Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO)"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO) Inleiding a. Deze Mineralencalculator is gebaseerd op de CVB Publicatie Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten (2005). b. De DEMO van de Mineralencalculator biedt de mogelijkheid de behoefte aan mineralen en spoorelementen te berekenen voor: melkgevend rundvee (melkgevend en droogstaand) en Schapen (vleeslam vrouwelijk). In de versie van de mineralencalculator voor de Biologische en de Gangbare veehouderij zijn veel meer diercategorieën en dierdefenities opgenomen en veel meer voedermiddelen. In deze handleiding wordt steeds aangegeven wat de meerwaardes van de andere versies ten opzichte van de DEMO zijn. c. Dit programma is ontwikkeld voor gebruikers met verstand van zaken. Dit betekent dat: Er geen beveiligingen zijn ingebouwd wanneer er getallen worden ingevoerd die praktisch onmogelijk zijn. o Voorbeelden: abnormaal hoge rantsoenopnames, irreële melkproducties of abnormale groeisnelheden) Er tegenstrijdige getallen kunnen worden ingevoerd. Enkele voorbeelden: o Er kan bijv. worden ingevoerd dat een koe 60 lactatiedagen heeft, maar al 200 dagen drachtig o Er kan een actueel diergewicht worden ingevoerd dat hoger is dan het verwachte volwassen gewicht d. Om naar de volgende pagina te gaan wordt geadviseerd gebruik te maken van de knoppen op het scherm ( ), en niet van de Enter knop op het toetsenbord of de pijlen links bovenin het scherm van de Internetapplicatie. e. Op de volgende pagina s treft u ook de volgende knoppen aan: Door op te klikken komt u terug in het vorige scherm Door op te klikken, gaat u terug naar het eerste scherm Een groene knop invoer wissen. Hiermee worden de door u ingevulde getallen e.d. gewist. Let op: deze knop staat wel op alle volgende pagina s, maar heeft geen functie als op de pagina geen getallen hoeven te worden ingevuld. 1

2 Leeswijzer De opbouw van deze handleiding is als volgt: In deze leeswijzer kunt u zien voor welke diercategorieën en dierdefinities het programma voor de gangbare en de biologische veehouderij kan rekenen. Ook staat aangegeven wat u met deze DEMO kunt. Hoofdstuk 1 gaat in op het inloggen op de website. In hoofdstuk twee wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe u de diergegevens invult. In het derde hoofdstuk komt aan de orde hoe u het rantsoen invoert. Wat u met de DEMO kunt Eerst word een diersoort geselecteerd: 2.1 Melkvee en vrouwelijk jongvee Niet beschikbaar in de demo 1. Inloggen 2. Diersoort selecteren Niet beschikbaar in de demo Niet beschikbaar in de demo 2.5 Schapen Niet beschikbaar in de demo In de gangbare versie zijn de volgende diergroepen beschikbaar: 2.1 Melkvee en vrouwelijk jongvee 2.2 vleesstieren 2.3 vleeskoeien 1. Inloggen 2. Diersoort selecteren 2.4 Rosé klaveren 2.5 Schapen 2.6 Geiten 2

3 In de biologische versie zijn de volgende diergroepen en dierdefinities bruikbaar: 1. Inloggen 2. Diersoort kiezen 2.1 Melkvee en vrouwelijk jongvee 2.2 Geiten Melkvee (lacterend en droogstaand) Jongvee Groeiende Geit Groeiende Bok Melkgeit Volwassen Bok Na het kiezen van de definitiegroep van het dier worden nog aanvullende gegevens ofwel dierkenmerken van het dier gevraagd. Het gaat dan om gegevens met een directe relatie tot de productie (groei of melkgift bijvoorbeeld) of om bijvoorbeeld wel of niet weiden. Naast de hierboven genoemde verschillen zijn in de DEMO slechts een paar van de voedermiddelen opgenomen die beschikbaar zijn in de andere twee versies. In de DEMO kunt u geen voedermiddelen opslaan in een persoonlijke, alleen door u in te zien, database. Dat kan in de Gangbare en de Biologische Mineralencalculator wel. Daar heeft u opslagcapaciteit voor 200 eigen voedermiddelen. Van alle hierboven genoemde stappen wordt hieronder een voorbeeld gegeven voor melkvee. In hoofdstuk 7 komt het wijzigen van de taal aan de orde. In Hoofdstuk 8 staat een lijst met gehanteerde afkortingen. 3

4 1. Inloggen Ga naar pagina Voederwaardering. Klik in de linker kolom op het onderwerp Online CVB producten, en dan achtereenvolgens op Mineralencalculator en Mineralencalculator biologische veehouderij. U komt in het onderstaande scherm Vul uw gebruikersnaam/user name en wachtwoord/password in Klik op volgende/next. 2. Keuze programma (diersoort) Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt voor melkvee. Het maakt voor de structuur van het programma echter niet uit welke diersoort u kiest. U doorloopt altijd de volgende structuur: 1. Inloggen 2. Diersoort kiezen 3. Invullen dierkenmerken 4. Mogelijkheid Aanpassen Berekende dierkenmerken 5. Invoerrantsoen en eventueel invoeren eigen voedermiddelen 6. Aanpassen rantsoen 7. Uitvoerscherm en eventueel printen 4

5 U komt in het scherm waarin u kunt kiezen voor welke diersoort (melkgevend rundvee, of schapen) u het programma wilt starten. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, en op hebt geklikt, komt u in het volgende scherm (hier staat een voorbeeld uitgewerkt dat u ziet wanneer u kiest voor melkvee. Voor de andere diersoorten heeft het programma dezelfde werkwijze.) 2.1 Keuze diercategorie (Voorbeeld van Melkvee) bij melkvee en vrouwlijk jongvee U komt in het scherm waar u binnen de door u gekozen diersoort de gewenste diercategorie moet kiezen (bijv. Melkvee (lacterend en droogstaand) ). In deze DEMO heeft u allen de beschikking over lacterend melkvee als keuze. In dit scherm kiest u de diercategorie waarmee u verder wilt rekenen. Door op te klikken komt u in het volgende scherm. 5

6 2.1.1a Invullen dierkenmerken bij melkvee (lacterend en droogstaand) In deze DEMO kunt u alleen de melkgift en het lactatienummer wijzigen. In de versies voor de gangbare en de biologische veehouderij kunt u ook het aantal dagen drachtig en het aantal lactatiedagen aanpassen. Zo kunt u het programma alle diergroepen laten uitrekenen die u in uw bedrijfsmanagement toepast. Het correct invullen van alle vier de groene cellen op deze pagina is niet alleen belangrijk voor het berekenen van de juiste behoefte aan mineralen en spoorelementen, maar ook voor het advies dat het programma geeft m.b.t. de maximale drogestof opname. In dit scherm dient u in de groene vakjes de dierkenmerken in te vullen die van toepassing zijn. Verder dient u in te vullen of er wel of geen weidegang plaatsvindt. LET OP: In dit scherm moeten alle groene cellen worden ingevuld, indien ze niet zijn ingevuld wordt er met de waarde 0 gerekend. Door op te klikken komt u in het volgende scherm; dit is scherm 2.1.1b b Mogelijkheid tot aanpassen berekende dierkenmerken bij melkvee (lacterend en droogstaand) In dit scherm hoeft u in de groene cellen alleen een waarde in te vullen als u van mening bent dat de werkelijke situatie afwijkt van de aangegeven referentiewaarden. Door op te klikken komt u in het volgende scherm: dit is het scherm Invoer rantsoen (zie Punt 3). 6

7 3. Invoer rantsoen Dit scherm is voor alle diergroepen nagenoeg gelijk. Afhankelijk van de diersoort wordt in een eerste scherm de door het model berekende Geschatte voeropname (bij melkvee en vrouwlijk jongvee). In de DEMO heeft u de beschikking over 6 ruwvoeders, 6 droge krachtvoeders en 19 vochtrijke bijproducten daarnaast kunt u voor eenmalig gebruik een eigen voedermiddel aanmaken. Deze wordt echter niet opgeslagen. Bij een volgend bezoek is deze dan ook niet vastgelegd in het geheugen van het programma of, zoals bij de Gangbare en Biologische versie in een persoonlijke database. In de Biologische versie heeft u de beschikking over 27 biologische voeders uit biologische rantsoenen. In de versie voor de Gangbare veehouderij heeft u de beschikking over 46 ruwvoeders, 19 droge krachtvoeders en 76 vochtrijke bijproducten. Daarnaast heeft u in zowel de Biologische als de Gangbare versie van de mineralencalculator de mogelijkheid om tot 200 eigen voedermiddelen aan te maken in een persoonlijke database. In dit scherm kunt u het door u gewenste rantsoen invoeren: Geheel links kunt u (via het rolblokje) het gewenste voedermiddel kiezen Daarnaast kunt u (desgewenst) een eigen omschrijving aan het voedermiddel geven (deze wordt dan in de volgende pagina s steeds weergegeven) In deze DEMO kunt u geen eigen voedermiddel selecteren omdat de DEMO geen database bevat voor eigen aangemaakte voedermiddelen zoals dat wel kan in de Biologische en Gangbare mineralencalculatoren. Als u een eigen voedermiddel invoert en u bezoekt later de site opnieuw, dan is dit voedermiddel niet bewaard op het scherm of in een database. Als u in deze DEMO op de knop drukt ben u ook de ingevoerde waarden van het zelf ingevoerde voedermiddel kwijt. In de twee laatste kolommen geeft u aan hoeveel er van een product wordt gevoerd: in de voorlaatste kolom in kg product, in de laatste in kg drogestof. LET OP: U dient per opgenomen voedermiddel in een van beide kolommen een bepaalde hoeveelheid in te vullen; anders rekent het model met een opname nul. Aangeraden wordt om de gekozen voedermiddelen zoveel mogelijk in dezelfde volgorde te selecteren, en niet steeds van plaats te laten veranderen 7

8 Door op te klikken komt u in het volgende scherm dit is scherm 4. Aanpassen voedermiddelen. Het model biedt ook de mogelijkheid om Eigen voedermiddelen op te nemen. U klikt dan in het rolblokje de onderste regel aan, en geeft het eigen voedermiddel in de tweede kolom een naam. De hoeveelheid kan naar keuze in kg product of kg drogestof worden ingevuld. Dit eigen voedermiddel wordt opgeslagen in uw persoonlijke database als onderaan de pagina op of op onderaan de pagina geklikt wordt. Dit gebeurd niet als wordt teruggenavigeerd met de knoppen van de gebruikte internetbrowser. Zoals reeds genoemd is in de DEMO de mogelijkheid voor opslaan van eigen voedermiddelen niet aanwezig. 4. Aanpassen voedermiddelen. Dit scherm is voor alle diergroepen gelijk. In dit scherm worden in de eerste regel de voedermiddelen getoond die u hebt ingevoerd. In de eerste kolom is zichtbaar of u een voorgeprogrammeerd voedermiddel van een eigen naam hebt voorzien, en of u een Eigen voedermiddel hebt ingevoerd. In de witte regel achter het voedermiddel worden de in het programma opgenomen referentiewaarden voor de verschillende parameters getoond. In de tweede regel kunt u (als u daarover beschikt) voor één of meer componenten (DS, VEM, DVE enz.) van de door u ingevoerde voedermiddelen een eigen waarde invullen in de groene cellen achter Eigen waarde. Als u bij Eigen waarde niets invult worden de referentiewaarden van het betreffende voedermiddel gebruikt. Let op: U dient onder eigen waarde altijd het gehalte in de drogestof in te vullen (met uitzondering van het DS gehalte; dit wordt ingevoerd in g/kg product). Let verder op het gebruik van de juiste eenheden (g, mg of µg per kg DS). Als u een Eigen voedermiddel hebt gedefinieerd, staan (uiteraard) de referentiewaarden op 0. U dient de waarden waarmee u wilt rekenen zelf in te vullen. Als u niets invult wordt met de waarde 0 gerekend. Zelf ingevoerde waarden wissen: Alle ingevulde waarden in het blad wissen 8

9 Als u alle zelf ingevoerde waarden wilt wissen, klikt u op de groene knop met Invoer wissen. Eén regel wissen Als u van slechts één of enkele voedermiddelen de zelf ingevoerde waarden wilt wissen, klikt u bij de betreffende voedermiddelen op de rode x achter Eigen waarde. Let op: Vooral als u voor gras- en/of snijmaïskuilen en/of voor Eigen voedermiddelen eigen analysegegevens hebt ingevoerd, doet u er verstandig aan deze optie te kiezen. De door u ingevoerde waarden blijven dan bewaard voor een volgende berekening. Door op te klikken komt u in het volgende scherm dit is scherm 5. Uitvoerscherm. 5. Uitvoerscherm Dit scherm is voor alle diergroepen vrijwel gelijk. Het enige verschil is dat bij melkvee de verwachte voeropname en bij geiten de maximale voeropname wordt vermeld. Het uitvoerscherm is opgebouwd uit de volgende onderdelen: a. Bovenste gedeelte: Linksboven: Weergave van de kenmerken van het dier zoals door u is ingevoerd Rechtsboven: tabel met de verwachte voeropname (bij melkvee en vrouwelijk jongvee) of de maximale voeropname (bij geiten) Vergelijking van het aanbod met de behoefte: indien de behoeft niet wordt gedekt wordt dit d.m.v. rode cellen met witte letters weergegeven 9

10 b. Middelste gedeelte: Een grafiek waarin het aanbod en de behoefte, zoals weergegeven in de tabellen boven de grafiek, grafisch worden weergegeven (waarden kleiner dan 1 duiden op mogelijke tekorten) c. Onderste gedeelte Een tabel met de samenstelling van de gehanteerde voedermiddelen (per kg DS) (zie ook de print waarin ook de grafiek is weergegeven) Een tabel met een specificatie van de voeropname (per dag) Door op de groene knop afdrukken te klikken verschijnt de printvriendelijke weergave van het afdrukscherm op uw beeld (zie 6). 10

11 6. Printvriendelijke weergave van het uitvoerscherm. De printvriendelijke weergave van het afdrukscherm is bedoeld om: Af te drukken Als PDF op uw eigen PC op te slaan Als PDF door te sturen naar een expert die uw situatie kan beoordelen Terug naar het uitvoerscherm Doordat de Printvriendelijke weergave van het uitvoerscherm in een nieuw scherm wordt geopend, blijft het Uitvoerscherm (zoals besproken in paragraaf 5) staan. Als u de Printvriendelijke weergave afsluit, komt u dus weer in dit scherm terug. 7. Taal wijzigen Van de Mineralencalculator zijn versies beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. In ieder scherm (behalve het inlogscherm) kunt u de taal wijzigen door op het Nederlandse, Duitse of Engelse vlaggetje te klikken. Deze vlaggetjes staan onder het CVB logo. 8. Lijst met gehanteerde afkortingen Afkorting Eenheid Omschrijving Ca g/kg Calcium Cl g/kg Chloor Co g/kg Kobalt Cu g/kg Koper DS g/kg Droge stof DVE gkg Darmverteerbaar eiwit Fe g/kg IJzer g Gram I g/kg Jodium 11

12 Afkorting Eenheid Omschrijving K g/kg Kalium kg Kilogram mg Milligram Mg g/kg Magnesium Mn g/kg Mangaan Mo g/kg Molybdeen Na g/kg Natrium OEB g/kg Onbestendig Eiwit Balans OEB2 g/kg Onbestendig Eiwit Balans twee uur na voeropname P g/kg Fosfor PR product S g/kg Zwavel Se gkg Selenium VEM /kg Voedereenheden voor melkproductie VEVI /kg Voedereenheden voor vleesproductie Vit A gkg Vitamine A Vit D gkg Vitamine D Vit E gkg Vitamine E Zn g/kg Zink 12

13 Inhoudsopgave Inleiding Inloggen Keuze programma (diersoort) Keuze diercategorie (Voorbeeld van Melkvee) bij melkvee en vrouwlijk jongvee a Invullen dierkenmerken bij melkvee (lacterend en droogstaand) b Mogelijkheid tot aanpassen berekende dierkenmerken bij melkvee (lacterend en droogstaand) Invoer rantsoen Aanpassen voedermiddelen Uitvoerscherm Printvriendelijke weergave van het uitvoerscherm Taal wijzigen Lijst met gehanteerde afkortingen

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP Handleiding ATOSI voor TP Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke,

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Handleiding handelsplatform

Handleiding handelsplatform Lees mij zorgvuldig door! Handleiding handelsplatform Today s Brokers Trader WorkStation (TWS) 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Rekening informatie 4 1.1 Cash of Margin? 4 1.2 Multivalutarekening 4 1.3 Confirmatie/token

Nadere informatie