingrid van Loosbroek, Huub Lucas,

Nadere informatie

Fonemendictee deel 1 en deel 2

Fonemendictee deel 1 en deel 2 Toet s i n s t r u c t i e W i n ters i g n a ler i n g k e r n 6 Inhoud De Wintersignalering bestaat uit de volgende toetsen: Materialen Fonemendictee deel 1 en 2 op website www.toetssite.be onder Downloaden/Toetsmaterialen

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

DE LEESSLEUTEL. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten

DE LEESSLEUTEL. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten DE LEESSLEUTEL Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na thema 3. De toets bestaat

Nadere informatie

Alles over. Veilig leren lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Veilig leren lezen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Veilig leren lezen Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

lezen veilig leren Veilig leren lezen Thematip bij kern 5 Sprookjes: verhaaltjes maken Letterdoosopdrachten Schrijfopdrachten Variaties

lezen veilig leren Veilig leren lezen Thematip bij kern 5 Sprookjes: verhaaltjes maken Letterdoosopdrachten Schrijfopdrachten Variaties veilig leren lezen Thematip bij kern 5 Sprookjes Verhaaltjes maken Auteur: Josée Warnaar In kern 5 Sprookjes staan sprookjes centraal. Met behulp van de vier kopieerbladen uit Kopieermap Veilig leren lezen

Nadere informatie

Handleiding Thuisversie leerlingsoftware

Handleiding Thuisversie leerlingsoftware Handleiding Thuisversie leerlingsoftware Marjon Verstappen Versie 1.0 Veilig leren lezen kim-versie Als uw school een licentie heeft voor de leerlingsoftware bij Veilig leren lezen kim-versie, kan de school

Nadere informatie

Leespromotie. De klassenbieb en de boekentafel. De leeshonger die bij kinderen ontstaat als zij tijdens de eerste kernen van Veilig

Leespromotie. De klassenbieb en de boekentafel. De leeshonger die bij kinderen ontstaat als zij tijdens de eerste kernen van Veilig Leespromotie De leeshonger die bij kinderen ontstaat als zij tijdens de eerste kernen van Veilig Josée Warnaar leren lezen ontdekken dat ze zelf boekjes kunnen lezen, moet gekoesterd worden. Het aanvankelijk

Nadere informatie

Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen. B: Drie of meer lettergrepen nazeggen.

Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen. B: Drie of meer lettergrepen nazeggen. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: Rupsje Nooitgenoeg 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen. B: Drie of meer lettergrepen nazeggen. 2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen

Nadere informatie

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen.

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 werken we voor taal, lezen en spelling met de methode Veilig leren

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 september 2016

Nieuwsbrief groep 3 september 2016 Nieuwsbrief groep 3 september 2016 Nieuws uit de groep: De eerste kern van veilig leren lezen is alweer afgerond. In de eerste vier weken hebben de kinderen al acht woorden leren lezen en kennen zij al

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 1 + t, ee, n

Adaptieve toets: Kern 1 + t, ee, n VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 1 + t, ee, n Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 1+ t, ee, n

Nadere informatie

Voorbeeld uit LWJK D, hoofdstuk 11, letter eu Trijntje de Wit

Voorbeeld uit LWJK D, hoofdstuk 11, letter eu Trijntje de Wit Voorbeeld uit LWJK D, hoofdstuk 11, letter eu Trijntje de Wit LwjkD11: Titelpagina Inhoud LMJD D vorm inhoud / titel niveau 11.0 Voorbereiding Docentenpagina - 11.1 Letterverkenning eu 11.2 Constructiekaart

Nadere informatie

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 1

VEILIG LEREN LEZEN. Adaptieve toets: Kern 1 VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 1 1 Grafementoets aangeboden letters kern 1 : instructie voor de leerkracht Algemene informatie: Deze toets bestaat uit letters die tot en met kern

Nadere informatie

op zoek naar letters

op zoek naar letters voor wie JA zegt tegen actief en inspirerend onderwijs op zoek naar letters de àndere spellingdidactiek Dolf Janson taalkundige basis leerpsychologische principes doorlopende leerstoflijn rolverdeling

Nadere informatie

TOETSEN AUDITIEVE - EN VISUELE VAARDIGHEDEN TBV DE LEESVOORWAARDEN. groep 2. Marianne Verweij

TOETSEN AUDITIEVE - EN VISUELE VAARDIGHEDEN TBV DE LEESVOORWAARDEN. groep 2. Marianne Verweij TOETSEN AUDITIEVE - EN VISUELE VAARDIGHEDEN TBV DE LEESVOORWAARDEN groep 2 Marianne Verweij pag Inhoud: afname in december 2 1 Passief rijmen 2 2 Actief rijmen 3 3 Visuele discriminatie toets afname in

Nadere informatie

Informatie Groep 3 2014 2015 leerkrachten: Annette van de Vossenberg

Informatie Groep 3 2014 2015 leerkrachten: Annette van de Vossenberg Informatie Groep 3 2014 2015 leerkrachten: Annette van de Vossenberg op donderdag Marie- José Beek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag Algemene zaken De deur staat altijd open voor vragen en / of

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 november 2017

Nieuwsbrief groep 3 november 2017 Nieuwsbrief groep 3 november 2017 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van november. Belangrijke data: 16 november: Pietengym (kinderen mogen verkleed) 22 november 19.15: ouderavond groep 3 en 4 23

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 2 + d, oe

Adaptieve toets: Kern 2 + d, oe VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 2 + d, oe Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 2+ d, oe : instructie

Nadere informatie

Kern 3: doos-poes-koek-ijs

Kern 3: doos-poes-koek-ijs Kern 3: doos-poes-koek-ijs In deze kern leert uw kind: Letters: d - oe - k - ij z Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep Herhaling van de letters van kern 1 en 2 Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers kern 1

Hulp aan risicolezers kern 1 Hulp aan risicolezers kern 1 Kern start zit erop en inmiddels is steeds duidelijker in beeld welke kinderen het leesproces Ingrid van Loosbroek Ed Koekebacker vlot onder de knie krijgen en bij welke kinderen

Nadere informatie

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len.

mollen -> de o wordt uitgesproken als o. Dit noemen wij een woord met een woord met een gesloten lettergreep: mol len. Komende week starten wij alweer aan kern 11 van Veilig Leren Lezen. U zult zien dat er in deze kern veel terugkomt wat er in kern 10 is aangeboden. In deze kern staan de volgende onderwerpen (weer) centraal:

Nadere informatie

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht:

Dyslexiebehandeling. Informatiepakket leerkracht: Dyslexiebehandeling Informatiepakket leerkracht: - Werkwijze bij Onderwijszorg Nederland (ONL) - Klankenschema - Stappenplan - Kopie overzichts-steunkaart - Uitleg losse steunkaarten - Uitleg steunkaart

Nadere informatie

LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten

LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten LEESLIJN (herzien) Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na basiswoorden lat en

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 3

Adaptieve toets: Kern 3 VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 3 Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 3: instructie voor de leerkracht

Nadere informatie

Maandbrief groep 3/4 - maart 2015

Maandbrief groep 3/4 - maart 2015 Maandbrief groep 3/4 - maart 2015 Beste ouders/verzorgers, Na een fijne voorjaarsvakantie, zijn we weer hard aan het werk gegaan. Alle kinderen hadden wel iets leuks beleefd of gedaan tijdens de vakantie,

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers

Hulp aan risicolezers Hulp aan risicolezers bij Auteurs: Ed koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering afgenomen. Dat waren de drie kaarten van de DMT en, hoewel facultatief, meestal ook de AVI-kaarten. De resultaten

Nadere informatie

Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie

Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie Leerlijn zon voor technisch lezen in VLL kim-versie Rosemarie Irausquin & Susan van der Linden In Veilig leren lezen volgen leerlingen van de zon-aanpak een eigen leerlijn voor technisch lezen. In kern

Nadere informatie

Beginnende geletterdheid - ROC 3. Beginnende geletterdheid ROC 3

Beginnende geletterdheid - ROC 3. Beginnende geletterdheid ROC 3 Beginnende geletterdheid ROC 3 231 232 Beginnende geletterdheid - ROC 3 1. Lezen en schrijven: meer dan een kunstje? Waar gaat het over? Jij kunt lezen en schrijven, anders zat je hier nu niet. Gefeliciteerd!

Nadere informatie

Jaarplan karakter leerjaar 1

Jaarplan karakter leerjaar 1 Jaarplan karakter leerjaar 1 September BLOK 1 Oktober BLOK 2 Week Les Duur Inhoud 1 1 25 min. Contextverhaal: 'Odette de professorette' Speelse schrijfopdrachten 2 25 min. Het schrijfhuisje: 'Een huis

Nadere informatie

Handleiding Thuisversie leerlingsoftware

Handleiding Thuisversie leerlingsoftware Handleiding Thuisversie leerlingsoftware Marjon Verstappen Veilig leren lezen kim-versie Als uw school een licentie heeft voor de leerlingsoftware bij Veilig leren lezen kim-versie, kan de school ook een

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers kern 2

Hulp aan risicolezers kern 2 Hulp aan risicolezers kern 2 Nieuwe kern, nieuwe doelen! Inmiddels zijn negen letters aangeleerd waarmee kinderen met plezier woorden en zinnen lezen en maken. Dit hoop je voor ieder kind. Helaas gaat

Nadere informatie

Handleiding bij werkbladen uitspraak

Handleiding bij werkbladen uitspraak Handleiding bij werkbladen uitspraak Er zijn drie kopieerbladen voor de uitspraak: overzicht van de klinkers overzicht van de lastige medeklinkers oefentips voor de uitspraak van de r De eerste twee lichten

Nadere informatie

Herfstsignalering. Grafementoets: instructie voor de leerkracht

Herfstsignalering. Grafementoets: instructie voor de leerkracht Grafementoets: instructie voor de leerkracht De grafementoets wordt afgenomen na Thema 4. De toets bestaat uit een toetskaart, waarop de letters staan, in de volgorde zoals ze aangeboden zûn. De letterkennis

Nadere informatie

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen

Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Van leesplankje naar digitaal leren lezen en spellen Harmen Kooreman Het leesplankje van Hoogeveen begint met de woorden aap, noot, mies. De kinderen leerden lezen door middel van analyse en synthese.

Nadere informatie

Jaarplanning Lezen moet je doen op een school voor ZML

Jaarplanning Lezen moet je doen op een school voor ZML Jaarplanning Lezen moet je doen op een school voor ZML Op de volgende pagina s ziet u voorbeelden van jaarplanning voor diverse groepen op een school voor ZML. Aan het eind is een voorbeeld toegevoegd

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, ag jongens en meisjes, ls jullie dit lezen, zit het schooljaar er al weer bijna op. Wat hebben jullie weer veel geleerd dit jaar! aar gelukkig was er ook genoeg tijd voor leuke dingen. n dit werkboekje

Nadere informatie

Lezen We hebben de laatste weken weer heel veel woorden en letters geleerd.

Lezen We hebben de laatste weken weer heel veel woorden en letters geleerd. Informatie voor de ouders Groep 3 Lezen We hebben de laatste weken weer heel veel woorden en letters geleerd. In kern 4 en kern 5 hebben we de volgende letters en woorden geleerd. Letters: h - w - o -

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Handleiding kern 4

Uitprobeerpakket. Handleiding kern 4 Uitprobeerpakket Handleiding kern 4 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 september 2016

Nieuwsbrief groep 3 september 2016 Nieuwsbrief groep 3 september 2016 Nieuws uit de groep: De eerste kern van veilig leren lezen is alweer afgerond. In de eerste vier weken hebben de kinderen al acht woorden leren lezen en kennen zij al

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met lat en

Nadere informatie

Is leren lezen moeilijk?

Is leren lezen moeilijk? Is leren lezen moeilijk? Ouderavond met digibord Auteurs: Angela Schelfhout, Wilma Stegeman en Susan van der Linden Om de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen, geeft u ze een leesinstructie

Nadere informatie

Recepten tegen zomerdip

Recepten tegen zomerdip Recepten tegen zomerdip Het einde van het schooljaar komt in zicht. De afgelopen maanden hebben u en uw leerlingen veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de leesvaardigheid. Huub Lucas En

Nadere informatie

Adaptieve toets: Kern 3 + h, w

Adaptieve toets: Kern 3 + h, w VEILIG LEREN LEZEN 2 e MAANVERSIE Adaptieve toets: Kern 3 + h, w Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters kern 3+ h, w : instructie

Nadere informatie